Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014"

Transcriptie

1 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

2 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie Riegen Planvorming: afdelingshoofden, (senior-)projectleiders en medewerkers LKCA Utrecht, 11 februari 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Kromme Nieuwegracht 66 Postbus AL Utrecht Internet:

3 Inhoud Instituutsbeleid 7 Kennisnetwerk overheden (04102) 7 Communicatie 8 Inleiding 8 Monitoring bereik en (02211) 9 Klanttevredenheidsonderzoek (01215) 9 Social Media (01211) 9 Nieuwsbrief Actua 1 e kwartaal 2014 ( ) 10 Ontwikkelen nieuwe opzet LKCA-nieuwsbrieven (01203) 10 Afdeling Informatie & Documentatie 11 Inleiding 11 Informatiespecialisme (02103) 12 Webredactie en jaarlijks onderhoud website LKCA.nl / DKC (02203) 12 Kennisdossiers (02205) 13 Gebruikerspanels DKC (02208) 14 Programma Kennisverwerving 15 Inleiding 15 Innovatie kennisbank (02101) 16 Doorontwikkeling Digitaal Kennis Centrum ( ) 16 Doorloop realisatie website inclusief contentmigratie (02201) 16 Good practices bank ( ) 17 Debatten (02212) 17 Helpdeskfunctie ( ) 17 Venster op onderzoek Cultuureducatie en Amateurkunst (09303) 18 Afdeling Amateurkunst 19 Inleiding 19 Netwerk landelijke koepelorganisaties amateurkunst (06305) 20 Ontwikkelen, evalueren en bijstellen referentieniveaus en methodieken voor buitenschoolse kunsteducatie (06201) 21 Platform regionale en lokale professionals voor cultuurparticipatie/ amateurkunst (03106) 21 Bevorderen deskundigheid professionals in actieve cultuurparticipatie ( ) 22 Bevordering deskundigheid bestuurlijk kader ( ) 22 Pilot Zomerdagen ( ) 23 Grundtvig II Art-Age ( ) 23 Tandem, internationaal programma deskundigheidsbevordering (06106) 24 Urban Arts ( ) 24 Kennisateliers en Expertmeetings Talentontwikkeling ( en ) 25 Inventarisatie Talentontwikkeling ( ) 25

4 Begeleidingstraject landelijke afstemming websites met regionaal aanbod amateurkunst (02107) 26 Aansluiting beroepspraktijk en de opleidingen van professionals (06105) 26 Kunst van de beperking (07103) 27 Programma actieve cultuurparticipatie en de samenleving 28 Inleiding 28 Versterking Actieve Cultuurparticipatie in de samenleving (06309) 28 Ouderen en Cultuurparticipatie / Lang Leve Kunst (06303) 29 Samenwerking en verbinding in de Week van de Amateurkunst (03104) 30 Kunst versterkt, verbinding met andere sectoren (06308) 30 Sport en cultuur samen sterk (06310) 31 Community Arts (06311) 31 Verbinding amateurkunst en cultuureducatie op school ( ) 32 Van cultuureducatie op school naar cultuurparticipatie in de vrije tijd ( ) 33 Grundtvig III-Life Long Learning, Culture Guide ( ) 33 Afdeling Cultuureducatie 35 Inleiding 35 Toekomstige LKCA bijeenkomsten culturele sector (05108) 36 Dag van de Cultuureducatie Nederland ( ) 37 Dag van de Cultuureducatie Vlaanderen ( ) 37 Beleid en positionering erfgoededucatie (04308) 38 Vakoverleg erfgoedconsulenten (netwerk) (04303) 38 Platform erfgoededucatie (04302) 39 Studiedag Museum- en erfgoededucatie (04305) 39 CKV (05109) 40 Vernieuwingscommissie CKV (05111) 41 Cultuurwerkplaatsen VO (05602) 41 Vereniging CultuurProfielScholen (05601) 42 Kenniscommunity SkillsKunst (09202) 42 Cultuur in de Spiegel (05110) 43 Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 44 Inleiding 44 Landelijk platform kenniscentra cultuureducatie (05103) 44 Blogcollectief CeK (05704) 45 Ontwikkelingen in het basisonderwijs (05305) 45 Europese conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit PO (10104) 45 Ontwikkeling leerlijn PO met SLO (05401) 46 Gevalsstudie leerlijnen en professionalisering CeK (05705) 46 Kwaliteit cultuureducatie Pabo (05301) 47 Deskundigheidsbevordering PO (05302) 47 Cultuurcoach en brede school (05304) 48 Onderzoek leerkrachten po (05707) 48 Cultuurprofilering in het PO (05605) 49

5 Praktijkonderzoek beoordeling kunstvakken basisschool (05501) 49 Moneva Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit ( ) 50 Kennis flankerend beleid (05706) 50 Moneva Flankerend Beleid Cultuureducatie met Kwaliteit ( ) 51 Afdeling Onderzoek & Monitoring 52 Inleiding 52 Bijzondere leerstoel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie ( ) 53 Bijzonder hoogleraar historische cultuur en educatie ( ) 53 Tijdschrift C+E en expertmeetings C+E (09301) 54 Conferentie Onderzoek Cultuureducatie en Cultuurparticipatie ( ) 55 Moneva FCP-programma Versterking actieve cultuurparticipatie (09312) 55 Moneva Talentontwikkeling ( ) 56 Comenius: European frame of reference in visual literacy CEFR_VL (09308) 56 Conferentie International Perspectives on Participation and Engagement in the Arts (09309) 57 Mapping document actieve cultuurparticipatie (03102) 57 Zicht op actieve cultuurparticipatie (09310) 58 Infrastructuur en voorzieningen voor cultuureducatie en participatie in de vrije tijd ( ) 58 Zicht op cultuuronderwijs (09311) 59 Onderzoeksagenda: publiceren en de werking ervan stimuleren (09201) 59 Communicatie Onderzoek (02216) 60 Programma Strategische Verkenning 61 Inleiding 61 Strategische verkenning cultuuronderwijs en actieve cultuurparticipatie ( ) 62 Strategisch Beraad Kunstonderwijs (05101) 62

6

7 Instituutsbeleid Kennisnetwerk overheden (04102) Er zijn geen/minimale wettelijke kaders voor cultuureducatie en amateurkunst. Veel bestuurders en ambtenaren werken op basis van eigen praktijkkennis. Doorgaans staan zij positief tegenover cultuureducatie en amateurkunst, maar weten niet goed of en hoe ze die beleidsmatig in hun gemeente kunnen bevorderen. Zij hebben dan ook een behoefte om met collega's informatie uit te wisselen (zo blijkt uit evaluatie van de CultuureducatieBELEIDdag) en aan handreikingen. Project draagt bij aan de landelijke informatie- en netwerkfunctie voor alle betrokkenen bij het onderwijs en instellingen en wil hen ondersteunen bij het professionaliseren. Het LKCA wil door middel van deelname aan lokale en regionale netwerken, bijdragen aan regionale bijeenkomsten van provinciale instellingen en aanstellen van regiomanagers weten wat er op provinciaal en gemeentelijk niveau speelt ten aanzien van cultuureducatie en amateurkunst. Het LKCA wil uitwisselen van ervaringen in verschillende regio's bevorderen en onderbouwen en agenderen van trends en ontwikkelingen. Het LKCA doet dit voor de beleidsmedewerkers van provincies en gemeenten belast met cultuureducatie en/of amateurkunst en de medewerkers van provinciale instellingen en regionale kenniscentra die belast zijn met het contact met beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies. Het resultaat van deze activiteit is dat wij weten wat er lokaal speelt, een bijdrage leveren aan lokale netwerken en bijeenkomsten, belangrijke onderwerpen lokaal kunnen agenderen en andersom lokale onderwerpen die op veel plaatsen spelen kunnen onderbouwen en landelijk op de agenda kunnen zetten. Ook kunnen we hiermee de voorzien van voeding waarmee zij hun functie naar behoren kunnen uitvoeren. Marlies Tal 7 Werkplan LKCA 2014

8 Communicatie Inleiding De positionering en zichtbaarheid van het LKCA moet op korte termijn effectief worden versterkt en verstevigd. Zowel in het werkplan als het nieuwe beleidsplan wordt veel waarde gehecht aan professionele, effectieve en efficiënte inzet van communicatie. Gericht ingezette communicatie is vanzelfsprekend een krachtig instrument bij het bereiken van de en zowel online als offline als in vivo. Maar ook bij het zichtbaar een rol spelen in het publieke discours, het stevig positioneren van het LKCA in verschillende netwerken en het verbinden van verschillende stakeholders is communicatie een van de kritische succesfactoren. Daarnaast speelt professionele communicatie een essentiële rol bij het succesvol verwezenlijken van de doelen die zijn gesteld in de verschillende projecten en programma s. Een stevig corporate communicatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan branding, mediabeleid, reputatiemanagement en public affairs is een van de belangrijkste opdrachten voor 2014 voor de communicatieprofessionals van het LKCA. Maar dat kunnen zij natuurlijk niet alleen: alle medewerkers van het LKCA zijn medebepalend voor het succesvol in de markt zetten van de eigen organisatie en het creëren van een positief imago en een vlekkeloze reputatie. Daarom is het ook van belang dat ook interne communicatie voldoende aandacht krijgt in het dagelijkse werk. De communicatieprofessionals van het LKCA zijn verantwoordelijk voor: De ontwikkeling en uitvoering van het interne en externe communicatiebeleid zowel op corporate als op product- en projectniveau De productie van communicatiemiddelen in de breedste zin van het woord en de bewaking en doorontwikkeling van de huisstijl De ontwikkeling en uitvoering van zaken als persbeleid, relatiebeheer en helpdeskfunctie Het monitoren en evalueren van klanttevredenheid, gebruik en waardering middelen, inzet van middelen en aanpassingen naar aanleiding van uitkomsten onderzoek. Een goede samenwerking en afstemming met andere afdelingen en in het bijzonder de afdeling I&D. 8 Werkplan LKCA 2014

9 Monitoring bereik en (02211) Het LKCA is bezig met het aanscherpen van de strategie en de doelstellingen. Centraal daarbij staat dat het LKCA meer naar buiten moet treden en zichtbaar moet maken wat het doet en voor wie. Onze inspanningen zullen dus structureel en geëvalueerd moeten worden. Doelgroep: intern: alle medewerkers, in bijzonder MT en I&D en Communicatie Doel: inzicht krijgen in het bereik van het LKCA onder de en om te kunnen beoordelen of de beoogde resultaten behaald worden en eventueel de activiteiten van het LKCA desgewenst bij te kunnen sturen. Plan van aanpak voor de structurele en reguliere monitoring van het bereik van en aan de hand van onder meer het nieuwe relatiebeheersysteem, waarin de gegevens van de verschillende afdelingen en activiteiten gecombineerd worden tot een totaaloverzicht. Tbv management en projectleiders. Angela van Dijk Klanttevredenheidsonderzoek (01215) waaronder een klanttevredenheidsonderzoek. Voor 1 januari 2015 een onafhankelijk Het Subsidiebesluit LKCA dd 18 september 2012 legt LKCA een aantal verplichtingen op, stakeholder/ klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek dient ertoe helderheid te verschaffen over de perceptie van partijen in de sector op het functioneren van uw instelling. Van de resultaten van het onderzoek dient het ministerie op de hoogte gesteld te worden. Kwantitatieve input over de tevredenheid van stakeholders (professionals in primair en hoger onderwijs, cultuurinstellingen, amateurkunst, beleid en onderzoek) over dienstverlening LKCA. Onderzoeksrapport (aan ministerie), voeding voor aanscherping beleid in Angela van Dijk Social Media (01211) Werkzaamheden Afstemmen inzet op social media met collega s Plaatsen van berichten op diverse social media Onderhoud en beheer van diverse social media kanalen Monitoring en analyse social media Benodigde expertise Kennis van verschillende social media, goede beheersing NL en gevoel voor impact diverse media, ervaring met online communicatie Angela van Dijk 9 Werkplan LKCA 2014

10 Nieuwsbrief Actua 1 e en 2 e kwartaal 2014 ( ) [afbouwtraject bedenken en uitvoeren vindt eerder plaats!] Voortzetting 1 januari-1 juni 2014; communicatie over de overgang Cultuureducatie Actua wordt gecontinueerd in het eerste kwartaal van Huidige abonnees worden opgezegd en gaan over naar de nieuwe, customized en gratis nieuwsbrief Jan Ensink Ontwikkelen nieuwe opzet LKCA-nieuwsbrieven (01203) Aanleiding, probleemstelling De ontwikkeling van nieuw CMS en website LKCA, waar een nieuwe nieuwsbriefapplicatie een onderdeel van is plus de wens van en om customized (op maat gesneden) nieuws te ontvangen. Een regelmatige nieuws- en informatiestroom naar alle professionele en van het LKCA, die optimaal informeert over ontwikkelingen in de werkvelden en de sectoren verbindt en inspireert en enthousiasmeert over het werk van LKCA. Er wordt een custom made nieuwsbrief ontwikkeld met daarin het laatste nieuws, bijeenkomsten en de nieuwste literatuur. De ontvanger bepaalt zelf over welke onderwerpen en in welke frequentie (aangeboden door LKCA) hij iets wil ontvangen. Deze nieuwsbrief linkt vanzelfsprekend door naar de website waar nog meer kennis te halen is voor toepassing in de dagelijkse beroepspraktijk. Impliciet doel is profilering van LKCA als waardevolle, deskundige en betrouwbare bron van nieuws en informatie voor en over de werkvelden cultuureducatie en amateurkunst. Daarnaast is er een nieuwsbriefmodule voor bijvoorbeeld inzet op specifieke projecten of bijeenkomsten. Daar moet ook een format voor worden ontwikkeld. Plan voor opzet, format en frequentie van nieuwe custom made LKCA-nieuwsbrief. Elke abonnee kan aangeven over welke onderwerpen ze geïnformeerd willen worden. Vervolgens uitrol in combinatie met live-gang nieuwe website (maart/april 2014) Plan voor verder uitwerking nieuwsbriefmodule. Joost Groeneboer 10 Werkplan LKCA 2014

11 Afdeling Informatie & Documentatie Inleiding De Afdeling Informatie en Documentatie is verantwoordelijk voor het online aanbieden, verzamelen en verrijken van informatie over, aan en van de werkvelden. Hiermee is de afdeling verantwoordelijk voor veelal de eerste kennismaking van en met het werk van het LKCA. En draagt hiermee wezenlijk bij aan de positionering en het imago van het LKCA. Het accent van de werkzaamheden ligt op online activiteiten waarbij de wensen van de en, zowel intern als extern centraal staan. Geen eenrichtingsverkeer, maar gezamenlijk met en voor de en kennis creëren, verwerven, delen en verspreiden. Voor de afdeling is het dus een dagelijkse prioriteit om de door het LKCA geproduceerde en door de en gewenste informatie (al dan niet van het LKCA) op een zo gebruikersvriendelijke manier aan te bieden. De afdeling heeft onlangs een nieuw content management systeem aangeschaft waarmee de bouw van een Digitaal Kenniscentrum realiteit wordt. Het Digitaal Kenniscentrum biedt online kennis aan op een interactieve, gerichte en hedendaagse wijze. Het DKC bestaat uit een geheel van website, informatiebank, nieuwsbrieven en social media. En het DKC biedt ook de mogelijkheid tot het online creëren van kennis samen met de en. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de website, (corporate) nieuwsbrieven, social media, enzovoort. Het in kaart brengen van de wensen van de door middel van gebruikerspanels en online monitoren van bezoekgedrag behoort eveneens tot de werkzaamheden. Een webredactie, communicatieadviseur en social mediaredacteur zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse werk. Daarnaast is een team van informatiespecialisten dagelijks bezig met gerichte kennis op te sporen, toegankelijk te maken, te beheren en te verwerken tot een product op maat. Zij werken voor zowel interne en (deskresearch in projecten, nieuwsgaring) als voor externen (nieuws, recente publicaties, etc. op website). Vanzelfsprekend werkt de Afdeling I&D zeer nauw samen met de andere afdelingen en de communicatieadviseurs. Naast bovenstaande projecten en de dagelijkse reguliere werkzaamheden levert de Afdeling I&D een belangrijk aandeel in het Programma Kennisverwerving. In dit programma staat de kennisverwerving van de en van het LKCA centraal: wat hebben ze nog? Wat kunnen wij ze bieden? In welke vorm bieden we de kennis aan? In dit programma komen on- en offline activiteiten bij elkaar, want kennis wordt niet alleen maar via websites maar ook via live bijeenkomsten of het meedoen in online communities verworven. 11 Werkplan LKCA 2014

12 Informatiespecialisme (02103) Aanleiding Informatie vormt een belangrijke component van kennis. Het is dan ook van belang om relevante informatie toegankelijk aan te bieden aan gebruikers/en. Door deskresearch en literatuurresearch wordt door informatiespecialisten relevante informatie bijeen gebracht, en waar nodig voor hergebruik geregistreerd, ontsloten en toegankelijk gemaakt in de informatiebank. Hoewel deze werkzaamheden ook op projectniveau uitgevoerd worden, worden hier die werkzaamheden bedoeld die niet direct aan een project zijn gekoppeld (bv. VOCA) of die niet direct bedoeld zijn voor bv kennisdossies. Relevante informatie wordt ondergebracht in de informatiebank die op 2 manieren ingezet wordt: 1. Het publiek heeft zelf de mogelijkheid om op geavanceerde wijze direct zelf te zoeken in de informatiebank; 2. Het publiek krijgt relevante informatie direct bij onderwerpen op de website gepresenteerd. In beide situaties wordt de informatie op de achtergrond gevoed vanuit de informatiebank. Werkzaamheden Algemeen: dit project betreft werkzaamheden die niet direct aan project zijn gekoppeld of aan bijvoorbeeld de kennisdossiers op de website. Screenen, verzamelen, beschrijven en ontsluiten van algemene informatie en informatiebronnen (publicaties, kranten, nieuwsbrieven, tijdschriftartikelen, scripties, onderwijsmethoden, websites, video s etc.) mbt tot de werkvelden. Denk hierbij oa aan het bijhouden van de actualiteit rondom Kennis A-Z op de website, algemene nieuwsgaring enzovoort. Bijhouden van trefwoorden thesaurus Registratie vakliteratuur Delen van deze informatie met interne en externe en dmv oa nieuwsbrieven Aanschaf boeken in opdracht van interne collega s. Bert Schoones Webredactie en jaarlijks onderhoud website LKCA.nl / DKC (02203) Omschrijving Vaste werkzaamheden betreffende het onderhoud en beheer van de website; dit betreft alle en van het LKCA. Het gaat om het continue proces van actualiseren en uitbreiden van de content (exclusief specifieke projecten als kennisdossier) Werkwijze Coördinatie, (eind)redactie en contentontwikkeling Inhoudelijk beheer: a. de centrale DKC-redactie beheert het geheel: inrichting, samenhang onderdelen, interface, redactionele richtlijnen en kaders, voorbereiding inhoudelijke keuzes, inrichten en verwerken gebruikersonderzoek. Het DKC-redactieteam bestaat uit de redacteuren en vaste vertegenwoordigers van de inhoudelijke afdelingen, communicatie en infospecialisten deel. Het draagvlak wordt dus breed in het LKCA getoetst. Waar extra inzet wordt gevergd van afdelingen (bijv voorstellen nieuwe kennisdossiers) wordt dit met het MT besproken. b. het dagelijks beheer: is onderverdeeld in verschillende redactieteams, die zich richten op het praktisch onderhoud en de werkafspraken daaromheen van de diverse onderdelen van de site. Ook in deze redactieteams zijn medewerkers van de diverse gele- 12 Werkplan LKCA 2014

13 Benodigde expertise dingen vertegenwoordigd. De beheerstructuur en workflow worden nader uitgewerkt in een apart voorstel dat nog aan het MT wordt voorgelegd. Onderhoud beeldbank Nieuwsverwerking Kennis A-Z Technisch beheer/ doorontwikkeling Verzamelen en analyseren gebruikersgegevens: sitebezoek, usability-onderzoek, Kennis CMS/DMS, webredactionele vaardigheden, organisatorische en administratieve vaardigheden Jan Ensink Kennisdossiers (02205) Werkwijze Het via kennisdossiers gebundeld aanbieden van informatie. Bezoekers vinden alles wat zij voor hun werk nodig hebben verzameld binnen verschillende kennisdossiers, met overkoepelende thema's als talentontwikkeling, creativiteitsontwikkeling, samenwerking, etc. E.e.a. wordt optimaal digitaal vormgegeven, waarbij koppelingen met gerelateerd nieuws, gerelateerde publicaties, praktijkvoorbeelden, onderwerpen e.d. automatisch worden gegenereerd en bij elkaar staan. Aan elk kennisdossier is een contactpersoon verbonden die gemakkelijk benaderbaar is voor vragen en opmerkingen. Bezoekers hebben gelegenheid het kennisdossier aan te vullen, opmerkingen te plaatsen, etc. Alle en kunnen kiezen voor basisinformatie of voor (interactieve) verdieping en alles wat daartussen ligt. Kennisdossiers zijn niet statisch maar groeien mee met ontwikkelingen en worden aangepast op basis van nieuwe inzichten. Bezoekers vinden alles op één plek en kunnen alle of enkele samenhangende webpagina's van kennisdossiers bundelen en downloaden als pdf en/of printen. Kennisdossiers lenen zich bij uitstek voor co-creatie (zie boven) De rubriek Kennis A-Z staat in samenhang met de kennisdossiers; onderwerpen daaruit kunnen doorontwikkelen tot kennisdossiers. Ook kan het zijn dat kennisdossierteams als 'bijvangst' aanvullingen of verbeteringen kunnen geven voor A-Z-onderwerpen. Voor kennisdossiers wordt gewerkt in kleine teams (webredactie, infospecialisten en inhoudelijke medewerkers). In 2013 zijn drie pilots gestart om een goede werkwijze proefondervindelijk te ontwikkelen. Tijdens een startbijeenkomst wordt bepaald waarom een bepaald kennisdossier van belang is, voor wie het bedoeld is, wat voor elk van de en van belang is. Vervolgens worden onderdelen uitgewerkt vanuit de benodigde invalshoeken. Iedereen in het team heeft hierbij een eigen rol. Onderdeel van dit hele proces is het bepalen van de 'tone of voice'. Zo is er ruimte voor verschillen tussen bijvoorbeeld informatie voor het onderwijs of voor onderzoekers. Bij het schrijven van teksten is steeds aandacht voor optimale vindbaarheid via Google. De teams blijven in principe verantwoordelijk voor de kennisdossiers waaraan zij hebben bijgedragen. Er zullen regelmatig updaterondes zijn. Heleen de Groot 13 Werkplan LKCA 2014

14 Gebruikerspanels DKC (02208) Centrale vraag: Sluiten de ideeën die de redactie van het DKC heeft over gebruikerswensen en -gedrag aan op de werkelijkheid? Hoe komen de teksten in de website op de over? Zijn de teksten duidelijk en overzichtelijk? Is de presentatie (plaats, indeling, vindbaarheid) van informatie logisch? Vinden zij makkelijk wat zij zoeken? Voldoet de inhoud aan de verwachtingen en behoeften van de bezoekers? Zij ervaren e.e.a. wellicht anders dan wij denken. Via lkca.nl kunnen mensen meepraten, meedenken, commentaar leveren via social media en op andere manieren bijdragen aan de inhoud van lkca.nl. Is dat een manier van werken die aansluit bij de wensen van gebruikers? Hoe kijkt men aan tegen co-creatie en het gebruiken van 'user generated content'? Door gebruikerspanels met kritische meedenkers in te schakelen, krijgen we direct feedback, ontdekken we mogelijke knelpunten voor de gebruiker en leren we hoe we die kunnen voorkomen. We komen erachter wat ontbreekt, wat overbodig is, etc. Er worden gebruikerspanels ingeschakeld waarin verschillende en vertegenwoordigd zijn. Lkca.nl wordt inhoudelijk steeds beter, sluit steeds beter aan op wat bezoekers willen en verwachten. Tevredenheid onder gebruikers neemt toe. Het LKCA wordt steeds meer een autoriteit en de site lkca.nl steeds meer een plaats waar mensen terecht kunnen om voor en met elkaar kennis te ontwikkelen. Jan Ensink 14 Werkplan LKCA 2014

15 Programma Kennisverwerving Inleiding Als kennisinstituut is het van wezenlijk belang dat onze en de door ons aangeboden informatie ook daadwerkelijk in kennis om kunnen zetten. Een van onze primaire taken is dus om data zo aan te bieden dat deze van een context, betekenis of relevantie zijn voorzien. Dat kan in vele vormen en via vele kanalen. De ontvangers van de informatie bepalen dan uiteindelijk zelf wat ze aan de informatie hebben en of deze kunnen toepassen in hun dagelijkse beroepspraktijk. Dit proces van informatie naar toepasbare en dus bruikbare kennis aan de kant van onze en wordt bedoeld met kennisverwerving. Doel van het programma Het LKCA-programma Kennisverwerving omvat projecten die tot doel hebben onze en zo goed mogelijk in staat te stellen om kennis te verwerven. Dat proces gaat verder dan alleen maar goed communiceren, een leuke bijeenkomst of een uitstekende website. Het gaat ook om betekenisverlening, context bieden en soorten informatie bij elkaar brengen. Het gaat dus ook over debatten aanzwengelen, deel uitmaken van netwerken, co-creëren van kennis enzovoort. Het gaat over zichtbaar zijn als LKCA-medewerker als kennisdeler. En hier moeten we niet zuinig mee zijn. Voor dit doel hebben we veel kanalen beschikbaar, zowel online als offline. Het belangrijkste online kanaal is het digitaal kenniscentrum, een geheel van website, nieuwsbrieven, social media en een online platform waar bezoekers zelf informatie op kunnen uitwisselen, creëren en verspreiden. Maar ook de offline activiteiten zijn een belangrijke bron van mogelijke kennis. Denk hierbij aan bijeenkomsten, debatten, publicaties, lezingen, netwerk- en intervisiebijeenkomsten. Persoonlijke optredens van LKCA-medewerkers vallen dus zeker ook in deze categorie. En sommige kanalen kennen zowel een on- als offline variant, denk hierbij aan de telefonische en digitale (via formulieren en s) vraagbeantwoording. Het programma Kennisverwerving heeft tot doel alle kanalen op de juiste manier in te zetten, goed op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk door de en te laten benutten. Om dat laatste goed te kunnen bepalen zal ook monitoring een onderdeel van dit programma zijn. De ontwikkeling en uitvoering van dit programma kan vanzelfsprekend alleen succesvol zijn in samenwerking met de andere afdelingen. 15 Werkplan LKCA 2014

16 Innovatie kennisbank (02101) Aanleiding, probleemstelling Transformatie van eerdere catalogi naar een aantrekkelijke informatiebank, waar informatie niet alleen gezocht kan worden, maar waar specifieke informatie ook actief gepresenteerd wordt. Naadloos aansluitend bij het nieuwe cms, en volledige integratie met nieuwe website en andere communicatiemiddelen (kennisdossiers, nieuwsbrief), Aansluiten bij wensen van en, Aansluiten bij de (technische) ontwikkelingen van deze tijd, zodat bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van de Informatiebank Een aantrekkelijke én eigentijdse Informatiebank maken die zorgt voor een optimaal gebruiksgemak en publieksbereik. Bestemd voor alle en van LKCA. (in- en extern) Een aantrekkelijke en eigentijdse Informatiebank Kennisspreiding en bijdragen aan het kennisdelingsproces. Optimaal hergebruik van informatie mogelijk maken Tevreden en terugkerende bezoekers/gebruikers Bert Schoones Doorontwikkeling Digitaal Kennis Centrum ( ) Aanleiding, probleemstelling Na de bouw en startfase van het nieuwe DKC zullen er aanvullende/nieuwe wensen zijn die in het DKC gerealiseerd moeten worden. Ook zal de interactiviteit resp. cocreatie verder moeten worden ontwikkeld en in de site worden geïmplementeerd. Het is essentieel dat het DKC bij voortduring inspeelt op nieuwe behoeften en wensen, en op veranderende mogelijkheden om optimaal zichtbaar aanwezig te zijn in de digitale wereld. Op basis van vastgestelde en geprioriteerde wensen wordt het DKC verder uitgebouwd en/of gewijzigd (voorzover dit niet binnen het CMS al kan worden gedaan) Realisatie vastgestelde wensen, waarin ook meetresultaten en gebruikersonderzoek worden betrokken. Optimale presentie en presentatie op internet en in social media. Jan Ensink Doorloop realisatie website inclusief contentmigratie (02201) Na de voorbereidingen in 2013 wordt in de eerste drie maanden van 2014 het Digital Kenniscentrum gebouwd en van content voorzien. Het LKCA een goede, interactieve en breed inzetbaar cms te geven zodat het op alle mogelijke manieren en bovenal crossmediaal en interactief kan communiceren met de en. Een volwaardig ingericht en goed functionerend cms als kloppend hart het digitale kenniscentrum. Jan Ensink 16 Werkplan LKCA 2014

17 Good practices bank ( ) Het onderzoeken van de behoefte aan en optimale digitale vorm voor een specifieke toepassing ter inspiratie en kennisdeling over good practices in binnen en buitenland op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Onderbouwing van de behoefte aan een good practice-bank en welke vorm deze zou krijgen. Jan Ensink Debatten (02212) Naam project Ontwikkelen en implementeren debatfunctie en debatvaardigheden Incl debatreeks Cultuur, Onderwijs, Samenleving en Politiek Het LKCA heeft als kennisinstituut een taak om zichtbaar kennis te laten stromen, zodat meningen zich kunnen vormen en nieuwe kennis kan ontstaan. Ook wordt er een duidelijk appel gedaan op het LKCA om een meer signalerende en agenderende functie te vervullen en zo een bijdrage te leveren een de maatschappelijke discussie over onderwerpen die de werkvelden raken. Een middel dat zeer geschikt is voor beide doelen is het debat. Het doel van het project is een( jaar- of meerjaren) basisplan (incl onderwerpen) te maken voor de debatten in 2014, het onderzoeken of structurele samenwerking met een of meerdere debatcentra (liefst landelijk verspreid en waarbij we gebruik kunnen maken van bestaande infrastructuur)) en inhoudelijke partners mogelijk is. Verder is het doel het voeren en organiseren van debatten (inhoudelijke samenstelling, formats, mogelijkheden, trainen van medewerkers als debatleider of gespreksleider etc) op een hoger plan te tillen binnen het LKCA. Voor 2014 zouden er los van de actualiteit al een paar belangrijke cultuur-maatschappelijke of cultuur-politieke onderwerpen geagendeerd en tot debat kunnen worden. Een van de eerste series zal een debatreeks over strategische vraagstukken van onderwijs en opvoeding, cultuur en samenleving(avond) zijn. LKCA (medewerkers) is in staat om goede en inhoudelijk interessante debatten te organiseren met behulp van ervaren medewerkers en goede partners. LKCA wordt door onze en ervaren als actueel, agenderend en signalerend over onderwerpen als cultuureducatie en cultuurparticipatie. LKCA draagt wezenlijk en aantoonbaar bij aan een brede maatschappelijke discussie over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Angela van Dijk Helpdeskfunctie ( ) Aanleiding, probleemstelling LKCA wordt beschouwd als deskundig op haar werkterrein. Een deel van de weet ons goed te vinden ( via de receptie, de medewerkers, diverse redacties van websites etc), maar een deel ook niet. Dat moet veranderen, want juist deze ondersteuning van de en maakt ons als kennisinstituut uniek. Dus deze functie van het instituut moet breder onder de aandacht worden gebracht en intern beter belegd worden. Momenteel zijn er plannen om ook op de website de medewerkers en de helpdeskfunctie duidelijke te profileren, maar dat vraagt om goed interne werkwijzen en afspraken. 17 Werkplan LKCA 2014

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie