Schaderegeling in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schaderegeling in België"

Transcriptie

1 Schaderegeling in België Hilde ULRICHTS Kluwer a Wolters Kluwer business

2 p- Woord vooraf Inleiding bij de zesde editie 2008 V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 1 /. Wettelijke verplichting 1 2. Voorwerp van de verzekering Waarborg tot schadeloosstelling Verplichte vergoeding letselschade (art. 29bis WAM) Inleiding Historiek Betrokkenheid bij een verkeersongeval Uitsluiting zelfdoding Rechthebbende bestuurder Subrogatie e.a De wettekst Begrenzing van de waarborgen van de WAM Principe Uitzonderingen Wet 12 januari Indexering Uitgesloten vergoedingsgerechtigden Tegenwerpelijkheid aan schadelijders Bewijs van verzekering Afschaffing van het bonus-malusstelsel / Attest van schadeverleden Het gemeenschappelijk waarborgfonds 44 Hoofdstuk II. Onderhandelingen en betwistingen Onderhandelingen met de WAM-verzekeraar RDR-overeenkomst Conventies "Onschuldige slachtoffers" en "Regeling van terugbetalingen/art. 29bis" Wet van 22 augustus 2002: verbetering van de positie van de schadelijder Afhandeling schadegevallen met buitenlandse factor (art. 12 WAM) Vergoedingstermijnen (art WAM) Onderbreking van de onderhandelingen Klachten Conventie mutualiteiten - verzekeraars Verplichting om de schade-elementen te vermelden De vijfde Europese richtlijn Bemiddeling of mediation 56 X.I1 Schaderegeling in België Kluwer

3 10. Betwistingen De politierechtbank - materiële bevoegdheid De politierechtbank als strafrechter De politierechtbank als burgerlijke rechtbank De politierechtbank - territoriale bevoegdheid De verzekeraar als partij in het (straf-)proces Bijstand van advocaat en medisch deskundige Gerechtskosten en kosten van advocaat, medische en andere deskundigen Gerechtskosten en kosten van advocaat Wet RPV Bijsturing wet RPV - wet 22 december BS 12 januari Aanvullingen in het Wetboek van Strafvordering Uitspraken Grondwettelijk Hof i.v.m. RPV Bijsturing wet RPV op 21 februari 2010 (BS 11 maart 2010) Omvang RPV in letselschadedossiers De lege ferenda: rechtsplegingsvergoeding berekenen op het toegekende i.p.v. het gevorderde bedrag? Kosten van medische en andere deskundigen Verjaring Verjaringswet 10 juni Vertrekpunt van de verjaring - cassatierechtspraak Stuiting van de verjaring Verjaring van de verhaalsvordering van de verzekeraar Verjaring van de subrogatoire vordering Uitspraken Grondwettelijk Hof en Hof van cassatie -art. 2262bis BW Nuttige adressen 90 Hoofdstuk III. Voertuigschade en andere zaakschade Herstellingskosten Totaal verlies Sleep- en stallingkosten Waardevermindering Gebruiksderving Huur van een vervangingsvoertuig Financieringskosten 96 Hoofdstuk IV. Letselschade Basisbeginselen van de vergoeding voor letselschade Soorten letselschade Begroting van de schade Tijdstip van de begroting van de schade De waarde van de schade Gebeurtenissen van na de onrechtmatige daad Tijdelijke ongeschiktheid (T.O.) De medische raming 111 Kluwer - Schaderegeling in België XIII

4 De rechterlijke raming Materiële schade Inkomstenderving Extra inspanningen Huishoudelijke arbeid Zelfstandigen Verlies van een schooljaar Buitenprofessionele schade Hulp van derden wegens verlies van zelfredzaamheid Medische en andere kosten Morele schade De methodes van vergoeding van toekomstige schade uit overlijden of blijvende handicap De kapitalisatiemethode Kapitalisatie- en sterftetafels (Kapitalisatie) Rentevoet Basisbedrag Opvang van toekomstige inflatie via basisbedrag of via rentevoet? Cass. 22 december Cass. 20 januari Cass. 8 november Cass. 24 juni Commentaar Periodiciteit en duur Tijdelijke rente Levenslange rente De ex aequo et bono-vergoeding De splitsingsmethode De geïndexeerde of aanpasbare rente Blijvende invaliditeit (B.I.) / Blijvende ongeschiktheid (B.O.) De medische raming De rechterlijke raming Materiële schade De ex aequo et bono-vergoeding Vergoeding met het kapitalisatiesysteem Morele schade Algemeen Esthetische schade Seksuele schade Genegenheidsschade Overlijden Materiële schade Inkomstenschade Langstlevende echtgenoot Andere vergoedingsgerechtigden 202 XIV Schaderegeling in België - Kluwer

5 Kosten na overlijden Morele schade Bijzondere vraagstukken Interesten Moratoire interest Compensatoire interest Voorschotten (of provisies) Vooraf bestaande toestand Opdracht van de medisch deskundige Libellering opdracht medisch deskundige in de indicatieve tabel Gebruikelijk model opdracht medisch deskundige 236 Hoofdstuk V. Subrogatie bij samenloop van gemeen recht en sociaal recht Samenloop met arbeidsongevallenverzekering Geen optierecht Dubbele begrenzing Verbod van cumul van vergoedingen voor dezelfde schade Twee verschillende vergoedingswijzen Arbeidsongevallenverzekeraar openbare sector Burgerrechtelijke immuniteit van werkgevers en werkmakkers Overeenkomst AO / gemeen recht tussen verzekeraars Samenloop met ziekenfonds Cumulatieverbod en verschilregeling ten voordele van de verzekerde Provisionele tussenkomst van de mutualiteit Niet-tegenstelbaarheid van een regeling Subrogatie Preferentie- of prioriteitsrecht van het ziekenfonds Aansprakelijkheidsverdeling tussen het slachtoffer en een aansprakelijke derde Verschillende ongeschiktheidspercentages en -periodes in overeenstemming met de RIZIV wetgeving enerzijds en naar gemeen recht anderzijds Verwittigingsplicht Verjaring van de subrogatoire vordering Conventie 266 Hoofdstuk VI. Naar een duurzaam schadeloosstellingsrecht? Hulp aan slachtoffers - recente initiatieven Aansluiting vinden bij initiatieven in het buitenland Naar een duurzaam schadeloosstellingsrecht.' Noodzaak van een wetgevend initiatief 280 Hoofdstuk VII. Bijlagen 287 ƒ. Indicatieve tabel Kapitalisatie- en sterftetafels Zekere rente gedurende een aantal jaren 316 Kluwer - Schaderegeling in BeJgiè" XV

6 2.2. Zekere rente met de duur van de mediaanlevensduur Zekere rente met duur gelijk aan levensverwachting Lijfrente levenslang Lijfrente tot 65 jaar Huidige waarde van 1 euro te betalen na n-jaren Levensduur projectie Trefwoordenregister 341 XVI Schaderegeling in België - Kluwer

INDICATIEVE TABEL Versie 2008

INDICATIEVE TABEL Versie 2008 1 INDICATIEVE TABEL Versie 2008 Inhoudstafel Voorwoord I. Kosten en uitgaven A. Voertuigschade gebruiksderving - BTW B. Verplaatsingskosten administratieve kosten C. Kledij en bagage D. Medische kosten

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9!

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9! I. Door de mens veroorzaakte schade!... 6! 1. Inleiding!... 6! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 3.1. Beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht!... 7!

Nadere informatie

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Jef VAN LANGENDONCK Met medewerking van Johan PUT Dries SIMOENS Guido VAN LIMBERGHEN Anne VAN REGENMORTEL achtste editie intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Woord vooraf.

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S

Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Nieuwe termijnen Nieuwe expertise modaliteiten Nieuwe gerechtelijke procedure vergoedingstermijnen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Politierechtbank Brussel Onderwerp Schade. Schadeberekening. Draagwijdte indicatieve tabel. Minnelijke medische expertise. Begroting van schade door deskundige. Strijdig met de openbare orde.

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK -- -:-=-'..:..::=-=--=---=--~ o=---===-=-----=-=-=--------==---l _:: - ~------c---o-------------------- OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 1980-1997 door Caroline VAN SCHOUBROECK * Postdoctoraal

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling.

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Nieuwe termijnen Nieuwe expertise modaliteiten Nieuwe gerechtelijke procedure 1 Brand Eenvoudige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Pol. Aalst 5 april 2012

Pol. Aalst 5 april 2012 236 Pol. Aalst 5 april 2012 Pol. Aalst 5 april 2012 Ongeval van 2006. Studente, inwonend bij haar ouders. Op het ogenblik van het ongeval was het slachtoffer 24 jaar oud en zat ze in het zevende jaar secundair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Financiële hulp aan slachtoffers. van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Financiële hulp aan slachtoffers. van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Voorwoord Sinds 1 augustus 1985 kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten de staat onder

Nadere informatie

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1 Afhandeling van schade n.a.v.... 2 Boorddocumenten: alle kleuren van de regenboog... 2 Gelijkvormigheidsattest... 2 Inschrijvingsbewijs... 3 De groene kaart... 3 Schadeafhandeling bij ongeval met een buitenlands

Nadere informatie