T B. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T B. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 arverslag T B Jaarverslag 2014

2

3 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op Hier staat meer gedetailleerde informatie, inclusief een interview met de CEO, samenvattingen van onze activiteiten in verschillende landen in Europa en daarbuiten en uitgebreide rapportages over onze niet-financiële impact.

4 T B Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values, een internationaal netwerk van waardegedreven banken - Belangrijke gegevens voor de aandeelhouders en certificaathouders van Triodos Bank. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 mei 2015 Ex-dividend datum 27 mei 2015 Betaaldatum dividend 29 mei 2015

5 Jaarverslag 2014 Triodos Bank NV Pagina Kerncijfers in EUR 4 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Segmentrapportage 8 Triodos Groep structuur Duurzaam bankieren 13 Bedrijfsmodel Triodos Bank: Creëren van waarde 16 Verslag van de Directie 18 Corporate governance 48 Bericht van de Raad van Commissarissen 52 Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank 62 Over dit verslag 69 Adressen 70 Colofon 72 3

6 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s Financieel Eigen vermogen Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer* Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten 189,6 163,7 151,6 128,7 102,7 Bedrijfslasten -138,4-112,6-100,1-89,9-78,0 Waardeverminderingen kredietportefeuille -11,1-17,1-20,9-15,8-9,8 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,2 0,2 0,2-0,1-0,1 Bedrijfsresultaat voor belastingen 40,3 34,2 30,8 22,9 14,8 Belastingen bedrijfsresultaat -10,2-8,5-8,2-5,6-3,3 Nettowinst 30,1 25,7 22,6 17,3 11,5 (Common) equity tier 1-ratio ** 19,0% 17,8% 15,9% 14,0% 13,8% Total Capital ratio ** 19,0% 17,8% 16,0% 14,4% 14,7% Leverage ratio *** 8,8% 8,7% 9,0% 8,4% 7,9% Bedrijfslasten/totaal baten 73% 69% 66% 70% 76% Rendement eigen vermogen in % 4,4% 4,3% 4,5% 4,3% 3,4% Rendement op vermogen in % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% Per aandeel (in EUR) Intrinsieke waarde ultimo Nettowinst**** 3,41 3,23 3,37 3,18 2,45 Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 4

7 Sociaal Aantal medewerkers ultimo***** Uitstroom 10% 7% 10% 9% 11% Percentage vrouwen met managementfunctie 40% 40% 42% 37% 35% Opleidingskosten per medewerker in euro s Verhouding hoogste/laagste salaris****** 9,6 9, ,8 8,5 Milieu CO 2 -emissie (1000 kg) Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% * Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. ** De berekening van de (common) equity tier 1-ratio en de total capital ratio over 2014 is gebaseerd op de verslagleggingsvereiste in de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel II-regels. *** De berekening van de leverage ratio over 2014 is gebaseerd op de verslagleggingsvereiste volgens de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel III-regels. **** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. ***** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. ****** De factor tussen het laagste en het hoogste salaris wordt zorgvuldig bewaakt om ervoor te zorgen dat deze niet te hoog wordt. Deze factor wordt per land berekend. In 2014 was de verhouding in Nederland 9,6. Deze verhouding was lager in andere landen als gevolg van de kleinere omvang van de kantoren en omdat de Directie van Triodos Bank vanuit het hoofdkantoor in Nederland werkt. 5

8 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 voor winstverdeling in duizenden euro s Activa Kasmiddelen Overheidspapier Bankiers Kredieten Rentedragende waardepapieren Aandelen 4 4 Deelnemingen Immateriële vaste activa Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Overlopende activa Totaal activa Passiva Bankiers Toevertrouwde middelen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Achtergestelde schulden Eigen vermogen Totaal eigen vermogen en passiva Voorwaardelijke schulden Onherroepelijke faciliteiten

9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014 in duizenden euro s Baten Rentebaten Rentelasten Rente Opbrengsten uit overige deelnemingen Opbrengsten uit effecten en deelnemingen Provisiebaten Provisielasten Provisie Resultaat uit financiële transacties Overige baten Overige baten Totaal baten Lasten Personeels- en andere beheerkosten Afschrijvingen en waardeveranderingen materiële en immateriële vaste activa Bedrijfslasten Waardeverminderingen kredietportefeuille Waardeveranderingen van deelnemingen Totaal lasten Bedrijfsresultaat voor belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Bedragen in euro s Nettowinst per aandeel 3,41 3,23 Dividend per aandeel 1,95 1,95 7

10 Segmentrapportage Kerncijfers 2014 per vestiging en per business unit in duizenden euro's Bank Nederland Bank België Bank Verenigd Koninkrijk Bank Spanje Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer 1 Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten Bedrijfslasten Waardeveranderingen kredietportefeuille Waardeveranderingen deelnemingen Bedrijfsresultaat Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdbasis 138,9 104,1 107,3 228,0 Bedrijfslasten/totaal baten 64% 71% 73% 83% 1) N.B.: op het moment dat deze jaarrekening werd opgesteld waren de jaarrekeningen van de fondsen in beheer nog niet afgerond. 8

11 Bank Duitsland Totaal bancaire activiteiten Investment Management Beleggingsadviesdiensten Private Banking Overige Eliminatie intercompany transacties Totaal ,3 616,6 98,7 1,8 15,4 155,3 887,8 139% 74% 65% 93% 80% 73% 9

12 Kredietverlening per sector in 2014 na correcties in verband met interne transacties tussen Triodos vestigingen in duizenden euro s Totaal Nederland België bedrag % aantal bedrag % aantal bedrag Milieu Biologische landbouw ,8% ,9% Natuurvoeding ,9% ,5% Groene energie ,0% ,7% Duurzaam vastgoed ,4% ,0% Milieutechnologie ,6% ,9% ,7% ,0% Sociaal Detailhandel non-food ,3% ,3% Productie ,5% ,3% Professionele diensten ,9% ,7% Sociale woningbouw ,9% ,9% Gezondheidszorg ,3% ,9% Maatschappelijke projecten ,3% ,1% Fair trade ,1% ,0% Ontwikkelingssamenwerking ,9% ,8% ,2% ,0% Cultuur Onderwijs ,4% ,7% Kinderopvang ,3% ,6% Kunst en cultuur ,1% ,6% Levensbeschouwing ,8% ,9% Recreatie ,0% ,7% ,6% ,5% Particuliere kredieten ,7% ,0% Gemeentelijke kredieten ,8% ,5% 18 Totaal ,0% ,0%

13 België Verenigd Koninkrijk Spanje Duitsland % aantal bedrag % aantal bedrag % aantal bedrag % aantal 0,3% ,8% ,6% ,6% 13 1,3% ,4% ,3% ,2% 21 40,0% ,9% ,9% ,1% 48 11,1% ,9% ,9% 403 0,0% 2,1% ,3% ,1% 60 0,0% 54,8% ,3% ,8% ,9% 82 0,2% ,4% ,2% 36 0,0% 1,5% ,0% ,3% 20 0,0% 1,0% ,9% ,4% ,0% 176 6,5% ,5% ,0% ,7% 17 15,8% ,8% ,7% ,1% 75 1,4% ,0% ,7% 397 0,0% 0,1% ,1% ,1% ,1% 3 0,5% ,1% ,6% 9 0,0% 27,0% ,8% ,0% ,9% 271 4,4% ,0% ,1% ,5% 48 0,2% ,1% ,0% 4 0,0% 2,3% ,0% ,2% 273 0,0% 0,4% ,5% ,3% ,4% 2 0,9% ,3% ,5% ,2% 12 8,2% ,9% ,1% ,1% 62 10,0% ,0% 852 0,1% ,1% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% ,0% ,0%

14 Triodos Groep structuur 2014 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa Emerging markets Private Banking Nederland België Retail Banking Ons doel is onze klanten via ons Europese vestigingennetwerk betrouwbare diensten aan te bieden, zoals sparen, betalen, lenen en beleggen. Business Banking We lenen uitsluitend geld aan organisaties die een positieve en blijvende verandering willen bewerkstelligen. Met onze leningen richten we ons op drie kerngebieden: Natuur & Milieu Cultuur & Welzijn Sociale economie Impact Investing vindt plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen. De 17 actieve fondsen zijn ondergebracht in bedrijfsonderdelen op basis van de thema s waarin ze beleggen: Energie en klimaat Emerging markets Real Estate Kunst & Cultuur Landbouw & Duurzame voeding Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI) Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen. Duurzaam vermogensbeheer vormt daarbij de kern, waarbij zowel Triodos beleggingsfondsen als individueel vermogensbeheer worden aangeboden. 12

15 Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. De missie van Triodos Bank is bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen; onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. Ambitie Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Met als sleutelbegrippen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in de praktijk. Dat betekent op de eerste plaats het aanbieden van diensten en producten die duurzaamheid direct bevorderen. Geld speelt daarbij een sturende rol. Bewust omgaan met geld betekent investeren in een duurzame economie. Daarmee wordt op een bewuste wijze aan een kwalitatief betere samenleving gewerkt. Markten en kernactiviteiten Triodos Bank wil haar missie en strategie als duurzame bank op drie verschillende manieren realiseren. Als relatiebank De dienstverlening van Triodos Bank is gebaseerd op het verdiepen en ontwikkelen van langdurige relaties met haar klanten. Deze relatiegerichtheid is terug te vinden in de hele organisatie. De wijze waarop die relaties worden ontwikkeld, verschilt per land, rekeninghoudend met culturele verschillen. Triodos Bank onderhoudt haar klantrelaties via verschillende kanalen; lokale kantoren waar klanten kunnen worden ontvangen, telefonisch en in toenemende mate via internet. Triodos Bank streeft naar een klantenbestand van zowel particulieren als bedrijven die nadrukkelijk voor Triodos Bank kiezen. Overigens verschilt het dienstenpakket per land waar Triodos Bank is gevestigd, mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de betreffende vestigingen zich bevinden. Duurzame dienstverlener Een bankklant wil niet alleen duurzame producten en diensten, maar ook een goede prijsstelling en een goede service. Triodos Bank is van mening dat deze belangrijke klantwaarden niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit betekent concreet dat zij streeft naar het aanbieden van een adequaat pakket aan bancaire diensten waarmee direct of indirect duurzame ontwikkeling wordt bevorderd. De combinatie van relatiebankieren en bancaire producten waarmee duurzame ontwikkeling wordt gefinancierd, leidt tot nieuwe productontwikkeling. Dat kan van land tot land verschillen. Een goed voorbeeld is dat spaarders ervoor kunnen kiezen hun rente (of een gedeelte daarvan) aan een maatschappelijk doel te schenken. Een andere voorbeeld is de uitgifte van Social Impact Bonds (maatschappelijke obligaties) die de Corporate Finance-afdeling van Triodos Bank in het Verenigd Koninkrijk heeft begeleid. De obligaties dienen ter financiering van bijvoorbeeld een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van dakloosheid en terugdringing van de werkloosheid. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse vestiging in 2012 s werelds eerste Mobiel Bankieren app op de markt gebracht die de gebruiker direct laat zien welke duurzame projecten de bank financiert. In Nederland brengt de bank ook diverse fondsen op de markt waarmee beleggers direct kunnen beleggen in sectoren zoals duurzame energie, kunst en cultuur en financiële instellingen die zich richten op 13

16 inclusive finance in opkomende markten. Sommige van deze fondsen profiteren van belastingvoordelen die in het leven zijn geroepen om beleggingen in deze sectoren te bevorderen. Referentie voor Duurzaam Bankieren Triodos Bank wil het publieke debat over thema s als levenskwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bankieren bevorderen. Met haar meer dan 30 jaar ervaring wil de bank in het maatschappelijk krachtenveld mede richting geven aan duurzame ontwikkeling. De resultaten van dit publieke debat reiken veel verder dan de eigen activiteiten van Triodos Bank. Door haar visie en aanpak heeft Triodos Bank internationaal erkenning gekregen. Met deelname aan het publieke debat, veelal door middel van evenementen met een grote maatschappelijke impact, wordt zichtbaar waar Triodos Bank voor staat en wat haar visie is ten aanzien van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. 14

17 (Deze pagina is bewust blanco gelaten.) 15

18 Het Triodos bedrijfsmodel: Creëren van waarde De essentie van Triodos Bank Kapitaalinputs Sociaal (kapitaal) Deskundige, missiegedreven en gemotiveerde medewerkers Expertise in de sociale, culturele & ecologische sector Ondersteund door specialistische opleidingsprogramma s en ontwikkelingsmogelijkheden Inspirerend (kapitaal) Regelmatige reflectiesessies Onderhouden van een wederzijdse dialoog met stakeholders Financieel (kapitaal) Toevertrouwde middelen van waardegedreven klanten die kiezen voor een positieve besteding van hun geld Eerlijke en marktgemiddelde rendementen, aantrekkelijk voor loyale, waardegedreven klanten WAARDECREATIE Een waardegedreven bank, die mensen in staat bewust om te gaan met geld om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde maatschappij waarbij menselijke waardigheid centraal staat Onze rol Onze missie volledig geïntegreerd in onze strategie Uitsluitend financieren van duurzame ondernemingen in de reële economie op een volledig transparante wijze Zinvolle, menselijke relaties met klanten Eerste bank met een compleet product- en dienstaanbod Financieel robuust, inclusief hoge kapitaalratio s Risicomanagement, evenwichtige groei (beoogde verhouding kredieten/ deposito s 65 70%) Bieden van eerlijke financiële rendementen met een duurzame impact Fungeren als referentiepunt voor duurzaam bankieren door onze eigen duurzaamheid, innovatie en leiderschap De veranderende wereld Inspelen op een veranderend landschap van maatschappelijke uitdagingen en innovatieve ondernemingen die ze het hoofd bieden 16

19 WAARDECREATIE Waarde-outputs Mensen (People) Leveren van een positieve bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van de maatschappij Bieden van ondersteuning aan een relevante gemeenschap om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen Waardegedreven ondernemers in staat stellen hun potentieel volledig te ontwikkelen Transparante financiering zodat stakeholders zien wat er met hun geld gebeurt Planeet (Planet) Kredieten voor duurzaam en inclusief ondernemen Ontwikkelen van een duurzame, circulaire economie Welvaart (Prosperity) Eerlijk rendement op eigen vermogen (doelstelling 4 à 5% in 2015) Leverage ratio van ten minste 8%, waardoor veerkracht wordt gegarandeerd Ontwikkelen van overtuigende visies voor de toekomst van de financiële sector Triodos Bank bedrijfsmodel in vogelvlucht In ons bedrijfsmodel wordt inbreng van kapitaal, zoals de vaardigheden en het ondernemerschap van onze medewerkers en het geld van onze klanten, via onze kernproducten en -diensten, getransformeerd tot waarde-outputs, zoals het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een gezonde maatschappij. Om dit financieel haalbaar te maken, bieden wij een eerlijke rente aan spaarders en streven we naar langetermijnrendementen voor mensen die investeren in onze beleggingsfondsen en in Triodos Bank zelf. We gebruiken deze deposito s om kredieten te verstrekken aan duurzame ondernemers die actief zijn in de reële economie, zodat ze reële impact kunnen leveren. Bij het verstrekken van kredieten aan duurzame ondernemingen spreken we liever deposito s aan dan dat we van andere banken lenen. Ook streven we naar een gezond evenwicht tussen kredieten en deposito s. We hanteren een gezond kapitaalniveau, ruimschoots boven de vereisten op grond van de regelgeving. Dit komt onze robuustheid op de lange termijn ten goede. Triodos Bank ontwikkelt door cycli van reflectie en dialogen. Vanuit onze essentie als organisatie gaan we een interactie aan met de veranderende behoeften in de maatschappij. 17

20 Verslag van de Directie Het jaarverslag in het kort Het directieverslag geeft een overzicht van hoe Triodos Bank kijkt naar de wereld waarin zij opereert, de activiteiten en impact van de bank in 2014, en de vooruitzichten. Om de leesbaarheid van dit hoofdstuk te bevorderen, is de tekst opgebouwd uit de volgende onderdelen: Een algemeen deel: de algemene visie op de wereld waarin we leven, en de plek van Triodos Bank daarin. Een analyse van belangrijke ofwel materiële onderwerpen: deze onderwerpen zijn vastgesteld door onze stakeholders en Triodos Bank zelf. Ze komen op verschillende plekken in het jaarverslag terug. Een samenvatting van onze belangrijkste strategische doelstellingen, prestaties en doelen voor de toekomst. Onze resultaten: daarbij gaat het zowel om de resultaten in termen van impact als de financiële resultaten. Er wordt ingegaan op Triodos Bank en haar verschillende landenvestigingen, Triodos Investment Management en Private Banking. De belangrijkste informatie over risico en compliance. Reacties op het Jaarverslag zijn van harte welkom. U kunt uw feedback sturen naar Welkom bij het optimisme Er is in de samenleving een groeiende beweging gaande van mensen die laten zien dat ieder individu méér invloed heeft dan we denken. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist wij als burgers met antwoorden moeten komen op de huidige grote vraagstukken. Het jaar 2014 werd gedomineerd door conflicten in Oekraïne en in het Midden-Oosten en terrorismedreiging in West-Europa. En ook door aanhoudende economische onzekerheden in grote delen van Europa en toenemende bezorgdheid over het ontbreken van een adequate aanpak van het klimaatvraagstuk. Dit alles leidt tot de vraag welke waarden eigenlijk van belang zouden moeten zijn in de samenleving, en in welke staat we de wereld kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. In de afgelopen eeuw keek men naar de overheid als het ging om het aanpakken van de grote problemen waar de samenleving mee worstelde. De rol van de overheid en van overheidsbeleid blijft ook in de toekomst van groot belang. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van wettelijke kaders voor de samenleving, en het waarborgen van een democratische verankering van individuele rechten en verantwoordelijkheden. Toch lijkt het er steeds meer op dat de overheid niet meer goed is toegerust op de complexe en snel veranderende wereld. Volgens Triodos Bank zijn het juist burgers, ondernemers en de banken die hen financieren, die het initiatief kunnen en moeten nemen bij het vormgeven van een betere toekomst. Veel lijkt erop te duiden dat de antwoorden op de belangrijkste uitdagingen van deze tijd, steeds vaker uit niet-traditionele hoek komen. Relevant in dit kader is bijvoorbeeld de aandacht die een denker als Thomas Piketty afgelopen jaar kreeg voor zijn analyse van de groeiende ongelijkheid in rijkdom. Of de people s climate march ; met ruim evenementen in 162 landen de grootste klimaatbetoging ooit. Tegelijkertijd besloten verschillende vooraanstaande organisaties om niet langer te beleggen in oliemaatschappijen. Daarbij ging het onder meer om diverse universiteiten. Maar ook om de Rockefeller Foundation een organisatie die haar kapitaalsbasis juist te danken heeft aan de olieindustrie. Allemaal voorbeelden die aangeven dat mensen in toenemende mate kijken naar anders gestemde instituten en individuen, en niet in de laatste plaats naar zichzelf, als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven. Groepen mensen en individuele burgers slagen er steeds beter in om de agenda van het maatschappelijk debat te beïnvloeden. Dat sluit naadloos aan op de benadering van Triodos Bank in het financieren van bedrijven met een positieve 18

21 maatschappelijke impact. We gebruiken spaargeld en geld van beleggers om ondernemingen met een maatschappelijke meerwaarde te financieren. die manier maken we het voor mensen mogelijk om hun geld te laten werken op een manier die strookt met hun waarden. Daarmee is het geld van onze klanten niet langer waardenvrij. Bezit van geld brengt verantwoordelijkheid met zich mee, en kan worden ingezet bij het financieren van duurzame ondernemingen. Banken zijn van belang bij het faciliteren van groei en ontwikkeling van samenlevingen. Naar onze overtuiging is de mate waarin banken de reële economie financieren cruciaal. Want juist in de reële economie kan geld werkelijk invloed hebben op het leven van mensen. Dit is altijd de visie van Triodos Bank geweest en was ook in 2014 bepalend voor ons handelen. Volgens ons beseffen steeds meer financiële instellingen en in toenemende mate ook de grote spelers dat we allemaal onderdeel zijn van een financieel ecosysteem. Binnen dat systeem bestaan onderlinge relaties en afhankelijkheden, wat betekent dat we rekening moeten houden met elkaars belangen. Net als in een natuurlijk ecosysteem wordt ook het financiële systeem veerkrachtiger wanneer sprake is van diversiteit. Triodos Bank staat niet alleen in deze opvatting, ook niet als het gaat om haar brede benadering. Om verandering te bewerkstelligen, is samenwerken met anderen voor Triodos Bank cruciaal. De bank was in 2014 actief in verschillende lokale, Europese en mondiale netwerken. Zo zijn we medeoprichter en lid van de Global Alliance for Banking on Values (GABV). De GABV is een international netwerk van onafhankelijke duurzame banken met een waardengedreven missie en strategie. Triodos Bank is ook medeoprichter van het Sustainable Finance Lab, een netwerk van wetenschappers gericht op het ontwikkelen van ideeën rond een meer duurzame financiële sector. In 2014 speelde dit netwerk een leidende rol in het debat over de toekomst van het bancaire systeem. Groene scheuten We namen in 2014 een positieve ontwikkeling waar. Zo waren er ineens overal ter wereld ondernemingen en banken die de duurzaamheidsagenda omarmden. Kleine en grote bedrijven hebben een begin gemaakt met duurzaamheid een centrale plaats geven in hun hele manier van werken. Vaak waren dat ondernemingen die ondanks de moeilijke economische omstandigheden een gemiddeld groeipercentage van 15% wisten te realiseren. Dit laatste blijkt uit het VN-rapport Business case for eco innovation. Triodos Bank droeg bij aan het tot stand komen van dit rapport. De G8 Social Investment Taskforce publiceerde een rapport rond impact investment. Het rapport trok wereldwijd de nodige aandacht, niet in de laatste plaats omdat het voorstellen deed voor concrete veranderingen. Triodos Bank was de Europese vertegenwoordiger binnen de taskforce en publiceerde, aanvullend op het werk van de taskforce, zelf het rapport Impact Investing for Everyone. Het is een pleidooi voor een meer inclusieve benadering van investeren in positieve verandering. Investeren in de snel groeiende markt van impact investing, zou niet alleen voorbehouden moeten zijn aan kapitaalkrachtige particuliere beleggers en pensioenfondsen; het zou ook voor de gewone burger mogelijk moeten zijn. Triodos Bank gelooft in de kracht van brede bewegingen van burgers bij het tot stand brengen van een positieve verandering. In 2014 zagen we dergelijke bewegingen op verschillende plaatsten. De bank laat zelf al 35 jaar zien dat investeren met oog voor maatschappelijke rendement steeds meer aanspreekt en bovendien in een concrete behoefte van de samenleving voorziet. Duurzame innovatie We zien een groeiende aandacht voor een meer waardengedreven benadering van sociale en economische vraagstukken. Het gaat om een werkelijk toekomstgerichte benadering. Tegelijkertijd is de ontwikkelingsrichting van die waardengedreven benadering moeilijk te voorspellen en dynamisch. 19

22 Er is sprake van grote veranderingen in de manier waarop mensen investeren. En ook in de manier waarop ondernemers krediet aantrekken en waarop transacties plaatsvinden. Meer mensen zoeken naar alternatieve en haalbare manieren om de veranderkracht van hun geld actief aan te wenden. Banken spelen daarbij vaak geen rol. Deze voor banken verstorende ontwikkelingen brengen zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Crowdfunding is een belangrijk voorbeeld. Bij crowdfunding gaat het om het bijeenbrengen van kapitaal van een groep investeerders de crowd - voor een concrete onderneming of specifiek project. Meestal vindt de werving online plaats. Wij willen onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met crowdfundinginitiatieven. We denken als bank van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Het biedt ons ook de kans de maatschappelijke impact van onze rol als financier verder te vergroten. Crowdfunding is aanvullend op de rol van banken en vergroot de diversiteit van het financiële ecosysteem, omdat het is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen mensen, en minder regulering vergt. Triodos Renewables in het Verenigd Koninkrijk, verkende in 2014 de mogelijkheden van deze vorm van samenwerking. Triodos Renewables werkte samen met een crowdfunding-platform (Trillion Fund) bij het aantrekken van ruim EUR 4,2 miljoen. Triodos Bank is geïnteresseerd en bekijkt, net als haar stakeholders, financiële producten en diensten die gericht zijn op het realiseren van verandering in de samenleving. Financiële producten die dat beogen, zijn de afgelopen jaren in populariteit toegenomen. Er is bijvoorbeeld een groeiende belangstelling voor hypotheken voor duurzame woningen in Nederland, België en Spanje. In totaal heeft de bank in 2014 EUR 404 miljoen aan hypotheken kunnen verstrekken (2013: EUR 274 miljoen). Het gaat hierbij om hypotheken die een financieel voordeel bieden wanneer een huis wordt verduurzaamd. Financiële producten zoals deze bieden mensen nieuwe mogelijkheden om op een duurzamere manier te leven. Banken worden steeds meer onderdeel van een veel diverser financieel systeem dat ruimte biedt aan innovaties zoals ook blijkt uit het aanbieden van groene obligaties door enkele grote ondernemingen. Relevant in dit kader is ook de lancering in het Verenigd Koninkrijk van de allereerste social impact bonds (onder de Social Investment Tax Relief). Triodos Bank werkte in 2014 mee aan het naar de markt brengen van deze obligaties. Dat deden we omdat we bij willen dragen aan ontwikkelingen die de traditionele manier van bankieren verbreden, en die leiden tot nieuwe mogelijkheden bij het aanwenden van geld. We zijn een bank die duurzame financiële producten aanbiedt. Maar onze aandacht voor duurzaamheid is breder dan dat. Zo investeren we in de vernieuwing van traditionele bankproducten, zodat die voldoen aan de duurzaamheidscriteria die we als bank hanteren. Concrete voorbeelden zijn volledig biologisch afbreekbare betaalpassen en creditcards. Maar ook spaarrekeningen en termijndeposito s die klanten de mogelijkheid bieden om hun rente te schenken. En betaalautomaten die papier met het Forest Stewardship Council (FSC) keurmerk gebruiken. Klaar voor een onzekere toekomst We hebben gedurende 2014 gewerkt aan onze strategie voor de de komende tien jaar. Tijdens dit project - Triodos hebben we een aantal toekomst scenario s ontwikkeld. Dit project werd geleid door een voorbereidingsgroep bestaande uit senior medewerkers samen met een lid van de Raad van Commissarissen en een lid van het bestuur van de SAAT. Als onderdeel van het project werden werkbezoeken gebracht aan verschillende bedrijven en projecten: ondernemingen die op diverse manieren worstelen met de vraag hoe de toekomst eruit zal zien. Onder meer een luchtvaartmaatschappij en een groen energiebedrijf. We willen leren van de ervaring van anderen om zo meer zicht te krijgen op de mogelijke toekomst die we in de vorm van vier toekomstscenario s hebben proberen te vatten. Ten eerste een toekomstscenario 20

23 waarin de overheid domineert ( big government ), ten tweede een scenario waarin het bedrijfsleven bepalend is ( big business ). Een derde senario waarbij de toekomstige samenleving gekleurd wordt door scherpe sociale tegenstelling tussen happy en unhappy -gemeenschappen, en tot slot een scenario waarbij sprake is van vergaande samenwerking tussen burgers, bedrijfsleven en overheid. Centraal binnen Triodos 2025 stond het verkennen van de rol die Triodos Bank zou kunnen spelen binnen de geschetste toekomstbeelden, en in het bijzonder aan welke duurzame financiële diensten en -producten er dan behoefte is. De resultaten van het project Triodos 2025 zijn de basis voor onze lange termijn strategie. We willen in 2015 onze bevindingen in het kader van deze strategische verkenningen breder bekendmaken. Risico is belangrijk Triodos Bank moet volledig voldoen aan de verplichtingen die wet- en regelgeving van een middelgrote bank verlangen. Dit vereiste gedurende 2014 de nodige extra tijd en aandacht, met name om het het risicomanagement, de systemen en de interne governance te versterken. Die versterking zorgt ervoor dat Triodos Bank goed voorbereid is op de toekomst. Deze extra aandacht (samen met de toegenomen regeldruk) leidde tot een lagere groei van de kredietverlening over Na aftrek van de kosten voor medewerkers en bedrijfsvoering, maken banken hun winst uit het verschil tussen de rente die ze aan hun spaarders betalen en de rente die kredietnemers aan de bank betalen. De lagere kredietverlening drukt dan ook op de winst van Triodos Bank over Deze onderwerpen stonden regelmatig op de agenda van de gesprekken met de Raad van Commissarissen. Ook met het bestuur van SAAT werden de onderwerpen in het licht van de missie regelmatig besproken. Het belang daarvan is evident: het gaat om het verder versterken van onze positie als een veerkrachtige en gezonde financiële instelling, om het realiseren van onze missie en waarden, en om de toekomstbestendigheid van de organisatie. Om ook in de toekomst een robuuste financiële instelling te blijven, hebben we in 2014 onze kapitaalspositie verder versterkt. De kredietverlening, toevertrouwde middelen (waaronder spaargelden) en de inleg bij beleggingsfondsen is verder gegroeid. Het totaal in beheer gegeven vermogen nam toe tot ruim EUR 10 miljard. Het blijft een uitdaging om de kredietverlening op een evenwichtige manier mee te laten groeien met de snelle groei van de spaartegoeden. Tegelijk werken we aan het verder verbreden van onze kredietportefeuille, en zetten in dat kader in op het ontwikkelen van onze kredietverlening binnen specifieke sectoren. Dat laatste doen we bijvoorbeeld in de sector duurzame energie, waar we niet alleen duurzame energieopwekking financieren, maar ook kredieten verstrekken aan energiebesparingsprojecten en aan projecten op het gebied van energieopslag en -distributie. Het verstrekken van hypotheken voor duurzame woningen is een andere manier om de kredietportefeuille te laten groeien en daarmee een beter evenwicht met de omvang van de spaartegoeden te bewerkstelligen. Deze hypotheken stimuleren huiseigenaren om hun woning te verduurzamen. In 2014 realiseerden we binnen de hypotheekportefeuille een groei van 47%. Die groei droeg met name bij aan het realiseren van een verhouding van 68% tussen kredieten en spaartegoeden. Ook in 2015 en daarna houdt dit onderwerp onze speciale aandacht. Doelstellingen bereiken met een zinvolle maatschappelijke bijdrage Bevorderen van levenskwaliteit staat centraal in de missie van Triodos Bank. We financieren alleen díe sociale, ecologische en culturele sectoren die daar ook daadwerkelijk aan bijdragen. We zoeken steeds naar de drukpunten waarmee we een bredere maatschappelijke invloed kunnen uitoefenen en dat gaat verder dan het verstrekken van kredieten aan duurzame bedrijven. Deze strategische benadering vergroot onze invloed. Er is in zekere zin sprake van een hefboomeffect. Die krijgt ook vorm doordat we ons als bank hebben ontwikkeld tot 21

24 referentiepunt van waardengedreven bankieren. We zijn daarbij actief binnen netwerken, nemen deel aan relevante evenementen en zijn zichtbaar in de media. Triodos Bank wordt al een aantal jaren gezien als toonaangevend in duurzaam bankieren, onder meer door initiatieven zoals het Sustainable Finance Lab (SFL). Binnen het SFL brengen we vooraanstaande wetenschappers samen rond het thema duurzame financiële sector. Een initiatief als het SFL biedt Triodos Bank de gelegenheid richting te geven aan het debat over de noodzakelijke veranderingen in de financiële sector. Het SFL stimuleerde de instelling van een formele adviescommissie aan de Nederlandse regering. De commissie droeg bij aan het vormgeven van nationaal en Europees beleid inzake banken en de financiële sector. Alle internationale vestigingen van Triodos Bank namen in 2014 deel aan een campagne van de GABV om waardengedreven bankieren meer bekendheid te geven. Het ging om het eerste mondiale evenement ooit rond dat thema. Meten van prestaties is lastig wanneer sprake is van een integrale benadering, waarbij zowel financiële als niet-financiële doelstellingen een rol spelen. Dit probleem speelt met name binnen een financiële sector waar cijfers zo n grote rol spelen bij het bepalen van succes. Tegen die achtergrond hebben we in 2014 voor het eerst aan het Jaarverslag over 2013 een extra hoofdstuk toegevoegd over onze niet-financiële impact. Dit hoofdstuk bevat een scorebord dat is ontwikkeld door de GABV. Doel van het scorebord is het bepalen van de mate van duurzaamheid en het maatschappelijk rendement (impact) van banken. Triodos Bank was daarmee de eerste bank ter wereld die aan de hand van deze methode haar impact inzichtelijk maakt. We zijn ervan overtuigd dat deze methode een goede manier is om te bepalen wat de werkelijke effecten zijn van de activiteiten van de bank in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Die helderheid is ook van belang als het gaat om de communicatie rond de doelstellingen en de impact van de bank. De methode maakt het mogelijk om breder te kijken dan alleen naar het smalle, financiële perspectief. We willen hier op doorbouwen en een belangrijke rol blijven spelen in het verder ontwikkelen van impact reporting. Daarbij richten we ons zowel op het voldoen aan, als op het verder ontwikkelen van bestaande standaarden. En ook op het gezamenlijk vormgeven en bevorderen van beoordelingssytematieken die uitgaan van brede benaderingen. Dit Jaarverslag over 2014 toont voor het eerst onze resultaten op basis van de onderwerpen die voor onze stakeholders het meest van belang zijn. Het gaat daarbij om een materialiteitsanalyse. Die analyse komt hieronder verder aan de orde. Ze is onder meer gebaseerd op geformaliseerde gesprekken met onze stakeholders. Duurzaamheid en de bewuste omgang met geld die daarvoor nodig is, zijn voor Triodos Bank onverbrekelijk onderdeel van alles wat we doen. De materialiteitsanalyse laat daarom de samenhang zien tussen duurzame en financiële onderwerpen. Die integrale benadering komt voort uit onze opvattingen over wat onze stakeholders en de bank zelf zien als het belangrijkste in ons werk. Daarbij gaat het dus niet alleen om typische duurzaamheidthema s. De materialiteitsanalyse is een belangrijke stap bij het beter in beeld krijgen van de onderwerpen die voor onze stakeholders van het grootste belang zijn. Analyse materialiteit Contact met stakeholders is voor Triodos Bank altijd al van grote waarde. We leren veel van een open dialoog met onze stakeholders, waaronder klanten. Die dialoog geven we op verschillende manieren vorm. Denk aan klantendagen waarop we in alle landen waar de bank is gevestigd contacten hebben met honderden klanten. Maar denk ook aan bijeenkomsten met certificaathouders en aan (klant) onderzoeken. Afgelopen jaar hebben we in dit kader een geformaliseerd proces gestart door een analyse uit te voeren van de onderwerpen die voor zowel onze stakeholders als voor onszelf het belangrijkst zijn. Bedrijven worden steeds vaker gevraagd om over hun duurzaamheidsresultaten op een zoals hierboven beschreven gestructureerde manier verslag te doen. 22

25 Dat kan op basis van de G4 Sustainability Reporting Guidelines van het Global Reporting Initiative. Een dergelijke gestructureerde manier van verslaglegging is anders dan een meer algemene benadering. Bij die laatste is vaak aandacht voor veel verschillende onderwerpen: ook voor de onder werpen die slechts een beperkte invloed hebben op de maatschappe lijke impact van de organisatie in kwestie. In tegenstelling tot veel andere organisaties, is duurzaamheid bij Triodos Bank geïntegreerd in de core business. Vandaar dat verschillende duurzaamheidsonderwerpen ook terugkomen in de onderstaande tabel met strategische doelstellingen. En vandaar ook dat de onderwerpen op verschillende andere plaatsen in dit Jaarverslag een plek hebben. Omdat we ons volledig richten op het realiseren van maatschappelijke impact (of: maatschappelijk rendement), is de benadering van Triodos Bank en van onze stakeholders anders dan de benadering van veel andere banken. We richten ons niet zozeer op de vraag wat we al dan niet doen. Onze materialiteits analyse concentreert zich juist op de vraag hoe we de dingen doen. Dat kunnen we toelichten aan de hand van een voorbeeld. Wij willen bijvoorbeeld een positieve verandering bewerkstelligen in de samenleving. Juist daarom willen we als bank als referentiepunt of thought leader acteren. Op die manier kunnen we de bankensector inspireren tot meer diversiviteit, grotere transparantie en meer duurzaamheid. Materialiteitsmatrix LAAG Relevantie voor stakeholders HOOG Duurzame leveranciers Openbare verantwoording en verslaglegging Beloning Duurzame bedrijfsvoering Verantwoordelijke werkgever Gegevensbescherming Diversiteit in de organisatie Klanten helpen duurzamer te worden Lerende organisatie Bijdragen aan (lokale) gemeenschappen Thought leader Financiële dienstverlening Sectorkennis Risicomanagement Geïntegreerde missie en strategie Impactbeleggingen Betrokkenheid bij klanten en stakeholders LAAG Impact op Triodos Bank HOOG 23

26 De materialiteitsanalyse is gebaseerd op onderzoek, op aanvullende gesprekken tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de drie verschillende groepen stakeholders van Triodos Bank, en tot slot op individuele interviews. De genoemde drie stakeholdergroepen zijn als volgt gedefinieerd: Zij die rechtstreeks betrokken zijn bij economische transacties met de bank (zoals klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers) Zij die niet rechtstreeks betrokken zijn bij economische transacties, maar die vanuit een maatschappelijk oogpunt wel met Triodos Bank zijn verbonden (zoals NGO s, overheid en media) Zij die nieuwe kennis en inzichten bieden (zoals adviseurs en inspirerende denkers) en ons aldus aanzetten tot reflecteren op en het verkennen en onderzoeken van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. De analyse is uitgevoerd voor de gehele organisatie, en is niet beperkt tot de Nederlandse context. Toch zijn voornamelijk mensen uit Nederland erbij betrokken geweest. We willen het project komend jaar verder internationaliseren, en zijn van plan om gedetailleerdere discussies te organiseren met stakeholders in alle landen waarin de bank actief is. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat de stakeholders het van belang vinden en verwachten dat Triodos Bank zich blijft manifesteren als een toonaangevende partij in duurzaam bankieren. Men vindt het bovendien van belang dat de strategie van Triodos Bank verankerd blijft in haar missie. Daarnaast hechten stakeholders en de bank grote waarde aan duurzame financiële services. Hetzelfde geldt voor het belang van impact investment (in dit kader wordt met impact investment zowel gedoeld op kredietverlening aan, als op investeringen in duurzame ondernemingen. Bijvoorbeeld duurzame energiebedrijven en biologische landbouwprojecten). Uit de analyse blijkt dat onze stakeholders het van belang vinden dat Triodos Bank acteert als thought leader in waardengedreven bankieren. Ook Triodos Bank ziet voor zichzelf een rol op dat vlak. En net als onze stakeholders vinden we het als bank van belang om onze kredietklanten te stimuleren en te helpen zich nog verder te verduurzamen. In het online Jaarverslag van Triodos Bank vindt u voorbeelden onder meer interviews met kredietnemers. Zie In tegenstelling tot bij veel andere banken, leidt het beloningsbeleid tot weinig discussie bij de stakeholders en de bank.. Het beloningsbeleid van Triodos Bank komt blijkbaar overeen met wat de stakeholders van een bank als Triodos Bank verwachten. Triodos Bank keert bijvoorbeeld geen bonussen uit, en de bank kent een relatief beperkt verschil tussen het hoogste en het laagste salaris. Kijk voor meer informatie over ons beloningsbeleid en voor een gedetailleerder materialiteitsanalyse op Missiegedreven strategie De strategie van Triodos Bank is gebaseerd op haar missie, en is gericht op de vraag wat maatschappelijk gezien van belang is en wat wij daar als duurzame financiële instelling aan kunnen bijdragen. In het Jaarverslag over 2013 hebben we onze strategie voor het eerst uitgebreid beschreven, zoals ook nu weer in onderstaande tabel. Het vertalen van onze missie in een succesvolle strategie, blijft een belangrijk aandachtspunt voor de bank. Het is ook een belangrijk gespreksonderwerp met de Raad van Commissarissen en het Bestuur van SAAT. We willen de inzichten uit deze gesprekken meenemen, door relevante elementen aan de strategie toe te voegen. Op die manier wordt helder hoe onze strategie samenhangt met de onderwerpen die door onze stakeholders en door de bank zelf als belangrijk worden aangemerkt. Bovendien willen we op een gedetailleerde manier inzicht verschaffen in kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. 24

27 Tegelijkertijd willen we voorkomen dat scores een doel op zichzelf worden. Want dat zou kunnen leiden tot aandacht voor de verkeerde dingen. Cijfers moeten worden gezien in hun context. Strategische doelstellingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste strategische doelstellingen van Triodos Bank voor Verder is aangegeven in hoeverre we erin zijn geslaagd om die doelstellingen in 2014 te bereiken, en wordt beschreven wat de concrete zaken zijn die we in 2015 willen realiseren. Zo kunt u zien welke voortgang we boeken. Dit jaar presenteren we voor het eerst de strategische doelen die we het komend jaar willen realiseren. In deze doelstellingen komt een aantal van de belangrijkste onderwerpen terug uit de materialiteitsanalyse. Het zijn, met andere woorden, onderwerpen die van belang zijn in zowel de ogen van de bank als die van onze stakeholders. 25

28 Onze belangrijkste strategische doelstellingen Triodos Bank Blijvend verzorgen van de koppeling van missie, visie en dagelijkse praktijk. Bijdragen aan de ontwikkeling van een meer diverse, transparante en duurzame bancaire sector. Wat we in 2014 bereikten We voerden een lange-termijn strategisch analyse project uit. Het project was erop gericht de rol van Triodos Bank te verkennen in een aantal mogelijk toekomstscenario s. De resultaten van de analyse die in 2015 worden gepubliceerd zullen worden gebruikt voor het maken van plannen voor de komende 3 tot 10 jaar. Er is in een organisatiebrede energie- en klimaatvisie opgesteld. (zie energyandclimate). Leidinggegeven aan de Europese bijdrage aan de Taskforce on Impact Investment van de G8 Social Impact Investment Taskforse. Auteur van het rapport Impact Investing for Everyone. Voorzitterschap van de Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org), en als zodanig een actieve rol spelen in de eerste wereldwijde 24-uurs campagne rond waardengedreven bankieren. Deelnemen en bijdragen aan het debat over de toekomst van de Onze doelstellingen voor 2015 Publiceren van het project Triodos 2025 (een strategisch perspectief voor de lange termijn), en gebruik ervan voor het interne planningsproces. Ontwerpen en implementeren van Strategic Mapping. Dat zal gebeuren voor de drie hoofdactiviteiten (Triodos Bank, Triodos Investment Management, Private Banking). Strategic Mapping heeft tot doel om helder weer te geven op welke manier we onze missie willen realiseren in de sociale, de ecologische en de culturele sector. Verder inzetten op het in lijn brengen van missie en strategie binnen sociale, ecologische en culturele sectoren. Dit door het ontwikkelen van op verschillende manieren bruikbare content, bijvoorbeeld in de vorm van korte films over duurzaam vastgoed, zorg & welzijn, en landbouw & voedsel. Bijdragen aan de ontwikkeling van de GABV (als voorzitter), en actief binnen het Sustainable Finance Lab. Vertegenwoordiging binnen de Global Impact Investing Network Board. Lidmaatschap van de European Task Force on Banking en van het UNEP FI Steering Committee (dat tot doel heeft het belang te bena- drukken van duurzaamheids aspecten binnen de 26

29 bancaire sector tijdens belangrijke evenementen en bijeenkomsten, waaronder bijeenkomsten van het Sustainable Finance Lab in Nederland. financiële regel geving, en promoten van positieve verandering in de financiële sector). Relatie met klanten en stakeholders. Vergroten van onze impact door te blijven focussen op het financieren van duurzame ondernemingen. Vergroten van de zichtbaarheid van alle vestigingen van de bank, met een totaal van online bezoekers, Facebookfans, en kijkers naar films van Triodos Bank op Youtube. Naast het organiseren van de jaarlijkse klantendagen bij alle vestigingen en van inspiratie sessies met externe adviseurs, hebben we voor het eerst een formeel stakeholder engagement process georganiseerd. Dat proces maakte deel uit van de materialiteitsanalyse voor dit Jaarverslag deelnemers aan een onderzoek onder certificaathouders (2013:3.000). We hebben ook dit jaar 100% van onze kredieten verstrekt aan duurzame ondernemingen die actief zijn in de reële economie. De verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen (berekend ten opzichte van onze kredietverlening gericht op impact: impact lending ), bleef stabiel op 63%. De stijging van deze ratio in de jaarrekeningen (van 63% naar 68%), wordt veroorzaakt door het feit dat korte-termijnleningen worden meegenomen als kredieten (terwijl ze eigenlijk deel uitmaken van de beleggingsportefeuille). Internationaliseren en uitbreiden van het formele stakeholder engagement process naar alle landen waar de bank actief is. Organiseren van bijeenkomsten met klanten en certificaathouders in alle landen waar de bank actief is. Uitvoeren van onderzoek onder certificaathouders. Organiseren van themadagen waaraan medewerkers en externe partijen deelnemen. Verbreden van mogelijkheid tot deelname aan Impact Investing door retailklanten door middel van het opzetten van een impact investing platform. Verbeteren van de verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen naar 65% tot 70% (exclusief kortetermijnleningen). 27

30 De primaire bank worden voor onze klanten. Focus op langetermijn robuustheid, in plaats van op kortetermijn - winst en het realiseren van een verantwoord rendement op eigen vermogen. Europese Bank. We bieden een breed pakket bancaire diensten aan in Nederland en Spanje. Van hypotheken voor duurzame woningen tot betaalrekeningen, geldautomaten en betaalautomaten. Een haalbaarheidsstudie voor het lanceren van betaalrekeningen voor particuliere klanten in België concludeerde dat de huidige marktcondities en de verwachte kosten een te groot risico vormen voor de lancering. De lancering wordt uitgesteld. Er werd een rendement op eigen vermogen (Return on Equity, RoE) gerealiseerd van 4,4 %. Het rendement (RoE) op strategic minimal capital bedraagt 5,9%. (Triodos Bank handhaafde haar sterke kapitaalspositie en een substantieel liquiditeitsoverschot, met als gevolg een lager rendement op eigen vermogen). Realiseren van een leverage ratio van 8,8%, vergeleken met een minimum leverage ratio van 3%, zoals vereist in Europa. Alle kredieten werden ook dit jaar weer volledig gefinancierd met spaargeld, en niet door het aantrekken van geld op financiële markten via andere banken. Het agentschap in Frankrijk ontwikkelde zich volgens plan, en werkte samen met de Belgische vestigingen bij het realiseren van een gezamenlijke groei in de kredietverlening van 20%. Voorbereiden van de lancering in 2016 van betaalrekeningen in het Verenigd Koningrijk. In Spanje: inrichten van een nieuw technisch platform met een nieuw online bankieren systeem en mobiel bankieren. Een rendement op eigen vermogen van 7% wordt gezien als een realistisch gemiddelde voor de lange termijn. Voor 2015 richten we ons op een rendement op eigen vermogen van boven de 5%. Leverage ratio van tenminste 8%. Uitbreiden van de activiteiten in de bestaande vestigingen, en de haalbaarheid onderzoeken van het opzetten van een volwaardige vestiging in Frankrijk. Openen van vier tot zes nieuwe lokale kantoren in Spanje. 28

31 Het diversifiëren van de kredietportefeuille. Sectorplannen werden opgesteld voor alle belangrijke sectoren; er vond bankbrede samenwerking plaats rond initiatieven zoals een Energy Experts Group. Dergelijke initiatieven leidden tot vestigings - specifieke activiteiten. Risicomanagement-, control- en verslagleggingsfuncties werden versterkt (onder meer door de komst van een Director of Risk); de verantwoordelijkheidsverdeling in de besluitvorming tussen de vestigingen en het hoofdkantoor werd beter vastgelegd. Dat was onderdeel van een organisatiebreed project rond de interne governance. De winstgevendheid van de Duitse vestiging heeft zich niet ontwikkeld in het tempo zoals was voorzien. Dit als gevolg van een lager dan voorziene groei in kredietverlening en daarmee ook van de toevertrouwde middelen. Dit leidde tot vertraging bij het bereiken van het breakeven point. De groei in de hypotheekportefeuille was verantwoordelijk voor bijna een vijfde (20%) van de groei in de totale kredietportefeuille in 2014 (2013: 33%). Hypoteken werden aangeboden in Nederland, België en Spanje. In totaal werd eind 2014 EUR 404 miljoen aan hypotheken uitgezet (2013: EUR 274 miljoen). Openen van een eerste lokaal kantoor in België (Gent). Opzetten van een organisatiebreed communicatieplatform voor samenwerking. Organiseren van bankbrede themadagen waar de meer ervaren vestigingen hun kennis en ervaringen delen met de nieuwere vestigingen. Verbeteren van de winstgevendheid van de Duitse vestigingen (in 2014 was die negatief) via een groei in kredieten van 26%. Evalueren van de veranderingen die in 2014 in de internal governance zijn doorgevoerd. Benoemen van een Central Director Business Banking, een Central Director Marketing & Retail Banking en een Central Director Operations, met als doel bestaande activiteiten verder te stroomlijnen en nieuwe initiatieven te ontplooien die landsoverstijgend zijn. Op de lange termijn beogen we een verdere groei van de hypotheekportefeuille in Nederland en België. Voor 2015 betekent dit een groei van tussen de 9% en 12% in hypotheken. 29

32 Stimuleren van medewerkers om actief deel te nemen en bij te dragen aan het principe van de lerende organisatie. De wekelijkse maandagochtendbijeenkomsten speelden ook dit jaar in alle vestigingen en business units een belangrijke rol bij het bespreken van gemeenschap pelijke vraagstukken, en bij het bevorderen van de onderlinge verbondenheid. Aan het Visionary Leadership Programma namen 13 medewerkers uit de verschillende business units deel. Er vonden introductieprogramma s plaats voor nieuwe medewerkers in de vestigingen, en een internationaal programma op het hoofdkantoor. Er vond driemaal een Values seminar plaats voor medewerkers die één tot drie jaar in dienst zijn. Er werden bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers en zakelijke klanten, waaronder vier encounters in Spanje. Eenmaal per jaar komen ca. 40 senior managers uit alle business units bij elkaar. Deze bijeenkomst is gericht op het versterken van de onderlinge relaties en samenwerking, en het onderling delen en uitwisselen van kennis over ontwikkelingen en uitdagingen binnen de organisatie. Er vonden verschillende lokale bij - eenkomsten plaats met klanten en boeiende sprekers. Er werden bezoeken aan klanten georgani seerd ter inspiratie en versterking van de verbondenheid tussen de Triodosmedewerkers enerzijds en onze klanten en stakeholders anderzijds. Er vonden trainingen Dynamische Oordeelsvorming plaats en er werden meditatie- en mindfulnesssessies verzorgd. Implementeren van een nieuw organisatiebreed communicatie platform om samenwerking en betrokkenheid te bevorderen. Actieve deelname door tenminste vijf business units. Het streven naar een meer inter - nationaal georiënteerd hoofdkantoor wordt bevorderd door het benoemen van tenminste één niet-nederlander in een senior management functie, en door medewerkersbijeenkomsten op het hoofdkantoor regelmatig in het Engels te voeren. Introductie van tenminste zes studiegroepbijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. 30

33 Triodos Investment Management (TIM) Triodos Investment Management zet in op het verdiepen en verbreden van haar impact. Er wordt voortgebouwd op haar positie als ervaren en professionele impact investment partner: een partner of preference. Triodos Investment Management blijft inzetten op de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden binnen impact investment. Het totaal beheerd vermogen kwam uit op EUR 2,66 miljard door een gestage groei van de meeste Beleggingsfondsen. Gespecialiseerde microfinancieringsfondsen zijn betrokken bij financieringen aan 102 microfinancieringsinstituten (2013: 97) in 44 landen (2013: 44), met in totaal 8,2 miljoen spaarders (2013: 7,9 miljoen), en 11 miljoen kredietklanten (2013: 8,4 miljoen). Triodos Organic Growth Fund, een langetermijn private equity evergreen fund, werd gelanceerd in januari 2014 en heeft twee investeringen gedaan in de loop van het jaar. De Triodos SRI fondsen braken door de grens van de EUR 1 miljard. De aanpak en methodo logie van deze fondsen is verder ontwikkeld in Het beheer van het Ampere Equity Fund is begin 2014 overgedragen aan een andere vermogensbeheerder. Triodos Investment Management zet in op een groei van het beheerd vermogen tot EUR 3,2 miljard in Triodos Investment Management richt zich ook in op het uitbreiden van het internationale distributienetwerk, en op het versterken van zijn positie onder High Net Worth Individuals en onder semiinstitutionele beleggers. Triodos Investment Management zet in op uitbreiding binnen bestaande beleggingsfondsen, en op het ontwikkelen van nieuwe investeringsmogelijkheden met social impact. Triodos Investment Management zal de verdere ontwikkeling van de SRI fondsen onderzoeken. Private Banking Ontwikkel Private Banking tot een belangrijke aanvulling op het retailproductaanbod van Triodos Bank. Dit om in te spelen op de vraag naar een geïntegreerde benadering waarbij financieel advies, financiële rendementen en persoonlijke waarden voor klanten worden gecombineerd. Er was sprake van een intensieve dialoog met klanten. Die vond plaats in de vorm van verschillende bijeenkomsten rond de vraag naar een andere inzet van geld. Uitbreiding van advies diensten aan klanten met een te beleggen vermogen van meer dan EUR naar investeren in duurzame bedrijven. Doorontwikkeling van diensten voor cliënten die tussen de EUR en EUR willen beleggen. Inzet op verdere systeemontwikkelingen en -verbeteringen, zodat klanten beter kunnen worden bediend. 31

34 Resultaten In aanvulling op de kerncijfers, staan hieronder de belangrijkste resultaten die Triodos Bank in 2014 boekte. Er wordt in meer detail ingegaan op de verschillende onderdelen van de bank. Ook komen de geleverde producten en diensten aan de orde en is er aandacht voor hun impact in bredere zin. Tot slot worden de vooruitzichten voor de komende jaren besproken. Omdat er bij Triodos Bank een directe link is tussen haar missie en strategie komen zowel de financiële als de niet-financiële resultaten aan de orde. Triodos Bank De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2014 met 16% gestegen tot EUR 190 miljoen (2013: EUR 164 miljoen). De bijdrage van Triodos Investment Management hieraan bedroeg EUR 31 miljoen (2013: EUR 25 miljoen). De provisie-inkomsten in 2014 bedroegen 33% (2013: 31%) van de totale baten, conform de verwachtingen. Het totale beheerd vermogen bestaande uit Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en Private Banking is met EUR 1,0 miljard (10%) gestegen tot EUR 10,6 miljard. Het balanstotaal van Triodos Bank steeg met 11% tot EUR 7,2 miljard. Dit dankzij gestage groei van de toevertrouwde middelen en de succesvolle uitgifte van certificaten van aandelen in alle vestigingen. De verwachte groei was 5 tot 15% vanwege de moeilijke marktomstandigheden bij kredietverstrekking, de extra aandacht die de bank moest besteden aan het versterken van de interne governance, en de aandacht die nodig was om aan toegenomen regelgeving te voldoen. Het aantal klanten van Triodos Bank steeg met 13% naar een totaal van klanten. De verwachte groei was 15 tot 20%. In 2014 hebben we de definitie van het begrip klant verder verfijnd, zodat het aantal klanten opgegeven door de verschillende vestingen consistenter en eenduidiger is. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat alleen een rekeninghouder bijvoorbeeld een kind wordt geteld als klant, en niet daar bovenop de beheerder(s) (ouder(s)) van die rekening. We hebben ook met terugwerkende kracht deze klant aantallen over 2013 aangepast op basis van de nieuwe definitie. Dit is gedaan in het kader van een betere vergelijkbaarheid. In de samenvatting met kerngetallen zullen we het aantal rekeningen blijven vermelden. De lagere groei in klanten is het directe gevolg van onze terughoudendheid om zo tot een beter evenwicht in de verhouding tussen kredieten en spaartegoeden te komen. Anderzijds laat de gerealiseerde groei zien dat ondanks de bescheiden rentepercentages steeds meer mensen bewust kiezen voor een bank die transparant laat zien wat ze met het geld doet. Een door de Nederlandse overheid opgelegde belasting in verband met de redding van SNS Bank, had een negatief effect op de winst. Voor Triodos Bank ging het om een bedrag van EUR 8,3 miljoen. De operationele kosten stegen met 23% door onder meer de genoemde bijdrage. Ook andere factoren speelden mee bij het stijgen van de kosten zoals het voldoen aan Basel III, het verbeteren van het risicomanagement en de governance, investeringen in ICT en lokale bankbelasting in België en Spanje. Dit alles had effect op de verhouding operationele uitgaven en inkomen. Die bedroeg 73% (2013: 69%). Het had ook effect op de winst vóór belastingen, en op de netto winst. De winst vóór belasting en toevoeging aan kredietvoorzieningen nam licht toe van EUR 51,0 miljoen in 2013 naar EUR 51,2 miljoen. De netto winst steeg met 17% naar EUR 30,1 miljoen (2013: EUR 25,7 miljoen). Het verschil tussen de groei van de netto winst enerzijds, en de groei van de winst vóór belasting en kredietvoorzieningen anderzijds, was het resultaat van een significant lagere toevoeging aan kredietvoorzieningen in De toevoeging aan voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalde naar 0,28% van de gemiddelde kredietportefeuille, vergeleken met 0,49% in Deze ontwikkeling illustreert de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille in alle vestigingen. 32

35 Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedroeg 4,4% in 2014 (2013: 4,3%). De doelstelling op middellange termijn is om het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 7%, bij normale economische omstandigheden. Dit is een realistisch lange termijngemiddelde voor het type bancaire activiteiten van Triodos Bank. De al langer bestaande vestigingen van de bank hebben aangetoond dit niveau van winstgevendheid te kunnen bereiken onder stabiele economische en financiële omstandigheden. De huidige uitdagende economische en financiële omstandigheden hebben ertoe geleid dat centrale banken de rentetarieven historisch gezien extreem laag houden. Dat zet rendementen onder druk. Tegelijkertijd heeft Triodos Bank ervoor gekozen om hogere kapitaalratio s en liquiditeitsbuffers aan te houden. Die resulteren in een lager rendement. De netto winst staat verder onder druk vanwege de hogere kosten die nodig is om te voldoen aan weten regelgeving. De termijn waarbinnen Triodos Bank de winst doelstelling van 7% haalt, is ook afhankelijk van de kansen die de bank kan benutten in een markt waarin het thema duurzaamheid sterk in de belangstelling staat. De bank verwacht onder de huidige marktomstandigheden de genoemde winstdoelstelling niet binnen de komende drie jaar te bereiken. Voorlopig geven we de voorkeur aan een relatief hoge kapitaalbasis en een aanzienlijk liquiditeits overschot. Dit resulteert in een lager Return on Equity. Daarnaast verwachten we een substantiële stijging als het gaat om overheadkosten. Dit als gevolg van de implemen tatie van ECB-regelgeving op het gebied van toezicht. De winst per aandeel berekend over het in het boekjaar gemiddelde aantal uitstaande aandelen bedroeg EUR 3,41 (2013: EUR 3,23). Dit is een stijging van 5%. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouders. Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2013: EUR 1,95). De pay-out ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) komt daarmee op 57% (2013: 60%). Het aandelenkapitaal van Triodos Bank groeide met EUR 23 miljoen (+4%). Deze groei werd gerealiseerd dankzij campagnes voor de uitgifte van certificaten van aandelen. Die campagnes waren in de eerste plaats gericht op particuliere beleggers. De campagnes liepen gedurende heel 2014 in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, en voor het eerst ook in Duitsland. Het aantal certificaathouders is gestegen van naar Het eigen vermogen groeide met 8% (van EUR 654 miljoen tot EUR 704 miljoen). Deze groei bestaat uit netto nieuw kapitaal en uit ingehouden winst (minus dividend). De interne markt voor de aan- en verkoop van certificaten van aandelen functioneerde in 2014 opnieuw goed. De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel bedroeg eind 2014 EUR 78 (eind 2013: EUR 77). De Total Capital Ratio werd van 2008 tot 2013 berekend volgens de Basel II-richtlijnen. De ratio is een belangrijke maat voor de solvabiliteit van banken. In 2014 is de bepaling van de Total Capital Ratio gebaseerd op de rapportage-eisen van de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR). Eind 2014 bedroeg de Total Capital Ratio 19,0% (2013: 17,8%). Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 14%. De Core Tier I-ratio (kernkapitaalratio) bedroeg 19,0% (2013: 17,8%). Onze impact Triodos Bank wil rapporteren over haar de maatschappelijke, culturele en ecologische impact van haar financieringsactiviteiten. Deze impactdata over 2014 zijn opgenomen in dit Directieverslag zodat ze nu ook integraal onderdeel zijn van de externe controle door de accountant. Deze aanpak is een logische uitbreiding van de controle op onze financiële cijfers. Immers, de duurzame impact is een integraal onderdeel van al onze activiteiten. Kijk voor verdere gegevens en over de achtergrond en de methodologie die we hebben gebruikt op 33

36 Triodos Bank wil voorop lopen in duurzaamheidverslaglegging (impact-driven reporting) in de financiële sector. Als onderdeel van die doelstelling doen we hieronder verslag van onze impact. Hoewel deze cijfers op zich niet alles zeggen, geven ze wel een kwantitatief beeld van de impact van de missie van Triodos Bank in de praktijk. De data geven een indruk van de niet-financiële impact van Triodos Bank. De data afkomstig van alle vestigingen zijn gebaseerd op een aantal aannames. In het algemeen geldt dat wanneer Triodos Bank een project gedeeltelijk of volledig heeft gefinancierd, de volledige impact van een project wordt meegeteld. Verder geldt dat we een tamelijk conservatieve benadering hanteren als het gaat om de data. Dat betekent dat we projecten niet meetellen als we niet zeker zijn over hun impact(cijfers). In 2015 zullen we onze manier van rapporteren verder harmoniseren en verbeteren. Kijk voor een hoofdstuk met verdere gegevens over de impact van Triodos Bank, op Triodos Bank financiert ondernemingen die duurzame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast richt de bank zich op projecten op het gebied van energiebesparing en schoner gebruik van fossiele brandstoffen. Eind 2014 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 379 projecten in heel Europa (2013: 376). De finan ciering van Triodos Bank droeg bij aan een opwekkingscapaciteit van MW (2013: MW). Dit is voldoende om 1 miljoen Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien (2013: 1,3 miljoen). Dankzij de kredietverlening door Triodos Bank konden in ,2 miljoen bezoekers in Europa genieten van cultuur in onder meer bioscopen, theaters en musea (2013:16,3 miljoen). Het hoge cijfer voor 2013 was met name het gevolg van eenmalige kredietverlening aan filmmakers gedurende dat jaar. Dankzij de kredieten van Triodos Bank konden net als in 2013 in totaal ongeveer mensen gebruikmaken van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in 249 door Triodos Bank gefinancierde zorghuizen (2013: 217). De microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2014 leningen aan 102 (2013: 97) microfinancieringsinstellingen en andere financiële partijen. Deze instellingen waren gevestigd in 44 verschillende landen (2013: 44). Gezamenlijk bereikten ze in 2014 in totaal 8,2 miljoen spaarders (2013: 7,9 miljoen) en 11 miljoen kredietnemers (2013: 8,4 miljoen). De biologische landbouwbedrijven die Triodos Bank financiert, produceerden het equivalent van 23,6 miljoen maaltijden. Dat is voldoende om mensen gedurende een jaar te voorzien van duurzaam geproduceerd voedsel (2013: ). Er maakten mensen gebruik van scholen en andere educatieve instellingen die door Triodos Bank zijn gefinancierd (2013: ). De toename was grotendeels het gevolg van een omvangrijk nieuw krediet in Spanje. Vooruitzichten Triodos Bank is nu uitgegroeid tot een middelgrote bank. We hebben in 2014 veel tijd en aandacht besteed aan het versterken van ons risicomanagement en van de interne governance, zodat die voldoen aan de kwaliteit die nodig is bij een bank van onze omvang. In 2015 zetten we in op het verder in de organisatie verankeren van de verbeteringen die zijn bereikt. We investeren in het versterken van de relatie met onze stakeholders. Dit doen we door de dialoog te zoeken met meer mensen die zich bij de bank betrokken voelen. Die dialoog wordt in alle vestigingen van de bank ondersteund door een gestructureerd programma. 34

37 Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank over 2015 een winstniveau gelijk aan dat van We willen onze impact verder vergroten. Dit doen we op verschillende manieren: door de diversiteit van onze kredietportefeuille verder uit te bouwen, door het bieden van hoogwaardige financiële diensten die gericht zijn op duurzaamheidsresultaten en door het financieren van ondernemingen die we daarmee stimuleren om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid verder te verbeteren. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis en een traag herstel in een aantal landen, zich ook in 2015 zal voortzetten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van de bank. Ondanks deze externe factoren verwacht Triodos Bank haar winst in 2015 op peil te kunnen houden. Sociaal Jaarverslag Triodos Bank wil een bijzondere organisatie zijn om voor te werken. Een organisatie waar medewerkers zich kunnen ontplooien, en waar ze hun kennis en expertise volledig kunnen inzetten. Het jaar op hoofdlijnen Triodos Bank is een organisatie in ontwikkeling. Als gevolg van de gestage groei, is Triodos Bank nu een middelgrote bank. Dit betekent dat we ook de manier waarop we onze medewerkers ondersteunen in hun werk, steeds weer verder ontwikkelen. In 2014 trok de bank 199 nieuwe medewerkers aan (2013: 189). Het totaal aantal medewerkers steeg in 2014 met 11,7%: van 911 naar We zijn tevreden over de verhouding man/vrouw. Aan het beter in evenwicht brengen daarvan is de afgelopen jaren veel aandacht besteed. In 2014 had Triodos Bank 541 vrouwen (53,2%) en 476 mannen (46,8%) in dienst. Het aantal vrouwen op managementposities is stabiel gebleven op 40%. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers, de gemiddelde duur van het dienstverband en het niveau van het ziekteverzuim is passend bij de organisatie. De gemiddelde leeftijd ligt stabiel op 39,6 jaar. De gemiddelde duur van het dienstverband bedroeg 4,8 jaar aan het einde van 2014 (2013: 4,7 jaar). Het ziekteverzuim was in 2014 stabiel op 2,6%. Dat is lager dan de doelstelling van maximaal 3%. Het medewerkersverloop steeg naar 9,5% in 2014 (2013: 7,2%). Het verloop tijdens het eerste dienstjaar van medewerkers steeg van 7,4% in 2013 naar 11,6% in Dit ondanks onze inspanningen om hierin juist verbetering te brengen door een grondig selectieproces waarin helderder wordt wat de verwachtingen over en weer zijn. Ook een betere begeleiding tijdens de eerste fase van het dienstverband (introductie programma) moest hierbij helpen. De verloopcijfers zijn niet los te zien van verbeterende arbeidsmarktomstandigheden, met name in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Triodos Bank wordt gedragen door vakbekwame en gemotiveerde medewerkers. Mensen die in staat zijn om de missie van de bank te vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. Werkzaamheden die variëren van kredietverlening aan duurzame ondernemingen, tot aan persoonlijke dienstverlening aan klanten. De organisatie investeert in opleiding, ontwikkeling en begeleiding van haar medewerkers. Daarbij wordt uitgegaan van de leervragen en -behoeften van medewerkers. Triodos Bank maakt daarbij gebruik van externe deskundigen. Daarnaast biedt de Triodos Academy ontwikkelingstrajecten aan die gebaseerd zijn op de waarden van Triodos Bank. In 2014 namen aan de verschillende trajecten van de Triodos Academy 118 (2013: 82) medewerkers deel. De jaarlijkse medewerkersconference vond in 2014 plaats in Brussel. Het thema was Living Unity & Diversity. Er namen 120 medewerkers aan deel. Er is in 2014 geïnvesteerd in het verbeteren van de interne governance. Daarbij werd erop gelet dat het formaliseren van de bedrijfsvoering de cultuur van de organisatie niet nadelig zou beïnvloeden. Er werd voor gezorgd dat de veranderingen in de interne processen juist leidden tot versterking en ondersteuning van de bedrijfscultuur. Die cultuur is gericht op samenwerking. 35

38 Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor al haar medewerkers. De bank kijkt daarbij naar de verschillen in beloning tussen medewerkers onderling en die met de rest van de financiële en bancaire sector. In Nederland was bij Triodos Bank het verschil tussen het laagste en hoogste salaris in 2014 een factor 9,6 (2013: 9,4). In Nederland zetelt de Directie en het hoofdkantoor, bovendien is de Nederlandse vestiging de grootste vestiging van de bank. Triodos Bank is van mening dat een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen tot een gezond en eenvoudig systeem leidt dat slechts beperkte controle nodig heeft. Het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank is ontwikkeld met deze uitgangspunten. Zie voor een samenvatting van het internationale beloningsbeleid Vooruitzichten Ook in 2015 en in de periode daarna richt Triodos Bank zich op het verder versterken van de organisatie en het HR-beleid. Daarbij gelden de volgende prioriteiten: Extra aandacht voor nieuwe senior medewerkers op het hoofdkantoor, met name op het steeds belangrijker terrein van risicomanagement. In dit kader is aandacht voor het verdiepen van inzicht in onze cultuur en missie. Er zullen studiebijeenkomsten worden georganiseerd om te komen tot een dieper inzicht in Triodos Bank en haar waarden. De bijeenkomsten willen daarnaast nieuwe medewerkers ondersteuning bieden bij het reflecteren op ontwikkelingen in de samenleving, en hun relevantie voor Triodos Bank. Het internationale karakter van het hoofdkantoor zal worden versterkt door het bevorderen van uitwisseling tussen de vestigingen, en door het werven van meer medewerkers met verschillende nationaliteiten. We willen werken aan een afname van het verloop in het eerste jaar door het verder verbeteren van het werving- en selectieproces. Medewerkers worden gestimuleerd om deel te nemen en bij te dragen aan een lerende organisatie (zie ook de tabel met strategische doelstellingen). Milieujaarverslag De grootste positieve impact van Triodos Bank wordt gerealiseerd door het financieren van duurzame en innovatieve projecten en ondernemingen. Maar als instelling zelf is de bank uiteraard ook verantwoordelijk voor de eigen ecologische impact. Uitgangspunt van het milieubeleid van Triodos Bank is de trias energetica. Dat betekent dat de bank haar energieverbruik zoveel mogelijk beperkt, dat daar waar mogelijk duurzame energie of duurzame bronnen worden gebruikt, en dat de klimaateffecten van opgewekte energie worden gecompenseerd. Zo minimaliseert en compenseert de bank haar milieubelasting. Triodos Bank is een klimaatneutrale (CO 2 -neutrale) organisatie. Het jaar op hoofdlijnen Alle door Triodos bank ingekochte elektriciteit was 100% duurzaam. Het ging om 54% windenergie en 35% zonne-energie. De rest was afkomstig van andere hernieuwbare bronnen. Voor een van de gebouwen van Triodos Bank in Nederland zijn we gestart met een analyse op basis van BREEAM. Dit is een toonaangevend methode en systematiek voor de milieukundige beoordeling en waardering van gebouwen. De score in deze initiële zelfassessment was een zeer goed. We zullen concrete stappen formuleren om deze score in 2015 nog verder te verbeteren. Mogelijke aandachtsgebieden daarbij zijn onder meer: verminderen van bedrijfsafval en handhaven van een stabieler binnenklimaat in het gebouw. De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank (NB: alle auto s van de bank voldoen aan hoge duurzaamheidseisen) daalde van gemiddeld met 3,5% van 107gr in 2013 naar 103gr in Het aantal vliegkilometers per full time medewerker (per fte) een onderwerp dat speciale aandacht kreeg gedurende het jaar is gedaald met 20% (tegenover een stijging van 8% in 2013). Het gebruik van videoconferencing is bijna verdriedubbeld. Dit droeg bij aan de afname van vluchten. 36

39 Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker was vrijwel stabiel: het daalde met 0,22% in Medewerkers van Triodos Bank reisden 39% van de totale afstand woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (2013: 37%). Het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer daalde met 4% per fte. Het gebruik van kantoorpapier per fte daalde in 2014 met 11%. Het gebruik van bedrukt papier steeg met 4% per fte, en met 14% per klant. Vooruitzichten Een organisatiebreed driejarenplan gaat in 2015 van start en is gericht op het verbeteren van het meten van de milieuprestaties, op de verslaglegging daarvan en de controle daarop. Bovendien is het plan gericht op een strategie voor het reduren van de CO 2 -uitstoot. Het plan bevordert de effectieve betrokkenheid van medewerkers. Voorgenomen activiteiten zijn onder meer: Introductie van een intern CO 2 Management System. Benchmarking van de CO 2 -uitstoot met een externe referentiegroep. De eerste fase van BREEAM In-Use uitvoeren voor alle gebouwen van Triodos Bank. Frequenter gebruik van videoconferencing bevorderen. Beoordelen van de effectiviteit van de methoden om de CO 2 -uitstoot te verminderen en goede praktijk voorbeelden zoeken. Betrekken van leveranciers, zodat ze beter inzicht ontwikkelen in de effecten van verantwoord keten beheer bij CO 2 -reductie. Divisies en resultaten Triodos Bank De activiteiten van Triodos Bank zijn onderverdeeld in drie kern divisies: Retail en Business Banking, dat haar diensten aanbiedt via een netwerk van Europese vestigingen en verantwoordelijk is voor circa 71% van de nettowinst van Triodos Bank in 2014; Triodos Investment Management, dat goed is voor 26% van de nettowinst van de bank; en Triodos Private Banking, dat zich richt op vermogende particulieren en instellingen. Triodos Private Banking is momenteel nog alleen actief in Nederland en België. Deze divisies bieden verschillende producten en diensten aan spaarders en beleggers. Op hun beurt stellen de spaarders en beleggers Triodos Bank in staat om nieuwe en bestaande ondernemingen te financieren. Daarbij gaat het om ondernemingen die bijdragen aan milieuverbetering of die toegevoegde waarde hebben op maatschappelijk of cultureel gebied. Nadere gegevens over deze producten en diensten volgen hieronder. Europees vestigingennetwerk (Retail- en Business Banking) Het ontwikkelen van een netwerk van vestigingen in Europa is van doorslaggevend belang voor Triodos Bank. Het stelt ons in staat expertise op te bouwen en uit te wisselen. De snel groeiende Triodos gemeenschap kan daarvan profiteren. Via een Europees vestigingennetwerk kan Triodos Bank diensten verlenen aan honderdduizenden zakelijke en particuliere klanten en de impact van duurzaam bankieren verder vergroten. De kernwaarden van de bank verbinden ons met onze klanten. Er zijn ook belangrijke verschillen per land. Regelgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, variëren soms fors. Specifieke culturele kenmerken beïnvloeden de manier waarop wij werken in een bepaald land of een bepaalde lokale markt. Zowel particulieren als bedrijven kiezen in toenemende mate voor Triodos Bank. Daardoor ontwikkelden onze bankactiviteiten zich ook in 2014 in positieve zin. 37

40 Toevertrouwde middelen Toevertrouwde middelen (waaronder spaartegoeden) stellen Triodos Bank in staat ondernemingen en organisaties te financieren met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. De groei van de toevertrouwde middelen is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke relevantie van Triodos Bank bij het financieren van duurzame ondernemers. Zoals eerder in dit verslag is aangegeven, hebben de vestigingen een gevarieerd aanbod aan duurzame producten en diensten. Dit is onderdeel van onze strategische doelstelling om een volledig pakket aan bankdiensten te bieden aan klanten. Deze doel stelling is in enkele vestigingen al gerealiseerd en bevindt zich in andere vestigingen nog in de ontwikkelingsfase. Dit heeft geleid tot groei van de toevertrouwde middelen met EUR 639 miljoen (11%). De verwachte groei was 15%. De groei was deels het gevolg van een duidelijker profilering. Ook relevant in dit kader waren efficiëntere en klantvriendelijker processen voor het openen van rekeningen. Bovendien was sprake van een markt die ontvankelijk is voor bewust omgaan met geld. Triodos Bank wil de huisbank voor haar klanten zijn. Dat streven leidde er bijvoorbeeld in Spanje toe dat het aantal nieuwe betaalrekeningen het aantal nieuwe spaarrekeningen overtrof. Dat was in 2014 voor het eerst. Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zij ontvangen, te schenken aan een goed doel. Met dat geld worden jaarlijks vele maatschappelijke organisaties ondersteund. In 2014 ontvingen 403 organisaties (2013: 401) in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,3 miljoen (2013: EUR 0,4 miljoen). Kredieten De groei in kwaliteit en omvang van de kredietportefeuille is een belangrijke indicator voor de impact van Triodos Bank op het verduurzamen van de economie. De bank richt zich volledig op duurzame sectoren. De ondernemingen en projecten die de bank financiert, dragen bij aan het realiseren van de missie van Triodos Bank (zie onderstaand voor details). Triodos Bank wil er zeker van zijn dat zij inderdaad alleen duurzame initiatieven financiert. De bank beoordeelt potentiële kredietnemers op dit punt daarom nauwkeurig. We kijken allereerst naar de toegevoegde waarde op het vlak van duurzame ontwikkeling. Vervolgens beoordelen we het ondernemingsplan en of de onderneming op een verantwoorde wijze bancair gefinancierd kan worden. De criteria die Triodos Bank hanteert bij de beoordeling van ondernemingen zijn te vinden op de websites van de bank. Triodos Bank concentreert zich op de sectoren waarin zij inmiddels een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd. Het zijn ook de sectoren waar we verdere groei, diversificatie en innovatie verwachten. Milieu (44%, 2013: 49%) Deze sector bestaat uit projecten op het gebied van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht) en uit energiebesparingsprojecten. De sector omvat verder initiatieven binnen de biologische landbouw. Daarbij gaat het om bedrijven in de hele keten: van landbouwproductiebedrijven tot productverwerking, en van groothandelsondernemingen tot natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie is in deze sector vertegenwoordigd (denk aan kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten). Sociaal (26%, 2013: 29%) Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven en non-profit organisaties. Verder gaat het om sociaal relevante en innovatieve dienstverleners. Denk bij die laatste categorie aan dienstverleners in de sociale woningbouw. Maar ook aan partijen die eerlijke handel financieren. 38

41 Uitstaande kredieten per sector in 2014 MILIEU 44% SOCIAAL 26% CULTUUR 14% GEMEENTEN EN PARTICULIERE KREDIETEN 16% De kredietportefeuille als percentage van het bedrag aan toevertrouwde middelen, steeg in 2014 tot 68% (2013: 63%). Triodos Bank streeft ernaar om 65% tot 70% van de toevertrouwde middelen uit te lenen. Voldoen aan die doelstelling blijft een belangrijke uitdaging voor de bank. De toename in de kredietverlening was vooral het gevolg van kortlopende kredieten aan gemeenten. Als die niet worden meegerekend, blijft de verhouding op ongeveer hetzelfde niveau. De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef over het geheel genomen goed. Dit ondanks de lastige economische omstandigheden en weinig groeimogelijkheden in diverse landen. Dit, en een aanhoudende focus op behoud en diversificatie van de kredietportefeuille, heeft geleid tot een daling in de totale voorziening voor dubieuze debiteuren tot 0,28% van de gemiddelde kredietportefeuille (2013: 0,49%). Dit ligt dichterbij de lange-termijn interne criterium voor voorzieningen van Triodos Bank van 0,25%. De voorzieningen worden getroffen voor het geval dat kredietnemers niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, en de bank potentieel verliezen zou kunnen leiden. Verder gaat het om initiatieven die de sociale integratie bevorderen van mensen met een handicap of van mensen die anderszins buitengesloten dreigen te worden. Tot slot vallen zorginstellingen binnen deze sector. Cultuur (14%, 2013: 15%) Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze groeperingen, kunstenaars, en culturele centra en organisaties. Het resterende deel van de kredietportefeuille bestaat onder andere uit kortlopende kredieten aan gemeenten, en uit particuliere hypotheken voor duurzame woningen. Bovengenoemde kredietsectoren zijn de belangrijkste sectoren waar Triodos Bank bij betrokken is. Deze sectoren worden door zowel Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie hierna onder beleggingen). De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 722 miljoen (20%). De verwachting was een groei van 15%. De belangrijkste reden voor deze groei is een aanzienlijke toename van grotere kredieten aan Nederlandse gemeenten, voornamelijk in verband met liquiditeitsbeheer. Deze beleggingen zijn opgenomen in de kredietportefeuille. Dit in overeenstemming met regelgeving op het gebied van financiële verslaglegging. Zonder dit laatste zou de groei van de kredietportefeuille ongeveer 12% zijn geweest, vooral als gevolg van de groei in hypotheekverstrekking (47%) en de groei in de kredietverlening aan bedrijven (9,3%). De verdeling van de groei over deze drie sectoren was een bewuste keus: het was bedoeld om meer diversiteit en een lager risicoprofiel te bewerkstelligen. 39

42 De concurrentie tussen banken in de conventionele kredietmarkt nam weer toe na een periode van herstructurering en herkapitalisatie. Banken zien duurzaamheid als een opkomende markt waaraan ze graag aan deel willen nemen. Vooruitzichten Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting een bescheidener groei vertonen. Voor 2015 wordt een groei verwacht van 5 tot 15%. Alle vestigingen richten zich op het aanbieden of ontwikkelen van een volwaardig dienstenpakket. Er worden bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen voor de introductie in 2016 van een rekening-courant in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal klanten van de groep als geheel zal naar verwachting toenemen met 10 tot 15%. We zetten in op het verbeteren van de ratio tussen kredieten en toevertrouwde spaartegoeden naar 65 tot 70% (zonder kortlopende kredieten aan gemeenten). De kredietportefeuille zal naar verwachting met 5 tot 15% toenemen, en de toevertrouwde middelen met 10%. Triodos Bank wil zich primair richten op de kwaliteit en diversificatie van haar kredietportefeuille. We zullen ons concentreren op kredieten die passen bij de inspanningen van Triodos Bank om koplopers te financieren: de ondernemers die de duurzame sectoren van de toekomst ontwikkelen. We verwachten dat het niveau van de kredietvoorzieningen in de komende jaren gestaag zal afnemen. Triodos Investment Management Beleggingen vinden plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen en die worden beheerd door Triodos Investment Management BV. Dit is een 100% dochteronderneming van Triodos Bank. Triodos Beleggingsfondsen beleggen op basis van verschillende thema s. Denk aan inclusive finance, duurzame handel, biologische landbouw en voeding, klimaat en energie, duurzaam vastgoed, kunst en cultuur. De fondsen beleggen ook in beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance (de ESG-benadering: Environment, Social, Governance). Deze fondsen publiceren elk hun eigen jaarverslag. De meeste fondsen hebben elk een eigen Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 20% De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 722 miljoen (20%). 40

43 Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor 17 beleggingsfondsen voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Het totaal aan beheerd vermogen bedraagt EUR 2,66 miljard. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedroeg EUR 149 miljoen: een stijging van 6% (2013: 15%). De omvang van het totale beheerde vermogen daalde aanvankelijk met 221 miljoen als gevolg van de overdracht van het Ampere Equity Fund naar een andere beheerder per 1 januari Deze afname werd gedurende het jaar gecompenseerd door een gestage instroom bij de meeste investeringsfondsen. Het resulteerde al met al in een netto groei van het beheerd vermogen. De stijging van de totale aan Triodos Investment Management toevertrouwde vermogen, weerspiegelt de belangstelling van beleggers voor duurzaam beleggen. Wereldwijd zoeken investeerders naast financieel rendement in toenemende mate naar betekenisvolle en meetbare impact. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving. Vooral Triodos Sustainable Funds (SICAV I), Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund, profiteerden van de kansen die deze ontwikkeling biedt. De drie genoemde fondsen realiseerden een substantiële groei van respectievelijk 53%, 26% en 40% (2013: 33%, 32% en 33%). Vooruitzichten Er is sprake van positieve groeiverwachting, omdat beleggers in impact investing in toenemende mate behoefte hebben aan een ervaren, betrouwbare en professionele partner. Triodos Investment Management blijft gericht op het verder ontwikkelen en versterken van haar reputatie als een innovatieve fondsbeheerder. Dit gebeurt door zich blijvend te richten op het ontwikkelen en uitbreiden van bestaande beleggingsfondsen, en door het opzetten van nieuwe beleggingsmogelijkheden met positieve maatschappelijke impact. Triodos Investment Management wil in het bijzonder de verdere ontwikkeling van haar SRI fondsen onderzoeken. Dit alles zal blijven bijdragen aan het realiseren van de missie van Triodos Investment Management, en zal bovendien de impact van haar fondsen verder versterken. Dit alles in een markt die steeds competitiever wordt. Er dienen zich ook steeds meer partijen aan als sociaal verantwoorde beleggers. De strategie van Triodos Investment Management zal blijvend gericht zijn op individuele investeerders, maar in toenemende mate ook op High Net Worth Individuals, family offices en semi-institutionele beleggers. Triodos Investment Management zal ook haar internationale distributie verder versterken miljoen Het beheerd vermogen van Private Banking steeg met 13% naar EUR miljoen. 41

44 Triodos Investment Management streeft in 2015 naar een groei van beheerd vermogen naar EUR 3,1 miljard. Dit tegen de achtergrond van haar eigen ambities als het gaat om het vergroten van haar impact, en van uitdagender marktomstandigheden en toenemende regelgeving. Triodos Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket financiële en niet-financiële diensten voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen. Duurzaam vermogensbeheer vormt de kern van de dienstverlening van Triodos Private Banking en omvat zowel de Triodos beleggingsfondsen als individueel vermogensbeheer. Triodos Private Banking richt zich in eerste instantie op het ontwikkelen van een effectieve dialoog met investeerders, en minder op het realiseren van groei in assets. Toch steeg het beheerd vermogen met 13% naar EUR miljoen. De groeidoelstelling was 15 tot 20%. EUR 419 miljoen van het beheerd vermogen wordt beheerd door Triodos Private Banking, maar staat op de balans van de Nederlandse vestiging van de bank. Vooruitzichten Triodos Private Banking verwacht aanhoudende grote belangstelling voor haar duurzame beleggingsaanbod in Nederland en België, en in toenemende mate ook in Duitsland, en voorziet een groei op lange termijn van 15% tot 20%. Meer gegevens over de lokale vestigingen, Triodos Investment Management en Triodos Private Banking, zijn te lezen in het online jaarverslag van Triodos Bank op Risico en Compliance Risicomanagement Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren. Triodos Bank beheert risico in het kader van haar lange termijn strategie om een robuuste bank te zijn. Risicomanagement is in de hele organisatie verankerd. Het management is primair verantwoordelijk voor een robuuste bedrijfsvoering. Bij de vaststelling, beoordeling en het managen van risico s, wordt het management ondersteund door risicomanagers met lokale marktkennis. Op groepsniveau is een risk appetite process geïmplementeerd, met als doel het risicoprofiel van Triodos Bank af te stemmen op haar bereidheid om risico s te nemen bij het bereiken van haar doelstellingen. Tijdens dit proces voert elke businessunit een strategische risicobeoordeling uit. Daarmee worden potentiële risico s die het bereiken van de doelstelling kunnen belemmeren, vastgesteld en gemanaged. De uitkomsten van deze exercities worden geconsolideerd en gebruikt als input voor de risicobeoordeling door de Directie, en voor het bepalen van de risicobereidheid van Triodos Bank. Er werd een integratie gerealiseerd van het strategische risicomanagementdoelstellingen, als onderdeel van de risicobereidheid, het recoveryplan en interne kapitaal- en liquiditeitsassessmentprocessen. De uitkomst van de strategische risicobeoordelingen en strategische risicomanagementdoelstellingen is benut om scenario s vast te stellen die zijn gebruikt bij stresstesten op de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid van Triodos Bank in De uitkomsten van deze tests waren bevredigend. Een volledig geïntegreerd risicomanagement verslag wordt vier keer per jaar gemaakt en besproken in de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.Dit verslag geeft inzicht in het risicoprofiel van Triodos Bank (afgezet tegen de geaccepteerde risicobereidheid). Het verslag geeft helderheid over specifieke risicothema s en biedt daarnaast een integraal risicobeeld op bedrijfsunitniveau. De maandelijkse bijeenkomst van Asset and Liability Committee is verantwoordelijk voor het bepalen van renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en kapitaalbeheer. 42

45 De kredietrisicofunctie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de risico s van kredietenaanvragen. Verder speelt de functie een cruciale rol bij managen van het kredietrisico van de gehele kredietportefeuille. Het bepalen van het risico van een kredietaanvraag hangt sterk samen met de aard van het bedrijf en de dagelijkse activiteiten. Daarom is het bepalen van het risico in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de lokale vestigingen van de bank. De centrale kredietrisicofunctie stelt normen, beoordeelt grote kredietaanvragen en bekijkt en beoordeelt het kredietrisico van de volledige kredietportefeuille van Triodos Bank. Het hoofdstuk Risicomanagement van de jaarrekening van Triodos Bank beschrijft de belangrijkste risico s met betrekking tot de strategie van de onderneming. Het beschrijft bovendien het ontwerp en de effectiviteit van de interne risicomanagementen controlesystemen voor de belangrijkste risico s gedurende het boekjaar. Er zijn in het boekjaar geen grote gebreken in de interne risicomanagementen controlesystemen aan het licht gekomen. De ontwikkelingen van de belangrijkste risico s binnen Triodos Bank zijn beschreven in het geïntegreerde risicomanagementverslag en worden regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen. Kapitaaleisen en Basel III-richtlijnen Regelgeving is steeds nadrukkelijker gericht op het versterken van de solvabiliteit van banken en strenge liquiditeitseisen, zoals ontwikkeld door het Basel Comité van bank toezichthouders. Op basis van de meest actuele informatie, voldoet Triodos Bank al aan de kapitaal- en liquiditeitseisen die vanaf 2019 zullen gelden en die zijn vastgelegd in Basel III. De kapitaalpositie van Triodos Bank is sterk. Dit is een nog belangrijker strategische doelstelling geworden sinds de kapitaaleisen zijn verscherpt in de nasleep van de financiële crisis. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ongeveer 14%. Dit is ruim boven het economisch kapitaal dat volgens onze eigen berekeningen nodig is om een gezond en veilig risicoprofiel te garanderen. Van belang hierbij is de kwaliteit van het kapitaal en de solvabiliteit. Bijna 100% van de solvabiliteit van Triodos Bank is afkomstig van vermogen. Het eco - nomisch kapitaal wordt berekend volgens het jaar - lijkse Internal Capital Adequacy Assessment Process. Daarop houdt De Nederlandsche Bank toezicht. In 2014 waren we succesvol bij het aantrekken van kapitaal. We hebben onze doelstellingen ruimschoots gehaald en trokken EUR 23 miljoen aan. Mede hierdoor konden we onze solvabiliteitsratio eind 2014 houden op 19%: ruim boven de interne en ook externe eisen die voor ons gelden. De financiële positie van Triodos Bank bleef in 2014 zeer liquide. Ons beleid is om het overschot aan liquiditeiten in principe te beleggen in uiterst liquide activa in de landen waar we deze liquide middelen ook hebben aangetrokken. In Nederland hebben we onze liquiditeiten vooral belegd in Nederlandse staatsobligaties, gemeenten, banken en bij de Europese Centrale Bank. In België hebben we onze liquiditeiten voornamelijk belegd in Belgische staatsobligaties en andere banken. In Spanje is het liquiditeitsoverschot belegd in Spaanse staatsobligaties. Dit is ook het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar een deel van de liquiditeiten is gelegd in Britse staatsobligaties. In Duitsland hebben we ons overschot aan liquiditeiten belegd bij andere banken. De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable Funding Ratio (NSFR) zijn beide ruim boven de minimumeisen van Basel III. Meer informatie over de benadering van Triodos Bank als het gaat om risico, is opgenomen in de Engelstalige Annual Accounts (pag. 116). In control-verklaring De Directie is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en handhaven van een adequate interne controle met betrekking tot financiële verslaglegging. Financiële verslaglegging is het resultaat van een gestructureerd proces dat door diverse functies en in de vestigingen wordt uitgevoerd. Het staat onder leiding en toezicht van het financieel management van Triodos Bank. 43

46 De Directie is verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliancefunctie. De risicomanagementfunctie werkt samen met het management om risicobeleidsregels en procedures te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot het vaststellen, meten, beoordelen, beperken en monitoren van de financiële en niet-financiële risico s. De compliancefunctie speelt een sleutelrol bij het toezicht op een correcte naleving van de externe regels, regelgeving en interne beleidsregels door Triodos Bank. Het adequaat functioneren van de risicomanagementen compliancefunctie als onderdeel van het interne controlesysteem wordt regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee. De interne auditfunctie van Triodos Bank biedt onafhankelijke en objectieve zekerheid van de corporate governance, interne controles en compliance en risicomanagementsystemen van Triodos Bank. De Directie is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen en de Audit and Risk Committee, verantwoordelijk voor het vaststellen van het algehele systeem van interne audit-activiteiten en voor het toezicht op de integriteit van deze drie systemen. Het raamwerk voor het risicomanagement vormt de basis voor een integraal proces van in controlverklaringen. De Directie verwacht dat dit proces in de komende jaren zal leiden tot positieve verklaringen. De Directie van Triodos Bank verklaart dat er geen aanwijzingen zijn dat de risicomanagement- en controlesystemen in 2014 niet toereikend en/of effectief hebben gefunctioneerd. De risicomanagement- en controlesystemen bieden redelijke, maar geen absolute zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en inzake de voorbereiding en getrouwe presentatie van de jaarcijfers. Compliance en integriteit Triodos Bank hanteert interne beleidsregels en procedures om te waarborgen dat de bedrijfsvoering voldoet aan relevante wet- en regelgeving met betrekking tot klanten en zakelijke partners. Daarnaast voert de afdeling Compliance onafhankelijk toezicht uit op de mate waarin Triodos Bank haar eigen regels en procedures naleeft. De externe aspecten van de afdeling Compliance hebben voornamelijk betrekking op de procedures rond het accepteren van nieuwe klanten, het toezicht op financiële transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. De interne aspecten betreffen voornamelijk het controleren van privé transacties van medewerkers, het voorkomen en zo nodig op transparante wijze beheersen van tegenstrijdige belangen en het afschermen van vertrouwelijke informatie. Voorts betreffen zij het verhogen en handhaven van bewustzijn op het gebied van bijvoorbeeld financiële regelgeving, compliance procedures en fraude- en anti-corruptiemaatregelen. Triodos Bank heeft een Europees compliance team dat wordt geleid vanuit het hoofdkantoor in Zeist. In iedere vestiging zijn compliance medewerkers werkzaam. Het hoofd van de afdeling Compliance rapporteert aan de Directie en heeft rechtstreeks contact met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In 2014 zijn er geen significante incidenten geweest op het gebied van compliance en integriteit. Triodos Bank is niet betrokken geweest bij noemenswaardige gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht, corruptie, reclame-uitingen, mededinging, dataprotection of productaansprakelijkheid. Duurzaamheidsbeleid Aandacht voor duurzaamheid is in alle activiteiten van Triodos Bank terug te vinden en vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij alle beslissingen die de bank neemt worden de sociale en milieuaspecten meegewogen. Triodos Bank heeft daarom geen aparte afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Om de duurzaamheid van de producten en diensten te kunnen waarborgen, werkt Triodos Bank met specifieke criteria. De bank hanteert daarbij zowel positieve criteria (om te garanderen dat zij actief het 44

47 goede doet) als negatieve (uitsluitings)criteria (om te garanderen dat zij geen schade aanricht). De negatieve criteria sluiten leningen of beleggingen uit in sectoren of activiteiten die schadelijk zijn voor de samenleving. Door de positieve criteria worden koplopers geïdentificeerd en gestimuleerd om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Twee keer per jaar worden deze criteria getoetst en eventueel aangepast. Ook heeft Triodos Bank voor de interne organisatie duurzame uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in de Business Principles. Alle genoemde duurzaamheidscriteria zijn te vinden op De Code Banken De Code Banken 2015 werd op 1 januari 2015 van kracht, en speelt daarom voor het eerst een rol in het boekjaar Triodos Bank bestudeert de nieuwe best practices, om zo te beoordelen of er aanpassingen nodig zijn van de organisatie om te voldoen aan de Code Banken Zeist, 27 februari 2015 Triodos Bank Executive Board Pierre Aeby Jellie Banga Peter Blom, Chair 45

48 Biografieën Peter Blom (1956), CEO Peter Blom is sinds 1989 statutair directeur van Triodos Bank NV en is voorzitter van de Directie. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Holding, statutair directeur van Triodos Ventures BV, bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, bestuursvoorzitter van Stichting Global Alliance for Banking on Values, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken, bestuurslid van Stichting Sustainable Finance Lab, bestuurslid van Stichting Nationaal Restauratiefonds, bestuurslid van Stichting NatuurCollege, lid van de Scientific Advisory Council for Integrated Sustainable Agriculture and Food, bestuurslid van Triodos Invest CVBA, lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Venture Capital Fund BV en lid van de Club van Rome. Hij heeft in totaal 12 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de Verordening Kapitaalvereisten (CRR). Peter Blom heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank. Jellie Banga (1974), COO Jellie Banga is sinds september 2014 statutair directeur van Triodos Bank NV. Ze is Chief Operating Officer en sinds 2013 lid van de Directie van Triodos Bank. Jellie Banga is lid van de Raad van Advies van Stichting Lichter. Ze heeft in totaal 1 bestuursfunctie zoals gedefinieerd in de CRR. Jellie Banga heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. Pierre Aeby (1956), CFO Pierre Aeby is sinds 2000 statutair directeur van Triodos Bank NV en lid van de Directie. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Holding, statutair directeur van Triodos Ventures BV, bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Fair Share Fund, bestuursvoorzitter van Stichting Triodos Foundation, directeur van Triodos Fonds Vzw, bestuursvoorzitter van Triodos SICAV I en Triodos SICAV II, bestuurslid van Triodos Invest CVBA, bestuursvoorzitter van Enclude Ltd, lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Venture Capital Fund BV en bestuurslid van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Hij heeft in totaal 14 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR. Pierre Aeby heeft de Belgische nationaliteit en bezit 21 certificaten Triodos Bank. 46

49 (Deze pagina is bewust blanco gelaten.) 47

50 Corporate governance Triodos Bank heeft een Corporate Governancestructuur die haar missie weerspiegelt en beschermt en die voldoet aan alle relevante wettelijke verplichtingen. Algemene informatie over de naleving door Triodos Bank van de Nederlandse Corporate Governance Code en de Code Banken vindt u op de volgende pagina s. Nadere gegevens over de governancestructuur van Triodos Bank vindt u op Intern bestuur Triodos Bank Triodos Bank is een Europese bank met vestigingen in Nederland (Zeist), België (Brussel), het Verenigd Koninkrijk (Bristol), Spanje (Madrid) en Duitsland (Frankfurt). De bank heeft een agentschap in Frankrijk (Parijs). Het hoofdkantoor bevindt zich in Zeist. Dit is tevens de statutaire vestigingsplaats. Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank vindt het van groot belang haar missie en identiteit zoveel mogelijk te waarborgen. Om die reden zijn alle aandelen van Triodos Bank ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna te noemen Administratiekantoor). Het Administratiekantoor geeft op zijn beurt certificaten van aandelen Triodos Bank uit aan particulieren en instellingen. Deze certificaten belichamen de economische aspecten Overzicht aantal certificaten per certificaathouder Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Geplaatst kapitaal ,1 18, ,7 209, ,2 93, en meer ,6 332,5 Totaal ,6 654,0 Aantal certificaten per land Certificaten x Certificaathouders Nederland België Verenigd Koninkrijk Spanje Duitsland Totaal

51 Overzicht instellingen met een belang van 3% of meer Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 5,8 6,0 Delta Lloyd Levensverzekering NV 4,1 4,2 Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen 3,0 3,1 Bovenstaande instellingen zijn de grootste van de in totaal 5 (2013: 6) instellingen met een belang van ten minste 1%. Hun totale belang bedraagt 16,8% (2013: 20,2%). van de aandelen van Triodos Bank. Daarnaast oefent het Administratiekantoor het aan de aandelen Triodos Bank verbonden stemrecht uit. In zijn stem - gedrag laat het Bestuur van het Administratiekantoor zich leiden door de doelstelling en missie van de bank, het belang van de certificaathouders en het belang van de bank als onderneming. De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. In plaats daarvan onderhoudt Triodos Bank zelf een platform voor transacties in certificaten van aandelen. De bank stelt dagelijks de emissiekoers van de certificaten van aandelen vast, aan de hand van een vastgesteld berekeningsmodel dat de intrinsieke waarde per certificaat berekent. Certificaathouders Certificaathouders hebben stemrecht in de Algemene Vergadering van certificaathouders tot een maximum van stemmen per certificaathouder. De Algemene Vergadering van certificaathouders benoemt de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor, op voordracht van het Bestuur. Voor deze voordracht is de goedkeuring van de Statutair Directeuren en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank vereist. Een certificaathouder kan maximaal 10% van alle uitgegeven certificaten in bezit hebben. Raad van Commissarissen Triodos Bank Triodos Bank heeft een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de bedrijfsvoering van de bank, staat de Directie met raad en daad ter zijde, en handelt daarbij in het belang van de bank als onderneming. Nieuwe leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Triodos Bank, op voordracht van de Raad van Commissarissen. Directie en Statutair Directeuren Triodos Bank De Directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Triodos Bank. De Directie bestaat uit de Statutair Directeuren. Daarnaast kunnen de Statutair Directeuren een of meer Niet-statutair Directeuren benoemen. De Statutair Directeuren zijn formeel verantwoordelijk voor het bestuur van Triodos Bank en worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Stichting Triodos Holding Stichting Triodos Holding is niet juridisch, maar wel organisatorisch verbonden met Triodos Bank. De Stichting is 100% aandeelhouder van Triodos Ventures B.V., een investeringsfonds voor risicovollere en strategisch belangrijke activiteiten die nauw samenhangen met de missie en activiteiten van Triodos Bank. Het bestuur van Stichting Triodos Holding en de Directie van Triodos Ventures B.V. bestaan uit de Statutair Directeuren van Triodos Bank NV. Stichting Triodos Holding kent een Raad van Toezicht die op voordracht van het Bestuur van het Administratiekantoor wordt benoemd. Stichting Triodos Foundation Stichting Triodos Foundation is een zusterinstelling van Triodos Bank, die niet juridisch, maar wel organisatorisch is verbonden met de bank. 49

52 Op dit moment bestaat het Bestuur van Stichting Triodos Foundation uit medewerkers van Triodos Bank en één Statutair Directeur van Triodos Bank. De Stichting doet donaties aan initiatieven die bijdragen aan de ideële doelstellingen van Triodos Bank. In België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje bestaan vergelijkbare stichtingen. Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( de Code ) is alleen van toepassing op organisaties waarvan de aandelen zijn genoteerd aan een gereguleerde markt. Ondanks het feit dat de certificaten van aandelen van Triodos Bank aan geen enkele gereguleerde markt zijn genoteerd, onderschrijft de bank de beginselen en best practices van de Code. De gehele onder de Code vereiste pas toe of leg uit -verklaring is te lezen op Triodos Bank voldoet in algemene zin aan de beginselen en best practices van de Code. Zij heeft echter een weloverwogen beslissing genomen om op een aantal specifieke punten van de Code af te wijken. Het eerste punt heeft betrekking op het stemrecht op aandelen. Om de continuïteit van de doelstelling en missie van Triodos Bank zo veel mogelijk te waarborgen, kunnen certificaathouders niet zelf het stemrecht op de onderliggende aandelen uit oefenen, maar is dat recht ondergebracht bij het Administratiekantoor. Om diezelfde reden kunnen certificaathouders ook geen voordracht doen voor de benoeming van leden van het Bestuur van het Administratiekantoor. Het tweede punt betreft de zittingstermijn van de Statutair Directeuren. Deze periode is niet beperkt tot vier jaar, aangezien Triodos Bank van mening is dat dit de ontwikkeling van de organisatie op lange termijn niet ten goede komt. Triodos Bank wijkt ook af van de best practice van de Code die bepaalt dat iemand slechts voor maximaal drie termijnen van vier jaar tot lid van de Raad van Commissarissen mag worden benoemd. Volgens de statuten van de bank kan de Algemene Vergadering namelijk op grond van bijzondere omstandigheden een lid van de Raad van Commissarissen herbenoemen, ook nadat zijn/haar maximale zittingstermijn is bereikt. Het doel van deze bepaling is om de Raad van Commissarissen extra tijd en ruimte te geven om vacatures op te vullen. Het vierde punt betreft het feit dat Triodos Bank om praktische redenen haar beleid op het gebied van tegenstrijdige belangen heeft gewijzigd voor gevallen waarin de bank voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin een lid van de Directie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. Indien een dergelijk tegenstrijdig belang betrekking heeft op een rechtspersoon buiten de Triodos Bank Groep en voor de groep van materieel belang is, voorziet het gewijzigde beleid in controlemechanismen (bijvoorbeeld door de betrokkenheid van de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen) en garandeert het beleid voldoende transparantie. Indien een dergelijk tegenstrijdig belang betrekking heeft op een rechtspersoon binnen de Triodos Bank Groep gelden geen regels. Dit is in overeenstemming met de laatste ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie. Voor andere (persoonlijke) tegenstrijdige belangen van leden van de Directie (zoals gedefinieerd in best practicebepaling II.3.2, onder i) en ii) van de Code) geldt het bepaalde in de Code. Het vijfde punt heeft betrekking op het feit dat de Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen afzonderlijke nominatiecommissie en beloningscommissie heeft, maar wel een geïntegreerde Nomination and Compensation Committee. De relatief bescheiden omvang van Triodos Bank ligt hieraan ten grondslag. Voorts wijkt Triodos Bank af van de best practice van de Code door alle voorstellen inzake wezenlijke wijzigingen in de Statuten als afzonderlijke agendapunten voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Om praktische redenen wenst Triodos Bank de mogelijkheid te behouden om naar keuze van de Directie en de Raad van Commissarissen een voorstel voor meervoudige wijzigingen in de Statuten als één agendapunt voor te leggen indien de voorgestelde wijzigingen onderling sterk gerelateerd zijn. 50

53 Ten slotte is een aantal bepalingen van de Code inzake beloningen van directieleden niet van toepassing op Triodos Bank, aangezien zij geen aandelen- of optieregelingen kent. De totale kosten voor beloningen van de Directie, die voor het overgrote deel bestaan uit gewoon loon en pensioenelementen, zijn opgenomen in dit jaarverslag. Code Banken Op 1 januari 2010 is de Code Banken van kracht geworden. De code bestaat uit een aantal aanbevelingen en principes om het optimaal functioneren van banken te bevorderen. In de Code Banken wordt grote nadruk gelegd op goed bestuur (governance) en staan de belangen van de klant centraal. Dit past volledig bij de visie en de uitgangspunten (Business Principles) van Triodos Bank. De klant is bij alle activiteiten en de missie van Triodos Bank een belangrijke stakeholder. Triodos Bank leeft de beginselen van de Code Banken na. Hierbij geldt echter één uitzondering: Triodos Bank keert geen variabele beloningen uit op basis van vooraf vastgestelde financiële doelstellingen of prestaties. Dit om te voorkomen dat een cultuur waarin onverantwoorde risico s worden genomen in de hand wordt gewerkt. Triodos Bank houdt voortdurend toezicht op de naleving van de Code Banken. Daar waar de bank afwijkt van de Code, wordt dit duidelijk aangegeven en gemotiveerd. Meer informatie over de implementatie door Triodos Bank van de Code Banken, en de gehele onder de Code Banken vereiste pas toe of leg uit -verklaring vindt u op In september 2014 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een pakket nieuwe ontwikkelingen voor de banksector geïntroduceerd onder de naam Toekomstgericht Bankieren. Het pakket omvat een Maatschappelijk Statuut, een herziene Code Banken ( Code Banken 2015 ) en gedragsregels verband houdend met de Nederlandse bankierseed. De Code Banken 2015 werd van kracht op 1 januari 2015, en zal derhalve pas van toepassing zijn op het boekjaar Triodos Bank is op dit moment bezig met het analyseren van de nieuwe best practices om te kijken of haar interne organisatie verder moet worden aangepast en zo ja, welke maatregelen er moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de Code Banken 2015 wordt nageleefd. Verklaring Corporate Governance Code en Code Banken Conform het besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (zoals gewijzigd op 20 maart 2009) en het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken, heeft de Directie van Triodos Bank een Verklaring Corporate Governance Code en Code Banken opgesteld, welke deel uitmaakt van het jaarverslag 2014 en geldig is per die datum. De verklaring is te lezen in het online jaarverslag en op 51

54 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en beoordeelt de werkzaamheden en de besluitvorming van de Directie, de ontwikkeling van de activiteiten van Triodos Bank, de realisering van haar missie, en levert tevens een bijdrage aan strategieontwikkeling. Daarnaast staat de Raad de Directie met raad en daad terzijde. De beoordeling is gebaseerd op verslagen over zakelijke, financiële en overige aspecten, alsmede op presentaties en bezoeken. Deze worden zo ingepland dat alle inhoudelijke gebieden van Triodos Bank binnen een tijdsbestek van twee jaar aan bod komen. Triodos Bank en het economische en financiële klimaat De Raad van Commissarissen constateert met tevredenheid dat Triodos Bank gestaag blijft groeien onder de uitdagende economische omstandigheden. De bank heeft in 2014 haar impact wederom vergroot en een redelijke winst geboekt, en is zowel relevant als een referentiepunt gebleven voor degenen die op zoek zijn naar een op waarden gebaseerde manier van bankieren. Zoals voorzien, was de druk door regelgeving in 2014 groot, hetgeen invloed had op de winstgevendheid van Triodos Bank. De bank heeft actief op het nieuwe regelgevingskader ingespeeld en heeft haar governance aangepast zodat deze aansluit bij de huidige omvang van de organisatie. De Raad van Commissarissen is van mening dat Triodos Bank door deze wijzigingen beter is voorbereid op de toekomst en zich verder zal kunnen ontwikkelen. In het Verslag van de Directie wordt de omgeving waarin Triodos Bank opereert belicht; een perspectief dat de Raad van Commissarissen deelt. De Raad van Commissarissen herkent zich volledig in de inhoud van het Verslag en staat volledig achter de inspanningen van de Directie en de medewerkers van Triodos Bank om een positief verschil te maken om zo de levenskwaliteit van mensen te bevorderen. Hoogtepunten in werd gekenmerkt door beheerste groei en een grotere impact. Het verschil tussen de toevertrouwde middelen en de activa is wederom groter geworden. De Raad van Commissarissen ziet hierin een uitdaging, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de missie van de bank, en was tevreden over de maatregelen die de bank neemt om het evenwicht te herstellen. In de loop van het jaar is een project uitgevoerd ter beoordeling en verbetering van de operationele doeltreffendheid van het interne governancemodel van Triodos Bank. De Raad van Commissarissen werd geraadpleegd over de invoering ervan en hield toezicht op de voortgang, en beide ontwikkelingen waren tot volle tevredenheid. Ook dit jaar werden er inspanningen verricht om de risicomanagementsystemen van Triodos Bank te verbeteren die deels verband hielden met dit bankbrede governance project. Activiteiten van de Raad van Commissarissen (Corporate) governance en risico De Raad van Commissarissen volgde het intern project ter actualisering van de governance en het risicomanagement op de voet. De Raad van Commissarissen was verheugd over de actieve en proactieve houding van de Directie daarbij, hetgeen een randvoorwaarde is voor naleving van (nieuwe) regelgeving en verdere groei. De Raad van Commissarissen constateerde dat de relatie tussen Triodos Bank en De Nederlandsche Bank als gevolg hiervan is versterkt. Triodos 2025 In 2014 heeft de Raad van Commissarissen een bijdrage geleverd aan strategieontwikkeling in het kader van Triodos 2025, en aan een tienjarig lange termijn strategisch perspectief. De Raad van Commissarissen keek daarbij met name naar uitdagingen en potentieel op het gebied van innovatie, en hoe de essentie van Triodos Bank de visie en missie voor strategische ontwikkeling 52

55 ondersteunt. Een lid van de Raad van Commissarissen is bij de hele voorbereiding van Triodos 2025 betrokken geweest. Andere onderwerpen Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten en contacten van de Raad van Commissarissen met de Directie in 2014 aan de orde kwamen, waren onder andere: Strategie: Triodos 2025, ontwikkelingen in diverse landen en bij Triodos Investment Management, en de belangrijkste strategische risico s van de onderneming, de werkplannen voor 2014 en 2015, en de driemaandelijkse SWOT-analyse. Financieel: De financiële en economische ontwikkelingen van Triodos Bank en de mogelijke gevolgen daarvan voor de activiteiten van Triodos Bank, de financiële resultaten over 2013, het jaarverslag 2013 en de management letter, en het halfjaarverslag. Risico: het ontwerp en de effectiviteit van het interne framework voor risicomanagement en interne controlesystemen, de risicobereidheid, de auditbevindingen, de accountantsrapporten, kwartaalverslagen en kredietrapportages. Human resource management: de ontwikkeling van het seniormanagement, organisatorische veranderingen, de bedrijfscultuur, en de jaarlijkse herziening van het internationale beloningsbeleid. Interne organisatie: de rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, het Bestuur van het Administratiekantoor en de Directie ten opzichte van elkaar, en een update van het intern reglement van de Raad van Commissarissen (waaronder een herziene procedure inzake nevenfuncties van commissarissen). Vestigingen en business units: Er werden vergaderingen belegd met het lokale management door individuele leden van de Raad van Commissarissen, samen met een vertegenwoordiger van het Bestuur van het Administratiekantoor en de Directie. Er werd een presentatie gegeven door het management van Triodos Private Banking. De Raad van Commis sarissen volgde de ontwikkelingen in de vestigingen in Spanje (directiewijziging) en Duitsland (bedrijfsresultaten) op de voet. In beide gevallen werden beslissingen genomen en goedgekeurd om positieve vooruitzichten te creëren voor Contacten met De Nederlandsche Bank: De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben contact gehad met De Nederlandsche Bank om de activiteiten van de Raad van Commissarissen en de relatie met de Directie toe te lichten. Het frequentere contact met de toezichthouder is het gevolg van de groeiende balans en de zich uitbreidende activiteiten van Triodos Bank. Contact met het Bestuur van het Administratiekantoor: Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen heeft een informele bijeenkomst gehad met een afvaardiging van het Bestuur van het Administratiekantoor naar aanleiding van de Algemene Vergadering. Interne organisatie Samenstelling van de Raad van Commissarissen De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment heeft de Raad zeven leden. Tijdens de Algemene Vergadering van Triodos Bank in mei 2014 traden Hans Voortman en Jan Lamers af als lid van de Raad van Commissarissen. Zij werden vervangen door Aart Jan de Geus (voorzitter) en Ernst-Jan Boers (aangetrokken vanwege zijn uitgebreide bancaire ervaring). Margot Scheltema en Carla van der Weerdt werden herbenoemd voor perioden van één respectievelijk vier jaar. De samenstelling van de Raad van Commissarissen werd hierbij zorgvuldig in acht genomen. De nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen werd in de zomer van 2014 ernstig ziek; de vicevoorzitter heeft hem tijdens zijn afwezigheid vervangen als voorzitter. De Raad van Commissarissen werd ondersteund door een Corporate Secretary voor een professionele invulling van het Bestuurssecretariaat. 53

56 Evenwichtige verdeling man/vrouw De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit in samenstelling, door een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht. Meer in het bijzonder streeft de Raad naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels worden bezet door mannen of vrouwen. In 2014 bestond de Raad van Commissarissen uit vijf mannelijke leden (ongeveer 70%) en twee vrouwelijke leden (ongeveer 30%). Commissies van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft twee commissies zoals uiteengezet in het hoofdstuk Corporate Governance: de Audit & Risk Committee en de Nomination & Compensation Committee. Beide commissies zijn in de loop van het jaar separaat bijeengekomen. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies zijn gedeeld met de Raad van Commissarissen, waar de formele besluitvorming plaatsvindt. De samenstelling van de commissies is als volgt: Audit & Risk Committee Margot Scheltema (Voorzitter) Marcos Eguiguren Huerta Carla van der Weerdt Ernst-Jan Boers (vanaf 23 mei 2014) Nomination & Compensation Committee Mathieu van den Hoogenband (Voorzitter) David Carrington Aart Jan de Geus (vanaf 23 mei 2014) Voor nadere informatie over de leden van de Raad van Commissarissen, zie de biografieën. Naam (nationaliteit) Geb. jaar M/V Verantwoordelijk voor land Duurzame ontwikkeling Banking Aart Jan de Geus (NL) (voorzitter) Margot Scheltema (NL) (vice-voorzitter) 1955 M Nederland l 1954 V Nederland Ernst-Jan Boers (NL) 1966 M Nederland l David Carrington (UK) 1946 M Verenigd Koninkrijk l Marcos Eguiguren Huerta (ES) Mathieu van den Hoogenband (NL) 1959 M Spanje l 1944 M Nederland l Carla van der Weerdt (NL) 1964 V Nederland l 54

57 Competentiematrix Raad van Commissarissen Onderstaande matrix bevat de kerncompetenties van de afzonderlijkeleden van de Raad van Commissarissen die van belang zijn voor hun toezichthoudende functie. Een kandidaat-commissaris dient over de volgende drie kwalificaties te beschikken: affiniteit met de missie en waarden van Triodos Bank, ervaring op seniormanagementniveau, en internationale ervaring. Onderstaande tabel vermeldt verdere competenties op de sleutelgebieden beschreven in het profiel van de Raad van Commissarissen. In de matrix staan de vakgebieden waarin Commissarissen aanzienlijke expertise hebben; met behulp van de matrix kan worden beoordeeld of de Raad van Commissarissen over de juiste vaardigheden beschikt om zijn taken te verrichten. De matrix is gebaseerd op de vereisten zoals vermeld in het collectieve profiel van de Raad van Commissarissen, dat regelmatig wordt bijgewerkt. Alle leden van de Raad van Commissarissen voldoen aan deze criteria. Belangrijkste expertisegebieden Risicomanagement Multi-stakeholder relaties Financiën / Audit Overige expertise Maatschappelijk, langetermijnontwikkeling, juridische zaken l l Corporate governance, juridische zaken l l l Marketing, bankzaken, openbare accountants l 'Impact'-beleggingen, corporate governance in de sociale sector l l Consumentenmarkt l l 55

58 Activiteiten van de Audit & Risk Committee Bijeenkomsten, samenstelling, werkwijze De Audit & Risk Committee (ARC) is in 2014 vier keer bijeengekomen. Alle bijeenkomsten werden bijgewoond door de Chief Financial Officer, het Hoofd Interne Audit, het Hoofd Risicomanagement en de externe accoun tant van Triodos Bank. Daarnaast is er eenmaal in afwezigheid van de Directie met de externe accountant gesproken. De voorzitter van de ARC heeft ook enkele afzonderlijke besprekingen met de externe accountant gevoerd. Ernst-Jan Boers is na zijn benoeming als Commissaris in mei toegetreden tot de ARC. De Commissie zal bij haar beraadslagingen profiteren van zijn recente bancaire ervaring. Het secretariaat van de ARC is eveneens versterkt. In de loop van het jaar heeft de ARC haar werkwijze in lijn gebracht met de sterkere focus van Triodos Bank op risicomanagement. Als gevolg hiervan zullen twee van de vier bijeenkomsten van de ARC gericht zijn op risico, terwijl audit- en andere kwesties minder promi nent op de agenda zullen staan. Resultaat en audit kwesties zullen in de andere twee vergaderingen bovenaan de agenda staan. In haar eindejaarsevaluatie heeft de ARC zich ervan overtuigd dat de cijfers door de externe accountant zonder materiële wijzigingen waren goedgekeurd, er geen onvoorziene omstandigheden onder haar aan - dacht zijn gebracht en alle administratieve beslissingen en aannames afdoende zijn onderbouwd en goedgekeurd. De ARC heeft ook de kwartaalresultaten van Triodos Bank grondig bestudeerd. De interne-auditfunctie bleef werken aan de ontwikkeling van haar positie als derde verdedigingslinie binnen Triodos Bank. De Directie brengt nu uitstaande auditkwesties inzake haar bezoeken aan vestigingen en business units standaard te berde. Er dient nog verdere aandacht te worden besteed aan de follow-up van de audit. De efficiëntie van de auditafdeling, zoals gemeten aan de hand van een aantal KPI s, is in 2014 verbeterd. Deze ontwikkeling zal in 2015 worden voortgezet en de ARC zal een en ander nauwgezet volgen. In het kader van haar reguliere agenda heeft de ARC de jaarlijkse update van risicobereidheidsframework en -verklaringen bestudeerd, evenals de jaarlijkse ICAAP- en ILAAP-rapportages aan De Nederlandsche Bank (DNB). Onder leiding van een nieuwe Directeur Risk is een aantal verbeteringen op het gebied van risicomanagement doorgevoerd. De reguliere beoor - deling van het concentratierisico van Triodos Bank heeft geleid tot verdere diversificatie maatregelen, met name door zich minder te richten op zonneenergie sector. Er is met succes een nieuwe risicoclassificatiemethode doorgevoerd die in de toekomst een aantal andere voordelen, waaronder kansen voor dynamische krediettarifering, met zich mee zal brengen. Er is een grondige analyse gemaakt van zowel het kredietrisico als het renterisico en er zijn nieuwe benaderingen gepresenteerd aan de ARC en vervolgens aan de DNB. De ARC is verheugd over het creëren van deze instrumenten en bijbehorende beleidsdocumenten, die deel uitmaken van het verbeterde framework voor risicomanagement dat in de loop van het jaar is ingesteld. Ten slotte was de ARC nauw betrokken bij het selectieproces voor een nieuwe accountant met ingang van het verslagjaar Er is een zorgvuldig aanbestedingsproces uitgevoerd en in mei 2015 zal een voorstel worden gepresenteerd aan de Algemene Vergadering. Activiteiten van de Nomination & Compensation Committee De Nomination & Compensation Committee (NCC) is zes keer formeel bijeengekomen. De leden van de NCC hebben ervaring op seniormanagementniveau en kennis van en ervaring met performancemanagement en beloningen. Bovendien winnen zij in specifieke gevallen advies in bij onafhankelijke, externe deskundigen. Een van de belangrijkste taken van de NCC is het adviseren van de Raad van Commissarissen over het algemene beloningsbeleid van Triodos Bank en het vaststellen van het beloningspakket van de Statutaire Directie. Ook adviseert NCC de Raad van Commissarissen over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het beloningspakket van 56

59 Managing Directors die direct onder de Statutaire Directie vallen. Het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank is in lijn met Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van beloningen in de bancaire sector. Nadere informatie over het internationale beloningsbeleid vindt op pagina 83 van de Engelstalige Annual Accounts. In 2014 hebben externe adviseurs een 3-jaars benchmarkvergelijking met de markt uitgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een kleine aanpassing van de marktreferenties die werden gebruikt om dit beleid te beheren. De nominatiekwesties in 2014 bestonden onder andere uit de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de voordracht van Jellie Banga als Statutair Directeur, en de werving van een Corporate Secretary. De voorzitter van de NCC en de voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben samen persoonlijke beoordelingsgesprekken gevoerd met de Statutair Directeuren en hebben daarbij prioriteiten gesteld voor De NCC was tevens betrokken bij een exitgesprek met een directeur. De NCC heeft in het kader van een programma voor permanente educatie een tweedaagse trainingssessie georganiseerd voor de Raad van Commissarissen en de Directie. In 2014 was het programma gericht op interne governancekwesties en op de essentie van Triodos Bank in de bredere strategie van de bank. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen Alle bijeenkomsten worden gezamenlijk met de Directie gehouden. Elke bijeenkomst in 2014 (zes in totaal) werd voorafgegaan door een interne bijeenkomst waaraan uitsluitend Commissarissen deelnamen. Eén interne vergadering was gewijd aan een bespreking van het interne evaluatieverslag en aan de beoordeling van de Statutair Directeuren. Sinds 2012 komt de Raad van Commissarissen jaarlijks ten minste één keer bijeen in een land waar de bank een vestiging heeft. In 2014 werd deze vergadering gehouden op het kantoor van de Belgische vestiging van Triodos Bank. Er werden presentaties gehouden en besprekingen gevoerd met het seniormanagement van de vestiging, waardoor de Raad meer inzicht kreeg in de Belgische activiteiten van Triodos Bank. Aanwezigheid van de commissarissen in 2014: Leden van de Raad van Commissarissen Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen (6) Bijeenkomsten van de Audit & Risk Committee (4) Bijeenkomsten van de Nomination & Compensation Committee (6) Hans Voortman* 3/3 3/3 Margot Scheltema 6/6 4/4 David Carrington 6/6 6/6 Marcos Eguiguren Huerta 6/6 4/4 Mathieu Van Den Hoogenband 6/6 6/6 Jan Lamers* 3/3 Carla Van Der Weerdt 5/6 4/4 Aart Jan De Geus** 3/3 3/3 Ernst-Jan Boers** 3/3 2/2 * De heer H. Voortman en de heer J. Lamers zijn op 23 mei 2014 afgetreden. ** vanaf 23 mei

60 De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Directie onderhielden gedurende het jaar veelvuldig contact met elkaar, de voorzitter van de Audit & Risk Committee onderhield regelmatig en nauw contact met de Chief Financial Officer, en de voorzitter van de Nomination & Compensation Committee met de Chief Executive Officer. Onafhankelijkheid en zelfevaluatie Onafhankelijkheid Tot de Algemene Vergadering van 23 mei 2014 waren alle leden van de Raad van Commissarissen in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code onafhankelijk van Triodos Bank. In die vergadering is de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewijzigd; vanaf dat moment voldoen alle commissarissen aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code. Een uitzondering hierop is Aart Jan de Geus: een familielid van hem is in dienst van Triodos Bank. De samenstelling van de Raad was zodanig dat leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Directie en van enig belang konden handelen. Belangenverstrengeling In overeenstemming met de vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code beschikt de Raad van Commissarissen over interne regels die gelden voor (potentiële) belangenverstrengelingen van Commissarissen. Er was in 2014 geen sprake van belangenverstrengeling. Educatie In het kader van het programma voor permanente educatie van de Raad van Commissarissen organiseert de Raad jaarlijkse bijeenkomsten met externe deskundigen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de maatschappij en de sectoren die van belang zijn voor de activiteiten van Triodos Bank. Nadere gegevens treft u aan in het verslag van de Nomination & Compensation Committee. Zelfevaluatie De resultaten van de zelfevaluatie in 2013 werden besproken in de Raad van Commissarissen, en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen werden doorgevoerd. De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen als geheel, de individuele leden en de commissies van de Raad vond eind 2014 plaats door middel van gesprekken van de voorzitter met elk lid van de Raad van Commissarissen. De resultaten van de evaluatie werden eind 2014 door de Raad van Commissarissen besproken en bevestigden dat alle vereiste vaardigheden en capaciteiten in de Raad van Commissarissen aanwezig waren. De leden van de Directie hebben hun persoonlijke voornaamste prioriteiten voor 2015 met de Raad van Commissarissen besproken. Een en ander zal begin 2015 worden geëvalueerd. Tot slot De Raad van Commissarissen is van mening dat de jaarrekening en het verslag van de Directie een getrouw beeld geven van de positie van Triodos Bank. De Raad stelt voor dat de aandeelhouder de jaarrekening 2014 goedkeurt en de Statutair Directeuren decharge verleent voor het gevoerde beleid van Triodos Bank, en de Raad van Commissarissen voor het door de Raad uitgeoefende toezicht in De Raad van Commissarissen steunt het dividendvoorstel van de Directie van EUR 1,95 (per certificaat van aandeel). De Raad van Commissarissen wil graag alle stakeholders van Triodos Bank dank zeggen voor hun vertrouwen in Triodos Bank en de Directie, en alle medewerkers van de bank bedanken voor hun inzet. De Raad van Commissarissen heeft er alle vertrouwen in dat Triodos Bank de uitdagingen in 2015 het hoofd zal kunnen bieden en zal blijven fungeren als referentiepunt voor de banksector. 58

61 Zeist, 27 februari 2015 Namens de Raad van Commissarissen, Aart Jan de Geus, Voorzitter Margot Scheltema, Vice-voorzitter Ernst-Jan Boers David Carrington Marcos Eguiguren Huerta Mathieu van den Hoogenband Carla van der Weerdt 59

62 Biografieën Aart Jan de Geus (1955), Voorzitter Aart Jan de Geus is voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Nomination and Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van de Bertelsmann Stiftung, een Duitse stichting die zich richt op maatschappelijke vraagstukken in Duitsland en daarbuiten. Hij was onder andere plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende I, II en III ( ). Hij was tevens partner bij Boer & Croon Strategy & Management Group en werkte voor Industriebond CNV. Daarnaast was hij vanaf 1993 vicevoorzitter van de Vakcentrale CNV. Hij heeft in totaal 2 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) (en 2 toezichthoudende functies zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Aart Jan de Geus is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. Margot Scheltema (1954), Vicevoorzitter Margot Scheltema is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank en voorzitter van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Ze was tot eind 2008 financieel directeur van Shell Nederland BV. Ze is voorzitter van de monitoringcommissie Code Pensioenfondsen en lid van de Raad van Commissarissen van ASR NV, Schiphol NV, TNT Express NV en van Lonza Group Ltd. Margot Scheltema is vervangend raadslid bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum en World Press Photo, lid van de Raad van Commissarissen van Warmtebedrijf Rotterdam en Penningmeester van het Genootschap Onze Taal. Ze heeft in totaal 9 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 4 toezichthoudende functies zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Margot Scheltema is voor het eerst benoemd in 2006 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. Ernst-Jan Boers (1966) Ernst-Jan Boers is lid van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Hij was tot 1 maart 2014 Chief Executive Officer SNS Retail Bank, waar hij eerder ook de positie van Chief Financial Risk Officer vervulde. Tot maart 2007 was hij werkzaam bij ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., onder andere als Chief Financial Officer. Daarvoor was hij in dienst bij Reaal Groep N.V. als hoofd Interne Audit en als Controller. Hij is bestuurslid van Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. Hij heeft in totaal 2 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Ernst-Jan Boers is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. David Carrington (1946) David Carrington is tevens lid van de Nomination and Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is sinds 2001 zelfstandig adviseur en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van filantropie en maatschappelijk verantwoord financieren en in het besturen van charitatieve instellingen en sociale ondernemingen. Hij kan putten uit 25 jaar ervaring in senior-managementfuncties bij charitatieve instellingen waarvan de afgelopen 13 jaar als Chief Executive en als bestuurslid bij een scala aan organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Hij is toe - zicht houdend directeur van Big Society Capital, voorzitter van de Programme Board of Inspiring Impact, lid van de Raadgevende Groep van het Stepping Stones Fund van City Bridge Trust en lid van de Adviesraad van het Amerikaanse Centre for Effective Philanthropy. Hij is directeur van Stichting SOFII en van GULAN. Hij heeft in totaal 4 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals gedefinieerd in de Wet 60

63 Bestuur en Toezicht). David Carrington is voor het eerst benoemd in 2009 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in Hij heeft de Britse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. Mathieu van den Hoogenband (1944) Mathieu van den Hoogenband is voorzitter van de Nomination and Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is voormalig directievoorzitter van Weleda Groep AG te Arlesheim, Zwitserland. Hij is lid van het Aandeelhouderscollege Rhea Holding B.V. (Eosta B.V.), voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting Widar centrum voor eerstelijns gezondheidszorg en lid van de Adviesraad Antroposofische Medische Faculteit van de particuliere universiteit Witten/Herdecke. Mathieu van den Hoogenband doceert Leiderschap en Ethiek aan de SRH Hochschule in Berlijn en Levensfasen aan de Alanus Hochschule in Bonn-Alfter. Hij heeft in totaal 2 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Mathieu van den Hoogenband is voor het eerst benoemd in 2007 en zijn huidige termijn eindigt in Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 954 certificaten Triodos Bank. gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Marcos Eguiguren is voor het eerst benoemd in 2008 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in Hij heeft de Spaanse nationaliteit en bezit 194 certificaten Triodos Bank. Carla van der Weerdt (1964) Carla van der Weerdt is tevens lid van de Audit- en Risicocommissie van Triodos Bank. Ze is eigenaar/ directeur van Accent Organisatie Advies B.V. Ze heeft vijftien jaar bij ABN AMRO Bank NV gewerkt, onder andere als CFO/COO van Global Transaction Banking, als wereldwijd hoofd Operationeel Risicomanagement en als wereldwijd hoofd Risicomanagement & Compliance in Vermogensbeheer. Carla van der Weerdt is lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit Committee van BinckBank N.V. Ze heeft in totaal 3 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 2 toezichthoudende functies zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Carla van der Weerdt is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. Marcos Eguiguren Huerta PHD. (1959) Marcos Eguiguren is tevens lid van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van advisering van financiële entiteiten in Spanje en in diverse landen in Latijns- Amerika. Daarnaast is hij toezichthoudend partner en medeoprichter van SingularNet, een Spaanse professionele dienstverlener die zich richt op ondernemingsstrategie, menselijke ontwikkeling en communicatie. Hij is Chief Executive Officer Ixum Servicios e Inversiones en lid van de Raad van Commissarisen van Catalunya en Miniatura SA. Ook vervult hij leidinggevende functies bij Barclays Bank en BBVA. Marcos Eguiguren is tevens Universitair Hoofddocent in bedrijfskunde aan de Politechnische Universiteit van Catalonië. Hij heeft in totaal 3 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals 61

64 Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor het beheer van alle aandelen van Triodos Bank NV. Om die aandelen te financieren geeft het Administratiekantoor certificaten van aandelen uit. Certificaathouders hebben de economische rechten die aan deze aandelen verbonden zijn (zoals het recht op dividend), maar hebben niet de zeggenschap die aan de aandelen verbonden is. Die zeggenschap berust bij het Administratiekantoor. Een meer gedetailleerde beschrijving van de corporate governance van Triodos Bank, en in het bijzonder van de rechten en verantwoordelijkheden van het Administratiekantoor en de certificaathouders, treft u aan in het hoofdstuk over corporate governance op pagina 48 van dit jaarverslag. Voor een overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december 2014 verwijzen wij naar pagina 48 van dit jaarverslag. Bij het uitoefenen van zijn stemrecht in de Algemene Vergadering van Triodos Bank ( Algemene Vergadering ) hanteert het Bestuur van het Administratiekantoor de volgende principes: behouden van de missie van Triodos Bank; waarborgen van de onafhankelijkheid van Triodos Bank; zorgdragen voor de economische belangen van certificaathouders met betrekking tot de continuïteit en winstgevendheid, het dividendbeleid en de waardeontwikkeling van certificaten van aandelen van Triodos Bank. Het Bestuur van het Administratiekantoor streeft ernaar de belangen van zijn certificaathouders, zowel van economische aard als betrekking hebbend op de missie, integraal te behartigen. Dit blijkt uit de volgende bepalingen in de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor: Artikel 6 Het Administratiekantoor oefent onafhankelijk het stemrecht uit dat rust op de aandelen die het in zijn bezit heeft. Daarbij laat het Administratiekantoor zich leiden door de belangen van de certificaat houders en die van de bank, evenals door de beginselen die in de doelstellingen van de bank zijn vastgelegd. Het stembeleid van het Administratiekantoor is gebaseerd op artikel 6 van de administratievoorwaarden en bovengenoemde principes. Het Administratiekantoor wil ook een betrokken aandeelhouder zijn. Dat geeft specifieke verantwoordelijkheden, welke onder meer zijn terug te vinden in de principes zoals hiervoor beschreven. Ook leeft het Administratiekantoor vrijwillig de desbetreffende principes en best practices van de Corporate Governance Code en overige regelgeving op het gebied van verantwoord en betrokken aandeelhouderschap na. Het Bestuur van het Administratiekantoor besteedt in het bijzonder aandacht aan de prestaties van Triodos Bank op middellange en lange termijn. Het volgt interne en externe ontwikkelingen om de eventuele gevolgen ervan op de essentie, de missie en de waarden van Triodos Bank te beoordelen en daar zo nodig op in te spelen. De activiteiten van het Bestuur van het Administratiekantoor in dat kader omvatten onder meer: vergaderingen met de Directie van Triodos Bank en vergaderingen tussen de voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor, de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk; vergaderingen van certificaathouders, klantendagen en overige vergaderingen op uitnodiging, in landen waar Triodos Bank vestigingen heeft; het bijwonen van themadagen en bijeenkomsten over het langetermijnperspectief georganiseerd door de bank; het bijwonen van bijeenkomsten over ontwikkelingen in verantwoord en betrokken aandeelhouderschap, in corporate governance en in de sectoren waarin Triodos Bank actief is. Besprekingen en vergaderingen kunnen vertrouwelijk van aard zijn. Voor het geval het Bestuur van het Administratiekantoor niet tevreden is over de reactie van Triodos Bank op door het Bestuur gestelde vragen, beschikt het Bestuur over een duidelijk escalatiebeleid om eventuele zorgpunten onder de aandacht te brengen. 62

65 Algemene Vergadering 2014 Het Administratiekantoor is enig aandeelhouder van Triodos Bank. Als zodanig heeft het Administratiekantoor tijdens de Algemene Vergadering die op 23 mei 2014 te Zeist werd gehouden, zijn stem uitgebracht over onderstaande onderwerpen en het stemgedrag toegelicht. Nadere gegevens an de goedgekeurde voorstellen vindt u op Het Administratiekantoor heeft ingestemd met de volgende voorstellen: goedkeuring van de jaarrekening 2013 en de voorgestelde winstbestemming; decharge van de Directie voor het gevoerde beleid in decharge van de Raad van Commissarissen voor het door de Raad uitgeoefende toezicht in 2013; herbenoeming van Margot Scheltema als lid van de Raad van Commissarissen voor één jaar; herbenoeming van Carla van der Weerdt als lid van de Raad van Commissarissen; benoeming van Aart de Geus als nieuw lid van de Raad van Commissarissen; benoeming van Ernst-Jan Boers als nieuw lid van de Raad van Commissarissen; machtiging van de Directie om certificaten van aandelen Triodos Bank te verkrijgen en aandelen uit te geven. In de stemverklaring van het Bestuur van het Administratiekantoor inzake de voorstellen wordt een en ander als volgt toegelicht: relevante onderwerpen uit de jaarrekening werden besproken met de Directie vanuit het perspectief van de individuele vestigingen en business units alsmede vanuit het perspectief van Triodos Bank als geheel. Deze onderwerpen betroffen onder andere groei, impact, innovatie, kredietsectoren, menselijk kapitaal en de autonomie van de vestigingen van Triodos Bank, de synergieën tussen die vestigingen 1. en het resultaat daarvan voor Triodos Bank als geheel. Bij de (her)benoeming van de kandidaten werd verwezen naar de deelname van het Bestuur van het Administratiekantoor aan het selectieproces en de gesprekken met de kandidaten. Voor een webcast van de Algemene Vergadering zie Algemene Vergadering van Certificaathouders De Algemene Vergadering van Certificaathouders werd gehouden op 23 mei 2014 op het hoofdkantoor van Triodos Bank. Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft zijn stemverklaring nader gemotiveerd tijdens de vergadering. Het verwees naar de input van certificaathouders tijdens de informele vergaderingen van certificaathouders in Madrid, Brussel en Bristol, en naar de vragen die zij stelden tijdens de Algemene Vergadering. Het Bestuur van het Administratiekantoor informeerde certificaathouders over zijn besprekingen met de Directie, over het Jaarverslag en de Jaarrekening. De resultaten van de jaarlijkse enquête onder certificaathouders, die door meer dan respondenten werd ingevuld (tegenover bijna in 2013), werden tevens in de vergadering gepresenteerd. De enquete geeft het Bestuur van het Administratiekantoor belangrijke inzichten in de mate waarin certificaathouders tevreden zijn met het financiële rendement en de mate waarin Triodos Bank aan haar missie voldoet. Volgens de deelnemers aan de enquête denkt meer dan 90% van de certificaathouders (evenveel als in 2013) dat Triodos Bank een goede balans houdt tussen haar missie en haar financiële prestaties. Een samenvatting van de resultaten vindt u op De Algemene Vergadering van Certificaathouders heeft ingestemd met de benoeming van Mike Nawas als nieuw lid van het Bestuur van het Administratiekantoor. 63

66 Vergaderingen en besluiten van het Bestuur van het Administratiekantoor In 2014 heeft het Bestuur van het Administratiekantoor tien keer vergaderd, vier keer face to face en zes keer telefonisch. Ook is het Bestuur vier keer bijeengekomen met leden van de Directie van Triodos Bank. Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft bij de diverse onderwerpen die in de loop van het jaar werden besproken bijzondere aandacht besteed aan kwesties die voor de certificaathouders van Triodos Bank als belangrijke stakeholders essentieel waren, zoals: De missiegedreven strategie van Triodos Bank. De vertaling van de missie van Triodos Bank naar de strategie en de realisering van deze strategie is essentieel. Binnen deze context is in 2014 gesproken over de essentie van Triodos Bank en de neerslag van de essentie in de integratie van impact, rendement en risico. Daarbij geeft het Bestuur van het Administratiekantoor naast rendement prioriteit aan impact. De essentie van Triodos Bank of bewust omgaan met geld werd bezien vanuit het perspectief van de missie en de waarden, de oprichting en de geschiedenis van Triodos Bank, haar toekomst in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Dit onderwerp was ook relevant voor de ontwikkeling van Triodos 2025, het 10-jarenperspectief van Triodos Bank. De voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor was ondersteund door het voltallige bestuur betrokken bij de ontwikkeling van dit 10-jaren perspectief in de loop van 2014, voornamelijk gericht op de mogelijkheden en uitdagingen die de toekomst Triodos Bank biedt voor het voldoen aan haar missie en behouden van haar onafhankelijkheid en het belang daarvan voor de ontwikkeling van de mede werkers, ofwel het menselijk kapitaal, van Triodos Bank. De governance en het aangescherpt risico management en de implicaties daarvan voor de onafhankelijkheid van Triodos Bank op de lange termijn zijn onderwerp van gesprek geweest. Voorts werd het jaarverslag 2013 (en later het halfjaarverslag 2014) besproken ten behoeve van een zorgvuldige overweging van de uit te brengen stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Triodos Bank. Het jaarverslag is besproken vanuit het perspectief van het mandaat van het Bestuur van het Administratiekantoor om de missie, onafhankelijkheid en de economische belangen van de certificaathouders van Triodos Bank te waarborgen. Werkzaamheden van het Bestuur van het Administratiekantoor Het overige werkzaamheden van het Bestuur bestonden onder andere uit: Bijwonen van vergaderingen met het lokale management van alle vestigingen van Triodos Bank en het management van Triodos Investment Management. Bijwonen van internationale themadagen, vergaderingen met klanten en certificaathouders en informele besprekingen met certificaathouders in het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje en Nederland; Bijwonen van vergaderingen van aandeelhouders van beleggingsfondsen die Triodos Investment Management worden beheerd. Deelname aan het selectie- en herbenoemingsproces van leden van de Raad van Commissarissen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de betrokkenheid van de kandidaten bij de missie van Triodos Bank; De voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor heeft regelmatig, zowel individueel als in driehoeksoverleggen, overleg gepleegd met de voorzitter van de Directie en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. De focus van het Bestuur van het Administratiekantoor was de essentie en missie van Triodos Bank. Dit heeft geresulteerd in een document van het Bestuur van het Administratie kantoor getiteld Circular approach from vision to impact, embedding the Essence of Triodos ; Selecteren van nieuwe leden van het Bestuur van het Administratiekantoor en daarover overleg voeren met de voorzitter van de Directie; 64

67 De voorzitter van het Bestuur van het Administratie kantoor heeft een bijeenkomst met de externe accountants bijgewoond. Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft in 2014 geen extern advies ingewonnen om zijn taken uit te voeren. Samenstelling van het Bestuur van het Administratiekantoor en onafhankelijkheid van leden van het Bestuur Gezien het feit dat het Bestuur van het Administratie kantoor verantwoordelijk is voor bescherming van de identiteit en missie van Triodos Bank, is het van essentieel belang dat de leden van het Bestuur onafhankelijk zijn. Daarom mogen de Statutair Directeuren of leden van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen lid zijn van het Bestuur van het Administratiekantoor. Volgens de statuten van het Administratiekantoor bestaat het Bestuur uit drie of meer leden. Op dit moment heeft het Bestuur vijf leden: twee uit Nederland en één uit respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, België en Spanje. In 2014 is de samenstelling van het Bestuur gewijzigd. Mike Nawas werd benoemd tot lid van het Bestuur. Jan Nijenhof is tijdens de vergadering van certificaathouders van 23 mei teruggetreden als lid en voormalig voorzitter van het Bestuur. Hij heeft zich bijna 10 jaar actief en effectief ingezet voor de certificaathouders. Wij danken hem hartelijk voor zijn bijdrage. Meer informatie over de beloning van de leden van het Bestuur van het Administratiekantoor vindt u op pagina 86 van de Engelstalige Annual Accounts van Triodos Bank. Het Bestuur van het Administratiekantoor verwacht in 2015 zijn rol als betrokken aandeelhouder te kunnen verdiepen. De betrokkenheid van het Administratiekantoor bij het voeren en intensiveren van de dialoog tussen Triodos Bank, het Bestuur van het Administratiekantoor en de certificaat houders is hier een essentieel onderdeel van. Niet alleen tijdens de internationale Algemene Vergadering van Certificaathouders in Nederland, maar ook in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en tijdens een aparte vergadering in Nederland, waar informele bijeenkomsten voor certificaathouders worden georganiseerd. Zeist, vrijdag 27 februari 2015 Namens het Bestuur van het Administratiekantoor Josephine de Zwaan, Voorzitter Marjatta van Boeschoten Sandra Castañeda Elena Frans de Clerck Mike Nawas Het Administratiekantoor is gevestigd op Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist. 65

68 Overzicht van aandelen Overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december in duizenden euro s In beheer genomen aandelen Triodos Bank NV à EUR 50 nominaal Uitgegeven certificaten van aandelen Triodos Bank NV à EUR 50 nominaal Zeist, 27 februari 2015 Bestuur Administratiekantoor Marjatta van Boeschoten Sandra Castaneda Elena Frans de Clerck Mike Nawas Josephine de Zwaan, Voorzitter 66

69 Biografieën Josephine de Zwaan (1963), Voorzitter Josephine de Zwaan is tevens lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Zij is meer dan dertien jaar advocaat geweest, gespecialiseerd in grote vastgoedprojecten. De laatste vijf jaar van die periode was zij lid van het maatschap (CMS) Derks Star Busmann, waar zij leiding gaf aan een team van vastgoed advocaten. Hoewel zij niet langer als advocaat werkzaam is, is zij nog steeds betrokken bij dit kantoor als adviseur van het bestuur. Vanaf 2000 is zij werkzaam in bestuurs- en toezichthoudende functies, in het bijzonder op het gebied van onder wijs, gezondheidszorg en cultuur (Weleda, Vereniging van Vrijescholen, Bureau Promotie Podiumkunsten, Iona Stichting; tegenwoordig is zij actief voor Hogeschool Leiden, Stichting Vilans, Raphael Stichting en Academie voor Liberal Arts). In 2009 is Josephine de Zwaan benoemd tot arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en is zij lid van de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In 2013 is zij ook benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cito, sinds 2015 is zij voor zitter van de Raad van Commissarissen, en vice-voorzitter van Cito B.V. Josephine de Zwaan is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. Marjatta van Boeschoten (1946) Marjatta van Boeschoten was van 2001 t/m 2009 lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Ze werkte zeven jaar als jurist bij de Britse Supreme Court alvorens aan de slag te gaan als management development consultant. Ze is directeur van Phoenix Consultancy en heeft gewerkt met grote organisaties in de publieke en private sectoren in het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft zitting in de Adviesraad van Neuguss Verwaltungsgesellschaft en is algemeen secretaris van de Anthroposophical Society in Groot-Brittannië. Marjatta van Boeschoten is voor het eerst benoemd als lid van het Bestuur van het Administratiekantoor in 2009 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in Ze heeft de Britse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank. Sandra Castañeda Elena (1974) Sandra Castañeda Elena is momenteel Senior Advisor Sustainability bij Inditex S.A. (eigenaar van Zara). Zij heeft zich sinds 2005 in verschillende functies een bijdrage geleverd aan de integratie van maatschappelijke en milieunormen in de bedrijfsstrategieën van ondernemingen en instellingen voor hoger onderwijs. Ze is vanaf 2014 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Voorheen maakte ze deel uit van het kernteam dat Triodos Bank heeft opgezet in Spanje. Sandra Castañeda Elena is voor het eerst benoemd in 2013 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in Ze heeft de Spaanse nationaliteit en bezit 49 certificaten Triodos Bank. Frans de Clerck (1945) Frans de Clerck is medeoprichter van Triodos Bank België (1993) en voormalig statutair directeur van Triodos Bank NV. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding en lid van de Raad van Toezicht van Boss Paints NV en de Hélène De Beir Foundation. Frans de Clerck is voor het eerst benoemd in 2010 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in Hij heeft de Belgische nationaliteit en bezit 211 certificaten Triodos Bank. 67

70 Mike Nawas (1964) Mike Nawas (1964) is medeoprichter van Bishopsfield Capital Partners Ltd (BCP), een in Londen gevestigd financieel adviesbureau. Daarnaast is hij sinds 2011 als Associate Professor Financial Markets verbonden aan Nyenrode Business University in Nederland. Vóór de oprichting van BCP was hij twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO waar hij verschillende functies bekleedde. Vanaf 2005 was hij als concerndirecteur wereldwijd verantwoordelijk voor het bieden van toegang tot de kredietmarkten aan klanten, door middel van kredieten, obligaties of gestructureerde financiering. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Academie voor Liberal Arts, een organisatie die zich richt op filosofische ontwikkeling en ethische betrokkenheid van ervaren professionals in Nederland. Mike Nawas is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in Hij heeft de Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. 68

71 Over dit verslag Meer informatie kunt u online vinden op Het Jaarverslag 2014 is een geïntegreerd jaar- en duurzaamheidsverslag en heeft betrekking op de activiteiten van Triodos Bank NV in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland (zie ook de Triodos organisatietructuur). De rapportageperiode is van 1 januari tot en met 31 december Het vorige integrale jaar- en duurzaamheidsverslag van Triodos Bank verscheen in april 2014 en had betrekking op het kalenderjaar In het verslag over 2014 wordt volgens dezelfde principes en uitgangspunten verslag gedaan als over Indien andere rekenmethodes zijn gehanteerd, wordt dat in de tekst toegelicht. Bij het maken van het jaarverslag van Triodos Bank wordt door een werkgroep nauwkeurig bekeken op welke manier de nieuwste richtlijnen en goede voorbeelden van verslaglegging kunnen bijdragen aan de verbeteringen van het jaarverslag. Dit jaar hebben we onze accountant voor het eerst om assurance met een beperkte mate van zekerheid verzocht bij het hoofdstuk Verslag van de Directie, waarin de impactgegevens 2014 zijn opgenomen. Wij maken u erop attent dat geen zekerheid is verstrekt met betrekking tot de impactgegevens over De cijfers over 2013 zijn enigszins aangepast om ze in lijn te brengen met die over De assurance bij het Verslag van de Directie heeft alleen betrekking op het originele Engelstalige Verslag. In die uitgave is tevens de Engelstalige jaarrekening opgenomen, die door KPMG Accountants N.V. is gecontroleerd. Wij verwijzen u verder naar het Engelstalige Annual Report Transparantie en verslaglegging Sinds 2001 maakt Triodos Bank gebruik van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). GRI is in 1997 opgericht door de Verenigde Naties en de Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). Het wil duurzaamheidsverslaglegging op een consequente wijze inrichten en daarmee prestaties objectiveren en de vergelijkbaarheid bevorderen. Triodos Bank is een organisational stakeholder van GRI. In 2013 heeft GRI nieuwe G4-richtlijnen gelanceerd om verslaglegging relevanter te maken voor de duurzaamheidsimpact van de instelling en tegelijkertijd zinvoller voor haar stakeholders. Dit gebeurt door ons te focussen op die vraagstukken die onze stakeholders en wijzelf als het belangrijkst of het meest wezenlijk vinden. We hebben deze aanpak voor het eerst toegepast in 2013 en vervolgens verder ontwikkeld, waarbij we alle G4-richtlijnen hebben gevolgd in dit verslag in combinatie met ons online verslag. Meer informatie hierover vindt u op Onze aanpak is ontwikkeld op basis van interne en externe input. Het jaarverslag over 2014 is mede gebaseerd op gesprekken die wij hebben gevoerd met een aantal externe partijen, waaronder stakeholders die hebben deelgenomen aan een speciale stakeholder bijeenkomst, de International Integrated Reporting Council (IIRC), EY, GRI en met name leden van de Global Alliance for Banking on Values. We zijn hen erkentelijk voor hun bijdragen en inzichten. Publicatievereisten In het jaarverslag dient bepaalde informatie te worden gepubliceerd op grond van Nederlands recht en andere regelgeving, waaronder de Capital Requirements Regulation (CRR) en de Capital Requirements Directive (CRD). De CRR betreft rechtstreekse regelgeving van de Europese Unie. De CRD is Europese regelgeving door de Nederlandse overheid vertaald in nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op Triodos Bank. Het belangrijkste deel van de te publiceren informatie is opgenomen in dit jaarverslag. Verder vereiste informatie vindt u op onze lokale websites en op de corporate website: en 69

72 Adressen Internationaal hoofdkantoor Nieuweroordweg 1, Zeist Postbus 55, Nederland 3700 AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) Vestigingen Nederland Utrechtseweg 44, Zeist PO Box 55, Nederland 3700 AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) België Hoogstraat 139/3 Rue Haute 139/ Brussels, België Telefoon +32 (0) Verenigd Koninkrijk Deanery Road Bristol BS1 5AS, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Bijkantoor Edinburgh 24 Hanover Street Edinburgh EH2 2EN, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Spanje C/ José Echegaray 5-7 Parque Empresarial Las Rozas Madrid, Spanje Telefoon Bijkantoor Barcelona Avenida Diagonal 418 bajos Casa de Les Punxes Barcelona, Spanje Telefoon Bijkantoor Albacete C/ Francisco Fontecha Albacete Bijkantoor Badajoz Avda. de Fernando Calzadilla, Badajoz Bijkantoor Bilbao C/ Lersundi Bilbao Bijkantoor A Coruña Avenida Finisterre A Coruña Bijkantoor Gironda Pça. Catalunya Girona Bijkantoor Granada C/ Gran Vía de Colón Granada Bijkantoor Las Palmas de G.C. c/ Manuel González Martín Las Palmas de Gran Canaria Bijkantoor Madrid C/ Ferraz Madrid Bijkantoor Madrid C/ Mártires Concepcionistas 18 esq. C/ Ortega y Gasset Madrid Bijkantoor Murcia Avenida de la Libertad s/n Murcia Bijkantoor Oviedo C/ Cabo Noval Oviedo 70

73 Bijkantoor Palma de Mallorca Avenida de Portugal Palma de Mallorca Bijkantoor Pamplona Avda. del Ejército, Pamplona Bijkantoor Sevilla C/ Marqués de Paradas Seville Bijkantoor S.C. de Tenerife Rambla de Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife Bijkantoor Valladolid Acera de Recoletos Valladolid Bijkantoor Valencia C/ Del Justícia Valencia Bijkantoor Zaragoza Avenida César Augusto Zaragoza Duitsland Mainzer Landstr Frankfurt am Main, Duitsland Telefoon +49 (0) Fax +49 (0)

74 Colofon Triodos Bank NV Jaarverslag 2014 Verschijning April 2015 Tekst Triodos Bank Coördinatie RRED Communications, s-gravenhage, Nederland Concept & Art Direction Michael Nash Associates, Londen, Verenigd Koninkrijk Ontwerp Grafisch ontwerp PI&Q, Zeist, Nederland Drukwerk Drukkerij Pascal, Utrecht, Nederland Oplage exemplaren Contact Voor reacties of vragen over dit verslag kunt u contact opnemen met de lokale vestiging van Triodos Bank. De adressen staan vermeld op pagina 70. Dit verslag is ook beschikbaar en te downloaden via Deze versie van het verslag is een vertaling en samenvatting van de originele Engelstalige versie. In geval van strijdigheid tussen de Engelstalige versie en de Nederlandstalige versie is het Engelstalige jaarverslag leidend. 72

75 73

76 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor natuur, cultuur en samenleving. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de behoeften van de huidige, maar ook van toekomstige generaties.

77 Annual Accounts 2014 Triodos Bank NV Page Consolidated balance sheet as at 31 December Consolidated profit and loss account for Consolidated statement of comprehensive income for Consolidated statement of changes in the equity for Consolidated cashflow statement for Notes to the consolidated financial statements 55 Segment reporting 90 Capital instruments main features 102 Solvency 106 Leverage ratio 112 Risk management 116 Company balance sheet as at 31 December Company profit and loss account for Company statement of changes in the equity for Notes to the company s financial statements 158 Other information

78 Consolidated balance sheet as at 31 December 2014 Before appropriation of profit Reference* in thousands of EUR Assets Cash 1 175, ,755 Government paper 2 208,782 48,000 Banks 3 575, ,541 Loans 4 4,266,324 3,544,716 Interest-bearing securities 5 1,710,625 1,224,180 Shares Participating interests 7 8,720 7,630 Intangible fixed assets 8 13,364 11,810 Property and equipment 9 39,821 39,085 Other assets 10 13,215 17,212 Prepayments and accrued income , ,720 Total assets 7,152,404 6,446,653 Liabilities Banks 12 54,627 62,105 Funds entrusted 13 6,288,828 5,650,103 Other liabilities 14 19,208 21,222 Accruals and deferred income 15 79,489 52,881 Provisions 16 1,377 1,010 Subordinated liabilities 17 5,250 5,300 Equity , ,032 Total equity and liabilities 7,152,404 6,446,653 Contingent liabilities 19 62,260 43,656 Irrevocable facilities , , , ,441 *References relate to the notes starting on page 55. These form an integral part of the consolidated annual accounts. 48

79 Consolidated profit and loss account for 2014 in thousands of EUR Reference* Income Interest income , ,617 Interest expense 22-47,404-52,661 Interest 126, ,956 Income from other participations Investment income Commission income 24 65,025 52,993 Commission expense 25-2,841-2,295 Commission 62,184 50,698 Result on financial transactions Other income Other income 1, Total income 189, ,665 Expenses Co-worker and other administrative expenses , ,177 Depreciation, amortisation and value adjustments of tangible and intangible fixed assets 29 7,162 8,421 Operating expenses 138, ,598 Impairments loan portfolio 30 11,093 17,061 Value adjustments to participating interests Total expenses 149, ,452 Operating result before taxation 40,326 34,213 Taxation on operating result 31-10,201-8,530 Net profit 30,125 25,683 Amounts in EUR Net profit per share Dividend per share

80 Consolidated statement of comprehensive income for 2014 in thousands of EUR Net result 30,125 25,683 Revaluation of property, equipment and participating interest after taxation Exchange rate results from business operations abroad after taxation Total amount recognised directly in equity Total comprehensive income 30,915 25,612 50

81 This page was intentionally left blank 51

82 Consolidated statement of changes in the equity for 2014 in thousands of EUR Equity as at 1 January 2013 Increase of share capital Stock dividend Revaluation of property, equipment and participation interest after taxation Realisation of revaluation Exchange rate results from business operations abroad after taxation Profit appropriation for previous financial year, addition to the other reserves Profit appropriation for previous financial year, dividend Dividend not distributed in cash Reverted dividend Transfer to statutory reserve for development costs Purchasing or sale of own depository receipts Result for financial year Equity as at 31 December 2013 Increase of share capital Stock dividend Revaluation of property, equipment and participation interest after taxation Realisation of revaluation Exchange rate results from business operations abroad after taxation Profit appropriation for previous financial year, addition to the other reserves Profit appropriation for previous financial year, dividend Dividend not distributed in cash Reverted dividend Transfer to statutory reserve for development costs Purchasing or sale of own depository receipts Result for financial year Equity as at 31 December

83 Share capital Share Premium Revaluation reserve Statutory reserve Other reserve Retained earnings Total equity 375, , ,031 59,067 22, ,269 44,822 23,255 68,077 6,749-6, ,709-7,709-14,917-14,917 10,003 10, ,683 25, , , ,116 77,439 25, ,032 14,950 8,079 23,029 8,330-8, ,667-8,667-17,016-17,016 12,662 12, ,125 30, , , ,510 98,957 30, ,625 53

84 Consolidated cashflow statement for 2014 in thousands of EUR Cashflow from operating activities Net profit 30,125 25,683 Adjustments for: depreciation 7,160 6,356 value adjustments to receivables 11,093 17,061 value adjustments to participating interests exchange rate differences on property and equipment ,074 movements in provisions other movements in accrued and deferred items -7,253-14,746 Cashflow from business operations 41,115 36,556 Movement in government paper -160,782-48,000 Movement in banks, deposits not on demand -137,111 63,866 Movement in loans -732, ,418 Movements in shares - - Movement in banks, liabilities not on demand -7, Movement in funds entrusted 638,725 1,056,602 Other movements from operating activities 1,984 10,516 Cashflow from operating activities -356, ,428 Cashflow from investment activities Net investments in: interest-bearing securities -486, ,650 participating interests intangible fixed assets -4,231-2,218 property and equipment -5,020-6,000 Cashflow from investment activities -495, ,081 Cashflow from financing activities Movement in subordinated liabilities Increase in equity 23,029 68,077 Payment of cash dividend -4,354-4,914 Purchases of depository receipts for own shares 3-12 Cashflow from financing activities 18,628 63,151 Net cashflow -833, ,498 Cash and cash equivalents at beginning of the year 1,193, ,618 Cash and cash equivalents at the end of the year 359,677 1,193,116 On demand deposits with central banks 175, ,755 On demand deposits with banks 184, ,361 Cash and cash equivalents at the end of the year 359,677 1,193,116 Supplementary disclosure of the cashflow from operating activities Interest paid -48,347-52,151 Interest received 168, ,038 Tax on profit paid -9,365-11,425 Dividend received from investments

85 Notes to the consolidated financial statements in thousands of EUR General Triodos Bank, having its legal address in Nieuweroordweg 1 in Zeist, The Netherlands, is a public limited liability company under Dutch law. Basis of preparation The Annual Accounts were prepared in accordance with the legal requirements for the Annual Accounts of banks contained in Section 14 Title 9 Book 2 of The Netherlands Civil Code. The Annual Accounts relate to the thirty-fourth financial year of Triodos Bank NV. These financial statements have been prepared on the basis of the going concern assumption. Accounting principles General Unless stated otherwise, assets are stated at cost, whereby in the case of receivables a provision for doubtful debt is recognised. An asset is disclosed in the balance sheet when it is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to Triodos Bank and the cost of the asset can be measured reliably. A liability is recognised in the balance sheet when it is expected to result in an outflow from Triodos Bank of resources embodying economic benefits and the amount of the obligation can be measured with sufficient reliability. Income is recognised in the profit and loss account when an increase in future economic potential related to an increase in an asset or a decrease of a liability has arisen, the size of which can be measured reliably. Expenses are recognised when a decrease in the economic potential related to a decrease in an asset or an increase of a liability has arisen, the size of which can be measured with sufficient reliability. If a transaction results in a transfer of future economic benefits and or when all risks relating to assets or liabilities transfer to a third party, the asset or liability is no longer included in the balance sheet. Assets and liabilities are not included in the balance sheet if economic benefits are not probable and/or cannot be measured with sufficient reliability. Income and expenses are attributed to the period to which they relate or to the period in which the service was provided. Revenues are recognized when Triodos Bank has transferred the significant risks and rewards of ownership of the goods to the buyer. Interest income and commissions from lending are not accounted for in the profit and loss account if the collection of the interest and commission is doubtful. The financial statements are presented in euros, Triodos Bank s functional currency. All financial information in euros has been rounded to the nearest thousand. The use of estimates and assumptions in the preparation of the financial statements The preparation of the consolidated financial statements requires Triodos Bank to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the contingent assets and liabilities at the balance sheet date, and the reported income and expenses for the financial year. It mainly concerns the methods for determining the fair value of assets and liabilities and determining impairments and other value adjustments. This involves assessing the situations on the basis of available financial data and information. For certain categories of assets and liabilities the inherent estimation risk may be higher as a result of lack of liquidity in the relevant markets. Although these estimates with respect to current events and actions are made to the best of management s knowledge, actual results may differ from the estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on a regular basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised or in the period of revision and future periods if the revision impacts both the reporting period and future periods. Consolidation Principles The consolidated financial statements include the financial data of Triodos Bank, its group companies and other companies over which Triodos Bank has control. Control exists when Triodos Bank has the power, directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain 55

86 benefits from its activities. Group companies are participating interests in which Triodos Bank has a direct or indirect controlling interest. In assessing whether controlling interest exists, potential voting rights that are currently exercisable are taken into account. Companies exclusively acquired with the view to resale are exempted from consolidation. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases. In preparing the consolidated financial statements, intra-group debts, receivables and transactions are eliminated. The group companies are consolidated in full. The financial data for joint ventures are being consolidated pro rata to the participating interest held, if consolidation is necessary in order to provide a transparent overview of the assets and result of Triodos Bank N.V. List of equity participations in accordance with Sections 2:379 and 2:414 of The Netherlands Civil Code: Kantoor Buitenzorg BV in Zeist, participating interest 100%, group company, fully consolidated; Kantoor Nieuweroord BV in Zeist, participating interest 100%, group company, fully consolidated; Stichting Triodos Beleggersgiro in Zeist, group company, fully consolidated; Triodos Custody BV in Zeist, participating interest 100%, group company, fully consolidated; Triodos Finance BV in Zeist, participating interest 100%, group company, fully consolidated; Triodos IMMA BVBA in Brussel, participating interest 100%, group company, fully consolidated; Triodos Investment Management BV in Zeist, participating interest 100%, group company, fully consolidated; Triodos Investment Advisory Services BV in Zeist, participating interest 100%, group company, fully consolidated; Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management BV in Zeist, participating interest 50%, joint venture with joint control, consolidated pro rata to the participating interest held; Triodos Nieuwbouw BV in Zeist, participating interest 100%, group company, fully consolidated. Transactions in foreign currencies Assets and liabilities related to transactions denominated in foreign currencies are converted at the spot rate on the balance sheet date. Transactions and the resulting income and charges in foreign currencies are converted at the rate applicable on the transaction date. The resulting exchange rate differences are accounted for in the profit and loss account under Result on financial transactions. Business operations abroad Assets and liabilities relating to activities in Business units abroad located outside the Eurozone are converted at the spot rate as at the balance sheet date. Income and expenses for activities in foreign business units outside the Eurozone will be converted at the exchange rate as at the transaction date. Any exchange rate differences arising from this will be charged or credited directly to the equity. Hedging of the net investment in business operations abroad Exchange rate differences arising on retranslation of a foreign currency liability accounted for as a hedge of a net investment in foreign business units located outside the Eurozone are taken directly to shareholders equity, in the statutory reserve for conversion differences, insofar as the hedge is effective. The non-effective part is taken to the profit and loss account as expenditure. Financial instruments Financial instruments, including derivatives separated from their host contracts, are initially recognised at fair value. If instruments are not measured at fair value through profit and loss, then any directly attributable transaction costs are included in the initial measurement. After initial recognition, financial instruments are valued in the manner described below. Banks and loans Receivables on banks and the loans are valued at amortised cost less any impairment losses. The impairment loss is determined per item, with the value of the collateral provided being taken into account. Next to this specific provision a general 56

87 provision has been created to cover risk arising from incurred but not reported credit losses. Government paper and interest-bearing securities All government paper and interest-bearing securities are held in the investment portfolio. They are stated at redemption value less any impairment losses. Differences between the acquisition price and the redemption value are amortised over the remaining life of the securities and are recognised as prepayments and accrued income or accruals and deferred income in the balance sheet. Realised changes in the value are recognised in the profit and loss account. Shares Shares are not held in the trading portfolio and are valued at cost. Participating interests Participating interests where significant influence can be exercised will be valued at net asset value. Participating interests where no significant influence can be exercised will be carried at fair value. In the case of a participating interest that is listed on an active stock exchange, the fair value will be deemed to be equal to the most recently published stock exchange price. In the case of a participating interest not listed on an active stock exchange or where there is no regular price quotation, the fair value will be determined to the best of one s ability using all available data, including an annual report audited by an external auditor, interim financial information from the institution and any other relevant data provided to Triodos Bank. Unrealised changes in the value of participating interests where no significant influence can be exercised are recognised in equity via the revaluation reserve, with the exception of changes in value below the acquisition price, which will be recognised directly in the profit and loss account. Exchange rate differences resulting from the conversion of foreign currencies will be charged or credited directly to the equity. Intangible fixed assets Intangible fixed assets are stated at acquisition price or cost of manufacture minus amortisation. These costs mainly comprise the cost of direct labour; upon termination of the development phase. The amortisation will be determined in line with the estimated useful life. Goodwill paid by Triodos Bank for the establishment of the branch in Spain will be amortised over a period of ten years. The goodwill is fully amortised in No impairment for goodwill was recognised. The development costs for the banking system will be amortised over the estimated useful life from the moment the system is used. The current end-of-life date is December The investment in this banking system has been impaired as a result of the decision by Triodos Investment Management not to use this system anymore for the administration of certain investment funds. Management contracts paid by Triodos Bank when acquiring the participating interest in Triodos Investment Management BV will be written off over a period of 20 years. The remaining depreciation period is twelve years. No impairment was recognised. Computer software that has been purchased will be written off over its useful life. This period will not exceed five years. Property and equipment Property under development is valued at the lower of the expenditure and the expected replacement cost upon completion. The expenditure consists of payments made to third parties. Realised changes in the value will be recognised in the profit and loss account. 57

88 Property for own use is stated at the current cost, which is derived from the replacement cost. A valuation is carried out at least every five years by an external appraiser. The last valuation took place November The buildings for own use are depreciated according to the straight-line method on the basis of an estimated useful economic life of 40 years. Land for own use is not depreciated. Equipment is stated at acquisition price less straight-line depreciation on the basis of estimated useful economic life. The depreciation periods vary from three to ten years. Provisions Provisions are valued at the nominal value of the expenses expected to be incurred in settling the liabilities and losses. The provisions mainly consist of a provision for major building maintenance which is based on a long-term maintenance programme. Purchases of depository receipts for own shares The purchasing and reissuing of depository receipts for own shares is charged or credited respectively to the Other reserves. Any balance remaining after the re-issuing of all own depository receipts purchased shall be placed at the disposal of the Annual General Meeting. Own depository receipts for shares may be purchased up to 2% of the issued and paid-up share capital. A decision to purchase own depository receipts may be made if the supply of existing depository receipts exceeds the demand for new depository receipts. For this, authority has been given to management by the Annual General Meeting. Derivatives and hedge accounting Derivatives are measured at fair value, except if the cost model for hedge accounting is applied. Derivatives embedded in contracts shall be separated from the host contract and accounted for separately at fair value if: the economic characteristics and risks of the host contract and the embedded derivative are not closely related; a separate instrument with the same terms and conditions as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the combined instrument is not measured at fair value with changes in fair value recognised through profit and loss. If forward exchange contracts are concluded to hedge monetary assets and liabilities in foreign currencies, cost hedge accounting is applied. Hedge accounting is applied to ensure that the gains or losses arising from the translation of the monetary items recognised in the profit and loss account are offset by the changes in the value of forward exchange contracts arising from the difference between the spot rate at inception and spot rates as at reporting date. The difference between the spot rate agreed at the inception of the forward exchange contract and the forward rate is amortised over the term of the contract. Triodos Bank has documented its hedging strategy and how it relates to the objective of risk management. Triodos Bank has also documented its assessment of whether the derivatives that are used in hedging transactions are effective in offsetting currency results of the hedged items using generic documentation. Any overhedge is recognized directly in the profit and loss account at the lower of cost and market value. Hedging relationships are terminated upon the expiry or sale of the respective derivatives. The cumulative gain or loss that has not yet been included in the profit and loss account is recognised as a deferred item in the balance sheet until the hedged transactions have taken place. If the transactions are no longer expected to take place, the cumulative gain or loss is accounted for in the profit and loss account. 58

89 Taxation on operating result Taxes are calculated on the pre-tax result on the basis of the applicable profit tax rates. Exempted profit items, deductible items, additions and differences between the balance sheet value and the fiscal value of particular assets and liabilities are taken into account. Deferred tax items arising from differences between the balance sheet value and the fiscal value are valued at nominal value insofar these may be recovered through future profits (temporary differences). Earnings per share Earnings per share is calculated on the basis of the weighted average number of shares outstanding. In calculating the weighted average number of shares outstanding: Own shares held by Triodos Bank are deducted from the total number of shares in issue; The computation is based on monthly averages. Cash flow statement The cashflow statement sets out the movement in Triodos Bank s funds, broken down into operating activities, investment activities and financing activities. The funds consist of cash and the on demand deposits with banks. The cashflow statement is produced using the indirect method. For further details about these accounting principles, please refer to the corresponding notes to the financial statements. 59

90 Assets 1. Cash The balance sheet value of the cash as at 31 December can be broken down as follows: On demand deposit Dutch Central Bank 71, ,659 On demand deposit Belgian Central Bank 11,663 49,798 On demand deposit German Central Bank 1,424 9,223 On demand deposit Spanish Central Bank 78,470 69,019 Cash in ATM's 11, Balance sheet value as at 31 December 175, , Government paper Dutch treasury bonds 90,000 Spanish treasury bonds 75,000 48,000 United Kingdom treasury bonds 43, ,782 48,000 The movement in the Goverment paper is as follows: Balance sheet value as at 1 January 48,000 Purchase 278,782 88,000 Repayments -118,000-40,000 Sale Balance sheet value as at 31 December 208,782 48,000 60

91 3. Banks On demand deposits with banks 184, ,361 Deposits with banks 391, , , ,541 The on demand deposits can be freely disposed of. Banks classified by residual maturity: On demand 184, ,361 1 to 3 months 326, ,180 3 months to 1 year 62,500 50,000 1 to 5 years 1,000 1,000 Longer than 5 years 1,000 1, , ,541 61

92 The balance sheet value of the banks as at 31 December can be broken down as follows: ABN Amro 135, ,510 Banco Cooperativo 29,750 35,492 Barclays 46,336 71,961 Belfius Bank 40,003 30,000 Coventry 38,631 18,068 DZ Bank 4,609 18,160 Frankfurter Volksbank 29,549 16,935 ING Bank 42,574 30,694 KBC Bank ,493 Van Lanschot Bank 2,051 5,376 Nationwide Building Society 38,631 24,090 Rabobank 99,232 88,728 Royal Bank of Scotland 45,801 43,283 Yorkshire Bank 19,316 18,068 Other 3,348 3, , , Loans Loans 4,334,038 3,606,765 Provision for doubtful debts -67,714-62,049 4,266,324 3,544,716 This relates to loans to customers. 62

93 Loans classified by residual maturity: Payable on demand 257, ,440 1 to 3 months 337,852 97,402 3 months to 1 year 283, ,466 1 to 5 years 1,038,412 1,035,913 Longer than 5 years 2,416,753 2,053,544 4,334,038 3,606,765 EUR million (2013: 10.0) of the loans relates to loans to local authorities with a maximum original maturity of one year and one day. The movement of the provision for doubtful debts is as follows: Specific General Total Specific General Total Balance sheet value as at 1 January 61, ,049 56, ,159 Addition 21, ,330 21, ,189 Write-off -6, ,448-12, ,040 Release -9, ,596-4, ,221 Exchange rate differences Balance sheet value as at 31 December 66, ,714 61, ,049 The provision does not relate to contingent liabilities and irrevocable facilities. In the provision for doubtful debts is included an Incurred But Not Reported (IBNR) provision in the amount of EUR 1.0 million (2013: EUR 0.8 million). EUR 0.9 million of the addition to the provision relates to interest that has been invoiced but has not been received (2013: EUR 1.1 million). 63

94 5. Interest-bearing securities Dutch Government bonds 269, ,800 Belgian Government bonds 336, ,144 Spanish Government bonds 289, ,500 United Kingdom Government bonds 97,093 69,138 Other bonds 718, ,598 1,710,625 1,224,180 The balance sheet value of the other bonds as at 31 December can be broken down as follows: Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) Sustainable bond (government guaranteed), The Netherlands 1) 140, ,000 Instituto de Credito Oficial (government guaranteed), Spain 75,000 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), The Netherlands 70,753 77,203 Climate Awareness bond European Investment Bank 1) 55,000 45,000 Sustainable energy bond Landwirtschaftliche Rentenbank (government guaranteed), Germany 1) 50,000 50,000 Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) (government guaranteed), The Netherlands 40,000 40,000 Nordic Investment Bank, Finland 1) 40,000 Regional Government, Spain 35,640 European Investment Bank 35,000 Region Wallonne, Belgium 30,000 10,000 Landwirtschaftliche Rentenbank, Germany 20,000 De Société Publique de Gestion de l'eau (SPGE), Belgium 15,000 15,000 NRW Bank green bond (government guaranteed), Germany 1) 15,000 15,000 La Communauté française de Belgique, Belgium 15,000 12,000 Société Régionale Wallonne du Transport (goverment guaranteed), Belgium 15,000 Nederlandse Waterschapsbank, The Netherlands 14,895 4,895 Kreditanstalt für Wiederaufbau (government guaranteed) Germany 13,000 SNS Bank (government guaranteed), The Netherlands 12,000 64

95 Nederlandse Waterschapsbank, The Netherlands 1) 12,000 Bayern, Freistaat, Germany 10,800 Provincie Vlaams-Brabant, Belgium 6,000 Brussels Region, Belgium 5,000 5,000 Societe Wallone du credit social (goverment guaranteed), Belgium 5,000 5,000 Vlaamse gemeenschap, Belgium 3,000 Ethias Vie, Belgium Rabobank, The Netherlands 10, , ,598 1) These are Green/sustainable bonds of which the proceeds are invested by the issuer in areas such as sustainable energy, energy efficiency and microfinance. Part of the value of securities is used as collateral for a possible debit balance, amounting to EUR 50.0 million at the Dutch Central Bank (2013: EUR 10.0 million) and EUR 19.6 million at a bank in The Netherlands (2013: nill). The security for drawn loans amounts to EUR 8.3 million (2013: nill) at a bank in Spain. In connection with differences between the acquisition prices and redemption values, as at 31 December 2014 an amount of EUR 39.5 million (2013: EUR 30.4 million) has been included under Prepayments and accrued income and an amount of EUR 2.3 million (2013: EUR 3.2 million) has been included under Accruals and deferred income. The movement in interest-bearing securities is as follows: Balance sheet value as at 1 January 1,224, ,530 Purchase 1,061, ,738 Repayments -580, ,088 Sale -40,000 Exchange rate results on foreign currencies 4,776 Balance sheet value as at 31 December 1,710,625 1,224,180 65

96 6. Shares S.W.I.F.T. SCRL 3 3 Ampere Equity Fund BV SEPA Biogasanlage Hattingen GmbH The shares in S.W.I.F.T. SCRL are held in the framework of the Bank s participation in S.W.I.F.T. payment transactions. The shares in Ampere Equity Fund BV are held in the framework of the Triodos Investment Management activities. The shares in SEPA Biogasanlage Hattingen GmbH are held in conjunction with a granted loan. The movement in shares is as follows: Balance sheet value as at 1 January 4 4 Purchase Sales Balance sheet value as at 31 December Participating interests Other participating interests 8,720 7,630 As part of its mission, Triodos Bank wishes sustainable banking to create more and more impact over the world. In this respect, Triodos Bank provides equity funding to like minded financial institutions in order to increase growth of the sustainable banking sector. No significant influence can be exercised on our participating interests. The value of these interests in the amount of EUR 8.7 million (2013: EUR 7.6 million) is based on the published share price. In absence of a public share price or if such a public share price is established in a non active stock exchange market (low trading activity), such as with New Resource Bank, Triodos Bank estimates the fair value through the net asset value. We have participating interests in the New Resource Bank, San Francisco, Merkur Bank, Copenhagen, Cultura Bank, Oslo, GLS Gemeinschaftsbank eg, Bochum, Banca Popolare Etica Scpa, Padova, Ekobanken Medlemsbank, Järna, Social Enterprise Finance Australia Limited, Sydney, Bpifrance Financement, Maisons-Alfort, and the Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), The Hague. 66

97 The movement in this item is as follows: Balance sheet value as at 1 January 7,630 7,594 Acquisitions 113 Increase of capital Revaluation Repayment of capital Exchange rate results on foreign currencies Balance sheet value as at 31 December 8,720 7, Intangible fixed assets Goodwill paid 84 Development costs for information systems 8,748 7,621 Management contracts 2,367 2,569 Computer software 2,249 1,536 13,364 11,810 The goodwill paid relates to: goodwill that Triodos Bank paid to Triodos Investments España in 2004, 2005 and an addition in 2009 to buy off the rights to the future profit made by the branch in Spain. At the end of 2014 this goodwill is fully armortised. 67

98 The movement in goodwill paid is as follows: Purchase value as at 1 January Cumulative amortisation as at 1 January Balance sheet value as at 1 January Purchase Amortisation Balance sheet value as at 31 December 0 84 The development costs for information systems The development costs for information systems contain costs for the development of a Bank s ICT system. The investment in this banking system has been impaired as a result of the decision by Triodos Investment Management not to use this system anymore for the administration of certain investment funds. The movement in the development costs for the information systems item is as follows: Purchase value as at 1 January 20,602 21,558 Cumulative amortisation as at 1 January -12,981-13,197 Balance sheet value as at 1 January 7,621 8,361 Capitalised expenses 2,658 1,046 Amortisation * -1,333-1,604 Impairments Balance sheet value as at 31 December 8,748 7,621 * excluding disposal in the amount of EUR 0.0 million (2013: EUR 2.0 million). 68

99 Management contracts The management contracts relate to contracts for the management of funds by Triodos Investment Management. When it acquired its participating interest in Triodos Investment Management, Triodos Bank paid a sum for this to Triodos Holding. The movement in management contracts is as follows: Purchase value as at 1 January 4,030 4,030 Cumulative amortisation as at 1 January -1,461-1,259 Balance sheet value as at 1 January 2,569 2,771 Amortisation Balance sheet value as at 31 December 2,367 2, Property and equipment Property for own use 23,334 23,257 Equipment 16,487 15,828 39,821 39,085 69

100 The movement in the property for own use is as follows: Purchase value as at 1 January 28,587 28,112 Cumulative revaluation as at 1 January -2, Cumulative depreciation as at 1 January -3,061-2,695 Balance sheet as at 1 January 23,257 24,982 Purchase Depreciation Revaluation -1,834 Balance sheet value as at 31 December 23,334 23,257 The property for own use was valued by an external appraiser in November The movement in equipment is as follows: Purchase value as at 1 January 31,504 26,332 Cumulative depreciation as at 1 January -15,676-12,667 Balance sheet value as at 1 January 15,828 13,665 Purchase 4,588 5,578 Sale * Depreciation * -4,054-3,296 Exchange rate differences Balance sheet value as at 31 December 16,487 15,828 * excluding disposal in the amount of EUR 1.9 million (2013: EUR 0.3 million). 70

101 10. Other assets The other assets include a claim regarding the deposit guarantee scheme in the amount of EUR 3,759 (2013: EUR 8,479). 11. Prepayments and accrued income The balance sheet value of the prepayments and accrued income as at 31 December can be broken down as follows: Premium on investments 39,467 30,403 Interest receivable 42,466 37,577 Deferred taxes 7,150 5,981 Other prepayments and accrued income 51,498 32,759 Balance sheet value as at 31 December 140, ,720 The deferred tax item mainly relates to losses of EUR 6.4 million incurred by the German branch which are still to be off-set against future taxable profits which has an unlimited duration. The other prepayments and accrued income includes currency derivatives for Triodos Investment Funds, for the amount of EUR 30,449. This is almost entirely hedged. 71

102 Liabilities 12. Banks Deposits from banks 54,627 62,105 This item concerns credits held by Kreditanstalt für Wiederaufbau, Germany, Landwirtschaftliche Rentenbanken, Germany and Instituto de Crédito Oficial, Spain, for interest-subsidised loans in the renewable energy sector. Deposits with banks classified by residual maturity: Payable on demand to 3 months 1,300 1,355 3 months to 1 year 4,496 2,804 1 to 5 years 23,370 26,038 Longer than 5 years 25,456 31,075 54,627 62, Funds entrusted Savings accounts 4,392,823 4,007,294 Other funds entrusted 1,896,005 1,642,809 6,288,828 5,650,103 72

103 Funds entrusted classified by residual maturity: Payable on demand 4,730,659 4,217,071 1 to 3 months 614, ,361 3 months to 1 year 404, ,692 1 to 5 years 442, ,989 Longer than 5 years 97,454 97,990 6,288,828 5,650, Other liabilities This item consists of various amounts payable, including Dutch and foreign taxation and social security contributions totalling EUR 12.0 million (2013: EUR 9.6 million). 15. Accruals and deferred income The balance sheet value of the accruals and deferred income as at 31 December can be broken down as follows: Discount on investments 2,277 3,202 Interest payable 14,479 15,422 Deferred taxes 3,518 3,828 Other accruals and deferred income 59,215 30,429 Balance sheet value as at 31 December 79,489 52,881 The deferred tax item mainly relates to: future profits of the German branch that will be taxed in The Netherlands. The duration is unlimited. temporary differences between the carrying amounts of intangible fixed assets for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. The remaining duration is one to four years. The other accruals and deferred income includes currency derivatives for Triodos Investment Funds for the amount of EUR 29,422. This is almost entirely hedged. 73

104 16. Provisions Building maintenance 1,372 1,005 Other provisions 5 5 1,377 1,010 The movement of the provisions is as follows: Balance sheet value as at 1 January 1, Allocation Withdrawal -6 Release Exchange rate differences 26 1 Balance sheet value as at 31 December 1,377 1, Subordinated liabilities This relates to a 10-year bond loan dated 12 July The nominal interest rate is 5.625% and the issue price is at %. The bonds are subordinated to other liabilities. During the life of the bond, the Bank can purchase and cancel bonds, subject to the consent of the Dutch Central Bank. In connection with differences between the acquisition prices and redemption values, as at 31 December 2014 an amount of EUR 9 (2013: EUR 13) has been included under Prepayments and accrued income. The movement in subordinated liabilities is as follows: Balance sheet value as at 1 January 5,300 5,300 Withdrawal -50 Balance sheet value as at 31 December 5,250 5,300 74

105 18. Equity The equity stated on the consolidated balance sheet is equal to that stated on the parent company balance sheet. For a breakdown, please see the Notes to the company Annual Accounts. Fair values The following table sets out the fair value of the financial instruments held as at 31 December The fair value of interest-bearing securities is the market value. The fair value of banks, loans, funds entrusted with a fixed interest term and the subordinated loan has been determined by calculating the net present value of expected interest and redemption cashflows, taken into account market interest rates as at the end of the year. The fair value of the other items is assumed to be equal to the balance sheet value. The fair value of the remaining assets also includes the deferred tax item. The premium and discount for the interest-bearing securities has been included in the balance sheet value of the interest-bearing securities Balance sheet Fair value Balance sheet Fair value value value Assets Cash 175, , , ,755 Goverment paper 208, ,714 48,000 47,860 Banks 575, , , ,832 Loans 4,266,324 4,294,845 3,544,716 3,509,290 Interest-bearing securities including premiums/discounts 1,741,949 1,818,691 1,251,033 1,276,816 Shares Participating interests 8,720 8,720 7,630 7,630 Other 173, ,880* 144, ,807* 7,150,207 7,235,888 6,443,452 6,440,994 Liabilities Banks 54,627 54,627 62,105 62,105 Funds entrusted 6,288,828 6,315,362 5,650,103 5,671,748 Other 103, ,534 77,212 77,212 Equity 703, , , ,032 Revaluation 58,740-24,103 7,150,207 7,235,888 6,443,452 6,440,994 * The fair value is negatively impacted by the tax effect of all fair value adjustments which has been posted as other. 75

106 The estimated fair values provided by financial institutions are considered not to be comparable on an individual basis, due to the differences in valuation methods applied and the use of estimates in these valuations. The lack of an objective method of valuation means that estimated fair values are subjective in respect of the expected maturity and interest rates used Currency forward contracts: Gross positive fair value 30,449 9,637 Netting benefits Netted current credit exposure 16,499 16,617 Collateral held -6,670 Net derivatives credit exposure 46,948 19,584 Current replacement cost 30,449 9,637 Potential future credit exposure 16,499 16,617 Exposure value 46,948 26,254 The exposure value of the currency forward contracts is calculated with the mark-to-market method. The exposure value is the sum of current replacement cost and the potential future credit exposure. The current replacement cost is equal to the current market values of all contracts with positive values. The potential future credit exposure is determined by multipling the notional amounts with the following percentages: Residual maturity contract One year or less 1% Over one year, not exceeding five years 5% Over five years 7.5% Off-balance sheet liabilities 19. Contingent liabilities This item relates to credit-substitute guarantees and non-credit-substitute guarantees that are partly secured by blocked accounts for the same amount. 20. Irrevocable facilities These relate to the total liabilities in respect of irrevocable undertakings, which may lead to a further loan. 76

107 Other off-balance sheet liabilities In addition to the contingent liabilities and irrevocable facilities reported on the balance sheet, the deposit guarantee scheme and the investor compensation scheme is applicable as stated in Article 3:259 of the Act on Financial Supervision. Rental commitments in thousands of EUR Location Amount per annum Residual term Zeist, The Netherlands months Zeist, The Netherlands months Brussels, Belgium months Bristol, United Kingdom 1, months Edinburgh, United Kingdom months Albacete, Spain months Badajoz, Spain months Barcelona, Spain months Bilbao, Spain 14 3 months Gerona, Spain months Granada, Spain months La Coruña, Spain months Las Palmas, Spain 8 3 months Madrid, Spain months Madrid, Spain 55 5 months Madrid, Spain 19 3 months Murcia, Spain 24 3 months Oviedo, Spain months Palma de Mallorca, Spain 36 4 months Pamplona, Spain 16 3 months Santa Cruz de Tenerife, Spain 13 3 months Sevilla, Spain 40 5 months Valencia, Spain months Valladolid, Spain 22 3 months Zaragoza Spain 15 6 months Frankfurt, Germany months Lease commitments in thousands of EUR Lease commitments relates primarily to cars have been entered between 2 and 48 months with an annual charge of EUR

108 Commitments for software use in thousands of EUR The following commitments have been entered for software use: A fixed annual payment of EUR 30 regarding the maintenance of an management system. For a period of at least 1 year a variable annual charge of approximately EUR 264 regarding the use of a banking system. Other commitments in thousands of EUR The following commitments have been entered: Services relating managing of mortgages for a period of at least 1 year with an annual charge of EUR 540. Services relating payment transactions for a period of at least 5 years with an variable annual charge of approximately EUR 3,500. Services relating payment transactions for a period of at least 1 year with an variable annual charge of approximately EUR 75. Services relating protection of payment systems for a period of at least 1.5 years with an variable annual charge of approximately EUR 218. Services relating providing temporary co-workers for the customer contact center for a period of at least 3 months with an variable annual charge of approximately EUR 257. Triodos Bank works since 2011 on the realization of a new office building, with the objective to start using the building in Due to various factors, the start of the building works has been postponed to Completion of the new office is now scheduled for

109 Income 21. Interest income Loans 144, ,738 Banks 2,543 3,974 Government papers and interest-bearing securities 26,365 28,862 Other investments , ,617 The interest income includes revenues derived from loans and related transactions, as well as related commissions, which by their nature are similar to interest payments. There are no transaction results regarding the interest-bearing securities (2013: EUR 3.4 million). 22. Interest expense Funds entrusted 45,348 50,834 Subordinated liabilities Banks 1,696 1,522 Other ,404 52, Investment income Dividend from other participations

110 24. Commission income Guarantee commission Share register 1,936 4,236 Payment transactions 13,904 8,101 Lending 9,842 9,000 Asset Management 5,900 5,128 Management fees 32,028 25,574 Other commission income ,025 52, Commission expense Commission to agents Asset Management Other commission expense 1,611 1,321 2,841 2, Result on financial transactions Exchange results for foreign currency transactions 1-83 Transaction results on currency forward contracts Other income This relates to fees for other services performed and results from asset disposals. 80

111 Expenses 28. Co-worker and other administrative expenses Co-worker costs: salary expenses 51,394 45,625 pension expenses 5,839 4,850 social security expenses 9,377 7,863 temporary co-workers 6,802 4,040 other staff costs 6,230 5,016 capitalised co-worker costs -1, ,672 66,880 Other administrative expenses: office costs 4,653 4,274 IT costs 7,139 5,439 external administration costs 5,550 4,166 travel and lodging expenses 3,567 3,034 fees for advice and auditor 5,771 3,527 advertising charges 6,767 7,061 accommodation expenses 7,850 7,084 other expenses 12,222 2,712 53,519 37, , ,177 Average number of co-workers on a full-time basis

112 Pension expenses Pension expenses, defined contribution schemes 2,725 2,540 Pension expenses, defined benefit pension schemes 3,114 2,310 5,839 4,850 The pension expenses for the defined contribution schemes and the defined benefit pension schemes are based on the contributions owed for the financial year. Pension scheme per country Triodos Bank s pension scheme in The Netherlands is a combination of a defined benefit pension scheme and a defined contribution scheme. For the part of the gross annual salary up to EUR 50,856 a defined benefit pension scheme applies; the obligation vis-à-vis the participating co-workers consists of the granting of the accrued pension. For the part of the gross annual salary above EUR 50,856, a defined contribution scheme applies; the commitment to the participating co-workers consists of paying the outstanding contribution. In The Netherlands, co-workers of related parties also participate in the pension scheme. The total pension commitment and the resulting expenses are reported within the Notes to the consolidated Annual Accounts of Triodos Bank NV. Part of the expenses are charged to the respective related parties, based on their share of the total salaries of the participating co-workers. The Triodos Bank pension schemes in Belgium, the United Kingdom, Spain and Germany are defined contribution schemes that have been placed with life insurance companies in those countries. The commitment to the participating co-workers consists of paying any outstanding contribution. Participation in the pension scheme is obligatory for co-workers in Belgium, Spain and the United Kingdom. In Belgium, co-workers contribution is 2% of salary and the employer s contribution is 6%. In Spain, the pension contribution is 1.5% of salary, paid in full by the employer. In the United Kingdom, the co-workers contributions are optional with those who opt to do so contributing between 1% and 15% of their salary, and the employer s contribution amounts to 5% or 10% of salary depending on length of service. In Germany, participation in the pension scheme is voluntary. The co-workers contribution is 3.33% of the salary and the employer s contribution is 6.67%. 98% of the co-workers in Germany participate in the pension scheme. Other expenses The other expenses includes an one-off bank levy in order to contribute at the financing of the nationalisation of SNS Reaal in the amount of EUR 8.3 million. The other expenses also includes a positive adjustment regarding the estimated loss from the deposit guarantee scheme based on information from the Dutch Banking Accociation in the amount of EUR 1.8 million (2013: positive adjustment of EUR 0.8 million). 82

113 International Remuneration and Nomination policy The remuneration system employed by Triodos Bank is based on the principle that the income is generated by the joint efforts of all co-workers. The Policy reflects the principles of the Banking Code and is also compliant with the Regulation of De Nederlandsche Bank on Sound Remuneration Policies (Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014). The policy ensures the reflection of our values in national remuneration policies and practice. The International Remuneration and Nomination Policy has been revised in 2014 and was approved by the Supervisory Board on November 12th, The remuneration paid to the members of the Executive Board is set by the Supervisory Board upon advice of the Nomination and Compensation Committee. The basic principles of the Triodos Bank remuneration system are taken into account. The remuneration paid to Supervisory Board members and members of the Foundation for the Administration of Triodos Bank Shares (SAAT) Board of Trustees is set at the Annual General Meeting of Shareholders and the annual Meeting of Depository Receipt Holders respectively, whereby modest remuneration is offered so that sufficient qualified members can be attracted and retained. Key elements of Triodos Bank s international remuneration and nomination policy are: Triodos Bank continues not to offer bonus or share option schemes to either members of the Executive Board, the Supervisory Board, the Board of SAAT or co-workers. Financial incentives are not considered an appropriate way to motivate and reward co-workers in a values-based bank. In addition, sustainability is by its very nature the result of a combined effort by team members aimed at both the short and long term. Triodos Bank may provide additional individual tokens of appreciation to co-workers to a maximum of one months salary with a maximum of EUR 10,000 gross a year. These contributions are for extraordinary achievements and are at the discretion of management after consultation with Human Resources. Such a token is not based on pre-set targets, and always offered in retrospect. The Tokens of Appreciation are subject to claw back arrangements. The members of the Executive Board are excluded from these awards. An annual, collective token of appreciation can be paid for the overall achievements and contribution of all co-workers. This very modest amount is the same, for all co-workers with a maximum of 500 for each co-worker. This can be paid in cash or in Triodos Bank NV depository receipts. For 2014 a collective end-ofyear token of appreciation of EUR 300 was awarded. This amount is equal for all co-workers whether they work full-time or part time and pro-rata if not in service throughout the whole year. Fixed salaries should be aligned with the median of the financial market to attract and retain the right quality of co-workers. The factor by which the maximum salary in the lowest scale and the maximum salary for senior management differs, will be monitored carefully in each country (the ratio in The Netherlands was 9.6 in 2014, it was 9.4 in 2013), to ensure the discrepancy between the highest and lowest remunerated co-workers is not excessive. Severance payments should be modest and should never reward failure or misconduct. Severance payments to members of the Executive Board do not exceed one year s salary. More details on the Triodos Bank remuneration policy ar available on the (https://www. triodos.com/en/about-triodos-bank/corporate-information/corporate-governance/governance-codes/ dutch-banking-code/#remunerationpolicy). 83

114 The table below provides the loans that have been granted to the members of the Executive Board. Amount outstanding Average interest rate Repayments Amount outstanding Average interest rate Repayments Pierre Aeby % % No other loans, advances or guarantees have been granted to members of the Executive Board, Supervisory Board members or members of SAAT s Board of Trustees. For reasons of principle, no share option scheme is offered to members of the Executive Board, Supervisory Board members or members of SAAT s Board of Trustees. Remuneration paid to the Executive Board The remuneration paid to the members of the Executive Board is as follows: Fixed salary expenses Variable salary expense 1) 1 1 Pension expenses Private use company car Social expenses Crisis tax ) In 2013 and 2014, all Triodos Bank co-workers, including the members of the Executive Board, received an collective end-of-year Token of Appreciation of EUR 300 per person. 84

115 The salary expenses of the Executive Board may be broken down as follows: Pierre Aeby* Peter Blom* Jellie Banga* * Statutory director Jellie Banga was appointed as COO from March 1, Remuneration paid to the Supervisory Board The remuneration paid to the Supervisory Board is as follows: Amounts in EUR 2014 Remuneration 2014 Fees for Committees 2014 Compensation for travel time 2014 Total 2013 Total David Carrington 17,500 3,000 4,000 24,500 21,708 Ernst-Jan Boers (as from 23 May 2014) 11,667 2, ,834 Marcos Eguiguren Huerta 17,500 4,000 5,000 26,500 23,458 Marius Frank (until 17th May 2013) 8,521 Aart Jan de Geus (Chair) (as from 23 May 2014) 16,667 2,000 18,667 Mathieu van den Hoogenband 17,500 4,250 3,000 24,750 19,937 Jan Lamers (until 23 May 2014) 7,292 1,000 8,292 19,958 Margot Scheltema 17,500 5, ,000 21,958 Hans Voortman (Chair) (until 23 May 2014) 10,417 1,250 1,500 13,167 28,750 Carla van der Weerdt 17,500 4,000 1,000 22,500 20, ,543 26,167 16, , ,248 85

116 The following fees apply: EUR 17,500 per annum for an ordinary member; EUR 25,000 per annum for the Chair; EUR 4,000 per annum for a member of the Audit & Risk Committee; EUR 5,000 per annum for the chair of the Audit & Risk Committee; EUR 3,000 per annum for members of the Nomination and Compensation Committee; EUR 4,250 per annum for the chair of the Nomination and Compensation Committee; EUR 500 per return travel (to a maximum of EUR 10,000 per annum) as compensation for travelling time for those Supervisory Board members who travel to a meeting outside their home country. Mr. Eguiguren Huerta, Ms. Van der Weerdt and Ms. Scheltema (Chair) and Mr. Boers (as from 23 May 2014) are the members of the Audit & Risk Committee. Mr. Van den Hoogenband (Chair), Mr. Carrington and Mr. De Geus (as from 23 May 2014) are the members of the Nomination and Compensation Committee. Remuneration of the Board of Trustees of SAAT The remuneration for the members of the Board of Trustees of the Foundation for the Administration of Triodos Bank Shares, is as follows (amounts in EUR): Amounts in EUR 2014 Remuneration 2014 Compensation for travel time 2014 Total 2013 Total Marjatta van Boeschoten 7,000 3,000 10,000 9,479 Sandra Castaneda Elena (since May 17, 2013) 7,000 3,000 10,000 4,583 Frans de Clerck 7,000 5,000 12,000 9,979 Luis Espiga (until May 17, 2013) - 3,896 Mike Nawas (as from 23 May 2014) 4,667 2,000 6,667 Jan Nijenhof (until 23 May 2014) 2,917 2,000 4,917 8,479 Max Rutgers van Rozenburg ( Chair, until May 17, 2013) 5,000 Josephine de Zwaan (Chair since May 17, 2013) 10,000 2,500 12,500 11,229 38,584 17,500 56,084 52,645 The fees paid to members of the SAAT Board of Trustee were adjusted in the Annual General Meeting held on 17 May The following fees apply: EUR 7,000 per annum for an ordinary member; EUR 10,000 per annum for the chairperson; EUR 500 per return travel (with a maximum of 10 return travels per annum) as compensation for travelling time for those Board members who travel to a meeting outside their home country. 86

117 Auditor s fees The table below specifies the fees of the KPMG audit firm that relates to services concerning the financial year. The column Other KPMG network specifies the fees that were invoiced by KPMG units with the exception of KPMG Accountants NV KPMG Accountants NV Other KPMG network Total KPMG network Audit of the financial statements Other audit-related engagements Tax-related advisory services 40 * 40 Other non-audit services Total KPMG Accountants NV Other KPMG network Total KPMG network Audit of the financial statements Other audit-related engagements Tax-related advisory services 72 * 72 Other non-audit services 15 * 15 Total *) This relates to contractual agreements agreed and signed in

118 29. Depreciation, amortisation and value adjustments of intangible and tangible fixed assets Amortisation of intangible fixed assets 2,476 2,510 Impairment of intangible fixed assets Depreciation of property and equipment 4,488 3,664 Impairment of property for own use 2,065 7,162 8,421 Depreciation has been reduced by the part that is charged on to related parties. The property for own use was valued by an external appraiser in November Impairments loan portfolio This item consists of expenses associated with write-downs on loans and other receivables. In 2014, there is an expense item of EUR 11.1 million (2013: expense of EUR 17.1 million). 31. Taxation on operating result Taxation to be paid 11,561 11,075 Deferred taxation -1,360-2,545 10,201 8,530 The reconciliation between the statutory and the effective taxation rate is as follows: Result before taxation 40,326 34,213 Statutory tax rate 25.0% 25.0% Statutory tax amount 10,082 8,553 Difference arising from other tax rates abroad, exemptions and non-deductible items Restatement of deferred taxation items as the result of amended tax rates 8 38 Effective tax amount 10,201 8,530 Effective tax rate 25.3% 24.9% 88

119 Fiscal unity Triodos Bank, as a parent company, forms a tax unity for value added tax and corporate income tax purposes with Triodos Finance, Triodos Investment Management, Triodos Investment Advisory Services, Kantoor Buitenzorg, Kantoor Nieuweroord and Triodos Nieuwbouw as subsidiaries. The method chosen for the taxation set-off between Triodos Bank and its subsidiaries is that of proceeding as if the legal entities were independently liable to pay tax. In fact, the legal entities are jointly and severally liable for the tax liabilities of the companies belonging to the fiscal unity. Related parties Triodos Bank has links with the following legal entities: Triodos Bank provides services to Triodos Mees Pierson and Triodos Fair Share Fund at competitive rates. The services relate to the secondment of co-workers, management services, administration, accommodation, ICT and advertising. Triodos Bank holds funds of and provides banking services to related parties at competitive rates. Triodos Bank provides credit facilities and bank guarantees to investment funds and international funds at competitive rates. Triodos Bank let office accommodation to Enclude at a competitive lease untill June Triodos Bank, Triodos Investment Management and Triodos Investment Advisory Services carry out management activities for investment funds and receive a competitive management fee for these activities. Stichting Triodos Beleggersgiro act as intermediair for investment funds. Triodos Custody performs custodial services for Triodos Fair Share Fund at a competitive fee. Triodos Bank distributes and registers securities, issued by investment funds and placed with customers of Triodos Bank, at competitive rates. Triodos Bank performs currency transactions for investment funds and international funds at competitive rates. Triodos Investment Management provides supervisory director activities for Sustainalytics BV and receive a competitive fee. Triodos Investment Management, Triodos Investment Advisory Services and Triodos Mees Pierson obtains information for research into sustainability from Sustainalytics at competitive rates. Triodos Investment Management obtains services regarding investment strategies from Enclude at competitive rates. Triodos Mees Pierson managed an investment portfolio of Triodos Groenfonds untill May 2014 at a competitive management fee. 89

120 Segment reporting Key figures 2014 by branch and business unit in thousands of EUR Bank The Netherlands Bank Belgium Bank United Kingdom Bank Spain Funds entrusted 2,384,177 1,361, ,152 1,420,244 Number of accounts 308,653 62,705 47, ,676 Loans 1,582, , , ,067 Number 26,383 2,469 1,243 4,765 Balance sheet total 2,770,420 1,546,153 1,208,688 1,593,189 Funds under management 1 Total assets under management 2,770,420 1,546,153 1,208,688 1,593,189 Total income 56,128 34,529 23,179 33,782 Operating expenses -35,841-24,495-16,855-27,891 Impairments loan portfolio -6, ,693 Value adjustments to participations Operating result 13,760 9,437 7,272 3,198 Taxation on operating result -4,144-1,961-1, Net profit 9,616 7,476 5,274 2,326 Average number of co-workers on a full-time basis Operating expenses/total income 64% 71% 73% 83% 1) Note that at the time this statement was prepared, the Annual Accounts of funds under management had not yet been finalized. 90

121 Bank Germany Total Investment banking Management activities Investment Advisory Services Private Banking Other Elimination intercompany transactions Total 154,401 6,295,301-6,473 6,288,828 10, , , ,598 4,266, ,266,324 1,460 36,320 36, ,628 7,357,078 1,098,517-1,303,191 7,152,404 2,653, ,767 12,914 3,479, ,628 7,357,078 2,653, ,767 1,111,431-1,303,191 10,631,828 5, ,606 30, ,455 2,742-2, ,591-8, ,415-19, ,584-3,324 2, ,353-2,224-11,093-11, ,569 29,098 10, ,326 1,320-7,655-2, ,201-3,249 21,443 7, , % 74% 65% 93% 80% 73% 91

122 Key figures 2013 by branch and business unit in thousands of EUR Bank The Netherlands Bank Belgium Bank United Kingdom Bank Spain Funds entrusted 2,243,447 1,274, ,257 1,214,035 Number of accounts 274,380 60,085 43, ,068 Loans 1,177, , , ,864 Number 22,467 2,179 1,176 2,772 Balance sheet total 2,760,337 1,440, ,595 1,383,356 Funds under management 1 Total assets under management 2,760,337 1,440, ,595 1,383,356 Total income 48,874 30,726 18,082 31,114 Operating expenses -28,729-18,282-12,847-23,086 Impairments loan portfolio -8, ,323-2,687 Value adjustments to participations Operating result 11,881 13,033 2,912 5,341 Taxation on operating result -2,787-3, ,697 Net profit 9,094 9,638 2,006 3,644 Average number of co-workers on a full-time basis Operating expenses/total income 59% 60% 71% 74% 1) Note that at the time this statement was prepared, the Annual Accounts of funds under management had not yet been finalized. 92

123 Bank Germany Total banking activities Investment Management Private Banking Other Elimination intercompany transactions Total 139,277 5,660,174-10,071 5,650,103 8, , , ,240 3,544, ,544,716 1,026 29,620 29, ,629 6,812,117 1,134,394-1,499,858 6,446,653 2,504, ,354 9,643 3,199, ,629 6,812,117 2,504, ,354 1,144,037-1,499,858 9,646,065 5, ,591 24,716 3,633 1, ,665-7,492-90,436-18,493-2,700-2,051 1, ,598-4,376-17,061-17, ,073 27,094 6, ,213 1,791-6,994-1, ,530-4,282 20,100 4, , % 67% 75% 74% 69% 93

124 Key figures 2014 by Country in thousands of EUR Netherlands Belgium United Kingdom Nature of activities Bank, Private Banking and Investment management Bank and Private Banking Bank Geographical location Zeist Brussel Bristol Total income 93,125 34,529 23,179 Operating expenses -61,969-24,495-16,855 Imparements loan portfolio -6, Value adjustments to participations 181 Operating result 24,810 9,437 7,272 Taxation on operating result -6,641-1,961-1,998 Net profit 18,169 7,476 5,274 Public subsidies received 2 Number of co-workers on a full-time basis

125 Spain Germany France Elimination intercompany transactions Total Bank Bank Agency for branch Belgium and market research Madrid Frankfurt Paris 33,782 5,988 1,271-2, ,591-27,891-8,333-1,238 2, ,353-2,693-2,224-11, ,198-4, , , ,201 2,326-3, ,

126 Key figures 2013 by Country in thousands of EUR Netherlands Belgium United Kingdom Nature of activities Bank, Private Banking and Investment management Bank and Private Banking Bank Geographical location Zeist Brussel Bristol Total income 78,012 30,726 18,082 Operating expenses -51,087-18,282-12,847 Impairments loan portfolio -8, ,323 Value adjustments to participations 207 Operating result 18,868 13,033 2,912 Taxation on operating result -4,288-3, Net profit 14,580 9,638 2,006 Public subsidies received 4 Number of co-workers on a full-time basis

127 Spain Germany France Elimination intercompany transactions Total Bank Bank Agency for branch Belgium and market research Madrid Frankfurt Paris 31,114 5, ,665-23,086-7, , ,598-2,687-4,376-17, ,341-6, ,213-1,697 1, ,530 3,644-4, ,

128 Lending by sector in 2014 after intercompany eliminations in thousands of EUR Total The Netherlands Belgium amount % number amount % number amount Environment Organic farming 119, % , % 255 3,368 Organic food 81, % , % ,791 Renewable energy 1,195, % , % ,746 Sustainable property 400, % , % ,342 Environmental technology 69, % , % 48 21,127 1,865, % 3, , % ,374 Social Retail non-food 11, % 149 5, % 71 1,707 Production 21, % 144 4, % 54 14,608 Professional services 82, % , % 110 9,666 Social housing 336, % , % ,393 Healthcare 525, % 1, , % ,572 Social projects 97, % 585 1, % 21 13,778 Fair trade 2, % % 6 1,263 Development cooperation 37, % 36 28, % 12 4,585 1,115, % 2, , % ,572 Culture Education 144, % , % 79 44,172 Child care 12, % 110 9, % 85 2,370 Arts and culture 261, % , % ,354 Philosophy of life 76, % , % 62 4,014 Recreation 127, % , % 129 8, , % 1, , % ,572 Private loans 369, % 28, , % 23,970 99,857 Municipality loans 291, % , % 18 Total 4,266, % 36,320 1,582, % 26, ,375 98

129 Belgium United Kingdom Spain Germany % number amount % number amount % number amount % number 0.3% 66 48, % , % 175 1, % % 87 10, % 55 25, % 183 7, % % , % , % , % % 118 6, % 18 61, % % 2.1% 39 9, % 14 8, % % 54.8% , % , % 1, , % % 21 2, % 21 1, % % 1.5% % 2 2, % % 1.0% 61 42, % 74 3, % % % , % % 1 13, % % , % 87 91, % , % % 83 14, % 84 67, % % 0.1% % % % 3 0.5% % 1 4, % 9 0.0% 27.0% , % , % , % % , % 48 31, % 99 21, % % % % 4 0.0% 2.3% , % 54 41, % % 0.4% 21 46, % , % % 2 0.9% 43 24, % 54 34, % % % , % , % , % % 1, % % 2, % 1, % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 2, , % 1, , % 4, , % 1,460 99

130 Lending by sector in 2013 after intercompany eliminations in thousands of EUR Total The Netherlands Belgium amount % number amount % number amount Environment Organic farming 113, % , % 257 4,185 Organic food 74, % , % ,905 Renewable energy 1,168, % , % ,904 Sustainable property 329, % , % ,696 Environmental technology 52, % , % 50 23,049 1,738, % 2, , % ,739 Social Retail non-food 13, % 139 6, % 80 1,623 Production 22, % 137 5, % 59 13,156 Professional services 102, % , % ,506 Social housing 223, % , % ,734 Healthcare 513, % 1, , % ,555 Social projects 87, % 408 1, % 16 12,513 Fair trade 2, % % Development cooperation 54, % 36 44, % 11 4,780 1,021, % 2, , % ,647 Culture Education 111, % , % 75 24,568 Child care 13, % , % 79 2,299 Arts and culture 220, % , % ,702 Philosophy of life 71, % , % 54 3,868 Recreation 104, % , % 126 6, , % 1, , % ,401 Private loans 253, % 22, , % 20,035 69,398 Municipality loans 9, % 1 9, % 1 Total 3,544, % 29,620 1,177, % 22, ,

131 Belgium United Kingdom Spain Germany % number amount % number amount % number amount % number 0.5% 75 47, % , % 135 1, % % 66 11, % 59 19, % 124 9, % % , % , % , % % 94 5, % 18 35, % % 2.8% 50 9, % 15 7, % % 60.8% , % , % , % % 24 3, % 14 2, % % 1.6% % 4, % % 1.3% 69 38, % 49 2, % % % , % % 14, % % , % , % , % % 91 11, % 66 62, % % 0.1% % % % 2 0.6% % 1 5, % % 24.2% , % , % , % % , % 44 24, % 70 20, % % % % 2 0.0% 2.2% 153 9, % 45 31, % % % 20 44, % 163 8, % % 3 0.8% 40 19, % 42 21, % % 5 6.7% , % , % , % % % % 1, % % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 2, , % 1, , % 2, , % 1,

132 Capital instruments main features Triodos Bank has issued two capital instruments: 1. Shares 2. Subordinated liability The main features are: Ad 1. Shares Issuer Triodos Bank NV Not applicable. The shares have not been listed on Unique identifier any securities exchange Governing law(s) Dutch law Regulatory treatment: Transitional CRR rules Common Equity Tier 1 Post-transitional CRR rules Common Equity Tier 1 Eligible at solo/(sub-)consolidated/ solo&(sub-)consolidated Instrument type Amount recognised in regulatory capital (Currency in million, as of most recent reporting date) Solo and Consolidated Ordinary shares For a specification see the solvency chapter on page 106. Nominal amount of instrument Issue price Redemption price Accounting classification Original date of issuance Perpetual or dated Original maturity date Issuer call subject to prior supervisory approval Optional call date, contingent call dates and redemption amount The nominal amount per share is EUR 50. At reporting date 9,014,634 shares were issued and fully paid up so that the total nominal amount is EUR The Shares will be issued continuously. The issue price of shares will be determined daily by Triodos Bank on the basis of a fixed calculation model that calculates the actual net asset value of Triodos Bank (the NAV) divided by the number of issued shares (the NAV per share). The NAV is equal to the book value of the assets of Triodos Bank minus the book value of the liabilities of Triodos Bank. The Issue Price per share will be rounded to whole euros, whereby values of 0.5 euros or more are rounded up. Not applicable. Shareholders equity Triodos Bank N.V. was founded as a public limited company under Dutch law by deed of 30 June The issuance of shares started from that date. Perpetual No maturity Yes not applicable 102

133 Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends Fixed or floating dividend/coupon Coupon rate and any related index Existence of a dividend stopper Fully discretionary, partially discretionary or mandatory (in terms of timing) Fully discretionary, partially discretionary or mandatory (in terms of amount) Existence of step up or other incentive to redeem Noncumulative or cumulative Convertible or non-convertible If convertible, conversion trigger(s) If convertible, fully or partially If convertible, conversion rate If convertible, mandatory or optional conversion If convertible, specify instrument type convertible into If convertible, specify issuer of instrument it converts into Write-down features If write-down, write-down trigger(s) If write-down, full or partial If write-down, permanent or temporary If temporary write-down, description of write-up mechanism Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument) not applicable Floating dividend Part of the profit as reported in the adopted profit and loss account shall be used by the Executive Board to form or to add the reserves to the extent that is deemed desirable by the Executive Board. Any remaining profit shall be distributed to the shareholders, unless the General Meeting decides otherwise. The General Meeting may at any time and for any reason decide to cancel dividends. The intention of the Statutory Directors is to have a stable dividend distribution per share. No Fully discretionary Fully discretionary No Noncumulative Non-convertible Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable No Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable The shares are immediately subordinate to the Subordinated liability 103

134 Ad 2. Subordinated liability Issuer Unique identifier Governing law(s) Regulatory treatment: Transitional CRR rules Post-transitional CRR rules Eligible at solo/(sub-)consolidated/ solo&(sub-)consolidated Instrument type Amount recognised in regulatory capital (Currency in million, as of most recent reporting date) Triodos Bank NV ISIN code NL Dutch law Tier 2 capital Tier 2 capital Solo and Consolidated Bond 1.6. For a specification see the solvency chapter on page 106. Nominal amount of instrument EUR 5.25 Issue price % Redemption price Not applicable. Accounting classification Liability - amortised cost Original date of issuance 12-jul-06 Perpetual or dated Dated Original maturity date 12-jul-16 Issuer call subject to prior supervisory approval Yes Optional call date, contingent call dates and not applicable redemption amount Subsequent call dates, if applicable not applicable Coupons / dividends Fixed or floating dividend/coupon Fixed Coupon rate and any related index 5.625% Existence of a dividend stopper No Fully discretionary, partially discretionary or mandatory (in terms of timing) Fully discretionary, partially discretionary or mandatory (in terms of amount) Existence of step up or other incentive to redeem Noncumulative or cumulative Convertible or non-convertible If convertible, conversion trigger(s) If convertible, fully or partially If convertible, conversion rate If convertible, mandatory or optional conversion If convertible, specify instrument type convertible into Mandatory Mandatory No Cumulative Non-convertible Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable 104

135 If convertible, specify issuer of instrument it converts into Write-down features If write-down, write-down trigger(s) If write-down, full or partial If write-down, permanent or temporary If temporary write-down, description of write-up mechanism Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument) Not applicable No Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable The Subordinated liability is immediate subordinated to the claims of depositors and the unsubordinated claims with respect to the repayment of borrowed money. 105

136 Solvency in thousands of EUR The calculation of the common equity Tier 1 ratio and the total capital ratio for 2014 is based on the reporting requirement under the Capital Requirement Directive (CRD) and Capital Requirement Regulation (CRR) known as at reporting date. The calculation of the comparative figures 2013 is in a separate section below and is based on the Basel II rules. The tier 1 capital, tier 2 capital and total capital can be specified as follows: 2014 Amount at disclosure date Capital instruments and the related share premium accounts of which: ordinary shares 568,643 Retained earnings 1) - Amounts subject to pre-regulation (EU) no 575/2013 treatment or prescribed Residual amount of regulation (eu) no 575/2013 Accumulated other comprehensive income (and other reserves, to include unrealised gains and losses under the applicable accounting standards) 104,857 Independently reviewed interim profits net of any foreseeable charge or dividend 1) - Common Equity Tier 1 (CET1) capital before regulatory adjustments 673,500 Intangible assets (net of related tax liability) -12,209 0 Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax liability where the conditions in Article 38 (3) are met) -1,274-5,097 Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 in respect of amounts subject to pre-crr treatment Regulatory adjustments relating to unrealised gains and losses pursuant to Articles 467 and 468 Of which: filter for unrealised gain on participation interest -390 Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1 (CET1) -13,873 Common Equity Tier 1 (CET1) capital 659,627 Additional Tier 1 (AT1) capital - 106

137 Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) 659,627 Tier 2 (T2) capital: instruments and provisions Capital instruments and the related share premium accounts 2 ) 1,604 Tier 2 (T2) capital before regulatory adjustments 1,604 Tier 2 (T2) capital 1,604 Total capital (TC = T1 + T2) 661,231 Risk weighted assets in respect of amounts subject to pre-crr treatment and transitional treatments subject to phase out as prescribed in Regulation (EU) No 575/2013(i.e. CRR residual amounts) 3,471,180 Total risk weighted assets 3,471,180 Capital ratios and buffers Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk exposure amount) 3) 19.00% Tier 1 (as a percentage of risk exposure amount) 4) 19.00% Total capital (as a percentage of risk exposure amount) 19.05% Institution specific buffer requirement (CET1 requirement in 2.50% accordance with article 92 (1) (a) plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus systemic risk buffer, plus the systemically important institution buffer (G-SII or O-SII buffer), expressed as a percentage of risk exposure amount) of which: capital conservation buffer requirement 2.50% of which: countercyclical buffer requirement 0% of which: systemic risk buffer requirement 0% of which: Global Systemically Important Institution (G-SII) or Other Systemically Important Institution (O-SII) buffer 0% Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk exposure amount) 16.50% Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting) Direct and indirect holdings of the capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment in those entities (amount below 10% threshold and net of eligible short positions) 3,

138 Direct and indirect holdings by the institution of the CET 1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment in those entities (amount below 10% threshold and net of eligible short positions) 5,083 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount below 10% threshold, net of related tax liability where the conditions in Article 38 (3) are met) 779 1) Retained earnings are according the CRR recognised in the Tier 1 capital after a formal decision confirming the final profit or loss of the institution for the year or with the prior permission of the competent authority. 2) These are Subordinated liabilities which are weighted for 30.6% in the capital, due to the maturity which is shorter than 5 years. 3) The Dutch Central Bank stated that the Common Equity Tier 1 ratio must be at least 4.5% in ) The Dutch Central Bank stated that the Tier 1 ratio must be at least 6.0% in The risk weighted assets can be specified as follows: 2014 Risk weighted exposure amount for credit risk 3,146,379 Risk exposure amount for market risk Risk exposure amount for operational risk 315,514 Risk exposure amount for credit valuation adjustment 9,288 Total risk weighted assets 3,471,180 The risk weighted exposure amount for credit risk can be specified as follows: 2014 Risk-weighted assets 2,865,853 Risk-weighted off-balance sheet items 241,496 Risk-weighted derivatives 39,030 Risk weighted exposure amount for credit risk 3,146,379 The Risk exposure amount for market risk exclusively concerns exchange rate risk in the case of Triodos Bank. The capital requirement is 8% of the net open foreign currency position if the net open foreign currency position is more than 2% of the actual total capital. The capital requirement is zero if the net open foreign currency position is less than 2% of the actual total capital. 108

139 2014 Bottom line of 2% of the actual total capital 13,225 Net open foreign currency position 8,088 Capital requirement percentage 0% Capital requirement amount for market risk (m) Risk exposure amount for market risk (m/8%) The capital requirement for operational risk is 15% of the average income of the previous three years Total income ,566 Total income ,665 Total income ,591 Average income previous three years 168,274 Capital requirement percentage 15% Capital requirement amount for operational risk (cror) 25,241 Risk exposure amount for operational risk (cror/8%) 315,514 Risk exposure amount for credit valuation adjustment concerns an adjustment to the mid-market valuation of the OTC derivative portfolio of transactions with a counterparty Capital charge according the standardised method 743 Risk exposure amount for credit valuation adjustment (capital charge / 8%) 9,

140 The solvency 2013 is calculated according to the Basel II guidelines as set by the Dutch Central Bank. The tier 1 capital and own funds can be specified as follows: 2013 Share capital 427,452 Share premium 118,162 Statutory reserve 5,116 Other reserve 77,439 Retained earnings 25,683 Minus: proposed dividend -16,671 Minus: intangible fixed assets -11,810 Minus: 50% of the participating interest in other credit and financial institutions amounting to more than 10% of their capital -2,134 Tier 1 capital (a) 623,237 Revaluation reserve 180 Subordinated liabilities after deduction of discount 1) 2,115 Minus: 50% of the participating interest in other credit and financial institutions amounting to more than 10% of their capital -2,133 Own funds (b) 623,399 Capital requirements (c) 280,337 Surplus of own funds (b-c) 343,062 1) Subordinated liabilities are weighted for 40% in the own funds, due to the maturity which is shorter than 5 years. Tier 1 ratio (a/c * 8%) 17.8% BIS ratio (b/c * 8%) 17.8% The capital requirements can be specified as follows: 2013 Capital requirement for credit risk 258,142 Capital requirement for market risk Capital requirement for operational risk 22, ,337 The capital requirement for credit risk is 8% of the risk-weighted value of assets, off-balance sheet items and derivatives. 110

141 2013 Risk-weighted assets 2,947,225 Risk-weighted off-balance sheet items 266,956 Risk-weighted derivatives 12,600 Risk weighted assets credit risk 3,226,781 Capital requirement percentage 8% Capital requirement amount for credit risk 258,142 The capital requirement for market risk exclusively concerns exchange rate risk in the case of Triodos Bank. The capital requirement is 8% of the net open foreign currency position if the net open foreign currency position is more than 2% of the actual own funds. The capital requirement is zero if the net open foreign currency position is less than 2% of the actual own funds Bottom line of 2% of the actual total capital 12,468 Net open foreign currency position 5,965 Capital requirement percentage 0% Capital requirement amount for market risk The capital requirement for operational risk is 15% of the average income of the previous three years Total income ,661 Total income ,566 Total income ,665 Average income previous three years 147,964 Capital requirement percentage 15% Capital requirement amount for operational risk 22,

142 Leverage ratio in thousands of EUR The calculation of the leverage ratio for 2014 is based on the reporting requirement under the Capital Requirement Directive (CRD) and Capital Requirement Regulation (CRR) known as at reporting date. The calculation of the comparative figures 2013 is in a separate section below and is based on the Basel III rules. Summary reconciliation of accounting assets and leverage ratio exposures 2014 Total assets as per published financial statements 7,808,435 Adjustment for entities which are consolidated for accounting purposes but are outside the scope of regulatory consolidation Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the applicable accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure according to article 429(11) of Regulation (EU) NO, 575/2013 Adjustment for derivative financial instruments 16,499 Adjustment for securities financial transactions Adjustment for off-balance sheet items (ie conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures) -337,521 Other adjustments -16,159 Leverage ratio exposure 7,471,254 On Balance sheet items (excluding derivates and SFTs, but including collateral) On Balance sheet items (excluding derivates and SFTs, but including collateral) 7,119,669 Asset amounts deducted in determining Tier 1 capital -13,873 Total on balance sheet exposure (excluding derivates and SFTs) (d) 7,105,796 Derivates exposures Replacement cost (mark to market-method) 30,449 Add-on amount for potential future exposure (mark to market-method) 16,499 Total derivates exposure (e) 46,948 Off balance sheet exposures Off balance sheet exposures at gross notional amount 656,031 Adjustment for conversion to credit equivalent amounts -337,521 Total off balance sheet exposure (f) 318,

143 Tier 1 capital (c) 659,627 Total exposure (g) (d+e+f) 7,471,254 Leverage ratio ultimo year (c/g) 8.8% Total on balance sheet exposures (excluding derivates and SFTs), of which: 7,120,891 Trading book exposures Banking book exposures, of which: 7,120,891 Covered bonds Exposures treated as sovereigns 2,814,285 Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE not treated as soevereigns 59,240 Institutions 675,703 Secured by mortgages of immovable properties 1,126,228 Retail exposures 202,245 Corporate 1,959,307 Exposures in default 186,352 Other exposures (eg equity, securisations and other non-credit obligation assets) 97,531 The leverage ratio is calculated using the transitional definition of the tier 1 capital. The leverage ratio is 8.8% using the fully phased-in definition of the tier 1 capital. 113

144 The leverage ratio for 2013 is calculated according to the Basel III guidelines Total assets as per published financial statements 7,118,094 Adjustment for entities which are consolidated for accounting purposes but are outside the scope of regulatory consolidation - Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the applicable accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure according to article 429(11) of Regulation (EU) NO, 575/ Adjustment for derivative financial instruments 18,681 Adjustment for securities financial transactions - Adjustment for off-balance sheet items (ie conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures) - Other adjustments -18,919 Leverage ratio exposure 7,117,856 On Balance sheet items (excluding derivates and SFTs, but including collateral) On Balance sheet items (excluding derivates and SFTs, but including collateral) 6,435,865 Asset amounts deducted in determining Tier 1 capital -15,704 Total on balance sheet exposure (excluding derivates and SFTs) (d) 6,420,161 Derivates exposures Replacement cost (mark to market-method) 9,637 Add-on amount for potential future exposure (mark to market-method) 16,617 Total derivates exposure (e) 26,254 Off balance sheet exposures Off balance sheet exposures at gross notional amount 671,441 Adjustment for conversion to credit equivalent amounts - Total off balance sheet exposure (f) 671,

145 Tier 1 capital according to Basel III guidelines (c) 1) 621,657 Total exposure (g) (d+e+f) 7,117,856 Leverage ratio Ultimo year (c/g) 8.7% 1) The tier 1 capital can be specified as follows: 2013 Share capital 427,452 Share premium 118,162 Statutory reserve 5,116 Other reserve 77,439 Retained earnings 25,683 Revaluation reserve 180 Minus: proposed dividend -16,671 Tier 1 capital (a) 637,361 Regulatory adjustments to tier 1 capital: Minus: intangible fixed assets -11,810 Associated deferred tax liability which would be extinguished if the intangible asset 1,173 becomes impaired or derecognised, Minus: deferred tax assets (excluding temporary differences only) -5,067 Total regulatory adjustments (b) -15,704 Tier 1 capital according Basel III guidelines ( c ) (a + b) 621,657 Management of excessive leverage The risk of excessive leverage is managed inclusively in our capital management. We aim for a strong capital base, reducing this risk. At the end of 2014 the leverage ratio is 8.8%. In 2014 the leverage ratio was mainly affected by growth of the on-balance positions and growth of equity. The effect of the implementation of the Capital Requirements Regulation had a limited effect on the leverage ratio, therefore the outcome is stable. 115

146 Risk management in thousands of EUR Purpose and organisation Objective The aim of Triodos Bank s risk management activities is to ensure the long term resilience of the business. These activities create an environment in which Triodos Bank can pursue its mission to its fullest potential in a safe way. Risk management provides the structural means to identify, prioritise and manage the risks inherent in its business activities. The intention is to embed risk management in such a way that it fits the complexity and size of the organisation and is designed to also allow future growth. In order to ensure that such an environment can exist and prosper, a Risk Governance Framework has been put in place which underpins the risk processes. The Three Lines of Defense Triodos Bank manages its business using a Three Lines of Defense Model. This approach ensures that each co-worker is fully aware of their responsibilities in the management of risk, irrespective of whether their role is in a commercial, policy-making or control function. The model ensures that responsibilities are properly aligned and makes clear that all co-workers have a role to play in managing risk. First line functions are Triodos Bank s branches, business units and departments, which are responsible for managing the risks of their operations. Second line functions are located in the bank branches, business units and departments, and facilitate and ensure that risks are appropriately identified and managed. Second line functions are also established at the Head Office. They create and maintain the corporate Risk Governance Framework, and the policies and procedures which provide the boundaries for the local and consolidated business activities. The third line of defense is the Internal Audit function providing independent and objective assurance of Triodos Bank s corporate governance, internal controls, compliance and risk management systems. This includes the effectiveness and efficiency of the internal controls in the first and second lines of defense. Risk organisation In light of Triodos Bank s growth, the impact of all new regulations, and the increased attention of supervisory authorities, Triodos Bank has made an important step up in its risk management organisation in The appointment, in May 2014, of a Director Risk and Compliance taking full responsibility for all the second line risk management and compliance activities was an important part of this process. This new role reports directly to the Chief Financial Officer, and its activities are supervised by the Audit and Risk Committee of the Supervisory Board. The structure of the risk organisation has been redesigned and clear responsibilities attributed based on a revised risk overview. This revised risk overview meets banking industry standards and covers all relevant risks for Triodos Bank within the three following risk categories: Enterprise Risks, Financial Risks and Non-Financial Risks. Each risk type covers a number of risk categories (see diagram on the next page). In addition, the governance structure of Triodos Bank was revised during the year. The Executive Board has delegated decision-making authority to the following risk committees at a central level: For Financial Risk, the Central Credit Committee has authority to take decisions on credit risks, both on an individual debtor level and on a credit portfolio level; the Asset & Liability Committee has authority to decide on market risks and liquidity risk; For Non-financial Risk, the Non-Financial Risk Committee has authority to decide on operational and compliance risk matters. This committee also functions as the Product Approval Committee for new products; and For Enterprise Risk, the Enterprise Risk Committee has authority to decide on strategic, business and reputational risk issues. Each committee is chaired by an Executive Board member to ensure consistent decision making on material risks within Triodos Bank s wider strategy. Branches also have a decision-making committee for their lending activities: the Local Credit Committee. 116

147 Enterprise Risk Business Risk Reputational Risk Strategic Risk Overview of Risk Types Non-Financial Risk Operational Risk Compliance Risk Financial Risk Credit Risk Liquidity Risk Market Risk This local credit committee decides on loans under the responsibility of the local Managing Director within delegated credit approval limits. This committee also monitors the credit risks of the local credit portfolio and monitors alignment with relevant credit risk policies. The Supervisory Board s Audit and Risk Committee supervises the activities of the Executive Board with respect to the operation and adequacy of internal risk management and control systems. The Director Risk and Compliance has a direct escalation line to the Audit and Risk Committee. Enterprise Risk The Enterprise Risk discipline synthesises all the risks using input from all risk areas, and performs analyses to determine at a strategic level which larger trends can potentially influence Triodos Bank s risk profile. Triodos Bank manages Enterprise Risk through a risk management cycle: performing strategic risk assessments, determining the risk appetite, assessing capital and liquidity requirements, and monitoring the risk profile through periodic enterprise risk management reporting. Strategic Risk Strategic Risks are those that potentially have the most impact on an organisation s ability to execute its strategies and achieve its business objectives. Therefore Strategic Risk Assessments are performed at Executive Board level for Triodos Bank as a whole and at Managing Director level for each business unit, every three years, with an annual update. Triodos Bank considers its basic banking model to have a low risk profile. As a traditional retail bank, it earns its income from the transformation of interest and liquidity maturity of money and taking credit risks. Volume is an important factor in generating a healthy income. In addition, the following elements play an important role: the balancing of assets and liabilities, the capacity to set an adequate price for those assets and liabilities and other banking 117

148 services. Cost control is also crucial to maintaining operational profit. Strategic risks need to be carefully managed to realise integrated financial and mission-driven objectives. The outcome of the strategic risk assessments and strategic risk management objectives are applied to determine scenarios that are used to test Triodos Bank s sensitivities in capital, liquidity, profitability and operational stability during the year. Risk Appetite A risk appetite process is implemented across Triodos Bank to align its risk profile with the willingness to take risk in delivering its business objectives. The Risk Appetite Statement reflects the actual implementation of the Risk Appetite Framework. It is updated yearly and is submitted to the Supervisory Board Audit and Risk Committee. The concept of risk appetite and the link to the Strategy and Business objectives is illustrated below: Overview of risk capacity, risk appetite, risk limits and the relationship with Triodos Bank s risk profile. Triodos Bank uses a set of indicators and limits to measure and assess the level of risk appetite and risk profile of the organisation. The risk limits, determined at corporate level, are translated into a localised limit structure for each branch. This local limit structure, or cascaded limits structure, is being developed for all risk types. The risk appetite and capacity are based on four pillars that are the foundation for a healthy financial institution: operational stability, liquidity, capital and profitability. Recovery The Recovery Plan specifies measures Triodos Bank can take in order to survive a severe crisis that impacts its capital position, liquidity, profitability and operational stability. The aim of a recovery plan is to be prepared for a crisis and therefore to lower the probability of the organisation defaulting. It also aims to identify and quantify the effectiveness of corrective measures which are taken in different scenarios. Enterprise Risk Reporting Every risk discipline reports on a monthly basis (e.g. Non Financial Risk Report, ALM Report and Business Strategy & Business Objectives Risk Capacity Risk Appetite Risk Limits Risk profile The maximum level of risk the financial institution can assume given its current level of resources before breaching constraints determined by regulatory capital and liquidity needs, the operational environment (e.g. technical infrastructure, risk management capabilities, expertise) and obligations, also from a conduct perspective, to depositors, policyholders, shareholders, fixed income investors, as well as other customers and stakeholders. The aggregate level and types of risk a financial institution is willing to assume within its risk capacity to achieve its strategic objectives and business plan. Directly related to an entity s risk capacity as well as its culture, desired level of risk / return, capability and business strategy. Quantitative measures based on forward looking assumptions that allocate the financial institution s aggregate risk appetite statement (e.g. measure of loss or negative events) to business lines, legal entities as relevant, specific risk categories, concentrations, and as appropriate, other levels. Point in time assessment of the financial institution s gross and, as appropriate, net risk exposures (after taking into account mitigants) aggregated within and across each relevant risk category based on forward looking assumptions. 118

149 Banking Loan Report) or on a quarterly basis (e.g. Compliance Report). These reports are discussed and approved in corresponding committees. On a quarterly basis, they are integrated in the Enterprise Risk Management (ERM) report which provides insights into the Triodos Bank risk profile in relation to its accepted risk appetite. The objective of the ERM report is to create a single point of reference for all risk related activities within Triodos Bank. The ERM report also provides insights into specific risk themes and provides an integrated picture of risk at business unit level. This report is discussed and approved by the Enterprise Risk Committee and shared with the Audit and Risk Committee. Business Risk Triodos Bank defines business risk as the risk caused by changes in external factors like competitive relationships, stakeholders, reputation and business climate. Strategic risk is caused by internal factors within the organisation. Business risk arises outside of the organisation. Given that both risks can affect the organisation s ability to achieve its overall objectives, they are managed together as described under strategic risk. Reputational Risk Triodos Bank defines Reputational Risk as the risk that its market position deteriorates due to a negative perception among customers, counterparties, shareholders and/or regulatory authorities. Triodos Bank safeguards reputational risk in other risk disciplines as in most cases it is a consequence of other risk events happening. It also works with a transparent and stable business model with solid ratios, mitigating this risk. Reputational Risk has a special dimension for Triodos Bank which relates to its mission and values, and are essential to achieving its objectives. In this sense, the exposure of Triodos Bank to reputational risk depends on the ability of management and co-workers to act consciously in accordance with these mission and values. For this reason, Triodos Bank has a very proactive human resources approach aimed at safeguarding the connection of all co-workers with the mission and values. In addition, Triodos Bank actively manages its engagement with the public and its clients, for example, via an online social media policy and management of complaints. Financial Risk Financial risk is an umbrella term for multiple types of risk associated with financing the balance sheet. To manage this, financial risk is subdivided in three categories: credit risk, market risk and liquidity risk. Credit Risk Credit Risk loan book Triodos Bank manages its Credit Risk at a client and at a portfolio level. It operates within a pre-defined set of criteria for accepting credits. Credits are extended within the target markets and lending strategy in accordance with Triodos Bank s mission and expertise. Before accepting a credit facility, Triodos Bank makes an assessment of the customer s risk profile, available collateral and the requested transaction, including an assessment of the integrity and reputation of the borrowers or counterparty. Compliance analysis with Triodos Lending Criteria is an integral part of each credit proposal. Obligor Risk An obligor is a single legal entity that commits to the terms and conditions of a loan agreement. The obligor is thoroughly analysed from meeting Triodos Bank s lending criteria to its capacity to repay a loan. The risk related to the obligor is that it fails to meet its contractual obligations. Obligors are rated through an internal rating methodology system. A thorough assessment of each obligor and the structure of their loan is made before any loan is provided. A review of approved credit is made once a year at a minimum to assess the evolution of the client s capacity to meet its obligations. The high quality of securities (collateral) against outstanding loans reduces credit risk. Principal collateral are for example: mortgage registrations for business or private properties, securities from public 119

150 authorities, companies or private individuals, and rights of lien on movables, such as office equipment, inventories, receivables and/or contracts for projects. Triodos Bank has an early warning system that helps identify problem loans early, to allow for more available options and remedial measures. Once a loan is identified as being in default (e.g. overdue payments beyond 90 days), it is managed under a dedicated remedial process, with a focus on full recovery. Group Exposures The risk related to a Group is that if one obligor fails to meet its contractual obligations, so will the remaining obligors within the Group. A group is defined as two or more obligors that are interrelated in such a way that they are considered as a single risk. Each obligor of the Group, and the Group as a whole, are analysed on all aspects, from meeting Triodos Bank s lending criteria and to their capacity to repay the loan. Concentration Risk loan book Loans are provided to businesses and projects that contribute to achieving Triodos Bank s mission. Given that this involves a small number of sustainable sectors, a certain level of sector concentration is inherent to the loan portfolio. Concentration in the existing sectors is acceptable as Triodos Bank has considerable expertise in these sectors and actively invests in further increasing its knowledge. A diversified credit risk portfolio is the result of assets spread over many debtors, sectors and geographies that are not interrelated. In order to manage concentration risks and face an economic downturn with confidence, Triodos Bank maintains a set of limits. It measures and limits the following concentration risks in its lending activities: obligor exposures; group exposures; top 20 exposures (excluding central and lower government exposures); government exposures; sector exposures; mortgage exposures; and country exposures. Besides lending activities, Triodos Bank has established limits related to the investment portfolio concerning central banks, governments, supranational institutions and banks and financial institutions. These limits are derived from the risk appetite framework and aim to keep concentration risk at an acceptable level. From a regulatory perspective, single exposures to a debtor or a group may never exceed 25% of the Actual Own Funds. Loans in excess of 10% of the Actual Own Funds require special reporting to the supervisory authority. Triodos Bank has no loans to a debtor or group exceeding 10% of the Actual Own Funds. Sector concentrations Triodos Bank is active in well defined sectors where it has extensive expertise and which are in line with its mission. It has set limits on sectors, based on Actual Own Funds, at group and branch level. Sector studies have shown relatively low correlations of risk drivers in sectors that Triodos Bank finances in multiple countries. At group level, Triodos Bank divides the sector concentration limits in different levels. Specific limits for each sector are set by the Executive Board within these levels, taking into account the specific risks of each sector. Larger sectors are strategic for Triodos Bank. These are well distributed across branches (and countries) and have an overall low risk profile that justifies a higher consolidated concentration. Sector analyses are performed on an annual basis and are presented to the Central Credit Committee to be able to respond swiftly to developments that may affect the risk profile of the portfolio. Central Credit Risk can request sector updates at shorter intervals if there is a change to a sector risk profile. Sector limits are approved on the basis of thorough annual sector analyses demonstrating an in depth knowledge of the sector and Triodos Bank s track record. Special attention was paid to the risks of the solar energy credit portfolio in Spain after a law in Spain came into force concerning a material, and retrospective, cut in the subsidies scheme for this 120

151 sector. Based on an extensive analysis and stress testing of this credit portfolio Triodos Bank concluded that this new regulation does not affect the valuation of the loan book currently. If considered appropriate, such internal analysis is also provided to external specialists for further independent assessment. EU s targets have been set for increasing the share of renewables and reducing CO 2 emissions: By the year 2020, across the EU, CO 2 emissions are to be reduced by 20% of the 1990 level, energy demand is to be cut by 20%, and renewables are to cover 20% of the total consumption. Triodos Bank has a diversified renewable energy portfolio in terms of geography and technology and derives comfort as to the future of this sector in view of the ambitious EU targets. Country concentrations Triodos Bank is a European bank, acting under the European Banking Directive since 1993, with branches in five countries (The Netherlands, Belgium, United Kingdom, Spain and Germany) and with additional substantial exposures in France and Ireland. Triodos Bank does not set any country limits for the countries it operates in as long as these countries have a credit rating of AA- or better. Specific limits are defined for countries with a credit rating of A+ or lower. Bad debts and loan loss provisions All business loans in the portfolio are periodically reviewed on an individual basis. Their frequency depends on the debtor s creditworthiness, the degree of market exposure and the market in which the debtor operates. Private loans are reviewed at portfolio level, and on individual basis if appropriate. The credit committee of a branch discusses and, if necessary, takes action with respect to overdue payments from debtors. If there is any doubt regarding the continuity of the debtor s core operations and/or a debtor fails to settle agreed interest and repayment instalments for a prolonged period, this debtor falls under the category of doubtful debtors and will be managed intensively. Provisions for loan losses are taken for doubtful debtors at an individual level based on the difference between the total amount of the debtor s outstanding liability to Triodos Bank and the future expected cash flows, discounted at the original effective interest rate of the contract. These individual provisions include provisions for concessions or refinancing given to debtors who face financial difficulties. They are only granted to the debtor in question in order to overcome their difficulties in these exceptional circumstances. These are described as forbearance measures. A general provision has been taken for Incurred But Not Reported bad debts (the IBNR) to cover the time lag between the event that prompts the debt to qualify as doubtful and the moment that fact is known to Triodos Bank. In 2014, the net additions to the provision for doubtful debts, as a percentage of the average loan portfolio, was 0.28% (2013: 0.49%). The total of provisions related to the outstanding credits is 1.6% (2013: 1.7%) as at the end of the year. The credit risk in the loan portfolio is reported each month to the Central Credit Committee, and quarterly to the Audit and Risk Committee. Bad debts and past due receivables The following tables provide an overview of the bad debts and past due receivables per sector and country. Bad debts are impaired loans that Triodos Bank expects will not be fully repaid, in accordance with the original loan contract. Provisions for loan losses are taken for doubtful debtors based on the difference between the total amount of the debtor s outstanding liability to Triodos Bank and future expected cash flows, discounted at the original effective interest rate of the contract. Past due receivables are loans overdue in excess of 90 days. 121

152 Movements bad debts Balance sheet value as at 1 January 152, ,636 Classified as bad debt during the year 59,857 41,190 Interest charged on bad loans 3,810 3,035 Release of bad loans / transfer to not impaired -4,655-7,382 Bad loans written off -6,803-6,185 Repayments -16,123-8,568 Exchange rate result Balance sheet value as at 31 December 189, ,692 Bad debts and past due receivables per sector 2014 Bad debts at year end Provision for bad debts at year end Value adjustments in the year Past due receivables (excl. Bad debts) at year end Basic materials 13,121 1, Construction and infrastructure Consumer products (non-food) Retail 1, Services 28,623 4,784 1,144 1,978 Healthcare and social work 40,628 8, ,468 Agriculture and fishing 21,330 10,368 5,743 9,742 Media 2, ,685 Utilities 27,685 22, ,718 Private individuals Leisure and tourism 29,575 8, Transport & logistics 102 Real Estate 1, Food and beverages 8,674 5,203 1,513 1,609 Other sectors 15,004 4, ,001 Total 189,664 67,714 11,093 25,

153 2013 Bad debts at year end Provision for bad debts at year end Value adjustments in the year Past due receivables (excl. Bad debts) at year end Basic materials 12, ,900 Construction and infrastructure Consumer products (non-food) Retail Services 17,056 3,151 1,221 2,491 Healthcare and social work 27,536 8,237 4,002 4,114 Agriculture and fishing 19,004 4,504 1,126 4,392 Media 1, ,370 Utilities 29,912 25,334 1,859 2,486 Private individuals Leisure and tourism 20,262 8,485 3, Transport & logistics Real Estate Food and beverages 8,793 4,562 2,769 4,443 Other sectors 14,648 5,368 1,585 1,140 Total 152,692 62,049 17,061 24,673 Bad debts and past due receivables per country 2014 Bad debts at year end Provision for bad debts at year end Value adjustments in the year Past due receivables (excl. Bad debts) at year end Belgium 10,355 3, France Germany 12,913 7,537 2, Ireland The Netherlands 106,030 44,362 5,910 1,399 Spain 47,258 9,028 2,693 15,378 United Kingdom 13,069 3, ,913 Total 189,664 67,714 11,093 25,

154 2013 Bad debts at year end Provision for bad debts at year end Value adjustments in the year Past due receivables (excl. Bad debts) at year end Belgium 12,470 6, France Germany 14,656 6,793 4,376 2,971 Ireland The Netherlands 82,413 36,516 8,305 2,464 Spain 30,296 6,420 2,687 13,926 United Kingdom 12,143 5,196 2,317 3,481 Total 152,692 62,049 17,061 24,673 Credit risk investment portfolio Liquidity not invested in loans to customers is invested in bonds or placed with other banks. Triodos Bank s policy is to invest in the country where the money is entrusted. The Executive Board may deviate from this policy, after consultation with the Asset and Liability Committee. The bond portfolio of Triodos Bank is mainly comprised of government bonds, and government guaranteed bonds. Triodos Bank also invests in a limited number of other types of high grade bonds issued by regional authorities, and financial institutions. Triodos Bank manages its liquidity position by investing in debt of or debt guaranteed by European (local) governments (in countries where Triodos Bank has a branch) and European supranational organisations (e.g. European Investment Bank). There are no regulatory restrictions to exposures on governments. Triodos Bank sets limits based on the country risk. There are also no regulatory restrictions to exposures on supranational organisations as far as an institution has a credit risk weight of 0%. Triodos Bank has set limits to avoid concentration risk in exposures on supranational organisations. Credit risk banks Banks are selected on the basis of their creditworthiness and screened on their sustainability performance. Exceptions can occur, when the capacity of selected banks in a country is considered not sufficient to place Triodos Bank s liquidities using a certain maximum concentration per individual bank. In such cases, deposit notice periods will not exceed three months. All counterparty limits for banks are granted by the Executive Board after advice from the Central Credit Committee. Branches place excess liquidity with the country s central banks (minimum reserve requirements and deposit facility). There are no regulatory restrictions on exposures to Central Banks. The Capital Requirements Regulation Large Exposures Regime limits the maximum exposure to a single bank at 25% of its Actual Own Funds. To avoid the interbank exposure exceeding the regulatory maximum, 124

155 Triodos Bank applies a maximum exposure below the limit based on the Large Exposures Regime. The limits are furthermore adapted to the external rating of the counterparty and also deposits on banks are limited to a maximum maturity of one year. Credit risk related to derivatives Triodos bank has exposure to credit risk resulting from outstanding Foreign Exchange (FX) contracts (spot, forward and swap transactions). This risk occurs as a result of the international funds managed by Triodos Investment Management leading to exposures in currency other than the euro. Triodos Bank services these funds by covering the foreign exchange risk of these funds investments. The risk is mitigated via the means of a swap portfolio as running currency risk as such is not part of the core business model of Triodos Bank. The total exposure to credit risk resulting from outstanding FX deals per counterparty is the sum of: Positive market-to-market value of all contracts resulting in a claim by Triodos Bank. The current market value is calculated per outstanding FX deal. This is done by using current spot and forward rates at an individual deal level. All the individual outcomes are added resulting in a positive or negative market value. If the market value is positive (for Triodos Bank) it results in a counterparty credit exposure The potential positive change of that claim in the future resulting from changes in FX rates. At deal level Triodos Bank calculates the potential change in exposure assuming a normal distribution of FX rate changes based on historical data. The expected FX rate is the latest forward rate at maturity, obtained from Bloomberg. The standard deviation is determined per currency pair (based on historical observations) Minus existing collateral and netting agreements in place. A limit is set per counterparty based on the expected amount of outstanding FX transactions and the corresponding expected exposure, as calculated by the method above. This limit is subject to the overall counterparty limit Triodos Bank has per counterparty. Any collateral needed for FX transactions is calculated and managed daily. In the liquidity stress tests the amount of collateral needed for FX transactions is stressed in order to calculate the potential impact on Triodos Bank s liquidity position. Triodos Bank has no external credit rating, otherwise a change in its external credit rating could have an effect on the level of collateral needed for these transactions. Wrong-way risk is the risk that the exposure to a counterparty is adversely correlated with the credit quality of that counterparty. Triodos Bank enters into FX deals with Triodos Investment Funds and these deals are hedged by deals with a few banks. The FX deals with the Triodos Investment Funds do not cause wrong-way risk as these FX deals hedge the FX risk of the underlying assets of the Investment Funds. In addition, the wrong-way risk of transactions with banks is mitigated by only using banks with certain ratings. Market risk Market risk is the risk of losses arising from movements in market prices. For Triodos Bank this means changes in interest rates and foreign exchange rates in particular. Foreign exchange risk Foreign exchange risk is the current or prospective risk to earnings and capital that arises from adverse movements in foreign exchange rates. Triodos Bank s base currency is the euro. The UK Branch balance sheet and profit and loss account are denominated in sterling (GBP). Exchange rate differences arising sheet translating the UK Branch balance sheet to euros are accounted for as a hedge of a net investment in a foreign business unit and are taken directly to shareholders equity in the statutory reserve for conversion differences, insofar as the hedge is effective. 125

156 Triodos Bank aims to avoid net currency positions with the exception of those arising from strategic investments. The term positions in foreign currencies mainly reflect the currency derivatives of Triodos Investment Funds which are nearly fully hedged. The foreign exchange risk is monitored daily and discussed in the Asset and Liability Committee on a monthly basis. Limits are agreed by the Asset and Liability Committee. Foreign currency position The following table shows Triodos Bank s foreign currency position in thousands of EUR as at 31 December Cash position Debit Cash position Credit Term position Debit Term position Credit Net position Debit Net position Credit GBP 980, , USD 10,018 3, , ,942 6,652 NOK PEN 8,228 8,228 PHP DKK 3,807 3,807 ZAR AUD ARS SEK INR 15,865 15,865 Total 991, , , ,132 8,088 0 Net open foreign currency position (total of net positions debit and credit): 8,

157 2013 Cash position Debit Cash position Credit Term position Debit Term position Credit Net position Debit Net position Credit GBP 889, , USD 5, , ,428 5,587 NOK PEN 8,094 8,094 PHP ZAR AUD ARS SEK Total 896, , , ,794 5, Net open foreign currency position (total of net positions debit and credit): 6,531 Interest rate risk Interest rate risk is the current or prospective risk that earnings and/or capital are negatively affected by interest rate changes in the financial markets. This risk is inherent to the traditional banking business and is a source of profitability. However, this does not mean that profits depend solely on successfully taking interest rate risk. Triodos Bank wants to optimise its interest rate risk and focus on its core business lending to and investing in organisations that benefit people and the environment. The objective is a modest risk appetite which is reflected by the internal limits. Risk monitoring Triodos Bank uses various indicators to measure interest rate risk. The interest rate risk position is monitored by the Asset and Liability Committee on a monthly basis and reported quarterly to the Executive Board. Interest rate risk is managed with an interest rate risk model using guidelines and limits and by performing various interest rate stress scenario analyses. Limits and assumptions are decided upon by the Asset and Liability Committee taking into account Triodos Bank s risk appetite. The suitability and appropriateness of the limits are assessed on an annual basis. The Asset and Liability Committee will re-evaluate the suitability and appropriateness of the limits if Triodos Bank introduces new products that materially alter its interest rate risk exposure, or if market conditions change in ways that materially alter its exposure to interest rate risk. 127

158 Key risk indicators: Earnings at Risk: a short term indicator which shows the effect of an interest rate shock of plus or minus 2% (200 basis points) on Triodos Bank s interest income of. This is measured over a period of one year. Economic Value of Equity at Risk: a long term indicator which represents the change of the Economic Value of Equity (which is the net present value of the future cash flows of all assets and liabilities) in the event of an interest rate shock of plus or minus 2% (200 basis points). Outlier Criterion: the Economic Value of Equity at Risk expressed as a percentage of Actual own Funds. Modified Duration of Equity: an indicator that expresses the sensitivity of the Economic Value of Equity in the event of interest rate changes. Assumptions The interest rate risk depends on (client) behaviour for some products. Behavioural models are used to assess these products. As a result, Triodos Bank uses both expert judgement and statistical modelling to predict repricing in various interest rate scenarios. The level of interest rate risk in savings and current accounts (or non-maturing deposits) is difficult to quantify in practice since these accounts typically have variable interest rates and no fixed maturity. Triodos Bank may decide to change rates at any point, if it is prompted to do so by changes in market interest rates. Equally, clients may also withdraw their funds at any point. In practice however, rates are not changed very frequently and clients are unlikely to withdraw all their funds instantly. Triodos Bank uses a cash flow based model to analyse interest rate risk in non-maturing deposits. The objective of this model is to forecast the future outflow of the non-maturing deposits and their sensitivities to market conditions. For mortgages, interest rate risk also depends on client pre-payment behaviour. Until recently the mortgage portfolio volume was not material and client behaviour was not taken into account in assessing it. More recently, in the Netherlands, the mortgage portfolio has become a key strategic goal. As a result the mortgage portfolio is growing. Therefore, behavioural assumptions will be further developed in the coming year. Risk mitigation Triodos Bank is able to steer the volume and interest rate terms of client assets and liabilities in order to maintain the Triodos Bank s interest rate risk exposure within desired limits. However, changes in client rates and terms will not be made to the extent that they would materially impair Triodos Bank s customer service, market position, profitability, capital adequacy and reasonable customer expectations. Triodos Bank also manages the duration of liquid marketable investments to maintain its interest rate risk exposure. If necessary, the organisation may use interest rate swap contracts in order to maintain its interest rate risk exposure, within defined limits. 128

159 Overview of interest rate risk indicators used by Triodos Bank as at the end of the year, for all currencies Base case represents the expected results of Interest Earnings and Economic Value of Equity in an unchanged interest environment Base case Rising interest rate (+200bp) Decreasing interest rate (-200bp) Amounts in millions in % in % Actual own Funds 661 Earnings at Risk 1 year % % Economic Value of Equity at Risk % % Outlier Criterion 8.8% 8.8% Modified Duration of Equity Base case Rising interest rate (+200bp) Decreasing interest rate (-200bp) Amounts in millions in % in % Actual own Funds 623 Earnings at Risk 1 year % % Economic Value of Equity at Risk % % Outlier Criterion 10.8% 10.8% Modified Duration of Equity The calculations for these indicators are based on interest rate maturities. However saving and current accounts have a non-defined interest maturity. A quantitative assessment of the interest rate sensitivity of Triodos Bank s saving accounts and current accounts has been executed. The outcome of this assessment is used in the calculations for interest rate risk. The model used for the interest rate risk management of savings and current accounts predicts future volumes and interest rates based on historical data, taking into consideration the statistical significance of that data. The model combines the relationship between client interest rates and market interest rates and outflow predictions. 129

160 Remaining interest-rate terms of financial instruments The following table sets out the remaining contractual interest-rate term of the financial instruments held, as at 31 December Floatingrate <= 3 months <= 1 year <= 5 years > 5 years Total Interest-bearing assets Cash 175, ,225 Government paper 141,439 67, ,782 Banks 184, ,791 64, ,743 Loans 655, , ,270 1,224,649 1,001,885 4,216,156 Interest-bearing securities 311, , , ,621 1,747,815 Total 1,015,056 1,488,525 1,151,190 1,859,444 1,409,506 6,923,721 Interest-bearing liabilities Banks 5 1,393 10,436 16,840 25,953 54,627 Funds entrusted 16,973 1,142,720 1,697,413 2,191,872 1,224,955 6,273,933 Subordinated liabilities 5,241 5,241 Total 16,978 1,144,113 1,707,849 2,213,953 1,250,908 6,333,

161 2013 Floatingrate <= 3 months <= 1 year <= 5 years > 5 years Total Interest-bearing assets Cash 895, ,755 Government paper 18,000 30,000 48,000 Banks 297, ,180 51,000 1, ,541 Loans 598, , ,245 1,111, ,929 3,520,254 Interest-bearing securities 163, , , ,956 1,251,033 Total 1,791, , ,290 1,624,642 1,405,885 6,266,583 Interest-bearing liabilities Banks 833 2,849 7,778 19,571 31,074 62,105 Funds entrusted 11,857 1,033,179 1,567,241 1,993,498 1,025,434 5,631,209 Subordinated liabilities 5,287 5,287 Total 12,690 1,036,028 1,575,019 2,018,356 1,056,508 5,698,601 Notes: Only interest bearing assets and liabilities are reported in this table, which results in differences with the balance sheet figures. Interest bearing securities and subordinated liabilities are valued at redemption value including bond premium and after deduction of discounts. For funds entrusted without a fixed interest rate term, the outcome of the quantitative savings and current account model, as mentioned before, is used. All other interest-bearing assets and liabilities are reported as floating rates or are broken down in the maturity calendar by their remaining contractual interest rate term. 131

162 Liquidity risk Liquidity risk refers to the risk that Triodos Bank is unable to fulfil its payment obligations to its customers and counterparties at a particular point in time without incurring unacceptable losses. Customers savings and deposits are attracted in order to finance Triodos Bank s lending operations. The surplus is primarily placed with central banks, credit institutions or invested in bonds. Triodos Bank has a strong liquidity position and is funded almost entirely by deposits from private customers and small and medium sized enterprises. As a result, Triodos Bank does not rely on funding from the wholesale money and capital markets. This is key to its strategy as a resilient, values-based bank. Risk Assessment Daily liquidity management: Triodos Bank actively manages its intraday liquidity positions and risks to meet payments and settlement obligations on a timely basis under both normal and stressed conditions. Business as usual: The key objective in respect of liquidity management is managing the balance between liquid assets and volatile funding. For this purpose, a behavioural outflow model, which is recalibrated on a yearly basis, is used to assess the retention of funding. Scenario analysis: A liquidity event has a low probability but can have a high impact. Scenario analysis (stress testing) is the tool to quantify Triodos Bank s vulnerability to liquidity events. The Liquidity Contingency Plan and the Recovery Plan describe the main items that should be taken into account in managing the liquidity risk position of Triodos Bank in a stressed situation. This includes the indicators and triggers for this stressed situation. Triodos Bank regularly assesses its liquidity position based on stress scenarios. In 2014, the results of these stress tests were satisfactory. Internal Liquidity The Internal Liquidity Adequacy Assessment Process assesses Triodos Bank s liquidity adequacy during normal business activities and in times of stress. This process is performed regularly and is submitted to the Dutch Central Bank as part of the Supervisory Review and Evaluation Process. The ILAAP Report is an internal document. The goal of this report is to properly evaluate the liquidity and funding risks and Triodos Bank s corresponding liquidity levels. Risk mitigation The liquidity buffer is the source of funds in case of liquidity needs. It consists of investments with other banks and investments in bonds. The bond investments are divided into different liquidity classes. The optimal size and composition of the buffer is determined taking into account the risk appetite, balance sheet composition, strategic plans and short-term funding needs as determined in the scenario analyses. Risk Monitoring On a weekly basis, the detailed liquidity position at a branch level is reported to the Executive Board. Every month the liquidity ratios are reported to the Asset and Liability Committee. The Liquidity Coverage Ratio (LCR): to ensure an adequate level of unencumbered, high-quality assets that can be converted into cash to meet liquidity needs over a 30-day time horizon under an liquidity stress scenario specified by supervisors. The Net Stable Funding Ratio (NSFR) indicates the relationship between available longer-term, stable funding and required longer-term, stable funding resulting from the liquidity profiles of assets and off balance sheet items. These ratios are already used for supervisory reporting, but are still subject to change. The minimum LCR will become final in Minimum NSFR standards will be set by

163 Asset encumbrance Assets can be differentiated between assets which are used to support funding or collateral needs (encumbered assets) and assets which are available for potential funding needs (unencumbered assets) Carrying amount of encumbered assets Fair value of encumbered assets Carrying amount of unencumbered assets Fair value of unencumbered assets Assets 131,750 7,020,654 Equity instruments 4 4 Debt securities 81,964 87,202 1,837,443 1,940,203 Other assets 49,786 5,183, Carrying amount of encumbered assets Fair value of encumbered assets Carrying amount of unencumbered assets Fair value of unencumbered assets Assets 54,055 6,392,598 Equity instruments 4 4 Debt securities 11,601 11,131 1,260,579 1,313,545 Other assets 42,454 5,132,

164 2014 Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance Collateral received by the reporting institution Equity instruments Debt securities Other collateral received Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs 2013 Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance Collateral received by the reporting institution 6,670 Equity instruments Debt securities 6,670 Other collateral received Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs 134

165 2014 Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered Carrying amount of selected financial liabilities 90, Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered Carrying amount of selected financial liabilities 10,200 5,895 Liquidity coverage ratio Amounts in millions EUR 2014 Total amount 2014 Weighted amount 2013 Total amount 2013 Weighted amount Stock of high quality liquid assets: Total stock of high quality liquid assets 1,708 1,641 1,809 1,802 Total cash outflow 6, , Total cash inflow Cap on cash inflows Net cash outflow Liquidity Coverage Ratio 642% 818% The Net cash outflow must be covered by the stock of High quality liquid assets, so the ratio must be at least 100%. 135

166 Net Stable Funding Ratio Amounts in millions EUR 2014 Total amount 2014 Weighted amount 2013 Total amount 2013 Weighted amount Total available stable funding 7,096 6,219 6,405 5,206 Total required stable funding 7,778 3,774 7,108 3,604 Net stable funding ratio 165% 144% The Net Stable Funding Ratio must be more than 100%. This means that the available stable funding must cover the required stable funding. Non Financial risk Non-financials risk includes all the risks faced in Triodos Bank s regular activities and processes, that are not categorised as enterprise or financial risk. Triodos Bank has sub-divided this into operational and compliance risk. Monitoring these risks is particular important to ensure Triodos Bank can continue to offer quality financial services to its stakeholders. Operational risk In the course of its normal business, Triodos Bank runs operational risks. These risks relate to losses Triodos Bank could incur as a result of inadequate or failing internal processes, systems, human behaviour or external events. Triodos Bank limits these risks with clear policies, reports and procedures for all business processes. The operational risk framework uses several tools and technologies to identify, measure, mitigate and monitor risks on an operational, tactical and strategic level. During 2014 the operational risk framework was revised and brought further in line with the current scale and complexity of the organisation. Also the Product Approval Policy was revised and aligned with all new legislation and will be fully implemented in the course of Operational Risk Management includes Information Security, Outsourcing and Business Continuity. Activities to manage risks related to these subjects are executed under the responsibility of the Chief Operating Officer in line with the operational risk framework. The Non Financial Risk Committee (which includes the Product Approval Committee), where all non financial risks aspects are discussed including compliance and IT risk, meets on a monthly basis. Numerous control measures have been improved and implemented in IT-systems and embedded in procedures and work instructions. Co-worker training and involvement supports these improvements because, as a learning organisation, people are key to successfully managing operational risks. Triodos Bank applies the Basic Indicator Approach for the calculation of the minimum capital requirements for operational risk. The operational risk framework follows the principles mentioned in the Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. These sound practices provide guidelines for the qualitative implementation of operational risk management and are advised by the Bank of International Settlements. During 2014 no material losses occurred within Triodos Bank as a result of operational risk related events. 136

167 Compliance risk Triodos Bank defines compliance risk as the risk of legal or regulatory sanctions, material financial loss or loss to reputation that Triodos Bank may suffer as a result of its failure to comply with laws, regulations, rules, related self-regulatory standards, and codes of conducts applicable to its banking activities. Internal policies, procedures and awareness activities are in place to guarantee that co-workers in all functions comply with relevant laws and regulations. The compliance function independently monitors and challenges the extent to which Triodos Bank complies with laws, regulations and internal policies, with an emphasis on customer due diligence, anti-money laundering, treating customers fairly, preventing and managing conflicts of interest, data protection and the integrity of co-workers. Compliance risks are identified, assessed, mitigated, monitored and reported via a compliance risk management cycle. In order to enhance its countervailing power, and as part of a wider project to improve Triodos Bank s internal governance, the Central Compliance Department has been repositioned in 2014 and is now part of the risk organisation. Compliance Officers are present in every business unit with a functional line towards the Central Compliance Department. Significant compliance risks are reported to the Non-Financial Risk Committee and to the Supervisory Board s Audit and Risk Committee on a quarterly basis. The Group Compliance Officer reports to a member of the Executive Board. There were no significant incidents in 2014 concerning compliance and integrity. Triodos Bank was not involved in material legal proceedings or sanctions associated with non-compliance with legislation or regulations in terms of financial supervision, corruption, advertisements, competition, data protection or product liability during the year. Capital management The objective of Triodos Bank s capital strategy is to ensure its viability by: Maintaining sufficient capital to absorb current and future business losses, even in extreme situations ( stress ); Adequately allocate capital to its business units; and Ensuring compliance to all applicable capital legislation and regulation at all times. Capital adequacy and capital allocation The total liability capital (equity and subordinated loan) is allocated to business units, in proportion to the economic capital, based on their risk profile. Triodos Bank works with a rolling three year capital forecast. The Asset and Liability Committee monitors Triodos Bank s capital position and advises the Executive Board on the capital adequacy. The Asset and Liability Committee also assesses whether available capital is sufficient to support current and future activities on a monthly basis. During 2014 available capital has been at sufficient levels at all times. In 2014 new equity of (net) EUR 23 million was issued to finance Triodos Bank s further growth. In addition, a retained portion of the 2014 profit will be added to the bank s reserves. Triodos Bank issued a ten year subordinated loan with an original amount of EUR 22.8 million on 12 July The contribution of subordinated debt to Triodos Bank s Tier 2 Capital is not fixed. During the last five remaining years a subordinated loan is subject to an amortization scheme. The current remaining par amount of the subordinated loan is EUR 5.3 million due to buy backs in the last couple of years. At 31 December 2014 the contribution to Triodos Bank s Tier 2 capital is EUR 1.6 million, approx. 30% of par value. 137

168 Regulation Triodos Bank takes fulfilling its regulatory obligations seriously. It recognises that, alongside the culture of an organisation, they can play an important role in helping to ensure banks operate appropriately. Basel III is a worldwide standard for regulation, supervision and risk management of the banking sector, developed by the Basel Committee on Banking Supervision. Basel III has been transposed by the European Union into the Capital Requirements Regulation and the Capital Requirements Directive IV in As from 1 January 2014 these rules became into force. The Capital Requirements Regulation is directly applicable and the Capital Requirements Directive IV should have been transposed into local law by each of the members of the European Union. The Capital Requirements Regulation is directly applicable to Triodos Bank, and so is the Dutch implementation the Capital Requirements Directive IV as Triodos Bank is formally domiciled in the Netherlands. There is no difference in the scope of consolidation for accounting and for prudential reporting purposes. There is not any current or foreseen material practical or legal impediment to the prompt transfer of own funds or repayment of liabilities among Triodos Bank and its consolidated companies. Internal capital The capital strategy of Triodos Bank is captured in its Internal Capital Adequacy Assessment Process ( ICAAP ). The ICAAP covers, for example, the measurement of risks requiring an adequate capital buffer, stress testing, capital contingency and the allocation of available capital to the different Triodos Bank business units and departments. The ICAAP is regularly subjected to the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) of the Dutch Central Bank. The actual capital position is stressed regularly based on a number of stress scenarios. A capital contingency process is set up for Triodos Bank in case of a (potential) shortfall in available capital, which can be a threat to its solvency. For this purpose, the Recovery Plan contains measures for restoring its solvency by reducing risks and/or increasing capital base and provides a specific government structure for these stressed conditions. Capital requirements Triodos Bank calculates its internal capital adequacy requirements based on regulatory minimum requirements ( pillar I ), supplemented with additional capital charges ( pillar II ). Minimum capital requirements (pillar I) The total minimum regulatory requirement consists of capital charges for credit risk, operational risk and market risk: Credit Risk - Triodos Bank applies the standardized approach (SA) for calculating its minimum capital requirements for credit risk. The risk weighted asset calculations are done for exposures in the loan book and the investment book, off balance sheet items (such as loan offers, not yet accepted) and derivatives exposures; Operational risk - Based on the size and limited complexity of the Triodos Bank organisation, the basic indicator approach (BIA) is used for calculating the capital requirement for operational risk, which equals 15% of the average over three years of Triodos Bank s gross income (article 315 CRR); and Market risk - The capital charge for Triodos Bank s market risk is related to its exposure to foreign exchange risk. The requirement is calculated as the sum of the bank s overall net foreign exchange position, multiplied by 8%. Triodos Bank only accepts limited net foreign exchange positions in strategic investments and in its UK 138

169 activities in sterling (GBP). As the net position is very limited and does not exceed the regulatory threshold of 2% of its own total own funds (article 351 CRR), Triodos Bank s capital charge for market risk is, in reality, zero. Detailed calculations of the minimum regulatory capital requirements and ratios are included in the Solvency chapter on page 106. Additional capital requirements (pillar II) In order to determine its economic capital, besides the regulatory capital requirements, Triodos Bank also calculates additional capital requirements. These consist of charges for: Concentration risks in the loan book; Interest rate risks in the banking book (IRRBB); and Model risk, related to the calculation of IRRBB. Other risk categories do not depend on sophisticated modelling. The following aspects are captured in the calculations for model risk: compliance to regulation around interest rate risk modelling, statistical uncertainty and data quality. External credit rating agencies In addition to our own opinion, external credit ratings if available - are used to determine the credit worthiness of the counterparties of our investment portfolio and banks, and for a few corporates. External ratings are also used for calculating the minimum capital requirement for credit risk under pillar 1. Credit rating agency used Exposure class Central governments and central banks Fitch, Moody's Fitch, Moody's Regional governments and local authorities Moody's, Standard & Poors Moody's, Standard & Poors Public sector entities Moody's, Standard & Poors Moody's, Standard & Poors Multilateral Developments Banks Fitch Fitch Institutions Fitch, Moody's Fitch, Moody's Corporates Fitch Fitch, Moody's Risk weighted value An overview of the credit risk position within Triodos Bank, based on risk-weighted assets, off-balance sheet items and derivatives, is given in the following tables which are divided by the following criteria: exposure class, sector and country. 139

170 Risk-weighted value per exposure class (asset class) 2014 Average net exposure value Net exposure value ultimo year Credit risk mitigation Fully adjusted exposure value Riskweighted value Exposure class: Central governments and central banks 1,595,496 1,422, ,108 1,896,766 Regional governments and local authorities 369, , , , Public sector entities 59,225 59,240 59,240 11,848 Multilateral Developments Banks 88, , ,483 Institutions 988,281 1,046, , , ,210 Corporates 2,518,063 2,556, ,590 2,340,428 2,034,554 Retail exposures 269, ,332-39, , ,706 Secured by mortgages on immovable property 1,367,425 1,356,041-86,837 1,269, ,989 Exposures in default 130, , , ,167 Equity 4,361 8,721 8,721 16,346 Other items 92, , , ,322 Total 7,482,983 7,840,909 7,840,909 3,146,379 Whereof: Assets 6,782,734 7,138,107 7,138,107 2,865,853 Off-balance sheet items 663, , , ,496 Derivatives 36,601 46,948 46,948 39,030 Total 7,482,983 7,840,909 7,840,909 3,146,

171 2013 Average net exposure value Net exposure value ultimo year Credit risk mitigation Fully adjusted exposure value Riskweighted value Exposure class: Central governments and central banks 1,384,746 1,768, ,870 2,095,204 Regional governments and local authorities 220, , , , Public sector entities 29,605 59,210 59,210 11,342 Multilateral Developments Banks 22,498 44,995 44,995 Institutions 883, , , , ,095 Corporates 2,425,698 2,480, ,402 2,202,706 1,924,772 Retail exposures 132, ,383-21, ,703 73,811 Secured by property 1,310,232 1,378,810-39,071 1,339, ,186 Past due items 61,031 62,233-8,690 53,543 70,027 Other items 74,907 79,175 79,175 79,175 Total 6,544,690 7,125,056 7,125,056 3,226,781 Whereof: Assets 5,849,289 6,427,361 6,427,361 2,947,225 Off-balance sheet items 669, , , ,956 Derivatives 25,770 26,254 26,254 12,600 Total 6,544,690 7,125,056 7,125,056 3,226,

172 The net exposure value is a sum of: Assets excluding intangible assets, excluding discount of subordinated liabilities (included under prepayments and accrued income) and after deducting discount of bonds (included under accruals and deferred income); Off-balance sheet items, consisting of contingent liabilities and irrevocable facilities; Derivatives, valued at the credit risk equivalent, which is based on the additional costs or the lost revenues of a substitute transaction in the event that the counterparty does not fulfil its obligations. Credit risk mitigation relates to received collaterals (guarantees and pledged funds entrusted). As a result, the credit risk shifts from the exposure class of the direct counterparty to the exposure class of the collateral provider. This results in the fully adjusted exposure value for each exposure class. The risk-weighted value is calculated by multiplying the fully adjusted exposure value with the risk weight and the conversion factor. The Capital Requirement Regulation (CRR) (2013:Basel II guidelines) state the definition of the exposure classes, the risk weights and conversion factors. Risk weights depend on the exposure class and the credit rating of the direct counterparty or the collateral provider. The risk weights per exposure class used by Triodos Bank are in line with CRR (2013: Basel II) rules: Central governments and central banks: 0%; Regional governments and local authorities: 0% for Dutch governments, 20% for foreign governments; the percentage depends on national legislation; Public sector entities: 20% for Dutch entities, foreign entities 100%; Institutions: 0% for exposures secured by pledged funds entrusted of Triodos Bank; 20% or 50% for exposures of or guaranteed by other banks, depending on the original term to maturity of the exposure; Multilateral Developments Banks: 0% for listed banks, other same as exposure class institutions; Corporates: 20%, 50%, 100% or 150% for exposures which a credit assesment. 100% for exposures for which a credit assesment is not available; Retail exposures: 75%; Secured by mortgages on immovable property: 35% for exposures secured by residential property, 50% or 100% for exposures secured by non residential property; Exposures in default: 100% for exposures secured by residential property; 100% or 150% for other exposures; the percentage depends on the amount of bad debt provisions that have been formed; Equity; a significant investment in a financial sector entity 250%, other 100%. Other items (participating interests, property and equipment and other assets without counterparties): 100%. Conversion factors only apply to off-balance sheet items. The conversion factors used by Triodos Bank are: Contingent liabilities: 0.5 or 1.0, depending on the nature of the issued guarantee; Irrevocable facilities: 0.2 or 0.5, depending on the original term to maturity of the credit facility. 142

173 This page was intentionally left blank 143

174 Distribution of the exposures by industry or counterparty type 2014 Central governments or central banks Regional governments or local authorities Public sector entities Multilateral Development Banks Banks and financial intermediation 175, ,483 Basic materials Construction and infrastructure Consumer products (non-food) Retail Services Healthcare and social work Agriculture and fishing Media Utilities 8,798 Public Administration 1,247, ,280 Private individuals Technology Leisure and tourism Transport and logistics Real estate Insurance and pension funds Food and beverages Other sectors 165,984 50,442 Total 1,422, ,264 59, ,

175 Institutions Corporates Retail Secured by mortgages on immovable property Exposures in default Equity exposures Other exposures Total exposures 1,046, ,290 1,444-4,183 8,721 1,471,317 2,134 2,456 3,121 11,266 18, ,100 1,437 1,527 1, ,553 6,783 3,355 9, , ,334 19, ,097 27, , ,635 39, ,223 25, ,161 14,113 13,231 64,520 28, ,331 31,027 11,359 1,207 10,156 53,749 1,254,659 13,272 6,243 32,002 1,314, ,657,713 1, , , , ,961 9,288 32,930 32, ,549 15,519 1,148 2,172 4,052 22, ,801 26, , , ,310 17,047 33,410 9,099 75, ,305 65, ,694 10, , ,150 1,046,971 2,556, ,332 1,356, ,155 8, ,026 7,840,

176 Risk-weighted value per sector 2014 Net exposure value % Risk-weighted value % Average risk weight % Banks and financial intermediation 1,471, , Basic materials 18,977 17, Construction and infrastructure 1, Consumer products (non-food) 4,553 3, Retail 19,945 9, Services 425, , Healthcare and social work 478, , Agriculture and fishing 120, , Media 53, , Utilities 1,314, ,148, Public Administration 1,657, Private individuals 480, , Technology Leisure and tourism 124, , Transport and logistics 22,891 7, Real estate 793, , Insurance and pension funds Food and beverages 75, , Other sectors 777, , Total 7,840, ,146,

177 2013 Net exposure value % Risk-weighted value % Average risk weight % Banks and financial intermediation 1,966, , Basic materials 15,064 15, Construction and infrastructure 1, Consumer products (non-food) 5,961 3, Retail 19,183 14, Services 440, , Healthcare and social work 540, , Agriculture and fishing 119, , Media 43, , Utilities 1,253, ,090, Public Administration 913, Private individuals 330, , Technology Leisure and tourism 111, , Transport and logistics 8,333 7, Real estate 707, , Insurance and pension funds Food and beverages 64, , Other sectors 582, , Total 7,125, ,226, These are the formal sectors as used in in supervisory reporting. Risk-weighted value is attributed to the sector of the direct counterparty. 147

178 Geographic distribution of the exposures 2014 Central governments or central banks Regional governments or local authorities Public sector entities Multilateral Development Banks Australia Belgium 368,657 56,789 Denmark Finland 40,004 France 52 Germany 1,424 11,713 Ireland Italy Luxembourg 91,479 The Netherlands 441, ,769 59,240 Norway Spain 465,073 38,993 Sweden Switzerland United Kingdom 146,289 United States Other countries Total 1,422, ,264 59, ,

179 Institutions Corporates Retail Secured by mortgages on immovable property Exposures in default Equity exposures Other exposures Total exposures , ,385 64, ,345 11,027 2,317 1,452,262 2, ,192 1,125 6,769 40, , , , , ,998 2,201 80,656 6, , , , ,305 10,423 49,253 2, ,666 14, , , , , ,102 51,813 1,672 74,320 2,880, , ,790 75, ,686 69,380 18,151 1,504, , ,170 29, ,381 46,901 4,711 1,166, ,084 5, ,046,971 2,556, ,332 1,356, ,155 8, ,026 7,840,

180 Risk-weighted value per country 2014 Net exposure value % Risk-weighted value % Average risk weight % Australia Belgium 1,452, , Denmark 6,769 5, Finland 40,004 1 France 250, , Germany 374, , Ireland 49, , Italy 2,666 2, Luxembourg 105, , The Netherlands 2,880, , Norway Spain 1,504, , Sweden United Kingdom 1,166, , United States 5,092 12, Other countries Total 7,840, ,146,

181 2013 Net exposure value % Risk-weighted value % Average risk weight % Australia Belgium 1,290, , Denmark 5,333 4, France 240, , Germany 300, , Ireland 53, , Italy 2,909 2, Luxembourg 49, ,341 9 The Netherlands 3,048, ,026, Norway Spain 1,169, , Sweden United Kingdom 963, , United States Other countries Total 7,125, ,226, Risk-weighted value is attributed to the country of the direct counterparty. 151

182 Maturity per exposure class (asset class) The following tables provide an overview of the remaining maturity of the assets per exposure class. The payable on demand and indefinite maturities include accrued interest and fees, doubtful debt provisions and balance sheet items with no, or unknown, maturity Payable on demand and indefinite 2 days or more and shorter than 3 months More than 3 months and shorter than 1 year More than 1 year and shorter than 5 years More than 5 years Total assets Central governments and central banks 191, , , , ,059 1,422,658 Regional governments and local authorities 3, ,499 89,320 87, , ,264 Public sector entities ,750 31,000 59,240 Multilateral Developments Banks , ,483 Banks 188, , , ,282 57,294 1,037,074 Corporates 129,359 81, , ,595 1,091,670 2,156,317 Retail exposures 22,170 1,787 8,731 34, , ,696 Secured by mortgages on immovable property 45,900 26,657 40, , ,028 1,211,480 Past due items 161,299 3,231 2,164 10,090 10, ,148 Equity 8,721 8,721 Other items 106, ,026 Total 856, , ,889 1,891,268 2,684,456 7,138,

183 2013 Payable on demand and indefinite 2 days or more and shorter than 3 months More than 3 months and shorter than 1 year More than 1 year and shorter than 5 years More than 5 years Total assets Central governments and central banks 914,226 60,155 90, , ,388 1,768,334 Regional governments and local authorities 2,670 13,000 1,000 31, , ,156 Public sector entities ,000 54,210 Multilateral Developments Banks 81 44,914 44,995 Banks 304, ,654 50, , , ,343 Corporates 92,154 60, , , ,275 1,965,182 Retail exposures 4, ,480 10,170 62,929 81,474 Secured by property 45,007 15,665 40, , ,263 1,296,259 Past due items 32, ,602 9,920 17,938 62,233 Other items 79,175 79,175 Total 1,474, , ,163 1,548,579 2,671,406 6,427,

184 Company balance sheet as at 31 December 2014 Before appropriation of profit in thousands of EUR Reference* Assets Cash 175, ,755 Government paper 208,782 48,000 Banks , ,355 Loans 4,266,523 3,544,716 Interest-bearing securities 1,710,625 1,224,180 Shares Participating interests 34 26,177 29,083 Intangible fixed assets 35 9,912 8,736 Property and equipment 36 20,858 20,556 Other assets 31,069 34,746 Prepayments and accrued income 133,614 98,477 Total assets 7,155,663 6,453,608 Liabilities Banks 54,627 62,105 Funds entrusted 37 6,295,269 5,660,149 Other liabilities 18,609 21,162 Accruals and deferred income 77,702 50,505 Provisions ,446,788 5,794,276 Subordinated liabilities 5,250 5,300 Capital , ,452 Share premium reserve , ,162 Revaluation reserve Statutory reserve 42 5,510 5,116 Other reserves 43 98,957 77,439 Retained earnings 30,125 25,683 Equity 703, ,032 Total equity and liabilities 7,155,663 6,453,

185 Contingent liabilities 62,260 43,656 Irrevocable facilities 593, , , ,441 *References relate to the notes starting on page 158. These form an integral part of the consolidated annual accounts. Company profit and loss account for 2014 in thousands of EUR Result on participating interests after taxation 8,047 5,077 Other result after taxation 22,078 20,606 Net profit 30,125 25,

186 Company statement of changes in the equity for 2014 in thousands of EUR Equity as at 1 January 2013 Increase of share capital Stock dividend Revaluation of property, equipment and participation interest after taxation Realisation of revaluation Exchange rate results from business operations abroad after taxation Profit appropriation for previous financial year, addition to the other reserves Profit appropriation for previous financial year, dividend Dividend not distributed in cash Reverted dividend Transfer to statutory reserve for development costs Purchasing or sale of own depository receipts Result for financial year Equity as at 31 December 2013 Increase of share capital Stock dividend Revaluation of property, equipment and participation interest after taxation Realisation of revaluation Exchange rate results from business operations abroad after taxation Profit appropriation for previous financial year, addition to the other reserves Profit appropriation for previous financial year, dividend Dividend not distributed in cash Reverted dividend Transfer to statutory reserve for development costs Purchasing or sale of own depository receipts Result for financial year Equity as at 31 December

187 Share capital Share Premium Revaluation reserve Statutory reserve Other reserve Retained earnings Total equity 375, , ,031 59,067 22, ,269 44,822 23,255 68,077 6,749-6, ,709-7,709-14,917-14,917 10,003 10, ,683 25, , , ,116 77,439 25, ,032 14,950 8,079 23,029 8,330-8, ,667-8,667-17,016-17,016 12,662 12, ,125 30, , , ,510 98,957 30, ,

188 Notes to the company s financial statements in thousands of EUR General The accounting principles for valuation and determination of results are the same as those for the consolidated Annual Accounts. In accordance with Section 2:402 of The Netherlands Civil Code, the company profit and loss account only contains a breakdown of the net result into the result on participating interests and the Other result. For those items not included in these Notes, please see the Notes to the consolidated Annual Accounts. Assets 32. Banks On demand deposits with banks 181, ,175 Deposits with banks 391, , , ,355 The on demand deposits can be freely disposed of. 33. Shares S.W.I.F.T. SCRL 3 3 SEPA Biogasanlage Hattingen GmbH The movement in shares is as follows: Balance sheet value as at 1 January 4 4 Purchase Sales Balance sheet value as at 31 December

189 34. Participating interests Participating interests in group companies 16,456 20,097 Other participating interests 9,721 8,986 26,177 29,083 This relates to equity participations that are held long-term for business operation purposes. The statement of equity participations in accordance with Section 2:379 of The Netherlands Civil Code is included under the accounting principles for consolidation in the Notes to the consolidated Annual Accounts. The movement in this item is as follows: Balance sheet value as at 1 January 29,083 28,607 Acquisitions 113 Incorporations Increase of capital Result on participating interests 8,047 5,077 Transfer from or to provision for negative equity of participating interests -133 Dividend paid -5,260-4,520 Revaluation Repayment of capital -6,802-3 Sale Exchange rate result on foreign currency Balance sheet value as at 31 December 26,177 29, Intangible fixed assets Goodwill paid 84 Development costs for information systems 7,974 7,116 Computer software 1,938 1,536 9,912 8,

190 Goodwill paid Goodwill paid relates to the goodwill that Triodos Bank paid to Triodos Investments España in 2004, 2005 and 2009 to buy off the rights to the future profit made by the Spanish branch. The movement in goodwill paid is as follows: Purchase value as of 1 January Cumulative amortisation as at 1 January Balance sheet value as at 1 January Purchase Amortisation Balance sheet value as at 31 December 0 84 Development costs for information systems The development costs for information systems relate to the development costs for the banking system. The movement in the development costs for the information systems item is as follows: Purchase value as at 1 January 20,045 21,507 Cumulative amortisation as at 1 January -12,929-13,145 Balance sheet value as at 1 January 7,116 8,362 Capitalised expenses 2, Amortisation -1,197-1,604 Impairments Balance sheet value as at 31 December 7,974 7, Property and equipment Property for own use 6,281 6,406 Equipment 14,577 14,150 20,858 20,

191 The movement in the property for own use is as follows: Purchase value as at 1 January 9,045 9,045 Cumulative revaluation as at 1 January -2,302 Cumulative depreciation as at 1 January Balance sheet value as at 1 January 6,406 8,785 Purchase Depreciation Revaluation -2,302 Balance sheet value as at 31 December 6,281 6,406 The movement in equipment is as follows: Purchase value as at 1 January 26,101 21,054 Cumulative depreciation as at 1 January -11,951-9,361 Balance sheet value as at 1 January 14,150 11,693 Purchase 3,909 5,452 Sale * Depreciation * -3,589-2,876 Exchange rate differences Balance sheet value as at 31 December 14,577 14,150 * excluding disposal in the amount of EUR 1.9 million (2013: EUR 0.3 million). 161

192 Liabilities 37. Funds entrusted Savings accounts 4,392,823 4,007,295 Other funds entrusted 1,902,446 1,652,854 6,295,269 5,660,149 The Other funds entrusted item includes an amount of EUR 6.5 million (2013: EUR 10.1 million) for deposits from consolidated participating interests. 38. Provisions Provision for negative equity of participating interests Other provisions The movement of the provisions is as follows: Balance sheet value as at 1 January Allocation Withdrawal Release -134 Exchange rate differences 26 1 Balance sheet value as at 31 December

193 39. Capital The authorised capital totals EUR 1 billion and is divided into 20 million shares, each with a nominal value of EUR 50. At year-end, there were 9,014,634 shares (2013: 8,549,035 shares), each of EUR 50, issued to and fully paid up by Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank. As at the same date, Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank had also issued 9,014,634 depository receipts (2013: 8,549,035 depository receipts), each of EUR 50. The purchasing and reissuing of depository receipts for own shares is charged or credited respectively to the Other reserves. Any balance remaining after the re-issuing of all own depository receipts purchased shall be placed at the disposal of the Annual General Meeting. The movement in the number of shares is as follows: Number of shares as at 1 January 8,549,035 7,517,630 Increase of share capital 298, ,418 Stock dividend 166, ,987 Number of shares as at 31 December 9,014,634 8,549, Share premium reserve This item includes the share premium reserve, which is composed of deposits that exceed the nominal capital, after deduction of capital transfer tax. The full balance of the share premium reserve has been recognised as such for tax purposes. 41. Revaluation reserve The revaluation reserve relates to the unrealised value adjustments in respect of the acquisition price for participating interests and property for own use. 42. Statutory reserve Development costs 8,455 8,651 Conversion differences -2,945-3,535 5,510 5,

194 Development costs The movement in the statutory reserve for development costs is as follows: Balance sheet value as at 1 January 8,651 9,325 Transfer of other reserve Balance sheet value as at 31 December 8,455 8,651 Conversion differences The movement in the statutory reserve for conversion differences is as follows: Balance sheet value as at 1 January -3,535-3,294 Exchange results on participating interests Balance sheet value as at 31 December -2,945-3, Other reserves The movement in other reserves includes purchasing of own depository receipts. At year-end 2014, Triodos Bank hadn t purchased own depository receipts (2013: nil). Zeist, 27 February 2015 Supervisory Board Ernst-Jan Boers David Carrington Aart Jan de Geus, Chair Marcos Eguiguren Huerta Mathieu van den Hoogenband Margot Scheltema, Vice-Chair Carla van der Weerdt Executive Board Pierre Aeby* Peter Blom*, Chair Jellie Banga* * Statutory director 164

195 This page was intentionally left blank 165

196 Other information Profit appropriation As set out in the Articles of Association, the appropriation of profit is as follows: Part of the profit as reported in the adopted profit and loss account shall be used by the Executive Board to form or add to the reserves to the extent that this is deemed desirable. The remaining profit shall be distributed to the shareholders, unless the General Meeting decides otherwise. All depository receipts issued up to and including 22 May 2015 are entitled to the final dividend for the financial year The results of Triodos Bank N.V. are taken into consideration in the issue price. The proposed appropriation of profit is based on the number of depository receipts issued as at 31 December 2014, minus the number of depository receipts purchased by Triodos Bank. The final proposal will be submitted at the Annual General Meeting of Depository Receipt Holders. The proposed appropriation of profit (in thousands of EUR) is as follows: Net profit 30,125 Addition to the other reserves -12,546 Dividend (EUR 1,95 per depository receipt) 17,579 Subsequent event There are no subsequent events. Branches In addition to its head office in The Netherlands, Triodos Bank has branches in The Netherlands, Belgium, the United Kingdom, Spain and Germany. 166

197 Combined independent auditor s and assurance report To: The annual general meeting of shareholders of Triodos Bank N.V. Introduction We have reviewed (limited assurance) the Executive Board Report and audited (reasonable assurance) the financial statements 2014 of Triodos Bank N.V. ( Triodos Bank, the Company ), based in Zeist. The financial statements include the consolidated financial statements and the company financial statements. AUDITOR S REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS ASSURANCE REPORT ON THE REVIEW OF THE EXECUTIVE BOARD REPORT Our opinion and conclusion Our opinion on the financial statements In our opinion the financial statements give a true and fair view of the financial position of Triodos Bank N.V. as at December 31, 2014 and of its result for 2014 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Netherlands Civil Code. The consolidated financial statements comprise: the consolidated balance sheet as at 31 December 2014; the following consolidated statements for 2014: the profit and loss account, the statements of comprehensive income, changes in equity and the cash flow statement; and the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information. Our conclusion on the Executive Board Report Based on our review, nothing has come to our attention to indicate that the Executive Board Report is not presented, in all material respects, in accordance with the reporting criteria as included in article 391 Part 9 of Book 2 of the Netherlands Civil Code. The company financial statements comprise: the company balance sheet as at 31 December 2014; the company profit and loss account for 2014; and the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Basis for our opinion and conclusion We conducted our audit and our review in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing and the Dutch Standard 3000: Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information respectively. Our responsibilities under those standards are further described in the section Our responsibility for the audit of the financial statements and review of the Executive Board Report. We are independent of Triodos Bank in accordance with the Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) and other relevant independence requirements in the Netherlands. Furthermore, we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 167

198 Audit procedures focus on obtaining reasonable assurance, substantiated by sufficient and appropriate audit evidence. Review procedures focus on obtaining limited assurance which do not require exhaustive gathering of evidence, therefore providing less assurance than audit procedures. We believe that the audit and assurance evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion and conclusion respectively. Materiality Misstatements can arise from fraud or errors and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. (intentionally left blank) The materiality affects the nature, timing and extent of our audit and review procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion and conclusion. Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a whole at EUR 2.1 million. The materiality is based on 5% of profit before tax, which we considered the most appropriate benchmark for the Company s financial performance. We have also taken into account misstatements and/or possible misstatements that in our opinion are material for qualitative reasons for the users of the financial statements. Audits of group entities and branches were performed to materiality levels, which were based on the relevant local audit materiality or at a maximum of EUR 1.45 million by our judgement, having regard to the materiality for the financial statements for the Company as a whole and the reporting structure within the Company. We agreed with the Supervisory Board that all unadjusted misstatements in excess of EUR 0.11 million, which are identified during the audit, would be reported to the Supervisory Board, as well as smaller misstatements that in our view must be reported on qualitative grounds. 168

199 Scope of the group financial statements audit Triodos Bank operates five branches in five different European countries and is the parent company of a group of legal entities. Together they form the group of which the financial information is included in the financial statements of Triodos Bank. (intentionally left blank) Given that we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit procedures to be carried out for group entities and branches. Decisive were the size and / or the risk profile of the group entities or branches. On this basis, we selected group entities for which an audit had to be carried out on the complete set of financial information. Our group audit mainly focused on significant branches and group entities where significant should be interpreted as significant in size and financial impact as well as significant from a qualitative perspective or audit risk perspective, for example due to specific compliance and regulations, valuation matters or governance aspects. We have: Performed audit procedures ourselves at Triodos Bank Head Office and the Triodos Bank Dutch branch. We used the work of other auditors when auditing Triodos Bank Spanish, United Kingdom, Belgian and German branches and Triodos Investment Management B.V. We provided these auditors detailed instructions, that included significant audit areas including the relevant risks of material misstatement, the procedures to be performed, and the information required to be reported back to us. We performed site visits to the Spanish, Belgian and German branches and held audit update conference calls with local auditors throughout the audit. We also performed audit file reviews for all full scope audit branches and entities. performed analytical review procedures at other group entities. By performing the procedures mentioned above at components, together with additional procedures at group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide an opinion on the financial statements. 169

200 Key audit and review matters Key audit and review matters are those matters that, in our professional judgement, were of the most significance to our audit of the financial statements and our review of the Executive Board Report. We have communicated the key audit and review matters to the Supervisory Board and its Audit and Risk Committee representation. The key audit and review matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed. These review matters were addressed in the context of our audit and review of the financial statements and the Executive Board Report as a whole respectively and in forming our conclusion thereon, and we do not provide a separate opinion and conclusion on these matters. The valuation of the loan portfolio The risk Triodos Bank s consolidated balance sheet consists for a considerable part of commercial loans and mortgages (loans). Loans are accounted for at amortised cost less any impairment charges. The valuation of a loan is depending on the credit risk related to that loan. When there is objective evidence that a loan might not be recovered in full or in accordance with the contractual terms, for example when there is significant doubt or evidence on breaches of interest payments or repayment of principal, the credit risk and the valuation of that loan is specifically assessed. This assessment requires management judgement and is subject to estimation uncertainty and can lead to the recognition of an impairment loss on the loan. Our response We performed specific audit procedures on the valuation of the Bank s loan portfolio in all branches of Triodos Bank. These audit procedures consisted of understanding and testing the controls designed and implemented by the Company to provide management assurance over the commercial and mortgage lending processes as well as understanding and testing the controls designed and applied by the Company for its credit risk management and impairment process of its commercial and mortgage loans. These credit risk management and impairment processes include but are not limited to periodic revision of loans including applying policies and guidance around ongoing credit risk monitoring of loans and subsequently the evaluation and valuation assessments of these loans. We also inspected individual loan files. Assessing the material aspects for the Executive Board Report The risk Article 391 Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code sets the legal requirements for the items to be included in the Executive Board Report. Management of Triodos Bank decides on the aspects they consider material based on stakeholder expectations, which is subject to significant management judgment. Our response We reviewed the process that Triodos Bank executed during 2014 to identify and prioritise the items to be reported to inform stakeholder impact for the company. We also conducted a media search and a peer review to assess potential material other aspects to be included and compared these with the Company s materiality analysis. The results were assessed by us against the topics as included in the Executive Board Report, also taking into account the guidance as included in Dutch Accounting Standard

201 These procedures included amongst other procedures, selecting 220 individual loan files taking into consideration sector concentration risk such as for example the solar portfolio in Spain and focusing on those loans with a higher credit risk profile and/or an actual event of default in the year under investigation. We challenged the appropriateness of management s key assumptions in the impairment testing (including valuation reports of collateral, scenario analysis, loan restructuring measures and collateral valuation haircuts) and performed procedures with regards to the accuracy of management s calculation of the recoverable amount of the individual loans. Our observations Through the respective audit procedures performed we found the loan portfolio valuation to be mildly cautious. We also found that the Bank s loan documentation showed further enhanced quality and to be up to standard however can further improve in consistency. Information Technology Environment The risk - In its day-to-day operations Triodos Bank heavily depends on an effective and efficient information technology environment (IT environment). Having a solid general IT control framework in place is most critical to the operations of the Company since this support the banking and investment management service offerings which to a large extent are being offered through the internet channel. It is therefore of importance that safeguards exist regarding the reliability and continuity of the electronic data processing. Our response - We performed audit work regarding the IT environment in all branches and for relevant applications and platforms for the purpose of the financial statements audit. This included applications and platforms supporting the Company s business operations as well as those driving the financial accounting, including the enabling infrastructure and service providers. As part of our audit we engaged IT auditors and Our observations We found the process that Triodos Bank executed during 2014 to be sufficiently solid to identify relevant material topics for inclusion in the Executive Board Report. We also observed that the material topics as identified in the related process have been properly reflected in the Executive Board Report in context of the purpose of the report. Reviewing methodology and reporting for impact The risk The company reports on its impact along six indicators. The data for these indicators are inherently subject to assumptions and judgment. In conjunction with the related explanations this might lead to misinterpretation of the impact reported. Our response We reviewed the definitions and methodology set by Triodos Bank and held interviews with management and key individuals in all branches to understand their application of these definitions and methodology. We requested underlying evidence for the impact figures reported on a sample basis and we compared the reported projects with the Company s underlying information. We also conducted a data analysis on the data reported 171

202 defined a specific IT audit plan that outlines IT audit procedures to be performed in each branch. In our audit plan we distinguish between general IT audit procedures and IT application audit procedures. Our plan is also tailored towards the fact that the Company operates both an in-house developed IT system in some of its locations as well as using external IT service providers in others. Our observations Our test procedures on the design and operating effectiveness of IT control measures taken, did not result in significant findings on the reliability and continuity of the electronic data processing for the purpose of the audit of the financial statements. The formalisation of documentation and processes such as for change management, vendor management and access control improved in 2014 compared to The general IT control framework is subject to continuous improvements and further enhancements to respond to relevant technical developments. Valuation of the deferred tax asset The risk As described in note 11 of the financial statements page 71 Triodos Bank recognised a deferred tax asset (DTA) for the amount of EUR 6.4 million for tax losses carried forward in respect of net operating losses incurred by the German branch. The DTA represents management s assessment of the amount of net operating losses incurred by the German branch in the past that can be offset with future German taxable profits. The Company s German branch has not yet been able to achieve a break-even point and reported a loss for This resulted in further increase of the DTA balance in Given the fact that the DTA balance is dependent on management s estimation on future profitability it is considered as a material estimation uncertainty in our audit. to identify any potential material anomalies. Finally we reviewed the presentation of the information on impact in the Executive Board Report to assess whether it prevents from misinterpretation. Our observations We found that the 2014 information provided in the Executive Board Report is sufficiently supported by underlying information. We also found that the impact information as presented as a whole including assumptions made, provides a balanced overview of the impact as estimated by Triodos Bank. (intentionally left blank) Our response We investigated the available documentation supporting the DTA as at 31 December 2014 and we observed that this documentation was also reviewed by the Company s Supervisory Board. We also inquired with Group and local management on the business outlook of the German branch and 172

203 we challenged management s assumptions underpinning it. Moreover, we challenged other relevant matters in relation to the calculation and management s assessment and conclusions, such as: the local business environment, market size, relevant competition and business continuity. In performing our procedures and reaching our conclusion we also considered the fact that German tax law allows for indefinite recovery of net operating losses through future taxable income. Our observations we found the DTA to be appropriately supported with underlying documentation and calculations, which have been derived from the updated business outlook for Triodos Bank Germany. Responsibilities of the Executive Board and the Supervisory Board for the Executive Board report and the financial statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements and for the preparation of the Executive Board Report, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Nether lands Civil Code. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements and the Executive Board Report that are free from material misstatement, whether due to errors or fraud. As part of the preparation of the financial state ments, management is responsible for assessing the company s ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the Company s ability to continue as a going concern in the financial statements. The Supervisory Board is responsible for overseeing the Company s financial reporting process as well as the process for preparing the Executive Board Report. 173

204 Our responsibility for the audit of the financial statements and the review of the Executive Board report Our objective is to plan and perform the audit assignment in a manner that allows us to obtain sufficient and appropriate audit evidence for our opinion. Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not have detected all errors and fraud. We have exercised professional judgment and have maintained professional skepticism throughout the audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence requirements. Our audit included for example: Identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to errors or fraud, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from errors, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. The objective of our review is to provide limited assurance on whether the information in the Executive Board Report is, in all material respects, prepared in accordance with section 2:391 of the Dutch Civil Code based on the Dutch Standard on Assurance engagements We do not provide any assurance on the achievability of the objectives, targets and expectations of Triodos Bank. Procedures performed to obtain a limited level of assurance are aimed at determining the plausibility of information and are less extensive than those for a reasonable level of assurance. The following procedures were performed: A risk analysis, including a media search, to identify potential material other aspects for the company in the reporting period to include in the Executive Board Report; Evaluating the design and implementation of systems and processes for the collection, processing and control of the information in the Executive Board Report, including the consolidation of the data for the report; Interviewing management and key individuals at group and branch level responsible for strategy, policies, management, internal controls and reporting; Interviews with key individuals at group and branch level responsible for providing the information in the Executive Board Report; 174

205 Our responsibility for the audit of the financial statements and the review of the Executive Board report Obtaining an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company s internal control. Evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Executive Board. Concluding on the appropriateness of the Executive Board s use of the going concern basis of accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor s report. However, future events or conditions may cause the company ceasing to continue as a going concern. Evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures; and Evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. From the matters communicated with the Supervisory Board, we determine those matters that were of most significance to the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, not mentioning it is in the public interest. Evaluating internal and external documentation, based on sampling, to determine the adequacy of the information in the Executive Board Report. An analytical review of the data and trend explanations submitted by all branches for consolidation at group level. We communicate with the Supervisory Board regarding, amongst other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control that we identify during our audit. 175

206 We provide the Supervisory Board with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. Report on other legal and regulatory requirements Report on the Executive Board Report and the other information Pursuant to legal requirements of Part 9 of Book 2 of the Netherlands Civil Code (concerning our obligation to report about the Executive Board Report and other information): We have no deficiencies to report as a result of our examination whether the Executive Board Report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of the Netherlands Civil Code, and whether the information as required by article b-h Part 9 of Book 2 of the Netherlands Civil Code has been annexed. We report that the Executive Board Report, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements. Our conclusion on the Executive Board Report is not modified in respect of these matters. Engagement We were appointed prior to 2008 for the first time as auditor of Triodos Bank N.V. and operated as auditor since then. In this role we perform both the financial statements audit as well as the other assurance engagement over the Executive Board Report. As required by law we will no longer act as audit firm of Triodos Bank N.V. as of financial year Amstelveen, 27 February 2015 KPMG Accountants N.V. P.A.M. de Wit RA 176

207 Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private banking. Triodos Bank bedrijfsmodel In ons bedrijfsmodel wordt inbreng van kapitaal getransformeerd tot waarde-outputs. Duurzame bank van Europa Triodos Bank gebruikt al 35 jaar geld om een positieve verandering teweeg... Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op... Triodos Investment Management Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank en... Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket financiële en niet-financiële diensten. 177

208 Overzicht balanstotalen van Triodos Groep en beheerd vermogen van Triodos Bank Private Banking Bedragen in miljoenen euro s Triodos Bank NV Triodos Cultuurfonds NV Triodos Fair Share Fund Triodos Groenfonds NV Triodos Renewable Energy Fund Plc Triodos Sicav I Triodos Micro Finance Fund Triodos Renewable Europe Fund Triodos Organic Growth Fund 29 0 Triodos Vastgoedfonds NV Retail beleggingsfondsen Ampere Equity Fund Stichting Triodos-Doen Stichting Hivos-Triodos Fonds Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund 3 3 Stichting Triodos Sustainable Trade Fund Triodos Ventures BV 9 11 WWB ISIS Fund 11 7 Other activities 1 46 Institutionele beleggingsfondsen Totaal beleggingsfondsen Triodos Bank Private Banking (totaal beheerd vermogen) Triodos Foundations in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Spanje Totaal Dit overzicht bevat geen toegezegde bedragen. Overlappingen zijn mogelijk. Van een aantal instellingen was op het moment van het opstellen van dit overzicht nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar. In dit overzicht zijn omwille van eenduidigheid balanstotalen opgenomen, behalve bij Triodos Bank Private Banking, waar het totaal beheerd vermogen conform Triodos criteria wordt vermeld. 178

209 Een historisch overzicht 2009 Triodos Bank opent een vestiging in Duitsland Triodos Bank lanceert Triodos Sustainable Trade Fund. Dit fonds verstrekt handelsfinancieringen aan gecertificeerde biologische en fair trade producenten in ontwikkelingslanden en opkomende markten Triodos Bank lanceert Triodos Values Pioneer Fund. Dit fonds is onderdeel van een tweede in Luxemburg opgericht fonds waarin ook Triodos Values Equity Fund en Triodos Values Bond Fund zijn ondergebracht Triodos Bank opent het internationale hoofdkantoor in Nederland. Het eerste in Luxemburg gevestigde Triodos beleggingsfonds, Triodos Renewables Europe Fund, wordt opgericht en belegt in Europese projecten voor duurzame energie. In Nederland wordt Triodos Cultuurfonds opgericht Triodos Bank opent een vestiging in Spanje. Triodos Vastgoedfonds wordt gelanceerd, het eerste vastgoedfonds dat uitsluitend in duurzame gebouwen belegt Triodos Fair Share Fund wordt opgericht. Het fonds biedt particulieren en instellingen de mogelijkheid te beleggen in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden Triodos Meerwaardefonds creëert de mogelijkheid voor beleggers om naast het Mixfonds te kiezen voor een Aandelenfonds en een Obligatiefonds Triodos Bank voegt de drie groenfondsen samen tot Triodos Groenfonds. Dit beursgenoteerde fonds is het eerste Nederlandse groene beleggingsfonds dat valt onder de fiscale groenregeling In samenwerking met Delta Lloyd Asset Management wordt Triodos Meerwaarde Mixfonds gelanceerd en aan de Effectenbeurs in Amsterdam genoteerd Triodos Bank opent een vestiging in het Verenigd Koninkrijk Samen met Stichting DOEN wordt Stichting Triodos-Doen opgericht en samen met Hivos, Stichting Hivos-Triodos Fonds. Beide fondsen investeren in ontwikkelingslanden en behoren tot de eerste fondsen die wereldwijd investeren in microfinanciering.: 1993 Triodos Bank opent een vestiging in België Biogrond Beleggingsfonds, het eerste groenfonds in Europa, wordt door Triodos Bank gelanceerd. Later volgen het Windfonds en het Groene Beleggingsfonds Triodos Bank NV wordt opgericht met een startkapitaal van EUR en een licentie van De Nederlandsche Bank. De bank start met haar activiteiten in Nederland Triodos Foundation wordt opgericht om vernieuwende projecten en bedrijven te ondersteunen met schenkingen en leningen. 179

210 1968 Een studiegroep, bestaande uit Adriaan Deking Dura (econoom), Dieter Brüll (hoogleraar fiscaal recht), Lex Bos (organisatieadviseur) en Rudolf Mees (bankier), wil een meer bewuste omgang met geld bevorderen. 180

211 Duurzame bank van Europa Triodos Bank gebruikt al 35 jaar geld om een positieve verandering teweeg te brengen op maatschappelijk en milieugebied om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Haar Europese netwerk neemt bij dit streven een centrale plaats in. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in praktijk via haar vijf Europese vestigingen. We zijn een Europese bank met een krachtige missie, waarden en principes. Triodos Bank koestert het principe eenheid in verscheidenheid. Onze klanten en medewerkers hebben in de eerste plaats gezamenlijke waarden gemeen. Tegelijkertijd is er binnen de bank ruimte voor verscheidenheid om in te kunnen spelen op nationale en lokale verschillen in cultuur en op specifieke marktbehoeftes. Landen en markten kunnen onderling verschillen als het gaat om regelgeving, fiscaal beleid en overheidsbeleid met betrekking tot bankieren en duurzaamheid. De groei van Triodos Bank in Europa voltrekt zich geleidelijk. De bank overweegt de opening van kantoren in andere landen uitsluitend wanneer er ter plaatse deskundige en betrokken bankiers zijn die kiezen voor de missie van de bank met voldoende ondernemerschap om een nieuwe vestiging tot een succes te maken NL BE UK ES DE Totaal Bank Aantal klanten (* 1.000) Toevertrouwde middelen (* miljoenen euro s) Kredietportefeuille (* miljoenen euro s) Nettowinst (* miljoenen euro s) Aantal medewerkers (FTE s) 145,8 106,9 110,3 239,5 40, NL BE UK ES DE Totaal Bank Aantal klanten 1 (* 1.000) Toevertrouwde middelen (* miljoenen euro s) Kredietportefeuille (* miljoenen euro s) Nettowinst (* miljoenen euro s) Aantal medewerkers (FTE s) 132,8 100,2 102,7 227,7 37, Aangepast naar aanleiding van nieuwe klantendefinitie. 181

212 Toevertrouwde middelen per vestiging ( miljoen) Krediet per vestiging ( miljoen) de cijfers over 2015 staan voor de voorziene groei in 2015 (10%) de cijfers over 2015 staan voor de voorziene groei in 2015 (5-15%) De wereld in 2014 Historisch lage rentes van de Europese Centrale Bank (ECB) en voor het eerst zelfs negatieve rentes in bijvoorbeeld Duitsland, kenmerkten opnieuw een moeilijk economisch jaar. Desondanks heeft duurzaamheid zich steeds meer verankerd in het leven van mensen. Deze trend heeft ertoe geleid dat er vanuit enkele vestigingen van de bank grootschalige campagnes zijn gevoerd om aandacht te vestigen op duurzaam en transparant bankieren. Met name in het Verenigd Koninkrijk zijn concurrerende bankenactief. Dit leidt tot meer diversiteit in de financiële sector. Veel van deze nieuwkomers afficheren zich als aanbieders van een alternatief en spelen in op de roep vanuit het publiek om fundamentele verandering in de banksector. Grote diversiteit is goed voor de financiële sector en, als deze beloften voor wat betreft duurzaamheid oprecht zijn, goed voor de banksector in het algemeen. Steeds meer mensen kiezen voor Triodos Bank als hun voorkeursbank omdat de bank in de meeste van hun financiële behoeften voorziet en dezelfde normen en waarden hanteert. Dit heeft in 2014 geleid tot een groei in de spaar-, krediet- en beleggingsportefeuilles. Door de evenwichtige en duurzame groei sinds haar oprichting is Triodos Bank uitgegroeid tot een middelgrote bank, met bijpassende regelgeving. Triodos Bank wil een goed beheerde, effectieve organisatie blijven met een langetermijnvisie. Interne eisen en externe regelgeving hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen op het gebied van interne governance, zowel op het hoofdkantoor als bij de verschillende vestigingen van Triodos Bank. Triodos Bank is hierdoor beter gepositioneerd voor groei van haar positieve impact. 182

213 Ondanks de groei van de kredietportefeuilles in alle vestigingen is het behalen van een gezond evenwicht tussen de omvang van de kredietportefeuille en de omvang van de toevertrouwde middelen nog steeds een uitdaging voor de toekomst. Onze resultaten Voorkeursbank van onze klanten Triodos Bank wil haar bankfunctie effectief kunnen uitoefenen en haar missie verwezenlijken. Daarvoor is het van belang om een volledig pakket bancaire diensten en een eersteklas klantenservice aan te bieden aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Zo zijn duurzame hypotheken in sommige landen nog steeds een uniek product. De Triodos hypotheek in Spanje werd in een belangrijk economisch tijdschrift genoemd als een van de 100 beste zakelijke ideeën. In Nederland draagt met name het mkb een duurzamer economie een warm hart toe. Veel ondernemers hebben bij Triodos Bank krediet aangevraagd en tevens hun zakelijke bancaire activiteiten, zoals hun rekening-courant, bij Triodos Bank ondergebracht. In Spanje is de balans gegroeid met 15% (2013: 38%). De groei van het aantal klanten, de toevertrouwde middelen en de kredietportefeuille was lager dan verwacht als gevolg van wijzigingen in de financiële sector. Zoals hogere kosten als gevolg van regelgeving en lagere marges in een kredietmarkt die steeds concurrerender wordt. Het pakket aan bancaire diensten is aanzienlijk uitgebreid door de ingebruikname van extra betaalautomaten en circa 200 nieuwe duurzame hypotheken. In het Verenigd Koninkrijk richt de bank zich opnieuw op de ontwikkeling van een privé-rekening courant. Deze zal volgens de planning begin 2016 worden gelanceerd. Triodos Bank wil haar kapitaalbasis verder versterken, zodat ze haar activiteiten kan blijven uitbreiden en met name haar kredietportefeuille verder kan groeien. In 2014 is in Nederland, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in totaal EUR 23 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken. De bank kon ruim nieuwe certificaathouders verwelkomen. In Duitsland werden voor het eerst actief certificaten aangeboden aan (potentiële) cliënten. Hierdoor werd een bedrag van EUR 2 miljoen nieuw kapitaal aangetrokken. In België hebben de kredietportefeuille (met 20%, 2013: 15%), fondsen van Triodos Investment Management (met 63%, 2013: 65%) en Private Banking (met 33%, 2013: 61%) een sterke groei laten zien. Door de lage rentetarieven was de groei van de toevertrouwde middelen en het aantal nieuwe klanten (met 7%, 2013: 16%) lager dan in Een diepgaande haalbaarheidsstudie heeft ervoor gezorgd dat de invoering van een rekeningcourant voor retailklanten in België verder is vertraagd. Het agentschap van Triodos Bank in Frankrijk ligt met de ontwikkeling van zijn activiteiten op schema. Het besluit om het agentschap om te vormen tot een volwaardige vestiging is nog niet genomen. Deelname aan een lerende organisatie Triodos Bank stimuleert medewerkers om zich in het kader van hun functie maar ook daarbuiten verder te ontwikkelen. Zo werd Triodos Bank in 2014 in het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot Living Wage -werkgever. De bank garandeert namelijk dat de beloning van alle vaste medewerkers, externen en leveranciers die werkzaam zijn bij Triodos Bank aanzienlijk hoger ligt dan het minimumloon in dat land. De bank is in Schotland verhuisd naar een nieuw kantoor, dat met ingang van 2015 de uitvalsbasis zal zijn van het steeds groter wordend zakelijk team. 183

214 Elk jaar wordt een internationale Co-worker s Conference georganiseerd, waar een groot aantal medewerkers voor wordt uitgenodigd. In 2014 vond de bijeenkomst plaats in België. De Belgische vestiging van de bank was nauw betrokken bij de organisatie. De Belgische vestiging heeft daarnaast in 2014 een themadag georganiseerd, waarbij het thema Gezondheid en Zorg centraal stond. Deze dag werd bijgewoond door interne en externe experts en was gericht op de verdere ontwikkeling van deze belangrijke sector. De Spaanse vestiging heeft haar interne communicatie verbeterd om zo medewerkers meer bij de bank te betrekken. Zij deed dit door maandelijks bijeenkomsten te organiseren met medewerkers en kredietnemers, hetgeen heeft geleid tot een betrokken Triodos Bank-gemeenschap. Deze bijeenkomsten zullen ook in 2015 plaatsvinden. Duurzaam sparen en kredietverlening Grotere impact door duurzame financiering Triodos Bank wil blijvend een positie verwerven als belangrijke bank binnen de duurzame sectoren waarin zij actief is. De kredietportefeuille is in 2014 opnieuw gegroeid en verder gediversifieerd. De kredietverstrekking in België is de mijlpaal van EUR 1 miljard gepasseerd en verder gediversifieerd. De kredietportefeuille bestond in 2011 voor 48% uit financieringen voor duurzame energieprojecten. Per ultimo 2014 was dit 40%. Hieruit bleek een verschuiving van de kredietverstrekking naar andere sectoren. Er was een significante groei met 43% (2013: +11% ) zichtbaar bij het aantal afgesloten particuliere hypotheken. Dit heeft mede geleid tot diversificatie van de kredietportefeuille. De verhouding kredieten/deposito s in België bedroeg 74%, tegenover 68% bij de bank in totaal. Dankzij een groter team en verbeterde processen is de Duitse kredietportefeuille in 2014 gegroeid met 3% (EUR 5 miljoen), terwijl in 2013 nog een afname was geboekt met 6%. Er werd voor EUR 25 miljoen (2013: EUR 4 miljoen) aan nieuwe kredieten verstrekt. De groei vond voornamelijk plaats bij de sector windenergie. De uitbetaling van sommige kredieten heeft in 2014 vertraging ondervonden, hetgeen positieve gevolgen zou moeten hebben voor In de toekomst zal de kredietverlening gericht zijn op duurzame energie, ouderenzorg, onderwijs en duurzaam vastgoed. De kredietverlening via het kantoor in het Verenigd Koninkrijk aan duurzame organisaties is gegroeid met 17% (2013: 4%) of EUR 104 miljoen tot EUR 722 miljoen. Het merendeel van deze organisaties was actief op het gebied van waterenergie, sociale huisvesting en levensbeschouwelijke instellingen. In Spanje heeft Triodos Bank grote steun geboden aan bedrijven en ondernemingen die opnieuw te kampen hadden met moeilijke economische vooruitzichten in hun sector. Tegelijkertijd heeft de bank haar kredietportefeuille gediversifieerd. Ondanks een stagnerende duurzame energiesector is het aantal nieuwe kredietnemers in andere sectoren in 2014 gestegen met 34% (2013: 41%), en het volume met 6% (2013: 9%). De groei vond met name plaats bij bijna-energieneutrale gebouwen, biologische voeding en landbouw en cultuur. De duurzame kredietportefeuille in Nederland, met uitzondering van kortlopende kredieten aan gemeenten, is in 2014 gegroeid met 10% (2013: 27%). Er was een sterke groei zichtbaar bij particuliere hypotheken voor duurzame huisvesting. De diversificatie van de kredietportefeuille hield onder andere in dat kredieten werden verstrekt in verband met meer efficiënt (her)gebruik van warmte-energie, zoals de stadsverwarming in Dordrecht en Eteck, warmte-/koude-opslag en het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen tot appartementen. De totale voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalden van 0,49% van de gemiddelde kredietportefeuille in 2013 tot 0,28% in Hieruit bleek dat de kwaliteit van de kredietportefeuille van Triodos Bank goed was. 184

215 Duurzaam sparen Alle vestigingen van Triodos Bank hebben hun uiterste best gedaan om het juiste evenwicht te bereiken tussen kredieten en toevertrouwde middelen. Zij deden dit door de kredieten te laten stijgen en de deposito s te laten afnemen. Steeds meer mensen vinden het duurzaam aanwenden van hun geld belangrijk. Het is vaak de aanleiding om een rekening te openen bij Triodos Bank en een relatief lage rente op het spaarsaldo te accepteren. Dit groeiende bewustzijn is grotendeels te danken aan de kracht van het merk Triodos Bank en de waarden van de bank. De toevertrouwde middelen hebben in 2014 bij alle vestigingen van Triodos Bank een evenwichtige groei doorgemaakt. Met nieuwe klanten (gemiddeld zo n per maand) en een stijging van de toevertrouwde middelen met EUR 141 miljoen telde de Nederlandse vestiging per ultimo klanten. In België zijn de toevertrouwde middelen gegroeid met 11%, in vergelijking met 3% in de Belgische markt als geheel. Het kantoor in het Verenigd Koninkrijk heeft zijn netto spaardoel van 24% (2013: 28%) of EUR 186 miljoen bereikt. Iets meer dan de helft hiervan (EUR 68 miljoen) was te danken aan een groei in zakelijke deposito s. Hieruit bleek dat zowel bedrijven als particulieren in toenemende mate belangstelling hadden voor duurzaam bankieren. Het aantal klanten in Spanje is in 2014 gestegen met 19% (2013: 41%). De toevertrouwde middelen zijn gegroeid met 17%, hetgeen iets lager was dan verwacht in een markt met dalende rentetarieven. Niettemin is het aantal rekeningen-courant en bankpassen gestegen. Dit laat zien dat steeds meer klanten voor Triodos Bank kiezen als hun voorkeursbank. In Duitsland zijn de toevertrouwde middelen in 2014 gegroeid met 11% (2013: 55%). De vestiging bedient nu klanten. In 2014 is een nieuw Hoofd Retail Banking benoemd. Beleggingen en Private Banking Triodos Investment Management biedt impact beleggingsfondsen aan particulieren en institutionele beleggers in verschillende landen. De aangeboden beleggingsfondsen variëren wat betreft omvang en risicoprofiel. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Triodos Investment Management. Triodos Corporate Finance in het Verenigd Koninkrijk bleef innovatieve financieringsmodellen in maatschappelijke beleggingen aanbieden. Deze bestonden onder andere uit het aantrekken van kapitaal voor Aspire en Ambition twee maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (MVO) die als eerste met hun duurzame obligaties profiteerden van de Social Investment Tax Relief (SITR), een nieuwe belastingverlagingsregeling in het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten zijn tevens uitgebreid naar gebieden buiten de MVO-sector. Zo is EUR aangetrokken voor investering in een bekend merk insectenwerende middelen. De omvang van de activiteiten van Private Banking is ook in 2014 aanzienlijk toegenomen. Dit geldt zowel voor Nederland als België. In België heeft Private Banking thans meer dan EUR 200 miljoen in beheer. De beleggingen in Duurzame Beleggingsfondsen zijn gegroeid met 63% (2013: 65%) of EUR 120 miljoen. Meer informatie over Triodos Private Banking vindt u hier. De Duitse vestiging biedt Triodos Sustainable Funds, en heeft ten opzichte van 2013 een instroom aan nieuwe beleggingen gerealiseerd van 112%. De totale instroom bedroeg EUR 3,4 miljoen (2013: 1,6 miljoen). 185

216 Een referentiepunt voor duurzaam bankieren De voordelen van duurzaam bankieren toont Triodos Bank niet alleen via haar financieringsactiviteiten. De bank wil ook in bredere zin laten zien dat geld via het banksysteem op een bewuste manier kan worden ingezet. Zodat geld een positieve verandering kan bewerkstelligen en bijdraagt aan een samenleving met levenskwaliteit. Triodos Bank hoopt zo ook andere banken te inspireren. In Spanje is in 2014 de I Triodos Enterprise Award geïntroduceerd. Meer dan klanten brachten hun stem uit op een van de zes finalisten. Daarnaast werden er gedurende het hele jaar op de diverse kantoren bijeenkomsten georganiseerd met ondernemingen die door Triodos Bank worden gefinancierd. Triodos Bank Spanje heeft haar maatschappelijke impact opnieuw vergroot. Zij heeft het bewust gebruiken van geld gepromoot via uitgebreide berichtgeving in de media (meer dan artikelen), door het organiseren van meer dan 200 congressen waaraan mensen deelnamen en door het lanceren van een Twitter-account (8.900 volgers eind 2014). Triodos Bank in Spanje was actiever op Facebook dan welke andere bank in Spanje ook. In Frankfurt, Duitsland, hebben Triodos Bank, GLS Bank, Evangelische Bank en Oikocredit gezamenlijk de Fair Finance Week opgestart, vijf dagen met openbare discussies over duurzame financiering en de noodzaak van transformatie van de banksector. Het is de bedoeling om dit concept tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. De CEO van Triodos Bank heeft op een Nederlandse biologische boerderij de jaarcijfers over 2014 gepresenteerd. Dit genereerde grote media-aandacht voor biologisch of slow bankieren, waarbij het belang van autonome groei werd benadrukt boven groei louter om de groei. Alle vestigingen van Triodos Bank hebben deelgenomen aan de eerste wereldwijde dag van op waarden gebaseerd bankieren, als onderdeel van een initiatief van de Global Alliance for Banking on Values waaraan miljoenen mensen over de hele wereld hebben deelgenomen. Triodos Bank heeft zich heel 2014 ingespannen om positieve ontwikkelingen in de bancaire sector te bewerkstelligen. De Nederlandse vestiging heeft een parlementaire hoorzitting van de financiële commissie over duurzaam bankieren bijgewoond. Daarbij kreeg de bank feedback van diverse leden van de Tweede Kamer en andere invloedrijke partijen. Naar aanleiding van het evenement zal in 2015 een overleg met de Minister van Financiën plaatsvinden. Een campagne over vijf dingen die ze je niet vertellen over de economie heeft geleid tot een debat daarover via sociale media. Door de lancering van het on-line tijdschrift The Colour of Money in alle vestigingen werd de betrokkenheid van de bank bij haar klanten vergroot en de klantenbinding versterkt. Vooruitzichten Het Europees netwerk van vestigingen staat centraal bij het realiseren van de ambities van Triodos Bank, zoals het bevorderen van duurzaam bankieren en het verdiepen van de rol van banken als financiers van duurzame economische ontwikkeling. De bank heeft inmiddels ruim klanten. Triodos Bank zal het concept van een op waarden gebaseerde bank actief blijven promoten en uitdragen, en laten zien hoe dat kan leiden tot positieve veranderingen op lange termijn in de kwaliteit van leven van mensen. Naar verwachting zullen alle vestigingen van Triodos Bank zich in 2015 verder ontwikkelen en autonoom groeien. Daarbij zal de nadruk meer liggen op kwalitatieve dan op kwantitatieve groei. 186

217 Triodos Bank Spanje is voornemens haar positie als referentiepunt voor duurzaam en ethisch bankieren in het land te behouden naarmate het herstel van het financiële systeem zich inzet. Zij zal haar zichtbaarheid in de markt vergroten, haar kredietportefeuille verder diversifiëren en haar toevertrouwde middelen en klantenaantallen doen groeien. In het kader van haar propositie als voorkeursbank zal de vestiging een nieuw platform introduceren om haar dienstverlening te verbreden door middel van het aanbieden aan haar klanten van multichannel diensten zoals mobiel bankieren. Daarnaast is Triodos Bank Spanje voornemens zes tot acht nieuwe bijkantoren te openen. De Belgische vestiging zal, net als de andere vestigingen, verder gaan met de diversificatie van haar kredietportefeuille. Zij zal haar impact op de Belgische markt vergroten door de opening van een nieuw kantoor in Gent, en haar kantoor in Brussel vergroten. Bij de vestiging in het Verenigd Koninkrijk liggen de prioriteiten in 2015 bij de ontwikkeling van een gevarieerde, high impact -kredietportefeuille, waarbij men zich richt op kernsectoren als gezondheidszorg en woningbouwverenigingen op het platteland. De vestiging zal ook blijven werken aan de ontwikkeling van een privé rekening-courant die gepland staat voor begin Bristol is in 2015 Europese Groene Hoofdstad. Triodos Bank zal hierbij een actieve rol spelen is ook het jaar waarin de vestiging in het Verenigd Koninkrijk twintig jaar bestaat. Om dit te vieren is er in juni een bijzonder evenement gepland. De Duitse vestiging is voornemens om het aanbod van retailproducten flink uit te breiden om zo aanzienlijk meer inkomsten te genereren. Zij wil dit doen door zich actiever bezig te houden met het aanbieden van Triodos Sustainable Funds. Ook is zij voornemens om certificaten van aandelen Triodos Bank weer aan te bieden zodat de lokale kredietportefeuille kan groeien. De vestiging zal zich daarbij in het bijzonder richten op stichtingen en family offices. Naar verwachting zal de groei van de kredietportefeuille zich versnellen en zal men zich richten op nieuwe markten zoals duurzaam vastgoed. De belangrijkste doelstelling voor Triodos Bank in Nederland is het uitbreiden van de kredietverstrekking aan het mkb. Ter ondersteuning hiervan zal er in extra medewerkers en systemen worden geïnvesteerd. De bank verwacht dat al deze inspanningen zullen leiden tot groei van het aantal particuliere klanten, beleggers en kredietnemers. Triodos Bank is een middelgrote bank geworden in een sector die steeds strikter wordt gereguleerd. De bank zal verbeteringen in haar governance die in 2014 zijn doorgevoerd verder verankeren en blijvend duurzame voordelen bieden in lokale markten vanaf een pan-europese basis. 187

218 Triodos Investment Management volle dochter van Triodos Bank wereldwijd leider in impact investing totaal EUR 2,7 miljard aan beheerd vermogen beheerder van 17 fondsen actief in diverse duurzame sectoren; variërend van microfinanciering tot kunst en cultuur Inleiding Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank en verantwoordelijk voor het beheer van de Triodos beleggingsfondsen, is een wereldwijd erkend leider in impact investing. EUR 2,7 miljard Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management steeg tot EUR 2,7 miljard, een stijging van 6% (2013: 15% stijging). Triodos Investment Management beheert directe beleggingen in diverse sectoren, waaronder klimaat en energie, inclusive finance, duurzame handel, biologische landbouw, biologische voeding en duurzame lifestyleondernemingen, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen met bovengemiddelde prestaties op milieu-, maatschappelijk en governancegebied (ESG). Triodos Investment Management heeft 17 fondsen in beheer die beleggen in Europa en opkomende markten met een breed scala aan risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten. Het totaal beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2014 gegroeid met 6% tot EUR 2,7 miljard (2013: 15%). Zowel particuliere als institutionele beleggers kunnen in deze fondsen beleggen. De beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder Triodos Bank. Met institutionele beleggers, private banken en family offices die beleggen in de fondsen onder beheer wordt rechtstreeks contact onderhouden door Triodos Investment Management. De ontwikkeling en resultaten van de fondsen werken door in het financiële resultaat van Triodos Investment Management. Daarom wordt in dit verslag een overzicht gepresenteerd van zowel de duurzame sectoren als van de activiteiten, risico s en vooruitzichten van alle relevante fondsen. Groeiende vraag Triodos Investment Management heeft als missie het inzetten van geld om een positieve verandering teweeg te brengen. Haar doelstelling als investeerder is met name om als katalysator te fungeren bij de overgang naar een economie waarbij de mens en het milieu op de eerste plaats komen, in lijn met de visie en missie van Triodos Bank. Triodos Investment Management is ervan overtuigd dat er, niet in de laatste plaats door de aanhoudende groeicijfers, meer vraag onder beleggers is naar geloofwaardige beleggingen die niet alleen financiële resultaten maar ook echte impact bieden. In 2014 heeft Triodos Investment Management zich wederom gericht op groei van haar beleggersbestand onder middelgrote institutionele beleggers, private banken, family offices en vermogende particulieren. 188

219 Triodos Investment Management is voortdurend op zoek naar financiële oplossingen voor uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied. Zo heeft zij een nieuw beleggingsfonds ontwikkeld, Triodos Organic Growth Fund, dat in januari 2014 is gelanceerd. Triodos Organic Growth Fund is een langetermijn private-equityfonds dat investeert in aandelenkapitaal van toonaangevende, niet-beursgenoteerde ondernemingen in de sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa. Triodos Investment Management heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van impact investing, waarbij zowel financieel rendement wordt behaald als rendement op maatschappelijk en milieugebied. In 2014 betekende dit: een reductie met meer dan ton CO 2 door duurzame energieprojecten met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 630,7 MW. Dit komt neer op het elektriciteitsverbruik van Europese huishoudens; dat kleinschalige boeren in 22 landen wereldwijd direct werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen. Hierdoor werden 13 verschillende duurzame agrarische producten op internationale markten gebracht; EUR 97 miljoen vermogen onder beheer in kunst- en cultuurinitiatieven; projecten die 2,6 miljoen bezoekers trokken en betaalbare voorzieningen boden aan kunstenaars; een stijging van de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving door het beheer van een portefeuille van duurzame kantoorpanden die 60 tot 70% minder CO 2 uitstoten dan het gemiddelde gebouw; een groei van inclusive finance-fondsen tot EUR 633 miljoen. In totaal hebben deze fondsen financieringen verstrekt aan 117 opkomende en gevestigde microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen hebben in totaal 10,7 miljoen mensen een lening verstrekt en 8,3 miljoen mensen de mogelijkheid geboden om te sparen. Engagement beursgenoteerde ondernemingen Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governancegebied. Via deze Socially Responsible Investment (SICAV I) fondsen maken beleggers deel uit van een streven naar een meer duurzame werkwijze bij een aantal van s werelds grootste beursgenoteerde bedrijven. Hiertoe heeft Triodos Investment Management in 2014 een dialoog gevoerd met bijna 87% van de 287 ondernemingen in het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank. Eind 2014 beheerden de SRI-fondsen EUR miljoen aan activa in de beste en baanbrekende beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en in Europese staats- en bedrijfsobligaties. De resultaten van de fondsen Uit de toename over de gehele linie van middelen die aan Triodos Investment Management werden toevertrouwd blijkt de toenemende vraag van beleggers naar duurzame beleggingen. Wereldwijd kiezen beleggers niet alleen voor financiële resultaten maar steeds vaker ook voor zinvolle en meetbare impact. Deze ontwikkeling is van onschatbare waarde bij de overgang naar een duurzamere maatschappij. Het totaal in beheer gegeven vermogen van Triodos Investment Management is in 2014 met EUR 149 miljoen gegroeid tot EUR 2,7 miljard, een stijging van 6% (2013: een stijging van 15%). 189

220 De overdracht van Ampere Equity Fund naar een andere beheerder per 1 januari 2014 heeft geleid tot een vermindering van het beheerd vermogen met EUR 221 miljoen. Dit werd in de loop van het jaar gecompenseerd door solide instromen bij het merendeel van de beleggingsfondsen, hetgeen heeft geleid tot een netto stijging van het totaal beheerd vermogen. De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV l), die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, hebben een duidelijke groei doorgemaakt met 53%. De fondsen zijn in 2014 voor de eerste keer een aanzienlijke mijlpaal van EUR 1 miljard aan beheerd vermogen gepasseerd. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund hebben ook een aanzienlijke groei gerealiseerd met 26% respectievelijk 40%. Het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund is eveneens met 7% gegroeid. De omvang van Triodos Organic Growth Fund bij de lancering van het fonds bedroeg EUR 25,3 miljoen; het beheerd vermogen is in 2014 gegroeid met 16% tot EUR 29,3 miljoen. Het beheerd vermogen van de Nederlandse impactfondsen Triodos Groenfonds, Triodos Cultuurfonds en Triodos Vastgoedfonds daalde licht met 6%, 5% en 2%. Triodos Vastgoed had minder last van negatieve herwaarderingen dan in eerdere jaren, waardoor het beheerd vermogen slechts marginaal is gedaald. De resultaten van de portefeuille van het fonds waren met een bezettingsgraad van meer dan 97% wederom sterk. De instroom van nieuw beheerd vermogen in 2014 bij Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds was lager dan verwacht. De regelgeving voor beleggingsbeheerondernemingen is voortdurend in ontwikkeling, zowel op Europees als op Nederlands niveau. In 2014 heeft Triodos Investment Management de regelgeving van de Europese Richtlijn Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) doorgevoerd die op 22 juli 2014 van kracht is geworden. Vanaf dat moment heeft Triodos Investment Management een licentie om als alternatieve beleggingsfondsbeheerder te opereren. In het kader van de AIFMD-richtlijn dienen beheerders ten minste gegevens te publiceren over hun beloningspraktijken voor werknemers wier beroepsactiviteiten van grote invloed zijn op hun risicoprofiel. In 2014 heeft Triodos Investment Management de Code of Excellence van DUFAS onderschreven waarin, onder andere, transparantie over het beloningsbeleid wordt behandeld. Alle medewerkers van Triodos Investment Management zijn in dienst bij Triodos Bank. Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. De belangrijkste elementen van het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank zijn vermeld in de Principes van Goed Fondsbestuur. De Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) werd eveneens in de activiteiten van Triodos Investment Management doorgevoerd, evenals de Europese Markt Infrastructuur Regulering (EMIR). Triodos Investment Management voldoet volledig aan dit nieuwe regelgevingsklimaat en heeft alle vereiste aanpassingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Verdere stroomlijning van de interne bedrijfsvoering van Triodos Investment Management, waaronder de introductie van een nieuw ICT-systeem voor portfoliobeheer, stond in 2014 eveneens hoog op de agenda. 190

221 Energie en klimaat Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggen in duurzame energie. Dit maakt Triodos Investment Management een preferred partner voor veel beleggers en ondernemers op het gebied van duurzame energie. Het beheerd vermogen voor de sector Energie en Klimaat bedroeg EUR 787 miljoen per ultimo 2014 (2013: EUR miljoen). 1 De overdracht van het Ampere Equity Fund per 1 januari 2014 heeft geleid tot een daling van het totale beheerd vermogen in de sector Energie en Klimaat met EUR 221 miljoen. Zonder deze overdracht zou het beheerd vermogen in de sector Energie en Klimaat stabiel zijn geweest Op het gebied van energie en klimaat werd een reductie van de CO 2 -uitstoot bereikt van meer dan ton CO 2 door duurzame energieprojecten met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 630,7 MW. Eind 2014 besloeg de totale investeringsportefeuille op het gebied van duurzame energie in Europa meer dan 101 projecten met een totale opwekkingscapaciteit van duurzame energie van circa 630,7 MW. Hiermee wordt de CO 2 -uitstoot jaarlijks met meer dan ton omlaag gebracht. Dit komt overeen met het energieverbruik van Europese huishoudens per jaar. Deze projecten bestaan uit 48 windenergieprojecten, 17 zonne-energieprojecten, 11 biomassaprojecten, 10 warmte/koude-opslagprojecten, één klein hydroproject en acht projecten in een ontwikkelingsfase. De activiteiten van Triodos Groenfonds en Triodos SICAV II Triodos Renewables Europe Fund werden aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland. Triodos Renewables plc werd aangestuurd vanuit het Verenigd Koninkrijk. 1 Dit cijfer is inclusief de beleggingen van Triodos Groenfonds in de biologische landbouwsector. Aangezien dit fonds vanuit de divisie Energie & Klimaat wordt beheerd is dit cijfer in deze divisie opgenomen voor dit verslag. Casestudie In 2014 was Triodos Groenfonds een van de leden van het consortium dat betrokken was bij de financiering van het Westermeerwind-project, een toonaangevend windenergieproject in het water langs de dijken van de Noordoostpolder bestaand uit 48 turbines van elk 3 MW. Het windpark heeft een opwekkingscapacteit van meer dan 500 GWh aan duurzame elektriciteit, genoeg om huishoudens van energie te voorzien. Hierdoor zal het windpark een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid op het gebied van energiebesparing. Ontwikkelingen in 2014 In 2014 heeft Triodos Groenfonds uitvoering gegeven aan haar voornemen om de portefeuille verder te diversifiëren door 10% van het beheerd vermogen te beleggen in duurzame energieprojecten in opkomende markten. Triodos Groenfonds heeft in 2014 twee leningen gefiatteerd: Lake Turkana Wind Park in Kenia en Essel-Clean Solu, een riviercentraleproject in Nepal. Beide projecten hebben er in grote mate aan bijgedragen dat de inwoners van deze landen een betere toegang tot energie hebben gekregen. Het totale beheerd vermogen van het fonds per ultimo 2014 bedroeg EUR 620 miljoen. 191

222 In lijn met de strategie van Triodos Renewables Europe Fund om ervaren ontwikkelaars te steunen bij de toename van de duurzame energieopwekkingscapaciteit in Europa heeft het fonds een volgende belegging gedaan in Silvius Sun. Silvius Sun is een dochtermaatschappij van Solar Access, dat over een portefeuille beschikt van 20 zonne-energieprojecten in België van in totaal 20,4 MW. De zonnepanelen bevinden zich op de daken van commerciële gebouwen. Het beheerd vermogen van het fonds bedroeg per ultimo 2014 EUR 63 miljoen. Triodos Renewables plc heeft twee nieuwe projecten aan haar portefeuille toegevoegd. De in 2014 verworven projecten die zich nu in de bouwfase bevinden zullen in de loop van % toevoegen aan de opwekkingscapaciteit van Triodos Renewables. Triodos Renewables plc heeft in 2014 een record van in totaal 134 miljoen kwh gegenereerd. Het totaal beheerd vermogen van de portefeuille in het Verenigd Koninkrijk bedroeg per ultimo 2014 EUR 104 miljoen. Vooruitzichten Om de overgang van een kolengestookte economie naar een duurzamere economie te bewerkstelligen is het van essentieel belang dat de vraag naar energie daalt, dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie, en dat er op grote schaal wordt belegd in duurzame energiesystemen. Triodos Investment Management is van mening dat duurzame energie de beste oplossing blijft om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zij zal haar jarenlange ervaring met het financieren van duurzame energieprojecten blijven aanwenden om de overgang naar een duurzame economie te katalyseren. Triodos Investment Management is ervan overtuigd dat zij het beheerd vermogen in haar Energie- en Klimaatfondsen verder kan laten groeien. Emerging Markets De fondsen in inclusive finance en duurzame handel hebben als doelstelling om bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve financiële sector in ontwikkelingslanden. Een financiële sector die transparant is en verantwoordelijke financiële diensten biedt aan alle lagen van de bevolking, draagt bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen. Ook het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten en het stimuleren van duurzame landbouw speelt hierin een belangrijke rol. Triodos Investment Management is van mening dat toegang tot financiële diensten een cruciale rol speelt bij het bereiken van mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. De Emerging markets-activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. De gezamenlijke fondsen van de business line Emerging markets groeiden in 2014 met EUR 71 miljoen tot EUR 633 miljoen, een stijging met 12,6% ten opzichte van De activiteiten van Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II Triodos Microfinance Fund, Triodos Sustainable Finance Foundation, Stichting Hivos-Triodos Fonds, Triodos Sustainable Trade Fund en Triodos Renewable Energy for Development fund worden alle aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland. Ontwikkelingen in 2014 In 2014 zijn Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund zeer actief geweest met aandelenbeleggingen. Samen hebben de fondsen aandelen verworven in zes microfinancieringsinstellingen. Tegelijkertijd hebben de fondsen een deel van hun aandelen in drie microfinancieringsinstellingen verkocht omdat zij waren uitgegroeid tot volwaardige banken voor wat betreft bereik, bestuur, risicobeheer en resultaten. 192

223 Inclusive finance Het totaal in beheer gegeven vermogen van de gezamenlijke inclusive finance-instellingen bedroeg EUR 600 miljoen, een stijging van 12,5%. De vier inclusive finance fondsen van Triodos Investment Management: Triodos Fair Share Fund, SICAV-II Triodos Microfinance Fund, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Stichting Hivos Triodos Fonds hebben in microfinancieringsinstellingen en -banken in 47 landen gefinancierd. Deze instellingen hebben in totaal 10,7 miljoen mensen een lening verstrekt (2013: 8,4 miljoen), van wie 70% vrouwen, en 8,3 miljoen mensen de mogelijkheid geboden om te sparen (2013: 7,9 miljoen). 49% van deze klanten woont op het platteland. EUR 633 miljoen Sinds 1994 is ons beheerd vermogen in de microfinancieringssector gegroeid tot EUR 633 miljoen, waardoor we een van de belangrijkste investeerders in de sector zijn. De vier Triodos inclusive finance fondsen zijn aandeelhouder in 22 vooraanstaande en innovatieve microfinancieringsinstellingen en banken over heel de wereld (2013: 22). Senior medewerkers van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Board of Directors van de microfinancieringsinstellingen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren. 193

224 Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen 31 december 2014 Casestudie Triodos Investment Management heeft samen met AccesHolding en responsability het eigendom van de Georgische microfinancieringsorganisatie Credo overgenomen van VisionFund International. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund hebben gezamenlijk een belang van 19,8%. Credo onderscheidt zich als een internationaal erkende aanbieder van microfinancieringsdiensten in heel Georgië. In nauwe samenwerking met de directie van Credo zal Triodos Investment Management, samen met de andere beleggers, voortbouwen op de zeer solide fundering en Credo blijven ontwikkelen tot een sterke aanbieder van duurzame en toegankelijke financiële diensten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de sociale en economische ontwikkelingen in Georgië. Vooruitzichten Voor de inclusive finance fondsen wordt een aanhoudende groei verwacht in lijn met de huidige trends. Triodos Investment Management ziet een sterke vraag naar financiering in opkomende markten en zal nieuwe beleggingen aan de portefeuilles van de inclusive finance fondsen blijven toevoegen. De fondsen zullen zich blijven richten op een breed scala aan instellingen die actief zijn op het gebied van financiële inclusie, zoals traditionele microfinancieringsinstellingen, evenals mkb-banken en microleasingmaatschappijen. 194

225 Kunst en cultuur Triodos Bank loopt al vele jaren voorop op het gebied van financiering van kunst en cultuur. Triodos Bank promoot een sector die volgens haar het meest gebaat is bij een bredere variëteit aan financieringsbronnen, bestaande uit een mix van schenkingen, donaties, subsidies en commerciële financieringen. Triodos Investment Management beheert het in Nederland gevestigde Triodos Cultuurfonds, dat als doelstelling heeft te helpen de sector veerkrachtiger te maken. Het fonds is opgericht in 2006 en belegt in culturele projecten die streven naar verbetering en behoud van kunst en cultuur. Eind 2014 was het totaal netto vermogen van het fonds gedaald met 5,0% tot EUR 97 miljoen (2013: EUR 103 miljoen). Dankzij de door Triodos Cultuurfonds gefinancierde projecten hebben 2,6 miljoen mensen in 2014 theaters en musea bezocht en hebben kunstenaars geprofiteerd van betaalbare, door Triodos Cultuurfonds gefinancierde, atelierruimte. Casestudie In 2014 heeft Triodos Cultuurfonds de samenstelling van haar portefeuille verder gediversifieerd. In lijn met het huidige risico-rendementsprofiel heeft het fonds een aantal leningen verstrekt aan culturele instellingen met een enigszins hoger risicoprofiel en vooruitzichten van bijbehorende hogere rendementen. Deze leningen kunnen bijdragen aan een hoger rendement voor het fonds en stimuleren tegelijkertijd het ondernemerschap in de culturele sector. Een goed voorbeeld hiervan is de Metaal Kathedraal. Deze voormalige kerk wordt thans gebruikt als cultureel platform waar culturele activiteiten, zoals festivals, concerten en presentaties, worden georganiseerd en waar kunstenaars betaalbare werkruimte kunnen huren. Vooruitzichten Triodos Cultuurfonds streeft naar meer diversificatie van haar portefeuille door te beleggen in projecten met gediversifieerde opbrengsten en met in sommige gevallen een commerciëler karakter, terwijl zij tegelijkertijd haar activiteiten voor theaters, musea en kunstenaarscollectieven wil voortzetten. Het toevoegen van dergelijke nieuwe soorten culturele instellingen aan de portefeuille zou moeten resulteren in hogere opbrengsten vanuit het fonds. Triodos Cultuurfonds streeft ernaar om in 2015 een aantrekkelijke propositie te blijven bieden voor beleggers en een directe impact te kunnen realiseren op een gezonde ontwikkeling van de Nederlandse culturele sector. Verwacht wordt dat het volume van het beheerd vermogen van het fonds in 2015 licht zal stijgen. Duurzaam vastgoed De betrokkenheid van Triodos Bank bij de vastgoedsector is gestoeld op een unieke visie op duurzaamheid, gebaseerd op de Triodos Test voor Duurzaam Vastgoed op basis van vier P s: People, Planet, Profit en Project. Triodos Investment Management B.V. beheert Triodos Vastgoedfonds N.V. Triodos Real Estate Investment Management B.V. beheerde Green Offices I CV een beleggingsconstructie die zelf beheerder was van het duurzame hoofdkantoor van het Nederlandse koeriersbedrijf TNT. Triodos Real Estate Investment Management B.V. heeft diverse operationele taken uitbesteed aan Triodos Investment Management B.V. Hier kwam in het eerste kwartaal 2014 een einde aan door de verkoop van het TNT-gebouw. 195

226 Triodos Vastgoedfonds De marktomstandigheden voor vastgoed lijken te verbeteren en herwaarderingen worden minder fors dan in eerdere jaren. Triodos Vastgoedfonds is dankzij een relatief lage leegstand, lange gemiddelde looptijden van huurcontracten, en een focus op beleggingen in kwaliteitsgebouwen, echter goed gepositioneerd in vergelijking met andere vastgoedbeleggingsfondsen. Het fonds krijgt regelmatig erkenning voor de kwaliteit van de portefeuille en zijn visie op vastgoed. In 2014 was Triodos Vastgoedfonds bijvoorbeeld een van de drie genomineerden voor de FGH Vastgoedprijs. De beleggingsportefeuille is in 2014 gekrompen van EUR 71,0 tot EUR 69,7 miljoen als gevolg van de enigszins lagere waardering van de activa in portefeuille. In 2014 hebben de aandeelhouders ingestemd met een wijziging van de statuten, waardoor de nominale waarde van het fonds kon dalen. Hierdoor was Triodos Vastgoedfonds in staat een uitkering te doen aan aandeelhouders. Casestudie GasTerra In 2010 heeft Triodos Vastgoedfonds een leegstaand gebouw aangekocht naast het treinstation in Groningen. Tegelijkertijd ondertekende het fonds een Green Lease contract met GasTerra, de toekomstige huurder van het gebouw. De partners kwamen overeen dat het gebouw zou worden opgeknapt tot een uiterst energiezuinig en duurzaam kantoor met een verbeterd energielabel van G naar A+. In dit Green Lease contract komen huurder en verhuurder overeen dat toekomstige besparingen uit lagere energiekosten ten goede zullen komen aan het budget voor de verbouwing. In april 2013 werd het gebouw geopend door, toen nog, Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Willem Alexander. In 2014 werd het gebouw genomineerd voor de prestigieuze FGH Vastgoedprijs. Vooruitzichten Triodos Investment Management streeft ernaar de kwaliteit van het fonds te handhaven, in het licht van uitdagende marktomstandigheden. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden onderzocht om het beheerd vermogen te laten groeien. Biologisch(e) voeding en landbouw Triodos Investment Management ziet de noodzaak en de mogelijkheid om ondernemingen te ondersteunen die een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een duurzamere levensstijl en economie. Europese biologische en duurzame op de consument gerichte ondernemingen groeien en bereiken een zekere mate van volwassenheid in hun ontwikkeling. Echter, met uitzondering van durfkapitaal en angel investors, worden de kapitaalmarkten het meest gekenmerkt door een kortetermijn focus die niet past bij de langetermijn focus van missiegedreven ondernemingen. Het Triodos Organic Growth Fund, dat in januari 2014 werd opgericht als subfonds van Triodos SICAV II, streeft ernaar deze leemte te vullen. Triodos Organic Growth Fund Triodos Organic Growth Fund is een evergreen -fonds dat voor de lange termijn en missie gerelateerd aandelenkapitaal verstrekt aan toonaangevende ondernemingen in de sector biologische voeding en duurzame consumentenproducten. Sinds de lancering van het fonds op 13 januari 2014 met een omvang van EUR 25,3 miljoen heeft Triodos Organic Growth Fund een groei doorgemaakt met 15,8% tot EUR 29,3 miljoen. 196

227 In 2014 heeft Triodos Organic Growth Fund twee beleggingen gerealiseerd. De eerste belegging van het fonds was in de Deense marktleider in biologische voeding Aarstiderne en de tweede belegging was in het Duitse postorderbedrijf en internetwinkel voor duurzame consumentenproducten Triaz. Casestudie Aarstiderne Sinds februari 2014 is Triodos Organic Growth Fund houder van 20% van de aandelen in Aarstiderne A/S (Deens voor de Seizoenen ). Aarstiderne is leverancier van biologische maaltijdboxen met 120 medewerkers en bezorgt rond maaltijdboxen per week aan zo n afnemers in Denemarken en Zweden op abonnementsbasis. Al vier jaar biedt deze voorloper in de Deense biologische voedingssector zowel traditionele boxen met biologische fruit- en groentesoorten als boxen met afgepaste ingrediënten, inclusief vlees en vis, voor de bereiding van specifieke maaltijden. Recepten worden bijgeleverd. Vooruitzichten Triodos Organic Growth Fund voorziet een groei van haar portefeuille door toevoeging van drie tot vier nieuwe beleggingen. Het fonds richt zich momenteel op beleggingen van EUR 2 tot 6 miljoen elk. De doelstelling van het fonds is om eind 2015 circa 65% van de totale intrinsieke waarde te hebben belegd. Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen Triodos SICAV I bestaat uit vier in Luxemburg gevestigde subfondsen die worden gedistribueerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. In 2014 is Triodos SICAV I de historische mijlpaal van EUR 1 miljard aan beheerd vermogen gepasseerd. De fondsvolumes van Triodos SICAV I zijn in 2014 gegroeid met 52,9% tot EUR miljoen. De vier fondsen zijn Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Pioneer Fund, Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund en beleggen alle in aandelen en obligaties van beursgenoteerde ondernemingen die vanuit maatschappelijk en milieuoogpunt goed presteren in vergelijking met de collega s in hun sector. Met hun werk hebben de Triodos SICAV I-fondsen diverse prijzen in de wacht gesleept. Zo heeft Triodos Sustainable Mixed Fund de CASH Fund Award gekregen als beste fonds in de categorie Mixed Global Currency Balanced en kwam Triodos Investment Management in 2014 bij de uitreiking van De Standaard-La Libre Belgique Award bij de Fondsprijzen België uit de bus als beste manager van Socially Responsible Investment fondsen. Engagement Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 2014 tot positieve resultaten geleid. Triodos Research maakte bij 125 aandeelhoudersvergaderingen gebruik van stemrechten namens Triodos SICAV I. De bedrijven werden van tevoren geïnformeerd over de kwesties die Triodos in stemming wilde brengen, zodat organisaties zich daarop op een zinvolle manier konden voorbereiden. In totaal is Triodos Research 495 keer de dialoog aangegaan met 241 ondernemingen. Dit heeft geleid tot een aantal aanzienlijke verbeteringen in hun MVO-beleid en hun resultaten. Hiermee heeft Triodos duidelijk aangetoond dat duurzaam beleggen op de beurs kan leiden tot materiële ontwikkelingen in duurzaam gedrag van ondernemingen. 197

228 Vooruitzichten Triodos Investment Management verwacht dat de aanhoudende instroom van nieuwe beleggingen in 2015 stabiel zal blijven en zal leiden tot verdere groei van het beheerd vermogen bij de fondsen. Triodos Investment Management zal de verdere ontwikkeling van de SRI-fondsen in 2015 onderzoeken. Financiële resultaten Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is per ultimo 2014 gegroeid met 6% tot EUR 2,7 miljard. De bedrijfsopbrengsten (exclusief buitengewone resultaten) zijn gestegen met 4,8% tot EUR 25,3 miljoen (2013: EUR 24,2 miljoen). De totale baten bedroegen EUR 30,8 miljoen dankzij buitengewone winsten op beleggingen als gevolg van de verkoop van aandelenbeleggingen in Emerging Markets. De kosten zijn in 2014 gestegen met 7,8% tot EUR 19,9 miljoen (2013: EUR 18,5 miljoen), voornamelijk als gevolg van de hogere directe en indirecte personeelskosten. De winst na belasting bedroeg EUR 8,2 miljoen, een stijging van 76,4% in vergelijking met Deze sterke stijging van de winst is voornamelijk te danken aan de winsten op beleggingen als gevolg van de verkoop van aandelenbeleggingen in de portefeuilles van Triodos Sustainable Finance Foundation en Hivos Triodos-Fund. De nettowinst, zonder de buitengewone baten, bedroeg EUR 4,1 miljoen, een daling met 4,1% in vergelijking met 2013 (EUR 4,7 miljoen). De balans van Triodos Investment Management bestaat voornamelijk uit liquide middelen, kortlopende vorderingen op beheerde entiteiten en kortlopende schulden aan Triodos Bank. Vooruitzichten Triodos Investment Management heeft het volste vertrouwen dat de door haar beheerde fondsen beleggers zullen blijven aantrekken en zullen blijven groeien, voortbouwend op meer dan 20 jaar ervaring in het samenbrengen van waarden, visie en beleggingsrendementen. In 2015 wordt een groei van het beheerd vermogen van rond 10% verwacht. Triodos Investment Management is goed gepositioneerd voor verdere groei, met een stijgende vraag van impactbeleggers die op zoek zijn naar een ervaren, betrouwbare en professionele impact beleggingspartner. Ter versterking van haar reputatie als innovatieve beleggingsbeheerder zal zij zich binnen de bestaande fondsen blijven ontwikkelen en uitbreiden en nieuwe waarden gedreven beleggingsoplossingen creëren. Triodos Investment Management zal met name de verdere ontwikkeling van haar SRI-fondsen onderzoeken. Dit zal verder bijdragen aan het bereiken van de missie van Triodos Investment Management en de impact van haar fondsen vergroten. Dit is met name van belang in een competitieve markt waarin steeds meer organisaties zichzelf presenteren als maatschappelijk verantwoorde beleggers. Triodos Investment Management zal zich in strategisch opzicht blijven richten op individuele beleggers, maar ook in toenemende mate op vermogende particulieren, family offices en semi-institutionele beleggers. Triodos Investment Management zal tevens haar internationale spreiding vergroten. In het kader van de ambitie om verdere groei van behaalde impact te realiseren, en met uitdagende marktomstandigheden en toenemende regelgeving in het achterhoofd, streeft Triodos Investment Management naar een groei van haar beheerd vermogen tot EUR 3,1 miljard in

229 Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket financiële en niet-financiële diensten. Daarbij richt Private Banking zich op vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen, die daarmee kunnen investeren in duurzaam ondernemen. Haar voornaamste doel is het aangaan van een zinvolle dialoog met haar klanten, begrijpen wat zij nodig hebben op financieel gebied en aanwenden van haar expertise om beleggingen te gebruiken voor de financiering van op waarden gebaseerde ondernemingen. Duurzaam vermogensbeheer vormt de kern van de activiteiten. Triodos Bank Private Banking biedt zowel Triodos beleggingsfondsen aan als individueel vermogensbeheer. De onderzoeksafdeling Triodos Research onderzoekt welke ondernemingen voor belegging in aanmerking komen. Triodos Bank Private Banking is actief in Nederland en België en is van plan binnen drie jaar toe te treden tot de Duitse markt. Met uitzondering van Triodos Bank België, die op het gebied van Private Banking-diensten samenwerkt met Puilaetco Dewaay Private Bankers, is Private Banking een samenwerking aangegaan met Triodos MeesPierson Investment Management. Triodos MeesPierson is een joint venture die de brede expertise op het gebied van vermogensbeheer van ABN AMRO MeesPierson combineert met de deskundigheid op het gebied van duurzaamheid. Triodos MeesPierson beheert de duurzame activa van klanten van Triodos Bank en ABN AMRO MeesPierson. Prestaties Focus op duurzaamheid De beleggingen van Triodos zijn gebaseerd op belangrijke duurzaamheidsthema s zoals Energie en klimaat of Voedsel en landbouw. De bank beoogt met die beleggingen een combinatie te kunnen bieden van grote duurzame impact en redelijke rendementen. Klanten van Triodos Private Banking in Nederland krijgen toegang tot deze beleggingen via vermogensbeheer (60%, 2013: 55%), beleggingsadvies (8%, 2013: 9%) en zelfstandig beleggen ( execution only ) (32%, 2013: 36%). 199

230 Toevertrouwde middelen Triodos Bank Private Banking in miljoenen euro s De lichte daling bij beleggingsadviezen is in lijn met de verwachtingen na de invoering van een nieuwe transparante prijsstructuur voor advieserlening eind Klanten betalen Triodos Private Banking nu rechtstreeks voor beleggingsadvies zodat er geen sprake meer is van verborgen kosten. Door deze ontwikkeling heeft een beperkt aantal klanten ervoor gekozen om in 2014 over te stappen op andere diensten. Een derde van de toevertrouwde middelen van Private Banking wordt belegd in duurzame beleggingsfondsen, certificaten Triodos Bank of spaarproducten van Triodos Bank. Private Banking informeert klanten over fondsspecificaties, maakt bekend wat de duurzame impact van beleggingen van klanten is en faciliteert transacties van klanten. De totale activa van Private Banking in België zijn gegroeid tot bijna EUR 600 miljoen, waarvan EUR 389 miljoen adviesverlening en EUR 207 miljoen vermogensbeheer. Financiële resultaten De totale toevertrouwde middelen van Triodos Private Banking in Nederland stegen met EUR 100 miljoen tot EUR miljoen, een groei van 10%. In 2013 was dit EUR 100 miljoen (12%). In Nederland was de groei opnieuw voornamelijk te danken aan particulieren. Stichtingen en religieuze instellingen waren ook in 2014 terughoudend voor wat betreft het toevertrouwen van kapitaal. 200

231 Beleggingsresultaat 2014 was een uitzonderlijk jaar voor beleggingen. Terwijl de rentetarieven voor gewone spaargelden extreem laag bleven, boden alle drie duurzame vermogenscategorieën (aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen) substantiële, positieve rendementen. Het rendement van defensieve portefeuilles met circa 25% aandelen bedroeg 8,7% (2013: 5,5%), dat van neutrale portefeuilles met circa 50% aandelen 11,6% (2013: 11,3%). De resultaten van de duurzame aandelenportefeuilles van Triodos waren 2% lager dan de algemene MSCI-index. Desondanks was het rendement 17,2%. De resultaten van Triodos Private Banking waren sinds de aanvang van de activiteiten in 2006 ruim 20% hoger dan de MSCI-index. Resultaat Triodos Aandelenportefeuille t.o.v. MSCI Begin = 100 bij oprichting Private Banking in september 2005 Missiegedreven beleggingen Het rendement van de derde categorie van alternatieve beleggingen of missiegerelateerde beleggingen van Private Banking, die uitsluitend in Nederland worden aangeboden, bedroeg in ,5%, tegenover een negatief rendement van 8,6% in Binnen deze beleggingscategorie stegen de resultaten van zowel Triodos Fair Share Fund als Triodos Renewables Europe Fund 3,9% respectievelijk 3,5% (2013: +6,8% respectievelijk 5,0% ). Overige ontwikkelingen Aanhoudende winstgevendheid De winsten van Triodos Private Banking waren in 2014 met EUR 0,7 miljoen (2013: EUR 0,7 miljoen) stabiel. In België zijn de resultaten van Private Banking en Particulier Bankieren volledig geconsolideerd in de cijfers van de vestiging. 201

232 Uit de resultaten In 2014 heeft Private Banking verder geïnvesteerd in versterking van het relatiemanagement en ondersteunende en compliancefuncties van de organisatie. Dit zijn alle randvoorwaarden voor verdere groei. Vooruitzichten Sinds 2013 heeft Triodos Private Banking een gemiddelde groei gerealiseerd van 10 à 15% per jaar. Zij verwacht een groei op langere termijn van tussen 15 en 20%. Volgens het meest recente Eurosif rapport worden deze aspiraties gesteund door de markt voor duurzame bancaire diensten. Voor 2015 wordt een groei in belegbaar vermogen van ten minste EUR 10 miljoen voorzien voor klanten die tussen EUR en EUR beleggen. In België zal Triodos Private Banking haar bestaande private banking-activiteiten in 2015 verder uitbreiden. Daarbij wordt bijzondere nadruk gelegd op particulier vermogensbeheer. Groei van de populariteit van duurzame beleggingsproducten mag dan welkom zijn, niet alle productinnovaties op dit gebied zijn positief. Met name de opkomst van duurzame indextrackers is zorgwekkend omdat de lage kosten die zij duurzame ondernemingen bieden veelal ten koste gaan van een kostbare effectieve dialoog. Zonder dialoog met de partijen waarin wordt belegd, is het effect op maatschappij en milieu dat de kern vormt van het werk van Triodos een stuk kleiner. Triodos Private Banking zal zich blijven richten op verbreding en verdieping van haar contacten met klanten, om zo het verband aan te tonen tussen een zinvolle dialoog en hogere positieve, duurzame impact. Zeist, Albert van Zadelhoff, Managing Director 202

233 100% Impact Onze visie op impact Onze visie op het meten van impact weerspiegelt onze missie. Onze impact in een mondiale context We willen onze impact in een mondiale context plaatsen en uiteindelijk de duurzaamheid van verschillende banken beoordelen. Cultuur We financieren een breed scala aan kunstenaars en organisaties en ondernemers. Onze impact op de bancaire sector Naast het financieren van vooruitstrevende ondernemingen willen we invloed uitoefenen op de banksector zelf. Milieu We helpen onze klanten een positief verschil te maken op ons milieu. Sociaal Buiten Europa zijn onze investeringsactiviteiten gericht op waardengedreven instellingen. 203

234 Onze visie op impact Het grotere geheel Als het gaat om onze impact vinden we kwaliteit belangrijker dan kwantiteit We streven naar een zo groot mogelijke impact door uitsluitend duurzame ondernemingen te financieren We zijn volledig transparant over de impact van het geld dat aan ons is toevertrouwd Onze visie op het meten van impact weerspiegelt onze missie. Dit betekent dat we allereerst kijken naar kwalitatief bewijs van onze impact, en dit alleen onderbouwen met een getal als dit relevant is. Waar het om gaat is dat we relevante, verifieerbare informatie willen verstrekken, waaruit de gedegen kennis op het vlak van financiering van de reële economie van Triodos Bank blijkt. Waarom is impact belangrijk? Mensen die bij ons bankieren zijn geïnteresseerd in meer dan alleen financiële producten en diensten; het gaat hen om de maatschappelijke en ecologische impact die zij en hun geld in de wereld hebben. Door te onderzoeken wat de impact van Triodos Bank is, kunnen we beter laten zien hoe het geld van mensen positief wordt aangewend. Ook hopen we ondernemers te inspireren door voorbeelden te geven van hoe hun impact kan worden vergroot. Daarbij vragen we de ondernemers die wij financieren zelf om onze impact te beoordelen. Ons effect op de maatschappij De missie van Triodos Bank is om geld te laten werken voor een positieve maatschappelijke, ecologische en culturele verandering. Daarom zijn wij geïnteresseerd in de impact van onze activiteiten op de maatschappij en het milieu. Om er zeker van te zijn dat onze invloed positief is, investeren we alleen in duurzame ondernemingen en gebruiken we alleen reëel geld dat door spaarders en investeerders aan ons is toevertrouwd. Authenticiteit staat centraal bij de visie van Triodos Bank op het beoordelen van impact. 204

235 Groter is niet altijd beter Triodos Bank hanteert een onconventionele benadering voor het beoordelen van impact. Natuurlijk zijn cijfers belangrijk; ze vormen echter niet ons uitgangspunt. Dit klinkt misschien ongewoon, want de heersende opvatting is dat alles draait om conventionele groei, stijgende lijnen en grotere aantallen. Maar dat niet altijd terecht. Als uw bank zich bijvoorbeeld bezighoudt met duurzame verandering kan het financieren van één nieuwe innovatieve onderneming die de motor is achter een geheel nieuwe duurzame sector, meer impact hebben dan het financieren van tien gevestigde ondernemingen in een volwassen sector. Duurzame ideeën tot leven brengen Uit onze kredietverlening blijkt onze gerichtheid op het realiseren van positieve impact en ecologische duurzaamheid, menselijke waardigheid en economische veerkracht. Daardoor kunnen de ondernemingen die wij financieren de levenskwaliteit van mensen helpen verbeteren. Door financiering van en samenwerking met vooruitstrevende ondernemers in onze kernsectoren kunnen we goede ideeën werkelijkheid laten worden, en de impact bereiken die wij en onze klanten voor ogen hebben. En we laten via onze websites zien hoe Triodos Bank het geld dat door onze klanten aan ons is toevertrouwd, uitleent en investeert. 205

236 Context is alles Om te begrijpen wat echte impact is, zijn authentieke verhalen essentieel Onze focus op impact bepaalt welke sectoren we financieren en hoe we ze financieren We zijn volkomen transparant over de methodes die we gebruiken en de dilemma s waarvoor we staan bij het beoordelen van onze impact Context is essentieel Om onze visie en de mate waarin we deze realiseren beter te kunnen begrijpen, vertellen we de verhalen die het grote geheel illustreren. Deze verhalen bieden de context en achtergrond van onze activiteiten. De voorbeelden in het verslag zijn representatief voor gebieden waarop we ons hebben gefocust, omdat ze de belangrijkste aspecten van ons werk als geheel vertegenwoordigen en/of verband houden met hun aanzienlijke potentieel voor de toekomst. De sectorimpact van Triodos Bank Ons uitgangspunt is van essentieel belang voor de sectoren die we financieren en de impact die we beogen. We nemen de tijd om ons verder te verdiepen in de markten waarin we actief zijn en er zeker van te zijn dat we zinvolle relaties opbouwen met en werkelijk relevante diensten verlenen aan de ondernemingen die de drijfveer zijn achter de ontplooiing van deze sectoren. Zo financieren we vernieuwende scholen niet omdat we denken dat we daarmee veel geld kunnen verdienen; we financieren ze omdat we denken dat kinderen de kans moeten krijgen om zich volledig te kunnen ontwikkelen. In onze optiek is vernieuwend onderwijs een van de manieren om dat te doen. Vervolgens gaan we op zoek naar een financieel duurzame manier om dat te bewerkstelligen. Onze impact zegt iets over de mate waarin we in de eerste plaats in de behoeften van de sector hebben voorzien, en is afhankelijk van ons vermogen om dat op een professionele, financieel gezonde manier te doen. Methoden We streven ernaar om zo gedegen mogelijk te werk te gaan bij het ontwikkelen van een methode achter de getoonde impactcijfers, en om volledig transparant te zijn over de aannames die we daarbij hebben gedaan. Dit verslag markeert het begin van een proces om de impact van het werk van Triodos Bank beter te kunnen beoordelen en communiceren. We verwachten dat dit proces de komende jaren een sterke ontwikkeling zal doormaken en ontvangen graag feedback. Dit jaar hebben we er samen met onze accountants aan gewerkt om een beperkte mate van accuraatheid te bieden inzake de impactgegevens die we in het Verslag van de Directie publiceren, ter verdere verbetering van ons verslag en de daarin opgenomen informatie. 206

237 De toekomst van positieve impact We willen onze benadering met anderen in de financiële sector delen en zo onze impact beter te kunnen begrijpen, beheren en communiceren. In de loop van 2015 zullen we met andere stakeholders samenwerken, onder andere aan een project over Positieve Impact. dat door UNEP FI wordt gecoördineerd. om te onderzoeken hoe interne processen, beleidsregels en verslagleggingsmethoden kunnen bijdragen aan een grotere mate van positieve impact binnen banken. Ook willen we de manier waarop we onze impact beoordelen en categoriseren verfijnen door de volgende aspecten in overweging te nemen: De mate van impact die Triodos Bank heeft via het financieren van ondernemers De mate van impact die het specifieke project dat wordt gefinancierd zal hebben De mate van impact die het specifieke project kan hebben op de sector waarin Triodos Bank actief is De mate van impact die de klant heeft op de maatschappij (in het algemeen) We hebben dit proces opgestart door deze categorieën te gebruiken bij de praktijkvoorbeelden die verspreid over dit hoofdstuk zijn opgenomen. Ook zullen we een actieve rol blijven spelen in de ontwikkeling van de GABVscorecard, om een effectief instrument te bieden aan stakeholders voor de beoordeling van de duurzaamheidsinspanningen van banken. We werken ook aan de bouw van meer solide methoden voor toezicht op en het verzamelen van niet-financiële impactgegevens in de vestigingen en Triodos Investment Management, naar aanleiding van de accountantscontrole in 2014 van de impactgegevens zoals die zijn opgenomen in het Verslag van de Directie. Inzicht in het taartdiagram Het taartdiagram op de homepage van dit verslag toont het aandeel van de financieringen door Triodos Bank aan bepaalde sectoren als percentage van onze totale kredietportefeuille. Deze percentages zijn exclusief de vermogensbeheeractiviteiten van Triodos. Overigens hebben we ook voorbeelden van de impact van ons vermogensbeheerbedrijf Triodos Investment Management opgenomen in de impactmetingen, verderop in dit verslag. We denken dat dit relevant is om een compleet beeld te schetsen van de impact van de Triodos Groep. 207

238 Onze impact op de bancaire sector Invloed uitoefenen op het bankwezen We hebben invloed op het bankwezen in het algemeen, niet alleen op de ondernemingen die we financieren We promoten diversiteit, transparantie en duurzaamheid We zijn actief op nationaal, Europees en internationaal niveau Ons kredietverleningsproces integreert ecologische duurzaamheid, menselijke waardigheid en economische veerkracht, zodat de ondernemingen die wij financieren de levenskwaliteit van mensen kunnen helpen verbeteren. Naast het financieren van vooruitstrevende ondernemingen willen we in lijn met onze missie ook invloed uitoefenen op de banksector zelf. Want hoe duurzamer, gevarieerder en transparanter de banksector, hoe sterker volgens ons de levenskwaliteit van mensen zal verbeteren. De zes stappen van Triodos Bank om de sector te veranderen 1 Verankeren van onze waarden en systeembreed duurzaamheidsdenken in onze activiteiten 2 Uitsluitend financieren van sociale, ecologische en culturele projecten met een positieve impact 3 4 Toepassen van strikte krediet- en beleggingsvoorwaarden en ontwikkelen van specialistische sectorkennis Transparantie over wie we financieren en over ons bedrijfsmodel 5 Bewijzen dat een op waarden gebaseerd bankmodel commercieel robuust en veerkrachtig kan zijn 6 Samenwerken op praktisch en strategisch niveau met andere waardengedreven banken overal ter wereld, om een beweging te doen ontstaan en daarmee invloed uit te oefenen op de bredere banksector met de kracht van onze impact 208

239 Onze impact op de bancaire sector en het bedrijfsleven We investeren tijd en moeite om invloed uit te oefenen op de sector zelf: op nationaal niveau in alle landen waarin Triodos Bank actief is, door samen te werken met beleidsmakers en anderen aan de toekomstige koers van de banksector. Op Europees niveau door als medeoprichter betrokken te zijn bij initiatieven zoals het Sustainable Finance Lab, een organisatie die in het leven is geroepen om praktische ideeën te ontwikkelen voor een robuustere, duurzame banksector. Op internationaal niveau door medeoprichter te zijn van de Global Alliance for Banking on Values, een internationaal netwerk van duurzame banken die zich inzetten voor een grotere impact van de individuele leden en waardengedreven banken in bredere zin. Een nieuwe manier van bankieren Wij zijn van mening dat de banksector kan profiteren van de integratie van drie kernconcepten: diversiteit, transparantie en duurzaamheid. Diversiteit in bankieren Allereerst zijn we van mening dat een gevarieerd banksysteem ten goede zal komen aan de diversiteit van onze economieën. We hebben meer kleinere banken nodig, niet een klein aantal grote banken. Uiteindelijk is dit een uitdaging voor overheden en toezichthouders, net als voor banken zelf. Ook willen we onze rol spelen bij het ondersteunen van andere financiële instellingen via netwerken zoals de Global Alliance for Banking on Values. Transparant bankieren Vertrouwen is een essentieel onderdeel van bankieren. Het vertrouwen zal alleen volledig worden hersteld als de bankensector transparant is over zijn bedrijfsmodellen en kredietactiviteiten, zodat stakeholders weten wat een bank met hun geld doet, en hoe hun bank winst of verlies maakt. Hoewel dit iets is wat moet worden ingegeven door de wensen van de consument, wil Triodos Bank gelden als referentiepunt van transparantie in bankieren. Daarom publiceert Triodos Bank gegevens van al haar kredieten. Duurzaam bankieren We zijn ervan overtuigd dat de beginselen van duurzaamheid van fundamenteel belang zijn voor de verantwoordelijkheden van banken. Een gezonde economie kan ontstaan als bij ondernemerschap en kredietverlening rekening wordt gehouden met ecologische en maatschappelijke effecten op de lange termijn. 209

240 Duurzaam investeren in grote bedrijven Sommige investeerders willen zo duurzaam mogelijk investeren in beursgenoteerde ondernemingen. Triodos Bank heeft mogelijkheden voor klanten gecreëerd om te investeren in de duurzaamste beursgenoteerde ondernemingen via op duurzaamheid gescreende Social Responsible Investment (SRI)-fondsen. Ondernemingen in deze fondsen worden met zorg geselecteerd op hun duurzaamheidsprestaties in vergelijking met die van andere bedrijven in dezelfde sector, en voldoen aan de minimumstandaarden voor investeren van Triodos Bank. Daarnaast zijn we met een groot aantal van die ondernemingen een constructieve dialoog aangegaan over hun duurzaamheidspraktijken. In 2014 zijn we 495 keer (2013: 554) de dialoog aangegaan met 241 ondernemingen (2013: 250). Lees meer over onze betrokkenheid en de resultaten in ons Company Engagement Report 2014 Duurzaamheidsprestaties Triodos Research maakt gebruik van een gevarieerde reeks indicatoren voor de beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde ondernemingen, zodat het fonds kan bepalen hoe duurzaam een onderneming is in vergelijking met andere ondernemingen in de sector. Zie onderstaande tabel voor nadere gegevens. In de tabel worden de duurzaamheidsscores van de portefeuilles van de twee SRI-fondsen van Triodos Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Equity Fund vergeleken met duurzaamheidsscores van de indexen. Duurzaamheidsscores Gemiddelde indicatieve scores* (0-100) iboxx Non-Sovereigns Index Verschil Obligatieportefeuille Aandelenportefeuille MSCI World Index Verschil Milieu Sociaal Governance * De scores zijn gebaseerd op de ratings van Sustainalytics, waarbij aangepaste wegingsfactoren zijn toegepast. Voor de obligaties gaan de duurzaamheidsscores over het deel van de portefeuille en de index dat geen staatsobligaties omvat. Er zijn ratings beschikbaar voor alle ondernemingen en instellingen in de portefeuille, en voor ongeveer 85% van de onderliggende activa in de index. De bovenstaande scores hebben geen betrekking op staatsobligaties. De aandelenportefeuille bestaat uit ondernemingen met duurzame producten en diensten leveren en ondernemingen die binnen hun sector de beste prestaties leveren. De bovengemiddelde duurzaamheidsscore van de portefeuille van het fonds heeft betrekking op 88% van de door het fonds geïnvesteerde middelen. Alle ondernemingen waarvoor geen duurzaamheidsscore beschikbaar is, hebben duurzame bedrijfsactiviteiten. De tabel toont de scores per 31 december

241 Hoe we ondernemingen stimuleren transparanter te zijn Transparantie is van essentieel belang voor duurzame financiering. Daarom is het één van de kernprincipes van Triodos Bank. De Triodos SRI-fondsen behoren tot de meest transparante in de sector volgens het European Sustainable Investment Forum en het bureau van de Verenigde Naties dat toezicht houdt op de Principes voor Verantwoord Investeren van de VN. We zijn een van de weinige aanbieders die verslag uitbrengen over onze onderzoeksmethoden, onze beleggingscriteria, ons volledige beleggingsuniversum en de beleggingsportefeuille per fonds. We vertellen u wat ons leidt bij het stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen (richtlijnen voor stemmen met een machtiging) en hoe we per onderneming hebben gestemd. Voor nadere gegevens zie onze website inclusief portefeuilles, richtlijnen voor stemmen, de transparantiecode van Eurosif SRI en een brief waarin alle ondernemingen waarin we investeren worden opgeroepen een grotere diversiteit van het Bestuur te bewerkstelligen. 211

242 Onze impact in een mondiale context Een vergelijking van de impact van banken op internationaal niveau We willen de duurzaamheid van banken op internationaal niveau beoordelen en verbeteren We willen ervoor zorgen dat aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden wordt voldaan Daarvoor hebben we samen met GABV-leden een scorecard ontwikkeld Een kader voor verandering We willen onze impact in een mondiale context plaatsen en uiteindelijk de duurzaamheid van verschillende banken beoordelen. Een goede manier om dit te doen is aan de hand van een impactscorecard, die we hebben ontwikkeld met vooraanstaande waardengedreven banken van over de hele wereld, verenigd in de Global Alliance for Banking on Values (GABV). De scorecard biedt een relatief eenvoudig kader waarmee stakeholders kunnen zien in hoeverre een bank, van welk type dan ook, haar beloften op het gebied van duurzaamheid nakomt. Met de scorecard kunnen stakeholders onderscheid maken tussen de duurzaamheidsprestaties van banken. Dit is vooral belangrijk omdat GABV-banken zich van andere banken onderscheiden in die zin dat ze ernaar streven iets te doen voor mens en milieu. Hun werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid zijn voor hen geen bijzaak, maar hoofdzaak. De scorecard is ontworpen voor het meten van: Basisvereisten die aan een duurzame bank worden gesteld, zoals haar missie en houding ten opzichte van transparantie Objectieve factoren, zoals het aandeel van de activa van een bank die worden ingezet voor de reële economie Kwalitatieve elementen die een beeld schetsen van hoe een bank deze intenties omzet in daden 212

243 Wat is de Global Alliance for Banking on Values (GABV)? De GABV is een groeiend netwerk van onafhankelijke duurzame banken die financiën gebruiken om een duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen voor mensen en gemeenschappen die niet bereikt worden en voor het milieu. De organisatie bestaat uit een 25-tal duurzame banken op zes continenten, met een gezamenlijk vermogen van circa USD 100 miljard. Samen streven de leden van de GABV ernaar de impact van duurzaam bankieren wereldwijd te vergroten. Banken die tot de GABV behoren voldoen alle aan zes principes van duurzaam bankieren. Deze principes laten zien hoe waardengedreven banken verschillen van andere banken, met name banken die primair worden gedreven door financieel gewin. 1. De drievoudige benadering (People, Planet, Profit) centraal bij het bedrijfsmodel 2. Geworteld in gemeenschappen, het bedienen van de reële economie en het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsmodellen die aan hun behoeften voldoen 3. Langdurige relaties met cliënten en een direct inzicht in hun economische activiteiten en de bijbehorende risico s 4. Kijkend naar de lange termijn, zichzelf bedruipend en bestand tegen verstoringen van buitenaf 5. Transparante en inclusieve governance 6. Al deze principes verankerd in de cultuur van de bank Deze principes staan centraal bij de ontwikkeling van datgene wat we beoordelen in de scorecard. 213

244 De GABV-scorecard De Global Alliance for Banking on Values (GABV) heeft de scorecard ontwikkeld om stakeholders een integraal overzicht te geven van de duurzaamheidsprestaties van individuele instellingen en ze uiteindelijk in staat te stellen om de duurzaamheidsprestaties van verschillende banken met elkaar te vergelijken. Triodos Bank publiceert haar scorecard voor het tweede jaar op rij. In de toekomst zullen alle GABV-leden en andere banken er gebruik van maken om de transparantie rond de duurzaamheidsprestaties van banken te vergroten voor nog meer stakeholders Bekijk de duurzaamheidsprestaties van Triodos Bank in de GABV-scorecard via onderstaande tabs: Overzicht De scorecard maakt onderscheid tussen basisvereisten, kwantitatieve factoren aangevuld met een korte toelichting, en kwalitatieve elementen. Deze hoofdstukken bevatten nadere gegevens over de missie en transparantie van een bank, bouwen hierop voort met zorgvuldig geselecteerde gegevens die aangeven in welke mate een bank duurzaamheid als kernactiviteit heeft en lichten toe hoe een duurzaamheidsagenda zich vertaalt naar de dagelijkse praktijk van een bank en haar medewerkers. 214

245 Basisvereisten Gereguleerde financiële instelling Triodos Bank is een gereguleerde financiële instelling met vestigingen in Nederland, waar tevens haar hoofdkantoor zich bevindt, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, en een agentschap in Frankrijk. Triodos Bank N.V. valt onder het regelgevingskader van DNB. Alle entiteiten van Triodos Bank, inclusief al haar vestigingen, staan onder toezicht van DNB. Triodos Bank valt onder het depositogarantiestelsel dat bescherming biedt voor spaartegoeden en deposito's tot EUR Triodos Bank biedt een compleet pakket bancaire diensten in de meeste landen waarin zij opereert, neemt tegoeden aan, verstrekt kredieten en verleent betalingsdiensten in al die landen. Kamer van Koophandel: Utrecht Bankvergunning sinds 1980 op grond van Art. 2:13, lid 1, Wft Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten. Missie Triodos Bank streeft ernaar: bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen; onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. Triodos Bank is de enige pan-europese waardengedreven bank. Meer informatie over de missie van Triodos Bank vindt u op de website. Transparantie in verslaglegging Triodos Bank streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen in impactrapportage in de bancaire sector. Daartoe publiceert de bank op verschillende manieren gegevens van al haar kredieten in elk land waarin zij opereert, waaronder via Mijn Geld Gaat Goed, een online tool op al haar websites, via een mobiele app in Nederland (de eerste app ter wereld waarmee klanten van een bank kunnen zien welke ondernemingen met hun spaargeld worden gefinancierd), en door middel van on- en offline berichtgeving. In het online jaarverslag van Triodos Bank staan interviews met ondernemers die door Triodos Bank worden gefinancierd en met medewerkers die toelichting geven op de impact van de activiteiten van de bank. Als instelling die bij haar activiteiten positieve impact als uitgangspunt heeft, heeft Triodos Bank altijd een verslag opgesteld waarin haar financiële en niet-financiële impact is geïntegreerd. Dit jaar zijn de impactgegevens van de bank voor het eerst aan een accountantscontrole onderworpen en in het jaarverslag 2014 verwerkt. Triodos Bank heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de GRIverslaggevingsrichtlijnen, heeft de laatste vijf jaar op A+ niveau in haar jaarverslag gerapporteerd, en heeft nu de G4-richtlijnen van de GRI overgenomen waarin voor de bank en haar stakeholders belangrijke zaken bij de verslaglegging centraal worden gesteld. Triodos Bank heeft haar medewerking verleend en is een actieve stakeholder in de Principles for Investors in Inclusive Finance, onderdeel van de VN Principes voor Verantwoord Investeren (UNPRI). Ook heeft de bank zitting in onder andere de Investors Council van het Global Impact Investing Network. De beleggingsfondsen van Triodos Investment Management publiceren jaarverslagen en organiseren Algemene Vergaderingen voor hun beleggers, waarbij zij in contact kunnen treden met medewerkers van deze fondsen. Klanten kunnen direct in contact komen met de ondernemingen die door Triodos Bank worden gefinancierd via van speciale evenementen in alle landen, en ook tijdens de Algemene Vergadering van de bank. 215

246 Kwantitatieve factoren Deze cijfers bieden inzicht in drie essentiële elementen van de activiteiten van een bank, die alle nauw verband houden met de mate van duurzaamheid van die bank; de financiële levensvatbaarheid van de instelling, haar focus op de reële economie (dat deel van de economie dat zich richt op productie van echte goederen en diensten, in tegenstelling tot dat deel van de economie dat zich richt op handel op de financiële markten), en de mate waarin de bank zich bij haar activiteiten richt op een 'triple bottom line' van sociale (people), ecologische (planet) en economische (prosperity) belangen. Deze indicatoren werden afgeleid van de principes voor duurzaam bankieren, waarin de belangrijkste pijlers van wat een bank tot een waardengedreven bank maakt worden beschreven. Veerkracht van de bank via inkomsten 3-jarig gemiddeld rendement op eigen vermogen 0,45% (2013: 0,45%) Het rendement op eigen vermogen vertelt u hoe winstgevend een bank is en is een goede maatstaf voor de bedrijfsprestaties van een bank. Dit is belangrijk omdat duurzame banken financieel veerkrachtig moeten zijn zodat ze ook op lange termijn een positieve impact hebben. Het is redelijkerwijs aannemelijk dat als van een bank de winsten buitensporig hoog zijn, deze bank onverantwoorde risico's neemt en deze winst ten koste gaat van haar klanten. Marktvergelijking 3-jarig gemiddeld rendement op eigen vermogen Om goed te begrijpen hoe winstgevend een bank is en om geen appels met peren te vergelijken, moet de winstgevendheid van een bank worden vergeleken met die van andere banken in dezelfde markt. We werken onze marktvergelijkingsinformatie op dit moment bij zodat we later dit jaar actuelere cijfers kunnen publiceren. Veerkracht van de bank via kapitaal eigen vermogen/balanstotaal 9,8% (2013: 10,1%) Het verhoudingscijfer eigen vermogen/balanstotaal laat zien hoe sterk een bank is. Het omvat de totale balans. Dit betekent dat het een transparante en conservatieve maatstaf is van de veerkracht van een bank. Dit is belangrijk voor waardengedreven banken die zijn gericht op blijvende voordelen voor de maatschappij, en dus sterke kapitaalposities willen ontwikkelen waarmee ze op lange termijn sterker worden. Andere ratios, zoals risicogewogen activa, worden voor hetzelfde doel gebruikt maar zijn ingewikkelder en minder transparant. De GABV scorecard heeft bewust gekozen voor de ratio eigen vermogen/balanstotaal. Ter vergelijking: een benchmark van 8% is aanzienlijk hoger dan wat op grond van regelgeving is vereist. De verhouding eigen vermogen/balanstotaal van Triodos Bank scoorde consequent ruim boven dit niveau. 216

247 Veerkracht van de bank via kwaliteit van de activa activa van mindere kwaliteit/ balanstotaal 4,0% (2013: 3,7%) Activa van mindere kwaliteit (zoals kredieten aan ondernemingen die moeite hebben om deze terug te betalen) op een niveau dat aanzienlijk hoger ligt dat het marktgemiddelde zijn doorgaans geen goed teken voor banken omdat daaruit blijkt wat het risico is voor toekomstige verliezen. Waardengedreven banken zouden sterkere relaties met hun klanten moeten hebben en een beter inzicht in hun activiteiten en de sectoren waarin ze actief zijn. Hierdoor wordt de kans dat er iets mis gaat bij kredieten en beleggingen al kleiner, en zou het werken aan problemen bij klanten eenvoudiger moeten zijn. Goede relaties met klanten en sector kennis vormen de kern van de manier waarop Triodos Bank bankieren benadert. De verhouding activa van mindere kwaliteit/balanstotaal van Triodos Bank ligt in alle landen waar de bank actief is onder het marktgemiddelde. Marktvergelijking activa van mindere kwaliteit/balanstotaal De kwaliteit van de activa van een bank moet worden vergeleken met banken in dezelfde markt om een goed inzicht te krijgen in hoe de bank echt presteert. We werken onze marktvergelijkingsinformatie op dit moment bij zodat we later dit jaar actuelere cijfers kunnen publiceren. Veerkracht van de bank via liquiditeiten van klanten activa van mindere kwaliteit/ balanstotaal 87,9% (2013: 87,6%) Banken financieren hun activa (zoals kredieten, beleggingen en verdere activiteiten) met geld dat: door klanten bij hen is ingelegd, en/of van anderen (veelal andere banken) is geleend en vervolgens is doorgeleend aan klanten, dan wel afkomstig is van beleggers. Een groot deel van de geleende gelden op markten ter financiering van de activiteiten van een bank is, per definitie, risicovoller omdat markten volatieler zijn. Banken zijn zowel sterker als meer waardengedreven naarmate meer van het geld waarmee ze hun activiteiten financieren afkomstig is van klanten. Een hoge mate van financieringen vanuit tegoeden van klanten suggereert een sterke verbinding met klanten en de reële economie - beide belangrijke elementen van een waardengedreven bank. Triodos Bank financiert al haar uitgeleende gelden met tegoeden van klanten. Activa die worden ingezet voor de verhouding reële economie/balanstotaal 59,7% (2013: 55%) Waardengedreven banken zijn rechtstreeks verbonden met de financiering van de reële economie omdat ze zo een positieve impact kunnen hebben op levenskwaliteit en het milieu kunnen beschermen. Triodos Bank houdt zich daarom uitsluitend bezig met financiering van en investering in de reële economie. 217

248 De activa in de reële economie van een waardengedreven bank moeten daarom relatief hoog zijn. Dienovereenkomstig moeten activa in de financiële economie relatief laag zijn omdat die hooguit indirect impact hebben op de kwaliteit van leven. Triodos Bank streeft naar een verhouding kredieten (alle in de reële economie)/tegoeden van 65 tot 70% om er zeker van te zijn dat ze altijd over genoeg geld (of liquiditeiten) beschikt om haar klanten de tegoeden te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen van de markt. In welke instellingen deze overtollige liquiditeiten worden belegd wordt aan een duurzaamheidsbeoordeling onderworpen. In 2014 werden ze onder andere ingelegd bij neutrale organisaties, zoals Nederlandse gemeenten. Opbrengsten uit de reële economie/balanstotaal 84,1% (2013: 79,3%) Naarmate een bank een groter deel van haar inkomsten verdient in de reële economie, maakt ze niet alleen meer het verschil in het leven van mensen maar wordt ze daardoor als instelling ook veerkrachtiger. Inkomsten uit de financiële economie zijn vaak volatieler, staan verder af van het leven van mensen, zijn zeer waarschijnlijk niet duurzaam en betekenen dat een bank op lange termijn minder veerkrachtig is. Activa die worden ingezet voor triple bottom-line/balanstotaal 59,7% (2013: 55%) Dit cijfer geeft de beste indicatie van het streven naar duurzaamheid van een bank. 'triple bottom line'-activa betekenen niet alleen activa in de reële economie. Ze verwijzen specifiek naar activa gericht op positieve maatschappelijke, ecologische en economische voordelen. Triodos Bank financiert uitsluitend dit soort ondernemingen. Als zodanig zijn alle activa van Triodos Bank in de reële economie 'triple bottom line'-activa. Niet alle activa zullen echter worden geïnvesteerd, omdat de bank liquiditeiten beschikbaar moet houden om haar klanten te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen van de markt, zoals het terugbetalen van bij haar ingelegde spaargelden. 218

249 Kwalitatieve elementen Leiderschap De leiding en het bestuur van Triodos Bank zijn gericht op duurzaamheid. De diversiteit van haar leiders weerspiegelt deze cultuur. Waarom? Een triple bottom-line (people, planet en prosperity)-benadering als kern van de identiteit van de organisatie bepaalt alles wat ze doet, inclusief haar benadering van leiderschap en governance. Alle medewerkers van Triodos Bank, in het bijzonder medewerkers met leidinggevende functies, worden aangetrokken vanwege hun affiniteit met de duurzame waarden van de bank, en om hun vakmanschap. De bank is ervan overtuigd dat een divers samengesteld team leidt tot een gezondere cultuur en een positief effect zal hebben op haar prestaties. Leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur van het Administratiekantoor worden benoemd op basis van de mate waarin ze hun professionele expertise kunnen combineren met hun binding met de waarden van de bank. Indien een prioriteit moet worden toegekend aan een van deze twee elementen, bijvoorbeeld in het geval er een Voorzitter van de Raad van Commissarissen moet worden benoemd, staan de waarden op de eerste plaats. Alle bestuursorganen van Triodos Bank streven naar brede diversiteit in samenstelling en een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht. De bank kiest voor geen notering aan een beurs. Het aandelenkapitaal van de bank is ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (het Bestuur van het Administratiekantoor) dat volledig bevoegd is om alles te doen ter bescherming van de missie, de continuïteit van de onderneming en de financiële belangen van de houders van certificaten van aandelen Triodos Bank. Hoe? De prestaties van medewerkers worden beoordeeld naar de mate waarin deze bijdragen aan de realisatie van de missie van de bank. Bij werving van directieleden en beoordeling van hun prestaties wordt gekeken naar duurzaamheidsaspect. Informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarisseninclusief expertice en ervaring van de leden in een competentiematrix, wordt jaarlijks gepubliceerd. Leden van de Raad komen regelmatig bijeen met stakeholders van Triodos Bank. De Raad van Commissarissen streeft naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels wordt bezet door alleen mannen of vrouwen. Medewerkers van de bank, een lid van de Raad van Commissarissen en een lid van het Bestuur van het Administratiekantoor hebben samen gewerkt aan een strategisch perspectief voor de bank voor de komende 10 jaar. De essentie van Triodos Bank, haar visie en missie waren daarbij uitgangspunt. Wat? De CEO en de Directieleden spreken regelmatig als deskundigen over waardengedreven bankieren op evenementen en via media-artikelen in hun land. In 2014 betekende dit: Namens Europa lidmaatschap van de CEO van Triodos Bank aan de Social Investment Taskforce van de G8 het auteurschap van Impact Investing for Everyone, een rapport waarin een lans wordt gebroken voor uitbreiding van impact investing naar retailklanten 219

250 medeoprichting door Triodos Bank van de Global Alliance for Banking on Values, waarvan de CEO van de bank voorzitter is medeoprichting door Triodos Bank van het Sustainable Finance Lab, een denktank met wetenschappers uit verschillende disciplines met als doel het bouwen aan een duurzamer en robuuste banksector. In 2014 heeft het Sustainable Finance Lab verschillende presentaties en evenementen georganiseerd. Met ingang van mei 2014 telde de Raad van Commissarissen vijf mannelijke en twee vrouwelijke leden (circa 70/30%), en vormde met de brede expertise en met vertegenwoordigers uit Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en België een goede internationale afspiegeling. Het Bestuur van het Administratiekantoor telt vijf leden: drie vrouwen en twee mannen (60/40%) met een brede expertise. De leden van het Bestuur zijn afkomstig uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje en de Verenigde Staten. Het Bestuur neemt deel aan een permanente-educatieprogramma. In 2014 bestond dat onder andere uit aandacht voor de kernwaarden van Triodos Bank en de persoonlijke en professionele relevantie daartoe. Organisatiestructuur De bank is zo georganiseerd dat haar missie wordt ondersteund. Waarom? De organisatiestructuur van Triodos Bank is vanaf het allereerste begin ontwikkeld op basis van haar missie en overwegingen van duurzaamheid. Hoe? Het bedrijfsmodel van Triodos Bank is gericht op het realiseren van haar missie via een veerkrachtige ondernemende instelling. Naast een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de activiteiten van de bank en de Directie adviseert om in het belang van de organisatie te handelen is Triodos Bank zo georganiseerd dat haar missie en de belangen van haar certificaathouders worden geborgd. Om die reden zijn alle aandelen van Triodos Bank ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (het 'Administratiekantoor'). Het Administratiekantoor geeft op zijn beurt certificaten van aandelen Triodos Bank uit aan particuliere en institutionele beleggers. Deze certificaten belichamen de economische aspecten van de aandelen van Triodos Bank NV. Daarnaast oefent het Administratiekantoor het stemrecht uit op de aandelen Triodos Bank NV. In zijn stemgedrag laat het Bestuur van het Administratiekantoor zich leiden door de waardes, doelstelling en missie van Triodos Bank, het belang van de certificaathouders en het belang van de bank als onderneming. De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Triodos Bank onderhoudt zelf een platform voor transacties in certificaten. De vestigingen van de bank hebben locale en sectorale expertise waardoor ze goede relaties kunnen aangaan met en financieringen kunnen verstrekken aan duurzame ondernemingen ten behoeve van de langetermijnbelangen van ondernemers en de duurzame sectoren waarin zij opereren. Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank, heeft 17 beleggingsfondsen in beheer. Deze fondsen investeren uitsluitend in duurzame sectoren zoals kunst en cultuur, microfinancieringsinstellingen (inclusive finance), duurzame handel, biologische landbouw en voeding, energie en klimaat, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde vennootschappen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van duurzaamheid (SRI). 220

251 Private Banking biedt advies aan vermogende particulieren, 'family offices' en organisaties die met duurzame impact willen beleggen. Wat? Door de organisatiestructuur van Triodos Bank en de manier waarop zij stakeholders benadert, wordt participatie gestimuleerd. Zo hebben in van de certificaathouders een enquête ingevuld. Naast de Algemene Vergadering van Triodos Bank en Algemene Vergadering van de beleggingsfondsen hebben er in alle landen waar Triodos Bank actief is in 2014 evenementen plaatsgevonden waar klanten medewerkers en ondernemers die door Triodos Bank werden gefinancierd elkaar konden ontmoeten. Triodos Bank heeft ook voor de eerste keer op haar Nederlandse hoofdkantoor een speciale bijeenkomst voor stakeholders georganiseerd, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van al haar stakeholdergroepen. De resultaten van die bijeenkomst werden gebruikt als basis voor de materialiteitsanalyse in dit verslag. Ook in 2014 heeft Triodos Bank uitsluitend kredieten verstrekt aan duurzame sectoren: Milieu (44%, 2013: 49%), Sociaal (26%, 2013: 29%) en Cultuur (14%, 2013: 15%). Bovendien zijn in de categorie Overige opgenomen kredieten (16%) op duurzaamheid gescreende kredieten aan neutrale organisaties zoals lokale overheden. In 2014 ontvingen 403 organisaties (2013: 401) in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,3 miljoen (2013: EUR 0,4 miljoen). Triodos Investment Management komt met een nieuw model voor impactinvesteringen: langetermijn private equity dat de missie en waarden van duurzame bedrijven onderschrijft en niet exit-gedreven is. De beschikbaarheid van dergelijk langetermijnkapitaal is van groot belang voor de verdere expansie van de snel groeiende sector van biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa. In januari 2014 is een nieuw beleggingsfonds gelanceerd (Organic Growth Fund) dat langetermijnkapitaal investeert in Europese koplopers in deze sector om verder te kunnen groeien. Producten en diensten De kernproducten en -diensten van Triodos Bank zijn eerlijk en transparant en dragen rechtstreeks bij aan haar streven naar duurzaamheid. Waarom? De belangrijkste producten en diensten van Triodos Bank weerspiegelen haar missie. De producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld om spaarders en beleggers te verbinden met duurzame ondernemingen en projecten. Een hoogwaardige dienstverlening is in lijn met deze doelstellingen. Deze focus blijkt ook uit alle strategische en beleidsinspanningen, ongeacht de specifieke discipline binnen de bank. Schenkingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven door middel van financiering. Daarom is Triodos Foundation actief in alle landen waarin Triodos Bank opereert. Hoe? Duurzaamheidscriteria worden beschreven in beleidsdocumenten over de positieve en negatieve screeningcriteria, op basis waarvan financierings- en investeringsbesluiten worden genomen. In de praktijk liggen de duurzaamheidscriteria ten grondslag aan de ontwikkeling van alle nieuwe producten als expliciet onderdeel van het innovatieproces. Alle medewerkers letten erop dat leveranciers voldoen aan duurzaamheidscriteria. De afdeling Vendor management houdt bovendien toezicht op deze relaties met leveranciers om zo te garanderen dat duurzaamheidscriteria voldoende aandacht krijgen. 221

252 Het productaanbod van Triodos Bank omvat onder andere: beleggingsfondsen in sectoren als inclusive finance, duurzaam vastgoed, cultuur, landbouw en voedsel en energie, waardoor particuliere en institutionele beleggers kunnen beleggen in duurzame sectoren (spaar)tegoeden die uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van duurzame ondernemingen bij alle vestigingen van Triodos Bank Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zijn ontvangen te schenken aan een goed doel Triodos Bank is volstrekt transparant over de manier waarop de (spaar)tegoeden worden ingezet. Alle ondernemingen en projecten die Triodos Bank financiert in alle landen waarin zij opereert staan op haar website. Wat? De eerste bank-app ter wereld waarmee klanten kunnen zien wat de duurzame impact van hun geld is (nu nog alleen in Nederland) Duurzame hypotheken die energiezuinige huizen stimuleren door middel van een lagere rente op basis van verbeterde milieuprestaties. In 2014 is er EUR 404 miljoen aan hypotheken verstrekt (2013: EUR 274 miljoen) Groei van het aantal klanten tot (stijging van 13% ten opzichte van 2013). Managementsystemen De managementsystemen van Triodos Bank zijn transparant, de duurzaamheidscriteria zijn bedoeld ter vergroting van de positieve impact van de instelling. Waarom? De managementsystemen van Triodos Bank, met inbegrip van risico-evaluatie en management, beheer van liquiditeiten en activa/passiva, alsmede toewijzing van middelen, zijn alle bedoeld ter ondersteuning van de missie van Triodos Bank. De activiteiten van Triodos Bank worden tevens onderbouwd door Business principles waarin wordt beschreven wat de missie, visie en waarden van de bank zijn en wat deze in de praktijk betekenen. Hoe? Triodos Bank heeft positieve duurzaamheisdscriteria voor financieringen en beleggingen. De financieringen en beleggingen moeten bovendien voldoen aan de minimumstandaarden, of negatieve criteria van Triodos Bank. Het kredietrisico wordt lokaal door de vestigingen beoordeeld. Beslissingen over grotere leningen worden gedeeld met de centrale risico-afdeling die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de grotere financiële risico s en de beoordeling van de duurzame impact van de grotere leningen. De financieringsstrategie van Triodos Bank is gebaseerd op het in kaart brengen en begrijpen van duurzame sectoren en op nauwe en goede relaties met haar klanten. De strategische keuze van Triodos Investment Management voor Impact Investing hanteert dezelfde criteria voor investeringen. Verdere gegevens vindt u via bovenstaande links. Triodos Bank beschikt over gedetailleerde processen om ervoor te zorgen dat zij met haar middelen haar missie kan realiseren. Met een actief en door externe gecontroleerd Milieumanagementsysteem (EMS) worden de negatieve milieueffecten van alle activiteiten van Triodos Bank in kaart gebracht en verminderd. Door het milieu beleidvoor inkoop, infrastructuur van de gebouwen en producten en diensten worden de milieuprestaties verbeterd. 222

253 Wat? De resultaten van Triodos Bank vertalen zich in haar impact. Deze staan in dit impactverslag en op 'Mijn Geld Gaat Goed', waar alle kredieten zijn vermeld die Triodos Bank heeft verstrekt. Triodos Bank is klimaatneutraal. Gepubliceerde cijfers over de impact op het milieu bestaan uit de cijfers over energieverbruik, reisgedrag van medewerkers, woon-werkverkeer, papierverbruik, en CO 2 -uitstoot per fte en per gebouw. Triodos Bank gebruikt 100% duurzame elektriciteit en compenseert 100% van haar CO 2 -uitstoot. Verdere informatie vindt u in het hoofdstuk Verslag van de Directie en de Jaarrekening. Vluchten 20% daling per fte (2013: 8% stijging) Het gebruik van videoconferencing, is in 2013 geïntroduceerd om het aantal vluchten van medewerkers te beperken, is in 2014 verdrievoudigd. Kantoorpapier 11% daling per fte. Het gebruik van drukwerk is gestegen met 4% per fte en met 14% per klant. Human Resources De duurzaamheidsmissie van Triodos Bank is het uitgangspunt voor haar stimulerings-, belonings- en prestatiestructuur. Waarom? De HR-benadering van Triodos Bank is erop gericht om nieuwe en huidige medewerkers te verbinden met de missie en ze doelstellingen te geven om deze duurzaamheidsfocus te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hoe? De verbondenheid tussen medewerkers met de waarden van Triodos Bank wordt verstevigd door middel van wekelijkse medewerkersbijeenkomsten in alle vestigingen, en door een gedegen inwerkproces gericht op verbinding met de missie, waarden en dagelijkspraktijk van Triodos Bank. Diverse trainingsmodules en cursussen bieden zowel een internationale als lokale focus, bijvoorbeeld via de Triodos Academy, en omvatten onder andere een Values Seminar, een managementontwikkelingsprogramma en een leiderschapsprogramma. Triodos Bank hanteert een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen om een gezond en simpel systeem te creëren. Triodos Bank kiest ervoor geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen. Duurzaamheid is per definitie het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als de lange termijn. Een actieve ondernemingsraad in Nederland, België, Spanje en een medewerkersforum in het Verenigd Koninkrijk bieden een extra stem voor medewerkers op alle niveaus. Wat? De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris in Nederland in 2014 was 9,6 (2013: 9,4). Het aantal medewerkers steeg in 2014 met 11,7%, van 911 tot Het aantal vrouwen in managementfuncties bleef stabiel op 40% (2013: 40%). Het ziekteverzuim in 2014 bedroeg 2,6% (2013: 2.5%). Dit is minder dan de doelstelling van 3%. Er namen 118 medewerkers deel aan de verschillende programma's van de Triodos Academy (2013: 82). 223

254 De jaarlijkse 'Co-worker Conference' vond in 2014 plaats in Brussel (120 aanwezigen) en had als thema Living Unity & Diversity. Medewerkers namen in 2014 deel aan Values Seminars, een managementontwikkelingsprogramma en een nieuw leiderschapsprogramma. In 2014 ontvingen alle medewerkers, ongeacht hun functie, een extra uitkering van 300 euro voor hun gezamenlijke inzet. Resultaatrapportage Triodos Bank brengt op eerlijke, transparante en toegankelijke wijze verslag uit over de impact van haar werk en niet alleen over haar financiële resultaten. Waarom? Het vervolgen en rapporteren van financiële en niet-financiële prestaties is een essentieel onderdeel van het dagelijks werk van Triodos Bank. De strategie van Triodos Bank is het realiseren van haar missie als aanbieder van duurzame producten en diensten, door goede relaties te ontwikkelen waarbij haar waarden vertaald worden naar een geloofwaardig pakket diensten; door als referentiepunt voor duurzaam bankieren; door haar cultuur verder te verankeren in de waarden van de organisatie; door tegelijkertijd haar investeerders een billijke vergoeding te bieden gegeven de huidige economische omstandigheden. Deze doelstellingen zijn expliciet uiteengezet in een driejaren strategisch plan op afdelings-, nationaal- en bankbreedniveau. Triodos Bank is van plan binnen vijf jaar leidend te zijn in de bancaire sector op het gebied van impactrapportage. Hoe? Alle door Triodos Bank verstrekte kredieten worden gepubliceerd in alle landen waarin de bank opereert. Het jaarverslag geeft een overzicht van de sectoren waarin Triodos Bank actief is op haar websites. Over de niet-financiële impact wordt verslag uitgebracht aan de hand van beschrijvingen van voorbeelden uit de dagelijkse bankpraktijk. Er worden cijfers gebruikt ter onderbouwing van deze kwalitatieve informatie. Bewijs van impact wordt geïntegreerd met conventionelere bankcijfers, zoals kapitaalratio's waaruit de robuustheid van de bank en haar betrokkenheid bij de financiering van duurzame ondernemingen in de reële economie blijken. Alle niet-financiële impactcijfers worden teruggerekend naar de impact op mensen. Deze cijfers werden in 2014 gecontroleerd door de externe accountants ter verbetering van de systemen voor het verzamelen en rapporteren van deze informatie. Wat? Triodos Bank integreert de verslaglegging over haar financiële en niet-financiële prestaties, met name in dit jaarverslag. Zij garandeert dat beide type cijfers worden gecontroleerd door een externe accountant. Triodos Bank financiert uitsluiten duurzame ondernemingen. De kredieten zijn in 2014 met 12% gestegen (2013: 8%). 224

255 Cultuur: 6,2 miljoen mensen konden genieten van podiumkunsten, kunst en cultuur in theaters en van musea in heel Europa (2013: 16,3 miljoen). Het hoge aantal in 2013 was grotendeels te danken aan de financiering van filmmakers in dat jaar. Ouderenzorg: mensen (2013: ) hebben gebruik gemaakt van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 249 (2013: 217) zorginstellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd. Biologische landbouw: de biologische landbouwbedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd produceerden in 2014 het equivalent van ruim 23,6 miljoen (2013: 19 miljoen) gezonde maaltijden. Dat is voldoende om (2013: ) mensen gedurende een jaar te voorzien van biologisch voedsel. Eind 2014 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 379 klimaat- en energieprojecten in Europa (2013: 376). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was MW (2013: MW). Dit was voldoende om 1 miljoen (2013: 1,3 miljoen) Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien. In 2014 bezochten mensen scholen en andere educatieve instellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2013: ). De microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2014 leningen aan 102 (2013: 97) microfinancieringsinstellingen en andere financiële partijen. Deze instellingen zijn gevestigd in 44 landen. Gezamenlijk bereikten ze in 2014 in 8,2 miljoen spaarders (2013: 7,9 miljoen) en 11 miljoen kredietnemers (2013: 8,4 miljoen). Nadere cijfers over de niet-financiele impact van Triodos Investment Management vindt u hier. Het aantal klanten steeg met 13% tot

256 Milieu Van een gemeenschapsproject voor duurzame energie op een afgelegen Schots eiland tot het gebruik van waterkracht voor de opwekking van energie voor mensen in afgelegen gebieden in Nepal we helpen onze klanten een positief verschil te maken op ons milieu. Percentage kredieten en investeringen in milieuprojecten Duurzame energie en energie-efficiëntie Hoe het energiesysteem van Europa mede door financieringen van Triodos Bank wordt getransformeerd tot een systeem dat ons milieu beschermt en dat eerlijker is voor de mensen die er afhankelijk van zijn. Biologische landbouw en biologisch voedsel Het verband tussen onze gezondheid en de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd doet ertoe. We werken met kopstukken van de biologische landbouw in heel Europa die de bedrijven financieren achter een duurzaam-voedselsysteem dat flora en fauna beschermt, hoge standaarden voor dierwelzijn hanteert en het milieu beschermt. Duurzaam vastgoed Naast het aanbieden van groene hypotheken waarmee huishoudens worden gestimuleerd hun CO 2 -uitstoot te verminderen, financiert Triodos Bank ontwikkelingen in nieuwbouw- en renovatieprojecten, zodat vastgoed aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. 226

257 Duurzame energie Impactmetingen Triodos Bank financiert onder andere ondernemingen die duurzame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast richt de bank zich op projecten op het gebied van energiebesparing en bevordering van energie-efficiëntie. Eind 2014 financierden de Triodos Groep en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 379 projecten in heel Europa (2013: 376). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was MW (2013: MW). Dit was voldoende om 1 miljoen Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien (2013: 1,3 miljoen). Per klant van Triodos Bank hebben we dus de elektriciteitsbehoefte van 1,9 huishoudens gefinancierd. 227

258 Onze visie en activiteiten Onze visie op duurzame energie Triodos Bank beschouwt energie als een primaire levensbehoefte en daarmee als iets dat zeker duurzaam moet worden opgewekt en gebruikt voor toekomstige generaties. Waarom het ertoe doet hoe we onze energie opwekken De stijgende wereldwijde vraag naar energie, de zorgen over de energieveiligheid en de potentiële impact van de wereldwijde klimaatverandering zijn kwesties geworden die steeds dringender aandacht behoeven. Kredietverlening duurzame energie Percentage van onze kredieten aan de duurzame-energiesector We zien potentieel voor technologieën voor duurzame energie en energie-efficiëntiemaatregelen om een meer veerkrachtig, gedecentraliseerd en duurzaam energiesysteem te creëren dat toegerust is om deze uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden. Europese overheden ondersteunen stappen in deze richting volgens de doelstelling van de EU waarin wordt gepleit dat voor het jaar % van de energie afkomstig is uit duurzame bronnen, voor 20% meer energie-efficiëntie en voor 20% minder uitstoot van broeikasgassen. Triodos Bank speelt een belangrijke rol bij deze inspanningen om de impact van duurzame energie en energie-efficiëntieprojecten te vergroten. Financiering van duurzame energie per subsector Onze prioriteiten Door onze aandacht te richten op de inzet van volwassen technologieën zoals wind- en zonne-energie zijn we in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan de noodzakelijke overgang naar ons energiesysteem. Doordat we al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten financieren, hebben we een schat aan ervaring en expertise opgebouwd die wordt gewaardeerd door de ontwikkelaars en exploitanten van duurzame energie met wie we samenwerken wordt gewaardeerd. We vergroten onze impact ook door te werken met meer gevarieerde eigendomsstructuren zoals gemeenschapsprogramma s voor duurzame energie en het financieren van energie-efficiëntie infrastructuur binnen de gebouwde omgeving. % ontleend aan gegevens op het moment van publicatie Onze activiteiten Alle energieprojecten die we financieren dragen bij aan onze visie van een duurzaam-energiesysteem. 228

259 Of het nu gaat om de installatie van nieuwe opwekkingscapaciteit voor duurzame energie (door wind- of zonneenergie of waterkracht) of energiebesparingen en efficiëntiemaatregelen, al onze projecten leveren een zinvolle bijdrage aan een veerkrachtiger, duurzamer en schoner energiesysteem. Praktijkvoorbeeld Essel-Clean Solu, Nepal Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project? 42% van de bevolking van Nepal heeft geen toegang tot energie ondanks het feit dat het land een enorm waterkrachtpotentieel heeft dankzij de vele rivieren en de grote hoogteverschillen. Deze twee factoren samen vormen ideale omstandigheden voor waterkrachtprojecten. Naar schatting heeft Nepal circa megawatt (MW) aan economisch haalbaar waterkrachtpotentieel. Op dit moment is er echter niet meer dan circa 600 MW waterkracht ontwikkeld. In het algemeen is energie schaars in Nepal. In het droge seizoen zijn stroomonderbrekingen tot 18 uur per dag geen uitzondering. Hierdoor wordt de economische ontwikkeling van het land ernstig belemmerd, aangezien ondernemers daardoor niet genoeg goederen kunnen produceren en sommigen zich zelfs genoodzaakt hebben gezien hun bedrijven te sluiten. Het Essel-Clean Solu-project zorgt voor meer dan 10% extra capaciteit op de energiemarkt. We hopen dat hiermee de gemiddelde uitvalduur minder wordt en dat dit de economische ontwikkeling van het land ten goede komt. Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt? Het Essel-Clean Solu-project is een riviercentraleproject in ontwikkeling in het oostelijk deel van Nepal, ten zuiden van de Mount Everest. Het project heeft een geïnstalleerd vermogen van 82 MW en een jaarlijkse energieproductie van naar verwachting bijna 450 GWh. Dit komt overeen met een vermindering met 352 ton CO 2. Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf? Triodos Bank heeft een langdurige relatie met Clean Energy Development Bank, een van de initiatiefnemers van het project en lid van de Global Alliance for Banking on Values. Essel-Clean Solu is deels gefinancierd met een lening van Triodos Groenfonds. Een andere trusted partner - de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) was eveneens betrokken bij de financiering van het project. Triodos Bank is al diverse jaren actief in Nepal via haar Emerging Markets-activiteiten en heeft zich met haar expertise in de Energie- en Klimaatsector langdurig aan het project verbonden. 229

260 Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is? Als eerste nationaal en internationaal gefinancierde waterkrachtproject van het land wordt met Essel-Clean Solu baanbrekend werk verricht. Het project is de eerste in zijn soort en een hoeksteen van de ontwikkeling van de energiesector in Nepal. Het is de eerste keer dat buitenlandse kredietverleners zijn gaan samenwerken met Nepalese banken. Zonder buitenlandse investeerders zou Essel-Clean Solu nooit tot stand zijn gekomen, omdat Nepal niet over de benodigde middelen op lange termijn beschikt voor projecten van deze omvang. Om het project te laten slagen was het van essentieel belang dat het vertrouwen van buitenlandse kredietverleners werd gewonnen. Doordat het merendeel van het project wordt gefinancierd met Nepalees vermogen en dankzij de productie van energie voor intern gebruik en de betrokkenheid van een groot aantal buitenlandse investeerders, markeert het Essel-Clean Solu-project een historische ontwikkeling in de Nepalese energiesector. Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap? Essel-Clean Solu draagt in hoge mate bij aan de bestrijding van de energie-armoede in het land. Door zo'n drie miljoen mensen toegang te bieden tot energie zal Essel-Clean Solu een cruciale invloed hebben op de ontwikkeling op lange termijn, waardoor de kwaliteit van leven voor een groot deel van de bevolking beter wordt. Bovendien zullen de bouw en de exploitatie van het project naar verwachting meer dan banen opleveren en bijdragen aan de algehele ontwikkeling van het projectgebied. Geen van de inwoners van het gebied hoeft als gevolg van de werkzaamheden te verhuizen. Door 10% toe te voegen aan de energiecapaciteit van het land zal het project tot aanzienlijke stabiliteit in het energieaanbod leiden, en zo een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling. Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project? Triodos Bank deelt de mening dat het voor de overgang van een 'kolengestookte' naar een duurzame economie van essentieel belang is om de vraag naar energie te verminderen, om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, en om op grote schaal te investeren in duurzame energiesystemen, en tegelijkertijd over te stappen op koolstofarme brandstoffen. Triodos Bank ziet ook de noodzaak in om buitenlandse investeerders te betrekken bij een project dat bedoeld is om meer mensen in afgelegen gebieden toegang te bieden tot energie. Methoden De berekening van de vermindering van de CO 2 -uitstoot gebeurt aan de hand van omrekenkoersen (kwh gram CO 2 ) van het Greenhouse Gas Protocol Initiative op basis van het Beoordelingsrapport 2007 van het internationaal klimaatpanel IPCC. De omrekenkoersen geven aan met hoeveel gram de CO 2 -uitstoot is verminderd in de mix van alle energiecentrales in een land waarin wij actief zijn voor elke kwh groene energie die in 2006 (de meest recente datum waarover wij beschikken) is geproduceerd. In deze mix is ook de opgestelde duurzame energiecapaciteit meegenomen die niet bespaard zou worden met andere groene energie. In werkelijkheid is de CO 2 -reductie dus iets hoger. Onze berekening is gebaseerd op het gemiddelde energiegebruik per kwh per huishouden om het bijbehorende cijfer te extrapoleren. We houden in ogenschouw dat sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk over andere methodes beschikken (zoals het Britse Renewables). 230

261 De berekeningen van de 'impact per klant' die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal klanten. Circa 10% hiervan heeft betrekking op energie, opgewekt dankzij de duurzame energiebeleggingen van Triodos Investment Management. 231

262 Biologische landbouw en voeding Impactmetingen De biologische landbouwbedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd, produceerden in 2014 het equivalent van 23,6 miljoen maaltijden. Dat is voldoende om circa mensen gedurende een jaar te voorzien van biologisch voedsel (2013: ). We financieren circa hectare biologische landbouwgrond in heel Europa. Dit betekent landbouwgrond ter grootte van één voetbalveld voor elke 10,1 klanten van Triodos Bank, elk voldoende voortbrengend voor 450 maaltijden per jaar. 232

263 Onze visie en activiteiten Onze visie op biologische landbouw en voeding Onze relatie met de grond en de aarde vereist een systemisch perspectief. We kunnen het ons niet langer permitteren om een wereldbeeld te hanteren dat landbouwgrond ziet als het beginpunt van een grenzeloos winningsproces. In plaats daarvan moet landbouw worden bezien binnen de context van een natuurlijk systeem van voedingsstoffen, water, biodiversiteit, dierwelzijn en sociale omstandigheden. Kredietverlening biologische landbouw en voeding Percentage van onze kredieten aan de biologische landbouw- en voedingsector De impact van landbouw We hebben boeren nodig die methodes gaan toepassen die natuurlijke bronnen conserveren en recyclen. We willen een levendige en gevarieerde landbouwsector helpen creëren met meer kleinere landbouwbedrijven die nauwere banden met lokale gemeenschappen en lokale consumenten hebben. Het respecteren van dierenwelzijn is een fundamenteel aspect van hoe we omgaan met de wereld om ons heen en een kernprincipe van biologische landbouw. Bij biologische landbouw staan bescherming van en respect voor de natuur voorop. Daarom is het hanteren van hogere standaarden voor dierenwelzijn dan bij conventionele landbouw een van de voornaamste doelstellingen. 2,8% ann biologische landbouw 1,9% aan biologische voedingsbedrijven Financiering van biologisch voedsel per subsector Het respecteren van dierenrechten komt voort uit de overtuiging dat wij mensen een verantwoordelijkheid hebben als dominerende soort op deze planeet. Voorts is er wetenschappelijk bewijs dat hogere standaarden voor dierenwelzijn bij biologische landbouw ook leiden tot gezondere producten voor mensen (denk aan minder gebruik van antibiotica). Hogere standaarden voor dierenwelzijn betekenen gezondere dieren, en positieve voordelen voor mensen die van voedsel kunnen genieten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmatige hormonen of antibiotica. Onze prioriteiten We richten ons op het ondersteunen van boeren die laten zien wat de voordelen van duurzame en biologische landbouwprincipes zijn. We willen ook meer duurzaam bebouwde grond stimuleren door kredieten te verlenen voor het omschakelen van gangbare naar biologisch bewerkte grond. Ook willen we de gezonde ontwikkeling ondersteunen van de voedselsector in brede zin door producenten, distributeurs, retailers en traiteurs van voedsel te financieren die hun betrokkenheid bij duurzaam voedsel laten zien en die aan de stijgende vraag naar biologisch voedsel voldoen. 233

264 Onze activiteiten Bij biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmatige meststoffen en pesticiden, onderkent men het belang van biodiversiteit en worden de hoogste standaarden van dierenwelzijn doorgevoerd. Financiering van biologische landbouw per subsector Alle landbouwkredieten van Triodos Bank zijn verstrekt aan landbouwbedrijven die biologisch zijn gecertificeerd, zich in de overgangsfase bevinden naar biologische productie of duidelijk laten zien dat ze achter die principes en praktijken staan. Daarnaast financieren we detailhandel, groothandel, distributieen cateringbedrijven die biologische voedsel-, drank- en andere producten leveren. Via de door Triodos Investment Management beheerde fondsen ondersteunen we ook biologische en fair-trade voedselproducenten in opkomende markten, waaronder het Triodos Organic Growth Fund, een langetermijn private equity evergreen fonds. % ontleend aan gegevens op het moment van publicatie 234

265 Biologische landbouwgrond (hectare) en aandeel totale landbouwgrond in Europa 2011 Bron: FiBL Triodos Bank financiert hectare biologische landbouwgrond in heel Europa het equivalent van circa 60% van de totale biologische landbouwgrond in Nederland. 235

266 Praktijkvoorbeeld El Huerto de Lucas (De Tuin van Lucas) Waarop is dit project geïnspireerd? Gezondheid en milieu, dat is waar het allemaal om draait bij De Tuin van Lucas, de eerste 100% biologische markt van Madrid. Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor bepaalde stoffen die aanwezig zijn in de atmosfeer en in alledaagse producten als deodorant, aftershave, zeep en zelfs kleding. Pilar Muñoz-Calero, een arts die zelf aan MCS lijdt en een van de grondleggers is van De Tuin van Lucas, is voorzitter van de Stichting Alborada en sterk pleitbezorger van de biologische markt. Mede door haar eigen ervaring weet zij het belang van een schone leefomgeving en het gebruik van milieuvriendelijke producten - variërend van voedingswaren tot producten voor persoonlijke hygiëne - op waarde te schatten. Haar doel was het creëren van een ruimte in het centrum van een stad als Madrid die vrij was van vervuiling en giftige chemicaliën, waar mensen boodschappen konden doen, uit eten konden gaan en zich goed konden voelen. Ook haar neven zijn betrokken bij de markt: Javier Muñoz-Calero, gerenommeerd chef-kok en actief voorstander van het eco-restaurant in De Tuin van Lucas, en Alejandro Muñoz-Calero, als manager. Met welke innovatie is dit probleem aangepakt? De Tuin van Lucas bestaat uit meer dan 450 vierkante meter gewijd aan het behouden van de gezondheid en de bescherming van het milieu door voeding het beste medicijn. In elk stalletje op de markt wordt een ander product verkocht, hetgeen verantwoorde consumptie eenvoudiger maakt. De producten variëren van biologisch fruit en groenten, ecologische stukken vlees, duurzaam gevangen vis, vleeswaren, peulvruchten, ijs, kruidenthee, jam en ambachtelijke producten tot ecologische schoonmaakmiddelen en natuurlijke cosmeticaproducten. In het bedrijfsrestaurant, die zich in het centrum van de markt bevindt, worden biologische maaltijden verkocht tegen betaalbare prijzen. In De Tuin van Lucas is ook een afvalinzamelpunt aanwezig voor papier, plastic, glas, batterijen en afgewerkte olie, dat zowel door restaurateurs als klanten wordt gebruikt. Energiezuinigheid en duurzame bouw staan eveneens centraal bij de marktaanpak. Energie is afkomstig uit duurzame bronnen, materialen zijn milieuvriendelijk en de lucht wordt gefilterd. 236

267 De Tuin van Lucas biedt ook ruimte aan andere activiteiten plaats ter stimulering van de gezondheid, ecologie en persoonlijke ontwikkeling, zoals discussies, workshops en bijeenkomsten. Wat was de impact van Triodos Bank op het bedrijf? De Tuin van Lucas is geopend in mei Triodos Bank heeft onder andere de locatie, de bouw, de materialen en de koelunits gefinancierd. De bank heeft het project van meet af aan gesteund dankzij de betrokkenheid van het project bij initiatieven ter bevordering van verantwoorde consumptie, biologische landbouw en veeteelt, en gezonde voeding. Bij de samenstelling van dit verslag heeft Triodos Bank de verbouwing van de markt gefinancierd zodat klanten makkelijker onder één dak hun boodschappen konden doen. Wat was de impact van het project op de sector? Hoewel biologische winkels en eco-restaurants al enige tijd bestaan, kan De Tuin van Lucas worden gezien als een pionier die het concept 'biologische markt' in de sector heeft geïntroduceerd. Het doel is om biologische voeding makkelijker verkrijgbaar te maken en een betere prijs/kwaliteitverhouding te bewerkstelligen. Wat was de impact van uw project op de gemeenschap? De biologische supermarkt en het eco-restaurant van De Tuin van Lucas bevinden zich in Chueca, een strategisch gelegen deel van de hoofdstad waar veel mensen komen. Met het project worden niet alleen de consumenten uit het gebied bereikt; het heeft ook gevolgen voor producenten en distributeurs die zorgen dat de biologische producten van het veld op tafel of in het winkelwagentje komen. De Tuin van Lucas verzet heel wat werk voor de promotie van verantwoorde consumptie van biologisch voedsel en andere producten die helpen bij het behoud van het milieu, de stimulering van lokale economieën en de bescherming van de volksgezondheid. Hoe draagt Triodos Bank de visie van het project uit? De duurzame benadering van het project werd mogelijk gemaakt door de duurzame financiering door Triodos Bank. Gezien de waarden van het project was het niet meer dan logisch dat we voor de financiering voor een ethische bank kozen om De Tuin van Lucas te verwezenlijken. Triodos Bank is evenzeer begaan met het milieu en de volksgezondheid en begreep wat met het project van meet af aan werd beoogd," aldus Pilar Muñoz- Calero. Methoden We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. Zorgboerderijen worden uitsluitend meegenomen wanneer hun hoofdactiviteiten en -inkomsten bestaan uit landbouw en veeteelt, met zorg als nevenactiviteit. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te verkrijgen, meten we ten minste 80% van de projecten in de portefeuille, middelen we dit cijfer en berekenen we het cijfer voor de resterende 20%. Met behulp van de door het Global Footprint Network en het Wereldnatuurfonds (WNF) ontwikkelde Ecologische Voetafdruk-methode is een inschatting gemaakt van het totaal aantal mensen dat van voedsel zou kunnen worden voorzien dat afkomstig is van de biologische landbouwgrond die wordt bewerkt met behulp van kredieten van Triodos Bank. Uit deze theoretische benadering blijkt het verband tussen het voedingspatroon van mensen en de landbouwgrond die hun voedsel voortbrengt. 237

268 De Ecologische Voetafdruk (EV) is een meting van de global hectares (gha) die verband houden met economische activiteiten die een bepaalde bron verbruiken. Het Global Footprint Network heeft voor een groot aantal landen een schatting van de EV gemaakt. Het WNF schat dat voor de hele EU gemiddeld 1,06 gha landbouwgrond en 0,19 gha weiland nodig is om iedereen in Europa en daarbuiten een jaar lang van voedsel te voorzien dat afkomstig is van de bewerkte grond. Het WNF heeft schattingen gemaakt van de EV voor elk van de vijf landen waar Triodos Bank de biologische landbouw financiert. Deze gegevens zijn gebruikt bij het maken van een schatting van het aantal mensen dat drie keer per dag van een maaltijd kan worden voorzien die afkomstig is van de totale bewerkte landbouwgrond van de Europese voedselproductiebedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd. De berekeningen van de impact per klant die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal klanten. Een voetbalveld is ongeveer 0,6 hectare groot. 238

269 Duurzaam vastgoed Impactmetingen Triodos financiert eco-vriendelijke woningen (2013: 2.200) en ongeveer 120 bedrijfspanden die rond m 2 kantoorruimte beslaan genoeg voor circa mensen. We financieren ook hectares (2013: hectares) natuur-/beschermd gebied. Dat is circa 27m 2 aan natuur-/beschermd gebied per klant ongeveer de afmeting van een kleine tuin. 239

270 Onze visie en activiteiten Onze visie op duurzaam vastgoed Gebouwen verbruiken op dit moment 40% van alle energie die in de EU wordt geproduceerd en leveren eenzelfde aandeel aan de CO 2 - uitstoot in Europa. Indien we willen overgaan op een daadwerkelijk duurzame economie moeten we nagaan hoe we gebouwen moeten bouwen en onderhouden. Kredietverlening duurzaam vastgoed Percentage van onze kredieten aan de duurzame vastgoedsector Hightech duurzame ontwikkelingen Er zijn technologieën en technieken om nieuwe panden te bouwen met duurzame materialen en ontwerpen. Deze gebouwen verbruiken veel minder energie en stoten minder CO 2 uit, waardoor ze een enorme impact realiseren in een sector die van oudsher op dat gebied zeer inefficiënt is. Een fantastische mogelijkheid voor Triodos Bank om mee te bouwen aan de toekomst. Behouden van het oude, moderniseren van het nieuwe Het merendeel van de hedendaagse gebouwen zal er over 50 jaar nog steeds staan en veel historische gebouwen zullen vanwege hun culturele functie behouden blijven. Financiering van duurzaam vastgoed per subsector Voor bestaande panden kunnen renovatie- en moderniseringsprojecten de duurzaamheid van gebouwen enorm verbeteren onder andere door isolatiemaatregelen, het gebruik van energiezuinige verlichting en verwarming, geavanceerde beheersystemen en energiezuinige apparatuur. De manier waarop een pand wordt gebruikt speelt ook een grote rol bij de totale impact ervan; bijvoorbeeld de bezettingsgraad van een kantoorgebouw en de mate waarin het gebruik maakt van telecommunicatietechnologie zoals videoconferencing om het aantal zakelijke reizen te beperken. Onze activiteiten Triodos Bank financiert ontwikkelingen in nieuwbouwprojecten zodat vastgoed aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. We financieren ook de renovatie of herontwikkeling van bestaande panden zodat ze energiezuiniger worden. Een duurzaam dak boven uw hoofd % ontleend aan gegevens op het moment van publicatie Sommige vestigingen verstrekken ook hypotheken aan particulieren, waarbij ze voornamelijk hoge duurzaamheidsstandaarden stimuleren, en degenen die de duurzaamheidsklasse van hun woning willen verbeteren ondersteunen. 240

271 Praktijkvoorbeeld The Lodge: een duurzaam vastgoedproject voor mensen met een beperking The Lodge is een energiezuinig vastgoedproject voor mensen met een beperking, ontwikkeld door vastgoedkantoor Leiegoed. Triodos Bank hielp met de financiering. Wij hadden een gesprek over het project met de manager van Leiegoed, Luc Peerlinck. Wat was de uitdaging voor dit project? Als vastgoedonderneming hechten we veel belang aan ethisch bouwen. Duurzaamheid en ecologie worden steeds belangrijker, daarom kozen we voor een duurzaam laagenergiegebouw. Concreet bouwen we 14 huurwoningen: 8 appartementen, 6 studio s en een gemeenschappelijke ruimte. Het bijzondere aan The Lodge is dat de helft van de woningen is voorbehouden voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Momenteel is er amper aanbod voor mensen met een beperking, dus daar wilden wij verandering in brengen. Op welke manier is jullie aanpak innoverend? In de eerste plaats omdat we kiezen voor een duurzaam laagenergiegebouw met houtskeletwanden en betonnen vloerplaten. Een houtskeletbouw in de buitenbouw bij appartementen is vrij nieuw, omdat je goed moet nadenken over brandveiligheid en een sterke bouwstructuur. Daar zijn we in geslaagd. Hierdoor kunnen we een laag energieverbruik garanderen. Daarnaast werken we ook met betaalbare huurprijzen, waardoor de woningen voor veel meer mensen toegankelijk zijn. Op het gelijkvloers bouwen we bovendien een gemeenschappelijke ruimte die aangepast is aan rolstoelgebruikers. Die ruimte kan als ontspanningsruimte gebruikt worden, maar bijvoorbeeld ook voor een doktersbezoek of een therapiesessie. De helft van de woningen is sowieso voorbehouden voor mensen met een beperking. Maar het zou kunnen dat een bewoner extra hulp nodig heeft. Daarom kan de andere helft ook verhuurd worden aan een familielid of aan een hulpverlener. Welke impact heeft Triodos Bank op uw project? Leiegoed heeft de oorspronkelijke gebouwen aangekocht. Die worden eerst afgebroken en daarna kunnen we beginnen aan de werf. Triodos financiert iets meer dan de helft van het totaalbudget, ongeveer 2 miljoen euro. 241

272 Voor Triodos Bank was het erg belangrijk om ons engagement te bewijzen. Het feit dat we bewust kiezen voor een duurzaam laagenergiegebouw voor mensen met een beperking was dan ook doorslaggevend om de financiering binnen te halen. Welke impact heeft uw project op de vastgoedsector? Er zijn amper woningen beschikbaar voor mensen met een beperking. Maar ik ben ervan overtuigd dat andere bedrijven uit de vastgoedsector nu mee op de kar zullen springen. Aangepaste woningen voor mensen met een beperking is cruciaal in onze samenleving, dus ik hoop dat ons project een aanzet is voor soortgelijke initiatieven. Welke impact heeft uw project op de samenleving? In de zorgsector zijn er ellenlange wachtlijsten voor mensen met een beperking. The Lodge kan een aanzet zijn om meer middelen vrij te maken voor mensen met een beperking. Voor ons betekent een duurzame samenleving een samenleving met aandacht voor het individu en voor ecologie. Iedereen heeft zijn plek nodig en heeft recht op een kwalitatieve, duurzame woning voor een betaalbare prijs. We willen ook het contact met de medebewoners aanmoedigen. Daarom kiezen we bij The Lodge voor een gemeenschappelijke ruimte, maximumhuurprijzen en een laagenergiebouw. Zo willen we het contact tussen de medebewoners aanmoedigen en het bewustzijn rond energiezuinig wonen laten groeien. Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank? Zoals Triodos Bank kiest voor ethisch bankieren, kiezen wij voor ethisch bouwen. Zo vonden wij onze ideale partner voor The Lodge. De Hallen Wat was de uitdaging voor dit project? Hoe vormen we een leegstaand rijksmonument om tot een duurzaam en inspirerend complex? Dat was de vraag voor de initiatiefnemers van de renovatie van De Hallen: de voormalige paardentramremise uit het begin van de twintigste eeuw in Amsterdam Oud-West. Ze vonden een antwoord. Want het eens zo verrommelde complex is sinds de heropening in 2014 het kloppend hart van het staddeel. Openbare bibliotheek, leescafé, restaurant, filmhuis, TV-studio, kinderdagverblijf, kunstuitleen, mode-ateliers, ambachtelijke werkplaatsen, publiekspassage: allemaal vonden ze een plaats in De Hallen. In de openbare 242

273 passage worden activiteiten georganiseerd, waaronder de Local Goods Weekend Market met biologische producten uit de regio. Het openbare karakter maakt het gebouw tot een inspirerende ontmoetingsplek die de verbinding in de samenleving versterkt en de leefbaarheid van Oud-West bevordert. Initiatiefnemer van de renovatie was André van Stigt in nauwe samenspraak met buurtbewoners, toekomstige gebruikers en de gemeente Amsterdam.. Gezamenlijk richtten zij Stichting TramRemise OntwikkelingsMaatschappij (TROM) op, verantwoordelijk voor renovatie, beheer en exploitatie. Op welke manier is jullie aanpak innoverend? Na de herontwikkeling is De Hallen een energiezuinig complex geworden. De CO2-uitstoot is met meer dan 50% afgenomen en de energieprestatie van het monument kon worden verbeterd van energielabel G naar A. Dit was het hoogst haalbare label voor dit oude gebouw met grote en moeilijk te verwarmen ruimtes. In De Hallen wordt onder meer gebruik gemaakt van zonnecollectoren, warmte-koude-opslag en ledverlichting. Het gebouw is bij de renovatie goed en hoogwaardig geïsoleerd. De Hallen is niet alleen een innovatief project als het gaat om de energieprestatie. Ook in financieel opzicht is het project vernieuwend. Zo maken de opbrengsten uit de huur van horeca en hotel het mogelijk om creatieve starters betaalbare atelierruimte te bieden. De renovatie is grotendeels zonder subsidie gefinancierd. Ook dat is uniek. De benodigde middelen waren naast private investeerders, afkomstig van leningen van bij Triodos Bank, (M: het was geen investering) Triodos Groenfonds en het Nationaal Restauratiefonds. Welke impact heeft Triodos Bank op uw project? Verbinding en betrokkenheid: dat waren tijdens de renovatie de leidende principes van TROM, de stichting die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van De Hallen. Die uitgangspunten staan nog steeds centraal nu het complex in gebruik is. Beide principes komen tot uiting doordat het gerenoveerde complex een verbindende functie heeft in de omgeving, en doordat gebruikers en buurtbewoners actief betrokken waren bij de renovatie. Ze komen ook terug in de manier waarop financiers al in een vroegtijdig stadium ook inhoudelijk waren betrokken bij de planvorming. Triodos Bank en Triodos Groenfonds verstrekten niet alleen kapitaal, ze hadden een essentiële rol in een voorspoedige voortgang van het bouwproces, dachten actief mee over de haalbaarheid van de exploitatie en waren als betrokken financiers bereid om een aanvullende financiering te verstrekken t.b.v. de realisatie van de Parisienzaal. Welke impact heeft uw project op de vastgoedsector? De Hallen is voor de vastgoedsector een inspirerend voorbeeld van het duurzaam renoveren van een monumentaal gebouw. De renovatie was technisch innovatief en leidde tot een energiezuinig complex. De herontwikkeling van De Hallen laat zien dat het mogelijk is om een groot complex weer een eigentijdse functie te geven, en dat dat financieel rendabel kan zónder grote subsidies. Welke impact heeft uw project op de samenleving? Het is eerder genoemd: de gerenoveerde Hallen is een ontmoetingsplek en heeft een verbindende functie in de stad en de buurt. Maar de maatschappelijke bijdrage is veel breder. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de opleidingsmogelijkheden die het complex beidt. In Nederland neemt het aantal mensen af dat kennis, vaardigheid en ervaring heeft bij het restaureren en onderhouden van monumenten. Net als het aantal leerlingen dat zich aanmeldt voor ambachtelijke opleidingen: ook dat krimpt. Om aan die ontwikkeling tegenwicht te bieden, zijn in de gerenoveerde tramremise ambachtelijke ateliers en leerlingwerkplekken ingericht. 243

274 Om jongeren bijvoorbeeld weer warm te maken voor specialistisch onderhoudswerk, leidt het bouwbedrijf zijn mensen onder andere in De Hallen on the job op. Op de school en in de ateliers wordt gewerkt aan verschillende projecten rond herstel en verbouw van allerlei monumentale gebouwen in Amsterdam. Verder bieden verschillende gebruikers van het complex werkplekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank? Triodos Bank financiert duurzame projecten die bijdragen aan levenskwaliteit. Monumentale gebouwen zoals De Hallen bevorderen de leefbaarheid en verhogen de belevingswaarde van hun omgeving. Monumenten hebben een cultureel-historische waarde. Vaak gaat het om markante gebouwen waar mensen zich mee verbonden voelen en die het gezicht van een stad bepalen. Dat maakt het belangrijk om ze te behouden en ze een eigentijdse invulling te geven, zodat ze een verbindende functie kunnen spelen in de samenleving. Bovendien levert een gebouw dat prettig is om in te verblijven, een directe bijdrage aan de levenskwaliteit van bewoners, gebruikers en bezoekers. Ook dat is voor Triodos Bank een belangrijke reden om te investeren in duurzaam vastgoed. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. Met het ontwikkelen van energiezuinig vastgoed is dus veel milieuwinst te behalen. Duurzaam renoveren van bestaande panden, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Methoden Bij onze berekeningen zijn we uitgegaan van een gemiddeld vloeroppervlak per kantoormedewerker van 20m

275 Culturr De maatschappij heeft meer nodig dan het louter materiële. Cultuur maakt de ontwikkeling van het collectieve gedachtegoed van individuen en gemeenschappen mogelijk. Cultuur verbetert de levenskwaliteit, door dat mensen zich vrij kunnen uiten en draagt bij aan de ontwikkeling van het leren en van vaardigheden. Percentage kredieten en investeringen in culturele projecten We financieren een breed scala aan kunstenaars en organisaties voor podiumkunsten en ondernemers die een complementaire benadering van onderwijs hanteren. Kunst en cultuur Hoe we kunstenaars en organisaties voor podiumkunsten ondersteunen, variërend van hoe kunst wordt ingezet om een leegstaand kerkgebouw in Nederland nieuw leven in te blazen tot vernieuwend onderwijs in Duitsland. Onderwijs Er is behoefte aan een gevarieerd onderwijssysteem om in de verschillende behoeften vanuit de maatschappij te voorzien. Zo financieren we organisaties die werken met alternatieve onderwijsconcepten die inspelen op de behoeften en talenten van de mensen in de hele gemeenschap. 245

276 Kunst en cultuur Impactmetingen Dankzij de kredietverlening van Triodos bank konden in ,2 miljoen bezoekers (2013: 16,3 miljoen) in Europa genieten van podiumkunsten, van kunst en cultuur in theaters en van musea. Omgerekend betekent dit het equivalent van 11,7 culturele ervaringen per klant van Triodos Bank. Het relatief hoge bezoekersaantal in 2013 was het resultaat van kredietverlening aan succesvolle filmmakers in Spanje in dat jaar. 246

277 Onze visie en activiteiten Onze visie op kunst en cultuur Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de samenhang in de samenleving als geheel. Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en verbindt mensen. Kredietverlening kunst en cultuur Percentage van onze kredieten aan de kunst- en cultuursector Kunst als katalysator voor persoonlijke en gemeenschapsontwikkeling Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en een levendige samenleving. Ze kunnen inspireren en motiveren tot verandering. De culturele sector is dynamisch en veelzijdig. Cultureel ondernemerschap is booming. Veel instellingen zijn volledig of gedeeltelijk commercieel en richten zich op een breed en divers publiek. Triodos Bank past in de dynamiek van een sector met deze ondernemersfocus en financiert innovatieve culturele ondernemers om haar impact te helpen vergroten. Financiering van kunst en cultuur per subsector Onze prioriteiten Op basis van haar engagement van oudsher met kunst en cultuur is Triodos Bank een van de koplopers in de sector. Ze ontwikkelt innovatieve financieringsinstrumenten zoals borgstellingsfondsen. Hiertoe werken we samen met overheden, brancheverenigingen en adviseurs. Grote diversiteit We richten onze kredietverlening op culturele initiatieven, ongeacht hun omvang, die verschillende activiteiten ontplooien zoals om een voorbeeld uit de praktijk te gebruiken een podium, museum en een restaurant in één bedrijf. Naast de kredietverlening beschikken we over een fonds (Triodos Cultuurfonds) voor Nederlandse cliënten. Het Fonds, dat in 2006 is opgericht, is een voorloper geweest op het gebied van financiering van kunst en cultuur, met als doel de sector door het stimuleren van cultureel ondernemerschap minder afhankelijk te maken van subsidies en giften. % ontleend aan gegevens op het moment van publicatie Triodos Bank zal zich in de toekomst richten op versterking van haar lokale netwerken en lokaal cultureel ondernemerschap. 247

278 De voordelen van kunst voor de maatschappij Bron: Rand Corporation Onze activiteiten Verbondenheid neemt een centrale plaats in bij onze visie op de culturele sector. Triodos Bank financiert kunstenaars en culturele instellingen die bruggen bouwen met de maatschappij. Veelal betekent dit een combinatie van hoge artistieke kwaliteit en een brede toegankelijkheid. De aansluiting met de gemeenschap vindt op verschillende manieren plaats: door het bereiken van een breed publiek, en door contacten met derden, zoals sponsoren, bedrijven, maatschappelijke instellingen en banken. Daarnaast is er contact met amateurs die lokaal actief zijn en bijdragen aan sociale samenhang. 248

279 Praktijkvoorbeeld Metaal Kathedraal Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project? Leegstaande kerken worden steeds meer een gewone verschijning in het straatbeeld. Vaak wordt de vraag gesteld wat er moet gebeuren met deze bijzondere gebouwen die niet langer voor religieuze doeleinden worden gebruikt. Een oplossing kan misschien worden gevonden in een compleet nieuwe bestemming. Tegelijkertijd is er een duidelijke vraag naar culturele hotspots, locaties waar kunstenaars betaalbare werkruimte kunnen huren in inspirerende omgevingen waar ze kunnen profiteren van het werken met gelijkgestemde kunstenaars. De Metaal Kathedraal in Utrecht is een poging om nieuw cultureel leven te blazen in precies zo'n soort leegstaand gebouw. Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt? De Metaal Kathedraal is een voormalige kerk uit 1857 en is de oudste rooms-katholieke kerk in de gemeente Utrecht. Het gebouw was tot 1940 in gebruik als kerk. Daarna werd het omgebouwd tot een fabriek voor de productie van zijspannen en later voor de productie van metaal. Vanwege haar verleden als fabriek heeft de kerk een tamelijk stoere uitstraling. Toch zijn enkele traditionele kenmerken bewaard gebleven, zoals de hammer beam'-spanten - een constructie die ook is gebruikt in de Westminster Hall in de Houses of Parliament in Londen. De Nederlandse onderneming Mekka in de Meern BV heeft het gebouw gekocht en er mede voor gezorgd dat het werd behouden door het een nieuw doel als culturele locatie te geven. In de kerk zelf en in de tuinen rondom de kerk worden culturele activiteiten, zoals festivals, concerten en presentaties, georganiseerd. Er zijn ook betaalbare werkruimten voor kunstenaars. Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf? Triodos Cultuurfonds heeft actief bijgedragen aan het behoud van dit unieke gebouw en de omvorming ervan tot een culturele hotspot door een deel van de aankoop en renovatie te financieren. 249

280 Het Fonds financiert culturele projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur. In dit specifieke voorbeeld van culturele hotspot wordt deze missie weerspiegeld: het project biedt betaalbare werkruimten voor kunstenaars en speelt als zodanig een katalyserende rol in de culturele sector. Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is? De Metaal Kathedraal zou als inspiratiebron kunnen dienen voor andere projecten als deze en kunnen aantonen hoe een culturele onderneming kan profiteren van een ondernemende aanpak in een tijd waarin de culturele sector wordt geconfronteerd met bezuinigingen op overheidssubsidies. Het project is een geweldig voorbeeld voor anderen in de sector van wat een vindingrijke aanpak en een mix van financieringen kan betekenen voor een sterk en veerkrachtig cultureel bedrijf. Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project? De Metaal Kathedraal biedt werkruimte aan nieuwe en gevestigde culturele en creatieve ondernemers. Culturele hotspots zoals deze hebben bewezen bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven binnen een woongebied door bruggen te bouwen tussen kunstenaars en lokale gemeenschappen. Daarbij komt dat zij oplossingen kunnen bieden voor leegstaande en ongebruikte gebouwen, zoals deze kerk. Er is nieuw leven in dit gebouw geblazen, waardoor de leefomgeving voor de lokale bevolking duurzamer en plezieriger is geworden. De Metaal Kathedraal is niet alleen een centrum voor kunstenaars. Er kunnen ook huwelijken worden voltrokken en congressen worden georganiseerd, waardoor de lokale bevolking en het lokale bedrijfsleven ervan kunnen profiteren. In de toekomst kan men er ook een kopje koffie drinken of een hapje eten in het cafetaria. How does Triodos Bank share the vision behind the project? De Metaal Kathedraal verbetert de kwaliteit van leven en sluit als zodanig prima aan op de visie en missie van Triodos Bank. Al jaren is Triodos Bank pionier op het gebied van financiële dienstverlening aan de kunst- en cultuursector. De ervaring in deze sector is met name relevant in het huidige klimaat, aangezien veel overheden de hand op de knip houden in het kader van verregaande bezuinigingsmaatregelen. Methoden Het door ons gebruikte kunst- en cultuurcijfer is gebaseerd op het aantal mensen dat in 2014 een bezoek heeft gebracht aan culturele evenementen of (film)voorstellingen die werden aangeboden door instellingen die Triodos Bank vanuit haar vestigingen financiert. Waar dit cijfer niet beschikbaar was, hebben we het gemiddeld aantal mensen dat gedurende het jaar een bezoek heeft gebracht aan een evenement of voorstelling bij een specifiek project berekend en vermenigvuldigd met het aantal door dat project georganiseerde evenementen. Wij hebben tenminste 80% van de Kunst en Cultuur -portefeuille van elk land gemeten en het resterende deel op basis van dit cijfer geëxtrapoleerd. Waar we niet in staat waren om 80% van de kredietportefeuille van een bepaald land te meten, hebben we alleen een cijfer opgenomen voor dat deel van de kredietportefeuille dat we wel hebben kunnen meten. Omdat het zeer ingewikkeld is om nauwkeurig aan te geven hoeveel personen daarmee worden bereikt, hebben we in dit cijfer geen individuele kunstenaars, musici en dergelijke opgenomen die door Triodos Bank worden gefinancierd. Wij erkennen dat een individueel project mogelijk niet uitsluitend door Triodos Bank is gefinancierd en dat het in zo n geval niet geheel aan de bank is toe te schrijven dat het project in kwestie de uitvoeringen kon organiseren. Omdat de financiering door Triodos Bank van kunst- en cultuurprojecten volgens ons een centrale rol speelt bij de totale financiering ervan kunnen we deze meting in deze context niettemin legitiem gebruiken. 250

281 De berekeningen van de impact per klant die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal klanten. 251

282 Onderwijs Impactmetingen In 2013 maakten mensen gebruik van educatieve instellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2012: ). Dit is voornamelijk te danken aan de groei van deze sector in Spanje. Voor iedere 3 klanten van Triodos Bank genoot 1 klant onderwijs via een instelling die door ons werd gefinancierd. In 2014 maakten circa mensen gebruik van het werk van educatieve instellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2013: ). Dit is voornamelijk te danken aan de groei van deze sector in Spanje. Voor elke twee klanten van Triodos Bank genoten dus drie personen onderwijs via een instelling die door ons werd gefinancierd. 252

283 Onze visie en activiteiten Onze visie op onderwijs We zijn van mening dat onderwijs grote voordelen met zich meebrengt voor personen voor wat betreft persoonlijke ontwikkeling en welzijn en voor de maatschappij voor wat betreft economische ontwikkeling en sociale samenhang. Kredietverlening onderwijs Percentage van onze kredieten aan de onderwijssector Gevarieerd onderwijs. Buitengewone voordelen Triodos Bank gelooft in verbetering van levenskwaliteit in het hele sociale spectrum. Daarom pleit de bank ervoor dat het onderwijssysteem voldoende variëteit kent en in de behoeften van een ieder voorziet, ongeacht iemands capaciteiten. Sommige onderwijsinstellingen die vernieuwende onderwijsconcepten hanteren, of die werken met personen met speciale behoeften, hebben naast financiering door de overheid ook andere financiële ondersteuning nodig. We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het behoud en koesteren van deze diversiteit binnen het onderwijssysteem om een positieve impact voor personen, hun gezinnen en de maatschappij te realiseren. Kredieten aan de onderwijssector per subsector Onze prioriteiten De vroege kindertijd is een bijzondere belangrijke fase in iemands persoonlijke en sociale ontwikkeling. Daarom financieren we veel (kleuter)scholen die een filosofie aanhangen die voornamelijk is gericht op stimulering van de creativiteit van kinderen. Ook financieren we onderwijsinstellingen voor mensen met speciale behoeften en projecten voor volwassenen- en gemeenschapsonderwijs. Onze activiteiten Triodos Bank verleent kredieten aan onderwijsinstellingen die een aanvulling willen zijn op nationale onderwijssystemen door vernieuwende benaderingen in het werken met personen met speciale behoeften toe te passen. % ontleend aan gegevens op het moment van publicatie 253

284 Praktijkvoorbeeld Waldorfschool Zuid-West München Wat was de reden/uitdaging voor het project? Uit veel gesprekken met de mensen is ons gebleken dat de maatschappij op het punt staat uiteen te vallen in drie groepen: een middengroep de werkenden en twee randgroepen de kinderen en de senioren. Vooral deze laatste twee groepen vormen een grote uitdaging voor de maatschappij, omdat ze begeleiding nodig hebben: kinderen omdat beide ouders vanwege de hoge kosten van levensonderhoud in de stad München moeten werken en senioren omdat zij vaak niet meer zo vitaal en zelfstandig zijn. Hierdoor glijden ze dikwijls af naar de rand van de samenleving en leiden ze een anoniem en teruggetrokken leven. Om dit tegen te gaan, hebben wij het concept van het 'meergeneratieterrein' ontwikkeld. Hiermee willen wij synergie creëren en de generaties weer samenbrengen, geheel volgens het Afrikaanse spreekwoord Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Voor de oudere generaties was het vanzelfsprekend om in een dorp op te groeien, zich vrij te kunnen ontplooien en door de meest uiteenlopende mensen, dus niet alleen door de ouders, op de grenzen te worden gewezen. Maar aangezien de grootfamilie tegenwoordig niet meer bestaat, hebben wij gezegd dat het niet altijd bloedverwantschap hoeft te zijn, het lukt net zo goed met geestverwantschap. Dat was de reden dat wij een gemeenschap voor elkaar en met elkaar wilden creëren om iedereen te laten zien wat zijn of haar plaats in de maatschappij is. Hoe lost u deze uitdaging door middel van uw project op? In het project is ruimte voor alle levensstations, van de crèche tot en met de zorgkamer. Het komt echter aan op de innerlijke factoren, want de synergie ontstaat met elkaar: wij hebben ouderen die in het kinderdagverblijf, bij de middagopvang en in de kantine meehelpen en daar ook kunnen eten. Andersom hebben wij ook projecten waarbij leerlingen de senioren helpen, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. De synergie is hier echt aanwezig. Het project moet echter ook energetisch up-to-date zijn: er is een verbinding met onze energiecentrale, d.w.z. de school en het woongedeelte zijn zelfvoorzienend qua energie door middel van een warmtekrachtcentrale en PV-systemen. De PV-systemen wekken zelfs nog meer energie op dan nodig is. Hierdoor kunnen wij de overtollige energie aan de gemeente leveren. 254

285 Verder bieden wij carsharing aan. Het is ons doel om enerzijds met de energiecentrale en de gebouwen zo CO 2 - neutraal mogelijk te blijven en anderzijds de verkeersdrukte in München door een kleine bijdrage te verminderen. Als er dus echt een keer een auto nodig mocht zijn, kan men goedkoop een van onze deelauto's huren. Verder is er hier een zeer goede aansluiting op het openbaar vervoer. Wat betekent de Triodos Bank voor uw organisatie/school? De Triodos Bank was de enige bank die het aandurfde om dit project met ons te realiseren. Wij zijn een zeer kleine organisatie en stonden voor de uitdaging om met heel weinig eigen vermogen de financiering van een enorm perceel van bijna m2 midden in München rond te krijgen. Dat was de reden waarom de andere banken ons één voor één hebben afgewezen. Alleen de Triodos Bank besloot om het project samen met ons te realiseren. Deze duurzaamheid die de Triodos Bank praktiseert, is hier bij ons voorbeeld heel duidelijk tot uiting gekomen. Wat betekent het project voor de sector waarin u actief bent? De topambtenaren waren te gast op ons openingsfeest afgelopen weekend en ze vertelden ons dat dit niet alleen een voorbeeldproject voor cognitieve ontwikkeling in eigenlijke zin, maar ook van sociaal en maatschappelijk belang is. De respons van alle kanten is enorm. Wij hebben aanvragen zowel van de stad München als uit andere landen om meer van dit soort projecten te realiseren. Ook van directies van andere scholen krijgen wij positieve reacties. Zo'n project betekent echter verder denken dan school dat schrikt velen af. Want het betekent ook een gigantische hoeveelheid werk. Welke maatschappelijke betekenis heeft uw organisatie? Wij zijn een gemeenschap zonder dit dogmatisch te zien. De kinderen leren weer buiten te spelen en vanaf het begin om met elkaar in een gemeenschap te leven. Wij brengen deze gemeenschapsgedachte in de praktijk en breiden haar ook uit naar het stadsdeel. Ons terrein is voor iedereen toegankelijk. Wij schermen ons niet af, maar willen vooroordelen uit de weg ruimen en betrekken ook telkens weer het stadsdeel erbij. Zelfs de gemeenteraad heeft ons laten weten dat men erg blij is dat wij er zijn en dat onze organisatie het stadsdeel opwaardeert. Er zijn zo veel plaatsen waar men de mensen weer naar elkaar toe moet brengen, hen moet helpen om uit hun isolement te komen. Dit betreft vooral veel oudere mensen, die vaak in eenzaamheid leven. Meergeneratieterreinen zorgen ervoor dat deze mensen in onze maatschappij re-integreren en geven hen een stukje waardigheid terug. Wij brengen deze generaties weer samen tot één gemeenschap. Hoe sterk deelt de Triodos Bank uw visie volgens u? Ik vind dat de Triodos Bank onze visie heel sterk deelt en ook trouw blijft aan zijn eigen visie ondanks de vele regels die tegenwoordig aan banken worden opgelegd. Met name bij projecten zoals dat van ons komt het vooral aan op de mensen en hoe enthousiast ze worden van visies. Deze focus op de mensen vinden wij net als de Triodos Bank erg belangrijk. Als ze puur op basis van de feiten zouden hebben besloten, zou dit project niet zijn gerealiseerd. 255

286 Methoden Wij definiëren onderwijsinstellingen als instellingen voor het verstrekken van onderwijs zoals scholen, opleidingscentra, enz. Kinderdagverblijven worden alleen meegerekend als het merendeel van hun activiteiten educatief van aard is. Het aantal personen dat onderwijs genoot is gebaseerd op feitelijke cijfers van het aantal mensen dat cursussen of scholen enz. heeft bezocht van een instelling die door ons wordt gefinancierd. Of, als die gegevens niet beschikbaar zijn, het gemiddeld aantal personen dat gedurende het jaar een cursus heeft gevolgd, vermenigvuldigd met het aantal cursussen dat zij hebben georganiseerd. We hebben ten minste 80% van de onderwijsportefeuille gemeten en de cijfers geëxtrapoleerd. We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. De berekeningen van de impact per klant die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal klanten. 256

287 Sociaal Goede doelen, social enterprises en waardengedreven ondernemingen bieden essentiële steun voor kansarmen variërend van sociale zorg tot het bieden van werkgelegenheid aan kwetsbare mensen. Buiten Europa zijn onze investeringsactiviteiten gericht op waardengedreven instellingen die inclusieve financiële diensten leveren in opkomende markten in de hele wereld. Percentage kredieten en investeringen in de sociale sector Sociale projecten Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan door een oplossingsgerichte aanpak van sociale problemen een diepgaand effect hebben op de ontwikkeling van een duurzame sociale economie. Gezondheidszorg Hoe we financiering gebruiken als katalysator voor verandering in maatschappelijke en zorginstellingen, met inbegrip van ouderen, mensen met een handicap of met gezondheidsproblemen. Microfinanciering Inclusieve financiële dienstverlening is van essentieel belang voor het bouwen aan gezondere en eerlijkere economieën. We werken met vooraanstaande waardengedreven organisaties op het gebied van microfinanciering en inclusieve financiering over de hele wereld, waardoor we impact hebben op de levens van miljoenen mensen. 257

288 Sociale projecten Impactmetingen We hebben kredieten verstrekt aan 585 sociale ondernemingen voor een totaalbedrag van EUR 97,1 miljoen. Daarnaast hebben we voor EUR 336,8 miljoen aan kredieten uitstaan aan sociale huisvestingsprojecten waarmee woonruimte wordt geboden aan circa mensen. 258

289 Onze visie en activiteiten Onze visie op sociale projecten Er zijn veel sociale organisaties en goede doelen die sociale problemen aanpakken op een manier die ook commercieel haalbaar is. Tegelijkertijd zien we een groei van het aantal sociale ondernemers: mensen die nieuwe bedrijfsmodellen creëren ingegeven door een sociaal motief om een specifieke groep in hun buurt of in de maatschappij te bedienen, vanuit het oogpunt van gedisciplineerd bedrijfsmanagement. Kredietverlening sociale projecten Percentage van onze kredieten aan de sector sociale projecten Financiering van de sociale economie We zien mogelijkheden voor deze opkomende Sociale Economie - sector om een positieve en belangrijke rol te spelen naast de publieke sector en de conventionele bedrijfssector bij het vormgeven van onze toekomstige economieën. Onze prioriteiten Binnen deze sector richten we ons op relaties met vooraanstaande sociale ondernemers die in hun benadering een duidelijk positieve sociale impact laten zien op de gemeenschappen die zij bedienen. In veel gevallen passen sociale ondernemingen zich aan aan grote veranderingen in de financiering door de overheid en de publieke sector. Als zodanig moeten ze innovatief zijn in hoe ze hun bedrijf organiseren, zodat ze het grootst mogelijke sociale voordeel kunnen realiseren en tegelijkertijd economisch duurzaam zijn. 7,9% aan sociale huisvesting 2,3% aan sociale ondernemingen Financiering van sociale projecten per subsector (sociale ondernemingen alleen) We zijn er voornamelijk op gebrand bedrijfsmodellen te ondersteunen die het potentieel hebben om schaalbaar te worden en hun impact te vergroten door middel van groei van hun onderneming en het inspireren van anderen om hetzelfde te doen. Onze activiteiten Onze activiteiten binnen sociale projecten bestaan onder andere uit kredietverlening aan organisaties die een positief sociaal voordeel opleveren, variërend van gemeenschapsondernemingen, fairtrade-ondernemingen en sociale ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan kwetsbare en achtergestelde groepen tot non-profit ondernemingen met een sociaal oogmerk en aanbieders van sociale huisvesting. % ontleend aan gegevens op het moment van publicatie 259

290 Praktijkvoorbeeld Alternatives Familiales Welke uitdaging ligt aan de basis van jullie project? Alternatives Familiales is een vzw die actief is in Waals-Brabant, Brussel en Charleroi. Haar missie is het welzijn verzekeren van kinderen en minderjarige jongeren die in een opvanggezin zijn geplaatst als alternatief voor een instelling. Onze organisatie werkt in drie belangrijke domeinen: begeleiding en toezicht op het welzijn van het kind, het onderhoud of herstel van regelmatig contact tussen het kind en zijn familie, en hulp aan het pleeggezin. Met een team van 18 mensen, onder wie 9 maatschappelijk werkers, een kinderpsychiater en drie psychologen, superviseert Alternatives Familiales momenteel de opvang van 195 kinderen. Het is daarmee een van de grootste onafhankelijke sociale diensten in zijn soort in België. Triodos Bank heeft Alternatives Familiales een hypothecaire lening verleend om het gebouw te kopen dat haar kantoren en activiteiten huisvest. De organisatie huurt dat al sinds Guy de Backer, Directeur van Alternatives Familiales, legt de impact uit van zijn organisatie en van de bank die haar financiert: Laat me eerst iets verduidelijken. Ons werkterrein is in geen geval commercieel. We zijn een vereniging zonder winstoogmerk, actief in de sociale dienstensector. Ons project was dus geen nieuw businessinitiatief, maar eerder een consolidatie-inspanning. Het gebouw, dat onze kantoren, ons team van 18 medewerkers en al onze activiteiten huisvest en dat we al 42 jaar huren, werd te koop gezet door de eigenaars. Die wilden profiteren van de stijgende vastgoedprijzen van de afgelopen tien jaar. We stonden dus voor een dilemma: ofwel ons huis verliezen, ofwel een verhoging van de huur door de nieuwe eigenaars slikken en uiteindelijk toch genoodzaakt zijn een nieuw gebouw te zoeken. Dat was verre van ideaal, aangezien de huurprijzen de laatste tien jaar gevoelig gestegen zijn in de regio. Onze centrale ligging tussen Brussel, Waals-Brabant en Charleroi is bovendien van essentieel belang voor ons werk. 260

291 Met welke innovatie hebben jullie dit probleem aangepakt? We hadden geen enkele zekerheid over wat de nieuwe eigenaar met het gebouw van plan was. De enige oplossing om onze continuïteit in de toekomst veilig te stellen, was het dus zelf te kopen. Zo behouden we niet alleen onze centrale ligging, maar consolideren we ook onze activa. Omdat Alternatives Familiales geen commercieel bedrijf is, ging het om een uniek voorstel en ontegensprekelijk een innoverende aanpak van het probleem. Welke impact heeft Triodos Bank gehad op jullie activiteiten? Triodos Bank heeft samen met ons een hypothecair kredietvoorstel uitgewerkt, om twee belangrijke doelstellingen te realiseren. Eerst en vooral blijven werken vanuit dezelfde centrale locatie, die de afgelopen 42 jaar heel belangrijk was voor onze activiteiten. We voelden ons zo thuis in dit gebouw, dat we als huurders op eigen kosten renovatiewerken hebben uitgevoerd. Het tweede objectief op langere termijn maar even belangrijk was onze positie te consolideren en op 25 jaar eigenaar te worden van een waardevol gebouw. De kost is groter dan onze vorige huur. Maar we hebben een maandelijkse onverhaalbare uitgave omgezet in een investering in een eigendom waarvan we hopen en denken dat de waarde zal stijgen. Triodos Bank beheert ook al tien jaar onze ethische beleggingsportefeuille. Het is een partner die een belangrijke rol gespeeld heeft in onze groei en consolidatie, zodat wij op onze beurt een ononderbroken kwaliteitsservice kunnen bieden aan de mensen die er het meest toe doen, de kinderen en hun gezinnen. Welke impact hebben jullie activiteiten in jullie sector? We zijn de grootste dienst van zijn soort in onze regio. We superviseren het hele plaatsingsproces in pleeggezinnen, met inbegrip van de opvolging, voor bijna 200 kinderen en minderjarige jongeren, van 2 tot 18 jaar. Voor de meeste van onze kinderen in de pleegzorg is onze betrokkenheid een langetermijnproject dat hun hele verdere leven bepaalt. Het plaatsen in een opvanggezin is minder gebruikelijk in het zuiden van België dan in het noorden. Maar we weten uit ervaring dat het voor de meeste kinderen een veel beter alternatief is dan de plaatsing in een instelling. Opgroeien in een stabiele en betrouwbare gezinssituatie draagt bij tot de ontwikkeling, de veiligheid en de permanente opvoeding van het kind. Deze oplossing verlicht ook gedeeltelijk de taak van de Staat. Onze bijdrage is in de eerste plaats te pleiten en te zorgen voor een normale gezinsomgeving, zodat risicokinderen net als iedereen en in alle veiligheid kunnen opgroeien en ontwikkelen. Welke impact hebben jullie activiteiten op de samenleving? Al meer dan 40 jaar lang hebben we de opvang van duizenden kinderen in goede banen geleid, die anders geen gezinsleven zouden gekend hebben. We werken op lange termijn. Wat daarbij belangrijk is, is dat ons team bestaat uit gekwalificeerde maatschappelijk werkers, psychologen en een kinderpsychiater. Onze relatie met de samenleving is essentieel voor onze activiteiten: we plaatsen kinderen niet alleen in een pleeggezin, maar volgen hen ook op zolang dat nodig is. We vereenvoudigen het contact met de ouders van het kind en we helpen ook de pleeggezinnen. Bovendien promoten we actief in de mate van het mogelijke deze dienst bij potentiële pleeggezinnen. Die zijn minder talrijk in onze regio en het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van wat ze kunnen betekenen als pleeggezin. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de samenleving. We hebben dringend meer opvanggezinnen nodig. 261

292 Hoe deelt Triodos Bank jullie visie? Op drie manieren: solidariteit, duurzaamheid en transparantie. Op businessvlak zou je onze sector kunnen bestempelen als maatschappelijk verantwoord. Wat we zo waarderen bij Triodos Bank is dat ze dezelfde maatschappelijk verantwoorde waarden deelt. Ze richt zich ook op langetermijndoelstellingen voor haar klanten, ze promoot zowel maatschappelijke als materiële waarden en werkt open en transparant. Zo ontstaat er vertrouwen, begrip en wederzijds respect. De Together Group Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project? Zich voorbereiden op een leven zonder criminaliteit is een grote uitdaging voor veel recidivisten. Exdelinquenten komen vaak uit de gevangenis zonder vaste woon- of verblijfplaats, en met een geschiedenis van drugsgebruik, verbroken relaties, laaggeletterdheid, een strafblad en een beperkt arbeidsverleden. De combinatie van deze factoren kan een grote belemmering vormen voor terugkeer in de maatschappij en bij het vinden van werk. Hierdoor blijven mensen vaak stuurloos en met een zeer laag zelfbeeld achter. Het percentage recidivisten is hoog: 26,1% van alle ex-delinquenten gaat binnen een jaar nadat ze uit de gevangenis zijn ontslagen opnieuw in de fout. Dit gaat voor de maatschappij gepaard met enorme kosten, in het Verenigd Koninkrijk alleen al naar schatting zo'n 9,5 tot 13 miljard. Wie wel werk kan vinden loopt minder kans weer in de criminaliteit te belanden - het recidivepercentage voor ex-delinquenten die tot een korte gevangenisstraf zijn veroordeeld en na hun vrijlating geen baan kunnen vinden bedraagt 69%, vergeleken met 32% voor diegenen die wel een baan vinden. De banen liggen echter niet voor het oprapen, en door de hoge werkloosheidscijfers in het Verenigd Koninkrijk is het bijzonder moeilijk voor ex-delinquenten om werk te vinden. Wat voor innovatie hebt u geïntroduceerd om dit probleem aan te pakken? Paul Harrod, oprichter van de Together Group, zag een kans om in te spelen op de maatschappelijke behoefte met een zelffinancierend en schaalbaar bedrijfsmodel. Een programma van begeleid betaald werk, vaardigheidstraining en een mentor op maat kan voor veel ex-gedetineerden de weg banen naar zinvol werk. Zo wordt de cirkel van recidive doorbroken waardoor hun leven verandert. Door werkgelegenheid voor exgedetineerden te scheppen in de bouwsector dacht Harrod dat hij ze kon laten zien dat het leven meer te bieden heeft dan criminaliteit. 262

293 Het concept van de Together Group is gebaseerd op een commercieel duurzaam bedrijfsmodel - het kopen van leegstaande en niet-standaard woningen en het betrekken van ex-delinquenten bij de verbouwing en renovatie ervan. Zodoende krijgen ex-delinquenten het vertrouwen, de opleiding en betaalde werkervaring die zij nodig hebben om vast werk in die sector te vinden. Zodra de panden volledig zijn opgeknapt worden ze weer verkocht en wordt het oorspronkelijke kapitaal, met eventuele winst, opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd ter financiering van aankopen van nieuwe panden en het scheppen van nieuwe banen. Welke invloed had Triodos Bank op u en uw bedrijf? Als bestuurder van de Restore Trust is Paul Harrod betrokken geweest bij een gesubsidieerd project waarbij 98 ex-delinquenten werden ingezet bij de renovatie van zes panden in Bristol. Hij was vastbesloten het succes van het project te evenaren met een zelffinancierend en schaalbaar bedrijfsmodel. Hij had echter wel kapitaal nodig om de onderneming te financieren. Contacten in de sociale sector stelden voor om contact op te nemen met Triodos. Hij deed dit, met niet veel meer dan het idee voor het model en hoe het zou kunnen werken. Triodos Bank heeft vanaf het allereerste begin een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van de onderneming. De aanzienlijke mogelijkheden van het idee voor maatschappelijke impact waren duidelijk. Zonder een bewezen pilotmodel was het echter een risicovol project om in te beleggen en moeilijk te verdedigen op strikt commerciële gronden. Het corporate finance team van Triodos Bank bekeek het echter vanuit een lange termijnperspectief en zag het potentieel van het idee. De bank steunde het project met in het achterhoofd de gedachte dat het in andere steden op een aangepaste schaal nagebootst zou kunnen worden. Triodos heeft het project gesteund vanaf het idee tot de doorvoering ervan. Daarbij heeft de bank er samen met Paul Harrod aan gewerkt om het bedrijf uit te bouwen van een concept tot een haalbare beleggingspropositie. Een van de eerste stappen was het aanstellen van een team van leiders rond Paul Harrod die ervaring hadden met vastgoedontwikkeling en -herinrichting. Vervolgens is Triodos opgetreden als hoofdadviseur voor de eerste fondsenwerving in Hierbij wist de bank aan maatschappelijke beleggingen aan te trekken. De fondsen die daarbij werden aangetrokken waren, samen met de kortlopende financieringen van Triodos Bank, voldoende voor de aankoop en verbouwing van de eerste twee panden van Bristol Together. [Citaat] Zonder Triodos zouden we die nooit hebben bereikt, aldus Paul Harrod. Triodos was bereid me te helpen om een fantastisch idee om te zetten in een echt bedrijf en de investeringsbereidheid, het advies en de geloofwaardigheid bij beleggers was van essentieel belang voor het succes van deze deal. Na de succesvolle pilotfase van Bristol Together heeft Triodos meer kapitaal geworven om Bristol Together te helpen de volgende fase te bereiken. Met een uitgifte van obligaties in 2012 werd nog eens 1 miljoen geworven. Dit gebeurde onder andere door innovatief gebruik van belastingverlaging in belang van de gemeenschap (CITR) waardoor een sterk financieel rendement voor beleggers ontstond. In 2013 werd de visie om het model in een tweede regio na te bootsen gerealiseerd met de lancering van Midlands Together. De uitgifte van de Midlands Together-obligatie heeft, mede dankzij Triodos, 3 miljoen opgebracht, zodat het model kon worden uitgerold in de West Midlands. Paul Harrod is nu bezig het bedrijf uit te breiden naar andere delen van het land. De volgende fase in de uitrol van het MVO-model van de Together Group voor Glasgow staat gepland voor 2015, en de Together Group is in gesprek met groepen elders in het land. Als er een sterke maatschappelijke behoefte bestaat en als de juiste omstandigheden om te slagen aanwezig zijn, dan is er alle reden om aan te nemen dat het Together-model in heel het Verenigd Koninkrijk kan worden doorgevoerd. Op die manier worden significante maatschappelijke voordelen geboden via een zelffinancieringsmodel. 263

294 Welke impact heeft uw bedrijf gehad op de sector waarin u actief bent? In een tijd waarin bezuinigingen op de overheidsuitgaven charitatieve instellingen en openbare dienstverlening onder extreme druk hebben gezet, biedt de Together Group een model voor een zelffinancierende oplossing voor meerdere maatschappelijke problemen, en een voorbeeld van de kracht van impact investing bij maatschappelijk en financieel rendement. In 2012 werd de potentie van het project erkend door de bedrijfsorganisatie Social Enterprise UK bij de uitreiking van prijzen voor MVO-ondernemers. Daarbij won Bristol Together de prijs voor startende MVO-onderneming van het jaar Welke impact had uw bedrijf op de gemeenschap? De belangrijkste impact van het werk van de Together Group is dat de ex-delinquenten met wie zij samenwerkt de kans wordt geboden om te re-integreren en zo weer actief aan de maatschappij deel te nemen. Bristol Together heeft meer dan 60 mensen aan werk geholpen. Daarbij was er in die periode slechts één geval van recidivisme. Procentueel gezien bedraagt het percentage recidivisten 1,6%, ten opzichte van het landelijk gemiddelde van ruim 25%. Gedurende de looptijd van de Bristol Together en Midlands Together-obligaties wil de Together Group opleidingen en begeleiding bieden aan zo'n 300 ex-delinquenten. Daarbij wordt meer dan 3 miljoen aan salarissen uitbetaald. In welk opzicht deelt Triodos Bank uw visie? Het verhaal van de Together Group laat zien hoe een ondernemingsgerichte aanpak oplossingen kan bieden voor de problemen waarmee de mensen aan de zelfkant van de maatschappij te kampen hebben. Door exdelinquenten mogelijkheden te bieden krijgen ze een kans om hun zelfvertrouwen en waardigheid terug te vinden, de cirkel van recidive te doorbreken en een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Door de zeer positieve effecten wordt de maatschappij gezonder voor iedereen. Het zelffinancierende karakter van de organisatie maakt haar financieel duurzaam. Haar missie wordt beschermd zonder dat men afhankelijk is van subsidies of overheidsgelden. Het gebruik van innovatieve financiering ten slotte heeft beleggers de kans gegeven een gezond beleggingsrendement te behalen en tegelijkertijd tastbare voordelen aan de maatschappij te bieden. Methoden We schatten dat onze kredieten zo n 45% van de marktwaarde van het vastgoed in sociale huisvesting vertegenwoordigen. Daarbij gaan we uit van een vastgoedwaarde van ongeveer EUR per huurder. 264

295 Gezondheids- en sociale zorg Impactmetingen Bij de beoordeling van de impact van gezondheids- en sociale zorg zijn kwaliteits -indicatoren per definitie meer kwalitatief van aard. Hoewel de organisaties die we financieren richtlijnen voor goede praktijken naleven, zijn we in het bijzonder op zoek naar die organisaties waarbij de focus op kwaliteit van zorg is verankerd in de cultuur van de organisatie. Dankzij de kredieten die Triodos Bank via haar vestigingen uitzette, konden (net als in 2013) circa mensen gebruikmaken van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 249 zorginstellingen (2013: 217), alle gefinancierd door Triodos Bank. Dat betekent financiering van 13,8 zorgdagen per klant van Triodos Bank. 265

296 Onze visie en activiteiten Onze visie op gezondheids- en sociale zorg Triodos Bank steunt zorgverleners die laten zien dat de mens bij hun organisatie centraal staat. Door waardengedreven zorgverleners te financieren, voornamelijk die zorgverleners die gericht zijn op ouderen en mensen met speciale behoeften, kunnen we eraan bijdragen dat de levenskwaliteit van mensen in de zorg en het algehele welzijn van een maatschappij verbetert in een overgangsfase van de manier waarop we sociale zorg organiseren. Kredietverlening gezondheids- en sociale zorg Percentage van onze kredieten aan de sector gezondheids- en sociale zorg Kwaliteitszorg Omdat wij ons richten op de kwaliteit van de zorg, zien we ook dat de organisaties die we financieren beter toegerust zijn om goede mensen aan te trekken en te behouden, wat een positieve impact heeft op de mensen die de zorg ontvangen, en op de commerciële haalbaarheid van het bedrijf. Onze prioriteiten Gezien de noodzaak om meer kwalitatieve en mensgerichte sociale zorg te bieden, richten we ons met name op financiering van de bouw of ontwikkeling van extra zorgfaciliteiten. Kredietverlening aan de gezondheids- en sociale zorg per subsector De stijgende vraag naar ouderenzorg om in de behoeften van een vergrijzende maatschappij te voorzien, betekent dat we ons richten op financiering van voorzieningen voor ouderenzorg. We concentreren ons ook op ondersteunende zorgdiensten voor mensen met speciale behoeften die inspelen op de uitdagingen en capaciteiten van elk individu. Onze activiteiten De vraag naar gezondheids- en sociale zorgdiensten in Europa is aan verandering onderhevig als gevolg van demografische trends en veranderend overheidsbeleid. % ontleend aan gegevens op het moment van publicatie 266

297 Geprojecteerde grijze druk De verhouding tussen 65-plussers en mensen in de leeftijd van 15 tot 64 (uitgedrukt in procenten) Ontleend aan: Eurostat Hoewel elk land over zijn eigen systeem beschikt voor de financiering van de (gezondheids)zorg bestaat er een gezamenlijke behoefte aan een grotere beschikbaarheid van hoogwaardige zorgverlening. 267

298 Praktijkvoorbeeld Apascide Waarop is dit project geïnspireerd? In Spanje kunnen naar schatting zo'n mensen niet horen of zien. Zij zijn voor de communicatie met hun omgeving afhankelijk van de tastzin. Normaal gesproken komt slechts 3% van de informatie die we tot ons nemen binnen via de tastzin. In 1991 is de Spaanse Vereniging voor Doofblinden en hun Families (Apascide) in Sevilla opgericht. Apascide streeft ernaar doofblinden uit hun isolement te halen. De problemen voor de kinderen van de doofblinde leden van Apascide werden duidelijker toen zij de leeftijd van jaar bereikten en ze na het afronden van de middelbare school nergens meer terecht konden voor vervolgonderwijs. Ze bleven vervolgens thuis of gingen naar centra voor mensen met andere beperkingen, zoals ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische aandoeningen en autisme. Daarom heeft Apascide in 2010 het Santa Ángela de la Cruz centrum geopend in het centrum van Salteras, een stadje in Sevilla - het eerste tehuis in zijn soort in Spanje waar jongvolwassen doofblinden hun opleiding kunnen voortzetten. Met welke innovatie is dit probleem aangepakt? Santa Ángela de la Cruz is het eerste centrum in zijn soort in Spanje. Het biedt één-op-één contact en zorg voor doofblinden, waardoor hun kwaliteit van leven, en die van hun familie, is verbeterd. Het centrum is toegankelijk voor mensen vanuit heel Spanje. De interne en externe studenten doen activiteiten waarmee ze hun communicatieve vaardigheden kunnen verbeteren, waardoor ze onafhankelijk worden en zich gewaardeerd voelen. Kortom, waardoor ze een waardig leven kunnen leiden. In het centrum moeten ze dagelijkse taken verrichten, zoals koken en strijken. Ze volgen workshops die kunnen variëren van IT tot lezen en schrijven, kunst, en ambachten als beeldhouwen, naaien en mandvlechten. Ook kunnen ze er paardrijden en is er een tuin, een ontspanningsruimte en een binnenzwembad. Deze activiteiten zijn essentieel voor de ontwikkeling van de manuele vaardigheden, het ruimtelijk bewustzijn en de tastzin. Al deze activiteiten samen vergroten het zelfvertrouwen en geven een gevoel van voldoening, waardoor het gevoel van eigenwaarde van de doofblinden wordt gestimuleerd. Over elk detail wordt zorgvuldig nagedacht door de medewerkers, die allen specialisten zijn op het gebied van communicatie met doofblinden. Op bordjes op de deur is aangegeven wat zich aan de andere kant van die deur bevindt. Dankzij de brede gangen en de leuningen kan men zich vrijuit bewegen. De vloeren zijn verhoogd en 268

299 hebben een structuur. Buiten hebben bepaalde punten een bepaalde geur zodat bewoners en bezoekers zich kunnen oriënteren. De handgrepen van de kastjes en de zijkanten van de bedden hebben een kenmerkende vorm. De tegels in de jongenswc's zijn anders dan die in de meisjeswc's, en ga zo maar door. Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf? Volgens de voorzitter van Apascide zou dit project niet mogelijk zou zijn geweest zonder financiering vanuit Triodos Bank en zonder de honderden anonieme schenkingen, de persberichten om het centrum onder de aandacht te brengen en de overheidssubsidies. Helaas heeft de uitbetaling van de overheidssubsidies enkele maanden vertraging opgelopen. Apascide heeft echter geld nodig voor de financiering van de basisbehoeften van het centrum. Na jaren de eindjes aan elkaar geknoopt te hebben en de dreigende sluiting in 2012 kreeg het centrum van Triodos Bank een oplossing voor zijn financiële probleem aangeboden, waardoor het open kon blijven. In dat jaar heeft Apascide een onbeperkte kredietlijn bij Triodos Bank gekregen, zodat ze over voldoende middelen kon beschikken om de dagelijkse uitgaven te dekken. Die uitgaven varieerden van het op tijd betalen van de medewerkerssalarissen tot het kopen van voedsel voor de kantine. Wat was de impact van het project op de sector? Het Apascide centrum en andere bewustmakingsinitiatieven hebben een enorme impact gehad op de sector dankzij de steun van diverse weldoeners en vrijwilligers. Sinds de opening heeft de organisatie gevochten voor formele erkenning van doofblindheid als handicap. In 2004 is de campagne Europees Netwerk voor Doofblinden (EdBN) tot het Europees Parlement doorgedrongen. Naar aanleiding hiervan heeft het Europees Parlement op 1 april 2004 een verklaring afgegeven waarin stond dat doofblindheid werd erkend als een combinatie van gezichts- en gehoorschade, die tot moeilijkheden leidt op het gebied van toegang tot informatie, communicatie en mobiliteit. De professionele zorg aan doofblinden van Apascide en het Santa Ángela de la Cruz centrum hebben het tot een kenniscentrum gemaakt. Apascide is nu op zoek naar steun voor een soortgelijk centrum voor doofblindheid en andere zintuiglijke handicaps en ernstige communicatieproblemen, het Helen Keller Centrum in Ciudad Real. Het project staat model voor de dienstverlening die in de diverse levensfasen nodig is en de ruimten waar de benodigde informatie, documentatie, opleiding en evaluatie zijn ondergebracht. Wat was de impact van uw project op de lokale gemeenschap? Het Santa Ángela de la Cruz centrum is op dit moment in gebruik bij 34 mensen en hun families (18 interne en 16 externe studenten). De organisatie hoopt met de 11 extra plaatsen meer doofblinden te kunnen verwelkomen. Andere belangrijke evenementen zijn de steunprogramma's voor families van doofblinden: Steun voor verzorgers van doofblinde kinderen, Workshops vierhandengebaren, Even rust voor vaders en moeders: weekend- en zomerkampen, en Fysiotherapie en zwemmen. De organisatie werkt onvermoeibaar door om de aandacht op doofblinden te vestigen via haar website en educatieve centra, via trainingsdagen en congressen, cursussen en publicaties. En mede dankzij de diverse vrijwilligers wordt steun geboden aan specialisten op het gebied van doofblindheid. Hoe draagt Triodos Bank de visie van het centrum uit? Triodos Bank is zich bewust van het belang van centra als Apascide om de specifieke problemen waarmee mensen die aan deze zintuiglijke handicap lijden te kampen hebben uit de wereld te helpen. Sinds de oprichting van Apascide heeft de bank haar en het Santa Ángela de la Cruz centrum gesteund. Het project van Apascide 269

300 was een van de zes projecten waarop mensen online in een open stemming hun stem hebben uitgebracht. Het won de I Triodos Business Awards en een geldbedrag van EUR Er werden anonieme stemmen uitgebracht op Apascide. De prijsuitreiking vond plaats tijdens een emotionele ceremonie die in januari jl. in Madrid werd gehouden. Methoden We meten het aantal instellingen voor ouderenzorg gefinancierd en het aantal personen dat in die zorginstellingen woont, in het hele vestigingennetwerk van Triodos Bank. We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. De berekeningen van de impact per klant die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal klanten. 270

301 Microfinanciering Impactmetingen De gespecialiseerde microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management hebben kredieten verstrekt aan 102 microfinancieringsinstellingen (2013: 97) in 44 landen (2013: 44). Gezamenlijk bereikten ze in 2014 circa 8,2 miljoen spaarders (2013: 7,9 miljoen), en 11 miljoen kredietnemers (2013: 8,4 miljoen). 271

302 Onze visie en activiteiten Onze visie Triodos Bank is een belangrijke investeerder in de microfinancieringssector vanaf het moment dat zij in 1994 voor het eerst in deze sector heeft geïnvesteerd. We onderkenden dat duurzame ontwikkeling, en met name het aanpakken van ongelijkheid, uitsluiting en het armoedeprobleem, een wereldwijde kwestie was en hebben sindsdien onze bankexpertise in de inclusieve financieringssector ingezet om deze internationale uitdagingen het hoofd te bieden. Kredietverlening microfinanciering Kredietverlening per regio De laatste tien jaar hebben we gezien hoe microfinanciering zich snel heeft ontwikkeld en uitgebreid. Veel nationale overheden overal ter wereld zijn het belang in gaan zien van de ontwikkeling van inclusieve financiële sectoren, waarbij het merendeel van de mensen toegang heeft tot financiële diensten. Het hiaat van de financiële inclusiviteit staat nu de agenda van de Verenigde Naties en de G20. Investeerders zijn de laatste jaren in toenemende mate de mogelijkheden gaan inzien van de maatschappelijke en financiële rendementen van microfinanciering en sluizen steeds meer geld naar deze sector. Als investeerder kan Triodos Bank invloed uitoefenen op de richting die de inclusieve financieringssector opgaat. We delen onze visie met iedereen die bij de keten betrokken is investeerders, microfinancieringsinstellingen, banken en andere stakeholders om het belang van de klanten te begrijpen, voor ogen te houden en daarnaar te handelen. Dit zijn doorgaans klanten met een laag inkomen, beperkte financiële kennis en weinig macht en invloed. Aandacht voor de belangen van deze mensen en hun gezinnen is de enige manier om duurzame financiële resultaten op lange termijn te bereiken. Om een sector van inclusieve financiële dienstverlening te helpen vormen waarbij de belangen van de klant voorop staan heeft een aantal investeerders, waaronder Triodos Investment Management, Principles for Investors in Inclusive Finance opgesteld. Deze investeerders zijn van mening dat specifieke beginselen voor investeerders in inclusieve financiering de beweging in de richting van verantwoorde financiering zal stimuleren. De beginselen zijn ontwikkeld met een brede groep stakeholders waaronder UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment Initiative) en zijn in januari 2011 gelanceerd. Triodos Bank steunt de sector ook op andere manieren: Triodos Bank onderkent dat we in een onderling verbonden wereld leven, waar veranderingen in het ene land zoals economische crises een grote impact kunnen hebben aan de andere kant van de wereld. Deze onderlinge verbondenheid biedt ook enorme mogelijkheden. Daarom was Triodos Bank mede-oprichter van de Global Alliance for Banking on Values, een netwerk van banken dat het gebruik van financiën stimuleert om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen voor mensen en gemeenschappen die niet bereikt worden en het milieu. 272

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 3 Verslagleggingsprincipes 5 Kerngegevens 8 Strategie 9 Coöperatie en governance 10 Duurzaamheid 15 Milieu en bedrijfsvoering

Nadere informatie

MVO Pilot. duurzaam bankieren. : PS03005s2/ POF03034. Publicatie : December 2003. Projectleider. Achtervanger. Datum : 27 september 2003

MVO Pilot. duurzaam bankieren. : PS03005s2/ POF03034. Publicatie : December 2003. Projectleider. Achtervanger. Datum : 27 september 2003 MVO Pilot duurzaam bankieren PS03005S1/POF03034 Opdrachtgever : Consumentengids Publicatie : December 2003 Projectleider Achtervanger Projectnummer Kennisgroep : SV : RD : PS03005s2/ POF03034 : Financiën

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie