Groep 1. Plan Van Aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep 1. Plan Van Aanpak"

Transcriptie

1 Groep 1 KLM IIPBIT Plan Van Aanpak versienummer 2.1 versiedatum 25 Mei 2015 versietype Prefinal Auteur Groep 1 Franck van der Sluis Achraf Chikhi Jens van Bellen

2 Versiebeheer IIPBIT Versietype Versienummer Wijziging Datum Ontwikkel versie Mei 2015 Concept versie 1.1 Verder uitgewerkt 20 Mei 2015 Concept versie 1.2 Verder uitgewerkt 22 Mei 2015 Concept versie 1.3 Aanvullende 24 Mei 2015 informatie verwerkt + PBS toegevoegd Prefinal versie 2.1 Document gecontroleerd op onduidelijkheden / onvolledigheden en waar nodig gecorrigeerd 25 Mei 2015 Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 2 of 25

3 Samenvatting IIPBIT De opdrachtgevende organisatie van dit project is KLM. Zoals veel andere luchtvaartmaatschappijen verkeert KLM in financieel zwaar vaarwater sinds de economische crisis. Door middel van dit project probeert KLM meer inzicht te krijgen in de klanttevredenheid in verschillende landen. Om vervolgens een hogere klanttevredenheid en daarmee een hogere winst te realiseren. Hiervoor zullen wij Tweets (Twitter berichten) waarin over KLM gesproken wordt gaan verzamelen en vervolgens analyseren. We beperken ons met dit onderzoek tot Tweets uit de Europese Unie, Amerika en Zwitserland. Deze Tweets zullen op locatie gecategoriseerd worden waardoor het mogelijk wordt om in te zien in welke landen verbeteringen in de bedrijfsvoering van KLM kunnen worden doorgevoerd. Er zal met behulp van SCRUM een Business Intelligence Systeem gebouwd worden waarin aan de hand van visuele indicatoren alle informatie gemakkelijk te zien is. Tijdens het project zullen er drie soorten deliverables worden opgeleverd, management documenten een BI-systeem en een adviesrapport. De management-docs zullen het ontwerp van de database, de verzamelde data zelf, een beschrijving van de manier waarop data-aggregatie plaatsvindt en een beschrijving van het hoe en waarom van het eindproduct bevatten. Het BIsysteem zal bestaan uit een dashboard en een database, het dashboard zal aangesloten zijn op de database en vervolgens informatie daaruit halen en visualiseren. Ten slotte zal er een adviesrapport worden opgeleverd met daarin de resultaten van het onderzoek en het advies wat daaruit volgt. Dit project is afhankelijk van de data die Twitter beschikbaar stelt voor onderzoek. Daarnaast beperkt het project zich tot de management documenten, het BI-systeem en het adviesrapport. Bij oplevering zal worden uitgelegd hoe het BI-systeem werkt, hierna zal er geen gebruikersondersteuning worden geleverd. Om overweg te kunnen gaan met de database is een speciale cursus vereist, deze wordt niet door ons verzorgd. Aan het adviesrapport kunnen verder geen rechten worden ontleend. Het project zal bestaan uit vijf fasen, fase één richt zich op de probleemstelling, fase twee op de projectopzet, fase drie op de realisatie, in fase vier wordt het project afgrond en uiteindelijk zal in fase vijf de oplevering plaatsvinden. Voor een gedetailleerd overzicht van de tijdsplanning, zie hoofdstuk 11. De projectorganisatie zal bestaan uit een stuurgroep, een projectmanager die de dagelijkse gang van zaken bij dit project verzorgt, een kwaliteitsmanager die ernaar streeft de kwaliteit van het project zo hoog mogelijk te houden, verder is er een groepscoach die wekelijkse intervisies verzorgt. Daarnaast zijn er de projectmedewerkers die aan de realisatie van het project werken. Eén daarvan heeft tevens de taak van notulist. Huidige risico s bij dit project zijn dat mensen weinig of niet meer over KLM zullen twitteren, dit zal een negatief effect hebben op het onderzoek. Hierdoor zal het BI-systeem een minder goed beeld geven van de werkelijkheid. Ook is Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 3 of 25

4 het mogelijk dat de deliverables niet op tijd opgeleverd kunnen worden. Gevolg hiervan is dat de opdrachtgever minder vertrouwen in het project krijgt. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 4 of 25

5 Inhoudsopgave IIPBIT 1 Inleiding Probleemstelling Context Ontwikkeling Kans formulering Doelstelling Opdrachtomschrijving en aanpak Opdracht Aanpak Deliverables Deliverable D1: Management-docs Deliverable D2: BI-Systeem Deliverable D3: Adviesrapport Product Breakdown Structure PBS Deliverable D PBS Deliverable D Projectafhankelijkheden Projectaannames Activiteiten Scope / projectgrenzen Projectscope Projectbegrenzingen Tijdplanning Fase Fase Fase Fase Fase Projectorganisatie & communicatie Opdrachtgevende organisatie Projectmiddelen Actueel risico-overzicht Configuratiemanagement Bronvermelding Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 5 of 25

6 1 Inleiding In dit plan van aanpak zal er allereerst een context worden geschetst inclusief de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn. Hieruit zal zich vervolgens een kans voordoen die benut kan gaan worden. Er zal een doelstelling geformuleerd worden waarin duidelijk wordt wat er met dit project getracht zal worden te bereiken. Hierna volgt de opdrachtomschrijving en de aanpak. In de opdrachtomschrijving wordt beschreven wat de opdracht precies zal omvatten, in de aanpak worden de verschillende fasen waarin het project is opgedeeld genoemd en wat deze fasen inhouden. Bij de deliverables zal er worden verteld over de producten die aan het eind van het project worden opgeleverd en wat deze producten inhouden. Vervolgens zal in het hoofdstuk activiteiten worden beschreven wat de hoofdactiviteiten zijn die tijdens het project worden doorlopen. In de scope wordt uitgelegd welke dingen wel bij het project horen en welke zaken buiten het project vallen. Bij de tijdplanning zal een overzicht worden gegeven van de planning zoals deze op dit moment is. Ten slotte wordt er bij het hoofdstuk organisatie kort beschreven hoe de projectorganisatie in elkaar zit. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 6 of 25

7 2 Probleemstelling 2.1 Context Air France-KLM is een Frans-Nederlandse multinational onder Frans recht met zijn hoofdkantoor in Roissy-Charles de Gaulle Airport bij Parijs. Het is de grootste luchtvaartonderneming ter wereld in termen van omzet, de derde in de wereld en grootste in Europa in termen van passagiers-kilometers en de grootste vrachtvervoerder ter wereld. Air France-KLM is ontstaan na een fusie van twee bedrijven te noemen: Air France en KLM. Air France-KLM verzorgt persoonsvervoer en goederenvervoer. Veel luchtvaartmaatschappijen verkeren in financieel zwaar weer als gevolg van de economische crisis. Helaas geldt dit ook voor Air-France KLM. 2.2 Ontwikkeling Tegenwoordig wordt Twitter (een sociaal medium) steeds meer gebruikt door mensen. Met Twitter kan men zogenaamde Tweets versturen die dan voor de hele wereld zichtbaar zijn. Een Tweet is een bericht dat vaak beknopt van aard is. Het kan worden gebruikt om bepaalde ervaringen met bedrijven te uiten. Als mensen bijvoorbeeld een negatieve ervaring met een bedrijf hebben, dan kunnen ze met behulp van een Tweet klagen, en zo het bedrijf feedback geven of in kwaad daglicht zetten. Het kan ook zo zijn dat mensen positieve ervaringen hebben met een bedrijf, en een positief bericht willen plaatsen. Daarnaast heb je ook mensen die een neutraal bericht plaatsen. Een negatief bericht over een bedrijf is een bericht waaruit blijkt dat het bedrijf niet aan iemand zijn verwachtingen heeft voldaan. Een positief bericht is een bericht over een bedrijf waaruit blijkt dat het bedrijf aan iemand zijn verwachtingen heeft voldaan, of zelfs meer dan dat. Een neutraal bericht is een bericht waarin iemand positieve en negatieve punt(en) samenvat. KLM is een vooronderzoek gestart om te ontdekken of er veel over hun gesproken wordt op Twitter, en al snel bleek dat er dagelijks uit veel verschillende landen veel ervaringen worden geventileerd op Twitter. 2.3 Kans formulering KLM doet nog helemaal niets met deze data, zij willen graag meer informatie over de ervaringen van klanten uit deze data halen zodat ze hun bedrijfsvoering daarop kunnen afstemmen. KLM wil namelijk beter aan de wensen van de klant voldoen. Hiermee wil KLM een hogere klanttevredenheid behalen. Ook hopen zij met een hogere klanttevredenheid meer klanten binnen te halen en op deze manier een hogere winst te behalen. Ieder jaar vervoert KLM gemiddeld ruim 77 miljoen passagiers, op dit moment ( ) behalen zij het cijfer 7,8 1 (op een puntenschaal van 10) voor :42 - [2] Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 7 of 25

8 klanttevredenheid. Volgens een onderzoek 2 van Ronald Wiekenkamp blijkt dat dit cijfer boven de 8 moet liggen om de klanttevredenheid effect te laten hebben op de omzet. Door via Twitter-feed inzichtelijk te krijgen wat de mensen bespreken, en daar vervolgens de bedrijfsvoering op af te stemmen zal het klanttevredenheidscijfer gemakkelijk over de 8 te tillen zijn, wat volgens het onderzoek 3 van Ronald Wiekenkamp vervolgens zal resulteren in een hogere omzet. KLM wil graag door middel van visualisatie inzichtelijk krijgen waarover de meeste berichten gaan, en deze vervolgens opdelen in twee categorieën: positief en negatief. Vervolgens wil KLM kunnen zien uit welke landen deze berichten komen en kunnen vergelijken waar in verhouding het vaakst negatieve/positieve berichten vandaan komen en waar deze berichten dan het meest over gaan. De selectie landen zal zich beperken tot de landen die zich bevinden in de Europese Unie, Noord-Amerika en tot Zwitserland. Neutrale berichten worden meegenomen in de resultaten door het te tellen als een positieve én een negatieve Tweet. Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van klanten worden alleen de berichten geanalyseerd en verwerkt die te maken hebben met een reis. Berichten die bijvoorbeeld betrekking hebben op de financiële agenda van KLM worden in dit onderzoek niet meegenomen. 2 Zie bronvermelding op blz [1] 3 Zie bronvermelding op blz [1] Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 8 of 25

9 3 Doelstelling IIPBIT Het doel wat met dit project beoogd wordt is inzicht creëren in de klanttevredenheid in verschillende landen voor KLM. KLM wil met behulp van de tweets de volgende zaken inzichtelijk maken: In welke landen worden ten opzichte van andere landen meer positieve/negatieve berichten gepost. Welke termen het meest voorkomen binnen de berichten in de twee categorieën. Welke term in de twee categorieën het vaakst voorkomt in een bepaald land. In welke landen relatief positief/negatief gesproken wordt. Het aantal Tweets met betrekking tot KLM in een bepaald land. Deze informatie moet op een begrijpelijke (voor KLM) manier gepresenteerd worden zodat de bedrijfsvoering daarop afgestemd kan worden. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 9 of 25

10 4 Opdrachtomschrijving en aanpak 4.1 Opdracht Er zal een BI-systeem gebouwd worden wat Twitter-feed met betrekking tot KLM analyseert en berichten categoriseert in positief en negatief. Dit systeem zal ook analyseren welke term binnen beide categorieën het vaakst voorkomt. Daarnaast zal het systeem bijhouden uit welke landen deze berichten komen. Er zal gebruik worden gemaakt van een API om data uit de database van Twitter te importeren. Hierbij bestaat de selectie uit berichten die gerelateerd zijn aan KLM. Vervolgens zullen deze Tweets ingedeeld worden in twee categorieën te noemen: positief en negatief. Op deze Tweets zullen vervolgens analyses uitgevoerd worden waarbij de volgende zaken centraal staan: Uit welk land komt een Tweet? Welke term komt het vaakst voor binnen de categorieën? Het BI-systeem zal bestaan uit een dashboard en een database. Dit zullen beide open-source producten zijn. We zullen door middel van de MoSCoW-methode een database uitzoeken. In fase drie van het project zal worden uitgezocht welke dit precies zullen worden. Hiernaast wordt er een adviesrapport gerealiseerd waarin wij advies uitbrengen aan KLM betreft de doelstelling van dit project. 4.2 Aanpak Dit project zal worden uitgevoerd met behulp van de projectmanagementmethodiek SCRUM. Hiervoor is gekozen omdat het een kleinschalig goed beheersbaar project is waarbij weinig mensen betrokken zijn. Ook is de invloed van externe factoren minimaal waardoor een projectmanagementmethodiek als PRINCE2 overbodig wordt. Het project is opgedeeld in vijf fasen, in de eerste fase wordt er een heldere probleemstelling geformuleerd en een samenwerkingsovereenkomst gemaakt. In de tweede fase wordt er nagedacht over de opzet van het project. Het resultaat hiervan is een uitgewerkt plan van aanpak. In dit plan van aanpak wordt duidelijk wie wat wanneer met welke middelen gaat doen. Ook komen de doelstelling, activiteiten, scope en tijdsplanning aan bod. In de derde fase staat de realisatie centraal. Er wordt gewerkt aan de deliverables conform de planning, ook wordt er wekelijks een voortgangsvergadering gehouden om de gang van zaken te bespreken. Tijdens deze voortgangsvergadering zullen notulen worden gemaakt. De derde fase wordt doorlopen aan de hand van de planning die in fase twee is gemaakt. De doorlooptijd van deze fase is drie weken. Fase vier is gericht op de afronding van het project. Het doel hiervan is het eindproduct tot een overdraagbaar geheel maken. Hieronder vallen onder andere Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 10 of 25

11 het databaseontwerp, de database, de data zelf, en het dashboard. Tevens wordt er advies gegeven over de toekomstige mogelijkheden met betrekking tot het product. De doorlooptijd van fase vier is een week. Tot slot gaat het in fase vijf om de oplevering. Het materiaal wordt ingeleverd. Het opgeleverde materiaal zal bestaan uit een zip-bestand met specialist products, management products en een blog. De doorlooptijd van deze laatste fase is een halve week. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 11 of 25

12 5 Deliverables IIPBIT Dit project zal de volgende deliverables realiseren: 5.1 Deliverable D1: Management-docs Het ontwerp van de database met een beschrijving waarom dit ontwerp op deze manier is gemaakt. De SQL statements om de database in een DBMS te genereren. De data zelf (al dan niet in gecomprimeerde vorm). Een beschrijving van de manier waarop de data-aggregatie tot stand dient te komen. Een beschrijving van het hoe en waarom van het eindproduct. 5.2 Deliverable D2: BI-Systeem Het Business Intelligence Systeem zal bestaan uit een database en een dashboard. Het dashboard zal aangesloten zijn op deze database en vervolgens de informatie eruit halen en visualiseren. Het dashboard zal uit twee segmenten bestaan. Het eerste segment zal een landkaart zijn met daarop alle landen waar KLM in geïnteresseerd is (Amerika, EU, Zwitserland). Deze landen zullen een bepaalde kleur krijgen die zal variëren tussen groen en rood. Deze kleuren zullen afwisselen in intensiteit en hiermee aangeven of er gemiddeld positieve of negatieve berichten op Twitter verschijnen over KLM in het desbetreffende land. Op de verschillende landen kan een zogenaamde drill-down gedaan worden, hiermee zal het percentage positieve/negatieve berichten getoond worden en vervolgens waar deze berichten dan het meeste over gaan(twee pie-charts met een top 20 van meest voorkomende termen in de Twitter feed). Het tweede segment zal bestaan uit 2 lijsten van een top 20 van positieve en negatieve berichten. Deze top 20 zal bestaan uit de meest voorkomende termen uit de Twitter-feed. Op ieder woord kan een zogenaamde drill-down gedaan worden. Deze drill-down resulteert in een pie-chart welke laat zien in welke landen een bepaalde term hoe vaak voorkomt in de Twitter-feed. 5.3 Deliverable D3: Adviesrapport Het adviesrapport zal beginnen met een samenvatting, in de samenvatting wordt aangegeven wat de kans is en waarom het van belang is dat deze kans wordt benut. Kort wordt beschreven welke aanpak we hebben gebruikt voor het onderzoek en de resultaten die hieruit volgden. Hieraan zullen vervolgens conclusies worden gebonden. Er zal verteld worden wat het advies is en welke consequenties dit advies met zich meebrengt. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 12 of 25

13 Na de inhoudsopgave en de inleiding wordt het onderzoek beschreven en wat de resultaten waren. Hier worden de onderzoeksopzet, resultaten en conclusies uitgediept. Daarna worden duidelijk de uiteindelijke adviezen inclusief onderbouwing ervan gegeven. Dit zal worden afgesloten met een conclusie. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 13 of 25

14 6 Product Breakdown Structure 6.1 PBS Deliverable D1 6.2 PBS Deliverable D2 Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 14 of 25

15 7 Projectafhankelijkheden Twitter stelt data beschikbaar voor externe partijen Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 15 of 25

16 8 Projectaannames De projectorganisatie gaat ervan uit dat: Er iedere week workshops plaatsvinden die bij zullen dragen aan een succesvolle realisatie van dit project. Eens per week een kort gesprek plaats kan vinden met de groepscoach en projectbegeleider om dit project op het juiste spoor te houden. Er op school werkruimte beschikbaar is. Tijdens de werkuren is er toegang tot het internet, en daarmee tot de Synology cloud en virtuele server. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 16 of 25

17 9 Activiteiten IIPBIT Hieronder staan de hoofdactiviteiten beschreven die tijdens dit project doorlopen zullen worden. Ontwikkelen document met daarin de probleemstelling. Ontwikkelen samenwerkingsovereenkomst. Ontwikkelen plan van aanpak. Onderzoek doen naar manieren om berichten uit Twitter te lezen via de Twitter API. Onderzoek doen naar geschikte open-source database door middel van de MoSCoW-methode. Het ontwerpen en ontwikkelen van een database waarin de data van Twitter geïmporteerd kan worden. De data via de Twitter API uit de Twitter database extracten. De data aggregeren en bruikbaar maken. De data laden in de database. Dashboard ontwerpen. Passende grafieken en diagrammen ontwerpen om de data te visualiseren. De grafieken en diagrammen op het dasboard plaatsen. Aan de hand van de diagrammen en grafieken advies uit brengen. Een adviesrapport opstellen. Tussendoor vergaderen over de voortgang en het maken van highlight reports. De data gecategoriseerd in het dashboard laden. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 17 of 25

18 10 Scope / projectgrenzen 10.1 Projectscope Dit project zal de deliverables realiseren zoals beschreven in hoofdstuk 5 van dit document. Dat wil zeggen: Een database Een dashboard Management documenten Adviesrapport 10.2 Projectbegrenzingen De volgende punten zijn uitgesloten van dit project: Er wordt bij de oplevering uitgelegd hoe het dashboard werkt, hierna zal er geen gebruikersondersteuning meer worden geboden. Een onderdeel van één van de deliverables is een dashboard, deze komt exclusief handleiding. Om te kunnen werken met de database zal een speciale cursus vereist zijn. Deze wordt niet door ons verzorgd. Aan het adviesrapport kunnen geen rechten kunnen worden ontleend. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 18 of 25

19 11 Tijdplanning 11.1 Fase 1 IIPBIT 11.2 Fase Fase Fase Fase 5 Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 19 of 25

20 12 Projectorganisatie & communicatie Hieronder staat beschreven hoe de projectorganisatie van ons project in elkaar steekt. De projectmanager regelt de dagelijkse gang van zaken ten behoeve van het project. Verder gaat hij over het contact met de opdrachtgever en de stuurgroep. Omdat dit een kleinschalig project is heeft hij verder dezelfde verantwoordelijkheden als de projectmedewerkers. De kwaliteitsmanager beoordeelt het opgeleverde werk en geeft er feedback over, zo streeft hij ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het project te garanderen. Ook begeleidt hij de projectmedewerkers onder andere door middel van het beantwoorden van vragen. De groepscoach verzorgt wekelijks anderhalf uur intervisie met de projectmedewerkers over de voortgang, groepssamenwerking en communicatie. Dit vindt plaats op andere dagen dan de ingeplande vrijdagen. De notulist houdt de notulen bij van de vergaderingen die plaats vinden tijdens het project. De projectmedewerkers voeren de daadwerkelijke realisatie van het uit te voeren project uit. Om deze tekst te verduidelijken vindt u hieronder een organogram: Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 20 of 25

21 13 Opdrachtgevende organisatie KLM geeft weinig informatie vrij over de structuur en kenmerken van hun organisatie. Dat is voor dit project niet noodzakelijk. Wat ze wel bekend hebben gemaakt is dat er een afdeling klanttevredenheid is. Op deze afdeling werkt een manager, deze manager is de contactpersoon voor dit project. Communicatie met deze manager loopt via de projectmanager van dit project. Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 21 of 25

22 14 Projectmiddelen Werkruimte met ruimte voor drie personen + laptop Drie laptops Synology NAS (cloudopslag) Server om database op te hosten ELO Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 22 of 25

23 15 Actueel risico-overzicht Gewicht Beschrijving risico 5 Het project loopt het risico dat mensen niet meer Twitteren over KLM. 10 We lopen het risico dat de deliverables niet op tijd opgeleverd kunnen worden 1 Twitter verbiedt toegang tot hun data ten behoeve van dit project Impact Dit zal de projectrechtvaardiging negatief beïnvloeden, het BI Systeem heeft namelijk Twitterfeed nodig om resultaten te kunnen geven KLM is daar niet blij mee, dat kost onze goede naam. Dit zal de projectrechtvaardiging negatief beïnvloeden, het BI Systeem heeft namelijk Twitterfeed nodig om resultaten te kunnen geven Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 23 of 25

24 16 Configuratiemanagement Configuratie items Laptops Identificatie nummer Beschrijving Asus N56JN Dell E5540 Apple MacBook Air Toegewezen aan Achraf Chikhi Franck van der Sluis Jens van Bellen Printer 4 Canon MP-series Achraf Chikhi Franck van der Sluis Jens van Bellen Software licenties Handleidingen 6 Boeken 7 5 Microsoft Office 2013 Achraf Chikhi Franck van der Sluis Jens van Bellen Module Handleiding IIPBIT Remco Meisner, IT Management voor het HBO - Project Management, 4e editie, uitg. St. MINCE2 Foundation, ISBN Achraf Chikhi Franck van der Sluis Jens van Bellen Achraf Chikhi Franck van der Sluis Jens van Bellen Datum in gebruik name 11 mei mei mei april mei Nel Verhoeven, Wat is onderzoek?, uitg. Boom Lemma, 5e druk, ISBN Opslag 9 Synology NAS Cloud Achraf Chikhi Franck van der Sluis Jens van Bellen n.v.t. 18 mei 2015 Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 24 of 25

25 17 Bronvermelding [1] URL Naam houder website Klanttevredenheid Schrijver van stuk Roland Wiekenkamp Laatst opgehaald :15 Datum publicatie 2008 [2] URL Naam houder vakantiepanel website Laatst opgehaald :42 Datum publicatie live Versie: 2.1 Revisiedatum: 25 Mei 2015 prefinal versie Page 25 of 25

Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0

Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0 Plan van Aanpak Save Energy Leiden Maikel de Jong Dennis Wagenaar 18-05-10 v 1.0 Bijlage A, Planning.xls. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Projectorganisatie...3 1.2 Begrippenlijst...3

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Website: Geert Raaijmakers namens Websdesign

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan eens telefonisch contact met ons op 030-2729976 of stuur een e-mail naar info@powerproject.nl

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan eens telefonisch contact met ons op 030-2729976 of stuur een e-mail naar info@powerproject.nl Mogelijke rapportages met Asta Powerproject Dit document geeft een overzicht over de mogelijke manieren om met Asta Powerproject rapportages te maken, maar ook rapportage mogelijkheden met daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

Smart Export data analyse

Smart Export data analyse Smart Export data analyse Versie 1.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over ingestelde topics een uitgebreide export in Excel te ontvangen. Op basis van de instellingen binnen het topic wordt

Nadere informatie

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is.

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is. Plan van aanpak Achtergrond van het project Wat is het probleem Het probleem is een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen. Iedereen kent het wel, in elk huishouden komt het voor. De vuilnisbak moet geleegd

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Versie nr.: 1.0 Datum: Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S

Plan van Aanpak. Versie nr.: 1.0 Datum: Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S Plan van Aanpak IPMEDT 6 Projectgroep 3 1 Versie nr. 1.0 Datum 10-10-2012 School HS Leiden Opleiding Informatica Richting MEDTECH Projectleden Jens Brokaar S1066589 Luuk Gortzak S1062708 Frans van Nijnanten

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Rapportage met Asta Powerproject (deel 1)

Rapportage met Asta Powerproject (deel 1) Rapportage met Asta Powerproject (deel 1) Dit document, samen met een in de volgende nieuwsbrief verschijnend document, geeft u een overzicht over de mogelijke manieren om met Asta Powerproject rapportages

Nadere informatie

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1 Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759 24 september 2013 Versie 1 Aanleiding en probleemomschrijving: Het project wordt uitgevoerd omdat

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen bij het gebruik van de Q-PLM software

Veelgestelde vragen bij het gebruik van de Q-PLM software Veelgestelde vragen bij het gebruik van de Q-PLM software Juli 2015 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Fashion Innovation FALL, EXERCISE 1 INHOUDSOPGAVE: 19 sep 08. Silvy Alblas 0774079. Silvy Alblas CMD - 0774079 Major: DesignThis!

Fashion Innovation FALL, EXERCISE 1 INHOUDSOPGAVE: 19 sep 08. Silvy Alblas 0774079. Silvy Alblas CMD - 0774079 Major: DesignThis! Silvy Alblas CMD - 0774079 Major: DesignThis! Fashion Innovation FALL, EXERCISE 1 19 sep 08 INHOUDSOPGAVE: 1. De opdracht beschrijving 2. Leerdoelen 3. Activiteiten, deliverables en planning 4. Risico

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

Analyse AirFrance-KLM

Analyse AirFrance-KLM Analyse AirFrance-KLM 10-11-2010 door het Bestuur Alle zwarte tekst is vooraf gemaakt. Rode tekst is commentaar toegevoegd n.a.v. de analyseavond Algemene informatie Air France-KLM is een Frans-Nederlandse

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Kennissessie Google Analytics.

Kennissessie Google Analytics. Kennissessie Google Analytics. Analytics Consultant Google Analytics, Adobe Reports & Analytics Webanalist sinds juni 2011 MA Bedrijfscommunicatie & Digitale Media BSc Bedrijfseconomie LinkedIn Wat verwachten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

CREËREN VAN VERRASSENDE LEEF-, WERK- EN RECREATIE- OMGEVINGEN

CREËREN VAN VERRASSENDE LEEF-, WERK- EN RECREATIE- OMGEVINGEN REPORTING REFRESHED - FINANCIËLE EXPERTS AAN HET WOORD Blauwhoed richt zich als integrale, onafhankelijke ontwikkelaar op de ont wikkeling, verkoop en realisatie van woningen en de (her)ontwikkeling van

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5

Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5 Plan van Aanpak Save Energy Leiden Dennis Wagenaar Dennis de la Rie 02-03-10 v 1.5 Bijlage A, SEL_Planning.xls. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Projectorganisatie...3 1.2 Begrippenlijst...3 2. Opdrachtomschrijving...4

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment Plan van aanpak Project: DevThis! Bedrijf: Plaats, datum: Rotterdam, 19 september 2009 Opgesteld door: Projectgroep Stephen Steven 0781359 Marvin 0790920 Sandra 0773300 Shanaka 0760515 Dairo 0763673 Plan

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Evenwichtig woningaanbod

Evenwichtig woningaanbod ONDERZOEKSOPZET Evenwichtig woningaanbod 24 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Leeswijzer 6 2 Doel en probleemstelling van het onderzoek 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Het Givt-dashboard. Versie 1.1

Gebruikershandleiding Het Givt-dashboard. Versie 1.1 Gebruikershandleiding Het Givt-dashboard Versie 1.1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.0 Inleiding 3 1.1 Over deze gebruikershandleiding 3 1.2 Over het Givt-dashboard 3 2.0 Starten met het Givt-dashboard

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Plan van aanpak. Wij zetten de puntjes op de i. Opdrachtgever: Rolf den Otter

Plan van aanpak. Wij zetten de puntjes op de i. Opdrachtgever: Rolf den Otter Wij zetten de puntjes op de i Plan van aanpak Opdrachtgever: Rolf den Otter Denise van der Burg Rozemarijn Thys Enneke Flinterman Nina Annaert Thien Bui Project Vloeken in de kerk Ontwerp schetsen Logo

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Impactmeting: een 10 stappenplan

Impactmeting: een 10 stappenplan Impactmeting: een 10 stappenplan Stap 1: De probleemanalyse De eerste stap in een impactmeting omvat het formuleren van de zogenaamde probleemanalyse welke tot stand komt door antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012)

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012) De nieuwe Microsoft certificeringen voor de Cloud Microsoft

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

BE A LEADER. (Play smart)

BE A LEADER. (Play smart) BE A LEADER (Play smart) 5 IT MUST-CHECKS VAN 2017 No.1 Business intelligence (BI) is inmiddels een soort kapstok-term geworden net als Big Data, maar het is nu meer dan ooit belangrijk om als organisatie

Nadere informatie

Handleiding Hoe pas je een PVA toe in je project? Mediamanagement leerjaar 2 Darren Arendse STAPPENPLAN VAN ONDERZOEK TOT UITVOERING

Handleiding Hoe pas je een PVA toe in je project? Mediamanagement leerjaar 2 Darren Arendse STAPPENPLAN VAN ONDERZOEK TOT UITVOERING Handleiding Hoe pas je een PVA toe in je project? Mediamanagement leerjaar 2 Darren Arendse STAPPENPLAN VAN ONDERZOEK TOT UITVOERING 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 1.1 Stap 1 onderzoek doen Blz. 4 1.2

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen, uitloggen en wachtwoord... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident in behandeling

Nadere informatie

Rapport over de functie van Software engineer (sr)

Rapport over de functie van Software engineer (sr) Rapport over de functie van Software engineer (sr) Identificatienummer: nl Publicatiedatum: 2 maart 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Software engineer (sr)' zoals die door Torck International

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Conceptipedia onderwerp: Web. Selwyn Cohen Remco Taken

PLAN VAN AANPAK. Conceptipedia onderwerp: Web. Selwyn Cohen Remco Taken PLAN VAN AANPAK Conceptipedia onderwerp: Web Selwyn Cohen Remco Taken Inhoudsopgave Projectbeschrijving...1 Strokenplanning...2 Activiteitentabel...3 Risicoanalyse...4 Navigatieschema...5 Projectbeschrijving

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers PLAN VAN AANPAK Tom van de Grift - 479064, Glenn Dibbets - 531454, Yorick Strijthagen - 5174700, Özgur Ünal - 492545, studiejaar 2013/2014 Guus Visser - 531494 & Jurriën Sprenkeler - 530427 opdrachtgever:

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

Finchline Widgets. Versie 4.0

Finchline Widgets. Versie 4.0 Finchline Widgets Versie 4.0 Widgets In Finchline Enterprise worden widgets gebruikt om de beschikbare gegevens grafisch weer te geven. Nieuws Widgets Het nieuws is afkomstig uit 7000 Nederlandstalige

Nadere informatie

Gedetailleerde versie info@mirada.nl

Gedetailleerde versie info@mirada.nl Gedetailleerde versie info@mirada.nl Mirada BV Agenda Wat is Time IT? Wanneer heb je Time IT nodig? Hoe gebruik je Time IT? Implementatie en test trajecten Van chaos naar Structuur.. Wat is Time IT Het

Nadere informatie