Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt: Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman: Raadsleden Vic Barbary: Waarnemend secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Bruno Lahousse, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Jo Neirynck: Schepen afwezig voor 1. Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Xavier Wyckhuyse: Raadslid afwezig voor 33. Guy Van den Eynde: Raadslid afwezig voor 41., 42., 43., 44. Davine Dujardin: Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Ann-Sophie Kindt: Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Heidi Vandenbroeke: Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Dieter Alyn: Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 26., 27., 28., 29., Vraag 2., 42., 43., 44. Verslaggevers commissievergadering dd. 26 juni 2012: -commissie interne zaken: raadslid, mevr. Christel Markey -commissie grondgebiedszaken: raadslid, mevr. Hilde Dewever -commissie externe zaken: raadslid, mevr. Ann-Sophie Kindt De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting 1. mededelingen -Raadslid, de heer Freddy François, denkt dat het een samenloop van omstandigheden is, maar een algemene commissie organiseren op hetzelfde tijdstip van een politieraad, is geen goede methode. Sommige Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

2 raadsleden moeten dan laveren tussen het één en het ander. Het is ook een beetje frustrerend voor de administratie en de schepen die veel werk steken in de voorbereiding van deze commissie. -Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, verontschuldigt zich hiervoor. De data van de raden worden voorgesteld in de loop van de maand januari en het is niet gemakkelijk om met 5 gemeenten een datum te prikken. - Volgende commissie: woensdag 29 augustus Volgende gemeenteraad: dinsdag 4 september Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck, Peter Desmet: Schepenen Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 2. kennis nemen jaarverslag 2011: stad Waregem -Raadslid, de heer Willy Benoit, wenst de secretaris en zijn administratie te bedanken voor dit puike werk. Het is een belangrijk document voor de gemeenteraad en de stad. -Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de felicitaties zullen overgemaakt worden. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 173; Gelet op het voorliggend dossier Jaarverslag stadsbestuur Waregem 2011 ; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 26 juni 2012; Art. 1: De raad neemt kennis van het jaarverslag 2011 van het stadsbestuur Waregem. Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 3. kennis nemen rapport 2011 dagelijks bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende het vaststellen van bepaalde aangelegenheden van dagelijks bestuur; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 juli 2007 betreffende het goedkeuren van de definitie van dagelijks bestuur; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2009 waarbij de definitie van dagelijks bestuur aangepast werd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 oktober 2007 betreffende de goedkeuring van het Intern Controle Systeem en de daaraan gekoppelde rapportering; Gelet op het voorgelegde rapport over het dagelijks bestuur 2011; Gelet op de rapportering aan het managementteam van 11 juni 2012; Gelet op de rapportering aan het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2012; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 26 juni 2012; Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2011 dagelijks bestuur zoals opgenomen in de bijlage van het jaarverslag 2011 van het stadsbestuur. Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 4. kennis nemen rapport 2011 klachtenbehandeling - Raadslid, de heer Freddy François, zegt dat er toch mag gewezen worden op het geringe aantal klachten, namelijk drie, waarvan slechts één als gegrond weerhouden. Voor een heel jaar met een niet-geringe administratie is dit een succes. Het raadslid vindt dat de secretaris en zijn mensen hier ook felicitaties mee verdienen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de felicitaties zullen overgemaakt worden. Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

3 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 197 betreffende de organisatie van een systeem voor klachtenbehandeling; Gelet op het reglement betreffende de klachtenbehandeling goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 oktober 2007; Gelet op de registratie van klachten over de periode 1 januari december 2011; Gelet op de rapportering aan het managementteam op 11 juni 2012; Gelet op de rapportering aan het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2012; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 26 juni 2012; Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2011 klachtenbehandeling: Art. 2: Aard van de klacht aantal Afhandeling Besluit Ja Nee Gemidd. # dagen Gegrond Niet gegrond Stadswinkel dagen 1 Technische dienst dagen 1 Stedenbouw dagen 1 Niet traceerbaar Aantal ontvangen klachten Gemiddeld Het rapport wordt opgenomen als bijlage aan het jaarverslag 2011 van het stadsbestuur. Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 5. kennis nemen rapport 2011 Intern Controle Systeem Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 87, 99, 100 en 101; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 mei 2007 betreffende de kennisname van de introductienota tot het invoeren van een Intern Controle Systeem; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 oktober 2007 betreffende de goedkeuring van het Intern Controle Systeem en het akkoord tot jaarlijkse gedeeltelijke verdere invoering en daaraan gekoppelde rapportering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2009, waarbij het intern controle systeem uitgebreid werd; Gelet op de continue monitoring door het managementteam; Gelet op het voorgelegde rapport over het intern controle systeem 2011; Gelet op de rapportering aan het managementteam op 11 juni 2012; Gelet op de rapportering aan het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2012; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 juni 2012; Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2011 Intern Controle Systeem zoals opgenomen in de bijlage van het jaarverslag 2011 van het stadsbestuur. Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 6. stad Waregem: kennis nemen van kasverslag 4e kwartaal 2011 Gelet op het voormalig art. 123,4, art. 131, art. 142 van de gemeentewet (maar vervallen t.g.v. de inwerkingtreding van het NGD) en art. 39 van het K.B. van 2 augustus 1990, houdende Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit; Gelet op de voorziene rapporteringen in het gemeentedecreet; Overwegende dat nog geen modelreglementeringen of richtlijnen hieromtrent verschenen en het reparatiedecreet hieromtrent wijzigingen aankondigt; Overwegende dat hierdoor deze kennisgeving van het gewone kasverslag aan de Gemeenteraad als minimale kwartaalrapportering dient beschouwd te worden, in afwachting van nieuwe documenten; Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de stadskas voor het vierde trimester 2011 d.d ; Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

4 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 juni 2012; Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van dit proces-verbaal van kasonderzoek van de stadskas voor het vierde trimester Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt ,40 euro. Dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding Kastoestand Stad Financiële rekeningen Algemene Saldi Rekening Debet Credit Belfius rek. courant ,51 Belfius rek. kredietopeningen Belfius zichtrekening voor bijzonder gebruik ,44 Belfius rekening toelagen en leningsgelden ,66 Belfius rek. leningsgelden met bestemmingswijziging BNP Paribas Fortis rek. courant ,94 BNP Paribas Fortis rekening leningsgelden Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar ,88 Andere banken ,53 Bank van de Post rek. courant ,98 Kas speciën ,30 Totaal van de financiële rekeningen ,24 Saldo van de financiële rekeningen ,24 Interne overboekingen ,75 Betalingen in uitvoering ,84 Globaal saldo ,40 Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 7. stad Waregem: kennis nemen van kasverslag 1e kwartaal 2012 Gelet op het voormalig art. 123,4, art. 131, art. 142 van de gemeentewet (maar vervallen t.g.v. de inwerkingtreding van het NGD) en art. 39 van het K.B. van 2 augustus 1990, houdende Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit; Gelet op de voorziene rapporteringen in het gemeentedecreet; Overwegende dat nog geen modelreglementeringen of richtlijnen hieromtrent verschenen en het reparatiedecreet hieromtrent wijzigingen aankondigt; Overwegende dat hierdoor deze kennisgeving van het gewone kasverslag aan de Gemeenteraad als minimale kwartaalrapportering dient beschouwd te worden, in afwachting van nieuwe documenten; Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de stadskas voor het eerste trimester 2012 d.d ; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 juni 2012 Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van dit proces-verbaal van kasonderzoek van de stadskas voor het eerste trimester Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt ,20 euro. Dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding Kastoestand Stad Financiële rekeningen Algemene Saldi Rekening Debet Credit Belfius rek. courant ,69 Belfius rek. kredietopeningen Belfius zichtrekening voor bijzonder gebruik ,49 Belfius rekening toelagen en leningsgelden ,66 Belfius rek. leningsgelden met bestemmingswijziging BNP Paribas Fortis rek. courant ,63 BNP Paribas Fortis rekening leningsgelden Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar ,05 Andere banken ,15 Bank van de Post rek. courant ,92 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

5 Kas speciën ,86 Totaal van de financiële rekeningen ,45 Saldo van de financiële rekeningen ,45 Interne overboekingen ,00 Betalingen in uitvoering ,25 Globaal saldo ,20 Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 8. Vereniging Ons Tehuis Zuid-West-Vlaanderen: goedkeuren rekening Raadslid, mevrouw Veerle Deconinck, vraagt aan de vertegenwoordigers van de stad in V.O.T. om te vragen of minder tekort niet betekent dat dit ten nadele is van de kinderen. Soms hebben we daar weinig zicht op. - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat dit inderdaad aan bod kwam. Het resultaat betreft hier uitzonderlijke opbrengsten. Over de interne werking wordt de vraag meegenomen door de vertegenwoordiger bij het OCMW die de vraag zal stellen en het antwoord zal overmaken. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 17 december 1997, houdende de wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het uitvoeringsbesluit van 17 december 1997, betreffende de boekhouding en administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Ministerieel Besluit van 23 december 1997 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende deze boekhouding en administratieve organisatie en de betreffende bijlagen; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 25 onthoudingen: 2 Art. 1: De rekening 2011 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen goed te keuren met volgende eindcijfers: Rekening 2011 Vereniging Ons Tehuis BW 2011 Rekening Werkingskosten , ,89 70 Werkingsopbrengsten , ,86 Werkingsresultaat , ,03 65 financiële kosten , ,79 75 financiële opbrengsten , ,25 financieel resultaat , ,46 66 uitzonderlijke kosten 0, ,81 76 uitzonderlijke opbrengsten 0, ,19 uitzonderlijk resultaat 0, ,38 resultaat boekjaar , ,81 Bestemd fonds Garve , ,74 Bestemd fonds feestcomité ,34 Bestemd fonds investeringen ,62 afschrijvingen/waardevermindering , ,75 verrekening investeringssubsidies , ,38 Kapitaalsaflossing lening , ,15 te financieren resultaat/ toevoeging ad gemeentelijke bijdrage , ,33 De eindbalans op 31 december 2011 geeft volgende cijfers: Actief Passief III Materiële vaste activa ,55 I Kapitaal ,94 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

6 IV Financiële vaste activa 5 000,00 IV Gem. bijdr. in de werking en aflossing/ Bestemd fonds , ,70 V Vorderingen > 1 jaar ,00 V Gecumuleerd resultaat ,84 VI Voorraden 0,00 VI Investeringssubsidies & ,99 schenkingen VII Vorderingen < 1 jaar ,33 VII Voorzieningen voor risico s ,92 & kosten VIII Geldbeleggingen ,66 VIII Schulden > 1 jaar ,02 IX Liquide middelen ,83 IX Schulden < 1 jaar ,46 X Overlopende rekeningen ,04 X Overlopende rekeningen 2 894,41 Totaal ,41 Totaal ,41 - voor: 25 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 2 Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 9. OCMW Waregem: kennis nemen rekening bijlagen Gelet op het decreet van 17 december 1997 en het decreet van 5 juli 2002 houdende de wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het uitvoeringsbesluit van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1997 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de betreffende bijlagen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 20 juni 2001 inzake de nieuwe OCMW-boekhouding; Gelet op het verslag van het overleg tussen Stad en OCMW van 16 mei 2012 waarbij de rekening 2011 werd besproken en een consensus hieromtrent werd bereikt; Gelet op de raadsbeslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 mei 2012; Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2011; Gelet op het decreet op de nieuwe OCMW-boekhouding van 17 december 1997 dat bepaalt dat de raadsleden binnen de 50 dagen hun opmerkingen kunnen formuleren bij de Gouverneur, die vervolgens een externe auditcommissie aanstelt (met vertegenwoordiging van gemeente en provincie) die een verslag opstelt omtrent de juistheid van de rekeningen en de adequaatheid van de beheers- en rapportagesystemen waarna de gouverneur de rekening tenslotte goed- of afkeurt binnen de 300 kalenderdagen; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Art. 1: kennis te nemen van de jaarrekening 2011 en het jaarverslag van het OCMW Waregem. Art. 2: De cijfers kunnen als volgt samengevat worden: Rek 2010 B2011 na BW Rek 2011 Werkingsopbrengsten , , ,00 Werkingsopbrengsten , , ,00 Voorraadwijzigingen 0,00 0,00 0,00 Andere werkingsopbrengsten , , ,00 Werkingskosten , , ,00 Goederen en diensten , , ,00 Diensten en leveringen , , ,00 Bezoldigingen/soc.lasten , , ,00 Afschrijvingen , , ,00 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

7 Rek 2010 B2011 na BW Rek 2011 Waardeverminderingen 0,00 0,00 0,00 Voorzieningen risico's/lasten ,00 0, ,00 Andere werkingskosten , , ,00 Werkingsresultaat , , ,00 Financieel resultaat , , ,00 Financiële opbrengsten , , ,00 Financiële kosten , , ,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0, ,00 Resultaat van het boekjaar , , ,00 Verrekeningen , , ,00 Inbreng overschot vorig dienstjaar , , ,00 Stedelijke bijdrage , , ,00 Aanleg koopsom serviceflats ,00 0,00 0,00 Overschot van het boekjaar ,00 0, ,00 Geconsolideerde balans op 31/12/2011 na resultaatsverwerking Activa Passiva ,00 EUR ,00 EUR Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 10. De Schakel vzw: goedkeuren rekening 2011 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de rekening 2011 van cultuurcentrum De Schakel vzw, goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de vzw op 31 mei 2012; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 27 onthoudingen: 0 Art. 1: De rekening 2011 van het cultuurcentrum De Schakel goed te keuren met volgende eindcijfers: KOSTEN BW 11 Rek 11 OPBRENGSTEN BW 11 Rek 11 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,83 Omzet , ,66 Diensten en diverse goederen , ,42 Geproduceerde vaste activa 4 800, ,45 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,30 Overige bedrijfsopbrengsten , ,42 Afschrijvingen en waardeverminderingen/ voorzieningen , ,42 Derving door gratis dienstverlening en verhuur 8 000, ,49 Andere bedrijfskosten , ,13 Diverse bedrijfsopbrengsten 6 300, ,52 Terugbetaling elektriciteit door Financiële kosten 960,00 748,14 stad , ,57 Uitzonderlijke kosten 0,00 50,00 Terugbetaling vakantieateliers door sportbeheer 3 600, ,03 Financiële opbrengsten 2 000, ,58 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 261,00 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

8 Totaal kosten , ,24 Totaal opbrengsten , ,72 Overgedragen winst vorig Niet te verrekenen afschrijvingen , ,30 dienstjaar/vermoedelijk boni , ,14 Onderhouds- en vervangingsinvesteringen , ,16 Over te dragen verlies 0,00 0,00 Uitbreidingsinvesteringen , ,09 Niet te verrekenen voorziening loon arbeidsvrijstelling , ,12 Over te dragen winst , ,62 Algemeen totaal , ,69 Algemeen totaal , ,86 budgettair resultaat BW 11 Rek 11 Opbrengsten , ,72 - kosten , ,24 = saldo van het dienstjaar , ,48 + resultaat vorig boekjaar , ,14 - investeringen , ,25 in plus de niet-kaskosten Afschrijvingen en voorzieningen , ,30 voorziening loon arbeidsvrijstelling , ,12 Over te dragen budgettair resultaat , ,79 - voor: 27 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 11. WAGSO: goedkeuren rekening 2011 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de rekening 2011 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO die goedgekeurd werd in de Raad van Bestuur van 2 mei 2012; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 25 onthoudingen: 2 Art. 1: De rekening 2011 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO goed te keuren met volgende eindcijfers: Uitgaven BW 2011 Rekening 2011 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,84 Diensten en diverse goederen , ,57 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,38 Afschrijvingen waardeverminderingen voorzieningen , , ,00 Andere bedrijfskosten , ,90 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

9 TOTAAL , ,73 Ontvangsten BW 2011 Rekening 2011 Omzet , ,56 Andere bedrijfsopbrengsten 7 150, ,95 TOTAAL , ,51 Financiële kosten , ,62 Uitzonderlijke kosten 1 790, ,64 Financiële opbrengsten 8 350, ,35 Uitzonderlijke opbrengsten 0, ,62 Totaal resultaat , ,49 Contractuele onbeschikbare reserves 0,00 0,00 Totaal resultaat boekjaar , ,49 Geraamd overgedragen verlies , ,70 Overgedragen verlies , ,93 Over te dragen verlies , ,14 De eindbalans op 31 december 2011 geeft volgende cijfers: Actief Passief Materiële vaste activa ,70 Kapitaal ,00 Voorraden en bestellingen in uitvoering ,10 Reserves ,72 Vorderingen op <1 jaar Voorzieningen voor risico s ,04 en kosten ,39 Geldbeleggingen ,00 Overgedragen verlies ,14 Beschikbare waarden ,48 Schulden >1 jaar ,00 Overlopende rekeningen 6 949,05 Schulden <1 jaar ,86 Overlopende rekeningen , , ,37 - voor: 25 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 2 Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 12. Sportbeheer vzw: goedkeuren rekening 2011 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet opde rekening 2011 van vzw Sportbeheer, goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de vzw op 18 juni 2012; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 onthoudingen: 0 Art. 1: De rekening 2011 van vzw Sportbeheer goed te keuren met volgende eindcijfers: Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

10 Rekening 2011 vzw Sportbeheer REKENING 2010 BW 2011 REKENING 2011 Cafetaria , , ,98 Zwemmen , , ,58 Sporthallen , , ,98 Openluchtcentra , , ,40 Andere opbrengsten , , ,59 Aanrekening kosten energie , , ,95 Deelname sportactiviteiten , , ,43 Financiële opbrengsten 1 987,31 400, ,26 Bijzondere ontvangsten 934,25 0,00 0,00 OPBRENGSTEN WERKING , , ,17 Toelage stad , , ,00 Gratis sporten , , ,60 Overdracht vorig DJ , , ,12 OVERDRACHTEN , , ,72 TOTAAL OPBRENGSTEN , , ,89 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , , ,35 Diensten en diverse goederen , , ,39 Water, gas, elektriciteit , , ,04 Diversen , , ,22 Onderhoud , , ,74 Verzekeringen 9 677, , ,09 KOSTEN WERKING , , ,83 Interim , , ,61 Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen , , ,99 Uitzonderlijke kosten 153,52 0,00 0,00 TOTAAL KOSTEN , , ,43 Resultaat ,12 0, ,46 - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 13. vzw OC Nieuwenhove: goedkeuren rekening 2011 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de rekening 2011 van vzw OC Nieuwenhove, goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de vzw op 19 maart 2012; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

11 Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 onthoudingen: 1 Art. 1: De rekening 2011 van vzw OC Nieuwenhove goed te keuren met volgende eindcijfers: KOSTEN BW 11 Rek 11 OPBRENGSTEN BW 11 Rek 11 Personeel , ,75 Prestaties , ,76 Werkingskosten , ,39 Toelage stad , ,00 Afschrijvingen 5 379, ,97 Financiële opbrengsten 50,00 20,42 Bankkosten 15,00 24,16 Overige opbrengsten 1 000,00 761,48 Andere kosten 120,00 0,00 Roerende voorheffing 10,00 2,90 Totaal uitgaven , ,17 Totaal ontvangsten , ,66 Saldo eigen dienstjaar , ,51 Resultaat vorige jaren , ,71 Over te dragen resultaat 388, ,20 - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 1 Heidi Vandenbroeke Afwezigheden bij dit punt: Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 14. stad Waregem: vaststellen rekening bijlagen - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat hij namens zijn fractie de rekening nog wat grondiger bekeken heeft. Over de rekening en de cijfers op zich gaan we het heel kort houden, zegt raadslid Adams. De rekening klopt en we moet ze uiteindelijk alleen maar vaststellen. Van goedkeuren is hier al lang geen sprake meer. De overschotten die ook dit jaar opnieuw de pan uitswingen, blijven typerend. Dat je in de buitengewone dienst een groot overschot realiseert door het niet uitvoeren van een aantal projecten, is niet meer dan normaal. Zaken moeten soms worden uitgesteld, maar dit betekent geen afstel. De centen worden dan wel op een later moment besteed. Ook voor de vroegtijdige opneming van de lening eind 2011 kunnen we best begrip opbrengen. Als dat een opportuniteit is en we kunnen tegen een zeer goed tarief geld lenen, dan kan dit alleen maar ten goede komen van de stadskas en de burgers. Maar in gewone dienst een boni van 7,2 miljoen realiseren, is toch niet meer normaal te noemen. Dit is ongeveer 13 % van het totale budget. Als je dan weet dat er duidelijk iets misloopt met de inning van de belastingen, (opcentiemen op de onroerende voorheffing) waardoor er eigenlijk nog een groter overschot zou moeten zijn, dan moeten we ons zeker vragen stellen bij de gevoerde politiek. Er wordt in Waregem zeer veel gebouwd en het zijn geen bescheiden woningen, maar luxueuze appartementen en grote huizen. Het kan niet dat Waregem blijft stagneren in de inkomsten uit de opcentiemen. De stad krijgt onderrichtingen over de in te schrijven cijfers, maar dit klopt niet. We worden niet correct doorbetaald of er loopt iets anders verkeerd, maar het kan niet dat we minder opbrengsten zouden hebben uit de opcentiemen. Als je de zaken van nabij opvolgt, dan zie je al vlug dat er nog wat extra ruimte is om de gewone dingen op een wat groter tempo aan te pakken. De administratie volgt de zaken nauw op en men merkt al snel als er op bepaalde posten overschot zal zijn. Men moet niet altijd alles op souperen, maar de ramingen moeten toch bij benadering zijn. We denken bijvoorbeeld aan de aanwerving van de noodzakelijke stadswachten. Met andere woorden, we moeten durven de beleidsplannen aanvullen en nieuwe noden extra opnemen als die zich aandienen. En in het licht van de komende verkiezingen en ondanks de afspraak/protocolovereenkomst om voor Waregem Koerse geen campagne te voeren, kunnen we blijkbaar uit een bepaalde folder heel wat Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

12 (tussen haakjes) nieuwe noden ontdekken. En meer nog, wij vinden zowaar echte bondgenoten in de politiek. Jammer dat de pijnpunten die we al jaren naar voor brengen nu pas door een bepaalde fractie volmondig worden overgenomen. We zullen natuurlijk dergelijk beleid steunen. Het is echter eerder ongeloofwaardig dat één van de kapiteins die al jaren mee het roer in handen heeft, nu pas op de proppen komt met een aanpak om Waregem leefbaar en betaalbaar te houden. Aan de kiezer dus om het origineel van de kopie te onderscheiden. En dat er nog veel werk aan de winkel is en dat de grote projecten voor ons gerust nog even kunnen wachten, met uitzondering van de bib, kunnen we makkelijk illustreren met volgende korte opsomming. Als het gaat over verkeersveilige fietspaden, dan zijn we nog lang niet thuis. Meer groen, meer bos: dit werd allemaal beloofd maar het resultaat is duidelijk ondermaats. Aanpak van mobiliteits-problemen blijft uit en wordt eigenlijk erger. Betaalbaar wonen: we staan nog steeds in onze kinderschoenen. Betaalbare voorzieningen in het OCMW: nog niet eens over gepraat. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Uiteraard weten we dat niet alles in eens kan gerealiseerd worden. Maar in de dagelijkse werking binnen de stad moeten ook kleinere projecten kunnen leiden tot een betaalbaarder en leefbaarder Waregem. - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat het bestuur zuinig heeft omgesprongen met de centen. We hebben als goede huisvader geprobeerd om een groot project - meer dan 20 MIO euro - dat op ons afkomt, financieel rond te krijgen zonder dat we de belastingen dienen te verhogen en zonder dat we ons in de schulden steken en de komende legislaturen beklemmen. In 2001 kenden we een schuld van 33%. Vandaag bedragen de schulden nog 14%, de 10 MIO extra door lening meegerekend. Op die manier kunnen we bekomen dat de personenbelasting de laagste is van de regio. Wat de opcentiemen betreft, zitten we in een gemiddelde situatie. Er komt een groot project op ons af en als we goed oppassen, moeten we dit financieel tot een goed einde kunnen brengen. Men kan stellen dat er in de gewone dienst een overschot is van 7 MIO euro. Ten opzichte van de 58 MIO euro die we als rechten geïncasseerd hebben is dit inderdaad 13%. Raadslid Adams zegt zelf dat de Vlaamse overheid en de federale staat de cijfers geven die we moeten inschrijven voor de opcentiemen en de personenbelasting. De schepen staat er ook van versteld dat wij voor 2011, euro minder opcentiemen ontvangen dan het jaar voordien. Wij hebben daar ook al op gereageerd met de bedoeling die cijfers dichter bij de realiteit te krijgen. We weten ook dat er het jaar nadien misschien een inhaalbeweging zal komen. Wat de inkomsten betreft, verwijst de schepen naar het BOT. Dit heeft ook zijn impact op het resultaat gehad, nl euro. Het BOT is ook via de Vlaamse overheid gelanceerd geweest. Dit zijn zaken die we niet konden voorzien. De schepen meent te mogen stellen dat er een zeer sterk financieel beleid gevoerd werd de laatste 12 jaren. We houden heel wat mogelijkheden open voor de toekomst. Wat de tussenkomst over beleidsitems betreft, meent de schepen dat hij hier niet moet op repliceren. Gelet op de voorliggende begrotingsrekening Stad Waregem 2011 en haar bijlagen; Gelet op de Gemeentewet, in het bijzonder art. 96 en titel VI, begrotingen en rekeningen, art. 238 e.v.; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het KB dd. 02/08/90, houdende het nieuw algemeen reglement o/d gemeentecomptabiliteit; Gelet op het jaarverslag 2011 en de evaluatie van de beleidsnota 2011; Gelet op het verslag van de algemene commissie, dd. 26 juni 2012; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 22 onthoudingen: 7 Art. 1: De budgetrekening vast te stellen met de volgende eindcijfers: 1. Vastgestelde rechten ten voordele van de gemeente - Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen Netto vastgestelde rechten - Vastgestelde uitgaven Gewone dienst , ,74 Buitengewone dienst ,82 = , ,94 = , ,19 BUDGETRESULTAAT , ,63 2. Netto vastgestelde rechten - Aanrekeningen , , , ,00 BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT OVER TE DRAGEN NAAR HET VOLGEND 0, , ,82 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

13 DIENSTJAAR 3. Vastgestelde uitgaven - Aanrekeningen , , , ,00 NAAR HET VOLGEND DIENSTJAAR OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN , ,19 Art. 2: De balans goed te keuren met de volgende eindcijfers : Vaste activa ,85 Eigen vermogen ,94 Vlottende activa ,97 Schulden ,88 Totaal activa ,82 Totaal passiva ,82 Art. 3:. De resultatenrekening per 31 december 2011goed te keuren met de volgende eindcijfers : Exploitatieboni exploitatiemali ,72 Uitzonderlijk boni Uitzonderlijk mali ,28 Boni Mali van het jaar ,44 Art. 4: Art. 5: De evaluatie van de beleidsnota 2011 wordt vastgesteld. De gemeenterekening wordt voor bijzonder toezicht aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. - voor: 22 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 7 Freddy François, Veerle Deconinck, Mario Verhellen, Guy Adams, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Heidi Vandenbroeke Afwezigheden bij dit punt: Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 15. stad Waregem: goedkeuren budgetwijzigingen 1 en 2 dienstjaar bijlagen Overwegende dat, omwille van de in detailopgave vermelde redenen, zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; Gelet op de Gemeentewet, in het bijzonder art. 96 en titel VI, begrotingen en rekeningen, art. 238 e.v. Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het KB dd. 02/08/1990, houdende het nieuwe algemeen reglement op de gemeentecomptabiliteit; Gelet op de decreten van 13/04/1999 en 18/05/1999 en 15/07/2002 waarbij het decreet van 28/04/1993, inzake het administratief toezicht op de gemeenten, werd gewijzigd (Laatste Omzendbrief BA-2002/12); Gelet op het advies van het managementteam van 11 juni 2012; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 22 onthoudingen: 7 Art. 1: De wijziging van het buitengewone gemeentebudget goed te keuren overeenkomstig bijgaande opgave. De nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt samengevat: volgens het verhoging verlaging na de oorspronkelijke + - voorgestelde budget of de wijziging vorige wijziging Algemeen resultaat budgetrekening ,00 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 0,00 (1) Resultaat budgetrekening , ,00 0, ,00 (2) Algemeen resultaat budgetrekening , ,00 0, ,00 (3) Definitief Budgetwijziging 2012 Ontvangsten van het eigen dienstjaar , , , ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar , ,00 0, ,00 Ontvangsten vorige jaren 0, ,00 0, ,00 Uitgaven vorige jaren , ,00 0, ,00 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

14 Ontvangsten overboekingen , , , ,00 Uitgaven overboekingen ,00 0,00 0, ,00 Geraamd resultaat van het budget , , , ,00 (4) Geraamd algemeen budgetresultaat ,00 (5) (3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4) Art. 2: De wijziging van het gewone gemeentebudget goed te keuren. De nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt samengevat: volgens het verhoging verlaging na de oorspronkelijke + - voorgestelde budget of de wijziging vorige wijziging Algemeen resultaat budgetrekening ,00 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 0,00 (1) Resultaat budgetrekening , ,00 0, ,00 (2) Algemeen resultaat budgetrekening , ,00 0, ,00 (3) Definitief Budgetwijziging 2012 Ontvangsten van het eigen dienstjaar , , , ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorige jaren , ,00 0, ,00 Uitgaven vorige jaren , ,00 0, ,00 Ontvangsten overboekingen ,00 0,00 0, ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 0, ,00 Geraamd resultaat van het budget , , , ,00 (4) Geraamd algemeen budgetresultaat ,00 (5) (3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4) Art. 3: Het aangepast meerjarig beleidsplan ( ), waarin de prognose 2011 wordt vervangen door de rekening 2011 en waarin ook de begrotingswijziging 1 en 2 worden ingebracht, kent een gunstig verloop en wordt in die zin aangenomen. Rubrieken Rekening Budget Reken. Budget Prognose Prognose Prognose Ontvangsten Budget Goedg.wijz Goed te keuren Totaal Uitgaven Budget Goedg.wijz Goed te keuren Totaal Saldo eigen dienstjaar Saldo vorige dienstjaren bis Ongebruikt op overdrachten Saldo overboekingen Resultaat van het jaar Algemeen resultaat vorig jaar Algemeen resultaat van het jaar Saldo gewoon reservefonds Saldo gewoon Rf pensioen Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

15 11. Financiele toestand Art. 4: Na bekendmaking wordt de wijziging van het gewone en het buitengewone gemeentebudget samen met haar bijlagen voor algemeen toezicht aan de diensten van de Vlaamse Gemeenschap overgemaakt. - voor: 22 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 7 Freddy François, Veerle Deconinck, Mario Verhellen, Guy Adams, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Heidi Vandenbroeke Afwezigheden bij dit punt: Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 16. W.I.V.: bijzondere algemene vergadering van 21 augustus 2012: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; Gelet op de uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering van W.I.V. op 21 augustus 2012, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 15 juni 2012, met volgende agenda: 1. Goedkeuring van de overeenkomst met het oog op de overdracht van het vermogen van de W.I.V. aan de L.O.M. Kortrijk-Wevelgem; mandatering van de voorzitter van de raad van bestuur om deze overeenkomst te ondertekenen 2. Varia; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 29 onthoudingen: 0 Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van W.I.V. op 21 augustus Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte. - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden - Raadslid, de heer Mario Verhellen, wil nog terugkomen op zijn opmerking die hij geformuleerd heeft in de algemene commissie naar aanleiding van de uitnodiging die de raadsleden kregen om de eerstesteenlegging bij te wonen de dinsdag van de algemene commissie voor de woensdagvoormiddag. Raadslid Guy Van den Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

16 Eynde heeft er toen op gereageerd dat de uitnodiging 16 uren voor de activiteit bezorgd werd. Het raadslid vindt dit niet kunnen. Hij heeft ook een mail gestuurd naar de schepen, die als argument opperde dat alles zeer snel moest gaan. Het raadslid verwijst naar het verslag van het schepencollege van 14 juni 12 dagen voor de commissievergadering waarop de datum voor de eerstesteenlegging al vastgesteld werd. Het zou opportuun geweest zijn, moest de schepen de dag erna een mail gestuurd hebben naar de gemeenteraad om die datum mee te delen in plaats van eerst een uitnodiging te ontwerpen. Dergelijke zaken zouden toch minstens 14 dagen op voorhand moeten gecommuniceerd worden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat een datum vaak voorlopig afgesproken wordt in het schepencollege en in afwachting van de evoluties in de bouwwerken, wordt dit dan definitief beslist en kan de gemeenteraad uitgenodigd worden. - Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat de datum inderdaad afgesproken werd onder voorbehoud dat de planning van de werken goed liep. Het raadslid is nog altijd welkom om eens te komen kijken. We zitten met de werken 3 weken voor op de planning en het was uiteraard de opportuniteit om met de schoolkinderen erbij iets te doen. De schepen zegt dat men de woensdag op de platteau stond die nog maar twee dagen vooraf gegoten werd. Het weer zat ongelooflijk goed mee en het was natuurlijk de wens van de directeur om nog iets te organiseren in aanwezigheid van de kinderen. We kunnen inderdaad onder voorwaarden gaan uitnodigen, maar dan zou er ook kritiek komen, moest het niet doorgaan. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het een goede zaak is dat we voor zijn op de planning, maar men zou toch de provisoire datum kunnen meedelen. Op die manier kan men er rekening mee houden. Niemand zou verongelijkt zijn, moest dit dan niet kunnen doorgaan. - Raadslid, de heer Willy Benoit, vindt het overdreven om dit zo op te blazen. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat raadslid Benoit vaak kleinere zaken opblaast. Het gaat om het respect t.o.v. de gemeenteraad. 17. W.I.V.: bijzondere algemene vergadering van 21 augustus 2012: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering van W.I.V. op 21 augustus 2012, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 15 juni 2012; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 juni 2012; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 29 - aantal opgehaalde stembriefjes: 29 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 22 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 22 Nee: 0 Art. 1: Dhr. Benoit Willy, Holstraat 56 bus 1, 8790 Waregem en mevr. Polfliet Maria, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van W.I.V. op 21 augustus Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 29 - aantal opgehaalde stembriefjes: 29 Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

17 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 22 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 22 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 18. goedkeuren opdracht leveren van meubilair + vaststellen wijze van gunnen De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Overwegende dat er nieuw meubilair voor de secretaris aangekocht moet worden; Overwegende dat de kostprijs van deze opdracht op ,00 euro inclusief btw geraamd wordt; Overwegende dat hier best gekozen wordt voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen (raming lager dan ,00 euro exclusief btw of ,00 euro inclusief btw); Overwegende dat het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht op het artikel 104/ van het budget 2012 ingeschreven is; Gelet op het verslag van de raadscommissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 29 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de opdracht voor de levering van meubilair voor de secretaris als volgt goed: Omschrijving Raming bedrag inclusief btw Artikel 1 grote bureautafel met onderkast (2,40 x 1,00 m) 6 500,00 104/ vergadertafel (1,20 x1,20 m) 1 500,00 6 vergaderstoelen 3 000,00 Totaal ,00 De in artikel 1 beschreven opdracht wordt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund. Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht is beschikbaar op het artikel 104/ van het budget Deze opdracht wordt in totaal geraamd op ,00 euro inclusief btw. - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

18 19. verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten plaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, gewijzigd door de wet van 12 november 2009; Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende voorvermelde wet van 21 maart 2007; Gelet op de aanvraag van 4 juni 2012 van WAGSO, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem om toelating te krijgen tot het plaatsen van camerabewaking in winkelcentrum Het Pand; Gelet op het inplantingsplan van de camera s; Gelet op het gegeven dat de betrokken handelaars expliciet om toestemming gevraagd worden om de voorgevel van hun winkel te filmen en dat de zones afgeschermd worden waarvoor geen toestemming verkregen wordt; Gelet op het positief advies van de korpschef van de politiezone Mira; Overwegende dat de doelstellingen duidelijk omschreven zijn en wettig. De camerabewaking is een gepast en noodzakelijk technisch hulpmiddel in de strijd tegen overlast, vandalisme en diefstallen; Overwegende dat de beelden geregistreerd worden en slechts voor een beperkte termijn van één maand bewaard worden indien ze geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf; Overwegende dat de camerabewaking aangeduid wordt aan de hand van de voorgeschreven pictogrammen; Overwegende dat er een evenwicht is tussen de verhoging van de veiligheid en het impact op het recht op bescherming van de levenssfeer; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 29 onthoudingen: 0 Art. 1: De gemeenteraad volgt het advies van de korpschef en geeft positief advies aan WAGSO voor de installatie van vaste camerabewaking in het winkelcentrum Het Pand, conform het inplantingsplan. Art. 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan WAGSO en aan de korpschef van de politiezone Mira. - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 20. woning Bessemstraat 49, sloping: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Freddy François, vermoedt dat het noodzakelijk is om een architect aan te duiden voor een sloping. Het raadslid vraagt wat de nabestemming is. We hebben nl. nu de gelegenheid om de verkeerssituatie te verbeteren. Het blijft een moeilijk punt. Vrachtwagens met paarden proberen daar in te draaien, er komen fietsers van de andere richting, enz. Men moet zeker van de gelegenheid gebruik maken om daar de situatie verkeersveiliger te maken. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit de bedoeling is. Binnen enkele jaren worden daar grote werken door RioAct uitgevoerd en uiteraard zal het wegdek ook verkeers- en fietsvriendelijk aangepakt worden. Voorlopig zal die grond braak blijven liggen, in afwachting van de grote werken. - Raadslid, de heer Freddy François, vraagt of twee paaltjes die er staan, zullen verdwijnen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, weet dit niet precies, maar het is de bedoeling om de situatie verkeersveiliger te maken. Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

19 - Raadslid, de heer Freddy François, zegt dat men moet rekening houden met de lasten van het verleden. Vroeger kocht men bouwgrond tot aan de zate van de weg en men plaatste dan afsluitingen tot aan de weg. Dit creëert problemen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de we nu de opportuniteit hebben om de situatie aan te pakken. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten; Gelet op het besluit van het College dd. 19 januari 2012, waarin beslist werd om de woning, gelegen in de Bessemstraat 49 te Waregem, te slopen; Gelet op het besluit van het College dd. 15 maart 2012, waarin ontwerper Rik Mas aangesteld werd voor het opmaken van een slopingsdossier; Gelet op het ontwerp voor deze slopingswerken, opgemaakt door arch. Rik Mas, en met een raming van ,00 euro incl. BTW; Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 juni 2012; Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2012, met artikelnummer en aanwending 2012/572; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 29 onthoudingen: 0 Art. 1: Het ontwerp voor de sloping van de woning, gelegen in de Bessemstraat 49 te Waregem, goed te keuren, opgemaakt door arch. Rik Mas, en met een totale raming van ,00 euro incl. BTW. Art. 2: Art. 3: Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2012, met artikelnummer en aanwending 2012/ voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Bruno Lahousse, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme: Raadsleden 21. onroerende goederen: goedkeuren concessie-overeenkomst autolaadpaal in het kader van de proeftuinen elektrisch rijden (EVA) - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit te danken is aan de actie van Minister Lieten. Moest het EVA-project er niet geweest zijn, dan zouden we op vandaag nog niet spreken over laadpalen voor elektrische wagens of fietsen. Helaas past dit in Waregem niet binnen een duurzaam en krachtdadig mobiliteitsbeleid. Het bestuur heeft ingeschreven op het project EVA omdat het mooi oogt. Raadslid Verhellen had dit liever gekaderd in een duurzaam mobiliteitsbeleid waar ook aandacht besteed wordt aan fietsen, aan auto delen, enz. Hij wil echter het kind met het badwater niet weggooien en vindt het een goede zaak dat we die laadpalen zullen hebben. Vooral wat de elektrische fietsen betreft, die steeds meer ingeburgerd geraken. Dit is een goede zaak ten gunste van de leefbaarheid in onze stad. Eigenlijk zouden we de mensen moeten motiveren om te fietsen of elektrisch te fietsen. Hij verwijst naar projecten in Gent Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

20 die de mensen aansporen om zich met een elektrische fiets te verplaatsen. De fractie zal dit punt goedkeuren. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat door de Vlaamse regering een project werd opgezet met diverse partners rond Elektrische Voertuigen in Actie (EVA) met de bedoeling om het elektrisch rijden te stimuleren en om ondersteuning te bieden aan onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen die elektrisch rijden willen aanpakken; Overwegende dat het de bedoeling is om een proeftuin te realiseren in Vlaanderen met laadpalen verspreid over laadeilanden op het publiek domein; Overwegende dat Waregem geselecteerd werd als locatie voor dergelijk laadeiland; Overwegende dat de autolaadpalen dienen geplaatst te worden op volle eigendom van de stad, voor eigen rekening en in eigen beheer, voor het laden van elektrische voertuigen en dit op publiek toegankelijke plaatsen; Gelet op de intentieverklaring Oplaadeilanden van 2 februari 2012; Overwegende dat een concessie-overeenkomst dient afgesloten te worden met de firma Blue Corner, leverancier van de laadpalen, waarin volgende modaliteiten vermeld worden: - De stad geeft in concessie de uitbating van 2 parkeerplaatsen met aansluiting op het elektriciteitsnet. Het gaat over 1 laadstation met 2 connectoren voor elektrische voertuigen, geplaatst door en eigendom van de firma Blue Corner - Duur: 4 jaar - Concessievergoeding: de parkeerplaatsen worden ten kostenloze titel in concessie gegeven aan de stad - Afsluiten van een energieleveringscontract om het oplaadeiland van stroom te voorzien en verbruik zijn ten laste van de stad. Er kan geopteerd worden om de verbruikskosten door te rekenen aan de eindgebruiker - Indien er wordt gekozen om deze dienst gratis aan te bieden wordt er geen exploitatiekost aangerekend. (enkel binnen de EVA proeftuin) Indien er wordt gekozen voor een betalende dienst is er een exploitatiekost van 35% op het aangerekende tarief met een minimum van 0,50 per transactie. Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 juni 2012; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: Art. 3: De stad sluit een concessie-overeenkomst af met de firma Blue Corner, leverancier van de laadpalen, voor de plaatsing van autolaadpalen op volle eigendom van de stad, voor eigen rekening, in eigen beheer, voor het laden van elektrische voertuigen en dit op publiek toegankelijke plaatsen, zoals aangeduid in de overeenkomst. De in artikel 1 vermelde concessie-overeenkomst omvat volgende modaliteiten: - De stad geeft in concessie de uitbating van 2 parkeerplaatsen met aansluiting op het elektriciteitsnet. Het gaat over 1 laadstation met 2 connectoren voor elektrische voertuigen, geplaatst door en eigendom van de firma Blue Corner - Duur: 4 jaar - Concessievergoeding: de parkeerplaatsen worden ten kostenloze titel in concessie gegeven aan de stad - Afsluiten van een energieleveringscontract om het oplaadeiland van stroom te voorzien en verbruik zijn ten laste van de stad. Er kan geopteerd worden om de verbruikskosten door te rekenen aan de eindgebruiker - Indien er wordt gekozen om deze dienst gratis aan te bieden wordt er geen exploitatiekost aangerekend. (enkel binnen de EVA proeftuin) Indien er wordt gekozen voor een betalende dienst is er een exploitatiekost van 35% op het aangerekende tarief met een minimum van 0,50 per transactie. Machtiging wordt verleend aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze concessie te vervullen, alsmede volmacht te verlenen om alle documenten en stukken ervan geldig te ondertekenen. - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Gemeenteraadszitting dinsdag 03 juli

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010 Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 05 juli 2011

Verslag gemeenteraad 05 juli 2011 Verslag gemeenteraad 05 juli 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 01 juli 2008

Gemeenteraad 01 juli 2008 Gemeenteraad 01 juli 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 juli 2009

Gemeenteraad 07 juli 2009 Gemeenteraad 07 juli 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Gemeenteraad 20 december 2007

Gemeenteraad 20 december 2007 Gemeenteraad 20 december 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 5 juli 216 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 17 december 2009

Verslag gemeenteraad 17 december 2009 Verslag gemeenteraad 17 december 2009 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 16 december 2010

Verslag gemeenteraad 16 december 2010 Verslag gemeenteraad 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009 Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarverslag 2013 RPR Tongeren 0201.310.929 IGL Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967

Nadere informatie