Inspireren, uitdagen en doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspireren, uitdagen en doen"

Transcriptie

1 Inspireren, uitdagen en doen WINN Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen PROGRAMMA 2010

2 Drijfveren en speerpunten Drijfveren voor innovatie bij RWS Klimaatverandering Zeespiegelstijging, extremer droog/nat Maatschappelijke vraag Functiecombinaties, gebiedsgericht werken, samenwerken, duurzaam, publieksgericht Efficiency, kosteneffectiviteit en kwaliteit Speerpunten Deltaprogramma BPRW HWBP (en RvdR) Watermanagementcentrum Duurzaam(&veilig) 2

3 veranderde focus 2007 vooral grootse concepten, verdere toekomst (pre-veerman), demonstreren en initiëren als nadruk 2008 Samenwerking met Deltares (80%) Meer aandacht voor implementatie deelprogramma doorwerking zoekt naar belemmeringen voor implementatie 2009 Opdracht aan alle projectleiders aan implementatie (veel) aandacht te besteden Zomer: beëindigen doorwerking, implementatie ingebed in nieuwe structuur Projecten gedefinieerd met specifieke zoektocht en daarmee wordt WINN 1/3 verkennen, 1/3 experimenteren en 1/3 implementeren 3

4 Projecten 2010 Energie uit water Van tests naar businesscases, implementatie Levende waterbouw Implementatie van natuurlijk bouwen en natuur als bouwmateriaal Cradle-to-cradle Leer- en demoprojecten om maximaal duurzaam te introduceren Waterkeringen Implementatie van nieuwe dijkversterkingstechnieken en monitoring Méér met Water Kansen voor RWS in gebiedsontwikkeling, functiecombinaties Watermanagement vd toekomst Bedienconcepten, technieken /hardware, het bedienen/ de software Droogte op zoek naar alternatieven, o.a. in landbouw en ruimtegebruik Communicatie & Leren Programmamanagement Rick Hoeksema & Marcel Bruggers Theo Vulink & Mindert de Vries Mattijs Erberveld & Mieke Ketelaars Ruud Termaat & Ellen Tromp & Jan Dirk van Duijvenbode Ireen Röling & Rosalie Franssen Henk Looijen & Ronald Roosjen Roel Doef & Remco van Ek Simone vd Velde, Maya Süle, Margriet Roukema, Sonja Karstens Marco Hofman, Lucas Janssen, Jetske Poland, Marianne Mulder 4

5 Duurzaamheid / C2C Doel: Voorbeelden en eerste voorzichtige stapjes om t.z.t. het werkproces van RWS volgens het C2C-principe te laten verlopen. C2C is gericht op het verhogen van kwaliteit wat mogelijk wordt door innovatie. De principes die daarbij gelden zijn het sluiten van de biologische en technische-kringlopen, gebruik te maken van vernieuwbare energie en het nastreven van diversiteit. 2010: Organiseer (kleine) leer- en demo-projecten, waarmee het principe van C2C in de praktijk wordt getoond Deelprojecten / producten: 1. Organiseren pilots i.s.m. WnT en DI (Sluis Eefde, Toemaak, B&O zeeland, IJmuiden, RvdR, onderhoud Stalen bruggen, nieuwbouw DVS) 2. Realiseren tools (gericht op IPM-rolhouders, praktijkgebruik begrippen, opschaling resultaten pilots) 3. Coördinatie, community, communicatie 5

6 Energie uit water Doel: Technieken en bijbehorende organisatie en randvoorwaarden om energie te kunnen winnen uit het watersysteem. Nieuwe systemen kunnen getest worden, randvoorwaarden als regelgeving, subsidieregelingen en communicatie moeten verzorgd worden Van systeemdemo s naar systeemtests en businesscases Deelprojecten / producten: 1. Blue Energy (een stap verder brengen) 2. Gemaal IJmuiden (energieleverend maken) 3. Energie uit rivieren (dichter bij implementatie brengen mbv business cases) 4. Innovaties en pilots (Tocardo, Waverotor, WPI) ondersteunen / business cases 5. Coördinatie, community, communicatie 6

7 Waterkeringen Doel: 1. Nieuwe concepten van waterkeren en inpassing van keringen (Klimaatdijk) 2. Technieken om inpassingsvraagstukken NU op te lossen (Inside) 3. Optimaliseren van monitoring en inspectie (Digidijk+) 2010: Implementeer dijkversterkingstechnieken en monitoring-systemen, distribueer ideeën Klimaatdijk, ondersteun de Deltacommissaris Deelprojecten / producten: 1. Afronding en evaluatie Inside-projecten Rivierenland 2. Opzetten nieuwe onderwerpen (kwel, slappe bodems) i.s.m. Deltacommissaris 3. Van Digidijk naar verbetering monitoring/inspectie 4. Klimaatdijk wordt Deltadijk 5. Coördinatie, community, communicatie 7

8 Levende waterbouw Doel: natuurontwikkeling en harde waterbouwkundige objecten beter combineren middels rijke dijken en de natuur als bouwer ( biobouwers of eco-engineering of building with nature ) implementatie van het ontwikkelde gedachtegoed Deelprojecten / producten: 1. Afronden, monitoren, evalueren lopende pilots (o.a. golfremmende groene dijk bij Fort Steurgat, pier IJmuiden, 2 e Maasvlakte, Haven Rotterdam, Zeeuwse dijken, rietmoeras NMIJ) 2. Implementatie concepten in uitvoering (RWS) en beleid (DGW) 3. Nieuwe pilots initiëren i.s.m. RD 4. Coördinatie, community, communicatie 8

9 Méér met water Zoektocht: Manieren om de doelstellingen van het NWP, aandacht voor water, functiecombinaties en samenwerking in gebiedsontwikkeling, waar te maken. Specifiek: hoe organiseert RWS recreatie mee? Is tijdelijk bestemmen een optie naar de toekomst? 2010: organiseer experimenten Deelprojecten / producten: 1. Organiseren pilots met Tijdelijk Bestemmen 2. Organiseren pilots maatschappelijke meerwaarde functiecombinaties 3. Afronden Maas als recreatierivier 4. PNM Coördinatie, community, communicatie 9 30 september december

10 Watermanagement van de toekomst Zoektocht: 1. Bedienconcepten (TUD-integrale delta) 2. Technieken (zoet-zout-scheiding, kribben, zouttrap, kier ) 3. Bedienen (informatievoorziening, WMC van de toekomst) 2010: opzetten activiteiten en samenwerking, laaghangend fruit Deelprojecten / producten: 1. Uitwerken concept integrale delta 2. Serious gaming, publieksfunctie WMCN, publieksparticipatie 3. Kribben van de toekomst 4. Zoutlek Volkerak, zouttong nieuwe waterweg 5. Bediencentrale van de toekomst (pm) 6. EcoBeach 7. Coördinatie, community, communicatie september december

11 Droogte Doel: alternatieve benaderingen voor het oplossen van toekomstig watertekort (achteroevers, zilte landbouw, waterberging op nieuwe locaties) 2010: omzetten slimme alternatieven voor het oplossen van het waterverdelingsvraagstuk naar demo s en pilots Deelprojecten / producten: 1. Achteroever 2. Waterhouderij (met Innovatienetwerk) 3. Alternatieven droogte-aanpak 4. Coördinatie, community, communicatie september december

12 Innovatie Test Centrum ITC Kopie van ITC van DVS Aanpassingen: Collegiale adviesgroep uit (m.n.) RD en agendeert en kiest Zware nadruk op bruikbaarheid en implementatie

13 Overige Digidijk afronding van het SBIR-project Diverse DI-activiteiten (w.o. cursus innoveren) Bijdrage aan Studio (uren) AIO-contract met UvA (aflopend in 2010)

14 Communicatieplan Basis: inhuur communicatie-adviseur Etalageprojecten: duurzaamheid/energie en waterkeringen/levende waterbouw Doelgroepen vooral intern: toepassers binnen RWS (implementatie) en hun management (draagvlak, imago) Werkwijze: samenwerking met Deltares, uiteindelijk gericht op toepassing innovatie, gericht op samenwerking, actoranalyse als basis Innovatie: inzet nieuwe (social) media en andere vernieuwende middelen Kernboodschap: WINN stelt zich tot doel oplossingen te vinden voor de wateruitdaging waar in de toekomst voor staat. Samen met kennisinstituten en marktpartijen zoeken de projectleiders naar duurzame en innovatieve combinaties van water, gebiedsontwikkeling en veiligheid. Op technologisch vlak, maar ook op het terrein van procesinnovaties. Deze andere aanpak betekent dat als publieksgericht netwerkmanager vanaf het begin de dialoog aangaat met kennisinstituten, marktpartijen en de maatschappij. WINN kijkt anders naar water, gaat buiten gebaande paden en experimenteert. Zo dragen we bij aan toekomstige technieken en manieren om beter op de watervraagstukken in te spelen. Het programma werkt en denkt vanuit een aantal innovatiethema s:

15 Integraal leertraject WINN Het integrale leertraject zorgt voor meer samenhang in de gezamenlijke WINN-activiteiten, maakt (deel-)projectleiders bewust van de WINN-programma doelen, ondersteunt (deel-)projectleiders in het bereiken van hun projectdoelen. Het leertraject omvat hoofdzakelijk drie activiteiten: Kernteam (Kenmerken gezamenlijke doelen, communicatieaanpak) Masterclass (Kenmerken inspiratie door externe sprekers, leren en reflecteren) Voorbeeld in 2010: over social media en netwerken olv Martijn Aarts Plenaire sessie (Kenmerken elkaar inspireren) team building, leren en reflecteren, Voorbeeld begin 2010: over aanpak/methode/strategie (in S2M)

16 bereikbaarheid WINN is te vinden in Utrecht en in Lelystad: Utrecht: Westraven, Griffioenlaan Lelystad: Smedinghuis Postbus 17, 8200AA, Lelystad 16

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Ons Water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Verbind ruimtelijke opgaven en wateropgaven 3 Nederland Waterland 7 Trends in water 9 Ambitie 1: De veiligste delta in de wereld 11 Ambitie 2:

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Waarde netwerk Onkruidbestrijding op basis van verdienmodellen

Waarde netwerk Onkruidbestrijding op basis van verdienmodellen Waarde netwerk Onkruidbestrijding op basis van verdienmodellen Vanuit de praktijk samen vernieuwend en duurzaam implementeren van KRW maatregelen Opzet Waarde netwerk 4 Achtergrond: Waarom waardenetwerken?

Nadere informatie

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019 Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.topsectorwater.nl 1 juni 2015 Visie Kennis en Innovatieagenda Topsector Water Gezamenlijke

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta

Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta een rijke ecologie programma E&E een duurzame economie zorg voor milieu en leefomgeving van afsprakenkader naar erkenning geven en serieus nemen van tijd om

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Strategische communicatie in netwerkprogramma s

Strategische communicatie in netwerkprogramma s DE NETWERKENDE OVERHEID Strategische communicatie in netwerkprogramma s Het werken in netwerken verandert het werk van de ambtenaar. Maar betekent dit dan dat er een complete systeemverandering nodig is

Nadere informatie

Colofon. Disclaimer. Met dank aan: Uitgegeven door Rijkswaterstaat. Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT

Colofon. Disclaimer. Met dank aan: Uitgegeven door Rijkswaterstaat. Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT Telefoon 015 2518518 www.innovatietestcentrum.nl Realisatie Comtech Houten B.V. Vormgeving

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies

Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies Onderzoek naar sturen op het verbinden van binnen- en buitenschools leren Met succesfactoren, interventies en voorlopige conclusies Boudewijn Hogeboom Sander

Nadere informatie