CIO Platform Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIO Platform Nederland"

Transcriptie

1 Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011

2 Inhoud Van de opstellers Een luchtige verkenning Definitie en leeswijzer Onze definitie van social media Leeswijzer Procesaanpak, verantwoording en praktijkvoorbeelden Procesaanpak en verantwoording Praktijkvoorbeelden Conclusies vanuit HR perspectief Kwadrant Markt en Buitenwereld Toelichting Hamvraag Conclusie Tips Kwadrant Impact Persoonlijk-Zakelijk Toelichting Hamvraag Conclusie Tips Kwadrant Interne waarde Toelichting Hamvraag Conclusie Tips Kwadrant Het gebruik Toelichting Hamvraag Conclusie Tips Bijlage 1: Voorbeelden social media Bijlage 2: Spanning tussen organisatie en werknemer Bijlage 3: Deelnemers Interest Group HRM CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 2 van 24

3 Van de opstellers Als deelnemers aan de CIO Interest Group HRM van het CIO Platform zijn we trots op onze derde publicatie. Deze keer over social media. Er wordt veel over geschreven en wij hebben in een aantal sessies van onze Interest Group onze gedachten en denkbeelden hierover gedeeld en in een eigen gekozen ordening verder uitgediept. Deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor de CIO s om hen over het fenomeen social media referentiekader en handvatten te bieden vanuit HRperspectief. We realiseren ons dat social media ook voor andere disciplines de nodige impact heeft. Zo heeft de CIO Interest Group Informatiebeveiliging vorig jaar de publicatie Empowered Employee: Surrender Control? geschreven waarin informatiebeveiligingsaspecten aan de orde komen. De Interest Group bijeenkomsten zijn altijd inspirerend en we leren tijdens een dergelijk proces naar een publicatie veel van elkaar. Ook hebben we gemerkt dat het een uitstekende manier is om te groeien als professional. We hebben tijdens het traject ontdekt dat het lastig is deze dynamische ontwikkeling vanuit een model te benaderen om het een beetje grijpbaar te maken. Toch hebben we gemeend dit te moeten doen omdat we op de een of andere manier de traditionele wereld moeten gebruiken om de toekomstige wereld te duiden. We zien social media als een niet te negeren fenomeen. Je krijgt ermee te maken, of je wilt of niet. We bieden enkele handvatten aan om door de bomen het bos te kunnen zien en er zelfs van te kunnen genieten. Aan de hand van bespiegelingen en tips laten we zien dat social media je niet overkomt, maar dat je social media actief kunt inzetten om er als organisatie sterker van te worden. Naast onze Interest Group zijn andere Interest Groups actief. Allemaal met het doel om als leden van het platform kennis te delen op die terreinen waarvan de CIO heeft aangegeven deze belangrijk te vinden. Het CIO Platform is een onafhankelijke vereniging van CIO s en ICT directeuren van grote organisaties in Nederland van de vraagzijde. Graag bedanken wij onze organisaties die ons de gelegenheid gaven op deze manier onze deskundigheid te delen die geleid heeft tot deze publicatie. De opstellers (zie bijlage 3) De andere publicaties van CIO Interest Groups van het platform zijn te vinden op CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 3 van 24

4 1 Een luchtige verkenning Social media is hot en new en trendy. We hebben zelfs anglicismen nodig om uit te leggen hoe gaaf social media eigenlijk is. En toch is er ook die briljante reclame van een groot biermerk, dat vier logo s onder elkaar zet: eerst Facebook, Hyves en Twitter, en dan z n eigen logo. Daarmee zichzelf profilerend als netwerker sinds de oprichting. En zo is het natuurlijk ook. Social media is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken. Lekker ongezouten je mening geven. Een keer fijn de boel ter discussie stellen. De grenzen van het betamelijke opzoeken. Juichen om een overwinning. Samen de gracht in springen als het Nederlands Elftal langs vaart. Doen we allemaal, al jaren. Alleen kan het nu wel formidabel veel sneller en een heel stuk groter. De kroeg waar je met een glas in de hand over voetbal praat, is zo groot als al je volgers op Twitter. En als je dan Barack Obama heet, proost je met ruim 7 miljoen luisteraars. De gracht waar je met een paar vrienden in denkt te springen, ligt vol met vrienden die het al via Facebook hebben gehoord. Voel je de spanning al? Eén foute opmerking, 7 miljoen keer gelezen? Eén uniek idee, keer gekopieerd? Hoogste tijd voor een verdieping in dit wonderlijk fenomeen, social media. Want, met nog een paar van die Engelse termen: alles is Bigger, Better, Faster, More. We moeten aanhaken voor we zijn afgeschreven, of ingehaald door onze concurrenten die er al mee bezig zijn. Hoeveel tijd hebben we nog? Geen idee, want de ontwikkeling gaat razend snel. Lees verder en neem kennis van ons beeld op dit moment hoe we social media vóór ons kunnen laten werken en niet tegen ons. Hoe we kunnen acteren met social media in plaats van te reageren? Veel leesplezier! CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 4 van 24

5 2 Definitie en leeswijzer 2.1 Onze definitie van social media Social media is de mogelijkheid voor iedereen om via digitale media overal en altijd, onvoorspelbaar en op eigen wijze in contact te staan en informatie uit te wisselen waarop nauwelijks professionele redactie is. 2.2 Leeswijzer In hoofdstuk 3 maken we social media concreet met een toelichting op enkele verschijningsvormen met daarbij praktijkvoorbeelden. Ook introduceren we ons denkmodel: de voor ons meest relevante aspecten rondom social media in een HR context. Door deze weer te geven in een assenstelsel ontstaan kwadranten waarop de volgende hoofdstukken zich richten. Hoofdstuk 4 geeft een totaaloverzicht van onze conclusies. De hoofdstukken 5,6,7 en 8 behandelen de vier kwadranten: social media vanuit onze HR-optiek op de assen Extern versus Intern en Organisatie versus Manager/Medewerker: hoofdstuk 5: Markt en Buitenwereld; hoofdstuk 6: Impact Persoonlijk-Zakelijk; hoofdstuk 7: Interne waarde; hoofdstuk 8: Het gebruik. In elk van de vier hoofdstukken een korte toelichting, de hamvraag die in dit kwadrant (= hoofdstuk) behandeld wordt, conclusies en vervolgens tips. Bijlage 1 enkele verschijningsvormen van social media. Bijlage 2 de spanning tussen de organisatie en het individu. Bijlage 3 de deelnemers CIO Interest Group HRM. Note: lees voor informatiebeveiligingsaspecten de publicatie Empowered Employee: Surrender Control? van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 5 van 24

6 3 Procesaanpak, verantwoording en praktijkvoorbeelden 3.1 Procesaanpak en verantwoording In september 2010 is de Interest Group HRM bijeengekomen om te starten met deze publicatie. Het onderwerp social media hebben we van alle kanten besproken, beproefd, betast en besnuffeld. We hebben alle input op ons in laten werken en al snel ontstond er een structuur die ons houvast bood in de veelheid van informatie. Allereerst stelden we vast dat we blijven denken en werken vanuit HRperspectief. Daar ligt immers de meerwaarde van deze Interest Group. In de discussies kwamen steeds twee aspecten naar voren die van belang zijn: inzet intern/extern en impact op manager/medewerker of op de hele organisatie. Hieronder de daaruit ontstane kwadranten: Figuur 1: de vier kwadranten We hebben onze eerste input een plek gegeven in deze kwadranten. Vervolgens hebben we deze kwadranten uitgewerkt. Het kwadrantenmodel is slechts een handvat om structuur aan te brengen in de aspecten van social media. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 6 van 24

7 Een korte toelichting bij ieder kwadrant bood ons hulp om elk kwadrant op een juiste manier te interpreteren: Figuur 2: toelichting per kwadrant Voor elk kwadrant is een hamvraag opgesteld om zo een verdieping te kunnen maken in de uitwerking van elk hoofdstuk: Figuur 3: hamvraag per kwadrant CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 7 van 24

8 Er wordt ontzettend veel geschreven over social media. De ontwikkelingen gaan snel en continu ontstaan nieuwe vormen die we vanuit onze verantwoordelijkheid natuurlijk volgen. We houden deze publicatie dicht bij huis en zijn vooral uitgegaan van onze eigen kracht en kennis. Voorbeelden van social media zijn te vinden in bijlage Praktijkvoorbeelden Enkele praktijkvoorbeelden uit onze organisaties over inzet van social media zijn: NS: Twitter Bij NS zijn nieuwe trainees afgelopen jaar voorzien van een iphone met een Twitter account, waarmee ze voor arbeidsmarkt-benadering ( ambassadeurs ) gestimuleerd worden om te twitteren over hun ervaringen als trainee. TNT Post: Blog TNT TALK is een actief recruitment blog van TNT Post. Hierop vinden posts plaats over de actualiteiten rond TNT Post, alle relevante zaken rond arbeidsmarkt en de vacatures van TNT Post. Het blog is gekoppeld aan LinkedIn, Facebook en Twitter. Hierdoor zijn de berichten op deze blog ook te volgen via de andere social media kanalen. Essent: Meerdere social media Essent informeert en levert online niet alleen via hun website maar ook steeds vaker via hun aanwezigheid in verschillende social media. De website van Essent heeft een speciale social media-pagina waarop klanten worden gewezen op andere websites waarop Essent kan worden gevolgd. Zo heeft Essent een Hyves pagina met slimme bespaartips, een Facebook pagina met acties en tips en zijn ze onder meerdere accounts actief op Twitter. Ymere: Twitter Regiodirecteuren melden via Twitter welke initiatieven, projecten, discussies samenwerkingsverbanden er binnen de Ymere regio s zijn. Zij staan hiermee direct in contact met de huurders / stakeholders. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 8 van 24

9 4 Conclusies vanuit HR perspectief In de Interest Group hebben we door de discussie heel veel aspecten langs zien komen. Hieronder een korte opsomming van onze conclusies. Centrale vraag voor elke organisatie en dus ook de CIO is: Wat draagt social media bij aan de organisatiedoelstellingen en merkwaarde en van welke risico s moet ik me bewust zijn?. Social media gaat over de grenzen van afdelingen of disciplines heen. Commercie, IT en HR zijn vaak de hoofddisciplines. Gezien het technische en innovatieve karakter van social media vervult de CIO een sleutelrol, gericht op het totaal. De verschillende disciplines bepalen de eigen doelen, doelgroepen, inzet en inhoud van de social media platforms. Social media toepassen voegt waarde aan de organisatie toe door: sneller en eenvoudiger intern kennis delen en kennis ontwikkelen; nieuwe manieren van interne communicatie en samenwerking; laagdrempelige manier om elkaar op de hoogte te houden; interne co-creatie voor innovatie en proces- en productverbetering; informatiebron voor zoeken en vinden van expertise bij medewerkers. Zet social media organisatiebreed in. Een kleine afdeling of team houdt overzicht / supervisie. Inhoud / input wordt aangeleverd door de gehele organisatie. Hierdoor heb je de meest actuele informatie, krijg je terugkoppeling over reacties, raken medewerkers enthousiast en krijgt het vorm en gezicht. Inhoud van social media kenmerkt zich vaak, door het laagdrempelige karakter, eerder als een mening dan als een feit. Wat is de kwaliteit, relevantie en betrouwbaarheid van de user generated content? De blogs van de bestuurders bieden mogelijkheden om de waarheid van de organisatie voor het voetlicht te brengen. Laat jouw eigen referentiekader los. Ontwikkelingen gaan erg snel en je weet niet wat je niet weet. Er worden toepassingen bedacht die buiten de huidige kaders vallen. Zie bijvoorbeeld de website cubeduel.com die het mogelijk maakt om collega s en het management onderling te beoordelen (http://www.rectec.nl/2011/01/18/cubeduel-rank-je-collegas). Toepassen van social media in de organisatie leidt tot fundamentele organisatie- en cultuurverandering. Kernbegrippen daarbij zijn netwerken op basis van vraag, kennis en expertise, grens/afdeling- overschrijdend, onafhankelijk van tijd en plaats, democratie, leiderschap. Naast hiërarchische structuren zal waardering en erkenning van leiderschap op basis van acteren in sociale netwerken toenemen. Omgaan met social media vereist andere skills binnen de organisatie. Vertaling naar kerncompetenties is noodzakelijk. Denk hierbij aan leiderschap (normgedrag), impact, omgevingsbewustzijn en integriteit. De komst van social media leidt tot het ontstaan van nieuwe rollen en andere processen binnen de organisatie (bijvoorbeeld webcareteam, communitymanager, ). Ook het HR-proces verandert van een traditionele ad-hoc benadering gericht op het invullen van vacatures naar een proces waarbij de focus ligt op permanente exposure van de organisatie. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 9 van 24

10 5 Kwadrant Markt en Buitenwereld 5.1 Toelichting Dat de wereld verandert is een feit! Als moderne organisatie is het niet meer voldoende om je puur en alleen te richten op jouw interne proces, jouw medewerkers en jouw producten. Jouw markt verandert, klanten veranderen, jouw fysieke omgeving verandert, de omgeving waarin medewerkers werken verandert, techniek verandert; allemaal processen die de nodige strategie en begeleiding vragen en waar jij niet altijd invloed op hebt. De opkomst van social media zorgt hier voor een nieuwe dynamiek. Interactie en verbinding met de markt en buitenwereld zijn noodzakelijk. Dat is geen keuze: ook zonder eigen inbreng wordt er via social media gecommuniceerd over jouw organisatie, jouw merk of jouw producten. Social media biedt in de interactie met de buitenwereld op verschillende terreinen kansen: Public Relations (PR): uitdragen van onderscheidend vermogen van organisatie. Aanvulling en/of vervanging van reclame campagnes. Participation: FAQ samengesteld door gebruikers (servicedesk), co-creatie (meedenken met reclame campagnes en productontwikkeling). Personeel: werving en selectie, netwerken. Promotion: versterken van bestaande en nieuwe relaties, producten en/of diensten. Op hoofdlijnen dient de inzet van social media in het kwadrant Markt en Buitenwereld drie doelen die bepalend zijn voor de merkwaarde: interactie met maatschappij / klant; integratie met maatschappij / klant (co creatie / crowd sourcing); reputatiemanagement. Op deze gebieden speelt social media een cruciale rol. Centrale vraag voor elke organisatie is: Wat draagt social media bij aan de organisatie doelstellingen en merkwaarde? Belangrijk is om goed na te denken over het te bereiken doel. Wat wil je bereiken; welke bijdrage gaat social media aan het bedrijfsresultaat leveren? Waarvoor ga je het inzetten? Reputatiemanagement en exposure? Sales, wil je nieuwe klanten werven? Nieuwe doelgroepen benaderen en binden? Loyaliteit huidige klanten verhogen? Klanttevredenheid verbeteren? Is het een wervingskanaal? Of is het een combinatie van dit allemaal? Millions are in uproar in #Cairo. Rumor is they heard our new spring collection is now available online at -KC. Tweet van Kenneth Cole, Internationaal vermaard ontwerper linkt zijn nieuwe collectie aan gebeurtenissen in Egypte CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 10 van 24

11 5.2 Hamvraag Wat willen wij als organisatie bereiken met social media? Social media is méér dan een communicatiekanaal dat nieuwe manieren van werken mogelijk maakt. Social media is een middel ter ondersteuning van nieuwe samenwerkingsvormen en kennisdelen zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Samenwerken op basis van kennis, expertise en competenties. Het vraagt een andere kijk op de organisatie in de samenleving. 5.3 Conclusie Toepassen van social media is geen keuze, maar een kwestie van tijd! Besef dat meedoen je direct informatie geeft, ook over jouw situatie en nog door jou te maken keuzes voor social media. Het vraagt een andere manier van werken, waarbij traditionele harkjes (organogrammen) ondermijnd (kunnen) worden. Medewerkers en klanten vinden elkaar binnen communities waarbij ze kennis en ervaringen uitwisselen welke zeer nuttig en bruikbaar zijn voor de host van het platform. Social media gaat over de grenzen van afdelingen of disciplines heen. Commercie, IT en HR vormen vaak de hoofddisciplines. Gezien het technische en innovatieve karakter van social media vervult de CIO een sleutelrol, gericht op het totaal. Centrale vraag voor elke organisatie en dus ook de CIO is: Wat draagt sociaal media bij aan de organisatie doelstellingen en merkwaarde? De verschillende disciplines bepalen de eigen doelen, doelgroepen, inzet en inhoud van de social media platforms. Figuur 2: social media inzet CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 11 van 24

12 Toepassen van social media in de organisatie leidt tot fundamentele organisatie- en cultuurverandering. Kernbegrippen daarbij zijn netwerken op basis van vraag, kennis en expertise, grens/afdeling- overschrijdend, onafhankelijk van tijd en plaats, democratie, leiderschap. Allereerst is het zaak om te monitoren wat er op dit moment al over de organisatie wordt geschreven en besproken op de diverse platformen. Dit geeft een indruk hoe de verschillende (doel)groepen over jouw organisatie communiceren (denken). Wat wordt er gezegd over onze organisatie? Waar gebeurt dit? Hoe vaak? Op welke manier? Wat is de toon? Door wie? Belangrijk leerpunt hierbij is dat er geen controle is op wat via social media over jou wordt gepubliceerd. Daarbij wordt duidelijk of de organisatie haar doelstellingen behaalt. Vindt de consument ons betrouwbaar, duurzaam, hip, trendy, innovatief of eerder suf/oubollig en is er gebrek aan service of bereikbaarheid? Met deze kennis kan vervolgens een social media strategie ontwikkeld worden die past bij de organisatie. Een jonge innovatieve platte organisatie heeft een ander acceptatievermogen voor nieuwe manieren van communiceren en samenwerken met de consumenten dan een traditioneel ambtelijke organisatie. Het is van belang om vast te stellen wat de impact is van social media op de kernactiviteit/core business (door middel van de eerder genoemde monitoring). Vervolgens wordt bepaald wat social media bij gaat dragen aan de organisatiedoelstellingen. Dit wordt vertaald naar doelstellingen per domein. Deze bepalen verder de inzet en inhoud van de verschillende social media kanalen. Op basis hiervan worden dan budget, middelen en verantwoordelijkheden vastgesteld. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 12 van 24

13 De verschillende mogelijkheden waarbij social media een belangrijke ondersteunende rol kan spelen zijn: Webcare, monitoren en reageren op wat er over de organisatie op internet circuleert. Co creatie / delen van ideeën en informatie / crowd sourcing/ wisdom of the crowd. Netwerk / versterken relatie met de klant. Ontwikkelen van peer groepen / interactie / actualiteit / objectief. PR vertrouwen / bekendheid (visa versa) imago building / versterken merkenbewustzijn. Keuze privé netwerken / zakelijke netwerken en communities: het biedt een unieke kijk in het privéleven van de consument. Marktonderzoek/datacollectie. Klantenservice. Feedback / loyaliteit / referentiekracht / vergelijkingssites / aanbevelingen. 5.4 Tips Monitor social media en vertaal dit naar kansen of bedreigingen (wat wordt waar, hoe vaak over welk onderwerp van onze organisatie gezegd?). Begin klein, maar begin en experimenteer (Business case??? Risico analyse???). Maak onderscheid in de verschillende doelstellingen: bijv. commerciële doelstellingen, arbeidsmarkt- of communicatieve doelstellingen. Maak social media onderdeel van dagelijkse bedrijfsvoering, organiseer jouw sociale platform. Accepteer innovatie, openstaan voor nieuwe werkvormen/ mogelijkheden. Accepteer (negatieve) bijeffecten. Wees authentiek: de vorm van social media moet wel bij de organisatie passen. Wees bereid tot investeringen in geld/capaciteit en middelen. Maak capaciteit vrij en geef mandaat (korte lijnen). Erken dat het een specialisme is en organiseer dit. Geef medewerkers een actieve rol naar markt en buitenwereld (vertrouwen). Begeleid koplopers en geef ze een rol, maar geen hoofdrol; sociale social media is een andere tak van sport dan zakelijke social media. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 13 van 24

14 6 Kwadrant Impact Persoonlijk-Zakelijk 6.1 Toelichting Managers en medewerkers kunnen als individu gebruikmaken van social media. Impact hiervan voor de organisatie en hen zelf komt in dit hoofdstuk aan bod. 6.2 Hamvraag Hoe zorg je ervoor dat het individu zich bewust is van de impact op zichzelf en op die van de organisatie in de markt? De organisatie ziet zich gesteld voor verschillende dilemma s: De span of control van een organisatie beperkt zich tot het gebruik van de corporate accounts en tot het al dan niet blokkeren van social media op bedrijfsmiddelen. In hoeverre mag je als organisatie iets zeggen over het gebruik van social media door medewerkers in hun privétijd? En wat als het ook nog over privézaken gaat? Deze dilemma s brengen allemaal een mate van spanning met zich mee. De spanning wordt groter naarmate de organisatie minder grip (sturing) heeft op wat het individu communiceert via social media. Anderzijds ervaart de organisatie spanning (bijv. kans op imagoschade) als het individu communiceert via social media. Zie ook bijlage 2. Gebruik van social media is uit den boze wanneer: een corporate account wordt gebruikt voor privé zaken; een werknemer in de privésfeer publiceert in de hoedanigheid van werknemer (tenzij met toestemming van de organisatie). Een lastig dilemma, waar de organisatie wel degelijk mogelijkheden heeft om in te grijpen. Maar, wat te doen als iemand openlijk discriminerende teksten spuit of tendentieuze foto s of films van zichzelf op het net zet onder zijn privé account? Hier heeft de organisatie geen controle op. Alleen een moreel appel op de medewerker is mogelijk. Natuurlijk is de positie van de manager / medewerker binnen de organisatie hierbij van groot belang. Hoe representatiever voor de organisatie, hoe groter het effect van dergelijke uitingen. Zal wel om huiselijk geweld gaan Tweet van Gerda Dijksma, Districtschef politie Zuidwest- Drenthe na vondst van twee doden in Meppel. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 14 van 24

15 6.3 Conclusie Social media kent in de verhouding persoonlijk-zakelijk diverse dillema s. Controle op het totaal is niet mogelijk. Wel kan je door afspraken en appelleren aan gedrag risico s beperken. Hoe je dit invult is organisatie afhankelijk. Zo is het opstellen van een protocol of een set van gedragsregels een aanleiding om met elkaar de dialoog aan te gaan. Belangrijk is het uitgangspunt van dat gesprek: social media biedt kansen voor de organisatie en de manager/medewerker. Dit stimuleert een goed gebruik van social media. 6.4 Tips Start de dialoog binnen jouw organisatie. Ga het gesprek aan met managers/medewerkers over gewenst en ongewenste gebruik van social media. Laat via voorbeelden zien wat de impact op jouw organisatie is van zowel een positieve blog als van dubieuze uitingen. Laat ook zien wat de impact op het individu kan zijn. Let op jouw eigen voorbeeldfunctie. Aanpak: stel samen heldere richtlijnen op, gericht op bewustwording; informeer iedereen over deze afspraken; communiceer regelmatig over deze afspraken; gebruik voorbeelden; doe dit met social media. Voorbeelden van statements uit diverse richtlijnen die wij hebben gezien zijn: Wij zijn voorstander van dat je verschillende toepassingen verkent en deelneemt aan social media. Doe dit wel correct en verstandig. Laat de afdeling (eigen externe communicatieafdeling ) formeel reageren vragen van de pers en openbare klachten gericht tegen onze organisatie. Vermijd situaties waarbij je publiek stelling moet nemen die in tegenstelling kan zijn tot de belangen van onze organisatie. Geef nooit vertrouwelijke informatie van onze organisatie aan anderen. Bescherm de privacy van onze klanten en jouw collega s. Gebruik het logo van onze organisatie niet zonder nadrukkelijke toestemming. Meer voorbeelden van social media richtlijnen vind je op de website van het CIO Platform (www.cio-platform.nl) onder Interessante Links. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 15 van 24

16 7 Kwadrant Interne waarde 7.1 Toelichting Centraal staat de vraag Wat is de waarde die social media toevoegt aan de interne bedrijfsvoering? Social media kan ingezet worden voor: Interne kennisdeling / kennisontwikkeling. Social media is bij uitstek geschikt om informele kennis te delen en deze voor de organisatie te borgen. Interne co-creatie. Denk aan innovatie en proces/productverbetering. Social media vervangt de traditionele ideeënbus. Identificeren van kennis en competenties van resources binnen de organisatie. Vergroting van de interne band/binding van de organisatie door de toegenomen interactie. Eenvoudiger monitoren van wat er binnen de organisatie leeft. Het creëren van nieuwe typen van samenwerking. 7.2 Hamvraag Hoe zet je welke dragers/kanalen binnen jouw organisatie in om een bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelstellingen? Deze vraag kent geen eenduidig antwoord. Belangrijkste vragen die de organisatie en de CIO moeten beantwoorden zijn: 1. De essentiële vraag: wat wil de organisatie bereiken met de inzet van social media ten behoeve van de interne organisatie? 2. De vervolgvragen: hoe kan social media daarbij effectief (doelgericht) worden ingezet: welke dragers/kanalen kan je voor welk doel inzetten? Wat doen we wel en wat doen we niet? Welke houding en gedrag vraagt dit van management en medewerkers? 3. De inrichtingsvraag: hoe positioneer je de inzet van social media binnen jouw organisatie: wij zien hier een initiërende en voortrekkende rol voor de CIO. 4. Last but not least: wie wordt eigenaar van de social media-middelen? 5. Een dilemma: wil de organisatie eerst een blauwdruk ontwerpen of de toepassing van social media binnen de organisatie organisch laten groeien? CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 16 van 24

17 7.3 Conclusie Met social media komen nieuwe middelen beschikbaar en ontstaan nieuwe structuren die je deels op een traditionele manier, maar gaandeweg op andere manieren moet gaan benutten om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Verwachting is dat beide werelden voorlopig naast elkaar zullen blijven bestaan. Er ontstaan nieuwe processen en rollen binnen de organisatie. Denk aan een rol die verantwoordelijk is voor het faciliteren van interne communities (community-manager). de HR-processen employability en resourcemanagement veranderen in een ongoing proces. Real-time matchen van vraag en aanbod. Profielen van kandidaten zijn up-to-date en inzichtelijk. Er zijn verschillende benaderingswijzen mogelijk die per onderdeel of proces kunnen verschillen: o Actief / positief: Reputatiemanagement; Social netwerk opbouwen binnen privé-of zakelijk social media / Blogs / campagnes. Vooral zendergericht. o Reactief / positief: Stimuleren; reageren op positieve berichten, schrijvers van deze berichten omarmen als ambassadeurs. o Actief / negatief: crisismanagement; creëren van transparantie over de rol en het standpunt van de organisatie in negatieve berichtgeving. o Reactief / negatief: Issue management; actief monitoren en actief publiceren over relevante onderwerpen (search engine reputation management, negatieve uitlatingen op externe sites bijhouden). 7.4 Tips Overweeg om als CIO proactief de invoering van social media in de organisatie te initiëren en in goede banen te leiden. Vervul jouw voorbeeldfunctie en houd jouw profiel up-to-date. Volg de ontwikkelingen en mogelijkheden of maak hier iemand verantwoordelijk voor. Maak iemand met de juiste skills verantwoordelijk voor alle initiatieven op het gebied van inzet/uitrol van social media. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 17 van 24

18 8 Kwadrant Het gebruik 8.1 Toelichting Het kwadrant Het gebruik gaat over het zorgvuldig introduceren en blijven gebruiken van social media door individuen binnen de organisatie. Als medewerker vind je het normaal dat jouw LinkedIn profiel intern wordt gebruikt voor het sollicitatieproces. Yammer kan worden gebruikt voor afspraken, werkoverleggen, beoordelingsproces, et cetera. Het gaat vooral om het vliegwieleffect dat de inzet van social media kan gaan genereren. Het wordt steeds meer een gewoonte om social media in te zetten in de bedrijfsprocessen en daarmee meer en breder geaccepteerd. 8.2 Hamvraag Hoe geef je vorm, inhoud en continuïteit aan het intern gebruik van social media? Zoals in hoofdstuk 6 aangegeven is er een aantal dilemma s die een mate van spanning met zich mee brengt (zie detaillering in bijlage 2). De spanning wordt groter naarmate de interne organisatie minder grip (sturing) heeft op wat de manager/ medewerker communiceert via social media. Voor dit kwadrant is de spanning afhankelijk van hoe de organisatie stuurt. Bijvoorbeeld de mate van vrijheid binnen de richtlijnen gerelateerd aan eventuele sancties bij misbruik. Dat dit spanningsveld een breed spectrum kent met veel dimensies blijkt uit de definitie van social media. Het gebruik is onvoorspelbaar en kent een eigen wijze. En toch hoe meer je social media inzet voor interne processen, hoe meer het gebruikt wordt. Dit bevordert de continuïteit van het gebruik. Het is een wederkerig effect: door het verhoogde gebruik verlopen processen soepeler. Zo ontstaat een opwaartse spiraal. 8.3 Conclusie Social media biedt kansen! Een prima springplank om bestaande processen te (re)vitaliseren. Social media kan een bedreiging worden als het bestaan ervan genegeerd of onderschat wordt. Het is van belang dat er beïnvloeding ontstaat op wanneer en op welke wijze het gebruik van social media in een organisatie wordt geactiveerd. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 18 van 24

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Ondernemen met sociale netwerken

Ondernemen met sociale netwerken WERKBOEK: Ondernemen met sociale netwerken Kennis en relaties opbouwen via internet 1-2-3 SNELGIDS 1) SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE INTERACTIE IS DAGELIJKSE REALITEIT! 73% van de Nederlanders gebruikt

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie