Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Communicatie, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Communicatie wia of wib Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Communicatie Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) 1

2 De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus (week 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultatenrekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) 2

3 n.v.t 3

4 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Een communicatieprofessional op hbo-niveau is in staat vragen te stellen, is kritisch, legt verbanden en geeft strategisch advies. Dit in tegenstelling tot een communicatieprofessional op mbo-niveau die met name alleen in de uitvoering werkzaam is. De communicatieprofessional op hbo-niveau heeft geleerd vanuit strategisch perspectief communicatievraagstukken te benaderen en te beantwoorden. Oplossingen voor deze vraagstukken worden gegeven in de vorm van strategisch advies: empirische onderzochte aanbevelingen met toegevoegde waarde voor (delen van) de organisatie, waarbij de communicatieprofessional inziet wat de brede context is van zijn/haar advies voor de organisatie. Voor meer informatie verwijzen we je naar het brondocument: Opleidingsprofiel Bachelor of Communications, Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) versie 29 mei Dit document is beschikbaar op Infonet onder documenten en via de website van de HZ onder studiekeuze opleiding Communicatie bij de Academie voor Economie en Management (directe link: ) Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 Analyseren en onderzoeken 1.1 Bepalen van onderzoeksdoelstellingen en vraagstellingen. 1.2 Initiëren, begeleiden, uitvoeren en interpreteren van analyses en (toegepaste) onderzoeken. 1.3 Interpreteren en evalueren van informatie op strategisch niveau. 1.4 Op basis van analyse en onderzoek gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid (als gesprekspartner op strategisch niveau) 1.5 Managen en interpreteren van informatiestromen (on- en offline). 1.6 Beschrijven van mogelijke toekomstige ontwikkelingen en scenario s. 2 Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid (3 niveaus: strategisch, tactisch, operationeel) 2.1 Onderzoeksresultaten (en gegevens uit beleidsnotities) kunnen hanteren als input voor beleidsaanpassingen en strategievorming. 2.2 Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid aan het management. 2.3 Vertalen van organisatiebeleid in communicatiebeleid. 2.4 Kunnen afwegen van en omgaan met verschillende interpretaties en belangen van opdrachtgever en betrokken actoren 2.5 Het proces van strategische beleidsvorming in een organisatie kunnen faciliteren en begeleiden. 2.6 Voorstellen met overtuigingskracht presenteren aan interne en externe opdrachtgevers, zowel mondeling als schriftelijk. 2.7 Budgettaire en financiële consequenties van een advies overzien. 3 Plannen en organiseren 3.1 Opstellen projectplan (inclusief financiën, tijd, kwaliteit, organisatie, communicatie). 3.2 Opstellen c.q. bewaken en beoordelen van offerte, begroting en budget. 3.3 Plannen van (formatieve en/of summatieve) evaluaties, (doen) uitvoeren en interpreteren van de resultaten. 3.4 Toepassen kwaliteitszorgsystemen. 3.5 Begeleiden van projecten en processen. 3.6 Communiceren met interne en externe betrokkenen t.b.v. het verkrijgen van draagvlak voor het project en de realisatie ervan. 3.7 Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines en met deskundigen op het gebied van de uitvoering van digitale, audio en/of visuele middelen en print. 3.8 Bewaken huisstijl. 3.9 Afleggen van verantwoording. 4

5 4 Creëren en organiseren 4.1 Creatieve concepten ontwikkelen, vertalen naar onderscheidende en/of innovatieve middelen en media, en produceren. 4.2 Een multi- en crossmediale middelenmix inzetten om de strategie uit te voeren. 4.3 Doel- en doelgroepgericht handelen. 4.4 Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines 4.5 Een (de-)briefing maken. 4.6 Pretesten en formatieve evaluaties. 5 Representeren 5.1 Genereren publiciteit (perscontacten en nieuwe media). 5.2 Actie ondernemen op gevraagde en ongevraagde publiciteit. 5.3 Woordvoering. 5.4 Anderen begeleiden bij optredens. 5.5 Relatiebeheer en netwerken, zoals deelname aan symposia en congressen, of aan fora en social media op internet. 5.6 Lobbyen. 5.7 Draagvlak creëren. 5

6 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: B Communicatie International naam: B Communication Verleende graad: Bachelor Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (VWO) traject nee 6

7 7

8 Opbouw curriculum Communicatie 8

9 S8 Afstuderen CU Jaar 4 S7 Social media Strategische communicatie CU ,5 Communicatie en verandering CU5092 7,5 Simulatiegame CU5095 7,5 VCC VCC#### 7,5 Toegepast onderzoek CU ,5 S6 Minor CU09943/CU11558/CU Jaar 3 S5 Stage CU05715/CU05716/CU05717/CU S4 Theorie 4 Crossmediale communicatie en mediatheorie CU Adviesvaardigheden CU ,5 Stud comp2. CU ,5 Studcomp2 worksh CU Beleveniscommunicatie CU Verandermanagement CU Schrift. Taalvaardigheid 3 (inhoud=2) CU ,5 Practicum Onderzoeksv oorstellen CU ,75 SLC 4 Werken aan talent CU ,25 Engels tbv minor of stage buitenland CU ,5 M. Alliet Jaar 2 S3 Theorie 3 Communicatie en beïnvloeding CU Vaardigheden 3 CU ,5 Stud comp 1 CU ,5 Studcomp1 worksh CU Interne Communicatie CU ,5 Overheidscommunicatie CU ,5 Marketingcommunicatie CU Engels 4 CU ,25 Engels 3 CU ,25 Kwantitatief onderzoek CU ,75 SLC 3 Match! CU ,25 Jaar 1 S2 Theorie 2 Communicatie-theorie en -modellen CU S1 Theorie 1 Psychologie & sociologie CU Vaardigheden 2 CU Vaardigheden 1 CU Event CU ,5 Magazine & social media CU ,5 Video CU ,5 Print & website CU ,5 Organisatiekunde CU Marketingplanningsproces CU Schrift. Taalv. 2 CU ,5 Schrift. Taalv. 1 CU ,5 Engels 4 CU ,25 Engels 3 CU ,25 Engels 2 CU ,25 Engels 1 CU ,25 Kwalitatief onderzoek CU ,5 Beschr.Statis tiek CU ,25 Onderzoek 1 CU ,5 SLC 2 Grip op je studie CU ,25 SLC 1 CU ,5 9

10 10

11 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU13709 Titel: Theorie 1 Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus staan verklarende theorieën centraal. Op basis van de theorieën krijgt je in de processen en kun je zelf voorspellingen te doen over de effectiviteit van communicatie. Communicatie is gebaseerd op sociale en psychologische aspecten. Communicatie vindt plaats tussen mensen (sociologie) en wordt op een persoonlijke manier gedaan (psychologie). Vanuit de Sociologie en Psychologie komen verklaringen over het hoe en waarom mensen communiceren. Deze kennis gebruik je om modellen van communicatie toe te passen maar ook om modellen aan te passen aan de situatie in het werkveld. Met de kennis van Psychologie en Sociologie weet je waarom bepaalde items in de modellen zitten en wat het effect op de communicatie is van zo n item. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets M S A Vorm 1 x Kennisreproductie Individuele toetsing dmv MC-vragen Ld1, Ld2 2 x Kennisreproductie Individuele toetsing dmv MC-vragen Ld3, ld4 3 x Inzicht Individueel casus/open boek tentamen Ld5 Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) DT2.4 40% DT2.4 20% DT2.4 40%

12 Semester 1 CU13711 Titel: Vaardigheden 1 Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Tijdens de cursus leer je vaardigheden aan om concrete communicatieproducten uit te werken, zoals een flyer, een website en een video. Vaardigheden en onderwerpen die aan bod komen, zijn: Photoshop, fotografie, copywriting, presenteren, CMS, brainstormtechnieken, rapporteren, cameravaardigheden, regievoering, interviewen, montage. De cursus heb je nodig om in de projectenlijn de kant en klare communicatie-producten op te leveren die daarin worden verwacht. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets M S A Vorm 1 x Reproductie van behandelde begrippen en methoden Herkennen, afleiden van behandelde begrippen en methoden 2 x Toepassing van de aangeleerde basisvaardigheden Goed gebruik maken van softwareprogramma. Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) DT4.1; DT4.3 50% DT4.1; DT4.3 50%

13 Semester 1 CU13713 Titel: Video Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus maak je met een groepje een professionele video. Je maakt alle stappen van het productieproces mee en houdt ondertussen in de gaten dat de video past bij de doelstellingen van het communicatieplan. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Groepsverslag DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 2 x Oplevering communicatiemiddel DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 50% %

14 Semester 1 CU13712 Titel: Print & Website Aantal EC s: 2.5 EC Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je gaat aan de slag met concepten, beelden en teksten. Hierbij houd je rekening met de doelgroepen die je wilt bereiken. Je werkt in groepjes met medestudenten, je werkt samen met deskundigen van andere disciplines en je werkt ook individueel. Je voert pre-tests uit en op basis van door jou verzamelde reacties pas je de concepten aan tot definitieve producten. Ten slotte voer je een post-tests uit, hiervan leer je wat je een volgende keer moet aanpassen. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Opleveren printcampagne, inclusief pre- en posttest DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT2.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 2 x Opleveren website, inclusief pre- en posttest DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT2.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 3 X Peerreview, oordeel docent(en), presentie DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT2.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 45% % %

15 Semester 1 CU13521 Titel: Marketingplanningproces Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Kennis van het marketingplanningproces is onontbeerlijk voor alle BBA-studenten. De cursus biedt dan ook een solide basis aan marketingkennis. Je legt een theoretische basis aan de hand van de zogenoemde vier p s: prijs, product, promotie en plaats. Door het uitvoeren van opdrachten doorloop je stap voor stap het marketingplanningproces. Dit proces mondt uit in het schrijven van een marketingplan. Je begint met het maken van een grondige analyse van de omgeving van de onderneming. Daarna ontwikkel je op basis van deze analyse een plan om de marketingdoelstellingen te realiseren. In zelfstudie die ondersteund wordt door lessen vergaar je de daarvoor benodigde kennis van terminologie en analysemodellen. In de opdrachten en casuïstiek uit de praktijk pas je het geleerde toe. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Individueel, multiple choice [begrippen, vocabulaire, DT1.1; DT1.2; modellen] Voorgangstoets DT1.4; DT2.2 2 x Individueel, multiple choice [begrippen, vocabulaire, DT1.1; DT1.2; modellen] Eindtoets DT1.4; DT2.2 3 x Groepswerk, schriftelijk DT1.1; DT1.2; DT1.4; DT2.2 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 35% % %

16 Semester 1 CU13519 Titel: Schriftelijke taalvaardigheid 1 Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus leer je de beginselen van professionele schriftelijke communicatie. De basis is correct taalgebruik, maar dat alleen is niet genoeg. Je zult ook in de toon en stijl moeten kiezen die past bij de context waarin je communiceert. Dat betekent dat je niet alleeneen korte opfriscursus spelling krijgt, maar ook in een aantal concrete communicatiesituaties verschillende stijlregisters leert hanteren. Zo leer je bijvoorbeeld het verschil tussen wervend schrijven in een commerciële tekst als advertentie en zakelijk schrijven in bijvoorbeeld de afhandeling van een klacht. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Kennistoets DT5.3 40% x Kennistoets DT5.3 60%

17 Semester 1 CU10640 Titel: Business English 1 Aantal EC s: 1.25 Verplicht: Ja Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus wordt aandacht besteed aan: 1. Het lezen en begrijpen van (algemene) economische teksten en documenten. 2. Het mondeling en schriftelijk samenvatten van bovengenoemde teksten. 3. Het voeren van eenvoudige gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld. 4. Het presenteren van zichzelf en de studie, zowel schriftelijk als mondeling. 5. Het verwerven van relevante woordenschat. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets M S A Vorm 1 x Open vragen eindtoets: lezen, samenvatten, woordenschat, korte schrijfopdracht (blog) Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) DT5.3 50% x Mondelinge eindtoets: kort gesprek / interview DT5.3 50%

18 Semester 1 CU10641 Titel: Business English 2 Aantal EC s: 1.25 Verplicht: Ja Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: Je moet voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding CO Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Alle assignments moeten gemaakt zijn Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus wordt aandacht besteed aan: 1. Het lezen en begrijpen van (algemene) economische teksten en documenten. 2. Het verwerven van relevante woordenschat. 3. Het schrijven en presenteren van een job description. 4. Het houden van een formeel gesprek in een zakelijke context. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Open vragen eindtoets: vocabulaire DT5.3 30% x Tussentoets: job description DT5.3 50% x Eindtoets: business conversation DT5.3 20% 60 4 nvt 15 nvt

19 Semester 1 CU13515 Titel: Probleemanalyse & Bronnenonderzoek Aantal EC s: 2,5 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Je moet voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding CO Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je verkent de opdracht en oriënteert je op het onderwerp. Je leidt de onderzoeksvraag direct af uit de probleemschets. Je expliciteert de doelstelling. Je stelt een zoekplan op en gebruikt relevante zoektermen. Je houdt daarbij rekening met vakjargon, synoniemen, en (zoek)termen in een andere taal (meestal Engels). Je maakt gebruik van bibliotheken (waaronder de mediatheek) en het internet en van diverse typen bronnen (zoekmachines, boeken, wetenschappelijke tijdschriften, databases). Je gebruikt relevante en actuele informatiebronnen. Je maakt van de gevonden informatie een abstract. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud M S A Vorm 1 x Marketingplan (onderdeel course MPP) Focus op rapporteren en bronnenonderzoek 2 x Start-document Focus op probleemanalyse Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 50% %

20 Semester 1 CU14274 Titel: SLC 1 Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je verzamelt op allerlei manieren informatie die je een goed beeld geven van het werkveld van het werk van een CO er. Zo organiseer je zelf excursies naar organisaties, je neemt deel aan excursies, je woont lezingen bij waarbij mensen uit het bedrijfsleven vertellen wat ze als CO er doen en wat je ervoor moet weten en kunnen en welke persoonlijke eigenschappen belangrijk zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie. Na afloop van de cursus heb je een zodanig beeld van je opleiding en je toekomstige beroep gekregen dat je volmondig kunt beamen dat je de juiste opleiding gekozen hebt. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets M S A Vorm Inhoud koppeling met dublindescriptoren Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) x Portfoliogesprek 5a, 5b, 5c ,5 4 nvt 15 nvt

21 Semester 2 CU14219 Titel: Theorie 2 Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De communicatietheorieën uit de communicatiewetenschap worden in deze cursus behandeld. De cursus borduurt verder op de inleidende cursus Theorie1: Psychologie en Sociologie. Je leert communicatiemodellen toepassen en eenvoudige communicatieplannen voor ongecompliceerde situaties waarbij beperkte keuzemogelijkheden zijn. Je leest, als voorbereiding op de colleges, literatuur en wetenschappelijke artikelen. Ook maak je oefenopgaven en casus. Je legt verbanden met de theorie uit de cursus Theorie 1. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Kennisreproductie DT2.4 30% x Kennisreproductie DT2.4 30% / x Inzicht DT2.4 40% /27 28

22 Semester 2 CU14220 Titel: Vaardigheden 2 Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Tijdens de cursus leer je nieuwe vaardigheden die je nodig hebt bij de vervaardiging van beroepsproducten zoals een magazine, social media en een evenement. Ook maak je kennis met projectmanagement en het vertegenwoordigen van een organisatie richting de pers. Vaardigheden en onderwerpen die aan bod komen, zijn: Social media monitoring, interviewen, fotografie, InDesign, MS Project, persberichten schrijven en omgaan met de pers. De cursus heb je nodig om in de projectenlijn de communicatieproducten op te leveren die daarin worden verwacht. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Portfolio met opdrachten DT4.1; DT4.3 50% / x Theorietoets met open vragen DT4.1; DT4.3 50% /27 28

23 Semester 2 CU14218 Titel: Magazine & Social Media Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus leer je in het eerste blok zelf met jouw groepje een magazine te maken. Je neemt interviews af, maakt foto s en verzorgt de lay-out van het magazine. Daarbij houd je in de gaten dat het magazine aansluit bij het communicatieplan waarop dit middel is gebaseerd. In het tweede blok ga je social media inzetten om de doelstellingen uit het communicatieplan mede te realiseren. Je leert de verschillende bekende social-mediaplatforms effectief in te zetten en een contentplan te maken. Daarnaast is er aandacht voor social media monitoring. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Opleveren magazine, inclusief posttest DT3.1; DT3.2; DT4.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 2 x Opleveren social-mediaportfolio, inclusief monitoringrapport DT3.1; DT3.2; DT4.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 3 x Peerreview, oordeel docent(en), presentie DT3.1; DT3.2; DT4.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 45% % %

24 Semester 2 CU14217 Titel: Event Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus maak je met twee klassen, onderverdeeld in groepjes, een plan voor de projectweek van de opleiding Communicatie. Je leert verder de algemene doelen van evenementen te herkennen en vast te stellen, je verwerft kennis over verschillende soorten evenementen, je maakt een projectplan en een draaiboek voor de projectweek. Je zult ook betrokken zijn bij de daadwerkelijke uitvoering van dit of een ander evenement. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Presentatie projectplan DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 2 x Plan van aanpak DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 3 x Verslag DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 25% / % / % /27 29

25 Semester 2 CU13533 Titel: Organisatie & Management Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je kijkt vanuit verschillende perspectieven naar organisaties. Eerst maak je de link met meso- en macro-economie. Hoe verhoudt de organisatie zich tot haar omgeving? Met welke strategie zal ze het meest succesvol zijn? Vervolgens kijk je naar de rol van medewerkers en wat hen motiveert. Tenslotte bestudeer je verschillende manieren van structureren en manieren waarop een organisatie kan worden bestuurd. Aan het begin van het semester wordt er een organisatie gepresenteerd waarvoor je een organisatiescan gaat maken. Deze scan is gebaseerd op het 7S-model (strategie, structuur, systemen, staff, sleutelvaardigheden, stijl en shared values). Door het 7S-model kun je beoordelen in hoeverre de organisatie in balans is en hoe de organisatie ervoor staat. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Open vragen, Individueel DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT1.5; DT2.1; DT2.3; DT2.4 2 x Rapportage/verslag Groepswerk DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT1.5; DT2.1; DT2.3; DT2.4 3 x Open vragen,individueel DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT1.5; DT2.1; DT2.3; DT2.4 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 40% % nvt 26/27 nvt 30% /27 28

26 Semester 2 CU15265 Titel: Schriftelijke taalvaardigheid 2 Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus staan tekststructuren en doelgroepen centraal. Van veel verschillende soorten teksten leer je de gangbare structuren kennen. Ook leer je te schrijven vanuit het perspectief van je doelgroep. Zo leer je bijvoorbeeld de standaardopbouw van een persbericht kennen, de basisopbouw van een rapport of nota. Uiteraard pas je hierbij het geleerde uit schriftelijke taalvaardigheid 1 toe. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Schrijfopdracht met accent op structuur DT5.3 40% x Schrijfopdracht met accent op doelgroepen DT5.3 30% / x Portfolio met individueel uitgewerkte opdrachten DT5.3 30% nvt 26/27 nvt

27 Semester 2 CU10642 Titel: Business English 3 Aantal EC s: 1.25 Verplicht: Ja Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus wordt aandacht besteed aan: het lezen en begrijpen van (algemene) economische teksten en documenten, het mondeling en schriftelijk samenvatten van bovengenoemde teksten, het lezen en begrijpen van grafieken/diagrammen en het beschrijven ervan, het verwerven van relevante woordenschat. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Tussentoets: describing trends DT5.3 25% x Lezen en vocabulaire DT5.3 40% x Describing trends DT5.3 25% nvt 24 nvt 4 x Homework Assingments DT5.3 10% nvt 24 nvt

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Exameeglement OER HZ COMMUNICATIE VOLTIJD 2016-2017 Uitvoeringsregeling OER HZ 2016-2017 opleiding Communicatie Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Communicatie voltijd 2015

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Communicatie voltijd 2015 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Communicatie 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Opleiding Communicatie STAGES FACT SHEET

Opleiding Communicatie STAGES FACT SHEET Opleiding Communicatie STAGES FACT SHEET 2017-2018 Studenten van de opleiding Communicatie op de Haagse Hogeschool lopen twee keer stage tijdens hun opleiding. In deze factsheet kunt u de details vinden

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Ben je tenminste drie jaar aan het werk én heb je ervaring met het organiseren van beurzen en evenementen of het bewaken van een huisstijl?

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Exameeglement OER HZ BEDRIJFSKUNDE - MER VOLTIJD 2016-2017 Uitvoeringsregeling OER HZ 2016-2017 Bedrijfskunde MER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Bedrijfskunde MER

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Bedrijfskunde MER Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Bedrijfskunde MER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding (Zie 2.3) 2.3 Toelating

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Exameeglement OER HZ COMMERCIËLE ECONOMIE VOLTIJD 2016-2017 Uitvoeringsregeling OER HZ 2016-2017 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014 BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 23 2014-2015 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

opleiding: Communicatie voltijd

opleiding: Communicatie voltijd De Uitvoeringsregelingen OER HZ 2017-2018 zijn nog niet vastgesteld door het College van Bestuur. Deze uitvoeringsregelingen worden alvast ter informatie voor studenten en docenten gepubliceerd in concept

Nadere informatie

Overzicht van vakken die je volgt bij de opleiding Communicatie aan de CHE

Overzicht van vakken die je volgt bij de opleiding Communicatie aan de CHE Overzicht van vakken die je volgt bij de opleiding Communicatie aan de CHE Communicatie jaar 1 Onderw ijseenheid C1.1: Strategie in de context van organisatie en maatschappij MC-toets A (massacommunicatie,

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Exameeglement OER HZ BEDRIJFSECONOMIE VOLTIJD 2016-2017 Uitvoeringsregeling OER HZ 2016-2017 Bedrijfseconomie Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie