Young members survey report Een globale vergelijking tussen Nederlandse en buitenlandse youngprofs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Young members survey report Een globale vergelijking tussen Nederlandse en buitenlandse youngprofs"

Transcriptie

1 Young members survey report Een globale vergelijking tussen Nederlandse en buitenlandse youngprofs In de maanden juni en juli heeft het NIVRA in samenwerking met een aantal buitenlandse beroepsorganisaties een enquête gehouden over carrière en het accountantsberoep. Het NIVRA heeft dit onderzoek uitgevoerd met zusterorganisaties in Canada, de Verenigde Staten, Schotland, Ierland, Australië en Pakistan. In totaal hebben accountants meegedaan aan het onderzoek. Veertig procent hiervan komt uit de Verenigde Staten. De verdeling tussen mannelijke (51%) en vrouwelijke (49%) accountants ligt niet zo ver uit elkaar als bij de Nederlandse respondenten (resp. 73% m, 27% v). Belangrijk verschil dat naar voren komt uit het onderzoek is dat Nederlandse respondenten, hierna te noemen RA, niet voor het beroep hebben gekozen omdat het zo goed betaalt (drie procent), terwijl dat onder alle respondenten als tweede belangrijkste reden (17%) wordt genoemd na interesse voor het accountantsberoep. Ook zijn er wat verschillen tussen de Nederlandse en buitenlandse respondenten als het gaat om wat belangrijke factoren in de werkomgeving zijn. Zo vinden de internationale respondenten beloning naar verdienste en baanzekerheid veel belangrijker dan de RAs. International Innovation Network (IIN) Het International Innovation Network is een collectief van 18 beroepsorganisaties van accountants uit verschillende landen die samenwerken om goede producten te ontwikkelen voor hun leden. Het werken als een collectief betekent dat er geen dubbel werk wordt gedaan en zo kunnen de verschillende organisaties profiteren van elkaars kennis en expertise. Het onderzoek Dit onderzoek is opgezet om meer te weten te komen over de redenen van jonge accountants om voor het beroep te kiezen, de werkomgeving, carrièreverwachtingen en de veranderingen die worden doorgevoerd naar aanleiding van de kredietcrisis. De doelgroep bestond uit RAs tot veertig jaar. In de andere landen is onderzoek gedaan onder accountants tot 35 jaar. Het NIVRA heeft ervoor gekozen om de leeftijd tot veertig jaar te laten lopen, omdat de opleiding met stage anders geregeld is dan in andere landen en men dus op latere leeftijd RA wordt. Het onderzoek is online gehouden in de vorm van een enquête met voornamelijk meerkeuze vragen. Respondenten werden per uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Sommige vragen zijn door de verschillende landen iets aangepast, om ze meer op de eigen praktijk toe te spitsen. Toch is er nog genoeg overlap om de uitkomsten met elkaar te kunnen vergelijken. Participanten onderzoek The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) The Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA) The New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA) The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) The Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI) The Royal Netherlands Institute of RAs (NIVRA) The Institute if Chartered Accountants of Scotland (ICAS) The Institute if Chartered Accountants in Pakistan (ICAP) Uitkomsten onderzoek Nederland Respondenten Van de in totaal accountants die hebben meegedaan aan het onderzoek waren 808 RA (Nederlands). Van de RAs is 73% man. 48% van de respondenten valt in de leeftijdscategorie dertig tot 35 jaar en 46% in de categorie 35 tot veertig jaar. Van de RAs die het onderzoek hebben ingevuld geeft 63% aan op zoek te zijn naar werk. 24% denkt binnen twee jaar van baan te wisselen. 1

2 Beroepskeuze De belangrijkste redenen waarom RAs voor het accountantsberoep hebben gekozen zijn: 1. Intellectuele uitdaging 2. Interesse in het beroep 3. Financiële beloning Van de 97 open antwoorden die men kon invullen werd 41 keer de gevarieerdheid van het werk genoemd en het leren kennen van verschillende bedrijven. RAs vinden bij het wisselen van werkgever work-live-balance, een carrièrestap en verandering van de openbare praktijk naar een andere sector belangrijke argumenten. Veel accountants werken niet meer bij het kantoor waar zij werkten toen ze de titel haalden, omdat ze nooit de ambitie hebben gehad om partner te worden. Ook geeft een aantal RAs aan dat zij voor zichzelf begonnen zijn. Werkomstandigheden Gevraagd naar welke factoren men belangrijk vindt in de werkomgeving worden vooral interessant werk (81%), een stimulerende werkomgeving (76%) en afwisselend werk (74%) genoemd. Financiële compensatie wordt over het algemeen als minder belangrijk beschouwd. Arbeidsvoorwaarden Tachtig procent van de ondervraagden geeft aan dat zij de mogelijkheid hebben om vanuit huis te werken en heeft tevens flexibele werkuren. Thuis werken wordt hierbij hoger gewaardeerd dan flexibele werktijden. De meeste RAs krijgen geen beperkingen opgelegd op het aantal overuren (82%) dat zij mogen maken. Op de vraag of er nog aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn met betrekking tot de work-life-balance hebben 80 personen andere voorwaarden ingevuld. Hiervan noemen 25 parttime werken. Carrièrekeuzes Negen procent van de ondervraagden heeft een uitgewerkt en geschreven carrièreplan en 52% van de ondervraagden heeft geen duidelijk beeld van de baan die hij over vijf jaar wil vervullen Werkgebieden die veel genoemd werden bij de vraag wat zij over vijf jaar willen doen zijn: - Auditing & Assurance - Financial accounting - General management Dertig procent van de respondenten ziet zich zichzelf over vijf jaar graag terug in de functie van financieel directeur. Twaalf procent wil graag controller worden en elf procent ziet zich zelf over vijf jaar graag als partner van een groot accountantskantoor. Achttien procent ambieert een functie in het buitenland. Op de vraag van welke diensten van de beroepsorganisatie zij dan gebruik zouden maken, worden vooral genoemd e-learning, toegang tot het ledendeel, helpdesk ondersteuning en elektronische nieuwsbrieven. Daarnaast wordt ook de ondersteuning door een internationale vacaturebank gewaardeerd. De meeste respondenten geven aan dat wanneer zij in het buitenland zouden werken zij zich dan zouden aansluiten bij een locale beroepsorganisatie. Training en opleiding Aan de jonge accountants is gevraagd op welke gebieden zijn in de komende vijf jaar waarschijnlijk trainingen gaan volgen. Als eerste werd Auditing genoemd, direct gevolgd door trainingen op het gebied van management en risk management. Ook werd gevraagd of de RAs nog aanvullende titels ambiëren. Alleen de RC-titel werd door 20% genoemd. De MBA, RE, RO en CSR-opleidingen worden minder vaak gekozen. Van de 97 open antwoorden gaven 23 aan dat zij de titel CIA nog wilden halen. 2

3 Beroepsorganisatie Een kleine minderheid (43%) van de accountants ziet het NIVRA als een belangrijke ondersteuning in de carrière. Zestig procent geeft aan dat zij op de hoogte zijn van activiteiten die voor jonge accountants georganiseerd worden. Tachtig procent van de respondenten geeft aan geen actief lid te willen worden van het NIVRA Young Professionals netwerk. Vijftien procent zou wel meer willen weten over de activiteiten van NYP. Ook willen respondenten meer informatie over het geven van voorlichting op scholen (24%), het geven van cursussen of optreden als spreker tijdens een seminar (32%) en lidmaatschap van een NIVRA-commissie (twintig procent). Het promoten van het accountantsberoep wordt door 59% zeer belangrijk gevonden en door 31% belangrijk. Een update van seminars en cursussen wordt als tweede belangrijke activiteit van het NIVRA gezien en maandblad de Accountant eindigt op de derde plaats (33%) samen met het uitgeven van vaktechnische nieuwsbrieven. De respondenten werd gevraagd wat het NIVRA nog meer voor service zou kunnen bieden. De meeste respondenten noemen het huidige service level voldoende. Een aantal accountants in business noemt dat zij niet zo veel aandacht krijgen als de openbaar accountants. Daarnaast worden nog zaken genoemd als het geven van seminars op locatie, telefonische helpdesk, de RA-titel in het buitenland erkend krijgen en het opzetten van overleggroepen per industrie. Aanvullende diensten van het NIVRA, zoals verzekeringen, leningen, kortingen op vakanties e.d. vindt niet meer dan 3% van de respondenten interessant. Kortingen op theaterkaartjes, hotelarrangementen en dvd/cd-verhuur is met 5% nog het best gewaardeerd. Invloed crisis op werkomstandigheden Door de kredietcrisis zijn accountants de afgelopen twaalf maanden met een aantal maatregelen geconfronteerd. Vacaturestops, ontslagen en gereduceerde bonussen zijn daarvan de belangrijkste. Het komende jaar verwachten veel accountants dat er een vacaturestop zal zijn (32%), dat de bonussen beperkt zullen worden (29%), dat mensen gevraagd wordt minder uren te werken (18%) en meer ontslagen zullen vallen (16%). Ondanks deze vooruitzichten geeft 60% van de respondenten aan dat zijn baan zeer zeker is. Vergelijking met het buitenland Belangrijk verschil dat naar voren komt uit het onderzoek is, dat Nederlandse RAs niet voor het beroep hebben gekozen omdat het zo goed betaalt (drie procent), terwijl dat onder alle respondenten als tweede belangrijkste reden (17%) wordt genoemd na interesse voor het accountantsberoep. Ook zijn er wat verschillen tussen de Nederlandse en overige respondenten als het gaat om wat belangrijke factoren in de werkomgeving zijn. Zo vinden de internationale respondenten beloning naar verdienste en baanzekerheid veel belangrijker dan de RAs. Profiel van de respondenten Tabel 1 Leeftijd % Alle landen % Nederland 25 tot tot tot 40 jaar 0 46 Tabel 2 Werkt in openbaar beroep % % Nederland Ja Nee

4 Werkt op dit moment niet 2 1 Tabel 3 Zoek je op dit moment een % Alle landen % Nederland nieuwe baan? Ja Nee Redenen om voor accountancy te kiezen Een verschil tussen Nederland en de andere landen komt naar voren in de vraag waarom accountants voor het beroep gekozen hebben. Tabel 4 Factor % Alle landen % Nederland Hoge beloning 17 3 Gelegenheid tot reizen 2 1 Autonomie 1 4 Intellectuele uitdaging Status 2 1 Kans op management positie 9 7 Work-life-balance 2 1 Deel uitmaken van een 8 4 professie Interesse voor het beroep Omdat iemand anders 4 3 accountant was Baanzekerheid 16 2 Anders 3 8 Opvallend is dat in het buitenland de financiële beloning en de baanzekerheid veel belangrijker zijn dan in Nederland. Permanente educatie Tabel 5 Ben je het er mee eens dat de % Alle landen % Nederland aangeboden PE door je instituut voldoet? Absoluut niet 2 1 Niet helemaal Neutraal Een beetje Helemaal mee eens Tabel 6 In welke richting ga je in de % Alle landen* % Nederland* komende 5 jaar waarschijnlijk PE volgen? Belastingrecht Auditing Internal auditing Accounting voor non-profit

5 Accounting en verslaggeving inclusief IFRS Corporate Finance Corporate Treasury Financiële planning en vermogensbeheer Corporate Governance Ondernemerschap Opzetten van een onderneming Practice management Leiderschap Risk management and control Forensische accountancy Waardebepaling Communicatie Business management Marketing Ethiek IT of IT Assurance MVO Insolventie/herstructurering Staff management Recht Percentages zijn een optelsom van de waarschijnlijk wel en zeker wel antwoorden. De respondenten uit andere landen vulden hier dus bijna hetzelfde in als de RAs. Jonge accountants willen dus graag meer investeren in hun managementkwaliteiten. Werkomgeving Tabel 7 Hoe belangrijk zijn de % Alle landen* % Nederland* volgende factoren in je werkomgeving? Uitdagende werkomgeving Afwisselend werk Interessant werk Hoge beloning Mogelijkheid tot ondernemerschap Permanente educatie Work-life-balance Gezellige en vriendschappelijke werkomgeving Prestatiebeloning 36 9 Baanzekerheid 52 8 Erkenning van prestaties Pensioenplan 41 8 Mogelijkheid tot ontplooiing Loyaliteit aan werkgever * Percentages zijn de uitkomsten van zeer belangrijk. Een beetje belangrijk is hier buiten beschouwing gelaten. 5

6 Opvallend is dat Nederlanders beloning en work-life-balance veel minder belangrijk vinden dan de buitenlandse collega s. Wel is het zo dat in het buitenland arbeidsvoorwaarden als thuiswerken en flexibele arbeidstijden veel minder vaak voorkomen. Tabel 8 Voorwaarden % Alle landen % Nederland Thuiswerken Flexibele arbeidstijden Ook is het opvallend dat wanneer je vraagt waarom mensen geen gebruik maken van de mogelijkheden van deze arbeidsvoorwaarden zeven procent van de geïnterviewden aangeeft dat dit de kans op promotie zou kunnen ondermijnen. Van de RAs zegt drie procent dat dit het geval zou kunnen zijn. Relatie met de beroepsorganisatie Tabel 9 Zie je jouw beroepsorganisatie % Alle landen % Nederland als bron voor ondersteuning in je carrière? Ja Nee Uit deze cijfers komt duidelijk naar voren dat RAs het NIVRA niet als belangrijke ondersteuner van de carrière zien, terwijl in het buitenland de rol van de beroepsorganisaties hierin veel groter is. Wanneer een evenement georganiseerd wordt vinden respondenten in zowel Nederland als het buitenland de spreker en het onderwerp veruit het belangrijkste. In landen als Australië en Canada is locatie ook nog een belangrijke factor, maar daar hebben we in Nederland geen last van. Zaken als gratis drankjes en of de cursus online wordt aangeboden vindt niemand echt interessant. Activiteiten georganiseerd voor youngprofs zijn in Nederland bij 61 procent van de ondervraagden bekend. Andere instituten moeten nog wat meer marketing bedrijven om de bekendheid van de activiteiten te doen toenemen. Van alle respondenten geeft 45 procent aan bekend te zijn met deze activiteiten. Interessant aan de vraag of men actief zou willen worden als commissielid of voorlichter is dat men dat veelal niet wil en anders zou men hierover meer informatie willen hebben. Wellicht goed om hier als beroepsorganisatie meer mee te doen. Men is dan in Nederland vooral geïnteresseerd in informatie over docent/spreker voor cursussen en seminars. Tabel 10 Hoe belangrijk zijn de % Alle landen* % Nederland* volgende diensten van jouw beroepsorganisatie? Promotie van het accountantsberoep Professionele update conferenties, seminars en cursussen Algemene business conferenties, seminars en cursussen Netwerk evenementen en training Online cursussen

7 Webinars Podcasts Vaktechnische nieuwsbrieven Andere nieuwsbrieven Mentor/coaching programma s Ethische helpdesk Vaktechnische helpdesk Belasting helpdesk Recht helpdesk Klachten helpdesk Ledenservice helpdesk Ondersteuning bedrijfsvoering Discussiegroepen over vaktechnische onderwerpen Carrière ondersteuning Witwas helpdesk Lobby voor regelgeving en belangenbehartiging Politieke lobby en belangenbehartiging Straffunctie Online interesse groepen Online netwerk van accountants Online netwerk accountants andere landen Further qualifications/credentials * Percentages zijn een combinatie van de antwoorden Een beetje belangrijk en Zeer belangrijk. De diensten die leden belangrijk vinden verschillen niet veel tussen Nederland en het buitenland. Promotie van het beroep, seminars en vaktechnische nieuwsbrieven vinden alle leden belangrijk. In het buitenland wordt van de beroepsorganisatie meer verwacht op het gebied van helpdesks en het ondersteunen van de carrière. Nederlandse accountants hebben minder interesse voor podcasts en webinars in vergelijking met de buitenlandse youngprofs. In het buitenland vinden respondenten het ook interessant wanneer de beroepsorganisatie speciale kortingen of abonnementen aanbiedt (op bijvoorbeeld verzekeringen, leningen, computers en autoverhuur). In Nederland is hier nauwelijks tot geen belangstelling voor. Dit komt wellicht voort uit het feit dat er op dit moment nog geen aanbiedingen worden gedaan door het NIVRA. Carrière management Tabel 11 Geef aan hoe belangrijk de % Alle landen* % Nederland* volgende carrièrediensten zijn bij het managen van je carrière. Carrière counselling In kaart brengen van competenties Mentoring/coaching Netwerk evenementen en mogelijkheden Wervingsdiensten

8 Tools om gaten in de ontwikkeling te bepalen Ondersteunende materialen (boeken, websites e.d.) Carrière nieuwsbrieven Banensites Advies van collega s * Percentages zijn een combinatie van de antwoorden Een beetje belangrijk en Zeer belangrijk Tabel 12 Waarom ben je sinds het eerste % Alle landen % Nederland bedrijf waar je werkte toen je accountant werd van baan veranderd? Betere betaling Ontwikkeling Work-life-balance Betere baanzekerheid 8 1 Kunnen reizen Ontevreden met manager 11 8 Ontevreden met werkgever 20 9 Van openbare praktijk naar iets anders Van een andere sector naar 2 3 openbare praktijk Ontslag/reorganisatie 3 3 Niet genoeg steun voor 9 9 zelfontwikkeling door werkgever Gebrek aan uitdaging Ethisch/moreel conflict 0,03 0 Anders Wil niet antwoorden 0,9 0,4 Er is weinig verschil in de antwoorden tussen Nederland en het buitenland als het gaat om de redenen om van baan te wisselen. Tabel 13 Ga je de komende twee jaar % Alle landen % Nederland van baan veranderen? Ja, zeker 10 9 Ja, waarschijnlijk Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Niet zeker Wil niet antwoorden 2 2 Kredietcrisis In dit onderdeel van de vragenlijst wordt gekeken naar welke maatregelen ondernemingen hebben genomen of zullen gaan nemen met het oog op de kredietcrisis. Tabel 14 Heeft jouw werkgever een van % Alle landen % Nederland 8

9 de volgende maatregelen genomen in de afgelopen 12 maanden? Vacaturestop Minder werknemers door vrijwillige VUT of buy out Minder werknemers door vrijwillig inleveren uren, functie delen, onbetaald verlof e.d. Ontslagen Minder werknemers door 8 8 gedwongen inleveren uren Reduceren basis compensatie 10 5 Reduceren bonussen/niet-basis compensatie Anders Geen van bovenstaande 4 4 Ik weet het niet 7 4 Ik wil niet antwoorden 6 9 Tabel 15 Welke maatregelen gaat jouw % Alle landen % Nederland werknemer waarschijnlijk nemen in de komende 12 maanden? Vacaturestop Minder werknemers door vrijwillige VUT of buy out Minder werknemers door vrijwillig inleveren uren, functie delen, onbetaald verlof e.d. Ontslagen Minder werknemers door 8 9 gedwongen inleveren uren Reduceren basis compensatie 9 9 Reduceren bonussen/niet-basis compensatie Anders - 6 Tabel 16 Hoe voel je je over je % Alle landen % Nederland baanzekerheid bij je baas? Ik zal waarschijnlijk worden 1 0,5 ontslagen Ik zal misschien worden 1 0,9 ontslagen Ik ben onzeker over mijn 14 4 huidige baanzekerheid Mijn baan is een beetje zeker Mijn baan is heel zeker Ik wil niet antwoorden 5 5 9

10 In vergelijking met de andere landen maken Nederlanders zich blijkbaar nog niet zo druk over het verliezen van hun baan. 10

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Geraniums of gladiolen?

Geraniums of gladiolen? Geraniums of gladiolen? Loopbaanonderzoek naar gestopte wethouders periode oktober 2004 t/m december 2008 P&O Services Groep Drs. Titia Lont Frank Visser Februari 2009 Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 1.

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie