5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website."

Transcriptie

1 BREEDTESPORT De Accountmanagers gaan de Clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 gebruiken om samen met de verenigingen het werven van kader te bespreken. Hoe kun je als vereniging kader werven? Daarvoor zullen we de verenigingen vragen hun good practice voorbeelden met elkaar te bespreken. Tevens gaan we de expertise vanuit de samenwerking met Sportservice inzetten. Periodiek overleg tussen Accountmanager en Sportservice, de informatie ten aanzien van kaderwerving op hun Servicedesk en het bij de vereniging onder de aandacht brengen van de workshop Meer vrijwilligers in korte tijd. 1. Kaderwerving Zonder het gras voor de voeten van de verenigingen, tijdens de aankomende clusterbijeenkomsten, weg te willen maaien, neemt de Afdeling Breedtesport naar aanleiding van eerdere opmerkingen tijdens de clusterbijeenkomsten het initiatief voor de volgende aandachtspunten: Stimuleren dat er bij honkbal- en softbalverenigingen een verantwoordelijke voor kaderwerving wordt aangesteld (vrijwilligerscoördinator). Verenigingen adviseren en ondersteunen bij het samenstellen van wervingsbeleid voor vrijwilligers. Verenigingen stimuleren binnen hun cluster samen te werken op het gebied van vrijwilligersbeleid. Verenigingen adviseren en ondersteunen bij het werven en behouden van kader: - Vrijwilligersfuncties laagdrempelig maken door deelprojecten te beschrijven, zodat mensen niet vastzitten aan eindeloze taken, maar kleinere klussen krijgen met een vast begin en eind, in samenwerking met anderen. - Initiëren programma voor zelfwerkzaamheid bij verenigingen voor leden en ouders van jeugdleden. - Gericht werven van vrijwilligers door verenigingen d.m.v. het in beeld brengen van het ledenbestand: Wat voor werk doen de leden dan wel hun ouders? En welke taken passen bij deze potentiële vrijwilligers? - Kaderfuncties aantrekkelijk maken voor jongeren, zodat ze behouden blijven voor onze sporten. Samen met de verenigingen werken aan het verbeteren van het imago en de rol van de scheidsrechter bij wedstrijden. 2. Deskundigheidsbevordering Het functioneren van een vereniging vandaag de dag en naar de toekomst toe hangt in grote maten af van de bestuurders. De KNBSB stelt daarom veel belang in de Clusterbijeenkomsten en het NOC*NSF programma Naar een veiliger sportklimaat. A. Ten aanzien van het ontwikkelen van kader blijft de Afdeling Breedtesport zich via de Accountmanagers inzetten om via de clusterbijeenkomsten het bestuurlijk kader van de verenigingen verder te ontwikkelen (leren van elkaar). Tevens zullen de tools vanuit programma Naar een veiliger sportklimaat tools verder worden ingezet voor het bestuurlijk kader; Besturen met een visie en Sportief Besturen. B. De Afdeling Breedtesport gaat de bestuurders van de verenigingen stimuleren te werken met competent - dus gekwalificeerd - kader door het besef te vergroten van het belang van goed opgeleid kader. Daarmee bereiden we het traject voor om vanaf 2015 samen met verenigingen kader op te leiden op ieder niveau, om de kwaliteit en continuïteit van de honkbal- en softbalsport te vergroten. C. De Afdeling Breedtesport gaat de scheidsrechteropleidingen overzetten naar de nieuwe kwalificatiestructuur en deze op een laagdrempelige manier aanbieden: via een digitaal spelregeltoets en een opleiding die bij en door de vereniging kan worden verzorgd. Dit moet zorgen voor een brede basis bij de verenigingen. 1

2 3. Sportaanbod De KNBSB stelt zich tot doel het sportaanbod nadrukkelijker af te stemmen op de wensen en behoeften van de deelnemer. Een doelgroepgerichte benadering van het sportaanbod zorgt ervoor dat meedoen aantrekkelijker wordt en de inzetbaarheid als (vrijwillig) kader vergroot. Een continue aandacht voor reglementering, aanbiedingsvorm en vormen van deelname / lidmaatschap (samen met de marketing). Dit vraagt buiten de traditionele kaders te denken. Naast het traditionele aanbod van honkbal, damessoftbal en herensoftbal gaat de Afdeling Breedtesport verder met nieuw sportaanbod dat aansluit bij de behoefte van verenigingen en doelgroepen: - Het BeeBall blijft een centrale plek houden in de breedtesport. Een continue instroom bij je jongste jeugd moet voor een sterke basis bij de verenigingen zorgen. Voor de komende winter, na overleg met de verenigingen, extra aandacht voor winteractiviteit. - Het scholen van leerkrachten in het primaire (BeeBall) en secundaire onderwijs (softbal), zodat beide vormen tijdens de gymlessen op een attractieve manier worden aangeboden. - Extra aandacht voor geclusterde (gezamenlijke verenigingen) softbalmeisjes activiteiten om tot meer deelname te komen. Na Brabant en Rotterdam gaan we in 2014 ook inzetten op cluster Haarlem, de stad waar het Wereld Kampioenschap Damessoftbal gaat plaatsvinden. - De KNBSB verwacht door het uitzetten van het nieuwe product Slowpitch in 2014 een boost te kunnen geven aan het ledenbestand bij verenigingen. - Het voortzetten van het organiseren van toernooien voor de doelgroep oud-hoofdklasse / overgangsklasse honkbalspelers (Senior League). Een verdere uitbreiding met een zelfde toernooi voor softbalspeelsters. - Het starten van toernooien voor herensoftbal spelers (naast de reguliere softbalcompetitie) met samengestelde teams. - Het vergroten van het aantal verenigingen met G-honkbal (mede afhankelijk van de Sportimpuls subsidie). Het ondersteunen van verenigingen bij hun aanvraag voor de Sportimpuls. De KNBSB zet in op BeeBall, Slowpitch en G-honkbal. Dit zijn de doelgroepen met groeipotentie. De Afdeling Breedtesport heeft een aantal aandachtspunten uit 2013 niet kunnen afronden. Punten die de basis vormen voor het uitvoeren van het Meerjarenbeleid. Deze punten zullen in het eerste kwartaal van 2014 worden afgerond: 4. Registratie en monitoring De huidige situatie van vereniging voor de vereniging in kaart brengen: - Het uitvoeren van een vereniging scan. - Verenigingen segmenteren in grootte, aanbod en groeipotentie / vitaliteit (ontwikkelingskansen). De registratie en monitoring van leden: - Verbeterde registratie van deelname aan onze sporten (tegengaan van schijnleden). - Een continue mogelijkheid om het ledenbestand per doelgroep en vereniging te monitoren. - Het kader binnen verenigingen registeren om te kunnen monitoren. 5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website. 2

3 TOPSPORT HONKBAL De Topsport Honkbal heeft in de periode naast de verdere ontwikkeling van het nationale programma, Nederlandse (jeugd) teams en talentontwikkeling, een twee sporenbeleid: Verhogen kwaliteit Nederlandse Hoofdklasse Versterken samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk De activiteiten in 2014 zijn mede gekozen op de basis van de financiële mogelijkheden vanuit de middelen van NOC*NSF (LOTTO Maatwerk Top 10 subsidie) en het deel eigen middelen van Topsport Honkbal. 1. Nationale programma - Topsport De Nederlandse (jeugd)teams gaan vanaf april 2014 gebruik maken van het Nationaal Trainingscentrum Honkbal (NTC) in Hoofddorp. Nederlands A-team - Inrichten en op niveau houden gekwalificeerd begeleidingsteam. - Het maximaliseren en verfijnen van alle eerder opgedane fysieke en mentale vaardigheden binnen een Nationale trainingsgroep met een fulltime Jaarprogramma - Samenwerking met MLB intensiveren op gebied van spelers, coaches, officials, marketing. - Het team gaat zich vanaf 1 november 2013 voorbereiden voor deelname aan de Haarlemse Honkbal Week en het Europees Kampioenschap in Tsjechië. Nederlands AAA - Realiseren fulltime programma (op basis van LTAD model) voor AAA-spelers met individuele begeleiding op maat in de laatste fase van hun opleiding tot topsporter. - Gekwalificeerd begeleidingsteam met specialisme. - Doorontwikkelen en intensiveren van het algemeen fysieke programma. - Herkennen, beoordelen en trainen van mentale vaardigheden in trainingen en wedstrijden. - Individuele begeleiding naar aanleiding van Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). - Instroom vanuit AA-team, Academies en verenigingen organiseren en begeleiden. - Het team gaat zich vanaf 1 november 2013 voorbereiden voor deelname aan een sterk internationaal invitatietoernooi in Nederlands AA - Sporttechnische en didactische aansturing technisch kader door Talentcoach. - Inrichten en op niveau houden gekwalificeerd begeleidingsteam. - Instroom vanuit Academies via scouting organiseren. - Organisatie en deelname aan Nationaal Jeugdkamp (meivakantie). - Vanaf Nationaal Jeugdkamp voorbereiden op activiteit met de meest talentvolle spelers. Monitoren ontwikkeling Academy spelers door middel van talentvolgsysteem (Dotcomsport). 2. Nationale programma - Talentontwikkeling Het verder ontwikkelen van de Baseball Academies: - Ontwikkelen financiële stabiliteit van de zes Baseball Academies. - Implementeren Licentiebeleid Academies ten behoeve van kwaliteit en samenhang. - Integreren Rookie League binnen de Baseball Academies. - Samenwerking en deelname aan een Topsport Talentschool. - Technische aansturing en doorontwikkeling programma s door Talentcoach. 3

4 - Verstevigen coördinatie door de talentcoach, op basis van Meerjaren Opleidingsplan en specifieke lokale behoeften. - Opleiden technisch kader binnen de Academies voor het TC4 diploma. Monitoren ontwikkeling Academy spelers door middel van talentvolgsysteem (Dotcomsport). Het bevorderen en stroomlijnen van de talentherkenning en -ontwikkeling vanuit breedtesport - naar de regionale Future Stars - naar de Baseball Academies. 3. Nederlandse Hoofdklasse Licentiebeleid Nederlandse Hoofdklasse aanpassen en implementeren. Realiseren lokale allianties Baseball Academies en Hoofdklasse verenigingen. Gezamenlijk optreden op commercieel gebied en promotie. Up to date maken van het Reglement van Wedstrijden Topsport Nieuwe competitieopzet om de competitie aantrekkelijker en spannender te maken en daardoor publieksvriendelijker. 4. Versterken samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk Oprichting Baseball Academy in het Caribische deel van het Koninkrijk. Aanbieden van vraaggerichte ondersteuning t.a.v. talentontwikkeling en topsport aan Caribische deel van het Koninkrijk. Aanstellen van een Talentcoach op Curaçao. Organiseren van een coachconventie op Curaçao. Het mogelijk maken van het volgen van een TC4 opleiding voor coaches uit het Caribische deel van het Koninkrijk. 4

5 TOPSPORT SOFTBAL DAMES De activiteiten van het Nationale Softbal Team Dames is volledig gericht op het deelnemen en presteren bij het Wereld Kampioenschap Softbal Dames dat in augustus 2014 in Haarlem Nederland zal plaatsvinden. Van uitvoering van het meerjaren beleid en ingediende investeringsplan kan voor de Nationale (Jeugd) teams maar gedeeltelijk of zelfs minimaal sprake zijn door de financiële mogelijkheden in Accommodatie - De trainingen van de teams vinden plaats in Amsterdam (zaal) en Houten (veld) Team Oranje - Het Oranje team zal deelnemen aan het Wereld Kampioenschap Softbal Dames dat in augustus in Haarlem, Nederland zal worden gehouden. - In de winterperiode zijn trainingsmidweken op Texel gepland op uitnodiging van de Gemeente en het bedrijfsleven aldaar. - In de voorbereiding naar dit WK zijn een Springtraining in maart 2014 voorzien, alsmede een voorbereidende trip naar de USA in juli Team Rood en Wit - Het Rood en Wit team zullen vanwege de geringe financiële mogelijkheden zoveel als mogelijk gecombineerd trainen - Voor team Rood is een Europees Kampioenschap in Den Bosch in de zomer van Deelname kan gefaciliteerd worden, maar de kosten moeten de speelster / ouders zelf dragen. Futures Stars - In de meivakantie zal in het kader van talentherkenning het Dutch Futures Stars trainingskamp worden georganiseerd. Topsportcompetities - Onder aanvoering van de ingestelde regiegroep softbal zullen in 2014 de verdere stappen worden gezet om te komen tot besluitvorming over de opzet van de topsportcompetitie vanaf 2015 Extra activiteiten Nationale Teams - Om financiele middelen ter dekking van het tekort voor topsport softbal te genereren hebben de speelsters en een daartoe ingestelde taskforce de nodige acties en activiteiten opgezet, die in 2014 tot het Wereld Kampioenschap zullen worden doorgezet. Het betreft o.m.: o de WK Softbal Promo Tour van het Oranje team o een crowd-funding actie 5

6 ORGANISATIEONTWIKKELING Personeelsbeleid - vertalen van Integraal Meerjaren Beleidsplan naar vastgestelde functiegebouw, inclusief opdrachtformulering per functie en taakafbakening tussen medewerkers - complementair de inzet van vrijwilligers en stagiaires bepalen, inclusief de benodigde randvoorwaarden. PT & Communicatie - Verder ontwikkelen en onderhouden van een op de verenigingen en doelgroepen gerichte, gebruikersvriendelijke en informatieve website - Verbeteren nieuwsbrief (Home Plate) met verwijzingen naar de website - Realiseren meer aandacht voor honkbal en softbal in de media - Inzetten van Social Media - Communicatie met verenigingen via de clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 Marketing en Sponsorwerving - Bekendheid honkbal en softbal sporten vergroten. - Marketing gericht op bekendheid sportaanbod KNBSB en haar verenigingen - Werven en behoud van sponsoren en partners (continue proces) - Ontwikkelen partnerships voor KNBSB, als ook waar mogelijk voor verenigingen - Ontwikkelen merchandisinglijn voor promotie van de sporten. Wet- en regelgeving - Project herziening / modernisering Reglementen zal in 2014 ter hand worden genomen Samenwerking andere takken van sport - Efficiencyslag inkoop van diensten en services binnen Huis van de Sport. - Verdere ontwikkeling van gezamenlijke invulling facilitaire diensten met Nederlandse Basketball Bond - Plan van aanpak en stappenplan naar gezamenlijke facilitaire diensten KNBSB NBB per 1 januari

Clusterbijeenkomst september 2015

Clusterbijeenkomst <cluster> september 2015 Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2014 KNBSB. Inleiding

TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2014 KNBSB. Inleiding TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2014 KNBSB Inleiding Het Meerjaren Beleidsplan KNBSB 2013 2016 zoals dat door het Congres KNBSB is vastgesteld tijdens het congres van 2 november 2013 vormt de basis

Nadere informatie

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur

Nadere informatie

Trainers/coaches: Opleidingen levels 1-4 Bijscholingen Evenementen Licentiesysteem

Trainers/coaches: Opleidingen levels 1-4 Bijscholingen Evenementen Licentiesysteem Activiteitenplan 2016 BREEDTESPORT Grand Slam! Ambitie In 2015 is op initiatief van het Bondsbestuur in samenwerking met het Management Team en (afgevaardigden van ) de Bondsraad de Grand Slam! Ambitie

Nadere informatie

Integraal Beleidsplan 2013-2016. Concept. Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results Albert Einstein

Integraal Beleidsplan 2013-2016. Concept. Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results Albert Einstein Integraal Beleidsplan Concept Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results Albert Einstein INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING...3 2 INLEIDING...4 3 STARTSITUATIE KNBSB...5

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

[BELEIDSPLAN : HONKBAL IN DE LIFT 2013-2017]

[BELEIDSPLAN : HONKBAL IN DE LIFT 2013-2017] 2013-2017 [BELEIDSPLAN : HONKBAL IN DE LIFT 2013-2017] 1. Inleiding Storks is een honk- en softbalvereniging met een rijke historie. Storks bestaat ruim 60 jaar en behoort tot de grotere honk- en softbalverenigingen

Nadere informatie

Clusterbijeenkomst < --- > Mei 2016

Clusterbijeenkomst < --- > Mei 2016 Clusterbijeenkomst < --- > Mei 2016 Agenda Voortgang Grand Slam! Ambitie Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Ontwikkelingen KNBSB Belangrijke data Voortgang Grand Slam! Ambitie Meerjaren Beleidsplan

Nadere informatie

Meerjaren Financiering 2013-2016

Meerjaren Financiering 2013-2016 Meerjaren Financiering 2013-2016 De financiering van de KNBSB naar de toekomst Inhoudsopgaven A. Inleiding B. Opbouw van keuzes en voorstellen C. Personeelsformatie D. Overheadkosten E. Bezuinigingen F.

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2016 KNBSB. Inleiding

TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2016 KNBSB. Inleiding TOELICHTING BIJ DE (CONCEPT) BEGROTING 2016 KNBSB Inleiding Het Meerjaren Beleidsplan KNBSB 2013 2016 zoals dat door het Congres KNBSB is vastgesteld tijdens het congres van 2 november 2013 vormt de basis

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Cluster/doelgroepenoverleg. Bespreken voorstellen kolommen

Cluster/doelgroepenoverleg. Bespreken voorstellen kolommen Cluster/doelgroepenoverleg Bespreken voorstellen kolommen Agenda Evaluatie seizoen 2017 Honkbal Topsport Softbal Topsport Aandachtspunten Breedtesport Honkbal Wedstrijdsport Senioren Jeugd Softbal Wedstrijdsport

Nadere informatie

Informatie voor (nieuwe) leden

Informatie voor (nieuwe) leden Informatie voor (nieuwe) leden Inhoud 1. Vereniging Almere 90 2. Beleidsplan 3. Wat kan Almere 90 u bieden 4. Wat vraagt Almere 90 van u 1 De Vereniging Almere 90 a) Historie A90 b) Maatschappelijk belang

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Inleiding Tijdens seizoen 2015 is een leuke en

Nadere informatie

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014 Wedstrijdsport Senioren HB en DSB DOELGROEPENOVERLEG november 0 Ambitie De KNBSB heeft als doel om de uitstroom van het aantal seniorenleden in de wedstrijdsport met 0% te laten afnemen. KNBSB Integraal

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept)

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept) TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept) Balans per 31 december 2015 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2015 zijn ipads voor de accountmanagers (Breedtesport) aangeschaft

Nadere informatie

LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding. Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee

LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding. Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee Wie? Bewegingswetenschapper Programmamanager sportontwikkeling Trainer/coach (ST5)

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Aan de (wedstrijd)secretariaten van alle honkbal- en softbal verenigingen. Geachte (wedstrijd)secretaris,

Aan de (wedstrijd)secretariaten van alle honkbal- en softbal verenigingen. Geachte (wedstrijd)secretaris, Aan de (wedstrijd)secretariaten van alle honkbal- en softbal verenigingen Afdeling: Contactpersoon: Referentie: Competitiezaken Jacco Lansbergen 2016/323 Datum: E-mail: Onderwerp: 4 januari 2017 competitie@knbsb.nl

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers.

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers. Doel van deze avond Eerste aanzet tot het opzetten van een 10 jaren plan Basisidee Visie wat over 10 jaar 1. Jeugd is de toekomst Het doel is om in elke leeftijdgroep 2 teams te hebben zodat je ieder niveau

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere

Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere Welkom! Honkbal en softbal zijn twee nauw verwante takken van sport, welke sporten in Nederland door enige tienduizenden worden beoefend. Zowel

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017 KNBSB

Activiteitenplan 2017 KNBSB Activiteitenplan 2017 KNBSB Concept Inhoud Grand Slam! Ambitie 3 Breedtesport 5 Topsport competities honkbal en softbal 8 Nationale teams programma s en talentontwikkeling 9 Honkbal 9 Softbal 10 Commercie

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 1. Stellingen 1. Alle selectieteams van Almere Pioneers moeten op het hoogste landelijke niveau spelen Almere is één van de grootste gemeentes in NL Daarbij

Nadere informatie

Beleidsplan B.C. The Herons Groei Vanuit Eigen Kracht

Beleidsplan B.C. The Herons Groei Vanuit Eigen Kracht Beleidsplan B.C. The Herons 2016 2021 Groei Vanuit Eigen Kracht Inhoud Voorwoord van de Voorzitter.... 3 Inleiding... 4 Wat wil The Herons zijn en blijven?... 5 Missie en visie.... 5 Missie.... 5 Visie....

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 RCH-PINGUINS HEEMSTEDE 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 1. Vereniging met een V... 4 Plezier... 4 Presteren... 4 Open en transparant... 4 Maatschappelijk betrokken... 4 Conclusie...

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsplan

Evaluatie Beleidsplan Evaluatie Beleidsplan 2013-2016 INHOUDSOPGAVE BREEDTESPORT... 2 Inleiding... 2 1. Algemeen... 2 1.1. Introductie Grand Slam! Ambitie... 2 1.2. Implementatie Sportlink... 2 2. Sportaanbod... 3 2.1. Jeugd...

Nadere informatie

Nieuwsbrief HSB Roef Jaargang 6, nummer 13

Nieuwsbrief HSB Roef Jaargang 6, nummer 13 Vakantie voorbij. Hij begint en is zoweer voorbij de vakantie. Nu we allemaal weer uitgerust zijn hebben we ook weer zin om onze mooie sport te beoefenen en weer mooie wedstrijden te gaan spelen. Voorbereidingen

Nadere informatie

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013 Pathway Heren XV oprichting Nationaal Topsport Centrum Versie 4 16 juni 2013 Inhoud Inleiding Meerjarenbeleidsplan NRB 2012-2016 Oprichting Nationaal Topsport Centrum (NTC) Uitvoering 16 juni 2013 versie

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding Ambitieplan Spaarnestad 2015-2020 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma

Nadere informatie

V.H.C. Blue Socks Jubileumjaar 2015 Draaiboek Ideeën Boek

V.H.C. Blue Socks Jubileumjaar 2015 Draaiboek Ideeën Boek V.H.C. Blue Socks Jubileumjaar 2015 Draaiboek Ideeën Boek Inleiding... 3 Commissie... 3 Opstarters:... 3 Voorzitter... 3 Penningmeester... 3 Sponsorcoördinator... 3 Coördinator / Organisator... 3 Team

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB.NL/CAMPUS CAMPUS KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN Het moderne voetbal vraagt om goed voorbereid samenspel én talent. Met spelers die sterker zijn dankzij hun

Nadere informatie

KNBSB HOME PLATE. waarin opgenomen officiële mededelingen van de KNBSB dertiende jaargang nummer 48 woensdag 27 november 2013

KNBSB HOME PLATE. waarin opgenomen officiële mededelingen van de KNBSB dertiende jaargang nummer 48 woensdag 27 november 2013 KNBSB HOME PLATE waarin opgenomen officiële mededelingen van de KNBSB dertiende jaargang nummer 48 woensdag 27 november 2013 Honkbal Hoofdklasse & Softbal Dames Hoofdklasse Play-By-Play COLOFON Redactieadres

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VOORSTEL MET REGLEMENTSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VOORSTEL MET REGLEMENTSWIJZIGINGEN Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Kolom Breedtesport CC Datum 8 december 2015 Onderwerp Definitieve reglementswijzigingen Wedstrijdsport-competities Jeugd en Senioren seizoen 2016 INLEIDING

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Samen met Plezier Presteren

Samen met Plezier Presteren Samen met Plezier Presteren Beleidsplan HSV Houten Dragons 2015 t/m 2017 Vastgesteld op 11 februari 2015 2 S a m e n m e t P l e z i e r P r e s t e r e n B e l e i d s p l a n H o u t e n D r a g o n

Nadere informatie

JOUW TOEKOMST BEGINT HIER AMSTELPARK PRO ACADEMY

JOUW TOEKOMST BEGINT HIER AMSTELPARK PRO ACADEMY JOUW TOEKOMST BEGINT HIER AMSTELPARK PRO ACADEMY AMSTELPARK PRO ACADEMY Sinds de oprichting in 1986 is Amstelpark Tennis Academy een begrip in de Nederlandse tenniswereld en heeft al vele nationale toppers

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

KNBSB HOME PLATE. waarin opgenomen officiële mededelingen van de KNBSB dertiende jaargang nummer 45 woensdag 6 november 2013

KNBSB HOME PLATE. waarin opgenomen officiële mededelingen van de KNBSB dertiende jaargang nummer 45 woensdag 6 november 2013 KNBSB HOME PLATE waarin opgenomen officiële mededelingen van de KNBSB dertiende jaargang nummer 45 woensdag 6 november 2013 Honkbal Hoofdklasse & Softbal Dames Hoofdklasse Play-By-Play COLOFON Redactieadres

Nadere informatie

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 EINDHOVEN, NOVEMBER 2014 INHOUD pagina 1. Inleiding... 3 2. Wedstrijdsport... 3 3. Topsport en talentontwikkeling... 3 4. Kaderbeleid... 5 5. Dienstverlening aan

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept)

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept) TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept) Balans per 31 december 2014 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL Grootste teamzaalsport van Nederland Snel, technisch, dynamisch, explosief Zelfstandige tak binnen de KNVB PAGINA 2 VAN 24 DOELSTELLINGEN: Top 10 FIFA 130.000

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen.

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Nijmegen, 6 november 2015 Frans van de Geer Wat gaan we doen? - Even voorstellen - De NBB en Samen naar een Veiliger

Nadere informatie

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017.

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017. Beleidsplan Cito Zeist Augustus 2013 juli 2017. Inhoud 1. Interne uitgangspunten 2. Externe uitgangspunten 3. Visie 4. Doelstellingen 5. Activiteitenplan 2013/2014 Interne uitgangspunten 1. H1 & H2 zijn

Nadere informatie

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB.NL/CAMPUS CAMPUS KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN Het moderne voetbal vraagt om goed voorbereid samenspel én talent. Met spelers die sterker zijn dankzij hun

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

Beleidsplan KNBSB 2017+

Beleidsplan KNBSB 2017+ Beleidsplan KNBSB 2017+ Versie 3.2 8 februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 De Grand Slam! Ambitie... 5 Ambitie 1: Vitale verenigingen... 6 Verenigingsondersteuning... 6 Opleidingen

Nadere informatie

Samen met Plezier Presteren

Samen met Plezier Presteren Samen met Plezier Presteren Beleidsplan HSV Houten Dragons 2015 t/m 2017 Vastgesteld op 11 februari 2015 2 S a m e n m e t P l e z i e r P r e s t e r e n B e l e i d s p l a n H o u t e n D r a g o n

Nadere informatie

van 25.000 meegenomen om in te kunnen spelen op extra tegenvallers in de toekomst, zonder opnieuw een verhoging door te voeren.

van 25.000 meegenomen om in te kunnen spelen op extra tegenvallers in de toekomst, zonder opnieuw een verhoging door te voeren. Notitie Bondsbestuur naar aanleiding van ingekomen brief van Ben Alberts en Gerard Vaandrager namens het Cluster Rotterdam De KNBSB is in 2012 vanuit de overheid geconfronteerd met het (gedeeltelijk) wegvallen

Nadere informatie

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Januari 2010 Versie 1.0 ALV september 2007 Versie 1.1 Update actieplan 2009-2010 Versie 1.2 Update september 2009 Versie 1.3 Update doelstellingen Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Versie 1.3 1

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Topsport Begeleidingsteam 2012 Versie 1.0 dec 2011 Ferenc Jongejan

Topsport Begeleidingsteam 2012 Versie 1.0 dec 2011 Ferenc Jongejan Stichting Bixie Baseball Topsport Begeleidingsteam 2012 Versie 1.0 dec 2011 Ferenc Jongejan Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 Doel 2. Functies 4 Functieomschrijvingen 4 Invulling en achtergronden

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Tafeltennis voor meisjes

Tafeltennis voor meisjes Tafeltennis voor meisjes MEISJESTAFELTENNIS IN NEDERLAND Waarom zijn meisjes en vrouwen belangrijk voor een vereniging? Meisjes en vrouwen zijn bijzonder geschikt als trainers/coaches of voor andere (kader)

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

Seizoen met voorspoedig weer:

Seizoen met voorspoedig weer: Seizoen met voorspoedig weer: Dit voorjaar is er een geweest met bovengemiddeld lekker en zomers weer. Dit resulteerde in tot nu toe weinig afgelaste wedstrijden. Vorige maand startte we met Slow Pitch

Nadere informatie

Focusactiviteiten 2016

Focusactiviteiten 2016 Focusactiviteiten 2016 Inleiding De basis voor de focusactiviteiten 2016 is het Business Model Canvas van Badminton Nederland (27 juni 2015). De focusactiviteiten worden hieronder nader uitgewerkt. Voor

Nadere informatie

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur?

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Driebergen, 2 november 2013 Ralf Reniers Samen naar een Veiliger Sportklimaat Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst

Nadere informatie

van schaatstalent tot wereldtopper

van schaatstalent tot wereldtopper Doorstroming naar de top: van schaatstalent tot wereldtopper Den Haag, 30 oktober 2010 Wie? Bewegingswetenschappen Trainer/coach (ST5) Huidige functie: KNSB projectmanager Jeroen van der Lee Wat is talent?

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

Meerjaren Opleidingsplan

Meerjaren Opleidingsplan Meerjaren Opleidingsplan Format en handleiding - 1 - Meerjaren Opleidingsplan Format en handleiding Inleiding Een Meerjaren Opleidingsplan i beschrijft het programma voor de opleiding tot het vak van topsporter.

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

Jeugdplan Nederland (JPN)

Jeugdplan Nederland (JPN) Jeugdplan Nederland (JPN) In Nederland voetballen ongeveer 92.000 meisjes (jonger dan 18 jaar). Dit aantal groeit nog steeds en daar hoeven amateurclubs bijna niets voor te doen. Voor talentontwikkeling

Nadere informatie

Masterplan Futsal

Masterplan Futsal Masterplan Futsal 2017-2020 Versie 01/07/2017 Inhoudstafel 1. Beleidsuitdagingen 2017-2020 2. Strategische doelstellingen 2017-2020 3. Operationele doelstellingen en acties 2017-2020 2 Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5%

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5% Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; 1 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Tevredenheid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

WELKOM Regiobijeenkomst Competitie

WELKOM Regiobijeenkomst Competitie WELKOM Regiobijeenkomst Competitie Competitieteam 2017-2018 Landelijk Zuid West Noord Oost Zuid Oost Noord West Scheidsrechters Carla van Dijk Yvonne Wiegers Elly de Wit Marjan Breddels Marijke Arts Maarten

Nadere informatie

Competitiebepalingen. Honkbal Topsport 2017

Competitiebepalingen. Honkbal Topsport 2017 Competitiebepalingen Honkbal Topsport 2017 27 maart 2017 ALGEMENE COMPETITIEBEPALINGEN CONTACTGEGEVENS AFDELING COMPETITIEZAKEN De contactgegevens van de afdeling Competitiezaken zijn: Roy Vink Manager

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie