Jaargang 31, nummer 1, maart Clubblad van Duikschool Okeanos. Dendrodoris tuberculosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 31, nummer 1, maart 2013. Clubblad van Duikschool Okeanos. Dendrodoris tuberculosa"

Transcriptie

1 Jaargang 31, nummer 1, maart 2013 Clubblad van Duikschool Okeanos Dendrodoris tuberculosa

2 t Jagershof Restaurant t Jagershof is dagelijks open van tot 15u en van 18 tot 22u. Sluitingsdag: dinsdagavond en woensdag De patroon aan het fornuis zal u er verwennen met streek- en internationale gerechten. U kan kiezen voor de dagschotel of à la carte. Feestzaal tot 200 personen Paul en Mar tina Elewaut - Blondeel Specialiteiten: Steaks & scampis Woumenweg B-8600 Woumen Tel./Fax website : SANITREND (Deco 3000) Sanitair- & Verwarmingsartikelen Leveren van Doe-het-Zelf-Paketten Toonzaal & magazijn: 8400 Oostende, Verenigingsstraat 39 Gsm 0476/ Fax 059/ Ondernemingsnummer:

3 t Intespuugertje Clubblad van duikschool OKEANOS v.z.w. INHOUD Woord van de voorzitter Informatie Duikschool Okeanos Okeanos Ledenvergadering Wat weet je nog over Natuurkunde? Duikplaats "Forme 4" Kerstmarkt Dusseldorf Fotografie: Witbalans - Iso Okeanos Souper EHBO - AED Duikinitiatie - Internaat aan Zee De Entrepeneurs Leve de Torre van Ostende Nieuwjaarsduik Reglement "De Drie Vijvers" Dijkwerken in Zeeland Duiken in Frankrijk Bestuursmededelingen - Agenda Na-Duikse-Opvang Wevosnieuws Antwoorden - Wat weet je nog over Natuurkunde Getijdentabel Wemeldinge Kruiswoordraadsel Werkten mee aan deze uitgave : Luc, Carine, Robrecht, Derek, Frank, Els, Coverfoto : Rode Zee - Knobbelige dendroris (foto Derek) Redactie en Layout : Derek t Intespuugertje is het clubblad van de duikschool OKEANOS, v.z.w. en verschijnt 3x per jaar (richtdata: april augustus december) bij een oplage van 60 exemplaren. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun teksten. Artikels mogen overgenomen worden, mits toelating van de redactie en bronvermelding. Dit clubblad wordt gratis verspreid onder de leden. t Intespuugertje 1

4 Woord van de Voorzitter Beste leden, 2012 was een geslaagd duikjaar voor onze club. Er zijn zeer veel duikuitstappen aan bod gekomen, we hebben mooie momenten samen beleefd, en het belangrijkste : er zijn geen zware duikincidenten voorgevallen! Ik denk dat we allen met een heel goed gevoel kunnen terugblikken op Ik wil in deze context speciale dank uitspreken aan de duikschoolleider Patrick, aan alle instructeurs, aan alle leden die duikuitstappen georganiseerd hebben en aan alle leden die hebben deelgenomen aan deze duikactiviteiten, want dat is de basis van onze duikschool. Er zijn dit jaar terug een aantal leden die hogere brevetten behaald hebben ; een dikke proficiat hiervoor en ik wil een warme oproep doen om alle leden te motiveren om ons duikkader te versterken, ook hebben we begin dit jaar al enkele nieuwe leden mogen verwelkomen nl. Adolf, Ingrid, Arne, Kurt, Jean-Pierre en Tommy. De clubwerking is in 2012 zeer goed gelopen : de barmedewerkers hebben zich ten volle ingezet om de dorstigen te laven de redders hebben zeer goed hun best gedaan. Ik wil ook Els danken voor de verfrissende inrichting van het clublokaal en Rob voor het onderhouden van de gemeenschappelijke gang. Ook de bestuursleden hebben zeer goed werk verricht en hierbij wil ik alle bestuursleden zeer hartelijk danken voor alle werk die ze verricht hebben. Hun inzet achter de schermen is van kapitaal belang voor het voortbestaan van onze club. Tot slot wil ik het kort nog even hebben over de uitdagingen waar onze club voor staat. Ten eerste zal er waarschijnlijk in 2014 een grote verbouwing gebeuren aan het zwembadcomplex, waardoor het clublokaal en zwembad mogelijks een jaar buiten gebruik kan zijn. We zullen moeten uitkijken naar mogelijke alternatieven en middelen zoeken om de clubwerking te kunnen voortzetten. Ten tweede moeten we het financieel plaatje van onze club goed in het oog houden. We hebben in 2012 een negatief saldo van euro, en als je weet dat we op december 2012 nog euro op de rekening hebben weet iedereen dat we dit geen twee jaar verder op dit ritme kunnen doen. Nog een bijkomend probleem is dat onze clubcompressor het begeven heeft met een offerteprijs van 4600 euro ; hiervoor zoeken we momenteel nog alternatieve oplossingen. Hilde heeft op de Algemene Vergadering een duidelijke toelichting gegeven over de financiële situatie. Als bestuur proberen we onze clubkas zowel aan inkomsten- als uitgavenkant zo gezond mogelijk te houden, maar we zijn verplicht om toch een aantal besparingen door te voeren. Aan inkomstkant zijn Hilde en Carine druk in de weer geweest om het maximum te halen uit subsidiedossiers en aan uitgavenkant werd er beslist om geen nieuw duikmateriaal te kopen dit jaar, en op het vlak van clubtractaties hebben we beslist om enkel op specifieke duikuitstappen nog een apero te schenken : Nemo33, de apero op Nederlandweekends en tijdens het jaarlijks clubfeest. Nu, er is momenteel nog voldoende financiële ruimte voor een verdere goede werking van de club, en als bestuur doen we ons uiterste best om alles in goede banen te houden. Ik wens iedereen dan ook een goed en gezond duikjaar toe! 2 Sportieve groeten, Luc Aelvoet 2 t Intespuugertje

5 Duikschool Okeanos De duik- en zwemclub OKEANOS werd gesticht in 1971 en telt momenteel 70 effectieve leden, waarvan 48 duikers en 2 zwemmers, 10 zwemmende kinderen (enkel tijdens de schoolvakanties) en 10 steunende leden. Okeanos is lid van Nelos (Nederlandstalige Liga voor Onderwatersport) dat op haar beurt de Vlaamse tak is van de wereldwijde organisatie CMAS. Dit biedt ons het voordeel dat onze brevetten internationaal erkend zijn. Elke dinsdagavond, tussen 21 en 22 uur, wordt er een training gegeven in het stedelijk zwembad, waarbij alle leden in groepen worden ingedeeld volgens het reeds behaalde niveau. Een startend duiker doet er gemiddeld een half tot een gans jaar over om zijn eerste brevet te behalen. Vanaf dit moment kan hij deelnemen aan alle duikuitstappen naar de Oosterschelde, De Barges, De Drie Vijvers, enz., alwaar hij of zij de nodige ervaring kan opdoen en zich eventueel kan inzetten voor verdere proeven. Duikschool Okeanos heeft ook een aantal Nelos-gebreveteerde onderwaterfotografen in zijn midden. Geïnteresseerden kunnen altijd bij hen terecht. De jaarlijkse lid-maatschapsbijdrage, die gevraagd wordt na drie initiatieavonden, bedraagt 126,49 euro voor duikers en omvat het wekelijks gebruik van het zwembad, de verzekering en de gedeelde clubwerkingskosten. Als beginnend duiker kun je gebruik maken van het clubduikmateriaal, zodat nieuwsgierigen geen onnodige kosten moeten maken. Duikkader : 2* instructeur : Jean Pire Patrick Vanden Berghe Bestuursfuncties 1* instructeur : Michèle Masson Jean Grinwis Paul Elewaut 4* duiker AI : Luc Aelvoet Robrecht Laurens Frank Podevyn Voorzitter Ondervoorzitter - Duikschoolverantw. Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Materiaalverantwoordelijke Bestuurslid - Ondersteuning materiaal : Luc Aelvoet : Patrick Vanden Berghe : Frank Podevyn : Carine Devogelaere : Hilde Van Remoortere : Bram Schramme : Laurent Billiau Erevoorzitter : Jean Pire Ondersteunend aan het bestuur Redactie - Clubfotograaf Webmaster Inrichting lokaal Onderhoud : Dirk (Derek) Van Geerdeghom : Arno Lambert : Els Mechele : Robrecht Laurens t Intespuugertje 3

6 Okeanos Ledenvergadering 2013 De jaarlijkse ledenvergadering ging door op zaterdag 23 februari 2013 in ons vertrouwd clublokaal. De opkomst was jammer genoeg eerder aan de magere kant. Onze voorzitter opende de vergadering met een welkomswoord. Hij verontschuldigde de kersverse vader Bram voor zijn afwezigheid. Bij deze feliciteerde hij Bram en Joan, de fiere ouders van "Jack Schramme". Luc riep terzelfdertijd op dat geïnteresseerden inspanning zouden doen tot het bekomen van een hoger brevet en/of instructeurstitel teneinde ons duikkader te versterken. Duikschoolverantwoordelijke Patrick dankte de instructeurs en kaderleden voor hun inzet, alsook diverse leden die op de een of andere wijze zich hebben ingezet voor de goede werking van de club. Hij appricieerde de inzet van de leden maar wees er op dat alles diende gebeuren conform de Nelosonderrichtingen. Clubsecretaris Carine las ter goedkeuring door de leden het verslag van vorig jaar. Zoals gewoonlijk kort en bondig (net zoals thuis...). Zij zorgde er voor dat iedereen zich had aangemeld in het ledenregister en stelde de leden in het bezit van hun lidkaart Penningmeester Hilde had de droevige taak om ons mede te delen dat besparingen op de financiële uitgaven zich opdrongen. De uitgaven overstegen immers de inkomsten. Op voorstel van de voorzitter keurde de ledenvergadering een kleine vermeerdering van het lidgeld 2014 goed. Na het officieel gedeelte lauwerde Frank de leden die zich gedurende het voorbije jaar verdienstelijk hebben gemaakt in de club. Zij werden bedankt met pralines en/of een flesje wijn. Na de vergadering werd geklonken op het nieuwe jaar... v.l.n.r. : Laurent - Frank - Patrick - Luc - Carine - Hilde 4 Derek 4 t Intespuugertje

7 t Intespuugertje 5

8 6 6 t Intespuugertje

9 t Intespuugertje 7

10 Wat weet je nog over Natuurkunde? Tijdens het voorbereiden van de les Fysica voor 1-2-3*D kwam ik op het idee om mijn les eens meer in vraagvorm te geven. Ben je benieuwd wat er bij jezelf nog is blijven hangen over de lessen fysica van weleer, probeer dan eens de vraagjes hieronder op te lossen. Druk (Pascal) : Absolute druk = Atmosferische druk + Hydrostatische druk. 1. Hoeveel weegt de lucht in een 15 liter fles 200 bar? 2. Hoeveel is absolute druk op 20m diepte in een bergmeer op 3 km hoogte? 3. Kun je verse lucht ademen in een grot op 20m diepte? Wet van Archimedes : Opwaartse kracht = Gewicht van verplaatste vloeistof. 4. Hoeveel lood moet je meer aandoen als je van zoet- naar zoutwater gaat? Boyle & Mariotte : Druk x Volume = cte. 5. Hoeveel lucht zit er in je volle longen als je apneeduikt naar 30m diepte stel dat je totaal longvolume 8 liter is en dat je restvolume (na volledige uitademing) 2 liter is? 6. Luchtverbruik 20 l/min: Hoe lang kun je duiken op 50m met 12 l op 200 bar (reken een trap van 5 minuten en een reserve van 50 bar na de duik)? Gay-Lussac: Druk / Volume = cte. 7. Een fles op 300 bar bij 70 C geblazen, gebruik je in een zee van 10 C. Hoeveel is de druk als je start met duiken dan? Dalton : Druk in gasmengsel in afgesloten vat = Som van de drukken van elk gas afzonderlijk. 8. Wat is Pp van zuurstof als je 70m diep duikt? 9. Wat is de Pp van zuurstof als je zuivere zuurstof ademt op 10 m diepte? Henry : De hoeveelheid opgelost gas is evenredig met de druk van het gas. 10. Welke rol hebben volgende factoren: temperatuur en het soort gas op de hoeveelheid opgelost gas in het lichaam? Temperatuur. 11. Hoe verandert de dichtheid van water ten opzichte van de temperatuur? Antwoorden : Zie pagina 41 Luc 8 8 t Intespuugertje

11 Duikplaats Forme 4 In onze continue zoektocht naar nieuwe duikplaatsen iets dat gebeurt met vallen en opstaan hebben we vorig jaar een nieuwe duikplek gevonden en met een aantal leden uitgeprobeerd. In 't Intespuugertje van november 2012 werd Forme 4 reeds eerder beschreven. Het lijkt ons evenwel de moeite om deze duikstek nader te bekijken. De duikplaats is gelegen in de haven van Duinkerke en heet Forme 4. Het is een dok dat niet gebruikt wordt voor de scheepvaart, maar dat door de brandweer en duikclubs die toestemming krijgen vrij mag gebruikt worden. Het gebruik is wel onderworpen aan een aantal die dienen gevolgd te worden. Welke regels moet men volgen? Er dient een duikvlag geplaatst te worden op de kade aan de ingang van het dok (alfa-vlag) die aangeeft dat duikers in het water zijn. Vooraan in het dok moet men in het water een ballon met duiksymbool aanbrengen (aan een anker of gewicht) zodat de scheepvaart ziet dat men niet in het dok mag varen. Als boei gebruik je bvb een trap penballon die opgeblazen blijft of een ballon om vrijduikers te signaleren. Er dient een wacht aan de kant te zijn die een lijst met de duikers bijhoudt (systeem Nederland) en waarop de veiligheidsmaatregelen vermeld staan. Zuurstof, EHBO, telefoon, moeten aanwezig zijn aan de kant. Je moet je steeds telefonisch aan- en afmelden aan de havenkapitein. Toestemming vragen om te mogen duiken doe je ter plaatse, met melding dat je van de duikclub Okeanos bent. We hebben voor 2013 terug een toelating gekregen om in Duinkerke te duiken. Kopij meehebben van je toelating om er te duiken (op naam van Okeanos). Er is nog wat onduidelijkheid over het brevet Guide de palanquée die gekocht kan worden voor 12 euro bij de Franse Nelos : als je duikt in groep moet de duikleider dit hebben, maar vanaf hoeveel duikers spreek je van een groep? Er zijn al verschillende clubleden die dit brevet hebben, dus is het best als je iemand van hen erbij kunt hebben bij de uitstap. Wat valt er te zien? Om jullie er een mooi beeld van te geven, wil ik jullie doorverwijzen naar de blog van Ronald : Het is een dok met diepte van bijna 10 meter. De zichtbaarheid is redelijk goed (enkele meters). De tijd die je nodig hebt om een volledige toer te maken bedraagt ongeveer 30 à 1 uur, afhankelijk van hoe snel je alles afpalmt. Er is enkel klein leven te bespeuren, maar als je goed oplet zie je een heel grote verscheidenheid aan zoutwaterdieren : mosselen, oesters, verschillende soorten krabben, veel verschillende vissoorten (platvissen, slijmvisjes, zelfs mooigekleurde lipvissen, ), zeesterren, allerlei soorten zeeanemonen (zelfs een tweetal grote zeedahlia), zeeappels, zakpijpen, sponzen, Besluit Het is een ideale duikplek om er je doopduiken in uit te voeren, de toegankelijkheid is zeer goed (je parkeert je wagen naast de trap), er is een goede zichtbaarheid, er is geen stroming, het duiken is gratis en eigenlijk is de afstand zeer beperkt (40 minuten rijden van Oostende). Het is aangewezen om er eerst eens te gaan duiken met de leden die er reeds ervaring opgedaan hebben, zodat iedereen goed de regels naleeft, en we onze toelating om er te duiken kunnen blijven behouden. Momenteel doken volgende leden er al : Lieve, Ronald, Guido, Dirk, Bram en Cé. Veel plezier op deze nieuwe locatie! Luc t Intespuugertje 9

12 Kerstmarkt Dusseldorf Klokslag uur werd op 01 december 2012 verzameling geblazen op de parking Hotel Melinda te Oostende voor wat voor de deelnemers een prachtige dag zou worden. Het weer valt best mee, koud maar droog en de sfeer zit er direct in. Iedereen lijkt gemotiveerd. Vooral voor uw reporter was het een heugelijke dag. Hij beleefde zijn eerste enkelbandloze dag. Zijn eerste dag in volle vrijheid als op rust gestelde en zonder zijn teerbeminde. Met een luxebus van Jetair reden we richting Dusseldorf om er een dagje door te brengen op de Kerstmarkt of beter gezegd Kerstmarkten. Inderdaad de Kerstmarkt in Dusseldorf bestaat uit diverse locaties, de Marktplatz, Flinger Strasse/Marktstrasse, Heinrich-Heine Platz, Stadtbrückchen, Schadowplatze en de Gustaf-Grüngens-Platze/Schadowstrasse. In kerststijl versierde hutten werden artisanale vleeswaren en handwerk aangeboden zoals glinsterende kerstversieringen, filigrane creaties van glas tot en met houtsnijwerk uit het Ertsgebergte. Glühwein, punch en nog veel meer culinaire heerlijkheden nodigden ons uit om van de ene plaats naar de andere te slenteren en te genieten. Er restte ons niet veel meer dan elkaar te bedanken voor de heerlijke dag. De afwezigen hadden ongelijk en wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar. De bijgaande foto s zeggen meer dan woorden Met dank aan alle deelnemers maar vooral aan Patrick en Joan, initiatiefnemers van het evenement. Onze hongerige magen en dorstige kelen werden tot bedaren gebracht in de Pilsner Urquell alwaar we vriendelijk werden bediend door een jeugdige Duitse blonde Freule die een 40 cm lange Frankfurterworst op het bord toverde. Een reuzenrad en een ijspiste mochten uiteraard ook niet ontbreken in een dergelijk decor. Plots was het uur en dit was het uur en het sein om terug huiswaarts te keren. Een viertal uren later stopte de bus op de plaats waar de dag in alle vroegte was begonnen. Derek t Intespuugertje

13 t Intespuugertje 11

14 12 12 t Intespuugertje

15 t Intespuugertje 13

16 Fotografie : Witbalans - Iso Witbalans In de vorige uitgaven van t Intespuugertje hadden we het over deelaspecten manueel fotograferen en objectieven bij het gebruik van een DSRL-Camera (digitaal spiegel-reflexcamera). Het instellen van een correcte Witbalans en een juiste ISO is essentieel voor een geslaagde opname. Bij de meeste DSRL-Camera's stel je deze in met behulp van de optie Witbalans in het opnamemenu worden aangepast. Heb je ooit wel eens foto s binnenshuis hebt gemaakt zonder flitser en je toen afgevraagd waarom alles zo oranje werd? Dan moet je echt even verder lezen. Witbalans kan in eerste instantie wat lastig zijn om onder de knie te krijgen, maar wanneer je eenmaal de basisbeginselen snapt, dan wordt het allemaal vrij intuïtief. Begrip witbalans De witbalans (WB) bepaalt hoe accuraat de kleuren in je foto uitkomen. Specifiek: de witbalans bepaalt of de foto koel of juist warm toont. De witbalans goed instellen beschermt je tegen vervelende kleurzwemen die de foto een onnatuurlijke uitstraling geven. Verschillende kleurzwemen komen van wit wat niet als echt wit getoond wordt in verschillende lichtsituaties. Werkwijze Elke modern digitale camera geeft je de mogelijkheid om de witbalans handmatig aan te passen of op de automaat (AWB) te zetten. De automatische witbalans is vaak goed geschikt voor normaal daglicht situaties, maar in de meeste andere gevallen is het meer een computergestuurde gok wat de juiste witbalans is. Het meest voorkomende voor- beeld waarbij het fout gaat is wanneer je binnenshuis fotografeert bij (gloei)lamplicht. Bij de meeste (digitale) spiegelreflexcamera s en ook bij de betere compactcamera s, zul je deze voorinstellingen aantreffen om de juiste witbalans in te stellen. Auto Prima als je niet weet wat je met deze instellingen aan moet. Of wanneer je in RAW fotografeert en dit bewust zo laat om het later naar behoefte aan te passen. 14 Daglicht Deze instelling kan het best aardig doen overdag, maar niet perfect. Toch is deze stand goed om overdag te gebruiken. Velen geven echter de voorkeur aan de automatische stand, omdat gemakkelijk vergeten wordt om de witbalans weer terug te zetten als je weer terug naar binnen gaat. Schaduw De Schaduwstand maakt de foto s een beetje koel in de schaduw, daarom kunt je dan beter deze instelling gebruiken. 14 t Intespuugertje

17 Bewolkt Zelfde verhaal als bij Schaduw, spreekt voor zich wanneer je dit kunt gebruiken. Kunstlicht Deze voorinstelling kan gebruikt worden bij (gloei)lamplicht die je binnenshuis vaak tegenkomt. De Autostand zal hier met te warme, bijna oranje foto s komen. Fluorescerend Deze voorinstelling is bedoeld om te gebruiken bij TL-licht wat je tegenkomt in kantoren en ziekenhuizen bijvoorbeeld. Flits Deze voorstelling compenseert het ietwat koele licht wat uit de flitser komt. Custom Bij deze voorinstelling maak je een foto van de grijskaart en stel deze in als de witbalans. Hoe dit exact werkt verschilt per camera. Check daarvoor de handleiding. Dit is tevens de meest accurate manier om kleuren correct vast te leggen op een goedkope manier. Je hebt echter wel de tijd nodig om de witbalans in te stellen. Kleurtemperatuur Dit is een mogelijkheid voor de professionele fotograaf die gebruik maakt van een (dure) kleurtemperatuurmeter onder studiocondities. De bedoeling is dat je de kleurtemperatuur handmatig instelt. Deze waarde wordt aangeduid als Kelvin. Genoemd naar de man die deze schaal heeft bedacht. Bijvoorbeeld heeft zonlicht een temperatuur van ongeveer 5200K en lamplicht ongeveer 3200K. Een perfecte kleurenreproductie De laatste twee voorinstellingen uit het rijtje hierboven kunnen gebruikt worden voor de meest accurate witbalans. Maar eerst even iets over het fenomeen grijskaart. De grijskaart wordt gebruikt om te bepalen welke witbalans het meest geschikt is. Omdat een grijskaart gekleurd is met 18 procent grijs heeft deze kaart een neutrale tint. Het werkt door een beeldvullende (ongeveer) foto te maken van de grijskaart en dan dit instellen als witbalans op je camera. De camera ziet het verschil tussen het resultaat en de neutrale tint en bepaalt op basis daarvan de juiste balans. De reden dat een grijskaart wordt gebruikt en niet een witkaart zit in het feit dat elke kleur die overbelicht wordt, uiteindelijk wit wordt. En witbalans gaat over kleur en niet over helderheid. En omdat de grijsfoto gemaakt wordt onder dezelfde lichtomstandigheden als de rest van de foto s, weet de camera precies in hoeverre de navolgende foto s gecorrigeerd moeten worden. Methode voorkeur Gewoon altijd op de stand Auto. Prima wanneer je nog bezig bent de belichting onder de knie te krijgen. Ook goed wanneer je RAW fotografeert en later de witbalans aanpast. De verschillende voorinstellingen wisselend gebruiken, naar gelang de situatie is. In elk geval een stap in de goede richting, al zal de score zelden 100 procent correct zijn. t Intespuugertje 15

18 De Custom stand gebruiken. Dit is de populairste methode onder professionele fotografen, maar het vergt even tijd om dit proces onder de knie te krijgen èn je moet altijd met een grijskaart op pad. Een lichttemperatuurmeter gebruiken. Dit is meest accurate methode, maar ook zeer kostbaar, dus voor de meesten onder ons niet echt een optie. Fotograferen in RAW. Dit formaat is ongecomprimeerd en bevat nog alle beeldinformatie, waardoor diverse zaken achteraf aangepast kunnen worden, waaronder de witbalans. Het fotograferen in RAW zal het onderwerp uitmaken in de rubriek "Fotografie" van het volgend Intespuugertje. ISO Naast het correct instellen van de juiste WITBALANS is het kiezen van een juiste ISO-waarde even belangrijk. ISO waarde staat voor de lichtgevoeligheid van de film/beeldsensor. Als er veel licht is, kan je met een lage ISO waarde bv 100 of 200 ISO een scherpe foto verkrijgen. Als het juist donkerder is en er weinig omgevingslicht aanwezig is, heb je vaak een hogere ISO waarde nodig om toch een scherpe foto te krijgen (denk bijvoorbeeld aan 800 a 1600 ISO waarde). Het nadeel bij een hoge ISO waarde is dat er ruis optreedt naar mate je een steeds hogere ISO waarde kiest (zichtbaar vanaf ongeveer boven de 400 ISO). Ruis Als je een foto wilt laten afdrukken vanaf een A5, dan moet je niet hoger gaan dan 400 ISO. Dit omdat je dan de ruis zichtbaar gaat zien in de foto. Mocht je toch in het donker (of een omgeving met weinig licht) een foto willen maken met een ISO waarde niet hoger dan 400 ISO, dan is het aan te raden om een statief te gebruiken. Hierdoor zal er geen trilling ontstaan waardoor je geen onscherpe foto krijgt. Remote gebruiken Eigenlijk is het nog beter om je camera op een statief te zetten en de foto te maken met een remote (afstandsbediening). Je kunt hiervoor ook een kijkje nemen in de tiplijst onder het knopje remote. Hierdoor weet je 100% zeker dat er geen trillingen aanwezig zijn, want zelfs als je de ontspan knop indrukt ontstaat er al een trilling die je foto onscherp kan maken! t Intespuugertje Mocht je bijvoorbeeld in een kroeg of discotheek mensen willen fotograferen zonder statief, dan is het aan te raden om wel een hoge ISO waarde te nemen en de ruis die er dan optreedt voor lief te nemen (mits dit natuurlijk acceptabel is). Je kunt ook inflitsen met een externe flitser alleen moet je er dan wel op letten dat je flitscorrectie toepast en eventueel een bouncer (die gericht staat naar het plafon) om ervoor te zorgen dat alle mensen geen sneeuwmannetjes worden en je de omgevingssfeer behoudt. Let hier dus op!

19 Tips Even alles op een rijtje: Bij veel licht een lage ISO waarde, denk aan 100 of 200 ISO max. Bij weinig licht een hoge ISO waarde, maar er rekening mee houden dat er veel meer ruis op de foto aanwezig is door de hoge ISO waarde, denk aan 800 of 1600 ISO of dit verhelpen met een statief of externe flitser. Uiteraard is de laagst mogelijke ISO het beste. Fotografeer je uit de vrije hand? Wanneer je een statief gebruikt kun je de sluitersnelheid verlengen, waardoor de ISO laag kan blijven. Beweegt het onderwerp? Als je onderwerp absoluut niet beweegt, zoals bijvoorbeeld bij productfotografie en wanneer je een statief gebruikt kan de sluitersnelheid verlengd worden en de ISO laag blijven. Heb je een grote scherptediepte nodig? Als je die niet nodig hebt kun je overwegen om het diafragma wat te vergroten (lager f-getal) waardoor er meer licht op de sensor valt en de ISO laag kan blijven. Kun je gebruik maken van kunstlicht? Het gebruik van een flitser of een lamp kan meer licht op de sensor brengen waardoor de ISO omlaag kan. Kun je wat ruis gebruiken? Soms is een foto beter af met wat ruis. Sommigen houden daar juist van. In dat geval kun je de ISO juist omhoog gooien om juist ruis te verkrijgen. Wordt de foto nog vergroot? Wanneer de foto niet (ver)groot afgedrukt hoeft te worden zal een beetje ruis dan ook niet zichtbaar zijn. Ook hier is het dan geen probleem om de ISO wat te verhogen. Reeds 25 jaar IT specialist van de kust RETAIL Smartphones Tablets Notebooks Desktops Prin ng Netwerk Supplies Services BUSINESS actura e & oek houd so ware Cloud toepassing Hosted Exchange Security, firewall Microso Server 01 Onsite interven e & onderhoud IP Security Camera Nokia Lumia Office Mobile Apps Live Tiles, Games,... GPS stembegeleiding met wereld kaart Skydrive (cloud opslag/sync) & µsd kaart Smartphones uit stock leverbaar, ook HTC, Samsung, iphone, Exclusief voor Okeanos leden: Gra s trans er van uw tele oon contacten. /LingierComputers t Intespuugertje 17

20 Okeanos Souper 2012 Het jaarlijks Okeanos-souper ging door op 24 november 2012 in het restaurant-feestzaal t Schuttershof of kort weg gezegd bij Pascal. Het werd een spetterend evenement zowel voor de culinairen als voor de Fred Astair(s) en Ginger Rogers onder ons. 33 Okeanosers genoten van een uitstekend diner met bijhorend druivensap en/of gerstenat. Ondertussen kon men zijn geluk beproeven tijdens een tombola. Daarna was het tijd om op de tonen van disco Johnny de benen te strekken. Voor sommigen kende het woord spetterend een wel heel letterlijke betekenis. Frank kan er van meespreken. Veel moet er niet geschreven worden om de sfeer en de gebeurtenissen weer te geven. Foto s zeggen immers meer dan woorden. Chef Pascal en iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan de geslaagde avond..bedankt! Derek t Intespuugertje

21 t Intespuugertje 19

22 20 20 t Intespuugertje

23 t Intespuugertje 21

24 Clubactiviteit EHBO AED Onder de deskundige leiding van Michèle kon op dinsdag 18 december 2012 een demonstratie en initiatie bijgewoond worden met betrekking tot EHBO- en Reanimatietechnieken. De opkomst was aan de lage kant. Eigenlijk is dit jammer want als duiker en zij die regelmatig fungeren als wacht aan de kant zou dit een must moeten zijn. Slachtoffer van dienst was Annie, onze reanimatiepop. De diverse beademingsmethoden werden duidelijk geïllustreerd en geoefend. Verdere werd een demonstratie gegeven over het gebruik van een AED-toestel. De interesse in het toestel AED was bij mij gewekt en deed mij besluiten om wat opzoekingen te doen naar wat, hoe, wie, wanneer, enz Omschrijving Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken. Een AED is heel eenvoudig te bedienen. Iedereen kan binnen een paar uur leren reanimeren en omgaan met een AED. De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste hulp na een hartaanval, maar vervangt niet de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig om zuurstof toe te dienen en rond te sturen, anders raken de hersenen beschadigd. Ook om de tijd te overbruggen tot de AED er is, is reanimatie nodig. Een AED is een dus een hulpmiddel bij de reanimatie, het kan reanimatie in geen geval vervangen of overbodig maken. Categorieën In de wetgeving is er sprake van AED s van categorie 1 en 2. Categorie 1 Mag door iedereen gebruikt worden. Kan niet naar manuele modus omgeschakeld worden om zelf een schok te geven. Bevat geen scherm om het hartritme te volgen. 22 t Intespuugertje Categorie 2 Enkel gebruikt door medisch personeel. Wordt gebruikt in ziekenhuizen en ziekenwagens. In het straatbeeld Op een publieke plaats mogen alleen AED s van categorie 1 worden geplaatst. Alle bedrijven en gemeentelijke gebouwen en domeinen worden in het kader van deze wetgeving beschouwd als een openbare plaats. Zelfs een redderslokaal dat in principe ontoegankelijk is voor het publiek, is in het kader van deze wetgeving een publieke plaats. AED herkent u in België aan dit wettelijk verplicht pictogram: Wettelijke vereisten AED categorie 1 Registratie van de AED bij de FOD Volksgezondheid Sticker met registratienummer op kast en toestel volgens bepaald formaat AED-kast met genummerde verzegeling voorzien Op AED-kast: AED-pictogram en gegevens van de eigenaar In AED-kast: A4-geheugensteun voor het gebruik van de AED, geleverd door de FOD Volksgezondheid van zodra u uw toestel registreert

25 Vermelding op kast: Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont. Gelieve steeds het hulpcentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening te verwittigen via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van de AED.. Maandelijkse controle bijhouden in een register.. Alle gegevens die bij gebruik werden genoteerd jaarlijks doorgeven aan het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.. Op verzoek van de behandelende geneesheer de geregistreerde gegevens doorgeven. Kinderen De kans dat kinderen gedefibrilleerd moeten worden, is veel kleiner dan bij volwassenen. Meestal is een hartstilstand bij kinderen ook niet het gevolg van ventrikelfibrillatie. Voor kinderen zijn er speciale baby en kinderelektroden op de markt, en hebben sommige merken een speciale kindersleutel die echter niet bij alle toestellen geleverd worden. Indien deze speciale elektroden aanwezig zijn, gebruik je die. Meestal zijn er geen kinderelektroden en dan gebruik je de volwassenelektroden. AED s mogen sinds de nieuwe richtlijnen van 2010 ook gebruikt worden bij kinderen onder de 1 jaar. Defibrillatie - Ventrikelfibrillatie Defibrillatie is het toedienen van een elektrische stroomstoot (schok) bij ventrikelfibrillatie (levensbedreigende hartritmestoornissen). Zo kan het hart weer een normaal ritme krijgen. Ventrikelfibrillatie is het trillen van de hartkamers, het feit dat het hart in een chaotisch patroon trilt en niet meer ritmisch samentrekt. Dit is levensbedreigend, aangezien het hart geen bloed meer kan rondpompen en de zuurstofcirculatie stilvalt. Na ongeveer 4 tot 6 minuten zonder zuurstof lopen hersencellen onherstelbare schade op. Bij ongeveer de helft van de slachtoffers van een hartstilstand is er eigenlijk geen sprake van een échte stilstand van het hart, maar van deze ventrikelfibrillatie. Als het hart van een slachtoffer nog trilt, kan een elektrische schok de abnormale trilling nog corrigeren. Dit kan met een AED. Veiligheid Een AED is volkomen veilig. Het zal alleen defibrilleren als dat nodig blijkt uit de analyse van het hartritme. Iemand zomaar een stroomstoot toedienen kan dus niet. Het toestel geeft gesproken instructies. Het waarschuwt de hulpverlener dat hij of zij het slachtoffer niet mag aanraken tijdens de analyse. Ook tijdens het geven van de schok mag het slachtoffer niet aangeraakt worden. Wanneer dit wel gebeurt, zal de schok minder efficiënt zijn, maar dit heeft geen schadelijke gevolgen voor het slachtoffer of de hulpverlener. Verzekerd succes Succes is bij gebruik van een AED niet 100% verzekerd. Een AED zal alleen een elektrische schok toedienen als het hart fibrilleert, d.w.z. als de hartkamers chaotisch trillen. Niet alle hartritmestoornissen zijn gevoelig voor de elektrische schokken van een AED. Een AED alleen is bovendien niet voldoende om een slachtoffer te redden. Reanimeren blijft essentieel. Men moet beademen om het slachtoffer zuurstof toe te dienen en hartmassage toepassen om de zuurstof te vervoeren. Foute analyse Een AED maakt gebruik van complexe analysesystemen om het hartritme te interpreteren. Het percentage juiste analyses door een AED ligt hoger dan bij professionele hulpverleners: Het toestel beoordeelt in meer dan 95 % van de gevallen correct om te defibrilleren. Het toestel beoordeelt in meer dan 98 % van de gevallen correct om niet te defibrilleren. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme. Meerdere schokken toedienen Het hart reageert niet altijd voldoende op een eerste defibrillatie. Soms is het nodig om meerdere malen te defibrilleren. De AED zal na de eerste schok adviseren om twee minuten te reanimeren. t Intespuugertje 23

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglementering over defibrillatoren

Reglementering over defibrillatoren Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Reglementering over defibrillatoren Versie 23/05/07 Referenties : Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden

Nadere informatie

Wat is een AED? Hoe werkt een AED?

Wat is een AED? Hoe werkt een AED? Wat is een AED? Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert

Nadere informatie

AED: definitie. AED: levenskansen. Automatische externe defibrillator. AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010

AED: definitie. AED: levenskansen. Automatische externe defibrillator. AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010 Automatische externe defibrillator AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010 Als de ademhaling stilv alt, het hart stopt. AED: definitie AED: levenskansen De AED is een apparaat dat

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Witbalans Camera RAW Photoshop

Witbalans Camera RAW Photoshop Inhoud Camera RAW Photoshop Inleiding Kleur en kleurtemperatuur Definitie / Werking Instelmogelijkheden Instelling op camera activeren Camera RAW Photoshop 27 mei 2015 Kees van Gageldonk 2 Voorbeeld INLEIDING

Nadere informatie

Bij de meeste camera s is de keuze van de belichtingsregelingen met een zogenaamd programmakeuzewiel

Bij de meeste camera s is de keuze van de belichtingsregelingen met een zogenaamd programmakeuzewiel Belichtingsregelingen: Basisgebruik Bij de meeste camera s is de keuze van de belichtingsregelingen met een zogenaamd programmakeuzewiel I uitgevoerd. De uitleg over functies wordt in twee delen gebracht,

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

Witbalans. Waarom zou je je bezighouden met WB?

Witbalans. Waarom zou je je bezighouden met WB? Witbalans Wat is WB? Waarom zou je je bezighouden met WB? Wit licht bestaat niet, althans er is niet één unieke witte kleur. Maar de ogen (en vooral de hersenen) zijn minder kritisch wat kleur betreft

Nadere informatie

De diverse somsoorten bij Fysica

De diverse somsoorten bij Fysica De diverse somsoorten bij Fysica 1 liter zout water weegt 1,03 kilo 1 liter zoet water weegt 1,00 kilo 1 meter zout water levert 0,1 bar druk op 1 meter zoet water levert 0,097 bar druk op Belangrijk:

Nadere informatie

E-mail : deco.3000@skynet.be

E-mail : deco.3000@skynet.be december 2011 Restaurant 't Jagershof is dagelijks open van 11.30 tot 15u en van 18 tot 22u. Sluitingsdag: woensdag Feestzaal tot 200 personen De patroon aan het fornuis zal u er verwennen met streek-

Nadere informatie

Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl

Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl ! Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl!! Het maken van aquarium foto's Voor veel mensen met een aquarium komt er een tijd dat men er foto's van wil maken om het behaalde resultaat voor altijd vast

Nadere informatie

De diverse somsoorten bij Fysica

De diverse somsoorten bij Fysica De diverse somsoorten bij Fysica 1 liter zout water weegt 1,03 kilo 1 liter zoet water weegt 1,00 kilo 1 meter zout water levert 0,1 bar druk op 1 meter zoet water levert 0,097 bar druk op Belangrijk:

Nadere informatie

7 tips voor het fotograferen in een donkere kerk

7 tips voor het fotograferen in een donkere kerk 7 tips voor het fotograferen in een donkere kerk Elja Trum Als je foto's moet maken in een donkere kerk (bijvoorbeeld tijdens een huwelijk, doop of communie) is dat een uitdaging. Indirect flitsen kan

Nadere informatie

Grote voordelen van het fotograferen in RAW

Grote voordelen van het fotograferen in RAW Grote voordelen van het fotograferen in RAW 1. Je kunt de witbalans nog aanpassen Het is in een RAW converter heel gemakkelijk om, zonder kwaliteitsverlies, de witbalans, van je foto te corrigeren. Als

Nadere informatie

Welkom op deze Fotocursus

Welkom op deze Fotocursus Welkom op deze Fotocursus 1 DIGITALE FOTOCURSUS Fons Strijbosch www.footoos.nl fons@footoos.nl 0653 847682 2 LESONDERDELEN 3 LESONDERDELEN Camera techniek (instellingen) 3 LESONDERDELEN Camera techniek

Nadere informatie

Redders en zwembaden

Redders en zwembaden Redders en zwembaden 1. Definities Bader: Een bader is een persoon die zich in het water bevindt. Toezichthoudend persoon: in deze context een persoon die toezicht houdt op de baders, die alert is voor

Nadere informatie

Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO

Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO Basic Life Support & AED Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO Center for Urgent Medical Assistance Ruddershove

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding op een competentietest.

Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding op een competentietest. Deze presentatie is voor personen die in het bezit zijn van een reanimatie diploma. Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding

Nadere informatie

Hartstilstand. HartRidders. rea app. www.durf-redden.be. Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga

Hartstilstand. HartRidders. rea app. www.durf-redden.be. Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga Hartstilstand HartRidders rea app Acties Hart Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga www.durf-redden.be Van diegenen die een hartstilstand overleven, hebben 4 op 5 dit te danken

Nadere informatie

Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof

Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof Nieuwe richtlijnen sinds 2010 Kobe Van Herwegen 1* Instructeur Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof E-mail: kobe.vh@gmail.com GSM: 0474/81 49 20 2 3 Probleemstelling Volgorde Veiligheid Hartstilstand

Nadere informatie

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen :

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Belgische Cardiologische Liga Informatie- en uitwisselingsplatform rond cardiovasculaire aandoeningen in België voor de patiënten. BELGISCHE CARDIOLOGISCHE

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Productfotografie in je eigen thuisstudio

Productfotografie in je eigen thuisstudio Productfotografie in je eigen thuisstudio Kenneth Verburg De feestdagen zitten er weer aan te komen en dus vallen er wekelijks tientallen folders met aanbiedingen door de brievenbus waarin de laatste producten

Nadere informatie

1. Zorg voor je eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de omstaanders

1. Zorg voor je eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de omstaanders Aanbevelingen van de Belgische Reanimatieraad (BRC) voor Cardiopulmonaire Reanimatie en Automatische Externe Defibrillatie, uitgevoerd door de eerste hulpverleners ter plaatse opgeleid in de technieken

Nadere informatie

Nieuwsbrief duikonderricht: oktober 2016

Nieuwsbrief duikonderricht: oktober 2016 Lid van de Nederlandstalige liga voor onderwateronderzoek en sport (NELOS) Nieuwsbrief duikonderricht: oktober 2016 Zwembadtrainingen en zwembadopleidingen. Opleiding tot 1* duiker van 20 tot 21 uur: Jozef

Nadere informatie

De voordelen van de belichtingsregelingen onder creatief gebruik zijn in de meeste gevallen een juist belichte en creatievere foto.

De voordelen van de belichtingsregelingen onder creatief gebruik zijn in de meeste gevallen een juist belichte en creatievere foto. Belichtingsregelingen: Creatief gebruik Dit tweede deel, over het programmakeuzewiel, behandelt het creatief gebruik van belichtingsregelingen. Deze geavanceerde belichtingsregelingen zijn tegenwoordig

Nadere informatie

Opleiding Reanimatie + AED bediener

Opleiding Reanimatie + AED bediener 1 Opleiding Reanimatie + AED bediener Opleiding Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie LEERDOELEN Op het einde van deze cursus zal je: een bewusteloos slachtoffer kunnen evalueren een hartmassage

Nadere informatie

De meeste van onze camera s beschikken over de instelmogelijkheid: AUTO de camera past zelf de gevoeligheid aan 50-100 - 200 300 400 (iso)

De meeste van onze camera s beschikken over de instelmogelijkheid: AUTO de camera past zelf de gevoeligheid aan 50-100 - 200 300 400 (iso) Bij de analoge fotografie hadden we de gevoeligheid van de film die we dan aanpasten naargelang datgene dat we gingen fotograferen: veel licht versus weinig licht, binnenopnames zonder flits, zelfs het

Nadere informatie

Tips voor avondfotografie

Tips voor avondfotografie Tips voor avondfotografie digitalefotografietips.nl Veel fotografen bergen hun camera op na het vastleggen van een mooie zonsondergang. Maar eigenlijk begint het daarna pas, in ieder geval voor het onderwerp

Nadere informatie

Het fotograferen van een zonsondergang of. een foto maken met.

Het fotograferen van een zonsondergang of. een foto maken met. Het fotograferen van een zonsondergang of. een foto maken met. Het gaat niet om de zonsondergang! Niet te ver inzoomen! Kleurgebruik en bewolking Witbalans Indrukwekkende skylines Slow sync Extra aandachtspunten

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Photo Hobby Club Werken met de witbalans

Photo Hobby Club Werken met de witbalans Inleiding: Je kent het gevoel wel. Je denkt een mooie foto te hebben gemaakt, maar je bent niet tevreden over het uiteindelijke resultaat. Bijvoorbeeld, de kleuren op de foto vallen behoorlijk tegen en

Nadere informatie

Belichting. Bepaal je ISO-waarde altijd nadat je de diafragma en sluitertijd hebt bepaald.

Belichting. Bepaal je ISO-waarde altijd nadat je de diafragma en sluitertijd hebt bepaald. Belichting Sluitertijd 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 Diafragma 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 ISO ruis geen ruis 3200 1600 800 400 200 100 lichter donkerder Bepaal je ISO-waarde altijd nadat je de

Nadere informatie

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen :

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Belgische Cardiologische Liga Informatie- en uitwisselingsplatform rond cardiovasculaire aandoeningen in België voor de patiënten. BELGISCHE CARDIOLOGISCHE

Nadere informatie

De digitale LUTERATUUR

De digitale LUTERATUUR UITGAVE 9 JAARGANG 2 De digitale LUTERATUUR 20 oktober 2011 In dit nummer Van de redactie. Herfstvakantie jeugdopleidingen Trainingsgroep dinsdagavond rescue herhalingen De evenementenkalender Van de redactie.

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

Fotografietips - Vuurwerk

Fotografietips - Vuurwerk Fotografietips - Vuurwerk Jaap de Lang EXIF: ISO 200 f13 5,4sec (bulb) 1 Inleiding Vuurwerk. Met wat knallen en lichteffecten een spetterend geheel!! Op fotografietips komen regelmatig foto s van vuurwerk

Nadere informatie

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u hartmassage en

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

FAQ HULPVERLENING DUIKEN

FAQ HULPVERLENING DUIKEN FAQ HULPVERLENING DUIKEN Inhoud Hulverlening duiken?... 2 Cursus BLS?... 2 Cursus WOUNDCARE?... 3 Cursus OIGEN PROVIDER?... 3 Cursus RESCUE DIVER?... 4 Vrijstellingen voor de cursus?... 4 Waar kan ik cursussen

Nadere informatie

Wat is een acute hartritme stoornis?

Wat is een acute hartritme stoornis? AED bij de Terriërs Wat is een acute hartritme stoornis? Normale hartactie Acute hartritme stoornis: Chaotisch ritme (ventrikel fibrilleren) Probleem: Het hart pompt niet meer effectief, slachtoffer zakt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SCUBA DIVING TEAM OOSTENDE vzw

Huishoudelijk reglement SCUBA DIVING TEAM OOSTENDE vzw Huishoudelijk reglement SCUBA DIVING TEAM OOSTENDE vzw HOOFDSTUK I: LEDEN EN KADER... 1 HOOFDSTUK II: DE RAAD VAN BESTUUR... 3 HOOFDSTUK III: DE TRAINERSCOMMISSIE... 3 HOOFDSTUK IV: DE LESGEVERS... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 20-01-15 20:03 Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Diafragma, hoe werkt het

Diafragma, hoe werkt het Diafragma, hoe werkt het DOOR KENNETH VERBURG IN BASISCURSUS - 172 REACTIES Onderdeel van de serie 1. Basiskennis Starten met een spiegelreflexcamera Diafragma, hoe werkt het De beste sluitertijd kiezen

Nadere informatie

Witbalans. Inleiding. Kleurtemperatuur

Witbalans. Inleiding. Kleurtemperatuur Inleiding Wanneer we fotograferen, maken we gebruik van licht. Dit kunnen lichtomstandigheden zijn, die we zelf volledig onder controle hebben. Denk hierbij aan een fotostudio, waarbij we zelf de hand

Nadere informatie

Straatfotografie. Op jacht naar alledaagse maar bijzondere taferelen en mensen.

Straatfotografie.  Op jacht naar alledaagse maar bijzondere taferelen en mensen. Straatfotografie www.welmanstudio.nl Op jacht naar alledaagse maar bijzondere taferelen en mensen. welmanstudio cursussen en workshops fotografie, photoshop en fotoreizen www.welmanstudio.nl Thema kiezen!2

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de witbalans

Alles wat je moet weten over de witbalans Bron: Shoot - (de linken in onderstaande tekst werken) Alles wat je moet weten over de witbalans door Erik Derycke, 29 april 2013 Op je camera staat een witbalansregeling. Waar dient die voor, en hoe zorg

Nadere informatie

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Reanimatie bij Kinderen David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Doel van deze avond Herkennen van ademhalings en/of hartstilstand Tijdig hulp roepen Starten met Basic Life Support Hartmassage

Nadere informatie

AED. Life, stay alive and kicking

AED. Life, stay alive and kicking AED Life, stay alive and kicking Wat is een AED? Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

Nadere informatie

Algemene informatie :

Algemene informatie : Algemene informatie : Datum: Uur briefing :. Noodnummers GSM : 112 Caisson UZ Antwerpen :+323 8213 055 Plaats :.. Uur te water: Duikschoolleider : +32 477 501 842 GPS positie :. DAN-Belgie : 0800-12382

Nadere informatie

Het is de bedoeling om gedurende de lange sluitertijd de lichtbron zelf ter hand te nemen.

Het is de bedoeling om gedurende de lange sluitertijd de lichtbron zelf ter hand te nemen. Inleiding wil zeggen schilderen met licht. Iedereen kent wel de lichtstrepen die ontstaan wanneer je met lange sluitertijd het verkeer fotografeert wanneer het donker is. Ook dit is een vorm van lightpainting

Nadere informatie

fotografie Aquarium Er E n r ö ö Dob Do ro r n o yi 23-1-2014 1

fotografie Aquarium Er E n r ö ö Dob Do ro r n o yi 23-1-2014 1 Aquarium fotografie Ernö Dobronyi 23-1-2014 1 Onderwerpen Hardware Welke camera Welke objectief Welke flitser Welke hulpmiddelen De theorie Beeldvorming Witbalans Reflectie Compositie Pauze De praktijk

Nadere informatie

Wet Wheels: Duiken voor en met personen met een handicap

Wet Wheels: Duiken voor en met personen met een handicap Wet Wheels: Duiken voor en met personen met een handicap http://wiki.nelos.be/ http://wiki.nelos.be/index.php/commissie_duikers_met_een_handicap VOORWAARDEN BEGINNENDE WW er - Lid Nelos club - Minimum

Nadere informatie

Open Water Diver. Voorkomen en behandelen van problemen

Open Water Diver. Voorkomen en behandelen van problemen Open Water Diver Voorkomen en behandelen van problemen VOORKOMEN EN BEHANDELEN VAN PROBLEMEN Inleiding Redding aan de oppervlakte Herkennen van problemen Helpen van een andere duiker Probleem behandeling

Nadere informatie

Klankbordraad 13 februari 2007

Klankbordraad 13 februari 2007 Klankbordraad 13 februari 2007 Verslag: Klankbordraad Electrabel Kerncentrale Doel Datum: 13 februari 2007 Dienst: Externe Communicatie Aanwezig:, André Verté, Guus Scherbeijn, Michel De Spiegeleer, Marc

Nadere informatie

12. 1. Aed met z'n twee

12. 1. Aed met z'n twee Aed met z'n twee 12. 1. Als er iemand is gestart met de reanimatie en er komt een AED bediener met een AED aan, blijf dan reanimeren. Een helper ontkleed de borstkas en instaleert de AED De ander gaat

Nadere informatie

oplossen. Door meerdere belichtingen te maken en ze samen te voegen in Photoshop vergroot je de dynamiek in je foto.

oplossen. Door meerdere belichtingen te maken en ze samen te voegen in Photoshop vergroot je de dynamiek in je foto. Een DRI maken: Hoofdstuk 1: Wat is een DRI DRI staat voor dynamic range increase en is een techniek om meer dynamiek in je foto aan te brengen. Een normale foto rechtstreek uit je (digitale of analoge)

Nadere informatie

SIGMA Vorderingsboek

SIGMA Vorderingsboek VORDERINGSBOEK Automatisch Externe Defibrillator Pagina 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Persoonlijke gegevens... 4 Deelnemingsvoorwaarden... 5 Homologatievoorwaarden... 5 Organisatie specialty Hulpverlening

Nadere informatie

Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport.

Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport. Duiken Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport. De Geschiedenis Het begon allemaal dat mensen

Nadere informatie

Basisbegrippen in de fotografie

Basisbegrippen in de fotografie Basisbegrippen in de fotografie Met betrekking tot belichting Aanleiding: De aanleiding voor het houden van deze presentatie zijn de verzoeken die gedaan zijn tijdens de introductie op de eerste clubdag

Nadere informatie

Cursus Fotografie Les 2. Nu aan de slag

Cursus Fotografie Les 2. Nu aan de slag Cursus Fotografie Les 2 Nu aan de slag 1 Wat hebben we ook al weer gedaan... Verschillende standen Witbalans Grootst mogelijk? 2 Opdracht van de vorige keer Invullen vragenlijst 5 foto s maken met verschillende

Nadere informatie

Het gebruik van filters bij landschapsfotografie. Myriam Vos

Het gebruik van filters bij landschapsfotografie. Myriam Vos Het gebruik van filters bij landschapsfotografie Waarom zijn er filters nodig? Het dynamisch bereik van een camera is de verhouding van het felste licht tot het zwakste licht dat nog kan worden waargenomen.

Nadere informatie

HULPVERLENING DUIKEN CURSUS AED. (Automatische Externe Defibrillator)

HULPVERLENING DUIKEN CURSUS AED. (Automatische Externe Defibrillator) HULPVERLENING DUIKEN CURSUS AED (Automatische Externe Defibrillator) Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Is een AED nuttig?... 4 3. Wetgeving... 4 4. Elektrische schok om een normaal hartritme te krijgen?... 5

Nadere informatie

Het belangrijkste aspect in de portretfotografie is "LICHT". En... om tot een goed resultaat te komen, gaan we dit licht ook gebruiken.

Het belangrijkste aspect in de portretfotografie is LICHT. En... om tot een goed resultaat te komen, gaan we dit licht ook gebruiken. Het doel van deze opdracht is kwalitatief betere portretten te kunnen maken. Niet in een studio want de meesten hebben niet genoeg ruimte of de kennis om er een op te zetten. We werken met eenvoudige middelen

Nadere informatie

BETER FOTOGRAFEREN Sluitertijden

BETER FOTOGRAFEREN Sluitertijden BETER FOTOGRAFEREN Sluitertijden Heeft u wel eens problemen met het vinden van de juiste sluitertijd? Dan kan dit artikel u mogelijk verder helpen. Sommige situaties vereisen nu eenmaal dat u een bepaalde

Nadere informatie

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u borstcompressies en beademing

Nadere informatie

Cursus Duiker Hulpverlener (ook voor niet-duikers!)

Cursus Duiker Hulpverlener (ook voor niet-duikers!) Nieuwsbrief 3 2014 Cursus Duiker Hulpverlener (ook voor niet-duikers!) Locatie: Cultureel Centrum, De Werf, Molenstraat, 9300 Aalst (zie www.ovos.be). Aanvang: De lessen starten telkens om 20.00 uur (tot

Nadere informatie

Belichtingsregelingen: Introductie

Belichtingsregelingen: Introductie Belichtingsregelingen: Introductie In een aantal afleveringen worden de meest toegepaste belichtingregelingen bij digitale camera s behandeld. De afleveringen sluiten aan op de presentaties Basiskennis

Nadere informatie

Theoriekennis NELOS 2012

Theoriekennis NELOS 2012 egrippen: WE (weten), KE (kennen), TO (kunnen toepassen), IN (integreren - geïntegreerd hebben) en INF (informatief). 1-stersduiker 2-stersduiker 3-stersduiker Decompressietechnieken Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

FOTO- OPDRACHT 7. NatGeoFoto

FOTO- OPDRACHT 7. NatGeoFoto NatGeoFoto LANDSCHAPSFOTOGRAFIE FOTO- OPDRACHT 7 LANDSCHAPSFOTOGRAFIE is een van de populairste genres van de fotografie. Het lijkt makkelijk: er ontrolt zich een mooi landschap voor je ogen en je maakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief TDA. Editie 2013

Nieuwsbrief TDA. Editie 2013 Nieuwsbrief TDA Editie 2013 Beste duikers, ja ik weet het, het is even geleden dat jullie van mij nog eens een nieuwsbrief in jullie mailbox hebben gekregen, maar ik beloof jullie voor 2014 dat het er

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie. Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS

15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie. Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS 15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS 1 BLS 2015 Guidelines ACHTERGRONDINFORMATIE - Plots cardiaal arrest in Europa: 350.000-700.000 hartstilstanden

Nadere informatie

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig door vóór het gebruik van het apparaat. De informatie in dit document behoort

Nadere informatie

Macro fotografie De eerste is de scherpstelafstand van de lens De tweede belangrijke waarde is de reproductiefactor

Macro fotografie De eerste is de scherpstelafstand van de lens De tweede belangrijke waarde is de reproductiefactor Macro fotografie is volgens velen één van de moeilijkst uit te voeren vormen van fotografie doordat je zo dicht op je onderwerp zit en dat je diafragma ver open is je slechts enkele millimeters hebt om

Nadere informatie

Verschillende lenzen, verschillende toepassingen.

Verschillende lenzen, verschillende toepassingen. Verschillende lenzen, verschillende toepassingen. Hallo en wederom welkom bij mijn zesde blog. Deze keer wil ik het graag hebben over verschillende lenzen en hun toepassing. Ik krijg vaak de vraag: welke

Nadere informatie

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Mijn naam is: Rob Philips BIJ DEZE INFORMATIE OVER HET BELANG VAN REANIMATIE 1 Reanimatie, wat verstaat men daaronder Om met de deur in huis te vallen Wat verstaat

Nadere informatie

1. WANNEER ELKE SECONDE TELT

1. WANNEER ELKE SECONDE TELT 1. WANNEER ELKE SECONDE TELT Basale reanimatie: beademing en hartmassage bij baby s en kinderen volgens de Richtlijnen 2006 van de Nederlandse Reanimatie Raad, de NRR 2. DE NORMALE SITUATIE Longen en ademhaling

Nadere informatie

Ik wil nadenken over reanimatie

Ik wil nadenken over reanimatie Ik wil nadenken over reanimatie Samenvatting Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans op een hartstilstand. Het is belangrijk dat familie en hulpverleners weten of ze u dan wel of niet moeten reanimeren.

Nadere informatie

september / oktober 2014

september / oktober 2014 september / oktober 2014 Foto s van de maand Hein Valk Michel Lucas De voorzetter Geen Stijl Al jaren probeer ik voornamelijk plezier te hebben in fotografie, zonder me om een eigen stijl te bekommeren.

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Nachtfotografie. de nacht geeft haar geheimen prijs. G. van Koppen

Nachtfotografie. de nacht geeft haar geheimen prijs. G. van Koppen Nachtfotografie de nacht geeft haar geheimen prijs G. van Koppen Nachtfotografie? Bij nachtfotografie wordt het onderwerp niet door direct zonlicht verlicht. Het tijdstip is vanaf het moment dat de zon

Nadere informatie

FOTOGRAFEREN MET JE SMARTPHONE

FOTOGRAFEREN MET JE SMARTPHONE De afgelopen jaren is de smartphone steeds belangrijker geworden. Bellen is bijna bijzaak: we Whatsappen, Instagrammen, Twitteren en zijn bijna de hele dag online. Het schijnt zelfs zo te zijn dat we vaker

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

Gevorderd Nitrox Duiker Oefeningen Fysica

Gevorderd Nitrox Duiker Oefeningen Fysica Drukberekening p = F/A 1pa = 1N/1m² 1bar = 100,000Pa of 1,000hPa Een lichaam heeft 1,5m² oppervlakte. Je duikt 40m diep. Welke kracht wordt op je lichaam uitgeoefend? Oplossing 9,8N wordt afgerond naar

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE

CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE Inhoud CPR standaardschema: start hartmassage CPR uitzonderingsschema: start beademing Bewusteloos en normale ademhaling: stabiele zijligging De keten van overleven Herkennen

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator Basale Reanimatie voor Hulpverleners Cardiopulmonale Reanimatie met de Automatische Externe Defibrillator Leerdoelen Op het einde van deze cursus zal U in staat zijn: een bewusteloos slachtoffer te evalueren

Nadere informatie

Peter Suijker Workshop flitsen, reflectieschermen en witbalans

Peter Suijker Workshop flitsen, reflectieschermen en witbalans Peter Suijker 2010 Workshop flitsen, reflectieschermen en witbalans Deze kleine workshop heb ik gemaakt voor de EOS dag 12 juni 2010 en geeft een beknopte uitleg over het gebruik van een opzetflitser,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie