BUDGET Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen"

Transcriptie

1 BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen

2 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN DE BELEIDSNOTA DOELSTELLINGENNOTA DOELSTELLINGENBUDGET (B1) DE FINANCIËLE TOESTAND LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN LIJST DADEN VAN BESCHIKKING LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES DE FINANCIËLE NOTA EXPLOITATIEBUDGET (B1 EN B2) INVESTERINGSBUDGET (B3 EN B4) HET LIQUIDITEITENBUDGET (B5) TOELICHTING BIJ HET BUDGET TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2) TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3 EN TB4) DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5) OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES BEREKENING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR HET BUDGET EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER ALGEMEEN REKENINGNUMMER EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER BELEIDSITEM OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEKOPPELD AAN ACTIEPLANNEN INVESTERINGSBUDGETTEN PER INVESTERINGSENVELOPPE AGB GO Budget 2014

3 3 Inleiding De BBC met een nieuwe wijze van budgetteren is vooral gericht op het transparant opvolgen van de beleidsdoelstellingen op lange en op korte termijn. De beleidsrapporten die opgemaakt worden bevatten de vertaling van de beleidskeuzes van de Raad en vormen de basis van het beleid. Deze rapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen het bestuur. Voor de opstelling van het meerjarenplan, waaruit de budgetten gedistilleerd worden, werd uitgegaan van een interne en een externe analyse waarbij een aantal overkoepelende doelstellingen werden geformuleerd voor gemeente, OCMW en AGB GO. Het budget 2014 is het eerste budget voor de eerste zesjarige periode waarin de beleids- en beheerscyclus van toepassing is. Zoals in de meeste steden en gemeenten moet er ook in Overpelt de nodige inspanningen gedaan worden om een goed, maar zuinig budget op te stellen waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening kan gegarandeerd worden. Er worden in de verregaande samenwerking met de gemeente en het AGB GO en met derde partners zoals de Welzijnsregio inspanningen gedaan om dan de raakvlakken en de verschilpunten te onderkennen en daardoor de mogelijkheid te scheppen om de doelstellingen beter te formuleren en efficiënter te verwerken. Het lokaal bestuur streeft naar een gezamenlijk belang voor de ganse gemeente, ongeacht de vorm van de entiteit. AGB GO Budget 2014

4 4 Algemeen De lokale en provinciale overheden vervullen hun opdrachten op alle mogelijke gebieden die met het welzijn van de burgers en met de duurzame ontwikkeling van hun gebied te maken hebben. Om een duidelijk zicht te krijgen op de doelstelling en de werkzaamheden van de lokale en provinciale overheden, individueel en globaal, en voor een efficiënte werking van de besturen is een functionele indeling in beleidsdomeinen noodzakelijk. Voor het AGB GO (evenals voor de gemeente en het OCMW) van Overpelt is de keuze gemaakt om de indeling in beleidsdomeinen als volgt toe te passen: ALGEMENE FINANCIERING Dit domein is een verplicht te gebruiken beleidsdomein. Dit beleidsdomein bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Het betreft bijvoorbeeld: gemeente- en provinciefonds, financieringen, belastingen, MENS Hieronder vallen alle persoon gerelateerde materies zoals sport, jeugd, onderwijs, sociale aangelegenheden, cultuur & vrije tijd, RUIMTE In het beleidsdomein ruimte worden alle ruimte gerelateerde items opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn wegen, ruimtelijke ordening, natuurbeheer,. Binnen het OCMW is dit beleidsveld niet van toepassing. ALGEMEEN BELEID Het algemeen bestuur, de ondersteunende diensten, veiligheid, vallen onder het domein van het algemeen beleid. De meerjarenplannen, de budgetten en de jaarrekeningen zijn opgebouwd op basis van gestandaardiseerde beleidsvelden. Ieder beleidsveld hangt onder één beleidsdomein en zijn ingedeeld volgens het genormaliseerd algemeen rekeningstelsel (MAR). De besturen kunnen deze vastgestelde beleidsvelden verder onderverdelen in beleidsitems, welke vrij te kiezen zijn door de besturen. Een beleidsitem kan slechts onder één beleidsveld hangen. Binnen het AGB GO maken we vanaf 01 januari 2014 gebruik van volgende beleidsitems: Algemene overdrachten tussen de veschillende bestuurlijke ni Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Wegen Parkeren Diensten voor toerisme Toerisme - Sectorondersteuning AGB GO Budget 2014

5 Gebiedsontwikkeling Communicatievoorzieningen Cultuurcentrum Schouwburg, concertgebouw, opera Openbare blibliotheken Gemeenschapscentrum Festivals Overige evenementen Sport Sport buitenterreinen Sport eigen accommodatie Sportaanbod - activiteiten Leerlingenvervoer Dienstencentra AGB GO Budget 2014

6 6 1. De beleidsnota De beleidsnota van het budget 2014 omvat volgende nota s / tabellen: 1. Doelstellingennota De prioritaire beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en de actieplannen voor de realisatie ervan worden in de doelstellingennota geconcretiseerd. 2. Doelstellingenbudget (B1) In het financiële doelstellingenplan worden per beleidsitem de uitgaven en ontvangsten weergegeven, opgedeeld in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. 3. De financiële toestand Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in budget en meerjarenplan. AGB GO Budget 2014

7 7 1.1 Doelstellingennota Prioritair beleid Strategische doelstelling: 2.Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente Budgetten 2.Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken: 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school Budgetten 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren Budgetten Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten, ) inrichten (Exploitatie) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. Detail : Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten, ) inrichten (616300/740320/2.2.1/ ) Detail : Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten, ) inrichten (703020/740320/2.2.1/ ) : Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) aanbieden (Exploitatie) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. Detail : Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) aanbieden (703020/740320/2.2.1/ ) Detail : Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) aanbieden (616300/740320/2.2.1/ ) Strategische doelstelling: 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Budgetten 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente 1.800,00 910, ,00 0,00 0,00 910, , ,00 0, , ,00 0,00 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 AGB GO Budget 2014

8 8 Beleidsdoelstelling 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken: 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken Budgetten 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.3.1: In een optimale sportinfrastructuur voorzien In een optimale sportinfrastructuur voorzien Budgetten In een optimale sportinfrastructuur voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (Investeringen) Commentaar: , ,00 Detail : Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen ,00 0,00 (229100/740120/2014/003/4.3.1/ ) Detail : Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen 0, ,00 (150000/740120/2014/003/4.3.1/ ) : Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (Investeringen) 2.500,00 0,00 Commentaar: Detail : Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark 1.000,00 0,00 (237000/740120/2014/003/4.3.1/ ) Detail : Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark 1.500,00 0,00 (237000/740120/2014/003/4.3.1/ ) : Renovatie De Bemvoort (Investeringen) ,00 0,00 Commentaar: Detail : Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/ ) 6.000,00 0,00 Detail : Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/ ) ,00 0,00 Actieplan 4.3.2: In een kwaliteitsvolle en eigentijdse cultuurinfrastructuur In een kwaliteitsvolle en eigentijdse cultuurinfrastructuur voorzien met focus op gemeenschapsvorming Budgetten In een kwaliteitsvolle en eigentijdse cultuurinfrastructuur Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst AGB GO Budget 2014

9 9 1.2 Doelstellingenbudget (B1) B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 Exploitatie 0 0 Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere AGB GO Budget 2014

10 De financiële toestand De financiële toestand verschaft informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en deze gegevens vergeleken met de toestand in het meerjarenplan. In het meerjarenplan vinden we deze gegevens terug in schema M2. Voor het budget wordt enkel het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) opgenomen in een verplicht schema (B5). Het budget past financieel in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge in het budget beter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Bij het AGB GO is de autofinancieringsmarge indicatief. Resultaat op kasbasis Liquiditeitenbudget B5 Staat van fin. evenwicht M2 Exploitatie-ontvangsten , ,14 Exploitatie-uitgaven , ,35 Exploitatiebudget , ,79 Investeringen , ,00 Aflossingen financiële schulden , ,76 Gecumuleerd budgettair resultaat v/h boekjaar , ,97 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar , ,86 Bestemde gelden - - Resultaat op kasbasis 1.864, ,89 Autofinancieringsmarge Staat van fin. Evenwicht M2 Exploitatie-ontvangsten ,14 Exploitatie-uitgaven ,30 Netto-kosten van schulden ,05 Financieel draagvlak excl netto kosten van schulden ,84 Netto-aflossingen ,76 Netto kosten van schulden ,05 Netto periodieke leningsuitgaven ,81 Autofinancieringsmarge 6.050,03 AGB GO Budget 2014

11 Lijst overheidsopdrachten Enveloppe Subproject Omschrijving subproject / Draadloze micro cafetaria 1.000, / Besturing hoogtewerker 1.000, /003 4 Kloosterpark finse piste extra banken, locker 1.000, /002 4 LHVV Finse piste infobord 1.300, / Projectiescherm Muzezaal 1.500, / wind up met trussen 1.500, /002 7 Bordjes Molenroute 1.500, /002 8 Borden bewegwijzering wandelgebied en infokantoor 1.500, /003 3 Kloosterpark vervangen lockers 1.500, / Klein mediamateriaal camera + tv 2.000, / Doeken op maat voor bij de wind-ups 2.500, / AD Licenties 2.500, / Balletvloer Zinne + Muze 3.000, / LCD Projector Muze 3.000, / Draadloze micro + headset projectiezaal 3.000, /002 6 Bewegwijzering vrijetijdsaccommodaties 3.000, /002 2 LHVV Finse piste AED Toestel 3.500, / Audiovisuele weergave Spinitex 4.500, /002 2 LHVV Finse piste AED Toestel 4.700, /002 1 Duitse Herders nieuwe cv ketel 5.000, / Licenties exchance 5.000, / GIS 5.000, / Sporthal; De Bemvoort - sportvloer 6.000, / digitale stagebox Muze 7.000, /001 9 Verwarmingsketel / schouw oud gedeelte 7.000, /004 9 Wifi 8.500, /004 6 multimedia raadzaal en nolimzaal , /006 2 Finse piste kloosterpark , Lijst daden van beschikking Niet van toepassing 1.6 Lijst nominatieve subsidies Nominatief toegekende subsidies Omschrijving Bedrag St. Oda Euregio sport AGB GO Budget 2014

12 12 2. De Financiële nota De financiële nota van het budget 2014 omvat volgende tabellen: 1. Exploitatiebudget (B1 en B2) In dit schema worden per beleidsdomein de uitgaven en ontvangsten opgelijst. 2. Investeringsbudget (B3 en B4) Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en de ontvangsten die verbonden zijn aan de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen (B3). Schema B4 geeft een samenvatting van het totaal van de transactiekredieten van een financieel boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit totaal bepaalt welke algemene financieringsmiddelen er jaarlijks beschikbaar moeten zijn. 3. Het liquiditeitenbudget (B5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. AGB GO Budget 2014

13 Exploitatiebudget (B1 en B2) B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 Exploitatie 0 0 Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere AGB GO Budget 2014

14 14 B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein MENS Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein ALGBELEID Totalen AGB GO Budget 2014

15 Investeringsbudget (B3 en B4) B3: De investeringsenveloppe Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN AGB GO Budget 2014

16 16 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein MENS Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein ALGBELEID Totalen AGB GO Budget 2014

17 Het Liquiditeitenbudget (B5) AGB GO Budget 2014

18 18 B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 AGB GO Budget 2014

19 19 3. Toelichting bij het budget De toelichting bij het budget 2014 omvat volgende documenten en informatie: 1. De toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) In schema TB1 wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein weergegeven, terwijl de evolutie van het exploitatiebudget terug te vinden is in schema TB2. 2. De toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) In schema TB3 worden de transactiekredieten per beleidsdomein opgenomen, de evolutie van de transactiekredieten staan opgelijst in schema TB4. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling wordt er een raming van de ontvangsten en de uitgaven opgesteld die gepaard gaat met de normale exploitatie van de activa. 3. De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. 4. Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Indien van toepassing per beleidsveld een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. 5. Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

20 Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

21 21 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

22 Toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

23 23 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd Jaar-rekening DEEL 1: UITGAVEN Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

24 De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

25 25 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Jaarrekening Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014

26 Overzicht werkings- en investeringssubsidies Omschrijving Bedrag St. Oda Euregio sport Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar. Resultaat op kasbasis Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

27 27 4. Het budget 2014 Het budget 2014 kan geraadpleegd worden: 1. Exploitatiebudget 2014 per algemeen rekeningnummer 2. Exploitatiebudget 2014 per beleidsitem 3. Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe 4. Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen

28 Exploitatiebudget 2014 per algemeen rekeningnummer Rekening Omschrijving algemene rekeing BItem Omschr. BItem Budget Commentaar Aankopen van handelsgoederen Schouwburg, concertgebouw, opera ,20 Aankopen etenswaren en dranken Cafetaria Huur en huurlasten op gebouwen Sport eigen accommodatie 225,00 Huur sporthal Mater Dei Onderhoud en herstellingen gebouwen Sport buitenterreinen 6.000,00 Ond.en herst. Gebouwen Onderhoud en herstellingen gebouwen Sport eigen accommodatie ,00 Contract Cofely, onderhoudscontract deuren Besam Onderhoud en herstellingen gebouwen Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Contract Cofely, Intersafe, wassen van de ramen Water Schouwburg, concertgebouw, opera 4.040,00 Water Water Sport eigen accommodatie 7.500,00 Water Onderhoudsproducten Schouwburg, concertgebouw, opera 2.525,00 onderhoudsproducten Onderhoudsproducten Sport eigen accommodatie 3.333,00 onderhoudsproducten Onderhoud en herstellingen van terreinen Sport buitenterreinen 7.000,00 Onderhoud buitenterreinen, finse piste Elektriciteit Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Elektriciteit Elektriciteit Sport eigen accommodatie ,00 Elektriciteit Gas verwarming Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Gas Gas verwarming Sport eigen accommodatie ,00 Gas Verzekering brand en algemene kosten Sport buitenterreinen 1.500,00 Brandverzekering gebouwen buitenterreinen Verzekering brand en algemene kosten Sport eigen accommodatie 2.000,00 Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing Verzekering brand en algemene kosten Schouwburg, concertgebouw, opera 2.500,00 verzekering Brand Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Politieke organen 500,00 Verzekering BA Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Schouwburg, concertgebouw, opera 1.843,25 Verzekering BA Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Sport 2.525,00 BA exploitatie Verzekeringen sportactiviteiten Sport 6.084,00 Verzekering sportactiviteiten: ISB-sportverzekering Erelonen Fiscale en financiële diensten ,00 kosten juridisch advies/bedrijfsrevisor advocaten,architecten,studiebureaus,bedrijfsrevisor Overige vergoedingen Schouwburg, concertgebouw, opera 8.700,00 Vergoeding vrijwilligers om de 2jaar aanpassen (2015, 2017, ) Andere rechten en royalties Sport 2.000,00 SABAM sporthal en cafetaria, Billijke vergoeding Andere rechten en royalties Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Sabam, billijke verogeding (gemiddeld 9% van programmabudget voorzien) Andere secretariaatskosten Sport 1.510,00 kosten ISB-congres Andere secretariaatskosten Schouwburg, concertgebouw, opera 2.626,00 huur drankautomaten, stemmen piano, achtergrondmuziek horeca huur en onderhoudskosten afvalbeleid Sport eigen accommodatie 1.000,00 Molok PMD container huur en onderhoudskosten afvalbeleid Schouwburg, concertgebouw, opera 2.000,00 Sanitact, Molok container restafval

29 29 Rekening Omschrijving algemene rekeing BItem Omschr. BItem Budget Commentaar Huur en onderhoudskosten hard- en software Schouwburg, concertgebouw, opera 1.600,00 Bancontact, Ogone Huur en onderhoudskosten hard- en software Fiscale en financiële diensten ,00 Syx, Logins Huur en onderhoudskosten hard- en software Fiscale en financiële diensten ,00 Syx, Logins Huur en onderhoudskosten hard- en software Fiscale en financiële diensten ,00 Syx, Logins, contracte informatica Documentatie en abonnementen Sport 750,00 Lidgeld ISB, VSDC, BVLO, aankoop vakliteratuur,cd's Documentatie en abonnementen Schouwburg, concertgebouw, opera 1.212,00 Lidgelden en abonnementen Documentatie en abonnementen Secretariaat 2.600,00 Abonnement Drukwerken Sport 750,00 briefpapier, enveloppen Drukwerken Schouwburg, concertgebouw, opera 5.757,00 Briefpapier, visitekaartjes, programmabrochure, uitnodigingen Kantoorbenodigdheden Secretariaat 250,00 Kantoorbenodigdheden Kantoorbenodigdheden Sport 1.200,00 kantoorbenodigdheden Kantoorbenodigdheden Schouwburg, concertgebouw, opera 4.040,00 Kantoorbenodigdheden Telefoon en Internet Sport 2.020,00 telefoon/internet: WIS-abonnement Telefoon en Internet Schouwburg, concertgebouw, opera 3.000,00 telefoon Verzendingskosten Sport 3.200,00 Verzending: opladen frankeermachine, Postophaling Verzendingskosten Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Verzendingskosten: programmaboekje, postophaling, frankeermachine Aankoop linnen, beddengoed en kleding Sport 2.050,30 Aankoop linnen, beddengoed,kleding:bedrijfskleding Aankoop linnen, beddengoed en kleding Schouwburg, concertgebouw, opera 2.562,88 bedrijfskledij, handdoeken Deelname aan cursussen, studiedagen, enz Schouwburg, concertgebouw, opera 1.012,00 deelname cursussen Onderhoud en herstellingen van Sport eigen accommodatie 7.575,00 onderhoudscontracten materiee(inst.,mach,gereedsch Onderhoud en herstellingen van Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 onderhoudscontracten materiee(inst.,mach,gereedsch Onderhoud en herstellingen Sport eigen accommodatie 5.555,00 Sporthal: materiaal kleine herstellingen, materiaal grote poets, verf, cafetaria Onderhoud en herstellingen Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 vast bedrag 6000 (Gamma, Mireille, lampen )=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne Klein materiaal en gereedschap Sport eigen accommodatie ,00 Klein materiaal sporthal: vervangen of herstellen nav keuringen, aanvullen materialen Klein materiaal en gereedschap Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Diversen oa. servetten,tafelpapier,batterijen, bekers, theatertechnisch materieel, kleurfilters,lampen Medische en farmeceutische kosten Schouwburg, concertgebouw, opera 505,00 materiaal voor verplchte EHBO-koffers Medische en farmeceutische kosten Sport 505,00 materialen voor verplichte EHBO-koffer Vervoer sporthal Leerlingenvervoer ,00 Vervoer sporthal: wordt voor 50% doorgefactureerd Receptie en representatiekosten Sport 1.212,00 Koffie personeel, geschenken en bloemen Receptie en representatiekosten Schouwburg, concertgebouw, opera 4.612,67 Drank personeel, receptiekosten seizoensopening, nieuwjaarsconcert, tentoonstellingen

30 30 Rekening Omschrijving algemene rekeing BItem Omschr. BItem Budget Commentaar Advertenties en inlassingen Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Dommelpost, inernetgazet; affiches, folders,spandoeken Programmaprospectie Schouwburg, concertgebouw, opera 1.010,00 Tickets,overnachtingen,maaltijden Activiteiten (niet-personeel) Sportaanbod - activiteiten 1.000,00 Organiseren kleutersportevenementen Activiteiten (niet-personeel) Sportaanbod - activiteiten 1.800,00 Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners Activiteiten (niet-personeel) Schouwburg, concertgebouw, opera 3.000,00 Communicatie afstemmen op het bestaande aanbod Activiteiten (niet-personeel) Sportaanbod - activiteiten 5.000,00 Sportactiviteiten in wijken opzetten met lokale partners Activiteiten (niet-personeel) Schouwburg, concertgebouw, opera 6.900,00 Een divers educatief aanbod voor verschillende doelgroepen Activiteiten (niet-personeel) Sportaanbod - activiteiten 6.950,00 Organiseren van sport voor allen evenementen voor alle bevolkingsgroepen Activiteiten (niet-personeel) Schouwburg, concertgebouw, opera 7.000,00 Gezamelijke podiumaanbod aanbieden Activiteiten (niet-personeel) Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Cultuurcreatie (eigen productieontwikkeling) Activiteiten (niet-personeel) Sportaanbod - activiteiten ,00 Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen Activiteiten (niet-personeel) Sportaanbod - activiteiten ,00 Organiseren lessenreeksen voor volwassen, medioren, senioren Activiteiten (niet-personeel) Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Scholenaanbod Activiteiten (niet-personeel) Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Activiteiten Uit Pass Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Uit pass Vorming/Tentoonstellingen Schouwburg, concertgebouw, opera 6.464,00 Vorming Tentoonstellingen Schouwburg, concertgebouw, opera 3.030,00 Tentoonstellingen Catering artiesten Schouwburg, concertgebouw, opera 7.100,00 Catering artiesten Programmatie jaarlijks evenement Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Programmatie jaarlijks evenement Andere diverse belastingen Sport 600,00 Heffing waterverontreiniging, motorenbelasting Andere diverse belastingen Schouwburg, concertgebouw, opera 1.000,00 Bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten Subsidies aan ondernemingen Sport 6.000,00 Subsidies ondernemingen: sportdag St. Oda: Euregio sport-en speldag Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Financiële aangelegenheden 50,00 rente/commissie Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Financiële aangelegenheden 75,00 rente/commissie Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Financiële aangelegenheden 250,00 rente/commissie Intresten op leningen Sport ,73 intresten lening Rentevergoeding Bibliotheek Openbare blibliotheken 5.141,32 Rentevergoeding Bibliotheek Bankkosten Financiële aangelegenheden 50,00 Bankkosten Bankkosten Financiële aangelegenheden 50,00 Bankkosten Bankkosten Financiële aangelegenheden 50,00 Bankkosten Roerende voorheffing Financiële aangelegenheden 50,00 Roerende voorheffing Roerende voorheffing Financiële aangelegenheden 200,00 Roerende voorheffing Roerende voorheffing Financiële aangelegenheden 200,00 Roerende voorheffing Betalingsverschillen / wisselresultaat Financiële aangelegenheden 50,00 Betalingsverschillen Betalingsverschillen / wisselresultaat Financiële aangelegenheden 50,00 Betalingsverschillen

31 31 Rekening Omschrijving algemene rekeing BItem Omschr. BItem Budget Commentaar Verkopen dranken en etenswaren Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Verkopen dranken en etenswaren Zalen Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Zaalverhuur Zalen Sport eigen accommodatie ,00 Gebruik sporthal Bijdrage onderhoud zalen Schouwburg, concertgebouw, opera 1.599,23 Bijdrage onderhoud, inzet onderhoudspersoneel Extra technische bijstand Schouwburg, concertgebouw, opera 5.330,78 Bijdrage techische bijstand, inzet technicus Buiten Accommodatie's sport Sport buitenterreinen ,48 Buitenterreinen en accomodaties verhuur Tegemoetkoming van de huurders in de lasten Schouwburg, concertgebouw, opera 6.413,50 Tegemoetkoming huurders in de lasten (gas,elektriciteit en water Bib) Opbrengsten uit activiteiten Sportaanbod - activiteiten 500,00 Organiseren kleutersportevenement Opbrengsten uit activiteiten Sportaanbod - activiteiten 910,00 Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners Opbrengsten uit activiteiten Sportaanbod - activiteiten 3.550,00 Organiseren voor sport voor allen evenementen voor alle bevolkingsgroepen Opbrengsten uit activiteiten Sportaanbod - activiteiten ,00 Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen Opbrengsten uit activiteiten Sportaanbod - activiteiten ,00 Organiseren lessenreeksen voor volwassenen, medioren, senioren Opbrengsten uit activiteiten Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Scholenaanbod Opbrengsten uit activiteiten Schouwburg, concertgebouw, opera ,00 Podiumvoorstellingen Vorming / tentoonstellingen Schouwburg, concertgebouw, opera 1.500,00 Vorming Inspanningsverbintenis Schouwburg, concertgebouw, opera ,27 Inspanningverbintenis Verhuring met betrekking tot de exploitatie Sport ,00 Concessievergoeding cafetaria Gemeentelijke of provinciale bijdrage Algemene overdrachten tussen de veschillende ,00 bestuurlijke Gemeentelijke ni bijdrage Speciefieke werkingssubsidies van de hogere Schouwburg, concertgebouw, opera 1.375,00 Subsidie voor bepaalde gezelschappen overheid Diverse bedrijfsopbregsten Financiële aangelegenheden 200,00 Boetes Recuperatie gefactureerde kosten Schouwburg, concertgebouw, opera 6.000,00 Terugvordering kosten: kopies, portkosten Recuperatie gefactureerde kosten Sport 6.000,00 Terugvordering nutskosten cafetaria, kosten kopies Recuperatie gefactureerde kosten Fiscale en financiële diensten ,56 Doorfacturatie Gemeente, ocmw informatica Terugvordering vervoer scholen Leerlingenvervoer ,00 Terugvordering busvervoer scholen Intresten op financiële rekeningen Financiële aangelegenheden 200,00 Intresten op fin rekeningen Intresten op financiële rekeningen Financiële aangelegenheden 200,00 Intresten op fin rekeningen Intresten op financiële rekeningen Financiële aangelegenheden 200,00 Intresten op fin rekeningen Opbrengsten uit vlottende activa Bibliotheek Financiële aangelegenheden 5.141,32 Lease opbrengsten

32 Exploitatiebudget 2014 per beleidsitem BItem Algemene overdrachten tussen de veschillende bestuurlijke niveaus Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Gemeentelijke of provinciale bijdrage Gemeentelijke bijdrage ,00 BItem Financiële aangelegenheden Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden rente/commissie 50, Bankkosten Bankkosten 50, Roerende voorheffing Roerende voorheffing 200, Betalingsverschillen / wisselresultaat Betalingsverschillen 50, Intresten op financiële rekeningen Intresten op fin rekeningen 200,00

33 33 BItem Financiële aangelegenheden Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden rente/commissie 75, Bankkosten Bankkosten 50, Roerende voorheffing Roerende voorheffing 200, Betalingsverschillen / wisselresultaat Betalingsverschillen 50, Diverse bedrijfsopbregsten Boetes 200, Intresten op financiële rekeningen Intresten op fin rekeningen 200,00 BItem Financiële aangelegenheden Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden rente/commissie 250, Bankkosten Bankkosten 50, Roerende voorheffing Roerende voorheffing 50, Intresten op financiële rekeningen Intresten op fin rekeningen 200, Opbrengsten uit vlottende activa Bibliotheek Lease opbrengsten 5.141,32 BItem Politieke organen Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekering BA 500,00

34 34 BItem Secretariaat Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Documentatie en abonnementen Abonnement 2.600, Kantoorbenodigdheden Kantoorbenodigdheden 250,00 BItem Fiscale en financiële diensten Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Huur en onderhoudskosten hard- en software Syx, Logins ,00 BItem Fiscale en financiële diensten Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Huur en onderhoudskosten hard- en software Syx, Logins ,00

35 35 BItem Fiscale en financiële diensten Budget 2014 Rekening Omschrijving algemene rekening Commentaar Totaal Erelonen advocaten,architecten,studiebureaus,bedrijfsrevisor kosten juridisch advies/bedrijfsrevisor , Huur en onderhoudskosten hard- en software Syx, Logins , Recuperatie gefactureerde kosten Doorfacturatie Gemeente, ocmw informatica ,56

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget Raad van Bestuur : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET EVOLUTIE

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)...

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING. Raad van Bestuur : 25/06/2015. Voorzitter : Jaak Fransen

JAARREKENING 2014 TOELICHTING. Raad van Bestuur : 25/06/2015. Voorzitter : Jaak Fransen JAARREKENING 2014 TOELICHTING Raad van Bestuur : 25/06/2015 Voorzitter : Jaak Fransen Inhoud 1 INLEIDING... 1 2 TOELICHTING... 2 2.1 TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING... 2 2.1.1 VERKLARING VAN BELANGRIJKE

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene BUDGET- WIJZIGING 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene 1. Motivering Budgetwijziging 2015 1. aansluiting budgettaire boekhouding algemene boekhouding Uit de controles van

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Deurne Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2015

TOELICHTING BUDGET 2015 TOELICHTING BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Motivering van de wijziging 2014

Motivering van de wijziging 2014 Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1 Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4

Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4 BUDGET 214 Inhoudstafel 1 Inleiding 2 Beleidsnota 3 Doelstellingennota 4 Schema B1: Doelstellingenbudget 9 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 1 Lijst met daden van beschikking 12

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Gent, 26 oktober Malle, 9 november Roeselare, 16 november Heusden-Zolder, 30 november Leuven, 2 december VVSG-Ronde van Vlaanderen najaar 2010 Inhoud Waarom

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 226 Westerlo Beleids- en beheerscyclus Budget 214 NIS-code 1349 Woord vooraf Het eerste budget in BBC-stijl is een feit en is, zoals het hoort, als het ware een kopie

Nadere informatie

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting DE Aanpassing 2014-2019 Toelichting 1 1 Inhoudsopgave 1.1 TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN GEMEENTE AGB GO OCMW... 3 1.1.1 OMGEVINGSANALYSE... 3 1.1.2 OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO S VOOR GEMEENTE,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015. 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015. 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2. De strategische nota wijzigt niet en wordt derhalve niet opnieuw voorgelegd 3. Onderdelen van de financiële

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie