I n l e i d i n g C h a r t a a l g e l d E l e k t r o n i s c h g e l d G i r a a l g e l d 1. C h a r ta a l G E l d d i s p o s i t i e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I n l e i d i n g C h a r t a a l g e l d E l e k t r o n i s c h g e l d G i r a a l g e l d 1. C h a r ta a l G E l d d i s p o s i t i e"

Transcriptie

1 I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p b e t a l e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende vormen van geld het girale betaalproces de verschillende toonbankproducten en betaalinstrumenten de betalingscircuits het buitenlands betalingsverkeer d e h o o f d l i j n e n v a n d e w e t g e v i n g o p h e t g e b i e d v a n b e t a l e n 94

2 Inleiding Jeroen heeft gisteren met zijn c r e d i t c a r d e e n n i e u w e a u t o gekocht en is op weg naar de supermarkt. Op de parkeerp l a a t s a a n g e k o m e n s t o p t h i j z i j n c h i p k n i p i n d e p a r k e e r m e t e r o m h e t b e n o d i g d e p a r k e e r g e l d t e v o l d o e n. B i j d e k a s s a v a n de supermarkt twijfelt hij of hij zal pinnen; zal hij zijn contante geld bewaren voor in de kroeg vanavond? Keuze genoeg als het om betalen gaat! G e l d h e e f t v e r s c h i l l e n d e f u n c t i e s ( r u i l m i d d e l, r e k e n m i d d e l e n o p p o t m i d d e l ) e n k o m t i n verschillende hoedanigheden voor in het dagelijks leven. Er zijn daarom ook verschill e n d e p r o d u c t e n m e t b e h u l p w a a r v a n m e n k a n b e t a l e n. E r w o r d t h i e r b i j o n d e r s c h e i d gemaakt in betaalinstrumenten en toonbankproducten, hierop wordt later ingegaan. De drie verschijningsvormen van geld zijn: 1. Chartaal geld: contant geld (bankbiljetten en munten). 2. Elektronisch geld: g e l d d a t i s o p g e s l a g e n i n e e n e l e k t r o n i s c h e p o r t e m o n n e e (ook wel digitaal geld genoemd). 3. Giraal geld: geld dat op een betaalrekening staat. H e t i s v o o r v e r k o p e r s w e t t e l i j k v e r p l i c h t o m c o n t a n t g e l d a a n t e n e m e n v a n k o p e r s, v o o r g i r a a l e n e l e k t r o n i s c h g e l d g e l d t d i t n i e t. M e t n a m e g i r a a l g e l d w o r d t e c h t e r a l o m geaccepteerd. 1. Chartaal geld D e o v e r h e i d h e e f t c h a r t a a l g e l d t o t w e t t i g b e t a a l m i d d e l b e n o e m d b i n n e n h e t e i g e n land of de eigen regio. Zo is binnen de Europese Unie de euro het wettige betaalm i d d e l, m a a r d e d o l l a r b i j v o o r b e e l d n i e t. E e n k l a n t k a n ( e e n g e d e e l t e v a n ) h e t s a l d o van zijn bankrekening omzetten naar chartaal geld door middel van een dispositie (kasopname). Dit kan op twee manieren: bij kleine bedragen: de klant kan geld opnemen met zijn b a n k p a s b i j e e n geldautomaat (GEA). Gastgebruik, dat wil zeggen een opname bij een automaat van een andere bank, is hierbij (eenmaal per etmaal) een mogelijkheid. bij grote bedragen: de klant kan op vertoon van zijn legitimatiebewijs geld opnemen bij de kasbalie van de bank. H e t o m z e t t e n v a n c h a r t a a l n a a r g i r a a l g e l d, o o k w e l a f s t o r t e n g e n o e m d, k o m t b i j particuliere klanten niet veel voor. 2. Elektronisch geld E e n v o r m v a n e l e k t r o n i s c h g e l d i s d e c h i p k n i p. D e z e i s d o o r g a a n s i n g e b o u w d i n e e n b a n k p a s. 95

3 D e c h i p k n i p w o r d t o p g e l a d e n i n e e n o p e n b a a r o p l a a d p u n t o f t h u i s ( m e t b e h u l p v a n een speciaal apparaatje), waarbij een bedrag van de betaalrekening naar de chipk n i p w o r d t o v e r g e h e v e l d. O m e l e k t r o n i s c h t e k u n n e n b e t a l e n m o e t e r e e n c h i p l e z e r b i j h e t v e r k o o p p u n t a a n w e z i g z i j n. D e z e l e e s t h e t s a l d o o p d e k a a r t e n b o e k t d e betaling af. De ontvanger krijgt de betaling als elektronisch geld bijgeschreven in de chiplezer en kan het op gezette tijden laten bijschrijven op een b e t a a l r e k e n i n g. E e n a n d e r e vorm van een elektronische portemonnee is de losse (prepaid) chipkaart. D e z e k a n, i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e c h i p k n i p, n i e t w o r d e n o p g e l a d e n. E e n v o o r b e e l d h i e r v a n i s een telefoonkaart. 3. Giraal geld Het girale geld bestaat alleen in de administratie van de bank en van de rekeninghouder. Door middel van een b e t a a l r e k e n i n g b i j e e n b a n k k a n m e t g i r a a l g e l d w o r d e n b e t a a l d. E e n b e t a l i n g i s p a s v o l t o o i d w a n n e e r h e t g e l d o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e ontvanger is bijgeschreven. Op het girale betaalproces wordt hierna verder ingegaan. Het omzetten van chartaal geld in giraal geld en andersom, wordt ook wel s u b s t i t u t i e genoemd. 96

4 Het girale betaalproces Om giraal te betalen is het bezit van een betaalrekening ( o o k w e l p r i v é - r e k e n i n g genoemd) van de klant bij een bank noodzakelijk. Onder bepaalde omstandigheden brengen sommige banken éénmalig openingskosten i n r e k e n i n g a a n d e k l a n t. Om een betaalrekening te openen wordt een aantal stappen doorlopen: 1. D e k l a n t t o o n t e e n g e l d i g l e g i t i m a t i e b e w i j s ( e e n g e l d i g p a s p o o r t, e e n g e l d i g N e d e r l a n d s r i j b e w i j s, e e n N e d e r l a n d s e i d e n t i t e i t s k a a r t, e e n i d e n t i t e i t s b e w i j s a f g e g e v e n o p g r o n d v a n d e v r e e m d e l i n g e n w e t ) z o d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e klant door de bank kan worden vastgesteld. D e g e l d i g h e i d v a n h e t l e g i t i m a t i e b e w i j s k a n w o r d e n g e t o e t s t a a n d e h a n d v a n het eerdergenoemde VIS-systeem en het financiële verleden getoetst kan worden via het CKI van het BKR en het eerdergenoemde EVA-systeem. 2. De volgende gegevens van de klant worden doorgaans in het computersysteem van de bank opgenomen: NAW-gegevens ( n a a m, a d r e s e n w o o n p l a a t s ), geboortedatum, nationaliteit, wel of niet ingezetene van Nederland en beroep. 3. Er wordt door de computer een rekeningnummer toegekend aan de klant. 4. Een rekening-courantovereenkomst, dit is een contract tussen de klant en de b a n k m e t d a a r i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n b e i d e p a r t i j e n, w o r d t a f g e d r u k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e k l a n t. H i e r m e e v e r k l a a r t d e k l a n t t e v e n s a k k o o r d t e g a a n met de Algemene Voorwaarden van de bank, deze worden daarom tegelijkert i j d m e t h e t c o n t r a c t o v e r h a n d i g d a a n d e k l a n t. I n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n z i j n, o n d e r a n d e r e, d e a l g e m e n e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e k l a n t e n v a n d e b a n k, d e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j v e r l i e s o f d i e f s t a l v a n b e t a a l p r o d u c t e n e n klachtenprocedures te vinden. Hiernaast wordt een handtekeningenkaart g e t e k e n d d o o r d e k l a n t, w a a r d o o r z i j n h a n d t e k e n i n g i n h e t s y s t e e m v a n d e b a n k w o r d t o p g e n o m e n e n w a n n e e r n o d i g d o o r m e d e w e r k e r s v a n d e b a n k gecontroleerd kan worden op gelijkenis. 5. Het rekeningnummer wordt geactiveerd door de bank en een bankpas wordt a a n g e v r a a g d. D e p a s w o r d t a a n d e k l a n t t o e g e s t u u r d e n d i e n t d o o r d e k l a n t b i j e e n b a n k k a n t o o r v o o r g e b r u i k g e a c t i v e e r d t e w o r d e n. H i e r b i j z e t d e k l a n t terplekke zijn handtekening op de bankpas. Wa n n e e r d e k l a n t g e b r u i k w i l m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m v i a i n t e r n e t t e b a n k i e r e n, w o r d t h i e r e e n a p a r t c o n t r a c t v o o r a f g e s l o t e n. Wa n n e e r d e k l a n t e r v o o r k i e s t o m n i e t via internet te bankieren, dan ontvangt hij doorgaans een aantal overschrijvingsformulieren. Een b e t a a l r e k e n i n g k a n t e v e n s o p n a a m v a n m e e r d e r e r e k e n i n g h o u d e r s w o r d e n geopend, dit heet een en/of-rekening of een compte-joint (cj). In dit geval dient er naast de rekening-courantovereenkomst tevens een cj-verkaring te worden ondertek e n d d o o r d e r e k e n i n g h o u d e r s, w a a r i n z i j a a n g e v e n d a t z i j b e i d e n i n d i v i d u e e l v o l l e d i g aansprakelijk zijn voor eventuele saldotekorten. 97

5 Een betaalrekeninghouder kan ook een ander machtigen om transacties via zijn betaalr e k e n i n g u i t t e v o e r e n a l s o f d e z e p e r s o o n e e n r e k e n i n g h o u d e r w a s. D i t k a n v i a i n t e r n e t en tevens op papier aan de hand van de zogenoemde groene kaart. H e t i n t r e k k e n v a n een machtiging gebeurt met de rode kaart en het terugboeken van foutief afgeschreven bedragen met een gele kaart. De gemachtigde mag echter geen wijzigingen in de rekening-courantovereenkomst a a n b r e n g e n e n d u s g e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e r e k e n i n g h o u d e r o p e n e n o f o p h e f f e n of een machtiging aanvragen. De betaalrekening heeft de volgende functies voor de particuliere klant: 1. betalen en ontvangen 2. verzorgen van saldo- en transactie-informatie 1. en ontvangen Wa n n e e r e e n k l a n t b e t a a l t m e t g i r a a l g e l d d a n g e e f t h i j z i j n b a n k o p d r a c h t o m e e n bedrag van zijn betaalrekening over te boeken naar de betaalrekening van de ontvanger. Giraal betalen is mogelijk bij verkooppunten (winkels) met behulp van toonbankproducten (toonbankbetaling) en op afstand met behulp van betaalinstrumenten. Toonbankproducten To o n b a n k p r o d u c t e n w o r d e n g e b r u i k t o m t e b e t a l e n i n w i n k e l s ( k o o p o p l o c a t i e ). Munten, bankbiljetten en de eerder genoemde elektronische portemonnees (b a n k p a s met chipknip/chipkaart) behoren dus tot de toonbankproducten. Verder kan op locatie betaald worden met: Een bankpas (ook wel bekend als betaalpas, pinpas en soms als debitcard) Deze pas bevat een magneetstrip met informatie over de b e t a a l r e k e n i n g, d i e d o o r d e b e t a a l a u t o m a a t ( B E A ) g e l e z e n w o r d t. O p d e p a s z e l f s t a a t o n d e r a n d e r e h e t r e k e n i n g n u m m e r, h e t p a s n u m m e r e n d e g e l d i g h e i d s d u u r v a n d e p a s v e r m e l d. Voor het bezit van een b a n k p a s b r e n g t d e b a n k d o o r g a a n s e e n k l e i n e j a a r l i j k s e b i j d r a g e b i j d e k l a n t i n r e k e n i n g. S o m m i g e b a n k e n g e v e n b a n k p a s s e n u i t d i e a l l e e n i n N e d e r l a n d g e b r u i k t k u n n e n w o r d e n, d e z e z i j n g r a t i s. A l s b e v e i l i g i n g van betalingen bij BEA s en geldopnamen bij GEA s wordt hierbij door de automaten om een vier-cijferige pincode gevraagd. Een creditcard De creditcard is ook een b a n k p a s w a a r m e e g i r a a l b e t a a l d k a n w o r d e n. Creditcards worden uitgegeven door een creditcardmaatschappij ( z o a l s V i s a en Mastercard). De met de creditcard betaalde bedragen worden - in tegenstelling tot betalingen met een reguliere bankpas- niet direct, maar op een vast moment ineens van de b e t a a l r e k e n i n g a f g e s c h r e v e n ( m e e s t a l a a n h e t e i n d e v a n d e m a a n d ). Vo o r h e t t e r u g b o e k e n v a n b e t a a l d e b e d r a g e n, b i j v o o r b e e l d i n h e t geval van niet-geleverde maar wel betaalde goederen of misbruik van de creditcard door een derde, hebben de meeste creditcardverstrekkers een chargebackregeling. 98

6 Aan het verkrijgen van een c r e d i t c a r d z i j n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n, zoals het meerderjarig zijn van de klant en het regulier ontvangen van bedragen op de b e t a a l r e k e n i n g. C r e d i t c a r d s w o r d e n v a a k g e b r u i k t v o o r b e t a l i n g e n i n het buitenland, aangezien in winkels in het buitenland Nederlandse bankpass e n m e e s t a l n i e t g e a c c e p t e e r d w o r d e n. I n N e d e r l a n d k a n b i j d e m e e s t e k l e i n e winkels niet met c r e d i t c a r d b e t a a l d w o r d e n, m a a r w o r d e n d e c r e d i t c a r d s i n h e t a l g e m e e n g e a c c e p t e e r d b i j h o r e c a g e l e g e n h e d e n e n b i j w i n k e l s w a a r i n e e n s grote uitgaven worden gedaan. Er moet dan een creditcardlezer bij het verkooppunt aanwezig zijn. Voor het bezit van de c r e d i t c a r d e n v o o r b e t a l i n g e n b u i t e n d e E U w o r d e n k o s t e n b i j d e c r e d i t c a r d h o u d e r i n r e k e n i n g g e b r a c h t. O o k b i j h e t gebruik van de c r e d i t c a r d v o o r g e l d o p n a m e n b i j G E A s, w a a r v o o r e e n p i n c o d e n o d i g i s, w o r d e n k o s t e n i n r e k e n i n g g e b r a c h t. Er zijn verschillende soorten creditcards: bank cards: d e z e w o r d e n d o o r d e v e r s c h i l l e n d e b a n k e n u i t g e g e v e n i n samenwerking met een creditcardmaatschappij. co-branded cards: deze worden door andere bedrijven dan banken uitgegeven in samenwerking met een c r e d i t c a r d m a a t s c h a p p i j ( b i j v o o r b e e l d d e ANWB Visacard). affinity cards: dit zijn co-branded cards waarbij door gebruik ervan automatisch een bepaald liefdadigheidsdoel financieel gesteund wordt. t&e cards ( t r a v e l & e n t e r t a i n m e n t c a r d s ) : d e z e z i j n d o o r g a a n s r e l a t i e f duur, gericht op klanten met hogere inkomens en bieden veel bestedingsruimte aan de creditcardhouder (bijvoorbeeld American Express). private label cards: d e z e k l a n t e n k a a r t e n m e t b e t a a l f a c i l i t e i t w o r d e n d o o r e e n b e d r i j f i n e i g e n b e h e e r u i t g e g e v e n ( b i j v o o r b e e l d d e B i j e n k o r f Va s t e Klantenkaart). Een cheque In Nederland wordt van de cheques in het algemeen alleen nog de reischeque ( travellercheque) als betaalmiddel gehanteerd. Een t r a v e l l e r c h e q u e i s e e n p a p i e r e n b e t a a l o p d r a c h t d i e d o o r g a a n s i n h e t b u i t e n l a n d w o r d t g e b r u i k t e n d i e bij een bank kan worden ingewisseld voor geld. De reischeque is een gedekte (ook wel gegarandeerde) cheque. D i t h o u d t i n d a t d e b a n k d i e d e c h e q u e h e e f t uitgegeven garant staat voor de verzilvering e r v a n, o n g e a c h t h e t r e k e n i n g s a l d o van de betaler. Bij verkooppunten in het buitenland kan de klant doorgaans met de r e i s c h e q u e b e t a l e n. D e o n t v a n g e r v a n d e c h e q u e v e r z i l v e r t d e z e v e r v o l g e n s. O o k k a n d e k l a n t d e c h e q u e z e l f v e r z i l v e r e n b i j e e n b a n k i n h e t b u i t e n l a n d. H i j dient hierbij vaak de nota, die hij ontvangt bij de aankoop van de cheques bij een bank in Nederland, te tonen. 99

7 Betaalinstrumenten Er zijn verschillende b e t a a l i n s t r u m e n t e n, w a a r m e e d e r e k e n i n g h o u d e r o p a f s t a n d betaalopdrachten kan geven aan de bank: Schriftelijk: optisch leesbare overschrijving (OLO): B e t a l i n g s o p d r a c h t f o r m u l i e r w a a r o p d e g e g e v e n s v a n d e r e k e n i n g h o u d e r z i j n v o o r g e d r u k t. D e g e g e v e n s v a n d e b e g u n s t i g d e e n h e t b e d r a g m o e t e n nog worden ingevuld door de rekeninghouder. optisch leesbare acceptgiro (OLA): B e t a l i n g s o p d r a c h t f o r m u l i e r d a t d o o r e e n b e d r i j f w o r d t v e r z o n d e n a a n e e n b e t a l e r. H i e r o p z i j n z o w e l d e g e g e v e n s v a n d e b e g u n s t i g d e ( h e t b e d r i j f ), het bedrag en het betalingskenmerk weergegeven. Soms zijn ook de gegevens van de betaler al ingevuld. telefonisch overboeken: Voor het telefonisch doorgeven van overboekingen dient de klant zich te kunnen identificeren door middel van zijn rekeningnummer in combinatie met een persoonlijke toegangscode of het telefoonnummer waarvandaan hij belt. telebankieren: Te l e b a n k i e r e n i s b a n k i e r e n v i a s o f t w a r e v a n d e b a n k d i e d e k l a n t i n s t a l l e e r t o p z i j n c o m p u t e r. D i t b e t a a l i n s t r u m e n t w o r d t i n t o e n e m e n d e m a t e v e r v a n g e n d o o r internetbankieren. internetbankieren: I n t e r n e t b a n k i e r e n i s b a n k i e r e n v i a d e w e b s i t e v a n d e b a n k. H i e r v o o r i s e e n speciaal apparaatje nodig dat de bankpasgegevens van de klant leest. In combinatie met de pincode van zijn bankpas heeft de klant toegang tot zijn persoonl i j k e w e b s i t e w a a r h i j o v e r b o e k i n g e n k a n o p g e v e n. Mobiel bankieren: Internetbankieren via een mobiele telefoon wordt mobiel bankieren genoemd. incasso: Hiermee wordt een ander gemachtigd om eenmalig een vastgesteld bedrag van d e r e k e n i n g v a n d e b e t a l e r a f t e s c h r i j v e n. E e n i n c a s s o g e e f t d e o n t v a n g e r d e meeste zekerheid van het ontvangen van zijn geld. Naast de toonbankbetalingen en de betalingen op afstand met b e t a a l i n s t r u m e n t e n v a n de bank, zijn er ook verkooppunten op internet waar betalingen worden verricht. Bij de handel via verkooppunten op internet (e-commerce) w o r d t g e b r u i k g e m a a k t v a n d e r e e d s b e s p r o k e n b e t a a l m o g e l i j k h e d e n, m a a r d e b e t a l i n g k a n o o k v i a i n t e r n e t v e r l o p e n. H i e r v o o r z i j n v e r s c h i l l e n d e m o g e l i j k h e d e n z o a l s o n l i n e b e t a a l s y s t e m e n ( z o a l s I d e a l e n Paypal) en online betaling met c r e d i t c a r d. I n v e r b a n d m e t d e g r o t e t o e g a n k e l i j k h e i d v a n i n t e r n e t s i t e s z i j n e r v e r s c h i l l e n d e b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n o n t w i k k e l d ( z o a l s U C A F e n SSL) om de veiligheid van betalen via internet te waarborgen. N a a s t d e l o s s e ( e e n m a l i g e ) b e t a l i n g e n, z i j n e r b e t a l i n g e n d i e h e r h a a l d e l i j k u i t g e v o e r d d i e n e n t e w o r d e n, z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o v e r m a k e n v a n h u u r o f h e t b e t a l e n v a n d e t e l e f o o n r e k e n i n g. 100

8 Voor het uitvoeren van deze herhaaldelijke betalingen zijn er verschillende mogelijkheden: periodieke overboeking (PO): Hierbij krijgt de bank opdracht van de klant om een vast bedrag met vaste regelmaat over te boeken naar een bepaalde ontvanger. automatische incasso: Een machtiging van een betaler, die een (zakelijke) ontvanger toestemming geeft om periodiek geld van de b e t a a l r e k e n i n g v a n d e b e t a l e r n a a r z i j n e i g e n rekening over te boeken. Ook kan het handig zijn om betaalopdrachten die in de toekomst moeten worden uitgev o e r d, v a n t e v o r e n o p t e g e v e n ( t e a g e n d e r e n ). V i a d e t e l e f o o n, i n t e r n e t b a n k i e r e n e n mobiel bankieren is het mogelijk om zowel betalingen die direct moeten worden uitgevoerd, als periodieke en uitgestelde betalingen door te geven. 2. Verzorgen van saldo- en transactie-informatie De bank informeert de rekeninghouder met bankafschriften (rekeningafschriften) over d e s t a n d v a n d e r e k e n i n g. D i t b a n k a f s c h r i f t w o r d t n a a r k e u z e v a n d e k l a n t e e n m a a l p e r week, twee weken, eenmaal per maand (of helemaal niet) verstuurd en geeft i n f o r m a t i e o v e r h e t o u d e s a l d o, d e m u t a t i e s ( b i j - e n a f s c h r i j v i n g e n ) e n h e t n i e u w e s a l d o v a n d e r e k e n i n g. O o k v e r s t r e k t d e b a n k e e n j a a r l i j k s f i n a n c i e e l o v e r z i c h t a a n d e r e k e n i n g h o u d e r t e n b e h o e v e v a n z i j n b e l a s t i n g a a n g i f t e. D e r e k e n i n g h o u d e r k a n z i j n rekeningsaldo tussentijds opvragen via geldautomaat, (mobiele) telefoon en telebankieren. Via internetbankieren en mobiel bankieren heeft hij niet alleen toegang tot informatie over zijn saldo, maar tot alle informatie over zijn b e t a a l r e k e n i n g d i e t e v e n s op de papieren afschriften staat. Hierdoor worden deze afschriften in principe overbodig voor de klant die via internet bankiert. Bij de meeste betaalrekeningen is een tijdelijke debetstand (negatief saldo van de b e t a a l r e k e n i n g ) m o g e l i j k. M e e r d e r j a r i g e r e k e n i n g h o u d e r s k u n n e n h i e r v o o r e e n kredietfaciliteit (de mogelijkheid om meer geld op te nemen dan het saldo van de betaalrekening toelaat) bij hun bank aanvragen. Het saldo van de rekening en de kredietlimiet tezamen bepalen de bestedingsruimte (de ruimte die de rekeninghouder heeft om bedragen van zijn rekening af te laten schrijven of op te nemen). De banken bieden in het algemeen verschillende soorten betaalrekeningen aan: Vo o r j o n g e r e n t o t 1 2 j a a r z i j n e r b e t a a l r e k e n i n g e n w a a r b i j t o e s t e m m i n g v a n d e ouders van de rekeninghouder nodig is bij het uitvoeren van transacties. Vo o r j o n g e r e n t u s s e n 1 2 e n 1 8 j a a r z i j n e r b e t a a l r e k e n i n g e n w a a r b i j e r g e e n kredietfaciliteit wordt geboden (de rekeninghouder mag niet rood staan op zijn betaalrekening). Voor studenten zijn er betaalrekeningen waarbij een (beperkte) k r e d i e t f a c i l i t e i t wordt geboden en de kosten van de bankpas en c r e d i t c a r d r e l a t i e f l a a g z i j n. 101

9 D e k o r t i n g e n w o r d e n g e g e v e n o m d e s t u d e n t e n t e g e m o e t t e k o m e n e n o m h e n m e t h e t oog op de toekomst als klant aan de bank te binden. Een voorwaarde is doorgaans dat de studiefinanciering van de student op de betaalrekening gestort wordt. De overige klanten krijgen een gewone b e t a a l r e k e n i n g a a n g e b o d e n. De k r e d i e t l i m i e t k a n h i e r b i j r u i m e r z i j n d a n b i j d e s t u d e n t e n r e k e n i n g e n e n d e kosten van bankpas en creditcard zijn doorgaans hoger. Betalingscircuits Aangezien er geen girale betalingen mogelijk zijn zonder tussenkomst van (vaak twee verschillende) banken zijn er binnen Nederland vier betalingscircuits actief: het Postbank-circuit (ook wel girocircuit) het bankencircuit het Nationaal Betalingscircuit (NBC) het betalingscircuit van De Nederlandsche Bank (DNB-circuit) Een betalingscircuit is een geautomatiseerde centrale die betalingsopdrachten verwerkt, waarbij rekeningnummers en N AW - g e g e v e n s v o l g e n s e e n b e p a a l d e s y s t e m a t i e k w o r d e n g e a d m i n i s t r e e r d. B i n n e n h e t P o s t b a n k - c i r c u i t w o r d e n b e t a l i n g e n e n o v e r b o e k i n g e n t u s s e n P o s t b a n k r e k e n i n g h o u d e r s a d m i n i s t r a t i e f v e r w e r k t e n e r v l o e i t hierbij dus geen geld naar andere banken (deze betaalstroom heet het concernverkeer). Alle andere banken zijn aangesloten bij het bankencircuit. Overboekingen en betalingen tussen de hierbij aangesloten banken heet circuitverkeer. Ve r w e r k i n g s c e n t r a l e Equens (voorheen Interpay) is in dit circuit verantwoordelijk voor de clearing. Dit is h e t b e r e k e n e n v a n d e b e d r a g e n d i e d e v e r s c h i l l e n d e b a n k e n a a n e l k a a r v e r s c h u l d i g d z i j n n a h e t v e r w e r k e n v a n a l l e o v e r b o e k i n g e n e n b e t a l i n g e n. D e s a l d i d i e u i t d e z e b e r e k e n i n g v o l g e n d i e n e n v e r v o l g e n s o v e r e n w e e r v o l d a a n t e w o r d e n d o o r d e b a n k e n. Overboekingen en betalingen die tussen het Postbank- en het bankencircuit geschieden vallen onder de noemer circuitoverschrijdend verkeer. H e t N B C i s d e v e r b i n d i n g t u s s e n h e t P o s t b a n k - e n h e t b a n k e n c i r c u i t. E e n e n a n d e r w o r d t h i e r n a s c h e m a t i s c h weergegeven. Tenslotte is er het DNB-circuit. Alle Nederlandse banken, andere financiële instellingen, het Rijk en buitenlandse centrale banken hebben een rekening bij DNB en alleen de overboekingen en betalingen tussen D N B e n h a a r r e k e n i n g h o u d e r s w o r d e n b i n n e n d i t c i r c u i t v e r w e r k t. Na ontvangst van de clearingcijfers van Equens wordt de settlement (de overboekingen van de bij de clearing berekende saldi) door D N B u i t g e v o e r d, m e t b e h u l p v a n h e t zogeheten TOP-systeem. De clearing en settlement vinden elk half uur plaats. De particuliere rekeninghouders vallen hier buiten (het DNB-circuit is een gesloten circuit) en daarom is het DNB-circuit niet in de figuur hierna opgenomen. 102

10 Tgv girorekeningouder girorekeninghouder Betaalopdracht girorekeninghouder POSTBANK Tgv bankrekeninghouder NBC Tgv girorekeninhouder Betaalopdracht bankrekeninghouder Bankkantoor equens bankrekeninghouder Tgv bankrekeninghouder Bankkantoor Buitenlands betalingsverkeer Buitenlandtransacties (overboekingen van een Nederlands ingezetene naar een niet- Nederlands i n g e z e t e n e e n a n d e r s o m ) w o r d e n u i t g e v o e r d v i a d e w e d e r z i j d s e r e k e n i n g e n die de internationaal opererende banken in de wereld bij elkaar aanhouden: Nostrorekeningen: rekeningen die Nederlandse banken bij buitenlandse banken aanhouden. Lororekeningen: rekeningen die buitenlandse banken bij Nederlandse banken aanhouden. I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g o v e r d e i n t e r n a t i o n a l e b e t a l i n g e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e correspondentbanken (banken uit verschillende landen die rekeningen bij elkaar aanhouden) vindt plaats via het telecommunicatienetwerk S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). S.W.I.F.T. is een wereldwijd netwerk van computers van internationaal opererende banken ten behoeve van onderlinge informatiev o o r z i e n i n g. H i e r n a a s t b e s t a a t e r e e n s e t t l e m e n t s y s t e e m v a n b a n k e n d i e z i j n a a n g e s l o t e n b i j h e t ESCB (het Europees Stelsel van Centrale B a n k e n ), d a t Ta r g e t h e e t. Het eerdergenoemde TOP-systeem van D N B i s h i e r o p a a n g e s l o t e n. Vo o r h e t o p d r a c h t geven tot een buitenlandse betaling zijn - naast telefonisch en via internet overboeken - internationale overboekingsformulieren en bankcheques bij de bank verkrijgbaar. Buitenlandse betalingen en ontvangsten groter dan dienen aan DNB gemeld te worden. De t o o n b a n k p r o d u c t e n v o o r b u i t e n l a n d t r a n s a c t i e s z i j n c o n t a n t g e l d, t r a v e l l e r c h e q u e s, sommige Nederlandse betaalpassen en creditcards. Een c o n s u m e n t k a n i n N e d e r l a n d euro s voor vreemde valuta ( v r e e m d e m u n t e e n h e i d ) i n w i s s e l e n b i j d e b a n k e n e n G W K ( g r e n s w i s s e l k a n t o r e n ). 103

11 De altijd aan verandering onderhevige - w i s s e l k o e r s v a n d e e u r o m e t d e b e t r e f f e n d e valuta is hierbij van belang. De wisselkoers i s d e p r i j s v a n e e n v r e e m d e m u n t e e n h e i d uitgedrukt in de nationale munteenheid. De w i s s e l k o e r s d i e g e p u b l i c e e r d w o r d t i s v a a k een gemiddelde van de aankoopkoers en de verkoopkoers van banken. De aankoopkoers (ook wel biedkoers g e n o e m d ) i s d e p r i j s d i e d e b a n k o f h e t w i s s e l k a n t o o r v o o r een vreemde valuta wil betalen. De verkoopkoers (ook wel laatkoers g e n o e m d ) i s d e prijs die klanten voor een vreemde valuta moeten betalen. Voorbeeld valutawisseltransactie Daniëlle gaat op vakantie naar Zweden, waar de m u n t e e n h e i d d e Z w e e d s e K r o o n ( S E K ) i s. Z i j w i l i n N e d e r l a n d a l v a s t e u r o w i s s e l e n v o o r h a a r v a k a n t i e. Op de website van haar bank bekijkt ze de w i s s e l k o e r s. Ze ziet dat de a a n k o o p k o e r s 1 E U R = 9, 3 7 S E K i s e n de verkoopkoers 1 EUR = 9,36 SEK. Voor Daniëlle is de v e r k o o p k o e r s r e l e v a n t, a a n g e z i e n z i j v a n d e b a n k d e Zweedse Kronen gaat kopen en de bank dus verkoopt. Zij kan met 1 euro 9,36 SEK kopen. Als zij nu 150 euro wisselt, zal zij hiervoor SEK terugkrijgen. BETALEN IN EUROPA B e t a l e n b i n n e n d e E u r o p e s e U n i e i s e e n o n d e r w e r p w a a r a l j a r e n a a n g e w e r k t w o r d t. A l l e r e e r s t w e r d e n d e k o s t e n v a n e e n P I N - t r a n s a c t i e v a n a f j u l i a l g e l i j k g e t r o k k e n : v o o r P I N n e n i n e e n a n d e r e l i d s t a a t m o g e n g e e n h o g e r e k o s t e n i n r e k e n i n g g e b r a c h t w o r d e n d a n i n h e t e i g e n l a n d. H e t z e l f d e g e l d t s i n d s j u n i v o o r o v e r b o e k i n g e n n a a r e e n a n d e r E U - l a n d. D a t k a n n a t u u r l i j k a l l e e n m a a r a l s d e k o s t e n v o o r d e b a n k e n o o k g e l i j k z i j n, o n g e a c h t o f h e t e e n b i n n e n l a n d s e o f e e n b u i t e n l a n d s e o v e r b o e k i n g i s. O m d a a r v o o r t e z o r g e n w a s e e n e f f i c i ë n t e r e E u r o p e s e i n f r a s t r u c t u u r v o o r b e t a l i n g e n n o d i g. De banken werken daar samen aan in de European Payments Council (EPC). Single Euro Payment Area (SEPA) De bedoeling is om te komen tot één Europees betaalgebied: een S i n g l e E u r o Payment Area (SEPA). De officiële start van SEPA was op 28 januari 2008: toen werd d e E u r o p e s e o v e r s c h r i j v i n g g e ï n t r o d u c e e r d. O p d a t m o m e n t k w a m e n t e r m e n a l s B I C i n IBAN in ons betalingsvocabulaire. BIC staat voor Bank Identifier Code, de code waarmee de lokale bank wordt aangeduid. IBAN staat voor I n t e r n a t i o n a l B a n k A c c o u n t Number. D a t n u m m e r g a a n w e s t r a k s o o k g e b r u i k e n v o o r d e b e t a a l o p d r a c h t e n m e t d e n i e u w e E u r o p e s e p r o d u c t e n, o o k v o o r e e n b i n n e n l a n d s e o v e r b o e k i n g. H e t n u m m e r bevat in Nederland 18 tekens, maar dat varieert per land. 104

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa SEPA single euro payments area Gemakkelijker betalen in Europa Inhoud Inleiding 1. SEPA de Europese invalshoek Waarom Europees betalingsverkeer? Gelijke standaarden en regels Hoeveel landen doen mee? Wat

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Stap voor stap bankieren. Samen sterker

Stap voor stap bankieren. Samen sterker Stap voor stap bankieren Samen sterker Belangrijke telefoonnummers Inhoudsopgave +31 (0)88 722 6767 Bent u uw bankpas kwijt en wilt u uw bankpas laten blokkeren? Interhelp (088) 722 6767 Vanuit het buitenland

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 3.0 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten focus Een special issue over de betaal- en effectenmarkt van het Focusgebied betalingsverkeer op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Den Haag, 30 september 2010 Inhoudsopgave: Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 2. Introductie emissiehandel 5 3. Analyse fraude met emissierechten

Nadere informatie

SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING?

SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING? Treasury management Ontwikkelingen in het Europees betalingsverkeer SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING? Steeds vaker vallen uitnodigingen in de bus voor seminars over SEPA. Ook verschijnen

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk betalen

Informatiewijzer Zakelijk betalen Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk betalen Hoofdstuk De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie