Jaargang 31, nummer 1, maart Clubblad van Duikschool Okeanos. Dendrodoris tuberculosa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 31, nummer 1, maart 2013. Clubblad van Duikschool Okeanos. Dendrodoris tuberculosa"

Transcriptie

1 Jaargang 31, nummer 1, maart 2013 Clubblad van Duikschool Okeanos Dendrodoris tuberculosa

2 t Jagershof Restaurant t Jagershof is dagelijks open van tot 15u en van 18 tot 22u. Sluitingsdag: dinsdagavond en woensdag De patroon aan het fornuis zal u er verwennen met streek- en internationale gerechten. U kan kiezen voor de dagschotel of à la carte. Feestzaal tot 200 personen Paul en Mar tina Elewaut - Blondeel Specialiteiten: Steaks & scampis Woumenweg B-8600 Woumen Tel./Fax website : SANITREND (Deco 3000) Sanitair- & Verwarmingsartikelen Leveren van Doe-het-Zelf-Paketten Toonzaal & magazijn: 8400 Oostende, Verenigingsstraat 39 Gsm 0476/ Fax 059/ Ondernemingsnummer:

3 t Intespuugertje Clubblad van duikschool OKEANOS v.z.w. INHOUD Woord van de voorzitter Informatie Duikschool Okeanos Okeanos Ledenvergadering Wat weet je nog over Natuurkunde? Duikplaats "Forme 4" Kerstmarkt Dusseldorf Fotografie: Witbalans - Iso Okeanos Souper EHBO - AED Duikinitiatie - Internaat aan Zee De Entrepeneurs Leve de Torre van Ostende Nieuwjaarsduik Reglement "De Drie Vijvers" Dijkwerken in Zeeland Duiken in Frankrijk Bestuursmededelingen - Agenda Na-Duikse-Opvang Wevosnieuws Antwoorden - Wat weet je nog over Natuurkunde Getijdentabel Wemeldinge Kruiswoordraadsel Werkten mee aan deze uitgave : Luc, Carine, Robrecht, Derek, Frank, Els, Coverfoto : Rode Zee - Knobbelige dendroris (foto Derek) Redactie en Layout : Derek t Intespuugertje is het clubblad van de duikschool OKEANOS, v.z.w. en verschijnt 3x per jaar (richtdata: april augustus december) bij een oplage van 60 exemplaren. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun teksten. Artikels mogen overgenomen worden, mits toelating van de redactie en bronvermelding. Dit clubblad wordt gratis verspreid onder de leden. t Intespuugertje 1

4 Woord van de Voorzitter Beste leden, 2012 was een geslaagd duikjaar voor onze club. Er zijn zeer veel duikuitstappen aan bod gekomen, we hebben mooie momenten samen beleefd, en het belangrijkste : er zijn geen zware duikincidenten voorgevallen! Ik denk dat we allen met een heel goed gevoel kunnen terugblikken op Ik wil in deze context speciale dank uitspreken aan de duikschoolleider Patrick, aan alle instructeurs, aan alle leden die duikuitstappen georganiseerd hebben en aan alle leden die hebben deelgenomen aan deze duikactiviteiten, want dat is de basis van onze duikschool. Er zijn dit jaar terug een aantal leden die hogere brevetten behaald hebben ; een dikke proficiat hiervoor en ik wil een warme oproep doen om alle leden te motiveren om ons duikkader te versterken, ook hebben we begin dit jaar al enkele nieuwe leden mogen verwelkomen nl. Adolf, Ingrid, Arne, Kurt, Jean-Pierre en Tommy. De clubwerking is in 2012 zeer goed gelopen : de barmedewerkers hebben zich ten volle ingezet om de dorstigen te laven de redders hebben zeer goed hun best gedaan. Ik wil ook Els danken voor de verfrissende inrichting van het clublokaal en Rob voor het onderhouden van de gemeenschappelijke gang. Ook de bestuursleden hebben zeer goed werk verricht en hierbij wil ik alle bestuursleden zeer hartelijk danken voor alle werk die ze verricht hebben. Hun inzet achter de schermen is van kapitaal belang voor het voortbestaan van onze club. Tot slot wil ik het kort nog even hebben over de uitdagingen waar onze club voor staat. Ten eerste zal er waarschijnlijk in 2014 een grote verbouwing gebeuren aan het zwembadcomplex, waardoor het clublokaal en zwembad mogelijks een jaar buiten gebruik kan zijn. We zullen moeten uitkijken naar mogelijke alternatieven en middelen zoeken om de clubwerking te kunnen voortzetten. Ten tweede moeten we het financieel plaatje van onze club goed in het oog houden. We hebben in 2012 een negatief saldo van euro, en als je weet dat we op december 2012 nog euro op de rekening hebben weet iedereen dat we dit geen twee jaar verder op dit ritme kunnen doen. Nog een bijkomend probleem is dat onze clubcompressor het begeven heeft met een offerteprijs van 4600 euro ; hiervoor zoeken we momenteel nog alternatieve oplossingen. Hilde heeft op de Algemene Vergadering een duidelijke toelichting gegeven over de financiële situatie. Als bestuur proberen we onze clubkas zowel aan inkomsten- als uitgavenkant zo gezond mogelijk te houden, maar we zijn verplicht om toch een aantal besparingen door te voeren. Aan inkomstkant zijn Hilde en Carine druk in de weer geweest om het maximum te halen uit subsidiedossiers en aan uitgavenkant werd er beslist om geen nieuw duikmateriaal te kopen dit jaar, en op het vlak van clubtractaties hebben we beslist om enkel op specifieke duikuitstappen nog een apero te schenken : Nemo33, de apero op Nederlandweekends en tijdens het jaarlijks clubfeest. Nu, er is momenteel nog voldoende financiële ruimte voor een verdere goede werking van de club, en als bestuur doen we ons uiterste best om alles in goede banen te houden. Ik wens iedereen dan ook een goed en gezond duikjaar toe! 2 Sportieve groeten, Luc Aelvoet 2 t Intespuugertje

5 Duikschool Okeanos De duik- en zwemclub OKEANOS werd gesticht in 1971 en telt momenteel 70 effectieve leden, waarvan 48 duikers en 2 zwemmers, 10 zwemmende kinderen (enkel tijdens de schoolvakanties) en 10 steunende leden. Okeanos is lid van Nelos (Nederlandstalige Liga voor Onderwatersport) dat op haar beurt de Vlaamse tak is van de wereldwijde organisatie CMAS. Dit biedt ons het voordeel dat onze brevetten internationaal erkend zijn. Elke dinsdagavond, tussen 21 en 22 uur, wordt er een training gegeven in het stedelijk zwembad, waarbij alle leden in groepen worden ingedeeld volgens het reeds behaalde niveau. Een startend duiker doet er gemiddeld een half tot een gans jaar over om zijn eerste brevet te behalen. Vanaf dit moment kan hij deelnemen aan alle duikuitstappen naar de Oosterschelde, De Barges, De Drie Vijvers, enz., alwaar hij of zij de nodige ervaring kan opdoen en zich eventueel kan inzetten voor verdere proeven. Duikschool Okeanos heeft ook een aantal Nelos-gebreveteerde onderwaterfotografen in zijn midden. Geïnteresseerden kunnen altijd bij hen terecht. De jaarlijkse lid-maatschapsbijdrage, die gevraagd wordt na drie initiatieavonden, bedraagt 126,49 euro voor duikers en omvat het wekelijks gebruik van het zwembad, de verzekering en de gedeelde clubwerkingskosten. Als beginnend duiker kun je gebruik maken van het clubduikmateriaal, zodat nieuwsgierigen geen onnodige kosten moeten maken. Duikkader : 2* instructeur : Jean Pire Patrick Vanden Berghe Bestuursfuncties 1* instructeur : Michèle Masson Jean Grinwis Paul Elewaut 4* duiker AI : Luc Aelvoet Robrecht Laurens Frank Podevyn Voorzitter Ondervoorzitter - Duikschoolverantw. Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Materiaalverantwoordelijke Bestuurslid - Ondersteuning materiaal : Luc Aelvoet : Patrick Vanden Berghe : Frank Podevyn : Carine Devogelaere : Hilde Van Remoortere : Bram Schramme : Laurent Billiau Erevoorzitter : Jean Pire Ondersteunend aan het bestuur Redactie - Clubfotograaf Webmaster Inrichting lokaal Onderhoud : Dirk (Derek) Van Geerdeghom : Arno Lambert : Els Mechele : Robrecht Laurens t Intespuugertje 3

6 Okeanos Ledenvergadering 2013 De jaarlijkse ledenvergadering ging door op zaterdag 23 februari 2013 in ons vertrouwd clublokaal. De opkomst was jammer genoeg eerder aan de magere kant. Onze voorzitter opende de vergadering met een welkomswoord. Hij verontschuldigde de kersverse vader Bram voor zijn afwezigheid. Bij deze feliciteerde hij Bram en Joan, de fiere ouders van "Jack Schramme". Luc riep terzelfdertijd op dat geïnteresseerden inspanning zouden doen tot het bekomen van een hoger brevet en/of instructeurstitel teneinde ons duikkader te versterken. Duikschoolverantwoordelijke Patrick dankte de instructeurs en kaderleden voor hun inzet, alsook diverse leden die op de een of andere wijze zich hebben ingezet voor de goede werking van de club. Hij appricieerde de inzet van de leden maar wees er op dat alles diende gebeuren conform de Nelosonderrichtingen. Clubsecretaris Carine las ter goedkeuring door de leden het verslag van vorig jaar. Zoals gewoonlijk kort en bondig (net zoals thuis...). Zij zorgde er voor dat iedereen zich had aangemeld in het ledenregister en stelde de leden in het bezit van hun lidkaart Penningmeester Hilde had de droevige taak om ons mede te delen dat besparingen op de financiële uitgaven zich opdrongen. De uitgaven overstegen immers de inkomsten. Op voorstel van de voorzitter keurde de ledenvergadering een kleine vermeerdering van het lidgeld 2014 goed. Na het officieel gedeelte lauwerde Frank de leden die zich gedurende het voorbije jaar verdienstelijk hebben gemaakt in de club. Zij werden bedankt met pralines en/of een flesje wijn. Na de vergadering werd geklonken op het nieuwe jaar... v.l.n.r. : Laurent - Frank - Patrick - Luc - Carine - Hilde 4 Derek 4 t Intespuugertje

7 t Intespuugertje 5

8 6 6 t Intespuugertje

9 t Intespuugertje 7

10 Wat weet je nog over Natuurkunde? Tijdens het voorbereiden van de les Fysica voor 1-2-3*D kwam ik op het idee om mijn les eens meer in vraagvorm te geven. Ben je benieuwd wat er bij jezelf nog is blijven hangen over de lessen fysica van weleer, probeer dan eens de vraagjes hieronder op te lossen. Druk (Pascal) : Absolute druk = Atmosferische druk + Hydrostatische druk. 1. Hoeveel weegt de lucht in een 15 liter fles 200 bar? 2. Hoeveel is absolute druk op 20m diepte in een bergmeer op 3 km hoogte? 3. Kun je verse lucht ademen in een grot op 20m diepte? Wet van Archimedes : Opwaartse kracht = Gewicht van verplaatste vloeistof. 4. Hoeveel lood moet je meer aandoen als je van zoet- naar zoutwater gaat? Boyle & Mariotte : Druk x Volume = cte. 5. Hoeveel lucht zit er in je volle longen als je apneeduikt naar 30m diepte stel dat je totaal longvolume 8 liter is en dat je restvolume (na volledige uitademing) 2 liter is? 6. Luchtverbruik 20 l/min: Hoe lang kun je duiken op 50m met 12 l op 200 bar (reken een trap van 5 minuten en een reserve van 50 bar na de duik)? Gay-Lussac: Druk / Volume = cte. 7. Een fles op 300 bar bij 70 C geblazen, gebruik je in een zee van 10 C. Hoeveel is de druk als je start met duiken dan? Dalton : Druk in gasmengsel in afgesloten vat = Som van de drukken van elk gas afzonderlijk. 8. Wat is Pp van zuurstof als je 70m diep duikt? 9. Wat is de Pp van zuurstof als je zuivere zuurstof ademt op 10 m diepte? Henry : De hoeveelheid opgelost gas is evenredig met de druk van het gas. 10. Welke rol hebben volgende factoren: temperatuur en het soort gas op de hoeveelheid opgelost gas in het lichaam? Temperatuur. 11. Hoe verandert de dichtheid van water ten opzichte van de temperatuur? Antwoorden : Zie pagina 41 Luc 8 8 t Intespuugertje

11 Duikplaats Forme 4 In onze continue zoektocht naar nieuwe duikplaatsen iets dat gebeurt met vallen en opstaan hebben we vorig jaar een nieuwe duikplek gevonden en met een aantal leden uitgeprobeerd. In 't Intespuugertje van november 2012 werd Forme 4 reeds eerder beschreven. Het lijkt ons evenwel de moeite om deze duikstek nader te bekijken. De duikplaats is gelegen in de haven van Duinkerke en heet Forme 4. Het is een dok dat niet gebruikt wordt voor de scheepvaart, maar dat door de brandweer en duikclubs die toestemming krijgen vrij mag gebruikt worden. Het gebruik is wel onderworpen aan een aantal die dienen gevolgd te worden. Welke regels moet men volgen? Er dient een duikvlag geplaatst te worden op de kade aan de ingang van het dok (alfa-vlag) die aangeeft dat duikers in het water zijn. Vooraan in het dok moet men in het water een ballon met duiksymbool aanbrengen (aan een anker of gewicht) zodat de scheepvaart ziet dat men niet in het dok mag varen. Als boei gebruik je bvb een trap penballon die opgeblazen blijft of een ballon om vrijduikers te signaleren. Er dient een wacht aan de kant te zijn die een lijst met de duikers bijhoudt (systeem Nederland) en waarop de veiligheidsmaatregelen vermeld staan. Zuurstof, EHBO, telefoon, moeten aanwezig zijn aan de kant. Je moet je steeds telefonisch aan- en afmelden aan de havenkapitein. Toestemming vragen om te mogen duiken doe je ter plaatse, met melding dat je van de duikclub Okeanos bent. We hebben voor 2013 terug een toelating gekregen om in Duinkerke te duiken. Kopij meehebben van je toelating om er te duiken (op naam van Okeanos). Er is nog wat onduidelijkheid over het brevet Guide de palanquée die gekocht kan worden voor 12 euro bij de Franse Nelos : als je duikt in groep moet de duikleider dit hebben, maar vanaf hoeveel duikers spreek je van een groep? Er zijn al verschillende clubleden die dit brevet hebben, dus is het best als je iemand van hen erbij kunt hebben bij de uitstap. Wat valt er te zien? Om jullie er een mooi beeld van te geven, wil ik jullie doorverwijzen naar de blog van Ronald : Het is een dok met diepte van bijna 10 meter. De zichtbaarheid is redelijk goed (enkele meters). De tijd die je nodig hebt om een volledige toer te maken bedraagt ongeveer 30 à 1 uur, afhankelijk van hoe snel je alles afpalmt. Er is enkel klein leven te bespeuren, maar als je goed oplet zie je een heel grote verscheidenheid aan zoutwaterdieren : mosselen, oesters, verschillende soorten krabben, veel verschillende vissoorten (platvissen, slijmvisjes, zelfs mooigekleurde lipvissen, ), zeesterren, allerlei soorten zeeanemonen (zelfs een tweetal grote zeedahlia), zeeappels, zakpijpen, sponzen, Besluit Het is een ideale duikplek om er je doopduiken in uit te voeren, de toegankelijkheid is zeer goed (je parkeert je wagen naast de trap), er is een goede zichtbaarheid, er is geen stroming, het duiken is gratis en eigenlijk is de afstand zeer beperkt (40 minuten rijden van Oostende). Het is aangewezen om er eerst eens te gaan duiken met de leden die er reeds ervaring opgedaan hebben, zodat iedereen goed de regels naleeft, en we onze toelating om er te duiken kunnen blijven behouden. Momenteel doken volgende leden er al : Lieve, Ronald, Guido, Dirk, Bram en Cé. Veel plezier op deze nieuwe locatie! Luc t Intespuugertje 9

12 Kerstmarkt Dusseldorf Klokslag uur werd op 01 december 2012 verzameling geblazen op de parking Hotel Melinda te Oostende voor wat voor de deelnemers een prachtige dag zou worden. Het weer valt best mee, koud maar droog en de sfeer zit er direct in. Iedereen lijkt gemotiveerd. Vooral voor uw reporter was het een heugelijke dag. Hij beleefde zijn eerste enkelbandloze dag. Zijn eerste dag in volle vrijheid als op rust gestelde en zonder zijn teerbeminde. Met een luxebus van Jetair reden we richting Dusseldorf om er een dagje door te brengen op de Kerstmarkt of beter gezegd Kerstmarkten. Inderdaad de Kerstmarkt in Dusseldorf bestaat uit diverse locaties, de Marktplatz, Flinger Strasse/Marktstrasse, Heinrich-Heine Platz, Stadtbrückchen, Schadowplatze en de Gustaf-Grüngens-Platze/Schadowstrasse. In kerststijl versierde hutten werden artisanale vleeswaren en handwerk aangeboden zoals glinsterende kerstversieringen, filigrane creaties van glas tot en met houtsnijwerk uit het Ertsgebergte. Glühwein, punch en nog veel meer culinaire heerlijkheden nodigden ons uit om van de ene plaats naar de andere te slenteren en te genieten. Er restte ons niet veel meer dan elkaar te bedanken voor de heerlijke dag. De afwezigen hadden ongelijk en wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar. De bijgaande foto s zeggen meer dan woorden Met dank aan alle deelnemers maar vooral aan Patrick en Joan, initiatiefnemers van het evenement. Onze hongerige magen en dorstige kelen werden tot bedaren gebracht in de Pilsner Urquell alwaar we vriendelijk werden bediend door een jeugdige Duitse blonde Freule die een 40 cm lange Frankfurterworst op het bord toverde. Een reuzenrad en een ijspiste mochten uiteraard ook niet ontbreken in een dergelijk decor. Plots was het uur en dit was het uur en het sein om terug huiswaarts te keren. Een viertal uren later stopte de bus op de plaats waar de dag in alle vroegte was begonnen. Derek t Intespuugertje

13 t Intespuugertje 11

14 12 12 t Intespuugertje

15 t Intespuugertje 13

16 Fotografie : Witbalans - Iso Witbalans In de vorige uitgaven van t Intespuugertje hadden we het over deelaspecten manueel fotograferen en objectieven bij het gebruik van een DSRL-Camera (digitaal spiegel-reflexcamera). Het instellen van een correcte Witbalans en een juiste ISO is essentieel voor een geslaagde opname. Bij de meeste DSRL-Camera's stel je deze in met behulp van de optie Witbalans in het opnamemenu worden aangepast. Heb je ooit wel eens foto s binnenshuis hebt gemaakt zonder flitser en je toen afgevraagd waarom alles zo oranje werd? Dan moet je echt even verder lezen. Witbalans kan in eerste instantie wat lastig zijn om onder de knie te krijgen, maar wanneer je eenmaal de basisbeginselen snapt, dan wordt het allemaal vrij intuïtief. Begrip witbalans De witbalans (WB) bepaalt hoe accuraat de kleuren in je foto uitkomen. Specifiek: de witbalans bepaalt of de foto koel of juist warm toont. De witbalans goed instellen beschermt je tegen vervelende kleurzwemen die de foto een onnatuurlijke uitstraling geven. Verschillende kleurzwemen komen van wit wat niet als echt wit getoond wordt in verschillende lichtsituaties. Werkwijze Elke modern digitale camera geeft je de mogelijkheid om de witbalans handmatig aan te passen of op de automaat (AWB) te zetten. De automatische witbalans is vaak goed geschikt voor normaal daglicht situaties, maar in de meeste andere gevallen is het meer een computergestuurde gok wat de juiste witbalans is. Het meest voorkomende voor- beeld waarbij het fout gaat is wanneer je binnenshuis fotografeert bij (gloei)lamplicht. Bij de meeste (digitale) spiegelreflexcamera s en ook bij de betere compactcamera s, zul je deze voorinstellingen aantreffen om de juiste witbalans in te stellen. Auto Prima als je niet weet wat je met deze instellingen aan moet. Of wanneer je in RAW fotografeert en dit bewust zo laat om het later naar behoefte aan te passen. 14 Daglicht Deze instelling kan het best aardig doen overdag, maar niet perfect. Toch is deze stand goed om overdag te gebruiken. Velen geven echter de voorkeur aan de automatische stand, omdat gemakkelijk vergeten wordt om de witbalans weer terug te zetten als je weer terug naar binnen gaat. Schaduw De Schaduwstand maakt de foto s een beetje koel in de schaduw, daarom kunt je dan beter deze instelling gebruiken. 14 t Intespuugertje

17 Bewolkt Zelfde verhaal als bij Schaduw, spreekt voor zich wanneer je dit kunt gebruiken. Kunstlicht Deze voorinstelling kan gebruikt worden bij (gloei)lamplicht die je binnenshuis vaak tegenkomt. De Autostand zal hier met te warme, bijna oranje foto s komen. Fluorescerend Deze voorinstelling is bedoeld om te gebruiken bij TL-licht wat je tegenkomt in kantoren en ziekenhuizen bijvoorbeeld. Flits Deze voorstelling compenseert het ietwat koele licht wat uit de flitser komt. Custom Bij deze voorinstelling maak je een foto van de grijskaart en stel deze in als de witbalans. Hoe dit exact werkt verschilt per camera. Check daarvoor de handleiding. Dit is tevens de meest accurate manier om kleuren correct vast te leggen op een goedkope manier. Je hebt echter wel de tijd nodig om de witbalans in te stellen. Kleurtemperatuur Dit is een mogelijkheid voor de professionele fotograaf die gebruik maakt van een (dure) kleurtemperatuurmeter onder studiocondities. De bedoeling is dat je de kleurtemperatuur handmatig instelt. Deze waarde wordt aangeduid als Kelvin. Genoemd naar de man die deze schaal heeft bedacht. Bijvoorbeeld heeft zonlicht een temperatuur van ongeveer 5200K en lamplicht ongeveer 3200K. Een perfecte kleurenreproductie De laatste twee voorinstellingen uit het rijtje hierboven kunnen gebruikt worden voor de meest accurate witbalans. Maar eerst even iets over het fenomeen grijskaart. De grijskaart wordt gebruikt om te bepalen welke witbalans het meest geschikt is. Omdat een grijskaart gekleurd is met 18 procent grijs heeft deze kaart een neutrale tint. Het werkt door een beeldvullende (ongeveer) foto te maken van de grijskaart en dan dit instellen als witbalans op je camera. De camera ziet het verschil tussen het resultaat en de neutrale tint en bepaalt op basis daarvan de juiste balans. De reden dat een grijskaart wordt gebruikt en niet een witkaart zit in het feit dat elke kleur die overbelicht wordt, uiteindelijk wit wordt. En witbalans gaat over kleur en niet over helderheid. En omdat de grijsfoto gemaakt wordt onder dezelfde lichtomstandigheden als de rest van de foto s, weet de camera precies in hoeverre de navolgende foto s gecorrigeerd moeten worden. Methode voorkeur Gewoon altijd op de stand Auto. Prima wanneer je nog bezig bent de belichting onder de knie te krijgen. Ook goed wanneer je RAW fotografeert en later de witbalans aanpast. De verschillende voorinstellingen wisselend gebruiken, naar gelang de situatie is. In elk geval een stap in de goede richting, al zal de score zelden 100 procent correct zijn. t Intespuugertje 15

18 De Custom stand gebruiken. Dit is de populairste methode onder professionele fotografen, maar het vergt even tijd om dit proces onder de knie te krijgen èn je moet altijd met een grijskaart op pad. Een lichttemperatuurmeter gebruiken. Dit is meest accurate methode, maar ook zeer kostbaar, dus voor de meesten onder ons niet echt een optie. Fotograferen in RAW. Dit formaat is ongecomprimeerd en bevat nog alle beeldinformatie, waardoor diverse zaken achteraf aangepast kunnen worden, waaronder de witbalans. Het fotograferen in RAW zal het onderwerp uitmaken in de rubriek "Fotografie" van het volgend Intespuugertje. ISO Naast het correct instellen van de juiste WITBALANS is het kiezen van een juiste ISO-waarde even belangrijk. ISO waarde staat voor de lichtgevoeligheid van de film/beeldsensor. Als er veel licht is, kan je met een lage ISO waarde bv 100 of 200 ISO een scherpe foto verkrijgen. Als het juist donkerder is en er weinig omgevingslicht aanwezig is, heb je vaak een hogere ISO waarde nodig om toch een scherpe foto te krijgen (denk bijvoorbeeld aan 800 a 1600 ISO waarde). Het nadeel bij een hoge ISO waarde is dat er ruis optreedt naar mate je een steeds hogere ISO waarde kiest (zichtbaar vanaf ongeveer boven de 400 ISO). Ruis Als je een foto wilt laten afdrukken vanaf een A5, dan moet je niet hoger gaan dan 400 ISO. Dit omdat je dan de ruis zichtbaar gaat zien in de foto. Mocht je toch in het donker (of een omgeving met weinig licht) een foto willen maken met een ISO waarde niet hoger dan 400 ISO, dan is het aan te raden om een statief te gebruiken. Hierdoor zal er geen trilling ontstaan waardoor je geen onscherpe foto krijgt. Remote gebruiken Eigenlijk is het nog beter om je camera op een statief te zetten en de foto te maken met een remote (afstandsbediening). Je kunt hiervoor ook een kijkje nemen in de tiplijst onder het knopje remote. Hierdoor weet je 100% zeker dat er geen trillingen aanwezig zijn, want zelfs als je de ontspan knop indrukt ontstaat er al een trilling die je foto onscherp kan maken! t Intespuugertje Mocht je bijvoorbeeld in een kroeg of discotheek mensen willen fotograferen zonder statief, dan is het aan te raden om wel een hoge ISO waarde te nemen en de ruis die er dan optreedt voor lief te nemen (mits dit natuurlijk acceptabel is). Je kunt ook inflitsen met een externe flitser alleen moet je er dan wel op letten dat je flitscorrectie toepast en eventueel een bouncer (die gericht staat naar het plafon) om ervoor te zorgen dat alle mensen geen sneeuwmannetjes worden en je de omgevingssfeer behoudt. Let hier dus op!

19 Tips Even alles op een rijtje: Bij veel licht een lage ISO waarde, denk aan 100 of 200 ISO max. Bij weinig licht een hoge ISO waarde, maar er rekening mee houden dat er veel meer ruis op de foto aanwezig is door de hoge ISO waarde, denk aan 800 of 1600 ISO of dit verhelpen met een statief of externe flitser. Uiteraard is de laagst mogelijke ISO het beste. Fotografeer je uit de vrije hand? Wanneer je een statief gebruikt kun je de sluitersnelheid verlengen, waardoor de ISO laag kan blijven. Beweegt het onderwerp? Als je onderwerp absoluut niet beweegt, zoals bijvoorbeeld bij productfotografie en wanneer je een statief gebruikt kan de sluitersnelheid verlengd worden en de ISO laag blijven. Heb je een grote scherptediepte nodig? Als je die niet nodig hebt kun je overwegen om het diafragma wat te vergroten (lager f-getal) waardoor er meer licht op de sensor valt en de ISO laag kan blijven. Kun je gebruik maken van kunstlicht? Het gebruik van een flitser of een lamp kan meer licht op de sensor brengen waardoor de ISO omlaag kan. Kun je wat ruis gebruiken? Soms is een foto beter af met wat ruis. Sommigen houden daar juist van. In dat geval kun je de ISO juist omhoog gooien om juist ruis te verkrijgen. Wordt de foto nog vergroot? Wanneer de foto niet (ver)groot afgedrukt hoeft te worden zal een beetje ruis dan ook niet zichtbaar zijn. Ook hier is het dan geen probleem om de ISO wat te verhogen. Reeds 25 jaar IT specialist van de kust RETAIL Smartphones Tablets Notebooks Desktops Prin ng Netwerk Supplies Services BUSINESS actura e & oek houd so ware Cloud toepassing Hosted Exchange Security, firewall Microso Server 01 Onsite interven e & onderhoud IP Security Camera Nokia Lumia Office Mobile Apps Live Tiles, Games,... GPS stembegeleiding met wereld kaart Skydrive (cloud opslag/sync) & µsd kaart Smartphones uit stock leverbaar, ook HTC, Samsung, iphone, Exclusief voor Okeanos leden: Gra s trans er van uw tele oon contacten. /LingierComputers t Intespuugertje 17

20 Okeanos Souper 2012 Het jaarlijks Okeanos-souper ging door op 24 november 2012 in het restaurant-feestzaal t Schuttershof of kort weg gezegd bij Pascal. Het werd een spetterend evenement zowel voor de culinairen als voor de Fred Astair(s) en Ginger Rogers onder ons. 33 Okeanosers genoten van een uitstekend diner met bijhorend druivensap en/of gerstenat. Ondertussen kon men zijn geluk beproeven tijdens een tombola. Daarna was het tijd om op de tonen van disco Johnny de benen te strekken. Voor sommigen kende het woord spetterend een wel heel letterlijke betekenis. Frank kan er van meespreken. Veel moet er niet geschreven worden om de sfeer en de gebeurtenissen weer te geven. Foto s zeggen immers meer dan woorden. Chef Pascal en iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan de geslaagde avond..bedankt! Derek t Intespuugertje

21 t Intespuugertje 19

22 20 20 t Intespuugertje

23 t Intespuugertje 21

24 Clubactiviteit EHBO AED Onder de deskundige leiding van Michèle kon op dinsdag 18 december 2012 een demonstratie en initiatie bijgewoond worden met betrekking tot EHBO- en Reanimatietechnieken. De opkomst was aan de lage kant. Eigenlijk is dit jammer want als duiker en zij die regelmatig fungeren als wacht aan de kant zou dit een must moeten zijn. Slachtoffer van dienst was Annie, onze reanimatiepop. De diverse beademingsmethoden werden duidelijk geïllustreerd en geoefend. Verdere werd een demonstratie gegeven over het gebruik van een AED-toestel. De interesse in het toestel AED was bij mij gewekt en deed mij besluiten om wat opzoekingen te doen naar wat, hoe, wie, wanneer, enz Omschrijving Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken. Een AED is heel eenvoudig te bedienen. Iedereen kan binnen een paar uur leren reanimeren en omgaan met een AED. De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste hulp na een hartaanval, maar vervangt niet de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig om zuurstof toe te dienen en rond te sturen, anders raken de hersenen beschadigd. Ook om de tijd te overbruggen tot de AED er is, is reanimatie nodig. Een AED is een dus een hulpmiddel bij de reanimatie, het kan reanimatie in geen geval vervangen of overbodig maken. Categorieën In de wetgeving is er sprake van AED s van categorie 1 en 2. Categorie 1 Mag door iedereen gebruikt worden. Kan niet naar manuele modus omgeschakeld worden om zelf een schok te geven. Bevat geen scherm om het hartritme te volgen. 22 t Intespuugertje Categorie 2 Enkel gebruikt door medisch personeel. Wordt gebruikt in ziekenhuizen en ziekenwagens. In het straatbeeld Op een publieke plaats mogen alleen AED s van categorie 1 worden geplaatst. Alle bedrijven en gemeentelijke gebouwen en domeinen worden in het kader van deze wetgeving beschouwd als een openbare plaats. Zelfs een redderslokaal dat in principe ontoegankelijk is voor het publiek, is in het kader van deze wetgeving een publieke plaats. AED herkent u in België aan dit wettelijk verplicht pictogram: Wettelijke vereisten AED categorie 1 Registratie van de AED bij de FOD Volksgezondheid Sticker met registratienummer op kast en toestel volgens bepaald formaat AED-kast met genummerde verzegeling voorzien Op AED-kast: AED-pictogram en gegevens van de eigenaar In AED-kast: A4-geheugensteun voor het gebruik van de AED, geleverd door de FOD Volksgezondheid van zodra u uw toestel registreert

25 Vermelding op kast: Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont. Gelieve steeds het hulpcentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening te verwittigen via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van de AED.. Maandelijkse controle bijhouden in een register.. Alle gegevens die bij gebruik werden genoteerd jaarlijks doorgeven aan het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.. Op verzoek van de behandelende geneesheer de geregistreerde gegevens doorgeven. Kinderen De kans dat kinderen gedefibrilleerd moeten worden, is veel kleiner dan bij volwassenen. Meestal is een hartstilstand bij kinderen ook niet het gevolg van ventrikelfibrillatie. Voor kinderen zijn er speciale baby en kinderelektroden op de markt, en hebben sommige merken een speciale kindersleutel die echter niet bij alle toestellen geleverd worden. Indien deze speciale elektroden aanwezig zijn, gebruik je die. Meestal zijn er geen kinderelektroden en dan gebruik je de volwassenelektroden. AED s mogen sinds de nieuwe richtlijnen van 2010 ook gebruikt worden bij kinderen onder de 1 jaar. Defibrillatie - Ventrikelfibrillatie Defibrillatie is het toedienen van een elektrische stroomstoot (schok) bij ventrikelfibrillatie (levensbedreigende hartritmestoornissen). Zo kan het hart weer een normaal ritme krijgen. Ventrikelfibrillatie is het trillen van de hartkamers, het feit dat het hart in een chaotisch patroon trilt en niet meer ritmisch samentrekt. Dit is levensbedreigend, aangezien het hart geen bloed meer kan rondpompen en de zuurstofcirculatie stilvalt. Na ongeveer 4 tot 6 minuten zonder zuurstof lopen hersencellen onherstelbare schade op. Bij ongeveer de helft van de slachtoffers van een hartstilstand is er eigenlijk geen sprake van een échte stilstand van het hart, maar van deze ventrikelfibrillatie. Als het hart van een slachtoffer nog trilt, kan een elektrische schok de abnormale trilling nog corrigeren. Dit kan met een AED. Veiligheid Een AED is volkomen veilig. Het zal alleen defibrilleren als dat nodig blijkt uit de analyse van het hartritme. Iemand zomaar een stroomstoot toedienen kan dus niet. Het toestel geeft gesproken instructies. Het waarschuwt de hulpverlener dat hij of zij het slachtoffer niet mag aanraken tijdens de analyse. Ook tijdens het geven van de schok mag het slachtoffer niet aangeraakt worden. Wanneer dit wel gebeurt, zal de schok minder efficiënt zijn, maar dit heeft geen schadelijke gevolgen voor het slachtoffer of de hulpverlener. Verzekerd succes Succes is bij gebruik van een AED niet 100% verzekerd. Een AED zal alleen een elektrische schok toedienen als het hart fibrilleert, d.w.z. als de hartkamers chaotisch trillen. Niet alle hartritmestoornissen zijn gevoelig voor de elektrische schokken van een AED. Een AED alleen is bovendien niet voldoende om een slachtoffer te redden. Reanimeren blijft essentieel. Men moet beademen om het slachtoffer zuurstof toe te dienen en hartmassage toepassen om de zuurstof te vervoeren. Foute analyse Een AED maakt gebruik van complexe analysesystemen om het hartritme te interpreteren. Het percentage juiste analyses door een AED ligt hoger dan bij professionele hulpverleners: Het toestel beoordeelt in meer dan 95 % van de gevallen correct om te defibrilleren. Het toestel beoordeelt in meer dan 98 % van de gevallen correct om niet te defibrilleren. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme. Meerdere schokken toedienen Het hart reageert niet altijd voldoende op een eerste defibrillatie. Soms is het nodig om meerdere malen te defibrilleren. De AED zal na de eerste schok adviseren om twee minuten te reanimeren. t Intespuugertje 23

ICD. Journaal. Telecardiologie sterk in opmars. Autorijden met een ICD is wettelijk mogelijk maar regel het goed!

ICD. Journaal. Telecardiologie sterk in opmars. Autorijden met een ICD is wettelijk mogelijk maar regel het goed! ICD Editie 2010-15 april 2010 - ISSN 1572-5278 - www.stin.nl 2 Telecardiologie sterk in opmars Autorijden met een ICD is wettelijk mogelijk maar regel het goed! Riet Eijgelshoven: Tussen weten en voelen

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres

EM nr. 06 14. Ergotherapie. 7 november 2014 Jaarcongres EM nr. 06 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - september 2014 7 november 2014 Jaarcongres Ergotherapie WMO-adviseur Maria Mattens: Ik hoor zoveel bijzondere levensverhalen WFOT: Een terugblik op een

Nadere informatie

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 DE WITTE STOK DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer: P207078 Dossier: De toekomst van het braille. Steun het onderzoek! Aflossing

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie