Kemperman Journaal. Van Huussen naar Westervoort... / zwg za 2001 wol& i. wie(; / Og die dag houdt ome ver- i. a &p In haaf Imm& i& %*e.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kemperman Journaal. Van Huussen naar Westervoort... / zwg za 2001 wol& i. wie(; / Og die dag houdt ome ver- i. a &p In haaf Imm& i& %*e."

Transcriptie

1 december 2000 Kemperman Journaal FAM1LIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN 22 Van Huussen naar Westervoort... / zwg za 2001 wol& i f" "'*" * '-I--"-'-'" h+ 1998~ikp-pbeaoekW =as,moeba-dad#n.xndie i, h uw / *&ei$tjes, die'g 4 k~rn&t;~ I &msáiaiiooyawu&wo~~ ~mwe~.&,wai.bmw- ageadajop ulv kaladalin 1 Mn- di:wreg ~ ~ ~ ~ ~. ~ e UWmmputertenQtmal. r l, a e l ~ i z a t iwt 3-WWa / Og die dag houdt ome ver- i ham imdk & d e te b~~ t%&&$ I de btwgfmeeskdr te 'qf ag#q mex de bekende j aimlt-l-huwauimnlau* - jmrgademgpwiw ~ W Û n, & e w k I i d ~ n ~ ~ a &p In haaf Imm& i& %*e. +n.*&&& 6 wftìefe me* h m a e t eir-ajdr ~ ~ I 1 oaac8qlarg WW* krgb i je wie(; -- IWI~ 1 I

2 .Fe q n tie ie&-&& &P %Q g&&. E6j was srs$ ~ i&deww~ &&ik&&t deoorlog -5 tuinier bij de aiinderij van Tm US. waarin nu w'or (W&& is geve&- lag in Duiven Hew!ims van Bad. Zgj m&ed d op r46. fame &m.%.

3 Hij ~adhmidd& ITB~ de Westmart wel een Mein wi&&%e-in W- denierwaren &n mge~i, da% naast acht kinderen toen door mijn meedbr.werd gerund. Vari oktober 1944 t ~ 'mei t 1945 evacueerde WEstervoQrt omdat het na 1% sep taber en d? impastre die,datrr~p volgde in de vuurlin9p' kwatti2tk men en dus mntgebied,werd,&t bewogen vwhsf, over deze evacuatie, waarin wij naar de zus van mijn vader tmkhn {tante Mmie) h Rha bij Olwen werd ader dagex* bijgehouden in een &agbek e&& &&é~-$ti dgze fami.ìíebant versclmm. (Uit bet mamariedagbo&~,& &fgw $%ìpwqq ~o&ritaal nr. 6 en de vijf daaropvolgende nummers. Toen ze moesten mameren waren er al acht' Hhkle&i. Ef&e (m, W e (19301, arkt (1932). r%nwm (193-4). Fien (1936), hn%+(t?3$]. E?a (1944j.&n BW4 (1942). Qp hr;t evaeuatkdres werd WW gebofen in wiq$bpgw 7a:mge winter met veel homter. De doher m de bak qrpwtati met &! worden gehaald. Na de aorl~g, in mei 1,945, vestigde gijn vadek *h:& ~éilis~digeein~o~~borprp~b de loop van de tijd werd,de winkel enige malen yv&&j%ff mormalige smederij mbouwd't~ijssd~a en lara ta t a u f q ~ n nhielp w $oyenvtamde lenderen om beuten me, later zelfs met hun: M&"&hlWX~+w%d-dobrhen de krant [De GetderIander) ia het hele dorp bezorgd,, -3 f ~&Wa alk laat9'ktaa geboren. rfaa zit inde ac,vftei.tenmaml~ie), Havie, on&aget&endeb trauwde in 1957 S&rEr$erl%j begonnen smea in 1956 een kapieerinrichting/dnikk&j in &nhé~.da& in Westervoort wonen; Daar werd in 1937 o& nog een dnrkilrerkwinlce1 annex papierexte (' t Papiske1 opgdcht. Zij WE kinderen: Rlk 1960, Torn N61. Angela 1964, M m 1966 en Erir in 1967, Zfj % xn~d~ met hun gezin in Westervoort, e m in de Rlapstraar, daarna in die Dr. Schaepmanstraat. GEBOREN: teqm LEMARI3. zoon van Kchard en Loes Kemperman Broertje van Anouk en Job.Boadwjîiipen ai, 5903 TC Zwem 3595 gram 1 53 cm. lang's juni 2OYTO, mma MICHEW, dochter 3áñ cmhnl en MicM Kempmmn. Zusje van Laura, Nick Engelschmansrraat 5,9745'DG Gr& ningen gram 1 51 erh. Idng. IS juni ISAEELLE W EN HUGa AiUN, dochter en zoon van R~natd hgda Kernperman, Die Demeide Z?, 6932 KR Westemart, 334û'pam / 50 cm. en 2050 gram/?&. GrnOvwa: Na t0 jaar mmemoaenl Ed Kemp~mari m Bdn~. op 25 tember 2009 te Houten. AalSIoot f Z, 3993 m l40uten. Qok de kinderen dogen uit. In 1985 trouwde Fellx met M$neLauise ter Haar uit Veip. Zij kregen drie kindwen: Robin 1992, 39% lp.?, Tg wonen in Duiven. b Torn trouwde in 1987 met Maria Gerrftsen uit Zeddam. Hm kindpren zijn Astrid 1994, Marlues 1996 en Rik en $&ia Zg wonen in Westemoort en runnen samen de drulskerij en papierwinkel. Aripla <trouwde in 1991 met Ronaid,Aaldem. h 20ûû hegen sok z$ een Isabella en Hugo. Ze wonen In Westervoorr. Macc bleef tot nu toe ~ jgd en woont in Westervoort. Enc trouwde met Jemet Nekkers h Ztj hebben Wee binderen: lacis I997 en Sanne $999. &j begonnen in manenbug bij Vbrden een gannenkmkmestaurant~ 'n &p&anfde van Huissen naar West-drt! Van tqt pam&$ekenresta+t endaartussen in ' n 1evasraiddeIewd~amex mfetarfa, ' n dmildcerij en papiere+ Zou 'T dan m h Moppen dat Kempermannen graag zelfstandig zijn?., plui'wi 9 19 mmpg it. wa~ maaija IIïirgmtl~qs Xempparn en &epe&t J ohahna -> BoUi huí~ &q' hm+> fib$ & w j&& m& hk Si-, nu bi yf W & Hu&. *' al wedgjaar VQOY huwiij*wt, we dtottbn cp hti vwlvw "gaf *ggm?,,dat ii paar mm! We wam big eirrwamreff

4 midemoel vralt QW met ~ u u u b a ~ ~, In Memoriam Lisette Teurlings-Kemperman In oeprember jl. ontvingen wij liet droevige bericht dat op de van die maand na een langdurig ziekbed tengevolge van een ongeneeslijke zieke lisette was ovdeden. Omdat kette tot 1993 iid is geweest van onze ge nedogie commissie en in die pmme ook daadwelc ielijk ondekd heeft verricht in 04. Amsterdam en Rotterdam kennen wij haar wat heter. tisette en haar man Henk werden echter echte Spanj-intem, waren dus maandedaag afwedg. Deze omstaridigbeid maakte de samenwm king met de andere commissieleden moeizaam en Lisette, die niet van haif werk hield. zag Pch genoodzaakt war de commissie te bedanken. Wij zullen ons Lisette blijven herinneren als een enthousiaste, aimabele en iaachtige persoonlijkheid. Wij beseffen dat zij een grote leegte achterlaat b6 Herik en haar Weren. Namens het bestuur en genealogische commisde, Gerard, voonitter.. - I. L 7 -Y:,-,*-i., #I 7 l#6t IS eeen ziekte. ik ben ermee behe~tl -Wesgc:$wkw beeft bdddeb w s=,( m& &i qm &n. en &as zijn &ermg,& Wef q -F); Wwp-dm g#* q y b m w het M v= ~ti- J ~ W töt Jan LUGWM, * m, ' '~,&~enipetrn de thammm ~kn--c"j& xuant - & mb. doe ilr hat WW vernhûw%%of., 9 h hcei -. ~~bmmonderzoek staat of valf nw %maal m 'be Het amñîv-e~~van fiúniüqg~en wis: *~aára.e~eë~idus, in de 1950 ik op de "jnr rjö. ervan de q& eer pav M oude boekm. Op een e.mans&nd+benligga GemitOlpinMdmijn schsiv. -. Die Cerrit ûhhkbf bleek miin betqmgmomder te *n. haid des wat zitjoop LinMaio,d. a t*g,,fis bejax~#jk vond h dat Mink opge sdïram. m m e rriij m> dat a steedsmeerwkì4ewetavanmijn~ #~mstgeds~mrgghain dead, h WP$ B%= met de maq,?a j n mi. 'wdhûw, eidgtie veedg jaar htef iii mmme wm m'ae fami- w k, ~ ~ oncb%mk wil d- h e n w s r r i a a dat ~ mmaw ~ del/anriq~aarde Eemut te k g ~ w e ~ ~ w a t a a r m uit hek+tdelbonm Mg elkim en klaar i6,w I T.ben~~MWaitUWtb-lB mat.die';v1it~.wb b!ij!wkus& m4k fhmuierntteg1~ "Mijn broer hd al het en andwdt- ~ s &+m m 9 pwh* z* ~!wmstqt-!i. %p &pkdbdaafmma#je fmgh ngc l?r Am mite a Mw.&&m. 4hP ìs~1890.a~dielmkinteraa - gebimg", aldus memm Mmk Een honkvaste fwe dus, en leuk voor mwr Mank dat ziqt hbb m hhmwe heeb&&&ve~.veei w?xkr kwsyxp. hij echter?iet. hmüdjandqu$daat Hmm vit BotWdm,op dj% dtum#t De& b;an rndmie11~ op :$wre wlmg&bg. - M e Wit- M Her= Mailt eesnruiipe aaa over oudefwde~~&~ Het gaat om Ben drie ~ ~ ~ a l a t i t -t&&? ddt uit W delen: een u ~ h h f ving4. "honmell gegwem" owr4enaaaahnk uitheden den, (...) Het beslaat ma m m meer- eeuw en 'is sm. steid uit geremmmwnle b~onneg, Ook~tp& na994bverbas* z,o& w-cibger $eh4keiitlrr q+ dm WW&&. ' W e -t &.W- Uwwm. *~- op m-t een siwmad am de wandk in uiw.at gwtelti, alsmede m 'yitgive ter mdkhw.vmr f 59s vsdwid pwco,m o* rem,bom v -3335) d

5 'Via hetimp$& kan ilr~m.~lwai~~aile instanries eri mensen over de, hele wereid Corrè&ponderen. Daar kon ik mger alleen maar van dromw. Zp bestelden via het intmet de MOP~IZIIM in iamerilca her boek over 800 jaar M ~ o f Via. datzelfde intemer heb ik inderdaad kufl~ien lezeri dat mijn baek daar, 5si Sdt hke City, nu in de bíílidheek s taat," 'Jamen met mfjn mouw ben ik e&$ qok h Amerika geweest ismi familiespap na te!xwen. Dw. aiin we ze& met een zeer fmsiogele oaderzdater, Ruth Hate. Samen Wbbb ~e heel-hel ~adt'erhaa2d met de naam de nazaten &man. Spedad daamw heb ik mijn boek ze& vertaald in4e.t Engels, 80Ppar$ ~ bkl~~fn..dankzij al aijn stamboomonden~ is Jo~p atllmiakhof mom veel te over gude werk- en l&jpen. Za leerde hij bijv?mrbeeìd hw&riom&en 5ktünghuwelijk' kennen, "Mensen ghìgen meger reel jmgw ddod. Uit Ejfibh~ixdwas het noaddom na her overlijden van je man ofvrouw snel wwr te hertrouwen". '&a Miwp,~&d de aypleed, huwde met de laechz. Zo wrcg x,,4i' oom d* wkn.d.l~ in d;it.hit?uw liuweiijle weer stierf &+&'&g# m~een zodat een k ~huwelij k kreeg. Een d%ampsk wil 89-W gwd!* ~ ~ ~, ~ l ~$ j$d&jb& o n dqmnkhbf d ook baeimd, omdat je met bijzon- &&&-disen -In, canw-~t,&x antstm van een m-n conract zal hem $n kvm::,laqg ia het rijksarchief op zoek naar & -Kan mijzelf en van mijn WOUW, tam ik aan een WW htm&e'gren.over Wehl, Miier'en Harik. Ik vrbeg waar ze mee a W ~ ~ r *Met d : 'T;umssenm". De vrouw bleek ene Annenìiéik Lutasse~I uit Ekek-~~jmegen. ZB besloten de handen ineen te 'slaan m een sanbek over de fainilim Luwsen re makm, OfminKhf: "Hef boeite mij enurn te weten waar mmsen vandaan komen, waar hm root* liggen". *Zo emigreerde soit een Lucassen naaramsterdam, Hij huwde daar wagens en koet- =n. MW omdat zijn zoon te tenger was voor dat swerk zei hij hem:."jfj mbeth1~rtoge maker worden. Die &inkus Lucasïen kwam m het Vak E% leren4emht by een horlogemaker aàn her Simansplein in Do&tincB~m, In bet p~nd war nu café De Bánk zit". "Die harlogemabr daar v-de hem na zijn opleiding naar Didam te gaan, Omdat daar mg aitijd &een hoxlapihr zat. En weet je. tatn 3k 45 jaar gekden ging muwen kochten rnijn VTOUW en ik onze trrouwringen bij Lacassen In Didam, eweldig om re weten tochï'' Juist h in klw ~teuswaardi&den zit hem volgem de ware beaef&aa~s de Wck van de genealogie als hobby. Iedereen wil graag weten de zijn 6f haar verre mop ouden waren, en wat ze deden. En wie ergas in,de arrhiewn een bu~gaeater, pw,&p*sa aantreft voel! ~ich de bing te rijk. W$ L& Qpadees die Joop Ohidchdvia het internet am hdp'urwg, *Di&- heb ik $der mger kunnen vertelien' dat zijnmgmdma& Lee PölduIt EkfkensMB, biirggraaf& geweest.+ her siotbvii m.ft. De man was zo biij dar hij per SE wat remg WWE doen)". & vroeg 11~~31 mij wat pakjes hswen te stureti, Wan't mijn,&riren'tetuin fs mk mi hobby van mg. Daard,p stuurdé hij mij twluw pakjes. Dus eren mljri WUW en ik EU& in de zomer groenten uit Canada, 2Qjwua-i 2OQO. De Celderlander. h b van der Vdden. Van onze Penningmeester Aan onze Leden, Via dit bericht in ons jaurnaal maak ik u er op attent, dat u voor het betalen van UW lidmaatschap van onze geen bankaccept$iro meer ontvangt, De hoge kosten voor d e ~pdra&&n d~en ons beduiten een andere wijze van betalen in te vvaeren. U ontvangt nu een jaarlijkse cmtributienata ten bedrag van f, 35,- (dit bedrag mag u uiterad met een "donatie" verhvg~ni). Wij verzoeken u het bedrag via de Postbank over te m ap m bv. Kemperman Faniilievereniging, Postbus 75, 3940 AB D~orn. betaling game vermelcfing yan Ilgnummm, Wij veraouwen er op dat u met deze manier van betalen accoarä gaat m danken u bij voorbaat voor uw beteidwiiligkieid. Ton Kgmperman, Doorn. r lijkt emp dat De Heraut het telefoonbek openslaat bij een I)epaaide naam, de betrehâe persoon een "aanbie ding stuurt en vervolgens in her hetelfde rel&6.aibciek naníeti mkt dezelfde beginletters op een rjjtje zet: zjedaar de "verbasterde" faeleden. Meneer Mank in aijn bdee *Ek wastvan mening dat De Heraut 'eb ewlijke zaak was, dach u heeft míj maar bekerd. U wist dat u remmel verhcht, -mders had u het niet onder rembours verzondew. Allemaal neg En het familiewapen, hoe zag dat eeruit, meneer Maak3 Hij lacht als ren b= 'W kkspun heeft "Nou ja, een wapen Wet War Inuisjes en een hartje, en een paar dingetjes die lijicm op zandlopertjes. En nog e& paar streepjes, die lijken op muzieknoten. Allemaai nep, maar ik wist van tevoren wd dat dat wapen Batrwelnrl was". Verder bekte het pd.&& de "uitgave t& toelichting? een dwr,ene Jm Z ~ m n z,matw, dge vemzb> naar het ges~kht Mank. De Wefmn m&& Mank aan De pp li'.apii de deur uit, en w e dagen.heeg hij skbiftdijk de toezegging dat geld twrt&ssiort k a wódw, Op 17 mei haa mknew i! wg yiee Fintyarrpn en sch^ilfhij.em-k$ mee daqen late~.wwd -#w sdhr~e td~k Mbofti &t bdt ~ewu~se behag zou wb.rden ovefvakl De her Peters van boekhandel De Heraut van niets. Hij vhkqt P&- kettpii ds: 'wbbudmlkjk ondkfkb&", mm "bie warden saraiengesteld door *aileriei n e a i ~ ~ e ~ ewel- n ' ke dm, wilien'wij graag weten. Dat wil rnhneer Peters niet zeggen: "Ik kan niet iedeere partimlie daar qiija leveran. ders doorsturen". Maar wij willen vom Nou' dat weei3 alken m m uirzdeken hoe die stamboomp9k&ktt'en tot stand kcmen. Ni mee te maken, hij wil niets meer kwijt. &af ah het rutzboi is, dan bent in er als verkopet toch verbnwodrdelijk vom? "Welnee*, bij. "Dan hen ik z&m ook v~mtwoardelljk mor de inhoad van reisgidsen en roinmne Yes. Als mdm niet tevreden zijn, bijgen ze hungeli3 temg". Meneer Mank wacht m g steeds op een st&riing wn boechandkl De Heraut te feo&rdam. Ineh Kester. Ge1~zen fn Studio, het W- m Radio pgrammabhd van de HU.

6 Heet u J&(s)i?n 7 Dan bent u uep.van de vefgn, &e ki hun ~oomadaen ene Jan haddep zitten, die een m~n heeft g~kegen. HE: is een mikverstand, dat de naam janssen de meest vaorkqmende is. Dar b n.1,.de naam D& IRES, DE W IWa 1N astgrdam op inwoners 7000 x voorkwam. Daarna de namen DB JmG, FNEE& m WIJER, met 4200 x, WSER MET 4000 x en JmSEMW&n pai de Ge p1+t&: met X.. Die namen zijn wel heel gewoqn, maar je.huefi ~qor les&^men. En mm hoeft ET wk niet om te lachen. Dat kan andireq wel p v a ~ -tt ~ n men als: Auprkiesman BloWog;el, Zomerplaag, $toffegen, Mihmk Hetebrij, Pappot, Gàxkukeq, PotJWdL k-in-de-veg, Hangf&, Hottentat, XmLfsWdde, Vagevuur en nag vele andere, Je hoeft maar 'n paar d- in tk krant o,f ~p TV te kijken. Maar we wennen snel aan vreemde namen, hoewel hei mkie$k.zai zijnrje aan een memde vrouw voor te stern Ja je PJLDERLïEPSTE heeelo M b Jeheet en j e Qauwt met Piet BilIeEc~n., waasdoqr je na je hwdijk j$ mmt'm~~gw.p md de woorden: Wen Biiiehns$euken. En de architect met & mm kt,huh mnd die niet passend en Ikt.er van maken Rotshuiten. e& slimnc V~ndst, Maar vei. anderlng van een dergelijke veemde achternaam kaq & e ~ Via de m- minste als je gaede m~timm hebt. Maar em cbgelijke wr~n&iag heeft gees. iavloed op de naam van &e meerderjarige kinderen. TUSSEN HORECA ENjlkZZ.., Haar werk beweegt zich tussen horeca en jaz'z, snackbar en podium, tussen fiikandel-speciaal en Janis Joplin, tussen Zevenaar en Huissen, maar &n ding staat vast: het Hebt serveert: ze een vocaal gerecht uit eigen keuken. En dat smaakt naar meer. We hebben het over SiRtp Kemperman. Lti ans arcluef vonden we dit krantertb& richt, maar:,zingt zij nog en waar? Waarom namen 7 in de Bijbel verwachtte &d van Mam, &t hij alk âierq een naam gaf; en zijn vrouw noemde hij Eva. Het begin van de naamgeving. h het bqgin was een naam voldomde en in de Bijbel komt men dan ook nauwelijks dubbek namen tegen,'.tenxij het verwarring kon geven. Dan wmd er *n toenaam bijgevoegd: Je-us van Nazareih. Jpm-nes de Doper, wat g- whxe namen warm. De Rpmeinm kmden drie namen: Q galachbnaam (dannaam) k. Juiiw, door de uacmiaam (mm had er maar 15) en gevolgd doar de familienaam (5cipioi Caesar, Chn). beroem& Cesar heette afficigel Gajus Juiius Caesar. Hoe meer mensen, des te meer namen. De Chinezen en hreanq~ h, hebben driedubbele namen. In de middeieeum hd men w&ig urn namen: Ui zechwrlijke uitspraken ontbraken ze mmsp h~tfjmdal, dan werd er -een g$$prokn,aver een "m of YYO'UW". Biijkbaar wist ma toch wel om wk het &g, Vaar ongwqer de I le eeuw zijp m g&& Phaüienamm vinden. Men droeg alteen de voornaam, tevens de doop naqm. Bet mig was nag al eau, dat men tì~oeiii.k familia kon arrders~hel&n, Daaro,m er tpegevoegd. i9an de d e Karels heb- w tqt namm gegwven: Karel de Grote, de kale, de Domsie. Ea.& je die niet kon verzinnen konden ze alti~d gqggenlunmmd worden zoals de iadewijk-en en Floris-sen. paen &wam er wel behoefte aan achterwen. Ba B57 werd in offideie stukken iq hiweocpe~. niemand meer alteen bij $p dqqpaarn poamd. In de lde en 1.~~eeu&ad in 'Gent en Bmgge ieder een geslachtsnaam. In. X6QQ d e s nog maar 14% van brtlldégoms een familienaam. In zuid-~ederhd,was data Btr%,, Ep de kï&e bugw in de Nwrdelij& Nededmdien was in de 7 eeuw nog niet ZO ver; bmadiea ~d~eerde het, In Kdmega in de eeuw h' een de maa~ariun osqewmn, maar in Middelburg niet. Amsterdam volgde pas in d& 16' eeuw. TQL ia de ISe eeuw was.er geen aftiijkbeid van de fammeaarrm. Zonen van dezdfde v&= noemden zich vaak anders. Vijf zopen van Gosewinus Cnde uit Dein Bos& (34M) hadden allemaal~vers~nde namen. Soms noemden ze zich naar de moeder ~ mar een beroe&famui&d. h de v+ &&em va0 de 14~ eeuw &t men vaak alieen maar de mamam gebrui& som alleen de achternaam. Maar aan het &d van ejk jaar werde# de nieuwe iamers ~mb3d en dan berd zowel de vabrnaam d$ de achternaam vermeid. Men was &&&g met de speííing: then komt vbor dezelfde man tep; Eh, ten Elsen, uten, de 61se en Bllse. Een bekende stadsbode heette: PIqgaPdus, fluggart, flqg&, Vlagart, Vingeert, Wu$hert, Vlugghert, HeWiftrs hkctte Hemen. Hennekin, Rermearinu's, Heijneb, W~ni-tm (zi- we nu dicht bij h&dy?j Blijkbaar hacl men torn nog geen ofidcle mam en ghg men maar af op het $pr~*ebniik. Dat kon torn nog li 'een stad van 4m-Q lwm&s. Ecn saam &ad dus tot herie qm mepgq van etkaar te lecinnen ondernebeiden in de colkctiviteit. War.ook vmx het indlvidu,aeif is de De nam geeft het w&éiz der gingen, enmèa~& diaen ian. In Ge~eds gekff Adam,een naam aan het 4rsWpqe. Daa$dd.EiE. wo~dt het begaw vkn i& :bmest*&d, mmreet gemaaltr. vatbasr. Qe qen de# pn de en bezit qk zijn lwenskacht. Daarom werd'bi4 s m e e 861h kaaam pheim gehouden: dan kunden asderen er ook nier m&mgnipuierprtl PR' i&& hun kindera bij de geboorke met opzet "vefkede* mmen am de Wade geesken om ^de tuin te: leíden,je wad kon je be nadelen door zijn naam te verdoeken door vioekformuies of -borden. Bij sommige Syiw Kenlpman, %n de Celdme jmavewld gem onbeketadc mecr, in Ze- is dj ailq geen onbekende meer. Nu kan dat natuurïijk ovk nauwelijks in een stad die zich profileen als d& mugielatad van de Limerg. En Zevenaar he& zich inmiddels- ontpeipr als een plaats met een groeiende beiangstelling F r jazz, haebei Iw~rzrang en hamoniefadf8remuziek awk &Enmerd stam. Maar het groeiende aantal gelegenheden om naar jaza te luisteren, mogen we best constateren dat hier een brriedpiaats aan bet ontstaan is mor bijworbeeld tálefiten AS Silvy Kempmmm. De van oorspmng ISidmse Sil, die opgroeide in het bij Rotterdam gelegen Spijkenisse, begon zob twintig jaar geleden via de sccortleon haar eerste rnuzikaie poelens te wfiolken. Maar een professie werd her niet, atdans voorlopig ging ze richting horeca. Daardoor bezocht zc ook de bakermat: van de liurbpese hareea-opleidingen: Zwirserbdd. Waar het' bloed Wpt, zdfs waar het schijnbaar niet gaan kan. Dus de muziek kwam er toch weer uit. En toen was daar op een ogenblik romgaxrimarrangew-pianist Dolf de Kinkelder, docent lichte muziek aan de Hogeschool voor de Kunsten in tbhern. In een Zevenaam speelde hij muziek van &Won en Gadunkel, w&- in hij SpontF vocaal w& bijgeman door een Manr: Silvy Kemperman. Zo begon ha. Het resultaat damm werd dat er diverse opmdens kwamen in ondermeer, de Jamwieteit Zevenaar, in Herman Hopmans Jazz-swigteit te Duiven en in

7 &E&ne~~en was men e m T dat mlbruxvan een naam even s~g was al$ ;een wond. Be Lomclja' s in diddenal&es meeaden. dat nemchrij& m i*& n'am*maq.' j w, D% sa&;v& in ;&r %jjmne:oti$qdighed& war dm uitgesprokn; een g&a~ï2~,$$+4-~ laak 'Ge zult de naam van Uw Godrdet ijdel diakm ook84 tepavlaelren, hi I& dw, m "writ. geede,,gpote spam" stxlltt eh.&&i;dai en w& 'iq hftt''~age&jb gebruil alleen ae "kleine* naam gencsemd. Ei vep1,vnni~n w&d kindi dat mg,gem'naarn had geihegen, niet b~s&mwd ais- em~i&mdbkw*lgg mm, D& nu nog speelt de naam ten we rot Het zg. vernoemen van kinderen berust op de moegetg van herb~m~ wokden m d4 hekina Men vinbtlftep WmIeitd ah &nam y&tbm Rog W& a$ls de aaatrl war& vma~en de dom een nummes dat gger aan dat de eigen i&entittt w, drager er niet meer toe dwet. l31 bij tra (Wì~p) uerahdererm 'w die idmtiteit wordt-wkde nam' verantkrd, BIY wdemnaam aan a gaat daarmee -er dmr zijn lmes bat gabeurt aak dam priesters m nonnen &ie in het Momter tredm. Ook m, adaprie. En g e w d vrmiwen hun naam pw6ch vom 'clte&n bun Mm. En rnirnige Jbwe wandw di? Wpnaam in een mmkr klinlrmde.. vde m~&&s di? de regio rijk is, Ben naamhoudt dm verbz& iaet,de rdentiteit pan de deer en wijzjging, daarvan z ~ ~ ~ ' hge q ~ e i?9 ~ &%hem. ~ d e ~ k ' W V& & ~ ~ I&&t in dievati i-atrd d& '-f kh Fe&%%- MW wat hu? de WW, 8ììs$rr l&, denaapmn een g&?ymmn, e.d.). Sott Dit verbmd russen naam en identiteit is ontroerend weergegeven h een geaithr ban',sieren, is niet d& dlërbeste aigenqaap Meeltje Me.Mbf Z%j:-T:d Mefw haar 21e een bundil,-dk veel w&t h&& am n5ew&,-a 'la te sient '&&an. Zij werd gekwel'd tb~r probl.men fnh&endazwg9w, dtt Slechte met haar met 0015 d* &kelder Re& -,zij nu era meder, EW Befde, mz.-~nmh&& fn 1986 WM W *so,mó Fraaie.demei gema&, die duj-irjk tqt exemplaren van haar dicht~ndesver~~ht.. - horen dat dit duo dingen weet te keiken, die & t v a o q ~ het ~ muzihie Ze geeft d- oy, dichterlijk& wijk aan-het verbanr9 t u s e IiSP en haar naam ah P&WPB eikepd m ti- p-orbrn. wie ik lief heb, W ik 33d W?$&S VB&d heten". U de $W&mhW imp~hkriscb te werk is za in'hóinr eldi&, &t strkng aan mwkak banden Eggen 8indt zij niet 2s p#$xtig. w bedenken e~ UitdnMdng geven aan pelms zijn voor hm &el wez&jk: Dat beteikt &:ook met de sckii&rijen die ze maakt en met dg-talrijk ten die- ze h& gedrwq ECortam een &np WQUW die,h~s. weg mekt in de mrraiek qb$r vbmal e& m prskert te vindeai vmr war er aïiem'ad in haar ophmdt en dat is W. In de gdfit:qr%iddmu2ielr; in cle snad&& te Ebis- 2ij 'h tiaar' pas. h&%en geopend, zal muzìkale urc-imhurea te lxom zijn., dus, wan5 &wmr staat zij Al 22, e fiogpn Ella M-, ammwmee~s even een p& te n&m-en. &e hbag fi sii* mmprnàmiuaarlaa S ~II. %bt U ~%!'VBII, Of S** km o* uw m&, Eimlwe *F#*- of. 'kìfd&& i&. m.-. de. " Q Cr bij u ia de' f3millt Kmpemet?~ geipsm af Wmpwmamen owrlden') m' las U &t %i een aüvmmtîe Pa de kant? mup ha om. ml i m n n ~ n w e h & ~ ~

8 'n Enig aover de Iessel 6i-j Westervoort 'n sdiip kit m de oever met 'n kid m boor& deh4cflisfiek itw'tis k0i.d {nv v m g m vliegt dodame: zot~wezewtsmmtdiev & ~ & v 6 ~ f ~ & ~ r d wiík b ebe,.. I Redactie h mpem&jd Hamie Xeqperman pr DEI Wesim6rk ditniimnrer werkten verder mee; Tm g&npeman - Doeirn Qrard Kemperman - Den Bos& Haman in fieme~~ dialect. qp C.' r f Wenst U ha bstuur *n de Wdwtie het bmperman Journaal ---e -- -z - * ~ 4 ~ Wkq&rnmFr W

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW Toetsnaam minuten datum tijd akdocent H4 ges 90 18-1-2016 08:20-09:50 FK SCJ H4 fatl luistertoets 55 18-1-2016 10:20-11:15 DD EP H4 mo 90 18-1-2016 12:30-14:00 HEM KH H4 wisd samen met H5 100 18-1-2016

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

x 4,60en y 6,22. Dus de maximale gemiddelde winst is 6,22 euro per mat. Er worden dan 460matten per week geproduceerd. dw dq

x 4,60en y 6,22. Dus de maximale gemiddelde winst is 6,22 euro per mat. Er worden dan 460matten per week geproduceerd. dw dq 15 Differeie«re bladzijde178 16 a dw dq ˆ 1,5q2 8,25q W 550mae per week, dus q ˆ 5,5 dw dq ˆ 1,5 5,5 2 8,25 5,5 ˆ 0 qˆ5,5 Ui de sches volg da W maimaal is voor q ˆ 5,5. W ma ˆ 0,5 5,5 3 4,125 5,5 2 10

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS

ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS MAANDAG NE-AM GR/LA-PC NE-AM GR-PC WI-SV DU-PG BA/BK/MT BA/BK/MT BA/BK BA/BK 6v 204 204 203 103 WI-SV KOOR 203 EN-EW NE-AM WI-SV WI-SV EC-JW EC-JW BA/BK BA/BK BA/BK BA/BK 5v 104

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel.

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. gemeente Tiel ontvangen op: 31-07-2017 *BD00025649* BD00025649 Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. Opgesteld door Frans

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G Ap, Zhiz (D h, Si, Sb) 1 pp 6 i 2016 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i k Ap z. Z i p 5 i ppi p p h kpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fijk ijk p zij fpk k. Z k

Nadere informatie

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t Nm: L zch Ω hhb Ω p 7 Ω b 1 Ω Uvj Zwj BV Ω wwwzwjzch L zch Z p h b L bj f f M v p 5, 6 7 1 1 H z v (8, ) 2 H z m v (, 3, 9) 3 Dz p m b w w v Ep (8, 9) Dz m c h w v Ecmm (8, 9) 5 D Ep U Tw pch (12) 6 B

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0577 Emmalaan 2 6721EV Bennekom W0606 Ganzerik 22 6721RK Bennekom W0618 Halderbrinkweg 29 6721ZR Bennekom het plaatsen van een erfafscheiding

Nadere informatie

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu w ew osserw rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van Me rec hts

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D mm - w w V A T G E T E L mm - w w V A T G E T E L I T + R + V vm mm... T... . I A I mm v m m z wmm mxm wv v v fw - w w. E m m v m mw v m v f w, w wv w v. Om v z v fz m fw, f. H v mm vz z. H mm v. I mm

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 flyer no 2 1 14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel: 5290129

Nadere informatie

41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu weg eg ew osserweg rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Stamboom dossier. Johanna Geertruida Hoenselaars ( )

Stamboom dossier. Johanna Geertruida Hoenselaars ( ) Stamboom dossier Johanna Geertruida Hoenselaars (1875-1968) Alias: Zuster Maria Coletha Update 1.3 120423 by Rene Martens G e ne alogie Hoenselaars IV Ge b o ren Linde n 01 ma a rt 1875 Vader: Albertus

Nadere informatie

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van ACTIE NUMMER 4 : 2 0 1 2 3 3 6 I H: I p! A A! 10 D?! 12 L Z pp 1 P I R S: H : f, H :, w M Hp, B: Ly (12) E H I! W p w W T w D D E w w! W w G Z B Wff Bw S: H : B: E (10) G! M p, w pp W Ap K f H I! I I w

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

en h et k nor rend e c ad e au

en h et k nor rend e c ad e au Als Silves ter jari g is, vi er t hi j zi jn fees t m et een va ar toc htje op d e IJs s el. Hi j no di g t ook zi jn vri end en ui t Bur g erda m ui t. E r onts ta at rivali tei t in d e boot. Sil la

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

Q Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij

Q Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij SAMMIE EN DE ECHTE abby hanlon BESTE VRIENDIN Vertaald door Edward van de Vendel Q Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2017 Voor mijn helpers www.abbyhanlon.com www.queridokinderboeken.nl

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3 Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Het wiel doet raar! 1 Naar wie gaat Daan? a Naar school b Naar Loes c Naar Rik 2

Nadere informatie

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge Perceel 1 De Kornalijn te Bergen op Zoom (cluster 4) De Kornalijn Guido Gazellelaan 18 4624 GM BERGEN OP ZOOM Begintijd: 8.30 Ma t/m vr Eindtijd: 15.00 Begintijd: 8.30 woensdag Eindtijd: 12.15 37937 De

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S,

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S, G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 1/8 1a Bij I wor y vier keer zo klei (us he viere eel) ; bij II wor y (precies als ) ook vier keer zo groo 1b Bij siuaie II is er sprake va ee evereig verba a (rech)evereig

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie