OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 8e jaargang, no. 21, juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 8e jaargang, no. 21, juni 2012"

Transcriptie

1 OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 8e jaargang, no. 21, juni 2012 In dit nummer: Groeien tegen de stroom in > 1 ING > 3 PWR Trading > 4/5 Lamb Weston / Meijer > 4/5 Techno West Services > 6 Hoogesteger > 7 Nieuws uit de gemeente > 8 Profiel: Hans Mosselman > 8 Groeien tegen de stroom in Agenda Het mogen dan lastige economische tijden zijn, in de gemeente Reimerswaal is volop bedrijvigheid. Op het bedrijventerrein Nishoek bijvoorbeeld, waar heel wat ondernemingen een nieuw pand bouwen of zelfs starten. Hoe komt het toch dat dergelijke bedrijven ook nu groeien? Zelfs tegen September: Jongerenactiviteit de stroom in. In deze OVR Nieuws leest u verhalen van ondernemers die stappen maken, September: Algemene ledenvergadering zich ontwikkelen, nieuwe afzetkanalen vinden of telkens weer innovatief durven te zijn. November: Bedrijfsbezoek U vindt tussen de regels door veel tips en adviezen en de ING biedt u een uitgebreid rapport waarin allerlei kansen staan waarop u kunt inspelen. Wie weet, kunt u er uw voordeel mee doen. Interessant is het sowieso! We wensen u veel leesplezier! Kijk voor meer informatie op onze website Op stap met de OVR... Een mooie club ondernemers stapte op donderdagavond 26 april het pand van Autoschadeteam Baarends in Goes binnen. Met een heerlijk voorgerecht en interessante gasten zich in speciale overalls en schoeisel om presentatie werd het OVR-bedrijfsbezoek stofverspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. hartelijk ontvangen. Daarna volgde een...met dank aan het team van Baarends! inspirerende rondleiding door het gebouw Het bezoek werd afgesloten met een heerlijk waarbij op deskundige, gedreven wijze allerlei buffet en gezellige netwerkborrel. Het was specifieke werkzaamheden werden toegelicht. een informatieve, leerzame avond die veel Voor de uitleg over het spuitwerk hesen de enthousiaste reacties opleverde.

2 Voorwoord: Groeien tegen de stroom in Het is heel wat om als bedrijf te blijven staan in deze economisch lastige tijden. Zo n forse tegenwind hebben we in decennia niet gehad. Ik heb dan ook veel bewondering voor ondernemers die telkens weer manieren vinden om de storm te trotseren. Door kostenbesparingen bijvoorbeeld, maar ook door het vinden van innovatieve productieprocessen, efficiëntere werkwijzen of nieuwe markten. We hebben allemaal last van de recessie, ook bedrijven die in een minder conjunctuurgevoelige sector zitten. Dat er daarin toch ondernemers zijn die de durf hebben om juist nu te investeren in de toekomst, dwingt extra respect af. Ik zie dergelijke ondernemers terug in mijn directe omgeving. Zij nemen nu bewust de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen of om hun team extra bij te scholen. Een nieuw pand of machines is één manier om te investeren, ontwikkeling van professionaliteit en deskundigheid een andere. Beide hebben hetzelfde doel: helemaal klaar zijn voor de betere tijden. Die vast en zeker komen, daar ben ik van overtuigd. Dus heeft u de ruimte om u voor te bereiden? Doen! Want ook dát is: Groeien tegen de stroom in! Rinus van Stee Voorzitter Ondernemersvereniging Reimerswaal Colofon OVR Nieuws, 8e jaargang, no. 21, juni 2012 OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal. De periodiek komt drie maal per jaar uit. Wilt u meer informatie over de OVR? Kijk op of neem contact op met Rinus van Stee via Heeft u suggesties voor de redactie van OVR Nieuws? Mail dan naar Redactie: Adriaan Rijk, Wilco Sinke, Cees van Rij, Jacqueline Luijkx, Elise Stroo Tekst: Pink Communicatie, Kruiningen Foto s: Sumplus Fotografie, Yerseke Druk: Drukkerij Van Velzen, Krabbendijke Productie: Pink Communicatie, Kruiningen OVR Nieuws is mede mogelijk gemaakt door: Lamb Weston / Meijer Lamb Weston / Meijer, Rabobank Oosterschelde, ABN AMRO en ING.

3 Ondernemen tegen de stroom in Tegen de stroom in roeien is niet overal hetzelfde. Wie in een roeiboot de oversteek maakt naar het Verenigd Koninkrijk weet dat er momenten zijn dat de stroom tegen zit en dat er nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Wie dan afhaakt, zal de overkant niet halen, maar dobbert stuurloos rond. Nog een keer de riemen aanhalen heeft zin, want op termijn zal het beter gaan. Wie vlak voor een waterval tegen de stroom in roeit, weet dat er geen sprake kan zijn van opgeven. Dan is het voorbij. Het is dan roeien voor je leven. In ondernemend Nederland is tegen de stroom in ondernemen ook niet overal gelijk. De tegenstroom is niet altijd even sterk en niet elke onderneming houdt op te bestaan als er even met de stroom meegedreven wordt. De economie zit niet mee, de tijd van wind in de rug ligt achter ons. Maar ook in een krimpende economie kunnen bedrijven hun omzet vergroten. binnenkomt, maar alle leerlingen een I-pad in hun tas hebben. Internationalisering zorgt voor nieuwe afzetkansen buiten Europa voor exportafhankelijke sectoren zoals transport en de groothandel. Nieuwe technieken als bio- en nanotechnologie bieden vooral in de industrie kansen. Door slim in te spelen op de belangrijke trends kunnen ondernemers ervoor zorgen dat zij tot de topbedrijven van hun sector behoren. Succes van een bedrijf hangt niet alleen af van het mee of tegen zitten van de markt. Het gaat om de juiste strategische keuzes waarbij ingespeeld wordt op kansen in de markt. Binnen iedere sector zijn er mogelijkheden om ambities waar te maken. ING helpt u er graag bij om de kansen te benutten. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen van kansen die er ook in een labiele economie zijn voor ambitieuze ondernemers. Kijk voor het rapport Ondernemen naar 2020 op: John Heijnsdijk, ING Rayondirecteur Zeeland In het rapport Ondernemen naar 2020 dat in april jl. werd gepubliceerd geven wij allereerst onze visie op de Nederlandse economie in We selecteren vervolgens vijf trends die in 2020 voor iedere ondernemer van belang zijn: demografische veranderingen, duurzaamheid, internet, technologie en internationalisering. Daarna geven wij voor deze trends voor elke sector kansen aan die u als ondernemer kunt benutten: enerzijds om de omzet te verhogen, anderzijds om te kijken naar de mogelijkheden om efficiencywinst te behalen. Voorbeelden hiervan zijn: Door demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing komt er een extra vraag naar zorg. Ook de horeca kan hierop inspelen door bijvoorbeeld zorghotels te organiseren. Duurzaamheid blijft een belangrijke trend. Hier liggen kansen voor de bouwsector om (bestaande) gebouwen energiezuinig te maken. Landbouw kan inspelen op de toenemende vraag naar biologische en duurzame producten. Internet en E-commerce bieden nog veel kansen voor de detailhandel en voor bijvoorbeeld payment service providers in de zakelijke dienstverlening. De digitale snelweg zorgt voor maatwerk in het onderwijs. Er zijn scholen waar geen boek meer

4 PWR Trading & Extrusion B.V. Samen bouwen aan de toekomst Van mosselvisser tot kunststofrecycling. Het kan verkeren. Armin Huissen werd in 2007 handelaar in kunststoffen. Dit jaar opent hij een recyclingbedrijf aan de Nishoek. Armin Huissen ging bij de bouw niet over één nacht ijs. Hij nam Bouwraadhuis in de hand om het pand te ontwerpen. En gaf vervolgens Hoondert Staalbouw opdracht om het geheel uit te voeren. Dat heeft geresulteerd in een mooi en zeer goed afgewerkt pand. We zijn er erg blij mee. Grote producenten kunnen het niet meer maken om onzorgvuldig met grondstoffen om te gaan. Bovendien: gerecycled materiaal is over het algemeen goedkoper dan Prime materiaal. De recyclingbranche heeft dan ook een flinke groeistimulans gekregen en daar spelen we op in. Geavanceerde bewerking PWR koopt reeds vermalen PVC-kozijnen op en bewerkt die verder tot een nieuwe grondstof voor de PVC-verwerkende industrie. De ingekochte materialen ontdoen we, met moderne scheidingstechnieken, van alle aanwezige vervuiling zoals siliconen, stukjes glas en houtsplintertjes. Daarna separeren we het materiaal door middel van kleurenscheiding in Zuiver Wit en Bont. Vervolgens schonen we het verder op in een smeltproces en maken we het homogeen. Dat leidt ertoe dat we onze klanten een nieuwe grondstof kunnen leveren, naar wens. Groeimarkt Zorg voor het milieu is, zeker de laatste 10 jaar, sterk opgekomen. Het is niet meer iets wat bedrijven erbij doen. Meer en meer is het echt in productieprocessen ingebakerd. Bouwen aan de toekomst Net als Techno West Services bouwt PWR gericht aan de toekomst. Mijn twee oudste zoons gaven op een bepaald moment aan dat ze er voor voelden om in de zaak te komen. Dat gaf mij extra motivatie om al bestaande plannen voor het recyclingbedrijf verder uit te werken. De naam van ons bedrijf is dan ook gebaseerd op de namen van onze 3 zoons: Pim, Wietse en Ramon. Toevalligerwijs Lamb Weston / Meijer Groeien in groen Groeien is meer dan hoge marktaandelen of mooie financiële resultaten. Groeien betekent ook innoveren, ontwikkelen, toonaangevend zijn. Voor Lamb Weston / Meijer zijn die aspecten nadrukkelijk verbonden met duurzaamheid. De organisatie groeit in groen. Meer lezen? Op vindt u een samenvatting van het duurzaamheidsverslag. Geavanceerde bewerking Jolanda Soons is als senior manager sustainability verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie en implementatie van het duurzaamheidsprogramma. Wij zijn ervan overtuigd dat je als bedrijf geen toekomst hebt als je niet verduurzaamt. Het is noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met wat de aarde ons geeft. Er is berekend dat de wereldvoedselproductie in 2050 moet verdubbelen om aan ieders behoefte te kunnen voldoen. Tegelijkertijd raken grondstoffen uitgeput. Die ontwikkelingen bieden ons als internationale levensmiddelenproducent enerzijds groeikansen. Aan de andere kant moeten we heel goed zorgdragen voor onze omgeving. Want we willen ook in de toekomst kwalitatief goede producten leveren. Letterlijk duurzame waarde creëren Onlangs bracht Lamb Weston / Meijer haar tweede duurzaamheidsverslag uit met daarin de eigen visie op duurzaamheid tot Jolanda: De kern is dat we gezamenlijk duurzame waarde willen creëren. Voor ons als bedrijf, onze aandeelhouders en voor de samenleving. We hebben 6 kernthema s geselecteerd in onze strategie. Op de eerste 3 willen we leidend zijn in onze branche: water, energie & emissies en aardappel & afval.

5 staan deze 3 letters ook voor Plastic Waste Recycling. Onze jongste (Ramon) zit nog op school maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook hij op termijn zijn steentje zal bijdragen. Vertrouwen Armin Huissen ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ik heb inmiddels veel kennis en ervaring op het gebied van grondstoffen, die ik nu ook als producent in kan gaan zetten. Daar heb ik erg veel zin in en het is mooi om dat samen met mijn zoons te kunnen doen. Zeker op dit terrein: met een mooi nieuw pand, een uitstekende centrale bereikbaarheid en prachtige zichtbaarheid vanaf de A58. Water en energie zijn natuurlijke bronnen waar we zuinig op moeten zijn. Vervuiling door emissies willen we sterk terugdringen en afval willen we reduceren in de keten en voor 100% laten hergebruiken. Aardappelen zijn onze belangrijkste grondstof die zo efficiënt en duurzaam mogelijk moeten worden geteeld. Dat kunnen we alleen bereiken als we samenwerken met andere partijen, zowel binnen als buiten onze keten, zowel met afnemers als toeleveranciers en andere belanghebbenden. Samen andere paden bewandelen, overleggen en tot innovaties komen waardoor we letterlijk nieuwe waarde creëren. Duurzaamheid als tweede natuur De tijd dat de mate van duurzaamheid dé succesfactor wordt is heel dichtbij. De laatste maanden neemt het aantal vragen over duurzaamheid van zowel afnemers als toeleveranciers toe. Zo kregen we recent een vragenlijst over duurzaamheid van een grote Nederlandse inkoopgroep. Onze verkoper gaf aan dat diegene, die dit thema het beste invult waarschijnlijk deze deal krijgt. Dat geeft ons het gevoel dat we klaar zijn voor de toekomst. Want duurzaamheid zat al in onze genen, we noemden het voorheen alleen anders. We zijn er alert op dat we zuinig met grondstoffen, water en energie omgaan, we beheersen onze processen, hebben oog voor onze medewerkers en voor het milieu en leveren lekkere aardappelproducten met een superieure service. Met onze duurzaamheidsstrategie bouwen we dit verder uit. We hebben een voorsprong en kunnen anderen helpen zich op dit gebied te onderscheiden. Transparantie is dan ook een belangrijk basisprincipe: we willen meer delen met de buitenwereld, vertellen wat we doen en welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn. Binnen ons bedrijf werken we er dan ook hard aan om onze medewerkers nog beter te informeren en erbij te betrekken. Zij zijn onze ultieme ambassadeurs; duurzaam werken moet onze tweede natuur worden, dat je dingen als vanzelf duurzaam doet. Algenproject als ultiem voorbeeld Een van de duurzame ambities is om per 2020 het direct watergebruik te reduceren met 50%. Operations manager environmental affairs Cees van Rij vertelt: Momenteel loopt er dan ook een pilotproject voor het zuiveren van ons afvalwater door algen. In aardappelen bevindt zich o.a. stikstof, fosfor en kalium dat voor een gedeelte achterblijft in ons afvalwater. Algen halen de stikstof en fosfor eruit en daardoor groeien ze. Vervolgens dienen ze als voedsel voor schaalen schelpdieren. Na nog een zuiveringsstap wordt 60% van dit water opnieuw ingezet als proceswater. Een ultiem voorbeeld van duurzame waarde creëren voor onze eigen regio: minder vervuiling voor de samenleving, nieuwe voedselbronnen voor telers van schaal- en schelpdieren op korte afstand, een duurzamer productieproces voor ons bedrijf en indirect uiteindelijk behoud van banen en welvaart. Ondanks subsidies vergt het project nog steeds een flinke investering. Maar onze toekomst is het geld, de tijd en de energie meer dan waard.

6 Techno West Services Als je de hele dag gewoon doet, kom je er altijd Hij heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Rien Westrate, eigenaar van Techno West Services, is een bevlogen en eigenzinnig ondernemer. In juli verhuist hij zijn bedrijf van s Gravenpolder naar een gloednieuw pand op de Nishoek. Reimerswaal is een hardwerkende gemeenschap. Daar voelen Tja, door gewoon te doen. Want als je de hele dag gewoon doet, word je we ons mee verbonden. Bovendien is de Nishoek een toplocatie toch bijzonder. We werken hard, direct, eerlijk en makkelijk. Je moet goed met een uitstekende zichtbaarheid en bereikbaarheid. Het pand naar je klanten luisteren en flexibel zijn. En je als ondernemer niet met hier wordt te klein, dus de stap is logisch, vertelt Rien. details bezig houden. Er zijn zoveel eisen en regels, je zou bijna niet meer aan ondernemen toekomen. Dus schoenmaker blijf bij je leest, zeg maar. Doel voor de toekomst Precies 25 jaar geleden startte Rien Westrate zijn eigen onderneming. Beren op de weg zijn goed Techno West Services koopt, repareert, verkoopt en verhuurt Tijd om na te denken is belangrijk. Over jezelf, je familie, je bedrijf. vorkheftrucks en aanverwante machines en onderdelen. Het team Dan kom je soms tot ingenieuze ideeën en durf je stappen te zetten. telt 12 medewerkers, waaronder 4 zoons en een schoonzoon. Ik zag al jaren dat grote braakliggende terrein naast de snelweg. Allemaal jonge gasten die goed met elkaar kunnen opschieten. Een geweldige locatie, waar dagelijks honderdduizend mensen voorbij Mijn eigen jongens hebben elk een specifieke taak, zoals verkoop, komen. Toen bleek dat we ons daar konden vestigen, hebben we gelijk buitendienst, verhuur of de werkplaats. Dat zij in het bedrijf zitten de plannen gemaakt. Nee, dat is geen risico. Het grootste risico is dat geeft een aanvullende drive aan mijn ondernemerschap. Er zit 1 promille van die reizigers ons bedrijf daadwerkelijk bezoekt. toekomst in. Want dan is het pand gelijk te klein. Het geeft ons betere bereikbaarheid en meer ruimte voor ontwikkeling, bespaart verkopers en geeft Direct, eerlijk en flexibel Techno West Services groeit elk jaar gewoon door, ook in deze mindere economische tijden. Hoe je dat doet? kwaliteitsverbetering. Natuurlijk zie ik soms beren op de weg, dat is juist goed. Als je ze ziet kun je je beter op de toekomst voorbereiden en zo n beest in het juiste kotje steken. Het team als succesfactor Lol, enthousiasme, gedrevenheid. Die woorden passen bij Rien Weststrate. Ik kan me kwaad maken over belastingen en overheidsbemoeienis. Als die zo verder doorgaan, valt er niks meer te ondernemen. Maar het ondernemerschap, het werk dat doe ik enorm graag. De contacten met klanten, kennis overdragen aan onze monteurs, hen enthousiast maken, goed voor ze zijn. Want dat is de succesfactor: je team!

7 Hoogesteger Verkeersopleidingen Zelfs als het meezit, moet je er wel wat voor doen Ondernemers zijn er niet dol op, maar het kan ook in je voordeel werken. Aangescherpte wet- en regelgeving bieden Hoogesteger Verkeersopleidingen mooie groeikansen. En die pakken ze al jaren met beide handen aan. Van bromfiets tot vrachtwagen met oplegger. kwam er vraag naar luxeartikelen, zoals het En alles wat daar tussen zit. Sinds de start in 1970 motorrijbewijs. Minstens zo belangrijk is de is Hoogesteger uitgegroeid tot een rijschool met toegenomen regelgeving. Het rijbewijs voor een compleet aanbod verkeersopleidingen. vrachtwagens is tegenwoordig een echte In 1995 stroomde Martin Hoogesteger in het beroepsopleiding, het bromfietsexamen bedrijf van zijn vader in. Hij begon met 1 auto. werd verplicht en sinds kort moeten vracht- Inmiddels hebben we een uitgebreid wagenpark. wagenchauffeurs zich elk jaar bijscholen. In de regio rondom Yerseke is Hoogesteger een Ja, de wetgever is ons gunstig gezind. En ieder heeft daarin zijn eigen kracht. begrip: hele families hebben bij ons hun Je moet er wel wat voor doen Sommigen zijn goed in spoedcursussen, Het lijkt bijna alsof het komt aanwaaien, anderen zijn gespecialiseerd in opleidingen Groeiend familiebedrijf maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet wel voor klanten met een lichamelijke beperking. Na Martin sloten ook zijn broers en zus zich bij het van de ontwikkelingen op de hoogte blijven en bedrijf aan. Een echt familiebedrijf. We hebben er tijdig op anticiperen. Door kwalitatief en Dromen van een nieuwe locatie een erg leuk beroep, waarin we veel mensen representatief materieel dat up-to-date is Hoogesteger heeft nog mooie plannen ontmoeten. Het is echt onze passie om mensen bijvoorbeeld, daar hechten we erg veel waarde voor de toekomst. Een eigen terrein voor de op te leiden. Daarnaast zijn we ondernemers aan. Daarnaast moet je bijscholen, je kennis op motorrijlessen en beroepsleidingen, dat is waardoor we zelf beslissen en onze eigen peil houden. Dat geldt voor al onze medewerkers. onze grote wens. Reimerswaal is een bloeiende kwaliteit bepalen. Dat bevalt prima. In totaal zijn Maar zelfs als je dat op orde hebt, draait het gemeente, zowel qua jeugd als qua welvaart, we met 9 medewerkers en er zit volop groei in. uiteindelijk toch om tevreden klanten. en daar past voor ons een nieuwe locatie bij. Eind jaren 90 begon dat al. Door die economische We proberen telkens weer de omstandigheden Helaas mochten we niet bouwen in de Nishoek, hoogtijden groeide de mobiliteitsbehoefte en te creëren waardoor mensen graag naar ons omdat we daar als opleider planologisch komen. Onze medewerkers zijn niet alleen niet in pasten. We hopen nu op een volgend goed geschoold, ze kunnen ook met bestemmingsplan waarin we onze toekomst- mensen om gaan. plannen verder kunnen verwezenlijken. rijbewijs gehaald.

8 Nieuws vanuit de gemeente Reimerswaal Er is nog ruimte om te groeien in de Gemeente Reimerswaal! Bedrijventerrein Nishoek Op bedrijventerrein Nishoek is nog één kavel te koop. Alle overige zijn verkocht en momenteel is er dan ook volop bedrijvigheid: aan veel loodsen wordt gebouwd of de bouw is nagenoeg gereed. Zo is ook Burg Machinefabriek B.V. volledig verhuisd naar het bedrijventerrein. Bedrijventerrein Olzendepolder De onteigeningsprocedure voor de 2e herziening van dit terrein is gestart. Naar verwachting duurt het nog zeker twee jaar, voordat deze kavels uitgegeven kunnen worden. Bedrijventerrein De Poort Op bedrijventerrein De Poort zijn nog twee kavels langs de A58 te koop. Op dit moment staat er nog een hoogspanningsmast op, maar die verdwijnt in de loop van de tijd. Actualisatie bestemmingsplannen bedrijventerreinen Het voorontwerp bestemmingsplan Grootschalige Bedrijventerreinen heeft ter inzage gelegen. Hierin zijn vier bedrijventerreinen opgenomen: Nishoek, De Poort, Korringaweg en Olzendepolder. De actualisering is gericht op het regelen van de bestaande situatie met ontwikkelingsmogelijkheden voor actuele behoeften uit de markt. Doel is de geldende regeling verder te uniformeren, te veralgemeniseren en (waar wenselijk en mogelijk) de toelaatbaarheid, vestigingsmogelijkheden en bouwmogelijkheden van bedrijven te vergroten. Profiel: Hans Mosselman Wie met Hans Mosselman praat merkt gelijk: dit is een bourgondisch mensenmens. En een ondernemer in hart en nieren, die trots is op het bedrijf A.C. Mosselman b.v. Het bedrijf in plantuitjes heeft hem, naast de nodige spanningen, levensvreugde en vrijheid gebracht. Prachtig vindt hij het, dat zijn beide kinderen het stokje met evenveel gedrevenheid hebben overgepakt. Mijn vader boerde in akkerbouw, fruitteelt en uitjes. In 67 zei hij ik geloof nooit dat we al deze dingen goed kunnen doen. Wat wil je?. Praten met bomen kon ik niet, met mensen des te beter. Het werden de plantuitjes. We bouwden het bedrijf samen uit. Toen ik contractjes moest opstellen, merkte ik dat ik nauwelijks kon schrijven. De ULO had ik nooit afgemaakt, ik werkte liever. Ik kon niet onder de Handelsavondschool uit en concentreerde me op talen. Dat viel niet mee, werken en leren tegelijk! Al snel kwamen de buitenlandse contacten. Dan ging ik in Italië lunchen met klanten, want je moet het een beetje aankleden. En maar praten met handen en gebaren. In Oost-Europa deden we al zaken voordat de muur viel. Ik was wel eens bang dat er iets zou gebeuren, want je kon er zomaar worden opgesloten. Toen de export naar Amerika begon, hebben we in Canada een boerderij gekocht om daar te telen. En veel leergeld betaald, want het groeiproces verloopt daar heel anders. Als ik naar Canada vertrok voor een paar weken, had ik wel eens tranen in mijn ogen hoor. Je kunt het je niet meer voorstellen, maar destijds had je dan helemaal geen contact met je gezin. Mijn zoon en dochter waren nog klein en ik miste ze. Want zo druk kon het niet zijn, ik vond het heerlijk om s avonds iets met ze te doen. Even een potje dammen. Dieter en Wilja draaien de zaak. Ik ben nog wel actief als teelttoezichthouder. Het is ontspanning, ik kan niet zonder de contacten. Alles draait om gezelligheid, om mensen. En om genieten, vooral van de kleinkinderen. Ik heb vroeger hard gewerkt, was vasthoudend, durfde te ondernemen. Maar nu ik heb alle vertrouwen in mijn kinderen, ze houden het bedrijf gezond. Mijn vader was A.C. Mosselman, Dieter ook. Een prachtige cirkel toch?

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 9e jaargang, no. 23, juni 2013. Innovatie

OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 9e jaargang, no. 23, juni 2013. Innovatie OVR Nieuws is een uitgave van de Ondernemersvereniging Reimerswaal 9e jaargang, no. 23, juni 2013 In dit nummer: Innovatie > 1 ING > 3 Nieuws van de OVR > 4 / 5 Lamb Weston / Meijer > 6 De Oesterij > 7

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Technologie in detail

Technologie in detail Technologie in detail Pretec Precisietechniek BV Postbus 149 2250 AC Voorschoten Industrieweg 16-18 2254 AE Voorschoten t +31 (0)71 56 19 164 f +31 (0)71 56 18 119 e info@pretec.nl. Deel kennis en maak

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving DEKKERS-FRANSEN Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving Het juiste gevoel De keuken is vaak het hart van een woonhuis. Een belangrijke plek in uw leefomgeving. Daar wilt u zich thuis

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: nov/dec 2009 Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK 1 50 vragenlijst, 10 antwoorden 1. Wat is je sterkste karaktereigenschap? Waarschijnlijk

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

ARN, kenniscentrum. Gert-Jan van der Have Projectleider Europese programma s ARN Holding B.V.

ARN, kenniscentrum. Gert-Jan van der Have Projectleider Europese programma s ARN Holding B.V. ARN, kenniscentrum Gert-Jan van der Have Projectleider Europese programma s ARN Holding B.V. Instrumentele pluspunten: Emotionele pluspunten: Visie: : In een veranderende mobiele wereld is het van essentieel

Nadere informatie

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Hoofdstuk 1: Mijn stamboom blz. 3 Hoofdstuk 2: Mijn tijdlijn blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Enthousiasme zorgt voor meer omzet

Enthousiasme zorgt voor meer omzet Enthousiasme zorgt voor meer omzet Vinden nieuwe klanten de weg naar uw organisatie? U biedt een goed product tegen een goede prijs en toch lijkt het steeds lastiger om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Moeder worden, moeder zijn

Moeder worden, moeder zijn Moeder worden, moeder zijn Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208 1001 EE Amsterdam Telefoon: (020) 520 60 70 Fax: (020) 520 60 61 E-mail: info@eenvoudigcommuniceren.nl Website: www.eenvoudigcommuniceren.nl

Nadere informatie

transmissionnews EEN UITGAVE VAN ZUIDBERG transmissions NR. 7 maart 2014 Zuidberg Transmissions levert transmissies voor Hybrid PTO systeem

transmissionnews EEN UITGAVE VAN ZUIDBERG transmissions NR. 7 maart 2014 Zuidberg Transmissions levert transmissies voor Hybrid PTO systeem EEN UITGAVE VAN ZUIDBERG transmissions NR. 7 maart 2014 In deze editie Blz. 2 Zuidberg Transmissions levert transmissies voor 2 Hybrid PTO systeem Blz. 3 Zuidberg opent eigen vestiging in USA Zuidberg

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 24. Een wasmachine kopen. Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u een wasmachine wilt kopen. Zeggen hoe groot iets is. Vergelijkingen. Veel

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 3: omarmen

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 3: omarmen Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 3: omarmen Pen en papier? Omarmen Ondernemen is een groot avontuur Onderweg op je reis kom je van alles tegen, ook

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS

Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS Of je nu tot rust wilt komen tussen zakelijke beslommeringen door of je wilt met je geliefde

Nadere informatie

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Geachte aanwezigen, Nederland heeft een al sterke internationale reputatie als het om deltatechnologie

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Vertrouwen Margriet Ledin-de Hoop Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Inhoudsopgave Woord vooraf 6 1. Op reis 8 2. Spring! 15 3. Ver weg of heel dichtbij? 24 4. Actief afwachten 32 5. In vertrouwen keuzes

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Caravanners van het goede leven

Caravanners van het goede leven 1 Wij zijn lid van de, caravanners van het goede leven. Grootste fans van onze Fendt Caravan, gek op caravanreizen naar de mooiste gebieden in Europa, in goed gezelschap van mede-fendt caravanners. Karakteristiek

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki?

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 7. Bijlage Resultaten enquête Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 1. Waarom ben je aan het project begonnen? (Για ποιό λόγο ξεκίνθςεσ να ςυμμετζχεισ

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie