Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken"

Transcriptie

1 Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Hoofdweg 366 te AMSTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV

2

3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING Door Cliënten Bekeken Het onderzoek Opbouw rapport... 5 HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK Vragenlijst Stappen in het onderzoek Start-up De meting Rapportage Respondenten Leeswijzer... 9 HOOFDSTUK 3. ERVARINGEN MET DE HUISARTSENZORG Inleiding Het totaaloordeel van de patiënt De uitkomsten naar thema Bereikbaarheid Toegankelijkheid Contact met de praktijk en de assistente Accommodatie Bejegening door de huisarts Informatievoorziening Communicatie Samenwerking met de patiënt Deskundigheid...2 HOOFDSTUK 4. ERVARINGEN MET DE DOKTERSASSISTENTEN IN DE HUISARTSPRAKTIJK Inleiding Doktersassistenten: bejegening Doktersassistenten: deskundigheid Doktersassistenten: communicatie en samenwerking met de patiënt Samenwerking binnen de huisartspraktijk...26 HOOFDSTUK 5. ERVARINGEN MET DE ANDERE ZORGVERLENERS IN DE HUISARTSPRAKTIJK Inleiding Andere zorgverleners: bejegening Andere zorgverleners: deskundigheid Andere zorgverleners: communicatie en samenwerking met de patiënt Samenwerking binnen de huisartspraktijk...3 HOOFDSTUK 6. AANVULLENDE DIENSTVERLENING Inleiding...32 HOOFDSTUK 7. ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN Toelichting De grafieken Beschrijving van de patiënten Zorg voor chronisch zieken: totaaloordeel Samenwerking met de chronisch zieke patiënt Aandacht gevolgen voor de chronisch zieke patiënt Informatievoorziening aan chronisch zieken Samenwerking binnen zorgprogramma s...4 HOOFDSTUK 8. SAMENWERKING MET ANDERE ZORGVERLENERS Inleiding Samenwerking met apotheek, fysiotherapie en specialist...45 BIJLAGE. Verbetersuggesties van patiënten...48 BIJLAGE 2. Samenwerking met andere zorgverleners...54 ARGO BV juni 204 3

4 ARGO BV juni 204 4

5 HOOFDSTUK. INLEIDING. Door Cliënten Bekeken Met de methode Door Cliënten Bekeken werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering op thema s die vanuit patiëntperspectief van belang zijn. De methode is ontwikkeld door ARGO BV en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en wordt met veel succes toegepast bij huisartsen, apotheken, gezondheidscentra en oefentherapeuten. De aanpak heeft als doel: meten én verbeteren, en bestaat uit een kwantitatieve meting, kwalitatief aanvullend onderzoek en workshops waarin de vertaalslag van meten naar verbeteren wordt gemaakt. Deze rapportage bevat de uitkomsten van twee metingen van de ervaringen van patiënten van praktijk Praktijk Hoofdweg Het onderzoek Alle patiënten van 8 jaar en ouder werden voor het onderzoek uitgenodigd. Bij patiënten jonger dan 2 jaar werd de ouder/verzorger gevraagd de vragenlijst in te vullen..3 Opbouw rapport In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het onderzoek in praktijk Praktijk Hoofdweg 366 beschreven. Vanaf hoofdstuk 3 worden de uitkomsten gepresenteerd. Daarin vindt een vergelijking plaats met resultaten van de vorige meting. ARGO BV juni 204 5

6 HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 2. Vragenlijst Voor het uitvoeren van het patiëntervaringsonderzoek in de huisartsenpraktijk zijn de volgende vragenlijsten gebruikt: o Met de CQ-Index huisartsenzorg overdag (versie.3 februari 20) werd een algemeen beeld verkregen van de ervaringen met de huisartsenzorg; o o o Met aanvullende vragen werden service-aspecten in beeld gebracht; Samenwerking in de eerstelijn is onderzocht; Specifiek is ingegaan op de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken De meeste vragen hadden de CQI-categorieën als antwoordmogelijkheden (nooit soms meestal altijd). Deelname was anoniem: uitkomsten zijn niet te herleiden op individuele patiënten. Daarnaast wordt de anonimiteit van medewerkers uit de huisartsenpraktijk nagestreefd. Dit is de praktijk echter niet altijd haalbaar: bijvoorbeeld wanneer er maar één huisarts of één praktijkondersteuner in de praktijk werkt. 2.2 Stappen in het onderzoek Het onderzoek is volgens de volgende stappen uitgevoerd: - de start-up - de meting - rapportage - presentatie van de uitkomsten 2.2. Start-up De praktijk ontving schriftelijk informatie over het Door Cliënten Bekeken traject. Vervolgens ontving men een startpakket met 300 codekaarten voor de huisarts en 00 codekaarten voor de POH. Door een medewerker van onderzoeksbureau ARGO werd contact opgenomen met de doktersassistente of de huisarts. Met hen werd het doel van het onderzoek besproken en werden het veldwerkprotocol en de planning doorgenomen. ARGO BV juni 204 6

7 2.2.2 De meting Per praktijk werden maximaal 300 patiënten van de huisarts en 00 patiënten van de POH benaderd. Het veldwerk vond plaats met een online vragenlijst. De huisarts en de POH overhandigde na afloop van een bezoek aan de praktijk een kaart met uitnodiging en inlogcode aan de patiënt Rapportage Na de meting in de huisartsenpraktijk werden de gegevens geanalyseerd met SPSS 20.0 en is een rapportage gemaakt. De thema s uit de vragenlijst vormen de kapstok voor het presenteren van de uitkomsten. Zie verder de leeswijzer bij de grafieken. Naast presentatie van de uitkomsten van deze huisartspraktijk vindt een vergelijking plaats met een groep praktijken die vanuit vergelijkbare brede eerstelijnsvisie werkt. 2.3 Respondenten In tabel 2. is de respons weergegeven. Tabel 2.: respons aantal uitgedeelde codekaarten 400 % afgebroken 8,2 % voltooid 9,8 aantal retour 73 responsepercentage 8,3 In tabel 2.2 zijn enkele achtergrondgegevens van de patiënten samengevat: geslacht (% vrouwen), leeftijd (% patiënten 65 jaar en ouder), het opleidingsniveau (% geen of lager onderwijs), afkomst (% allochtonen) en ervaren gezondheid. Tevens is het % patiënten met meer dan 5 contacten met de huisartspraktijk en de huisarts de afgelopen 2 maanden gegeven, waarbij spreekuur, visite en telefonisch contact bij elkaar werden genomen. Tabel 2.2: Achtergrondkenmerken patiënten % vrouwen 66,7 % 65+ 4,9 % lager of geen opleiding 4, % allochtonen 25,4 % goede fysieke gezondheid 70, % goede geestelijke gezondheid 77,6 % 5 of meer contacten 40,8 ARGO BV juni 204 7

8 In tabel 2.3 is aangegeven welke modules van de vragenlijst zijn ingevuld. Tabel 2.3: Ingevulde modules van de online vragenlijst n % interne Zorgverleners huisarts 63 88,7 doktersassistente 35 49,3 praktijkondersteuner 20 28,2 anders 4 5,6 totaal 7 00,0 Zorgverleners buiten praktijk apotheek 34 70,8 fysiotherapeut 24 50,0 oefentherapeut 2, psychosociale hulp 9 8,8 dietist 2, specialist in het ziekenhuis 28 58,3 thuiszorgmedewerker 3 6,3 andere zorgverlener 6 2,5 totaal 48 00,0 5. Voor welke chronische aandoening vult u deze vragenlijst in? astma / COPD 3 30,0 reuma 2 20,0 hart- en vaatziekten 0,0 diabetes mellitus type I/II 5 50,0 spijsverteringsziektes 0,0 kanker 0,0 chronische neurologische aandoeningen 0,0 stofwisselingsziektes 0,0 pijn 0,0 stemmingsstoornissen 0,0 totaal 0 00,0 ARGO BV juni 204 8

9 2.4 Leeswijzer Vanaf hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. De uitkomsten van het onderzoek worden zoveel mogelijk in overzichtelijke grafieken naar thema s weergegeven. De verschillende modules van de vragenlijst worden in afzonderlijke hoofdstukken gepresenteerd: hoofdstuk 3: ervaringen met de huisartsenzorg hoofdstuk 4: ervaringen met de doktersassistente in de huisartspraktijk hoofdstuk 5: ervaringen met de andere zorgverleners in de huisartspraktijk hoofdstuk 6: aanvullende dienstverlening hoofdstuk 7: zorgprogramma s voor chronisch zieken hoofdstuk 8: samenwerking tussen huisarts en andere zorgverleners. Uitkomsten per vraag in staafdiagrammen De uitkomsten op de vragen per thema worden in horizontale staafdiagrammen weergegeven. Op de meeste vragen kan worden geantwoord met: altijd meestal soms nooit (als geldige antwoordmogelijkheden). Op andere vragen met: ja nee. De hele staaf is 00%. Aangegeven wordt het percentage mensen dat de vraag met altijd (of ja of geen probleem ) heeft beantwoord (groen), het percentage mensen dat vraag met meestal heeft beantwoord (wit) en het percentage mensen dat de vraag met soms of nooit (of nee of groot probleem ) heeft beantwoord (paars). Op die manier is per thema in één oogopslag te zien welke vragen positief scoren (veel groen) en welke vragen minder positief (veel paars). Uitzondering hierop vormen de vragen met een!. Dit zijn negatief geformuleerde items. Links van de staaf is de vraag opgenomen, en het aantal mensen dat een geldig antwoord heeft gegeven op de vraag (n=). Benchmark met lijngrafiek In de rapportage worden de scores van de praktijk vergeleken met (a) uw vorige meting en (b) de andere praktijken. Naast de score van de praktijk zelf (donkerblauwe lijn) is de gemiddelde score van andere praktijken te zien (roze lijn). De vorige score is aangegeven met de groene lijn. Ook de 75% kwartielondergrens (lichtblauwe lijn) en 25% kwartielbovengrens (gele lijn) van andere praktijken worden weergegeven. De lijn geeft het percentage altijd op een vraag aan. Afwijkende formuleringen Om efficiencyredenen zijn op enkele plaatsen items met een afwijkende antwoordcategorie in de grafieken opgenomen. Dit is aangegeven met een #. Negatief geformuleerde items zijn met! aangegeven. ARGO BV juni 204 9

10 HOOFDSTUK 3. ERVARINGEN MET DE HUISARTSENZORG 3. Inleiding In dit hoofdstuk komen de ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg aan de orde. Eerst wordt het totaaloordeel van patiënten gepresenteerd, vervolgens worden per thema de uitkomsten weergegeven. In de bijlage zijn verbetersuggesties opgenomen, die door de patiënten in de vragenlijst naar voren zijn gebracht. 3.2 Het totaaloordeel van de patiënt Voordat wordt ingegaan op de verschillende thema s in de vragenlijst, wordt het totale oordeel van de patiënt over de huisartspraktijk gepresenteerd. In tabel 3. en grafieken 3. en 3.2 wordt het overall oordeel weergegeven. Het overall oordeel bestaat uit een rapportcijfer en de waarschijnlijkheid waarmee cliënten de huisartspraktijk zouden aanbevelen bij bekenden. De aanbevelingsscore is uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 0 tot 0. Iedereen die een 9 of 0 invult heet een promotor, degene die een 7 of 8 invult is neutraal en de respondenten die een 6 of lager invullen worden een tegenstander genoemd. De Net Promotor Score (NPS) is berekend door het percentage tegenstanders van het percentage promotors af te trekken. De NPS heeft een range van -00 tot 00. Een hogere NPS betekent dat er meer cliënten zijn die uw huisartspraktijk zouden aanbevelen. In de tabel staat het gemiddelde rapportcijfer en de Net promotor Score voor de huidige en de vorige meting voor uw huisartspraktijk en de referentiegroep. De grafieken bevatten de huidige verdeling over de verschillende cijfers. Tabel 3.: Rapportcijfer en Net Promotor Score % gem 75% rapportcijfer 8,3 8, 8,3 8,6 8,8 NPS 32, 46,8 34,8 46, 58,4 ARGO BV juni 204 0

11 ARGO BV juni 204

12 3.3 De uitkomsten naar thema Op basis van de verschillende thema s in de vragenlijst volgen nu de resultaten van het onderzoek. Achtereenvolgens wordt ingegaan op bereikbaarheid, toegankelijkheid, contact met de assistente, accommodatie, bejegening door de huisarts, informatie/communicatie en deskundigheid. ARGO BV juni 204 2

13 3.3. Bereikbaarheid De antwoorden op de vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van de huisartspraktijk staan in de grafieken 3.3 en 3.4. Ervaart de patiënt dat men - indien nodig - snel bij de praktijk terecht kan? En hoe beoordeelt men de (telefonische) bereikbaarheid? Grafiek 3.4 bevat een vergelijking van de meest positieve antwoordcategorie met andere deelnemers aan het onderzoek. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni 204 3

14 3.3.2 Toegankelijkheid Onder het thema toegankelijkheid zijn items gegroepeerd met betrekking tot de snelheid en het gemak waarmee de patiënt bij de huisartspraktijk terecht kan. De antwoorden op de vragen met betrekking tot de toegankelijkheid van de praktijk staan in grafiek 3.5 en 3.6. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni 204 4

15 3.3.3 Contact met de praktijk en de assistente Hoe beoordelen de patiënten het contact met de praktijk en de assistente(s) van de praktijk? In de grafieken 3.7 en 3.8 zijn aspecten van het contact weergegeven. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni 204 5

16 3.3.4 Accommodatie In grafiek 3.9 en 3.0 staan de ervaringen met de accommodatie weergegeven. Er wordt onder meer ingegaan op de fysieke toegankelijkheid en gehorigheid. De vergelijking in 3.8 heeft betrekking op de andere deelnemers aan het onderzoek. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni 204 6

17 3.3.5 Bejegening door de huisarts In de grafieken 3. en 3.2 zien we hoe patiënten over verschillende aspecten van bejegening door de huisarts(en) van de praktijk oordelen. Ervaren patiënten dat de huisarts voldoende tijd en aandacht heeft? ARGO BV juni 204 7

18 3.3.6 Informatievoorziening Op het gebied van informatievoorziening zijn vier vragen opgenomen: kreeg de patiënt voldoende informatie over behandelingsmogelijkheden, mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen en het vinden van de weg in de gezondheidszorg? En weet de patiënt voldoende over de organisatie van de huisartspraktijk? In de grafieken 3.3 en 3.4 zijn de uitkomsten weergegeven. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni 204 8

19 3.3.7 Communicatie Onder het thema communicatie vallen vragen als: gaf de huisarts begrijpelijke uitleg over de resultaten van onderzoek? In de grafieken 3.5 en 3.6 zijn de uitkomsten weergegeven. ARGO BV juni 204 9

20 3.3.8 Samenwerking met de patiënt Ervaart de patiënt dat hij kan meebeslissen over de behandeling? En had de huisarts aandacht voor het gezondheidsgedrag en de eventuele emotionele aspecten van het gezondheidsprobleem? Deze aspecten zijn als thema samenwerking met de patiënt weergegeven in grafieken 3.7 en 3.8. ARGO BV juni

21 3.3.9 Deskundigheid De vragenlijst bevatte twee vragen naar de ervaringen met de deskundigheid van de huisarts. Om praktische redenen is hier ook een vraag opgenomen naar de mate waarin de huisarts goed samenwerkt met andere zorgverleners. Grafiek 3.9 laat de resultaten zien, en in grafiek 3.20 wordt vergeleken met andere huisartspraktijken. ARGO BV juni 204 2

22 HOOFDSTUK 4. ERVARINGEN MET DE DOKTERSASSISTENTEN IN DE HUISARTSPRAKTIJK 4. Inleiding In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van vragen naar de doktersassistenten in de huisartspraktijk In tabel 2.3 (hoofdstuk 2) is het aantal respondenten weergegeven. De resultaten zijn geordend naar 4 thema s: o bejegening o deskundigheid o communicatie en samenwerking binnen de huisartspraktijk o samenwerking met de patiënt Per thema wordt een staafdiagram en een benchmark (lijngrafiek) gepresenteerd. Voor een toelichting op deze grafieken wordt verwezen naar paragraaf 2.4 in hoofdstuk 2. ARGO BV juni

23 4.2 Doktersassistenten: bejegening In grafiek 4. en 4.2 is weergegeven hoe de patiënten de bejegening door de doktersassistenten in de huisartspraktijk ervaren. (#) = Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item ARGO BV juni

24 4.3 Doktersassistenten: deskundigheid Het vertrouwen in de deskundigheid van de doktersassistenten in de huisartspraktijk is weergegeven in grafiek 4.3 en 4.4. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni

25 4.4 Doktersassistenten: communicatie en samenwerking met de patiënt Onder het thema communicatie en samenwerking wordt een aantal items gepresenteerd die op praktische gronden in één overzicht zijn gegroepeerd (grafiek 4.5 en 4.6). ARGO BV juni

26 4.5 Samenwerking binnen de huisartspraktijk Met twee vragen werd een indruk verkregen van de door de patiënt ervaren samenwerking tussen de huisarts en de doktersassistenten in de huisartspraktijk. De uitkomsten staan in grafiek 4.7 en 4.8. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni

27 HOOFDSTUK 5. ERVARINGEN MET DE ANDERE ZORGVERLENERS IN DE HUISARTSPRAKTIJK 5. Inleiding In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van vragen naar andere zorgverleners in de huisartspraktijk, zoals de praktijkondersteuner of een gespecialiseerd verpleegkundige. In tabel 2.3 (hoofdstuk 2) is het aantal respondenten weergegeven. In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten voor alle zorgverleners samen opgenomen. De resultaten zijn geordend naar 4 thema s: o bejegening o deskundigheid o communicatie en samenwerking binnen de huisartspraktijk o samenwerking met de patiënt Per thema wordt een staafdiagram en een benchmark (lijngrafiek) gepresenteerd. Voor een toelichting op deze grafieken wordt verwezen naar paragraaf 2.4 in hoofdstuk 2. Tabel 5.: andere zorgverlener 57. Met welke andere zorgverlener heeft u in de afgelopen 2 maanden het meest contact gehad? n % praktijkondersteuner 4 40,0 diabetesverpleegkundige 4 40,0 COPD-verpleegkundige 0,0 (spec) verpleegkundige 0,0 andere zorgverlener 0,0 nurse practitioner 0,0 verpleegkundige hart- en vaatziekten 0,0 praktijkverpleegkundige 0,0 totaal 0 00,0 ARGO BV juni

28 5.2 Andere zorgverleners: bejegening In grafiek 5. en 5.2 is weergegeven hoe de patiënten de bejegening door de andere zorgverleners in de huisartspraktijk ervaren. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni

29 5.3 Andere zorgverleners: deskundigheid Het vertrouwen in de deskundigheid van de andere zorgverleners in de huisartspraktijk is weergegeven in grafiek 5.3 en 5.4. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni

30 5.4 Andere zorgverleners: communicatie en samenwerking met de patiënt Onder het thema communicatie en samenwerking wordt een aantal items gepresenteerd die op praktische gronden in één overzicht zijn gegroepeerd (grafiek 5.5 en 5.6). ARGO BV juni

31 5.5 Samenwerking binnen de huisartspraktijk Met twee vragen werd een indruk verkregen van de door de patiënt ervaren samenwerking tussen de huisarts en de overige zorgverlener(s) in de huisartspraktijk. De uitkomsten staan in grafiek 5.7 en 5.8. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni 204 3

32 HOOFDSTUK 6. AANVULLENDE DIENSTVERLENING 6. Inleiding Naast de huisartsenzorg biedt de praktijk aanvullende dienstverlening aan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een website van de praktijk of uitbreiding van het service-aanbod (zie kader). Mogelijke aanvullende dienstverlening door de huisartspraktijk o o o o o o o o Online afspraak plannen E-consult Ochtendspreekuur Avondspreekuur Weekendspreekuur Afnemen lichaamsmateriaal Online herhaalmedicatie bestellen Telefonisch herhaalmedicatie bestellen Er werden alleen vragen voorgelegd over de aanvullende dienstverlening die voor deze praktijk van toepassing is. De ervaringen met de aanvullende diensten van uw huisartspraktijk staan in de onderstaande tabellen. Tabel 6.. Aanvullende dienstverlening: online afsprakenservice Dit onderdeel is niet van toepassing op deze huisartsenpraktijk Tabel 6.2. Aanvullende dienstverlening: E-consult n (praktijk) % (praktijk) 30. Wist u dat u gebruik kunt maken van een Nee 33 58,9 e-consult (een consult via internet) als u Ja 23 4, gezondheidsproblemen of vragen heeft? totaal 56 00,0 3. Heeft u gebruik gemaakt van een e- Nee 5 89,5 consult toen u gezondheidsproblemen of Ja 6 0,5 vragen had? totaal 57 00,0 rapportcijfer 'E-consult' 0-5 0, ,7 =>8 5 83,3 totaal 6 00,0 ARGO BV juni

33 Tabel 6.3. Aanvullende dienstverlening: ochtendspreekuur Dit onderdeel is niet van toepassing op deze huisartsenpraktijk Tabel 6.4. Aanvullende dienstverlening: avondspreekuur n (praktijk) % (praktijk) 36. Wist u dat de huisartspraktijk een Nee 25 43,9 avondspreekuur (na 8.00 uur) heeft? Ja 32 56, totaal 57 00,0 37. Heeft u gebruik gemaakt van het Nee 44 77,2 avondspreekuur van de huisartspraktijk? Ja 3 22,8 totaal 57 00,0 rapportcijfer 'Avondspreekuur' 0-5 0, ,0 =>8 3 00,0 totaal 3 00,0 Tabel 6.5. Aanvullende dienstverlening: weekendspreekuur Dit onderdeel is niet van toepassing op deze huisartsenpraktijk ARGO BV juni

34 Tabel 6.6. Aanvullende dienstverlening: afname voor onderzoek n (praktijk) % (praktijk) 42. Wist u dat u voor het afnemen van Nee 9 6, bloed, het maken van uitstrijkjes en Ja 47 83,9 urineonderzoek terecht kunt bij de totaal 56 00,0 huisartspraktijk? 43. Heeft u gebruik gemaakt van de Nee 26 45,6 mogelijkheid tot het afnemen van Ja 3 54,4 lichaamsmateriaal voor onderzoek in de totaal 57 00,0 huisartspraktijk? rapportcijfer 'Afname voor onderzoek' 0-5 3, ,6 => ,2 totaal 3 00,0 Tabel 6.7. Aanvullende dienstverlening: online herhaalmedicatie n (praktijk) % (praktijk) 45. Wist u dat u online herhaalmedicatie bij Nee 29 50,9 de huisartspraktijk kunt bestellen? Ja 28 49, totaal 57 00,0 46. Heeft u online herhaalmedicatie bij de Nee 45 78,9 huisartspraktijk besteld? Ja 2 2, totaal 57 00,0 rapportcijfer 'Online herhaalmedicatie bestellen' 0-5 0, ,3 =>8 9,7 totaal 2 00,0 Tabel 6.8. Aanvullende dienstverlening: telefonische herhaalmedicatie n (praktijk) % (praktijk) 48. Wist u dat u telefonisch Nee 4 7,0 herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk kunt Ja 53 93,0 bestellen? totaal 57 00,0 49. Heeft u telefonisch herhaalmedicatie bij Nee 30 52,6 de huisartspraktijk besteld? Ja 27 47,4 totaal 57 00,0 rapportcijfer 'Telefonisch herhaalmedicatie bestellen' 0-5 3, ,0 => ,2 totaal 26 00,0 ARGO BV juni

35 HOOFDSTUK 7. ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN 7. Toelichting In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de mening van patiënten met een chronische aandoening die zorg ontvangen in het kader van een zorgprogramma. De gegevens van de vragenlijst worden grafisch weergegeven en zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. 7.2 De grafieken Er zijn twee soorten grafieken in dit hoofdstuk opgenomen. Naast de frequentieverdeling (staafdiagram) is een lijngrafiek opgenomen. Hierin worden de scores van de praktijk vergeleken met de scores van andere praktijken. De lijn geeft het meest positieve antwoord op een vraag aan, dus het percentage altijd of ja. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Het is mogelijk dat deze uitkomsten betrekking hebben op kleine groepen: zie tabel 7. en de n= die in de grafieken is vermeld. ARGO BV juni

36 7.3 Beschrijving van de patiënten In tabel 7. wordt weergegeven hoeveel patiënten met een chronische aandoening de vragenlijst hebben ingevuld. Tabel 7.: chronische aandoeningen n (praktijk) % (praktijk) chronische ziekte Nee 0,0 astma / COPD 4 40,0 reuma 3 30,0 hart- en vaatziekten 3 30,0 diabetes mellitus type I/II 6 60,0 spijsverteringsziektes 3 30,0 kanker 0,0 chronische neurologische aandoening 0,0 stofwisselingsziektes 0,0 pijn 2 20,0 stemmingsstoornissen 0,0 anders 0,0 totaal 0 00,0 5. Voor welke chronische astma / COPD 3 30,0 aandoening vult u deze reuma 2 20,0 vragenlijst in? hart- en vaatziekten 0,0 diabetes mellitus type I/II 5 50,0 spijsverteringsziektes 0,0 kanker 0,0 chronische neurologische 0,0 aandoeningen stofwisselingsziektes 0,0 pijn 0,0 stemmingsstoornissen 0,0 totaal 0 00,0 ARGO BV juni

37 7.4 Zorg voor chronisch zieken: totaaloordeel In grafiek 7. en 7.2 vindt u de rapportcijfers die de patiënten aan de chronische zorg gaven. In 7.2 is het gemiddelde van de rapportcijfers weergegeven. ARGO BV juni

38 7.5 Samenwerking met de chronisch zieke patiënt Onder het thema samenwerking met de patiënt worden de uitkomsten gepresenteerd met betrekking tot a) het medisch dossier en het zorgplan en b) de mate waarin er aandacht is voor de gevolgen van de aandoening en leefstijlverandering. De scores op deze vragen worden in grafiek 7.3 en 7.4 gepresenteerd. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni

39 7.6 Aandacht gevolgen voor de chronisch zieke patiënt De mate van aandacht voor maatschappelijke, psychische en sociale gevolgen van de chronische aandoening wordt gepresenteerd in grafiek 7.5; in grafiek 7.6 is dit vergeleken met een benchmark. ARGO BV juni

40 7.7 Informatievoorziening aan chronisch zieken Aan de hand van zes vragen is onderzocht wat chronisch zieken vinden van de informatievoorziening in de huisartspraktijk. Krijgen ze voldoende informatie over de kosten van een behandeling? Zijn ze geïnformeerd over het bestaan van een patiëntenvereniging? De resultaten staan in grafieken 7.7 en 7.8. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV juni

41 7.8 Samenwerking binnen zorgprogramma s Met zeven vragen is onderzocht hoe de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de zorgprogramma s wordt ervaren. Sloot de inhoud van de adviezen en de behandeling op elkaar aan? Verliep de verwijzing op een soepele manier? De scores op deze vragen worden in onderstaande grafieken 7.9 t/m 7.2 gepresenteerd. Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op de respondenten die aangaven van meerdere zorgverleners zorg te hebben ontvangen voor een chronische aandoening. ARGO BV juni 204 4

42 (#) = Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item ARGO BV juni

43 ARGO BV juni

44 HOOFDSTUK 8. SAMENWERKING MET ANDERE ZORGVERLENERS 8. Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd met betrekking tot de door patiënt ervaren samenwerking met andere zorgverleners, met name in de eerstelijn maar ook de specialist in het ziekenhuis. De resultaten worden in een samenvattende tabel weergegeven. Specifiek wordt ingegaan op de samenwerking tussen huisarts en apotheek. Tabel 8. geeft het aandeel van de verschillende zorgverleners. Tabel 8.: andere zorgverleners naast huisartspraktijk n (praktijk) % (praktijk) Zorgverleners buiten praktijk apotheek 34 70,8 fysiotherapeut 24 50,0 oefentherapeut 2, psychosociale hulp 9 8,8 dietist 2, specialist in het ziekenhuis 28 58,3 thuiszorgmedewerker 3 6,3 anders 6 2,5 totaal 48 00,0 ARGO BV juni

45 8.2 Samenwerking met apotheek, fysiotherapie en specialist Er werd over de samenwerking met andere zorgverleners een aantal identieke vragen voorgelegd. In de onderstaande drie tabellen staan de resultaten voor de drie meest voorkomende samenwerkingsrelaties. De tabellen voor de andere samenwerkingsrelaties staan in bijlage 2. Tabel 8.2: samenwerking tussen praktijk en apotheek n (praktijk) % (praktijk) 77. Heeft u deze medicijnen zelf Ja, ik heb mijn medicijnen zelf 26 86,7 opgehaald in de apotheek opgehaald in de apotheek Nee, iemand anders heeft mijn 3,3 medicijnen opgehaald in de apo Nee, mijn medicijnen zijn 3 0,0 thuisbezorgd totaal 30 00,0 78. Wanneer had u deze medicijnen zelfde dag 20 66,7 in huis? <24 uur 8 26,7 < 48 uur 3,3 > 48 uur 3,3 totaal 30 00,0 79. Was de apotheek op de hoogte van de door de huisarts voorgeschreven behandeling? 80. Had u nog vragen over de medicijnen die de huisarts u had voorgeschreven? 8. Kon u deze vragen aan de apotheker of apothekersassistente stellen? cijfer samenwerking huisartsapotheek Nooit 4,2 Soms 3 2,5 Meestal 6 25,0 Altijd 4 58,3 totaal 24 00,0 Nooit 5 5,7 Soms 3 44,8 Meestal 3,4 Altijd 0,0 totaal 29 00,0 Nooit 0,0 Soms 7, Meestal 3 2,4 Altijd 0 7,4 totaal 4 00, , ,6 => ,0 totaal 29 00,0 ARGO BV juni

46 Tabel 8.3: samenwerking tussen praktijk en fysiotherapie 83. Bent u door de huisarts naar de fysiotherapeut verwezen? 84. Heeft de huisarts de fysiotherapeut op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing? 85. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de fysiotherapeut ontvangen? 86. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de fysiotherapeut? 87. Heeft de fysiotherapeut uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling? 88. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de fysiotherapeut op elkaar aan? 89. Gaven de huisarts en de fysiotherapeut u tegenstrijdige informatie? cijfer samenwerking huisartsfysiotherapeut n (praktijk) % (praktijk) Nee 7 29,2 Ja 7 70,8 totaal 24 00,0 Nee 0,0 Ja 7 00,0 totaal 7 00,0 nee 0,0 direct mee 5 88,2 per post 0,0 opgehaald 2,8 totaal 7 00,0 Nee 2 2,5 Ja 4 87,5 totaal 6 00,0 Nee 2 4,3 Ja 2 85,7 totaal 4 00,0 Nee 3 3,6 Een beetje 3 3,6 Grotendeels 6 27,3 Helemaal 0 45,5 totaal 22 00,0 Nooit 9 86,4 Soms 4,5 Meestal 4,5 Altijd 4,5 totaal 22 00, , ,2 =>8 5 68,2 totaal 22 00,0 ARGO BV juni

47 Tabel 8.4: samenwerking tussen praktijk en specialist 5. Bent u door de huisarts naar de specialist verwezen? 6. Heeft de huisarts de specialist op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing? 7. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de specialist ontvangen? 8. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de specialist? 9. Heeft de specialist uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling? 20. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de specialist op elkaar aan? 2. Gaven de huisarts en de specialist u tegenstrijdige informatie? n (praktijk) % (praktijk) Nee 4 4,3 Ja 24 85,7 totaal 28 00,0 Nee 0,0 Ja 24 00,0 totaal 24 00,0 nee 0,0 direct mee 9 79,2 per post 4,2 opgehaald 4 6,7 totaal 24 00,0 Nee 4,2 Ja 23 95,8 totaal 24 00,0 Nee 5,9 Ja 6 94, totaal 7 00,0 Nee 3 0,7 Een beetje 4 4,3 Grotendeels 2 42,9 Helemaal 9 32, totaal 28 00,0 Nooit 9 67,9 Soms 8 28,6 Meestal 3,6 Altijd 0,0 totaal 28 00,0 cijfer samenwerking huisarts-specialist , ,6 =>8 8 64,3 totaal 28 00,0 ARGO BV juni

48 BIJLAGE. Verbetersuggesties van patiënten Toelichting Op een aantal momenten in de vragenlijst is aan de patiënten gevraagd wat zij zouden willen veranderen aan de huisartsenzorg die men nu krijgt. Dit werd als een open vraag voorgelegd. De antwoorden zijn opgenomen in de onderstaande tabellen B. - B.4. De wijze waarop respondenten hun opmerkingen onder woorden hebben gebracht is zoveel mogelijk intact gelaten. ARGO heeft de op internet ingevoerde tekstvelden alleen geredigeerd op kwetsend taalgebruik. Daarnaast zijn opmerkingen die herleidbaar zijn tot individuele personen - waar mogelijk - geanonimiseerd. Tabel B.: suggesties veranderen zorgelementen website de informatie uit de praktijkfolder staat niet makkelijk te vinden op de website. Je kan de folder wel downloaden vanaf de website, maar dit vind ik onnodig omslachtig. duidelijker overzichtelijkere website maken geen opmerkingen 68 Graag duidelijkere info over wanneer precies je kunt bellen om een afspraak te maken. Ik kan dat niet vinden. Het zou goed zijn zelf een afspraak te kunnen maken op de site (uiteraard in tijdslot waar de dokter tijd heeft) en/of een herinnerings sms te krijgen als je een afspraak hebt (dat gebeurd bij de tandarts) Verder gaat het mij bij een website over helderheid over tijden dat je kan komen/bellen en nood telefoonnrs. en wie eventueel vervanger is. Ook zou overige informatie over waar je naar de testen af kan leveren (bloedonderzoek o.i.d.) of wanneer je naar de assistent en wanneer bij de dokter terecht kan fijn zijn. Meer info, mogelijkheid te mailen met de huisarts online afsprakenservice geen opmerkingen 73 e-consult geen opmerkingen 73 avondspreekuur geen opmerkingen 73 weekendspreekuur geen opmerkingen 73 zorg rondom afnemen lichaamsmateriaal geen opmerkingen 72 Privacy aan de balie, bv als je voor een uitstrijkje komt. En de kamer waar dit wordt afgenomen kon niet op slot. De deur kwam uit op de balie + aankomsthal. Dit vond ik ARGO BV juni n

49 niet prettig liggen. online herhaalmedicatieservice geen opmerkingen 73 telefonische herhaalmedicatieservice geen opmerkingen 73 ARGO BV juni

50 Tabel B.2: verbetersuggesties huisartspraktijk algemeen één ding veranderen aan de zorg De entree is smal met 2 deuren vlak na elkaar. Dat lijkt me voor mensen met buggy, beperking etc. onhandig. Dat je (bijna) alles wat aan de balie (ook tijdens telefoongesprekken) gezegd wordt vanuit de wachtruimte kunt volgen, draagt niet bij aan optimale privacy. De zorg van de ene dokter vind ik echt heel prettig, persoonlijk en kundig. Helaas is mijn ervaring dat de zorg van de andere een stuk minder goed is (zowel wat betreft benadering als professionaliteit) Directe communicatie met fysiotherapeut en specialist zou helpen. Er zijn 4 huisartsen in de praktijk en die zie ik allemaal. Indien mogelijk is het beter om een patiënt zoveel mogelijk naar huisarts te sturen. Geen Geen idee!! geen opmerkingen 46 Geheel mag wel wat meer van deze tijd: online vragen, openingstijden, etc, gericht op mensen die gewoon werken geluid dichte muren of wanden Grotere wachtkamer Ik ben erg tevreden over mijn huisartspraktijk! Ik zou graag op tijd geholpen willen worden. Het komt vaak voor dat er uitloop is. ik zou het niet weten ik zou niets willen veranderen, ben al jaren heel erg tevreden over deze huisarts. ingang is erg krap, met kinderwagen erg moeilijk de praktijk binnen te komen. meer kennis over algemene ziekten, als dat er niet is graag doorverwijzen, liever geen advies geven als men niet zeker weet wat het correcte advies moet zijn. Meer privacy voor mensen aan de balie, de mensen in de wachtkamer kunnen meeluisteren Meer structuur in behandelend huisarts. Af en toe is het onprettig om met hetzelfde probleem bij verschillende artsen te komen, ook al documenteren ze goed en zijn het allen prettige mensen en voor zover ik kan beoordelen goede huisartsen. Ze hebben soms kleine verschillen in inzicht. meer tijd Niet aan de zorg maar het zou praktisch zijn als de deur opening wat ruimer was niks fijne mensen Niks, leuke vriendelijke praktijk ARGO BV juni n

51 laag drempelig fijn dat je altijd vlug terecht kunt Omdat alles tot nog toe een goed verloop heeft, zou ik vooralsnog daar niets aan willen veranderen. Persoonlijker & deskundiger! spreekuur Wachttijd voor afspraak is vaal lang wat modernere muziek in de wachtkamer! Weet niet ARGO BV juni 204 5

52 Tabel B.3: verbetersuggesties samenwerking met andere zorgverleners apotheek er was niet echt sprake van samenwerking voor zover ik heb gemerkt, was ook niet nodig. geen opmerkingen 70 Meer communicatie Sneller doorgeven recepten fysiotherapeut betere informatie wisseling geen opmerkingen 69 Naar mijn idee wist de huisarts simpelweg niet hoe met de blessure om te gaan, en gaf ze daarom geen goed advies. Ik moest enkele vragen naar een doorverwijzing. ook hier was geen sprake van samenwerking, ik ben zelf naar de fysio gegaan. Ben daarvoor niet naar de huisarts geweest. Rechtstreeks met elkaar communiceren, en niet via patiënt. oefentherapeut geen opmerkingen 73 psychosociale hulpverlener geen opmerkingen 73 dietist geen opmerkingen 73 specialist De samenwerking tussen huisarts en specialist is soms niet optimaal maar dat komt vooral omdat de huisarts vaak pas heel laat (weken later) of helemaal geen informatie krijgt van het ziekenhuis/specialist. en opnieuw: geen sprake van samenwerking geen opmerkingen 69 ik heb niet het idee dat het ziekenhuis alle informatie naar de huisarts stuurt Meer informatie van de specialist naar de huisarts! thuiszorg geen opmerkingen 73 n ARGO BV juni

53 Tabel B.4: verbetersuggesties voorlichting huisarts bij verwijzing naar andere zorgverlener fysiotherapeut geen opmerkingen 72 niets alles was duidelijk oefentherapeut geen opmerkingen 73 psychosociale zorg geen opmerkingen 72 Niets. De huisarts heeft mij naar praktijk doorverwezen. Dar wordt ik nu behandeld en dat is naar tevredenheid. Andere opties (andere praktijken) zijn niet aan bod gekomen maar daar had ik ook gene behoefte aan. dietist geen opmerkingen 73 specialist geen opmerkingen 73 n ARGO BV juni

54 BIJLAGE 2. Samenwerking met andere zorgverleners Tabel B2.: samenwerking tussen praktijk en oefentherapeut n (praktijk) % (praktijk) 9. Bent u door de huisarts naar de Nee 0,0 oefentherapeut verwezen? Ja 00,0 totaal 00,0 92. Heeft de huisarts de Nee 0,0 oefentherapeut op de hoogte gesteld Ja 00,0 van de reden van uw verwijzing? totaal 00,0 93. Heeft u van uw huisartspraktijk nee 0,0 een verwijsbrief voor de direct mee 0,0 oefentherapeut ontvangen? per post 0,0 opgehaald 00,0 totaal 00,0 94. Heeft de huisarts u goed Nee 0,0 voorgelicht bij de verwijzing naar de Ja 00,0 oefentherapeut? totaal 00,0 95. Heeft de oefentherapeut uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling? 96. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de oefentherapeut op elkaar aan? 97. Gaven de huisarts en de oefentherapeut u tegenstrijdige informatie? cijfer samenwerking huisartsoefentherapeut Nee 0,0 Ja 0,0 totaal 0,0 Nee 0,0 Een beetje 0,0 Grotendeels 00,0 Helemaal 0,0 totaal 00,0 Nooit 00,0 Soms 0,0 Meestal 0,0 Altijd 0,0 totaal 00, , ,0 =>8 00,0 totaal 00,0 ARGO BV juni

55 Tabel B2.2: samenwerking tussen praktijk en psychosociale hulpverlener n (praktijk) % (praktijk) 99. Bent u door de huisarts naar de Nee 2 22,2 psychosociale hulpverlener verwezen? Ja 7 77,8 totaal 9 00,0 00. Heeft de huisarts de Nee 4,3 psychosociale hulpverlener op de Ja 6 85,7 hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing? totaal 7 00,0 0. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de psychosociale hulpverlener ontvangen? 02. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de psychosociale hulpverlener? 03. Heeft de psychosociale hulpverlener uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling? 04. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de psychosociale hulpverlener op elkaar aan? 05. Gaven de huisarts en de psychosociale hulpverlener u tegenstrijdige informatie? cijfer samenwerking huisartspsychosociale hulpverlener nee 4,3 direct mee 3 42,9 per post 0,0 opgehaald 3 42,9 totaal 7 00,0 Nee 2 28,6 Ja 5 7,4 totaal 7 00,0 Nee 0,0 Ja 4 00,0 totaal 4 00,0 Nee 0,0 Een beetje, Grotendeels 2 22,2 Helemaal 6 66,7 totaal 9 00,0 Nooit 7 77,8 Soms 2 22,2 Meestal 0,0 Altijd 0,0 totaal 9 00, , ,3 =>8 6 66,7 totaal 9 00,0 ARGO BV juni

56 Tabel B2.3: samenwerking tussen praktijk en diëtist 07. Bent u door de huisarts naar de dietist verwezen? 08. Heeft de huisarts de dietist op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing? 09. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de dietist ontvangen? 0. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de dietist?. Heeft de dietist uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling? 2. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de dietist op elkaar aan? 3. Gaven de huisarts en de dietist u tegenstrijdige informatie? n (praktijk) % (praktijk) Nee 00,0 Ja 0,0 totaal 00,0 Nee 0,0 Ja 0,0 totaal 0,0 nee 0,0 direct mee 0,0 per post 0,0 opgehaald 0,0 totaal 0,0 Nee 0,0 Ja 0,0 totaal 0,0 Nee 0,0 Ja 0,0 totaal 0,0 Nee 0,0 Een beetje 0,0 Grotendeels 00,0 Helemaal 0,0 totaal 00,0 Nooit 00,0 Soms 0,0 Meestal 0,0 Altijd 0,0 totaal 00,0 cijfer samenwerking huisarts-dietist 0-5 0, ,0 =>8 0,0 totaal 00,0 Tabel B2.4: samenwerking tussen praktijk en thuiszorg 23. Heeft de thuiszorgmedewerker uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling? 24. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de thuiszorgmedewerker op elkaar aan? 25. Gaven de huisarts en de thuiszorgmedewerker u tegenstrijdige informatie? n (praktijk) % (praktijk) Nee 0,0 Ja 00,0 totaal 00,0 Nee 0,0 Een beetje 0,0 Grotendeels 3 00,0 Helemaal 0,0 totaal 3 00,0 Nooit 2 66,7 Soms 33,3 Meestal 0,0 Altijd 0,0 totaal 3 00,0 cijfer samenwerking huisarts-thuiszorg 0-5 0, ,7 =>8 33,3 totaal 3 00,0 ARGO BV juni

57 Bijlage 3 Resultaten per vraag, huidige meting en vorige meting Toelichting In de tabellen B3. tot en met B3.4 staan in de 2 de en 3 de kolom de percentages altijd, de 4 de en 5 de kolom staan de n-en van de vorige en de huidige meting, de 6 de kolom het verschil in percentage en de 7 de kolom de significantie van het verschil tussen de vorige en de huidige meting. Zie leeswijzer voor aanduidingen voor afwijkende formuleringen. Tabel B3.: percentage instemming per meetmoment, verschil in % tussen de meetmomenten en significantie verschil significantie 04. tussen 8 en 7 elk moment terecht 52,5 28, ,0 * 05. probleem telefonisch te bereiken overdag # 86,4 70, ,3 ** 06. binnen 2 minuten aan de telefoon 45,6 26, ,8 ** 0. binnen 24 uur op spreekuur 59, 60, ,3. open gunstige tijdstippen 63,2 5, ,4 2. te veel moeite snel op spreekuur! 77,4 70, ,4 3. redelijke termijn afspraak 47,3 5, ,7 2. geholpen binnen 5 minuten 32,8 23, ,2 02. HA/medewerkers behulpzaam 7,2 63, ,0 07. telefonisch goed geholpen 77,2 77, ,6 08. probleem eerst vertellen aan assistente! 79,5 84, ,9 09. goede beoordeling noodzaak afspraak 78,0 75, ,4 4. assistente handelde met respect 93, 87, ,6 5. assistente voldoende tijd 84,2 75, ,2 6. praktijk goed toegankelijk # 33,3 4, ,0 ** 7. praktijk schoon 74,5 78, ,0 8. horen aan balie besproken!,8, ,0 9. horen/zien spreekkamer gebeurt! 86,0 82, ,8 22. HA luisterde aandachtig 8,0 74, ,5 23. HA belangstelling persoonlijke situatie 75,4 69, , 24. HA nam serieus 87,9 72, ,9 ** 36. HA behandelde met respect 92,9 89, ,3 37. HA voldoende tijd 76,8 64, ,2 03. weet voldoende over organisatie praktijk # 98,3 84, , * 28. goede informatie behandelingsmogelijkh 52,8 47, , 30. HA informeerde over bijwerkingen 35,0 47, ,2 32. voldoende hulp bij "vinden van de weg" 64,3 47, ,9 25. begrijpelijke uitleg resultaten ondz 82,4 66, ,7 26. HA vertelde wat ik wilde weten 74, 60, ,4 27. HA legde begrijpelijk uit 8,0 76, ,6 29. kon meebeslissen 56,6 64, ,7 3. belang volgen advies duidelijk gemaakt 53,3 58, ,5 34. HA aandacht emotionele problemen 66,7 52, ,6 35. HA bood hulp voorkomen ziekten 48,6 45, ,0 40. HA bereid te praten over fouten 29,4 26, ,7 33. HA goede samenwerking andere ZV 7, 75, ,8 38. door behandeling HA minder gezondhprobl 28,0 3, ,9 39. vertrouwen deskundigheid HA 78,6 66, ,9 p.0: **, p.05: *, niet vermeld: geen significant verschil ARGO BV juni

58 Tabel B3.2: percentage instemming per meetmoment, verschil in % tussen de meetmomenten en significantie percentage n 42. goede informatie ziektegeschiedenis 8,5 0, ,5 43. DA luisterde aandachtig 73, 0, , 44. DA nam serieus 80,8 0, ,8 45. DA legde begrijpelijk uit 79,2 0, ,2 46. ruimte om mee te beslissen 70,6 0, ,6 47. DA voldoende tijd 70,4 0, ,4 48. vertrouwen deskundigheid DA 56,5 0, ,5 49. vertrouwen tijdige verwijzing naar HA 75,0 0, ,0 50. bood hulp voorkomen ziekte 30,0 0, ,0 5. duidelijk gemaakt volgen advies 36,4 0,0 0 36,4 52. aandacht emotionele problemen 45,5 0,0 0 45,5 53. behandelde met respect 92,6 0, ,6 54. goede samenwerking met HA 80,0 0, ,0 55. kreeg tegenstrijdige info binnen praktijk 88,9 0, ,9 56. liever geholpen door HA 68,0 0, ,0 p.0: **, p.05: *, niet vermeld: geen significant verschil verschil significantie Tabel B3.3: percentage instemming per meetmoment, verschil in % tussen de meetmomenten en significantie verschil significantie 58. goede informatie ziektegeschiedenis 90,0 9, ,3 59. luisterde aandachtig 00,0 8, ,2 6. nam serieus 00,0 86, ,6 62. legde begrijpelijk uit 90,0 95, ,5 63. ruimte om mee te beslissen 88,9 77,3 9 22,6 64. voldoende tijd 00,0 86, ,6 65. vertrouwen deskundigheid 90,0 8, ,0 67. vertrouwen tijdige verwijzing naar HA 90,0 85, ,3 68. bood hulp voorkomen ziekte 90,0 72, ,3 69. duidelijk gemaakt volgen advies 90,0 85, ,3 70. aandacht emotionele problemen 88,9 7, ,5 7. behandelde met respect 00,0 95, ,5 72. goede samenwerking met HA 85,7 76, ,8 73. kreeg tegenstrijdige info binnen praktijk 77,8 8, ,2 74. liever geholpen door HA 90,0 85, ,0 p.0: **, p.05: *, niet vermeld: geen significant verschil ARGO BV juni

59 Tabel B3.4: percentage instemming per meetmoment, verschil in % tussen de meetmomenten en significantie verschil significantie 35. mogelijkheid medisch doss raadplegen # 00,0 53, ,2 36. afspraken opgenomen zorgplan # 00,0 55, ,4 37. besproken behandeling 50,0 20, ,0 38. door begeleiding beter omgaan aandoening 44,4 8, ,3 39. aandacht gevolgen: maatschappelijk 50,0 30, ,0 40. aandacht gevolgen: sociaal 60,0 3, ,4 4. aandacht gevolgen: geestelijk 60,0 26, ,7 42. begeleiding veranderen leefstijl 50,0 2, ,5 ** 43. goede voorlichting chron ziekte 70,0 47, ,4 44. duidelijke info zorgprogramma 70,0 50, ,0 45. begrijpelijke uitleg result onderz 75,0 65, ,0 46. voldoende info over verwacht resultaat 66,7 36, ,3 47. voldoende info over kosten 40,0 5, ,0 48. info over patiëntenvereniging # 60,0 57, 0 2 2,9 49. zorg van verschillende ZVs # 20,0 3, ,4 50. adviezen goed afgestemd 0,0 33,3 3-33,3 5. goede aansluiting inhoud behandeling 50,0 33, ,7 52. geven tegenstrijdige informatie! 00,0 33, ,7 53. verwijzing op een soepele manier 0,0 66, ,7 54. goed op hoogte reden doorverwijzing 50,0 66, ,7 55. afspraken behandeling goed nakomen 50,0 66, ,7 p.0: **, p.05: *, niet vermeld: geen significant verschil ARGO BV juni

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Schuttevaer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Schuttevaer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Schuttevaer Te DEDEMSVAART Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Krijgsman en van Wijk te UITGEEST Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk de Vries

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk de Vries Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Vries Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Marktplein

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Marktplein Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Marktplein Te BRUMMEN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Noordzij

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Noordzij Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Noordzij Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk De Schans

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk De Schans Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk De Schans Te WOUDENBERG Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Jolink + van der Lugt te APELDOORN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. MC Gelderlandplein-Huisartsenpraktijk Soetendaal

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. MC Gelderlandplein-Huisartsenpraktijk Soetendaal Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: MC Gelderlandplein-Huisartsenpraktijk Soetendaal te AMSTERDAM oktober 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE 1.1 Patiëntervaringen... 5 1.2

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Buitenhof

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Buitenhof Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Buitenhof Te AMSTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING...

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt te AMSTERDAM augustus 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsen Oude Turfmarkt

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsen Oude Turfmarkt Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsen Oude Turfmarkt Te AMSTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken

Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken Dr C.P. van Linschoten Drs P. Moorer 7 mei 2014 ARGO BV Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding en vraagstelling... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Methode...

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Geachte lezer, Eind 2015 zijn er door het gezondheidscentrum vragenlijsten betreffende klanttevredenheid uitgedeeld. Graag willen wij u bedanken

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn Ervaringen met de farmaceutische zorg Rapportage CQI Farmacie Door Cliënten Bekeken voor Apotheken Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn ARGO BV mei 2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN METHODE... 1 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid 2016-2018 Geachte cliënt, In december 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 zijn er door uw zorgverleners 164 vragenlijsten uitgedeeld. Uiteindelijk

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7 Vragenlijst 2015, Gehele jaar Stichting Zuilen / Ondiep GEZond 1. Hoe vaak heeft u afgelopen jaar contact gehad met het gezondheidscentrum? n = (209) O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Datum aanmaak rapport:20-05-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 26-3-2016 tot 16-4-2016

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Rapport voor: - Koningslaan Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Praktijk Jonker & Koetsier Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Praktijk Jonker & Koetsier is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn Ervaringen met de farmaceutische zorg Rapportage CQI Farmacie Door Cliënten Bekeken voor Apotheken Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN METHODE... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 De

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Workshop Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Agenda 1. Voorstelronde 2. Door Cliënten Bekeken (DCB) 3. Pilot: telefonische interviews; ervaringen 4. DCB workshop 5. Afsluiting

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond!

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond! Inleiding Stichting Kanaleneiland GEZond is in 2011 gestart met het traject Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) in het kader van de GEZ contractering. De eerste drie jaar (2011-2014) is

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Senior Assist. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Senior Assist. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Senior Assist Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 CQI VV&T thuiszorg rapportage Senior Assist ARGO BV - juni 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Enquête klant ervaring met uw diëtist.

Enquête klant ervaring met uw diëtist. Zeer geachte mevrouw/mijnheer, Enquête klant ervaring met uw diëtist. Wij willen u vriendelijk vragen uw medewerking te verlenen aan deze enquête om zo onze kwaliteit van dienstverlening te vergroten.

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie