ONTDEK UW BUSINESSPARTNER IN AC S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTDEK UW BUSINESSPARTNER IN AC S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN"

Transcriptie

1

2 ONTDEK UW BUSINESSPARTNER IN AC S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

3 Raadgevers Ooit waren wij een boekhoudkantoor, om die term nog één keer te gebruiken. Maar sindsdien is onze dienstverlening radicaal uitgebreid. Samen met de evolutie van de markt. Als accountants en belastingconsulenten zijn wij nu uw raadgevers geworden. Wij staan u bij met advies bij talrijke beslissingen die u moet nemen. Gelukkig maar, want een zaak of bedrijf leiden is er niet gemakkelijker op geworden. De markt evolueert Een boekhouder was vroeger iemand die uw boekhouding deed en de jaarlijkse fiscale rompslomp afhandelde. Meer kon u niet verwachten. Intussen doen vele kleine ondernemingen en zelfstandigheden hun boekhouding zelf, dankzij gebruiksvriendelijke en betaalbare boekhoudpakketten. Maar goede financiële beslissingen zijn meer dan correct papierwerk. De fiscale en andere wetten en regels zijn erg complex geworden. In dat oerwoud hebt u een ervaren gids nodig. Iemand die u wijst op uw verplichtingen maar u ook helpt om voor uw zaak het meest gunstige pad te volgen. Dat is precies de taak van de accountant en de belastingconsulent: raad geven en mee sturen in uw bedrijfsvoering. Het beroep evolueert De jobinhoud van accountant en belastingconsulent is bijzonder veelzijdig. Onze specialisten scholen zich continu bij, onder meer op het vlak van de steeds verder gaande digitalisering. Dit verhoogt de efficiëntie en de snelheid van onze service. Bovendien hebben bedrijven ook permanent online toegang tot hun kerncijfers. Dit alles vertaalt zich in een grotere rol voor de accountant en de belastingconsulent. Iets wat ook de banken naar waarde schatten: investerings- en kredietdossiers die de accountant mee heeft opgesteld, maken bij hen veel meer kans. Alle directieleden bij Ac s zijn zowel accountant als belastingconsulent. Beschermd beroep Ook de overheid zag het economische belang in van competente en onafhankelijke raadgevers. Zij bepaalde bij wet de vereiste kwalificaties voor de beroepen van accountant en belastingconsulent. Het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten houdt toezicht op de (verplichte) permanente vorming en vervolmaking van zijn leden. Bijblijven en mee-evolueren is immers levensnoodzakelijk voor deze beroepen, én voor de ondernemers die ze adviseren.

4 GROEIEN IN OMVANG EN IN EXPERTISE

5 : overnames en geleidelijke groei Op 1 april 1975 neemt Wim Cornelissen het boekhoudkantoor van zijn oom in Ravels over. Na een gestage groei verhuist het kantoor in 1985 naar een ruimer pand in Oud-Turnhout. In 1989 komt er een associatie tot stand tussen Wim Cornelissen, Werner Geudens en Jos Porto-Carrero. De overname van het accountantskantoor Tackx (Turnhout) in 1993 leidt tot de komst van een vierde vennoot: Ferre Van Gelder. In 1999 voegt een vijfde vennoot, Werner Van Hooghten, zich bij het team. Ook het administratieve personeel breidt geleidelijk uit. De twee kantoren werken vanaf nu samen onder de naam Ac s (Accountants) heden: innovatie en uitbreiding Ac s ontwikkelt zich alsmaar verder tot een sterke regionale speler. Via acquisities verruimen wij onze expertise, onze innovatiekracht én onze bereikbaarheid. Om die groei optimaal te managen, verhuizen we in 2000 naar het huidige kantoor in Ravels. In 2011 opent het nieuwe kantoor in het bedrijvencentrum Officenter in Turnhout onder leiding van Bert Clymans. En in januari 2013 verwerven we het boekhoudkantoor Fred De Gruyter in Meer. Deze vestiging wordt geleid door Roel Fleerakkers. Eveneens in Meer nemen we in januari 2014 het accountantskantoor Jan Vermeiren over, dat wordt geleid door Koen Theys. De twee vestigingen in Meer worden medio 2014 samengebracht op hetzelfde adres: Meerdorp 72. Sinds 2014: vijf vestigingen met een negentigtal medewerkers Ravels: 60 medewerkers; Herentals: 11 medewerkers; Mol: 6 medewerkers; Turnhout: 3 medewerkers; Meer: 11 medewerkers. Onze organisatie wordt momenteel geleid door 7 vennoten: In Ravels: Jos Porto-Carrero, Werner Van Hooghten, Ronny Luyten, Vicky Bayens, The Thoai Nguyen; In Herentals: Dietmar Van Dyck; In Mol: Dirk Goris Herman Van Noten, trainer Toen ik mijn eigen kantoor in Berlaar aan Ac s wilde overlaten, bleek het contact zo aangenaam dat ik besloot binnen Ac s te blijven werken. Hier boden zich prachtige opportuniteiten in de richting van begeleiding en advies. Ik was al verschillende jaren bezig met de bouw van besluitvormingsmodellen in Excel. Bij Ac s kreeg ik de ruimte om dergelijke modellen verder te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Over de jaren hadden we er een heel arsenaal van opgebouwd. Vele daarvan worden nu nog steeds door Ac s gebruikt: beslissingsmodellen waarin je een aantal gegevens invoert en die snel een helder beeld geven van een situatie of probleem. Echt boeiend wordt het als je de gegevens laat variëren om verschillende mogelijkheden af te wegen en conclusies te trekken. Als je een bepaald probleem één keer grondig hebt geanalyseerd en in een model gegoten, kun je daarmee alle gelijksoortige problemen heel snel in kaart brengen. De modellen zijn een wetenschappelijk fundament onder de adviezen van Ac s en ze helpen ook bij een heldere rapportage aan de klanten. Intussen ben ik gepensioneerd, maar Ac s doet nog altijd een beroep op mij als trainer. En regelmatig maak ik nog wel eens een nieuw model ter gelegenheid van een of ander specifiek probleem.

6 GERICHT INSPELEN OP UW NODEN

7 Expertise, dicht bij u Het is onze ambitie geleidelijk verder te groeien. Niet door agressieve campagnes, maar gewoon door onze klanten de best mogelijke dienstverlening te geven. Toegesneden op de noden die u als bedrijf of individu hebt. U kunt een kmo zijn, een zelfstandige of uitoefenaar van een vrij beroep, en zelfs een privépersoon met een ingewikkelde belastingaangifte. In al die gevallen hebt u niet alleen administratie nodig, maar ook deskundige raad. Ac s is groot genoeg om alle nodige expertise in huis te hebben. Maar we zijn ook klein genoeg om met u een persoonlijke relatie te onderhouden. In elk van onze drie vestigingen. En of u nu in maatpak komt of in werkkledij: u bent een ondernemer, dát telt. En die wereld kénnen wij. Innoveren om u beter te dienen We rekenen het tot onze beroepsplicht om alle ontwikkelingen in onze sector nauw op te volgen en snel in ons kantoor te integreren. Dat is voor u een serieuze kwaliteitsgarantie. Wij gebruiken bijvoorbeeld informaticatoepassingen die de aandacht vestigen op elementen die een ingreep kunnen nodig maken. We hebben ook modellen ontwikkeld die snel een situatie in kaart brengen en die een leidraad zijn voor het nemen van beslissingen. Die IT-instrumenten zijn zeer waardevolle hulpmiddelen. Ac s is zelf erkend als opleider in dat domein. Een partner voor alle situaties Als u een vennootschap leidt, dan kunnen wij u adviseren tijdens de volledige levenscyclus ervan. Bij de opstart, bij belangrijke beslissingen en koerswendingen (maar evenzeer bij de dagelijkse bedrijfsvoering), tot de stopzetting of overname. En wij ontwarren voor u het delicate kluwen dat kan ontstaan na een overlijden of een overname. Het raakvlak tussen bedrijfs- en personenfiscaliteit is ons goed bekend. Hebt u plannen in het buitenland? Dan doet u via ons een beroep op een betrouwbaar buitenlands kantoor dat tot ons Premier-netwerk behoort (zie hiernaast). Bent u actief in de landbouwsector, dan verlenen wij u onze diensten via DLV (zie hiernaast). DLV: specifiek voor landbouwbedrijven DLV (Dienstverlening voor de Landbouw en Verwante sectoren) is een belangrijke adviesverlener voor agrarische en aanverwante sectoren. DLV is het meest vooruitstrevend op het vlak van milieu- en bouwadvies aan landbouwbedrijven. Voor de domeinen accountancy en bedrijfsstrategie heeft DLV een partnership aangegaan met accountantskantoren in alle Vlaamse regio s. Eén daarvan is Ac s. Wij hebben in onze organisatie een DLV-afdeling opgericht om onze service, via DLV, aan te bieden aan klanten in de landbouw en aanverwante sectoren. Premier International: wereldwijd netwerk Ac s is lid van Premier International, een wereldwijd netwerk van middelgrote accountants- en adviesbureaus. Via Premier kunnen wij ook onze klanten met internationale ambities bijstaan. In nagenoeg elk land waar u een activiteit zou willen opstarten, hebben wij een betrouwbare partner die volgens dezelfde principes werkt als wij. Vanuit zijn kennis van de lokale situatie levert hij u een service van hetzelfde niveau als het onze. Een zorgvuldige screening van de Premier-partners garandeert u een ernstige kwaliteit en een werkwijze waarmee u al vertrouwd bent. Voor de Premier-dienstverlening gelden vaste tarieven; in principe worden onze vragen binnen de 48 uur beantwoord.

8 EEN ORGANISATIE DIE GOED WERKT... EN WAAR HET GOED WERKEN IS

9 Uw persoonlijke team Uw dossier wordt verzorgd door een team. Dat bestaat uit een accountant-belastingconsulent (een van onze 25 specialisten, die tevens teamleider is), en verder twee dossierverantwoordelijken en twee dossiermedewerkers. In uw team hebt u twee contactpersonen: de accountant en een dossierverantwoordelijke. Zij leren u kennen, u raakt vertrouwd met hen. Zo moet dat volgens ons. Teamwork en openheid Ook intern vinden wij teamwork heel belangrijk. Een open samenwerking bevordert de sfeer, het vertrouwen én de kwaliteit van het werk. Dat is, naast competentie en een positief engagement, een belangrijke vereiste bij Ac s. Dankzij een goede organisatie verloopt het werk efficiënt: dat is goed voor u, en het motiveert ook óns. Iemand die bij Ac s begint, blijft meestal. Toch zijn wij een jong bedrijf met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. Beroepsbekwaamheid voortdurend aangescherpt Onze accountants-belastingconsulenten zijn wettelijk verplicht zich 40 uur per jaar bij te scholen. Zij vragen niets liever. Door het feit dat wij zelf een erkende opleider zijn, gebeurt die vorming grotendeels intern. Daarnaast komen de accountants en stagiair-accountants elke maand samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook de dossierverantwoordelijken en medewerkers houden zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die belangrijk zijn voor hun taak. Wie bij Ac s werkt, kan echt groeien in kennis. En dat is goed voor alle partijen, de klant inbegrepen. Bereikbaar Ac s zet maximaal in op online bereikbaarheid, zodat klanten altijd makkelijk toegang hebben tot hun meest recente gegevens. En voor dringende vragen zijn we slechts één mail of één telefoontje van u verwijderd. Dietmar Van Dyck, vennoot en kantoordirecteur Herentals Wij zorgen voor een structuur die op fiscaal en financieel vlak rust brengt, zowel binnen de onderneming als privé. Precies dit biedt aan de bedrijfsleider de optimale basis om professioneel te ondernemen. Zeker voor starters is dat financiële evenwicht zeer belangrijk. Het voordeel van een associatie is vooral kennisuitwisseling en ruimte voor specialisatie. Ons vakgebied is zo technisch en omvangrijk geworden dat we er echt niet meer van uit kunnen gaan alles alleen wel te kennen. Als ik hier in Herentals met een situatie te maken krijg die nieuw is voor mij, dan kan ik altijd overleggen met een collega-vennoot die al wél zo n dossier heeft behandeld. En omgekeerd. Wat ook de sector of de situatie van de klant is, er is bij Ac s altijd iemand die er ervaring mee heeft.

10 WAT DOEN WIJ ALS ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN VOOR U?

11 Advies en ondersteuning Als bedrijfsleider moet u vaak beslissingen nemen met een verregaande impact. En die neemt u liefst met kennis van zaken. Voor het brede fiscale en financiële domein haalt u die kennis bij ons. Ons advies kan een belangrijke meerwaarde betekenen voor uw bedrijfsvoering. Samen met u onderzoeken wij welke keuzes u kunt maken, wat daarvan de effecten zijn en wat de optimale keuze is. Breed actieterrein De gecombineerde expertise van onze accountants-belastingconsulenten bestrijkt het complete fiscale en financiële domein. Zij adviseren u inzake vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw, en zoeken naar mogelijkheden tot fiscale optimalisatie binnen de wettelijke grenzen. Hun grondige kennis van deze complexe materie is daarbij een belangrijke troef. In dit verband levert het opstellen van de jaarrekening vaak heel wat gegevens op, die nuttige grondstof zijn voor waardevolle adviezen. Bij fiscale controles kunt u uiteraard rekenen op onze professionele bijstand. Verder zorgen wij voor het nodige inzicht bij de financiering van uw onderneming, investeringen en andere projecten waar krediet aan te pas komt. Met onze beslissingsmodellen kunnen wij verschillende opties simuleren, zodat u met kennis van zaken beslist. Een goed onderbouwd kredietdossier zal ook de bank sneller over de brug halen. Administratie Uiteraard is een correcte boekhouding een must voor een gezond bedrijf. Daarom blijft ook de boekhoudadministratie belangrijk in onze dienstverlening: invoer van uw boekhoudkundige stukken en verrichtingen, btw-aangiften en aangiften in de vennootschapsbelasting, controle van de belastingaanslag, eventueel indienen van een bezwaarschrift,.... Voelt u de behoefte aan hulp en advies bij uw personenbelasting? Er zijn situaties waar dat Jef Gladines, zaakvoerder Aroma (koffie- en theewinkel en bistro), Turnhout Ac s is een aanvulling op onze bedrijfsvoering, een raadgever voor de financiële kant van de zaak. Het is heel aangenaam om te kunnen rekenen op zo n betrouwbare partner. Om een voorbeeld te geven: wij toen wij eraan dachten ons handelspand aan te kopen, zaten wij met vragen als: wat is de beste manier om over te gaan tot een aankoop met krediet? Voor ons was dat onbekend terrein. Ac s heeft ons toen deskundig advies gegeven. In dat dossier hebben ze echt wel een meerwaarde betekend voor ons. Wij hebben regelmatig contact, minstens eenmaal per kwartaal, of vaker als er dingen zijn die moeten beslist worden of waar we advies in nodig hebben. Zij reageren dan meestal erg snel. En als ze eens iets niet onmiddellijk kunnen doen, zeggen ze dat gewoon. Dat vind ik correcte communicatie.

12 meer dan nodig is. Ook die service leveren wij, inclusief controle van de aanslag en bezwaarschrift, indien nodig. Een proactieve houding Een goede accountant-belastingconsulent heeft iets van een waakhond. Hij moet u waarschuwen als het ergens fout dreigt te gaan. Of u wijzen op mogelijkheden die u misschien niet hebt gezien. Om dingen tijdig te zien, gebruiken wij programma s die bepaalde anomalieën in de boeken signaleren. Wij nemen dan contact met u op en u kunt bijsturen. We volgen ook de fiscale wetgeving en de rechtspraak van zeer dichtbij op. Valt er ergens een gerechtelijke uitspraak die een precedent schept dat in uw voordeel kan zijn, dan hoort u dat van ons. En dan kunnen we het nodige doen, bijvoorbeeld een aangifte aanpassen of een bezwaarschrift indienen. Ac s als vertrouwensfiguur U hebt al begrepen dat wij een belangrijke vertrouwensfunctie uitoefenen. Tegenover u, opdat u in vertrouwen goed gefundeerde beslissingen kunt nemen. Of om u te behoeden voor de nare gevolgen van een boekhouding die niet in orde is, van het niet (tijdig) nakomen van fiscale en administratieve verplichtingen, enzovoort. Maar ook de overheid heeft de accountant een vertrouwensfunctie toebedeeld. Hij is ervoor verantwoordelijk dat een vennootschap volgens de regels handelt. Ook die rol nemen wij ernstig. Want uiteindelijk is een goede en correcte bedrijfsvoering de beste garantie voor een stabiele onderneming. Wij opereren dus altijd binnen de wet. Maar binnen die grenzen zetten wij al onze kennis in om altijd de meest gunstige optie voor u te vinden en te verdedigen. Uiteraard! Omzetevolutie, in euro Ac s groeit gestaag, ongeacht de conjunctuur

13 ONZE DIENSTVERLENING IN DETAIL Advies bij de organisatie van uw administratie Audit van uw interne administratie Volledige verwerking van uw boekhouding btw-aangiften Aansprakelijk vertegenwoordiger voor buitenlandse ondernemingen Opstelling wettelijk vereiste controleverslagen bij vereffening van vennootschappen of in geval van fusies tussen vennootschappen Partner inzake erfopvolging en successieplanning Privé- en gerechtelijke expertise Advies rond extrawettelijke pensioenopbouw en gewaarborgd inkomen Adviesverlening inzake optimale financiering van uw activa Verstrekken van kwaliteitsvol fiscaal advies Verdediging bij alle fiscale controles Fiscale planning op alle domeinen Begeleiding bij het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord Redactie en nazicht van huurcontracten, leningovereenkomsten, recht van opstal Internationale fiscaliteit Intrastataangiften Begeleiding bij en opvolging van grote investeringsprojecten Invullen van structuurenquêtes, aangiften Fost-plus, accijnzen, e.d. Opstelling en controle van uw jaarrekening Leggen van contacten met externe juridische adviseurs Specialist inzake fiscale behandeling van Nederbelgen Begeleiding bij notariële akten Advies en volledige begeleiding bij het opstarten van een onderneming Waardering en begeleiding bij overnames van bedrijven Aangiften in de personenbelasting Persoonlijke begeleiding en advisering bij de dagelijkse leiding van een onderneming Unieke en hoogtechnologische financiële prognoses en advisering op basis van eigen ontwikkelde beslissingsmodellen Tussentijdse rapportering Aandachtspunten bij aanvang van het sociaal statuut der zelfstandigen Aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen Advisering inzake statuten en statutenwijzigingen Vergelijking statuut werknemer-zelfstandige Subsidieadvies Verzoek om teruggave van buitenlandse btw Toekomstprojecties op basis van een financiële planning Aangiften in de vennootschapsbelasting Specialist vennootschapsrecht Administratieve verdediging onder de vorm van bezwaarschriften, antwoorden op uw bericht van wijziging, een vraag om inlichtingen Optimalisatie van verloningsstructuren Opstellen van diverse verslagen en wettelijk verplichte publicaties Advies inzake voorafbetaling belastingen De herkomst van de klanten in de portefeuille van Ac s grote ondernemingen vrij beroep landbouw via DLV eenmanszaak/ particulier internationaal kmo

14 DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN AC S

15 Wij nemen onze verantwoordelijkheid ernstig: Tegenover onze medewerkers Wij werken samen met onze medewerkers aan een aangename werkomgeving. Wij bieden ruime vormingsmogelijkheden opdat zij in hun job kunnen groeien en zich kunnen toeleggen op de specialismen waar ze goed in zijn. In ruil voor hun inzet en gedrevenheid werken wij soepel mee wanneer zij een evenwicht zoeken tussen werk enerzijds en gezin en vrije tijd anderzijds. Tegenover het milieu Dankzij de installatie van zonnepanelen produceert ons kantoor in Ravels zelf een flink deel van de verbruikte energie. Wij plannen ook meer groen rond het bedrijfsgebouw. Binnen onze muren streven wij naar een zo laag mogelijk papierverbruik. In de mate van het mogelijke gebruiken wij digitale documenten. Papieren afdrukken vermijden wij zo veel als we kunnen. Tegenover de gemeenschap Op de vorige pagina legden we al uit wat onze rol is in een correcte bedrijfsvoering bij onze klanten. Dat is een normale verantwoordelijkheid in een goed georganiseerde maatschappij. Tegenover u Onze verantwoordelijkheid tegenover u is om u te helpen vrij te ondernemen, uw onderneming te laten bloeien, daar een goed inkomen uit te genereren en maximaal van dat inkomen te genieten. Ac s in het kort: direct contact met een toegewijd team deskundige ondersteuning van uw financiële beslissingen en uw bedrijfsbeleid in het algemeen gecombineerde expertise van 17 accountants sterk onderbouwde adviezen een kantoor dat zijn kennis en procedures voortdurend vernieuwt een proactieve partner, die mogelijkheden én problemen voorziet een verantwoordelijke partner voor een ernstig bedrijfsbeleid wereldwijd netwerk om uw buitenlandse activiteiten te ondersteunen een werkgever die zijn mensen respecteert en motiveert

16 Ac s RAVELS Grote Baan 201, 2380 Ravels T / F Ac s TURNHOUT Rubensstraat 104 bus 10, 2300 Turnhout T / F Ac s HERENTALS Herenthoutseweg 236, 2200 Herentals T / F Ac s HOOGSTRATEN Meerdorp 72, 2321 Meer T / F Ac s MOL Sint-Antoniusstraat 16, 2400 Mol T / F

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

Een jaar in woord en beeld

Een jaar in woord en beeld Activiteitenverslag 2007 Een jaar in woord en beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen 2 Vooraf 2007, een werkjaar in zeven trefwoorden Net zoals de vorige jaren werd ook het werkjaar 2007 bij SBB gekenmerkt

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

debat Hoe rendabel is een architectenbureau?

debat Hoe rendabel is een architectenbureau? debat Hoe rendabel is een architectenbureau? Architectuur is een prachtige manier om je brood te verdienen. Maar kunnen alle architecten er ook daadwerkelijk van leven? Nogal wat bureaus blijken onvoldoende

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie