Antwoorden op de begripsvragen in de studiehulp bij De Media-explosie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoorden op de begripsvragen in de studiehulp bij De Media-explosie"

Transcriptie

1 Antwoorden op de begripsvragen in de studiehulp bij De Media-explosie Kees van Wijk Inhoud Deel 1: Massacommunicatie een inleiding De media-explosie een eerste verkenning Van actie naar interactie Visie en beoordeling Massacommunicatie: de klassieke benadering Massa en publiek De mediaboodschap Inkadering en inkleuring: framing en labelling Van rotstekening naar dagblad: twee mediarevoluties Van telegraaf tot internet: de derde mediarevolutie Mediafuncties De eigenschappen van het medium Sociale Media... 5 Deel 2 Het wetenschappelijk onderzoek van massacommunicatie Communicatieonderzoek in de eenentwintigste eeuw De almacht van de media De opinieleider De aandacht voor de ontvanger De sturende macht van de media onderzocht De macht van de media bekritiseerd Een nieuwe fase in het denken over massacommunicatie Discussies over internet Massacommunicatie nieuwe stijl Deel 3 Trends en issues in de informatiemaatschappij Trends in de informatiemaatschappij Monitoring van trends Van trends naar issues De fasering van een issue The issue is the message Reputaties in het geding... 18

2 Deel 1: Massacommunicatie een inleiding 1 De media-explosie een eerste verkenning 1.1. Leg het verband uit tussen de groei van het aantal communicatiebanen en de stijging van de diversiteit van mediaproducten. Wanneer er meer diverse mediaproducten komen, zal ook het aantal vereiste specialisaties toenemen en het aantal beroepsbeoefenaren, dat vanuit die specialisaties het communicatievak beoefent. Wanneer er meer uiteenlopende mediaproducten op de markt verschijnen, die allemaal het gebruik van sociale media bevorderen, zul je je als professional bijvoorbeeld bezig moeten houden met de social media etiquette, met online framing, online reputatiemanagement, online accountability, online communicatiespelen over merk- of crisisbeleid. Dat zijn allemaal aparte specialisaties, waar communicatieprofessionals zich op kunnen richten. Het Communicatievak van morgen wordt hierdoor breder. Meer informatie over the state of the art van het communicatieberoep is te vinden in de overzichtsbundel Communicatie Nu Grootboek van het Communicatievak, dat onder redactie van Betteke van Ruler verscheen (Amsterdam 2012, Adformatie Groep) Vijf voorbeelden van dagelijkse confrontaties met media. Wat gebeurt er als je wakker wordt: welke media gebruik je het eerst: je smartphone of de wekkerradio? Kijk je nog naar het nieuws, voordat je op reis gaat? Online of offline? Zet je je eigen muziek op? Met welk apparaat? Of gaat je Facebook voor alles? Raadpleeg je voor het openbaar vervoer met de trein nog gauw de site van de NS om te kijken of er oponthoud is? Lees je in de trein, de bus, de tram of de metro de gratis dagbladen? Welke reclames vallen op de billboards op? Als je een bekende ziet, wat wissel je dan voor nieuws met elkaar uit? Per dag zijn er honderden confrontaties met allerlei media. Vaak ben je je daar niet bewust van. Sta er maar eens bij stil, hoeveel mediaproducten en mediaapparaten je in de eerste uren van de ochtend gebruikt. Volgens recent media-onderzoek van het SCP (2014) besteden Nederlanders gemiddeld 3 uur en 25 minuten per dag exclusief aan mediagebruik: aan kijken, lezen, luisteren, gamen en zenden!! 2 Van actie naar interactie 2.1 Benoem het verschil tussen de actiegerichte en interactieve benadering. Bij de actiegerichte benadering ben je alleen aan het zenden als handeling ( actie ) binnen het communicatieproces. Je let niet op het effect van je verhaal, of op de reactie van je ontvanger. Het is eenrichtingsverkeer. Bij interactie betrek je van meet af aan de ander in het communicatieproces: je legt contact en let op de manier, waarop de ander je verhaal aanhoort en beantwoordt. Er is wederzijdse betrokkenheid tussen jou en de ander. In paats van eenrichtingsverkeer is er tweerichtingsverkeer. Dat verkeer is vaak gemedieerd. 2.2 Wat gebeurt er als er basiselementen van communicatie ontbreken? Al de zeven basiselementen zijn nodig voor een goed verloop van het communicatieproces. Wanneer je bijvoorbeeld niet bewust en actief let op de reacties van de ontvangers, kan er storing of ruis tussen jou en de ontvanfgers optreden. Het hangt van de aard van het medium af, hoe de 7 basiselementen precies gebruikt worden in het communicatieproces. 3 Visie en beoordeling 3.1. Wat is het verschil tussen het effectiviteitscriterium en het interactiviteitscriterium? Bij het Effectiviteitscriterium is het effect van de mediaboodschap op de ontvangers bepalend. De impact op de ontvangers staat centraal: je speelt als zender in op de leefwereld van de ontvangers.. De 2104 Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 1

3 wijze van ontvangst bepaalt of het communicatieproces geslaagd is. Dat zegt nog niets over de interactiviteit, over de wisselwerking of wederzijdse betrokkenheid tussen jou en de ander. Als je uitgaat van het Interactiviteitscriterium, breng je die wisselwerking in kaart. Dan kijk je van meet af aan naar de wederzijdse betrokkenheid tussen zenders en ontvangers. Je gaat dan na in hoeverre die wederzijdse betrokkenheid geslaagd mag heten Hoe komt het dat een sociaal medium als Facebook meer gaat over cultureel ritueel dan over informatie-overdracht? Cultureel ritueel draait om de menselijke omgang met informatie en de persoonlijke verwerking van de mediaboodschap. Dat staat bij Facebook centraal: jouw persoonlijke contact met je Facebook vrienden. Jouw verhalen en foto s zijn nooit neutraal of zakelijk: je berichten kleur je zo persoonlijk mogelijk in. Bij al jouw visuele beelden en je woorden staat je eigen beleving van wat je zelf meegemaakt hebt centraal. Niet de zakelijke informatie. Je berichten tonen vooral de sociale en emotionele kanten van de boodschap op die kanten van je mediaboodschap wordt ook door je vrienden en kennissen gereageerd. 4 Massacommunicatie: de klassieke benadering 4.1. Op het nieuwsjournaal wenst de presentator de TV-kijker een goede avond. Is dit interpersoonlijke communicatie of massacommunicatie? Massacommunicatie. Het lijkt interpersoonlijke communicatie, maar schijn bedriegt: het uitzenden van het TV-journaal is een openbare vorm van communicatie, en de presentator maakt van die publieke setting deel uit. Er is geen persoonlijke band tussen de presentator en jij als kijker, hoe vriendelijk de presentator je ook toespreekt Noem 3 oorzaken van de opkomst van tweerichtingsverkeer in ons medialandschap. Oorzaak 1: de digitale technologie. De toepassing van ICT (informatie- en communicatietechnologie) is gebaseerd op digitalisering. Oorzaak 2: het door digitalisering mogelijk gemaakte internet. Door middel van het world wide web (WWW) kunnen zenden en ontvangen real time plaatsvinden. Oorzaak 3: de opkomst van online communities (sociale media). Hierdoor kunnen sociale contacten tussen internetgebruikers nog meer op interactieve communicatie vormen afgestemd worden. Ook goed: andere kenmerken van de media-explosie, zoals convergentie (ineenvloeien van informatiedragers, kanalen en mediagebruik), of de uitbreiding van de zintuiglijke ervaringen van mediagebruikers door middel van multimediale en crossmediale contacten. 5 Massa en publiek 5.1. De troonopvolging van koningin Beatrix door haar zoon Willem-Alexander was in Amsterdam een bijzonder evenement. Noem 5 stakeholders, die voor de organisatie van het evenement van belang waren. Mogelijke stakeholders: Regering Rutte-Asscher, Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, nationale en gemeentelijke politie, Veiligheidsdiensten, Koninklijk Huis, Oranje-comité en Oranjevereniging, management Nieuwe Kerk Amsterdam, omwonenden en bedrijven in afgezette gebied In hoeverre zal de veiligheidsdienst bij de voorbereiding van dit evenement onderscheid gemaakt hebben tussen publieksgroepen en doelgroepen? Publieksgroepen zijn allerlei groepen, die sowieso los van de organisatie van het evemenet er al in de stad waren: met name de inwoners van Amsterdam en de toeristen Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 2

4 Doelgroepen zijn in dit geval de specifieke groepen, die voor de veiligheid een risico zouden kunnen vormen op dit evenement. Op het voorkomen van acties door die groepen werden de meeste veiligheidsmaatregelen gericht. Naast deze doelgroepen waren er ook specifieke stakeholders, die beschermd moesten worden: leden van het Koninklijk huis en de buitenlandse gasten, die voor de troonopvolging naar Amsterdam waren gekomen. 6 De mediaboodschap 6.1. Zijn de staatsportretten van koning Willem-Alexander en koningin Maxima een signaal, een icoon, een symptoom, een index of een symbool? Verklaar je keuze. De staatsporttretten van vorst en vorstin zijn symbolische tekens: de afbeeldingen vervangen het abstracte begrip staatshoofd (in Nederland de koning, met zijn koningin ). De portretten van Willem- Alexander en Maxima vertegenwoordigen het staatsgezag in het Koninkrijk der Nederlanden Op welke wijze decodeer je als TV-kijker de nieuwsbeelden over een aardbeving in China of Irak? Wat voor rol spelen denotaties en connotaties hierbij? Decoderen: ontcijferen van de nieuwsinformatie over de aardbeving. Wat voor feiten zijn er over de aardbeving: hoe heftig was de aardbeving, hoeveel slachtoffers waren er, hoe is de hulp geregeld, enzovoort. Dit soort feitelijke gegevens betreffen allemaal denotaties: zakelijke verwijzingen naar de concrete werkelijkheid van de ramp. Denotaties gaan over allerlei emotionele en sociale gedachten en emoties, die we als kran-tenlezers of televisiekijkers bij het nieuws over de ramp hebben. Naast de feiten over de ramp denken we aan allerlei zaken, die verder direct of indirect met de aardbeving te maken hebben. Dat zijn connotaties. Denk bijvoorbeeld aan: wat doorstaan de nabestaanden emotioneel allemaal, wat zijn hun belevenissen en wat kunnen Nederlandse publieksgroepen eventueel doen om de mensen uit het getroffen gebied te helpen. Eerst willen we als TV-kijkers de belangrijkste informatie over de omvang en de oorzaak van de aardbevingen hebben (dit zijn de denotaties), dan komen andere betekenissen, die met onze sociale en emotionele beleving te maken hebben, en waar we vervolgens aan moeten denken of waarmee we de ramp associeëren (en dat zijn onze connotaties). 7 Inkadering en inkleuring: framing en labelling 7.1. Minister-President Mark Rutte riep alle Nederlandsers op meer geld als consument uit te geven om zo de economie te stimuleren. Is hierbij sprake van framing, van labelling of van een mix van allebei? Een mix van framing en labelling ligt het meest voor de hand om deze oproep van de regering : Minister-President Rutte kadert het hoofdprobleem van de crisis van de Nederlandse economie in als een gebrek aan consumentenvertrouwen. Na deze framing kleurt hij dit probleem in door emotioneel op te roepen meer te consumeren: Consumenten van Nederland, ga nu meer kopen, dan helpt u Nederland uit de recessie te komen. Dat is de positieve inkleuring of labelling van deze politieke boodschap Voor de zoveelste keer geeft Geert Wilders te kennen, dat hij het beleid van de regering van VVD en PvdA onzin vindt. Welke communicatietechnieken past hij het meeste toe bij de labelling van zijn kritiek? Wilders maakt vooral gebruik van de communicatietechnieken afleiding (hij kiest de aanval en leidt de aandacht af van vervelende zaken in eigen kring), aperte bewering (stellige beweringen als minder Marokkanen in het land, belachelijk maken (van ministers of leiders van andere partijen), etikettering (emotioneel beroep op zijn aanhang), simplificatie (te eenvoudige voorstelling van zaken), suggestie ( ik los alle ellende wel op, als ik de macht heb ) en zondebok ( alle ellende komt van de politieke islam ). Zie de paragraaf in Hfdst. 7, blz : Wilders in het nieuws Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 3

5 8 Van rotstekening naar dagblad: twee mediarevoluties 8.1. Geef 3 kenmerkende functies van professionele journalistiek. De drie journalistieke hoofdfuncties van dagbladen en tijdschriften zijn: informatieverschaffing, opinievorming en cultuuroverdracht. 8.2 Waarom verbrak de alfabetisering de afhankelijkheid van mensen van hun directe omgeving? De alfabetisering zorgde ervoor, dat mensen leerden lezen en schrijven, zodat ze voor hun informatie en inzicht niet meer alleen af hoefden te gaan op mensen in hun eigen omgeving: ze konden via geschriften ook afgaan op anderen, die mogelijk van een onderwerp veel meer afwisten of een andere kijk hadden op een bepaalde zaak. Door de eerste mediarevolutie van alfabetisering werden mensen minder afhankelijk van hun directe omgeving. 9 Van telegraaf tot internet: de derde mediarevolutie 9.1. Leg uit, wat het begrip elektronische snelweg inhoudt vanuit een kanaalgerichte en een mediumgerichte visie. Vanuit een kanaalgerichte aanpak kijk je naar de technische kant van het communicatienetwerk: naar de technische mogelijkheden van apparaten als mobiele telefoons, desktop computers, smartphones en interactieve televisieapparaten enerzijds en de elektronische verbindingslijnen tussen al die apparaten anderzijds. Alle nadruk ligt op de wijze waarop de verbinding tot stand komt. Vanuit een mediumgerichte visie kijk je naar de aard van het gebruik: wat communiceer je als zender (de content van de story) en met wie wil je de kern van je boodschap overbrengen? Alle nadruk ligt op de inhoud van de boodschap en de relaties tussen de mediagebruikers Geef 2 redenen, waarom telegrafie en telefonie het communiceren op afstand mogelijk maakten. Telegrafie betekent letterlijk ver schrijven en telefonie ver praten en luisteren. Door beide uitvindingen werd telecommunicatie, het communiceren op afstand, mogelijk. Twee redenen waren er: Telegrafie maakte informatie uitwisselen tussen zender en ontvanger ongeacht de geografische afstand. Telefonie: maakte gemedieerde interactiviteit tussen zender en ontvanger mogelijk, ongeacht de fysieke afstand. 10 Mediafuncties Benoem het verschil tussen medium en kanaal aan de hand van het gebruik van Wikipedia op internet. Kanaal: de digitale encyclopedie Wikipedia als technische drager van informatie. Het is technisch mogelijk om via de internet-verbinding vanuit je computer of smartphone over een onderwerp heel snel en direct informatie real time op te vragen. Als gebruiker start je de computer, zorg je voor de internetverbinding en log je in. Je gebruikt de kanaalmogelijkheden van internet en je eigen apparatuur, los van het soort boodschap, dat je wil opzoeken. Medium: het sociaal gebruik van de digitale encyclopedie Wikipedia als inhoudelijke verschaffer van informatie. Als mediumgebruiker kun je beschikken over allerlei informatie, je kunt eventueel ook de geselecteerde informatie bewerken en weer doorgeven. Bij Wikipedia als medium gaat het om het gebruik van de content uit de enorme dataverzameling, die Wikipedia voor jou beschikbaar stelt Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 4

6 10.2 Iedere reclameboodschap heeft manifeste en latente functies. Licht dat toe aan de hand van de reclamecampagne van Albert Heyn op televisie. Manifest is, wat de reclames van AH direct communiceren: de aanbiedingen, die je als consument in deze week in de winkels van de supermarkt kunt vinden. De manifeste werking gaat erover de TVkijker attent te maken op de acties van de supermarkt van deze week. De latente werking heeft met de minder directe en minder voor de hand liggende betekenissen te maken. Dat kan gaan over je acceptatie van de humor van de AH-manager, of je identificatie met deze man en het bedrijf Albert Heyn, waar deze man binnen de reclame het symbool van is. De latente werking gaat over emotionele beleving en klantenbinding. Die werking is veel minder bewust en vaak voor je zelf als kijker meer verborgen. 11 De eigenschappen van het medium Wat is mediaspecificiteit? Licht het begrip toe aan de hand van het verschil tussen RTV en WEB 2.0. Mediaspecificiteit houdt in, dat ieder mediumtype specifieke eigenschappen heeft, die eigen vorm en aard van het mediumtype doen onderscheiden van de verschijningsvorm van andere mediumtypen. De aard van het medium is belangrijker dan de inhoud van de boodschap, die gecommuniceerd wordt. Televisie werkt bijvoorbeeld anders dan het internet. Dezelfde inhoudelijke internetboodschap, die op televisie bij RTV wordt uitgezonden, heeft een andere werking, wanneer die boodschap via web 2.0 wordt verspreid. Op het internet werkt het web 2.0 zo, dat de gebruiker direct in contact kan treden met andere internetgebruikers. De content van de boodschap kan meteen veranderd en aangevuld worden door meerdere internetgebruikers, gezien de technische mogelijkheden van het interactieve Web 2.0. Dit is bij klassieke televisie niet mogelijk. Een ander mediaspecifiek verschil is, dat je TV-programma s niet op iedere manier en op ieder moment kunt bekijken, terwijl dat wel bij het verkrijgen van dezelfde audiovisuele content op het internet kan Licht het verschijnsel van mediatisering toe aan de hand van de belevingswereld van virtual gamers. Mediatisering betekent de toenemende invloed van media met hun specifieke mogelijkheden op politiek en samenleving. Het betreft het proces waarmee media de werkelijkheid construeren en de beeldvorming over die werkelijkheid doorgeven. De mediabeleving van mediagebruikers wordt in die zin anders, dat het onderscheid tussen media en realiteit vervaagt. In virtual games wordt een aparte realiteit gepresenteerd: een eigen wereld, die deels ontleend is aan de gewone werkelijkheid, maar zeker niet hetzelfde is. Er wordt bij het gamen een apart beeld geconstrueerd, en met die fantasiewerkelijkheid kunnen gamers spelen. In hun belevingswereld maken ze deel uit van het gemediatiseerde spel en gaan ze tijdelijk op in het eigen computerspel met de fantasiewereld. Je stuurt als speler actief de tocht van de gekozen held door het online spel. Nog leuker wordt het spelen met deze verzonnen (virtuele) werkelijkheid, als je tegen of samen met andere spelers online kunt spelen. 12 Sociale Media Welke verschillen in gebruikersfuncties zijn er tussen sociale communities en netwerkcommunities? De gebruikersfuncties van sociale communities zijn service aan de leden en de mogelijkheden om je als gebruiker te profileren. Denk aan Facebook, Hyves of MySpace. De gebruikersfuncties van de netwerkcommunities zijn het leggen van zakelijke contacten en het krijgen van voor de leden geselecteerde informatie. Die informatie gaat over zaken, die in je zakelijke netwerk voor jou als lid van een online community nuttig zijn. Denk aan LinkedIn of OpenBC Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 5

7 12.2. Wat is het verschil tussen opinievorming in een column in de krant en de opinievorming op een weblog? Columns verschijnen eenmalig in een krant. Columnisten voorzien de gebeurtenissen uit de werkelijkheid van een kort en persoonlijk commentaar. Bloggers doen dat ook, ze zijn de columnisten van de virtuele wereld. Terwijl de inhoud van een column en een blog precies hetzelfde kan zijn, blijft de blog in het digitale archief meteen oproepbaar, en kan de blog meteen door de lezers van hun commentaar op de site voorzien worden. Ook kunnen de blogs door de gebruikers meteen doorg d worden, waardoor ze supersnel over het internet verspreid kunnen worden. Deze sociale interactie is bij een column minder mogelijk Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 6

8 Deel 2 Het wetenschappelijk onderzoek van massacommunicatie 13 Communicatieonderzoek in de eenentwintigste eeuw Geef 2 verschillen aan tussen fundamenteel en praktijkgericht communicatieonderzoek. Verschil 1: Doel van onderzoek. Bij fundamenteel onderzoek vergroot je de algemene kennis over de werkelijkheid: je wil weten om te weten.bij praktijkgericht onderzoek ben je gericht op een specifiek praktisch probleem, dat je wil oplossen. Verschil 2: Methode. Bij fundamenteel onderzoek stel je theoretische hypothesen op, die je tijdens je onderzoek probeert te bevestigen of te ontkrachten. Bij praktijkgericht onderzoek gebruik je theoretische noties uit het fundamenteel onderzoek om een bepaald probleem uit de beroepspraktijk te bestuderen en indien mogelijk op te lossen Je gaat onderzoek doen naar de beleving van online-gaming. Wat zou een mogelijk voorbeeld van praktijkgericht onderzoek hierbij zijn? Vooraf Onderzoek naar beleving brengt allereerst met zich mee, dat je duidelijk bent over doel en opzet van je onderzoek. wat wordt de centrale onderzoeksvraag en hoe ga je die vraag beantwoorden? Als je daar zicht op hebt, baken je de onderzoeksdoelgroep af: welke groep gamers ga je benaderen, hoe bepaal je de betrouwbaarheid en de representativiteit van de respondenten? Dan kun je kiezen voor het doen van kwalitatief of kwantitatief onderzoek, of voor een mix van beide methoden. Mogelijke voorbeelden Je kunt bijvoorbeeld kwantitatief onderzoek doen naar de behoeften, die bij een representatief aantal gamers bevredigd worden door het spelen van diverse games. Je kunt de verschillende online games categoriseren en per categorie de meest genoemde behoeften in kaart brengen. Je kunt ook een categorisering van de gamers zelf ontwikkelen: wie van je onderzoeksdoelgroep hebben veel of weinig ervaring, veel of weinig tijd, of zijn veel of weinig interactief met andere gamers? Wil je meer ingaan op de persoonlijke aard van de beleving van de gamers zelf, dan kun je kwalitatief onderzoek doen naar de sociale en emotionele achtergrond van deze behoeften. Hoe worden bijvoorbeeld de behoeften precies omschreven door de gamers zelf, welke aspecten zijn daarbij voor hen het meest relevant, en welke online games bevredigen het meest de diverse behoeften? Daarvoor kun je bij een geselecteerde groep diepte-interviews afnemen als onderdeel van je kwalitatieve onderzoek. 14 De almacht van de media Licht toe, dat een psychologische benadering van stimulus en respons aan de one-step-flowtheory ten grondslag ligt. De stimulus of prikkel van de massamedia zou bestaan uit individuele prikkels van aparte zenders als reclamemensen of journalisten. Die prikkels zouden individueel overgenomen worden door ontvangers: hun verwerking van de mediaprikkels (hun responses ) zou volgens de one-step-flow-theory direct en vrij passief zijn. Deze benadering gaat uit van een psychologisch gericht onderzoek naar de verwerking van de mediaprikkels door de individuele leden van het mediapubliek. Het mediagebruik zou leiden tot het direrect aankopen van de in de reclame aanbevolen producten of het geloven van het door journalisten gebrachte nieuws: het mediagedrag leidt direct tot een bepaald sociaal gedrag in de dagelijkse werkelijkheid. In dit soort psychologisch onderzoek stond het sociale gedrag ( het behaviour ) centraal. Deze psychologische benadering van stimulus en respons heet behavioristische psychologie Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 7

9 14.2. Politici geven vaak de media de schuld van alle ellende, als ze door journalisten onder vuur genomen worden. Ze gaan er dan van uit, dat media almachtig zijn bij het verspreiden van een negatieve beeldvorming over hun beleid. Leg uit aan de hand van de kritiek op de one-stepflow-theory, dat dit beeld van het almachtige medium niet klopt. De kritiek op de beeldvorming van veel politici kun je aan de hand van de twee hoofdbezwaren tegen de one-step-flow-theory toelichten: A. De kritiek op het mensbeeld en de verkeerde voorstelling van het publiek. Kiezers blijken niet anoniem en geïsoleerd, maar maken deel uit van een gemeenschap. Politici gaan er te gemakkelijk vanuit, dat de media direct hun potentiële kiezers kunnen sturen. Negatieve mediaverhalen over hun politieke koers of falend beleid zouden dan direct geloofd worden door de kiezers, zodat ze bij een bepaalde verkiezingsstrijd deze partij zouden afvallen. Dat is een voorstelling van het publiek, alsof de leden van het electoraat domweg alle mediakritiek zouden geloven en op een enkele negatieve media-uiting hun keuze bij verkiezingen zouden baseren. B. De verwaarlozing van intermediërende factoren. Ontvangers luisteren selectief naar de media. Selectie is een intermediërende factor. Er wordt een filter aangebracht tussen medium en ontvanger. Met deze filterende werking wordt in de one-step-flow-theory geen rekening gehouden. Kiezers bepalen hun waardering van de politiek op grond van veel factoren, die niet altijd waarheidsgetrouw door de media weergegeven worden. Door hun eigen sociale achtergrond en persoonlijke geschiedenis zijn de attitudes, normen en waarden van de kiezers erg verschillend. Dat zijn filters tussen medium en kiezers als mediagebruikers. Politici verwaarlozen in hun beeldvorming over de werking van media deze intermediërende factoren. 15 De opinieleider Welke tweede trap wordt aan het one-step-model toegevoegd? In de two-step-flow-theory wordt als tweede schakel een opinieleider tussen medium en ontvangers ingevoegd. Bij de multi-step-flow-theory: zijn er meerdere stappen tussen zender en ontvangers met verschillende opinieleiders als tussenstations Waarom is het begrip flow (Engels) of stroom (Nederlands) in deze theorie zo belangrijk? Flow staat voor de informatiestroom tussen zender en ontvanger. In deze onderzoeksbenadering wordt bekeken, wat voor informatie door de zender naar de ontvanger overgebracht ( getransporteerd ) wordt. De boodschap gaat niet over sociale of emotionele belevenissen, maar over over informatie: wat wordt inhoudelijk overgebracht? Het gaat ook niet over de verwerking van de boodschap bij de ontvanger: de aandacht gaat uit naar het verzenden van de boodschap. De flow (de communicatiestroom) gaat van zender naar de ontvanger en op het overbrengen van die informatie valt alle nadruk. Daarom is de term flow of stroom zo belangrijk in deze benadering. 16 De aandacht voor de ontvanger Wat is er in sociaal opzicht zo nuttig aan het kijken naar een TV-soap als Goede Tijden, Slechte Tijden? In het onderzoek naar Uses & Gratifications breng je de redenen en motieven in kaart, waarom mensen toch zo graag en geregeld naar de soaps van hun voorkeur kijken. Bij het kijken naar Goede Tijden Slechte Tijden kunnen TV-kijkers zich vereenzelvigen met de de gelukkige of succesvolle hoofdpersonen. Kijkers leven mee met de hoofdrolspelers, als die in moeilijkheden komen. Kijkers zien, wat je kunt doen als je zelf in vergelijkbare vervelende situaties terecht komt. Dus van soaps kun je als TVkijker in sociaal en emotioneel opzicht veel leren: hoe je je in de moderne wereld vol onzekerheden 2104 Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 8

10 staande kunt houden, hoe je met roddels, list en bedrog om kan gaan, of wat succes met je zelf en je persoonlijke relaties doet en hoe je daar op kunt reageren. Dat allemaal is voor de TV-kijker niet alleen leuk en ontspannend, maar zeker ook vaak nuttig Waarom valt het zwamvlokmodel onder de effectiviteitsbenadering in fase 3? In de zwamvlokbenadering wordt voorondersteld, dat de massamediale boodschap voor ieder waar te nemen is in de openbaarheid, terwijl de verwerking van de boodschap veel minder zichtbaar door heel veel verschillende interpersoonlijke netwerken verloopt. Wie wil weten wat voor verschillende netwerken daarbij in het geding zijn, doet onderzoek naar de effectiviteit van de verstuurde boodschap bij al die verschillende ontvangers, die in allerlei netwerken zitten en met elkaar in die netwerken over de mediaboodschap kunnen communiceren. De dynamiek van de persoonlijke netwerken zorgt dus voor het uiteindelijke resultaat (het effect ): hoe de boodschap sociaal verwerkt wordt. Daarom hoort de zwamvlokbenadering in deze 3e fase thuis. De ontvangst in de netwerken bepaalt de effectiviteit van de boodschap. 17 De sturende macht van de media onderzocht 17.1.a. Wat is het verschil tussen de interpersoonlijke agenda, de gemeenschapsagenda en de mediaagenda? De interpersoonlijke agenda gaat over onderwerpen die de ontvanger met vrienden en kennissen in zijn directe omgeving bespreekt. Hoe is het met je studie, met je relatie, met je werk, met je familie? De gemeenschapsagenda gaat over onderwerpen die in de sociale gemeenschap van de ontvanger belangrijk zijn. Die onderwerpen zijn minder persoonlijk gericht en gaan meer over bredere maatschappelijke kwesties, waarover je met andere mensen het kan hebben. Bijvoorbeeld de verkiezingen. Ga je dit keer wel stemmen? Waarom wel of niet? Op welke partij en welke persoon? Wat weet je van die partij of die lijsttrekker? Welke partij heeft het meest aantrekkelijke programma of de meest aansprekende leider? Welke issues zijn voor jou als kiezer doorslaggevend? Heb je de Stemwijzer of het Kieskompas geraadpleegd? Was de uitslag in overeenstemming met je eigen verwachting? Als je dit soort zaken met je vrienden bespreekt, is het resultaat van het gesprek weer onderdeel van de interpersoonlijke agenda geworden. De Media-agenda gaat over alle belangrijke onderwerpen, die veel aandacht in het nieuws krijgen. Welke nieuwsonderwerpen krijgen de meeste aandacht in de media? De media-agenda onderzoek je met behulp van een inhoudsanalyse: je bepaalt hoeveel ruimte of tijd aan een nieuwsonderwerp in de media wordt besteed. Je gaat als media-onderzoeker bijvoorbeeld na, welke nieuwsonderwerpen het meeste in een aantal dagbladen gedurende de verkiezingsstrijd voorkomen. Of je gaat als onderzoeker na, welke politici als succesvol in de mediaverslagen van de verkiezingsstrijd afgeschilderd worden b. Welke drie onderzoeksniveaus worden onderscheiden in het onderzoek naar culturele indicatoren? De drie onderzoeksniveaus zijn: media-organisatie, TV-content en kijkgedrag. A. Het institutionele proces: dit onderzoek gaat over de rol van de organisatie van de zender. Hoe zit de media-organisatie van het pers- of omroepbedrijf in elkaar? B. Het systeem van de boodschap: de analyse van de mediaboodschap is met name gericht op de 'geweldindex' bij detectives, thrillers en andere fictieve formats : hoeveel geweld wordt er bij deze programma s binnen een bepaalde tijdsperiode uitgezonden op televisie? C. Het kijkgedrag van de ontvangers: reacties van de ontvangers worden getest door middel van kijkonderzoek met verschillende onderzoeksmiddelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte tv-kijkers en zware tv-kijkers Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 9

11 17.1. c. Leg de leuze van McLuhan The medium is the message uit. Letterlijk betekent dit: het medium is de boodschap. Dus niet de zender, niet de content, maar de verschijningsvorm van het medium bepaalt de werking van de boodschap. Dat komt door het verwerkingsproces: dat proces heeft veel te maken met de zintuiglijke waarneming van een bepaald mediumtype. Het lezen van een nieuwsbericht in de krant is zintuiglijk gezien een andere beleving dan het kijken naar het TV-bericht op het journaal of het krijgen van ditzelfde nieuwsbericht op je smartphone. Het verzenden van dezelfde inhoudelijk boodschap krijgt in de pers, de radio, de televisie of het web een ander effect. Dat is de kern van de leuze van McLuhan. Dit komt door de specifieke eigenschappen van ieder apart mediumtype: die bepalen volgens McLuhan veel meer dan de inhoud de verschillende mogelijke manieren, waarop je mediumboodsschappen zintuiglijk ervaart In welk opzicht zou de media-explosie in onze 21e eeuw de kenniskloof tussen kennisarmen en kennisrijken vergroten? De kenniskloof zou in de 21e eeuw vergroot kunnen worden door dat kennisrijke, mediawijze gebruikers veel gemakkelijker dan kennisarme mediagebruikers hun weg zouden weten te vinden in het doolhof van allerlei nieuwe mediamogelijkheden en mediaproducten. De voortdurende stroom aan mediainnovaties zorgt ervoor dat het medialandschap continue verandert. Tien jaar geleden had je nog geen Facebook, Twitter of LinkedIn. Voor veel mensen is het medialandschap niet meer te overzien: het is een doolhof, waar je gemakkelijk de weg kwijtraakt als kennisarme gebruiker. Het aanbod is zo groot en overweldigend, dat ook de groei van de hoeveelheid mediaproducten en mediakanalen voor kennisarme gebruikers een groot obstakel zou kunnen zijn. Wat voor nieuwe mediaproducten moet je nu weer aanschaffen om bij te blijven? Er komt zoveel nieuws op de mediamarkt. Hierdoor zou de kloof tussen kennnisrijken en kennisarmen ook in onze tijd mogelijk groter kunnen worden. Dat is een veronderstelling, die je precies zou kunnen onderzoeken met behulp van recente theorievorming over de digitale kenniskloof. 18 De macht van de media bekritiseerd a. Noem 3 verschillen tussen kritische theorie en cultural studies. Drie verschillen tussen de kritische marxistische theorie en Culturele Studies kunnen genoemd worden: A. Voorondersrtellingen; B. Doelen; en C. : onderwerpkeuze. A. Vooronderstellingen Bij de marxistische benadering is de focus meer gericht op de wijze, waarop de media-industrie onderdrukking en manipulatie in de hand werkt. Zo zou de arbeidersklasse door de media gemanipuleerd worden om de gevestigde maatschappelijke orde te ondersteunen. Bij Cultural Studies is er meer oog voor feitelijke positieve mediabelevenissen van grote delen van de bevolking. Een TV-soap of sitcom wordt niet meteen als maatschappijbevestigend amusement afgeschilderd. B. Doelen In de marxistische benadering wordt de maatschappijbevestigende rol van de cultuurindustrie bekeken: hoe manipulerend of verslavend werkt bijvoorbeeld reclame? Veel aanhangers uit deze traditie wilden met hun werk aantonen, wat voor nadelige effecten de kapitalistische media-industrie teweeg bracht. Meer dan bij de Marxistische mediatheorie zijn de onderzoeksdoelen bij Culturele Studies gericht op de concrete ervaringen en belevenissen van gewone mensen. Aanhangers van deze benadering willen met hun onderzoek het belang aantonen van de dagelijkse ervaringen van gewone mediagebruikers. C. Onderwerpkeuze. Het onderzoeksveld bij de marxistische theorie was veelal gelijk aan de onderwerpkeuze van veel standaard media-onderzoek. Alleen keken marxisten veel kritischer naar de opzet en de uitkomsten van onderzoek. Het onderzoeksveld werd verruimd bij Culturele Studies: er werd op grote schaal onderzoek gedaan naar concrete ervaringen, die mensen als tv-kijker of radioluisteraar hebben bij het verwerken 2104 Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 10

12 van allerlei populaire mediaboodschappen. Concreet betekent dit een verruiming van de onderwerpen, waar je binnen Cultural Studies onderzoek kan doen: populaire muziek, sport, virtual reality en talk shows zijn nu eindelijk ook mogelijke onderwerpen van onderzoek geworden. Het onderscheid tussen hoge en lage cultuur vervalt bij deze verruimde onderwerpkeuze b. Waarom zou het begrip creatieve industrie neutraler zijn dan het begrip cultuurindustrie? Cultuurindustrie werd als begrip ontwikkeld door de marxistische sociologen Adorno en Horkheimer om hun kritiek te geven op de standaard Amerikaanse benaderingen van media-onderzoek (het behaviorisme in de mediapsychologie en het positivisme in de mediasociologie). Met het begrip cultuurindustrie wilden de beide marxisten juist aantonen, dat de westerse amusementsindustrie een instrument was om de gewone massa dom en onkritisch te houden. Zo kreeg het begrip cultuurindustrie bij de kritische theorie een sterk normatieve en ideologische lading. Het begrip creatieve industrie is eerder neutraal en positef te noemen. Creatief wordt niet geassocieerd met onderdrukking of verslaving, maar eerder met vrijheid, ontwikkeling en innovatie. De term creatieve industrie wordt dan ook meer in het beroepsveld van webdesigners, filmers, architecten of communicatie- en marketingbureaus gebruikt Is de verkoop van Nederlandse TV-formats als Voice of Holland aan het buitenland een voorbeeld van media-imperialisme? Waarom wel / niet? Mogelijke antwoorden zijn bevestigend of ontkennend. A. Waarom wel een product van westers media-imperialisme? De Nederlandse formats worden met name verkocht aan Amerikaanse productiemaatschappijen. Zij domineren nog steeds de internationale televisiewereld. Het produceren van nieuwe entertainmentformats als Voice of Holland of Big Brother is nog steeds het voorrecht van een beperkte groep internationale mediaondernemingen. Ook in de global media business heeft klein aantal transnationale mediabedrijven het meeste te zeggen over het soort entertainment, dat aan aan global publics wordt aangeboden. Voor ddeze hoofdspelers in de global market ontwikkelen de Nederlandse mediabedrijven hun formats. In die zin dragen ze bij aan het voortbestaan van een wereldwijd westers mediaimperialisme. B. Waarom geen product van westers media-imperialisme? Media-imperialisme veronderstelt doorgaans, dat alleen westerse bedrijven het voor het zeggen hebben. In onze global society zie je dat overal in de wereld ook buiten de westerse invloedssfeer Chinese, Indiase, Argentijnse en Braziliaanse productiebedrijven mediaformats ontwikkelen, die op nieuwere vormen van entertainment gericht zijn. Nederlandse producenten leveren deels ook aan deze nieuwe media-industrieën in de opkomende niet-westerse landen. Big Brother was in de spaanstalige TV-wereld een groot succes. In die zin hoeven nieuwe Nederlandse mediaformats als The Voice of Holland of Utopia geen bevestiging te zijn van westers media-imperialisme. 19 Een nieuwe fase in het denken over massacommunicatie 19.1 Waarom spreken we van een nieuwe fase in het denken over massacommunicatie? Wat is er feitelijk in de laatste 20 jaar in het medialandschap veranderd? In plaats van eenrichtingsverkeer is het medialandschap van de 21e eeuw gebaseerd op een mix van eenrichtings- en tweerichtingsverkeer. De opkomst van interactieve multimedia in het bijzonder van het internet heeft het klassieke medialandschap omver gegooid. De theoretische modellen moeten aan deze nieuwe situatie aangepast worden. Centraal in de nieuwe fase staat een ander denken over massacommunicatie. In de theorievorming van deze laatste fase gaat het om het analyseren van de wederzijdse betrekkingen tussen zender en ontvanger. Dit gebeurt aan de hand van nieuwe criteria: namelijk interactiviteit en multimediale beleving Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 11

13 19.2 Leg uit, dat technologische ontwikkelingen (ICT) de wijze van mediagebruik verandert. Doe dat aan de hand van de komst van WEB 1.0 en 2.0. De technologische ontwikkelingen maken een ander mediagebruik mogelijk. In Web 1.0 is het tweerichtingsverkeer al mogelijk, maar nog niet ten volle ontplooid. In WEB 1.0 wordt duidelijk, dat passief opnemen van audiovisuele content typisch is voor veel TV-kijken, maar dat het verwerken van dezelfde soort content een andere, meer actieve houding van de ontvanger vraagt. In WEB 2.0 kan die actieve houding van de ontvanger uitgebreid worden. Het wordt gemakkelijker zelf content aan de bestaande content toe te voegen en die weer crossmediaal te verspreiden. Bij WEB 2.0 hoort ook, dat in online communities ervaringen tussen leden van de communities online gedeeld kunnen worden. vraagt. Ook de multimediale beleving wordt bij WEB 2.0 vergroot: in plaats van tekstgerichte content wordt steeds meer het intelligent combineren van meerdere zintuigelijke ervaringen mogelijk: tekst, geluid, beeld. Smartphones maken het mogelijk voor de gebruikers anywhere, anyhow, anyway met andere gebruikers te communiceren. Het online onderscheid tussen de rollen van zender en ontvanger vervaagt in WEB 2.0 nog meer. 20 Discussies over internet Geef in eigen woorden de patstelling tussen optimisten en pessimisten weer. De patstelling betekent, dat de visies van optimisten en pessimisten over het belang en de mogelijkheden van nieuwe interactieve media zover uit elkaar lagen, dat een zinvolle confrontatie jarenlang niet mogelijk was. De tegenstelling werd in heel absolute termen weergegeven. De optimisten gingen uit van een positief ingekleurd utopisch beeld en de pessimisten van een negatief, dystopisch ingekleurd beeld. De meningsverschillen betroffen vooral de verschillende inschattingen van maatschappelijke en culturele gevolgen van de invoering van de nieuwe media. Je kijkt nu terug op de patstelling. Uitgangspunt bij het zelf verwoorden van de patstelling is, dat de situatie in het medialandschap en in het denken over de werking van massamedia nu flink veranderd is. Het internet bestaat inmiddels 25 jaar. Het internet is een gewoon massamedium geworden, in die zin, dat het in principe voor iedereen in het westen toegankelijk is en ook daadwerkelijk gebruikt wordt. De felle discussies tussen pessimisten en optimisten horen thuis bij het wennen aan een nieuwe grootschalige media-innovatie: het gebruik van Internet als een nieuw en innovatief medium. Dat is eerder met het schriftmedium, de radio, de film en de televisie gebeurd. De optimisten hebben ervaren, dat hun optimistische verwachtingen lang niet uitgekomen zijn, en de pessimisten hebben ervaren, dat het internet ook feitelijk in de afgelopen jaren tot dan toe niet gekende mogelijkheden in het mediagebruik mogelijk heeft gemaakt. Je kunt nu veel scherper op basis van deze feitelijke ervaringen de mogelijkheden en schaduwkanten van het mulitimediale en interactieve massamedium Internet in kaart brengen Ben je zelf meer optimist of pessimist over de media-ontwikkelingen in de komende tien jaar? Waarom? Het antwoord kan in principe drie richtingen opgaan: 1. ik ben pessimist, 2. ik ben optimist, of 3. ik ben neutraal (of ik combineer een beetje pessimisme met een beetje optimisme ). Vanuit die visie kijk je als aankomend communicatieprofessional naar de komende tien jaar. Voor iedere opstelling valt wat te zeggen. Veel gaat over de diepgang van je argumentatie. Een optimist zal wijzen op allerlei nieuwe kansen op economisch, cultureel en politiek gebied, die voorheen niet mogelijk waren. Via online communities heb je tot nu toe ongekende mogelijkheden om met andere mensen contact te maken. Digitale databases verspreiden massaler dan de printmedia een enorme hoeveelheid kennis en inzicht. De vrijheid om je mening te uiten is in de hele wereld toegenomen. Dit zal de komende jaar doorgaan. Nieuwe technologie maakt een WEB 3.0 de komende 10 jaar mogelijk. Een pessimist zal wijzen op allerlei schaduwkanten, die inmiddels ook beter bekend zijn: gameverslaving en cyberpesten, politieke censuur van internet, manipulatie van consumenten en geldkoersen, af Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 12

14 luisterpraktijken van geheime diensten. Die schaduwkanten krijgen bij een WEB 3.0 nog meer de ruimte: Big Brother is watching you anywhere, anyhow, anyway. Voor beide attitudes is veel te zeggen, maar een ding is zeker: zowel de mogelijkheden als de schaduwkanten zullen de komende tien jaren toenemen. Internet is een hybride medium. Internet heeft veel massaler en ingrijpender dan de op eenrichtingsverkeer gebaseerde mediatypen het medialandschap de afgelopen 20 jaar veranderd. Die enorme complexe mediatrends zullen de komende tien jaar nog doorgaan. Er zullen allerlei nieuwe crossmediale combinaties en convergenties komen, die online en offline in allerlei nieuwe vormen zullen combineren. Alleen kunnen we precieze verschijningsvorm nog niet voorspellen. 21 Massacommunicatie nieuwe stijl Noem twee redenen, waarom de klassieke theorievorming uit fase 2, 3 en 4 in onze tijd niet meer adequaat is. Er zijn meerdere redenen om met de bestaande theorie te spelen en op zoek te gaan naar nieuwe combinaties en verbeteringen van de bestaande theorievorming. De twee belangrijkste redenen: Reden 1: tweerichtingsverkeer in plaats van eenrichtingsverkeer. Je kunt in de 21e eeuw niet langer volstaan met modellen en theoretische benaderingen die gebaseerd zijn op het eenrichtingsverkeer van de klassieke massacommunicatie. Dan zijn nieuwe theoretische modellen nodig over de werking van tweerichtingsverkeer. De aard van het gemedieerd commnicatieproces is veranderd. Reden 2: multimediale werking. Online is het op veel meer manieren mogelijk om je zintuiglijke mediabeleving te vergroten. Die beleving is multimediaal: je gebruikt meerdere media om jezelf en anderen online te zien, te spreken, te schrijven, te visualiseren, te filmen. Meer dan bij het klassieke audiovisuele medium Televisie ben je zelf deel van die mediawerkelijkheid Noem twee theoretische benaderingen uit fase 2-3-4, die voor het begrijpen van de werking van sociale media (Deel 1, Hfdst. 12) nog steeds van belang zijn. Licht voor beide benaderingen je antwoord toe. Hier kan een keuze uit meerdere opties gemaakt worden. In je antwoord moeten actuele vragen beantwoord worden. Fout is alleen one-step-flow die theoretische benadering is met WEB 2.0 definitief achterhaald. Two-step-flow en Multi-step-flow. Actuele vragen: hoe zit het met de opinieleiders op Facebook en Twitter:, wie heeft de meeste volgers ( followers ) en waarom heeft de ene opnieleider meer invloed dan de ander? Op welke gebieden komen de Webloggers (of bloggers ) het meest tot hun recht, waar het gaat om het verspreiden van hun professionele meningen? Agendasetting nieuwe stijl. Actuele vragen: Wat voor media-agenda kun je bij de online-media vaststellen? In hoeverre werkt de agendasetting online anders dan offline? In hoeverre kan de ontvangersagenda meer dominant worden bij het bepalen van thema s op de politieke beleidsagenda? Specifieke mediawerking van sociale media. Actuele vragen: In hoeverre is er bij de mulitmediale uitbreiding van zintuiglijke ervaringen sprake van andere ervaringen, die met de klassieke massamedia minder mogelijk waren? Welk concept van 2104 Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 13

15 mediatisering kan de uitbreiding van zintuiglijke media-ervaringen verduidelijken? Wat voor nieuwe ervaringen biedt het massaal gebruik van social media via smartphones? Uses and gratifications. Actuele vragen: Welk nut en welke beloningen, welke behoeften en verwachtingen spelen een rol bij diverse vormen van online media-gebruik? Hoe zit het met de verwachtingen ten aanzien van het gebruik van social media als LinkedIn, Facebook, Twitter en You Tube? Waarom zijn selfies ineens zo populair? Kenniskloof. Actuele vragen: Hoe zit het met de digitale kenniskloof? Wat voor kenniskloof kan gesignaleerd worden in het Westen ten aanzien van het bezit van computer- en media-apparatuur? Welke inhoudelijke kenniskloof bestaat er ten aanzien van het verwerken van sociale of wetenschappelijke informatie? Waardoor worden de verschillende kenniskloven veroorzaakt? Veranderen kenniskloven ook sociaal of functioneel, wanneer gebruikers een hogere opleiding hebben gevolgd en meer media-wijsheid hebben verworven? Culturele indicatoren. Actuele vragen: Wat voor rolverdeling tussen mannelijke en vrouwelijke helden zitten er in de online games? Hoe is de perceptie van gamers bij het spelen van gewelddadige games? Wat voor soort geweld kan in online games gevonden worden? Is er verschil met de verdeling in rolpatronen, zoals die bij veel televisiefictie werd gevonden? Kan met behulp van het concept van culturele indicatoren meer duidelijkheid verkregen worden over de werking van cyberpesten? Zwamvlokmodel. Actuele vragen: Hoe kun je met het zwamvlokmodel beter zicht krijgen op de netwerkvorming bij allerlei communities? Kun je het verwerken van mediaboodschappen uit pers en RTV in allerlei online communities met het zwamvlokmodel scherper in kaart brengen? Wat voor verschillen bestaan er nog tussen virtuele en gewone sociale netwerken? Hoe kun je met de zwamvlokbenadering de onlinegeruchtvorming over issues onderzoeken? 2104 Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 14

16 Deel 3 Trends en issues in de informatiemaatschappij 22 Trends in de informatiemaatschappij Zeg in eigen woorden, wat de drie soorten bedrijfsomgeving inhouden. De drie soorten bedrijfsomgevingen zijn: Transactionele omgeving: omgeving van publieksgroepen, zoals consumenten. Het gaat hierbij om de omgeving van de stakeholders. Transactie duidt als begrip op de mogelijke zakelijke contacten die het bedrijf met stakeholder, publieks-en relatiegroepen heeft. Contextuele omgeving: de context bestaat uit al die ontwikkelingen op het gebied van politiek, economie, cultuur en technologie, die voor een bedrijf van belang zijn. Als de opkomst van internet de relaties met klanten verandert, moet je met die ontwikkeling op technisch en economisch gebied rekening houden. Als een reisbureau niet tijdig inspeelt op online-ontwikkelingen, dan kan een bedrijf dat dit wel doet je markt overnemen. Denk aan de neergang van OAD als voorbeeld van het verkeerd inschatten van de context. Organisationele omgeving: management en personeel van een organisatie. Organisationeel is alles wat direct met de organisatie zelf verbonden is Waarom zou de indeling in 3 soorten bedrijfsomgeving zo belangrijk zijn voor het volgen van maatschappelijke en marktgebonden trends? Je kunt het volgen van maatschappelijke trends niet op een enkele grote noemer brengen daarvoor is het analyseren van trends veel te ingewikkeld. Sommige trends spelen alleen in je bedrijf zelf (dus in de organisationele omgeving), andere trends zijn vooral transactioneel, want verbonden met de bedrijfscontacten met klanten en stakeholders. Wanneer bepaalde trends in de context van je bedrijf veranderen, vraagt dat weer een andere benadering. Voor het in kaart brengen van het belang van maatschapelijke en marktgebonden gtrends voor je eigen bedrijf is juist deze indeling in verschillende soorten omgevingen heel praktisch. 23 Monitoring van trends Geef het verschil aan tussen extraploreren van trends en trendwatchers. Geef van beide benaderingen een concrete voorbeeld. Extrapoleren betekent, dat je als trendonderzoeker lijnen doortrekken naar de toekomst bij ongewijzigde omstandigheden. Je bent dus bij extrapoleren gericht op het verkennen van de relatie tussen verleden en heden. Je voorspellingen komen voort uit je wetenschappelijke kennis van bestaande processen. Trendwatchers moeten nieuwe ontwikkelingen signaleren en latente behoeften opsporen. Je bent bij trendwatching gericht op het verkennen van de relatie tussen heden en toekomst. Je kunt als trendwatcher niet afgaan op het doortrekken van bestaande processen, maar zult juist aangeven, waar onverwachte afwijkingen zullen gaan optreden. Het werk van een trendwatcher is een stuk speculatiever. Concrete voorbeelden naar eigen keuze. Belangrijke trendonderzoeken worden gedaan door instituten als het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Wat kun je bijvoorbeeld zeggen als wetenschapper over het meten van het feitelijke mediagebruik in Nederland? Dat soort monitoring van bestaande trends doet het SCP. Een opvallende trendwatcher is bijvoorbeeld Adjiedj Bakas, die probeert te voorspellen welke macrotrends op technisch of cultureel gebied directe gevolgen hebben voor ons consumentengedrag. Zullen consumenten de komende paar jaar voor het omarmen van de G4-techniek gaan, zoals KPN dat zo graag wil? Waarom wel, waarom niet? Dat voorspellen het aanduiden van het onbekende is het werk van een trendwatcher als Bakas Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 15

17 23.2. Licht toe, dat exponentieel gerichte groei kenmerkend is voor veel innovaties in de mediawereld van de afgelopen 10 jaar. Veel innovaties op multimedia gebied werden de afgelopen tien jaar op de markt gebracht. Waar het ging om de adoptie van veel media-innovaties, kan gesteld worden, dat veel op de markt gebrachte nieuwe media-producten en nieuwe tools massaal door consumenten en organisaties omarmd werden. De ene media-innovatie stimuleerde ook de andere innovatie. Het steeds kleiner worden van computerchips stimuleerde bijvoorbeeld de opkomst van smartphonens, die steeds meer digitale mogelijkheden hadden. Daarom kon je voor de afgelopen tien jaar voor de adoptie van veel media-innovaties stellen, dat de groei van veel adoptieprocessen ieder jaar versterkt werd en dus exponentieel was. 24 Van trends naar issues Het issue van belastingontduiking komt voort uit allerlei financieel en economisch gerichte trends, die sinds de Eurocrisis meer aandacht krijgen. Verklaar hoe uit de economische trends dit issue van belastingontduiking in 2013 zoveel aandacht krijgt. Vanuit monitoring van financieel en economisch gerichte trends kun je nu stellen, dat de huidige economische crisis de zwaarste is, die de Europese Unie sinds haar oprichting heeft meegemaakt. Ook is bekend dat de economische ellende vanuit het hart van de wesrterse banksector ontstaan is. De economische crisis leidde ook tot een crisis in de Europese Unie. Alleen hadden de meeste economen de crisis niet voorspeld, omdat ze veel te veel uitgingen van de florissante situatie van de jaren negentig. Het idee, dat de financiele markt zelf de eigen problemen zou oplossen, bleek niet te kloppen. Een direct gevolg van de bankenproblemen was een crisis van de werkelijke economie met als gevolg, dat heel veel huizenbezitters hun verplichtingen niet meer konden nakomen en er met name in Zuid-Europa een massale werkloosheid ontstond. De centrale munt van de Europese Unie de Euro wankelde. De rijkere Europese staten moesten banken en bedrijven tehulp schieten; de Europese Unie moest Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland en Cyprus te hulp schieten. Belastingbetalers moesten opdraaien voor de crisis, die in de bancaire sector begonnen was. Vanuit deze trends is het te begrijpen, dat belastingontduiking in de publieke opinie heel negatief benaderd wordt. Bedrijven ontlopen belastingheffing, terwijl gewonen mensen dat niet kunnen en nog meer moeten opdraaien voor financieel wangedrag van bankiers en multinationals, die zich kennelijk weinig bekommeren om stabiel en integer overheidsbeleid Belastingontwijking (het gedrag van multinationals om zo min mogelijk belasting te betalen door middel van fiscale ontsnappingsroutes) is nog geen issue. Gelet op de kenmerken van issues en nieuwswaarden van issues: wat is er nodig wil dit onderwerp een belangrijk issue in de westerse media worden? Gegeven de criteria voor de nieuwsselectie moet aan diverse voorwaarden voldaan worden: Nieuws over belastingontwijking moet maatschappelijk relevant zijn: er moet in de media door journalisten en experts een direct verband gelegd worden tussen onverantwoord financieel handelen van multinationals en de staatssteun, die nodig is om allerlei bedrijven financieel overeind te houden.` Nieuws over belastingontwijking moet reacties oproepen van stakeholders. De steun van de staat kan allen gebeuren als er voldoende belastinginkomsten van allerlei burgers zijn. De offers, die burgers gebracht hebben, dienen afgezet te worden tegen het maatschappelijk onverantwoord handelen van de multinationals, voor wie geldelijk gewin kennelijk het enige is wat telt. Het gebrek aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan door diverse stakeholders aan de kaak gesteld worden. Nieuws over belastingontwijking moet actueel, interessant en herkenbaar zijn. Er is multinationals veel aan gelegen om niet met zo n gevoelig issue in de media te komen. Buffering is dan een veelgebruikte strategie. Juridische processen duren vaak jaren en het bekend worden van de gerechtelijke uitspraak heeft vaak geen actualiteitswaarde meer. Bij een olieramp is het 2104 Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 16

18 meteen zichtbaar, wat een multinational verkeerd heeft gedaan. Bij een financieel issue als belastingontduiking is het veel moeilijker dit issue herkenbaar en interessant te laten. Daar ligt een taak voor kritische journalisten en experts, voor PR-professionals van overheden en NGO s. Nieuws over belastingontwijking moet te visualiseren en te verpersoonlijken zijn. Daarom is personalisering van dit soort abstract financieel nieuws heel belangrijk in de media. Tips voor journalisten: Maak er een persoonlijk verhaal van, door het netwerk en de leefwijze van de verantwoordelijke managers concreet in kaart te brengen. Achterhaal de voor een crisis verantwoordelijke personen, die vaak elders in de wereld een veilig heenkomen hebben gezocht, en breng de schade in beeld, die ze als bankier of leider van een multinational veroorzaakt hebben. Zorg ervoor, dat de content crossmediaal doorgegeven en aangevuld kan worden. Nieuws over belastingontwijking moet van het gewone patroon afwijken. Wanneer belastingontduiking een normaal patroon is, krijgt dit issue wereldwijd minder aandacht. Wanneer corruptiebestrijding wereldwijd veel aandacht krijgt en integriteit van bestuur als onderdeel van MVO (Maatschappelijke verantwoord ondernemen) in de media een vast item is, dan is belastingontduiking als afwijking van dit normale patroon meer nieuwswaardig geworden. Concreet: als de Griekse of Chinese overheid de corruptie in eigen gelederen niet keihard aanpakt en ook niets doet aan de belastingontduiking van de rijke Griekse reders of de Chinese tycoons, dan is een issue als belastingontduiking voor de Griekse of Chinese journalisten minder nieuwswaardig. Alleen wanneer duidelijk is, dat belastingontduiking afwijkt van het normale overheidbeleid, is de kans groter, dat dit onderwerp een nieuwsitem wordt. 25 De fasering van een issue 25.1.a. Het paardenvleesincident: in welke fase zit dat nu? Motiveer je antwoord. Het paardenvleesincident zit in de voorlaatste fase: de consolidatiefase. Het issue is nog niet geheel verdwenen uit de media, want begin 2014 duiken andere schandalen met paardenvlees nog in de media op. Het onderwerp blijft in de media op de achtergrond aanwezig. De Parool-journalist, die het issue in de restaurantwereld had aangekaart, krijgt een prijs. Het issue verscherpt zich in deze fase niet meer. In de media krijgen andere voedselgerelateerde issues weer meer aandacht. Het geschonden vertrouwen van de doelgroepen en publieksgroepen (extern) moet weer worden hersteld. Dan heeft de sector nog een probleem, want massaal heeft men het Nederlandse publiek voorgehouden, dat het voedsel veilig was en dat de etikettering van de vleessoorten klopte. Er wordt door de Voedsel- en Waren-Autoriteit verder onderzoek naar de manipulatie met paardenvlees gedaan. Vleespartijen zijn teruggehaald. Een rechtszaak tegen de verantwoordelijke vleesproducent is in de maak. De overheid is dus bij de afwikkeling van dit issue betrokken en dat is een laatste aanwijzing, dat dit issue in de consolidatiefase zit. Als de rechtszaak geweest is, zal het issue de laatste fase ingaan: het verbleken en verdwijnen van het paardenvleesincident b. Bespreek welke factoren bij het merkconflict rondom de vleesfabrikant van Oss (verantwoordelijk voor het frauduleus mengen van paardenvlees in rundvleesproducten) een rol spelen. Drie soorten factoren spelen bij een merkconflict als het paardenvleesincident een rol. A. Merkgerelateerde factoren: Het merk van de vleesverwerkingsfabriek uit Oss kwam onder vuur te liggen. B. Organisatiegerelateerde factoren: Het bedrijf wilde zelf geen orde op zaken stellen door een product recall uit te vaardigen. Daardoor was het vertrouwen flink geslonken. De onwil van de fabrikant stimuleerde de escalatie van dit issue. Op last van de overheid werden nu alle vleespartijen van het bedrijf teruggeroepen. C. Reactiegerelateerde factoren: De reactie van de manager was een en al buffering, terwijl dat niet meer kon, gezien de gebleken frauduleuze handeling. Het vertrouwen in de reputatie van het bedrijf is dan aan het wegebben. Van escalatie van een issue is sprake wanneer de managers te langzaam reageren of onduidelijk zijn en niet willen ingaan op de schuldvraag. Dat was hier overduidelijk het 2104 Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 17

19 geval. Door stakeholders werd niet eens meer gediscussieerd over de schuldvraag want uit onderzoek van de Voedsel- en Waren-Autoriteit bleek het sjoemelen met het paardenvlees een feit Consolidatie luidt vaak het verdwijnen van een issue in. Bespreek dit aan de hand van de Facebook-affaire in het Groningse Haaren. De Groningse Facebook-affaire is inmiddels uit de media verdwenen. Het issue kreeg veel mediaaandacht, omdat hier voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een online gedane mededeling op het sociale medium Facebook in de wereld offline tot een enorme opkomst van jonge feestgangers leidde. Een mededeling op Facebook veroorzaakte een enorme rel, met veel schade voor huizen en auto s van dorpsbewoners. De locale en provinciale overheden waren hier helemaal niet op voorbereid en werden dor de massale opkomst van jongeren compleet verrast. Na de rellen in Haaren volgde er een onderzoek van een commissie onder leiding van oud-minister Cohen, waaruit bleek dat de locale en provinciale overheid te laat en te weinig adequaat had gereageerd. De burgemeester van Haaren trok zijn conclusies en trad af. Een klein aantal vandalen werd door de rechter veroordeeld. Daarmee liep de consolidatiefase ten einde en begon de laatste fase: het verdwijnen van het issue uit de media-agenda. 26 The issue is the message `Koningin Beatrix paste vaak de strategie van buffering toe, wanneer issues over haar familie gingen. Bespreek inhoeverre dit effectief was bij de Friso-affaire. De Friso-affaire verwijst naar het ongeluk, dat de derde zoon van Beatrix en Claus tijdens een skivakantie overkwam. Maandenlang lag de prins in coma, totdat hij uiteindelijk overleed, met achterlating van weduwe Mabel en twee jonge kinderen. Zoals vaker bij issues, die het Koninklijk Huis betroffen, stelde de Koninklijke Familie zich naar de pers zeer terughoudend op. Als (toen nog) regerend koningin paste Beatrix buffering toe: ze gaf weinig commentaar, met de verwijzing, dat deze zaak een private aangelegenheid was. Bij de Friso-affaire was dit heel effectief: de meeste Nederlandse media respecteerden het gedrag van de Koninklijke Familie. Er was bij journalisten en andere stakeholders veel begrip voor het leed, dat dit persoonlijke drama had aangericht in de kring van ht Koninklijk Huis. De journaliste, die de mediastilte even doorbrak door met overigens verkeerde medische informatie naar buiten te komen, werd alom in de professionele media gehekeld een duidelijk teken, dat de gekozen bufferingsstrategie door de beroepsgroep geaccepteerd werd Wat had zij voor issuesmanagement anders kunnen doen? In haar functie als koningin had Beatrix het bij dit drama weinig anders kunnen doen. Moeilijk in het begin was, dat prins Friso in het bijzijn van een persoonlijke vriend onverantwoorde risico s had genomen en het niet meteen duidelijk was, welke rol zijn vriend na de sneeuwlawine bij de reddingsactie had gespeeld. Dit maakte reageren een stuk moeilijker. Mogelijk had wel de eigen persdienst hierna iets meer openheid van zaken kunnen geven, want allerlei medische speculaties deden ten onrechte de ronde. Na de dood van prins Friso waren er heel veel blijken van medeleven met dit persoonlijk verlies. Toen Willem-Alexander zijn moeder opvolgde, was er in de media heel veel ruimte om dit verlies ter sprake te brengen op een manier, die de afgetreden koningin en de nieuwe koning zelf konden orkestreren. 27 Reputaties in het geding Noem twee gevallen van beleidsissues, die door goed optreden van bedrijven of regeringen geen publiek issue werden. Hier kunnen meerdere issues genoemd worden. We geven twee voorbeelden. Het beleidsissue van het redden van de SNS-bank door de Nederlandse staat werd geen publiek issue, voor zover het dit besluit zelf van de Nederlandse regering aanging. Wel werd het wanbeleid van het 2104 Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 18

20 management van de SNS-bank een publiek issue, maar niet het regeringsbesluit om in crisistijd een derde bank te redden na ABN-AMRO en ING. Alleen de geschiedenis van de SNS-bank werd in de media een publiek issue. Dit kwam onder andere door kordaat en helder optreden van minister Dijsselbloem. Het financieel besluit werd in de media niet kritisch bejegend. Geen enkele dominante of kritische stakeholder durfde het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de overname van de SNS-bank aan te vechen. De troonopvolging van Beatrix door haar oudste zoon Willem-Alexander met de nieuwigheid, dat echtgenote Maxima voor het eerst in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden ook koningin genoemd werd verliep door het goede optreden van regering en koninklijke familie buitengewoon voorspoedig. Het werd geen negatief publiek issue, zoals dat wel het geval was geweest met het huwelijk van Claus en Beatrix. of met de troonopvolging van juliana door Beatrix Hoe beoordeel je het reputatiemanagement van Dijsselbloem in de Cyprus-afffaire? Het reputatiemanagement van minister Dijsselbloem in deze Cyprus-affaire was een Europese en geen Nederlandse aangelegenheid. Dijsselbloem was in de media een dominante stakeholder als Europees voorzitter van de Economische Ministeraad van de Europese Unie. Een media-reactie van zijn kant werd aanvankelijk heel negatief in de internationale media door journalisten en vele stakeholders opgevat. Het betrof de uitlating van Dijsselbloem dat er niet langer van uitgegaan kon worden, dat alle bancaire schulden door de Europese Unie vergoed werden. Letterlijk meldde Dijsselbloem namens de Europese Unie, dat aandeelhouders en klanten van de betrokken Cypriotische banken zelf aan de oplossing van deze door de banken zelf veroorzaakte crisis bij moesten dragen. Zij droegen als klant en shareholder medeverantwoordelijkheid voor het speculatief gedrag van de Cypriotische banken en dienden dus ook financieel geen compensatie te krijgen. Uiteindelijk bleek dit ook het beleid van de Europese bestuurders te zijn. Alleen zei Dijsselbloem het heel zakelijk en duidelijk voor het eerst, dat dit de nieuwe koers voor de bankensector in Europa was. Zo onomwonden was dit niet eerder door een Europees bestuurder bij een persconferentie gezegd. Zijn helderheid werd door vele media als botheid opgevat, en zijn uitlating in de media werd meteen gehekeld door de financiele stakeholders, die door deze beleidsverandering zelf meer moesten gaan betalen en er zelf belang bij hadden Dijsselbloem als zondebok neer te zetten in de hoop toch enige compensatie te krijgen. Het optreden van minister Dijsselbloem inzake Cyprus kreeg achteraf ook in de internationale media veel bijval. Zijn reputatiemanagement dient derhalve als professioneel en inhoudelijk correct beoordeeld te worden Academic Service, Den Haag Antwoorden bij studiehulp De media-explosie 19

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Wijk, K. van (2013). De media-explosie. Trends en issues

Nadere informatie

De Media-Explosie Trends en issues in massacommunicatie

De Media-Explosie Trends en issues in massacommunicatie Samenvatting bij De Media-Explosie Trends en issues in massacommunicatie Vierde herziene druk, 2011 Deze samenvatting is geautoriseerd door de auteur Kees van Wijk Inhoud Deel 1: Massacommunicatie een

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Wijk, K. van (2013). De media-explosie. Trends en issues

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Begrippenlijst bij De Media-explosie

Begrippenlijst bij De Media-explosie Begrippenlijst bij De Media-explosie Actiecommunicatie Communicatie met als doel het beïnvloeden van het gedrag van ontvangers (doelgroepen). Vooral gebruikt in marketingcommunicatie om de omzet te vergroten

Nadere informatie

2013 BIM Media BV, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media BV. Artikelnummer 26415SH

2013 BIM Media BV, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media BV. Artikelnummer 26415SH Studiehulp bij Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus 16262, 2500 BG Den Haag tel.: (070) 304 67 77 www.bimmedia.nl 2013 BIM Media BV, Den Haag Academic

Nadere informatie

Massamedia. Hoofdstuk 8

Massamedia. Hoofdstuk 8 Massamedia Hoofdstuk 8 8.2 Beeldvorming in media Bewuste en onbewuste kleuring door redactie! Bewuste kleuring Invloed identiteit medium Manipulatie en indoctrinatie Onbewuste kleuring Onmogelijkheid van

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Op 5 januari 2011 woedde een enorme brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk en een grote rookwolk trok over de regio.

Nadere informatie

Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek)

Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek) Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek) Jaar en blok J2.1 Naam cursus + toetscode Onderdeel Docent Journalistiek (J-21boks1-14) Mediatheorie II (onderdeel van MJO) Karlijn Goossen (GSS) Introductie

Nadere informatie

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen Rapportage Mediawijsheid November 2016 In opdracht van: De Issuemakers Project number: 2016465 Auteur: Tim Faassen Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo 2010 - I

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo 2010 - I Opgave 1 Massamedia: Hoe maken we jongeren meer mediawijs? Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Door de komst van nieuwe media zoals internet en mobiele telefonie

Nadere informatie

Bekijk deze presentatie in presentation-view. Er zitten animaties in!

Bekijk deze presentatie in presentation-view. Er zitten animaties in! Bekijk deze presentatie in presentation-view. Er zitten animaties in! 1 Dat u een beetje weet wat ik allemaal op mijn kerfstok heb 2 3 4 Wij gebruiken zelf nogal eens de vergelijking met de de mooie vrouw

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Inhoud. 03 Maatschappij 55 3.1 Duik in de maatschappij 56 3.2 Ontdek hypes - trends - ontwikkelingen 61

Inhoud. 03 Maatschappij 55 3.1 Duik in de maatschappij 56 3.2 Ontdek hypes - trends - ontwikkelingen 61 Inhoud 01 Start 9 1.1 Schreeuw om een andere aanpak 10 1.2 Communicatie verandert razendsnel 12 1.3 Het ABC-XYZ-model 15 1.4 Communicatie wordt co-creatie 18 02 Merk 25 2.1 Verken het merk 26 2.2 Ontdek

Nadere informatie

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016 Mediawijs OBS de Ranonkel 5 april 2016 Daan Rooijakkers Herkenbaar? Definitie Wat is mediawijsheid? De wereld verandert en wordt complexer. Mensen hebben kennis, vaardigheden en mentaliteit nodig om

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Opgave 2 Massamedia Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding De media vervullen verschillende functies voor zowel het individu als voor de samenleving

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

Omgaan met (sociale) media. Voor politici

Omgaan met (sociale) media. Voor politici Omgaan met (sociale) media Voor politici René Schoemaker Sinds 1986 journalist, onder meer NHD (AC, SC), kabelkranten, NOS, AD, TROS, managementbladen en ict-websites. Sinds 2008 raadslid in Heerhugowaard

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

2) Welke sociale netwerken zijn populair in Nederland?

2) Welke sociale netwerken zijn populair in Nederland? MMM22 Les 1 Social networks 1) Wat is een social network? Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen. Bijvoorbeeld een verzameling

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9

Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9 Inhoud Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9 1 Media, overheid en politiek 13 Persvoorlichting 15 Traditionele media 18 Online media 20 Controle over de media 22 Samenvatting 25 In de praktijk: Spindoctors

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren JOCHEM KROOS JOEY TWEEBOOM DAVID KIMPEL OSAIRIS PENGEL MEHMET YILMAZ CMD2E Introductie Social media, als je kijkt naar allerdaagse websites: Livejournal, Youtube,

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Masterclass Crossmedia

Masterclass Crossmedia Masterclass Crossmedia Indira Reynaert ExistenZ Crossmedia Consultancy Van Asch van Wijckskade 22C - 3512 VS Utrecht +31 (0) 6 184 560 51 info@existenz.nl www.existenz.nl // www.crossmedialog.nl Programma

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 2 (artikel) 23 JUNI 2015 1 Hieronder volgen drie examenvragen op basis van drie korte teksten die ontleend zijn aan verschillende

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. mijn vrije tijd

Inhoud. Mijn leven. mijn vrije tijd Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Hobby... 4 Hoofdstuk 2 Contact... 6 Hoofdstuk 3 Lezen... 8 Hoofdstuk 4 Kijken... 10 Hoofdstuk 5 Spelen... 12 Hoofdstuk 6 Samen in een huis... 14 Hoofdstuk 7 Op bezoek...

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid

Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid door Levien Nordeman Wat betekent mediawijsheid voor de e-cultuursector? De afgelopen maanden heeft Virtueel

Nadere informatie

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk Leveraging Synergy and Emotion in a Multi-platform World A Neuroscience-Informed Model of Engagement, Journal of Advertising Research

Nadere informatie

Jongeren & Social Media !"#$"#%$!"& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA

Jongeren & Social Media !#$#%$!& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S MICHIEL STADHOUDERS 12 MAART 2013 Social Media stress Nieuwe rage? PROGRAMMA JONGEREN & SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA: WAT & HOE? RISICO S & KANSEN

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort 1 THEMA 1. Weet wat je ziet Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Revision Questions (Dutch)

Revision Questions (Dutch) Revision Questions (Dutch) Lees pagina s 1-44 van New Media: A Critical Introduction (2008). Maak bij het lezen de onderstaande vragen. Print je antwoorden uit en lever deze in bij de Vergeet niet je naam

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II Opgave 2 De digitale stedeling Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3. Inleiding Gebruik van sociale media vormt een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Sociale media zijn toepassingen

Nadere informatie

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN.

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. In de eerste plaats om in contact te komen met anderen met dezelfde interesses. Twitter is erg geschikt om snel met elkaar van gedachten te

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatiekaart 08. leren vernieuwen

Mediawijsheid. Informatiekaart 08. leren vernieuwen Informatiekaart 08 leren vernieuwen Mediawijsheid Mediawijsheid is actueel in het onderwijs. Kinderen worden geconfronteerd met steeds meer verschillende media; naast de krant en de televisie worden kinderen

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Het internet: van informeren tot activeren

Het internet: van informeren tot activeren In een medialandschap dat voortdurend in beweging is, duiken er elke dag nieuwe cijfers op over het gebruik van internet, mobile en tablet. Probeer daar maar eens klaar in te zien! Er verschijnen tal van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Transactionele Analyse. Transactionele analyse Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Transactionele Analyse. Transactionele analyse Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Transactionele analyse Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode zoals

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers Workshop politie en social media 5 april 2012 1. Presentatie Bij dilemma 1: Rodney Bos van de Politieacademie stelt: dit is geen dilemma. Het OM gaat hier tegen in: in de praktijk speelt dit wel. Over

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Massamedia. Leertekst. Maatschappijkunde.nl

Massamedia. Leertekst. Maatschappijkunde.nl Massamedia Leertekst Maatschappijkunde.nl Inhoudsopgave Leerdoelen Checklist 2 1 De bekentenis voor de samenleving 1.1 Soorten media 3 1.2 Functies media 3 1.3 Rol media 4 1.4 Technologische ontwikkelingen

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL 2 Tijd: 14.00 15.00 uur (1 uur) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan te geven

Nadere informatie

Samenvatting. Fouten en identiteitsbedreiging: Een intergroepsperspectief op het omgaan met fouten in organisaties

Samenvatting. Fouten en identiteitsbedreiging: Een intergroepsperspectief op het omgaan met fouten in organisaties Samenvatting Fouten en identiteitsbedreiging: Een intergroepsperspectief op het omgaan met fouten in organisaties In dit proefschrift stel ik dat fouten een bedreiging van de sociale identiteit kunnen

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder Social Media Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder DOEL VAN VANAVOND: Een kennismaking met sociale/nieuwe media welke sociale media gebruiken leerlingen veel en

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld..

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld.. Hollaback! (= Roep terug) betekent : Reageren Tegen straatintimidatie, op jouw manier. Of je nu iemand vertelt wat je overkwam, je verhaal deelt online, het in kaart brengt via de Hollaback app, op het

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Mentaliteitstrends 2013

Mentaliteitstrends 2013 Mentaliteitstrends 2013 Motivaction-trendmeting: basics De basis: Motivaction meet sinds 1998 sociaal-culturele onderstromen in de samenleving Jaarlijks steekproef schriftelijke vragenlijst aan huis Nederlandse

Nadere informatie

Eindexamen Filosofie havo I

Eindexamen Filosofie havo I Opgave 2 Denken en bewustzijn 8 Een goed antwoord bevat de volgende elementen: een omschrijving van het begrip bewustzijn 2 argumentatie aan de hand van deze omschrijving of aan Genghis bewustzijn kan

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie