Hospitalisatie Hematologie, gastro-enterologie en longziekten Ingang 12 route 1416

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hospitalisatie Hematologie, gastro-enterologie en longziekten Ingang 12 route 1416"

Transcriptie

1 Hospitalisatie Hematologie, gastro-enterologie en longziekten Ingang 12 route 1416 Studentenbrochure

2 01. Inleiding Hartelijk welkom op onze dienst! We hopen je met deze brochure een stuk op weg te helpen om van je stage een aangename en leerrijke periode te maken. Enerzijds bevat ze een grote hoeveelheid informatie, anderzijds bundelt ze een aantal afspraken om de stage zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek ons gerust aan. Op de werkvloer zal de mentor zich inzetten om je groeiproces te begeleiden. We wensen jou een boeiende en leerrijke stage toe! OPGELET: als je verkouden bent of je vertoont andere infectiesymptomen, signaleer dat dan zo snel mogelijk aan de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke stafverpleegkundige. 02. Voorstelling dienst Architectonische voorstelling Patiëntenkamers De afdeling beschikt over 11 tweepersoons- en 7 eenpersoonskamers. Van deze bedposities zijn er 10 bestemd voor de afdeling hematologie, 15 voor de medische dienst gastro-enterologie en 4 voor de medische discipline longziekten. Het is heel belangrijk aandacht te hebben voor isolatiemaatregelen: beschermende isolatie en isolatie omwille van een besmetting door een multiresistente kiem. Verpleeglabo en receptie In het verpleeglabo wordt medicatie bewaard op de correcte bewaartemperatuur. De medicatiekast is voorzien van vakjes per kamer. Op deze manier kan medicatie buiten de kast persoonlijk per patiënt bewaard worden. De medicatiebereiding gebeurt net vóór toediening op de medicatiekar op de gang. Medicatie die gekoeld bewaard moet worden, wordt bewaard in één van beide koelkasten. In het verpleeglabo bevindt zich een buizenpost, plasma-ontdooier, shaker, clippertoestel en zuurstofsaturatiemeter. Het verpleeglabo doet tevens dienst als receptie. Op het patiëntenbord staat in kleuren een overzicht van alle opgenomen en te verwachten patiënten. Spoelruimte In deze ruimte is er een bedpannenwasser en worden de gereinigde urinaals en bedpannen gestockeerd. In de wasbak kan je hier materiaal met de hand reinigen, als er geen ander alternatief is. Dit lokaal is ook uitgerust met een uitgietbak voor vervuilde vloeistoffen, het bevuild linnen wordt hier verzameld, er is een glasbak en diverse recipiënten voor risicovol medisch afval. Keuken In de keuken kan het personeel eten. De koffie/thee voor de patiënten wordt hier ook klaargemaakt en uitgeschonken. Er staan 2 koelkasten: een voor medewerkers en een voor patiënten en familie.

3 Linnenkamer In dit lokaal stockeren we het linnen. We laten alles zoveel mogelijk in de verpakking en leggen telkens slechts een minimale hoeveelheid op een kar, voor snel gebruik. Hier staat ook de reanimatiewagen, de reservevoorraad aan pompen en infuusstaanders, een zitweegschaal, anti-decubitus- en fixatiemateriaal. Dienstlokaal/berging 1 Dit lokaal gebruiken we als berging voor grotere benodigdheden (o.a. aspiratietoestellen, klapstoelen, ). Dienstlokaal/berging 2 Hier bergen we o.m. vergeten persoonlijke spullen van patiënten of materiaal van studenten op. Berging materiaal - automatische bevoorrading: Dit lokaal dient als berging voor reservemateriaal. De aanlevering van materiaal gebeurt wekelijks op woensdag, onder de bevoegdheid van de dienst automatische bevoorrading. Er zijn twee prikkarren aanwezig op de afdeling die hier bij gestockeerd worden. Onderhoud Hier staat het poetsmateriaal. Gebruikt onderhoudsmateriaal wordt dagelijks weggehaald en vervangen door nieuw materiaal. Er staat ook een douche die door de patiënten kan gebruikt worden na overleg met een verpleegkundige. Badkamer Dit lokaal wordt gebruikt als stapelplaats, maar we proberen overtollig materiaal zoveel mogelijk te vermijden. Er is een bad en een toilet. Bureau hoofdverpleegkundige Hier voert de hoofdverpleegkundige zijn/haar administratieve taken uit. In het sas staat een punctiekar met materiaal voor diverse puncties en de plaatsing van een centraal infuus. De vaste telefoontoestellen bevinden zich in de kast in dit sas. Leefruimte In de leefruimte staat een microgolfoven waar eten voor patiënten dat van thuis wordt meegebracht en bereid is volgens de voorschriften (d.w.z. kiemarme voeding) kan worden opgewarmd. Arts en patiënt/familie kunnen hier vertrouwelijke gesprekken voeren. We gebruiken de ruimte ook als wacht- en opvangruimte voor patiënten, bv. in afwachting van een naderend ontslag. Doktersbureau Dit lokaal wordt gebruikt door de assistenten hematologie en gastro- enterologie. Staflokaal Dit lokaal wordt gebruikt als vergaderruimte (o.a. verpleegkundige overdracht, multidisciplinair overleg, dagelijks overleg met de assistent gastro-enterologie, ). Er hangt een communicatie- en verbeterbord, een overzichtsbord voor vorming en een memobord voor communicatie binnen het team. Medewerkers kunnen hier administratief werk uitvoeren. Hier staat ook het EKG-toestel. Sanitair en afvallokaal Er is apart sanitair voor bezoekers en voor personeel. In het afvallokaal verzamelen we het afval van de afdeling. Vuil linnen Dit lokaal wordt gebruikt voor het opbergen van kinemateriaal zoals rollator, bedfiets, gewichten en tillift.

4 Organisatorische voorstelling De hoofdverpleegkundige staat in voor: - de organisatie en werking van de afdeling - de organisatie, coördinatie en supervisie van het verpleegkundig team - de communicatie en het overleg met het medisch en verpleegkundig team, andere zorgverleners en medewerkers - de communicatie met patiënten en familie - toezicht en optimalisatie van de kwaliteitszorg - het materiaalbeheer op de afdeling. De verpleegkundigen staan in voor de patiëntenzorg volgens het verpleegmodel van patiëntentoewijzing, d.w.z. dat één verpleegkundige verantwoordelijk is voor de integrale zorg van een aantal patiënten. - totaalzorg plannen, uitvoeren, evalueren en rapporteren - uitvoeren van verpleegtechnische handelingen - uitvoeren van medische toevertrouwde opdrachten - assisteren bij medische handelingen - voedingsdistributie - medicatiedistributie - observatie en communicatie met patiënten en familie - informatie en educatie aan/van patiënten en familie - zaalronde en overleg met de behandelende arts - patiëntenadministratie bij opname, verblijf, transfer en ontslag - begeleiding studenten verpleegkunde volgens het mentoraatschap: samenwerken met studenten informatie geven feedback geven over kennis, handelen, attitudes evaluatie van de begeleide studenten - communicatie en overleg met verpleegkundigen, hoofdverpleegkundige en andere zorgverleners - streven naar een optimale kwaliteitszorg - materiaalzorg De secretariaatsmedewerker op de afdeling staat in voor: - ontvangst bij opname van patiënten en begeleiding naar de patiëntenkamer - het gericht verwijzen van iedereen die zich aanmeldt aan het onthaal - patiëntenadministratie - centraal aanspreekpunt voor opname- en ontslagbeleid. - onderzoeksafspraken maken en hiervoor vervoer organiseren - administratieve hulp aan de hoofdverpleegkundige en het hele team. De logistieke medewerker staat in voor logistieke ondersteuning van het verpleegkundig team in de patiëntenzorg en onderhoudstaken zoals: - opdienen van maaltijden - onderhoud van de spoelruimte - beddenopmaak - onderhoud van de kasten in de diverse dienstruimtes - hulp bij vervoer van patiënten Het onderhoudspersoneel staat in voor: - het dagelijks poetsen van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes - het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en gang - het reinigen van de kamers na ontslag

5 De sociaal verpleegkundige staat in voor: - het zoeken naar oplossingen bij sociale en financiële problemen van patiënten - het onderzoeken van financiële tegemoetkomingen waar patiënten recht op hebben - kennismakingsgesprek met de patiënten om de thuissituatie te bespreken. - het regelen van vervoer bij ontslag van patiënten - vervoersregeling uitwerken voor dagkliniek en poliklinische consultaties. De voedingsadministratie en diëtiste: - voor de patiënten die geen dieetvoeding krijgen, komt de maaltijdbevrager dagelijks het menu voor de volgende dag bevragen - bij de patiënten die een dieet volgen, komt de diëtiste langs - de hematologische patiënten krijgen standaard een kiemarme voeding - de longkankerpatiënten krijgen standaard een energierijke voeding - samen met de patiënt zoekt ze naar een evenwicht tussen de wensen van de patiënt en kiemarme voeding De psychologen staan in voor gesprekken in diverse situaties: - acute problematiek/crisisinterventie - opname intensieve zorgen - kennis over psychosociale problematiek - veranderingen in behandelingswijze (bv curatief => palliatief, studies, ) - besprekingen over levenseinde (o.a. NTR-formulier) - slechtnieuwsgesprek - nakend overlijden - complexe familiale zaken die onze aandacht verdienen - jongerenwerking VLK - seksualiteit en kanker - ook opvolging na overlijden De kinesist staat in voor: - kinesitherapie aan de patiënten (op voorschrift van de arts) - gangrevalidatie - passieve oefeningen in bed - mobilisatie - ademhalingskine De verpleegkundig consulent - verpleegkundig specialist staat in voor: - het verpleegkundig spreekuur - brugfunctie tussen de verschillende afdelingen

6 03. Afdelingsgebonden informatie Medisch patiëntenprofiel Hematologie (langverblijf) Alle hematologische patiënten, excl. stamceltransplantatie Gastro-Enterologie (langverblijf en kortverblijf) 1. Alle gastro-patiënten, excl. kankerpatiënten en prelevertransplantaties Longziekten (kortverblijf) 1. Chemotherapie voor longkanker 2. Immunoglobulines 2. Korte opnames voor onderzoeken (coloscopie, ERCP, ) Hematologie, Gastro- Enterologie en Longziekten Dagkliniek Hemato/gastro/ pneumo (dagopnames) 1. Chemokuren 2. Ascitespunctie 3. Prehydratatie voor CT Maandag, 7u tot vrijdag, 22u 10 bedden hematologie 15 bedden gastro-enterologie 4 bedden longziekten Vrijdag, 22u tot maandag, 7u 10 bedden hematologie 5 bedden gastro-enterologie Max 18 patiënten opgenomen

7 HEMATOLOGIE De bloedcelvorming Beenmerg Het prille begin van de bloedcelaanmaak in het beenmerg vindt plaats als de zogenaamde stamcel zich gaat ontwikkelen richting bloedcel. Van nature, is een stamcel in staat uit te groeien tot een rode bloedcel, witte bloedcel of bloedplaatje. Direct in het begin van een rijpingsproces wordt de stamcel in een bepaalde richting gedwongen. Afhankelijk van hormoonachtige stoffen groeit een stamcel uit tot rode bloedcel, witte bloedcel of bloedplaatje. Samenstelling bloed 1. Rode bloedcellen (erytrocyten) Rode bloedcellen bestaan grotendeels uit een complex eiwit, het hemoglobine, zorgt voor transport van zuurstof. 2. Witte bloedcellen (leucocyten) Witte bloedcellen zorgen voor de afweer. Ze zijn onder te verdelen in granulocyten, lymfocyten en monocyten. De granulocyten zijn verantwoordelijk voor de afweer tegen bacteriën en zijn weer onder te verdelen in de neutrofiele, eosinofiele en basofiele granulocyten. Het aantal neutrofielen bepaalt het starten of stoppen van de beschermende isolatie. Lymfocyten kunnen nog onderverdeeld worden in een soort die nodig is voor de productie van afweereiwitten (B-lymfocyten) en een soort die betrokken is bij andere vormen van afweer (T-lymfocyten). Monocyten hebben een directe en ondersteunende rol bij de afweer. Ze kunnen door te differentiëren naar een macrofaag o.a. bacteriën opruimen. 3. Bloedplaatjes (trombocyten) Bloedplaatjes hebben de eigenschap te kunnen samenklonteren. Bij een bloeding beginnen ze aan elkaar te kleven zodat een bloedprop wordt gevormd en de bloeding wordt gestelpt. Meest voorkomende ziektebeelden Leukemie Leukemie is een kwaadaardige ziekte van de bloedvormende organen, vooral het beenmerg. Waarbij een ongecontroleerde groei van de cellen optreedt. De regelmechanismen die er normaal voor zorgen dat de celdeling en -rijping in overeenstemming zijn met de behoeften van de patiënt, zijn verstoord. Bij acute leukemie leidt dit tot ophoping van onrijpe cellen (blasten), om dat de cellen niet alleen ongeremd gaan groeien maar ook hun vermogen tot uitrijping geheel of gedeeltelijk verliezen. Hoofdvormen: acute myeloïde leukemie of AML en acute lymfatische leukemie of ALL. Bij chronische leukemie is er een opeenstapeling van witte bloedcellen in het bloed, beenmerg en milt. De witte bloedcellen overleven langer en er ontstaan grote hoeveelheden abnormale witte bloedcellen. Hoofdvormen: chronische myeloïde leukemie of CML en chronische lymfatische leukemie of CLL. Ziekte van Kahler of multipel myeloom Kwaadaardige woekeringen van plasmacellen in het beenmerg. Plasmacellen ontstaan uit B-lymfocyten en zijn de producenten van antistoffen. Bij verdere woekering ontstaat verdringing van de normale cellen in het beenmerg. Lymfoom Tumorale lymfeklierzwellingen, vb. ziekte van Hodgkin en de non-hodgkin lymfomen

8 o o Non-hodgkin lymfoom ( NHL) is een vorm van kwaadaardige kanker ter hoogte van de lymfeklieren. Door de abnormale groei van lymfocyten kunnen deze niet meer goed functioneren. Hierdoor vermindert een deel van de afweer tegen bacteriën en virussen. NHL ontstaat meestal in de lymfeklieren, maar de ziekte kan ook ontstaan in het lymfeweefsel van maag -en darmkanaal, de longen, de lever, de schildklier of ergens anders in het lichaam. Ook in de beenmerg kan de ziekte aanwezig zijn. Er bestaan ongeveer verschillende soorten met elk een verschillend verloop en behandeling. Hodgkinlymfoom is een kanker ter hoogte van het lymfestelsel. Door abnormale celgroei worden de lymfeklieren groter. Stollingsstoornissen Voor de bloedstolling of hemostase, zijn vier systemen belangrijk: de vaatwand, de trombocyten, de stollingseiwitten en het systeem van fibrinolyse. Op al deze niveaus kunnen stoornissen optreden. Er zijn zowel erfelijke (vb. hemofilie, ziekte van Von Willebrand) als verworven stollingsstoornissen (vb. trombocytopenische purpura of TTP, immune trombocytopenische purpura of ITP) Anemie Vermindering van het aantal rode bloedcellen of van het rode bloedpigment. Er bestaan verschillende soorten anemie, bv. sikkelcelanemie. GASTRO-ENTEROLOGIE Algemene maag en darmziekten: Slokdarm - Oesphagitis; oorzaak reflux - Stenose ten gevolge van verbranding, ontsteking of na sclerotherapie Maag - Gastritis; ontsteking van het maagslijmvlies, uitgelokt door o.a. alcoholmisbruik, medicatie, viraal - Maagulcus: ulceraties ontstaan door verhoogde ph., met mogelijks een maagbloeding als complicatie Dun- en dikkedarm - Ontsteking : infectie geeft diarree - Ziekte van Crohn, colitis ulcerosa: verlies van slijm en bloed bij de stoelgang - Darmobstructie vb. bij tumoren of na een operatie (brides) - Darmparalyse : iatrogeen door medicatie of secundair Rectum - Rectitis; vb. bij ziekte van Crohn - Hemorroïden - Fissuur - Abces Bij de laatste drie aandoeningen kan de gastro-enteroloog chirurgisch ingrijpen via proctologische chirurgie Galblaas - Ontsteking en ontstaan van galkolieken na een vetrijke maaltijd bij aanwezigheid van Cholecystolithiasis (galblaasstenen) - Hydrops van de galblaas: obstructie door steen in ductus cysticus (sepsis) Galwegen - Ontsteking : veelal door aanwezigheid van concrementen in de hoofdgalweg Pancreas - Ontsteking : oorzaak misbruik van ethyl, toxisch, secundair op aanwezigheid van galstenen, - Familiaal, e.d. Oncologie - Pancreas - Colon

9 - Slokdarm Gastro-enterologische patiënten met een oncologische aandoening worden voornamelijk op 3IB opgenomen. Hepatologie Varices ontstaan bij leveraandoeningen door verhoogde druk in het poortaderstelsel Levercirrose : verspreide fibrose met regeneratienoduli Postnecrotische levercirrose als evolutie van actieve chronische hepatitis. Frequentste oorzaak: ethylmisbruik met sociale achtergrond - toxische medicatie. Opvolging door psychiatrie bij ethylmisbruik Ontsteking in de lever: oorzaken : viraal, alcohol, toxisch, bacterieel (soms abcesvorming) Gastro-enterologische patiënten met een zwaar hepatologische aandoening worden voornamelijk op 3IB opgenomen. Korte opname voor onderzoeken CT- scan Of computertomografie: brengt de organen en/of weefsels zeer gedetailleerd in beeld. Het apparaat maakt dwarsdoorsneden waarop telkens een ander deeltje van het orgaan of weefsel staat afgebeeld. Soms dient een contraststof ingespoten of ingenomen te worden. Bij gebruik van contrast is er een risico om nierbeschadiging te veroorzaken, daarom wordt gestimuleerd tot extra drinken. Bij hoogrisico-patiënten is zelfs een opname voor pre-en posthydratatie nodig via een infuus. PET-scan Of positron emissie tomografie: brengt de kankercellen zichtbaar door suikermoleculen aan een radioactieve stof te koppelen. Kankercellen hebben immers een verhoogde stofwisseling waarbij veel suiker wordt verbruikt. Belangrijk aandachtspunt is dat de patiënt nuchter moet zijn en geen glucose infuus mag hebben. Gastro- duodenoscopie Via de mond worden met een fiberscoop de slokdarm, de maag en het duodenum bekeken. Biopsie-afname is mogelijk. Therapeutische toepassingen zijn: sclerotherapie, bicap, plaatsen van slokdarmprothesen, plaatsen van gastrostomiesonden, plaatsen van slokdarmbending, lasertherapie, dilataties Rectoscopie Met een starre buis wordt het rectum en de anus bekeken. Biopsie-afname is mogelijk. Coloscopie Met een coloscoop wordt het sigmoïd, colon en het laatste deel van het ileum bekeken. ERCP (Endoscopische retrograde cholangio- pancreaticografie) Een ERCP is een gecombineerd endoscopisch- en röntgenonderzoek van de galwegen en de pancreas. Een katheter wordt via het biopsiekanaal van een flexibele endoscoop ingebracht in de uitgang van de galweg en Wirsung via de papil van Vater gelegen in de twaalfvingerige darm. Röntgenfoto s worden genomen na de injectie van een wateroplosbaar iodiumcontrastmiddel. Echo-endoscopie Echografie = onderzoeksmethode waar men gebruik maakt van onhoorbare tonen: ultrageluiden. Op hun weg doorheen het lichaam worden deze weerkaatst door de inwendige structuren. Het toestel dat de ultrageluiden

10 uitzendt en de weerkaatsingen terug opvangt, noemt men de echografische zender (omvormer). De weerkaatsingen worden tot elektrische potentialen verwerkt en in beeld gebracht op een tv-scherm. Endoscopie = het rechtstreeks visueel onderzoeken van de binnenkant van het lichaam d.m.v. een optisch instrument. Een speciale fiberscoop wordt via de mond ingebracht waarna de slokdarm, maag, duodenum echografisch kunnen worden bekeken. => Echo-endoscopie is een combinatie van beide onderzoeksmethoden Leverbiopsie Een leverbiopsie is een onderzoek, uitgevoerd onder echogeleide, waarbij uit de lever met een naald een klein stukje weefsel wordt verwijderd voor onderzoek. Het biopt wordt microscopisch onderzocht. De aard en de ernst van een leverziekte kunnen zo vastgesteld worden. LONGZIEKTEN Oncologie - loncarcinoom Er wordt een onderscheid gemaakt tussen small cell (SCLC)en non small cell longcarcinoom (NSCLC). Concomitante therapie. Dit is een combinatie van chemotherapie en radiotherapie. De chemo moet hierbij toegediend zijn alvorens de patiënt naar radiotherapie vertrekt om een goede werking van de bestraling te verkrijgen.

11 Verpleegkundige zorgen en observatie De patiënt staat centraal Niet enkel aandacht voor de zieke, maar ook voor de ziekte en de betekenis van de ziekte op psychisch en sociaal functioneren. De diagnose kanker, een slechtnieuwsgesprek Het kan een grote impact hebben op het leven van de patiënt en zijn omgeving en brengt vaak veel vragen, onzekerheden en hevige emoties met zich mee. Als verpleegkundige is het dan ook belangrijk de patiënt en zijn omgeving te ondersteunen gedurende het hele traject. Basiszorgen en observaties Tijdens je stage op de afdeling Hematologie, Gastro-Enterologie en Longziekten is het belangrijk dat je ten volle beseft dat je in aanraking komt met zwaar zieke, vaak neutropene patiënten bij wie de verzorging en toezicht optimaal moet gebeuren. Het uitvoeren van de basiszorgen moet tot in detail gebeuren en een nauwkeurige observatie en verslaggeving aan de verantwoordelijke verpleegkundige en in het elektronisch patiëntendossier zijn absoluut noodzakelijk. Bedbad/hulp bij toilet Aandacht voor het goed en zorgvuldig wassen van de patiënt om infecties te voorkomen, ook observatie van beginnende decubitus. Scheren gebeurt bij de hematologische patiënten met een elektrisch scheerapparaat om wondjes, bloedingen en infecties te voorkomen. Observatie mondzorg Heel belangrijk bij de oncologische en geriatrische patiënt, zowel op preventief als op curatief vlak! Op de afdeling wordt dagelijks mondinspectie uitgevoerd en genoteerd in het parameterblad (F.O.M). Bij orale mucositis past de verantwoordelijke verpleegkundige Low Level Lasertherapie toe. Verpleegproblemen De behandeling, maar ook de gevolgen van de ziekte kunnen zorgen voor psychische en lichamelijke klachten als vermoeidheid, misselijkheid, verhoogd infectierisico, orale mucositis, diarree, verhoogd bloedingsrisico, voedingstekort, pijn, Door een dagelijkse goede observatie van de hematologische patiënt kunnen verpleegproblemen op tijd herkend en aangepakt worden. Katheterpaspoort Hierin wordt genoteerd welke toegangsweg de patiënt heeft (centrale katheter, poortkatheter, Hickman, e.d.). Indien er zich problemen voordoen met de toegangsweg, dient dit in dit observatieblad genoteerd te worden. Diurese en staalname Denk er altijd aan om de diurese te noteren. Frequent dient er een kweek genomen te worden. De patiënt heeft dan een bedpan of urinaal. Deze blijft op de kamer of badkamer van de patiënt. Bedpan, nachtstoel, urinaal worden na elk gebruik geledigd en gespoeld en tijdens de ochtendverzorging vernieuwd. Patiënten met levercirrose o o o o o o extra aandacht wordt besteed aan neusbloedingen, oedemen van bovenste en onderste ledematen, ascites en slokdarmbloedingen. de patiënten zijn zeer vatbaar voor infecties. Wondjes moeten zorgvuldig worden verzorgd. terminale levercirrosepatiënten zijn zwaar ziek en vergen zeer veel verzorging. onder de patiënten met levercirrhose zijn veel alcoholici. Ze moeten goed opgevangen en begeleid worden. Bij elke zorg dient men een rustige en correcte houding aan te nemen. bij dreigend delier wordt gestart met een oplaadschema met Valium. Dat schema kan men vinden via intranet bij de verpleegkundige standaarden. opvolging van het gewicht is héél belangrijk.

12 Verpleegtechnische Handelingen Standaarden van technieken, procedures en onderzoeken kunnen steeds worden opgezocht via intranet Documenten beheersysteem Centrale katheter Bij patiënten die langdurig worden behandeld met antibiotica en/of chemotherapie, wordt een centrale katheter geplaatst. Deze centrale katheter wordt niet gehecht omwille van het infectierisico. Technieken onder supervisie van een verpleegkundige! assistentie bij plaatsen/overschuiven centrale katheter verbandwissel centrale katheter aan- en afsluiten centrale katheter observatie insteekplaats Infusietherapie Onder supervisie van een verpleegkundige! klaarmaken infusen, oplossen en toedienen van IV medicatie, vervangen infuusleidingen, berekenen inloopsnelheid van het infuus werking infuuspomp plaatsen perifeer infuus Puncties Meest voorkomende puncties die plaats vinden op de afdeling hematologie: sternale punctie lumbale punctie cristapunctie Chemotherapie Het toedienen gebeurt altijd onder toezicht van een verpleegkundige. Bij het toedienen van chemotherapie (cytostatica) is het belangrijk op de hoogte te zijn van de voorzorgsmaatregelen die moeten genomen worden (chemoprotocol). Binnen het UZ Gent wordt het krabsymbool gebruikt. Het cytostaticum is na de toediening terug te vinden in de uitscheidingsproducten zoals urine, stoelgang, braaksel en anderen. Daarom is het van belang om de nodige bescherming te nemen bij het omgaan met chemo en uitscheidingsproducten tot zeven dagen na de laatste chemotoediening: gebruik wegwerphandschoenen bij het verversen van bedlinnen gebruik wegwerphandschoenen bij het verwijderen van uitscheidingsproducten Het is belangrijk als student notie te hebben van de mogelijke complicaties bij het toedienen vb. gevaar voor necrose van de omliggende weefsels bij extravasatie. De nodige bijwerkingen kennen voor de patiënt, zowel op fysiek als op psychisch vlak: haaruitval, steriliteit, misselijkheid, Transfusie Het toedienen van erytrocytenconcentraat (EC), plaatjesconcentraat (PLC) en plasma gebeurt steeds onder supervisie van een verpleegkundige. Identificatie van de patiënt is essentieel!! (Time-Out methode) Het actieschema bij transfusiereactie is te consulteren via het intranet. Bij elke opgemerkte reactie geldt de volgende regel: ONMIDDELLIJK TRANSFUSIE STOPZETTEN en de arts en stafverpleegkundige verwittigen.

13 Educatie van de patiënt Het geven van kwaliteitsvolle informatie, toegespitst op de patiënt en aangeboden op een begrijpelijke en logisch opgebouwde manier, is een belangrijke taak voor de verpleegkundige: educatie van een patiënt i.v.m voorzorgsmaatregelen tijdens en na behandeling met cytostatica en gelijkgestelden. educatie i.v.m. goede mondhygiëne voorbereiden ontslag info geven i.v.m. geplande onderzoeken

14 Dienstgebonden verpleegkundige aandachtspunten Multidisciplinair overleg (MDO) De bezorgdheid voor de patiënt niet laten beperken door de grenzen van de disciplines en ruimtes. MDO Hematologie elke woensdag om uur. Opvolgen van de isolatiemaatregelen en handhygiëne o beschermende isolatie bij de bij hematologische patiënten die in neutropenie liggen. o aandacht voor specifieke beschermingsmaatregelen bij contact, contact +, clostridium, CPE (carbopenase producerende enterobacter) Hematologische patiënten zijn zeer vatbaar voor infecties. Een goede handhygiëne is de belangrijkste maatregel bij het voorkomen van infecties!! Beschermende isolatie Op advies van de behandelende arts, op basis van het aantal neutrofielen, wordt de patiënt in beschermende isolatie gebracht. Doel: De patiënt beschermen en infecties voorkomen. GEACHTE BEZOEKER Gelieve vooraf een verpleegkundige te raadplegen BESCHERMENDE ISOLATIE MAXIMAAL 2 BEZOEKERS geen bezoek bij verkoudheid of koortsblaasjes VOOR EN NA BEZOEK HANDEN ONTSMETTEN MASKER bezoeker zorgverlener patiënt gewoon wit proceduremasker op < 1 meter van de patiënt gewoon wit proceduremasker bij betreden van de kamer FFP3 masker met uitblaasventiel, bij verlaten kamer (vb. onderzoek) DEUR SLUITEN Steeds in combinatie met standaard voorzorgsmaatregelen Een axillaire thermometer en disposable bloeddrukmachette wordt bij de patiënt op de kamer gelaten.

15 04. Stage-informatie Dienstgebonden stage-informatie en afspraken Eerste stagedag Tijdens de eerste stagedag word je om 8u aan het Studentenloket verwacht en ten laatste om 9u, in werkkledij UZG, op de afdeling. Je meldt je aan op het secretariaat. - Een rondleiding en overleg met de hoofdverpleegkundige wordt vastgelegd in de loop van de dag. - je badget in op de 7de verdieping vóór de start van je shift en badget daar ook uit. - je komt op tijd, bekijkt elke dag de patiëntentoewijzingslijst en stelt jezelf voor aan de verpleegkundige. - als je je verkouden of ziek voelt, meld je dit aan de hoofdverpleegkundige (HVK) of de begeleidende verpleegkundige, aangezien je op een infectiegevoelige afdeling werkt. - je bezorgt je doelstellingen aan de HVK en je mentor(en). - je richt je niet enkel op technieken, maar ook op planning, overdracht, emotionele ondersteuning, patiëntencontact, samenwerking en logisch redeneren. - je tracht verbanden te leggen en het waarom te begrijpen bij bepaalde handelingen, zoniet vraag je naar meer uitleg. - je bent hier om te leren. Als je een fout maakt, kom je hiervoor uit en leer je uit je feedback. - je feedback is meer dan louter een opsomming. Je benoemt zowel negatieve als positieve punten om zo de evolutie te zien tijdens je stageperiode - je vult eerst je eigen zelfreflectie in, nadien wordt deze voorgelegd aan de verpleegkundige. - je houdt de feedbackfiches en doelstellingen op de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het goed gebruik van de begeleidingsfiche en het tijdig aanbieden aan de verpleegkundige voor het noteren van feedback. - je geeft je observatiepatiënt door aan de mentor/ hoofdverpleegkundige. - je krijgt de dag van de stagebegeleiding de gegevens van de patiënt voor wie je zorgt; dat wordt bepaald door de nachtverpleegkundige. - je toont initiatief waar mogelijk. - tijdens de overdracht luister je actief en met volle aandacht. - als er tijd over is, steek je een handje toe bij logistieke taken. - bij het betreden van een kamer, maak je gebruik van het beletsignaal; je schakelt het weer uit als je de kamer netjes verlaat. - je reageert zo snel mogelijk op een beloproep, ook als die niet tot de eigen patiëntengroep behoort. Je let erop dat alle patiënten het oproepsysteem binnen handbereik hebben. - je gebruikt geen gsm als je op dienst aan het werk bent - je overlegt met verpleegkundigen en medestudenten op het moment van etenstijd. We vermijden dat iedereen samen gaat eten. - je werkt in team en behandelt iedereen met respect - bij het ingeven van gegevens in het EPD werk je onder je eigen gebruikerscode. - meegaan naar een onderzoek kan, maar altijd in overleg met de verpleegkundige, en niet tijdens je eerste stageweek. - je hebt te allen tijde aandacht voor het beroepsgeheim. Je bespreekt nooit het ziektebeeld en/of de evolutie van de ziekte met de patiënt. Je zorgt ervoor geen nota s achter te laten op de kamers en geeft geen informatie door aan de familie en/of andere patiënten. Bij vragen of problemen verwijs je altijd naar de arts of de verantwoordelijke afdelingsverpleegkundige. Je print geen patiëntengegevens af.

16

17 Cognitief Specifieke leerpunten van de afdeling - Bespreken van het gastro-intestinaal stelsel. - Bespreken van de functie van de drie soorten bloedcellen. - De meest voorkomende parameters interpreteren en afwijkingen herkennen en melden - Theoretische vakkennis aan de praktijk koppelen (anatomie, pathologie, medicatie). - De definitie, de oorzaken, de soorten, de symptomen en de behandeling van pijn verwoorden. - Medisch rekenen. - Het verschil tussen omgekeerde isolatie en beschermende isolatie verwoorden en de isolatiemaatregelen benoemen. - Schriftelijke rapportage in het EPD - Indicaties van en verpleegkundige aandachtspunten bij (frequent) toegediende medicatie bij een patiënt met hematologische/ gastro-intestinale /pneumologische aandoening omschrijven en mogelijke bijwerkingen observeren en rapporteren. - Kennis van de verschillende perfusietrousses (transfusietrousse, chemotoedieningstrousse) - Bespreken van het werkingsmechanisme en nevenwerkingen van chemotherapie. - Een anamnesegesprek voeren met een opgenomen (oncologische) patiënt en op basis hiervan een zorg- en behandelplan opstellen. - Informatie kunnen geven aan de patiënt over de meest voorkomende onderzoeken en/of therapieën (ascitespunctie, longfunctie, cristapunctie, sternumpunctie, lumbaalpunctie, plaatsen CI, RX thorax, bronchoscopie, coloscopie, gastroscopie, ERCP, endo-echoscopie, pre- en posthydratatie CT, arteriële bloedafname) - Cytostaticamaatregelen verwoorden - Kennis van de time-out procedure en de noodzakelijke parametercontrole bij de toediening van bloed en chemotherapie Psychomotorisch - Opvolgen van parameters oa. Bloeddruk, pols, temperatuur, saturatie, gewicht, urinaire PH, - Toepassen van isolatiemaatregelen bij een besmette patiënt en een patiënt in beschermende isolatie. - Opvolgen van mondhygiëne en toepassen van mondhygiënemaatregelen - Opvolgen van de diurese. - Afnemen van een sputumstaal (ook via aspiraat). - Afnemen van een keel- neus- en perineumuitstrijkje. - Zuurstoftherapie toepassen. - Inhalatietherapie toedienen. - Medicatie klaarzetten met aandacht voor toediening van het juiste medicatie aan de juiste patiënt, in juiste dosis, op het juiste tijdstip - Toezicht houden en verwijderen van een perifere intraveneuze katheter. - Afnemen van bloed en in het bijzonder hemoculturen op een steriele manier via een perifere vene en via centrale katheter. - Plaatsen van een perifere intraveneuze katheter. - Bereiden en toedienen van intraveneuze medicatie via een perifere en centrale katheter met juiste inloopsnelheid en aandacht voor onverenigbaarheden. - Hanteren van medisch technische toestellen ( infuuspomp, spuitpomp, sondevoedingspomp, aërosoltoestel, maagpomp, aspiratietoestellen). - Uitvoeren van nazicht en katheterverbandzorg bij een perifere katheter bij de pneumologische en gastroenterologische patiënt. - Toedienen van sondevoeding en medicatie via een voedingspomp met aandacht voor het vermijden van verpleegproblemen. - Toepassen van preventieve cytostaticamaatregelen voor de veiligheid van de patiënt, de omgeving en de ziekenhuiswerker, bij omgaan met cytostatica (mod 5). - Afnemen van een EKG - Assisteren bij een ascitespunctie / plaatsen centraal infuus / lumbale punctie / sternumpunctie / cristapunctie. - Afnemen van bloed en in het bijzonder hemoculturen op een steriele manier via centrale katheter. - Afnemen van bloed en in het bijzonder hemoculturen via een poortkatheter.

18 - Bereiden en toedienen van intraveneuze medicatie via een poortkatheter met juiste inloopsnelheid en aandacht voor onverenigbaarheden. - Totaalzorg bij een oncologische patiënt uitvoeren. - Uitvoeren van nazicht en katheterverbandzorg bij een centrale katheter, perifere katheter en poortkathter bij de pneumologische en gastro-enterologische patiënt. - Uitvoeren van centrale verbandzorg bij de hematologische patiënt met CHG (chloorhexidinegluconaat) verband of statlock -verband. Sociaal- affectief - Afnemen van een pre-operatieve vragenlijst - Ontwikkelen van een attitude van systematisch denken en handelen bij de benadering van de zorgvrager. - De patiënt in zelfzorg stimuleren, met ruimte voor inspraak voor de zorgvrager. - Eigen gevoelens bespreekbaar stellen. - Benaderen van de patiënt vanuit de holistische mensvisie. - Een empathische houding aannemen. - Op creatieve en geduldige manier met de zorgvrager omgaan. - Respect tonen en actief luisteren. - De afstand-nabijheidsgrens bewaken. - Over het nodige zelfvertrouwen beschikken om taken uit te voeren. - Over eigen handelen en functioneren reflecteren. - Mijn leerproces in handen nemen en gepast initiatief nemen om het leerproces bij te sturen. - Op een positieve manier met feedback omgaan. - Mijn plaats binnen het multidisciplinair team kennen. - Beroepsgeheim respecteren - Uitvoeren van een overdracht bij shiftwissel tussen verpleegkundigen - Informeren van de patiënt ter voorbereiding op een onderzoek. - Actief participeren tijdens overlegmomenten (briefing, multidisciplinair overleg, teamvergadering). - Informeren van de patiënt over cytostaticamaatregelen. - De psychosociale gevolgen van hematologische/ gastro-intestinale /pneumologische aandoeningen herkennen en er adequaat op inspelen. - Psychisch ondersteunen en begeleiden van de (oncologische) patiënt en zijn familie. - Aanwezig zijn bij een slechtnieuwsgesprek. - Ethisch reflecteren over de toegediende zorg bij een patiënt met een specifieke oncologische aandoening. 05. Contactgegevens Dienst hematologie, gastro-enterologie en longziekten: 09/ Hoofdverpleegkundige: 09/

19

Hematologie. Studentenbrochure

Hematologie. Studentenbrochure Hematologie Studentenbrochure 1 01. Inleiding Hartelijk welkom op de dienst Hematologie-Stamceltransplantatiecentrum (SCT)! Met deze brochure willen wij je graag wegwijs maken op onze afdeling. Enerzijds

Nadere informatie

Endoscopische eenheid

Endoscopische eenheid Endoscopische eenheid Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, De komende weken zal je stage lopen op onze Endoscopische eenheid. In deze map vind je naast een voorstelling van onze dienst ook een

Nadere informatie

Studentenbrochure: Dagkliniek BAS 3 K12 A

Studentenbrochure: Dagkliniek BAS 3 K12 A : Dagkliniek BAS 3 K12 A Inhoud: 1. Voorstelling van de dienst 2. Organisatie en structuur van de dienst 3. Organisatie van de studentenbegeleiding 4. De student 5. Vaak voorkomende ziektebeelden 1. Voorstelling

Nadere informatie

Dagkliniek BAS 3 K12 A Studentenbrochure

Dagkliniek BAS 3 K12 A Studentenbrochure Dagkliniek BAS 3 K12 A Studentenbrochure 01. Inleiding Inhoud: 1. Voorstelling van de dienst 2. Organisatie en structuur van de dienst 3. Organisatie van de studentenbegeleiding 4. De student 5. Vaak voorkomende

Nadere informatie

Algemene inwendige ziekten/dermatologie/geriatrie. Studentenbrochure

Algemene inwendige ziekten/dermatologie/geriatrie. Studentenbrochure Algemene inwendige ziekten/dermatologie/geriatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Hartelijk welkom op onze dienst! Onze afdeling is zeer divers qua patiëntenpopulatie en zal je dan ook kennis laten maken

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

Algemene inwendige ziekten/dermatologie/geriatrie Ingang 50 route 603

Algemene inwendige ziekten/dermatologie/geriatrie Ingang 50 route 603 Algemene inwendige ziekten/dermatologie/geriatrie Ingang 50 route 603 Studentenbrochure 01. Inleiding Hartelijk welkom op onze dienst! Onze afdeling is zeer divers qua patiëntenpopulatie en zal je dan

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het niet-chirurgisch dagziekenhuis 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.3

Nadere informatie

Maligne hematologie. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014

Maligne hematologie. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Maligne hematologie Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Indeling Leukemie acuut AML (acute myeloïde leukemie) ALL (acute lymfoïde leukemie) chronisch CML (chronische myeloïde

Nadere informatie

Adviezen bij ontslag. in een periode van verminderde weerstand. (neutropene fase)

Adviezen bij ontslag. in een periode van verminderde weerstand. (neutropene fase) Oncologie Adviezen bij ontslag in een periode van verminderde weerstand (neutropene fase) Inleiding Na een periode van verblijf in het ziekenhuis, mag u vervroegd met ontslag. Een deel van de neutropene

Nadere informatie

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis Studentenbrochure 01. Inleiding In het Kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000 patiënten per jaar verzorgd

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

SP Locomotorische Revalidatie en Geriatrie. Studentenbrochure

SP Locomotorische Revalidatie en Geriatrie. Studentenbrochure SP Locomotorische Revalidatie en Geriatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student Fijn dat wij je binnenkort op onze afdeling kunnen verwelkomen! We hopen je met deze brochure een stuk op weg te

Nadere informatie

Sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering GASTRO-ENTEROLOGIE 3K12B. Studentenbrochure

Sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering GASTRO-ENTEROLOGIE 3K12B. Studentenbrochure Sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering GASTRO-ENTEROLOGIE 3K12B Studentenbrochure 1 Inleiding Beste student, Met deze brochure willen wij je graag laten kennismaken met de afdeling Gastro- Enterologie.

Nadere informatie

P a n c r e a t i t i s

P a n c r e a t i t i s P a n c r e a t i t i s Deze folder geeft u informatie over een acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis) en de behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten. Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Maag-, darm- en leverziekten. Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Inleiding Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Infliximab (Remicade).

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

Idiopatische trombocytopenische purpura

Idiopatische trombocytopenische purpura bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Idiopatische trombocytopenische purpura UZ Gent, Dienst Hematologie Inleiding Diagnose U wordt behandeld voor een idiopatische trombocytopenische

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

Selectieve Interne RadioTherapie (SIRT)

Selectieve Interne RadioTherapie (SIRT) Selectieve Interne RadioTherapie (SIRT) T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum

Nadere informatie

Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie

Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie Thema: Leukemie Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie Prof.dr. Hanneke C. Kluin-Nelemans Afdeling Hematologie Samenstelling van onstolbaar gemaakt bloed Bloedcellen

Nadere informatie

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078)

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) Non-Hodgkin lymfoom Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64. 1 Inleiding U heeft

Nadere informatie

ERCP. Endoscopische Retrograde Cholangio-Pancreaticografie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6

ERCP. Endoscopische Retrograde Cholangio-Pancreaticografie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 ERCP Endoscopische Retrograde Cholangio-Pancreaticografie T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken

Nadere informatie

Non-Hodgkin lymfoom. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie maart 2016 (Object-ID )

Non-Hodgkin lymfoom. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie maart 2016 (Object-ID ) Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Non-Hodgkin lymfoom Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Chronische ontsteking

Chronische ontsteking Chronische ontsteking van de alvleesklier - Chronische pancreatitis Chirurgie Beter voor elkaar Chronische ontsteking van de alvleesklier Chronische Pancreatitis Inleiding Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

info voor patiënten bloed, ademhaling & spijsvertering Leverbiopsie

info voor patiënten bloed, ademhaling & spijsvertering Leverbiopsie info voor patiënten bloed, ademhaling & spijsvertering Leverbiopsie Leverbiopsie In overleg met uw behandelende arts werd een leverbiopsie vastgelegd. Deze brochure geeft u informatie over dit onderzoek.

Nadere informatie

H.327280.0116. Inbrengen van een PEGsonde

H.327280.0116. Inbrengen van een PEGsonde H.327280.0116 Inbrengen van een PEGsonde 2 Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via de buikwand wordt geplaatst. Dit noemen we een PEG-sonde.

Nadere informatie

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Acute Pancreatitis 1 Acute Pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Ligging en functie van de alvleesklier De alvleesklier (het pancreas) is een orgaan dat dwars

Nadere informatie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Myelodysplasie UZ Gent, Dienst Hematologie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Myelodysplasie UZ Gent, Dienst Hematologie bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Myelodysplasie UZ Gent, Dienst Hematologie Inleiding U wordt behandeld voor myelodysplasie of MDS. U hebt hierover al uitleg gekregen van uw behandelende

Nadere informatie

chronische alvleesklierontsteking

chronische alvleesklierontsteking patiënteninformatie chronische alvleesklierontsteking U heeft last van een terugkerende ontsteking van de alvleesklier. We noemen dit een chronische alvleesklierontsteking. Wat is een chronische alvleesklierontsteking?

Nadere informatie

Coloscopie onder matige sedatie

Coloscopie onder matige sedatie Coloscopie onder matige sedatie 26.003N-20170704 Dr. C. Feys Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper www.yperman.net U kreeg zonet bij uw huisarts / specialist een afspraak voor een coloscopie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Longkanker

Patiënteninformatie. Longkanker Patiënteninformatie Longkanker Inhoudsopgave Pagina Wat is longkanker? 4 Onderzoek en diagnose 4 De meest voorkomende onderzoeken. 5 Behandeling 7 De meest voorkomende behandelmethoden 8 Revalidatie 9

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw verblijf in beschermende isolatie (= omgekeerde isolatie)

Alles wat u moet weten over uw verblijf in beschermende isolatie (= omgekeerde isolatie) Patiënteninformatie algemeen inwendige ziekten Alles wat u moet weten over uw verblijf in beschermende isolatie (= omgekeerde isolatie) ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel.

Nadere informatie

Onderzoek / behandeling van de galwegen en de alvleesklier (ERCP)

Onderzoek / behandeling van de galwegen en de alvleesklier (ERCP) Onderzoek / behandeling van de galwegen en de alvleesklier (ERCP) Afspraak Mw./ Dhr.... U wordt verwacht op..dag Datum.20 Om uur U meldt zich nuchter bij het Opnamebureau van het HagaZiekenhuis, locatie

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET ABVD

UW BEHANDELING MET ABVD UW BEHANDELING MET ABVD KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_001 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 3 03 Onderzoeken 5 04 Medicatie

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Informatiebrochure

Bloedtransfusie. Informatiebrochure Bloedtransfusie Informatiebrochure Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 3 1 WAAROM EEN BLOEDTRANSFUSIE?... 4 2 WAARUIT BESTAAT BLOED?... 4 3 HOE VINDEN WE PASSEND BLOED?... 5 4 HOE GEBEURT EEN BLOEDTRANSFUSIE?...

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Chronische lymfatische leukemie

Chronische lymfatische leukemie bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Chronische lymfatische leukemie UZ Gent, Dienst Hematologie Inleiding Symptomen U wordt behandeld voor chronische lymfatische leukemie. U hebt hierover

Nadere informatie

Verpleegkundige aspecten bij Hematologische aandoeningen en Stamceltransplantaties

Verpleegkundige aspecten bij Hematologische aandoeningen en Stamceltransplantaties Verpleegkundige aspecten bij Hematologische aandoeningen en Stamceltransplantaties Herma Krimpen en Saskia van Spronsen Even voorstellen.. Korte inhoud van de les Hoe zit het ook al weer met dat bloed

Nadere informatie

Chronische leukemie. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie december 2014 (Object-ID )

Chronische leukemie. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie december 2014 (Object-ID ) Chronische leukemie Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit 1. Opdracht De dagkliniek heelkunde heeft als opdracht niet-dringende heelkundige ingrepen uit te voeren dat op één dag kunnen plaats vinden. De dagkliniek

Nadere informatie

Infobrochure. Antibiotica resistente kiemen

Infobrochure. Antibiotica resistente kiemen Infobrochure Antibiotica resistente kiemen Mevrouw, mijnheer, Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een antibiotica resistente kiem (vb. ESBL, CPE,...) wordt genoemd. De informatie in

Nadere informatie

DRBR0721. SIRT Selectieve Interne RadioTherapie

DRBR0721. SIRT Selectieve Interne RadioTherapie DRBR0721 SIRT Selectieve Interne RadioTherapie Geachte heer Geachte mevrouw U wordt in de nabije toekomst of u bent nu reeds in het Ziekenhuis Oost- Limburg opgenomen op de dienst gastro-enterologie voor

Nadere informatie

Chronische myeloïde leukemie

Chronische myeloïde leukemie bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Chronische myeloïde leukemie UZ Gent, Dienst Hematologie Inleiding Chronische myeloïde leukemie U wordt behandeld voor chronische myeloïde leukemie.

Nadere informatie

Bloedwaarden. Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014. door Joost Lips

Bloedwaarden. Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014. door Joost Lips Bloedwaarden Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014 door Joost Lips Aanvraag bloedonderzoek Bloedafname Bewerking afgenomen bloed (1) Kleuren van

Nadere informatie

Beenmergtransplantatie/PSCT algemeen

Beenmergtransplantatie/PSCT algemeen Daniel den Hoed Oncologisch Centrum Het doel van deze brochure is algemene informatie te geven over beenmerg- en perifere stamceltransplantaties. Er is misschien met u gesproken over transplantatie als

Nadere informatie

ERCP. Informatiebrochure

ERCP. Informatiebrochure ERCP Informatiebrochure Inhoud 1 Wat is een ERCP? 3 2 Wanneer is een ERCP aangewezen? 3 3 Hoe verloopt dit onderzoek? 4 4 Direct behandelen 5 5 Voorbereiding 6 6 Medicatie 6 7 Wat zijn de mogelijke risico

Nadere informatie

Welkom op de afdeling G2

Welkom op de afdeling G2 Welkom op de afdeling G2 bezoek van 14u tot 20u30 niet in de voormiddag 057 35 62 81 YG2@yperman.net www.yperman.net/afdelingen 2 e verdiep westvleugel G-blok - kamers 853-877 1. Arts WIE ZIJN WE? 1.1.

Nadere informatie

Perifere Stamcel Reïnfusie

Perifere Stamcel Reïnfusie Perifere Stamcel Reïnfusie Inleiding Wij adviseren u deze brochure over perifere stamcel reïnfusie rustig door te lezen. Vragen of opmerkingen kunt u noteren op de laatste bladzijde zodat u bij een volgend

Nadere informatie

Acute myeloïde leukemie

Acute myeloïde leukemie bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Acute myeloïde leukemie UZ Gent, Dienst Hematologie Inleiding Symptomen U wordt behandeld voor acute myeloïde leukemie. U hebt hierover al uitleg

Nadere informatie

Daghospitaal geneeskunde. Dienst specifieke informatie

Daghospitaal geneeskunde. Dienst specifieke informatie Daghospitaal geneeskunde Dienst specifieke informatie Contactgegevens Hoofdverpleegkundige: Kristine De Keyzer Tel: 03/890.18.43 kristine.de.keyzer@sjk.be Mentors: Debby Van der Stoelen/ Sabine Peeters

Nadere informatie

ZOL Campus St. Jan. Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1

ZOL Campus St. Jan. Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1 ZOL Campus St. Jan Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1 1 Introductiebrochure GDK1 We heten je van harte welkom op de afdeling GDK1 (dagkliniek geneeskunde). We hopen dat jouw eerste werkdag

Nadere informatie

Aandachtspunten bij chemotherapie

Aandachtspunten bij chemotherapie Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Aandachtspunten bij chemotherapie Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Chemotherapie op geneeskunde 2. Imeldaziekenhuis

Chemotherapie op geneeskunde 2. Imeldaziekenhuis Chemotherapie op geneeskunde 2 Imeldaziekenhuis imelda omringt u met zorg Inhoud Voorstelling van het multidisciplinair team op dienst longziekten 3 Inleiding 4 Opname 5 Algemeen 6 Enkele praktische afspraken

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Inhoud 1. Welkom... 3 2. Gegevens van de afdeling... 3 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 3 2.1.1. Voorstelling personeel... 3 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

Informatiebrochure. Appendectomie

Informatiebrochure. Appendectomie Informatiebrochure Appendectomie Informatiebrochure Appendectomie Beste patiënt, Je bent opgenomen op de afdeling abdominale chirurgie omdat je een appendectomie zal ondergaan. We geven jou met deze brochure

Nadere informatie

1.1. Inventaris van de diensten waar cytostatica mogen toegediend worden: In de ziekenhuizen worden op verschillende diensten cytostatica toegediend.

1.1. Inventaris van de diensten waar cytostatica mogen toegediend worden: In de ziekenhuizen worden op verschillende diensten cytostatica toegediend. 8.6. Toediening 1. Inleiding 1.1. Inventaris van de diensten waar cytostatica mogen toegediend worden: In de ziekenhuizen worden op verschillende diensten cytostatica toegediend. St.-Trudo: 2 diensten

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier

Acute ontsteking van de alvleesklier Acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis) afdeling chirurgie Deze brochure geeft informatie over de acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Echo-endoscopie onder narcose

Echo-endoscopie onder narcose info voor patiënten Echo-endoscopie onder narcose Inhoud 01 Inleiding... 04 02 Wat is een echo-endoscopie?... 05 03 Welke voorbereiding is nodig?... 05 04 Welke bijwerkingen kunnen optreden?... 06 05

Nadere informatie

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie Stamceltransplantatie Wat is een stamceltransplantatie? Een stamceltransplantatie is het toedienen van bloedvormende (hematopoietische) stamcellen. Deze stamceltoediening gebeurt eenvoudigweg langsheen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

De ziekte van Hodgkin

De ziekte van Hodgkin bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt De ziekte van Hodgkin UZ Gent, Dienst Hematologie Inleiding U wordt behandeld voor de ziekte van Hodgkin. U hebt hierover al uitleg gekregen van

Nadere informatie

Infectiepreventie binnen GZA ziekenhuizen. Standaard voorzorgsmaatregelen en isolatie

Infectiepreventie binnen GZA ziekenhuizen. Standaard voorzorgsmaatregelen en isolatie Infectiepreventie binnen GZA ziekenhuizen Standaard voorzorgsmaatregelen en isolatie Standaardvoorzorgsmaatregelen Handhygiëne Hoesthygiëne Persoonlijke Beschermings Middelen Correcte inzameling afval

Nadere informatie

Endo-echografie EUS. Functieafdeling 2 Locatie Veldhoven

Endo-echografie EUS. Functieafdeling 2 Locatie Veldhoven Endo-echografie EUS Functieafdeling 2 Locatie Veldhoven Op... dag, om... :... uur verwachten wij u op de functieafdeling 2 van Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven. U vindt functieafdeling 2 op de

Nadere informatie

Bij U is een ERCP voorgesteld als onderzoek en eventueel behandeling.

Bij U is een ERCP voorgesteld als onderzoek en eventueel behandeling. Infobrochure ERCP Geachte heer/mevrouw, Bij U is een ERCP voorgesteld als onderzoek en eventueel behandeling. Met deze brochure willen we u een beeld geven van de voorbereiding, het verloop en de risico

Nadere informatie

1 Algemene inleiding. Casus

1 Algemene inleiding. Casus 1 Algemene inleiding Prof.dr. J.C. Kluin-Nelemans en M.F. de Brouwer Casus De heer J., geboren in 1960 en ambtenaar bij de gemeente, wordt opgenomen op de afdeling Hematologie wegens een onbegrepen pancytopenie:

Nadere informatie

ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas

ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas info voor patiënten ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas Inhoud 01 Inleiding... 04 02 Wat is een ERCP?... 04 03 Welke voorbereiding is nodig?... 05 04 Hoe verloopt het onderzoek?...

Nadere informatie

algemeen inwendige ziekten informatiebrochure Veilig omgaan met chemoproducten

algemeen inwendige ziekten informatiebrochure Veilig omgaan met chemoproducten algemeen inwendige ziekten informatiebrochure Veilig omgaan met chemoproducten in de thuiszorg Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Welke voorzorgsmaatregelen dient u te nemen? 4 3. Contactgegevens bij vragen

Nadere informatie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Aplastische anemie UZ Gent, Dienst Hematologie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Aplastische anemie UZ Gent, Dienst Hematologie bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Aplastische anemie UZ Gent, Dienst Hematologie Inleiding U wordt behandeld voor aplastische anemie. U hebt hierover al uitleg gekregen van uw behandelende

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

Patiënteninformatie ERCP

Patiënteninformatie ERCP Patiënteninformatie ERCP Inhoud Inleiding... 3 Doel en omschrijving van het onderzoek... 3 Voorbereiding op het onderzoek... 3 Verloop van het onderzoek... 4 Na het onderzoek... 5 Verwikkelingen... 5 Was-

Nadere informatie

ONDERZOEK. na een ALVLEESKLIER. hernia-operatie (ERCP) ZorgSaam

ONDERZOEK. na een ALVLEESKLIER. hernia-operatie (ERCP) ZorgSaam ONDERZOEK GALWEGEN adviezen EN na een ALVLEESKLIER hernia-operatie (ERCP) ZorgSaam 1 2 ONDERZOEK GALWEGEN EN ALVLEESKLIER (ERCP) Op verzoek van uw behandelend arts wordt bij u een ERCP, een onderzoek van

Nadere informatie

Acute lymfatische leukemie

Acute lymfatische leukemie bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Acute lymfatische leukemie UZ Gent, Dienst Hematologie Inleiding Acute lymfatische leukemie U wordt behandeld voor een lymfatische leukemie. U hebt

Nadere informatie

Maag-, Darm- en Leverziekten. Patiënteninformatie ERCP. Een kijkonderzoek van de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier. Slingeland Ziekenhuis

Maag-, Darm- en Leverziekten. Patiënteninformatie ERCP. Een kijkonderzoek van de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier. Slingeland Ziekenhuis Maag-, Darm- en Leverziekten ERCP i Patiënteninformatie Een kijkonderzoek van de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier Slingeland Ziekenhuis Inleiding Uw behandelend arts heeft in overleg met u

Nadere informatie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Dit omdat uw gezondheidstoestand een tijdelijk

Nadere informatie

Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden.

Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden. MAAGKANKER 17852 Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden. Maagkanker is een kwaadaardige tumor in de maag, het wordt ook wel maagcarcinoom

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 5 Verantwoordelijke: Katelijn Francken Telefoon: 03 650 50 68 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker Kanker Inleiding Ik heb dit onderwerp gekozen omdat veel mensen niet weten wat kanker precies inhoud en ik zelf er ook meer van wil weten omdat mijn oma er in de zomervakantie aan gestorven is. Dat je

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

Non-Hodgkin Lymfoom. Inleiding

Non-Hodgkin Lymfoom. Inleiding Non-Hodgkin Lymfoom Inleiding U wordt onderzocht of behandeld voor een Non-Hodgkin Lymfoom. U hebt hierover al uitleg gekregen van uw behandelende arts. Deze brochure geeft u meer informatie over de ziekte,

Nadere informatie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Voorstelling van de dienst De polikliniek voor Urologie is gelegen op 0P3. Op onze polikliniek worden de patiënten gezien voor consultatie en worden er ook verschillende

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

Zorgpad darmkanker. Beste patiënt

Zorgpad darmkanker. Beste patiënt Zorgpad darmkanker Beste patiënt Er werd bij u een tumor in de darmen ontdekt. Om u de best mogelijke zorg te bieden, wordt u opgenomen in het zorgpad darmkanker. Een zorgpad is een wetenschappelijk onderbouwde

Nadere informatie

Inhoud. 1 Oudere zorgvragers met een psychische stoornis 1

Inhoud. 1 Oudere zorgvragers met een psychische stoornis 1 IX Inhoud 1 Oudere zorgvragers met een psychische stoornis 1 1 Oudere zorgvragers met een delier 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Delier 2 1.2.1 Oorzaken 2 1.2.2 Herkennen van een delier 3 1.2.3 Behandeling 4 1.2.4

Nadere informatie

Temozolomide (Temodal ) Informatie voor patiënten

Temozolomide (Temodal ) Informatie voor patiënten Temozolomide (Temodal ) Informatie voor patiënten Inhoud Voorwoord... 3 1. Omschrijving... 4 2. Wijze van toediening... 4 2.1 Temozolomide (Temodal ) samen met bestraling en nadien alleen temozolomide...

Nadere informatie

Hairy cell leukemie (HCL)

Hairy cell leukemie (HCL) Interne geneeskunde Patiënteninformatie Hairy cell leukemie (HCL) U ontvangt deze informatie, omdat bij u hairy cell leukemie (HCL) is geconstateerd. Hairy cell leukemie (HCL) is een zeldzame aandoening,

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET MABTHERA + CHOP

UW BEHANDELING MET MABTHERA + CHOP UW BEHANDELING MET MABTHERA + CHOP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_002 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Overzicht van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Jodium 131-therapie

PATIËNTEN INFORMATIE. Jodium 131-therapie PATIËNTEN INFORMATIE Jodium 131-therapie Mijnheer, mevrouw In overleg met jouw behandelende arts is gekozen voor een behandeling met radioactief jodium, ook wel jodium 131-therapie genoemd. Via deze informatiebrochure

Nadere informatie

Bloed. Presentatie: Peter Elgersma

Bloed. Presentatie: Peter Elgersma Bloed. Presentatie: Peter Elgersma Inhoud workshop 1. Inleiding op onderwerp (bloed en lymfestelsel) 2. Onderzoek en Diagnostiek 3. Ziekten die verband houden met bloed 1. Inleiding De ontwikkeling van

Nadere informatie

WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM

WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Voorstelling van onze afdeling... 3 1.1. Locatie... 3 1.2. Uurregeling... 3 1.3. Patiënten...

Nadere informatie

Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts

Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1112 Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via

Nadere informatie

Wat u moet weten over een echo-endoscopie

Wat u moet weten over een echo-endoscopie 1263/833/4 - GZA - juni 2017 Wat u moet weten over een echo-endoscopie patiënteninformatie campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013 019999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.343,25 3.060,85 282,40 019999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 3.816,23 3.540,83 275,40 019999005 Onderzoek

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET BEACOPP ESCALATED

UW BEHANDELING MET BEACOPP ESCALATED UW BEHANDELING MET BEACOPP ESCALATED KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_044 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Onderzoeken

Nadere informatie