5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website."

Transcriptie

1 BREEDTESPORT De Accountmanagers gaan de Clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 gebruiken om samen met de verenigingen het werven van kader te bespreken. Hoe kun je als vereniging kader werven? Daarvoor zullen we de verenigingen vragen hun good practice voorbeelden met elkaar te bespreken. Tevens gaan we de expertise vanuit de samenwerking met Sportservice inzetten. Periodiek overleg tussen Accountmanager en Sportservice, de informatie ten aanzien van kaderwerving op hun Servicedesk en het bij de vereniging onder de aandacht brengen van de workshop Meer vrijwilligers in korte tijd. 1. Kaderwerving Zonder het gras voor de voeten van de verenigingen, tijdens de aankomende clusterbijeenkomsten, weg te willen maaien, neemt de Afdeling Breedtesport naar aanleiding van eerdere opmerkingen tijdens de clusterbijeenkomsten het initiatief voor de volgende aandachtspunten: Stimuleren dat er bij honkbal- en softbalverenigingen een verantwoordelijke voor kaderwerving wordt aangesteld (vrijwilligerscoördinator). Verenigingen adviseren en ondersteunen bij het samenstellen van wervingsbeleid voor vrijwilligers. Verenigingen stimuleren binnen hun cluster samen te werken op het gebied van vrijwilligersbeleid. Verenigingen adviseren en ondersteunen bij het werven en behouden van kader: - Vrijwilligersfuncties laagdrempelig maken door deelprojecten te beschrijven, zodat mensen niet vastzitten aan eindeloze taken, maar kleinere klussen krijgen met een vast begin en eind, in samenwerking met anderen. - Initiëren programma voor zelfwerkzaamheid bij verenigingen voor leden en ouders van jeugdleden. - Gericht werven van vrijwilligers door verenigingen d.m.v. het in beeld brengen van het ledenbestand: Wat voor werk doen de leden dan wel hun ouders? En welke taken passen bij deze potentiële vrijwilligers? - Kaderfuncties aantrekkelijk maken voor jongeren, zodat ze behouden blijven voor onze sporten. Samen met de verenigingen werken aan het verbeteren van het imago en de rol van de scheidsrechter bij wedstrijden. 2. Deskundigheidsbevordering Het functioneren van een vereniging vandaag de dag en naar de toekomst toe hangt in grote maten af van de bestuurders. De KNBSB stelt daarom veel belang in de Clusterbijeenkomsten en het NOC*NSF programma Naar een veiliger sportklimaat. A. Ten aanzien van het ontwikkelen van kader blijft de Afdeling Breedtesport zich via de Accountmanagers inzetten om via de clusterbijeenkomsten het bestuurlijk kader van de verenigingen verder te ontwikkelen (leren van elkaar). Tevens zullen de tools vanuit programma Naar een veiliger sportklimaat tools verder worden ingezet voor het bestuurlijk kader; Besturen met een visie en Sportief Besturen. B. De Afdeling Breedtesport gaat de bestuurders van de verenigingen stimuleren te werken met competent - dus gekwalificeerd - kader door het besef te vergroten van het belang van goed opgeleid kader. Daarmee bereiden we het traject voor om vanaf 2015 samen met verenigingen kader op te leiden op ieder niveau, om de kwaliteit en continuïteit van de honkbal- en softbalsport te vergroten. C. De Afdeling Breedtesport gaat de scheidsrechteropleidingen overzetten naar de nieuwe kwalificatiestructuur en deze op een laagdrempelige manier aanbieden: via een digitaal spelregeltoets en een opleiding die bij en door de vereniging kan worden verzorgd. Dit moet zorgen voor een brede basis bij de verenigingen. 1

2 3. Sportaanbod De KNBSB stelt zich tot doel het sportaanbod nadrukkelijker af te stemmen op de wensen en behoeften van de deelnemer. Een doelgroepgerichte benadering van het sportaanbod zorgt ervoor dat meedoen aantrekkelijker wordt en de inzetbaarheid als (vrijwillig) kader vergroot. Een continue aandacht voor reglementering, aanbiedingsvorm en vormen van deelname / lidmaatschap (samen met de marketing). Dit vraagt buiten de traditionele kaders te denken. Naast het traditionele aanbod van honkbal, damessoftbal en herensoftbal gaat de Afdeling Breedtesport verder met nieuw sportaanbod dat aansluit bij de behoefte van verenigingen en doelgroepen: - Het BeeBall blijft een centrale plek houden in de breedtesport. Een continue instroom bij je jongste jeugd moet voor een sterke basis bij de verenigingen zorgen. Voor de komende winter, na overleg met de verenigingen, extra aandacht voor winteractiviteit. - Het scholen van leerkrachten in het primaire (BeeBall) en secundaire onderwijs (softbal), zodat beide vormen tijdens de gymlessen op een attractieve manier worden aangeboden. - Extra aandacht voor geclusterde (gezamenlijke verenigingen) softbalmeisjes activiteiten om tot meer deelname te komen. Na Brabant en Rotterdam gaan we in 2014 ook inzetten op cluster Haarlem, de stad waar het Wereld Kampioenschap Damessoftbal gaat plaatsvinden. - De KNBSB verwacht door het uitzetten van het nieuwe product Slowpitch in 2014 een boost te kunnen geven aan het ledenbestand bij verenigingen. - Het voortzetten van het organiseren van toernooien voor de doelgroep oud-hoofdklasse / overgangsklasse honkbalspelers (Senior League). Een verdere uitbreiding met een zelfde toernooi voor softbalspeelsters. - Het starten van toernooien voor herensoftbal spelers (naast de reguliere softbalcompetitie) met samengestelde teams. - Het vergroten van het aantal verenigingen met G-honkbal (mede afhankelijk van de Sportimpuls subsidie). Het ondersteunen van verenigingen bij hun aanvraag voor de Sportimpuls. De KNBSB zet in op BeeBall, Slowpitch en G-honkbal. Dit zijn de doelgroepen met groeipotentie. De Afdeling Breedtesport heeft een aantal aandachtspunten uit 2013 niet kunnen afronden. Punten die de basis vormen voor het uitvoeren van het Meerjarenbeleid. Deze punten zullen in het eerste kwartaal van 2014 worden afgerond: 4. Registratie en monitoring De huidige situatie van vereniging voor de vereniging in kaart brengen: - Het uitvoeren van een vereniging scan. - Verenigingen segmenteren in grootte, aanbod en groeipotentie / vitaliteit (ontwikkelingskansen). De registratie en monitoring van leden: - Verbeterde registratie van deelname aan onze sporten (tegengaan van schijnleden). - Een continue mogelijkheid om het ledenbestand per doelgroep en vereniging te monitoren. - Het kader binnen verenigingen registeren om te kunnen monitoren. 5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website. 2

3 TOPSPORT HONKBAL De Topsport Honkbal heeft in de periode naast de verdere ontwikkeling van het nationale programma, Nederlandse (jeugd) teams en talentontwikkeling, een twee sporenbeleid: Verhogen kwaliteit Nederlandse Hoofdklasse Versterken samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk De activiteiten in 2014 zijn mede gekozen op de basis van de financiële mogelijkheden vanuit de middelen van NOC*NSF (LOTTO Maatwerk Top 10 subsidie) en het deel eigen middelen van Topsport Honkbal. 1. Nationale programma - Topsport De Nederlandse (jeugd)teams gaan vanaf april 2014 gebruik maken van het Nationaal Trainingscentrum Honkbal (NTC) in Hoofddorp. Nederlands A-team - Inrichten en op niveau houden gekwalificeerd begeleidingsteam. - Het maximaliseren en verfijnen van alle eerder opgedane fysieke en mentale vaardigheden binnen een Nationale trainingsgroep met een fulltime Jaarprogramma - Samenwerking met MLB intensiveren op gebied van spelers, coaches, officials, marketing. - Het team gaat zich vanaf 1 november 2013 voorbereiden voor deelname aan de Haarlemse Honkbal Week en het Europees Kampioenschap in Tsjechië. Nederlands AAA - Realiseren fulltime programma (op basis van LTAD model) voor AAA-spelers met individuele begeleiding op maat in de laatste fase van hun opleiding tot topsporter. - Gekwalificeerd begeleidingsteam met specialisme. - Doorontwikkelen en intensiveren van het algemeen fysieke programma. - Herkennen, beoordelen en trainen van mentale vaardigheden in trainingen en wedstrijden. - Individuele begeleiding naar aanleiding van Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). - Instroom vanuit AA-team, Academies en verenigingen organiseren en begeleiden. - Het team gaat zich vanaf 1 november 2013 voorbereiden voor deelname aan een sterk internationaal invitatietoernooi in Nederlands AA - Sporttechnische en didactische aansturing technisch kader door Talentcoach. - Inrichten en op niveau houden gekwalificeerd begeleidingsteam. - Instroom vanuit Academies via scouting organiseren. - Organisatie en deelname aan Nationaal Jeugdkamp (meivakantie). - Vanaf Nationaal Jeugdkamp voorbereiden op activiteit met de meest talentvolle spelers. Monitoren ontwikkeling Academy spelers door middel van talentvolgsysteem (Dotcomsport). 2. Nationale programma - Talentontwikkeling Het verder ontwikkelen van de Baseball Academies: - Ontwikkelen financiële stabiliteit van de zes Baseball Academies. - Implementeren Licentiebeleid Academies ten behoeve van kwaliteit en samenhang. - Integreren Rookie League binnen de Baseball Academies. - Samenwerking en deelname aan een Topsport Talentschool. - Technische aansturing en doorontwikkeling programma s door Talentcoach. 3

4 - Verstevigen coördinatie door de talentcoach, op basis van Meerjaren Opleidingsplan en specifieke lokale behoeften. - Opleiden technisch kader binnen de Academies voor het TC4 diploma. Monitoren ontwikkeling Academy spelers door middel van talentvolgsysteem (Dotcomsport). Het bevorderen en stroomlijnen van de talentherkenning en -ontwikkeling vanuit breedtesport - naar de regionale Future Stars - naar de Baseball Academies. 3. Nederlandse Hoofdklasse Licentiebeleid Nederlandse Hoofdklasse aanpassen en implementeren. Realiseren lokale allianties Baseball Academies en Hoofdklasse verenigingen. Gezamenlijk optreden op commercieel gebied en promotie. Up to date maken van het Reglement van Wedstrijden Topsport Nieuwe competitieopzet om de competitie aantrekkelijker en spannender te maken en daardoor publieksvriendelijker. 4. Versterken samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk Oprichting Baseball Academy in het Caribische deel van het Koninkrijk. Aanbieden van vraaggerichte ondersteuning t.a.v. talentontwikkeling en topsport aan Caribische deel van het Koninkrijk. Aanstellen van een Talentcoach op Curaçao. Organiseren van een coachconventie op Curaçao. Het mogelijk maken van het volgen van een TC4 opleiding voor coaches uit het Caribische deel van het Koninkrijk. 4

5 TOPSPORT SOFTBAL DAMES De activiteiten van het Nationale Softbal Team Dames is volledig gericht op het deelnemen en presteren bij het Wereld Kampioenschap Softbal Dames dat in augustus 2014 in Haarlem Nederland zal plaatsvinden. Van uitvoering van het meerjaren beleid en ingediende investeringsplan kan voor de Nationale (Jeugd) teams maar gedeeltelijk of zelfs minimaal sprake zijn door de financiële mogelijkheden in Accommodatie - De trainingen van de teams vinden plaats in Amsterdam (zaal) en Houten (veld) Team Oranje - Het Oranje team zal deelnemen aan het Wereld Kampioenschap Softbal Dames dat in augustus in Haarlem, Nederland zal worden gehouden. - In de winterperiode zijn trainingsmidweken op Texel gepland op uitnodiging van de Gemeente en het bedrijfsleven aldaar. - In de voorbereiding naar dit WK zijn een Springtraining in maart 2014 voorzien, alsmede een voorbereidende trip naar de USA in juli Team Rood en Wit - Het Rood en Wit team zullen vanwege de geringe financiële mogelijkheden zoveel als mogelijk gecombineerd trainen - Voor team Rood is een Europees Kampioenschap in Den Bosch in de zomer van Deelname kan gefaciliteerd worden, maar de kosten moeten de speelster / ouders zelf dragen. Futures Stars - In de meivakantie zal in het kader van talentherkenning het Dutch Futures Stars trainingskamp worden georganiseerd. Topsportcompetities - Onder aanvoering van de ingestelde regiegroep softbal zullen in 2014 de verdere stappen worden gezet om te komen tot besluitvorming over de opzet van de topsportcompetitie vanaf 2015 Extra activiteiten Nationale Teams - Om financiele middelen ter dekking van het tekort voor topsport softbal te genereren hebben de speelsters en een daartoe ingestelde taskforce de nodige acties en activiteiten opgezet, die in 2014 tot het Wereld Kampioenschap zullen worden doorgezet. Het betreft o.m.: o de WK Softbal Promo Tour van het Oranje team o een crowd-funding actie 5

6 ORGANISATIEONTWIKKELING Personeelsbeleid - vertalen van Integraal Meerjaren Beleidsplan naar vastgestelde functiegebouw, inclusief opdrachtformulering per functie en taakafbakening tussen medewerkers - complementair de inzet van vrijwilligers en stagiaires bepalen, inclusief de benodigde randvoorwaarden. PT & Communicatie - Verder ontwikkelen en onderhouden van een op de verenigingen en doelgroepen gerichte, gebruikersvriendelijke en informatieve website - Verbeteren nieuwsbrief (Home Plate) met verwijzingen naar de website - Realiseren meer aandacht voor honkbal en softbal in de media - Inzetten van Social Media - Communicatie met verenigingen via de clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 Marketing en Sponsorwerving - Bekendheid honkbal en softbal sporten vergroten. - Marketing gericht op bekendheid sportaanbod KNBSB en haar verenigingen - Werven en behoud van sponsoren en partners (continue proces) - Ontwikkelen partnerships voor KNBSB, als ook waar mogelijk voor verenigingen - Ontwikkelen merchandisinglijn voor promotie van de sporten. Wet- en regelgeving - Project herziening / modernisering Reglementen zal in 2014 ter hand worden genomen Samenwerking andere takken van sport - Efficiencyslag inkoop van diensten en services binnen Huis van de Sport. - Verdere ontwikkeling van gezamenlijke invulling facilitaire diensten met Nederlandse Basketball Bond - Plan van aanpak en stappenplan naar gezamenlijke facilitaire diensten KNBSB NBB per 1 januari

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Meer vrijwilligers in kortere tijd

Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Interventiebeschrijving Meer vrijwilligers in kortere tijd * * * 2 Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Contactpersoon

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 In het licht van de analyse, visie, missie en strategische keuzes wordt in dit laatste hoofdstuk het meerjarenplan uiteen gezet. Dit spitst zich per thema toe op de vraag wat

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs De PLUS van de open club De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs Colofon Inhoud 4 Inleiding 6 Onderwijs en basketball in Heerenveen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie