ZORGSPECIALISATIE & KLANTSEGMENTATIE PERSPECTIEF VAN EEN ZORGVERZEKERAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGSPECIALISATIE & KLANTSEGMENTATIE PERSPECTIEF VAN EEN ZORGVERZEKERAAR"

Transcriptie

1 ZORGSPECIALISATIE & KLANTSEGMENTATIE PERSPECTIEF VAN EEN ZORGVERZEKERAAR Ben van Miltenburg MBA Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar Congres Architectuur in de Zorg HL7 Nederland, IHE Nederland, NAF en Nictiz

2 DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR 5e zorgverzekeraar van Nederland Wortels in het Noorden, ook landelijk werkzaam Geen winstoogmerk, Achmea aandeelhouder verzekerden waarvan 60% in Friesland Premieomzet 1,7 miljard Zorgkantoor Friesland, omzet 1 miljard 600 FTE Merken: De Friesland, Kiemer en FBTO Aantal verzekerden De Friesland en Kiemer per Provincie ( ) Friesland, meer dan Meer dan verzekerden Minder dan verzekerden Zeeland Zuid-Holland Noord-Holland Friesland Flevoland Utrecht Noord-Brabant Gelderland Limburg Groningen Drenthe Overijssel 30 mei 2011 Databasemarketing De Friesland Zorgverzekeraar maakt haar ambitie waar om samen met de klant goede zorg en kwaliteit van leven nu en in de toekomst te garanderen. Daarbij zien wij zorgaanbieders als partners. Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 1

3 ZORG EN TECHNOLOGIE In de toekomst zal niet ieder zorgaanbieder meer elk vorm van specialistische zorg aanbieden. Trends als specialisatie, concentratie en spreiding van zorg maken hun opwachting. Er zal meer aandacht komen voor differentiatie in de commercie van zorgverzekeringen: klanten verschillen immers van elkaar. Welke eisen stellen deze thema's aan de zorginstellingen, zorgverzekeraars en de ondersteuning door ICT? Welke uitdaging ligt er voor de ICT-architect? Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 2

4 4. Stilzitters (poliskopers) focus. ZORGVERZEKERINGEN MARKT Kaderboek Jaarplanning 2011 De Friesland Zorgverzekeraar Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 3

5 Face Direct Bank Call ATP Click Klantgedrag verandert KLANTGEDRAG VERANDERT Waardebewustzijn Klanten zijn zich meer bewust van kosten en toegevoegde waarde diensten Zelfstandigheid Mate van zelfstandigheid groeit en stimuleert differentiatie in behoeften en gedrag klanten Mediadiversiteit Klanten maken o.b.v. persoonlijke adviesbehoefte afweging binnen matrix van kanalen en media Bron: IG&H Consulting 2012 IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012 Verslag Ronde Tafeldiscussie scherp zicht op distributie, 25 januari 2012 Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 4

6 OPKOMST ONLINE INTERACTIE Ruimte voor meerwaarde blijft als gevolg van snel groeiend aandeel van online/vergelijkers beperkt Aandeel online/vergelijkers binnen zorgmarkt 75% Belangrijkste switchreden online zorgconsument 56% 43% 38% 5% Aandeel vergelijkers Aandeel online Goedkopere premie 21% Betere dekking Aandeel van polissen die online worden gesloten in de zorgmarkt neemt fors toe, deel van de groei komt voort uit de snelle opkomst van de vergelijkers Dominante switchreden voor online zorgconsument is prijs, tot op heden is het aanbieders nog niet gelukt om meerwaarde-elementen toe te voegen Als gevolg van explosieve groei van vergelijkersmarkt lijkt markt steeds minder ruimte te bieden voor meerwaarde Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 5

7 INFORMATIE KWALITEIT ZORGAANBIEDER Bron: Trendwatch Zorgconsument 2010, Motivaction Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 6

8 ICT-CONTEXT ZORGCONSUMENT Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 7

9 KLANTSEGMENTERING MODEL Poliskoper (P) (65%) Zorgconsument (Z) (25%) Mantelzorger/Professional (M) (10%) PNI PSI PR1I PR2I ZNI ZSI ZR1I ZR2I MNI MSI MR1I MR2I PNC PSC PR1C PR2C ZNC ZSC ZR1C ZR2C MNC MSC MR1C MR2C PNA PSA PR1A PR2A ZNA ZSA ZR1A ZR2A MNA MSA MR1A MR2A PNV PSV PR1V PR2V ZNV ZSV ZR1V ZR2V MNV MSV MR1V MR2V Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 8

10 ICT & BUSINESS INTELLIGENCE Proces optimalisatie Business Intelligence / Klant Intelligentie Klant Prototyping Online Marketing Online Market Reserach (real time) Klant Omgevingen Social Media Call Agent Tools Zorginformatie & advies E-Health Werkplek suites, single log-on, beveiliging 24/7, any place, any device Wet & Regelgeving (bijv. AWBZ) Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 9

11 UITDAGINGEN IN DE ZORGSECTOR Kosten/volumestijging Kwaliteit van zorgaanbod (variatie) Match tussen aanbod en vraag Financiële prikkels Aanpassen zorginfrastructuur aan vraag Arbeidsmarkt krapte Voorkomen tweedeling Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 10

12 UITDAGINGEN IN DE ZORG: ICT Beheersing volume toename (alternatieve logistiek) Verbeteren medische outcome Kostenreductie Expliciete kwaliteit van service, privacy en security Nadruk op betrouwbaarheid en veiligheid van systemen Hoog niveau van standaardisaties (interoperabiliteit, ketens) Nieuwe businessmodellen en partnerships (infra, content) Toegang medicus tot patientdossiers Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 11

13 PROBLEEMSTELLING: TOEKOMST COPD Dubbele vergrijzing in Friesland (meer ouderen en wegtrekken jongeren) NL FRL 2008: 2,4 miljoen ouder dan 65 14,5% 15,5% 2025: 3,6 miljoen ouder dan 65 21,4% 23,5% Forse toename COPD in Nederland (+33%) 2010: mensen 2025: mensen Hoge urgentie voor Zorgveranderingen in Friesland (en heel Nederland) Opvang van de volumetoename (bereikbaarheid en tijdigheid) Handhaven van de zorgkwaliteit en kwaliteit van leven Betaalbaarheid COPD COPD COPD 78 milj. COPD 104 milj. Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 12

14 HOGERE ZORGKWALITEIT TEGEN LAGERE KOSTEN? Gem. totale zorgkosten per verzekerde met COPD/Astma 45+ per HAGRO. Individuele Hagro s Friesland Benchmark versus Benchmark versus 12% meer verzekerden bij de longarts 10% minder opnames 3% minder exacerbaties 4% minder infecties 84% lagere zorgkosten 6% meer verzekerden bij de longarts 17% minder opnames 15% minder exacerbaties 20% minder infecties 27% lagere zorgkosten Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 13

15 KETENZORG THEMA S Waar kan preventie en lifestyle het ziekteproces voorkomen/vertragen? Levert hogere zorgkwaliteit meer kwaliteit van leven tegen lagere zorgkosten? Kan het 2e lijns zorgvolume gereduceerd worden door betere ketenzorgkwaliteit en kwaliteit van leven? Welke ruimte is er tussen best practice en worst practice in zorgkwaliteit? Hoe schuiven we de worst practice op naar best practice? Welke innovaties ondersteunen de keten op langere termijn? Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 14

16 KETENZORG: WAT BETEKENT DIT VOOR DE ZORGVERZEKERAAR? Investeringen verschuiven naar voren in de keten! Samenwerking met Belangenorganisaties bij zorginkoop Voorlichting en data transparantie Investeren in Diagnostische centra 1,5 lijn zorgconcepten E-Health POH Psyche & motivatie Medicatie concepten Health Economics Best in Class E-Health & Telemedicine POH Eigen regie PT Specialisatie Concentratie Ontdubbelingen Preventie Diagnose Voorlichting Lifestyle Begeleiding Medicatie Monitoring Zelfmanagement 2e lijn Interventies Investeren in preventie Screening Meerjaren benaderingen Integraal cure, care, WMO Onder/over diagnostiek Kennisoverdracht Instructie Voeding & bewegen Social Media Communities Innovatie Therapietrouw Instructie Polyfarmacie Over/onderbehandeling Investeren in 1,5 lijn Klant als kompas Patientinformatie Innovatie Volumebeheersing Exacerbatie mngt E-Health Langere termijn focus: keten P&L s! Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 15

17 TECHNOLOGIE & INNOVATIE: WAT BETEKENT DIT VOOR DE ZORGVERZEKERAAR? Vaccinatie technologie Medische beeldvorming Informatie overdracht (Bio) Farmacie Domotica Medische technologie Informatie overdracht Informatie overdracht Social Media Online E-Health Telemedicine E-Health Telemedicine Bedrijfs logistiek Social Media Online Bio materialen Patienten Monitoring Regeneratieve geneeskunde E-Health Telemedicine Webconsult Telemedicine Devices Robotics Preventie Diagnose Voorlichting Lifestyle Begeleiding Medicatie Monitoring Zelfmanagement 2e lijn Interventies Screening Kiosk Social Media Serious Gaming Telemonitoring Training, Apps Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 16

18 UITGANGSPUNTEN Kwaliteitverbetering Kostenreductie Volumestijging beheersen Specialisaties Basiszorg dichtbij Best practice, beroepsgroepnormeringen Kostenreductie Vooraf regelen Regierol verzekeraar Infrastructuurverbetering Benutting en bezettingsgraad middelen Concentraties Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 17

19 HERINRICHTING ZORGLANDSCHAP Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 18

20 FRIESLAND VOOROP PROJECTAANPAK Projectstructuur en bemensing Opdrachtgever Raad van Bestuur DFZ Raad van deskundigen Externe bestuurders en medici die de stuurgroep gevraagd van zwaarwegend advies voorzien Stuurgroep Programmabureau Bemensing vanuit DFZ en KPMG Expertgroep 1 Geboortezorg en klinische kindergeneeskunde Expertgroep 2 Acute zorg en IC-zorg Expertgroep 3 Complexe oncologische zorg Expertgroep 4 Complexe cardiovasculaire zorg Expertgroep 5 Diagnostiek Expertgroep 6 Enkelvoudige laagcomplexe hoogvolume electieve zorg Expertgroep 7 Chronische zorg (diabetes en COPD) Leden Stuurgroep RvB DFZ Voorzitter RvB en ziekenhuizen Voorzittters Stafbesturen Huisartsenvertegenwoordiging Patientenverenigingen vertegenwoordiging Voorzitter stuurgroep Velzel & Partners Director KPMG Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 19

21 STAPPEN ZORGLANDSCHAP FRIESLAND Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 20

22 ICT FOCUS Communicatie-infrastructuur: Drempelloze communicatie en drager voor zorginnovaties EPD-ontwikkeling: Zorgverleners houden digitaal dossiers bij, wisselen deze met elkaar uit en doen dat ook met patiënten. Online zorgdiensten: Richting preventie, zelfredzaamheid en eigen regie Zonder (regionale) synergie geen businesscase Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 21

23 GEBREK AAN VERTROUWEN IN ICT Bron: VvAA trendonderzoek zorgaanbieders 2011 (n=241) Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 22

24 Aandeel ICT-kosten in totale kosten ICT POSITIE ZORG Aandeel ICT-kosten blijft aanzienlijk achter bij andere sectoren Cliëntinformatie, personeels- en financiële systemen vergen innovatie ICT 35% 30% 25% 30% 20% 15% 10% 5% 125 miljoen 1,8% 5% 10% 0% VVT Ziekenhuizen Hospitality Politie Bron: Benchmark in de Zorg 2010, Actiz/PWC Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg Bedrijfsvoering 2009 Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 23

25 DE PATIËNT CENTRAAL Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 24

26 GEÏNFORMEERDE PATIENT EN ZELFREGIE Congres Architectuur in de Zorg Verzekeraarsperspectief 25

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Verbeteren door te verbinden Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Alex Kuiper ING Sectormanagement Alex.Kuiper@ing.nl

Nadere informatie

de agenda voor de zorg

de agenda voor de zorg de agenda voor de zorg NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Samenvatting De samenwerkende partijen willen realiseren: 1 Nadruk op gezondheid en gedrag en kwaliteit van leven 2 Zelfmanagement en

Nadere informatie

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, voelt Menzis de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Medisch-specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg

Medisch-specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg Medisch-specialistische zorg in 20/20 Dichtbij en ver weg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Nota strategisch beleid Heel de mens

Nota strategisch beleid Heel de mens Nota strategisch beleid Heel de mens 2010-2015 Better health in a changing world Nota strategisch beleid Maastricht UMC+ 2010-2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Aanleiding 7 Visie 15 Uitgangspositie 21 Strategisch

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen HEALTHCARE Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen. Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het Microsoft

Nadere informatie

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector Den Haag, oktober 2009 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening

Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement.

Nadere informatie

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen Landelijke monitor populatiemanagement Deel 1: beschrijving proeftuinen RIVM Rapport 133001001/2014 Colofon

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg KPMG GEZONDHEIDSZORG Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Integrale zorg - naar nieuwe coalities in de zorg Integrale zorg: een nieuw, maar begaanbaar pad voor de toekomst

Nadere informatie

De moed om los te laten

De moed om los te laten De moed om los te laten Pleidooi voor meer ruimte voor cliënt, professional en zorgondernemer Position paper kwaliteit Februari 2014 Anders kijken naar kwaliteit Dat Nederland zijn burgers goede langdurige

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN!

REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN! REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN! COLOFON DIT REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL IS OPGESTELD EN UITGEGEVEN DOOR DE BETROKKEN BESTUURDERS, HUN PROFESSIONALS EN OVERIGE MEDEWERKERS, WERKZAAM VOOR

Nadere informatie

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen

Een ziekte komt zelden alleen Een ziekte komt zelden alleen Een verkenning van de organisatie van zorg voor chronisch zieken met comorbiditeit in de eerste lijn Vilans Ruth Pel Littel Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Co- en Multimorbiditeit:

Nadere informatie

Financierbaarheid van de zorg

Financierbaarheid van de zorg BV brengt mensen samen 1 Inhoud Inleiding Doorgeschoten afhankelijkheid, in een levenslange wieg...2 dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot Volume, kosten, kwaliteit en Slotervaartjes...4 drs. W.J. (Wouter)

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

TOM-QoL. Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie

TOM-QoL. Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie TOM-QoL Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie Open Universiteit Nederland Faculteit Opleiding Paul Gielen 850475156 : Managementwetenschappen : Master of Science in

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie