OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 8e jaargang, no. 21, juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 8e jaargang, no. 21, juni 2012"

Transcriptie

1 OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 8e jaargang, no. 21, juni 2012 In dit nummer: Groeien tegen de stroom in > 1 ING > 3 PWR Trading > 4/5 Lamb Weston / Meijer > 4/5 Techno West Services > 6 Hoogesteger > 7 Nieuws uit de gemeente > 8 Profiel: Hans Mosselman > 8 Groeien tegen de stroom in Agenda Het mogen dan lastige economische tijden zijn, in de gemeente Reimerswaal is volop bedrijvigheid. Op het bedrijventerrein Nishoek bijvoorbeeld, waar heel wat ondernemingen een nieuw pand bouwen of zelfs starten. Hoe komt het toch dat dergelijke bedrijven ook nu groeien? Zelfs tegen September: Jongerenactiviteit de stroom in. In deze OVR Nieuws leest u verhalen van ondernemers die stappen maken, September: Algemene ledenvergadering zich ontwikkelen, nieuwe afzetkanalen vinden of telkens weer innovatief durven te zijn. November: Bedrijfsbezoek U vindt tussen de regels door veel tips en adviezen en de ING biedt u een uitgebreid rapport waarin allerlei kansen staan waarop u kunt inspelen. Wie weet, kunt u er uw voordeel mee doen. Interessant is het sowieso! We wensen u veel leesplezier! Kijk voor meer informatie op onze website Op stap met de OVR... Een mooie club ondernemers stapte op donderdagavond 26 april het pand van Autoschadeteam Baarends in Goes binnen. Met een heerlijk voorgerecht en interessante gasten zich in speciale overalls en schoeisel om presentatie werd het OVR-bedrijfsbezoek stofverspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. hartelijk ontvangen. Daarna volgde een...met dank aan het team van Baarends! inspirerende rondleiding door het gebouw Het bezoek werd afgesloten met een heerlijk waarbij op deskundige, gedreven wijze allerlei buffet en gezellige netwerkborrel. Het was specifieke werkzaamheden werden toegelicht. een informatieve, leerzame avond die veel Voor de uitleg over het spuitwerk hesen de enthousiaste reacties opleverde.

2 Voorwoord: Groeien tegen de stroom in Het is heel wat om als bedrijf te blijven staan in deze economisch lastige tijden. Zo n forse tegenwind hebben we in decennia niet gehad. Ik heb dan ook veel bewondering voor ondernemers die telkens weer manieren vinden om de storm te trotseren. Door kostenbesparingen bijvoorbeeld, maar ook door het vinden van innovatieve productieprocessen, efficiëntere werkwijzen of nieuwe markten. We hebben allemaal last van de recessie, ook bedrijven die in een minder conjunctuurgevoelige sector zitten. Dat er daarin toch ondernemers zijn die de durf hebben om juist nu te investeren in de toekomst, dwingt extra respect af. Ik zie dergelijke ondernemers terug in mijn directe omgeving. Zij nemen nu bewust de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen of om hun team extra bij te scholen. Een nieuw pand of machines is één manier om te investeren, ontwikkeling van professionaliteit en deskundigheid een andere. Beide hebben hetzelfde doel: helemaal klaar zijn voor de betere tijden. Die vast en zeker komen, daar ben ik van overtuigd. Dus heeft u de ruimte om u voor te bereiden? Doen! Want ook dát is: Groeien tegen de stroom in! Rinus van Stee Voorzitter Ondernemersvereniging Reimerswaal Colofon OVR Nieuws, 8e jaargang, no. 21, juni 2012 OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal. De periodiek komt drie maal per jaar uit. Wilt u meer informatie over de OVR? Kijk op of neem contact op met Rinus van Stee via Heeft u suggesties voor de redactie van OVR Nieuws? Mail dan naar Redactie: Adriaan Rijk, Wilco Sinke, Cees van Rij, Jacqueline Luijkx, Elise Stroo Tekst: Pink Communicatie, Kruiningen Foto s: Sumplus Fotografie, Yerseke Druk: Drukkerij Van Velzen, Krabbendijke Productie: Pink Communicatie, Kruiningen OVR Nieuws is mede mogelijk gemaakt door: Lamb Weston / Meijer Lamb Weston / Meijer, Rabobank Oosterschelde, ABN AMRO en ING.

3 Ondernemen tegen de stroom in Tegen de stroom in roeien is niet overal hetzelfde. Wie in een roeiboot de oversteek maakt naar het Verenigd Koninkrijk weet dat er momenten zijn dat de stroom tegen zit en dat er nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Wie dan afhaakt, zal de overkant niet halen, maar dobbert stuurloos rond. Nog een keer de riemen aanhalen heeft zin, want op termijn zal het beter gaan. Wie vlak voor een waterval tegen de stroom in roeit, weet dat er geen sprake kan zijn van opgeven. Dan is het voorbij. Het is dan roeien voor je leven. In ondernemend Nederland is tegen de stroom in ondernemen ook niet overal gelijk. De tegenstroom is niet altijd even sterk en niet elke onderneming houdt op te bestaan als er even met de stroom meegedreven wordt. De economie zit niet mee, de tijd van wind in de rug ligt achter ons. Maar ook in een krimpende economie kunnen bedrijven hun omzet vergroten. binnenkomt, maar alle leerlingen een I-pad in hun tas hebben. Internationalisering zorgt voor nieuwe afzetkansen buiten Europa voor exportafhankelijke sectoren zoals transport en de groothandel. Nieuwe technieken als bio- en nanotechnologie bieden vooral in de industrie kansen. Door slim in te spelen op de belangrijke trends kunnen ondernemers ervoor zorgen dat zij tot de topbedrijven van hun sector behoren. Succes van een bedrijf hangt niet alleen af van het mee of tegen zitten van de markt. Het gaat om de juiste strategische keuzes waarbij ingespeeld wordt op kansen in de markt. Binnen iedere sector zijn er mogelijkheden om ambities waar te maken. ING helpt u er graag bij om de kansen te benutten. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen van kansen die er ook in een labiele economie zijn voor ambitieuze ondernemers. Kijk voor het rapport Ondernemen naar 2020 op: John Heijnsdijk, ING Rayondirecteur Zeeland In het rapport Ondernemen naar 2020 dat in april jl. werd gepubliceerd geven wij allereerst onze visie op de Nederlandse economie in We selecteren vervolgens vijf trends die in 2020 voor iedere ondernemer van belang zijn: demografische veranderingen, duurzaamheid, internet, technologie en internationalisering. Daarna geven wij voor deze trends voor elke sector kansen aan die u als ondernemer kunt benutten: enerzijds om de omzet te verhogen, anderzijds om te kijken naar de mogelijkheden om efficiencywinst te behalen. Voorbeelden hiervan zijn: Door demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing komt er een extra vraag naar zorg. Ook de horeca kan hierop inspelen door bijvoorbeeld zorghotels te organiseren. Duurzaamheid blijft een belangrijke trend. Hier liggen kansen voor de bouwsector om (bestaande) gebouwen energiezuinig te maken. Landbouw kan inspelen op de toenemende vraag naar biologische en duurzame producten. Internet en E-commerce bieden nog veel kansen voor de detailhandel en voor bijvoorbeeld payment service providers in de zakelijke dienstverlening. De digitale snelweg zorgt voor maatwerk in het onderwijs. Er zijn scholen waar geen boek meer

4 PWR Trading & Extrusion B.V. Samen bouwen aan de toekomst Van mosselvisser tot kunststofrecycling. Het kan verkeren. Armin Huissen werd in 2007 handelaar in kunststoffen. Dit jaar opent hij een recyclingbedrijf aan de Nishoek. Armin Huissen ging bij de bouw niet over één nacht ijs. Hij nam Bouwraadhuis in de hand om het pand te ontwerpen. En gaf vervolgens Hoondert Staalbouw opdracht om het geheel uit te voeren. Dat heeft geresulteerd in een mooi en zeer goed afgewerkt pand. We zijn er erg blij mee. Grote producenten kunnen het niet meer maken om onzorgvuldig met grondstoffen om te gaan. Bovendien: gerecycled materiaal is over het algemeen goedkoper dan Prime materiaal. De recyclingbranche heeft dan ook een flinke groeistimulans gekregen en daar spelen we op in. Geavanceerde bewerking PWR koopt reeds vermalen PVC-kozijnen op en bewerkt die verder tot een nieuwe grondstof voor de PVC-verwerkende industrie. De ingekochte materialen ontdoen we, met moderne scheidingstechnieken, van alle aanwezige vervuiling zoals siliconen, stukjes glas en houtsplintertjes. Daarna separeren we het materiaal door middel van kleurenscheiding in Zuiver Wit en Bont. Vervolgens schonen we het verder op in een smeltproces en maken we het homogeen. Dat leidt ertoe dat we onze klanten een nieuwe grondstof kunnen leveren, naar wens. Groeimarkt Zorg voor het milieu is, zeker de laatste 10 jaar, sterk opgekomen. Het is niet meer iets wat bedrijven erbij doen. Meer en meer is het echt in productieprocessen ingebakerd. Bouwen aan de toekomst Net als Techno West Services bouwt PWR gericht aan de toekomst. Mijn twee oudste zoons gaven op een bepaald moment aan dat ze er voor voelden om in de zaak te komen. Dat gaf mij extra motivatie om al bestaande plannen voor het recyclingbedrijf verder uit te werken. De naam van ons bedrijf is dan ook gebaseerd op de namen van onze 3 zoons: Pim, Wietse en Ramon. Toevalligerwijs Lamb Weston / Meijer Groeien in groen Groeien is meer dan hoge marktaandelen of mooie financiële resultaten. Groeien betekent ook innoveren, ontwikkelen, toonaangevend zijn. Voor Lamb Weston / Meijer zijn die aspecten nadrukkelijk verbonden met duurzaamheid. De organisatie groeit in groen. Meer lezen? Op vindt u een samenvatting van het duurzaamheidsverslag. Geavanceerde bewerking Jolanda Soons is als senior manager sustainability verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie en implementatie van het duurzaamheidsprogramma. Wij zijn ervan overtuigd dat je als bedrijf geen toekomst hebt als je niet verduurzaamt. Het is noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met wat de aarde ons geeft. Er is berekend dat de wereldvoedselproductie in 2050 moet verdubbelen om aan ieders behoefte te kunnen voldoen. Tegelijkertijd raken grondstoffen uitgeput. Die ontwikkelingen bieden ons als internationale levensmiddelenproducent enerzijds groeikansen. Aan de andere kant moeten we heel goed zorgdragen voor onze omgeving. Want we willen ook in de toekomst kwalitatief goede producten leveren. Letterlijk duurzame waarde creëren Onlangs bracht Lamb Weston / Meijer haar tweede duurzaamheidsverslag uit met daarin de eigen visie op duurzaamheid tot Jolanda: De kern is dat we gezamenlijk duurzame waarde willen creëren. Voor ons als bedrijf, onze aandeelhouders en voor de samenleving. We hebben 6 kernthema s geselecteerd in onze strategie. Op de eerste 3 willen we leidend zijn in onze branche: water, energie & emissies en aardappel & afval.

5 staan deze 3 letters ook voor Plastic Waste Recycling. Onze jongste (Ramon) zit nog op school maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook hij op termijn zijn steentje zal bijdragen. Vertrouwen Armin Huissen ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ik heb inmiddels veel kennis en ervaring op het gebied van grondstoffen, die ik nu ook als producent in kan gaan zetten. Daar heb ik erg veel zin in en het is mooi om dat samen met mijn zoons te kunnen doen. Zeker op dit terrein: met een mooi nieuw pand, een uitstekende centrale bereikbaarheid en prachtige zichtbaarheid vanaf de A58. Water en energie zijn natuurlijke bronnen waar we zuinig op moeten zijn. Vervuiling door emissies willen we sterk terugdringen en afval willen we reduceren in de keten en voor 100% laten hergebruiken. Aardappelen zijn onze belangrijkste grondstof die zo efficiënt en duurzaam mogelijk moeten worden geteeld. Dat kunnen we alleen bereiken als we samenwerken met andere partijen, zowel binnen als buiten onze keten, zowel met afnemers als toeleveranciers en andere belanghebbenden. Samen andere paden bewandelen, overleggen en tot innovaties komen waardoor we letterlijk nieuwe waarde creëren. Duurzaamheid als tweede natuur De tijd dat de mate van duurzaamheid dé succesfactor wordt is heel dichtbij. De laatste maanden neemt het aantal vragen over duurzaamheid van zowel afnemers als toeleveranciers toe. Zo kregen we recent een vragenlijst over duurzaamheid van een grote Nederlandse inkoopgroep. Onze verkoper gaf aan dat diegene, die dit thema het beste invult waarschijnlijk deze deal krijgt. Dat geeft ons het gevoel dat we klaar zijn voor de toekomst. Want duurzaamheid zat al in onze genen, we noemden het voorheen alleen anders. We zijn er alert op dat we zuinig met grondstoffen, water en energie omgaan, we beheersen onze processen, hebben oog voor onze medewerkers en voor het milieu en leveren lekkere aardappelproducten met een superieure service. Met onze duurzaamheidsstrategie bouwen we dit verder uit. We hebben een voorsprong en kunnen anderen helpen zich op dit gebied te onderscheiden. Transparantie is dan ook een belangrijk basisprincipe: we willen meer delen met de buitenwereld, vertellen wat we doen en welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn. Binnen ons bedrijf werken we er dan ook hard aan om onze medewerkers nog beter te informeren en erbij te betrekken. Zij zijn onze ultieme ambassadeurs; duurzaam werken moet onze tweede natuur worden, dat je dingen als vanzelf duurzaam doet. Algenproject als ultiem voorbeeld Een van de duurzame ambities is om per 2020 het direct watergebruik te reduceren met 50%. Operations manager environmental affairs Cees van Rij vertelt: Momenteel loopt er dan ook een pilotproject voor het zuiveren van ons afvalwater door algen. In aardappelen bevindt zich o.a. stikstof, fosfor en kalium dat voor een gedeelte achterblijft in ons afvalwater. Algen halen de stikstof en fosfor eruit en daardoor groeien ze. Vervolgens dienen ze als voedsel voor schaalen schelpdieren. Na nog een zuiveringsstap wordt 60% van dit water opnieuw ingezet als proceswater. Een ultiem voorbeeld van duurzame waarde creëren voor onze eigen regio: minder vervuiling voor de samenleving, nieuwe voedselbronnen voor telers van schaal- en schelpdieren op korte afstand, een duurzamer productieproces voor ons bedrijf en indirect uiteindelijk behoud van banen en welvaart. Ondanks subsidies vergt het project nog steeds een flinke investering. Maar onze toekomst is het geld, de tijd en de energie meer dan waard.

6 Techno West Services Als je de hele dag gewoon doet, kom je er altijd Hij heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Rien Westrate, eigenaar van Techno West Services, is een bevlogen en eigenzinnig ondernemer. In juli verhuist hij zijn bedrijf van s Gravenpolder naar een gloednieuw pand op de Nishoek. Reimerswaal is een hardwerkende gemeenschap. Daar voelen Tja, door gewoon te doen. Want als je de hele dag gewoon doet, word je we ons mee verbonden. Bovendien is de Nishoek een toplocatie toch bijzonder. We werken hard, direct, eerlijk en makkelijk. Je moet goed met een uitstekende zichtbaarheid en bereikbaarheid. Het pand naar je klanten luisteren en flexibel zijn. En je als ondernemer niet met hier wordt te klein, dus de stap is logisch, vertelt Rien. details bezig houden. Er zijn zoveel eisen en regels, je zou bijna niet meer aan ondernemen toekomen. Dus schoenmaker blijf bij je leest, zeg maar. Doel voor de toekomst Precies 25 jaar geleden startte Rien Westrate zijn eigen onderneming. Beren op de weg zijn goed Techno West Services koopt, repareert, verkoopt en verhuurt Tijd om na te denken is belangrijk. Over jezelf, je familie, je bedrijf. vorkheftrucks en aanverwante machines en onderdelen. Het team Dan kom je soms tot ingenieuze ideeën en durf je stappen te zetten. telt 12 medewerkers, waaronder 4 zoons en een schoonzoon. Ik zag al jaren dat grote braakliggende terrein naast de snelweg. Allemaal jonge gasten die goed met elkaar kunnen opschieten. Een geweldige locatie, waar dagelijks honderdduizend mensen voorbij Mijn eigen jongens hebben elk een specifieke taak, zoals verkoop, komen. Toen bleek dat we ons daar konden vestigen, hebben we gelijk buitendienst, verhuur of de werkplaats. Dat zij in het bedrijf zitten de plannen gemaakt. Nee, dat is geen risico. Het grootste risico is dat geeft een aanvullende drive aan mijn ondernemerschap. Er zit 1 promille van die reizigers ons bedrijf daadwerkelijk bezoekt. toekomst in. Want dan is het pand gelijk te klein. Het geeft ons betere bereikbaarheid en meer ruimte voor ontwikkeling, bespaart verkopers en geeft Direct, eerlijk en flexibel Techno West Services groeit elk jaar gewoon door, ook in deze mindere economische tijden. Hoe je dat doet? kwaliteitsverbetering. Natuurlijk zie ik soms beren op de weg, dat is juist goed. Als je ze ziet kun je je beter op de toekomst voorbereiden en zo n beest in het juiste kotje steken. Het team als succesfactor Lol, enthousiasme, gedrevenheid. Die woorden passen bij Rien Weststrate. Ik kan me kwaad maken over belastingen en overheidsbemoeienis. Als die zo verder doorgaan, valt er niks meer te ondernemen. Maar het ondernemerschap, het werk dat doe ik enorm graag. De contacten met klanten, kennis overdragen aan onze monteurs, hen enthousiast maken, goed voor ze zijn. Want dat is de succesfactor: je team!

7 Hoogesteger Verkeersopleidingen Zelfs als het meezit, moet je er wel wat voor doen Ondernemers zijn er niet dol op, maar het kan ook in je voordeel werken. Aangescherpte wet- en regelgeving bieden Hoogesteger Verkeersopleidingen mooie groeikansen. En die pakken ze al jaren met beide handen aan. Van bromfiets tot vrachtwagen met oplegger. kwam er vraag naar luxeartikelen, zoals het En alles wat daar tussen zit. Sinds de start in 1970 motorrijbewijs. Minstens zo belangrijk is de is Hoogesteger uitgegroeid tot een rijschool met toegenomen regelgeving. Het rijbewijs voor een compleet aanbod verkeersopleidingen. vrachtwagens is tegenwoordig een echte In 1995 stroomde Martin Hoogesteger in het beroepsopleiding, het bromfietsexamen bedrijf van zijn vader in. Hij begon met 1 auto. werd verplicht en sinds kort moeten vracht- Inmiddels hebben we een uitgebreid wagenpark. wagenchauffeurs zich elk jaar bijscholen. In de regio rondom Yerseke is Hoogesteger een Ja, de wetgever is ons gunstig gezind. En ieder heeft daarin zijn eigen kracht. begrip: hele families hebben bij ons hun Je moet er wel wat voor doen Sommigen zijn goed in spoedcursussen, Het lijkt bijna alsof het komt aanwaaien, anderen zijn gespecialiseerd in opleidingen Groeiend familiebedrijf maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet wel voor klanten met een lichamelijke beperking. Na Martin sloten ook zijn broers en zus zich bij het van de ontwikkelingen op de hoogte blijven en bedrijf aan. Een echt familiebedrijf. We hebben er tijdig op anticiperen. Door kwalitatief en Dromen van een nieuwe locatie een erg leuk beroep, waarin we veel mensen representatief materieel dat up-to-date is Hoogesteger heeft nog mooie plannen ontmoeten. Het is echt onze passie om mensen bijvoorbeeld, daar hechten we erg veel waarde voor de toekomst. Een eigen terrein voor de op te leiden. Daarnaast zijn we ondernemers aan. Daarnaast moet je bijscholen, je kennis op motorrijlessen en beroepsleidingen, dat is waardoor we zelf beslissen en onze eigen peil houden. Dat geldt voor al onze medewerkers. onze grote wens. Reimerswaal is een bloeiende kwaliteit bepalen. Dat bevalt prima. In totaal zijn Maar zelfs als je dat op orde hebt, draait het gemeente, zowel qua jeugd als qua welvaart, we met 9 medewerkers en er zit volop groei in. uiteindelijk toch om tevreden klanten. en daar past voor ons een nieuwe locatie bij. Eind jaren 90 begon dat al. Door die economische We proberen telkens weer de omstandigheden Helaas mochten we niet bouwen in de Nishoek, hoogtijden groeide de mobiliteitsbehoefte en te creëren waardoor mensen graag naar ons omdat we daar als opleider planologisch komen. Onze medewerkers zijn niet alleen niet in pasten. We hopen nu op een volgend goed geschoold, ze kunnen ook met bestemmingsplan waarin we onze toekomst- mensen om gaan. plannen verder kunnen verwezenlijken. rijbewijs gehaald.

8 Nieuws vanuit de gemeente Reimerswaal Er is nog ruimte om te groeien in de Gemeente Reimerswaal! Bedrijventerrein Nishoek Op bedrijventerrein Nishoek is nog één kavel te koop. Alle overige zijn verkocht en momenteel is er dan ook volop bedrijvigheid: aan veel loodsen wordt gebouwd of de bouw is nagenoeg gereed. Zo is ook Burg Machinefabriek B.V. volledig verhuisd naar het bedrijventerrein. Bedrijventerrein Olzendepolder De onteigeningsprocedure voor de 2e herziening van dit terrein is gestart. Naar verwachting duurt het nog zeker twee jaar, voordat deze kavels uitgegeven kunnen worden. Bedrijventerrein De Poort Op bedrijventerrein De Poort zijn nog twee kavels langs de A58 te koop. Op dit moment staat er nog een hoogspanningsmast op, maar die verdwijnt in de loop van de tijd. Actualisatie bestemmingsplannen bedrijventerreinen Het voorontwerp bestemmingsplan Grootschalige Bedrijventerreinen heeft ter inzage gelegen. Hierin zijn vier bedrijventerreinen opgenomen: Nishoek, De Poort, Korringaweg en Olzendepolder. De actualisering is gericht op het regelen van de bestaande situatie met ontwikkelingsmogelijkheden voor actuele behoeften uit de markt. Doel is de geldende regeling verder te uniformeren, te veralgemeniseren en (waar wenselijk en mogelijk) de toelaatbaarheid, vestigingsmogelijkheden en bouwmogelijkheden van bedrijven te vergroten. Profiel: Hans Mosselman Wie met Hans Mosselman praat merkt gelijk: dit is een bourgondisch mensenmens. En een ondernemer in hart en nieren, die trots is op het bedrijf A.C. Mosselman b.v. Het bedrijf in plantuitjes heeft hem, naast de nodige spanningen, levensvreugde en vrijheid gebracht. Prachtig vindt hij het, dat zijn beide kinderen het stokje met evenveel gedrevenheid hebben overgepakt. Mijn vader boerde in akkerbouw, fruitteelt en uitjes. In 67 zei hij ik geloof nooit dat we al deze dingen goed kunnen doen. Wat wil je?. Praten met bomen kon ik niet, met mensen des te beter. Het werden de plantuitjes. We bouwden het bedrijf samen uit. Toen ik contractjes moest opstellen, merkte ik dat ik nauwelijks kon schrijven. De ULO had ik nooit afgemaakt, ik werkte liever. Ik kon niet onder de Handelsavondschool uit en concentreerde me op talen. Dat viel niet mee, werken en leren tegelijk! Al snel kwamen de buitenlandse contacten. Dan ging ik in Italië lunchen met klanten, want je moet het een beetje aankleden. En maar praten met handen en gebaren. In Oost-Europa deden we al zaken voordat de muur viel. Ik was wel eens bang dat er iets zou gebeuren, want je kon er zomaar worden opgesloten. Toen de export naar Amerika begon, hebben we in Canada een boerderij gekocht om daar te telen. En veel leergeld betaald, want het groeiproces verloopt daar heel anders. Als ik naar Canada vertrok voor een paar weken, had ik wel eens tranen in mijn ogen hoor. Je kunt het je niet meer voorstellen, maar destijds had je dan helemaal geen contact met je gezin. Mijn zoon en dochter waren nog klein en ik miste ze. Want zo druk kon het niet zijn, ik vond het heerlijk om s avonds iets met ze te doen. Even een potje dammen. Dieter en Wilja draaien de zaak. Ik ben nog wel actief als teelttoezichthouder. Het is ontspanning, ik kan niet zonder de contacten. Alles draait om gezelligheid, om mensen. En om genieten, vooral van de kleinkinderen. Ik heb vroeger hard gewerkt, was vasthoudend, durfde te ondernemen. Maar nu ik heb alle vertrouwen in mijn kinderen, ze houden het bedrijf gezond. Mijn vader was A.C. Mosselman, Dieter ook. Een prachtige cirkel toch?

Zet de wereld op zijn kop

Zet de wereld op zijn kop Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 6 e jaargang april 2014 editie 02 Thema: Samen Sterk Niels Deen, De Rechtszaak: Zet de wereld op zijn kop www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Voorwoord Leendert-Jan Visser Willem Prinsen 3 4 Directeur MKB-Nederland Managing

Nadere informatie

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender o n d e r n e m e r s f e d e r a t i e s c h a g e n Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender nr 05 december 2014 Dit magazine is een uitgave van ondernemers

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

Crisis? Hoezo crisis?

Crisis? Hoezo crisis? AFSLAG 12 IS EEN UITGAVE VAN EN VOOR ONDERNEMERS VAN DE SPAANSE POLDER, ROTTERDAM/SCHIEDAM - JANUARI 2013 Crisis? Hoezo crisis? SmartDC en i3d: Een gefaseerde groeistrategie Nieuw bestemmingsplan Spaanse

Nadere informatie

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID B E L A N G NR. 4 2007 Menselijk maatwerk Arbeid als voorwaarde MultiCopy verlegt grenzen Jonge Bedrijven Sociëteit heeft Een overname is maatwerk de toekomst www.ondernemersbelang.nl

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie