Young members survey report Een globale vergelijking tussen Nederlandse en buitenlandse youngprofs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Young members survey report Een globale vergelijking tussen Nederlandse en buitenlandse youngprofs"

Transcriptie

1 Young members survey report Een globale vergelijking tussen Nederlandse en buitenlandse youngprofs In de maanden juni en juli heeft het NIVRA in samenwerking met een aantal buitenlandse beroepsorganisaties een enquête gehouden over carrière en het accountantsberoep. Het NIVRA heeft dit onderzoek uitgevoerd met zusterorganisaties in Canada, de Verenigde Staten, Schotland, Ierland, Australië en Pakistan. In totaal hebben accountants meegedaan aan het onderzoek. Veertig procent hiervan komt uit de Verenigde Staten. De verdeling tussen mannelijke (51%) en vrouwelijke (49%) accountants ligt niet zo ver uit elkaar als bij de Nederlandse respondenten (resp. 73% m, 27% v). Belangrijk verschil dat naar voren komt uit het onderzoek is dat Nederlandse respondenten, hierna te noemen RA, niet voor het beroep hebben gekozen omdat het zo goed betaalt (drie procent), terwijl dat onder alle respondenten als tweede belangrijkste reden (17%) wordt genoemd na interesse voor het accountantsberoep. Ook zijn er wat verschillen tussen de Nederlandse en buitenlandse respondenten als het gaat om wat belangrijke factoren in de werkomgeving zijn. Zo vinden de internationale respondenten beloning naar verdienste en baanzekerheid veel belangrijker dan de RAs. International Innovation Network (IIN) Het International Innovation Network is een collectief van 18 beroepsorganisaties van accountants uit verschillende landen die samenwerken om goede producten te ontwikkelen voor hun leden. Het werken als een collectief betekent dat er geen dubbel werk wordt gedaan en zo kunnen de verschillende organisaties profiteren van elkaars kennis en expertise. Het onderzoek Dit onderzoek is opgezet om meer te weten te komen over de redenen van jonge accountants om voor het beroep te kiezen, de werkomgeving, carrièreverwachtingen en de veranderingen die worden doorgevoerd naar aanleiding van de kredietcrisis. De doelgroep bestond uit RAs tot veertig jaar. In de andere landen is onderzoek gedaan onder accountants tot 35 jaar. Het NIVRA heeft ervoor gekozen om de leeftijd tot veertig jaar te laten lopen, omdat de opleiding met stage anders geregeld is dan in andere landen en men dus op latere leeftijd RA wordt. Het onderzoek is online gehouden in de vorm van een enquête met voornamelijk meerkeuze vragen. Respondenten werden per uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Sommige vragen zijn door de verschillende landen iets aangepast, om ze meer op de eigen praktijk toe te spitsen. Toch is er nog genoeg overlap om de uitkomsten met elkaar te kunnen vergelijken. Participanten onderzoek The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) The Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA) The New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA) The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) The Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI) The Royal Netherlands Institute of RAs (NIVRA) The Institute if Chartered Accountants of Scotland (ICAS) The Institute if Chartered Accountants in Pakistan (ICAP) Uitkomsten onderzoek Nederland Respondenten Van de in totaal accountants die hebben meegedaan aan het onderzoek waren 808 RA (Nederlands). Van de RAs is 73% man. 48% van de respondenten valt in de leeftijdscategorie dertig tot 35 jaar en 46% in de categorie 35 tot veertig jaar. Van de RAs die het onderzoek hebben ingevuld geeft 63% aan op zoek te zijn naar werk. 24% denkt binnen twee jaar van baan te wisselen. 1

2 Beroepskeuze De belangrijkste redenen waarom RAs voor het accountantsberoep hebben gekozen zijn: 1. Intellectuele uitdaging 2. Interesse in het beroep 3. Financiële beloning Van de 97 open antwoorden die men kon invullen werd 41 keer de gevarieerdheid van het werk genoemd en het leren kennen van verschillende bedrijven. RAs vinden bij het wisselen van werkgever work-live-balance, een carrièrestap en verandering van de openbare praktijk naar een andere sector belangrijke argumenten. Veel accountants werken niet meer bij het kantoor waar zij werkten toen ze de titel haalden, omdat ze nooit de ambitie hebben gehad om partner te worden. Ook geeft een aantal RAs aan dat zij voor zichzelf begonnen zijn. Werkomstandigheden Gevraagd naar welke factoren men belangrijk vindt in de werkomgeving worden vooral interessant werk (81%), een stimulerende werkomgeving (76%) en afwisselend werk (74%) genoemd. Financiële compensatie wordt over het algemeen als minder belangrijk beschouwd. Arbeidsvoorwaarden Tachtig procent van de ondervraagden geeft aan dat zij de mogelijkheid hebben om vanuit huis te werken en heeft tevens flexibele werkuren. Thuis werken wordt hierbij hoger gewaardeerd dan flexibele werktijden. De meeste RAs krijgen geen beperkingen opgelegd op het aantal overuren (82%) dat zij mogen maken. Op de vraag of er nog aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn met betrekking tot de work-life-balance hebben 80 personen andere voorwaarden ingevuld. Hiervan noemen 25 parttime werken. Carrièrekeuzes Negen procent van de ondervraagden heeft een uitgewerkt en geschreven carrièreplan en 52% van de ondervraagden heeft geen duidelijk beeld van de baan die hij over vijf jaar wil vervullen Werkgebieden die veel genoemd werden bij de vraag wat zij over vijf jaar willen doen zijn: - Auditing & Assurance - Financial accounting - General management Dertig procent van de respondenten ziet zich zichzelf over vijf jaar graag terug in de functie van financieel directeur. Twaalf procent wil graag controller worden en elf procent ziet zich zelf over vijf jaar graag als partner van een groot accountantskantoor. Achttien procent ambieert een functie in het buitenland. Op de vraag van welke diensten van de beroepsorganisatie zij dan gebruik zouden maken, worden vooral genoemd e-learning, toegang tot het ledendeel, helpdesk ondersteuning en elektronische nieuwsbrieven. Daarnaast wordt ook de ondersteuning door een internationale vacaturebank gewaardeerd. De meeste respondenten geven aan dat wanneer zij in het buitenland zouden werken zij zich dan zouden aansluiten bij een locale beroepsorganisatie. Training en opleiding Aan de jonge accountants is gevraagd op welke gebieden zijn in de komende vijf jaar waarschijnlijk trainingen gaan volgen. Als eerste werd Auditing genoemd, direct gevolgd door trainingen op het gebied van management en risk management. Ook werd gevraagd of de RAs nog aanvullende titels ambiëren. Alleen de RC-titel werd door 20% genoemd. De MBA, RE, RO en CSR-opleidingen worden minder vaak gekozen. Van de 97 open antwoorden gaven 23 aan dat zij de titel CIA nog wilden halen. 2

3 Beroepsorganisatie Een kleine minderheid (43%) van de accountants ziet het NIVRA als een belangrijke ondersteuning in de carrière. Zestig procent geeft aan dat zij op de hoogte zijn van activiteiten die voor jonge accountants georganiseerd worden. Tachtig procent van de respondenten geeft aan geen actief lid te willen worden van het NIVRA Young Professionals netwerk. Vijftien procent zou wel meer willen weten over de activiteiten van NYP. Ook willen respondenten meer informatie over het geven van voorlichting op scholen (24%), het geven van cursussen of optreden als spreker tijdens een seminar (32%) en lidmaatschap van een NIVRA-commissie (twintig procent). Het promoten van het accountantsberoep wordt door 59% zeer belangrijk gevonden en door 31% belangrijk. Een update van seminars en cursussen wordt als tweede belangrijke activiteit van het NIVRA gezien en maandblad de Accountant eindigt op de derde plaats (33%) samen met het uitgeven van vaktechnische nieuwsbrieven. De respondenten werd gevraagd wat het NIVRA nog meer voor service zou kunnen bieden. De meeste respondenten noemen het huidige service level voldoende. Een aantal accountants in business noemt dat zij niet zo veel aandacht krijgen als de openbaar accountants. Daarnaast worden nog zaken genoemd als het geven van seminars op locatie, telefonische helpdesk, de RA-titel in het buitenland erkend krijgen en het opzetten van overleggroepen per industrie. Aanvullende diensten van het NIVRA, zoals verzekeringen, leningen, kortingen op vakanties e.d. vindt niet meer dan 3% van de respondenten interessant. Kortingen op theaterkaartjes, hotelarrangementen en dvd/cd-verhuur is met 5% nog het best gewaardeerd. Invloed crisis op werkomstandigheden Door de kredietcrisis zijn accountants de afgelopen twaalf maanden met een aantal maatregelen geconfronteerd. Vacaturestops, ontslagen en gereduceerde bonussen zijn daarvan de belangrijkste. Het komende jaar verwachten veel accountants dat er een vacaturestop zal zijn (32%), dat de bonussen beperkt zullen worden (29%), dat mensen gevraagd wordt minder uren te werken (18%) en meer ontslagen zullen vallen (16%). Ondanks deze vooruitzichten geeft 60% van de respondenten aan dat zijn baan zeer zeker is. Vergelijking met het buitenland Belangrijk verschil dat naar voren komt uit het onderzoek is, dat Nederlandse RAs niet voor het beroep hebben gekozen omdat het zo goed betaalt (drie procent), terwijl dat onder alle respondenten als tweede belangrijkste reden (17%) wordt genoemd na interesse voor het accountantsberoep. Ook zijn er wat verschillen tussen de Nederlandse en overige respondenten als het gaat om wat belangrijke factoren in de werkomgeving zijn. Zo vinden de internationale respondenten beloning naar verdienste en baanzekerheid veel belangrijker dan de RAs. Profiel van de respondenten Tabel 1 Leeftijd % Alle landen % Nederland 25 tot tot tot 40 jaar 0 46 Tabel 2 Werkt in openbaar beroep % % Nederland Ja Nee

4 Werkt op dit moment niet 2 1 Tabel 3 Zoek je op dit moment een % Alle landen % Nederland nieuwe baan? Ja Nee Redenen om voor accountancy te kiezen Een verschil tussen Nederland en de andere landen komt naar voren in de vraag waarom accountants voor het beroep gekozen hebben. Tabel 4 Factor % Alle landen % Nederland Hoge beloning 17 3 Gelegenheid tot reizen 2 1 Autonomie 1 4 Intellectuele uitdaging Status 2 1 Kans op management positie 9 7 Work-life-balance 2 1 Deel uitmaken van een 8 4 professie Interesse voor het beroep Omdat iemand anders 4 3 accountant was Baanzekerheid 16 2 Anders 3 8 Opvallend is dat in het buitenland de financiële beloning en de baanzekerheid veel belangrijker zijn dan in Nederland. Permanente educatie Tabel 5 Ben je het er mee eens dat de % Alle landen % Nederland aangeboden PE door je instituut voldoet? Absoluut niet 2 1 Niet helemaal Neutraal Een beetje Helemaal mee eens Tabel 6 In welke richting ga je in de % Alle landen* % Nederland* komende 5 jaar waarschijnlijk PE volgen? Belastingrecht Auditing Internal auditing Accounting voor non-profit

5 Accounting en verslaggeving inclusief IFRS Corporate Finance Corporate Treasury Financiële planning en vermogensbeheer Corporate Governance Ondernemerschap Opzetten van een onderneming Practice management Leiderschap Risk management and control Forensische accountancy Waardebepaling Communicatie Business management Marketing Ethiek IT of IT Assurance MVO Insolventie/herstructurering Staff management Recht Percentages zijn een optelsom van de waarschijnlijk wel en zeker wel antwoorden. De respondenten uit andere landen vulden hier dus bijna hetzelfde in als de RAs. Jonge accountants willen dus graag meer investeren in hun managementkwaliteiten. Werkomgeving Tabel 7 Hoe belangrijk zijn de % Alle landen* % Nederland* volgende factoren in je werkomgeving? Uitdagende werkomgeving Afwisselend werk Interessant werk Hoge beloning Mogelijkheid tot ondernemerschap Permanente educatie Work-life-balance Gezellige en vriendschappelijke werkomgeving Prestatiebeloning 36 9 Baanzekerheid 52 8 Erkenning van prestaties Pensioenplan 41 8 Mogelijkheid tot ontplooiing Loyaliteit aan werkgever * Percentages zijn de uitkomsten van zeer belangrijk. Een beetje belangrijk is hier buiten beschouwing gelaten. 5

6 Opvallend is dat Nederlanders beloning en work-life-balance veel minder belangrijk vinden dan de buitenlandse collega s. Wel is het zo dat in het buitenland arbeidsvoorwaarden als thuiswerken en flexibele arbeidstijden veel minder vaak voorkomen. Tabel 8 Voorwaarden % Alle landen % Nederland Thuiswerken Flexibele arbeidstijden Ook is het opvallend dat wanneer je vraagt waarom mensen geen gebruik maken van de mogelijkheden van deze arbeidsvoorwaarden zeven procent van de geïnterviewden aangeeft dat dit de kans op promotie zou kunnen ondermijnen. Van de RAs zegt drie procent dat dit het geval zou kunnen zijn. Relatie met de beroepsorganisatie Tabel 9 Zie je jouw beroepsorganisatie % Alle landen % Nederland als bron voor ondersteuning in je carrière? Ja Nee Uit deze cijfers komt duidelijk naar voren dat RAs het NIVRA niet als belangrijke ondersteuner van de carrière zien, terwijl in het buitenland de rol van de beroepsorganisaties hierin veel groter is. Wanneer een evenement georganiseerd wordt vinden respondenten in zowel Nederland als het buitenland de spreker en het onderwerp veruit het belangrijkste. In landen als Australië en Canada is locatie ook nog een belangrijke factor, maar daar hebben we in Nederland geen last van. Zaken als gratis drankjes en of de cursus online wordt aangeboden vindt niemand echt interessant. Activiteiten georganiseerd voor youngprofs zijn in Nederland bij 61 procent van de ondervraagden bekend. Andere instituten moeten nog wat meer marketing bedrijven om de bekendheid van de activiteiten te doen toenemen. Van alle respondenten geeft 45 procent aan bekend te zijn met deze activiteiten. Interessant aan de vraag of men actief zou willen worden als commissielid of voorlichter is dat men dat veelal niet wil en anders zou men hierover meer informatie willen hebben. Wellicht goed om hier als beroepsorganisatie meer mee te doen. Men is dan in Nederland vooral geïnteresseerd in informatie over docent/spreker voor cursussen en seminars. Tabel 10 Hoe belangrijk zijn de % Alle landen* % Nederland* volgende diensten van jouw beroepsorganisatie? Promotie van het accountantsberoep Professionele update conferenties, seminars en cursussen Algemene business conferenties, seminars en cursussen Netwerk evenementen en training Online cursussen

7 Webinars Podcasts Vaktechnische nieuwsbrieven Andere nieuwsbrieven Mentor/coaching programma s Ethische helpdesk Vaktechnische helpdesk Belasting helpdesk Recht helpdesk Klachten helpdesk Ledenservice helpdesk Ondersteuning bedrijfsvoering Discussiegroepen over vaktechnische onderwerpen Carrière ondersteuning Witwas helpdesk Lobby voor regelgeving en belangenbehartiging Politieke lobby en belangenbehartiging Straffunctie Online interesse groepen Online netwerk van accountants Online netwerk accountants andere landen Further qualifications/credentials * Percentages zijn een combinatie van de antwoorden Een beetje belangrijk en Zeer belangrijk. De diensten die leden belangrijk vinden verschillen niet veel tussen Nederland en het buitenland. Promotie van het beroep, seminars en vaktechnische nieuwsbrieven vinden alle leden belangrijk. In het buitenland wordt van de beroepsorganisatie meer verwacht op het gebied van helpdesks en het ondersteunen van de carrière. Nederlandse accountants hebben minder interesse voor podcasts en webinars in vergelijking met de buitenlandse youngprofs. In het buitenland vinden respondenten het ook interessant wanneer de beroepsorganisatie speciale kortingen of abonnementen aanbiedt (op bijvoorbeeld verzekeringen, leningen, computers en autoverhuur). In Nederland is hier nauwelijks tot geen belangstelling voor. Dit komt wellicht voort uit het feit dat er op dit moment nog geen aanbiedingen worden gedaan door het NIVRA. Carrière management Tabel 11 Geef aan hoe belangrijk de % Alle landen* % Nederland* volgende carrièrediensten zijn bij het managen van je carrière. Carrière counselling In kaart brengen van competenties Mentoring/coaching Netwerk evenementen en mogelijkheden Wervingsdiensten

8 Tools om gaten in de ontwikkeling te bepalen Ondersteunende materialen (boeken, websites e.d.) Carrière nieuwsbrieven Banensites Advies van collega s * Percentages zijn een combinatie van de antwoorden Een beetje belangrijk en Zeer belangrijk Tabel 12 Waarom ben je sinds het eerste % Alle landen % Nederland bedrijf waar je werkte toen je accountant werd van baan veranderd? Betere betaling Ontwikkeling Work-life-balance Betere baanzekerheid 8 1 Kunnen reizen Ontevreden met manager 11 8 Ontevreden met werkgever 20 9 Van openbare praktijk naar iets anders Van een andere sector naar 2 3 openbare praktijk Ontslag/reorganisatie 3 3 Niet genoeg steun voor 9 9 zelfontwikkeling door werkgever Gebrek aan uitdaging Ethisch/moreel conflict 0,03 0 Anders Wil niet antwoorden 0,9 0,4 Er is weinig verschil in de antwoorden tussen Nederland en het buitenland als het gaat om de redenen om van baan te wisselen. Tabel 13 Ga je de komende twee jaar % Alle landen % Nederland van baan veranderen? Ja, zeker 10 9 Ja, waarschijnlijk Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Niet zeker Wil niet antwoorden 2 2 Kredietcrisis In dit onderdeel van de vragenlijst wordt gekeken naar welke maatregelen ondernemingen hebben genomen of zullen gaan nemen met het oog op de kredietcrisis. Tabel 14 Heeft jouw werkgever een van % Alle landen % Nederland 8

9 de volgende maatregelen genomen in de afgelopen 12 maanden? Vacaturestop Minder werknemers door vrijwillige VUT of buy out Minder werknemers door vrijwillig inleveren uren, functie delen, onbetaald verlof e.d. Ontslagen Minder werknemers door 8 8 gedwongen inleveren uren Reduceren basis compensatie 10 5 Reduceren bonussen/niet-basis compensatie Anders Geen van bovenstaande 4 4 Ik weet het niet 7 4 Ik wil niet antwoorden 6 9 Tabel 15 Welke maatregelen gaat jouw % Alle landen % Nederland werknemer waarschijnlijk nemen in de komende 12 maanden? Vacaturestop Minder werknemers door vrijwillige VUT of buy out Minder werknemers door vrijwillig inleveren uren, functie delen, onbetaald verlof e.d. Ontslagen Minder werknemers door 8 9 gedwongen inleveren uren Reduceren basis compensatie 9 9 Reduceren bonussen/niet-basis compensatie Anders - 6 Tabel 16 Hoe voel je je over je % Alle landen % Nederland baanzekerheid bij je baas? Ik zal waarschijnlijk worden 1 0,5 ontslagen Ik zal misschien worden 1 0,9 ontslagen Ik ben onzeker over mijn 14 4 huidige baanzekerheid Mijn baan is een beetje zeker Mijn baan is heel zeker Ik wil niet antwoorden 5 5 9

10 In vergelijking met de andere landen maken Nederlanders zich blijkbaar nog niet zo druk over het verliezen van hun baan. 10

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND www.robertwalters.nl ROBERT WALTERS EMPLOYEE INSIGHTS 2015 In dit document vindt u de resultaten van een onderzoek dat Robert Walters dit jaar heeft uitgevoerd onder professionals

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

The Independence Company. Propositie TIC Professionals

The Independence Company. Propositie TIC Professionals The Independence Company Propositie TIC Professionals Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het jou op? 3 Ons aanbod 4 Als er een opdracht is 5 Waar staan we voor? 6 Wie zijn wij? 7 Voor wie

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Jaarvergadering Accountants in business en Kick off Ethiek

Jaarvergadering Accountants in business en Kick off Ethiek Jaarvergadering Accountants in business en Kick off Ethiek 19 april 2011 Agenda 18.00 uur Opening door Gabriël van de Luitgaarden - voorzitter ledengroep AIB Introductie Fusie NIVRA NOvAA Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Maatregelen die soms al eerder genomen hadden moeten worden, kunnen nu rekenen op voldoende draagvlak.

Maatregelen die soms al eerder genomen hadden moeten worden, kunnen nu rekenen op voldoende draagvlak. Home > Nieuws 17 augustus 2009 - De kredietcrisis en de recessie bieden kansen, zo blijkt uit een onderzoek van het Register AC, een platform voor financiële professionals op post-hbo-niveau, onder de

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Inhoud Voorwoord 4 Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Openbaar accountants 8 Ervaring, positie en salaris Secundaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en toekomstplannen Interne accountants 18 Overheidsaccountants

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Jaarvergadering Accountants in business. De moderne accountant in business is flexibel

Jaarvergadering Accountants in business. De moderne accountant in business is flexibel Jaarvergadering Accountants in business De moderne accountant in business is flexibel 26 april 2012 Agenda 18.00 uur Opening door Erica Steenwijk - bestuurslid ledengroep AIB Status update 18.25 uur Inleiding

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Opleidingsmonitor 2014-2015 Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Introductie Dit is de tweede editie van het NIDAP B2C onderzoek gebaseerd op meer dan 3000 interviews met professionals [18+] die

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN

CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN 2005 PROFIEL VAN CREDIT MANAGER Demografisch Credit management blijft een beroep dat overwegend mannen aantrekt: 81% is man, 19% is vrouw. De mannelijke dominantie

Nadere informatie

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt WEBINAR hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt 17 juni 2014 Wat leer je in deze webinar? de hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt welke stappen je kunt zetten om VA te worden hoe je eigen mindset jou

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Behoefteonderzoek Resultaten

Behoefteonderzoek Resultaten Behoefteonderzoek Resultaten 5 10 Inleiding Dit jaar is er voor het eerst een grootschalig Dimensie behoefteonderzoek gedaan onder alle (huidige) studenten Psychologie, Onderwijskunde en EST. Dit om te

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

TOTAAL GENERAAL - analyse Survey: Vragenlijst voor RA in Nederland

TOTAAL GENERAAL - analyse Survey: Vragenlijst voor RA in Nederland TOTAAL GENERAAL - analyse Survey: Vragenlijst voor RA in Nederland 1. Wat is uw leeftijd? 20-25 - 2.6% 26-30 - 7.8% All Others - 22.6% 31-35 - 10.1% 51-55 - 14% 36-40 - 15% 46-50 - 14.3% 41-45 - 13.7%

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Er wordt veel geschreven over de jaarrekening. Zo zou het document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw*

Summer School Mens en Maatschappij Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Details Cursusduur 3 dagen Datum en locatie 22, 23, 24 augustus 2018 - Sint-michielsgestel Tijd 09:00-18:00,

Nadere informatie

Jaarvergadering. 27 april 2010

Jaarvergadering. 27 april 2010 Jaarvergadering 27 april 2010 Agenda Introductie Fusie NIVRA-NOvAA Finad en de NIVRA debatcyclus Blaffen of bijten 2009 Keurslijf of maatpak? 2010 Signalen aan verzekeraars 2010 Internationale netwerken

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

Human Resources Management in (spiegel)beeld. Executive Summary

Human Resources Management in (spiegel)beeld. Executive Summary Human Resources Management in (spiegel)beeld Resultaten van een onderzoek naar het zelfbeeld van HR-professionals en hoe andere professionals de HR-functie percipiëren. Een enquête van HRM Net i.s.m. The

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan Randstad Nederland September 2017 INHOUDSOPGAVE Competenties en vaardigheden 3 Bijscholen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten - 25-01-2013 Onderzoeksnaam 20130116 Arbeidsparticipatie (st1) Selectie alle vragen Selectiedatum 16/01/13-25/01/13 1. Heeft u na uw 50e een betaalde baan gehad? Aantal respondenten

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Resultaten Zorgpanel. Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector. Maart 2010

Resultaten Zorgpanel. Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector. Maart 2010 Resultaten Zorgpanel Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector Maart 2010 Verantwoording Op basis van een a-selecte steekproef afkomstig uit lezersbestanden van ZorgInstellingen,

Nadere informatie

Een compliment; wie wil dat nou niet?

Een compliment; wie wil dat nou niet? Een compliment; wie wil dat nou niet? Mensen die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn werken hard, hebben hart voor de zorg en doen enorm belangrijk werk. Maar krijgen ze daarvoor ook genoeg waardering?

Nadere informatie

Onderzoeksmethodologie

Onderzoeksmethodologie Onderzoeksmethodologie Online vragenlijst bij 15 opleidingsverantwoordelijken * 73% van de ondervraagde onderneming heeft 2 of meer werknemers (in voltijdse equivalenten) 9% heeft een opleidingsbudget

Nadere informatie

maar ook andere belangstellenden - terecht kunnen om kennis te delen, te netwerken en zichzelf en hun organisatie verder te ontwikkelen.

maar ook andere belangstellenden - terecht kunnen om kennis te delen, te netwerken en zichzelf en hun organisatie verder te ontwikkelen. Resultaten IF Zomer Enquête Aantal respondenten 68 Totaal aantal leden (per 1/9/14) 460 Niet gecompleteerd 11 Deelnemerspercentage 14,8% Wat is het belangrijkste motief voor je lidmaatschap (verplichte

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

RESULTATEN CAO ENQUÊTE BIJ NXP

RESULTATEN CAO ENQUÊTE BIJ NXP RESULTATEN CAO ENQUÊTE BIJ NXP FNV Metaal heeft in juni 2015 een enquête gehouden onder de medewerkers van NXP, met vragen over de arbeidsverhoudingen en -voorwaarden van NXP. De enquête laat zien hoe

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Brochure Green IT Foundation

Brochure Green IT Foundation Brochure Green IT Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN VORM RUIM VOOR DE FORMELE PENSIOENDATUM EEN STRATEGIE VOOR DE LAATSTE JAREN TOT AAN PENSIOEN De AOW-leeftijd

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Brochure Service Strategy

Brochure Service Strategy Brochure Service Strategy Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie