Telemonitoring & Telecoaching

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telemonitoring & Telecoaching"

Transcriptie

1 Telemonitoring & Telecoaching, Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Astrid Veldhuis Anouk de Haan Rene Brunsveld Iris de la Rive Box Projectgroep: Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Fysiotherapie Enschede, Projectbegeleiding/ beoordeling: Hans Dekens, Caroline Oude Essink

2 2 Telecoaching en Telemonitoring Samenvatting Achtergrond: Uit onderzoek blijkt dat de zorgvraag naar fysiotherapie in Nederland tot 2015 met 14 % toeneemt. Dit kan mede worden verklaard door veranderingen in de demografische samenstelling (vergrijzing). Het is hierdoor van belang dat zorgverlening op een efficiëntere manier wordt aangeboden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Telecoaching kan hiervoor een oplossing bieden. Hierbij is het echter wel van belang dat maken. Doel: Het doel van het project Telecoaching en Telemonitoring is bepalen hoe de rol van de fysiotherapeut als telecoach eruit ziet. Tevens wordt daarbij gekeken naar de mogelijkheden Methode: Bij deze studie is explorerend kwalitatief onderzoek gedaan door middel van een literatuuronderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende online databases voor artikelen en een aantal boeken. Omdat dit een vrij nieuw onderzoeksgebied is, is er naast de literatuurstudie kennis meegenomen uit congressen en bijeenkomsten, zoals het congres Zorg 2.0 (REshape 2009, Nijmegen) over de rol van internet binnen de gezondheidszorg. Ook is de oratie van prof. dr. M.M.M. Vollenbroek-Hutten bezocht. Tevens is een mini-symposium over telemedicine georganiseerd, waarbij, onder andere de Russische prof. Oleg Medvedev, expert op het gebied van telemedecine, zijn visie over de toekomst van telemedicine in de gezongheidszorg heeft gegeven. Resultaten: Uit het onderzoek blijkt dat het vakgebied fysiotherapie, als een van de weinige vakgebieden binnen de gezondheidszorg, op dit moment nog weinig gebruik maakt van telecoaching en telemonitoring. Tot nu toe wordt telemonitoring met telecoaching bij andere disciplines vooral gebruikt om de zelfmanagement (de stappen doen en blijven doen ) te beïnvloeden in de thuissituatie. Gesteld kan worden dat het beïnvloeden van zelfmanagement door middel van telecoaching ook door de fysiotherapeut kan worden bereikt. Conclusie en aanbevelingen: Het is wenselijk dat er nog vervolgonderzoek wordt gedaan naar telecoaching en telemonitoring. Ten eerste kan worden onderzocht wat de reden is dat deze vorm van telemedicine nog maar weinig binnen het vakgebied van de fysiotherapie wordt toegepast. Ten tweede kan op het gebied van zelfmanagement en gedragsverandering gekeken worden tijdens welke stappen van gedragsverandering, in welke vorm en door middel van welke communicatiemiddelen telecoaching toepasbaar is. Daarnaast is het van belang dat in een vervolgonderzoek verder wordt ingaan op het meten van.

3 Telecoaching en Telemonitoring 3 Voorwoord In juli 2009 zijn wij, Anouk de Haan, Iris de la Rive Box, René Brunsveld en Astrid Veldhuis, door docent Hans Dekens en innovatieadviseur Nitie Mardjan, van Saxion Hogeschool Enschede, Dit project is van belang omdat telecoaching en telemonitoring nog weinig is onderzocht binnen de fysiotherapie. Bij dit project wordt door middel van een explorerend kwalitatief onderzoek gekeken naar de toepasbaarheid van telecoaching en telemonitoring binnen het vakgebied fysiotherapie. Hierbij afstandelijk wordt indien er gebruik gemaakt wordt van telecoaching en telemonitoring. Dit risico ontstaat doordat het karakter Met dit project wordt een aansluiting gemaakt met de CHEST-studie van het Medisch Spectrum Twente (MST), waarbij wordt onderzocht wat de effecten zijn van een bewegingsprogramma op de inspanningscapaciteit en de kwaliteit van leven van patiënten met zowel COPD als hartfalen (Van der Palen et al. 2009). Vier tweededejaars studenten fysiotherapie onderzoeken tevens wat de meerwaarde is van het meten met een 3- dimensionale accelerometer ten opzichte van de pedometer die wordt gebruikt bij de CHESTstudie. De bruikbaar voor verschillende partijen. Deze partijen zijn onder andere het MST, particuliere fysiotherapiepraktijken, studenten en opleidingen voor fysiotherapie. Hierbij willen wij Caroline Oude Essink en Hans Dekens bedanken voor de begeleiding, met name voor alle tijd die jullie voor ons vrij hebben gemaakt op de meest onmogelijke momenten. Tevens willen wij Nitie Mardjan bedanken voor het uitleggen van de noodzaak van dit project. Daarnaast willen wij Johan G. Beun bedanken voor alle informatie en contactpersonen waar hij ons mee heeft laten kennismaken. Ook zijn wij zeer dankbaar voor de presentatie over telemedicine die professor Oleg Medvedev, van de Moscow State University, op ons mini-symposium heeft willen geven. En ten slotte willen wij Erik Fransen, Marit van de Dijk, Victor Boldewijn, Gert-Jan van Boven, Gerard Davelaar, Jan Vesseur, Jacqueline Fackeldey, Marloes Postel, Doortje Boshuizen en Jacomijn Harmsen bedanken wij voor de informatie en kennis die zij met ons hebben willen delen.

4 4 Telecoaching en Telemonitoring Inhoudsopgave Begrippenlijst Inleiding Methode Inclusiecriteria Uitgevoerde activiteiten Telecoaching versus face-to-face communicatie Middelen voor telecommunicatie Conclusie Zelfmanagement en coachingsmodellen Educatie en gedragsverandering Coachingsmodellen Conclusie Telecoaching in de fysiotherapiepraktijk Competentie 1: Screenen/ diagnosticeren/ plannen Competentie 2 en 3: Therapeutisch en preventief handelen Conclusie Conclusie Conclusie Aanbeveling Literatuur Bijlage 1: Health-Care Climate Questionnaire

5 Telecoaching en Telemonitoring 5 Begrippenlijst In deze literatuurstudie worden begrippen gebruikt die geen duidelijke of eenduidige definitie hebben. Hieronder wordt weergegeven wat in dit verslag onder een bepaald begrip wordt verstaan. Behandeling waarbij geen fysiek contact plaats vindt tussen patiënt en fysiotherapeut Behandeling waarbij fysiek contact plaats vindt tussen patiënt en fysiotherapeut Zorg die als veilig en vertrouwd wordt ervaren door de patiënt Coaching Het bevorderen van het leren; het mensen in staat stellen om ruimte te creëren om na te denken over en te reflecteren op hun leerproces (Law et al. 2007) Face-to-face communicatie De communicatie van de patiënt en de coach in dezelfde ruimte Telecoaching Coachen op afstand waarbij gebruik gemaakt wordt van een communicatiemiddel Telemedicine Een zorgproces of het geheel van zorgprocessen waarbij afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van informatietechnologie en telecommunicatie Telemonitoring Het bewaken en meten van de gezondheids- situatie van de patiënt. Het monitoren van lichaamsfuncties vindt plaats in het kader van screenen/ diagnostiseren/ plannen, therapeutisch handelen en preventief handelen door middel van registratie, transport, opslag en analyse van de gegevens buiten de aanwezigheid van (de) zorgverlener(s) om, door op geavanceerde wijze gebruik te maken van medische technologie en ICT Zelfmanagement Het in eigen handen houden van de regie over het leven door de patiënt zelf (NPCF CBO 2009). Zelfregulatie Synoniem voor zelfmanagement (Maes 2005)

6 6 Telecoaching en Telemonitoring 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat de zorgvraag naar fysiotherapie in Nederland tot 2015 met 14 % toeneemt. Dit kan mede worden verklaard door veranderingen in de demografische samenstelling (vergrijzing). Het is hierdoor van belang dat zorgverlening op een efficiëntere manier wordt aangeboden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Volgens professor dr. M.M.M. Vollenbroek-Hutten kan telecoaching hiervoor een oplossing bieden. De onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn: De hierbij opgestelde deelvragen zijn: 1. Wat zijn de voor- en nadelen van communicatie bij telecoaching ten opzichte van face-to-face communicatie? 2. Wat doet een fysiotherapeut in een normale situatie om zelfmanagement bij een patiënt te bevorderen? 3. Welke gedragsmodellen gebruikt een fysiotherapeut om zelfmanagement bij een patiënt te bevorderen? 4. Welke communicatiemodellen gebruikt een fysiotherapeut voor het beïnvloeden van de zelfmanagement? Hoe kan warme zorg worden gemeten? In het volgende hoofdstuk wordt de gebruikte methode weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de voor- en nadelen van communicatiemiddelen bij telecoaching ten opzichte van face-to-face communicatie met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt ingegaan op wat een fysiotherapeut kan doen om zelfmanagement bij patiënten te beïnvloeden en of zelfmanagement ook te beïnvloeden is, indien er gebruik wordt gemaakt van telecoaching. Tevens wordt hierbij ingegaan op de coachingsmodellen die hierbij gerbuikt kunnen worden. In hoofdstik 5 wordt Hierna wordt in hoofdstuk 7 ingegaan het meten van uk 8 bevat de conclusie, waarin een antwoord wordt gegeven op de vragen hoe de rol van de fysiotherapeut eruit ziet bij telecoaching en hoe telecoaching kan telecoaching door de fysiotherapeut en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

7 Telecoaching en Telemonitoring 7 2. Methode Om de doelstellingen, zoals geformuleerd in de inleiding, te realiseren is gebruik gemaakt van de methode explorerend kwalitatief onderzoek. Dit explorerend kwalitatieve onderzoek bestaat voornamelijk uit literatuuronderzoek en het afnemen van interviews. Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van verschillende online databases voor artikelen en is een aantal boeken gebruikt. De databases, die zijn gebruikt, zijn: Springerlink Pedro PubMed IngentaConnect Google scholar Sciencedirect Picarta Cochrane Onderstaande zoektermen (Tabel 1: Zoektermen) zijn in de reeds genoemde databases en in verschillende zoekmachines gebruikt. De zoektermen zijn in combinatie toegepast, waarbij ook gebruik gemaakt is van de sneeuwbalmethode, om relevante artikelen te vinden in de literatuurdatabases. Tabel 1: Zoektermen Telemedicine Gezondheidsgedrag / Health behav* E-health Coach* Telecoaching Communicatie / communication E-learning Coachingsmodellen Telemonitoring Communicatiemodel E-coaching Chronische ziekte / Chronic disease Zorg op afstand Warme zorg / warm care Fysiotherapie / physiotherapy Social media Chronic Obstructive Hartfalen / Heart failure Vragenlijst / Meetinstrumenten Pulmonairy Disease questionnaire Tevredenheidsonderzoek Evaluatie counseling Ziekte management / Disease management

8 8 Telecoaching en Telemonitoring Overige relevante literatuur is gezocht bij verschillende instanties: NIVEL - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ZorgOnderzoek Nederland en Medische Wetenschap (ZonMW) Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) Royal Society of Medicine Press journals (RSMP) 2.1. Inclusiecriteria Binnen het vakgebied van de fysiotherapie is nog maar weinig bekend over telemonitoring en telecoaching. Daarom is er ook gebruik gemaakt van niet wetenschappelijke bronnen. Voor alle gebruikte bronnen gelden de volgende criteria: Nederlands- of Engelstalig onderzoek Gerenommeerde tijdschriften, instanties en wetenschappelijk onderzoek Deskundige personen Recent gepubliceerde literatuur 2.2. Uitgevoerde activiteiten Naast het literatuuronderzoek zijn verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder: ingegaan op een nieuwe, moderne manier van Organiseren van mini-symposium over telemedicine met als gastsprekers J.G. Beun, informatiemanager van vier particuliere fysiotherapiepraktijken en prof. O. Medvedev, expert op het gebied van telemedicine, van de Moscow State University, te Enschede op 17 november 2009 Bijwonen van een oratie over zorg op afstand van prof. dr. M.M.M. Vollenbroek- Hutten, te Enschede op 12 november 2009 Het houden van een peiling over warme zorg bij patiënten met COPD en/of hartfalen op 22 en 23 oktober 2009 Contact opnemen met verschillende personen en instanties, tussen augustus 2009 en november 2009

9 Telecoaching en Telemonitoring 9 Van de volgende instanties zijn contactpersonen benaderd: Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) European Federation for Medical Informatics (EFMI) Fackeldeyfinds, helpt bedrijven en organisaties resultaat te behalen door ze anders te leren kijken, denken en doen. Tactus, beperken van middelengebruik en verslavingsgedrag Saxion Hogeschool Enschede, Academie Mens & Maatschappij (AMM) Saxion Hogeschool Enschede, Academie Gezondheidszorg (AGZ) Fitclinic, particuliere fysiotherapiepraktijk Vitaphone Telemedicine, houdt zich bezig met innovaties binnen het biomedisch spectrum van telemedicine

10 10 Telecoaching en Telemonitoring 3. Telecoaching versus face-to-face communicatie Telecoaching is het coachen op afstand waarbij gebruik gemaakt wordt van een communicatiemiddel. De communicatiemiddelen die kunnen worden gebruikt, hebben verschillende voor- en nadelen. Deze communicatiemiddelen worden besproken aan de hand van het algemene communicatiemodel (Van der Burgt & Verhulst 1998) (zie figuur 1: Communicatieschema). Dit communicatiemodel laat zien hoe een boodschap tussen zender en ontvanger wordt overgebracht. Ruis van buiten Coderen Decoderen Zender Boodschap Ontvanger Ontvanger Boodschap Zender Decoderen Coderen Ruis van buiten Figuur 1: Communicatieschema 3.1. Middelen voor telecommunicatie Bij telecoaching kunnen verschillende communicatiemiddelen worden toegepast. Telecoaching kan bijvoorbeeld plaatsvinden via de volgende communicatiemiddelen: Telefoon Internet o o Chat o Sociale media Televideo Van deze communicatiemiddelen worden eerst algemene voor- en nadelen in vergelijking met face-to-face communicatie genoemd. Vervolgens wordt ingegaan op de synchrone en asynchrone communicatie. Tenslotte wordt elk bovengenoemd communicatiemiddel besproken.

11 Telecoaching en Telemonitoring Algemene voor- en nadelen telecommunicatie versus face-to-face communicatie Een algemeen voordeel van telecoaching is dat het niet meer noodzakelijk is om naar een bepaalde locatie te reizen, waardoor tijd en reiskosten kunnen worden bespaard (Kwankam, 2004, in Turkensteen 2008). Daarnaast is het voor patiënten vaak moeilijk om hetgeen zij hebben geleerd bij de therapeut, toe te passen in hun thuissituatie. Hierdoor houden patiënten sneller op met het uitvoeren van de opgegeven oefeningen, wat van invloed kan zijn op hun gezondheidstoestand (Hartigan et al, 2000 in Vollenbroek-Hutten 2009). Een algemeen nadeel van telecoaching, indien de communicatie verloopt door middel van geschreven tekst, is dat er een groot beroep op de schrijfvaardigheid van zowel de patiënten als coach moet worden gedaan. Beiden moeten in staat zijn om hun gedachten op een juiste manier te formuleren. Echter, niet alle patiënten of coaches bezitten deze vaardigheid, waardoor bepaalde communicatiemiddelen minder geschikt zijn om te gebruiken (Rochlen et al. 2004) Asynchrone communicatie Met asynchrone communicatie wordt bedoeld dat er een altijd sprake is van een verschillende tijd en plaats (Stokking et al. 2004). en sociale media zijn voorbeelden van asynchrone communicatiemiddelen. Voordelen van asynchrone communicatie zijn dat behandelingen niet meer aan tijd en fysieke afspraken gebonden zijn. Doordat betrokkenen elkaar niet direct hoeven te zien en/of te horen, zijn patiënten sneller en meer open over zichzelf en vertellen makkelijker over hun problemen of gevoelens (Peter et al. 2006). Ook kan de frequentie van de contacten worden verhoogd, omdat de therapeut minder tijd nodig heeft per patiëntcontact (Wright et al. 2005). Tevens biedt asynchrone communicatie zowel patiënten als therapeuten grotere flexibiliteit voor het moment van reflectie over de ontvangen informatie en/of het eigen behandelen (Castelnuovo et al. 2003). Een nadeel van asynchrone communicatie kan zijn dat patiënten geen mogelijkheid om een wederzijdse interactie aan te gaan, waardoor spontane interacties zijn uitgesloten (Castelnuovo et al. 2003). Hierdoor kan het gevoel bij patiënten ontstaan dat zij weinig contact hebben met de therapeut (Turkensteen 2008).

12 12 Telecoaching en Telemonitoring Synchrone communicatie Met synchrone communicatie wordt bedoeld dat er gelijktijdig en plaatsonafhankelijk wordt gecommuniceerd (Stokking et al. 2004). Voorbeelden van synchrone communicatie zijn telefoon, chat, webcame/televideo en sociale media. Voordelen van synchrone communicatie kunnen zijn dat afspraken op een vast tijdstip worden ingepland met mogelijk een tijdslimiet. Hierdoor weten de patiënten en therapeuten beter waar zij aan toe zijn. Tevens is het mogelijk om spontane reacties te geven waardoor de cliënt meer van zichzelf zal kunnen laten zien (Turkensteen 2008). Deze spontane interacties hebben een therapeutische meerwaarde en kunnen de diepgang en het verloop van de therapie beïnvloeden (King & Moreggi 1998). Ook kunnen patiënten de directe aanwezigheid, toewijding en aandacht van de therapeut intenser ervaren (Castelnuovo et al. 2003). Als laatste is het makkelijker om belangrijke aanwijzingen te ontdekken, bijvoorbeeld stiltes of het niet nakomen van afspraken (Yager 2001). Een nadelen van synchrone communicatie zijn dat het moeilijker is om contact met de therapeut te krijgen, omdat er eerst een afspraak moet worden gemaakt (Turkensteen 2008). Ook kan het zijn dat patiënten meer met de gemaakte afspraak bezig zijn dan met zijn of haar behandeling (Castelnuovo et al. 2003) Telefoon Bij het communiceren via de telefoon kan de boodschap van de zender alleen verbaal worden overgebracht. Hierbij ontbreken dus voor de ontvanger de non-verbale signalen en kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd (Rochlen et al. 2004). Wanneer de verbale en non-verbale signalen niet met elkaar overeenkomen, geven mensen meer gewicht aan de nonverbale communicatie (Van der Burgt & Verhulst 1998). Bij afwezigheid van non-verbale nadeel van de telefoon voor telecoaching kunnen worden gezien. Daarnaast biedt de telefoon ook geen mogelijkheden om mensen visuele voorbeelden te geven van bijvoorbeeld oefeningen. Ook dit zou voor de fysiotherapie, waarin toch veel oefeningen worden gegeven die patiënten thuis moeten oefenen, een groot nadeel kunnen zijn. Andere nadelen aan de telefoon als communicatiemiddel voor telecoaching zouden kunnen voortkomen uit het apparaat en het gebruik ervan op zich. Zo heeft Vyt (2006) de - het veroorzaken van ruis, die een goede communicatie tussen mensen kan verstoren:

13 Telecoaching en Telemonitoring 13 Slechte telefoonverbinding Omgevingsgeluiden Onwetendheid van de ontvanger over volledigheid van informatie Taalbarrière; de ontvanger hanteert een ander woordgebruik of dialect Deze factoren zijn niet allemaal eigen aan telefoongebruik (omgevingsgeluiden kunnen ook in face-to-face gesprekken communicatie verstoren), maar Vyt (2006) constateert wel dat juist deze factoren bij telefoongesprekken een hoger risico tot communicatiestoornissen opleveren Internet Bij telecoaching via internet kunnen verschillende communicatiemiddelen worden gebruikt. Dit zijn onder andere , chat en sociale media. Hieronder wordt elk genoemd middel besproken Bij communicatie via ontbreekt zowel de non-verbale communicatie, als de vocale communicatie (Rochlen et al. 2004). Hierdoor ontbreekt bij de ontvanger de intonatie. Dit kan kunnen worden weergegeven (Derks et al. 2008), hoewel deze niet zo veelzijdig kunnen en zullen zijn als echte emoties in face-to-face communicatie. Derhalve zal via dus toch een deel van de communicatie kunnen ontbreken. Een ander nadeel van is dat zelfs al kunnen emoticons worden gebruikt voor het uitdrukken van gevoelens, het niet voor iedereen makkelijk is om gevoelens te omschrijven via (Rochlen et al. 2004). Sommige mensen hebben nu eenmaal meer moeite om hun gevoelens op schrift onder woorden te brengen dan om erover te praten. Het gevolg hiervan kan zijn dat de ontvanger van een bericht een verkeerde indruk krijgt, en dat er daardoor dus toch communicatiestoornissen optreden. Een voordeel van is dat het bericht, dat de patiënten of een hulpverlener hebben geschreven, opgeslagen kan worden. Hierdoor is het mogelijk om eerdere berichten terug te lezen. Een ander voordeel van is dat een ontvanger niet direct hoeft te reageren en dus rustig na kan denken voordat hij reageert. Dit kan voor zowel de hulpverlener als de patiënten voordelig zijn, omdat er door de denkperiode wellicht tot betere inzichten of duidelijker omschreven boodschappen kan worden gekomen. De denkpauze die een ontvanger heeft voor

14 14 Telecoaching en Telemonitoring hij reageert kan echter ook met name voor de patiënten die met een dringende vraag zitten nadelig zijn, omdat de patiënten niet weten wanneer hij/zij reactie krijgen van de coach Chatten Bij chatten wordt er gebruik gemaakt van een chatprogramma (bijv. MSN). Chatten is het op hetzelfde moment voeren van een gesprek door het over en weer typen van tekst tussen twee of meerdere gebruikers van computers. Doordat beide personen op hetzelfde moment gebruik maken van de chat, kan er snel op elkaar gereageerd worden. De voor- en nadelen van chatten zijn verder vergelijkbaar met de voor- en nadelen van , ware het niet dat het afspreken van een tijdstip om contact te hebben (tussen patiënt en zorgverlener) weer als nadeel kan hebben dat men toch meer gebonden is dan bij het gebruik van . Een voordeel van chatten is dat de gebruiker de keuze heeft om zijn naam bekend te maken of om anoniem te blijven Sociale media Sociale-media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze (zoals hyves, wikipedia, youtube, MySpace, Twitter en Facebook). Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen), maar ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via sociale-media websites (Brand 2009). Hierdoor is het dus mogelijk om via verschillende kanalen een bericht te versturen. Deze berichten kunnen opgeslagen blijven op de website, zodat deze later nogmaals gelezen kunnen worden Televideo Als de patiënten en de hulpverlener beschikken over een computer met een webcam, microfoon, luidspreker en een internetverbinding, kan zowel de zender als de ontvanger verbaal en non-verbaal communiceren (televideo). Dit zou in vergelijking met de telefoon als communicatiemiddel dus zeker een voordeel zijn, omdat de kans op communicatiestoornissen dan verminderd wordt en omdat voorbeelden eventueel ook voorgedaan kunnen worden. Nadelen van een webcam, die samenhangen met ruis, zouden kunnen zijn: Slechte webcam/ geluidskwaliteit Omgevingsgeluiden (te) trage computer (te) beperkte bandbreedte

15 Telecoaching en Telemonitoring 15 De kwaliteit van de apparatuur zou echter gegarandeerd kunnen worden en ook internetverbindingen kunnen zo nodig worden aangepast (grotere bandbreedte). En zoals ook genoemd in de sectie onder de telefoon, zijn omgevingsgeluiden ook in face-to-face communicatie niet geheel uit te sluiten. Een webcam, met de daarbij horende benodigdheden, lijkt gezien deze argumenten dus wellicht een goed communicatiemiddel voor telecoaching Conclusie Bij telecoaching kunnen meerdere communicatiemiddelen worden toegepast, onder andere telefoon, webcam, , chat en sociale media. Elk van deze middelen heeft zijn voor- en nadelen met betrekking tot communicatie. Daarnaast hebben de verschillende communicatiemiddelen ook voor- en nadelen ten opzichte van face-to-face communicatie. Voorbeelden van voordelen zijn anonimiteit en de mogelijkheid tot communiceren in een vertrouwde omgeving. Een nadeel kan zijn dat er beroep op de schrijfvaardigheid en digitale vaardigheden van de patiënten wordt gedaan bij middelen zoals , chat en sociale media. De keuze voor een bepaald communicatiemiddel is afhankelijk van de verschillende voor- en nadelen. Hierbij zal de voorkeur van patiënten en de fysiotherapeut van grote invloed zijn. Op welke manier de zelfmanagement kan worden bevorderd en welke coachingsmodellen hiervoor kunnen worden gebruikt, wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

16 16 Telecoaching en Telemonitoring 4. Zelfmanagement en coachingsmodellen Om mensen te kunnen stimuleren tot gezond(er) gedrag en om hen te motiveren het gedrag te veranderen, proberen niet alleen fysiotherapeuten patiënten te motiveren, maar proberen allerlei hulpverleners patiënten educatie te geven over de factoren die gedrag kunnen beïnvloeden. Deze educatie heeft als doel zelfmanagement van de patiënten te bevorderen. Het geven van educatie alleen is echter niet voldoende om zelfmanagement te bevorderen. Om verdere gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen, zou vooral aandacht moeten Dit wordt verderop in dit hoofdstuk besproken Educatie en gedragsverandering Educatie is een belangrijk aspect van zelfmanagement. Bij de educatie wordt, in tegenstelling tot de reguliere manier van voorlichting en educatie, een aanvulling gemaakt met aspecten die zich specifiek richten op de bevordering van zelfmanagement. Door een combinatie van educatie en gedragsverandering, kunnen vaardigheden worden behaald die leiden tot het verbeteren van zelfmanagement (Moffet 2002). Om een gedragsverandering te laten plaatsvinden, kan een hulpverlener gebruik maken van het stappenplan voor gedragsverandering dat is afgeleid van het stages of change model (Oude Essink 2009). Het stappenplan is gericht op de manier waarop patiënten gedragsverandering ondergaan, waarvoor zes stappen moeten worden doorlopen. De hulpverlener moet, om patiënten zo efficiënt mogelijk te begeleiden, hierbij rekening houden met de persoonsgebonden factoren (Van der Burgt & Verhulst 1998). Van Burken (2002) specifieker kunnen worden uitgelegd. Bij een chronische aandoening is het van belang dat patiënten zich kunnen blijven aanpassen aan een wisselende situatie. Er wordt continu Van Burken (2004) kan het stappenplan voor gedragsverandering worden opgedeeld in twee fasen: de intentiefase en de actiefase. Deze stappen en fasen zijn hieronder weergegeven:

17 Telecoaching en Telemonitoring Openstaan 2. Begrijpen intentieformatiefase 3. Willen 4. Kunnen 5. Doen actiefase 6. Blijven doen Met dit stappenplan kan dus worden weergegeven in welk stadium van gedragsverandering patiënten zich bevinden. Hieronder worden de twee fasen die Van Burken (2004) noemt, toegelicht. Intentieformatiefase Bij de intentieformatiefase ligt de nadruk op het achterhalen van de factoren (determinanten) die ten grondslag liggen aan gedrag. Voorbeelden van deze determinanten worden genoemd in een zogenaamd ASE-model, dat de intentie van gedrag analyseren. (Van der Burgt & Van Mechelen-Gevers 2008): Attitude Sociale invloed Eigen effectiviteit Gedragsverandering kan dus worden bereikt doordat hulpverleners patiënten stimuleren te veranderen, mede door hen bewust te maken van bepaald gedrag en determinanten die dit gedrag beïnvloeden. Naast het ASE-model kan in de intentiefase gebruik worden gemaakt van de zelfdeterminatie theorie (SDT). Deze SDT is een motivatietheorie, die is verdeeld in intrinsieke en extrinsieke motivatie (Tempelaar et al. 2006). Intrinsieke motivatie is de persoonlijke behoefte, waarde en interesse van iemand. De handeling op zich is de motivatie. Extrinsieke motivatie is de druk van buiten af. Hierbij is de beloning of straf, die kan worden ontvangen met de handeling, de motivatie. Aan de intrinsieke motivatie liggen de basisbehoeften competentie, autonomie en verbondenheid ten grondslag (Van Burken 2004). Het is bij het aansturen op een gedragsverandering voor de fysiotherapeut van belang dat de nadruk ligt op de intrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie vormt immers een basis voor. Wel kan het zo zijn dat, wanneer de intrinsieke motivatie aanwezig is en er een extrinsieke motivatie aan toegevoegd wordt, de motivatie om het gedrag

18 18 Telecoaching en Telemonitoring uit te voeren wordt vergroot. Het lijkt dus zinvol om beide, intrinsieke en extrinsieke motivatie, te beïnvloeden om gedragsverandering te bewerkstelligen. Actiefase stappenmodel van gedragverandering. Om deze gedragsverandering te bevorderen kan gebruik worden gemaakt van de zelfregulatie theorie en het cybernetisch procesmodel van zelfregulatie. De zelfregulatie theorie stelt dat de therapietrouw op lange termijn afhankelijk is van drie factoren (Van Burken 2004): Ziekteperceptie Gedragsmogelijkheden Eigen effectiviteit (self efficacy) Deze drie factoren benadrukken de invloed die een persoon kan uitoefenen op zijn eigen gedrag. Volgens de zelfregulatie theorie moeten patiënten in staat zijn zich zelf bewust te worden van hun problemen en van de overtuiging dat hun gedrag moet veranderen. Om als fysiotherapeut inzicht te krijgen hoever patiënten zijn in hun zelfregulatie, bestaat een model: Het cybernetische model van zelfregulatie (Van Burken 2004). Met het cybernetisch model van zelfregulatie kan de fysiotherapeut inzicht geven in het algemene proces van zelfregulatie. Deze inzichten kunnen worden vertaald naar leerdoelen op niveau van attitude, kennis en vaardigheden. Deze leerdoelen zijn noodzakelijk voor adequate zelfregulatie Coachingsmodellen De fysiotherapeut kan de patiënt op verschillende manieren coachen. Om te bepalen welk coachingsmodel het meest geschikt is om zelfmanagement te beïnvloeden, moet er worden kan ruimtegevend of ruimtenemend zijn: wil de coach meer sturen of meer volgen. opbouwend of openmakend zijn. De coach heeft invloed op de constructie van het gesprek, (De Haan & Burger 2004). Deze vier keuzemogelijkheden worden in onderstaand figuur schematisch weergegeven (Figuur 2: Keuzemogelijkheden voor de coach) (De Haan & Burger 2004).

19 Telecoaching en Telemonitoring 19 Figuur 2: Keuzemogelijkheden voor de coach Uit deze vier keuzemogelijkheden volgen vier coachingsmodellen, waarbij verschillende coachingsmethoden kunnen worden toegepast (De Haan 2007): 1. Persoonsgerichte coaching is gebaseerd op de counselingmethode die grotendeels is ontwikkeld door Carl Rogers (1961). Bij dit model probeert de coach de aandacht van patiënten naar binnen te verplaatsten 2. Inzichtgerichte coaching is gebaseerd op het psychodynamisch coachen. De coach probeert samen met de patiënten de vraagstelling van binnenuit te begrijpen. Een aantal andere inzichtgerichte methoden zijn: analytische methode organisatorische methode laddermethode 3. Probleemgerichte coaching, ook wel traditionele benadering genoemd, is vooral directief van aard. De coach probeert de probleemstelling van buitenaf te verbeteren. Coachingsmethodieken kunnen zijn: De GROW-methode Rationeel-emotieve therapie (RET) Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) De ironische methode De paradoxale methode De provocatieve methode 4. Oplossingsgerichte coaching; er wordt voornamelijk gekeken naar de toekomst en naar momenten waarop het probleem zich juist niet voordoet. De coach probeert problemen te veranderen in positieve voornemens en uitdagingen.

20 20 Telecoaching en Telemonitoring Welk coachingsmodel een fysiotherapeut gebruikt is dus afhankelijk van de richting die een fysiotherapeut aan het gesprek wil geven. In principe kan de fysiotherapeut elk coachingsmodel toepassen bij een coachingsvraag (De Haan 2004) Conclusie Zelfmanagement kan worden bereikt door educatie met gedragsverandering te combineren. Voor de gedragsverandering kan, door de patiënten in samenwerking met de fysiotherapeut, het stappenplan van Van der Burgt & Verhulst worden gebruikt. Dit stappenplan is te verdelen in de intentieformatiefase en de actiefase. De intentieformatiefase is gericht op de -model en het SDT-theorie. Om te bepalen welk coachingsmodel het meest geschikt is om te gebruiken waardoor de zelfmanagement van de patiënten wordt vergroot, is het belangrijk dat er gekeken wordt volgen vier verschillende modellen van coachen die door de fysiotherapeut kunnen worden toegepast: persoonsgerichte coaching, inzichtgerichte coaching, probleemgerichte coaching en oplossingsgerichte coaching. Onder deze modellen vallen verschillende methoden. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen eenduidig antwoord kan worden gegeven op de vraag welke coachingsmodellen het beste kunnen worden toegepast om zelfmanagement te vergroten. Wel kan worden gezegd dat elk coachingsmodel in principe kan worden toegepast op elke vraag. Hoe telecoaching en telemonitoring in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk kan worden toegepast, wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660 ADVIESRAPPORT VILANS Cursus: Communicatie in Context Studenten: Roy Boerhof s4375653 Maarten van Bun s4380649 Mark Dunnewind s4349660 Rick Haukes s4379527 Opdracht: Het ontwikkelen van een reviewinstrument

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl BASIL WALDMANN Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl januari 2008

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie