PGS 28 en 30, versie 2011 RWS-Infomil Schakeldag (rev.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PGS 28 en 30, versie 2011 RWS-Infomil Schakeldag 3-12-2013 (rev.1)"

Transcriptie

1 PGS 28 en 30, versie 2011 RWS-Infomil Schakeldag (rev.1) Brandstof opslag en aflevering benzine -stations (ondergrondse tanks) en kleine installaties (bovengrondse tanks) in het kort Raadpleeg altijd officiele tekst voor zekerheid! Doel / Boodschap Met elkaar. Bedrijven Bevoegde gezagen/overheid Branche Burgers/klanten. niet tegen elkaar 1

2 Op diverse sheets van deze presentatie staat in de rechterbovenhoek een gele of blauwe ballon met een link naar de Activiteitenregeling (AR). Blauw als het voorschrift als tekst in de AR staat. Geel als de artikelen direct linken naar het voorschrift in de PGS, in de presentatie is deze tekst ook zoveel mogelijk in het geel geschreven. Activiteitenbesluit: Standaard milieuvoorschriften voor een bedrijven met standaard activiteiten, voor een ieder gelijk. Dus geen specifieke vergunning. LET OP VERGANGSRECHT (artikel 6.11) Kader Het BARIM noemt ook uitzonderingen (zie art.1.2 (type C) die verwijst naar bijlage 1 van het BOR, cat 5.4): -Tanks 150m3> -Benzine (25m3>) bij bunkerstations -Onbemande openbare aflevering, nabij (<20m) bebouwing van derden -Druk-/perssystemen -Aftappen van LPG uit LPG tanks. BARIM of Milieuvergunning: wettelijke grondslag RARIM: De regeling, waarna het BARIM verwijst BRL-K903: Technische richtlijnen voor de bouw van tankinstallaties (bovengronds en ondergronds) PGS: Gebruikersrichtlijnen ten behoeve van veiligheid en milieu. 2

3 BARIM JA/NEE? Geen BARIM > WABO > BOR/MOR > deze verwijzen naar normdocumenten > BBT (PGS/BRL etc). Echter: Activiteit gelijk aan BARIM > dan RARIM en de verwijzingen naar artikelen van bijvoorbeeld PGS 28 en/of 30. BARIM/RARIM Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (link) Afleveren van vloeibare brandstof, mengsmering en aardgas ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer Opslaan van vloeibare brandstof en afgewerkte olie in ondergrondse opslagtanks Opslaan van stoffen in opslagtanks Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen Afleveren van vloeibare brandstoffen en aardgas voor eigen gebruik en niet-openbare verkoop aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer 3

4 BRL 903/08 - Deel I Inhoudsopgave 1.2 Toepassingsgebied HOOFDGEBIEDEN ONDERGRONDS: A) Installatie/onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-k1 en k2 B) Installatie/onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-k3 en k4 C) Installatie/onderhoud ondergrondse tankinstallaties chemische producten BOVENGRONDS D) Installatie/onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-k3 en k4 E) Installatie/onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-k2 F) Installatie/onderhoud bovengrondse tankinstallaties chemische producten CNG G) Installatie/onderhoud bovengrondse tankinstallaties CNG-producten BRL 903/08 - Deel I Inhoudsopgave 1.2 Toepassingsgebied Aanvullende DEELGEBIEDEN voor installatie en onderhoud voor: 1) Bepaling bodemweerstand en ontwerp KB 2) Leidingen, ondergronds (semi-) flexibele kunststof kern 3) Leidingen, ondergronds (semi-) flexibele metalen kern 4) Lekdetectiesystemen 5) Elektronische niveaumeetsystemen 6) Leidingen, staal met gelaste verbindingen 7) Persleidingen ondergronds 8) Persleidingen bovengronds 9) Ontwerp tankinstallaties in (petro-)chemie 10) Tankinstallaties in terp, uitpandig 11) Fabriceren van vulpuntmorsbakken 12) Ondergrondse tanks van glasvezel versterkte kunststof (GRP) 13) Leidingen, ondergronds van glasvezel versterkte epoxy (GRE) 14) Tankinstallaties in een ponton 15) Certificeren van herklassificatie van stalen installaties 16) Certificeren van herklassificatie van kunststof installaties 4

5 BRL 903/08 KLASSE INDELING PGS-klasse 1 > benzine PGS-klasse 2 > petroleum PGS-klasse 3 > diesel PGS-klasse 4 > smeerolie PGS Hoofdstukindeling 1. Reikwijdte 2. Constructie 3. In bedrijf 4. Inspectie, onderhoud, registratie, documentatie 5. Veiligheidsmaatregelen 6. Incidenten en calamiteiten 5

6 PGS 28 H1, Reikwijdte en status 1.2: Ondergrondse drukloze opslag, maximaal 150 m3 per tank PGS klasse 1,2, 3, 4 PGS 30 H1, Reikwijdte en status Vloeibare brandstof van de PGS klassen: PGS klasse 2: bijvoorbeeld petroleum PGS klasse 3: bijvoorbeeld diesel, afgewerkte olie PGS klasse 4: bijvoorbeeld smeerolie Tankgrootte tot 150 m 3 per tank Tanks bij agrarische bedrijven Tanks bij garagebedrijven (smeerolie en afgewerkte olie) Tijdelijke, niet stationaire opslag (Mobiele tanks en IBC bij (wegen-)bouw) De vergunning of het BARIM bepaalt of en welke PGS (-artikelen) gebruikt moet worden 6

7 PGS 30 H1, Reikwijdte en status 1.5.2: CE markering in relatie tot toepassingsgebied: Gebouwgebonden vs niet-gebouwgebonden PGS Gelijkwaardigheidsbeginsel Gelijkwaardige maatregelen zijn mogelijk. PGS richtlijnen zijn dusdanig geformuleerd dat in voorkomende gevallen een bedrijf op basis van gelijkwaardigheid voor andere maatregelen kan kiezen. 7

8 COUNCIL DIRECTIVE 96/68/EC Art 2.11 PGS: richtlijn of BBT verplichting? (MOR ) PGS 28 H2.1: geen diep technische zaken; dat is gedekt door het BRL-K 903 installatiecertificaat 2.1: Controle op het Installatiecertificaat, die in het installatieboek aanwezig moet zijn. Een tankcertificaat, is slechts het bewijs dat de tank conform een bepaalde BRL is gemaakt,. Het zegt niets over hoe deze is geinstalleerd. (tankcertificaten die vanaf medio 2012 worden afgegeven, heten conformiteitsbewijs. 8

9 PGS 28 H2, Constructie en Installatie 2.2 constructie van de tankinstallatie AR art : Dampretour Stage 1 verplicht bij benzine jaaromzet 100 m3 > 2.2.9: Dampretour Stage 2 verplicht bij afleversnelheid van 10 l/min > Let op bij productwissel. Bespreek dit met je installateur. Is de (inwendige) coating bestand, of ontbreekt deze en is juist aan te raden? Denk aan pomp en pakkingen 2.2.2: Bestand tegen product voor 15 (of 20) jaar (daarna herkeuring) 2.2.1: Installatie Certificaat BRL-K903 (indien) Elektr. Lekdetectie 2.2.5: Volgens BRL-K : Hoor of zichtbaar alarm 2.2.7: Proef (maandelijks) (> logboek) 2.2.4: KB geinstalleerd door erkend bedrijf (volgens Besluit bodemkwaliteit) 2.2.3: Leidingen en appendages vloeistofdicht, sterk en beschermd PGS 28 H2, Constructie en Installatie 2.3 installeren van de tankinstallatie AR art 3.38 Informatie tanks -Productnaam -Tank en bijbehorende peil -Type OVB 2.3.2: Reparaties door gecertificeerd reparateur. Installatiecertificaat hiervan moet in installatieboek. (Geldt niet voor kleine reparaties) Soms wordt opslagtank ook als tussenopslag gebruikt bij een brandstofbedrijf. Vulpunt en leegzuigpunt 2.3.4: Benzine: buiten geplaatst 2.3.5: Vulpuntmorsbak/vloeistofdichte vloer (12 m2) 2.3.6: Informatie tanks voor tankwagenchauffeur 2.3.7: Niet elektrisch geisoleerd 2.3.1: Binnen 1 maand na oplevering moet BRL-K903 certificaat in het installatieboek zitten 2.3.3: Binnen 7,5 m geen beplanting die asfaltbitumen bekleding kan ingroeien. 9

10 PGS 28 H2, Constructie en Installatie Aflevertoestellen en pompeilanden AR art 3.21 AR art 4.86 AR art 4.86a AR art 4.91 BRL K-903 bepaalt wie bij aanleg verantwoordelijk is voor de vloeistofdichtheid van de doorvoeren : Toestel moet drukstoot en sluiten pistool opvangen : Pompeiland vloeistofdicht aangelegd volgens BRL 2319 / : Pompeiland ongeveer 10 cm hoog Staat genoemd: 0,1 m tolleratie is daarom groter : Bij (deels) onbemand station: temperatuursgevoelig element (70grC) op motorcompartiment (waarschuwt de beheerder) Aflevertoestel, situering 2.3.8: Afstand tot openbaar rioolput: slanglengte + 1mtr (min. 5 mtr) 2.3.9: Boven vloeistofdichte vloer/-voorziening : Afsluiters boven vloeistofdichte voorziening PGS 28 H2.4: Bodembeschermde voorzieningen AR art 3.25 en 3.26 AR art 4.94 en 4.94a Aanleg vloer bij tankstations: 2.4.2: Door gecertificeerd en erkend aannemer 2.4.3: Volgens BRL 2319 (elementen) of 2362 (gestort) 2.4.4: BAOC is bewijs/certificaat 2.4.1: Afleveren boven vloeistofdichte vloer, slanglengte + 1 mtr (minimaal 5 mtr) (Bijzondere situaties: openbare weg is deel van bovenstaande afmeting, of tanken aan slechts 1 zijde van de tapzuil, of mengsmering) Foliebak: 2.4.5: bij voorkeur NIET 2.4.6: Indien normale vloer niet mogelijk: dan volgens BRL-K908 10

11 PGS 28 H2.5: Riolering H2.6: OBAS H2.7: Kolken (behorend bij vloeistofdichte voorziening) 2.7.1: -Vloeistofdicht en voorzien zijn van certificaat -Betonnen kolken met stalen rooster: certificaat BRL Kunststofen kollken: certificaat BRL : -Dimensonering kolken vlg. NEN Roosters, deksel (voor verkeersgebieden: BRL-9203) 2.6.1: Bij tankstations aangelegd onder certificaat (BRL-2319 of BRL-2362 door erkend bedrijf (vlg Besluit bodemkwaliteit) 2.6.2: OBAS vloeistofdicht en gedemensioneerd vlg NEN-EN 858-1/2 (BRL 2362/2319) 2.6.3: Stalen OBAS moet voorzien zijn van KB indien bodemweerstand < 100 ohm-m 2.5.1: Vloestofdicht volg BRL-2319 en BRL-2362 (bij tankstations) 2.5.2: (Tijdens aanleg) riolering direct afdekken om UV invoeden te voorkomen 2.5.3: Gebruikte materialen moeten chemisch bestand zijn tegen opgeslagen vloeistoffen 2.5.4: PE moeten uitgevoerd zijn volgens BRL-2005/2006/2013 PGS 28 H2.8 Aanvullende voorschriften voor milieubeschermingsgebieden 2.8.1: Twee peilopeningen 2.8.2: Tien jarige keuring (KC-106 / AS 6811) 2.8.3: Geen certificaat en keuringen en controles: nieuwe inwendige keuring (vlg KC-106) 2.8.4: Putcorrosie 25% > afkeur 2.8.5: Persleidingen niet toegelaten 11

12 PGS 30 H2.1: geen diep technische zaken; dat is gedekt door het BRL-K 903 installatiecertificaat 2.1: Controle op het Installatiecertificaat, die in het installatieboek aanwezig moet zijn. Een tankcertificaat, is slechts het bewijs dat de tank conform een bepaalde BRL is gemaakt,. Het zegt niets over hoe deze is geinstalleerd. PGS 30 H2, Constructie en Installatie 2.2 constructie van de tankinstallatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Bestand tegen product voor 15 (of 20), indien inwendige coating) jaar (daarna herkeuring) 2.2.5: Leidingen en appendages vloeistofdicht, sterk en beschermd 2.2.1: Installatie Certificaat BRL K 903 Fundering en ondersteuning 2.2.2: Ondergrond uit onbrandbaar materiaal, doelmatig tegen verzakking. Draagconstructie uit materiaal dat brand niet onderhoudt (NEN 6064) 2.2.3: Draagconstructie bij brand zijn functie vervullen: - tot 0,3 meter hoog: 30 minuten - Boven 0,3 meter hoog: 60 minuten. 12

13 PGS 30 H2, Constructie en Installatie 2.2 constructie van de tankinstallatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Keuze lekdeteltie 2.2.6: Ondergrondse delen? KB geinstalleerd door erkend (Besluit bodemkwaliteit) bedrijf PGS 30 H2, Constructie en Installatie 2.2 constructie van de tankinstallatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Keuze lekdetectie Goedgekeurd elektronisch lekdetectiesysteem 2.2.8: Failsafe en aangelegd door BRL- K903 installateur 2.2.9: Blijvend hoor- of zichtbaar alarm voor beheerder tank. Reparatie door BRL-K903 installateur : Proefinrichting, maandelijks controleren Lekdetectiepotsysteem : Voldoen aan BRL-K : Actie ondernemen bij afwijking vloeistofniveau. 13

14 PGS 30 H2, Constructie en Installatie Brandbeschermende bekleding AR art 3.71d AR art 4.9a AR art 4.15 Brandbeschermende bekleding is niet verplicht, maar wordt in bepaalde situaties toegepast. Indien wel, dan gelden de eisen van voorschrift en De BRL-K903 vermeldt dat stalen tanks voldoen aan brandklasse A1 en niet deelnemen aan een brand. Deze afbeeldingen bevestigen dat. PGS 30 H2.3. Het installeren van de tankinstallatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art 4.15 In de BRL 903 zijn eisen opgenomen voor de installatie van de tankinstallatie, dit betreft o.a.: Plaatsing van de tank Aanleg van de leidingen Aanleg van de vulpunten Aanleg van de KB (Kathodische Bescherming) 2.3.1: Binnen 1 maand na oplevering moet BRL K 903 certificaat in het installatieboek zitten 2.3.2: Reparaties door gecertificeerd raparateur. Installatiecertificaat hiervan moet in installatieboek. (Geldt niet voor kleine reparaties) 14

15 PGS 30 H2.4: Bodembeschermde voorzieningen 2.4.1: Lekbak 2.4.2: Vloeistofkerende vloer of voorziening 2.4.3: Afvoer hemelwater AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Kleinschalige aflevering boven (minimaal) een vloiestofkerende vloer. Bij een opvangbak met afdak is dit niet nodig Bij een dubbelwandige tank zit de opvangbak om de tank heen gewikkeld. De voorziening moet voldoende tijd geven om een morsing om te ruimen, voordat de gemorste vloeistof de bodem bereikt. Binnenwand (groen) Buitenwand (wit) PGS 30 H2.4: Bodembeschermde voorzieningen Grootschalig of kleinschalige aflevering? 2.4.1: Lekbak 2.4.2: Vloeistofkerende vloer/voorziening 2.4.3: Afvoer hemelwater AR art 3.71d AR art 4.9a AR art 4.15 Grootschalig: eisen van de vloer gelijk aan die van een tankstation (zie PGS 28) Vraag: Is de doorzet is niet meer afhankelijk van rode (tractor) of blanke diesel? Waar is gelijkwaardigheid met RARIM 3.25 lid 3 15

16 PGS 30 Aanvullende voorschriften H2.5: Milieubeschermingsgebieden 2.5.1: Kleinschalig = grootschalig, dus altijd bij aflevering aan motorvoertuigen vloeistofdichte vloer a la tankstation (PGS 28) 2.5.2: Vul- of leegzuigpunt boven vloeistofdichte verharding (PGS 28) 2.5.3: Uitzondering op 2.5.2, indien tankinstalllatie maximaal 1 maal per jaar gevuld wordt. Vloeistofdichte morsbak is dan voldoende. Vulpunt en leegzuigpunt (PGS 28) 2.3.5: vulpuntmorsbak/vloeistofdichte vloer (12 m2) 16

17 PGS 30 Aanvullende voorschriften H2.6: Inpandige opslag AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : be-/ontluchting naar buiten (m.u.v. smeerolie) 2.6.2: niet op verdieping (tenzij aanvalsplan van brandweer) 2.6.3: Vloer van onbrandbaar materiaal 2.6.4: Kunststoftank 3 m 3 > stalen lekbak 2.6.5: Lekbak zonder direct verbindingen naar riool of oppervlakte water 2.6.6: Geen kachels in de ruimte 2.6.7: Geen elektrische schakelaars in lekbak(ruimte) die onder vloeistof kunnen komen 2.6.8: opslag 3 m 3 > : Ventilatie die altijd aanstaat, die voorkomt dat ontsteking van buitenaf kan plaatsvinden (door doelmatige vlamkerende voorzieningen), capaciteit: 4 maal per uur verversen, OF Goede natuurlijke ventilatie, diagonaal gewijs, van 0,5% opening /vloeroppervlak. Elk rooster minimaal 0,01 m : Binnen 10 meter van elke tank 6 kg brandblusser PGS 30 Aanvullende voorschriften H2.6: Inpandige opslag AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Indien brandmeldinstallatie, dan volgens NEN : Maximaal 3 m 3 in werkruimte : Maximaal 15 m 3 per brandcompartiment : Ramen en lichtopeningen die bij brandwerende scheiding horen, mogen niet te openen zijn : Rookverbod, verbod om hete voorwerpen, brandgevaarlijk werk binnen 3 meter van tank en lekbak. (Uitzonderingen voor noodstroomaggregaat) : Opslag mag niet in vluchtroute gelegen zijn : Geen verwarmde vloeistoffen (door verwarmingsspiraal in tank) 17

18 2.6.2: Niet op verdieping. Oplossing: in overleg met de brandweer een aanvalsplan opstellen. 18

19 PGS 30 Aanvullende voorschriften H2.7: PGS-klasse 2 vloeistoffen (petroleum) 2.7.1: Inpandig niet toegestaan zonder aanvullende maatregelen: zoals Gezamenlijke opslagcapaciteit van 15 m3 Ontluchting naar buiten op 5 meter hoogte en niet nabij openingen Vulpunt altijd buiten Vlamdover met CE-markering (NEN-EN 12874) en volgens ATEX geïnstalleerd Goede ventilatie in werking volgens NPR Waarschuwing /Alarm indien temperatuur in opslagruimte boven het vlampunt van de vloeistof Geaarde tankinstallatie en voorzien van potentiaalvereffening Elektronische peilvoorziening (voorkeur) of handmatige peilvoorziening met zelfsluitende dop. PGS 30 Uitgezonderde voorschriften H2.8: PGS-klasse 4 vloeistoffen (smeerolie) 2.8.1: Uitzonderingen geldend voor vloeistoffen uit PGS-klasse 4: 2.6.1: Be-/ontluchting naar buitenlucht niet verplicht 2.6.8: Ventilatie-inrichting (voor tanks boven 3 m 3 ) niet verplicht : Maximale inhoud niet beperkt tot 3 m 3 ) 4.2.9: Geen jaarlijkse controle op water bij smeerolie of afgewerkte olie Toelichting: Het BARIM (activiteitenbesluit) verwijst voor de opslag van PGS-klasse 4 vloeistoffen niet naar de PGS 30. Deze stoffen worden wel als bodembedreigend gezien. Het treffen van bodembeschermende maatregelen is wel verplicht op basis van het BARIM. 19

20 PGS 28 H3, In bedrijf Good housekeeping! AR art : Voldoende licht bij/voor: - Aflevertoestellen - Laad- en losplaatsen brandstoffen - Overzicht 3.2.3: Bij reparatie en onderhoud vrijgekomen vloeistof moet worden opgevangen en opgeruimd : De omgeving moet schoon zijn : Goede staat van onderhoud -Controle op beschadigingen -Controle op lekkage -Controleren afsluiters -Controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig) -Controle bodembeschermende voorrzieningen REGELMATIG!! (minimaal 1 x per jaar), leg het vast in het logboek 3.2.4: Werknemers werkzaam bekend zijn met - Veiligheidsvoorschriften - Werkinstructie vloeistofdichte voorzieningen - Gebruik kleine blusmiddelen - Voorschriften handelen bij brand (zie 6.2 en bijlage C) PGS 28 Hoofdstuk 3, In bedrijf AR art Het vullen van de tank 3.3.1: Verschil in koppelingen/diameters om foute aansluitingen te voorkomen 3.3.2: Max. vulling 97% (oud 98%). Vooraf vullen eerst nauwkeurig peilen (handmatig of automatisch) 3.3.3: Peilstokmateriaal waarbij vonkvorming wordt tegengegaan. Voorkom beschadiging tank bij peilen : Aan de hand van peiling, pre-set instellen en gebruiken 3.3.5: Bij gekoppelde tanks, beide tanks peilen 20

21 PGS 28 H3, In bedrijf AR art : Aansluitvolgorde: 1. Aarden 2. Vul-/losslang aankoppelen (eerst tankwagen dan installatie 3. Dampretourleiding (eerst tankwagen dan installatie) Afkoppelen in omgekeerde volgorde Het vullen vanuit een tankwagen: 3.3.6: Vaste aansluitiingen slang / in de open lucht / zonder lekken / peilopening tijdens vullen gesloten 3.3.7: Motor tijdens aan- & afkoppelen uit zijn : PGS-klasse 1 of 2 slechts lossen door vrije val (tenzij dit technisch niet mogelijk is) 3.3.9: Afvoeren van statische eletriciteit (aarden) Dampretouraansluitingen dienen ook geaard te zijn. P.S. Deze richtlijn schrijft aarden slechts voor bij benzine/petroleum. Het ADR ook voor Diesel! Afsluiting vulpunt of vulleiding : Na vullen, vulopening met goed sluitende dop afsluiten : Vulpunt (toegankelijk voor derden) vergrendelen met slot : Bij voorkeur NIET op de openbare weg PGS 28 H3.4 Afleveren AR art 3.21 AR art : Voorkom lekken en morsen 3.4.2: Bij voorkeur niet op de openbare weg 3.4.3: In de open lucht en goed geventileerd (PGS klasse 1 en 2) 3.4.4: Automotor moet uit zijn 21

22 PGS 28 H3.4 Afleveren (z)onder toezicht Bemand tankstation 3.4.5: Indien geen toezicht: buiten werking AR art 3.21 AR art 4.86 (AR art 4.86a) AR art 4.91 Onbemand tankstation 3.4.6: Afleverautomaat waarbij tevoren bepaalde hoeveelheid is ingesteld, moet op ieder moment kunnen stoppen PGS 28 H3.4 Afleveren Toelichting 3.4.9: Het vulpistool 'high speed' dieselafleverinstallatie (voor vrachtwagens) mag ook zonder toezicht van een vastzetinrichting zijn voorzien. AR art 3.21 AR art 4.86 AR art 4.86a AR art 4.91 Vulpistool met automatische afslag 3.4.7: Goed werkend pistool met afslagmechanisme als tank bijna vol is 3.4.8: Pistool moet sluiten na schok (door bijv. vallen) 3.4.9: Bij bediend station mag origineel vastzet mechanisme gebruikt worden. (Bediend door echte pompbediende!) : Vulpistool mag niet vastgezet worden (m.u.v ) Bedieningsvoorschrift : Duidelijk leesbaar en zo nodig verlicht bedieningsvoorschrift. Tevens opschrift of pictogram: MOTOR AFZETTEN / ROKEN EN VUUR VERBODEN 22

23 AR art 3.37 AR art 3.38 PGS 28 H3.5/3.6/ Legen van tank met afgewerkte olie (Wordt hier verder niet behandeld) 3.6 Reinigen van de tank 3.6.1: inwendige inspectie conform BRL-K Buiten gebruik stellen van tanks 3.7.1: Afkeuring of buitengebruik stelling moet: - Gemeld worden aan bevoegd gezag (direct) - Z.s.m. staken van opslag en opgeslagen vloeistof verwijderen (max. binnen 2 mnd) - Tanks, leidingen, appendages verwijderen (als mogelijk is) of onklaar maken (max. binnen 4 mnd)) - Nagaan of bodemverontreiniging is opgetreden 3.7.2: Saneren en vervangen Wat is keurings-/ inspectieregime voor tank die blijft liggen? Denk hierbij aan tank onder bebouwing of tussen twee andere tanks in. - Vervangen of buiten gebruikstellen volgens BRL-K902 of K904. Saneringscertificaat moet worden afgegeven : Werknemers werkzaam bekend zijn met - Veiligheidsvoorschriften - Werkinstructie vloeistofkerende voorzieningen - Gebruik kleine blusmiddelen - Voorschriften handelen bij brand PGS 30 H3, In bedrijf Good housekeeping! AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Bij reparatie en onderhoud vrijgekomen vloeistof moet worden opgevangen en opgeruimd : De omgeving moet schoon zijn : goede staat van onderhoud -Controle op beschadigingen -Controle op lekkage -Controleren afsluiters -Controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig) -Controle bodembeschermende voorrzieningen REGELMATIG!! (minimaal 1 x per jaar), leg het vast in het logboek 23

24 PGS 30 H3, In bedrijf 3.2.5: de opvangbak en eventuele doorvoeren Indien in de wand van de lekbak een afsluiter is aangebracht, moet deze dicht staan. De afsluiter mag slecht open, om hemelwater te laten afvloeien. Indien een pompvoorziening is opgenomen voor het verpompen van hemelwater uit de lekbak, mag deze alleen gecontroleerd in bedrijf worden gesteld. Let op: een opvangbak, gebruikt voor de standaard situaties is nooit voorzien van aftap o.i.d. De situatie bij is slechts bij PGS 29 situaties, waarbij door de opvangbak/wal een leiding kan lopen. PGS 30 H3, In bedrijf 3.3 Het vullen van de tank 3.3.1: Verschil in koppelingen/diameters om foute aansluitingen te voorkomen 3.3.2: Max. vulling 95%. Vooraf vullen eerst nauwkeurig peilen (handmatig of automatisch) 3.3.3: Peilen via peilopening. Deze, speciaal hiervoor gemaakte opening, is na het peilen gesloten : Peilstokmateriaal waarbij vonkvorming wordt tegengegaan. Voorkom beschadiging tank bij peilen : Aan de hand van peiling, pre-set instellen en gebruiken 3.3.6: Bij gekoppelde tanks, beide tanks peilen AR art 3.71d AR art 4.9a AR art

25 PGS 30 H3, In bedrijf AR art 3.71d AR art 4.9a AR art 4.15 Het vullen vanuit een tankwagen: 3.3.7: Vaste aansluitiingen slang / in de open lucht / zonder lekken / peilopening tijdens vullen gesloten 3.3.8: Motor tijdens aan-&afkoppelen uit zijn. Tijdens verpompen mag/moet motor wel aan : Verlading in buitenlucht. (PGS-klasse 3 en 4 mag eventueel binnen, doch onder mechnische ventilatie) : Aansluitvolgorde (PGS-klasse 2): 1. Aarden 2. Vul-/losslang aankoppelen (eerst tankwagen dan installatie 3. (indien aanwezig) Dampretourleiding (eerst tankwagen dan installatie) Afkoppelen in omgekeerde volgorde Dampretouraansluitingen dienen ook geaard te zijn. P.S. Deze richtlijn schrijft aarden slechts voor bij PGS-klasse 2 (petroleum). Het ADR ook voor Diesel! Afsluiting vulpunt of vulleiding : Na vullen, vulopening met goed sluitende dop afsluiten Lekkage? Direct stoppen! PGS 30 H3.4, Afleveren van brandstof a: Pistool na gebruik goed weghangen. Na gebruik mag geen brandstof uit het pistool lekken. AR art 3.21a AR art b: Elektrische pompinstallatie moet voorzien zijn met pistool met automatische afslag d: Geen vastzetmechanisme op het pistool : Afleveren moet lekvrij gebeuren c: Anti-hevel verplicht, indien pistool na gebruik weggehangen wordt beneden het hoogste punt. 25

26 PGS 30 H3.4, Afleveren van brandstof AR art 3.21a AR art : In mors-/lekbak gekomen brandstof, direct opruimen (voorkomen van brandgevaar) : Bij handpomp: na gebruik, slang leeg maken : Vulpistool, na gebruik op slot : Gemorst brandstof met behulp van absorptiemateriaal, z.s.m. verwijderen. Nabij afleverpunt moet voldoende absorptiemateriaal aanwezig zijn. RARIM: 2.3: zorg voor goede procedures morsen en opruimen!!!! PGS 30 H3.4, Afleveren van brandstof AR art 3.21a AR art : Indien vloeistofdichte verharding buiten, dan ook OBAS : Elektrische afleverpomp moet zijn voorzien van aan-/uit schakelaar : Kleinschalige aflevering, minimaal boven vloeistofkerende vloer. Kleinschalig = eigen bedrijfsmatig gebruik, (niet-wegverkeer,) jaaromzet < liter. Grootschalig = al het andere. (Let op, tekst bij 3.4 is niet gelijk aan tekst bij Bijlage A, definities. > RARIM maakt vanaf december 2013 geen onderscheid tussen wegverkeer en niet-wegverkeer.) 26

27 PGS 30 H3.5/ Reinigen van de tank 3.5.1: inwendige inspectie conform BRL-K Buiten gebruik stellen van tanks 3.6.1: Definitief verwijderen en buitengebruik - Vervangen of buiten gebruikstellen volgens BRL-K902 of K904. Saneringscertificaat moet worden afgegeven : Vervangen tank tot 15 m 3 - Tank voor transport leegmaken (reinigen hoeft nog niet). Transport van leeg ongereinigde tank naar innamepunt (transport vlg. ADR) - Nadien moet BRL-K902 of -904 saneringscertificaat worden afgegeven : Afvoer door eigenaar? - Eigenaar moet dit aantoonbaar in overleg met bevoegd gezag doen. Toelichting: denk hierbij aan: schoongemaakt door erkend bedrijf en daarna onklaar gemaakt voor opslag gevaarlijke stoffen : Vervangen tank vanaf 15 m 3 - Op locatie reinigen door BRL-K905 bedrijf. - Mag alleen gereinigd vervoerd worden. - Als definitief buiten gebruik: saneringscertificaat (BRL-K902 of -905) 3.6.5: Verschroting AR art 3.71d AR art 4.9a AR art Voor verschroting, moet tank gereinigd zijn (BRL-K902 of -905). Installateur moet bewijs van verschroting in dossier hebben. 4.1 Inleiding PGS 28 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie - Voorschriften inspectie voor ingebruikname - Periodieke inspecties en documentatie - Regels die een onafhankelijk inspectie-instelling moet hanteren (KC-106) om conditie bij (her)keuring te bepalen. AS Ondergrondse installaties 4.2.1: installatie en reparatiewerkzaamheden altijd met installatiecertificaat (m.u.v. enkele genoemde kleine reparaties) Toel.: Oorspronkelijk keuringstermijnen blijven gelden / bewaarplicht 27

28 PGS 28 H4. Inspectie, onderhoud, registratie, documentatie 4.2 Ondergrondse installaties 4.2.2: Indien KB bij ingebruikname, nog niet betrouwbaar kan worden doorgemeten, volstaat verklaring van deugdelijke aanleg door de installateur. Dit is aangegeven op het installatie certificaat. Herkeuring TERMIJNEN STAAN GENOEMD IN HET RARIM > , tabel : Herkeuring stalen tank, leidingen en appendages elke 15 jaar door Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf met KC-106. AS : Herkeuring gecoate stalen tank is 20 jaar (BRL-K779 en BRL- K790). Geen inwendige inspectie bij dubbelwandige tank (vlg.brl-k910) en jaarlijkse controle overeenkomstig BRL-K903. AS : Kunststof tanks, elke 15 jaar door Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf met KC-105 en KC-106). (Zie ook RARIM ) PGS 28 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie Herkeuringstermijnen (schema) TERMIJNEN STAAN GENOEMD IN HET RARIM > , tabel

29 PGS 28 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie Inwendige inspectie tanks 4.2.6: Stalen tanks met afgewerkte olie, water- of slurry-houdende olieproducten elke 5 jaar : Vooraf inwendige inspectie, dient tank gereinigd te worden door gecertificeerd bedrijf (BRL-K905 Tankreiniging) 4.2.8: Indien geen inwendige inspectie mogelijk, doordat tank niet betreden kan worden, wordt de tank afgekeurd. PGS 28 H4.3: Vloeistofdichte vloer/verharding AR art 2.1 Herkeuring: : Uiterlijk 6 jaar naaroplevering keuring volgens CUR 44/ AS Goedkeuringsrapport/Verklaring Vloeistofdichte Voorziening moet zijn afgegeven. Verklaring vervalt indien BIC niet regelmatig wordt uitgevoerd Bedrijfsinterne controle (BIC): : Jaarlijks aantoonbaar volgens CUR 44 bijlage D (AS 6700, bijlage 6) : Indien afwijkingen > herstelmaatregelen 29

30 PGS 29 H4.4: OBAS, Kolken en putten 4.4.1: Inspectie zand/slibvanger en olie/benzne-afscheiders Door wie? Controle door deskundig persoon. Hoe? NEN-EN en verwijderde materialen goed afvoeren Wanneer? 1 x ½ jaar Nadien weer vullen met water. Controle mag door expoloitant. Vraag installateur om instructie/aanwijzing hoe dit te doen. Riolering is onder certificaat aangelegd. Inspectie is niet wettelijk geregeld. Zorg ervoor dat putten en roosters goed schoon gehouden worden (GOOD HOUSEKEEPING) AR art 3.34 en 3.36 PGS 28 H4.5: Overige controles (1) 4.5.1: Dampretour Stage 2 Door wie? Onafhandelijke inspectie 4.5.2: Bodemweerstand bij tanks/leidingen/obas van staal Door wie? BRL-K903 installateur met deelgebied 1 Hoe? Specifieke bodemweerstandmeting Wanneer niet? Bodemweerstand < 100 ohm-m: (dan is namelijk KB verplicht.) Wanneer? - iedere 10, 15 of 20 jaar*. * termijn gelijk aan herkeuringstermijn tank Vanaf 2012 nieuwe eisen. Zie artikel in NOVE Nieuwsbrief en presentatie MOKOBOUW. instelling Hoe? Test procedure DRS benzinepompen voor Nederland INMi) Wanneer? - voor ingebruikname - 1 x per 3 jaar 4.5.3: Stroomopdrukproef (indien geen KB) Door wie? Erkende instelling (besluit bodemkwaliteit) Hoe? KC-103 Wanneer niet? Bodemweerstand 100 ohm-m > Wanneer: 1 x per jaar 4.5.4: Inspectie KB Door wie? Erkende instelling (besluit bodemkwaliteit) Hoe? AP08 (AS 6801) Wanneer: 1 x per jaar (indien uitwendige bekleding beschadigd en niet gerepareerd kan worden, bescherming met KB indien isolatieweerstand (vlg KC-103) 25 kohm/m 2 >.) Het aanbrengen van KB is veelal goedkoper in vergelijk met de jaarlijkse kosten van de stroomopdrukproef : Inspectie Lekdetectiesysteem Door wie? Gertificeerd bedrijf BRL-K903 Hoe? BRL-K903 deelgebied 4 Wanneer: 1 x per jaar 30

31 PGS 28 H4.5: Overige controles (2) 4.5.8: Blustoestellen (buiten) Door wie? Opgeleid persoon Hoe? NEN 2559 Wanneer? -1 x per 2 jaar Blustoestellen binnen: zie gebruiksbesluit 4.5.9: Tempertuursgevoelig element Door wie? Opgeleid persoon / installateur Hoe? Controle goede werking Wanneer? - 1 x per 2 jaar Good housekeeping en productkwaliteit gaan hand in hand! 4.5.7: Aarding vulpunten/dampretourpunten Door wie? Geaccrediteerd bedrijf Hoe? AS 6803 (concept) Wanneer? - 1 x per jaar 4.5.6: Controle water/bezinksel Door wie? Onafhankelijke inspectie instelling (besluit bodemkwaliteit) Hoe? KC-102 (AS 6802) Wanneer: 1 x per jaar (inwendig ongecoate stalen tank) Wanneer: 1 x per 3 jaar (inwendig gecoate stalen tank, BRL-K779) Indien inwendige inspectie noodzakelijk (vlg.kc-102) Door wie? Onafhankelijke inspectie instelling (besluit bodemkwaliteit) Hoe? KC-105 (4.5.6 geldt niet voor afgewerkte olietanks omdat deze jaarlijks geheel geleegd moeten worden.) PGS 28 H4.5: Overige controles (3) : Grondwaterbewaking / Foliebaksysteem Waar? - Rondom, grondwaterstroom afwaarts een peilbuis - In Foliebak: op hoogte drijflaag. Hoe? Zie en geplaatst volgens NEN 5740 Wanneer? - 1 x per jaar (of vaker indien aanleiding) AR art 2.2 Peilbuizen:, zie RARIM, artikel 2.2: Lid 2: Een peilbuis per (max 3) tank(s). N.v.t. indien BRL-K910 dubbelwandige tanks met jaarlijkse controle volgens BRL- K903. Lid 7: Geen peilbuizen indien grondwater dieper dan 5 meter zit, echter in grondwaterbeschermingsgebied dan dubbelwandige tank (BRL-K910 + jaarlijkse controle BRL-K903) verplicht : Grondwaterbewaking Door wie? De analyse door erkend laboratorium (besluit bodemkwaliteit) Hoe? NEN-ISO 9377(min.olie) & (BTEX) & (MTBE/ETBE) Wanneer? - 1 x per jaar (of vaker indien aanleiding) : Benzineopslag > Bewakingsverplichting MTBE/ETBE, Te hoge waarden melden: Door wie? Vergunninghouder inrichting) Aan wie? Bevoegd Gezag volgens Wet Bodembescherming (Art.27) > PROVINCIE Wanneer? -In grondwaterbeschermingsgebied: MTBE/ETBE waarde 1 ug/l> -Buiten grondwaterbeschermingsgebied: MTBE/ETBE waarde 15 ug/l> 31

32 AR art 2.6 PGS 28 H4.6 Registratie en documentatie Installatieboek (logboek) 4.6.1: Van alle keuring, inspecties en controles die van toepassing zijn, moet een afschrift worden opgenomen in het installatieboek (logboek) PGS 28 INHOUD INSTALLATIEBOEK (1) Installatie: Installatiecertificaat (aanleg) (2.3.1) Tankcertificaten Installatiecertificaten aanpassingen/herstelwerkzaamheden (2.3.2) Certificaat lekdetectiesysteem (2.2.5) Certificaat applicatie inwendige bekleding/coating Certificaat vloeistofdichte vloer (BRL-2319 of BRL-2363) (2.4.2) of introductie-keuringsrapport (2.4.4) of aanlegcertificaat foliebaksysteem (2.4.6) Opleveringscontrole Stage II Bodemonderzoeksrapport nul-situatie (NEN 5740) (Bijgewerkte) Tekening met alle leidingen/tanks/appendages (met datum) Product informatiebladen opgeslagen producten Optioneel: art / / / / Indien coating aangebracht voordat de regelingen waren vastgesteld, wordt de gelijkheid vastgesteld bij de eerste inwendige tank keuring. Indien hier certificaten van zijn, bewaar deze dan ook in het intallatieboek 32

33 PGS 28 INHOUD INSTALLATIEBOEK (2) Controles: Maandelijks: Test elektr.lekdetectie (2.2.7) Goede staat van onderhoud (3.2.1) ½ jaarlijks Inspectie OBAS (4.4.1) Jaarlijks: BIC vloeistofdichte vloer (4.3.1) (bodemweerstandmeting) (4.5.2) KB (4.5.4) Lekdetectie (4.5.5) Water bezinksel-controle (4.5.6) Vanaf 2012 nieuwe eisen. Zie artikel in NOVE Nieuwsbrief en presentatie MOKOBOUW. Overgangsweerstand vulpuntaardingen (4.5.7) Grondwatermonitoring (4.5.10/11) Stroomopdrukproef (4.5.3) Brandblussers (buiten) (4.5.8) Temperatuursgevoeligelement (4.5.9) 3 jaarlijks: Controle productcertificaat Stage II (4.5.1) 6 jaarlijks: Inspectierapport/VVV-verklaring vloeistofdichte vloer (CUR 44/AS-6700) (4.3.3) Indien uitgevoerd: Rapporten herkeuring(en) Reparaties (2.3.2) Dichtheidsbeproevingen Tevens: Bewijsstuk Financiële zekerheid 2 jaarlijks PGS 28 INHOUD INSTALLATIEBOEK (3) 4.6.2: Installatieboek (bijgewerkt) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor bevoegd gezag. (Bij onbemand station, in overleg met bevoegd gezag bepalen waar het installatieboek wordt bewaard.) 4.6.3: Gedurende levensduur installatie moeten installatiecertificaten bewaard blijven. 33

34 PGS 30 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Inleiding - Voorschriften inspectie voor ingebruikname - Periodieke inspecties en documentatie t.a.v. installatie, vloer, riolering, obas, kolken - (Her)keuring volgens BRL-K : Bovengrondse installaties 4.2.1: Installatie en reparatiewerkzaamheden altijd met installatiecertificaat (m.u.v. enkele genoemde kleine reparaties) PGS 30 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art 4.15 Intrede-/herkeuring tankinstallatie 4.2.2: Intrede/herkeuring door BRL-K903 gecertificeerd installateur : Herkeuring volgens BRK-K : Voor intrede/herkeuring: melden bevoegd gezag (2 dagen) : Installatiecertificaat afgeven na keuring. Herkeuringstermijnen Zie tabel: 34

35 PGS 30: 4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art 4.15 Herkeuringstermijnen (schema) TERMIJNEN STAAN GENOEMD IN HET RARIM PGS 30 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art 4.15 Onderhoud aan de tankinstallatie 4.2.6: Indien een tank in slechte staat is, moet - Drijver melden aan bevoegd gezag (direct) - Vloeistof uit de tank worden gehaald (< 2 maanden) - Tank verwijderd/buiten gebruik zijn genomen of hersteld zijn door BRL- K903 installateur + installatiecertificaat (< 4 maanden) 4.2.7: Beschadigingen installatie (tank, bak, leidingen, fundering) direct repareren : Herstel door BRL-K903 installateur (niet voor kleine reparaties) (zie vs 4.2.1) 35

36 PGS 30 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie (AR art 3.71d) AR art 4.9a AR art 4.15 Controle aanwezigheid van water 4.2.9: Stalen tanks moeten 1 x per jaar op de aanwezigheid van AS 6802 water gecontroleerd worden. - Hoe: Methode zoals omschreven in KC 102 > waterzoekpasta - Wie: Getraind persoon, zoals brandstofleverancier - Rapporteren: In logboek - (N.v.t. producten waarbij geen vrijwater/slib kan worden geconstateerd.) DOEL: aantasting tankwand maar ook brandstofkwaliteit! : Tanks voor afgewerkte olie moeten jaarlijks geleegd worden geleegd. Jaarlijkse controle op water is hierdoor niet nodig. Controle aanwezigheid water (4.2.9): ogeen water ovrij water geconstateerd oanders, namelijk. Overige oopvangbak is vuil/niet leeg/bevat water (3.2.2./3.4.3) olekdetectiepotniveau (4.2.14) otankwagenchauffeur kan niet veilig peilen (4.2.11) oabsorptiemiddelen niet in orde (3.4.6) oanders, namelijk 36

37 PGS 30 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie AR art 3.71d AR art 4.9a AR art 4.15 Bereikbaarheid van de tank : Tank moet aan alle zijden doelmatig bereikbaar zijn voor: -Onderhoud -Inspectie -Niveau peiling Aangezien de afstand van een tank tot een tank of anderee objecten/voorzieningen (aan de langszijde) minimaal 25 cm bedraagt, kan dit inhouden dat de tank bij herkeruing/onderhoud moet worden verplaatst en/of uit de elkbak moet worden getild om inspectie mogelijk te maken. De tankwagenchauffeur kan hier NIET veilig en betrouwbaar peilen! PGS 30 H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie (AR art 3.71d) AR art 4.9a AR art : Kathodische bescherming: Door wie? Geaccrediteerde en erkende inspectieinstelling Hoe? Conform AP08 Wanneer? 1 x per jaar : Lekdetectiesysteem geinstalleerd volgens BRL-K903: Door wie? Gecertificeerd bedrijf BRL-K903, deelgebied 4 Hoe? Voorschriften fabrikant Wanneer? 1 x per jaar Problemen: repareren (binnen 1 maand) Afschrift controle: in installatieboek : Lekdetectiepotsysteem: Door wie? Eigenaar/gebruiker installatie Hoe? Visueel bekijken vloeistof niveau in lekdetectiepot Wanneer? 1 x per maand Problemen: repareren (binnen 1 maand) Afschrift controle: in installatieboek (1 x per jaar) : Lek? Binnen 1 maand buiten gebruik, afvoeren of repareren. Daarna weer beproeven volgens BRL-K903. Daarna weer in gebruik nemen. Bij elke vertanking / vullen van de tank, even kijken naar peil glas. Minimaal 1 x per jaar vastleggen in het logboek. 37

38 PGS 30 Checklist voor bevoegd gezag? Eerste reële indruk? (schoon & droog / vet & vuil) Is er een installatiecertificaat? (Check vooraf op het KIWA-portaal) Is het certificaat nog geldig? Of is er (nadien) nog geknutseld aan de installatie? Kan er veilig gepeild en gevuld worden? (bereikbaarheid / schoon) Is de opvangbak leeg? Is de lekdetectiepot op niveau? Is er een logboek? Is het op orde? Is de water controle uitgevoerd? Is er absorptiemateriaal en brandblusser aanwezig? Bij een probleem/calimiteit is snel handelen in de eerste minuten heel belangrijk. Dit voorkomt veel vervolgschade! PGS 30 H4.3 Vloeistofkerende voorziening 4.3.1: Schone vloer en controleren op beschadigingen Calimiteit = -Grote hoeveelheid, waarop voorziening niet is berekend -Andere stoffen, dan waarvoor vloer is ontworpen -Brand 4.3.2: Calamiteiten melden bij bevoegd gezag. Gemorste stoffen onmiddelijk opruimen en vloer controleren. 38

39 PGS 30 H4.4: OBAS, Kolken en putten indien vloeistofdichte vloer verplicht, zie PGS : Inspectie zand/slibvanger en olie/benzne-afscheiders Door wie? Controle door deskundig persoon. Hoe? NEN-EN en verwijderde materialen goed afvoeren Wanneer? 1 x ½ jaar Nadien weer vullen met water. Controle mag door expoloitant. Vraag installateur om instructie/aanwijzing hoe dit te doen. PGS 30 H4.4: Vloeistofdichte vloer/verharding Indien vloeistofdichte vloer verplicht: Zie PGS 28 Herkeuring: : Uiterlijk 6 jaar naaroplevering keuring volgens CUR 44/ AS Goedkeuringsrapport/Verklaring Vloeistofdichte Voorziening moet zijn afgegeven. Verklaring vervalt indien BIC niet regelmatig wordt uitgevoerd Bedrijfsinterne controle (BIC): : Jaarlijks aantoonbaar volgens CUR 44 bijlage D (AS 6700, bijlage 6) : Indien afwijingen > herstelmaatregelen 39

40 AR art 2.6 PGS 30 H4.5 Registratie en documentatie Installatieboek (logboek) 4.5.1: Van alle keuringen, inspecties en controles die van toepassing zijn, moet een afschrift worden opgenomen in het installatieboek (logboek) PGS 30 INHOUD INSTALLATIEBOEK (1) Installatie: Installatiecertificaat (aanleg) (2.3.1) Tankcertificaat (n.v.t.? Is onderdeel van installatiecertificaat) Installatiecertificaten aanpassingen/herstelwerkzaamheden (2.3.2/4.2.8) Jaarlijkse controle lekdetectie(pot)systeem (4.2.13/14) Certificaat lekdetectiesysteem (BRL-K910) Eventueel aanvullende certificaten Bij grootschaligheid: Certificaat vloeistofdichte vloer (BRL-2319 of BRL-2363) (4.4) of introductie-keuringsrapport (4.4) en BIC Bij kleinschaligheid: BIC (4.3.1) KB rapport (4.2.12) Bodemonderzoeksrapport nul-situatie (NEN 5740) Controlerapport potentiaal vereffing (bij PGS-klasse 2) (2.7.2) 40

41 PGS 30 INHOUD INSTALLATIEBOEK (2) Installatie: Product informatiebladen opgeslagen producten Bij grootschaligheid: certificaat OBAS (4.4) Jaarlijkse controle op water (4.2.9) Controle blustoestel Certificaat van buitengebruikstelling (saneringscertificaat) 4.6.2: Installatieboek (bijgewerkt) en alle bijbehorende bescheiden moeten op verzoek van het bevoegd gezag worden getoond. PGS 30 INHOUD INSTALLATIEBOEK (3) Controles: Maandelijks (hoeft niet te worden geregistreerd): Lekdetectiepot (4.2.14) Goede staat van onderhoud (3.2.1) 2 maandelijks: Visuele controle mobiele tank (D.6.2) ½ jaarlijks Inspectie OBAS (4.4) Jaarlijks: BIC vloeistofdichte vloer (4.4) Lekdetectiepot (4.2.14) KB (4.2.12) Lekdetectie (4.2.13) Water bezinksel-controle (4.2.9) 2 jaarlijks Brandblussers (buiten) 2 ½ jaarlijks Visuele controle mobiele tank BRL-K580/-K744 (D.6.1) 6 jaarlijks: Inspectierapport/VVV-verklaring vloeistofdichte vloer (CUR 44/AS-6700) (4.3.3) (Bij grootgebruik) Indien uitgevoerd: Rapporten herkeuring(en) Reparaties (2.3.2) Dichtheidsbeproevingen 41

42 PGS 28 H5. Veiligheidsmaatregelen AR art : Inrichting moet : -Goed overzichtelijk zijn voor bedienend personeel, -Goed en veilig aan- en af te rijden zijn, -Goede maatregelen genomen hebben t.a.v. veiligheid en milieubescherming, -Goed en veilig brandstof kunnen laten lossen door de tankwagen, -Goed te bedienen en te onderhouden zijn, -Goed toegankelijk zijn bij bestrijding van brand en -Goede ontvluchtingsmogelijkheden hebben bij incidenten PGS 28 H5. Veiligheidsmaatregelen 5.3 Interne veiligheidsafstanden: Geen bescherming: - Ondergrondse tanks en leidingen hebben geen invloed op brand - Bovengrondse installatieonderdelen (vulpunt, pompzuil, ont- en beluchting) bevatten zo weinig brandstof, dat ze nauwelijks invloed hebben op een brand - Shop, bedrijfswoning, tankende voertuigen zijn geen objecten die beschermd moeten worden bij brand Wel te beschermen: Tankwagen en opslag van gevaarlijke stoffen: - Tankwagen is verantwoordelijkheid van tankwagenchauffeur - Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage is geregeld in PGS

43 PGS 28 H5. Veiligheidsmaatregelen AR art 3.21 AR art 4.86 AR art 4.86a AR art Externe veiligheidsafstanden, normaal: zie activiteitenbesluit. Afstanden < 20 m t.a.v. risicogebieden: vergunningsplichtig. 5.5 Elektrische installatie en explosieveiligheid 5.5.1: Elektrische schakelaar per aflevertoestel 5.5.2: Installatie moet voldoen aan NEN 1010, 3140 en : Geen contactdozen aan de afleverzuil 5.5.4: Elektrische isolatie moet tegen olieproducten kunnen Explosie Veiligheids Document (EVD) en ATEX zoneringen. Zie ook BRL-K903, bijlage VI : Elektronische apparatuur in ATEX zones, moeten volgens ATEX-regels zijn uitgevoerd/voorzien zijn van certificaten (Zie BRL-K903) 5.5.6: ATEX gezoneerd gebeid moet goed zichtbaar zijn middels EX stickers en Niet roken pictorgram/tekst PGS 28 H5. Veiligheidsmaatregelen AR art 3.21 AR art 4.86 AR art 4.86a AR art Brand gevaar en brandbestrijding 5.6.1: Geen roken, vuur etc. en warm-werk tijdens aan- en afvoeren product : Brandblussers: 1 BC blusser van 6 kg per 3 opstelplaatsen. Indien afleverpunt is gesloten, mogen de blussers binnen worden opgeslagen : Blussers onbelemmerd, klaar voor gebruik, binnen 20 m van opstelplaats. 5.7 Overige veiligheidsaspecten 5.7.1: Duidelijk opschrift/pictogram: Motor uit en Roken en vuur verboden 5.7.2: Situering van aflevertoestel, vulpunten, ontluchtingsleidingen zo dat gevaar op aanrijding nihil is : Indien niet mogelijk, dan doelmatige aanrijdbeveiliging 5.7.4: Noodstop - Bemand station: 1 noodstop bij kassaplek Let op of type blusser geschikt is voor opgeslagen (bio-) brandstoffen, ethanol etc. Bij LPG/CNG is aanrijdbeveiliging altijd verplicht (zie PGS 25-CNG en PGS 16 -LPG: 4.6.2) Zie ook PGS 28: als doelmatige aanrijdbeveiliging - (Gedeeltelijk) onbemand station: minimaal 1 buiten, goed en duidelijk zichtbaar. -(Weer in bedrijf zetten: nadat drijver inrichting heeft vastgesteld dat het veilig kan!) 43

44 PGS 30 H5. Veiligheidsmaatregelen Intern veiligheidsafstanden inzake brandveiligheid 5.2.1: Stalen tank rondom 25 cm als veiligheidsafstand, tevens Inpandig: rondom 50 cm en 3 m brandgevaarlijk werk of hete voorwerpen (> 150 grc) Uitpandig: 75 cm vanaf erfgrens Te kleine afstand voor onderhoud/herkeuring? Tank moet verplaatst kunnen worden : Kunststof tank rondom 25 cm als veiligheidsafstand, tevens Inpandig: rondom 50 cm en 3 m brandgevaarlijk werk of hete voorwerpen (> 150 grc) Uitpandig: 3 meter tot erfgrens, 5 meter tot gebouwonderdeel/bewaar-plaats brandgevaarlijke stoffen 5.2.3: Kunststof tank, uitpandig < 5 meter tot gebouwonderdeel/ bewaarplaats brandgevaarlijke stoffen: brandwerende constructie (60 minuten brandwerendheid). PGS 30 H5. Veiligheidsmaatregelen 5.3: Externe veiligheidsafstanden : Externe veiligheidsafstanden zijn geen onderwerp van de PGS richtlijn. Indien van toepassing, gelden wel de externe veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit of de externe veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de omgevingsvergunning. 44

45 PGS 30 H5. Veiligheidsmaatregelen AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Beveiliging tegen mechanische beschadiging: : Indien er gevaar bestaat voor mechanische beschadiging van tank, leidingen en appendages: bescherm hiertegen! Toelichitng: Maatregelen behoren in verhouding te staan tot de mogelijke calamiteiten. PGS 30 H5. Veiligheidsmaatregelen AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Brandveiligheid : Tenminste 1 brandblusser van 6 kg (BC). Indien de blusser buiten hangt, moet de behuizing bestand zijn tegen weersinvloeden : Installatie in gebruik, dan moet de brandblusser onbelemmerd, voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. Binnen 10 meter van de tank. Toelichting: In gebruik = moment van verlading : Op aflevertoestel: Tekst of pictogram: Roken en open vuur verboden : WBDBO brandcompartiment / besloten ruimte / veiligheidstrappenhuis: minimaal 60 minuten. Ook voorzieningen tegen uitstromende vloeistof. (Lees lange toelichting.) 45

46 PGS 30 H5. Veiligheidsmaatregelen AR art 3.71d AR art 4.9a AR art : Inpandige opslag : Duidelijke tekst/pictogram: Roken en open vuur verboden : PGS-klasse 3 of 4: maximum inhoud: 15 m 3. In werkruimte/onder (dienst)woning: 3 m : Vloeroppervlakte inpandige lekbak: maximaal 300 m : Is brandwerkendheid verplicht? Denk dan ook aan ventilatieopeningen, deuren, ramen etc : Vluchtwegen/nooduitgangen : In betreedbare opslagruimte: Adequate noodverlichting. Toelichting: Bij kleine overzichtelijke ruimten kan hiervan worden afgeweken. PGS 28 H6. Incidenten en calamiteiten (1) 6.1 Inleiding > voorschriften met maatregelen om incidenten en calamiteiten te beperken. AR art Noodplan en hulpverlening : Aan de hand van opslagcapaciteit, aard producten en aard van de inrichting moet i.o.m. autoriteiten een doelmatig noodplan zijn opgesteld. (Lekkage, brand en zo nodig hulp aan klanten en omwonenden : Personeel moet op de hoogte zijn van noodplan en vertrouwd zijn met de hulpmiddelen : Noodplan moet direct beschikbaar zijn: - Onbelemmerd toegankelijk - Eventueel duidelijk zichtbaar opgehangen. Toel.: Een goed noodplan is eenvoudig en behoeft geen periodieke oefening. (Op het NOVE-ledennet vindt u een standaard NOODPLAN) BHV plan moet bepalen of BHV organisatie nodig is. Omdat een onbemand station geen BHV-er heeft, wordt hier soepel mee omgegaan. Let wel een groot station, met shop en eet-corner is niet vergelijkbaar met een onbemand station. 46

47 PGS 28 H6. Incidenten en calamiteiten (2) 6.2.4: Morsing en onderhoud vloeistofdichte voorziening: Bij calamiteit gemorste stoffen direct opruimen en verharding (inclusief voegmateriaal) reinigen en controleren. Toelichting: Calamiteiten zijn o.a. - Meer dan standaard ongelukje waarbij gemorst wordt. - Andere stoffen gemorst dan waarvoor voorziening gemaakt is. - Brand 6.2.5: (Vermoeden van) lekkage of bodemverontreiniging: Meteen onderzoeken (o.a. door grondwatermonitoring > PGS 28 H6. Incidenten en calamiteiten (3) Bij vaststellen lekkage: AR art : Bij geconstateerde lekkage: -Direct melden bevoegd gezag (bg) -Lek gedeelte leegmaken en voorkomen dat gevuld kan worden -Binnen 8 weken verwijderd of hersteld door gecertificeerd installateur 6.2.7: Bij geconstateerde bodemverontreiniging: -Direct melden bevoegd gezag (bg) -Aanwijzingen bg opvolgen -In overleg met bg afvoeren -Tanks en leidingen controleren en beschadigingen repareren -Indien voor reparatie grondwerk nodig is, nadien vullen met schone grond 6.2.8: Indien nodig, OBAS legen. Vuil goed afvoeren en daarna vullen met water 47

48 PGS 30 H6. Incidenten en calamiteiten (1) 6.1: Inleiding > Incident = Bijvoorbeeld morsing bij het vullen Calamiteit = Bijvoorbeeld brand of morsing in de bodem : Calamiteit is meldingsplichting in het kader van de Wet milieubeheer. Melden bij bevoegde gezag. 6.2: Geen voorschriften, doch informatieve tekst 6.2: Instructies bij incidenten en calamiteiten - Informatief 6.2.1: Morsing bij vullen. - Informatief 6.2.2: Defecte installatie, lekkage binnen de bak/dubbele wand. - Informatief 6.2.3: Defecte installatie, lekkage buiten de bak/dubbele wand. PGS 28 Bijlagen A. Begrippen en definities - o.a. groot- en kleinschaligheid (t.a.v. vloeistofdichte vloer) B. Normen en verwijzingen - NEN / NPR / BRL / KC / PGS C. Voorbeeld Noodplan D. Mobiele afleverinstallatie voor mengsmering E. Vindplaats wet- en regelgeving F. Vindplaats betrokken instanties G. Voorbeeld installatiecertificaat H. Samenstelling PGS team 48

49 PGS 28 Bijlage C: Noodplan AR art 3.38 Sleuteladressen Bedrijf/inrichting Directeur Bedrijfsleider Instructie in geval van brand en calamiteiten Beschrijving en plattegrond PGS 28 Bijlage D: Mobiele afleverinstallaties voor mengsmering AR art 3.22 AR art 3.92a D.2.1: Max. 100 liter D.2.2: Installatie mag niet lekken D.2.3: Boven vloeistofdichte vloer (1 meter buiten projectie van installatie) D.2.4: Voldoende stevige ondergrond D.2.5: Vullen mag alleen buiten D.2.6: Afleveren mag alleen buiten, onder toezicht. Motor van voertuig moet uit zijn D.2.7: Vaste plaats in de inrichting D.2.8: Duidelijk bedieningsvoorschrift D.2.9: Gesloten > binnen of buiten, vloeistofdichte vloer die gehele inhoud kan opvangen, goed beschermd 49

50 PGS 30 Bijlagen A. Begrippen en definities - o.a. groot- en kleinschaligheid (t.a.v. vloeistofdichte vloer) B. Normen en verwijzingen - NEN / NPR / BRL / KC / PGS C. Overzicht maatregelen voor veilige opstelling >>> D. Tijdelijke, niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties E. Vindplaats wet- en regelgeving F. Vindplaats betrokken instanties G. Voorbeeld installatiecertificaat H. Samenstelling PGS-team AR art : Niet op verdieping. Oplossing: in overleg met de brandweer een aanvalsplan opstellen. 50

51 PGS 30 Bijlage D: Tijdelijke, niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties AR art 4.92 D.1/2 Algemeen en Toepassingsgebied: Vs.D.2.1: Aflevering 6 maanden >? Stationaire installatie D.3 Koppeling van de niet-stationaire installatie: Vs.D.3.1: Antihevel voorziening Vs.D.3.2: Lekvrije koppelingen Vs.D.3.3: Goede kwaliteit leiding/slang Vs.D.3.4: Retourleidingen normaliter niet toegestaan D.4 Constructie tank en toebehoren: Vs.D.4.1: Tank volgens BRL-K744 of BRL-K580 Bij vervoer (ADR-eisen): Onder vrijstelling (<1000 punten): -Vervoersdocument -Brandblusser (2kg) -Bewustwordingstraining (ADR 1.3) Vrijstelling overschreden (1000> punten): -ADR vakbewaamheidscertificaat -Gevarenkaart (1000 punten = 1000 liter diesel/pgs-klasse 3) Vs.D.4.2: Aflevering met hand- of elektrische pomp. Pistool mag geen vastzetmechanisme hebben. 51

52 PGS 30 Bijlage D: AR art 3.71e AR art 4.17 AR art 4.92 Tijdelijke, niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties D.5 Gebruik: Vs.D.5.1: Voorkom bodemverontreiniging bij afleveren. (niet onder kraan/niet in nabijheid gevaarlijke stoffen/brandgevaarlijke werkzaamheden/aanrijdgevaar) Vs.D.5.2: Afleveren moet d.m.v. pomp (al dan niet behorende bij de installatie). Niet via vrije val of hevelen. D.6 (Her)keuring en onderhoud: Vs.D.6.1: Visuele controle, iedere 2½ jaar door bevoegde instantie (volgens BRL-K744) Vs.D.6.2: Na verplaatsen en minimaal iedere 2 maanden visuele inspectie door gebruiker. Kleine reparatie mogen zelf gedaan worden. Vs.D.6.3: Grote reparaties overeenkomstig BRL-K744 of K580. Nadien keuring door bevoegde instantie en keuringsdatum aangeven op stempelplaat. Vs.D.6.4: Keuringsbewijs moet door bevoegde instantie zijn afgegeven en in installatieboek (logboek) zitten. PGS 30 Bijlage D: Tijdelijke, niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties AR art 4.92 D.7 Brandveiligheid: Vs.D.7.1: Brandblusser (6 kg) eventueel in behuizing die bestand is tegen weersinvloeden Vs.D7.2: Brandblusser moet tijdens vertankingen in de directe nabijheid onbelemmerd toegankelijk zijn. Vs.D7.3: Aangegeven zijn dat vuur en roken (of pictogram) verboden is. D.8 Registratie en documentatie: Vs.D.8.1: Afschrift/registratie van keuringen, controles, reparaties in installatieboek/logboek dat bij eigenaar of gebruiker aanwezig moet zijn. 52

53 Goed overleg en geen conflicten a.u.b. Installatiecertificaat BRL-K903 53

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Sinds 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 28 en 30 voor de opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. Deze wijziging van de Activiteitenregeling

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer m265 m299 m266 Afleveren van benzine: Ga na wat

Nadere informatie

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011)

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Welke regels gelden er voor (olie)tanks? a) Komt mijn tank in aanmerking voor (her)keuring? b)

Nadere informatie

Deze controlelijst is ontwikkeld op basis van het bronbestand Natte brandstoffen t.b.v. checklist fysiek en checklist periodieken.

Deze controlelijst is ontwikkeld op basis van het bronbestand Natte brandstoffen t.b.v. checklist fysiek en checklist periodieken. Bladzijde 1 Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl brandstofaspecten bij tankstations voor het wegverkeer waarop certificering van toepassing is en waarop periodieke s, -

Nadere informatie

Veiligheid op een LPG-tankstation. Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur

Veiligheid op een LPG-tankstation. Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur Veiligheid op een LPG-tankstation Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur Veiligheidsbeleid Doel veiligheidsbeleid: Reduceren risico s tot (maatschappelijk) aanvaard niveau (< 1 : 1 miljoen) Wat vormt

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Begrippen. Opslag in verpakking

Begrippen. Opslag in verpakking --- Dit is een overzicht van de wijzigingen in de Activiteitenregeling per 1 december 2013 - pagina 1/14 --- Begrippen Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Definities 1.1

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen Vindplaats milieuregels Activiteitenbesluit: 4.6.4, artikel

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Handhaving Activiteitenbesluit Fred Mudde Robert Luinge Inhoud presentatie - Beleidsachtergronden Activiteitenbesluit - Uitvoeren toezicht op:

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

1. Inleiding Procesbeschrijving...21

1. Inleiding Procesbeschrijving...21 Inhoudsopgave 1. Inleiding...11 1.1. Doelgroep...11 1.2. Toepassingsgebied...11 1.3. Wet Milieubeheer...12 1.3.1. Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (BARIM)...12 1.4. Publicatiereeks

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9326 9 april 2013 Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen De Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

Opmerkingen: N.v.t. Geen controle. Tekortkomingen geconstateerd?

Opmerkingen: N.v.t. Geen controle. Tekortkomingen geconstateerd? Controlelijst certificaten en periodieke s, keuringen en inspecties bij tankstations voor het wegverkeer ten aanzien van natte brandstoffen, versie 29-10-2014 Bladzijde 1. Dit document is onderdeel van

Nadere informatie

Algemeen. Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl

Algemeen. Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl Inspectierapport ten behoeve van initiële- of opleveringscontroles milieu bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. Toegespitst op aspecten waarop certificering, periodieke keuring,

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Inhoud. Portal K903 voor Bevoegd Gezag. Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010

Inhoud. Portal K903 voor Bevoegd Gezag. Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010 R van Mazijk, Kiwa Nederland BV Partner for progress Portal K903 voor Bevoegd Gezag Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010 Inhoud Wat doet Kiwa? Wat is certificatie? BRL-K903 en zijn reikwijdte

Nadere informatie

Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks

Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks Mandy Taal (RWS/InfoMil) 26 januari 2016 Programma 14.45-15.00 Inleiding + filmpje 15.00-15.15 Toelichting wettelijk kader, externe afstanden 15.15-15.30

Nadere informatie

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam volgens vergunning/melding

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam volgens vergunning/melding Dit document is onderdeel van verheden voor overheden op infomil.nl Inspectierapport ten behoeve van initiële- of opleveringscontroles milieu bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

REIT Bulletin 2009-03

REIT Bulletin 2009-03 REIT Bulletin 2009-03 Door Kiwa is aangegeven dat er in 2009 regelmatig Bulletins zullen worden opgesteld en naar alle gecertificeerde bedrijven gemaild om er zodoende zorg voor te dragen dat de bedrijven

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Asb46fyfms0 Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Artikel

Nadere informatie

Aarding en potentiaalvereffening

Aarding en potentiaalvereffening Aarding en Potentiaalvereffening Controle aarding en potentiaalvereffening van ondergrondse tanks en/of ondergronds leidingwerk behorende bij onder of bovengrondse tanks Protocol 6803 Vastgesteld door

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Externe veiligheid? Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen Externe

Nadere informatie

klik op de volgende link. zie:

klik op de volgende link. zie: Wetsartikel Regelgeving LPG reservoirs 2016 Er gaat een schrijven rond vanuit activiteitenregeling milieubeheer betreft het vullen van LPG gasdamptanks vanaf 2016 verboden is. Jammer dat er zoveel mensen

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

1 Opslag Bulkvloeistoffen

1 Opslag Bulkvloeistoffen 1 Opslag Bulkvloeistoffen 1.1 Ondergrondse of ingeterpte tank nwendige en uitwendige corrosie. Enkelwandige tank en; Kathodische bescherming en; Peilbuis grondwater Periodieke inspectie kathodische bescherming

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

(Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

(Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van.2011, nr., tot wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen

Nadere informatie

Activiteitenbesluit wijziging: reparaties en richtlijnen. Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling.

Activiteitenbesluit wijziging: reparaties en richtlijnen. Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling. 1 Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling. Er wordt kort ingegaan op: de 4e tranche reparaties met de inhoudelijke gevolgen; de verwijzing naar de geactualiseerde

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 1 Inhoud presentatie Doel PGS PGS beheerorganisatie PGS 28: Ondergrondse tankinstallaties PGS

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

(8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant

(8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant (8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant B Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2109970/3443517 Op de aanvraag om een omgevingsvergunning van Trobas Gelatine

Nadere informatie

KC-112/03 2001-12-17. Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3

KC-112/03 2001-12-17. Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3 2001-12-17 Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3 2001-12-17 Comment: Let op! Dit logo verwijderen indien de regeling

Nadere informatie

(ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

(ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER (ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Smurfit Kappa Solid Board B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor productie van karton (Locatie: De

Nadere informatie

Vloeibare Brandstoffen

Vloeibare Brandstoffen PGS30 Vloeibare Brandstoffen Bovengrondse tankinstallaties Dit is een conceptversie alleen voor publieke consultatie. Aan deze versie kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Publicatiereeks Gevaarlijke

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 08-06-2016 14:42 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m31 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Voorschriften milieu Zaaknummer: 607098 Vergunninghouder: Maatschap H. en E. Brink Projectomschrijving: Wijzigen stalinrichting en plaatsen mestloods VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

Nadere informatie

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor:

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor: omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *16.003995* 16.003995 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236848

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 Vloeibare aardolieproducten Buitenopslag in kleine installaties Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en

Nadere informatie

Olie tanks en toebehoren

Olie tanks en toebehoren 99035 t/m 99038 99093 VATENLEKBAK VOOR 2 X 200 LITER VATEN Gegalvaniseerde plaatstalen lekbak voorzien van bordes rooster. Inhoud ca. 230 liter. Afmeting LxBxH 1220x890x210mm. VATENLEKBAK VOOR 3 X 200

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

Warmtebelasting plasbrand Amigo Anthony Fokkerweg AG Uithoorn

Warmtebelasting plasbrand Amigo Anthony Fokkerweg AG Uithoorn Postbus 525 7300 AM Apeldoorn Kleine Fluitersweg 253 7316 MX Apeldoorn T 055 578 13 50 F 055 578 13 51 info@contrall.nl Apeldoorn, 08 juli 2015 Onze ref.: Kenmerk: Opdrachtgever: Betreft: Dennis Bannink

Nadere informatie

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Auprjv7z67w Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Artikel

Nadere informatie

de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations

de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations Erik Büthker 1 december 2009 congres Relevant Ringwade 71, 3439 LM, Nieuwegein Postbus 1033, 3430 BA, Nieuwegein Tel: (030) 285 3320 Fax: (030) 285 4850 info@cngnet.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Auz9ipw2y2a Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN BESLUIT BEHEER AUTOWRAKKEN 3

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

CTP _ _warmtebelasting plasbrand. Warmtebelasting plasbrand Esso Sonderholm 164, 2133 JJ Hoofddorp

CTP _ _warmtebelasting plasbrand. Warmtebelasting plasbrand Esso Sonderholm 164, 2133 JJ Hoofddorp Postbus 525 7300 AM Apeldoorn Kleine Fluitersweg 253 7316 MX Apeldoorn T 055 578 13 50 F 055 578 13 51 info@contrall.nl Apeldoorn, 19 januari 2016 Onze ref.: Kenmerk: Opdrachtgever: Betreft: Dennis Bannink

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Autodemontage

Activiteitenbesluit Autodemontage Activiteitenbesluit Autodemontage Sinds 1 nuari 2011 vallen de meeste autodemontagebedrijven onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende regeling (hierna Activiteitenbesluit

Nadere informatie

ACTIVITEITEN toezichtdocument. LPG Tankstations

ACTIVITEITEN toezichtdocument. LPG Tankstations ACTIVITEITEN toezichtdocument LPG Tankstations 1 Dit activiteiten toezichtdocument is een handreiking om de deskundigheid en kwaliteit van de Milieucontroles bij LPG tankstations te vergroten. Het is tot

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen 1 Aanvulling revisie besl u i t : 1 Gegevens inrichting Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 25 september 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2014-02205 toegekend Nam ens dezen, de m anager

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

installatie: stalen, dubbelwandige tank met appendages en leidingen

installatie: stalen, dubbelwandige tank met appendages en leidingen VOORSCHRIFTEN M.B.T. HUISBRANDOLIE-INSTALLATIES Standaardvoorschriften voor de activiteit: CODE 155a Opslag van huisbrandolie in, van staal vervaardigde, dubbelwandige bovengrondse tanks (o.a. wandtanks)

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0 Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even 24 december 2015 Versie 1.0 i Documenttitel Aanvraag omgevingsvergunning dijkdoorvoer en overkluizing tankput H 43 even Status

Nadere informatie

MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJVEN IN DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJVEN IN DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE 1 Rookverbod Bij de ingang van de vestiging moet worden aangegeven dat het verboden is om te roken. Roken is alleen buiten toegestaan of in een apart ingerichte rookruimte. Deze ruimte moet afsluitbaar

Nadere informatie

Toelichting VLAREM-trein 2011. LNE - Afdeling Milieuvergunningen Willy Deberdt AARDGASTANKSTATIONS 2 en 6 februari 2012 Gent en Leuven

Toelichting VLAREM-trein 2011. LNE - Afdeling Milieuvergunningen Willy Deberdt AARDGASTANKSTATIONS 2 en 6 februari 2012 Gent en Leuven Toelichting VLAREM-trein 2011 LNE - Afdeling Milieuvergunningen Willy Deberdt AARDGASTANKSTATIONS 2 en 6 februari 2012 Gent en Leuven Overzicht 1. Wat? 2. Aanleiding 3. Haalbaarheid van de technologie

Nadere informatie

Op 19 april 2011 is een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd welke op 22 maart 2011 is ingediend.

Op 19 april 2011 is een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd welke op 22 maart 2011 is ingediend. Controlerapport Gegevens controle Zaaknummer 021433213 Zaaktype Controle uitvoeren Zaakomschrijving een inventarisatie worden uitgevoerd van de bestaande (bedrijfs)activiteiten c.q. het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Tankverzekering

Aanvraagformulier voor Tankverzekering Aanvraagformulier voor Tankverzekering U heeft voor elk risicoadres een apart aanvraagformulier nodig! 1. Uw gegevens a. Uw naam:. b. Uw postadres:. c. Uw postcode en woonplaats. 2. Uw bedrijf a. Wat zijn

Nadere informatie

Preventieve bodembescherming

Preventieve bodembescherming B05 BODEM NRB 2001 A1 Preventieve bodembescherming Dit hoofdstuk schetst de globale kaders voor bodembescherming en is bedoeld om het ontwikkelen en/of implementeren van een bodembeschermingsstrategie

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 m t4 122 m23 m26 m27 m21 m29 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Metaalrecycling

Activiteitenbesluit Metaalrecycling Activiteitenbesluit Metaalrecycling Sinds 1 nuari 2011 vallen de meeste metaalrecyclingbedrijven onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende regeling (hierna: Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 t4 122 m23 m26 m27 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen

Nadere informatie

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008 Algemeen In het gehele handboek is het woord spuitkop vervangen door nozzle of is verwijderd. De definitie van een nozzle is aangepast. Zie hiervoor onderstaande aanpassingen. Een opsomming van de pagina

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Algemene voorschriften woon- of kantoorgebouwen in grondwaterbeschermingsgebieden (geconsolideerde versie, geldend vanaf 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33243 27 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/254579,

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Bijlage 6 Opslag brandgevaarlijke stoffen behorend bij artikel 6.2.3. Artikel 1.1 Constructievoorschriften

Bijlage 6 Opslag brandgevaarlijke stoffen behorend bij artikel 6.2.3. Artikel 1.1 Constructievoorschriften Bijlage 6 Opslag brandgevaarlijke stoffen behorend bij artikel 6.2.3 Artikel 1.1 Constructievoorschriften 1. De tank moet een cilindrische vorm hebben en voldoen aan de 'Voorschriften voor stalen tanks

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER FIELDMASTER INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 3 2. OPSLAG, TRANSPORT EN PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 3 3. EERSTE GEBRUIK 4 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting januari 2009 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. BOVAG 2 (versie 29 januari

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Stichting VbV Postbus 21, 7300 AA, APELDOORN +31 55-527 05 05 FA: +31 55-522 67 66 Schouwinggegevens VbV referentie: KVB KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Bedrijfsnaam: Aantal loodsen: Naam

Nadere informatie

AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit Toelichtingen U hebt op 16 8 2013 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Daarbij heeft

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Gemeentewerven

Activiteitenbesluit Gemeentewerven Activiteitenbesluit Gemeentewerven Sinds 1 januari 2011 vallen gemeentewerven, milieustraten en KCA-depots onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende Regeling (hierna:

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen

Nadere informatie

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Voldoet uw opslagruimte voor verpakte gevaarlijke stoffen? J NEE / Bevindingen Dow Toelichting 3.1.1 opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen 3.1.2 hoeveelheden

Nadere informatie

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen Wat is een professioneel gebruiker? Indien u uw mazoutreservoir voor verwarming hoofdzakelijk gebruikt

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum 21 september 2015 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn 21 september

Nadere informatie