I n l e i d i n g C h a r t a a l g e l d E l e k t r o n i s c h g e l d G i r a a l g e l d 1. C h a r ta a l G E l d d i s p o s i t i e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I n l e i d i n g C h a r t a a l g e l d E l e k t r o n i s c h g e l d G i r a a l g e l d 1. C h a r ta a l G E l d d i s p o s i t i e"

Transcriptie

1 I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p b e t a l e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende vormen van geld het girale betaalproces de verschillende toonbankproducten en betaalinstrumenten de betalingscircuits het buitenlands betalingsverkeer d e h o o f d l i j n e n v a n d e w e t g e v i n g o p h e t g e b i e d v a n b e t a l e n 94

2 Inleiding Jeroen heeft gisteren met zijn c r e d i t c a r d e e n n i e u w e a u t o gekocht en is op weg naar de supermarkt. Op de parkeerp l a a t s a a n g e k o m e n s t o p t h i j z i j n c h i p k n i p i n d e p a r k e e r m e t e r o m h e t b e n o d i g d e p a r k e e r g e l d t e v o l d o e n. B i j d e k a s s a v a n de supermarkt twijfelt hij of hij zal pinnen; zal hij zijn contante geld bewaren voor in de kroeg vanavond? Keuze genoeg als het om betalen gaat! G e l d h e e f t v e r s c h i l l e n d e f u n c t i e s ( r u i l m i d d e l, r e k e n m i d d e l e n o p p o t m i d d e l ) e n k o m t i n verschillende hoedanigheden voor in het dagelijks leven. Er zijn daarom ook verschill e n d e p r o d u c t e n m e t b e h u l p w a a r v a n m e n k a n b e t a l e n. E r w o r d t h i e r b i j o n d e r s c h e i d gemaakt in betaalinstrumenten en toonbankproducten, hierop wordt later ingegaan. De drie verschijningsvormen van geld zijn: 1. Chartaal geld: contant geld (bankbiljetten en munten). 2. Elektronisch geld: g e l d d a t i s o p g e s l a g e n i n e e n e l e k t r o n i s c h e p o r t e m o n n e e (ook wel digitaal geld genoemd). 3. Giraal geld: geld dat op een betaalrekening staat. H e t i s v o o r v e r k o p e r s w e t t e l i j k v e r p l i c h t o m c o n t a n t g e l d a a n t e n e m e n v a n k o p e r s, v o o r g i r a a l e n e l e k t r o n i s c h g e l d g e l d t d i t n i e t. M e t n a m e g i r a a l g e l d w o r d t e c h t e r a l o m geaccepteerd. 1. Chartaal geld D e o v e r h e i d h e e f t c h a r t a a l g e l d t o t w e t t i g b e t a a l m i d d e l b e n o e m d b i n n e n h e t e i g e n land of de eigen regio. Zo is binnen de Europese Unie de euro het wettige betaalm i d d e l, m a a r d e d o l l a r b i j v o o r b e e l d n i e t. E e n k l a n t k a n ( e e n g e d e e l t e v a n ) h e t s a l d o van zijn bankrekening omzetten naar chartaal geld door middel van een dispositie (kasopname). Dit kan op twee manieren: bij kleine bedragen: de klant kan geld opnemen met zijn b a n k p a s b i j e e n geldautomaat (GEA). Gastgebruik, dat wil zeggen een opname bij een automaat van een andere bank, is hierbij (eenmaal per etmaal) een mogelijkheid. bij grote bedragen: de klant kan op vertoon van zijn legitimatiebewijs geld opnemen bij de kasbalie van de bank. H e t o m z e t t e n v a n c h a r t a a l n a a r g i r a a l g e l d, o o k w e l a f s t o r t e n g e n o e m d, k o m t b i j particuliere klanten niet veel voor. 2. Elektronisch geld E e n v o r m v a n e l e k t r o n i s c h g e l d i s d e c h i p k n i p. D e z e i s d o o r g a a n s i n g e b o u w d i n e e n b a n k p a s. 95

3 D e c h i p k n i p w o r d t o p g e l a d e n i n e e n o p e n b a a r o p l a a d p u n t o f t h u i s ( m e t b e h u l p v a n een speciaal apparaatje), waarbij een bedrag van de betaalrekening naar de chipk n i p w o r d t o v e r g e h e v e l d. O m e l e k t r o n i s c h t e k u n n e n b e t a l e n m o e t e r e e n c h i p l e z e r b i j h e t v e r k o o p p u n t a a n w e z i g z i j n. D e z e l e e s t h e t s a l d o o p d e k a a r t e n b o e k t d e betaling af. De ontvanger krijgt de betaling als elektronisch geld bijgeschreven in de chiplezer en kan het op gezette tijden laten bijschrijven op een b e t a a l r e k e n i n g. E e n a n d e r e vorm van een elektronische portemonnee is de losse (prepaid) chipkaart. D e z e k a n, i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e c h i p k n i p, n i e t w o r d e n o p g e l a d e n. E e n v o o r b e e l d h i e r v a n i s een telefoonkaart. 3. Giraal geld Het girale geld bestaat alleen in de administratie van de bank en van de rekeninghouder. Door middel van een b e t a a l r e k e n i n g b i j e e n b a n k k a n m e t g i r a a l g e l d w o r d e n b e t a a l d. E e n b e t a l i n g i s p a s v o l t o o i d w a n n e e r h e t g e l d o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e ontvanger is bijgeschreven. Op het girale betaalproces wordt hierna verder ingegaan. Het omzetten van chartaal geld in giraal geld en andersom, wordt ook wel s u b s t i t u t i e genoemd. 96

4 Het girale betaalproces Om giraal te betalen is het bezit van een betaalrekening ( o o k w e l p r i v é - r e k e n i n g genoemd) van de klant bij een bank noodzakelijk. Onder bepaalde omstandigheden brengen sommige banken éénmalig openingskosten i n r e k e n i n g a a n d e k l a n t. Om een betaalrekening te openen wordt een aantal stappen doorlopen: 1. D e k l a n t t o o n t e e n g e l d i g l e g i t i m a t i e b e w i j s ( e e n g e l d i g p a s p o o r t, e e n g e l d i g N e d e r l a n d s r i j b e w i j s, e e n N e d e r l a n d s e i d e n t i t e i t s k a a r t, e e n i d e n t i t e i t s b e w i j s a f g e g e v e n o p g r o n d v a n d e v r e e m d e l i n g e n w e t ) z o d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e klant door de bank kan worden vastgesteld. D e g e l d i g h e i d v a n h e t l e g i t i m a t i e b e w i j s k a n w o r d e n g e t o e t s t a a n d e h a n d v a n het eerdergenoemde VIS-systeem en het financiële verleden getoetst kan worden via het CKI van het BKR en het eerdergenoemde EVA-systeem. 2. De volgende gegevens van de klant worden doorgaans in het computersysteem van de bank opgenomen: NAW-gegevens ( n a a m, a d r e s e n w o o n p l a a t s ), geboortedatum, nationaliteit, wel of niet ingezetene van Nederland en beroep. 3. Er wordt door de computer een rekeningnummer toegekend aan de klant. 4. Een rekening-courantovereenkomst, dit is een contract tussen de klant en de b a n k m e t d a a r i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n b e i d e p a r t i j e n, w o r d t a f g e d r u k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e k l a n t. H i e r m e e v e r k l a a r t d e k l a n t t e v e n s a k k o o r d t e g a a n met de Algemene Voorwaarden van de bank, deze worden daarom tegelijkert i j d m e t h e t c o n t r a c t o v e r h a n d i g d a a n d e k l a n t. I n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n z i j n, o n d e r a n d e r e, d e a l g e m e n e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e k l a n t e n v a n d e b a n k, d e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j v e r l i e s o f d i e f s t a l v a n b e t a a l p r o d u c t e n e n klachtenprocedures te vinden. Hiernaast wordt een handtekeningenkaart g e t e k e n d d o o r d e k l a n t, w a a r d o o r z i j n h a n d t e k e n i n g i n h e t s y s t e e m v a n d e b a n k w o r d t o p g e n o m e n e n w a n n e e r n o d i g d o o r m e d e w e r k e r s v a n d e b a n k gecontroleerd kan worden op gelijkenis. 5. Het rekeningnummer wordt geactiveerd door de bank en een bankpas wordt a a n g e v r a a g d. D e p a s w o r d t a a n d e k l a n t t o e g e s t u u r d e n d i e n t d o o r d e k l a n t b i j e e n b a n k k a n t o o r v o o r g e b r u i k g e a c t i v e e r d t e w o r d e n. H i e r b i j z e t d e k l a n t terplekke zijn handtekening op de bankpas. Wa n n e e r d e k l a n t g e b r u i k w i l m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m v i a i n t e r n e t t e b a n k i e r e n, w o r d t h i e r e e n a p a r t c o n t r a c t v o o r a f g e s l o t e n. Wa n n e e r d e k l a n t e r v o o r k i e s t o m n i e t via internet te bankieren, dan ontvangt hij doorgaans een aantal overschrijvingsformulieren. Een b e t a a l r e k e n i n g k a n t e v e n s o p n a a m v a n m e e r d e r e r e k e n i n g h o u d e r s w o r d e n geopend, dit heet een en/of-rekening of een compte-joint (cj). In dit geval dient er naast de rekening-courantovereenkomst tevens een cj-verkaring te worden ondertek e n d d o o r d e r e k e n i n g h o u d e r s, w a a r i n z i j a a n g e v e n d a t z i j b e i d e n i n d i v i d u e e l v o l l e d i g aansprakelijk zijn voor eventuele saldotekorten. 97

5 Een betaalrekeninghouder kan ook een ander machtigen om transacties via zijn betaalr e k e n i n g u i t t e v o e r e n a l s o f d e z e p e r s o o n e e n r e k e n i n g h o u d e r w a s. D i t k a n v i a i n t e r n e t en tevens op papier aan de hand van de zogenoemde groene kaart. H e t i n t r e k k e n v a n een machtiging gebeurt met de rode kaart en het terugboeken van foutief afgeschreven bedragen met een gele kaart. De gemachtigde mag echter geen wijzigingen in de rekening-courantovereenkomst a a n b r e n g e n e n d u s g e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e r e k e n i n g h o u d e r o p e n e n o f o p h e f f e n of een machtiging aanvragen. De betaalrekening heeft de volgende functies voor de particuliere klant: 1. betalen en ontvangen 2. verzorgen van saldo- en transactie-informatie 1. en ontvangen Wa n n e e r e e n k l a n t b e t a a l t m e t g i r a a l g e l d d a n g e e f t h i j z i j n b a n k o p d r a c h t o m e e n bedrag van zijn betaalrekening over te boeken naar de betaalrekening van de ontvanger. Giraal betalen is mogelijk bij verkooppunten (winkels) met behulp van toonbankproducten (toonbankbetaling) en op afstand met behulp van betaalinstrumenten. Toonbankproducten To o n b a n k p r o d u c t e n w o r d e n g e b r u i k t o m t e b e t a l e n i n w i n k e l s ( k o o p o p l o c a t i e ). Munten, bankbiljetten en de eerder genoemde elektronische portemonnees (b a n k p a s met chipknip/chipkaart) behoren dus tot de toonbankproducten. Verder kan op locatie betaald worden met: Een bankpas (ook wel bekend als betaalpas, pinpas en soms als debitcard) Deze pas bevat een magneetstrip met informatie over de b e t a a l r e k e n i n g, d i e d o o r d e b e t a a l a u t o m a a t ( B E A ) g e l e z e n w o r d t. O p d e p a s z e l f s t a a t o n d e r a n d e r e h e t r e k e n i n g n u m m e r, h e t p a s n u m m e r e n d e g e l d i g h e i d s d u u r v a n d e p a s v e r m e l d. Voor het bezit van een b a n k p a s b r e n g t d e b a n k d o o r g a a n s e e n k l e i n e j a a r l i j k s e b i j d r a g e b i j d e k l a n t i n r e k e n i n g. S o m m i g e b a n k e n g e v e n b a n k p a s s e n u i t d i e a l l e e n i n N e d e r l a n d g e b r u i k t k u n n e n w o r d e n, d e z e z i j n g r a t i s. A l s b e v e i l i g i n g van betalingen bij BEA s en geldopnamen bij GEA s wordt hierbij door de automaten om een vier-cijferige pincode gevraagd. Een creditcard De creditcard is ook een b a n k p a s w a a r m e e g i r a a l b e t a a l d k a n w o r d e n. Creditcards worden uitgegeven door een creditcardmaatschappij ( z o a l s V i s a en Mastercard). De met de creditcard betaalde bedragen worden - in tegenstelling tot betalingen met een reguliere bankpas- niet direct, maar op een vast moment ineens van de b e t a a l r e k e n i n g a f g e s c h r e v e n ( m e e s t a l a a n h e t e i n d e v a n d e m a a n d ). Vo o r h e t t e r u g b o e k e n v a n b e t a a l d e b e d r a g e n, b i j v o o r b e e l d i n h e t geval van niet-geleverde maar wel betaalde goederen of misbruik van de creditcard door een derde, hebben de meeste creditcardverstrekkers een chargebackregeling. 98

6 Aan het verkrijgen van een c r e d i t c a r d z i j n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n, zoals het meerderjarig zijn van de klant en het regulier ontvangen van bedragen op de b e t a a l r e k e n i n g. C r e d i t c a r d s w o r d e n v a a k g e b r u i k t v o o r b e t a l i n g e n i n het buitenland, aangezien in winkels in het buitenland Nederlandse bankpass e n m e e s t a l n i e t g e a c c e p t e e r d w o r d e n. I n N e d e r l a n d k a n b i j d e m e e s t e k l e i n e winkels niet met c r e d i t c a r d b e t a a l d w o r d e n, m a a r w o r d e n d e c r e d i t c a r d s i n h e t a l g e m e e n g e a c c e p t e e r d b i j h o r e c a g e l e g e n h e d e n e n b i j w i n k e l s w a a r i n e e n s grote uitgaven worden gedaan. Er moet dan een creditcardlezer bij het verkooppunt aanwezig zijn. Voor het bezit van de c r e d i t c a r d e n v o o r b e t a l i n g e n b u i t e n d e E U w o r d e n k o s t e n b i j d e c r e d i t c a r d h o u d e r i n r e k e n i n g g e b r a c h t. O o k b i j h e t gebruik van de c r e d i t c a r d v o o r g e l d o p n a m e n b i j G E A s, w a a r v o o r e e n p i n c o d e n o d i g i s, w o r d e n k o s t e n i n r e k e n i n g g e b r a c h t. Er zijn verschillende soorten creditcards: bank cards: d e z e w o r d e n d o o r d e v e r s c h i l l e n d e b a n k e n u i t g e g e v e n i n samenwerking met een creditcardmaatschappij. co-branded cards: deze worden door andere bedrijven dan banken uitgegeven in samenwerking met een c r e d i t c a r d m a a t s c h a p p i j ( b i j v o o r b e e l d d e ANWB Visacard). affinity cards: dit zijn co-branded cards waarbij door gebruik ervan automatisch een bepaald liefdadigheidsdoel financieel gesteund wordt. t&e cards ( t r a v e l & e n t e r t a i n m e n t c a r d s ) : d e z e z i j n d o o r g a a n s r e l a t i e f duur, gericht op klanten met hogere inkomens en bieden veel bestedingsruimte aan de creditcardhouder (bijvoorbeeld American Express). private label cards: d e z e k l a n t e n k a a r t e n m e t b e t a a l f a c i l i t e i t w o r d e n d o o r e e n b e d r i j f i n e i g e n b e h e e r u i t g e g e v e n ( b i j v o o r b e e l d d e B i j e n k o r f Va s t e Klantenkaart). Een cheque In Nederland wordt van de cheques in het algemeen alleen nog de reischeque ( travellercheque) als betaalmiddel gehanteerd. Een t r a v e l l e r c h e q u e i s e e n p a p i e r e n b e t a a l o p d r a c h t d i e d o o r g a a n s i n h e t b u i t e n l a n d w o r d t g e b r u i k t e n d i e bij een bank kan worden ingewisseld voor geld. De reischeque is een gedekte (ook wel gegarandeerde) cheque. D i t h o u d t i n d a t d e b a n k d i e d e c h e q u e h e e f t uitgegeven garant staat voor de verzilvering e r v a n, o n g e a c h t h e t r e k e n i n g s a l d o van de betaler. Bij verkooppunten in het buitenland kan de klant doorgaans met de r e i s c h e q u e b e t a l e n. D e o n t v a n g e r v a n d e c h e q u e v e r z i l v e r t d e z e v e r v o l g e n s. O o k k a n d e k l a n t d e c h e q u e z e l f v e r z i l v e r e n b i j e e n b a n k i n h e t b u i t e n l a n d. H i j dient hierbij vaak de nota, die hij ontvangt bij de aankoop van de cheques bij een bank in Nederland, te tonen. 99

7 Betaalinstrumenten Er zijn verschillende b e t a a l i n s t r u m e n t e n, w a a r m e e d e r e k e n i n g h o u d e r o p a f s t a n d betaalopdrachten kan geven aan de bank: Schriftelijk: optisch leesbare overschrijving (OLO): B e t a l i n g s o p d r a c h t f o r m u l i e r w a a r o p d e g e g e v e n s v a n d e r e k e n i n g h o u d e r z i j n v o o r g e d r u k t. D e g e g e v e n s v a n d e b e g u n s t i g d e e n h e t b e d r a g m o e t e n nog worden ingevuld door de rekeninghouder. optisch leesbare acceptgiro (OLA): B e t a l i n g s o p d r a c h t f o r m u l i e r d a t d o o r e e n b e d r i j f w o r d t v e r z o n d e n a a n e e n b e t a l e r. H i e r o p z i j n z o w e l d e g e g e v e n s v a n d e b e g u n s t i g d e ( h e t b e d r i j f ), het bedrag en het betalingskenmerk weergegeven. Soms zijn ook de gegevens van de betaler al ingevuld. telefonisch overboeken: Voor het telefonisch doorgeven van overboekingen dient de klant zich te kunnen identificeren door middel van zijn rekeningnummer in combinatie met een persoonlijke toegangscode of het telefoonnummer waarvandaan hij belt. telebankieren: Te l e b a n k i e r e n i s b a n k i e r e n v i a s o f t w a r e v a n d e b a n k d i e d e k l a n t i n s t a l l e e r t o p z i j n c o m p u t e r. D i t b e t a a l i n s t r u m e n t w o r d t i n t o e n e m e n d e m a t e v e r v a n g e n d o o r internetbankieren. internetbankieren: I n t e r n e t b a n k i e r e n i s b a n k i e r e n v i a d e w e b s i t e v a n d e b a n k. H i e r v o o r i s e e n speciaal apparaatje nodig dat de bankpasgegevens van de klant leest. In combinatie met de pincode van zijn bankpas heeft de klant toegang tot zijn persoonl i j k e w e b s i t e w a a r h i j o v e r b o e k i n g e n k a n o p g e v e n. Mobiel bankieren: Internetbankieren via een mobiele telefoon wordt mobiel bankieren genoemd. incasso: Hiermee wordt een ander gemachtigd om eenmalig een vastgesteld bedrag van d e r e k e n i n g v a n d e b e t a l e r a f t e s c h r i j v e n. E e n i n c a s s o g e e f t d e o n t v a n g e r d e meeste zekerheid van het ontvangen van zijn geld. Naast de toonbankbetalingen en de betalingen op afstand met b e t a a l i n s t r u m e n t e n v a n de bank, zijn er ook verkooppunten op internet waar betalingen worden verricht. Bij de handel via verkooppunten op internet (e-commerce) w o r d t g e b r u i k g e m a a k t v a n d e r e e d s b e s p r o k e n b e t a a l m o g e l i j k h e d e n, m a a r d e b e t a l i n g k a n o o k v i a i n t e r n e t v e r l o p e n. H i e r v o o r z i j n v e r s c h i l l e n d e m o g e l i j k h e d e n z o a l s o n l i n e b e t a a l s y s t e m e n ( z o a l s I d e a l e n Paypal) en online betaling met c r e d i t c a r d. I n v e r b a n d m e t d e g r o t e t o e g a n k e l i j k h e i d v a n i n t e r n e t s i t e s z i j n e r v e r s c h i l l e n d e b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n o n t w i k k e l d ( z o a l s U C A F e n SSL) om de veiligheid van betalen via internet te waarborgen. N a a s t d e l o s s e ( e e n m a l i g e ) b e t a l i n g e n, z i j n e r b e t a l i n g e n d i e h e r h a a l d e l i j k u i t g e v o e r d d i e n e n t e w o r d e n, z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o v e r m a k e n v a n h u u r o f h e t b e t a l e n v a n d e t e l e f o o n r e k e n i n g. 100

8 Voor het uitvoeren van deze herhaaldelijke betalingen zijn er verschillende mogelijkheden: periodieke overboeking (PO): Hierbij krijgt de bank opdracht van de klant om een vast bedrag met vaste regelmaat over te boeken naar een bepaalde ontvanger. automatische incasso: Een machtiging van een betaler, die een (zakelijke) ontvanger toestemming geeft om periodiek geld van de b e t a a l r e k e n i n g v a n d e b e t a l e r n a a r z i j n e i g e n rekening over te boeken. Ook kan het handig zijn om betaalopdrachten die in de toekomst moeten worden uitgev o e r d, v a n t e v o r e n o p t e g e v e n ( t e a g e n d e r e n ). V i a d e t e l e f o o n, i n t e r n e t b a n k i e r e n e n mobiel bankieren is het mogelijk om zowel betalingen die direct moeten worden uitgevoerd, als periodieke en uitgestelde betalingen door te geven. 2. Verzorgen van saldo- en transactie-informatie De bank informeert de rekeninghouder met bankafschriften (rekeningafschriften) over d e s t a n d v a n d e r e k e n i n g. D i t b a n k a f s c h r i f t w o r d t n a a r k e u z e v a n d e k l a n t e e n m a a l p e r week, twee weken, eenmaal per maand (of helemaal niet) verstuurd en geeft i n f o r m a t i e o v e r h e t o u d e s a l d o, d e m u t a t i e s ( b i j - e n a f s c h r i j v i n g e n ) e n h e t n i e u w e s a l d o v a n d e r e k e n i n g. O o k v e r s t r e k t d e b a n k e e n j a a r l i j k s f i n a n c i e e l o v e r z i c h t a a n d e r e k e n i n g h o u d e r t e n b e h o e v e v a n z i j n b e l a s t i n g a a n g i f t e. D e r e k e n i n g h o u d e r k a n z i j n rekeningsaldo tussentijds opvragen via geldautomaat, (mobiele) telefoon en telebankieren. Via internetbankieren en mobiel bankieren heeft hij niet alleen toegang tot informatie over zijn saldo, maar tot alle informatie over zijn b e t a a l r e k e n i n g d i e t e v e n s op de papieren afschriften staat. Hierdoor worden deze afschriften in principe overbodig voor de klant die via internet bankiert. Bij de meeste betaalrekeningen is een tijdelijke debetstand (negatief saldo van de b e t a a l r e k e n i n g ) m o g e l i j k. M e e r d e r j a r i g e r e k e n i n g h o u d e r s k u n n e n h i e r v o o r e e n kredietfaciliteit (de mogelijkheid om meer geld op te nemen dan het saldo van de betaalrekening toelaat) bij hun bank aanvragen. Het saldo van de rekening en de kredietlimiet tezamen bepalen de bestedingsruimte (de ruimte die de rekeninghouder heeft om bedragen van zijn rekening af te laten schrijven of op te nemen). De banken bieden in het algemeen verschillende soorten betaalrekeningen aan: Vo o r j o n g e r e n t o t 1 2 j a a r z i j n e r b e t a a l r e k e n i n g e n w a a r b i j t o e s t e m m i n g v a n d e ouders van de rekeninghouder nodig is bij het uitvoeren van transacties. Vo o r j o n g e r e n t u s s e n 1 2 e n 1 8 j a a r z i j n e r b e t a a l r e k e n i n g e n w a a r b i j e r g e e n kredietfaciliteit wordt geboden (de rekeninghouder mag niet rood staan op zijn betaalrekening). Voor studenten zijn er betaalrekeningen waarbij een (beperkte) k r e d i e t f a c i l i t e i t wordt geboden en de kosten van de bankpas en c r e d i t c a r d r e l a t i e f l a a g z i j n. 101

9 D e k o r t i n g e n w o r d e n g e g e v e n o m d e s t u d e n t e n t e g e m o e t t e k o m e n e n o m h e n m e t h e t oog op de toekomst als klant aan de bank te binden. Een voorwaarde is doorgaans dat de studiefinanciering van de student op de betaalrekening gestort wordt. De overige klanten krijgen een gewone b e t a a l r e k e n i n g a a n g e b o d e n. De k r e d i e t l i m i e t k a n h i e r b i j r u i m e r z i j n d a n b i j d e s t u d e n t e n r e k e n i n g e n e n d e kosten van bankpas en creditcard zijn doorgaans hoger. Betalingscircuits Aangezien er geen girale betalingen mogelijk zijn zonder tussenkomst van (vaak twee verschillende) banken zijn er binnen Nederland vier betalingscircuits actief: het Postbank-circuit (ook wel girocircuit) het bankencircuit het Nationaal Betalingscircuit (NBC) het betalingscircuit van De Nederlandsche Bank (DNB-circuit) Een betalingscircuit is een geautomatiseerde centrale die betalingsopdrachten verwerkt, waarbij rekeningnummers en N AW - g e g e v e n s v o l g e n s e e n b e p a a l d e s y s t e m a t i e k w o r d e n g e a d m i n i s t r e e r d. B i n n e n h e t P o s t b a n k - c i r c u i t w o r d e n b e t a l i n g e n e n o v e r b o e k i n g e n t u s s e n P o s t b a n k r e k e n i n g h o u d e r s a d m i n i s t r a t i e f v e r w e r k t e n e r v l o e i t hierbij dus geen geld naar andere banken (deze betaalstroom heet het concernverkeer). Alle andere banken zijn aangesloten bij het bankencircuit. Overboekingen en betalingen tussen de hierbij aangesloten banken heet circuitverkeer. Ve r w e r k i n g s c e n t r a l e Equens (voorheen Interpay) is in dit circuit verantwoordelijk voor de clearing. Dit is h e t b e r e k e n e n v a n d e b e d r a g e n d i e d e v e r s c h i l l e n d e b a n k e n a a n e l k a a r v e r s c h u l d i g d z i j n n a h e t v e r w e r k e n v a n a l l e o v e r b o e k i n g e n e n b e t a l i n g e n. D e s a l d i d i e u i t d e z e b e r e k e n i n g v o l g e n d i e n e n v e r v o l g e n s o v e r e n w e e r v o l d a a n t e w o r d e n d o o r d e b a n k e n. Overboekingen en betalingen die tussen het Postbank- en het bankencircuit geschieden vallen onder de noemer circuitoverschrijdend verkeer. H e t N B C i s d e v e r b i n d i n g t u s s e n h e t P o s t b a n k - e n h e t b a n k e n c i r c u i t. E e n e n a n d e r w o r d t h i e r n a s c h e m a t i s c h weergegeven. Tenslotte is er het DNB-circuit. Alle Nederlandse banken, andere financiële instellingen, het Rijk en buitenlandse centrale banken hebben een rekening bij DNB en alleen de overboekingen en betalingen tussen D N B e n h a a r r e k e n i n g h o u d e r s w o r d e n b i n n e n d i t c i r c u i t v e r w e r k t. Na ontvangst van de clearingcijfers van Equens wordt de settlement (de overboekingen van de bij de clearing berekende saldi) door D N B u i t g e v o e r d, m e t b e h u l p v a n h e t zogeheten TOP-systeem. De clearing en settlement vinden elk half uur plaats. De particuliere rekeninghouders vallen hier buiten (het DNB-circuit is een gesloten circuit) en daarom is het DNB-circuit niet in de figuur hierna opgenomen. 102

10 Tgv girorekeningouder girorekeninghouder Betaalopdracht girorekeninghouder POSTBANK Tgv bankrekeninghouder NBC Tgv girorekeninhouder Betaalopdracht bankrekeninghouder Bankkantoor equens bankrekeninghouder Tgv bankrekeninghouder Bankkantoor Buitenlands betalingsverkeer Buitenlandtransacties (overboekingen van een Nederlands ingezetene naar een niet- Nederlands i n g e z e t e n e e n a n d e r s o m ) w o r d e n u i t g e v o e r d v i a d e w e d e r z i j d s e r e k e n i n g e n die de internationaal opererende banken in de wereld bij elkaar aanhouden: Nostrorekeningen: rekeningen die Nederlandse banken bij buitenlandse banken aanhouden. Lororekeningen: rekeningen die buitenlandse banken bij Nederlandse banken aanhouden. I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g o v e r d e i n t e r n a t i o n a l e b e t a l i n g e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e correspondentbanken (banken uit verschillende landen die rekeningen bij elkaar aanhouden) vindt plaats via het telecommunicatienetwerk S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). S.W.I.F.T. is een wereldwijd netwerk van computers van internationaal opererende banken ten behoeve van onderlinge informatiev o o r z i e n i n g. H i e r n a a s t b e s t a a t e r e e n s e t t l e m e n t s y s t e e m v a n b a n k e n d i e z i j n a a n g e s l o t e n b i j h e t ESCB (het Europees Stelsel van Centrale B a n k e n ), d a t Ta r g e t h e e t. Het eerdergenoemde TOP-systeem van D N B i s h i e r o p a a n g e s l o t e n. Vo o r h e t o p d r a c h t geven tot een buitenlandse betaling zijn - naast telefonisch en via internet overboeken - internationale overboekingsformulieren en bankcheques bij de bank verkrijgbaar. Buitenlandse betalingen en ontvangsten groter dan dienen aan DNB gemeld te worden. De t o o n b a n k p r o d u c t e n v o o r b u i t e n l a n d t r a n s a c t i e s z i j n c o n t a n t g e l d, t r a v e l l e r c h e q u e s, sommige Nederlandse betaalpassen en creditcards. Een c o n s u m e n t k a n i n N e d e r l a n d euro s voor vreemde valuta ( v r e e m d e m u n t e e n h e i d ) i n w i s s e l e n b i j d e b a n k e n e n G W K ( g r e n s w i s s e l k a n t o r e n ). 103

11 De altijd aan verandering onderhevige - w i s s e l k o e r s v a n d e e u r o m e t d e b e t r e f f e n d e valuta is hierbij van belang. De wisselkoers i s d e p r i j s v a n e e n v r e e m d e m u n t e e n h e i d uitgedrukt in de nationale munteenheid. De w i s s e l k o e r s d i e g e p u b l i c e e r d w o r d t i s v a a k een gemiddelde van de aankoopkoers en de verkoopkoers van banken. De aankoopkoers (ook wel biedkoers g e n o e m d ) i s d e p r i j s d i e d e b a n k o f h e t w i s s e l k a n t o o r v o o r een vreemde valuta wil betalen. De verkoopkoers (ook wel laatkoers g e n o e m d ) i s d e prijs die klanten voor een vreemde valuta moeten betalen. Voorbeeld valutawisseltransactie Daniëlle gaat op vakantie naar Zweden, waar de m u n t e e n h e i d d e Z w e e d s e K r o o n ( S E K ) i s. Z i j w i l i n N e d e r l a n d a l v a s t e u r o w i s s e l e n v o o r h a a r v a k a n t i e. Op de website van haar bank bekijkt ze de w i s s e l k o e r s. Ze ziet dat de a a n k o o p k o e r s 1 E U R = 9, 3 7 S E K i s e n de verkoopkoers 1 EUR = 9,36 SEK. Voor Daniëlle is de v e r k o o p k o e r s r e l e v a n t, a a n g e z i e n z i j v a n d e b a n k d e Zweedse Kronen gaat kopen en de bank dus verkoopt. Zij kan met 1 euro 9,36 SEK kopen. Als zij nu 150 euro wisselt, zal zij hiervoor SEK terugkrijgen. BETALEN IN EUROPA B e t a l e n b i n n e n d e E u r o p e s e U n i e i s e e n o n d e r w e r p w a a r a l j a r e n a a n g e w e r k t w o r d t. A l l e r e e r s t w e r d e n d e k o s t e n v a n e e n P I N - t r a n s a c t i e v a n a f j u l i a l g e l i j k g e t r o k k e n : v o o r P I N n e n i n e e n a n d e r e l i d s t a a t m o g e n g e e n h o g e r e k o s t e n i n r e k e n i n g g e b r a c h t w o r d e n d a n i n h e t e i g e n l a n d. H e t z e l f d e g e l d t s i n d s j u n i v o o r o v e r b o e k i n g e n n a a r e e n a n d e r E U - l a n d. D a t k a n n a t u u r l i j k a l l e e n m a a r a l s d e k o s t e n v o o r d e b a n k e n o o k g e l i j k z i j n, o n g e a c h t o f h e t e e n b i n n e n l a n d s e o f e e n b u i t e n l a n d s e o v e r b o e k i n g i s. O m d a a r v o o r t e z o r g e n w a s e e n e f f i c i ë n t e r e E u r o p e s e i n f r a s t r u c t u u r v o o r b e t a l i n g e n n o d i g. De banken werken daar samen aan in de European Payments Council (EPC). Single Euro Payment Area (SEPA) De bedoeling is om te komen tot één Europees betaalgebied: een S i n g l e E u r o Payment Area (SEPA). De officiële start van SEPA was op 28 januari 2008: toen werd d e E u r o p e s e o v e r s c h r i j v i n g g e ï n t r o d u c e e r d. O p d a t m o m e n t k w a m e n t e r m e n a l s B I C i n IBAN in ons betalingsvocabulaire. BIC staat voor Bank Identifier Code, de code waarmee de lokale bank wordt aangeduid. IBAN staat voor I n t e r n a t i o n a l B a n k A c c o u n t Number. D a t n u m m e r g a a n w e s t r a k s o o k g e b r u i k e n v o o r d e b e t a a l o p d r a c h t e n m e t d e n i e u w e E u r o p e s e p r o d u c t e n, o o k v o o r e e n b i n n e n l a n d s e o v e r b o e k i n g. H e t n u m m e r bevat in Nederland 18 tekens, maar dat varieert per land. 104

Tarieven Private Banking Staalbankiers

Tarieven Private Banking Staalbankiers Tarieven Private Banking Staalbankiers Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Euro Vreemde Valuta Rekening Pakketprijs 50,- per kwartaal 15,- per kwartaal Betaalpas Zie betaalpas

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Europees betalingsverkeer 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

11,50 excl. BTW per afschrift

11,50 excl. BTW per afschrift Tarievenoverzicht Betalingsverkeer Zakelijk Staal Rekening Zakelijk Euro Vreemde Valuta Rekening Zakelijk Pakketprijs Transactiekosten Zie overzicht Zie overzicht Betaalpas Zie betaalpas n.v.t. Creditcard

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017 Voorwaarden Betalen Moneyou Go September 2017 Algemeen Moneyou B.V. - heet in deze voorwaarden ook Moneyou; - is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; - biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Particulier betalingsverkeer 2016. Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards

Particulier betalingsverkeer 2016. Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2016 Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Rabo DirectPakket met Rabo WereldPas extra Rabo WereldPas Rabo BaseCard 1 /RaboCard extra

Nadere informatie

Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES

Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Indicatoren Versie 1.0 Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Op basis van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES dienen instellingen (melders) ongebruikelijke

Nadere informatie

Tarieven Private Banking VOLGENDE >>

Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking Staalbankiers per 1 juli 2013 Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Vreemde valuta rekening Pakketprijs 60,- per kwartaal

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave 1. Onderwerp en voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening 2.1. Waarvoor kunnen u

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening

Nadere informatie

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) krediet-, effecten- en belegginginstellingen, geldtransactiekantoren 1 augustus 2008 Voor alle indicatoren

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden 1.3. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

Mogelijkheden van de Privérekening

Mogelijkheden van de Privérekening Betalen Meer voor minder Betalen Tegenwoordig heeft iedereen wel een bankrekening. Hoe uw bankrekening eruit ziet, hangt af van uw wensen. Het gaat immers om meer dan alleen een overzicht van ontvangsten,

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 3247 NL April 2016 Inhoudsopgave bij de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden?

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten Productkenmerken van Betalen voor Consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten Productkenmerken van Betalen voor Consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Januari 2018 Inhoudsopgave Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten Productkenmerken van Betalen voor Consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Algemeen Rabo OndernemersPakket 1 (ROP) per maand 7,90 ROP met Startersvoordeel 2 per maand 2,40 Rabo VerenigingsPakket 3 per maand 7,50 Rekening-Courant

Nadere informatie

Betaaldiensten Particulieren

Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Januari 2015 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending

Nadere informatie

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8 tarieven zakelijk betalingsverkeer 2012 Blad 1 van 8 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso via Internet Bankieren/Access Online 0,082

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Overstap service. Overstap service. Overstap service. Overstap service. Deze kaart versturen in een gesloten en gefrankeerde envelop

Overstap service. Overstap service. Overstap service. Overstap service. Deze kaart versturen in een gesloten en gefrankeerde envelop Ik heb een nieuw betaalrekeningnummer per / / (datum invullen). Wilt u s.v.p. mijn rekeningnummer per omgaande aanpassen in uw administratie. Dank voor uw medewerking. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij ING. Met dit kostenoverzicht weet u

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 305 Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011 Blad 1 van 6, juli 2011 In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaal rekening(en) en over de betaaldiensten en

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Informatiewijzer Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief BTW, tenzij

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden 1.3. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken 72074 Oktober 2016 Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij ING. Met dit kostenoverzicht weet u

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaal rekening(en) en over de betaaldiensten en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Digitaal Incassomachtigen. April 2015

Bijzondere voorwaarden Digitaal Incassomachtigen. April 2015 Bijzondere voorwaarden Digitaal Incassomachtigen April 2015 Algemene bepalingen 1 Uitleg gebruikte woorden Veel van de woorden die wij in deze voorwaarden gebruiken, worden uitgelegd in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011 Blad 1 van 6, juli 2011 In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon.

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon. Betalen in Europa Wat zijn de nieuwe SEPA betaalmiddelen? Hoe gebruikt u de SEPA betaalmiddelen? Wat is IBAN en BIC? Grenzeloos betalen binnen Europa! Alle betalingen in Europa op dezelfde manier. Dat

Nadere informatie

dat ik met een medewerker van de bank een afspraak kan maken om bijvoorbeeld een rekening te openen of andere geldzaken te regelen.

dat ik met een medewerker van de bank een afspraak kan maken om bijvoorbeeld een rekening te openen of andere geldzaken te regelen. Cp4 Bankzaken De meeste banken in Nederland hebben automaten waar u veel geldzaken kunt regelen. U kunt bij een automaat geld opnemen en geld storten. U kunt ook een afspraak maken met iemand van de bank

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Voorwaarden JongWijs Pakket

Voorwaarden JongWijs Pakket Voorwaarden JongWijs Pakket Dit zijn de Voorwaarden JongWijs Pakket. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor het JongWijs Pakket. Bijvoorbeeld dat u als wettelijk vertegenwoordiger het JongWijs

Nadere informatie

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017 Informatieblad Moneyou Go 7 november 2017 INHOUD ALGEMEEN Moneyou B.V. heet in deze voorwaarden ook Moneyou; is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk betalen

Informatiewijzer Zakelijk betalen Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk betalen Hoofdstuk De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

zelf Internet Bankieren

zelf Internet Bankieren zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg 2 zelf Internet Bankieren Wij vinden het fijn dat u Internet Bankieren gebruikt en helpen u graag op weg. Daarom leest u in deze handleiding hoe u bepaalde

Nadere informatie

De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen.

De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen. Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 december 2010 In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief

Nadere informatie

Uw checklist - vervolg Vanaf het moment dat de Overstapservice ingaat. Checklist Verzenden Overstapkaarten. Controleren van rekeningafschriften

Uw checklist - vervolg Vanaf het moment dat de Overstapservice ingaat. Checklist Verzenden Overstapkaarten. Controleren van rekeningafschriften Uw checklist - vervolg Vanaf het moment dat de Overstapservice ingaat Checklist Verzenden Overstapkaarten Controleren van rekeningafschriften op bij- en afschrijvingen die zijn doorgeleid Opmerkingen Wacht

Nadere informatie

Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken

Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken Te rapporteren betalingstransacties: Betalingstransacties aan tegenpartijen worden geïnitieerd door niet-mfi s of door betalingsdienstaanbieders

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven SEPA Girale bijschrijving Overboeking 0,15 Finbox 0,15 Acceptgiro 0,30 R-transactie overboeking (rekening gecrediteerd) 4 0,35

Nadere informatie

ING Corporate Card Programma Instructies voor kaarthouders

ING Corporate Card Programma Instructies voor kaarthouders ING Corporate Card Programma Instructies voor kaarthouders Uw ING Corporate Card De ING Corporate Card wordt u aangeboden door uw werkgever en is bedoeld voor zakelijke uitgaven. Op deze manier kunnen

Nadere informatie

Klantbelang Centraal - Betalen

Klantbelang Centraal - Betalen Versie 0.8 22-3-2016 Inleiding In het betalingsverkeer is veel geregeld via afspraken die gelden voor de hele sector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wetgeving die o.m. eisen stelt aan de wijze van communicatie

Nadere informatie

Betaaldiensten Zaken

Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2015 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven

Nadere informatie

Rabo StudentenPakket. 'Daarmee bankier ik goedkoop en gemakkelijk'

Rabo StudentenPakket. 'Daarmee bankier ik goedkoop en gemakkelijk' Studeer je, of ben je van plan dat te gaan doen, dan kun je met het Rabo StudentenPakket voordelig en gemakkelijk bankieren. Je moet wel je studiefinanciering op deze rekening storten 1, maar dan is zo'n

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer

Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer November 2015 Introductie Staalbankiers scherpt haar private banking strategie verder aan met een nadrukkelijke focus op haar kernactiviteiten vermogensbeheer

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Deutsche Bank  Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven SEPA Girale bijschrijving Overboeking 0,15 Finbox 0,15 Acceptgiro 0,30 R-transactie overboeking (rekening gecrediteerd) 4 0,35

Nadere informatie

MINISTERIËLE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

MINISTERIËLE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties Zoek regelingen op overheid.nl Sint Maarten MINISTERIËLE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties Wetstechnische

Nadere informatie

Overstapservice. Eenvoudig veranderen van betaalrekening

Overstapservice. Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstappen naar de ING De Overstapservice Eenvoudig veranderen van betaalrekening De Overstapservice maakt overstappen van de ene bank naar de andere

Nadere informatie

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA (Single Euro Payments Area) komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank. Bankieren vanuit uw stoel Tel. (0475) 500 500 Dichtbij, betrokken en toonaangevend Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.nl/roermond-echt Dit wilt u Zo werkt het Waar Opmerking Algemene informatie en advies

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten pagina l van 2 zeist@zeist.nl - Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen: Tanja Knopperts zeist@zeist.nl 18-2-2010 11:41 Doorgest. : Ledenbrief

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Reglement Privérekeningen

Reglement Privérekeningen Reglement Privérekeningen Dit is het Reglement Privérekeningen van de ASN Bank. In dit reglement leest u wat u nodig heeft om te betalen en wat u moet weten over betalen en uw betaalrekening. Dit Reglement

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig?

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig? Internet bankieren Is bankieren via internet veilig? In de eerste plaats is veiligheid uw eigen verantwoordelijkheid: u moet toegangscodes (uw pincode of gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden, goed

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen,

Nadere informatie

Betaaldiensten Sectie Ondernemingsrecht Amsterdam Bauke Falkena 28 april 2009

Betaaldiensten Sectie Ondernemingsrecht Amsterdam Bauke Falkena 28 april 2009 Betaaldiensten Sectie Ondernemingsrecht Amsterdam Bauke Falkena 28 april 2009 Te behandelen onderwerpen Hoofdlijnen, structuur en onderwerp PSD Toepassingsgebied en vergunningsplicht PSD Reikwijdte Betaaldienstaanbieders

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending schriftelijke

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie