CIO Platform Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIO Platform Nederland"

Transcriptie

1 Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011

2 Inhoud Van de opstellers Een luchtige verkenning Definitie en leeswijzer Onze definitie van social media Leeswijzer Procesaanpak, verantwoording en praktijkvoorbeelden Procesaanpak en verantwoording Praktijkvoorbeelden Conclusies vanuit HR perspectief Kwadrant Markt en Buitenwereld Toelichting Hamvraag Conclusie Tips Kwadrant Impact Persoonlijk-Zakelijk Toelichting Hamvraag Conclusie Tips Kwadrant Interne waarde Toelichting Hamvraag Conclusie Tips Kwadrant Het gebruik Toelichting Hamvraag Conclusie Tips Bijlage 1: Voorbeelden social media Bijlage 2: Spanning tussen organisatie en werknemer Bijlage 3: Deelnemers Interest Group HRM CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 2 van 24

3 Van de opstellers Als deelnemers aan de CIO Interest Group HRM van het CIO Platform zijn we trots op onze derde publicatie. Deze keer over social media. Er wordt veel over geschreven en wij hebben in een aantal sessies van onze Interest Group onze gedachten en denkbeelden hierover gedeeld en in een eigen gekozen ordening verder uitgediept. Deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor de CIO s om hen over het fenomeen social media referentiekader en handvatten te bieden vanuit HRperspectief. We realiseren ons dat social media ook voor andere disciplines de nodige impact heeft. Zo heeft de CIO Interest Group Informatiebeveiliging vorig jaar de publicatie Empowered Employee: Surrender Control? geschreven waarin informatiebeveiligingsaspecten aan de orde komen. De Interest Group bijeenkomsten zijn altijd inspirerend en we leren tijdens een dergelijk proces naar een publicatie veel van elkaar. Ook hebben we gemerkt dat het een uitstekende manier is om te groeien als professional. We hebben tijdens het traject ontdekt dat het lastig is deze dynamische ontwikkeling vanuit een model te benaderen om het een beetje grijpbaar te maken. Toch hebben we gemeend dit te moeten doen omdat we op de een of andere manier de traditionele wereld moeten gebruiken om de toekomstige wereld te duiden. We zien social media als een niet te negeren fenomeen. Je krijgt ermee te maken, of je wilt of niet. We bieden enkele handvatten aan om door de bomen het bos te kunnen zien en er zelfs van te kunnen genieten. Aan de hand van bespiegelingen en tips laten we zien dat social media je niet overkomt, maar dat je social media actief kunt inzetten om er als organisatie sterker van te worden. Naast onze Interest Group zijn andere Interest Groups actief. Allemaal met het doel om als leden van het platform kennis te delen op die terreinen waarvan de CIO heeft aangegeven deze belangrijk te vinden. Het CIO Platform is een onafhankelijke vereniging van CIO s en ICT directeuren van grote organisaties in Nederland van de vraagzijde. Graag bedanken wij onze organisaties die ons de gelegenheid gaven op deze manier onze deskundigheid te delen die geleid heeft tot deze publicatie. De opstellers (zie bijlage 3) De andere publicaties van CIO Interest Groups van het platform zijn te vinden op CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 3 van 24

4 1 Een luchtige verkenning Social media is hot en new en trendy. We hebben zelfs anglicismen nodig om uit te leggen hoe gaaf social media eigenlijk is. En toch is er ook die briljante reclame van een groot biermerk, dat vier logo s onder elkaar zet: eerst Facebook, Hyves en Twitter, en dan z n eigen logo. Daarmee zichzelf profilerend als netwerker sinds de oprichting. En zo is het natuurlijk ook. Social media is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken. Lekker ongezouten je mening geven. Een keer fijn de boel ter discussie stellen. De grenzen van het betamelijke opzoeken. Juichen om een overwinning. Samen de gracht in springen als het Nederlands Elftal langs vaart. Doen we allemaal, al jaren. Alleen kan het nu wel formidabel veel sneller en een heel stuk groter. De kroeg waar je met een glas in de hand over voetbal praat, is zo groot als al je volgers op Twitter. En als je dan Barack Obama heet, proost je met ruim 7 miljoen luisteraars. De gracht waar je met een paar vrienden in denkt te springen, ligt vol met vrienden die het al via Facebook hebben gehoord. Voel je de spanning al? Eén foute opmerking, 7 miljoen keer gelezen? Eén uniek idee, keer gekopieerd? Hoogste tijd voor een verdieping in dit wonderlijk fenomeen, social media. Want, met nog een paar van die Engelse termen: alles is Bigger, Better, Faster, More. We moeten aanhaken voor we zijn afgeschreven, of ingehaald door onze concurrenten die er al mee bezig zijn. Hoeveel tijd hebben we nog? Geen idee, want de ontwikkeling gaat razend snel. Lees verder en neem kennis van ons beeld op dit moment hoe we social media vóór ons kunnen laten werken en niet tegen ons. Hoe we kunnen acteren met social media in plaats van te reageren? Veel leesplezier! CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 4 van 24

5 2 Definitie en leeswijzer 2.1 Onze definitie van social media Social media is de mogelijkheid voor iedereen om via digitale media overal en altijd, onvoorspelbaar en op eigen wijze in contact te staan en informatie uit te wisselen waarop nauwelijks professionele redactie is. 2.2 Leeswijzer In hoofdstuk 3 maken we social media concreet met een toelichting op enkele verschijningsvormen met daarbij praktijkvoorbeelden. Ook introduceren we ons denkmodel: de voor ons meest relevante aspecten rondom social media in een HR context. Door deze weer te geven in een assenstelsel ontstaan kwadranten waarop de volgende hoofdstukken zich richten. Hoofdstuk 4 geeft een totaaloverzicht van onze conclusies. De hoofdstukken 5,6,7 en 8 behandelen de vier kwadranten: social media vanuit onze HR-optiek op de assen Extern versus Intern en Organisatie versus Manager/Medewerker: hoofdstuk 5: Markt en Buitenwereld; hoofdstuk 6: Impact Persoonlijk-Zakelijk; hoofdstuk 7: Interne waarde; hoofdstuk 8: Het gebruik. In elk van de vier hoofdstukken een korte toelichting, de hamvraag die in dit kwadrant (= hoofdstuk) behandeld wordt, conclusies en vervolgens tips. Bijlage 1 enkele verschijningsvormen van social media. Bijlage 2 de spanning tussen de organisatie en het individu. Bijlage 3 de deelnemers CIO Interest Group HRM. Note: lees voor informatiebeveiligingsaspecten de publicatie Empowered Employee: Surrender Control? van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 5 van 24

6 3 Procesaanpak, verantwoording en praktijkvoorbeelden 3.1 Procesaanpak en verantwoording In september 2010 is de Interest Group HRM bijeengekomen om te starten met deze publicatie. Het onderwerp social media hebben we van alle kanten besproken, beproefd, betast en besnuffeld. We hebben alle input op ons in laten werken en al snel ontstond er een structuur die ons houvast bood in de veelheid van informatie. Allereerst stelden we vast dat we blijven denken en werken vanuit HRperspectief. Daar ligt immers de meerwaarde van deze Interest Group. In de discussies kwamen steeds twee aspecten naar voren die van belang zijn: inzet intern/extern en impact op manager/medewerker of op de hele organisatie. Hieronder de daaruit ontstane kwadranten: Figuur 1: de vier kwadranten We hebben onze eerste input een plek gegeven in deze kwadranten. Vervolgens hebben we deze kwadranten uitgewerkt. Het kwadrantenmodel is slechts een handvat om structuur aan te brengen in de aspecten van social media. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 6 van 24

7 Een korte toelichting bij ieder kwadrant bood ons hulp om elk kwadrant op een juiste manier te interpreteren: Figuur 2: toelichting per kwadrant Voor elk kwadrant is een hamvraag opgesteld om zo een verdieping te kunnen maken in de uitwerking van elk hoofdstuk: Figuur 3: hamvraag per kwadrant CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 7 van 24

8 Er wordt ontzettend veel geschreven over social media. De ontwikkelingen gaan snel en continu ontstaan nieuwe vormen die we vanuit onze verantwoordelijkheid natuurlijk volgen. We houden deze publicatie dicht bij huis en zijn vooral uitgegaan van onze eigen kracht en kennis. Voorbeelden van social media zijn te vinden in bijlage Praktijkvoorbeelden Enkele praktijkvoorbeelden uit onze organisaties over inzet van social media zijn: NS: Twitter Bij NS zijn nieuwe trainees afgelopen jaar voorzien van een iphone met een Twitter account, waarmee ze voor arbeidsmarkt-benadering ( ambassadeurs ) gestimuleerd worden om te twitteren over hun ervaringen als trainee. TNT Post: Blog TNT TALK is een actief recruitment blog van TNT Post. Hierop vinden posts plaats over de actualiteiten rond TNT Post, alle relevante zaken rond arbeidsmarkt en de vacatures van TNT Post. Het blog is gekoppeld aan LinkedIn, Facebook en Twitter. Hierdoor zijn de berichten op deze blog ook te volgen via de andere social media kanalen. Essent: Meerdere social media Essent informeert en levert online niet alleen via hun website maar ook steeds vaker via hun aanwezigheid in verschillende social media. De website van Essent heeft een speciale social media-pagina waarop klanten worden gewezen op andere websites waarop Essent kan worden gevolgd. Zo heeft Essent een Hyves pagina met slimme bespaartips, een Facebook pagina met acties en tips en zijn ze onder meerdere accounts actief op Twitter. Ymere: Twitter Regiodirecteuren melden via Twitter welke initiatieven, projecten, discussies samenwerkingsverbanden er binnen de Ymere regio s zijn. Zij staan hiermee direct in contact met de huurders / stakeholders. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 8 van 24

9 4 Conclusies vanuit HR perspectief In de Interest Group hebben we door de discussie heel veel aspecten langs zien komen. Hieronder een korte opsomming van onze conclusies. Centrale vraag voor elke organisatie en dus ook de CIO is: Wat draagt social media bij aan de organisatiedoelstellingen en merkwaarde en van welke risico s moet ik me bewust zijn?. Social media gaat over de grenzen van afdelingen of disciplines heen. Commercie, IT en HR zijn vaak de hoofddisciplines. Gezien het technische en innovatieve karakter van social media vervult de CIO een sleutelrol, gericht op het totaal. De verschillende disciplines bepalen de eigen doelen, doelgroepen, inzet en inhoud van de social media platforms. Social media toepassen voegt waarde aan de organisatie toe door: sneller en eenvoudiger intern kennis delen en kennis ontwikkelen; nieuwe manieren van interne communicatie en samenwerking; laagdrempelige manier om elkaar op de hoogte te houden; interne co-creatie voor innovatie en proces- en productverbetering; informatiebron voor zoeken en vinden van expertise bij medewerkers. Zet social media organisatiebreed in. Een kleine afdeling of team houdt overzicht / supervisie. Inhoud / input wordt aangeleverd door de gehele organisatie. Hierdoor heb je de meest actuele informatie, krijg je terugkoppeling over reacties, raken medewerkers enthousiast en krijgt het vorm en gezicht. Inhoud van social media kenmerkt zich vaak, door het laagdrempelige karakter, eerder als een mening dan als een feit. Wat is de kwaliteit, relevantie en betrouwbaarheid van de user generated content? De blogs van de bestuurders bieden mogelijkheden om de waarheid van de organisatie voor het voetlicht te brengen. Laat jouw eigen referentiekader los. Ontwikkelingen gaan erg snel en je weet niet wat je niet weet. Er worden toepassingen bedacht die buiten de huidige kaders vallen. Zie bijvoorbeeld de website cubeduel.com die het mogelijk maakt om collega s en het management onderling te beoordelen (http://www.rectec.nl/2011/01/18/cubeduel-rank-je-collegas). Toepassen van social media in de organisatie leidt tot fundamentele organisatie- en cultuurverandering. Kernbegrippen daarbij zijn netwerken op basis van vraag, kennis en expertise, grens/afdeling- overschrijdend, onafhankelijk van tijd en plaats, democratie, leiderschap. Naast hiërarchische structuren zal waardering en erkenning van leiderschap op basis van acteren in sociale netwerken toenemen. Omgaan met social media vereist andere skills binnen de organisatie. Vertaling naar kerncompetenties is noodzakelijk. Denk hierbij aan leiderschap (normgedrag), impact, omgevingsbewustzijn en integriteit. De komst van social media leidt tot het ontstaan van nieuwe rollen en andere processen binnen de organisatie (bijvoorbeeld webcareteam, communitymanager, ). Ook het HR-proces verandert van een traditionele ad-hoc benadering gericht op het invullen van vacatures naar een proces waarbij de focus ligt op permanente exposure van de organisatie. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 9 van 24

10 5 Kwadrant Markt en Buitenwereld 5.1 Toelichting Dat de wereld verandert is een feit! Als moderne organisatie is het niet meer voldoende om je puur en alleen te richten op jouw interne proces, jouw medewerkers en jouw producten. Jouw markt verandert, klanten veranderen, jouw fysieke omgeving verandert, de omgeving waarin medewerkers werken verandert, techniek verandert; allemaal processen die de nodige strategie en begeleiding vragen en waar jij niet altijd invloed op hebt. De opkomst van social media zorgt hier voor een nieuwe dynamiek. Interactie en verbinding met de markt en buitenwereld zijn noodzakelijk. Dat is geen keuze: ook zonder eigen inbreng wordt er via social media gecommuniceerd over jouw organisatie, jouw merk of jouw producten. Social media biedt in de interactie met de buitenwereld op verschillende terreinen kansen: Public Relations (PR): uitdragen van onderscheidend vermogen van organisatie. Aanvulling en/of vervanging van reclame campagnes. Participation: FAQ samengesteld door gebruikers (servicedesk), co-creatie (meedenken met reclame campagnes en productontwikkeling). Personeel: werving en selectie, netwerken. Promotion: versterken van bestaande en nieuwe relaties, producten en/of diensten. Op hoofdlijnen dient de inzet van social media in het kwadrant Markt en Buitenwereld drie doelen die bepalend zijn voor de merkwaarde: interactie met maatschappij / klant; integratie met maatschappij / klant (co creatie / crowd sourcing); reputatiemanagement. Op deze gebieden speelt social media een cruciale rol. Centrale vraag voor elke organisatie is: Wat draagt social media bij aan de organisatie doelstellingen en merkwaarde? Belangrijk is om goed na te denken over het te bereiken doel. Wat wil je bereiken; welke bijdrage gaat social media aan het bedrijfsresultaat leveren? Waarvoor ga je het inzetten? Reputatiemanagement en exposure? Sales, wil je nieuwe klanten werven? Nieuwe doelgroepen benaderen en binden? Loyaliteit huidige klanten verhogen? Klanttevredenheid verbeteren? Is het een wervingskanaal? Of is het een combinatie van dit allemaal? Millions are in uproar in #Cairo. Rumor is they heard our new spring collection is now available online at -KC. Tweet van Kenneth Cole, Internationaal vermaard ontwerper linkt zijn nieuwe collectie aan gebeurtenissen in Egypte CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 10 van 24

11 5.2 Hamvraag Wat willen wij als organisatie bereiken met social media? Social media is méér dan een communicatiekanaal dat nieuwe manieren van werken mogelijk maakt. Social media is een middel ter ondersteuning van nieuwe samenwerkingsvormen en kennisdelen zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Samenwerken op basis van kennis, expertise en competenties. Het vraagt een andere kijk op de organisatie in de samenleving. 5.3 Conclusie Toepassen van social media is geen keuze, maar een kwestie van tijd! Besef dat meedoen je direct informatie geeft, ook over jouw situatie en nog door jou te maken keuzes voor social media. Het vraagt een andere manier van werken, waarbij traditionele harkjes (organogrammen) ondermijnd (kunnen) worden. Medewerkers en klanten vinden elkaar binnen communities waarbij ze kennis en ervaringen uitwisselen welke zeer nuttig en bruikbaar zijn voor de host van het platform. Social media gaat over de grenzen van afdelingen of disciplines heen. Commercie, IT en HR vormen vaak de hoofddisciplines. Gezien het technische en innovatieve karakter van social media vervult de CIO een sleutelrol, gericht op het totaal. Centrale vraag voor elke organisatie en dus ook de CIO is: Wat draagt sociaal media bij aan de organisatie doelstellingen en merkwaarde? De verschillende disciplines bepalen de eigen doelen, doelgroepen, inzet en inhoud van de social media platforms. Figuur 2: social media inzet CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 11 van 24

12 Toepassen van social media in de organisatie leidt tot fundamentele organisatie- en cultuurverandering. Kernbegrippen daarbij zijn netwerken op basis van vraag, kennis en expertise, grens/afdeling- overschrijdend, onafhankelijk van tijd en plaats, democratie, leiderschap. Allereerst is het zaak om te monitoren wat er op dit moment al over de organisatie wordt geschreven en besproken op de diverse platformen. Dit geeft een indruk hoe de verschillende (doel)groepen over jouw organisatie communiceren (denken). Wat wordt er gezegd over onze organisatie? Waar gebeurt dit? Hoe vaak? Op welke manier? Wat is de toon? Door wie? Belangrijk leerpunt hierbij is dat er geen controle is op wat via social media over jou wordt gepubliceerd. Daarbij wordt duidelijk of de organisatie haar doelstellingen behaalt. Vindt de consument ons betrouwbaar, duurzaam, hip, trendy, innovatief of eerder suf/oubollig en is er gebrek aan service of bereikbaarheid? Met deze kennis kan vervolgens een social media strategie ontwikkeld worden die past bij de organisatie. Een jonge innovatieve platte organisatie heeft een ander acceptatievermogen voor nieuwe manieren van communiceren en samenwerken met de consumenten dan een traditioneel ambtelijke organisatie. Het is van belang om vast te stellen wat de impact is van social media op de kernactiviteit/core business (door middel van de eerder genoemde monitoring). Vervolgens wordt bepaald wat social media bij gaat dragen aan de organisatiedoelstellingen. Dit wordt vertaald naar doelstellingen per domein. Deze bepalen verder de inzet en inhoud van de verschillende social media kanalen. Op basis hiervan worden dan budget, middelen en verantwoordelijkheden vastgesteld. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 12 van 24

13 De verschillende mogelijkheden waarbij social media een belangrijke ondersteunende rol kan spelen zijn: Webcare, monitoren en reageren op wat er over de organisatie op internet circuleert. Co creatie / delen van ideeën en informatie / crowd sourcing/ wisdom of the crowd. Netwerk / versterken relatie met de klant. Ontwikkelen van peer groepen / interactie / actualiteit / objectief. PR vertrouwen / bekendheid (visa versa) imago building / versterken merkenbewustzijn. Keuze privé netwerken / zakelijke netwerken en communities: het biedt een unieke kijk in het privéleven van de consument. Marktonderzoek/datacollectie. Klantenservice. Feedback / loyaliteit / referentiekracht / vergelijkingssites / aanbevelingen. 5.4 Tips Monitor social media en vertaal dit naar kansen of bedreigingen (wat wordt waar, hoe vaak over welk onderwerp van onze organisatie gezegd?). Begin klein, maar begin en experimenteer (Business case??? Risico analyse???). Maak onderscheid in de verschillende doelstellingen: bijv. commerciële doelstellingen, arbeidsmarkt- of communicatieve doelstellingen. Maak social media onderdeel van dagelijkse bedrijfsvoering, organiseer jouw sociale platform. Accepteer innovatie, openstaan voor nieuwe werkvormen/ mogelijkheden. Accepteer (negatieve) bijeffecten. Wees authentiek: de vorm van social media moet wel bij de organisatie passen. Wees bereid tot investeringen in geld/capaciteit en middelen. Maak capaciteit vrij en geef mandaat (korte lijnen). Erken dat het een specialisme is en organiseer dit. Geef medewerkers een actieve rol naar markt en buitenwereld (vertrouwen). Begeleid koplopers en geef ze een rol, maar geen hoofdrol; sociale social media is een andere tak van sport dan zakelijke social media. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 13 van 24

14 6 Kwadrant Impact Persoonlijk-Zakelijk 6.1 Toelichting Managers en medewerkers kunnen als individu gebruikmaken van social media. Impact hiervan voor de organisatie en hen zelf komt in dit hoofdstuk aan bod. 6.2 Hamvraag Hoe zorg je ervoor dat het individu zich bewust is van de impact op zichzelf en op die van de organisatie in de markt? De organisatie ziet zich gesteld voor verschillende dilemma s: De span of control van een organisatie beperkt zich tot het gebruik van de corporate accounts en tot het al dan niet blokkeren van social media op bedrijfsmiddelen. In hoeverre mag je als organisatie iets zeggen over het gebruik van social media door medewerkers in hun privétijd? En wat als het ook nog over privézaken gaat? Deze dilemma s brengen allemaal een mate van spanning met zich mee. De spanning wordt groter naarmate de organisatie minder grip (sturing) heeft op wat het individu communiceert via social media. Anderzijds ervaart de organisatie spanning (bijv. kans op imagoschade) als het individu communiceert via social media. Zie ook bijlage 2. Gebruik van social media is uit den boze wanneer: een corporate account wordt gebruikt voor privé zaken; een werknemer in de privésfeer publiceert in de hoedanigheid van werknemer (tenzij met toestemming van de organisatie). Een lastig dilemma, waar de organisatie wel degelijk mogelijkheden heeft om in te grijpen. Maar, wat te doen als iemand openlijk discriminerende teksten spuit of tendentieuze foto s of films van zichzelf op het net zet onder zijn privé account? Hier heeft de organisatie geen controle op. Alleen een moreel appel op de medewerker is mogelijk. Natuurlijk is de positie van de manager / medewerker binnen de organisatie hierbij van groot belang. Hoe representatiever voor de organisatie, hoe groter het effect van dergelijke uitingen. Zal wel om huiselijk geweld gaan Tweet van Gerda Dijksma, Districtschef politie Zuidwest- Drenthe na vondst van twee doden in Meppel. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 14 van 24

15 6.3 Conclusie Social media kent in de verhouding persoonlijk-zakelijk diverse dillema s. Controle op het totaal is niet mogelijk. Wel kan je door afspraken en appelleren aan gedrag risico s beperken. Hoe je dit invult is organisatie afhankelijk. Zo is het opstellen van een protocol of een set van gedragsregels een aanleiding om met elkaar de dialoog aan te gaan. Belangrijk is het uitgangspunt van dat gesprek: social media biedt kansen voor de organisatie en de manager/medewerker. Dit stimuleert een goed gebruik van social media. 6.4 Tips Start de dialoog binnen jouw organisatie. Ga het gesprek aan met managers/medewerkers over gewenst en ongewenste gebruik van social media. Laat via voorbeelden zien wat de impact op jouw organisatie is van zowel een positieve blog als van dubieuze uitingen. Laat ook zien wat de impact op het individu kan zijn. Let op jouw eigen voorbeeldfunctie. Aanpak: stel samen heldere richtlijnen op, gericht op bewustwording; informeer iedereen over deze afspraken; communiceer regelmatig over deze afspraken; gebruik voorbeelden; doe dit met social media. Voorbeelden van statements uit diverse richtlijnen die wij hebben gezien zijn: Wij zijn voorstander van dat je verschillende toepassingen verkent en deelneemt aan social media. Doe dit wel correct en verstandig. Laat de afdeling (eigen externe communicatieafdeling ) formeel reageren vragen van de pers en openbare klachten gericht tegen onze organisatie. Vermijd situaties waarbij je publiek stelling moet nemen die in tegenstelling kan zijn tot de belangen van onze organisatie. Geef nooit vertrouwelijke informatie van onze organisatie aan anderen. Bescherm de privacy van onze klanten en jouw collega s. Gebruik het logo van onze organisatie niet zonder nadrukkelijke toestemming. Meer voorbeelden van social media richtlijnen vind je op de website van het CIO Platform (www.cio-platform.nl) onder Interessante Links. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 15 van 24

16 7 Kwadrant Interne waarde 7.1 Toelichting Centraal staat de vraag Wat is de waarde die social media toevoegt aan de interne bedrijfsvoering? Social media kan ingezet worden voor: Interne kennisdeling / kennisontwikkeling. Social media is bij uitstek geschikt om informele kennis te delen en deze voor de organisatie te borgen. Interne co-creatie. Denk aan innovatie en proces/productverbetering. Social media vervangt de traditionele ideeënbus. Identificeren van kennis en competenties van resources binnen de organisatie. Vergroting van de interne band/binding van de organisatie door de toegenomen interactie. Eenvoudiger monitoren van wat er binnen de organisatie leeft. Het creëren van nieuwe typen van samenwerking. 7.2 Hamvraag Hoe zet je welke dragers/kanalen binnen jouw organisatie in om een bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelstellingen? Deze vraag kent geen eenduidig antwoord. Belangrijkste vragen die de organisatie en de CIO moeten beantwoorden zijn: 1. De essentiële vraag: wat wil de organisatie bereiken met de inzet van social media ten behoeve van de interne organisatie? 2. De vervolgvragen: hoe kan social media daarbij effectief (doelgericht) worden ingezet: welke dragers/kanalen kan je voor welk doel inzetten? Wat doen we wel en wat doen we niet? Welke houding en gedrag vraagt dit van management en medewerkers? 3. De inrichtingsvraag: hoe positioneer je de inzet van social media binnen jouw organisatie: wij zien hier een initiërende en voortrekkende rol voor de CIO. 4. Last but not least: wie wordt eigenaar van de social media-middelen? 5. Een dilemma: wil de organisatie eerst een blauwdruk ontwerpen of de toepassing van social media binnen de organisatie organisch laten groeien? CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 16 van 24

17 7.3 Conclusie Met social media komen nieuwe middelen beschikbaar en ontstaan nieuwe structuren die je deels op een traditionele manier, maar gaandeweg op andere manieren moet gaan benutten om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Verwachting is dat beide werelden voorlopig naast elkaar zullen blijven bestaan. Er ontstaan nieuwe processen en rollen binnen de organisatie. Denk aan een rol die verantwoordelijk is voor het faciliteren van interne communities (community-manager). de HR-processen employability en resourcemanagement veranderen in een ongoing proces. Real-time matchen van vraag en aanbod. Profielen van kandidaten zijn up-to-date en inzichtelijk. Er zijn verschillende benaderingswijzen mogelijk die per onderdeel of proces kunnen verschillen: o Actief / positief: Reputatiemanagement; Social netwerk opbouwen binnen privé-of zakelijk social media / Blogs / campagnes. Vooral zendergericht. o Reactief / positief: Stimuleren; reageren op positieve berichten, schrijvers van deze berichten omarmen als ambassadeurs. o Actief / negatief: crisismanagement; creëren van transparantie over de rol en het standpunt van de organisatie in negatieve berichtgeving. o Reactief / negatief: Issue management; actief monitoren en actief publiceren over relevante onderwerpen (search engine reputation management, negatieve uitlatingen op externe sites bijhouden). 7.4 Tips Overweeg om als CIO proactief de invoering van social media in de organisatie te initiëren en in goede banen te leiden. Vervul jouw voorbeeldfunctie en houd jouw profiel up-to-date. Volg de ontwikkelingen en mogelijkheden of maak hier iemand verantwoordelijk voor. Maak iemand met de juiste skills verantwoordelijk voor alle initiatieven op het gebied van inzet/uitrol van social media. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 17 van 24

18 8 Kwadrant Het gebruik 8.1 Toelichting Het kwadrant Het gebruik gaat over het zorgvuldig introduceren en blijven gebruiken van social media door individuen binnen de organisatie. Als medewerker vind je het normaal dat jouw LinkedIn profiel intern wordt gebruikt voor het sollicitatieproces. Yammer kan worden gebruikt voor afspraken, werkoverleggen, beoordelingsproces, et cetera. Het gaat vooral om het vliegwieleffect dat de inzet van social media kan gaan genereren. Het wordt steeds meer een gewoonte om social media in te zetten in de bedrijfsprocessen en daarmee meer en breder geaccepteerd. 8.2 Hamvraag Hoe geef je vorm, inhoud en continuïteit aan het intern gebruik van social media? Zoals in hoofdstuk 6 aangegeven is er een aantal dilemma s die een mate van spanning met zich mee brengt (zie detaillering in bijlage 2). De spanning wordt groter naarmate de interne organisatie minder grip (sturing) heeft op wat de manager/ medewerker communiceert via social media. Voor dit kwadrant is de spanning afhankelijk van hoe de organisatie stuurt. Bijvoorbeeld de mate van vrijheid binnen de richtlijnen gerelateerd aan eventuele sancties bij misbruik. Dat dit spanningsveld een breed spectrum kent met veel dimensies blijkt uit de definitie van social media. Het gebruik is onvoorspelbaar en kent een eigen wijze. En toch hoe meer je social media inzet voor interne processen, hoe meer het gebruikt wordt. Dit bevordert de continuïteit van het gebruik. Het is een wederkerig effect: door het verhoogde gebruik verlopen processen soepeler. Zo ontstaat een opwaartse spiraal. 8.3 Conclusie Social media biedt kansen! Een prima springplank om bestaande processen te (re)vitaliseren. Social media kan een bedreiging worden als het bestaan ervan genegeerd of onderschat wordt. Het is van belang dat er beïnvloeding ontstaat op wanneer en op welke wijze het gebruik van social media in een organisatie wordt geactiveerd. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 18 van 24

19 De focus van gebruik is vooral op de eigen processen. Veel moet je zelf ontdekken want er is nauwelijks bewezen functionaliteit beschikbaar. Social media maakt de organisatie platter: iedereen kan op alle niveaus binnen de organisatie met de ander communiceren. Een voorzichtige conclusie: social media democratiseren de organisatie De grens werk/privé vervaagt. Heeft de manager daar een bewakingsrol? Hoe worden de medewerkers ondersteund in die omschakeling? Ontstaan er nieuwe normen? 8.4 Tips De HR cyclus. Werk met een aantal direct betrokkenen uit waar social media toepasbaar is of zelfs direct toegevoegde waarde heeft. Neem vervolgens bewust en uitgebreid de tijd om iedereen over de voorgenomen veranderingen te informeren, want de HR cyclus gaat iedereen aan. Geef de ondernemingsraad een actieve rol. Veel social media raakt de relatie werkgever werknemer. Daag de OR uit mee te denken over de ook voor hun veranderende rol en invloed. Wees bewust van het traditionele denken versus het nieuwe denken (beoordelen, formatieplaatsen, structuur, hiërarchie, beloningssysteem). Bekijk wat andere bedrijven doen met/rondom social media. Dat zal vooralsnog vooral kwalitatief zijn. Het geeft een beeld hoe jouw organisatie zich ontwikkelt ten opzichte van anderen. Deel successen organisatie-breed. Social media maakt de interne communicatie transparanter en publiekelijker. Activeer Yammer (of soortgelijke platformen) om zodoende kritieke massa te realiseren en social media laagdrempelig te introduceren. Verschaf betrokkenen de juiste toegang tot social media (dilemma: iedereen de nieuwste Blackberry/iPhone voor het werk verschaffen?). Zorg dat de communitymanager en het webcareteam geïnstalleerd zijn. Sta niet teveel stil bij de (social media) tools, maar zorg er ook voor dat men binnen de organisatie leert samen te werken. Voorbeeld is het stimuleren van tagging, waardoor informatie sneller gevonden kan worden. Het gaat om de bereidheid tot delen en transparantie. Gebruik de tabel op de volgende bladzijde als voorbeeld van de vragen die je moet beantwoorden voor jouw organisatie: CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 19 van 24

20 Bovenstaande tabel is een voorbeeld. Deze tabel kan je gebruiken om voor jouw eigen organisatie vast te stellen welke social media in welke processen toegepast kunnen worden. Als de vorm in het proces bekend is, kan je vervolgens verder uitwerken op welke wijze deze het beste toegepast kan worden, geborgd blijft, et cetera. Omschrijf de toepassing van de specifieke vorm(en) van social media voor betreffende processen. CIO Platform Nederland Interest Group HRM juni 2011 pagina 20 van 24

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN (SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN VBM ontwikkelt (Social) Media Richtlijnen voor haar leden Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

voor UZ Leuven-medewerkers

voor UZ Leuven-medewerkers Richtlijnen social media voor UZ Leuven-medewerkers Social media maken meer en meer deel uit van onze leefwereld. Denk maar aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube Ook UZ Leuven wil deze boot niet missen

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013 Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht 24 januari 2013 Wat is social media?? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA. Hoe je online je stem kunt laten horen en een -ambassadeur kunt zijn

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA. Hoe je online je stem kunt laten horen en een <uw organisatie>-ambassadeur kunt zijn RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een -ambassadeur kunt zijn Versie: 1.0 Datum: 21 maart 2011 richtlijnen voor het

Nadere informatie

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog voor de (zelfstandig) professional Wat doe je wel en niet op: Online Strategie *beta* Etiquette op social media voor een goede persoonlijke

Nadere informatie

WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties. Kortrijk, 17 maart 2016

WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties. Kortrijk, 17 maart 2016 WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties Kortrijk, 17 maart 2016 Zorgcommunicatie.be Deelnemers Programma Ochtendsessie Sociale media zijn niet meer weg te denken en gelukkig maar Wat,

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een De Lichtenvoorde ambassadeur kunt zijn Versie: 1.0 Datum: 18 mei 2011 Richtlijn gebruik social media De Lichtenvoorde,

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA GEBRUIK JE ZO. Social media richtlijnen voor FNV kaderleden

SOCIAL MEDIA GEBRUIK JE ZO. Social media richtlijnen voor FNV kaderleden SOCIAL MEDIA GEBRUIK JE ZO Social media richtlijnen voor FNV kaderleden November 2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Waarom social media richtlijnen? 1.2 Wat zijn social media? 1.3 Waarom zelf actief

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels Linkedin; nut en gebruik 19 april 2011 Frits Gubbels Programma De ontvangen vragen Social media Linkedin; wat heb ik eraan? Linkedin als Public Relations en reclame Wat zet je erop? Hoe kom ik erop? Bekijken

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

3 MANIEREN om LinkedIn voor jou te laten werken

3 MANIEREN om LinkedIn voor jou te laten werken 3 MANIEREN om LinkedIn voor jou te laten werken www.entopic.com 2 Over mij: HR & Communicatie achtergrond 5 jaar werkzaam in Recruitment Internationaal georiënteerd Geboren netwerker Ik geloof in wie goed

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

SOCIAL MEDIA PROTOCOL SOCIAL MEDIA PROTOCOL Onderwerp Social Media protocol Van Hans Huizer, algemeen directeur Datum 14 maart 2017 Datum evaluatie Juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. UITGANGSPUNTEN... 2 3. ACTUELE

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Co-creatie. en haar toekomst. Tom Zeegers

Co-creatie. en haar toekomst. Tom Zeegers Co-creatie en haar toekomst. Tom Zeegers Tom Zeegers 16-10-2014 Nijmegen Anticiperen heeft de toekomst: weet wat de klant wil, voordat hij dat zelf weet is een artikel wat recentelijk op Frankwatching

Nadere informatie

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet)

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Ruim 200 tweets van ongeveer 35 deelnemers, uitgeschreven door @davidkok Een hoofdstuk over hoe we om zouden moeten gaan met de (niet) twitterende ambtenaar.

Nadere informatie

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses Onderzoeksvraag Wat is het effect van social media op de interne communicatie? Methode Oproep via sociale media om enquête in te vullen, gevraagd om RT Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Wat verstaan we onder Social Media? Onder Social Media verstaan we o.a. Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, YouTube, Glogster, Skype, gebruik digibord

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile. T-Mobile Community Arianne Heij T-Mobile Nederland www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.nl Social Media zorgt ervoor dat klanten en bedrijven dichter tot

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

Social media. Michiel Klinge. michiel.klinge@q-ray.nl. ICT solution partner Food Feed & Flowers

Social media. Michiel Klinge. michiel.klinge@q-ray.nl. ICT solution partner Food Feed & Flowers Social media Michiel Klinge michiel.klinge@q-ray.nl Food Feed & Flowers Social media Michiel Klinge michiel.klinge@q-ray.nl michielklinge @Qray_MKL Food Feed & Flowers Doel In 20 min overzicht van social

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

WS16. Werven via sociale media

WS16. Werven via sociale media WS16 Werven via sociale media @nadjads Nadja Desmet WS16 Werven via sociale media Inleiding / context Sociale media strategie - elementen Werven via sociale media: tips en inspiratie Werven via sociale

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! 6 Social Media tips voor de ondernemer. Dat Social Media een belangrijk marketingcommunicatie instrument is, is duidelijk. Hoe begin ik echter aan zo n

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld!

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Op 10 maart 2014 ben ik gestart met de opleiding LCP. Tijdens de presentatie kregen wij tips over het vinden van een onderwerp voor het essay. Ik heb mijn

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Social media handreiking voor medewerkers

Social media handreiking voor medewerkers Social media handreiking voor medewerkers (en ingehuurde externen) LinkedIn, Hyves, Twitter, Facebook, Youtube waarschijnlijk ken je deze termen allemaal. En heb je op een aantal van deze websites al een

Nadere informatie

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers Workshop politie en social media 5 april 2012 1. Presentatie Bij dilemma 1: Rodney Bos van de Politieacademie stelt: dit is geen dilemma. Het OM gaat hier tegen in: in de praktijk speelt dit wel. Over

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie