Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013"

Transcriptie

1 Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

2 Inhoudsopgave CoMensha, Hoe nu verder? Informatie voor slachtoffers van mensenhandel. Deze folder is geschreven voor slachtoffers van mensenhandel. In deze folder vind je meer informatie over je rechten en over verschillende procedures die voor jou belangrijk kunnen zijn. COMP.ACT (2012), Toolkit over schadevergoeding voor slachtoffers van mensenhandel, bevindingen en resultaten van de Europese Actie betreft Schadevergoeding voor Slachteroffers van Mensenhandel. (Engels) Blz. 1-2 en COMP.ACT is een Europees initiatief van La Strada International en Anti- Slavery International en hun partners. COMP.ACT richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid tot gerechtigheid en op de garantie van compensatie voor slachtoffers van mensenhandel. Het rapport bevat een 11- landen analyse betreft de toegang tot schadeloosstelling. EU- richtlijn 2011/36 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan. De richtlijn is helder over de rechten van slachtoffers op het gebied van compensatie. Zie onder meer artikel 17. FairWork, Opties na uitbuiting. Een overzichtelijk schema met de mogelijkheden voor slachtoffers om een procedure te starten naar compensatie en gerechtigheid in zijn algemeenheid. Ministerie van Veiligheid en Justitie, Schade- opgaveformulier Misdrijven. Voor schaderegeling en voegen in het strafproces. Formulier ten behoeve van een slachtoffer dat schade heeft geleden. In te vullen met als doel zich te voegen in het strafproces. Ministerie van Veiligheid en Justitie (2011), Voegen in het strafproces. Uitleg over voegen in het strafproces. Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2012), Mensenhandel. Jurisprudentie mensenhandelzaken Een analyse. Den Haag: BNRM. Blz. 1-2, , In deze rapportage wordt aan de hand van de bespreking van de jurisprudentie getracht de valkuilen m.b.t. compensatie inzichtelijk te maken en aldus een handreiking te doen aan de rechtspraktijk. Rijken, C., Van Dijk, J., Klerx- van Mierlo, F. (2013), Mensenhandel: het slachtofferperspectief. Een verkennende studie naar behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel in Nederland. Tilburg, INTERVICT. Blz. 1-3, In dit rapport wordt de vraag behandeld of de opvang van en hulp aan slachtoffers van mensenhandel in de praktijk voldoet. Middels de resultaten en daarop gebaseerde (beleids- )aanbevelingen hopen de schrijvers een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling van het Fonds Slachtofferhulp, namelijk het verbeteren van de positie van slachtoffers van misdrijven.

3 Sas, Mr. A.H. (2010), Strafrecht voor civilisten: de verbetering van de mogelijkheid om schade via het strafrecht te verhalen. Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2012, nummer 3, blz Na een korte weergave van de huidige regeling van de benadeelde partij en de inhoud van de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces, zoemt Sas eerst in op de ontvankelijkheid van de vordering van de benadeelde partij en de wijzigingen die daarin worden aangebracht. Daarna bespreekt Sas de schadevergoedingsmaatregel en de daarmee samenhangende voorschotregeling. Tot slot schenkt hij nog kort aandacht aan het Beslissing Ondersteunend Systeem voor schadevergoeding (BOS- Schade) van het Openbaar Ministerie. Sas, Mr. A.H. (2012), Strafrecht voor civilisten deel II: over de gewijzigde Wet schadefonds geweldsmisdrijven en nog enkele opmerkingen over schadeverhaal via het strafproces. Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2012, nummer 2, blz De wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven betreft allereerst een uitbreiding van de categorieën van personen die aanspraak kunnen maken op een uitkering, alsmede een verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken. Zo is het onder andere mogelijk geworden om een uitkering voor affectieschade van het Schadefonds te krijgen. Daarna bekijkt Sas nog enkele onderwerpen met betrekking tot schadeverhaal via de strafprocedure. Hierbij komen aan de orde: de voorschotregeling, de ontvankelijkheid van de benadeelde partij, de ontvankelijkheid van de shockschadevordering, rechtsmiddelen en samenloop met een civiele procedure. Staatscourant, Aanwijzing mensenhandel, Nr , 21 juni 2013 De aanwijzing mensenhandel is duidelijk over de aanpak van mensenhandel door het OM. Hierin staat onder meer het uitgangspunt dat er financieel onderzoek wordt gedaan en dat slachtoffers worden ondersteund bij het verkrijgen van schadevergoeding.

4 Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

5 Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, als iemand je paspoort in beslag heeft genomen, als iemand je geld opeist... dan kan het zijn dat je slacht offer van mensenhandel bent. Ik werkte thuis al in de prostitutie en er werd mij verteld dat ik in Nederland meer kon verdienen. We hadden goede afspraken gemaakt. Eenmaal in Nederland waren die afspraken niets meer waard. Ik moest al mijn verdiende geld afstaan en mocht geen klanten weigeren. Maya Hongarije Mensenhandel is een ernstig delict. Misdadigers verdienen veel geld aan het verhandelen van mensen. We noemen dat uit buiting. Je wordt uitgebuit als je bijvoorbeeld gedwongen seks hebt met anderen. Of als je gedwongen wordt om te bedelen of ander werk te doen. Als je wordt uitgebuit, doe je iets waar iemand anders geld aan verdient terwijl jij weinig of niets betaald krijgt. In deze folder vind je meer informatie over je rechten en over verschillende procedures die voor jou belangrijk kunnen zijn. Meer informatie is ook te vinden op De informatie in deze folder geldt voor iedereen die slachtoffer is van mensenhandel: Nederlands; bijvoorbeeld slachtoffer loverboy EU-onderdanen Niet EU-onderdanen Meerderjarig; 18+ Minderjarig; 18- Het stuk over de verblijfsvergunning geldt alleen voor mensen die nog geen recht hebben om in Nederland te verblijven.

6 Praten met de politie Als je denkt dat je slachtoffer bent van mensenhandel, dan kun je je verhaal vertellen aan de politie of een andere opsporingsdienst, zoals de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Misschien heb je dat al gedaan. De politie zal veel vragen stellen, dat kan soms lastig voor je zijn. Toch is het belangrijk om met de politie te praten over wat je hebt mee gemaakt. Op die manier help je mee aan het onder zoek naar de daders. Als je nog niet zeker weet of je dit wilt, dan kun je daar rustig over nadenken. Je kunt er voor kiezen om aangifte te doen of een getuigen verklaring af te leggen. In beide gevallen vertel je de politie wat er is gebeurd. Voor het gemak hebben wij het verder in deze brochure over aangifte doen. Bedenktijd Wil je graag je verhaal delen maar kun je - om wat voor reden dan ook - nog niet alles vertellen, dan krijg je van de politie maximaal drie maanden de tijd om na te denken. De politie begrijpt dat het moeilijk is om alles in één keer te vertellen. Die drie maanden nadenktijd heet bedenktijd. Je kunt na deze bedenk tijd aangifte doen of een getuigenverklaring afleggen. Tijdens deze drie maanden mag je in Nederland blijven. Je hebt dan de mogelijkheid om naar een opvanghuis te gaan, maar je mag ook zelf onderdak zoeken. Je krijgt in die drie maanden geld om van te leven. Dit geld moet je aanvragen, je krijgt het niet meteen. Fijn is dat je ook verzekerd bent voor medische zorg zodat je naar de dokter kunt als dat nodig is. Deze verzekering vraag je tegelijk met het geld aan. Hoe je dat precies doet, kun je aan de politie vragen of aan CoMensha. Meewerken aan het onderzoek Wil je direct meewerken aan het onderzoek? Dat kan. Dan doe je bijvoorbeeld aangifte of leg je een getuigenverklaring af. Als je het moeilijk vindt om met een mannelijke politieagent te praten, dan mag je altijd om een vrouwelijke politieagent vragen. Na het afleggen van je verklaring start de politie een onderzoek naar de daders. De politie zal tijdens de aangifte alles opschrijven en het gesprek opnemen. Het beste is om in dit gesprek alles te vertellen wat je weet. Spreek je geen Nederlands, dan is er een tolk om voor je te vertalen. De politie vraagt je om onder je verklaring een handtekening te zetten. Over de mogelijk heden van het doen van aangifte of het afleggen van een getuigenverklaring kan de politie je meer uitleg geven. Op de website vind je hier meer informatie over.

7 Na het gesprek start de politie een onderzoek. Het kan zijn dat ze tijdens dit onderzoek nog vragen hebben. Zij vragen je dan of je weer naar het politiebureau wilt komen. Let op: als je aangifte hebt gedaan ben je verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Toen ik vijf jaar was, ben ik uit het wees huis mee genomen door drie vreemde mannen. Vanaf toen moest ik seksuele handelingen bij ze verrichten. Later hebben ze me door verkocht aan een andere man. Ik heb inmiddels in vijf verschillende landen in de prostitutie gewerkt. Song Yan China Verblijfsvergunning Als je meewerkt aan het onderzoek, krijg je een verblijfs vergunning voor één jaar. Omdat je misschien geen paspoort hebt, word je het eerste jaar vrijgesteld van het paspoortvereiste. Dat betekent dat je nog geen paspoort hoeft te hebben. Vraag je na één jaar een verlenging van je verblijfsvergunning aan, dan moet je wél een paspoort hebben. Dat is vaak lastig, maar probeer het altijd. De politie kan je hiermee helpen. Als je géén paspoort kan krijgen, moet je kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om een paspoort te krijgen. Kun je dit niet aantonen, dan is de kans groot dat je aanvraag wordt afgewezen. Financiën en opvang na aangifte Na het doen van aangifte krijg je geld om van te leven en kun je naar een opvanghuis gaan. Als je aangifte hebt gedaan, vraagt de politie een verblijfs vergunning aan. Na een tijdje krijg je een pasje met je naam en foto erop zodat je kunt laten zien wie je bent en dat je in Nederland mag verblijven. Je mag net zolang in Nederland blijven totdat de politie klaar is met het onderzoek. Al die tijd krijg je ook geld in de vorm van een uitkering. Deze uitkering moet je aanvragen bij de gemeente. Je moet ook een ziektekostenverzekering aanvragen, zodat je bent verzekerd voor medische zorg.

8 Sepot en beklag Als de politie geen onderzoek meer doet naar jouw zaak, dan kan de Officier van Justitie beslissen dat de zaak wordt gestopt. Dat heet een sepot. Hiertegen kun je een klacht indienen, een beklag. Dit doe je via je advocaat. Je kunt tijdens het beklag een verblijfs vergunning op andere gronden aanvragen. Je advocaat kan je hier meer over vertellen. Een sepot betekent dat je zaak niet verder wordt behandeld en wordt afgesloten. De procedure in stappen: 1. Melding 2. Gesprek met de politie 3. Bedenktijd 4 Aangifte 5. Opsporingsonderzoek 6. Beslissing officier van justitie wel/niet verder gaan met onderzoek Ik kwam naar Nederland om geld te verdienen. Ik werkte 16 uur per dag, vijf dagen per week in een champignonkwekerij. Het beloofde salaris kreeg ik niet. Steeds als ik er om vroeg, kwamen ze met een andere smoes. Nu, na drie maanden werken, heb ik nog steeds geen geld gehad. Ik wil graag terug naar mijn vrouw en kinderen. Andrej Roemenie

9 Medische en juridische bijstand Medische bijstand Je hebt altijd recht op medische bijstand. Het maakt niet uit of je nog in je bedenktijd zit of al aangifte hebt gedaan; in alle gevallen kun je de volgende stappen ondernemen: Als je niet uit de Europese Unie (EU) komt, moet je jezelf laten testen op tuberculose (TBC). Hiervoor krijg je een formulier van de politie. Deze test kun je gratis laten doen bij de GG&GD. Als je seks hebt gehad met mannen of vrouwen die je niet kent, kun je je laten onderzoeken op geslachtsziektes en HIV. Je mag je laten testen bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD). Dit is meestal gratis. Heb je lichamelijke klachten of psychische klachten, zoals nachtmerries en slapeloosheid, dan kun je naar een dokter. Die kan je vertellen wat je kunt doen, of je medicijnen geven waardoor je je misschien beter gaat voelen. Dit is niet gratis, maar wordt betaald uit de zorgverzekering die je hebt afgesloten. In de bedenktijd wordt de zorgverzekering voor je aangevraagd. Als je al aangifte hebt gedaan maar de zorg verzekering nog niet hebt aangevraagd, moet je dat alsnog doen. Juridische bijstand Het is prettig als iemand je helpt met je procedure. Dat betekent dat iemand voor jou in de gaten houdt wanneer je iets moet doen voor bijvoorbeeld je verblijfsvergunning. Dit kan een advocaat voor je doen. Er zijn advocaten die veel ervaring hebben met het verblijfsrecht van slachtoffers van mensenhandel. Wie dat precies zijn, kan CoMensha je vertellen. Je hebt recht op een advocaat dus vraag er altijd naar. Vaak hoef je niets te betalen. Als je wel iets moet betalen, dan is dat één keer en dat kun je betalen van het geld dat je krijgt.

10 Opvang en hulpverlening Op mijn 17e werd ik verliefd op een jongen die mij vertelde dat hij bedreigd werd door vrienden omdat hij een schuld bij hen had. Hij kon hier vanaf komen als ik met zijn vrienden naar bed ging. Dit deed ik voor hem. Vervolgens dwong hij mij achter het raam te gaan staan en sloot hij leningen af op mijn naam. Na twee jaar kon ik vluchten, maar ik blijf achter met grote schulden van de leningen die op mijn naam staan. Maartje Nederland Opvang Als je geen plaats hebt om te slapen, kun je in een opvanghuis terecht. Dit kan als je in de bedenktijd zit, als je al een verklaring hebt afgelegd of als je naar de politie wilt maar nog geen gesprek hebt gehad. Een opvanghuis is een groot huis waar mensen tijdelijk wonen. Je hebt opvanghuizen speciaal voor vrouwen en kinderen, of speciaal voor mannen. Er zijn ook opvanghuizen waar mannen/ vrouwen en kinderen wonen. Je krijgt een kamer alleen of je deelt je kamer met iemand van hetzelfde geslacht. Mannen en vrouwen liggen nooit bij elkaar op één slaapkamer. De opvanghuizen hebben als doel om je rust en veiligheid te bieden. Er werken mensen die samen met jou de eerste zaken opstarten, zoals geld aanvragen. Het kan zijn dat je niet lang kunt blijven in het opvanghuis. Er wordt dan een andere plek voor je gezocht. In alle opvanghuizen gelden regels waaraan je je moet houden. Als je je niet aan deze regels houdt, kun je weggestuurd worden. Dan kan het zijn dat je op straat komt te staan.

11 Geen opvang Als je niet naar een opvanghuis wilt, kun je ervoor kiezen om bij vrienden of andere mensen te gaan wonen. Let op: het kan zijn dat je in dit geval geen geld krijgt. Dat ligt er aan of je van de gemeente bij die vrienden mag wonen. Zorg er voor dat je een organisatie vindt die met jou kan kijken wat je wel en niet kunt doen. CoMensha kan je hiermee helpen. Hulpverlening Nederland heeft veel organisaties die hulp aanbieden. Je kunt hulp krijgen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering, het zoeken naar een opvanghuis, het vinden van een eigen woning, doktersbezoek, inschrijving bij de gemeente of aanmelding bij een advocaat. Wil je die hulp, bel dan naar CoMensha. Je krijgt dan telefoonnummers van organisaties bij jou in de buurt. Schadevergoeding Als je schade hebt geleden, bijvoorbeeld financiële schade of lichamelijk of geestelijk letsel, dan kun je op verschillende manieren proberen om deze schade vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld door bij de rechter te vragen om schade vergoeding door de dader. Ook kan je in bepaalde gevallen een een malige financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Schade fonds gewelds misdrijven. Je advocaat, Slachtofferhulp Nederland of het Slachtofferloket kunnen je hierbij helpen. Voor meer informatie kun je bellen met CoMensha of kijken op Mijn zoon en ik werden gedrogeerd en vanuit Bulgarije vervoerd naar Nederland. Van daaruit moesten we doorreizen naar de Verenigde Emiraten voor de orgaanhandel. Op het vliegveld heb ik een vrouw aangesproken. Zij heeft de politie gewaarschuwd. Roxana Bulgarije

12 Terugkeer (Vrijwillige) terugkeer Als je geen aangifte wilt doen of je hebt wel aangifte gedaan en je wilt terug naar je land en/ of familie dan kan dat. Je kunt tegen de politie of hulpverlener zeggen dat je terug wilt. Er wordt dan een afspraak gemaakt met de International Organisation for Migration (IOM). Zij regelen dan de reis terug naar huis. Vaak krijg je een klein geldbedrag mee om de eerste dagen van te kunnen leven. Niet vrijwillige terugkeer Als de politie niet verder gaat met het onderzoek en je hebt via je advocaat geen beklag ingediend of geen andere verblijfsvergunning aangevraagd, dan moet je Nederland verlaten. Ook als je wel een andere verblijfsvergunning hebt aangevraagd, maar deze niet hebt gekregen moet je Nederland verlaten. Dit kun je zelf doen via het IOM. Doe je dat niet, dan kun je in de gevangenis terechtkomen en zorgt de politie dat je teruggaat naar je land. Minderjarig Voor minderjarigen die Nederland binnenkomen verloopt de opvang iets anders. Je bent minderjarig als je onder de 18 jaar bent. Als minderjarige mag je niet kiezen waar je naar toe gaat. Je wordt naar een opvang gebracht waar alleen minder jarigen wonen. Verder krijg je een advocaat en een voogd toe gewezen. Je voogd is iemand die je wettelijk vertegenwoordigt namens de overheid. Hij of zij helpt je tijdens de procedure en let er op dat alles goed met je gaat. Als minderjarige ga je naar school. Tijdens de opvang wordt er samen met de voogd gekeken wat de vervolgstappen zijn.

13 Over CoMensha CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel) is het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha organiseert en coördineert de eerste opvang van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en zet de hulpverlening in gang. T Ik werkte in een wasserij, 6 nachten per week, 12 uur per nacht. Ik verdiende 2,80 euro per uur. De omstandigheden waren erg slecht. We moesten onbeschermd met gevaarlijke chemicalien werken. Mijn handen zijn verbrand. Barid India

14 Belangrijke telefoonnummers CoMensha IND (ook voor asiel) T T politie kmar T T Slachtofferhulp Schadefonds Nederland geweldsmisdrijven T T Inspectie Szw ggd Nederland T T IOM T SLACHTOFFERLOket Meer informatie over deze organisaties vind je via

15 Deze brochure is gemaakt door het Coördinatie centrum Mensenhandel (CoMensha), in samen werking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de politie. Johan van Oldenbarneveltlaan HB Amersfoort T E

16 Findings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons

17 COMP.ACT TOOLKIT ON COMMPENSATION FOR TRAFFICKED PERSONS 2012 Part one of the Toolkit on Compensation for Trafficked Persons was collated by Marieke van Doorninck, Advisor Public Affairs at La Strada International. Section three of Part One, Access to compensation: a 11 country analysis, is based on the analyses made by Alexa Jeremy, volunteer at La Strada International. Editing: Petra Timmermans

18 Toolkit on Compensation for Trafficked Persons; COMP.ACT Findings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons In June 2012, the UN Human Rights Council adopted a resolution Trafficking in persons, especially women and children: access to effective remedies for trafficked persons and their right to an effective remedy for human rights violations. 2.5 Conclusions and recommendations The successes of COMP.ACT demonstrate the strength of working in partnership and of the COMP.ACT methodology. By forming new national and international coalitions and strengthening existing ones, undertaking research, conducting trainings, developing tools for practitioners, and sharing good practices, COMP.ACT has contributed to raising awareness and laid the foundation for a multi-faceted and holistic strategy to make the improvements needed for more trafficked persons to receive compensation. The results and products of COMP.ACT have reinforced the international recognition of the importance of a human rights based approach to combating trafficking in human beings. With a broad coalition of the willing now established on both the national and international level it is possible to; expand to include all stakeholders working in the anti-trafficking field, anchor compensation into all policies, measures and legislation, and most importantly; to make compensation a reality for all trafficked persons. The success of COMP.ACT on the national level has benefited from the international level involvement and campaigning of COMP.ACT. International organisations have supported COMP.ACT by encouraging states to take on the issue of compensation and access to effective remedies. Financial and practical support from international organisations and international law firms made it possible to provide trainings for professionals and support clients claiming compensation. Many COMP.ACT national partners indicated that ongoing international support is essential if the issue of compensation is to remain alive at both the national and organisational levels. The goal of mainstreaming compensation is not yet achieved and awareness raising must continue if it is to flow to organisation and administrative structures and remain on the agendas of practitioners. The fear is that if the attention on policy fades, the work on the ground would also come to a halt. COMP.ACT has the following recommendations for further action. These recommendations are intended to ensure that compensation is granted to trafficked persons and becomes common practice in anti-trafficking measures. Recommendations for International Organisations: Include access to justice and compensation in the review mechanisms that evaluate the countries efforts to implement international obligations. Engage Europol, Cepol and Eurojust to build the capacity of law enforcement and judiciary on victims rights and compensation and link them to financial investigations and asset recovery. Promote the use of confiscation legislation across Europe and explore ways of using seized assets to compensate victims. Promote the human rights based approach to trafficking in human beings. 35

19 Toolkit on Compensation for Trafficked Persons; COMP.ACT Findings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons Recommendations for States: Include access to justice and compensation into National Referral Mechanisms and victim assistance programmes. Build the capacity of practitioners to support clients to claim compensation. Include compensation into existing trainings for law enforcement and judiciary. Secure funding for social and legal aid to trafficked persons. Set up state compensation funds and make them accessible for victims of all forms of trafficking. Consider guaranteeing compensation payment to the victim from state funds in the event the trafficker fails to pay within a given period. Recommendations for practitioners (service providers, law enforcement, judiciary) Enhance cooperation between all stakeholders and build partnerships to establish an integrated and coordinated approach. Apply and test all the possible avenues of redress for trafficked persons. Apply portable justice 61 to assist returned/deported trafficked persons to be able to claim and receive compensation. Develop strategic litigation techniques and increase knowledge on ways of redress. Disseminate successful compensation claims and good practices. 61 The concept of portable justice was developed by Global Workers Justice Alliance. Portable justice is the right and ability of transnational migrant workers to access justice in the destination countries after they return to their home countries. 36

20 Toolkit on Compensation for Trafficked Persons; COMP.ACT Findings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons 37

21 Toolkit on Compensation for Trafficked Persons; COMP.ACT Findings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons Section Three: Access to compensation: a 11 country analysis 3.1 Introduction This section 62 summarises the studies conducted in 11 European countries 63 in the context of the COMP.ACT project. In the reports are more detailed descriptions of the national legislation and legal mechanisms through which compensation may be accessed. This section focuses on the barriers identified and recommendations for overcoming them. Legislation on compensation for victims of crime is in place in all of the COMP.ACT countries; however, the reports highlight a number of often interconnecting structural, practical and personal obstacles that prevent trafficked persons from accessing compensation. Many of the reports converge both in their descriptions of obstacles and in the recommendations to overcome them. It is clear that there is a need for systematic and coordinated thinking about how to raise awareness in respect of compensation, how to formally integrate it into policy, legislation, and the practice of those supporting, advising and awarding compensation for trafficked persons. Methodology Both qualitative and quantitative methods were used in data collection. Research around issues affecting vulnerable groups is not without its difficulties; partners faced challenges locating interview subjects who were both available and willing to participate in the research. In addition, not all the country studies used the same methodologies for gathering information. As stated previously, some partners used the Research Guidance and template prepared for the COMP.ACT project, but a few partners had conducted studies prior to COMP.ACT. Missing from some of this earlier research is up-to-date information and a more specific focus on compensation. Finally, research was conducted in the language(s) of the country and then translated into English, varying in quality. 3.2 Structural obstacles to accessing compensation Structural obstacles to accessing compensation are highly correlated to a failure to promote a victims' rights culture. This is particularly problematic for the majority of trafficked persons who, as undocumented migrants, are often also denied the recognition of ancillary rights that would support their access to justice. Finally, even when trafficked persons are successful in their claim for compensation there often obstacles impeding payment. In the absence of a victims' rights culture many governments have no structures in place for the confiscation of assets of traffickers and do not place a high priority on guaranteeing compensation payments. 62 The 11 country reports has been analysed and comprised in 2011 by Alexa Jeremy, volunteer at La Strada International 63 See annex II for the full list of the country reports. The reports can be found online: 38

22 Toolkit on Compensation for Trafficked Persons; COMP.ACT Findings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons No victims rights culture Non-identification of trafficked persons The non-identification of trafficked persons is a significant obstacle to access to justice. Report findings indicate that only a very few trafficked persons are identified by the police or relevant authorities. The reasons for this are multiple, including authorities lacking specialised knowledge needed for identification, a lack of awareness amongst authorities and the public, and gaps in structures that provide assistance. The issue of identification is complicated; trafficked persons do not always identify themselves as victims of trafficking nor are they always aware of the legal implications of adopting the term. Without identification there is no access to entitlements for a trafficked person. The German report raises an important associated issue; without identification there can be no proceedings against traffickers and trafficked persons are not compensated. The UK, Austrian and German reports found that labour exploitation and trafficking for forced labour often go undetected because they are largely hidden crimes and remain a low priority for law enforcement. The Austrian report highlights that there are only a few cases of men identified as trafficked and there are very few cases identified of trafficking for purposes other than sexual exploitation. Misidentification of trafficked persons within the framework of immigration and organised crime Misidentifying trafficked persons as undocumented migrants without further investigation is also highly problematic. German, Austrian and UK reports in particular stated that there is a tendency for government to approach the issue of trafficking in persons as an element of immigration or organised crime, without considering the possibility of human rights violations. As a result, removal proceedings are often initiated and trafficked persons are denied access to justice from the outset or they are extended limited or temporary rights tied to their usefulness as witnesses. Labour unions do recognise the issue of exploitation of irregular migrant workers within labour unions; however, there is minimal representation of the interests and needs of undocumented migrants exploited in labour. Unless someone is identified as a trafficked person, attempting to take an exploitive employer to civil or labour courts risks exposure to immigration authorities and possible removal. The Austrian report highlights how traffickers use the threat of deportation to control trafficked persons who are without a work permit. The impact of negative societal attitudes towards trafficked persons Societal attitudes have an impact on the way trafficked persons are treated and can often impede accessing compensation. The Ukraine report states: sadly, [the] perceived character of [the] victim is still taken into account by trial judges when making their verdict, which influences determinations about compensation. In cases of sexual exploitation, trafficked persons may be stigmatised and considered amoral and undeserving in the decision making process. In general, bias and prejudice towards victims of trafficking is present amongst investigators, prosecutors, and judges which can influence the decision for compensation. In Belarus there is a lack of understanding and qualifications amongst the judiciary. One interviewee stated that: judges tend to say [to the victim] you are guilty yourself, which is why the compensation amounts tend to be just trifles. 39

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 Belangrijke telefoonnummers COMENSHA IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 POLITIE KMAR T 0900 88 44 T 0343 52 89 99 SLACHTOFFERHULP SCHADEFONDS NEDERLAND GEWELDSMISDRIJVEN T 0900 01 01

Nadere informatie

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, als iemand je paspoort in beslag heeft genomen, als iemand je geld opeist... dan kan het zijn dat

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Good governance in a Complex World

Good governance in a Complex World Good governance in a Complex World Some examples from The Netherlands Rian van Gulijk-Boon Willem Stapel Subjects SD Team at the Ministry of Security & Justice Main Trends Use of SD and GMB (1): dealing

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Overview of the presentation

Overview of the presentation 1 Intercultural mediation in health care in the EU: theory and practice Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Overview of the presentation 1. Policy issues 2. Why do we need medical

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

EU Data Protection Wetgeving

EU Data Protection Wetgeving Fundamentals of data protection EU Data Protection Wetgeving Prof. Paul de Hert Vrije Universiteit Brussel (LSTS) 1 Outline -overzicht -drie fundamenten -recente uitspraak Hof van Justitie Recht op data

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed van Sociale Categorisering, Persoons-identificatie, Positie-identificatie en Retributie Belief in a Just World and Rejection

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

WAT ZIJN JE RECHTEN?

WAT ZIJN JE RECHTEN? Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VREEMDELING IN BELGIE WAT ZIJN JE RECHTEN? EEN AANTAL NUTTIGE ADVIEZEN EN CONTACTEN OM JE TE HELPEN Medegefinancierd door

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel of ernstige uitbuiting in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel of ernstige uitbuiting in Nederland Januari 2008 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel of ernstige uitbuiting in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings or severe exploitation

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Verbindingswoorden die informatie toevoegen

Verbindingswoorden die informatie toevoegen Met verbindingswoorden en signaalwoorden ( transitions ) geef je de relatie aan van zinnen in je tekst, maar ook van je ideeën. Zonder verbindingswoorden vormt je tekst geen geheel. Er zijn verschillende

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland International Child Abduction Incoming Cases A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland Merel Jonker Christina G. Jeppesen de Boer 26 November 2015 Outline Background

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie