Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie"

Transcriptie

1 Informatie voor patiënten Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie

2 Waarom krijgt u deze brochure? U krijgt deze brochure van de Nederlandse Transplantatie Stichting, kortweg NTS. De NTS verleent diensten aan Nederlandse transplantatiecentra en ziekenhuizen en informeert het publiek in Nederland over orgaan- en weefseldonatie. Het doel is het aantal orgaan- en weefseltransplantaties te verhogen en daarnaast de resultaten van transplantaties te verbeteren. De NTS zorgt voor een zo goed mogelijk gebruik van het potentiële donoraanbod voor patiënten die wachten op een donororgaan en/ of donorweefsel. In deze brochure vindt u informatie over de wachtlijstprocedure voor de transplantatie van een orgaan van een overleden donor (postmortale orgaandonor). In deze brochure staat geen informatie over het ontvangen van een nier of een deel van een lever van een levende donor. Als u daarover meer wilt weten, kunt u kijken op de website Ook uw arts kan u daar meer over vertellen. Informatie over de wachtlijst U heeft deze brochure ontvangen, omdat u op de wachtlijst staat voor een orgaantransplantatie of mogelijk op de wachtlijst komt. Het is logisch dat u meer wilt weten, bijvoorbeeld over de wachttijd en de toewijzing van donororganen. In deze brochure proberen we u daarover zo goed mogelijk te informeren. Vragen over uw persoonlijke situatie kunt u het beste stellen aan uw arts. Plaatsing op de wachtlijst Of u in aanmerking wilt en kunt komen voor een orgaantransplantatie, bespreekt u met uw behandelend arts. Wilt u dit en denkt uw arts dat dit mogelijk is, dan verwijst uw arts u door naar een transplantatiecentrum. Dit is een universitair medisch

3 centrum dat transplantaties uitvoert. De normen voor plaatsing op de wachtlijst gelden voor heel Nederland; het maakt dus niet uit naar welk transplantatiecentrum u wordt doorverwezen. De arts van het transplantatiecentrum stelt vast of u in aanmerking komt voor een transplantatie. Deze arts is ook degene die u aanmeldt voor de wachtlijst. Voordat de registratie plaatsvindt, is er een aantal onderzoeken nodig. Enerzijds zijn deze nodig om een volledige registratie te doen (zie onder Aanmelding voor de wachtlijst ) en anderzijds om na te gaan of er gezondheidsrisico s zijn voor de transplantatie. NTS en Eurotransplant Volgens de Wet op de orgaandonatie is de NTS verantwoordelijk voor de toewijzing van donororganen. Het toewijzen van organen aan patiënten op de wachtlijst heeft de NTS belegd bij Eurotransplant. Dit is een dienstverlenende organisatie voor samenwerkende transplantatiecentra, laboratoria en donorziekenhuizen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Hongarije. Door de internationale samenwerking en uitwisseling is de kans op een goede match tussen ontvanger en donororgaan groter. Als er in het land van herkomst van de donor geen geschikte ontvanger op de wachtlijst staat, kunnen de organen in andere landen toch gebruikt worden voor transplantatie. Ook is de internationale toewijzing van organen van levensbelang voor mensen met een hoge urgentie, zoals kinderen, mensen met acuut orgaanfalen of patiënten met een gecompliceerde medische voorgeschiedenis. Aanmelding voor de wachtlijst De arts van het transplantatiecentrum meldt u aan voor de internationale wachtlijst bij Eurotransplant. Bij de aanmelding legt Eurotransplant een aantal gegevens van u vast: uw naam en adres; uw geboortedatum; uw geslacht; verzekeringsgegevens; het orgaan waarvoor u op de wachtlijst wilt komen; transplantatiecentrum;

4 Ook worden medische gegevens van u opgenomen, zoals uw diagnose, uw bloedgroep en uw weefseltypering. Dit laatste houdt in dat er bepaalde kenmerken van lichaamscellen (antigenen) worden vastgelegd. Hiermee kan een betere match met een donor worden gezocht. Zo wordt de kans op afstoting van het donororgaan zo veel mogelijk beperkt. Registratienummer van Eurotransplant en donorprofiel De wachttijd Niet-actief op de wachtlijst Als uw gegevens in het computerbestand zijn ingevoerd, staat u op de wachtlijst en krijgt u een registratienummer. Dit wordt schriftelijk doorgegeven aan uw arts. Ook wordt uw donorprofiel aangemaakt. Dit geeft weer waaraan een voor u geschikte donor moet voldoen, zoals de leeftijd en de medische toestand van de donor tijdens zijn leven. De wachttijd gaat in zodra Eurotransplant al uw persoonlijke en medische gegevens heeft ingevoerd. Hoe lang u moet wachten op een transplantatie is niet te voorspellen. Een aantal factoren spelen mee: het aantal mensen op de wachtlijst; de match van een beschikbaar orgaan met uw lichamelijke kenmerken; het orgaan dat u nodig hebt. In de periode dat u op de wachtlijst staat, kan het gebeuren dat u een infectie krijgt of dat er een andere complicatie ontstaat. Dan onderzoeken uw behandelend arts en de arts van het transplantatiecentrum of u de zware transplantatie nog aankunt. Is dat niet het geval, dan kunnen zij u tijdelijk als niet-transplantabel aanmerken. Dan staat u niet-actief op de wachtlijst. Zodra uw arts doorgeeft dat u weer geschikt bent voor transplantatie, komt u weer actief op de wachtlijst. Ook als u door andere omstandigheden niet getransplanteerd kunt of wilt worden, kan uw arts u tijdelijk als niet-transplantabel laten registreren.

5 Matching Wanneer Eurotransplant de melding krijgt dat er een orgaandonor is, dan gaat het centrum onmiddellijk op zoek naar geschikte ontvangers voor de beschikbare organen. Dit heet de matching. In het centrum van Eurotransplant gebeurt dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Eurotransplant zet alle (medische) gegevens van de donor in een computerprogramma. Dit programma vergelijkt de gegevens van de donor en de beschikbare organen met de gegevens van alle actieve wachtenden. Als de donor aansluit bij uw donorprofiel en als u actief op de Op de wachtlijst staan geeft mij perspectief op een gezonder leven, maar levert ook een achtbaan aan spanning en emoties: van hoop tot wanhoop, angst, geloof, teleurstelling en verwachtingen. Uit zelfbescherming proberen we ons zo min mogelijk met de wachtlijst bezig te houden. (Jeroen staat op de wachtlijst voor een lever) Vaak zit ik in een spagaat. Ondanks dat het slechter gaat met Jeroen, is het belangrijk dat ik mijn eigen dingen blijf doen. Verstandelijk kan ik die keuze maken maar mijn gevoel staat daar soms haaks op. De emotionele belasting vind ik heftig. Praktisch valt het allemaal wel te regelen, maar je weet niet wanneer - en welke - emoties toeslaan. (Mascha is de partner van Jeroen)

6 wachtlijst staat, komt u op de matchlijst voor het orgaan. Dit is een lijst van mensen op de wachtlijst die in aanmerking komen voor dat specifieke orgaan. Voor ieder beschikbaar orgaan van de donor wordt een aparte matchlijst aangemaakt. De volgorde van wachtenden op de matchlijst wordt bepaald door verschillende factoren. Die verschillen per orgaan. In de bijlage bij deze brochure staan de maatstaven voor het orgaan (of de organen) waarvoor u op de wachtlijst staat. Medische en praktische criteria voor toewijzing Een orgaan mag aan een patiënt op de wachtlijst worden toegewezen op basis van bepaalde medische criteria. Die zijn vastgelegd in de Wet op de orgaandonatie en in de allocatierichtlijnen van Eurotransplant. Deze criteria zijn: de overeenkomst in bloedgroep tussen de donor en de ontvanger; de overeenkomst in weefselkenmerken tussen de donor en de ontvanger (vooral bij een niertransplantatie); de overeenkomst in lengte en gewicht van de donor en de ontvanger (bij de transplantatie van hart, longen en lever); de medische urgentie van de ontvanger. Afstand, beschikbare tijd en mogelijkheden voor transplantatie kunnen ook een rol spelen. Vitale organen zijn buiten het lichaam namelijk niet lang houdbaar. Om te voorkomen dat geschikte donororganen verloren gaan, tellen ook die praktische zaken mee. Toewijzing van een orgaan Komt u voor het orgaan in aanmerking, dan neemt Eurotransplant direct contact op met de arts van uw transplantatiecentrum. De arts in het transplantatiecentrum bekijkt alle gegevens van de donor zorgvuldig en beoordeelt of het orgaan medisch gezien voor u geschikt is. Op basis daarvan beslist de arts om het orgaan wel of niet voor u te accepteren. Als uw arts het orgaan accepteert, moet u zo snel mogelijk naar het transplantatieziekenhuis reizen om voorbereid te worden op de operatie. Zorg er daarom voor dat u altijd bereikbaar bent zolang u actief op de wachtlijst staat. Accepteert uw arts het orgaan niet omdat het niet geschikt voor u is, dan biedt Eurotransplant het orgaan aan de volgende wachtende op de matchlijst aan.

7 Ik sta nu een jaar op de wachtlijst. Ik vind rust bij de gedachte dat het leven komt zoals het komt. Ik probeer zoveel mogelijk dingen te doen waar ik blij van word. Ik leef mijn leven. Aangepast met continue zuurstof, traplift, elektrische fiets en elektrische step. (Sandra staat op de wachtlijst voor longen) Transport en onderzoek Het donororgaan wordt na de uitname zo snel mogelijk naar uw transplantatiecentrum gebracht. Als het nodig is, gebeurt dat met een spoedtransport over de weg, per helikopter of met het vliegtuig. Na aankomst van het orgaan is nog niet zeker of de transplantatie door kan gaan. Zelfs als u al in het ziekenhuis bent, kan die nog afgezegd worden. Bijvoorbeeld als u medisch gezien de operatie niet aan zou kunnen, of als de kwaliteit van het orgaan na transport niet voldoende blijkt te zijn, of als uit het voorbereidende onderzoek blijkt dat het risico op afstoting van het orgaan te groot is. Dit risico wordt bepaald met de kruisproef. Hierbij wordt gekeken of het bloed van de donor past bij uw bloed en of u afweerstoffen zou aanmaken tegen het donororgaan. Deze proef neemt enkele uren in beslag. Als er geen problemen te verwachten zijn en de kwaliteit van het orgaan goed is, kan de transplantatie plaatsvinden. Meerdere organen Komt u in aanmerking voor meerdere organen (bijvoorbeeld longen en lever of lever en nier), dan vindt de toewijzing plaats volgens een vastgestelde volgorde. De toewijzing van de organen wordt gedaan via het orgaan dat als eerste aangeboden wordt. De volgorde is: 1. hart 2. longen 3. lever 4. dunne darm 5. alvleesklier 6. nieren

8 Na transplantatie Na de transplantatie moet u nog regelmatig op controle komen in het transplantatieziekenhuis. Uw arts onderzoekt u dan om te zien of de transplantatie geslaagd is. Een deel van de onderzoeksgegevens, de zogenaamde follow-upgegevens, geeft uw arts door aan de NTS en Eurotransplant als u daarvoor toestemming geeft. Om de resultaten van transplantaties te verbeteren, worden er onderzoeken gedaan naar de gegevens van alle transplantaties en van de controles na de transplantaties. Uw arts in het transplantatiecentrum kan u meer vertellen over de verwerking van uw gegevens. Bescherming persoonsgegevens De registraties van uw gegevens voor de wachtlijst en de follow-up van transplantaties voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie Als u nog vragen heeft over de wachtlijstprocedure kunt u contact opnemen met de betrokken arts. Bij onderstaande organisaties en websites vindt u meer algemene informatie. Websites Transplantatiecentra Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS): Eurotransplant International Foundation: In Nederland mogen alleen universitaire medisch centra orgaantransplantaties uitvoeren. Een overzicht van alle transplantatiecentra in Nederland en de transplantaties die ze uitvoeren vindt u op

9 Patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen De Hart & Vaatgroep Hartstichting Longfibrose patiëntenvereniging Longfonds Maag Lever Darm Stichting Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Nederlandse Leverpatiënten Vereniging Nierpatiëntenvereniging Nederland Nierstichting Stichting PHA Nederland (Pulmonale hypertensie) Stichting Sport en Transplantatie Vereniging Harten Twee (hart- en/of longgetransplanteerden)

10 Notities

11 Bijlagen Bij deze brochure horen bijlagen met informatie specifiek over het orgaan waarvoor u op de wachtlijst staat. De actuele versie vindt u op: > folders en brochures

12 Colofon Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met Eurotransplant International Foundation. De inhoud van deze brochure is met grote zorg samengesteld. U kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen. Nederlandse Transplantatie Stichting Postbus CH Leiden tel: (lokaal tarief) bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur transplantatiestichting.nl Mei 2014

> Orgaan- en weefseldonatie na het vaststellen van de hersendood

> Orgaan- en weefseldonatie na het vaststellen van de hersendood www.azstlucas.be > Orgaan- en weefseldonatie na het vaststellen van de hersendood Informatie voor nabestaanden Voorwoord Wanneer u geconfronteerd wordt met orgaandonatie, wil dat zeggen dat u een familielid,

Nadere informatie

Wanneer komt u in aanmerking voor niertransplantatie

Wanneer komt u in aanmerking voor niertransplantatie Deze brochure is bedoeld voor mensen die nadenken over niertransplantatie en zich afvragen of ze in aanmerking kunnen komen voor het ontvangen van een nier. Niertransplantatie is mogelijk in alle academische

Nadere informatie

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Donoren zijn van levensbelang Donororganen en donorweefsels zijn nodig om ernstig

Nadere informatie

TOEWIJZING VAN POSTMORTALE DONORNIEREN: Hoe gaat dat?

TOEWIJZING VAN POSTMORTALE DONORNIEREN: Hoe gaat dat? TOEWIJZING VAN POSTMORTALE DONORNIEREN: Hoe gaat dat? brochure donornieren 1 Colofon December 2005 Deze brochure is een uitgave van de Nierpatiënten Vereniging Nederland Tekst: Arjen Rienks Eindredactie:

Nadere informatie

Postmortale niertransplantatie

Postmortale niertransplantatie Postmortale niertransplantatie Uw behandelend arts heeft verteld dat u in aanmerking kan komen voor niertransplantatie. Voordat het zover is, zijn een aantal onderzoeken en eventueel ingrepen nodig. Deze

Nadere informatie

ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE na het vaststellen van de hersendood

ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE na het vaststellen van de hersendood ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE na het vaststellen van de hersendood ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE na het vaststellen van de hersendood Informatie voor nabestaanden Voorwoord Wanneer u geconfronteerd wordt met orgaandonatie,

Nadere informatie

Orgaan- en weefseldonatie DCD III, donor na circulatiestilstand. Brochure voor nabestaanden

Orgaan- en weefseldonatie DCD III, donor na circulatiestilstand. Brochure voor nabestaanden Orgaan- en weefseldonatie DCD III, donor na circulatiestilstand Brochure voor nabestaanden 2 Orgaan- en weefseldonatie Voorwoord Donatie van organen en weefsels is voor nabestaanden vaak een ingrijpende

Nadere informatie

Meer weten? Ga naar www.donorvoorlichting.nl.

Meer weten? Ga naar www.donorvoorlichting.nl. Vraag 1 Wat is doneren? Doneren betekent geven of schenken. Iemand die orgaan- of weefseldonor is, geeft na zijn dood zijn organen of weefsels weg voor transplantatie. Dit heet donatie. Bekijk het filmfragment

Nadere informatie

Niertransplantatie Radboud universitair medisch centrum

Niertransplantatie Radboud universitair medisch centrum Niertransplantatie Deze folder is bedoeld voor iedereen die in de toekomst mogelijk een niertransplantatie krijgt, en voor hun naasten. U kunt deze folder gebruiken ter aanvulling op en ondersteuning

Nadere informatie

Levende donorniertransplantatie

Levende donorniertransplantatie Levende donorniertransplantatie Niertransplantatie met de nier van een levend(e) familielid of van een niet-verwante donor. Uw behandelend arts heeft verteld dat u in aanmerking kan komen voor niertransplantatie.

Nadere informatie

ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE na circulatoir overlijden

ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE na circulatoir overlijden ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE na circulatoir overlijden ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE na circulatoir overlijden Informatie voor nabestaanden Voorwoord Wanneer u geconfronteerd wordt met orgaandonatie, wil dat

Nadere informatie

Orgaandonatie Geven om verder leven

Orgaandonatie Geven om verder leven HHZH_INF_087.03(0315) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.be Patiënteninformatie Orgaandonatie Geven om verder leven Voorwoord Wanneer u geconfronteerd

Nadere informatie

Inhoud. Voorbereiding op de transplantatie De wachtlijst De oproep Hoe gebeurt een transplantatie?... 8

Inhoud. Voorbereiding op de transplantatie De wachtlijst De oproep Hoe gebeurt een transplantatie?... 8 Inhoud Voorbereiding op de transplantatie... 5 De wachtlijst... 7 De oproep... 7 Hoe gebeurt een transplantatie?... 8 Waar gebeurt een transplantatie?... 9 Wat merk ik ervan?... 9 Welke medicatie moet

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN. Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl.

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN. Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl. INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Orgaandonatie Waarom krijgt u deze brochure? Iemand in uw naaste omgeving is overleden

Nadere informatie

Orgaandonatie. Informatie voor nabestaanden

Orgaandonatie. Informatie voor nabestaanden Orgaandonatie Informatie voor nabestaanden 2 - Orgaandonatie Waarom u deze brochure krijgt Iemand in uw naaste omgeving is overleden en kan organen doneren. De kans is groot dat u nu voor het eerst te

Nadere informatie

BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE

BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE 26-11-2011 1 Stand van zaken: enkele cijfers In totaal in Nederland ± 61.500 mensen met een nieraandoening Waarvan 15.500 mensen met nierfunctievervangende therapie hiervan

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl. Orgaandonatie

Informatie voor nabestaanden. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl. Orgaandonatie Informatie voor nabestaanden Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl Orgaandonatie Waarom krijgt u deze brochure? Iemand in uw naaste omgeving kan orgaandonor worden na het

Nadere informatie

ORGAANDONATIE: JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN

ORGAANDONATIE: JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN ORGAANDONATIE: JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN auteur: Gerda Van Beeumen 1. Inleiding Orgaantransplantatie is over de laatste 40 jaar geëvolueerd vanuit een experimentele fase naar een algemeen

Nadere informatie

Orgaan- en weefseldonatie. Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbijging, omdat vandaag zo anders is.

Orgaan- en weefseldonatie. Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbijging, omdat vandaag zo anders is. Orgaan- en weefseldonatie Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbijging, omdat vandaag zo anders is. Inhoudsopgave Orgaan- en weefseldonatie... 1 Inleiding... 3 Wat is hersendood?... 4 Door wie en

Nadere informatie

Orgaan- en weefseldonatie DBD, donor na hersendood. Brochure voor nabestaanden

Orgaan- en weefseldonatie DBD, donor na hersendood. Brochure voor nabestaanden Orgaan- en weefseldonatie DBD, donor na hersendood Brochure voor nabestaanden 2 - Orgaan- en weefseldonatie Voorwoord Donatie van organen en weefsels is voor nabestaanden vaak een ingrijpende gebeurtenis.

Nadere informatie

Orgaandonatie. gemini-ziekenhuis.nl

Orgaandonatie. gemini-ziekenhuis.nl Orgaandonatie gemini-ziekenhuis.nl Inhoud Orgaandonatie: de gang van zaken 3 Voorbereiding op orgaandonatie 4 De donor-operatie 6 Na de donor-operatie 7 Algemene informatie over orgaandonatie 8 De donatiecoördinator

Nadere informatie

orgaan DONATIE DONATIE informatie voor nabestaanden

orgaan DONATIE DONATIE informatie voor nabestaanden orgaan DONATIE DONATIE informatie voor nabestaanden Voorwoord Uit reacties van nabestaanden van orgaandonoren is gebleken dat tijdens en na de orgaandonatieprocedure behoefte bestaat aan informatie. Met

Nadere informatie

Bent u al donor? Ja Nee

Bent u al donor? Ja Nee Nederland zegt Bent u al donor? Ja Nee Wist u dat u als donor in één keer acht levens kunt redden? En dat het heel makkelijk is om u als donor te registreren? Of u nu oud, jong, groot, klein, dik, dun,

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van donororganen

Kwaliteitsverbetering van donororganen Thema: Kwaliteitsverbetering van donororganen Prof.dr. Robert J. Porte, chirurg Sanna op den Dries, onderzoeker / student Geneeskunde 1-11-2013 2 Petje op, Petje af 10 vragen HOOFDPRIJS Petje op, Petje

Nadere informatie

ALV NVN 17 november 2012 WELKOM

ALV NVN 17 november 2012 WELKOM ALV NVN 17 november 2012 WELKOM ALV NVN 17 november 2012 10.30 12.00 uur ochtenddeel: Achterbanraadpleging, kennismaking Kennisgroep Orgaandonatie en stand van zaken NVN 12.45 14.30 uur middagdeel: Algemene

Nadere informatie

Wilt u donor worden? Of juist niet?

Wilt u donor worden? Of juist niet? Wilt u donor worden? Of juist niet? Het Donorregister is een onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Donorregister registreert persoonlijke

Nadere informatie

weefsel D O NATIE DONATIE informatie voor nabestaanden

weefsel D O NATIE DONATIE informatie voor nabestaanden weefsel D O NATIE DONATIE informatie voor nabestaanden Voorwoord Donatie van organen en weefsels is voor nabestaanden vaak een ingrijpende gebeurtenis. Naast een gesprek met de arts blijken nabestaanden

Nadere informatie

DONOR IN HART EN NIEREN

DONOR IN HART EN NIEREN DONOR IN HART EN NIEREN vmbo MODULE: blz blz donor in hart en nieren Module 2 DONOR IN HART EN NIEREN vmbo MODULE: blz Lessen over orgaandonatie Dit boekje gaat over orgaandonatie Donororganen en donorweefsels

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING

JAARVERSLAG 2008 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING NTS Ja a rverslag 2008 JAARVERSLAG 2008 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING Jaarverslag 2008 Nederlandse Transplantatie Stichting Uitgave: Nederlandse Transplantatie Stichting Samenstelling: Hendrik A.

Nadere informatie

Mogelijke niertransplantatie

Mogelijke niertransplantatie Mogelijke niertransplantatie Voorbereidingen voor de beoordeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Nieren 1 Nieuwe nier 2 Naasten 2 Factoren 2 Screening voor transplantatie 2 Onderzoeken

Nadere informatie

Weefseldonatie. Informatie voor nabestaanden

Weefseldonatie. Informatie voor nabestaanden Weefseldonatie Informatie voor nabestaanden 2 - Weefseldonatie Waarom u deze brochure krijgt Iemand in uw naaste omgeving is overleden en kan weefsels doneren. De kans is groot dat u nu voor het eerst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bussum 17 februari 2015 Betreft Vervolg op het Masterplan

Nadere informatie

NIERZIEKTEN TRANSPLANTATIE. Nierziekten

NIERZIEKTEN TRANSPLANTATIE. Nierziekten NIERZIEKTEN TRANSPLANTATIE Nierziekten TRANSPLANTATIE 03 Welkom in ons centrum! 03 Nierfunctievervangende therapie: transplantatie 03 Wat is transplantatie? 04 Verschillende opties 05 Voor- en nadelen

Nadere informatie

Toestemming geven voor orgaandonatie na een hartstilstand

Toestemming geven voor orgaandonatie na een hartstilstand Universitair Medisch Centrum Groningen Toestemming geven voor orgaandonatie na een hartstilstand Informatie voor nabestaanden Toestemming geven voor orgaandonatie na een hartstilstand 2 Universitair Medisch

Nadere informatie

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever Informatie voor donoren Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl nier en lever Inleiding U overweegt tijdens uw leven een nier of een deel van uw lever af te staan. Dit noemen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Weefseldonatie. gemini-ziekenhuis.nl

Weefseldonatie. gemini-ziekenhuis.nl Weefseldonatie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Weefseldonatie: de gang van zaken 3 Wet op de orgaandonatie 3 De donor-operatie 4 Is uw naaste thuis overleden? 5 Na de donor-operatie 5 Wat gebeurt er

Nadere informatie

In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via

In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via De Donorstand van Nederland In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via jaofnee.nl de cijfers uit het Donorregister te bekijken en te vergelijken. De Donorstand

Nadere informatie

Donor. Inleiding. Hoofdstukken. Wat is een donor?

Donor. Inleiding. Hoofdstukken. Wat is een donor? Donor Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over donor zijn. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen donor zijn. En ik wil jullie graag vertellen wat donor zijn eigenlijk precies is en waarom iedereen

Nadere informatie

Voorlopige orgaan- en

Voorlopige orgaan- en Voorlopige orgaan- en weefseltransplantatiecijfers 2015 Nederlandse Transplantatie Stichting; 4-3-2016 Voorwoord De Nederlandse Transplantatie Stichting brengt elk jaar uitgebreide jaarcijfers betreffende

Nadere informatie

DOSSIER LONGTRANSPLANTATIE

DOSSIER LONGTRANSPLANTATIE DOSSIER LONGTRANSPLANTATIE Versie 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Deel 1: Wanneer komt u voor een longtransplantatie in aanmerking? 3 Geschiedenis Transplantaties Welke patiënten komen voor longtransplantatie

Nadere informatie

Samenvatting. Kans op latere nierfunctieproblemen bij levende donoren

Samenvatting. Kans op latere nierfunctieproblemen bij levende donoren Samenvatting Mensen die een donornier nodig hebben, staan in ons land gemiddeld drie tot vier jaar op de wachtlijst voor transplantatie van een nier van een overleden donor. Het aanbod van postmortale

Nadere informatie

Niertransplantatie. voorbereidend traject in Alrijne Ziekenhuis. Afdeling dialyse

Niertransplantatie. voorbereidend traject in Alrijne Ziekenhuis. Afdeling dialyse Niertransplantatie voorbereidend traject in Alrijne Ziekenhuis Afdeling dialyse Over Alrijne Zorggroep Het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep (Rijnland Ziekenhuis en de verpleeghuizen Leythenrode

Nadere informatie

De verzorging van een orgaan- of weefseldonor

De verzorging van een orgaan- of weefseldonor INFORMATIE VOOR UITVAARTVERZORGERS EN MORTUARIUMBEHEERDERS Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting www.transplantatiestichting.nl De verzorging van een orgaan- of weefseldonor Informatie

Nadere informatie

Zo zit het Alles over doneren en registreren

Zo zit het Alles over doneren en registreren Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Zo zit het Alles over doneren en registreren Inhoud Inleiding... 3 Organen en weefsels... 4 Donor worden... 6 Orgaandonatie

Nadere informatie

Coordinatie--Organen--Transplanteren--Belgische transplantatieraad--kb-24-11-1997.doc

Coordinatie--Organen--Transplanteren--Belgische transplantatieraad--kb-24-11-1997.doc 24 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit betreffende de Belgische transplantatieraad Koninklijk besluit betreffende wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong. BS 23/12/1997 in voege 02/01/1998

Nadere informatie

Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie. Informatie voor uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers

Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie. Informatie voor uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie Informatie voor uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers 2 - Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie Waarom deze brochure? U kunt in uw werk als uitvaartondernemer/uitvaartverzorger

Nadere informatie

DOSSIER LONGTRANSPLANTATIE

DOSSIER LONGTRANSPLANTATIE DOSSIER LONGTRANSPLANTATIE Versie 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Deel 1: Wanneer komt u voor een longtransplantatie in aanmerking? 3 Geschiedenis Transplantaties Welke patiënten komen voor longtransplantatie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Niertransplantatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Niertransplantatie PATIËNTEN INFORMATIE Niertransplantatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Inhoud Waarom deze folder?... 4 Niertransplantatie... 5 Donoren... 6 Aanbod... 6 Hoe werkt het?... 7 Traject voor nierpatiënt/ontvanger...

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING (NTS)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING (NTS) ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING (NTS) Artikel 1 Definities Opdrachtnemer Opdrachtgever Deelnemer Orgaan Donor Transplantatie Recipiënt Transplantatie- Follow-up

Nadere informatie

Informatiebrochure voor proefpersonen.

Informatiebrochure voor proefpersonen. Informatiebrochure voor proefpersonen. COPE-COMPARE: Koude machinale bewaring met zuurstof van nieren van overleden donoren Een onderzoek dat bestudeert of de toevoeging van zuurstof tijdens het bewaren

Nadere informatie

Weefseldonatie. in de huisartsenpraktijk. Informatie voor huisartsen

Weefseldonatie. in de huisartsenpraktijk. Informatie voor huisartsen Informatie voor huisartsen Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting www.transplantatiestichting.nl Weefseldonatie in de huisartsenpraktijk Waarom krijgt u deze brochure? Maakt donatie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor proefpersonen.

Informatiebrochure voor proefpersonen. Informatiebrochure voor proefpersonen. COPE-COMPARE: Koude machinale bewaring met zuurstof van nieren van overleden donoren Een onderzoek dat bestudeert of de toevoeging van zuurstof tijdens het bewaren

Nadere informatie

Weefseldonatie. informatie voor nabestaanden. Algemeen

Weefseldonatie. informatie voor nabestaanden. Algemeen Algemeen Weefseldonatie informatie voor nabestaanden Inleiding Wanneer er bij een overledene organen of weefsels worden uitgenomen voor donatie, is dit voor de nabestaanden vaak een ingrijpende gebeurtenis.

Nadere informatie

Predialyse Polikliniek

Predialyse Polikliniek Predialyse Polikliniek H15.012-01 Inleiding Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw nieren minder goed werken. De arts heeft u daarom doorgestuurd naar de Predialyse Polikliniek. In deze

Nadere informatie

DONOR IN HART EN NIEREN

DONOR IN HART EN NIEREN DONOR IN HART EN NIEREN vmbo MODULE: blz blz donor in hart en nieren Module 1 DONOR IN HART EN NIEREN vmbo MODULE: blz Lessen over orgaandonatie Dit boekje gaat over orgaandonatie Donororganen en donorweefsels

Nadere informatie

Uw rechten bij wilsverklaringen

Uw rechten bij wilsverklaringen Uw rechten bij wilsverklaringen Behandelverbod, niet-reanimeren, euthanasie, weefsel- en orgaandonatie, ter beschikking stellen van de wetenschap www.nwz.nl Inhoud Wilsverklaringen 3 Levenstestament 4

Nadere informatie

Uw rechten bij wilsverklaringen

Uw rechten bij wilsverklaringen Uw rechten bij wilsverklaringen Behandelverbod, niet-reanimeren, euthanasie, weefsel- en orgaandonatie, ter beschikking stellen van de wetenschap gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wilsverklaringen 3 Levenstestament

Nadere informatie

Niertransplantatie, donatie en wachtlijst

Niertransplantatie, donatie en wachtlijst Factsheet Nieren en nierschade deel 7 Niertransplantatie, donatie en wachtlijst In geval van nierfalen, is niertransplantatie vaak de beste nierfunctievervangende behandeling. Dit levert veel meer levenskwaliteit

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Algemeen Informatie voor nabestaanden Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat u juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Informatie na overlijden. Wat u moet weten en doen als een familielid of directe naaste in het Waterlandziekenhuis is overleden

Informatie na overlijden. Wat u moet weten en doen als een familielid of directe naaste in het Waterlandziekenhuis is overleden Informatie na overlijden Wat u moet weten en doen als een familielid of directe naaste in het Waterlandziekenhuis is overleden Inhoud Inleiding 4 Eigen keuze 4 Verblijf in het mortuarium 4 Verzorging en

Nadere informatie

Niertransplantatie, donatie en wachtlijst

Niertransplantatie, donatie en wachtlijst Factsheet Nieren en nierschade deel 7 Niertransplantatie, donatie en wachtlijst In geval van nierfalen, is niertransplantatie vaak de beste nierfunctievervangende behandeling. Dit levert veel meer levenskwaliteit

Nadere informatie

Uw rechten bij wilsverklaringen

Uw rechten bij wilsverklaringen Uw rechten bij wilsverklaringen Behandelverbod, niet-reanimeren, euthanasie, weefsel- en orgaandonatie, ter beschikking stellen van de wetenschap mca.nl Inhoudsopgave Wilsverklaringen 3 Levenstestament

Nadere informatie

Bootcongres Wetenschappelijke voorjaarsvergadering Nederlandse Transplantatie Vereniging

Bootcongres Wetenschappelijke voorjaarsvergadering Nederlandse Transplantatie Vereniging Bootcongres 2017 Wetenschappelijke voorjaarsvergadering Nederlandse Transplantatie Vereniging programma patiëntenverenigingen donderdag 9 maart 2017 Theaterhotel Figi te Zeist georganiseerd in samenwerking

Nadere informatie

Algemeen. Patiënteninformatie. Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden. Slingeland Ziekenhuis

Algemeen. Patiënteninformatie. Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden. Slingeland Ziekenhuis Algemeen Zorg na overlijden i Patiënteninformatie Informatie voor nabestaanden Slingeland Ziekenhuis Inleiding Een naaste in uw familie- of vriendenkring is in ons ziekenhuis overleden. Wij willen u en

Nadere informatie

Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten

Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten U heeft gehoord dat uw nieren niet goed meer functioneren en dat u zich moet voorbereiden op een nierfunctievervangende

Nadere informatie

Als nieren falen faalt er veel, maar het leven gelukkig niet, deel 2: Transplantatie

Als nieren falen faalt er veel, maar het leven gelukkig niet, deel 2: Transplantatie Thema: Nierziekten Als nieren falen faalt er veel, maar het leven gelukkig niet, deel 2: Transplantatie Dr. Willem van Son Internist nierarts UMC Groningen Nierfunctievervangende behandeling Kunstnier

Nadere informatie

Longziekten. Longtransplantatie - De voorbereiding

Longziekten. Longtransplantatie - De voorbereiding Longziekten Longtransplantatie - De voorbereiding Longziekten Inleiding De voorbereiding op een longtransplantatie is een lange en onzekere weg. U staat op dit moment aan het begin van deze weg. Om u

Nadere informatie

samen aan de slag JAARVERSLAG 2002 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING

samen aan de slag JAARVERSLAG 2002 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING samen aan de slag JAARVERSLAG 2002 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING samen aan de slag INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INLEIDING 7 1 BETROKKENEN IN HET TRANSPLANTATIE- EN DONATIEVELD 2002 9 2 NEDERLANDSE

Nadere informatie

De Belgische Transplantatiecentra

De Belgische Transplantatiecentra De Belgische Transplantatiecentra Universitaire Ziekenhuizen Leuven Herestraat 49 3000 Leuven Tel: 016.33.22.11 H N L P D LG Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 9000 Gent Tel: 09.240.21.11 H

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING

JAARVERSLAG 2003 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING JAARVERSLAG 2003 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING JAARVERSLAG 2003 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING Uitgave: Nederlandse Transplantatie Stichting Samenstelling: Monique Sieber, Karin Keizer, Claudia

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en aanleiding

Samenvatting. Achtergrond en aanleiding Samenvatting Achtergrond en aanleiding Er is een structureel tekort aan voor transplantatie beschikbare postmortale organen. Dat tekort is in ons land nijpender dan in veel andere Europese landen. Daardoor

Nadere informatie

Het HLA-systeem De relatie tussen HLA en bloedtransfusie

Het HLA-systeem De relatie tussen HLA en bloedtransfusie Het HLA-systeem De relatie tussen HLA en bloedtransfusie HLA, Ig-allotypen en erytrocytenbloedgroepen De werking van ons immuunsysteem is gebaseerd op het vermogen om onderscheid te maken tussen eigen

Nadere informatie

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing 2 Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing Algemene informatie Exoom Sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE - Deel 2

WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE - Deel 2 WACHTEN OP EEN NIERTRANSPLANTATIE - Deel 2 auteur: Dr. Johan De Meester 2. Basisprincipes van de toewijzing van donororganen 2.1 Coördinatie van de toewijzing De internationale orgaanuitwisselingsorganisatie

Nadere informatie

Spreektekst Wet op de Orgaandonatie 20 maart 2013

Spreektekst Wet op de Orgaandonatie 20 maart 2013 Spreektekst Wet op de Orgaandonatie 20 maart 2013 Voorzitter, afgelopen zondagnacht ben ik getuige geweest van een transplantatieprocedure in het Leids Universiteit Medisch Centrum. Ik mocht meelopen met

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98

Nadere informatie

Protocol Kwaliteit en Veiligheid bij orgaandonatie en- transplantatie

Protocol Kwaliteit en Veiligheid bij orgaandonatie en- transplantatie Protocol Kwaliteit en Veiligheid bij orgaandonatie en- transplantatie Kader voor kwaliteit en veiligheid ex artikel 8a WVKL Februari 2015 Ontwerpversie 1.0 Dit is een uitgave van: De Nederlandse Transplantatie

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde U bent verwezen naar de predialyse polikliniek omdat de functie van uw nieren verstoord is en nierfunctievervangende behandeling in de toekomst

Nadere informatie

Stamceldonor Van Levensbelang!

Stamceldonor Van Levensbelang! Stamceldonor Van Levensbelang! Informatie over het stamceldonorschap Word stamceldonor! Zeer ernstig zieke kinderen en volwassenen (meestal met leukemie) hebben stamcellen van een gezonde donor nodig om

Nadere informatie

de nieren Tessa van de Weijer April 2015

de nieren Tessa van de Weijer April 2015 de nieren Tessa van de Weijer April 2015 0 Inhoudsopgave hoofdstuk: bladzijde: Inleiding 2 1. Wat zijn je nieren en hoe werken ze? 3 2. Nierziekte of nierfalen 5 3. Niertransplantatie 7 4. Nierdialyse

Nadere informatie

FORUM. mogelijkheid een ontvanger. bood om In te 1965 zoeken naar immunologische

FORUM. mogelijkheid een ontvanger. bood om In te 1965 zoeken naar immunologische 24 Allocatie van post-mortale donornieren binnen Eurotransplant Allocatie van po Het was de Fransman de DR-matching als voornaamste wordt Bennie Amerijckx Jean Transplantcoördinator Dausset die in UZ Brussel

Nadere informatie

De wezenlijke schakel

De wezenlijke schakel De wezenlijke schakel visiedocument van de Nederlandse Transplantatie Stichting 2013-2016 NTS\19465_bhj definitief dd 5 november 2012 1 / 7 1. Inleiding Dit is het visiedocument van de Nederlandse Transplantatie

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 28 140 Evaluatie orgaandonatie Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING JAARVERSLAG 2000 VAN WEZENLIJKE WAARDE

NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING JAARVERSLAG 2000 VAN WEZENLIJKE WAARDE NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING JAARVERSLAG 2000 VAN WEZENLIJKE WAARDE Toen eens veel dieren op weg waren naar de hemel, sloot een wijs man met dezelfde bestemming zich bij hen aan. Hij vroeg hen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OVERLEG- EN ADVIESCOMMISSIES ORGAANTRANSPLANTATIE Nederlandse Transplantatie Stichting en Nederlandse Transplantatie Vereniging

ALGEMEEN REGLEMENT OVERLEG- EN ADVIESCOMMISSIES ORGAANTRANSPLANTATIE Nederlandse Transplantatie Stichting en Nederlandse Transplantatie Vereniging ALGEMEEN REGLEMENT OVERLEG- EN ADVIESCOMMISSIES ORGAANTRANSPLANTATIE Nederlandse Transplantatie Stichting en Nederlandse Transplantatie Vereniging INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2:

Nadere informatie

NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING JAARVERSLAG 2001 BEWAREN

NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING JAARVERSLAG 2001 BEWAREN NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING JAARVERSLAG 2001 BEWAREN VOORWOORD Bewaren is het thema van het jaarverslag 2001 van de Nederlandse Transplantatie Stichting. We hebben voor u alle gegevens over orgaan-

Nadere informatie

HOST INSTITUTION. Informatiebrochure voor proefpersonen

HOST INSTITUTION. Informatiebrochure voor proefpersonen Informatiebrochure voor proefpersonen COPE-POMP: Binnenshuis pre-implantatie geoxygeneerde hypotherme machine perfusie reconditionering na koude opslag versus koude opslag alleen bij ECD nieren van hersendode

Nadere informatie

I N F O R M A T I E. v o o r nabestaanden

I N F O R M A T I E. v o o r nabestaanden I N F O R M A T I E v o o r nabestaanden Inleiding In deze folder vindt u informatie die van belang is, als iemand uit uw gezin of familie in het ziekenhuis is overleden. Als u iemand verliest die u dierbaar

Nadere informatie

Toestemming geven voor weefseldonatie

Toestemming geven voor weefseldonatie Universitair Medisch Centrum Groningen Toestemming geven voor weefseldonatie Informatie voor nabestaanden Toestemming geven voor weefseldonatie 2 Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding Als iemand

Nadere informatie

Nederlandse Transplantatie Stichting

Nederlandse Transplantatie Stichting Het verschil maken Nederlandse Transplantatie Stichting Jaarverslag 2013 Colofon Jaarverslag 2013 Nederlandse Transplantatie Stichting Uitgave: Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) Redactie: Illustraties:

Nadere informatie

Nierdonatie bij leven

Nierdonatie bij leven Nierdonatie bij leven Inhoud 4 Inleiding 7 Voorbereiding op de donatie 16 Na de operatie 18 De beslissing en de praktische consequenties 23 Tot slot 24 Bijlage 24 Cross-over niertransplantaties 28 Niertransplantatie

Nadere informatie

2016 Standaard Prijslijst Passantentarieven ZGT Ingangsdatum: 1 januari 2016 Publicatiedatum: 11 november 2015

2016 Standaard Prijslijst Passantentarieven ZGT Ingangsdatum: 1 januari 2016 Publicatiedatum: 11 november 2015 972800066 Complex onderzoek totaal bij erfelijkheidsonderzoek 14E528 20160101 1.459,04 972800067 Complex onderzoek tweede deel bij erfelijkheidsonderzoek 14E529 20160101 996,59 972800068 Middelmatig complex

Nadere informatie

Het Donorpotentieel. Een vergelijking van het donorpotentieel in Nederland en 9 andere West Europese landen

Het Donorpotentieel. Een vergelijking van het donorpotentieel in Nederland en 9 andere West Europese landen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het donorpotentieel, R. Coppen, R.L. Marquet, R.D. Friele) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

Informatie over nierdonatie bij leven

Informatie over nierdonatie bij leven Informatie over nierdonatie bij leven Afdeling Nierziekten Deze informatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 10-2015-7586 Geachte donor, Voor u ligt de informatiemap over de

Nadere informatie

O R G A A N T R A N S P L A N T A T I E

O R G A A N T R A N S P L A N T A T I E O R G A A N T R A N S P L A N T A T I E DOSSIER 9 O R G A A N T R A N S P L A N T A T I E DOSSIER Orgaantransplantatie kan het leven redden van ernstig zieke patiënten. Orgaandonoren zijn dus van levensbelang.

Nadere informatie

Allocatieregels. ORPADT-symposium, 22 mei 2008. Bennie Amerijckx UZ Brussel

Allocatieregels. ORPADT-symposium, 22 mei 2008. Bennie Amerijckx UZ Brussel Allocatieregels ORPADT-symposium, 22 mei 2008 Bennie Amerijckx UZ Brussel Eurotransplant Vereniging zonder winstoogmerk Gesticht in 1967 door prof. J. Van Rood (H.L.A.) Gevestigd in Leiden (Nederland)

Nadere informatie