vergen communicatie, public relations en mediarelaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vergen communicatie, public relations en mediarelaties"

Transcriptie

1 Communicatie, public relations en mediarelaties in tijden van sociale netwerken In een mediawereld die constant en ingrijpend verandert, vergen communicatie, public relations en mediarelaties meer en meer specifieke vaardigheden. Het internet, en meer bepaald sociale netwerken, hebben nieuwe en duurzame uitdrukkingsvormen gecreëerd waarmee elke communicerende entiteit (bedrijf, instelling, openbaar bestuur, bekende figuren, ) rekening moet houden als ze informatie verspreidt. In dit document vindt u de aanpak en de methodologie die Dialogic zijn klanten aanraadt om hun invloedssfeer te beheersen en uit te breiden. Meer info? Bel

2 2 Strategie Actieplannen opstellen > Pagina s 4-5 De boodschap uitsturen > Pagina s 6-7 Mediatisering en versterking van de boodschap > Pagina s 8-9 Mobilisering en participatie > Pagina s Opinies en hun impact op het terrein > Pagina s Het e-rp rad in een oogopslag > Pagina s Het e-pr rad in actie Teams en vaardigheden > Pagina s Uw eerste draai aan het rad? Aanbod op maat voor kmo s en zko s > Pagina s 18-19

3 Tip #1 Noch struisvogel, noch haantje-de-voorste! In tien jaar tijd is de invloed van sociale media en de sociale omgeving sterk toegenomen. Uw hoofd in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is, heeft dus geen zin. Maar haantje-de-voorste spelen zonder eerst na te denken over een sterke strategie evenmin! e-pr: het rad van beïnvloeding Het rad van beïnvloeding is een instrument dat we bij Dialogic gebruiken om alle componenten te vatten van de invloed die merken, producten en persoonlijkheden uitoefenen. Belangrijk om weten is dat er geen chronologische volgorde bestaat tussen de verschillende fases. Informatie kan namelijk ontstaan door een doelbewust bericht van een bedrijf als door geruchten die circuleren op sociale netwerken of in de traditionele media. Het rad van beïnvloeding heeft weliswaar vele ingangen, maar het geheel geeft duidelijk de strategieën aan die u moet volgen om de publieke opinie te beïnvloeden. Om een boodschap te verspreiden of om in te gaan tegen ongegronde informatie of informatie die vanuit een uiterst negatief standpunt wordt voorgesteld. 3

4 4 STRATEGIE, MONITORING & STURING

5 Tip #2 Eerst denken, dan doen Ook in tijden van sociale netwerken blijven de aloude recepten werken: voor u zich in het grote avontuur van de sociale media stort, legt u best ambitieuze maar realistische doelstellingen vast en kiest u tools om ze te meten. Strategie Actie plannen opstellen In een steeds complexer medialandschap, is de rol van een strateeg (en de plannen die hij opstelt) doorslaggevend. Dat is de essentie van de service die Dialogic aanbiedt: ervaren, pragmatische en creatieve adviseurs met een duidelijke visie op de mediawereld en een adresboekje waardoor ze snel én efficiënt werken. De vier zones van het rad van beïnvloeding zijn een belangrijk instrument om beslissingen te nemen en een strategie uit te stippelen, zowel voor crisiscommunicatie (een aanval door informatie van buitenaf) als voor het verzamelen van eerder verschenen informatie over een bepaald onderwerp. Met het rad kunt u ook de penetratiegraad (en zelfs beschadigingsgraad) van informatie meten. Hoe meer die naar het rechtergedeelte van het rad neigt (mobilisering en opinie), hoe groter het potentiële gevaar voor een merk, een bedrijf, een instelling, Is de boodschap nog maar pas uitgestuurd, dan zal het makkelijker zijn om ze te ondervangen en ervoor te zorgen dat ze niet verspreid raakt bij de publieke opinie. In dat stadium kunt u nog reageren en voorkomen dat de informatie zich verder verspreidt... De strateeg moet ook de meest geschikte actiemiddelen voorstellen om de invloedssfeer van de te verspreiden boodschap in alle stadia te vergroten: uitsturen van de boodschap, mediatisering, gebruik van sociale netwerken, lobbying,enz. 5

6 6 - Oorspronkelijke bron (klant) - Persagentschap - Themazenders - Blogs - webjournaals UITSTUREN VAN DE BOODCSHAP

7 Tip #3 Plaats nieuws over uw bedrijf in de spotlights Meestal denken bedrijven en dan vooral kmo s er niet aan om systematisch te communiceren over positief nieuws (negatief nieuws leest u meestal in de media...). Gebruik de sociale netwerken om die leemte op te vullen en aan uw imago te werken. Uitsturen van de boodschap De eerste zone is chronologisch gezien meestal het uitsturen van de boodschap, met de verspreiding van de informatie en de eerste vermelding ervan in de media. Een boodschap uitsturen kan via verschillende kanalen: Bronnen Dit is informatie die het bedrijf, het bestuur, het individu, de instelling zelf rechtstreeks verspreidt. Dat kan gaan om een persbericht, een persconferentie, een interview met een manager, Persagentschappen Een persagentschap is een natuurlijke tussenpersoon voor informatie op voorwaarde dat het om interessante informatie gaat. Het agentschap verspreidt die informatie aan een beperkte groep abonnees die in de volgende fase in actie komen. Blogs, webjournaals Hier hebben we het over specifieke blogs en webjournaals die gespecialiseerd zijn in bepaalde thema s. Het zijn regelmatige, betrouwbare en veelgelezen informatiebronnen. Themazenders Dat is net zo voor de gespecialiseerde tv-zenders, die almaar talrijker en technischer worden. 7

8 8 MEDIATISERING & VERSTERKING - Webaggregators - Internetproviders en mobiele operatoren - Radio en televisie - Geschreven pers

9 Tip #4 Kies uw distributiekanalen goed Op Facebook zitten alleen volstaat niet om het potentieel van sociale netwerken te benutten. Wie goed nadenkt over zijn strategie, ontdekt vanzelf andere mogelijkheden en innoverende ideeën die in de lijn liggen van zijn doelstellingen. Versterking en de mediatisering In de zone mediatisering en versterking van de boodschap wordt de boodschap na het uitsturen ervan versterkt, gewijzigd en verveelvoudigd onder impuls van verschillende factoren: push- sms en van mobiele operatoren en alarmsignalen, webaggregators, radio- en tv-zenders en de geschreven pers. Internetproviders en mobiele operatoren Internetproviders en mobiele operatoren zijn uitgegroeid tot informatieactoren door de alarmsignalen die ze naar vaste en mobiele apparatuur kunnen versturen. Ze verspreiden heel snel ultrakorte berichten. Nationale radio en televisie Radio- en televisiezenders zijn belangrijke informatieversterkers en blijven een sleutelrol vervullen in het verspreiden van positieve of negatieve informatie. Geschreven pers De geschreven pers is in principe het medium dat afstand neemt van de informatie om ze te analyseren. Het digitaliseren van kranten en magazine heeft dat gegeven toch enigszins veranderd en daar moet u rekening mee houden. Webaggregators Dit zijn zuivere internetoperatoren die, zoals de naam het aangeeft, inhoud van traditionele media en/of online community s (blogs, sociale netwerken, microblogs, ) aggregeren of opnemen. 9

10 10 MOBILISERING & PARTICIPATIE Sms, mails, microblogs, tweets - Sociale netwerken, fora - Video s, foto s - Blogs, webzines

11 Tip #5 Tijdrovende netwerken Wie kiest voor een sociale netwerk -strategie, moet ook voldoende tijd vrijmaken om dat naar behoren te doen. En voldoende tijd betekent soms veel meer tijd dan u denkt. Hou daar rekening mee. Mobilisering en participatie Wanneer informatie in de zone mobilisering en participatie zit, dan ontsnapt ze snel aan de oorspronkelijke verzender. Internetters nemen een door de media verspreide boodschap snel over, brengen hun vrienden en kennissen ervan op de hoogte, sturen ze rond op het internet en voegen er soms zelfs teksten, foto s en video s aan toe. In dit stadium verdwijnt de informatie uit handen van communicatie-experts en journalisten en komt ze terecht bij het grote online-publiek en de digitale publieke opinie. Die verspreiding gebeurt via: Sociale netwerken en fora Je hebt natuurlijk Facebook, maar ook een pak andere! Bij het bewaken en verspreiden van de informatie moet rekening gehouden worden met een geheel van min of meer gespecialiseerde netwerken en fora over onderwerpen die aanleunen bij de te verspreiden of te analyseren informatie. Foto s of video s delen YouTube of Flickr zijn belangrijke actoren voor het verspreiden van info. U moet er dus voor zorgen dat de inhoud ook aangepast is aan die kanalen. Webzines en blogs Dit zijn de favoriete domeinen van een aantal belangrijke opiniemakers die u moet identificeren en overtuigen. De tweets, sms, chat, microblogging, Deze kanalen verspreiden informatie razendsnel, maar ze geven ook nieuwe trends aan. 11

12 12 IMPACT OP HET TERREIN & PUBLIEKE OPINIE - Zoekrobot, wiki - Impact op het terrein - Analyse van de publieke opinie - Drukkingsgroepen

13 Tip #6 Overweeg een bedrijfsblog Naast een klassieke website en aanwezig zijn op sociale netwerken, is ook een blog een krachtige tool. Vooral wanneer u uw bedrijf wilt positioneren als expert in zijn vakgebied. Denk eraan. Publieke opinie en de impact op het terrein We zijn nu aanbeland bij de eindbestemming van de boodschap waar we de impact ervan op het terrein en op de publieke opinie kunnen beoordelen. Tot hiertoe werd de boodschap overgenomen door gekwalificeerde informatietussenpersonen: journalisten, bloggers, internetters, enz. Impact op het terrein, interpersoonlijke communicatie Het grote publiek krijgt de boodschap nu onder ogen (affichering, mond-aanmond, enz.) Wiki, zoekrobots... en voor het web zijn dat de zoekrobots, waar internetgebruikers als resultaat van hun zoekopdracht alle publicaties te zien krijgen die de informatietussenpersonen over het onderwerp hebben behandeld. Opinieonderzoek Daarna analyseren we via onderzoek de penetratiegraad van de boodschap in de publieke opinie. Influencers (communicatiebureaus, partijen, enz.) gaan die onderzoeken gebruiken om de bronnen van de boodschap te adviseren, de communicatie erover te wijzigen, enz. Lobby s en drukkingsgroepen Ook hier hebben we te maken met communicatie naar doelgerichte drukkingsgroepen die geïdentificeerd worden op basis van de doelstellingen. 13

14 14

15 Tip #7 Beoordeel en mobiliseer uw eigen mensen Ken uw eigen mensen. Misschien loopt er in uw bedrijf wel een expert rond van wie de mening cruciaal is als ze correct wordt geformuleerd op sociale netwerken. Uw beste ambassadeurs op het internet kunnen uw eigen medewerkers zijn. Maar ze kunnen ook uw slechtste ambassadeurs zijn... Het e-rp rad in een oogopslag Het onderstaande schema vat de verschillende fasen samen die we net hebben besproken. Deze vormen de basis voor de samenstelling van onze teams, zoals u op de volgende pagina kan lezen MEDIATISERING & VERSTERKING - Webaggregators - Internetproviders en mobiele operatoren - Radio en televisie - Geschreven pers MOBILISERING & PARTICIPATIE - Sms, mails, microblogs, tweets - Sociale netwerken, fora - Video s, foto s - Blogs, webzines UITSTUREN VAN DE BOODSCHAP - Oorspronkelijke bron (klant) - Persagentschap - Themazenders - Blogs - webjournaals STRATEGIE, MONITORING & STURING IMPACT OP HET TERREIN & OPINIES - Zoekrobot, wiki - Impact op het terrein - Analyse van de opinie - Drukkingsgroepen 15

16 16 CEL MEDIA -- PR-pers en partners - Pers monitoring, inhoud en redactioneel - Pers aankoop webruimte CEL WEB - web Redactioneel - web Sociale Netwerken - web Technisch STRATEGIE, MONITORING & STURING Stratégiste Strateeg CEL OPINIE & LOBBY - Lobby s, instellingen en feedback terrein - Strategieën, studies en peilingen

17 Tip #8 Neem contact met ons op! Hebt u na het lezen van deze pagina s interesse om een stapje verder te gaan, neem dan zeker contact met ons op! U vindt onze gegevens op de laatste pagina. Het e-pr rad in actie onze teams en hun vakkennis De strategie en acties uitvoeren vergt een specifieke benadering en specifieke vaardigheden. Wij stellen onze teams samen volgens dit model: 1 Strateeg - Projectleider Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de strategie. Hij staat rechtstreeks in contact met de projectleider binnen het bureau. 2 Cel Media De cel Media behandelt, zoals de naam doet vermoeden, alle aspecten die te maken hebben met de zogenaamde traditionele media (dagbladen, radio, tv): informatie aan de pers, partnerships met de media, aankoop van webruimte,... 3 Cel Web De cel Web beheert alle acties die gepaard gaan met online-dragers (sociale netwerken, blogs, redactionele websites,...) 4 Cel Publieke Opinie en Lobby De cel Publieke Opinie en Lobby identificeert voor elk project de stakeholders en bepaalt de acties die we voor hen moeten nemen, afhankelijk van de doelstellingen van de klant. Troeven van deze cel zijn onder meer uitgebreide relaties en de kunst om telkens opnieuw en snel aan de juiste deur aan te kloppen. 17

18 18 CONTACT MET DE KLANT VERPAKKEN Regelmatig gaan we bij de klant interessante info zoekendie we kunnen doorspelenop sociale netwerken. REPORTING EN STATISTIEKEN We houden u regelmatig op de hoogte over de impact van de boodschappen en stellen eventueel voor om bij te sturen. DE BOODSCHAP SCHRIJVEN EN VERPAKKEN We schrijven de boodschap in een formaat dat aangepast is aan de distributiekanalen. We zoeken eventueel ook naar illustraties (foto s, video s, ) EEN EENVOU- DIGE EN EFFICIENTE PROCEDURE DE BOODSCHAP VERSPREIDEN We verspreiden de boodschap op netwerken die we relevant vinden (elektronische nieuwsbrief, Facebook, Linked-in, Twitter, blogs, fora, enz.)

19 AANBOD #1 Een uitgekiend aanbod voor kmo s & zko s Denkt u dat uw bedrijf actief moet zijn op sociale netwerken, maar weet u niet hoe u dat moet aanpakken en hebt u er weinig tijd voor? Dan zal dit aanbod u zeker interesseren! Uw eerste draai aan het rad op de sociale netwerken? Draait het rad van beïnvloeding nog niet voor u, maar wilt u dat uw bedrijf actief wordt op sociale netwerken? Wij stellen u een eenvoudige begeleiding voor die berust op drie pijlers: 1. Een strategische vergadering en het creëren van de nodige tools voor uw activiteiten op sociale netwerken. We stippelen samen met u een realistische strategie uit en creëren daarna de kanalen (Facebook, Twitter, Linked-in, blogs,...) waarmee u uw doelstellingen kunt realiseren. 2. Regelmatig updaten en aanvullen van de info op uw accounts (Facebook, Twitter,...). We nemen regelmatig proactief contact met u op (minstens 1 keer per week), zodat u ons de ruwe informatie over uw bedrijf kunt bezorgen. Wij gieten die informatie in de juiste vorm voor publicatie. 3. Statistieken en verslagen met advies om de impact te meten van de verschillende acties en om de relevantie en de prestaties van uw aanwezigheid te verbeteren. 19

20 20 Dialogic SA Groenkraaglaan BRUSSEL Fax Dialogic kan u helpen in alle stadia van uw project: van de keuze van uw strategie tot het uitvoeren van acties op het terrein. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik Pagina 1/14 Sociale Media februari 2011 Praktijkinfo Sociale Media Datum: februari 2011 Sociale media staan volop in de belangstelling. Maar wat zijn het en waarom zou een ondernemer er wel of juist niet

Nadere informatie

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET *Een white paper is een rapport, gids of document dat door een bedrijf of autoriteit geschreven wordt om problemen aan te kaarten en hiervoor concrete

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer 01/06 Websites Nederland over Webcare Rauric Schelvis internet marketeer 02/06 Webcare Vroeger?! Vroeger was er nog geen social media, toen belden we nog gewoon naar de klantenservice met onze vragen,

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Praktische gids voor e-mail marketing

Praktische gids voor e-mail marketing Praktische gids voor e-mail marketing Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Voorbereiding... 4 3. Adressen... 6 4. Het bericht... 9 5. Het verzenden...13 6. De resultaten...15 7. Besluit...16 Copyright Tales PVA20080517a0-TAL

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Stappenplan voor ondernemers en marketeers:

Stappenplan voor ondernemers en marketeers: Speciaal voor ondernemende ondernemers & marketeers die méér willen halen uit hun inspanningen op social media. Inclusief online ondersteuning in de vorm van tutorials, artikelen & blogs. Stappenplan voor

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie