Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten"

Transcriptie

1 Nederland Regelland Hoeveel adminisraieve lasen hebben de profielen ui Nederland Regelland in de periode sinds he begin van kabine Rue o en me? Aan de hand van ondersaand overzich kunnen de adminisraieve lasen per profiel worden bekeken. Beweeg de muis over een naam om e zien welk profiel he is en klik er op om de veranderingen in lasen e zien. Begin kabine Rue Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen Eind Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen Gerda Michiel Jan Sophie Björn Ber Consanza Agnieszka Familie Andriessen Ad Maaren

2 onderwijsinselling gemeene garage doorsnee gezin 19 uur, 48 min 18 uur, huisars 31 min apoheek 18 uur, 38 min belasingdiens semlokaal fam. Andriessen poliie 12 uur, 20 min 12 uur, 20 min 12 uur, 20 min Familie een hond, een Andriessen ka, een cavia en vissen. Di is de familie Andriessen. De familie Andriessen is een gemiddeld gezin me wee kinderen van 4 en 7 jaar, Ze wonen in een koophuis en hebben een eigen auo. Mijnheer en mevrouw Andriessen werken allebei. De kinderen gaan na school naar de buienschoolse opvang. Di is de familie Andriessen De familie Andriessen is een gemiddeld gezin me wee kinderen van 4 en 7 jaar, een hond, een ka, een cavia en vissen. Ze wonen in een koophuis en hebben een eigen auo. Mijnheer en mevrouw Andriessen werken allebei. De kinderen gaan na school naar de buienschoolse opvang. 23 uur 41 min. Semmen voor Tweede Kamerverkiezing semlokaal: sem uibrengen Aanvraag zorgoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Aanvraag recep bij de huisars huisars: aanvraag recep apoheek: recep ophalen Aangife inkomsenbelasing belasingdiens: inkomsenbelasingformulier digiaal invullen en opsuren, invullen bijleenregeling Voorlopige eruggaaf inkomsenbelasing belasingdiens: vooringevuld formulier conroleren Aanvraag kinderopvangoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren APK garage: auo wegbrengen Moorrijuigenbelasing belasingdiens: auomaische incasso Aanvraag Parkeervergunning gemeene: bezoeken voor aanvraag Aanvraag paspoor en he bijschrijven van een kind gemeene: pasfoo s laen maken, bezoek me kinderen, paspooren een week laer ophalen Aangife gesolen fies poliie: aangife invullen op inerne Aanvraag bouwvergunning voor schuur gemeene: aanvraagformulier invullen, bewijssukken meeleveren Melding kappen van een boom gemeene: meldingformulier invullen over he kappen van een boom Onderwijskaar onderwijsinselling: vooringevulde kaar conroleren en versuren BSN aan school opgeven onderwijsinselling: origineel BSN nummer onen 20710_vouwvelDef.indd :05:14 27,84 27,84 27,84 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen 37,42 36,96 36,96

3 IND Agnieszka alleensaande moeder me uikering 70 uur, 48 min gemeene 66 uur, 18 min huisars Agnieszka apoheek 63 uur, 95 uur 52 min. belasingdiens 63 uur, waerschap 63 uur, 63 uur, CWI GGZ GSD LBIO zorgverzekeraar rechbank Di is Agnieszka. Agnieszka is een alleensaande bijsandsmoeder van 22 jaar. Ze woon me haar 3 jarige zoonje Igor in een fla. Haar dag is gevuld me he opvoeden van Igor, Nederlands leren, sage lopen en de eindjes aan elkaar knopen. Agnieszka s ex man weiger alimenaie e bealen en is eruggegaan Di is Agnieszka naar de Oekraïne. Hij heef haar acher gelaen me een enorme schuld. Agnieszka had er Agnieszka geen idee is een van en heef alleensaande he er erg moeilijk mee bijsandsmoeder gehad. Gelukkig hebben haar huisars, van de GGZ en de gemeene haar op weg geholpen. 22 jaar. Ze woon me haar 3 jarige zoonje Igor in een fla. Agnieszka alleensaande moeder me uikering. Haar dag is gevuld me he opvoeden van Igor, Nederlands leren, sage lopen en de eindjes aan elkaar knopen. Agnieszka s exman weiger alimenaie e bealen en is eruggegaan naar de Oekraïne. Hij heef haar acher gelaen me een enorme schuld. Agnieszka had er geen idee van en heef he er erg moeilijk mee gehad. Gelukkig hebben haar huisars, de GGZ en de gemeene haar op weg geholpen. Aanvraag psychologische onderseuning huisars: aanvraag verwijsbrief voor behandeling bij GGZ GGZ: indicaieselling Aanvraag zorgoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Aanvraag recep bij de huisars huisars: aanvraag recep apoheek: recep ophalen Aanvraag zorgverzekering zorgverzekeraar: aanvraagformulier invullen en opsuren aan de zorgverzekering Aanvraag hulp bij inning alimenaie LBIO: aanvraagformulier invullen Aanvraag huuroeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Aanvraag kinderopvangoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Verzoek o schuldsanering gemeene: aanvraag o schuldsanering bij gemeene, bewijssukken aanleveren bij gemeene, opsellen saneringsplan rechbank: ziing ivm verzoek o schuld sanering Aanvraag kwijschelding waerschapsbelasingen waerschap: aanvraagformulier invullen Aanvraag rechsbijsand gemeene: aanvraagformulier invullen Aanvraag bijsandsuikering, aanvraag bijzondere bijsand, begeleiding naar werk CWI: inschrijven werk GSD: aanvraag bijsandsuikering, mee wer ken aan acivieien om werk e vinden, indienen rechmaigheidformulieren, vakaniemelding ivm bijsand, aanvraag bijzondere bijsand PC voorziening, aanvraag bijzondere bijsand voor verhuisen inrichingskosen, aanvraag bijzondere bijsand voor overbrugging ekor alimenaie en deurwaarder, aan vraag bijzon dere bijsand voor vervoerskosen, aanvraag sadspas voor bijsandsgerechig den, bezwaar egen beslissing afwijzing bijsand Aanvraag kwijschelding gemeenelijke belasingen gemeene: aanvraagformulier invullen Aangife inkomsenbelasing belasingdiens: via inerne inkomsenbelasingformulier invullen en opsuren, afrek van ziekekosen en buiengewone uigaven Inake inburgeringonderzoek gemeene: inake voor he inburgeringonderzoek Procedure verblijfsvergunning IND: aanvraag indienen, bewijssukken aanleveren voor oesing aan he gemeenschapsrech 20710_vouwvelDef.indd :05:19 252,91 253,47 256,05 256,05 256,05 256,05 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

4 onderwijsinselling Michiel man me beperking 43 uur, 7 min gemeene 17 min huisars apoheek 32 min garage belasingdiens 32 min 32 min 32 min semlokaal Michiel CAK CWI zorgkanoor Michiel Di is Michiel. Michiel is 45 jaar en alleensaande vader. Hij woon samen me zijn waalfjarige docher Sanne. Michiel heef sinds zijn vijfde jaar diabees. Lang is he goed gegaan. To hij wee jaar geleden een infecie aan zijn voe kreeg. Die wilde nie genezen en da heef hem uieindelijk zijn onderbeen gekos. Een prohese heef hij wel, maar draag hij weinig. Hij is bang Di is Michiel Man me da er beperking. wondjes op de somp Michiel komen en da heef er dan nog sinds meer van zijn been vijfde af moe. jaar To overmaa van ramp heef hij onder zijn andere voe pijn gekregen. Da kom omda de diabees. zenuwen Lang door is de suiker he zijn goed aangeas. gegaan. Michiel kan daarom To nie hij lang wee saan en jaar lopen. geleden een infecie aan zijn voe kreeg. Die wilde nie genezen en da heef hem uieindelijk zijn onderbeen gekos. Een prohese heef hij wel, maar draag hij weinig. Hij is bang da er wondjes op de somp komen en da er dan nog meer van zijn been af moe. To overmaa van ramp heef hij onder zijn andere voe pijn gekregen. Da kom omda de zenuwen door de suiker zijn aangeas. Michiel kan daarom nie lang saan en lopen. CBR zorgverzekeraar 50 uur 36 min. Semmen voor Tweede Kamerverkiezing semlokaal: sem uibrengen Aanvraag zorgoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Inschrijven als werkzoekende, aanvraag WIA en aanvraag WW CWI: inschrijving werk UWV: aanvraag WIA uikering, aanvraag WW uikering, meewerken om werk e vinden, werkbriefjes invullen, fou in werkbriefje melden, vakaniemelding APK garage: auo wegbrengen CIZ UWV IB groep Aanvraag huuroeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Aangife inkomsenbelasing belasingdiens: inkomsenbelasingformulier digiaal invullen en opsuren, afrek van ziekekosen en buiengewone uigaven Aanvraag recep bij de huisars huisars: aanvraag recep apoheek: recep ophalen Aanvraag vergoeding voor podoherapie en pedicure zorgkanoor: aanvraag indienen Aanvraag vergoeding hulpmiddelen zorgverzekeraar: aanvraag indienen Aanvraag huiszorg gemeene: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling door keuringsars, onvangen beschikking over de indicaieselling CAK: onvangen beschikking me de hooge over de eigen bijdrage Vervanging rijbewijs B gemeene: rijbewijs aanvragen, rijbewijs ophalen, aanvraag vergoeding examen rijbewijs voor gehandicape CBR: medische verklaring aanvragen Moorrijuigenbelasing belasingdiens: auomaische incasso Gehandicapenparkeerkaar gemeene: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling door keuringsars, bezwaar egen afwijzing Onderwijskaar onderwijsinselling: vooringevulde kaar conroleren en versuren Aanvraag egemoekoming schoolkosen en onderwijsbijdrage (WTOS) IB groep: aanvraag indienen 20710_vouwvelDef.indd :05:23 45,19 40,24 40,24 40,24 40,24 40,24 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

5 Ad uikeringsgerechigde gemeene garage 45 uur, 42 uur, 40 min semlokaal Ad belasingdiens waerschap CWI GSD Ad Di is Ad Ad is een werkeloze ICT medewerker van 32 jaar. Hij woon Di is Ad. me zijn vriendin Lesedi in een monumenaal pand da hij zelf heef in opgeknap. een monumenaal pand da hij zelf heef opgeknap. Vorig jaar ging he bedrijf waar hij werke reorganiseren, waarbij ook ICT aken naar India werden overgeheveld. Di leidde da Ad s funcie werd opgeheven. Omda hij relaief kor bij he bedrijf heef gewerk, kom hij alleen in aanmerking voor een kordurende WWuikering. Ad is een werkeloze ICT medewerker van 32 jaar. Hij woon me zijn vriendin Lesedi Vorig jaar ging he bedrijf waar hij werke reorganiseren, waarbij ook ICT aken naar India werden overgeheveld. Di leidde o een reorganisaie, waarbij onder andere Ad s funcie werd opgeheven. Omda Ad relaief kor bij he bedrijf heef gewerk, kom hij alleen in aanmerking voor een kordurende WW uikering. 249,92 246,82 246,32 68 uur 43 min. Inschrijven als werkzoekende, aanvraag WW CWI: inschrijving werk UWV: aanvraag WW uikering, meewerken aan acivieien om werk e vinden, werkbriefjes invullen, fou in werkbriefje melden, vakaniemelding Aanvraag bijsand (nada WW is afgelopen) GSD: aanvraag bijsandsuikering, mee wer ken aan acivieien om werk e vinden, indienen rechmaigheidsformulieren Aanvraag kwijschelding gemeenelijke belasingen gemeene: aanvraagformulier invullen Aanvraag kwijschelding waerschapsbelasingen waerschap: aanvraagformulier invullen Aangife inkomsenbelasing belasingdiens: inkomsenbelasingformulier digiaal invullen en opsuren, afrek van ziekekosen en buiengewone uigaven APK garage: auo wegbrengen Moorrijuigenbelasing belasingdiens: auomaische incasso Aanvraag zorgoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren UWV Aangife huwelijk gemeene: bijlage verzorgen (o.a. GBAuireksel en uireksel Burgerlijke sand), afschrif gebooreake laen veralen door beëdigd veraler en laen voorzien van aposillesempel Geboore van een kind (voor he huwelijk) gemeene: erkenning ongeboren vruch, aangife geboore kind, aangife erkenning ouderschap Semmen voor Tweede Kamerverkiezing semlokaal: sem uibrengen 20710_vouwvelDef.indd :05:28 246,32 246,32 246,32 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

6 Sophie meisje me een handicap 107 uur, 21 min onderwijsinselling gemeene 105 uur, huisars 46 min semlokaal SVB Sophie apoheek 105 uur, 38 min CAK garage belasingdiens zorgkanoor Aanvraag recep bij de huisars huisars: aanvraag recep apoheek: recep ophalen 99 uur, 20 min 99 uur, 20 min 99 uur, 20 min Aangife inkomsenbelasing belasingdiens: formulier digiaal invullen en opsuren, afrek van ziekekosen en buiengewone uigaven Sophie Di is Sophie. Sophie is een meisje van 16 jaar. Ze heef Cysic Fybrosis, ook wel aaislijmzieke genoemd. He is een chronische zieke die nie e genezen is. Sophie zi op de Havo. Ze is vaak moe en benauwd. Gymnasiek of sporen zi er nie in. En sinds haar 14 de heef ze darmproblemen, veroorzaak door de zieke van Chrohn. Om die reden heef ze sinds die ijd een soma. Door Di is Sophie haar zieke heef Sophie regelmaig e maken me de overheid. Di vraag ijd en geduld van Sophie Sophie s is een ouders. meisje Zij seken van veel energie 16 jaar. in he uizoeken Ze heef waar en bij Cysic wie ze moeen Fybrosis, zijn voor ook hulp, in he overleggen van gegevens en in he aanonen da Sophie s siuaie nie veranderd. wel aaislijmzieke genoemd. He is een chronische zieke die nie e genezen is. Sophie zi op de Havo. Ze is vaak moe en benauwd. Gymnasiek of sporen zi er nie in. En sinds haar 14de heef ze darmproblemen, veroorzaak door de zieke van Chrohn. Om die reden heef ze sinds die ijd een soma. Door haar zieke heef Sophie regelmaig e maken me de overheid. Di vraag ijd en geduld van Sophie s ouders. Zij seken veel energie in he uizoeken waar en bij wie ze moeen zijn voor hulp, in he overleggen van gegevens en in he aanonen da Sophie s siuaie nie verander. zorgverzekeraar REC 106 uur 20 min. Semmen voor Tweede Kamerverkiezing semlokaal: sem uibrengen Aanvraag PGB voor verpleging en verzorging zorgkanoor: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling door keuringsars, onvangen beschikking over de indicaieselling SVB: overeenkoms sluien me hulpverleners en opsuren CAK: onvangen beschikking me de hooge over de eigen bijdrage SVB: adminisraie voeren en veranwoorden CIZ: herindicaie ondergaan CIZ Aanvraag rolsoel gemeene: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling keuringsars, bezwaar egen afwijzing Aanvraag aanpassing woning gemeene: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling keuringsars Aanvraag rugzakje REC: aanvraag, indicaieselling en opsellen handelingsplan Verwijsbrief voor fysioherapie huisars: verwijsbrief aanvragen en versuren naar zorgverzekering Voorlopige eruggaaf inkomsenbelasing belasingdiens: vooringevuld formulier conroleren Moorrijuigenbelasing belasingdiens: auomaische incasso Aanvraag gehandicapenparkeerkaar gemeene: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling keuringsars APK garage: auo wegbrengen Onderwijskaar onderwijsinselling: vooringevulde kaar conroleren en versuren Aanvraag paspoor gemeene: pasfoo s laen maken, aanvraag indienen, paspoor een week laer ophalen 20710_vouwvelDef.indd :05:36 40,32 39,27 38,35 29,23 29,23 29,23 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

7 Ber demenerende oudere 19 uur, 4 min gemeene SVB 15 uur, 22 huisars min semlokaal Ber apoheek 15 uur, 15 min CAK belasingdiens 15 uur, 15 min 15 uur, 15 min 15 uur, 15 min zorgkanoor Ber Di is Ber. Ber is 80 jaar en woon samen me zijn vrouw Hansje in een arbeiderswoning. He leven van Ber en Hansje is drasisch veranderd sinds bij Ber de zieke van Alzheimer werd geconsaeerd. In he begin ging he wel. Ber was weliswaar vergeeachig, maar wassen en aankleden luke nog. Maar he word seeds moeilijker. Ber verwissel de dag Di is Ber me de nach, kan zichzelf nie meer verzorgen, is inconinen en kan soms heel agressief Ber is 80 reageren. jaar Bers en familieleden woon kunnen samen de verzorging me nie zijn meer alleen vrouw aan. Hulp Hansje is nodig. in een arbeiderswoning. He leven van Ber en Hansje is drasisch veranderd sinds bij Ber de zieke van Alzheimer werd geconsaeerd. In he begin ging he wel. Ber was weliswaar vergeeachig, maar wassen en aankleden luke nog. Maar he word seeds moeilijker. Ber verwissel de dag me de nach, kan zichzelf nie meer verzorgen, is inconinen en kan soms heel agressief reageren. Bers familieleden kunnen de verzorging nie meer alleen aan. Hulp is nodig. 20 uur 21 min. Semmen voor Tweede Kamerverkiezing semlokaal: sem uibrengen Aanvraag recep bij de huisars huisars: aanvraag recep apoheek: recep ophalen Aanvraag zorgoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Aanvraag huuroeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren CIZ Aangife inkomsenbelasingen belasingdiens: inkomsenbelasingformulier digiaal invullen en opsuren, afrek van ziekekosen en buiengewone uigaven Aanvraag axipas voor vervoer gemeene: aanvraag indienen, indicaieselling door keuringsars Aanvraag vergoeding voor luiers, rollaor en seunkousen gemeene: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling door keuringsars Aanvraag PGB voor verpleging en verzorging zorgkanoor: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling door keuringsars, onvangen beschikking over de indicaieselling SVB: overeenkoms sluien me hulpverleners en opsuren CAK: onvangen beschikking me de hooge over de eigen bijdrage SVB: adminisraie voeren en veranwoorden Aanvraag PGB voor huiszorg gemeene: aanvraag indienen CIZ: indicaieselling door keuringsars, onvangen beschikking over de indicaieselling SVB: overeenkoms sluien me hulpverleners en opsuren CAK: onvangen beschikking me de hooge over de eigen bijdrage gemeene: adminisraie voeren en veranwoorden 20710_vouwvelDef.indd :05:42 6,24 4,47 2,63 2,63 2,63 2,63 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

8 Gerda viale oudere 18 uur, 57 min gemeene SVB 18 uur, huisars 5 min semlokaal Gerda apoheek 17 uur, 30 min belasingdiens 17 uur, 30 min waerschap 17 uur, 30 min 17 uur, 30 min poskanoor 42 uur 1 min. Gerda Di is Gerda. Gerda werd onlangs 65 jaar. Een charmane vrouw, 20 jaar gerouwd me George. Samen me haar man runde ze een eigen zaak, die echer verkoch moes worden omda bijna niemand meer eigen kleding maak. Vorig jaar overleed George ploseling. Nu saa ze er alleen voor. Gelukkig is ze in goede gezondheid en onderneem ze veel Di is Gerda acivieien. Ook saa ze open voor nieuwe onwikkelingen. Ze mail en skyped regelmaig me onlangs haar zus in Canada 65 en jaar. ze zi in Een een digiale charmane praagroep voor vrouw, weduwen. 20 jaar Gerda werd gerouwd me George. Samen me haar man runde ze een eigen zaak, die echer verkoch moes worden omda bijna niemand meer eigen kleding maak. Vorig jaar overleed George ploseling. Nu saa ze er alleen voor. Gelukkig is ze in goede gezondheid en onderneem ze veel acivieien. Ook saa ze open voor nieuwe onwikkelingen. Ze mail en skyped regelmaig me haar zus in Canada en ze zi in een digiale praagroep voor weduwen. Semmen voor Tweede Kamerverkiezing semlokaal: sem uibrengen Aanvraag zorgoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Aanvraag recep bij de huisars huisars: aanvraag recep apoheek: recep ophalen Aangife inkomsenbelasingen belasingdiens: belasingformulier invullen en opsuren, aanvullende ouderenkoring Sadspas voor bijsandsgerechigden gemeene: aanvragen sadspas CIZ Aanvraag kwijschelding gemeenelijke belasingen gemeene: aanvraagformulier invullen Aanvraag kwijschelding waerschapsbelasingen waerschap: aanvraagformulier invullen Aanvraag AOW SVB: onvangen aanvraagformulier AOW, invullen aanvraag formulier AOW Aangife successierech belasingdiens: aangifeformulier invullen, onvangen voorlopige aanslag, onvangen definiieve aanslag, bealen successierech Aanvullende bijsand 65+ gemeene: aanvraag formulier invullen, periodiek rechmaigheidsformulier invullen Aanvraag aanleunwoning gemeene: aanvraag voor een aanleuning indienen CIZ: indicaie bij de keuringsars Tenaamselling auo poskanoor: enaamsellingformulier invullen Aangife overlijden gemeene: overlijden doorgeven, aanvragen verlof voor begraving 20710_vouwvelDef.indd :05:46 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

9 Jan vrijwilliger 75 uur, gemeene 72 uur, 72 uur, 72 uur, 72 uur, 72 uur, belasingdiens Jan arbeidsinspecie VWA SENA 87 uur 44 min. Jan Di is Jan. Jan is vrijwilliger bij de Scouing. Als voorzier is hij nauw berokken bij de organisaie van allerhande acivieien. Jaarlijks organiseer de Scouing verschillende evenemenen zoals een braderie me muziek en een ap. Of samen me jeugdwelzijnswerk een kinder doe week. Een week Di is Jan lang huen bouwen, speurochen uizeen, broodjes smeren, krokeen friuren en Jan is vrijwilliger overnachen in enen bij me de kampvuurjes. Scouing. Een drukke Als maar voorzier erg gezellige week. is hij nauw berokken bij de organisaie van allerhande acivieien. Jaarlijks organiseer de Scouing verschillende evenemenen zoals een braderie me muziek en een ap. Of samen me jeugdwelzijnswerk een kinderdoeweek. Een week lang huen bouwen, speurochen uizeen, broodjes smeren, krokeen friuren en overnachen in enen me kampvuurjes. Een drukke maar erg gezellige week Evenemen organiseren (4 evenemenen aangevraagd) gemeene: aanvraag onheffing drank en horecavergunning indienen (4x), aanvraag exploiaievergunning indienen (4x), onheffing geluidshinder (4x), SENA: opgave van gebruik muziek (4x) VWA: opleiden personeel inzake voedsel en waren en conrole ijdens evenemen Aangife loonbelasing belasingdiens: aangife invullen Aangife omzebelasing belasingdiens: aangife invullen Aanvragen verklaring omren gedrag (VOG) voor 10 medewerkers gemeene: 10x formulier VOG invullen voor werknemers, onvangen van VOG Aanvraag welzijnsubsidie gemeene: aanvraagformulier subsidie invullen, bewijssukken aanleveren, veranwoorden subsidie Aanvraag gebruiksvergunning gemeene: vergunningaanvraag indienen Risico invenarisaie en evaluaie (RI&E) uivoeren arbeidsinspecie: onderzoek schrifelijk vasleggen 20710_vouwvelDef.indd :05:51 877,00 778,61 778,61 778,61 778,61 778,61 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

10 onderwijsinselling Maaren grensarbeider 32 uur, 47 min gemeene 31 uur, 48 min semlokaal Maaren 32 uur, 11 min garage belasingdiens belasingdiens België verzekeraar 32 uur, 11 min 32 uur, 11 min 32 uur, 11 min douane zorgverzekeraar België poliie gemeene België 33 uur 15 min. zorgverzekeraar IB groep Di is Maaren. Maaren is 41 en gerouwd me Vera. Samen hebben ze wee kinderen van 6 en 1 jaar oud. Vera werk in Nederland en sinds 2006 werk Maaren als verkoper bij een auodealer in Turnhou, België. Hij heef een diploma van he Insiuu Di is Auobranche Maaren Managemen (IVA) in Driebergen. Vijf dagen per week rijd hij op en neer naar België. Maaren is 41 en gerouwd me Vera. Samen hebben ze wee kinderen van 6 en 1 jaar oud. Vera werk in Nederland en sinds 2006 werk Maaren als verkoper bij een auodealer in Turnhou, België. Hij heef een diploma van he Insiuu Auobranche Managemen (IVA) in Driebergen. Vijf dagen per week rijd hij op en neer naar België. Semmen voor Tweede Kamerverkiezing semlokaal: sem uibrengen Aangife diefsal poliie: aangife invullen op inerne Aanvraag paspoor en he bijschrijven van een kind gemeene: pasfoo s laen maken, aanvraag paspoor, kinderen meenemen, paspoor een week laer ophalen Aanvraag erkenning diploma IB Groep: invullen formulier Afsluien verzekering AOW en ANW Verzekeraar: aanvraagformulier invullen Aangife inkomsenbelasing in Nederland en België belasingdiens: inkomsenbelasingformulier invullen en opsuren, Aanvraag kinderbijslag in België gemeene in België: aanvraagformulier invullen Aanvraag zorgoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Aanvraag zorgverzekering Zorgverzekeraar in Nederland: aanvraagformulier invullen en opsuren Aanvraag hospialisaieverzekering in Belgie Zorgverzekeraar in België: aanvraagformulier invullen en opsuren APK garage: auo wegbrengen Moorrijuigenbelasing belasingdiens: auomaische incasso Aanvragen BPM vrijsellingsvergunning Douane: formulier invullen Onderwijskaar onderwijsinselling: vooringevulde kaar conroleren en versuren 20710_vouwvelDef.indd :05:56 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen 245,05 244,59 244,59 244,59 244,59 244,59

11 IND Björn expa gemeene garage 34 uur, 35 min SVB 34 uur, 35 min semlokaal Björn 29 uur, 50 min belasingdiens 29 uur, 50 min verzekeraar 29 uur, 50 min 29 uur, 50 min douane noaris RDW 36 uur 48 min. zorgverzekeraar Björn Di is Björn Björn is 35 en woon samen me zijn vrouw Annika en wee kinderen in Zweden. Na zijn sudie Business Innovaion verhuis Björn naar Sockholm voor een baan bij een auomaiseringsbedrijf. In Sockholm onmoe hij ook zijn vrouw Annika. Samen krijgen ze een zoon en een docher. Kor na de geboore van zijn docher, krijg Björn Di is Björn een baan aangeboden bij een mulinaional. Zijn sandplaas word Nederland. Björn is 35 en woon samen me zijn vrouw Annika en wee kinderen in Zweden. Na zijn sudie Business Innovaion verhuis Björn naar Sockholm voor een baan bij een auomaiseringsbedrijf. In Sockholm onmoe hij ook zijn vrouw Annika. Samen krijgen ze een zoon en een docher. Kor na de geboore van zijn docher, krijg Björn een baan aangeboden bij een mulinaional. Zijn sandplaas word Nederland. Semmen voor Tweede Kamerverkiezing semlokaal: sem uibrengen Aangife huwelijk gemeene: bijlage verzorgen (o.a. GBAuireksel en uireksel Burgerlijke sand) IND: ophalen van sikker in paspoor Inschrijving in bevolkingsregiser gemeene: bezoeken Aangife adreswijziging gemeene: bewijssukken als verblijfsdocumen en koopconrac opzoeken, kopiëren en opsuren Aanvraag Burgerservice nummer (BSN) belasingdiens: bezoeken Aangife inkomsenbelasing belasingdiens: inkomsenbelasingformulier digiaal invullen en opsuren, invullen bijleenregeling Aanvraag kinderopvangoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Aanvraag kinderbijslag SVB: aanvraagformulier invullen en opsuren Aanvraag zorgverzekering zorgverzekeraar: aanvraagformulier invullen op opsuren aan de zorgverzekering Imporeren van een auo douane: aangife invoerrechen, BTW, aangife doen van BMP garage: auo laen keuren RDW: kenekenbewijs onvangen, kenekenplaen laen maken verzekeraar: WA verzekering afsluien Moorrijuigenbelasing belasingdiens: auomaische incasso Aanvraag parkeervergunning gemeene: aanvragen parkeervergunning Overdrach van de woning noaris: verkoop van he huis via noariële ake 20710_vouwvelDef.indd :06: , , , , , ,27 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

12 Consanza buienlandse suden gemeene IND universiei 14 uur, 19 min 14 uur, 19 min verhuurder 14 uur, 19 min belasingdiens 14 uur, 19 min 14 uur, 19 min 14 uur, 19 min Consanza poliie werkgever zorgverzekeraar 15 uur 24 min. IB groep Di is Consanza. De Spaanse Consanza is 23 en woon sinds kor in Nederland. Na een sudie economie in haar woonplaas Alicane beslui ze Business Sudies aan de Universiei van Amserdam e volgen. Aangezien Consanza via een exchange program voor een jaar in Nederland sudeer, moe zij aan een aanal adminisraieve verplichingen voldoen. Ze moe zich inschrijven in he Nederlandse bevolkingsregiser, aanmelden bij de universiei, woonruime Di is Consanza en een bijbaan zoeken. De Spaanse Consanza is 23 en woon sinds kor in Nederland. Consanza is buienlandse suden. Na een sudie economie in haar woonplaas Alicane beslui ze Business Sudies aan de Universiei van Amserdam e volgen. Aangezien Consanza via een exchange program voor een jaar in Nederland sudeer, moe zij aan een aanal adminisraieve verplichingen voldoen. Ze moe zich inschrijven in he Nederlandse bevolkingsregiser, aanmelden bij de universiei, woonruime en een bijbaan zoeken. Aangife diefsal poliie: bezoeken Inschrijving in bevolkingsregiser gemeene: bezoeken voor inschrijving IND: verblijfsikker in he paspoor Aanvraag paspoor gemeene: pasfoo s laen maken, bezoek om paspoor aan e vragen, paspoor een week laer ophalen Aanvraag Burgerservice nummer (BSN) belasingdiens: bezoeken Aangife inkomsenbelasing belasingdiens: inkomsenbelasingformulier digiaal invullen en opsuren, invullen bijleenregeling Aanvraag sudiefinanciering IB Groep: online aanvraagformulier invullen en versuren Aanvraag zorgoeslag belasingdiens: aanvraagformulier digiaal invullen en opsuren Arbeidsovereenkoms sluien en loonbelasingverklaring werkgever: arbeidsovereenkoms ekenen en loonbelasingverklaring invullen Aanvraag zorgverzekering zorgverzekeraar: aanvraagformulier downloaden, invullen en opsuren Inschrijven universiei universiei: aanvraagformulier invullen en opsuren Afsluien huurovereenkoms verhuurder: huurovereenkoms invullen en onderekenen 20710_vouwvelDef.indd :06:06 73,45 73,45 73,45 73,45 73,45 73,45 Adminisraieve lasen in ijd Adminisraieve lasen in kosen

13

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

op weg naar merkbare verbeteringen voor burgers

op weg naar merkbare verbeteringen voor burgers Het vierde kabinet Balkenende heeft zich ten doel gesteld om de bureaucratische rompslomp voor burgers aan te pakken. Om het een merkbare aanpak te laten zijn, is samen met burgers een lijst met 10 knelpunten

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen MSYSL 2006 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opie au) EK Elo EK EL - - J. Baeen Labo Meesysemen Doelsellingen - Inhoud - Evaluaie Doelsellingen Op basis

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen 2004 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opies au/el) - - J. Baeen Labo Meesysemen Proef 1: Digiale opische meesysemen Proef I: Digiale opische meesysemen

Nadere informatie

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte Voorkom onzichbare verspilling: energiebehoefe van sofware Energie besparen dankzij zuinigere sofware De afgelopen jaren is de energie-efficiënie van ICT-sysemen al serk oegenomen als gevolg van de behoefe

Nadere informatie

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur Een risico- en kosengedreven aanpak voor archiecuur Risico- en kosenmanagemen als primair businessdoel Archiecuur is e beschouwen als een discipline die gedreven word door risico s en kosen. Risico- en

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gewijzigde openingstijden. Werkzaamheden Veerbrug Etten. Inzameling snoei- en tuinafval

Gemeentenieuws. Gewijzigde openingstijden. Werkzaamheden Veerbrug Etten. Inzameling snoei- en tuinafval Gemeenenieuws Column College bezoek melkveehouderij familie Rougoor Werken aan de oekoms Wehouder Kuser De laase ijd komen er weer vragen binnen over de werkzaamheden in he cenrum van Ulf. Zoals u misschien

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie

Van metadata naar kennis

Van metadata naar kennis meadaa Een onologie creëren me Topic Maps Van meadaa naar kennis Soms zijn meadaa e beperk om een documen gemakkelijk erug e vinden en zouden de meadaa eigenlijk me meer kennis verrijk moeen worden. Me

Nadere informatie

Horeca Starterskrant

Horeca Starterskrant Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van 02 SVH

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules maken

Hoofdstuk 6 - Formules maken Hoofdsuk 6 - Formules maken ladzijde 0 V-a Formule, wan de grafiek gaa door he pun (,) 0 en formule is exponenieel. Formule heef voor x = 0 geen eekenis, erwijl de grafiek door he pun (0, 3) gaa. Formule,

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

Achter de schermen Hoe Ontstaat een Geologische Kaart

Achter de schermen Hoe Ontstaat een Geologische Kaart Acher de schermen Hoe Onsaa een Geologische Kaar Deze presenaie oon de hoofdlijnen van een projec in één van de weinige onsluiingsgebieden van he Massief van Braban: Halle-Lembeek. Alhoewel he een klein

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Intakeformulier. Bewindvoering & Budgetbegeleiding

Intakeformulier. Bewindvoering & Budgetbegeleiding Intakeformulier Bewindvoering & Budgetbegeleiding Persoonsgegevens Verzoeker 1 Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Sofinummer Nummer ID Telefoonnummer E-mailadres Verzoeker 2 Naam

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elekriciei OPGAVE: Meen van vermogen in een driegeleiderne Daum van opgave:.../.../ Daum van afgife: Verslag nr. : 8 Leerling: Assisenen: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluaie :.../10 Theorie :.../10 Meeopselling

Nadere informatie

stand van zaken. Guido Bayens

stand van zaken. Guido Bayens archiecuur overheid Gecompliceerde pas de deux De elekronische overheid word onder archiecuur gebouwd De overheid saa voor de groe uidaging haar elekronische diensverlening ui e breiden en e opimaliseren.

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie Veiligheidscoördinaie op bouwplaasen 10/2012 FOD WASO AD Toezich op he Welzijn op he Werk ir. Tom Vermeersch RD Oos-Vlaanderen Inhoud: Veiligheidscoördinaie (1) Veiligheidscoördinaie bekeken: vanui de

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B, vs C te D : Geneeskundige zorg; plastische chirurgie; borstverkleining : : 26 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B, vs C te D : Geneeskundige zorg; plastische chirurgie; borstverkleining : : 26 maart 2008 I BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg; plasische chirurgie; borsverkleining : 20072207 : 26 maar 2008 I Posadres Posbus 293700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel6

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Afscheidsreceptie Hans Alberse druk bezocht. Gewijzigde openingstijden. Felicitaties voor 100-jarige Jan Elfrink

Gemeentenieuws. Afscheidsreceptie Hans Alberse druk bezocht. Gewijzigde openingstijden. Felicitaties voor 100-jarige Jan Elfrink Gemeenenieuws Afscheidsrecepie Hans Alberse druk bezoch Marijke persoonlijk de hand e schudden. Inwoners, ondernemers, veregenwoordigers van verenigingen en besuurders ui Oude IJsselsreek en de regio kwamen

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Voorwoord. editie juli 2014

Voorwoord. editie juli 2014 ediie juli 2014 Voorwoord Graag vraag ik uw aandach voor deze nieuwsbrief. Opnieuw zoals u van ons gewend ben een nieuwsbrief vol lezenwaardige zaken. Ook een nieuwsbrief die op een bijzonder momen uikom.

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen, e r Braban Waer NV. Telefoon 0736838888 Fa 073 683 89 99 Ineme wj.brabanwaer.n1 Kiderse www.duk1nbqabariwae.nl Miniserie van i&m Mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen Pos1ares Posbus 1068 Posbus 20901 2500

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008 STICHTI NG KLACHTEN EN CESCHILLEN ZORCVERZEKERINCEN J - JA Bindend Advies - Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B versus C e D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslif en implanaen : 200701267 : 16

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Intakeformulier Astra bewindvoering

Intakeformulier Astra bewindvoering mei 2016 Intakeformulier Astra bewindvoering Hoe bent u met Astra bewindvoering in contact gekomen? Via Gegevens aanvrager Datum intake : BSN : Achternaam : Evt. meisjesnaam : Voornamen : Roepnaam : Adres

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER BEWINDVOERING & BUDGETBEHEER

INTAKEFORMULIER BEWINDVOERING & BUDGETBEHEER S#ch#ng bewindvoeringen en budgetbeheer INTAKEFORMULIER BEWINDVOERING & BUDGETBEHEER 1 Inhoud pagina 2 Persoonsgegevens pagina 3 Burgerlijke staat pagina 3 Gezinssitua#e / inwonende minderjarige kinderen

Nadere informatie

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Laagspanningsapparauur Gebruikshandleiding We do more wih elecriciy Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Kennismaken me de beveiligingsuni Beveiligingsuni

Nadere informatie

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2011

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2011 Bijlage 1: Planning acivieien conrole Acivieien conrolemaand'2011 1 Inkoop en aanbeseding 1 Inkoop en aanbeseding jan Nadere afspraken me inkoopbureau.b.v. zichbare vaslegging op de oesing van he inkoop-en

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderbewindstelling

Aanvraagformulier onderbewindstelling Aanvraagformulier onderbewindstelling Dit formulier graag zo volledig mogelijk invullen: Deze aanvraag is voor: 1. Mijzelf 2. Vader 3. Moeder 4. Broer 5. Zus 6. Anders namelijk Geef het nummer wat van

Nadere informatie