Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014"

Transcriptie

1 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

2 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie Riegen Planvorming: afdelingshoofden, (senior-)projectleiders en medewerkers LKCA Utrecht, 11 februari 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Kromme Nieuwegracht 66 Postbus AL Utrecht Internet:

3 Inhoud Instituutsbeleid 7 Kennisnetwerk overheden (04102) 7 Communicatie 8 Inleiding 8 Monitoring bereik en (02211) 9 Klanttevredenheidsonderzoek (01215) 9 Social Media (01211) 9 Nieuwsbrief Actua 1 e kwartaal 2014 ( ) 10 Ontwikkelen nieuwe opzet LKCA-nieuwsbrieven (01203) 10 Afdeling Informatie & Documentatie 11 Inleiding 11 Informatiespecialisme (02103) 12 Webredactie en jaarlijks onderhoud website LKCA.nl / DKC (02203) 12 Kennisdossiers (02205) 13 Gebruikerspanels DKC (02208) 14 Programma Kennisverwerving 15 Inleiding 15 Innovatie kennisbank (02101) 16 Doorontwikkeling Digitaal Kennis Centrum ( ) 16 Doorloop realisatie website inclusief contentmigratie (02201) 16 Good practices bank ( ) 17 Debatten (02212) 17 Helpdeskfunctie ( ) 17 Venster op onderzoek Cultuureducatie en Amateurkunst (09303) 18 Afdeling Amateurkunst 19 Inleiding 19 Netwerk landelijke koepelorganisaties amateurkunst (06305) 20 Ontwikkelen, evalueren en bijstellen referentieniveaus en methodieken voor buitenschoolse kunsteducatie (06201) 21 Platform regionale en lokale professionals voor cultuurparticipatie/ amateurkunst (03106) 21 Bevorderen deskundigheid professionals in actieve cultuurparticipatie ( ) 22 Bevordering deskundigheid bestuurlijk kader ( ) 22 Pilot Zomerdagen ( ) 23 Grundtvig II Art-Age ( ) 23 Tandem, internationaal programma deskundigheidsbevordering (06106) 24 Urban Arts ( ) 24 Kennisateliers en Expertmeetings Talentontwikkeling ( en ) 25 Inventarisatie Talentontwikkeling ( ) 25

4 Begeleidingstraject landelijke afstemming websites met regionaal aanbod amateurkunst (02107) 26 Aansluiting beroepspraktijk en de opleidingen van professionals (06105) 26 Kunst van de beperking (07103) 27 Programma actieve cultuurparticipatie en de samenleving 28 Inleiding 28 Versterking Actieve Cultuurparticipatie in de samenleving (06309) 28 Ouderen en Cultuurparticipatie / Lang Leve Kunst (06303) 29 Samenwerking en verbinding in de Week van de Amateurkunst (03104) 30 Kunst versterkt, verbinding met andere sectoren (06308) 30 Sport en cultuur samen sterk (06310) 31 Community Arts (06311) 31 Verbinding amateurkunst en cultuureducatie op school ( ) 32 Van cultuureducatie op school naar cultuurparticipatie in de vrije tijd ( ) 33 Grundtvig III-Life Long Learning, Culture Guide ( ) 33 Afdeling Cultuureducatie 35 Inleiding 35 Toekomstige LKCA bijeenkomsten culturele sector (05108) 36 Dag van de Cultuureducatie Nederland ( ) 37 Dag van de Cultuureducatie Vlaanderen ( ) 37 Beleid en positionering erfgoededucatie (04308) 38 Vakoverleg erfgoedconsulenten (netwerk) (04303) 38 Platform erfgoededucatie (04302) 39 Studiedag Museum- en erfgoededucatie (04305) 39 CKV (05109) 40 Vernieuwingscommissie CKV (05111) 41 Cultuurwerkplaatsen VO (05602) 41 Vereniging CultuurProfielScholen (05601) 42 Kenniscommunity SkillsKunst (09202) 42 Cultuur in de Spiegel (05110) 43 Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 44 Inleiding 44 Landelijk platform kenniscentra cultuureducatie (05103) 44 Blogcollectief CeK (05704) 45 Ontwikkelingen in het basisonderwijs (05305) 45 Europese conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit PO (10104) 45 Ontwikkeling leerlijn PO met SLO (05401) 46 Gevalsstudie leerlijnen en professionalisering CeK (05705) 46 Kwaliteit cultuureducatie Pabo (05301) 47 Deskundigheidsbevordering PO (05302) 47 Cultuurcoach en brede school (05304) 48 Onderzoek leerkrachten po (05707) 48 Cultuurprofilering in het PO (05605) 49

5 Praktijkonderzoek beoordeling kunstvakken basisschool (05501) 49 Moneva Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit ( ) 50 Kennis flankerend beleid (05706) 50 Moneva Flankerend Beleid Cultuureducatie met Kwaliteit ( ) 51 Afdeling Onderzoek & Monitoring 52 Inleiding 52 Bijzondere leerstoel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie ( ) 53 Bijzonder hoogleraar historische cultuur en educatie ( ) 53 Tijdschrift C+E en expertmeetings C+E (09301) 54 Conferentie Onderzoek Cultuureducatie en Cultuurparticipatie ( ) 55 Moneva FCP-programma Versterking actieve cultuurparticipatie (09312) 55 Moneva Talentontwikkeling ( ) 56 Comenius: European frame of reference in visual literacy CEFR_VL (09308) 56 Conferentie International Perspectives on Participation and Engagement in the Arts (09309) 57 Mapping document actieve cultuurparticipatie (03102) 57 Zicht op actieve cultuurparticipatie (09310) 58 Infrastructuur en voorzieningen voor cultuureducatie en participatie in de vrije tijd ( ) 58 Zicht op cultuuronderwijs (09311) 59 Onderzoeksagenda: publiceren en de werking ervan stimuleren (09201) 59 Communicatie Onderzoek (02216) 60 Programma Strategische Verkenning 61 Inleiding 61 Strategische verkenning cultuuronderwijs en actieve cultuurparticipatie ( ) 62 Strategisch Beraad Kunstonderwijs (05101) 62

6

7 Instituutsbeleid Kennisnetwerk overheden (04102) Er zijn geen/minimale wettelijke kaders voor cultuureducatie en amateurkunst. Veel bestuurders en ambtenaren werken op basis van eigen praktijkkennis. Doorgaans staan zij positief tegenover cultuureducatie en amateurkunst, maar weten niet goed of en hoe ze die beleidsmatig in hun gemeente kunnen bevorderen. Zij hebben dan ook een behoefte om met collega's informatie uit te wisselen (zo blijkt uit evaluatie van de CultuureducatieBELEIDdag) en aan handreikingen. Project draagt bij aan de landelijke informatie- en netwerkfunctie voor alle betrokkenen bij het onderwijs en instellingen en wil hen ondersteunen bij het professionaliseren. Het LKCA wil door middel van deelname aan lokale en regionale netwerken, bijdragen aan regionale bijeenkomsten van provinciale instellingen en aanstellen van regiomanagers weten wat er op provinciaal en gemeentelijk niveau speelt ten aanzien van cultuureducatie en amateurkunst. Het LKCA wil uitwisselen van ervaringen in verschillende regio's bevorderen en onderbouwen en agenderen van trends en ontwikkelingen. Het LKCA doet dit voor de beleidsmedewerkers van provincies en gemeenten belast met cultuureducatie en/of amateurkunst en de medewerkers van provinciale instellingen en regionale kenniscentra die belast zijn met het contact met beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies. Het resultaat van deze activiteit is dat wij weten wat er lokaal speelt, een bijdrage leveren aan lokale netwerken en bijeenkomsten, belangrijke onderwerpen lokaal kunnen agenderen en andersom lokale onderwerpen die op veel plaatsen spelen kunnen onderbouwen en landelijk op de agenda kunnen zetten. Ook kunnen we hiermee de voorzien van voeding waarmee zij hun functie naar behoren kunnen uitvoeren. Marlies Tal 7 Werkplan LKCA 2014

8 Communicatie Inleiding De positionering en zichtbaarheid van het LKCA moet op korte termijn effectief worden versterkt en verstevigd. Zowel in het werkplan als het nieuwe beleidsplan wordt veel waarde gehecht aan professionele, effectieve en efficiënte inzet van communicatie. Gericht ingezette communicatie is vanzelfsprekend een krachtig instrument bij het bereiken van de en zowel online als offline als in vivo. Maar ook bij het zichtbaar een rol spelen in het publieke discours, het stevig positioneren van het LKCA in verschillende netwerken en het verbinden van verschillende stakeholders is communicatie een van de kritische succesfactoren. Daarnaast speelt professionele communicatie een essentiële rol bij het succesvol verwezenlijken van de doelen die zijn gesteld in de verschillende projecten en programma s. Een stevig corporate communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan branding, mediabeleid, reputatiemanagement en public affairs is een van de belangrijkste opdrachten voor 2014 voor de communicatieprofessionals van het LKCA. Maar dat kunnen zij natuurlijk niet alleen: alle medewerkers van het LKCA zijn medebepalend voor het succesvol in de markt zetten van de eigen organisatie en het creëren van een positief imago en een vlekkeloze reputatie. Daarom is het ook van belang dat ook interne communicatie voldoende aandacht krijgt in het dagelijkse werk. De communicatieprofessionals van het LKCA zijn verantwoordelijk voor: De ontwikkeling en uitvoering van het interne en externe communicatiebeleid zowel op corporate als op product- en projectniveau De productie van communicatiemiddelen in de breedste zin van het woord en de bewaking en doorontwikkeling van de huisstijl De ontwikkeling en uitvoering van zaken als persbeleid, relatiebeheer en helpdeskfunctie Het monitoren en evalueren van klanttevredenheid, gebruik en waardering middelen, inzet van middelen en aanpassingen naar aanleiding van uitkomsten onderzoek. Een goede samenwerking en afstemming met andere afdelingen en in het bijzonder de afdeling I&D. 8 Werkplan LKCA 2014

9 Monitoring bereik en (02211) Het LKCA is bezig met het aanscherpen van de strategie en de doelstellingen. Centraal daarbij staat dat het LKCA meer naar buiten moet treden en zichtbaar moet maken wat het doet en voor wie. Onze inspanningen zullen dus structureel en geëvalueerd moeten worden. Doelgroep: intern: alle medewerkers, in bijzonder MT en I&D en Communicatie Doel: inzicht krijgen in het bereik van het LKCA onder de en om te kunnen beoordelen of de beoogde resultaten behaald worden en eventueel de activiteiten van het LKCA desgewenst bij te kunnen sturen. Plan van aanpak voor de structurele en reguliere monitoring van het bereik van en aan de hand van onder meer het nieuwe relatiebeheersysteem, waarin de gegevens van de verschillende afdelingen en activiteiten gecombineerd worden tot een totaaloverzicht. Tbv management en projectleiders. Angela van Dijk Klanttevredenheidsonderzoek (01215) waaronder een klanttevredenheidsonderzoek. Voor 1 januari 2015 een onafhankelijk Het Subsidiebesluit LKCA dd 18 september 2012 legt LKCA een aantal verplichtingen op, stakeholder/ klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek dient ertoe helderheid te verschaffen over de perceptie van partijen in de sector op het functioneren van uw instelling. Van de resultaten van het onderzoek dient het ministerie op de hoogte gesteld te worden. Kwantitatieve input over de tevredenheid van stakeholders (professionals in primair en hoger onderwijs, cultuurinstellingen, amateurkunst, beleid en onderzoek) over dienstverlening LKCA. Onderzoeksrapport (aan ministerie), voeding voor aanscherping beleid in Angela van Dijk Social Media (01211) Werkzaamheden Afstemmen inzet op social media met collega s Plaatsen van berichten op diverse social media Onderhoud en beheer van diverse social media kanalen Monitoring en analyse social media Benodigde expertise Kennis van verschillende social media, goede beheersing NL en gevoel voor impact diverse media, ervaring met online communicatie Angela van Dijk 9 Werkplan LKCA 2014

10 Nieuwsbrief Actua 1 e en 2 e kwartaal 2014 ( ) [afbouwtraject bedenken en uitvoeren vindt eerder plaats!] Voortzetting 1 januari-1 juni 2014; communicatie over de overgang Cultuureducatie Actua wordt gecontinueerd in het eerste kwartaal van Huidige abonnees worden opgezegd en gaan over naar de nieuwe, customized en gratis nieuwsbrief Jan Ensink Ontwikkelen nieuwe opzet LKCA-nieuwsbrieven (01203) Aanleiding, probleemstelling De ontwikkeling van nieuw CMS en website LKCA, waar een nieuwe nieuwsbriefapplicatie een onderdeel van is plus de wens van en om customized (op maat gesneden) nieuws te ontvangen. Een regelmatige nieuws- en informatiestroom naar alle professionele en van het LKCA, die optimaal informeert over ontwikkelingen in de werkvelden en de sectoren verbindt en inspireert en enthousiasmeert over het werk van LKCA. Er wordt een custom made nieuwsbrief ontwikkeld met daarin het laatste nieuws, bijeenkomsten en de nieuwste literatuur. De ontvanger bepaalt zelf over welke onderwerpen en in welke frequentie (aangeboden door LKCA) hij iets wil ontvangen. Deze nieuwsbrief linkt vanzelfsprekend door naar de website waar nog meer kennis te halen is voor toepassing in de dagelijkse beroepspraktijk. Impliciet doel is profilering van LKCA als waardevolle, deskundige en betrouwbare bron van nieuws en informatie voor en over de werkvelden cultuureducatie en amateurkunst. Daarnaast is er een nieuwsbriefmodule voor bijvoorbeeld inzet op specifieke projecten of bijeenkomsten. Daar moet ook een format voor worden ontwikkeld. Plan voor opzet, format en frequentie van nieuwe custom made LKCA-nieuwsbrief. Elke abonnee kan aangeven over welke onderwerpen ze geïnformeerd willen worden. Vervolgens uitrol in combinatie met live-gang nieuwe website (maart/april 2014) Plan voor verder uitwerking nieuwsbriefmodule. Joost Groeneboer 10 Werkplan LKCA 2014

11 Afdeling Informatie & Documentatie Inleiding De Afdeling Informatie en Documentatie is verantwoordelijk voor het online aanbieden, verzamelen en verrijken van informatie over, aan en van de werkvelden. Hiermee is de afdeling verantwoordelijk voor veelal de eerste kennismaking van en met het werk van het LKCA. En draagt hiermee wezenlijk bij aan de positionering en het imago van het LKCA. Het accent van de werkzaamheden ligt op online activiteiten waarbij de wensen van de en, zowel intern als extern centraal staan. Geen eenrichtingsverkeer, maar gezamenlijk met en voor de en kennis creëren, verwerven, delen en verspreiden. Voor de afdeling is het dus een dagelijkse prioriteit om de door het LKCA geproduceerde en door de en gewenste informatie (al dan niet van het LKCA) op een zo gebruikersvriendelijke manier aan te bieden. De afdeling heeft onlangs een nieuw content management systeem aangeschaft waarmee de bouw van een Digitaal Kenniscentrum realiteit wordt. Het Digitaal Kenniscentrum biedt online kennis aan op een interactieve, gerichte en hedendaagse wijze. Het DKC bestaat uit een geheel van website, informatiebank, nieuwsbrieven en social media. En het DKC biedt ook de mogelijkheid tot het online creëren van kennis samen met de en. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de website, (corporate) nieuwsbrieven, social media, enzovoort. Het in kaart brengen van de wensen van de door middel van gebruikerspanels en online monitoren van bezoekgedrag behoort eveneens tot de werkzaamheden. Een webredactie, communicatieadviseur en social mediaredacteur zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse werk. Daarnaast is een team van informatiespecialisten dagelijks bezig met gerichte kennis op te sporen, toegankelijk te maken, te beheren en te verwerken tot een product op maat. Zij werken voor zowel interne en (deskresearch in projecten, nieuwsgaring) als voor externen (nieuws, recente publicaties, etc. op website). Vanzelfsprekend werkt de Afdeling I&D zeer nauw samen met de andere afdelingen en de communicatieadviseurs. Naast bovenstaande projecten en de dagelijkse reguliere werkzaamheden levert de Afdeling I&D een belangrijk aandeel in het Programma Kennisverwerving. In dit programma staat de kennisverwerving van de en van het LKCA centraal: wat hebben ze nog? Wat kunnen wij ze bieden? In welke vorm bieden we de kennis aan? In dit programma komen on- en offline activiteiten bij elkaar, want kennis wordt niet alleen maar via websites maar ook via live bijeenkomsten of het meedoen in online communities verworven. 11 Werkplan LKCA 2014

12 Informatiespecialisme (02103) Aanleiding Informatie vormt een belangrijke component van kennis. Het is dan ook van belang om relevante informatie toegankelijk aan te bieden aan gebruikers/en. Door deskresearch en literatuurresearch wordt door informatiespecialisten relevante informatie bijeen gebracht, en waar nodig voor hergebruik geregistreerd, ontsloten en toegankelijk gemaakt in de informatiebank. Hoewel deze werkzaamheden ook op projectniveau uitgevoerd worden, worden hier die werkzaamheden bedoeld die niet direct aan een project zijn gekoppeld (bv. VOCA) of die niet direct bedoeld zijn voor bv kennisdossies. Relevante informatie wordt ondergebracht in de informatiebank die op 2 manieren ingezet wordt: 1. Het publiek heeft zelf de mogelijkheid om op geavanceerde wijze direct zelf te zoeken in de informatiebank; 2. Het publiek krijgt relevante informatie direct bij onderwerpen op de website gepresenteerd. In beide situaties wordt de informatie op de achtergrond gevoed vanuit de informatiebank. Werkzaamheden Algemeen: dit project betreft werkzaamheden die niet direct aan project zijn gekoppeld of aan bijvoorbeeld de kennisdossiers op de website. Screenen, verzamelen, beschrijven en ontsluiten van algemene informatie en informatiebronnen (publicaties, kranten, nieuwsbrieven, tijdschriftartikelen, scripties, onderwijsmethoden, websites, video s etc.) mbt tot de werkvelden. Denk hierbij oa aan het bijhouden van de actualiteit rondom Kennis A-Z op de website, algemene nieuwsgaring enzovoort. Bijhouden van trefwoorden thesaurus Registratie vakliteratuur Delen van deze informatie met interne en externe en dmv oa nieuwsbrieven Aanschaf boeken in opdracht van interne collega s. Bert Schoones Webredactie en jaarlijks onderhoud website LKCA.nl / DKC (02203) Omschrijving Vaste werkzaamheden betreffende het onderhoud en beheer van de website; dit betreft alle en van het LKCA. Het gaat om het continue proces van actualiseren en uitbreiden van de content (exclusief specifieke projecten als kennisdossier) Werkwijze Coördinatie, (eind)redactie en contentontwikkeling Inhoudelijk beheer: a. de centrale DKC-redactie beheert het geheel: inrichting, samenhang onderdelen, interface, redactionele richtlijnen en kaders, voorbereiding inhoudelijke keuzes, inrichten en verwerken gebruikersonderzoek. Het DKC-redactieteam bestaat uit de redacteuren en vaste vertegenwoordigers van de inhoudelijke afdelingen, communicatie en infospecialisten deel. Het draagvlak wordt dus breed in het LKCA getoetst. Waar extra inzet wordt gevergd van afdelingen (bijv voorstellen nieuwe kennisdossiers) wordt dit met het MT besproken. b. het dagelijks beheer: is onderverdeeld in verschillende redactieteams, die zich richten op het praktisch onderhoud en de werkafspraken daaromheen van de diverse onderdelen van de site. Ook in deze redactieteams zijn medewerkers van de diverse gele- 12 Werkplan LKCA 2014

13 Benodigde expertise dingen vertegenwoordigd. De beheerstructuur en workflow worden nader uitgewerkt in een apart voorstel dat nog aan het MT wordt voorgelegd. Onderhoud beeldbank Nieuwsverwerking Kennis A-Z Technisch beheer/ doorontwikkeling Verzamelen en analyseren gebruikersgegevens: sitebezoek, usability-onderzoek, Kennis CMS/DMS, webredactionele vaardigheden, organisatorische en administratieve vaardigheden Jan Ensink Kennisdossiers (02205) Werkwijze Het via kennisdossiers gebundeld aanbieden van informatie. Bezoekers vinden alles wat zij voor hun werk nodig hebben verzameld binnen verschillende kennisdossiers, met overkoepelende thema's als talentontwikkeling, creativiteitsontwikkeling, samenwerking, etc. E.e.a. wordt optimaal digitaal vormgegeven, waarbij koppelingen met gerelateerd nieuws, gerelateerde publicaties, praktijkvoorbeelden, onderwerpen e.d. automatisch worden gegenereerd en bij elkaar staan. Aan elk kennisdossier is een contactpersoon verbonden die gemakkelijk benaderbaar is voor vragen en opmerkingen. Bezoekers hebben gelegenheid het kennisdossier aan te vullen, opmerkingen te plaatsen, etc. Alle en kunnen kiezen voor basisinformatie of voor (interactieve) verdieping en alles wat daartussen ligt. Kennisdossiers zijn niet statisch maar groeien mee met ontwikkelingen en worden aangepast op basis van nieuwe inzichten. Bezoekers vinden alles op één plek en kunnen alle of enkele samenhangende webpagina's van kennisdossiers bundelen en downloaden als pdf en/of printen. Kennisdossiers lenen zich bij uitstek voor co-creatie (zie boven) De rubriek Kennis A-Z staat in samenhang met de kennisdossiers; onderwerpen daaruit kunnen doorontwikkelen tot kennisdossiers. Ook kan het zijn dat kennisdossierteams als 'bijvangst' aanvullingen of verbeteringen kunnen geven voor A-Z-onderwerpen. Voor kennisdossiers wordt gewerkt in kleine teams (webredactie, infospecialisten en inhoudelijke medewerkers). In 2013 zijn drie pilots gestart om een goede werkwijze proefondervindelijk te ontwikkelen. Tijdens een startbijeenkomst wordt bepaald waarom een bepaald kennisdossier van belang is, voor wie het bedoeld is, wat voor elk van de en van belang is. Vervolgens worden onderdelen uitgewerkt vanuit de benodigde invalshoeken. Iedereen in het team heeft hierbij een eigen rol. Onderdeel van dit hele proces is het bepalen van de 'tone of voice'. Zo is er ruimte voor verschillen tussen bijvoorbeeld informatie voor het onderwijs of voor onderzoekers. Bij het schrijven van teksten is steeds aandacht voor optimale vindbaarheid via Google. De teams blijven in principe verantwoordelijk voor de kennisdossiers waaraan zij hebben bijgedragen. Er zullen regelmatig updaterondes zijn. Heleen de Groot 13 Werkplan LKCA 2014

14 Gebruikerspanels DKC (02208) Centrale vraag: Sluiten de ideeën die de redactie van het DKC heeft over gebruikerswensen en -gedrag aan op de werkelijkheid? Hoe komen de teksten in de website op de over? Zijn de teksten duidelijk en overzichtelijk? Is de presentatie (plaats, indeling, vindbaarheid) van informatie logisch? Vinden zij makkelijk wat zij zoeken? Voldoet de inhoud aan de verwachtingen en behoeften van de bezoekers? Zij ervaren e.e.a. wellicht anders dan wij denken. Via lkca.nl kunnen mensen meepraten, meedenken, commentaar leveren via social media en op andere manieren bijdragen aan de inhoud van lkca.nl. Is dat een manier van werken die aansluit bij de wensen van gebruikers? Hoe kijkt men aan tegen co-creatie en het gebruiken van 'user generated content'? Door gebruikerspanels met kritische meedenkers in te schakelen, krijgen we direct feedback, ontdekken we mogelijke knelpunten voor de gebruiker en leren we hoe we die kunnen voorkomen. We komen erachter wat ontbreekt, wat overbodig is, etc. Er worden gebruikerspanels ingeschakeld waarin verschillende en vertegenwoordigd zijn. Lkca.nl wordt inhoudelijk steeds beter, sluit steeds beter aan op wat bezoekers willen en verwachten. Tevredenheid onder gebruikers neemt toe. Het LKCA wordt steeds meer een autoriteit en de site lkca.nl steeds meer een plaats waar mensen terecht kunnen om voor en met elkaar kennis te ontwikkelen. Jan Ensink 14 Werkplan LKCA 2014

15 Programma Kennisverwerving Inleiding Als kennisinstituut is het van wezenlijk belang dat onze en de door ons aangeboden informatie ook daadwerkelijk in kennis om kunnen zetten. Een van onze primaire taken is dus om data zo aan te bieden dat deze van een context, betekenis of relevantie zijn voorzien. Dat kan in vele vormen en via vele kanalen. De ontvangers van de informatie bepalen dan uiteindelijk zelf wat ze aan de informatie hebben en of deze kunnen toepassen in hun dagelijkse beroepspraktijk. Dit proces van informatie naar toepasbare en dus bruikbare kennis aan de kant van onze en wordt bedoeld met kennisverwerving. Doel van het programma Het LKCA-programma Kennisverwerving omvat projecten die tot doel hebben onze en zo goed mogelijk in staat te stellen om kennis te verwerven. Dat proces gaat verder dan alleen maar goed communiceren, een leuke bijeenkomst of een uitstekende website. Het gaat ook om betekenisverlening, context bieden en soorten informatie bij elkaar brengen. Het gaat dus ook over debatten aanzwengelen, deel uitmaken van netwerken, co-creëren van kennis enzovoort. Het gaat over zichtbaar zijn als LKCA-medewerker als kennisdeler. En hier moeten we niet zuinig mee zijn. Voor dit doel hebben we veel kanalen beschikbaar, zowel online als offline. Het belangrijkste online kanaal is het digitaal kenniscentrum, een geheel van website, nieuwsbrieven, social media en een online platform waar bezoekers zelf informatie op kunnen uitwisselen, creëren en verspreiden. Maar ook de offline activiteiten zijn een belangrijke bron van mogelijke kennis. Denk hierbij aan bijeenkomsten, debatten, publicaties, lezingen, netwerk- en intervisiebijeenkomsten. Persoonlijke optredens van LKCA-medewerkers vallen dus zeker ook in deze categorie. En sommige kanalen kennen zowel een on- als offline variant, denk hierbij aan de telefonische en digitale (via formulieren en s) vraagbeantwoording. Het programma Kennisverwerving heeft tot doel alle kanalen op de juiste manier in te zetten, goed op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk door de en te laten benutten. Om dat laatste goed te kunnen bepalen zal ook monitoring een onderdeel van dit programma zijn. De ontwikkeling en uitvoering van dit programma kan vanzelfsprekend alleen succesvol zijn in samenwerking met de andere afdelingen. 15 Werkplan LKCA 2014

16 Innovatie kennisbank (02101) Aanleiding, probleemstelling Transformatie van eerdere catalogi naar een aantrekkelijke informatiebank, waar informatie niet alleen gezocht kan worden, maar waar specifieke informatie ook actief gepresenteerd wordt. Naadloos aansluitend bij het nieuwe cms, en volledige integratie met nieuwe website en andere communicatiemiddelen (kennisdossiers, nieuwsbrief), Aansluiten bij wensen van en, Aansluiten bij de (technische) ontwikkelingen van deze tijd, zodat bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van de Informatiebank Een aantrekkelijke én eigentijdse Informatiebank maken die zorgt voor een optimaal gebruiksgemak en publieksbereik. Bestemd voor alle en van LKCA. (in- en extern) Een aantrekkelijke en eigentijdse Informatiebank Kennisspreiding en bijdragen aan het kennisdelingsproces. Optimaal hergebruik van informatie mogelijk maken Tevreden en terugkerende bezoekers/gebruikers Bert Schoones Doorontwikkeling Digitaal Kennis Centrum ( ) Aanleiding, probleemstelling Na de bouw en startfase van het nieuwe DKC zullen er aanvullende/nieuwe wensen zijn die in het DKC gerealiseerd moeten worden. Ook zal de interactiviteit resp. cocreatie verder moeten worden ontwikkeld en in de site worden geïmplementeerd. Het is essentieel dat het DKC bij voortduring inspeelt op nieuwe behoeften en wensen, en op veranderende mogelijkheden om optimaal zichtbaar aanwezig te zijn in de digitale wereld. Op basis van vastgestelde en geprioriteerde wensen wordt het DKC verder uitgebouwd en/of gewijzigd (voorzover dit niet binnen het CMS al kan worden gedaan) Realisatie vastgestelde wensen, waarin ook meetresultaten en gebruikersonderzoek worden betrokken. Optimale presentie en presentatie op internet en in social media. Jan Ensink Doorloop realisatie website inclusief contentmigratie (02201) Na de voorbereidingen in 2013 wordt in de eerste drie maanden van 2014 het Digital Kenniscentrum gebouwd en van content voorzien. Het LKCA een goede, interactieve en breed inzetbaar cms te geven zodat het op alle mogelijke manieren en bovenal crossmediaal en interactief kan communiceren met de en. Een volwaardig ingericht en goed functionerend cms als kloppend hart het digitale kenniscentrum. Jan Ensink 16 Werkplan LKCA 2014

17 Good practices bank ( ) Het onderzoeken van de behoefte aan en optimale digitale vorm voor een specifieke toepassing ter inspiratie en kennisdeling over good practices in binnen en buitenland op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Onderbouwing van de behoefte aan een good practice-bank en welke vorm deze zou krijgen. Jan Ensink Debatten (02212) Naam project Ontwikkelen en implementeren debatfunctie en debatvaardigheden Incl debatreeks Cultuur, Onderwijs, Samenleving en Politiek Het LKCA heeft als kennisinstituut een taak om zichtbaar kennis te laten stromen, zodat meningen zich kunnen vormen en nieuwe kennis kan ontstaan. Ook wordt er een duidelijk appel gedaan op het LKCA om een meer signalerende en agenderende functie te vervullen en zo een bijdrage te leveren een de maatschappelijke discussie over onderwerpen die de werkvelden raken. Een middel dat zeer geschikt is voor beide doelen is het debat. Het doel van het project is een( jaar- of meerjaren) basisplan (incl onderwerpen) te maken voor de debatten in 2014, het onderzoeken of structurele samenwerking met een of meerdere debatcentra (liefst landelijk verspreid en waarbij we gebruik kunnen maken van bestaande infrastructuur)) en inhoudelijke partners mogelijk is. Verder is het doel het voeren en organiseren van debatten (inhoudelijke samenstelling, formats, mogelijkheden, trainen van medewerkers als debatleider of gespreksleider etc) op een hoger plan te tillen binnen het LKCA. Voor 2014 zouden er los van de actualiteit al een paar belangrijke cultuur-maatschappelijke of cultuur-politieke onderwerpen geagendeerd en tot debat kunnen worden. Een van de eerste series zal een debatreeks over strategische vraagstukken van onderwijs en opvoeding, cultuur en samenleving(avond) zijn. LKCA (medewerkers) is in staat om goede en inhoudelijk interessante debatten te organiseren met behulp van ervaren medewerkers en goede partners. LKCA wordt door onze en ervaren als actueel, agenderend en signalerend over onderwerpen als cultuureducatie en cultuurparticipatie. LKCA draagt wezenlijk en aantoonbaar bij aan een brede maatschappelijke discussie over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Angela van Dijk Helpdeskfunctie ( ) Aanleiding, probleemstelling LKCA wordt beschouwd als deskundig op haar werkterrein. Een deel van de weet ons goed te vinden ( via de receptie, de medewerkers, diverse redacties van websites etc), maar een deel ook niet. Dat moet veranderen, want juist deze ondersteuning van de en maakt ons als kennisinstituut uniek. Dus deze functie van het instituut moet breder onder de aandacht worden gebracht en intern beter belegd worden. Momenteel zijn er plannen om ook op de website de medewerkers en de helpdeskfunctie duidelijke te profileren, maar dat vraagt om goed interne werkwijzen en afspraken. 17 Werkplan LKCA 2014

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Definities kernbegrippen sector

Definities kernbegrippen sector Definities kernbegrippen sector De begrippen die binnen onze sector gehanteerd worden zijn flexibel en aan verandering onderhevig, vooral omdat het om abstracte begrippen gaat die vaak in een beleidsmatige

Nadere informatie

Senior medewerker Cultuureducatie Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht

Senior medewerker Cultuureducatie Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht Organisatie- en functieprofiel Senior medewerker Cultuureducatie Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht (32u p.w.) Versie 08/5/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Waarom monitoren en evalueren? Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht 2011

Activiteitenoverzicht 2011 Activiteitenoverzicht 2011 Onderdeel werkplan Kunstfactor 2011 Utrecht, oktober 2010 1. Nationale en internationale promotie Actieve kunstbeoefening internationaal Doel: onderhouden contacten en uitbouw

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Over het LKCA Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals,

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

Parels voor de Kunst. Netwerk Programma Ouderen. Projectplan (kort)

Parels voor de Kunst. Netwerk Programma Ouderen. Projectplan (kort) Parels voor de Kunst Netwerk Programma Ouderen Projectplan (kort) Korte introductie Parels voor de Kunst Parels voor de Kunst is een samenwerkingsproject voor en door ouderen (60+). Muzehof Centrum voor

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bijlage 4 Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Special Heroes 17 juni 2015 Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Doel en doelgroep van Special Heroes Aanleiding De sport- en beweegparticipatie van kinderen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Publieksversie Beleids plan 2009-2012

Publieksversie Beleids plan 2009-2012 Publieksversie Beleids plan 2009-2012 KF_Beleidsplancorr.indd 1 05-09-2008 11:31:08 Stimuleren en ontwikkelen van actieve kunstbeoefening is ons streven KF_Beleidsplancorr.indd 2 05-09-2008 11:31:33 Missie

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Cultuureducatie in Dendermonde

Cultuureducatie in Dendermonde Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020 Workshop Peter Rogiers 2012 - CC Belgica Mensen zullen maar deelnemen aan culturele activiteiten als ze interesse hebben en de bagage om ervan te genieten. Als

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Kijk op actuele ontwikkelingen in beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie

Kijk op actuele ontwikkelingen in beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie 2017 2020 Kijk op actuele ontwikkelingen in beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie Met een nieuwe kabinetsperiode in het vooruitzicht (2017-2020), wil het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1 (4.C en 4.D n.v.t. - alleen voor grote-categorie bedrijven) Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur Emiel Heijnen Emiel Heijnen Docent bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving en Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie