Inwendige geneeskunde. Afdeling Dialyse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inwendige geneeskunde. Afdeling Dialyse. www.catharinaziekenhuis.nl"

Transcriptie

1 Inwendige geneeskunde Afdeling Dialyse

2 Inhoud Dialyse... 4 Hemodialyse (HD)... 4 Peritoneaal Dialyse (PD)... 4 Het dialyseteam... 4 De specialisten (nefrologen) en arts-assistenten... 5 Het verpleegkundig afdelingshoofd... 5 De dialyseverpleegkundigen... 6 Eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV)... 6 De nurse practitioner... 6 De praktijkopleider... 7 De medisch maatschappelijk werker... 7 De diëtist... 7 De secretaresse... 8 De technicus... 8 Dialyseren in het ziekenhuis... 8 De gang van zaken op de afdeling Dialyse... 9 Tijdverdrijf... 9 Eten en drinken Bezoek Eigen verantwoordelijkheid Peritoneaal dialyse in de thuissituatie Overige praktische informatie Vervoer Vakantie Persoonlijke eigendommen Patiëntenbelangen Patiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis (Ncz) Cliëntenraad Klachtenregeling Vragen Contactgegevens Patiëntenvoorlichting: INW001 / Afdeling Dialyse /

3 Afdeling Dialyse Omdat uw nieren niet meer goed werken krijgt u steeds meer gezondheidsklachten. Deze zijn niet meer alleen te verhelpen met medicijnen of een dieet. Daarom heeft uw behandelend specialist u verteld dat voor u dialyse noodzakelijk is. Dialyse is een behandeling die de nierfunctie vervangt, waarbij overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed verwijderd worden. Het kan voor u en uw familieleden zeer ingrijpend zijn om afhankelijk te worden van dialyse. Omdat u tijd moet vrijmaken om behandeld te worden bent u meer gebonden. U kunt uw leven mogelijk niet meer leiden zoals u gewend was. Het kan grote gevolgen hebben op allerlei gebied. U wordt in de komende tijd geconfronteerd met de meest uiteenlopende zaken die te maken hebben met uw ziekte. Ons dialyseteam wil u zo goed mogelijk helpen te leren omgaan met uw ziekte, de behandeling en de gevolgen voor uw dagelijks leven. Om u te informeren over de gang van zaken op de afdeling Dialyse en over de faciliteiten die wij u kunnen bieden is deze folder samengesteld. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven is. Als dit voor u het geval is, zal de arts u hierover informeren. De afdeling Dialyse heeft het certificaat HKZ (= harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector). Het doel van deze beoordeling is het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, waarbij de patiënt centraal staat. 3

4 Dialyse Er bestaan twee vormen van dialyse: hemodialyse (HD) en peritoneaal dialyse (PD). Hemodialyse (HD) Bij de hemodialyse wordt gebruik gemaakt van een kunstnier en een machine om de afvalstoffen uit het bloed te verwijderen. Uw bloed wordt door de kunstnier geleid en stroomt daarna weer terug in het lichaam. De machine zorgt ervoor dat de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd. Hemodialyse vindt plaats op vaste dagen en tijden op de afdeling Dialyse van het ziekenhuis, behalve in de eerste weken. Als afdeling streven we zoveel mogelijk naar zelfstandigheid van de patiënt tijdens de behandeling, de zogenaamde actieve dialyse. Hemodialyse kan ook in de thuissituatie toegepast worden. Hierbij kunt u een zo "gewoon" mogelijk leven leiden. De scholing, begeleiding en ondersteuning wordt gedaan door deskundige centra zoals Dianet. Peritoneaal Dialyse (PD) Bij peritoneaal dialyse (buikvliesspoeling) komt het bloed niet buiten het lichaam, maar wordt uw eigen buikvlies als een soort kunstnier gebruikt om het bloed te zuiveren. Peritoneaal dialyse voert u zelfstandig uit of met behulp van de thuiszorg of familieleden, in uw eigen omgeving. Als u vragen hebt of er problemen zijn, kunt u bellen met de afdeling Dialyse. Het dialyseteam Bij uw behandeling is een aantal deskundige hulpverleners betrokken. Zij werken nauw samen om u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Het team bestaat uit: de specialisten (nefrologen) en arts-assistenten het verpleegkundig afdelingshoofd en waarnemend afdelingshoofden de dialyseverpleegkundigen eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV) 4

5 de nurse practitioner de praktijkopleider de medisch maatschappelijk werker de diëtist de secretaresse de technicus. De specialisten (nefrologen) en arts-assistenten U bent onder behandeling bij een internist die gespecialiseerd is in nieraandoeningen, de nefroloog. Deze specialist is verantwoordelijk voor de medische zorg aan dialysepatiënten. Op de afdeling Dialyse is ook een arts-assistent werkzaam. Deze is afgestudeerd als arts en wordt in ons ziekenhuis opgeleid tot specialist. Contact met de specialist bij hemodialyse De nefroloog of de arts-assistent bezoekt u wekelijks (en zo nodig vaker) tijdens de dialyse. U kunt dan vragen stellen op medisch gebied. De artsen hebben dagelijks overleg met elkaar over de laatste ontwikkelingen in uw behandeling. Als u een arts wilt spreken buiten de vastgestelde visitetijden, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige in uw dialysekamer. Deze kan dan een afspraak voor u maken. Uw eigen arts verwacht u elk half jaar voor een consult op de polikliniek. Tijdens dit consult krijgt u de gelegenheid om uw situatie te bespreken. Contact met de specialist bij peritoneaal dialyse U hebt iedere 8 weken een afspraak op de polikliniek bij uw behandelend nefroloog. De arts bespreekt met u uw welzijn en beantwoordt uw vragen. Het verpleegkundig afdelingshoofd Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg die aan u verleend wordt en voor een goede organisatie op de afdeling Dialyse. Naast het afdelingshoofd werken op de afdeling twee waarnemend afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor de personeelsplanning en de patiëntenplanning. Ook bewaken zij de kwaliteit op de afdeling. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, aarzel 5

6 dan niet om via de secretaresse een afspraak met één van hen te maken. De dialyseverpleegkundigen De verpleegkundigen die op de afdeling Dialyse werken hebben een opleiding gevolgd tot dialyseverpleegkundige. Tijdens elke dialyse is één verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg rondom uw behandeling. De meeste verpleegkundigen hebben naast de gebruikelijke werkzaamheden op de afdeling nog een aparte taak. Enkele verpleegkundigen houden zich bezig met de training en begeleiding van de groep patiënten voor en tijdens de peritoneaal dialyse. Andere verpleegkundigen verstrekken informatie aan u en uw familie in de periode voordat u met de dialyse begint, de prédialyse fase. Eerst verantwoordelijke verpleegkundige ( EVV) Al vanaf de eerste dialyse krijgt u te maken met een vaste contactpersoon: uw eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV). Dit is een verpleegkundige die werkzaam is op de kamer waar u meestal dialyseert en uw belangen behartigt. Zijn er zaken die niet direct geregeld kunnen of moeten worden, zoals een vakantiedialyse, dan is het handig om dit met de EVV te bespreken. Alle verpleegkundigen wisselen één keer per jaar van kamer. Dan krijgt u te maken met een andere EVV. Ook kan tussentijds de EVV wijzigen. Het voordeel hiervan is dat de nieuwe EVV weer met een frisse kijk uw zorg zal coördineren. De nurse practitioner De nurse practitioner is een ervaren verpleegkundige, die zich tijdens een tweejarige aanvullende opleiding heeft gespecialiseerd in medische taken. Door de aanvullende opleiding kan de nurse practitioner, onder eindverantwoordelijkheid van uw behandelend arts, taken van de arts overnemen. De nurse practitioner bezoekt u, samen met de arts-assistent, op de dagen dat u dialyseert. Deze bespreekt met u hoe het met u gaat en neemt eventueel de uitslagen van onderzoeken met u door. De 6

7 nurse practitioner is een verpleegkundige die zich richt op de totale zorgverlening rondom de dialyse. De praktijkopleider De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de scholing en bijscholing van de verpleegkundigen. Regelmatig komen er nieuwe verpleegkundigen op de afdeling die tot dialyseverpleegkundigen worden opgeleid. De praktijkopleider coördineert en bewaakt dit proces. Voor de gediplomeerde dialyseverpleegkundigen organiseert de praktijkopleider regelmatig bijeenkomsten die de deskundigheid bevorderen. Een gedeelte van de tijd besteedt de praktijkopleider ook aan directe patiëntenzorg. Zo worden ontwikkelingen op dialysegebied bijgehouden en krijgt de praktijkopleider zelf een goed beeld van het leerklimaat op de afdeling. De medisch maatschappelijk werker De maatschappelijk werker vormt vanuit het ziekenhuis de schakel tussen u en uw thuissituatie. Het inpassen van de dialyse in het dagelijkse leven kan moeilijk zijn. Het leven met een nierziekte kan vragen en/of problemen opleveren bijvoorbeeld op het gebied van relaties, werk, wonen en inkomen. Afhankelijk van uw situatie vóór de ziekte krijgt u te maken met een aantal wetten, regelingen en/ of voorzieningen. Voor elke regeling, wet en voorziening gelden voorwaarden, die én sterk afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie én die regelmatig wijzigen. De medisch maatschappelijk werker kan u informeren over de inhoud van de diverse zaken, hulp bieden bij het regelen ervan en u doorverwijzen naar de juiste instanties. Zij zijn opgeleid om gesprekken te voeren die te maken hebben met knelpunten rondom de dialyse. Ook de mensen die belangrijk voor u zijn kunnen bij de medisch maatschappelijk werker terecht voor steun en begeleiding. De diëtist Het dieet is een belangrijk onderdeel van de behandeling van nierpatiënten. Het volgen van een dieet is onder andere noodzakelijk 7

8 om hoge bloeddruk en vochtophoping, complicaties die bij nierziekten vaak voorkomen, te bestrijden. Op het moment dat voor u een dieet aan de orde is of als naar aanleiding van de bloeduitslagen een verandering van uw dieet noodzakelijk is, wordt de diëtist ingeschakeld. Meestal vindt het eerste contact al plaats vóórdat u met dialyseren begint. De diëtist gaat bij het samenstellen van een dieet eerst na wat u gewend bent te eten en te drinken. Daarna stelt de diëtist samen met u het dieet op, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw voedingsgewoonten. De diëtist bespreekt met u de dieetrichtlijnen en begeleidt u bij de praktische uitvoering hiervan. Minimaal twee keer per jaar bespreekt de diëtist met u of het dieet en de hoeveelheid vocht die u dagelijks gebruikt aangepast moeten worden. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van uw (streef)gewicht en de actuele bloeduitslagen. De diëtist is de aangewezen persoon om u en uw familieleden te helpen bij alle vragen en problemen met betrekking tot uw voeding. U kunt zelf telefonisch of via de dialyseverpleegkundige contact opnemen. De secretaresse Op de afdeling zijn meerdere secretaresses werkzaam. Bij hen kunt u terecht met vragen over taxivervoer, declaratieprocedures, het maken van afspraken en andere administratieve zaken. De technicus Voor het goed functioneren van alle technische apparaten op de afdeling Dialyse is de technicus verantwoordelijk. Waar nodig zal deze reparaties uitvoeren en storingen verhelpen. Dialyseren in het ziekenhuis Voordat u voor uw eerste behandeling naar de afdeling Dialyse komt, heeft u al een fase doorlopen waarin een aantal voorbereidingen zijn gedaan. Wij noemen dit de 'prédialyse fase'. Tijdens deze fase maakt u kennis met de medewerkers op de afdeling en krijgt u voorlichting over de verdere gang van zaken. 8

9 De afdeling Dialyse heeft ook enkele regels opgesteld om de veiligheid en privacy op de afdeling van zowel het dialyseteam als van u als patiënt en uw bezoekers te waarborgen. De gang van zaken op de afdeling Dialyse De afdeling Dialyse is opgesplitst in 5 kamers. In deze kamers vindt elke ochtend én elke middag een behandeling plaats. Ook is er de mogelijkheid om s avonds te dialyseren. U dialyseert zoveel mogelijk op vaste dagen en tijden. Om te voorkomen dat mensen tegelijkertijd komen en onnodig lang moet wachten, is van tevoren exact met u afgesproken op welk tijdstip we u verwachten. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur. Op het afgesproken tijdstip neemt u plaats in het dagverblijf. De verpleegkundige haalt u hier op en begeleidt u naar uw dialysekamer. Een uitzondering vormen de patiënten die zelf de machine opbouwen en voorbereiden. Zij kunnen rechtstreeks doorlopen naar de dialysekamer. Vanwege de veiligheid moeten rolstoelen, rollators en scootmobielen op de gang blijven staan. Tijdens de dialyse zit u in een speciale dialysestoel. Dit is een gemakkelijke stoel, die elektrisch bediend kan worden, zodat u in elke gewenste stand kunt zitten of liggen. Tijdverdrijf U hebt tijdens de dialyse de mogelijkheid om naar de televisie of naar een dvd te kijken. De afdeling ontvangt elke week nieuwe dvd s. In overleg met uw medepatiënten wordt gekozen naar welke dvd gekeken wordt. U kunt ook gebruik maken van kranten en tijdschriften. De afdeling beschikt over een leesmap die iedere week vernieuwd wordt. Uiteraard kunt u ook iets van thuis meenemen om de tijd aangenaam mee door te brengen. Mobiele telefoons moeten op de afdeling dialyse geheel worden uitgeschakeld. Ook de stille stand en trilfuncties zenden signalen uit die de apparatuur kunnen verstoren. 9

10 Eten en drinken Tijdens de dialyse bestaat de mogelijkheid om een kleine broodmaaltijd inclusief koffie en thee te nuttigen. Als de arts u fosfaatbinders heeft voorgeschreven, denk er dan aan deze van thuis mee te brengen. In verband met de hygiënevoorschriften is de afdelingskeuken niet toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Bezoek In overleg met de verpleegkundige is het mogelijk bezoek te ontvangen. De afdeling Dialyse hanteert bezoektijden die afwijken van de verpleegafdelingen. Bezoekers kunnen bij de patiënten terecht op de volgende momenten: s ochtends van uur tot uur s middags van uur tot uur 's avonds van uur tot uur. Buiten deze tijden is de afdeling niet toegankelijk voor bezoekers. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn kan in overleg met de afdelingsleiding een uitzondering op de regel worden gemaakt. Tijdens de artsenvisite is het voor bezoekers niet toegestaan op de kamer te blijven. Zij kunnen dan tijdelijk gebruik maken van het dagverblijf. Eigen verantwoordelijkheid De afdeling Dialyse gaat uit van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt. Dit betekent dat we u stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen. Hierbij kunt u denken aan; wegen, beddengoed en kussens pakken, opbouwen van de machine en uw persoonlijke uitslagen bijhouden. Als dit niet lukt dan staat er natuurlijk altijd een verpleegkundige voor u klaar om u te helpen om zo comfortabel mogelijk te dialyseren. Ook moedigt de verpleegkundige u aan zelf de taxi te bellen. Gebleken is dat patiënten die actief met hun situatie om weten te gaan, er positiever en bewuster mee om kunnen gaan. 10

11 Peritoneaal dialyse in de thuissituatie Bij de peritoneaal dialyse voert u de behandelingen zelfstandig uit, in uw eigen omgeving. Van maandag tot en met vrijdag is een verpleegkundige op de afdeling aanwezig als aanspreekpunt voor de PD-patiënten. Met problemen en vragen kunt u altijd bij hem of haar terecht. Overige praktische informatie Vervoer Uw vervoer van en naar de dialysebehandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt kiezen tussen een kilometervergoeding en taxivervoer. De secretaresse kan voor u een machtiging aanvragen voor de taxi. Als u met eigen vervoer komt kunt u een abonnement voor het parkeren krijgen. Folders hierover zijn aanwezig op de afdeling Dialyse. Vakantie Als u naar het buitenland op vakantie gaat, moet u (indien van toepassing) zelf zorgen voor uw medicijnen, zoals Aranesp. U kunt zes weken aaneengesloten op vakantie met behoud van uw dialyseplaats. Gaat u langer, dan kan het zijn dat uw plek is toebedeeld aan iemand anders en dat er dus geen plaatsingsmogelijkheid is. Persoonlijke eigendommen De afdeling Dialyse kan geen zorg dragen voor uw persoonlijke eigendommen. Het Catharina Ziekenhuis adviseert u om waardevolle eigendommen thuis te laten. Als er toch persoonlijke eigendommen zoekraken, moet u zelf aangifte doen bij de politie. Voor vergoeding moet u zich wenden tot uw eigen verzekering. De afdeling Beveiliging van het ziekenhuis registreert welke eigendommen zoek zijn geraakt, voor het geval deze teruggevonden worden. Ontstaat er schade aan uw eigendommen, dan kunt u dit melden bij het afdelingshoofd. Deze zal in overleg met u naar een oplossing zoeken. 11

12 Patiëntenbelangen Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis (NCZ) Sinds 1989 heeft de afdeling Dialyse een eigen patiëntenvereniging. Deze vereniging is opgericht door (pré)dialysepatiënten en getransplanteerde patiënten. De vereniging heeft als doel (pré) dialysepatiënten en getransplanteerde patiënten van het Catharina Ziekenhuis de mogelijkheid te bieden om elkaar ook buiten de afdeling te ontmoeten. Dit is mogelijk tijdens allerlei activiteiten. Deelname aan deze activiteiten is alleen mogelijk als u lid bent van de vereniging. Inschrijfformulieren zijn op de afdeling aanwezig. Site patiëntenvereniging NCZ: Cliëntenraad De Cliëntenraad zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten die op de zorg van het Catharina Ziekenhuis zijn aangewezen. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen. Klachtenregeling Als u een klacht heeft, kunt u deze bespreekbaar maken op de afdeling Dialyse met een zorgverlener. De klacht wordt neergelegd bij de leidinggevenden van de afdeling. Als dit eventueel niet leidt tot een oplossing naar uw tevredenheid, kunt u contact opnemen met het bureau Patiëntenbelangen voor informatie en/of bemiddeling. Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u opvragen bij het medisch maatschappelijk werk. 12

13 Vragen Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts, de verpleegkundigen van de afdeling Dialyse of aan een andere hulpverlener van het dialyseteam. U kunt de afdeling Dialyse bereiken op : maandag, woensdag en vrijdag van uur tot uur dinsdag, donderdag en zaterdag van uur tot uur Heeft u buiten kantooruren problemen, dan kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. Meld daarbij dat u dialysepatiënt bent. Contactgegevens Afdeling Dialyse, route Polikliniek Inwendige Geneeskunde, route Spoedeisende Hulp (SEH)

14 14

15 15

16 Michelangelolaan EJ Eindhoven Postbus ZA Eindhoven

Dialyse Er bestaan twee vormen van dialyse, te weten hemodialyse (HD) en peritoneaal dialyse (PD).

Dialyse Er bestaan twee vormen van dialyse, te weten hemodialyse (HD) en peritoneaal dialyse (PD). Dialyseafdeling Inleiding Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis, is een samenwerkingsverband tussen het Elkerliek ziekenhuis en het Catharinaziekenhuis. In het centrum werken dialyseverpleegkundigen

Nadere informatie

Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse)

Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse) Inwendige geneeskunde Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse) www.catharinaziekenhuis.nl Wat is hemodialyse... 3 Waar wanneer en hoe laat wordt u gedialyseerd... 3 Wat kunt u verwachten... 4 Uw eigen

Nadere informatie

Dialyseafdeling Informatie voor patiënt en familie

Dialyseafdeling Informatie voor patiënt en familie Dialyseafdeling Informatie voor patiënt en familie Afdeling dialyse Maxima Medisch Centrum beschikt op locatie Veldhoven en locatie Eindhoven over een dialyseafdeling. Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

Dialyseafdeling. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Dialyseafdeling. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Dialyseafdeling Informatie voor patiënten F0260-1011 oktober 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis

Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis Inwendige geneeskunde Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INW009 / Nierpatiëntenvereniging

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde Deze folder geeft u praktische informatie over behandeling op de dialyseafdeling. De informatie is bedoeld voor patienten maar ook voor

Nadere informatie

Predialyse Polikliniek

Predialyse Polikliniek Predialyse Polikliniek H15.012-01 Inleiding Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw nieren minder goed werken. De arts heeft u daarom doorgestuurd naar de Predialyse Polikliniek. In deze

Nadere informatie

Predialyse. Afdeling dialyse

Predialyse. Afdeling dialyse Predialyse Afdeling dialyse In deze brochure informeren we u over wat er allemaal gaat gebeuren in de predialysefase. U leest in deze brochure over: wat predialyse is wat u ervan merkt als uw nierfunctie

Nadere informatie

Dialyseafdeling Radboud universitair medisch centrum

Dialyseafdeling Radboud universitair medisch centrum Dialyseafdeling Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de dialyseafdeling voor dialysebehandeling. Als u al langer onder behandeling bent bij de afdeling Nierziekten, heeft u misschien al een

Nadere informatie

DIALYSECENTRUM 17251

DIALYSECENTRUM 17251 DIALYSECENTRUM 17251 Inleiding Het Dialysecentrum Sint Franciscus Gasthuis is één van de grotere dialysecentra in Nederland. In deze folder willen wij u kennis laten maken met een aantal organisatorische

Nadere informatie

Kinderdialyse Radboud universitair medisch centrum

Kinderdialyse Radboud universitair medisch centrum Kinderdialyse Door de behandelend arts is uw kind doorverwezen naar de kinderdialyseafdeling voor dialysebehandeling en/of plasmafiltratiebehandeling. Als uw kind al langer onder behandeling is bij de

Nadere informatie

Dialyseafdeling. Hemodialyse

Dialyseafdeling. Hemodialyse Dialyseafdeling Hemodialyse Voor u ligt de informatiefolder van de dialyseafdeling van het. Naast deze algemene folder krijgt u als patiënt aanvullende informatie over de behandeling. De afdeling De dialyseafdeling

Nadere informatie

Behandelwijzer dialyse

Behandelwijzer dialyse Behandelwijzer dialyse Afdeling dialyse mca.nl Eigendom van: Naam:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Telefoonnummer:... Als u dit boekje vindt, dan verzoeken wij u dringend om contact op te nemen met

Nadere informatie

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten Maag-, Darm- en Leverziekten Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Gang van zaken... 3 De polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten... 3 De zorgverleners...

Nadere informatie

Welkom op de Dialyseafdeling

Welkom op de Dialyseafdeling Welkom op de Dialyseafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis november 2010 pavo 0628 Welkom Het starten met een dialysebehandeling brengt veel vragen met zich mee. In uw geval gaat het om (hemo)dialyse. Dit

Nadere informatie

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel St. Antonius Dialysecentrum Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel In het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, kunnen dialysepatiënten al jaren terecht in het Dialysecentrum. Per jaar komen hier

Nadere informatie

Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie. www.catharinaziekenhuis.nl Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSV003 / Medische psychologie / 16-10-2015 2 Medische

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D1 Locatie Dordwijk Inleiding U bent opgenomen op afdeling D1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Op uw kamer ligt een informatieboekje met daarin een aantal

Nadere informatie

Dialysecentrum Emmen DCE

Dialysecentrum Emmen DCE Dialysecentrum Emmen DCE Voor u ligt het informatieboekje over Dialyse Centrum Emmen (DCE). Doormiddel van dit informatieboekje willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken binnen het DCE. U

Nadere informatie

De Prédialyse poli. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

De Prédialyse poli. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden De Prédialyse poli Informatie voor patiënten F0888-2130 oktober 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis Dialyse-afdeling Polikliniek Predialyse i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Predialyse, omdat uw nierfunctie vermindert.

Nadere informatie

Informatie voor toekomstige dialysepatiënten

Informatie voor toekomstige dialysepatiënten Informatie voor toekomstige dialysepatiënten Informatie voor toekomstige dialysepatiënten U heeft van uw nefroloog vernomen dat uw nieren niet goed meer functioneren. De kans is groot dat u in de toekomst

Nadere informatie

Dialyseren gedurende de nacht in het ETZ Locatie ETZ Elisabeth

Dialyseren gedurende de nacht in het ETZ Locatie ETZ Elisabeth Dialyseren gedurende de nacht in het ETZ Locatie ETZ Elisabeth Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Dialyseren gedurende de nacht 1 Voor- en nadelen 1 Wat is er anders? 2 In- en uitstroomcriteria

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C2. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel St. Antonius Dialysecentrum Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel In het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein kunnen dialysepatiënten al jaren terecht in het Dialysecentrum. Per jaar komen hier zo n 100

Nadere informatie

Behandelvormen In ons dialysecentrum zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk.

Behandelvormen In ons dialysecentrum zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Dialyse Patiënteninformatie De dialyseafdeling U ontvangt deze informatie, omdat u bij ons een nierfunctievervangende therapie krijgt of gaat krijgen. Zowel hemodialyse als peritoneaaldialyse vindt in

Nadere informatie

Intensive Care. Intensive Care (IC) www.catharinaziekenhuis.nl

Intensive Care. Intensive Care (IC) www.catharinaziekenhuis.nl Intensive Care Intensive Care (IC) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ICA001 / Intensive Care / 09-07-2015 2 Intensive Care (IC) Uw partner

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist urologie

Verpleegkundig specialist urologie Urologie Verpleegkundig specialist urologie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl URO035 / Verpleegkundig Specialist Urologie / 17-07-2014 2 Verpleegkundig

Nadere informatie

Dialyseafdeling (hemodialyse)

Dialyseafdeling (hemodialyse) Dialyseafdeling (hemodialyse) Dialyseafdeling (hemodialyse) Voor u ligt de informatiefolder van de dialyseafdeling van het Kennemer Gasthuis. Naast deze algemene folder krijgt u als patiënt aanvullende

Nadere informatie

Inleiding... 3. Visie van de Dialyseafdeling... 3. Vervoer... 3. Algemene informatie... 4. Medicijnen... 4. Kledingadvies... 4. Afleiding...

Inleiding... 3. Visie van de Dialyseafdeling... 3. Vervoer... 3. Algemene informatie... 4. Medicijnen... 4. Kledingadvies... 4. Afleiding... Dialyseafdeling H09.035-03 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie van de Dialyseafdeling... 3 Vervoer... 3 Algemene informatie... 4 Medicijnen... 4 Kledingadvies... 4 Afleiding... 4 Kluisje... 4 Poliklinische

Nadere informatie

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Afdeling dialyse Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene informatie over de nieren blz. 3 Verschijnselen bij nierziekten blz. 4 Nierfunctievervangende behandeling

Nadere informatie

Inleiding. Nierziekte

Inleiding. Nierziekte Acuut in dialyse Inleiding U (of uw partner of familielid) bent onverwachts in dialysebehandeling gekomen, omdat uw nieren niet of onvoldoende werken. In deze folder leest u meer over de dialysebehandeling

Nadere informatie

Acuut in dialyse. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Dialyse februari 2015 pavo 0528

Acuut in dialyse. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Dialyse februari 2015 pavo 0528 Acuut in dialyse Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Dialyse februari 2015 pavo 0528 Inleiding U (of uw partner of familielid) bent onverwachts in dialysebehandeling gekomen, omdat uw nieren niet of

Nadere informatie

De predialyse fase. Interne Geneeskunde/Nefrologie

De predialyse fase. Interne Geneeskunde/Nefrologie De predialyse fase Interne Geneeskunde/Nefrologie Inleiding De nieren verwijderen alle schadelijke afvalstoffen uit het bloed en laten de gezonde stoffen zitten. Ze zorgen dat het lichaam niet vergiftigd

Nadere informatie

Hemodialyse in het CWZ

Hemodialyse in het CWZ Hemodialyse in het CWZ 2 Welkom Welkom op ons dialysecentrum. U bent inmiddels gestart of u gaat binnenkort starten met hemodialyse. Deze folder geeft aanvullende informatie over de dagelijkse gang van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Longgeneeskunde

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Longgeneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Verpleegafdeling Longgeneeskunde 2 PATIËNTENINFORMATIE Het personeel van de afdeling Longgeneeskunde heet u van harte welkom op de afdeling. Om het verblijf op de afdeling zo prettig

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl Longgeneeskunde Pneumonie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag... 4 Opname via de Spoedeisende Hulp... 4 Opname via de polikliniek... 4 Op de verpleegafdeling... 4 Wat gebeurt elke ochtend...

Nadere informatie

Predialyse Informatie over chronische nierschade en de keuzemogelijkheden van behandeling

Predialyse Informatie over chronische nierschade en de keuzemogelijkheden van behandeling DIALYSE Predialyse Informatie over chronische nierschade en de keuzemogelijkheden van behandeling BEHANDELING Predialyse Informatie over chronische nierschade en de keuzemogelijkheden van behandeling In

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde U bent verwezen naar de predialyse polikliniek omdat de functie van uw nieren verstoord is en nierfunctievervangende behandeling in de toekomst

Nadere informatie

Predialyse spreekuur

Predialyse spreekuur Predialyse spreekuur Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een predialyse spreekuur? 3. Met wie heeft u een gesprek? 3.1 Internist-nefroloog 3.2 Dialyseverpleegkundige 3.3 Maatschappelijk werker 3.4 Diëtist 3.5

Nadere informatie

Chirurgie. Mamma Care. www.catharinaziekenhuis.nl

Chirurgie. Mamma Care. www.catharinaziekenhuis.nl Chirurgie Mamma Care www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI043 / Mamma Care / 17-07-2014 2 Mamma Care Uw specialist heeft met u besproken dat

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B2

Welkom op verpleegafdeling B2 Welkom op verpleegafdeling B2 Inleiding U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling B2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Vóór uw opname heeft u al het boekje Welkom in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Actieve dialyse INTERNE GENEESKUNDE

Actieve dialyse INTERNE GENEESKUNDE Actieve dialyse INTERNE GENEESKUNDE Bij actieve dialyse voert u onder begeleiding van een verpleegkundige de dialysebehandeling (grotendeels) zelf uit. U draagt zorg voor het aansluiten, controleren, bewaken

Nadere informatie

Welkom op de dialyse afdeling

Welkom op de dialyse afdeling Welkom op de dialyse afdeling Welkom op de dialyseafdeling van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. U of een familielid zal hemodialysebehandelingen ondergaan. In deze brochure vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Polikliniek Hartfalen

Polikliniek Hartfalen Cardiologie Polikliniek Hartfalen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Werkwijze polikliniek Hartfalen... 3 Behandeling en begeleiding... 3 Hartfalenverpleegkundige... 4 Wat kan de hartfalenverpleegkundige

Nadere informatie

Welkom op de afdeling peritoneaal dialyse

Welkom op de afdeling peritoneaal dialyse Welkom op de afdeling peritoneaal dialyse Welkom op de dialyseafdeling van ziekenhuis Zorgsaam te Terneuzen. U of uw familielid zal nu of in de nabije toekomst peritoneaal dialyse behandelingen ondergaan.

Nadere informatie

De pré-dialyse polikliniek

De pré-dialyse polikliniek De pré-dialyse polikliniek Deze informatie is speciaal bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een nierfunctievervangende behandeling. Door uw behandelend internist-nefroloog is vastgesteld dat

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Afdeling Kortverblijf en dagverpleging, aanvulling Informatie over uw opname

Afdeling Kortverblijf en dagverpleging, aanvulling Informatie over uw opname Algemeen Afdeling Kortverblijf en dagverpleging, aanvulling Informatie over uw opname www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl KVB001 / Afdeling Kortverblijf

Nadere informatie

Post Anaesthetic Care Unit (PACU)

Post Anaesthetic Care Unit (PACU) Intensive Care Post Anaesthetic Care Unit (PACU) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ICA004 / Post Anaesthetic Care Unit (PACU) / 07-10-2013

Nadere informatie

HIV/AIDSverpleegkundige

HIV/AIDSverpleegkundige Inwendige geneeskunde HIV/AIDSverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INW005 / HIV/AIDS-verpleegkundige / 01-03-2013 2 HIV/AIDS-verpleegkundige

Nadere informatie

Een buismaagoperatie, naar huis en dan.

Een buismaagoperatie, naar huis en dan. Chirurgie Een buismaagoperatie, naar huis en dan. www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI016 / Een buismaagoperatie, naar huis en dan. / 15-07-2014

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C. Locatie Zwijndrecht

Welkom op verpleegafdeling C. Locatie Zwijndrecht Welkom op verpleegafdeling C Locatie Zwijndrecht Inleiding In deze folder geven we u informatie over de gang van zaken op verpleegafdeling C. Algemene informatie over ons ziekenhuis kunt u lezen in het

Nadere informatie

Welkom op de Dialyseafdeling

Welkom op de Dialyseafdeling Welkom op de Dialyseafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0628 Welkom Het starten met een dialysebehandeling brengt veel vragen met zich mee. In uw geval gaat het om (hemo)dialyse. Dit

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie

Afdeling Cardiologie Afdeling Cardiologie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van afdeling cardiologie heet u van harte welkom! In deze folder vindt u informatie over de afdeling cardiologie. Deze informatie is aanvullend

Nadere informatie

Welkom. Thoraxcentrum

Welkom. Thoraxcentrum Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardio thoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie te ondergaan aan uw hart of longen. Door middel van deze folder

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Afdeling 7 MCH Westeinde

Afdeling 7 MCH Westeinde Afdeling 7 MCH Westeinde Maag-, darm- en leverziekten Informatie voor patiënten F0983-1173 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Afdeling dagverpleging

Afdeling dagverpleging Afdeling dagverpleging Wat is dagverpleging? Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een onderzoek, behandeling of operatie ondergaan, waarvoor een korte (bed)opname met verpleegkundige zorg nodig

Nadere informatie

Verpleegkundig oncologisch spreekuur

Verpleegkundig oncologisch spreekuur Oncologie Verpleegkundige spreekuren Verpleegkundig oncologisch spreekuur i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het verpleegkundig oncologisch spreekuur is er voor mensen waarbij de diagnose

Nadere informatie

Weer naar huis na een onderzoek of behandeling

Weer naar huis na een onderzoek of behandeling Verpleegafdeling A2 Weer naar huis na een onderzoek of behandeling i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat

Nadere informatie

Verpleegafdeling Nierziekten

Verpleegafdeling Nierziekten Verpleegafdeling Nierziekten In overleg met uw behandelend arts wordt u opgenomen op verpleegafdeling Nierziekten. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op deze afdeling. Algemene gegevens

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Nierfalenpoli Martini Niercentrum. Nierfalenpoli Martini Niercentrum

Patiënteninformatie. Nierfalenpoli Martini Niercentrum. Nierfalenpoli Martini Niercentrum Patiënteninformatie Nierfalenpoli Martini Niercentrum Nierfalenpoli Martini Niercentrum 1 Nierfalenpoli Martini Niercentrum Martini Niercentrum, route 0.8 Telefoon (050) 524 5460 Algemeen Neemt u bij

Nadere informatie

Afdeling Oost 53. Interne unit

Afdeling Oost 53. Interne unit Afdeling Oost 53 Interne unit Inleiding U wordt opgenomen op afdeling Oost 53 (Oncologie). Op onze afdeling worden patiënten met kanker behandeld. Dit gebeurt zowel tijdens een opname op de verpleegafdeling

Nadere informatie

COPD: uw opname van dag tot dag

COPD: uw opname van dag tot dag Longgeneeskunde COPD: uw opname van dag tot dag www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag (dag 0)... 4 Wat gebeurt elke ochtend... 5 Dag 1... 6 Dag 2... 7 Dag 3... 7 Dag 4... 7 Dag 5... 8 Dag 6...

Nadere informatie

Interne Geneeskunde/ Neurologie

Interne Geneeskunde/ Neurologie Interne Geneeskunde/ Neurologie Wat gebeurt er op de afdeling? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen

Nadere informatie

Voorhuidplastiek of besnijdenis

Voorhuidplastiek of besnijdenis Urologie Voorhuidplastiek of besnijdenis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl URO041 / Voorhuidplastiek of besnijdenis / 17-07-2014 2 Voorhuidplastiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Wat is dialyse... 2. Wat is peritoneaaldialyse... 2. Hygiëne... 2. PD-katheter... 2. Wat is CAPD?...

Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Wat is dialyse... 2. Wat is peritoneaaldialyse... 2. Hygiëne... 2. PD-katheter... 2. Wat is CAPD?... Peritoneaaldialyse H08.036-03 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Wat is dialyse... 2 Wat is peritoneaaldialyse... 2 Hygiëne... 2 PD-katheter... 2 Wat is CAPD?... 3 Hoe gaat CAPD in zijn werk?...

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderdiabetesteam. www.catharinaziekenhuis.nl

Kindergeneeskunde. Kinderdiabetesteam. www.catharinaziekenhuis.nl Kindergeneeskunde Kinderdiabetesteam www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl KIN014 / Kinderdiabetesteam / 11-07-2013 2 Kinderdiabetesteam Er verandert

Nadere informatie

Neurologie/ Cardiologie

Neurologie/ Cardiologie PATIËNTEN INFORMATIE Verpleegafdeling Neurologie/ Cardiologie Het team van de afdeling Neurologie/Cardiologie heet u welkom op de verpleegafdeling. In deze folder ontvangt u informatie over de gang van

Nadere informatie

Inleiding Wat is dialyse? Hemodialyse

Inleiding Wat is dialyse? Hemodialyse HEMODIALYSE 511 Inleiding Binnen het Sint Franciscus Gasthuis bestaat de mogelijkheid tot nierfunctie vervangende therapie. Zowel hemodialyse als peritoneaal dialyse vinden in ons centrum plaats. In totaal

Nadere informatie

Chirurgie. Stomazorg.

Chirurgie. Stomazorg. Chirurgie Stomazorg www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI031 / Stomazorg / 15-07-2014 2 Stomazorg Uw specialist heeft met u besproken dat u

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2014 pavo 0220 Welkom op verpleegafdeling B3 U bent opgenomen in het

Nadere informatie

Intensive Care. Medium Care (MC) www.catharinaziekenhuis.nl

Intensive Care. Medium Care (MC) www.catharinaziekenhuis.nl Intensive Care Medium Care (MC) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ICA002 / Medium Care / 04-01-2016 2 Medium Care (MC) Uw partner of familielid

Nadere informatie

De spiegelbijeenkomst

De spiegelbijeenkomst Algemeen De spiegelbijeenkomst www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG007 / De spiegelbijeenkomst / 07-08-2013 2 De spiegelbijeenkomst Het Catharina

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Nefrologie. Polikliniek nierfalen

Interne Geneeskunde Nefrologie. Polikliniek nierfalen Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen 1 Polikliniek nierfalen 2 Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen U bent verwezen

Nadere informatie

Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie

Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie Afdeling medium care Locatie Veldhoven U bent of wordt opgenomen op de afdeling medium care (route 220). Gelegen bij

Nadere informatie

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van het Centrum Inwendige Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder

Nadere informatie

Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten

Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten U heeft gehoord dat uw nieren niet goed meer functioneren en dat u zich moet voorbereiden op een nierfunctievervangende

Nadere informatie

gelegenheid hebben om overdag meer activiteiten te ondernemen, inclusief werk (geen dialysedagen meer).

gelegenheid hebben om overdag meer activiteiten te ondernemen, inclusief werk (geen dialysedagen meer). Nachtelijke dialyse 2 De dialyseafdeling van het CWZ biedt nachtelijke dialyse aan. Dit houdt in dat u drie keer per week s nachts in het ziekenhuis slaapt en tijdens uw slaap dialyseert. In deze folder

Nadere informatie

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum Daniel Kanker den Instituut Hoed Oncologisch Centrum U wordt opgenomen op één van de verpleegafdelingen binnen de Kliniek Interne Oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed.

Nadere informatie

Polikliniek Stoppen met roken

Polikliniek Stoppen met roken Longgeneeskunde Polikliniek Stoppen met roken www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LON012 / Polikliniek Stoppen met roken / 21-07-2014 2 Polikliniek

Nadere informatie

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten?

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten? Maag-, Darm- en Leverziekten Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MDL020 / Wie helpen

Nadere informatie

Nierfunctievervangende therapie

Nierfunctievervangende therapie INTERNE GENEESKUNDE Nierfunctievervangende therapie Dialyse in het Laurentius ziekenhuis U hebt van de nefroloog vernomen dat de werking van uw nieren ernstig is verminderd. Om deze reden krijgt u informatie

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B3. Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling B3. Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling

Nadere informatie

Medium Care (MC) en Intensive Care (IC)

Medium Care (MC) en Intensive Care (IC) Intensive Care Medium Care (MC) en Intensive Care (IC) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ICA003 / Medium Care (MC) en Intensive Care (IC) /

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Algemene info voor hemodialysepatiënten

Patiënteninformatie. Algemene info voor hemodialysepatiënten Patiënteninformatie Algemene info voor hemodialysepatiënten 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 5 Algemene informatie... 5 Functie van de nier... 5 Symptomen bij functieverlies van de nieren... 5 Behandeling

Nadere informatie

Afdeling 1 MCH Antoniushove

Afdeling 1 MCH Antoniushove Afdeling 1 MCH Antoniushove Neurochirurgie en Orthopedie Informatie voor patiënten F0163-3415 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Een borstoperatie in dagbehandeling

Een borstoperatie in dagbehandeling Chirurgie Een borstoperatie in dagbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI038 / Een borstoperatie in dagbehandeling / 15-07-2014 2

Nadere informatie

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie Inleiding U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van het Universitair Medisch

Nadere informatie

Cardioversie Dagopname volwassenen

Cardioversie Dagopname volwassenen Cardioversie Dagopname volwassenen Afdeling dagbehandeling .....dag - - wordt u op verpleegafdeling 165 (dagbehandeling) verwacht. Wanneer de datum van de behandeling nog niet bekend is, wordt u ongeveer

Nadere informatie

Informatie over het dialysecentrum

Informatie over het dialysecentrum Informatie over het dialysecentrum Voorwoord U gaat dialyseren in het dialysecentrum van het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. In deze brochure informeren wij u en uw naasten over de gang van

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Verwijderen van de sternumdraden

Verwijderen van de sternumdraden Cardiothoracale chirurgie Verwijderen van de sternumdraden www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CTC006 / Verwijderen van de sternumdraden / 10-10-2013

Nadere informatie

Algemeen. Bezoekersinformatie. www.catharinaziekenhuis.nl

Algemeen. Bezoekersinformatie. www.catharinaziekenhuis.nl Algemeen Bezoekersinformatie www.catharinaziekenhuis.nl Bezoekersinformatie Gegevens patiënt De persoon die u wilt bezoeken is opgenomen op: Afdeling: Kamer: De behandelend arts is: Het telefoonnummer

Nadere informatie