Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsen Oude Turfmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsen Oude Turfmarkt"

Transcriptie

1 Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsen Oude Turfmarkt Te AMSTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV

2

3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING Door Cliënten Bekeken Het onderzoek Opbouw rapport... 5 HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK Vragenlijst Stappen in het onderzoek Start-up De meting Rapportage Respondenten Leeswijzer... 9 HOOFDSTUK 3. ERVARINGEN MET DE HUISARTSENZORG Inleiding Het totaaloordeel van de patiënt De uitkomsten naar thema Bereikbaarheid Toegankelijkheid Contact met de praktijk en de assistente Accommodatie Bejegening door de huisarts Informatievoorziening Communicatie Samenwerking met de patiënt Deskundigheid... 2 HOOFDSTUK 4. ERVARINGEN MET DE DOKTERSASSISTENTEN IN DE HUISARTSPRAKTIJK Inleiding Doktersassistenten: bejegening Doktersassistenten: deskundigheid Doktersassistenten: communicatie en samenwerking met de patiënt Samenwerking binnen de huisartspraktijk HOOFDSTUK 5. ERVARINGEN MET DE ANDERE ZORGVERLENERS IN DE HUISARTSPRAKTIJK Inleiding Andere zorgverleners: bejegening Andere zorgverleners: deskundigheid Andere zorgverleners: communicatie en samenwerking met de patiënt Samenwerking binnen de huisartspraktijk... 3 HOOFDSTUK 6. AANVULLENDE DIENSTVERLENING Inleiding HOOFDSTUK 7. ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN Toelichting De grafieken Beschrijving van de patiënten Zorg voor chronisch zieken: totaaloordeel Samenwerking met de chronisch zieke patiënt Aandacht gevolgen voor de chronisch zieke patiënt Informatievoorziening aan chronisch zieken Samenwerking binnen zorgprogramma s... 4 HOOFDSTUK 8. SAMENWERKING MET ANDERE ZORGVERLENERS Inleiding Samenwerking met apotheek, fysiotherapie en specialist BIJLAGE. Verbetersuggesties van patiënten BIJLAGE 2. Samenwerking met andere zorgverleners... 6 ARGO BV december 203 3

4 ARGO BV december 203 4

5 HOOFDSTUK. INLEIDING. Door Cliënten Bekeken Met de methode Door Cliënten Bekeken werken zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering op thema s die vanuit patiëntperspectief van belang zijn. De methode is ontwikkeld door ARGO BV en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en wordt met veel succes toegepast bij huisartsen, apotheken, gezondheidscentra en oefentherapeuten. De aanpak heeft als doel: meten én verbeteren, en bestaat uit een kwantitatieve meting, kwalitatief aanvullend onderzoek en workshops waarin de vertaalslag van meten naar verbeteren wordt gemaakt. Deze rapportage bevat de uitkomsten van een meting van de ervaringen van patiënten van praktijk Huisartsen Oude Turfmarkt..2 Het onderzoek Alle patiënten van 8 jaar en ouder werden voor het onderzoek uitgenodigd. Bij patiënten jonger dan 2 jaar werd de ouder/verzorger gevraagd de vragenlijst in te vullen..3 Opbouw rapport In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het onderzoek in praktijk Huisartsen Oude Turfmarkt beschreven. Vanaf hoofdstuk 3 worden de uitkomsten gepresenteerd. ARGO BV december 203 5

6 HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 2. Vragenlijst Voor het uitvoeren van het patiëntervaringsonderzoek in de huisartsenpraktijk zijn de volgende vragenlijsten gebruikt: o Met de CQ-Index huisartsenzorg overdag (versie.3 februari 20) werd een algemeen beeld verkregen van de ervaringen met de huisartsenzorg; o o o Met aanvullende vragen werden service-aspecten in beeld gebracht; Samenwerking in de eerstelijn is onderzocht; Specifiek is ingegaan op de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken De meeste vragen hadden de CQI-categorieën als antwoordmogelijkheden (nooit soms meestal altijd). Deelname was anoniem: uitkomsten zijn niet te herleiden op individuele patiënten. Daarnaast wordt de anonimiteit van medewerkers uit de huisartsenpraktijk nagestreefd. Dit is de praktijk echter niet altijd haalbaar: bijvoorbeeld wanneer er maar één huisarts of één praktijkondersteuner in de praktijk werkt. 2.2 Stappen in het onderzoek Het onderzoek is volgens de volgende stappen uitgevoerd: - de start-up - de meting - rapportage - presentatie van de uitkomsten 2.2. Start-up De praktijk ontving schriftelijk informatie over het Door Cliënten Bekeken traject. Vervolgens ontving men een startpakket met 300 codekaarten voor de huisarts en 00 codekaarten voor de POH. Door een medewerker van onderzoeksbureau ARGO werd contact opgenomen met de doktersassistente of de huisarts. Met hen werd het doel van het onderzoek besproken en werden het veldwerkprotocol en de planning doorgenomen. ARGO BV december 203 6

7 2.2.2 De meting Per praktijk werden maximaal 300 patiënten van de huisarts en 00 patiënten van de POH benaderd. Het veldwerk vond plaats met een online vragenlijst. De huisarts en de POH overhandigde na afloop van een bezoek aan de praktijk een kaart met uitnodiging en inlogcode aan de patiënt Rapportage Na de meting in de huisartsenpraktijk werden de gegevens geanalyseerd met SPSS 20.0 en is een rapportage gemaakt. De thema s uit de vragenlijst vormen de kapstok voor het presenteren van de uitkomsten. Zie verder de leeswijzer bij de grafieken. Naast presentatie van de uitkomsten van deze huisartspraktijk vindt een vergelijking plaats met een groep praktijken die vanuit vergelijkbare brede eerstelijnsvisie werkt. 2.3 Respondenten In tabel 2. is de respons weergegeven. Tabel 2.: respons aantal uitgedeelde codekaarten 900 % afgebroken 9,3 % voltooid 90,7 aantal retour 268 responsepercentage 29,8 In tabel 2.2 zijn enkele achtergrondgegevens van de patiënten samengevat: geslacht (% vrouwen), leeftijd (% patiënten 65 jaar en ouder), het opleidingsniveau (% geen of lager onderwijs), afkomst (% allochtonen) en ervaren gezondheid. Tevens is het % patiënten met meer dan 5 contacten met de huisartspraktijk en de huisarts de afgelopen 2 maanden gegeven, waarbij spreekuur, visite en telefonisch contact bij elkaar werden genomen. Tabel 2.2: Achtergrondkenmerken patiënten % vrouwen 69,0 % 65+ 5,8 % lager of geen opleiding 2, % allochtonen 9,8 % goede fysieke gezondheid 83,8 % goede geestelijke gezondheid 82,5 % 5 of meer contacten 30,0 ARGO BV december 203 7

8 In tabel 2.3 is aangegeven welke modules van de vragenlijst zijn ingevuld. Onder (n) is het aantal respondenten vermeld dat deze onderdelen heeft beantwoord. Het percentage is bepaald op basis van de valide n; deze is per module weergeven bij totaal. Bijvoorbeeld: als de module Chronische aandoening door totaal 50 mensen is ingevuld, en 5 mensen hebben deze module voor diabetes beantwoord, dan is dit aangegeven als 0%. Tabel 2.3: Ingevulde modules van de online vragenlijst n % interne Zorgverleners huisarts 238 9,5 doktersassistente 22 46,9 praktijkondersteuner 42 6,2 anders 9 3,5 totaal ,0 Zorgverleners buiten praktijk apotheek 52 8,7 fysiotherapeut 65 34,9 oefentherapeut 5 2,7 psychosociale hulp 52 28,0 dietist 6 3,2 specialist in het ziekenhuis 7 38,2 thuiszorgmedewerker,5 andere zorgverlener 29 5,6 totaal 86 00,0 5. Voor welke chronische aandoening vult u deze vragenlijst in? astma / COPD 5 26,3 reuma 0,0 hart- en vaatziekten 7 36,8 diabetes mellitus type I/II 3 5,8 spijsverteringsziektes 5,3 kanker 0,0 chronische neurologische 0,0 aandoeningen stofwisselingsziektes 0,0 pijn 0,0 stemmingsstoornissen 3 5,8 totaal 9 00,0 ARGO BV december 203 8

9 2.4 Leeswijzer Vanaf hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. De uitkomsten van het onderzoek worden zoveel mogelijk in overzichtelijke grafieken naar thema s weergegeven. De verschillende modules van de vragenlijst worden in afzonderlijke hoofdstukken gepresenteerd: hoofdstuk 3: ervaringen met de huisartsenzorg hoofdstuk 4: ervaringen met de doktersassistente in de huisartspraktijk hoofdstuk 5: ervaringen met de andere zorgverleners in de huisartspraktijk hoofdstuk 6: aanvullende dienstverlening hoofdstuk 7: zorgprogramma s voor chronisch zieken hoofdstuk 8: samenwerking tussen huisarts en andere zorgverleners. Uitkomsten per vraag in staafdiagrammen De uitkomsten op de vragen per thema worden in horizontale staafdiagrammen weergegeven. Op de meeste vragen kan worden geantwoord met: altijd meestal soms nooit (als geldige antwoordmogelijkheden). Op andere vragen met: ja nee. De hele staaf is 00%. Aangegeven wordt het percentage mensen dat de vraag met altijd (of ja of geen probleem ) heeft beantwoord (groen), het percentage mensen dat vraag met meestal heeft beantwoord (wit) en het percentage mensen dat de vraag met soms of nooit (of nee of groot probleem ) heeft beantwoord (paars). Op die manier is per thema in één oogopslag te zien welke vragen positief scoren (veel groen) en welke vragen minder positief (veel paars). Uitzondering hierop vormen de vragen met een!. Dit zijn negatief geformuleerde items. Links van de staaf is de vraag opgenomen, en het aantal mensen dat een geldig antwoord heeft gegeven op de vraag (n=). Benchmark met lijngrafiek In de rapportage worden de scores van de praktijk vergeleken met de andere praktijken. Naast de score van de praktijk zelf (donkerblauwe lijn) is de gemiddelde score van andere praktijken te zien (roze lijn). Ook de 75% kwartielondergrens (lichtblauwe lijn) en 25% kwartielbovengrens (gele lijn) van andere praktijken worden weergegeven. De lijn geeft het percentage altijd op een vraag aan. Afwijkende formuleringen Om efficiencyredenen zijn op enkele plaatsen items met een afwijkende antwoordcategorie in de grafieken opgenomen. Dit is aangegeven met een #. Negatief geformuleerde items zijn met! aangegeven. ARGO BV december 203 9

10 HOOFDSTUK 3. ERVARINGEN MET DE HUISARTSENZORG 3. Inleiding In dit hoofdstuk komen de ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg aan de orde. Eerst wordt het totaaloordeel van patiënten gepresenteerd, vervolgens worden per thema de uitkomsten weergegeven. In de bijlage zijn verbetersuggesties opgenomen, die door de patiënten in de vragenlijst naar voren zijn gebracht. 3.2 Het totaaloordeel van de patiënt Voordat wordt ingegaan op de verschillende thema s in de vragenlijst, wordt het totale oordeel van de patiënt over de huisartspraktijk gepresenteerd. In tabel 3. en grafieken 3. en 3.2 wordt het overall oordeel weergegeven. Het overall oordeel bestaat uit een rapportcijfer en de waarschijnlijkheid waarmee cliënten de huisartspraktijk zouden aanbevelen bij bekenden. De aanbevelingsscore is uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 0 tot 0. Iedereen die een 9 of 0 invult heet een promotor, degene die een 7 of 8 invult is neutraal en de respondenten die een 6 of lager invullen worden een tegenstander genoemd. De Net Promotor Score (NPS) is berekend door het percentage tegenstanders van het percentage promotors af te trekken. De NPS heeft een range van -00 tot 00. Een hogere NPS betekent dat er meer cliënten zijn die uw huisartspraktijk zouden aanbevelen. In de tabel staat het gemiddelde rapportcijfer en de Net promotor Score voor uw huisartspraktijk en de referentiegroep. De grafieken bevatten de verdeling over de verschillende cijfers. Tabel 3.: Rapportcijfer en Net Promotor Score praktijk 25% gem 75% rapportcijfer 8,2 8,2 8,4 8,7 NPS 25, 40,5 5,4 64,0 ARGO BV december 203 0

11 ARGO BV december 203

12 3.3 De uitkomsten naar thema Op basis van de verschillende thema s in de vragenlijst volgen nu de resultaten van het onderzoek. Achtereenvolgens wordt ingegaan op bereikbaarheid, toegankelijkheid, contact met de assistente, accommodatie, bejegening door de huisarts, informatie/communicatie en deskundigheid. ARGO BV december 203 2

13 3.3. Bereikbaarheid De antwoorden op de vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van de huisartspraktijk staan in de grafieken 3.3 en 3.4. Ervaart de patiënt dat men - indien nodig - snel bij de praktijk terecht kan? En hoe beoordeelt men de (telefonische) bereikbaarheid? Grafiek 3.4 bevat een vergelijking van de meest positieve antwoordcategorie met andere deelnemers aan het onderzoek. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december 203 3

14 3.3.2 Toegankelijkheid Onder het thema toegankelijkheid zijn items gegroepeerd met betrekking tot de snelheid en het gemak waarmee de patiënt bij de huisartspraktijk terecht kan. De antwoorden op de vragen met betrekking tot de toegankelijkheid van de praktijk staan in grafiek 3.5 en 3.6. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december 203 4

15 3.3.3 Contact met de praktijk en de assistente Hoe beoordelen de patiënten het contact met de praktijk en de assistente(s) van de praktijk? In de grafieken 3.7 en 3.8 zijn aspecten van het contact weergegeven. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december 203 5

16 3.3.4 Accommodatie In grafiek 3.9 en 3.0 staan de ervaringen met de accommodatie weergegeven. Er wordt onder meer ingegaan op de fysieke toegankelijkheid en gehorigheid. De vergelijking in 3.8 heeft betrekking op de andere deelnemers aan het onderzoek. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december 203 6

17 3.3.5 Bejegening door de huisarts In de grafieken 3. en 3.2 zien we hoe patiënten over verschillende aspecten van bejegening door de huisarts(en) van de praktijk oordelen. Ervaren patiënten dat de huisarts voldoende tijd en aandacht heeft? ARGO BV december 203 7

18 3.3.6 Informatievoorziening Op het gebied van informatievoorziening zijn vier vragen opgenomen: kreeg de patiënt voldoende informatie over behandelingsmogelijkheden, mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen en het vinden van de weg in de gezondheidszorg? En weet de patiënt voldoende over de organisatie van de huisartspraktijk? In de grafieken 3.3 en 3.4 zijn de uitkomsten weergegeven. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december 203 8

19 3.3.7 Communicatie Onder het thema communicatie vallen vragen als: gaf de huisarts begrijpelijke uitleg over de resultaten van onderzoek? In de grafieken 3.5 en 3.6 zijn de uitkomsten weergegeven. ARGO BV december 203 9

20 3.3.8 Samenwerking met de patiënt Ervaart de patiënt dat hij kan meebeslissen over de behandeling? En had de huisarts aandacht voor het gezondheidsgedrag en de eventuele emotionele aspecten van het gezondheidsprobleem? Deze aspecten zijn als thema samenwerking met de patiënt weergegeven in grafieken 3.7 en 3.8. ARGO BV december

21 3.3.9 Deskundigheid De vragenlijst bevatte twee vragen naar de ervaringen met de deskundigheid van de huisarts. Om praktische redenen is hier ook een vraag opgenomen naar de mate waarin de huisarts goed samenwerkt met andere zorgverleners. Grafiek 3.9 laat de resultaten zien, en in grafiek 3.20 wordt vergeleken met andere huisartspraktijken. ARGO BV december 203 2

22 HOOFDSTUK 4. ERVARINGEN MET DE DOKTERSASSISTENTEN IN DE HUISARTSPRAKTIJK 4. Inleiding In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van vragen naar de doktersassistenten in de huisartspraktijk In tabel 2.3 (hoofdstuk 2) is het aantal respondenten weergegeven. De resultaten zijn geordend naar 4 thema s: o bejegening o deskundigheid o communicatie en samenwerking binnen de huisartspraktijk o samenwerking met de patiënt Per thema wordt een staafdiagram en een benchmark (lijngrafiek) gepresenteerd. Voor een toelichting op deze grafieken wordt verwezen naar paragraaf 2.4 in hoofdstuk 2. ARGO BV december

23 4.2 Doktersassistenten: bejegening In grafiek 4. en 4.2 is weergegeven hoe de patiënten de bejegening door de doktersassistenten in de huisartspraktijk ervaren. (#) = Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item ARGO BV december

24 4.3 Doktersassistenten: deskundigheid Het vertrouwen in de deskundigheid van de doktersassistenten in de huisartspraktijk is weergegeven in grafiek 4.3 en 4.4. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december

25 4.4 Doktersassistenten: communicatie en samenwerking met de patiënt Onder het thema communicatie en samenwerking wordt een aantal items gepresenteerd die op praktische gronden in één overzicht zijn gegroepeerd (grafiek 4.5 en 4.6). ARGO BV december

26 4.5 Samenwerking binnen de huisartspraktijk Met twee vragen werd een indruk verkregen van de door de patiënt ervaren samenwerking tussen de huisarts en de doktersassistenten in de huisartspraktijk. De uitkomsten staan in grafiek 4.7 en 4.8. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december

27 HOOFDSTUK 5. ERVARINGEN MET DE ANDERE ZORGVERLENERS IN DE HUISARTSPRAKTIJK 5. Inleiding In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van vragen naar andere zorgverleners in de huisartspraktijk, zoals de praktijkondersteuner of een gespecialiseerd verpleegkundige. In tabel 2.3 (hoofdstuk 2) is het aantal respondenten weergegeven. In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten voor alle zorgverleners samen opgenomen. De resultaten zijn geordend naar 4 thema s: o bejegening o deskundigheid o communicatie en samenwerking binnen de huisartspraktijk o samenwerking met de patiënt Per thema wordt een staafdiagram en een benchmark (lijngrafiek) gepresenteerd. Voor een toelichting op deze grafieken wordt verwezen naar paragraaf 2.4 in hoofdstuk 2. Tabel 5.: andere zorgverlener 57. Met welke andere zorgverlener heeft u in de afgelopen 2 maanden het meest contact gehad? n % praktijkondersteuner 8 58, diabetesverpleegkundige 3,2 COPD-verpleegkundige 0,0 (spec) verpleegkundige 0,0 andere zorgverlener 5 6, nurse practitioner 0,0 verpleegkundige hart- en 3,2 vaatziekten praktijkverpleegkundige 6 9,4 totaal 3 00,0 ARGO BV december

28 5.2 Andere zorgverleners: bejegening In grafiek 5. en 5.2 is weergegeven hoe de patiënten de bejegening door de andere zorgverleners in de huisartspraktijk ervaren. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december

29 5.3 Andere zorgverleners: deskundigheid Het vertrouwen in de deskundigheid van de andere zorgverleners in de huisartspraktijk is weergegeven in grafiek 5.3 en 5.4. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december

30 5.4 Andere zorgverleners: communicatie en samenwerking met de patiënt Onder het thema communicatie en samenwerking wordt een aantal items gepresenteerd die op praktische gronden in één overzicht zijn gegroepeerd (grafiek 5.5 en 5.6). ARGO BV december

31 5.5 Samenwerking binnen de huisartspraktijk Met twee vragen werd een indruk verkregen van de door de patiënt ervaren samenwerking tussen de huisarts en de overige zorgverlener(s) in de huisartspraktijk. De uitkomsten staan in grafiek 5.7 en 5.8. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december 203 3

32 HOOFDSTUK 6. AANVULLENDE DIENSTVERLENING 6. Inleiding Naast de huisartsenzorg biedt de praktijk aanvullende dienstverlening aan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een website van de praktijk of uitbreiding van het service-aanbod (zie kader). Mogelijke aanvullende dienstverlening door de huisartspraktijk o o o o o o o o Online afspraak plannen E-consult Ochtendspreekuur Avondspreekuur Weekendspreekuur Afnemen lichaamsmateriaal Online herhaalmedicatie bestellen Telefonisch herhaalmedicatie bestellen Er werden alleen vragen voorgelegd over de aanvullende dienstverlening die voor deze praktijk van toepassing is. De ervaringen met de aanvullende diensten van uw huisartspraktijk staan in de onderstaande tabellen. Tabel 6.. Aanvullende dienstverlening: online afsprakenservice n % 27. Wist u dat u online een afspraak kan maken met de Nee 0,0 huisartspraktijk? Ja 0,0 totaal 0,0 28. Heeft u gebruik gemaakt van de online afsprakenservice als u Nee 0,0 een afspraak wilde maken? Ja 0,0 totaal 0,0 rapportcijfer 'Online afspraken maken' 0-5 0, ,0 =>8 0,0 totaal 0,0 Tabel 6.2. Aanvullende dienstverlening: E-consult n % 30. Wist u dat u gebruik kunt maken van een e-consult (een consult Nee 37 64,9 via internet) als u gezondheidsproblemen of vragen heeft? Ja 74 35, totaal 2 00,0 3. Heeft u gebruik gemaakt van een e-consult toen u Nee 95 9,5 gezondheidsproblemen of vragen had? Ja 8 8,5 totaal 23 00,0 rapportcijfer 'E-consult' 0-5 5, ,8 =>8 2 66,7 totaal 8 00,0 ARGO BV december

33 Tabel 6.3. Aanvullende dienstverlening: ochtendspreekuur n % 33. Wist u dat de huisartspraktijk een ochtendspreekuur voor 8.00 Nee 0,0 uur heeft? Ja 0,0 totaal 0,0 34. Heeft u gebruik gemaakt van het ochtendspreekuur voor 8.00 Nee 0,0 uur van de huisartspraktijk? Ja 0,0 totaal 0,0 rapportcijfer 'ochtendspreekuur' 0-5 0, ,0 =>8 0,0 totaal 0,0 Tabel 6.4. Aanvullende dienstverlening: avondspreekuur n % 36. Wist u dat de huisartspraktijk een avondspreekuur (na 8.00 Nee 73 34,3 uur) heeft? Ja 40 65,7 totaal 23 00,0 37. Heeft u gebruik gemaakt van het avondspreekuur van de Nee 5 70,9 huisartspraktijk? Ja 62 29, totaal 23 00,0 rapportcijfer 'Avondspreekuur' 0-5 0, , =>8 57 9,9 totaal 62 00,0 Tabel 6.5. Aanvullende dienstverlening: weekendspreekuur n % 39. Wist u dat de huisartspraktijk een weekendspreekuur heeft? Nee 0,0 Ja 0,0 totaal 0,0 40. Heeft u gebruik gemaakt van het weekendspreekuur van de huisartspraktijk? Nee 0,0 Ja 0,0 totaal 0,0 rapportcijfer 'Weekendspreekuur' 0-5 0, ,0 =>8 0,0 totaal 0,0 ARGO BV december

34 Tabel 6.6. Aanvullende dienstverlening: afname voor onderzoek n % 42. Wist u dat u voor het afnemen van bloed, het maken van Nee 5,2 uitstrijkjes en urineonderzoek terecht kunt bij de huisartspraktijk? Ja 20 94,8 totaal 22 00,0 43. Heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afnemen Nee 9 42,7 van lichaamsmateriaal voor onderzoek in de huisartspraktijk? Ja 22 57,3 totaal 23 00,0 rapportcijfer 'Afname voor onderzoek' , ,3 => ,4 totaal 2 00,0 Tabel 6.7. Aanvullende dienstverlening: online herhaalmedicatie n % 45. Wist u dat u online herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk kunt Nee 00 47,2 bestellen? Ja 2 52,8 totaal 22 00,0 46. Heeft u online herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk besteld? Nee 64 77,0 Ja 49 23,0 totaal 23 00,0 rapportcijfer 'Online herhaalmedicatie bestellen' , ,0 =>8 32 6,5 totaal 52 00,0 Tabel 6.8. Aanvullende dienstverlening: telefonische herhaalmedicatie n % 48. Wist u dat u telefonisch herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk Nee 44 20,7 kunt bestellen? Ja 69 79,3 totaal 23 00,0 49. Heeft u telefonisch herhaalmedicatie bij de huisartspraktijk Nee 40 65,7 besteld? Ja 73 34,3 totaal 23 00,0 rapportcijfer 'Telefonisch herhaalmedicatie bestellen' , ,7 =>8 5 69,9 totaal 73 00,0 ARGO BV december

35 HOOFDSTUK 7. ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN 7. Toelichting In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de mening van patiënten met een chronische aandoening die zorg ontvangen in het kader van een zorgprogramma. De gegevens van de vragenlijst worden grafisch weergegeven en zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. 7.2 De grafieken Er zijn twee soorten grafieken in dit hoofdstuk opgenomen. Naast de frequentieverdeling (staafdiagram) is een lijngrafiek opgenomen. Hierin worden de scores van de praktijk vergeleken met de scores van andere praktijken. De lijn geeft het meest positieve antwoord op een vraag aan, dus het percentage altijd of ja. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Het is mogelijk dat deze uitkomsten betrekking hebben op kleine groepen: zie tabel 7. en de n= die in de grafieken is vermeld. ARGO BV december

36 7.3 Beschrijving van de patiënten In tabel 7. wordt weergegeven hoeveel patiënten met een chronische aandoening de vragenlijst hebben ingevuld. Tabel 7.: chronische aandoeningen n % chronische ziekte Nee 4 2,9 astma / COPD 5 6, reuma 3,2 hart- en vaatziekten 8 25,8 diabetes mellitus type I/II 4 2,9 spijsverteringsziektes 3,2 kanker 3,2 chronische neurologische 0,0 aandoening stofwisselingsziektes 0,0 pijn 3,2 stemmingsstoornissen 3 9,7 anders 8 25,8 totaal 3 00,0 5. Voor welke chronische aandoening astma / COPD 5 26,3 vult u deze vragenlijst in? reuma 0,0 hart- en vaatziekten 7 36,8 diabetes mellitus type I/II 3 5,8 spijsverteringsziektes 5,3 kanker 0,0 chronische neurologische 0,0 aandoeningen stofwisselingsziektes 0,0 pijn 0,0 stemmingsstoornissen 3 5,8 totaal 9 00,0 ARGO BV december

37 7.4 Zorg voor chronisch zieken: totaaloordeel In grafiek 7. en 7.2 vindt u de rapportcijfers die de patiënten aan de chronische zorg gaven. In 7.2 is het gemiddelde van de rapportcijfers weergegeven. ARGO BV december

38 7.5 Samenwerking met de chronisch zieke patiënt Onder het thema samenwerking met de patiënt worden de uitkomsten gepresenteerd met betrekking tot a) het medisch dossier en het zorgplan en b) de mate waarin er aandacht is voor de gevolgen van de aandoening en leefstijlverandering. De scores op deze vragen worden in grafiek 7.3 en 7.4 gepresenteerd. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december

39 7.6 Aandacht gevolgen voor de chronisch zieke patiënt De mate van aandacht voor maatschappelijke, psychische en sociale gevolgen van de chronische aandoening wordt gepresenteerd in grafiek 7.5; in grafiek 7.6 is dit vergeleken met een benchmark. ARGO BV december

40 7.7 Informatievoorziening aan chronisch zieken Aan de hand van zes vragen is onderzocht wat chronisch zieken vinden van de informatievoorziening in de huisartspraktijk. Krijgen ze voldoende informatie over de kosten van een behandeling? Zijn ze geïnformeerd over het bestaan van een patiëntenvereniging? De resultaten staan in grafieken 7.7 en 7.8. Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item (#) = ARGO BV december

41 7.8 Samenwerking binnen zorgprogramma s Met zeven vragen is onderzocht hoe de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de zorgprogramma s wordt ervaren. Sloot de inhoud van de adviezen en de behandeling op elkaar aan? Verliep de verwijzing op een soepele manier? De scores op deze vragen worden in onderstaande grafieken 7.9 t/m 7.2 gepresenteerd. Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op de respondenten die aangaven van meerdere zorgverleners zorg te hebben ontvangen voor een chronische aandoening. ARGO BV december 203 4

42 (#) = Item met afwijkende antwoordmogelijkheden (!) = Negatief geformuleerd item ARGO BV december

43 ARGO BV december

44 HOOFDSTUK 8. SAMENWERKING MET ANDERE ZORGVERLENERS 8. Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd met betrekking tot de door patiënt ervaren samenwerking met andere zorgverleners, met name in de eerstelijn maar ook de specialist in het ziekenhuis. De resultaten worden in een samenvattende tabel weergegeven. Specifiek wordt ingegaan op de samenwerking tussen huisarts en apotheek. Tabel 8. geeft het aandeel van de verschillende zorgverleners. Tabel 8.: andere zorgverleners naast huisartspraktijk n % Zorgverleners buiten praktijk apotheek 52 8,7 fysiotherapeut 65 34,9 oefentherapeut 5 2,7 psychosociale hulp 52 28,0 dietist 6 3,2 specialist in het ziekenhuis 7 38,2 thuiszorgmedewerker,5 anders 29 5,6 totaal 86 00,0 ARGO BV december

45 8.2 Samenwerking met apotheek, fysiotherapie en specialist Er werd over de samenwerking met andere zorgverleners een aantal identieke vragen voorgelegd. In de onderstaande drie tabellen staan de resultaten voor de drie meest voorkomende samenwerkingsrelaties. De tabellen voor de andere samenwerkingsrelaties staan in bijlage 2. Tabel 8.2: samenwerking tussen praktijk en apotheek n % 77. Heeft u deze medicijnen zelf opgehaald in Ja, ik heb mijn medicijnen zelf 32 97,8 de apotheek opgehaald in de apotheek Nee, iemand anders heeft mijn,7 medicijnen opgehaald in de apo Nee, mijn medicijnen zijn 2,5 thuisbezorgd totaal 35 00,0 78. Wanneer had u deze medicijnen in huis? zelfde dag 66 49,3 <24 uur 4 30,6 < 48 uur 8 3,4 > 48 uur 9 6,7 totaal 34 00,0 79. Was de apotheek op de hoogte van de door de huisarts voorgeschreven behandeling? 80. Had u nog vragen over de medicijnen die de huisarts u had voorgeschreven? 8. Kon u deze vragen aan de apotheker of apothekersassistente stellen? Nooit 9 4,5 Soms 9 4,5 Meestal 4 3,3 Altijd 52 39,7 totaal 3 00,0 Nooit 74 54,0 Soms 54 39,4 Meestal 5 3,6 Altijd 4 2,9 totaal 37 00,0 Nooit 2 3,3 Soms 9 5,0 Meestal 9 3,7 Altijd 30 50,0 totaal 60 00,0 cijfer samenwerking huisarts-apotheek 0-5 6, ,9 => ,2 totaal 35 00,0 ARGO BV december

46 Tabel 8.3: samenwerking tussen praktijk en fysiotherapie n % 83. Bent u door de huisarts naar de fysiotherapeut verwezen? Nee 43 67,2 Ja 2 32,8 totaal 64 00,0 84. Heeft de huisarts de fysiotherapeut op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing? 85. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de fysiotherapeut ontvangen? 86. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de fysiotherapeut? 87. Heeft de fysiotherapeut uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling? 88. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de fysiotherapeut op elkaar aan? 89. Gaven de huisarts en de fysiotherapeut u tegenstrijdige informatie? Nee 4,8 Ja 20 95,2 totaal 2 00,0 nee 0,0 direct mee 5 7,4 per post 5 23,8 opgehaald 4,8 totaal 2 00,0 Nee 4 9,0 Ja 7 8,0 totaal 2 00,0 Nee 7 5,5 Ja 6 48,5 totaal 33 00,0 Nee 9 6,7 Een beetje 8 4,8 Grotendeels 8 33,3 Helemaal 9 35,2 totaal 54 00,0 Nooit 44 78,6 Soms 0 7,9 Meestal 2 3,6 Altijd 0,0 totaal 56 00,0 cijfer samenwerking huisarts-fysiotherapeut , ,4 => , totaal 5 00,0 ARGO BV december

47 Tabel 8.4: samenwerking tussen praktijk en specialist n % 5. Bent u door de huisarts naar de specialist verwezen? Nee 8 25,7 Ja 52 74,3 totaal 70 00,0 6. Heeft de huisarts de specialist op de hoogte gesteld van de reden van uw verwijzing? 7. Heeft u van uw huisartspraktijk een verwijsbrief voor de specialist ontvangen? 8. Heeft de huisarts u goed voorgelicht bij de verwijzing naar de specialist? 9. Heeft de specialist uw huisarts op de hoogte gebracht van de gestelde diagnose en de (eventueel) ingestelde behandeling? 20. Sloten de behandeling van de huisarts en de behandeling van de specialist op elkaar aan? 2. Gaven de huisarts en de specialist u tegenstrijdige informatie? Nee 0,0 Ja 53 00,0 totaal 53 00,0 nee 3 5,8 direct mee 38 73, per post 6,5 opgehaald 5 9,6 totaal 52 00,0 Nee 7 3,2 Ja 46 86,8 totaal 53 00,0 Nee 8 7,4 Ja 38 82,6 totaal 46 00,0 Nee 2 3,2 Een beetje 0 6, Grotendeels 6 25,8 Helemaal 34 54,8 totaal 62 00,0 Nooit 46 70,8 Soms 8 27,7 Meestal,5 Altijd 0,0 totaal 65 00,0 cijfer samenwerking huisarts-specialist 0-5 7, ,0 => ,6 totaal 63 00,0 ARGO BV december

48 BIJLAGE. Verbetersuggesties van patiënten Toelichting Op een aantal momenten in de vragenlijst is aan de patiënten gevraagd wat zij zouden willen veranderen aan de huisartsenzorg die men nu krijgt. Dit werd als een open vraag voorgelegd. De antwoorden zijn opgenomen in de onderstaande tabellen B. - B.4. De wijze waarop respondenten hun opmerkingen onder woorden hebben gebracht is zoveel mogelijk intact gelaten. ARGO heeft de op internet ingevoerde tekstvelden alleen geredigeerd op kwetsend taalgebruik. Daarnaast zijn opmerkingen die herleidbaar zijn tot individuele personen - waar mogelijk - geanonimiseerd. Tabel B.: suggesties veranderen zorgelementen website Esthetisch gezien is het niet mooi. Er is ook veel te veel informatie op een pagina. Het zou makkelijk te navigeren kunnen worden. Gelukkig is het beter geworden; maar het blijft een beetje ouderwets. Afspraak maken via website/ i.p.v. telefonisch (dan sta je toch vaak in de wacht). De vindbaarheid! Hij zit verstopt onder de UvA site en het is flink zoeken om alle info bij elkaar te krijgen! Duidelijker, meer updates in de info wellicht Een adres voor algemene vragen. Ik heb nu een formulier moeten gebruiken dat voor iets anders bedoeld was om informatie aan mijn huisarts te mailen. Geen opmerkingen 25 Iets duidelijker en minder kopjes en sub-kopjes. Dit moet voor oudere mensen lastiger zijn om allemaal te gebruiken en te overzien. Helemaal omdat zij mogelijk minder mediawijs zijn Iets overzichtelijker. Ik vind de website niet erg overzichtelijk. Maar moet ook eerlijk zeggen dat ik er niet vaak naar kijk, alleen even snel openingstijden opzoeken bijvoorbeeld. Misschien zou het handig zijn als er meer dingen online geregeld kunnen worden zoals een herhaalrecept? (Maar misschien is dat ook al wel zo..) Lastig zo'n open vraag over dit Meer helder menu betere zoekfunctie Meer mogelijkheden om beter feedback te kunnen geven met huisartsen Overzichtelijk en niet zo glossy. Overzichtelijker Overzichtelijker maken Overzichtelijkheid, meer informatie aangaande e-consults etc. Sinds de laatste wijziging is de website prima. Daarvóór was informatie soms niet goed te vinden. Telefoonnummer op de homepage vermelden online afsprakenservice Geen opmerkingen 268 e-consult Dat de procedure duidelijker wordt toegelicht Geen opmerkingen 267 avondspreekuur Geen opmerkingen 268 ARGO BV december n

49 weekendspreekuur Geen opmerkingen 268 zorg rondom afnemen 99% zeker van zijn dat ze genoeg bloedcellen afnemen lichaamsmateriaal zodat het uitstrijkje niet voor niks wordt gedaan. Andere locatie, meer afgescheiden. Nu moest ik door de werkruimte van een aantal medewerkers lopen en liepen er medewerkers langs toen m'n bloed werd afgenomen. Betere opleiding voor assistenten wat betreft nemen van uitstrijkjes Bij afnemen van bloed leek de assistente in beetje in de war met de naalden, of het een nieuwe was of een gebruikte...niet handig... Bloed prikken lukte niet, ik moest alsnog naar een specialistisch centrum Bloedafname in andere ruimte De medewerkers die dit werk doen, moeten professioneler gekleed zijn, bijvoorbeeld met een witte jas. Dat oogt wel dat de persoon die bloed afneemt weet wat hij/zij doet. Er werd niet gecommuniceerd naar mij toe dat de kosten voor het onderzoek zo hoog waren!! Ik kwam met een rekening van 250 euro nogal voor blok te staan! Geen opmerkingen 257 Goed laten zien dat je schone, nieuwe producten gebruikt voor een onderzoek. De spullen / materialen iets meer opruimen. Een nette en schone praktijk geeft meer vertrouwen. Waarschijnlijk komt het mede doordat het een oud pand is. Het blijft moeilijk bij urineonderzoek dat blaasontsteking niet gevonden kan worden. In zo'n geval stuurt de assistente mij dan naar huis, terwijl de huisarts toch antibiotica kan voorschrijven. Het zou fijn zijn als er in die situatie direct contact met de huisarts mogelijk is. Zorgen dat een assistent goed kan bloed prikken. online Blijkbaar was degene die de herhaalmedicatieservice herhaalmedicatieservice behandelde niet op de hoogte van de afspraak dat ik voor dit medicijn een herhaalrecept mocht aanvragen. Daardoor ontstond verwarring en duurde het langer. Uiteindelijk heb ik het herhaalrecept wel gekregen. De buitengewoon moeizame, benodigd in te vullen (herhalen) van een bijna onleesbare code Duidelijker info over medicijngebruik en daaruit voortvloeiende herhaalrecepten. Wat moet ik opgeven? Geen opmerkingen 259 Het ligt waarschijnlijk aan de beroerde apotheek waar ik het laat bezorgen maar samenwerking kan het ook zijn. Kunnen inloggen met patiëntgegevens en te gebruiken medicatie opslaan i.p.v. handmatig intypen Melding per als het medicijn NIET op herhaling te verkrijgen is Misschien dat degene die de band afluistert ook kan zorgen dat het recept geschreven wordt (2x niet gebeurd) en in geval van onduidelijkheid de arts zelf belt Verzoek om maximale dosering wordt niet altijd gehonoreerd, terwijl het gaat om medicatie met dagelijks gebruik. Via de mail een bevestiging van het akkoord van de huisarts ontvangen van een digitaal aangevraagd herhaalrecept en bericht dat het recept is gefaxt naar de apotheek. Nu sta ik er toch geregeld (minimaal 3 dagen na aanvraag recept) onnodig te wachten omdat het recept volgens de apotheek niet is ontvangen. Bovendien wijken aantal en sterkte (zonder verklaring) van de medicijnen regelmatig af van hetgeen door mij is aangevraagd. telefonische Afstemming tussen huisartsenpraktijk en apotheek moet herhaalmedicatieservice veel efficiënter Dat men kan aangeven hoeveel medicatie men per keer nodig heeft, zodat bij het ophalen ervan geen onduidelijkheden zijn bij de apotheek. De communicatie tussen de praktijk en de apotheker is erg slecht in mijn geval. Faxen komen niet aan en ik heb enorm veel moeten bellen en uitleggen hierover. ARGO BV december

50 Er ontbreekt een manier om te bevestigen dat de ingesproken informatie voldoende is om een herhaalrecept te krijgen. Geen opmerkingen 260 Liever wordt ik direct verbonden met een medewerker in plaats van een ingesproken programma. Individuele gevallen hebben soms individuele aandacht nodig. Onduidelijk of bericht is doorgekomen en wanneer het klaar staat bij de apotheek Op zich goed maar soms wordt er erg doorgevraagd voor een recept van een heel simpel en onschuldig medicijn. Er is ook een keer het verkeerde medicijn doorgegeven aan de apotheek. Snellere bereikbaarheid ARGO BV december

51 Tabel B.2: verbetersuggesties huisartspraktijk algemeen één ding veranderen aan de zorg - Ik ervaar de werkdruk voor huisartsen in deze praktijk als volstrekt onaanvaardbaar. Meer mensen inhuren! Wachtruimten zijn vervallen en in de ochtend te vol De informatie over welke artsen wanneer aanwezig zijn actualiseren: zowel op de website als in de wachtkamer. Ik vind het ongepast dat bij het maken van een afspraak eerst aan de assistente moet worden verteld waar de afspraak over gaat. Dat doe ik dus ook niet. Het gaat de assistente niets aan en haar beoordeling over het nut van de afspraak is ook niet gewenst: dat is een privéaangelegenheid. Het is al heel wat dat de huisarts wel in vertrouwen wordt genomen. Deze procedure geeft een wantrouwen naar de patiënt weer, die blijkbaar zelf niet in staat is te beoordelen of zijn klacht wel echt een afspraak waardig is. De afname van lichaamsmateriaal in het hokje in de wachtkamer vind ik onvoldoende discreet. De hele wachtkamer ziet immers dat jij daar iets af moet geven. Als ik iets zou moeten afgeven zou ik dat daar dus ook niet doen. Huisarts naar keuze en betere communicatie; geen ondeskundige ongeïnteresseerde baliemedewerkers; niet zo glossy maar professionele hulp Ik wil heel graag afspraken online kunnen maken! Ik wens dat de spreekuur niet zo druk was (ik kom daarom nooit naar de spreekuur... ik mag uren van mijn werk niet weg... als er iets is moet ik eerst tijd op mijn werk vinden om binnen een goede tijd te bellen, dan moet ik het eerste mogelijk afspraak waarschijnlijk in de week daarop laten inplannen, hoewel ik weet dat ik zsm iemand wil bespreken). Langere spreekuren (niet vraag van 0 min. maar meer tijd) Ik heb telkens een andere huisarts, het zou fijn zijn als bij het maken van een afspraak er meer op wordt gelet of het mogelijk is telkens bij dezelfde arts in te worden gedeeld en dat die mogelijkheid wordt gegeven: of bij de arts die als eerst tijd heeft, of bij de vaste arts. Assistentes iets aardiger, Beetje kruip door sluip door. Voor mensen met een baby zou dit lastig kunnen zijn, al hadden wij daar geen last van omdat wij 'beneden' werden geholpen. En het heeft ook wel weer z'n charme, zo'n gebouw, dus geen groot punt. Beetje vrolijk kleuren in wachtkamer, materialen voor kleine kinderen tijdens wachtend in het wacht kamer bijvoorbeeld boeken, speelgoed. Zorgen voor een mooi sfeer die past bij zieke mensen, bijvoorbeeld bloemen op tafel of een plant. Bereikbaarheid Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de arts. Het duurt soms enige tijd voor ik bij de arts terecht kan. Betere bereikbaarheid, telefonisch (kortere wachttijden) en per . Betere communicatie en meer flexibelere tijden voor afspraken collegiaal overleg / second opinion Communicatie/kennis tussen huisarts en doktersassistent Dat de mensen die bloedafnametests doen, dat ze professioneler gekleed zijn. Dat er sneller een afspraak gemaakt kan worden, het is nl altijd erg druk. Dat het mogelijk wordt om op kortere termijn een afspraak te maken, bijvoorbeeld nog dezelfde week of hooguit begin volgende week. Nu duurt het vaak twee weken, vanaf het moment van bellen, voordat je terecht kunt op zijn spreekuur - en het inloopspreekuur is natuurlijk alleen bedoeld voor korte, acute klachten. Dat ik het gevoel heb dat er meer tijd is voor mijn vraag. Ik heb altijd het gevoel dat ik moet haasten, zsm mijn vraag stellen en weer opduvelen. Dat je binnen een redelijk termijn een afspraak kunt maken zodat je niet weer eindeloos moet wachten bij het inloopspreekuur. Dat je iets sneller terecht zou kunnen bij je eigen huisarts, als je belt voor een afspraak. Kan nu soms pas 2 weken later Dat je veel eerder een afspraak zou kunnen maken bij de huisarts. Nu komt het weleens voor dat jullie al een hele week vol zitten. Er word dan gezegd dat je dan naar het inloop kan komen. Vervolgens kom je n ARGO BV december 203 5

52 naar het inloopspreekuur en word er door de arts gezegd dat je beter een afspraak kan maken. Indien er een medische handeling plaatsvindt en je daar voor iets moet doen of laten, dat dat van te voren duidelijk wordt gezegd. Ik vind dat e assistenten er wat verzorgder uit zouden kunnen zien en ook de wachtruimte kan wel een facelift gebruiken De bereikbaarheid (telefonisch en om afspraken te maken, buiten het inloopspreekuur) De inloopspreekuren mogen wat mij betreft wat vroeger, maar ik ben ook geen student meer. I.v.m werk zou ik graag al om 8 uur bij de arts terecht willen kunnen. De klantvriendelijkheid van de assistentes. Ik voel me prettig bij de artsen maar totaal niet welkom bij de assistentes, noch telefonisch noch tijdens het spreekuur. Onpersoonlijk en onaardig. Ik ben met mijn familie al 30 jaar in de praktijk maar er is nooit een blijk van herkenning of aandacht. De planning. Ik werd laat geholpen en had een dubbele afspraak gemaakt op aanraden van de huisarts naar aanleiding van een e- consult, terwijl ik zeer snel klaar was. De praktijk is erg groot, veel (bekwame) huisartsen en patienten, daarom ook vaak lange wachttijden bij het inloopspreekuur. Persoonlijk zou ik graag bij een kleinere praktijk komen. Anderzijds, ik ben al ja patient bij deze praktijk, ken verschillende huisartsen al lang, wat ook erg prettig is. De receptie is niet van deze tijd. Staan wachten achter een gesloten deur in een piepklein ruimte, zeker in de winter is niet prettig. De telefonische bereikbaarheid en de tijd die het duurt voordat je een afspraak hebt met je eigen huisarts. Is nu soms meer dan 3 weken. De telefoondienst. Het duurt soms erg lang voordat de telefoon opgenomen wordt. Zelfs als je de 2e wachtende bent in de rij, kan het gebeuren dat je meer dan 5 minuten in de wacht staat. De wachttijden om een afspraak in te plannen zijn echt te lang. De inloopspreekuren kun je wel heen maar dan ben je een halve dag kwijt. De wachttijden. Het is een drukke praktijk, maar daarom duurt het soms wel lang voor ik terecht kan. Bovendien zit ik ook wel vaak vrij lang in de wachtkamer als ik een afspraak heb. Duidelijker de kosten van te voren weten Een afspraak systeem waarbij ook een lange afspraak binnen enkele dagen mogelijk is en niet zo als nu het geval pas na meer dan een week. De korte afspraak duur geeft mij persoonlijk niet de gelegenheid om mijn zorgvragen goed aan de orde te stellen, 0 dagen wachten voor een lang spreekuur is te lang. Een apotheek aan huis, zodat medicijnen meteen gehaald kunnen worden.. Een directe mogelijkheid met mijn eigen huisarts, desnoods met vermelding dat deze niet 'veilig' is, zodat ik zelf over de kans kan beslissen of mijn geheimen gekraakt mogen worden of niet. Een likje verf over de muren van de wachtkamer Eerder open voor ochtendspreekuur, zodat het voor werkende mensen wat minder wringt qua timing. Er gaat vaak te veel tijd overheen voordat je voor een consult op afspraak kunt komen, terwijl je probleem dan eigenlijk net te groot of complex is om te bespreken op het inloopspreekuur. er was een miscommunicatie tussen de assistente en de huisarts, maar dit kan natuurlijk altijd een keer gebeuren. verder niets aan te merken Geen Geen idee, ik ben zeer content. Zeker met mijn arts. Geen idee. geen opmerkingen 28 Helaas is de praktijk op maandagmiddagen telefonisch niet bereikbaar ivm werkoverleg. Hier heb ik wel eens hinder van ondervonden. Het bellen vergemakkelijken door de bereikbaarheid op piekmomenten te verbeteren. Het wachten aan de telefoon maakt mij nerveus, met name door het terugkerende, Nog een moment geduld alstublieft. Toegegeven, meer frequente bellers zullen dit wellicht eerder signaleren. Het duurde best lang (enkele jaren) tot ik een arts vond waar ik een prettig gevoel bij had. In het begin ging ik elke keer naar een ander en daardoor voelde ik een grote afstand tot de huisartsen praktijk en de ARGO BV december

53 doctoren en is behandeling ook niet altijd goed verlopen. Het zou prettig zijn als er meer aandacht was voor band met een van de artsen / intake voor patienten die lange tijd bij de praktijk blijven en niet alleen als student een keertje langsrennen. het duurt soms lang voor je een afspraak kan krijgen bij huisarts van eerste keuze. daarom moet je wel naar het inloopspreekuur. voorheen kon dat 2x daags, nu nog x in de ochtend. aan de andere kant betekent dat, dat ik wellicht eerder een afspraak kan maken omdat er 's middags meer ruimte gekomen is. maar dat heb ik nog niet ervaren. Het duurt vaak nogal lang voordat ik een afspraak bij mijn eigen huisarts kan krijgen. Ik zou graag binnen een week terecht kunnen. Als het niet urgent is, vind ik het geen probleem iets langer te wachten. Het inloopspreekuur valt precies onder werktijd. Een inloopspreekuur dat eerder begint (bijvoorbeeld om 8.00) of eenmaal per week in de avond zou welkom zijn Het is erg vervelend dat je niet je eigen huisarts hebt. Het is zo allemaal een beetje een rommeltje heb ik soms het idee. Het is onacceptabel dat een gewone afspraak voor een gewoon consult bij je eigen huisarts bijna nooit eerder kan worden gerealiseerd dan op een termijn van 2 á 3 weken. Dit is alleen mogelijk na een telefonisch contact in het terugbel spreekuur Omdat ik weet dat dit een uitzondering voor mij is vermijd ik dit als het maar enigszins mogelijk is. Wat dan nog resteert is een zeer vroeg ochtendspreekuurbezoek waar terecht in beginsel te korte tijd voor de patiënt beschikbaar lijkt. Kortom: Bekwame, zorgvuldige artsen aan wie te weinig tijd wordt gegeven voor de bediening van de klaarblijkelijk te grote (dus uitstekende) praktijk Het komen en gaan van de artsen. Ik heb, in de 4 jaar dat ik nu bij Oude Turfmarkt sta ingeschreven, 4 keer een bezoek gebracht en de teller wat betreft verschillende artsen staat nu op 3. Deze wisselingen zullen wellicht inherent zijn aan dit type praktijk. Het heeft ook geen problemen opgeleverd verder en ik heb zeker het idee dat dossiers zorgvuldig worden overgedragen (de laatste keer informeerde de dokter ook naar de klachten van de vorige keer). Het zou fijn zijn als je sneller terecht zou kunnen bij het maken van een afspraak. Mijn eerste afspraak mogelijkheid was pas een week nadat ik belde. Iets meer tijd tijdens consult voor patient. Iets minder gehaast gevoel krijgen; er is altijd weinig tijd, maar daar is ws ook weinig aan te doen Iets persoonlijker maken door de huisarts of assistente van tevoren te laten kijken of diegene eerder bij hem of haar is geweest, als dit nu al genoteerd wordt. Iets strakker tijdsschema, soms moet ik langer dan 5 minuten na mijn tijd wachten, dat is vervelend. Ik begon ooit bij de een maar langzamerhand heb ik steeds meer verschillende artsen gesproken dat is op zich jammer. Het zou fijner zijn om wat meer dezelfde te hebben. De laatste heb ik misschien keer eerder gezien en daarvoor weer een tijdje iemand anders. Ik gun de artsen minder werkdruk, want die is er vermoed ik. Ik heb af en toe een beetje moeite met de receptie (assistentes). Ik heb nu al meerdere keren gehad dat zij onaardig en bot reageren op iets wat ik vroeg. Ik bel niet zomaar naar de huisarts en verwacht daarom ook dat zij begripvol reageren. Helemaal als het gaat om dingen die niet het gesprek van de dag zijn, is het misschien prettig als ze iets begrip tonen. Ik heb soms het gevoel gekregen dat ze het maar onzin en overdreven vinden als ik bel, aan de hand van een klacht, voor een afspraak. Ik ga er vanuit dat dit niet de bedoeling is bij een huisarts, omdat zo de drempel nog hoger zal worden. Hierbij moet wel aangegeven worden dat de kwaaltjes waar het om ging wel dingen waren die voor hoogdrempelig waren om zomaar over te spreken. ik heb een erg populaire arts en dan duurt het soms of 2 weken in drukke tijden dat je terecht kan. Ik heb maar slechte ervaring in de vele jaren bij deze praktijk. Recentelijk een heel erg ongeduldige assistente gesproken om een afspraak te maken. Daar werd me even de les gelezen at ik niet oplette. Heel onaangenaam. Ik heb pas twee keer aan afspraak gehad maar kon dezelfde dokter niet s[reken voor de tweede afspraak. Beiden waren erg prettig, wel geef ik de voorkeur aan dezelfde huisarts. Ik heb sinds het vertrek van Frans Meiman (al een eeuwigheid geleden) ARGO BV december

54 niet echt een nieuwe huisarts gekregen, maar steeds bij verschillende artsen (en artsen in opleiding) een consult gehad. Gevolg is dat ik niet echt een binding heb met de praktijk. Dat vind ik jammer, want ik zou het prettig vinden om een vertrouwensband te hebben met mijn huisarts. Ik kan niet terecht bij mijn eigen huisarts binnen een week tijd. Ik moest zelfs 2 weken wachten om een afspraak te maken het hem. Nu moet ik op het inloopspreekuur komen. Ik heb ook al een keer meegemaakt dat ik een afspraak wilde maken wat betreft anticonceptie, toen moest ik ook 2 weken wachten en uiteindelijk was de huisarts ziek en moest ik weer 2 weken wachten op een afspraak. Deze afspraak heb ik toen maar laten zitten. Ik hoor ook van andere mensen dat je slecht een afspraak kan maken bij deze praktijk omdat je vaak minstens een week moet wachten op een afspraak. Ik vind de praktijk wat onpersoonlijk. Omdat er verschillende huisartsen zijn, ga ik steeds bij de gene die op dat moment beschikbaar is. Dat vind ik deels prettig omdat ik dan redelijk snel terecht kan. Maar het nadeel vind ik dat de arts niet weet wie ik ben en wat er in mijn leven / met mijn gezondheid speelt. Ik vind het feit dat de assistentes studenten zijn wat minder prettig. Ik weet namelijk dat er iemand gewerkt heeft die informatie uit mijn medisch dossier vertelde aan derden die mij persoonlijk kenden (geen artsen). Deze informatie zouden deze derden anders onmogelijk geweten kunnen hebben. Dit deed ze ook bij andere patiënten. Uiteraard ben ik hier erg van geschrokken en vind ik dit compleet onacceptabel. Inmiddels is ze niet meer werkzaam bij de praktijk, maar het lijkt me een goed idee om mensen beter te screenen voordat ze worden aangenomen. Ik vond de secretaresse ongeduldig en gestrest overkomen. Dit kwam, vermoed ik, door de drukte van het inloopspreekuur. Ik zou graag binnen een week terecht willen kunnen voor een afspraak met mijn eigen huisarts Ik zou iets meer tijd willen hebben bij de huisarts ik zou minder lang willen wachten op mijn consult. Tegelijkertijd wil ik niet in minder tijd geholpen worden, waardoor de wachttijd verklaarbaar en noodzakelijk is. Ik zou willen dat jullie meer tijd krijgen per patient om de beoogde huisartsenfunctie te kunnen uitoefenen (spil in zorgnetwerk (verschillende aandoeningen en behandelingen en contacten) rond patient, degene te zijn die op de hoogte is van wat er allemaal speelt en gaande is rond deze patient en oog heeft voor psychosociale context patient) en te kunnen vervullen. Ik zou zorgen voor het sneller verkrijgen van een afspraak bij de huisarts Informatie over uitlopen van spreekuren in de wachtkamer Inloop spreek uur tot een later tijdstip (bijvoorbeeld tot :00) Of een spreek uur in de avond i.v.m. werk. Inloopspreekuur vroeger beginnen. inloopsspreekuur verruimen. kortere wachttijden bij het bellen Kortere wachtduur bij het inloopspreekuur. Kortere wachttijd om bij arts van keuze terecht te kunnen kortere wachttijd voor inloop/spreekuur, meer mogelijke behandelwijze bespreken bij terugkerende klachten alternatieve medicatie, meer oog voor impact langdurige ziekte op rest van je leven Kortere wachttijden voor alles Langer ochtendspreekuur. maken van afspraken via internet met bijv. een keuze van tijden en welke arts wanneer beschikbaar is. makkelijker en flexibeler afspreken, op nog kortere termijn. meer afgestemd op vrije uren van werkende ouders en schoolgaande kinderen makkelijker telefonisch contact kunnen krijgen met een arts. nu alleen via terugbelspreekuur meer afspraakmogelijkheden Meer afspraken mogelijk buiten kantooruren meer avondspreekuren Meer avondspreekuren Meer inloopspreekuren; als er een tijd is afgesproken voor een ARGO BV december

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Schuttevaer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Schuttevaer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Schuttevaer Te DEDEMSVAART Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk de Vries

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk de Vries Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Vries Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Marktplein

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Marktplein Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Marktplein Te BRUMMEN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Hoofdweg 366 te AMSTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Krijgsman en van Wijk te UITGEEST Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Noordzij

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Noordzij Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Noordzij Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk De Schans

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk De Schans Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk De Schans Te WOUDENBERG Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING...

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. MC Gelderlandplein-Huisartsenpraktijk Soetendaal

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. MC Gelderlandplein-Huisartsenpraktijk Soetendaal Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: MC Gelderlandplein-Huisartsenpraktijk Soetendaal te AMSTERDAM oktober 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE 1.1 Patiëntervaringen... 5 1.2

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Jolink + van der Lugt te APELDOORN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt te AMSTERDAM augustus 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Buitenhof

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Buitenhof Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Buitenhof Te AMSTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken

Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken Dr C.P. van Linschoten Drs P. Moorer 7 mei 2014 ARGO BV Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding en vraagstelling... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Methode...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn Ervaringen met de farmaceutische zorg Rapportage CQI Farmacie Door Cliënten Bekeken voor Apotheken Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn ARGO BV mei 2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN METHODE... 1 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Helmersstraat

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Helmersstraat Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Helmersstraat ARGO BV 2015 Vervolgmeting voor Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Raams Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Praktijk Jonker & Koetsier Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Praktijk Jonker & Koetsier is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond!

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Kanaleneiland GEZond! Inleiding Stichting Kanaleneiland GEZond is in 2011 gestart met het traject Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) in het kader van de GEZ contractering. De eerste drie jaar (2011-2014) is

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Thiel en Van Maanen Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Thiel en Van Maanen is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Medisch Centrum de Steenpoort Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Medisch Centrum de Steenpoort zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Datum aanmaak rapport:20-05-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 26-3-2016 tot 16-4-2016

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Marskramerstraat ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Marskramerstraat zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7 Vragenlijst 2015, Gehele jaar Stichting Zuilen / Ondiep GEZond 1. Hoe vaak heeft u afgelopen jaar contact gehad met het gezondheidscentrum? n = (209) O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Geachte lezer, Eind 2015 zijn er door het gezondheidscentrum vragenlijsten betreffende klanttevredenheid uitgedeeld. Graag willen wij u bedanken

Nadere informatie

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn Ervaringen met de farmaceutische zorg Rapportage CQI Farmacie Door Cliënten Bekeken voor Apotheken Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN METHODE... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 De

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel

Laurentius Cliëntenpanel Laurentius Cliëntenpanel Enquête juni 2015 Digitaal patiëntenportaal en opname in het ziekenhuis Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Respons Aantal deelnemers cliëntenpanel: 561 Ingevulde vragenlijsten:

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Rapport meldactie Eerste uitgifte NPCF 2014 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Rapport voor: - Koningslaan Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Patiëntenoordeel huisarts

Patiëntenoordeel huisarts Patiëntenoordeel huisarts Feedback van de patiëntenenquêtes 17-11-2014 Bakkum Patiëntenoordeel De Europep vragenlijst is het product van een internationaal project (van de EQUIP groep) en wordt inmiddels

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn

Ervaringen met de farmaceutische zorg. Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn Ervaringen met de farmaceutische zorg Rapportage CQI Farmacie Door Cliënten Bekeken voor Apotheken Apotheek Den Hoorn te Den Hoorn INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN METHODE... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 De

Nadere informatie