Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012"

Transcriptie

1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids

2

3 Hoofdkop Schoolgids Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo

4 Inhoud Voorwoord De school Doelstelling van de school De inrichting van het onderwijs De dagelijkse onderwijspraktijk Betrokkenen bij het onderwijs Kwaliteitszorg Financiën pagina a b c d Bijlagen Opbrengstenkaart 2011 Schoolregels Index Afkortingen

5 Voorwoord Deze schoolgids van scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen geeft informatie over ons onderwijs en de leerlingenzorg en de organisatie daarvan in het schooljaar Om de tekst leesbaar te houden: spreken we alleen over ouders, terwijl wij uiteraard ook opvoeder(s) of verzorger(s) bedoelen; schrijven we over de leerling en hij, waar we ook de leerling en zij bedoelen. Achterin is een index opgenomen om specifieke onderwerpen gemakkelijk terug te vinden. De school verheugt zich over een toegenomen belangstelling. Ook dit schooljaar weer hebben meer eersteklassers zich ingeschreven dan in de voorgaande jaren. Van belang is hierbij echter dat wij ook volgend jaar kleinschalig georganiseerd blijven. Een belangrijk kenmerk van onze school is immers, dat wij onze leerlingen kennen en met hen een persoonlijke band willen opbouwen. Panta Rhei heeft mooie nieuwe gebouwen (nieuwbouw onderbouw geopend in september 2009, nieuwbouw bovenbouw betrokken in oktober 2010). Met de ingebruikname van de sporthal aan de Pandora begin 2011, is de huisvesting van de school voltooid. Daardoor zijn alle leerlingen voor het eerst in de geschiedenis van de school op één plek gehuisvest. Onze moderne huisvesting stelt ons in staat om het onderwijs zodanig vorm en inhoud te geven dat het past bij de eisen van deze tijd. Ten slotte hopen wij dat alle betrokkenen deze schoolgids met aandacht lezen en erin vinden wat zij willen weten. Wij horen graag hoe de schoolgids bij de lezers landt en welke suggesties er zijn voor verbetering. Ik wens al onze leerlingen en hun ouders namens het hele team van Panta Rhei, heel veel succes in schooljaar Met vriendelijke groet, Bert de Weerd, bestuurder/algemeen directeur 3

6 1 De school Panta Rhei Scholengemeenschap Panta Rhei is een bijzonder-neutrale school voor vmbo/mavo. De school heeft naast een mavo-opleiding vier beroepsafdelingen uit drie sectoren: 1. Sector Techniek: Techniek Breed 2. Sector Zorg & Welzijn: Zorg & Welzijn Breed 3. Sector Economie: zowel Handel & Administratie als Sport, Dienstverlening & Veiligheid Panta Rhei biedt leerlingen die daarvoor in aanmerking komen leerwegondersteuning (lwoo) in hun opleiding aan. Daarnaast hebben wij een internationale schakelklas (ISK). Aan het begin van schooljaar heeft Panta Rhei ongeveer 700 leerlingen en honderd medewerkers. De naam van de school Panta Rhei is een naam die ontleend is aan Herakleitos, een beroemde filosoof uit de oudheid. Deze Herakleitos (ca v. Chr.) meende dat veranderlijkheid het wezen is van alles wat bestaat. Door een latere schrijver werd dit samengevat in de woorden panta rhei. Dit betekent: alles stroomt, is steeds in wording, niets is bestendig. Deze woorden staan heel mooi symbool voor onze school: de leerlingen zijn in wording, zij maken een lichamelijke én geestelijke groeiperiode door op weg naar hun volwassenheid. Ze behalen daartoe ondermeer een diploma. Ook binnen de organisatie van de school is alles voortdurend in ontwikkeling. Panta Rhei wil graag een school zijn van ontwikkeling, van opbouw en nieuwe ideeën, bruisend van enthousiasme. Zo blijven wij hard aan het werk om onze naam Panta Rhei waar te maken. 4 Het logo Het logo bestaat uit een woordmerk (de schrijfwijze van de naam van de school) en een beeldmerk (het vignet). De naam Panta Rhei is in kleine letters gezet en past daardoor bij de vriendelijke, menselijke en toegankelijke uitstraling die wij als school graag willen hebben. Het vignet symboliseert de vier kernteams binnen de school en de verschillende leerroutes van de individuele leerlingen. Ons vignet loopt uit in een waaier. Deze waaier vertelt het verhaal dat leerlingen hun eigen weg kiezen in de maatschappij, op vervolgopleidingen of op de arbeidsmarkt.

7 Het motto Als motto is gekozen voor jouw school. Daarmee willen wij uitdrukken dat Panta Rhei een leerlinggerichte school is met een goede leerlingzorg, waar medewerkers dankzij de kleinschaligheid de leerlingen persoonlijk kennen en er samen voor zorgen dat leerlingen kansen krijgen en benutten. Schoolkleuren De basiskleur is robuust-rood. Daaraan zijn de volgende waarden te koppelen: opvallend en warm, actief, beweeglijk. Daarnaast zijn er zeven frisse kleuren. Zij staan symbool voor de verschillende leerroutes. Bevoegd gezag Het bevoegd gezag is de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen. Het bestuur van de stichting heeft momenteel zeven leden. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. De algemeen directeur maakt deel uit van het bestuur en vormt het uitvoerend deel. De resterende leden vormen het toezichthoudende deel. De voorzitter van het bestuur is mw. drs. T. Smink. Het adres van het bestuur is: Postbus 590, 1180 AN Amstelveen. Directie De directie bestaat uit: Dhr. H.A.C. de Weerd: bestuurder/ algemeen directeur Dhr. F.H. Vijgen: adjunct-directeur, aandachtsgebieden financiën en beheer Mw. A.M.C. Zonneveld: adjunctdirecteur, aandachtsgebieden dagelijkse gang van zaken, onderwijs en zorg Adresgegevens Bezoekadres: Pandora KK Amstelveen tel.: fax: Postadres: Postbus AN Amstelveen Internet: Website: 5 Bankrekeningnummers: ING Rabobank Beide t.n.v. Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Amstelveen De gebouwen Locatie Pandora 1 In het gebouw aan de Pandora 1 volgen de leerlingen van de onderbouw de lessen. De leerlingen zijn verdeeld over twee kernteams. Het kernteam kader-gemengd heeft de meeste lessen op de begane grond; het kernteam basis-kader op de eerste verdieping. Ook de directie, het zorgcoördinaat en

8 de centrale diensten zijn in dit gebouw gehuisvest. Locatie Pandora 2 In het gebouw aan de Pandora 2 wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen van het derde en vierde leerjaar. De leerlingen zijn ook hier verdeeld in kernteams. De afdelingen Techniek Breed en Handel & Administratie zijn op de begane grond gehuisvest. De afdelingen Sport, Dienstverlening & Veiligheid en Zorg & Welzijn Breed hebben hun plek op de eerste verdieping. De mavo-leerlingen hebben zowel op de eerste verdieping als op de begane grond les. Ons Tweede Thuis In het gebouw van Ons Tweede Thuis, eveneens aan de Pandora, gebruiken wij een lokaal omdat wij in onze nieuwe gebouwen door het toenemen van het aantal leerlingen te weinig plaats hebben. Veiligheid op school Panta Rhei heeft een veiligheidscoördinator, die zorg draagt voor het ontruimingsplan en de bedrijfshulpverlening. Net als de afgelopen jaren heeft onze ervaren veiligheidscoördinator de heer H. Viskil deze taak weer op zich genomen. De veiligheidscoördinator heeft voor beide gebouwen een ontruimingsplan opgesteld. Beide gebouwen zijn brandveilig en er vinden regelmatig ontruimingsoefeningen plaats. Tevens is de veiligheidscoördinator ook de coördinator van de bedrijfshulpverlening (BHV). Hij vormt met collega s uit de onderbouw en de bovenbouw een team van bedrijfshulpverleners. Dit team verzorgt onder andere de EHBO (eerste hulp bij ongelukken). Jaarlijks worden deze mensen bijge- 6 schoold en zo nodig opnieuw opgeleid. Al onze BHV ers zijn BHV-gecertificeerd en hebben tevens een certificaat om met een AED (een automatische elektronische defibrillator) om te gaan. De veiligheidscoördinator heeft ook regelmatig contact met de buurtregisseur (politie) en andere externe organisaties. Cameratoezicht Voor het vergroten van de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers zijn zowel binnen als buiten de school camera s opgehangen. De camerabeelden worden vijf schooldagen bewaard. Indien er in die periode geen incidenten hebben plaatsgevonden, worden de beelden verwijderd. Beelden van een incident worden uiterlijk tot het moment waarop het incident is afgehandeld, bewaard, zij het niet langer dan vier weken (wettelijke termijn). Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn is dan niet van toepassing. Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen beelden kan

9 alleen gegeven worden door de schoolleiding. Inzet van verborgen camera s wordt vooraf gecommuniceerd met de voorzitter van de MR. Verzorgingsgebied van de school De leerlingen van Panta Rhei komen voornamelijk uit de gemeenten in Amstelland (waaronder uiteraard Amstelveen) en uit Diemen en Amsterdam. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer De Pandora is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit Amsterdam en de regio. Vlakbij de school ligt een halte van tramlijn 5 en sneltram 51. Verder zijn er goede busverbindingen. Hieronder een halteoverzicht: Halte Camera Obscuralaan: 165 Halte Oranjebaan: 171, 175 Contact De school is op werkdagen (behalve in de schoolvakanties) telefonisch bereikbaar van 8.15 uur tot uur (op vrijdag tot uur). Het centrale nummer is Maar docenten en mentoren zijn niet altijd bereikbaar. Liever zien wij dat ouders gebruik maken van . Het adres van de school is Dit adres wordt geregeld bekeken. Telefonisch is de kans om een docent te bereiken het grootst in de schoolpauzes. Ouders kunnen een bericht achterlaten bij de telefoniste of de facilitair medewerker met het verzoek terug te bellen. De schoolleiding is meestal bereikbaar van 8.15 uur tot uur. Wie een afspraak wil met de directie, de zorgcoördinator, of de decaan kan daartoe een verzoek doen per Panta Rhei Award De Panta Rhei Award wordt (in de vorm van een beeldje) sinds 2008 uitgereikt aan medewerkers, ouders en overige betrokkenen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de school. Tot 2010 waren dit: Yvonne Meijer (ouder), Janbart Schröder (docent), Hans Drupsteen (ouder), Gerrit Fris (docent), Cor Aarts (bestuurslid) en Frank Vijgen (adjunct- 7 directeur). In de zomer van 2010 is de onderscheiding uitgereikt aan Leen de Korte, die in vele functies veel voor de school heeft betekend. Aan het eind van het schooljaar kreeg ook Jan Schipper, die dertien jaar lang bestuursvoorzitter was, de Panta Rhei Award.

10 2 Doelstelling van de school Panta Rhei is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De school biedt leerlingen, in goede afstemming op het secundair beroepsonderwijs (ROC), een samenhangend geheel van basisvorming en leerwegen. Leerlingen die dat nodig hebben wordt, daar waar mogelijk, extra hulp geboden. Panta Rhei wil een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling zijn. Op onze school werken wij leerlinggericht. Daarbij houden we oog voor de samenleving waarin onze leerlingen zowel in het heden als in de toekomst hun plek gaan innemen. Dit doen we ook door waardering en respect te tonen voor de leerbaarheid en inzet van de leerling en deze zijn of haar weg te wijzen. Kortom, wij gaan uit van de kracht van iedere leerling en brengen in kaart waar kansen liggen. Medewerkers en leerlingen kunnen alleen maar groeien wanneer ze veiligheid en waardering ervaren. Sleutelwoorden zijn bij ons begrip, saamhorigheid, veiligheid, vertrouwen en waardering. 8

11 3 De inrichting van het onderwijs In het voortgezet onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en de bovenbouw. De onderbouw, die in het vmbo bestaat uit de leerjaren 1 en 2, bereidt de leerlingen voor op hun vervolgopleiding in de bovenbouw. De bovenbouw bestaat uit de leerjaren 3 en 4. Hiernaast heeft de school een internationale schakelklas. Dit hoofdstuk gaat over de verschillende mogelijkheden binnen het onderwijs op Panta Rhei. a Opleidingsvarianten Vmbo Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is de voortzetting van wat vroeger vbo/mavo heette. Zoals de naam al aangeeft, bereidt het vmbo de leerlingen voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Daarnaast stroomt er een beperkt aantal leerlingen door naar de havo. In de bovenbouw volgen de leerlingen een afstudeerrichting naar keuze. Daarbij worden leerlingen geplaatst in een leerweg (manier van leren) die bij hen past. Meer over deze leerwegen is te vinden op de volgende pagina. Voor een goede doorstroming naar het mbo zijn wij regelmatig in contact met verschillende scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Lwoo Sommige leerlingen krijgen op Panta Rhei binnen het vmbo leerwegondersteunend onderwijs aangeboden. Te denken valt aan plaatsing in relatief kleine klassen. Verder kunnen deze leerlingen, waar de school dit mogelijk en zinvol acht, extra hulp ontvangen (zoals remediale teaching). Sommige leerlingen worden geplaatst in een klas waarin bijna alle leerlingen leerweg- 9 ondersteuning krijgen. Deze klassen hebben om en nabij de 18 leerlingen. Andere leerlingen met leerwegondersteuning worden geplaatst in een klas waarin ook leerlingen zonder leerwegondersteuning zitten. In welke klas je wordt geplaatst, hangt sterk af van je achterstanden, de informatie van de basisschool en de samenstellingen van de verschillende klassen. De bedoeling van de leerwegondersteuning is dat de leerlingen daarmee op een niveau dat bij hen past hun vmbo-diploma halen. Mavo De mavo is één van de verschillende leerwegen die je in de bovenbouw van het vmbo kunt volgen. Omdat wij deze mavo-opleiding belangrijk vinden, hebben wij in de bovenbouw een speciale mavo-klas. In deze klas krijgen potentiële mavo-leerlingen in de eerste helft van het derde leerjaar naast hun avo-vakken ook nog een beroepsgericht vak. Daarna wordt gekeken of de mavo-opleiding daadwerkelijk bij hen past. Als dit het geval is, krijgen ze vanaf dat moment alleen nog maar mavo-lessen. Mavo-leerlingen nemen

12 regelmatig deel aan (buitenschoolse) activiteiten, om meer inzicht te krijgen in mogelijke vervolgopleidingen en beroepen. Ook brengen de leerlingen van mavo-4 een bezoek aan Londen. Er zijn duidelijke afspraken met andere scholen in Amstelland van voortgezet onderwijs over een mogelijk vervolg op de havo. ISK Op verzoek van de gemeenten in Amstelland hebben wij sinds een internationale schakelklas. Deze klas is bestemd voor leerlingen die nog maar korter dan een jaar in Nederland zijn en over het algemeen de Nederlandse taal niet beheersen. Het is de bedoeling dat deze leerlingen na ongeveer een jaar of zo mogelijk korter op hun eigen niveau instromen in het reguliere voortgezet onderwijs. Leerlingen op het niveau van praktijkonderwijs komen nadrukkelijk niet in aanmerking voor de ISK-klas op Panta Rhei. b Leerwegen Een leerweg is de route die je volgt vanaf de onderbouw van het vmbo naar het onderwijs dat daarop aansluit. De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier van leren: meer gericht op theorie, of meer praktisch. Iedere Het onderwijs in schema bovenbouw: klas 4: vmbo basisberoepsgerichte leerweg bovenbouw: klas 3: vmbo basisberoepsgerichte leerweg middelbaar beroeps onderwijs / roc bovenbouw: klas 4: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg bovenbouw: klas 3: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg leerling is het meest gebaat bij een leerweg die bij hem of haar het beste past. Panta Rhei biedt de volgende mogelijkheden: De basisberoepsgerichte leerweg (bbl of kortweg ook wel basis genoemd): deze leerweg is voor de leerling die graag beroepsgericht wil werken, maar bovenbouw: klas 4: mavo havo bovenbouw: klas 3: mavo klas 3: vmbo kadergemengde leerweg onderbouw: klas 1 en klas 2 vmbo basis/kader/gemengd afdeling bbl-kbl (basis/kader) en afdeling kbl-gl (kader/gemengd) basisonderwijs (primair onderwijs): 8 jaar 10

13 moeite heeft met teveel theorie. De kaderberoepsgerichte leerweg (kbl of kortweg ook wel kader genoemd): deze leerweg is voor de leerling die graag beroepsgericht wil werken en minder moeite heeft met de theorievakken. De kadergemengde leerweg (kgl): op Panta Rhei houden we volop de mogelijkheid open om leerlingen die meer aankunnen dan de kaderberoepsgerichte leerweg, in de bovenbouw het mavo-diploma te laten halen. Tot en met de eerste helft in het derde leerjaar worden deze leerlingen in de kadergemengde leerweg geplaatst. Deze leerlingen hebben twee momenten in hun schoolcarrière waarin nauwkeurig wordt gekeken of zij deze potentie waar kunnen maken: aan het einde van het tweede leerjaar en halverwege het derde leerjaar. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt door de school vastgesteld of de leerlingen, zowel in resultaten als in potentie, de mogelijkheid hebben om met succes de mavo-opleiding te volgen. Als tijdens het tweede moment (halverwege de derde klas) opnieuw blijkt dat zowel de resultaten als de potentie aanwezig is, krijgen ze vanaf de tweede helft van het derde leerjaar alleen avo-vakken. De leerlingen voor wie de mavo toch te zwaar blijkt, gaan vanaf dat moment verder in de kaderberoepsgerichte leerweg. De mavo (ook wel theoretische leerweg genoemd): deze leerweg bestaat uitsluitend uit theorievakken. Deze leerling leert makkelijker zelfstandig en kan beter met grotere hoeveelheden theoretische leerstof omgaan. Feitelijk begint de mavo-opleiding in de tweede helft van het derde leerjaar. In de tijd hiervoor echter worden de leerlingen via de kadergemengde leerweg hierop 11 voorbereid. Hoewel bij de indeling van de klassen in de onderbouw al zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de leerwegadviezen van de basisscholen, worden de leerlingen pas in de bovenbouw in een definitieve leerweg geplaatst. Dit geeft de leerlingen de mogelijkheid om te groeien: leerlingen in klas 1 en 2 die goede resultaten behalen, krijgen extra lesmateriaal om te laten zien of zij misschien een stapje hoger kunnen. Zo kan een leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg misschien groeien naar de kaderberoepsgerichte leerweg, en een leerling uit de kaderberoepsgerichte leerweg kan als

14 hij/zij heel goed presteert, groeien naar de mavo-opleiding in de bovenbouw. Het schema op pagina 10 geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor de schoolloopbaan op Panta Rhei. c Algemeen Aanmelding Vanaf de open dagen kunnen leerlingen worden aangemeld. Hierna krijgen de betreffende ouders een inschrijfformulier toegezonden. Tegelijkertijd wordt naar de school van herkomst een inlichtingenformulier gestuurd. Leerlingen krijgen alleen lwoo-ondersteuning als de Regionale Verwijzing Commissie te Amsterdam daartoe toestemming verleent. Wanneer de inschrijving een vmbo-leerling zonder lwoo aangaat, wordt deze inschrijving geheel door onze school zelf behandeld. Alle leerlingen doen mee aan een toelatingsonderzoek op onze school. Hiermee onderzoeken wij mogelijke leerachterstanden zodat wij de leerlingen daar waar mogelijk onderwijs op maat kunnen bieden. Door aanmelding op Panta Rhei geven de ouders ons automatisch toestemming om extra toetsen cq testen af te nemen bij hun kind, als naar voren komt dat deze nodig zijn. Tevens gaan de ouders door de aanmelding akkoord met bespreking van hun zoon of dochter in het externe zorgadviesteam ( externe ZAT, zie pagina 36). Voor wat betreft de aanname volgen wij de Kernprocedure van zowel Amsterdam als Amstelland-Meerlanden. Klassengrootte De klassen van de basisberoepsgerichte leerweg in de onderbouw zijn 12 doorgaans kleiner (18 leerlingen) dan de andere klassen in de onderbouw (24 leerlingen). In de bovenbouw zitten iets meer dan 20 leerlingen in een klas. Het gemiddelde is sterk afhankelijk van zowel de leerweg als het vak. Ook hier geldt dat in de regel de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg in kleinere klassen zitten. In tegenstelling tot veel andere scholen voor voorgezet onderwijs is Panta Rhei in staat om de klassen klein te houden door de extra lwoo-bekostiging. Kernteams Zowel de onderbouw als de bovenbouw bestaat uit verschillende afdelingen. Iedere afdeling krijgt les van een vaste groep docenten. Zo n vaste groep docenten noemen we een kernteam. Door deze indeling proberen we het aantal docenten van wie een klas les krijgt, klein te houden. Dit helpt om de overgang voor leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om in het aanbieden van onderwijs en zorg meer maatwerk te leveren. In onze ge-

15 bouwen heeft iedere afdeling een eigen plek waardoor deze kleinschaligheid gewaarborgd blijft. Naast een vaste groep docenten, hebben alle leerlingen een mentor. De mentor geeft tenminste één les aan de mentorklas, maar vaak een veel groter aantal. Ook heeft elk kernteam een vaste leerlingbegeleider (zie voor de namen pagina 35). De onderbouw bestaat uit twee verschillende afdelingen, namelijk één afdeling bbl-kbl (voor de basisberoepsgerichte-kaderberoepsgerichte leerweg) en één afdeling kbl-gl (kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg). Aan dit laatste team is ook de ISK toegevoegd. Op de bovenbouw vormen de docenten van de afstudeerrichtingen Sport, Dienstverlening & Veiligheid en Zorg & Welzijn Breed het ene kernteam. Het andere kernteam bestaat uit de docenten van Techniek Breed, Handel & Administratie en de mavo. Zelfstandig leren werken Wij vinden het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces belangrijk. Natuurlijk moeten de leerlingen tijdens hun vmbo-periode hierin nog groeien. Daarnaast zijn wij ook van mening dat klassikale lessen altijd nodig blijven. Wij zoeken naar het evenwicht tussen sturing en zelfstandigheid. Dit evenwicht is terug te vinden in de hoeveelheid leerpleinuren in de onderbouw (zie pagina 23) en in de bovenbouw (zie pagina 24). Taal en rekenen Voor het hele Nederlandse onderwijs is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden 13 die voor alle leerlingen van belang zijn. Aan het einde van het vmbo wordt getoetst of de leerlingen voldoen aan het referentieniveau dat voor het vmbo geldt. Dit betekent dat er tijdens de opleiding op Panta Rhei extra aandacht voor taal en rekenen is. Maatschappelijke stage Voor alle middelbare scholieren is een maatschappelijke stage verplicht. In deze stage maken leerlingen kennis met het doen van onbetaald vrijwilligerswerk. Op Panta Rhei ligt de nadruk van de maatschappelijke stage in het derde leerjaar. De derdejaars leerlingen van de beroepsgerichte afdelingen doen dit als groep, bijvoorbeeld door het bijhouden van een natuurgebied. De mavo-opleiding heeft in het derde leerjaar een individuele maatschappelijke stage. In de onderbouw houden leerlingen de directe omgeving van de school schoon. Vier maal per schooljaar gaat de mentor en een surveillant met een groep leerlingen tijdens het mentoruur naar buiten. De gemeente Amstelveen heeft hesjes, prikkers en

16 vuilniszakhouders verstrekt zodat de leerlingen op een veilige en makkelijke manier zwerfvuil kunnen opruimen. We noemen dit dan ook het zwerfvuilproject. In de lessen Kennis der Natuur, muziek, beeldende vorming en Mens & Maatschappij wordt inhoudelijk aan het thema zwerfvuil gewerkt. Zo doen de leerlingen proefjes over het afbreken van materiaal, maken zij muziekinstrumenten van restmateriaal en leren zij, dat er in ontwikkelingslanden kinderen op vuilnisbelten leven. Zo komen de leerlingen op een praktische en theoretische manier in aanraking met het milieu. d De inrichting van de onderbouw (brugperiode) De eerste jaren van het voortgezet onderwijs heten de brugperiode, omdat ze de brug vormen tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Panta Rhei kent een brugperiode van twee jaar. We noemen deze brugperiode ook wel onderbouw. De klassen in de onderbouw worden onderverdeeld op grond van het leerwegadvies van de basisschool, de Cito-score, de uitslag van het drempelonderzoek en eventueel andere testgegevens. Zo zijn er bbl-klassen (basisberoepsgerichte leerweg), kbl-klassen (kaderberoepsgerichte leerweg) en gemengde klassen. Behal-ve bbl-kblgemengde klassen zijn er ook kg-klassen (kader-gemengde-leerweg). De kgklas is een kansenklas. Dit betekent dat sommige leerlingen uit die klas de mogelijkheid krijgen om te proberen om na twee jaar door te stromen naar de derde klas van de kader-gemengde leerweg en vervolgens naar de mavo. Vakken in de onderbouw In de onderbouw wordt er lesgegeven in de volgende theoretische vakken: Nederlands, Engels, Duits (niet in de bbl-klassen), wiskunde, Mens & Maatschappij, en Kennis der Natuur (KdN). Maar er is ook veel aandacht voor de praktische vakken: beeldende vorming, Cultuur & Media, muziek, techniek, verzorging en drama. Verder horen er nog bij: lichamelijke oefening, mentorlessen, leerpleinuren en extra taal en rekenen (zie de lessentabel op pagina 23). 14

17 Leerpleinuren en huiswerk In de onderbouw staat er dagelijks 60 minuten een leerpleinuur (LPU) op het programma; dit is een ingeroosterd uur waarop leerlingen zelfstandig, of twee aan twee, werken aan hun weektaak voor verschillende vakken. Deze weektaak is voor de leerlingen te vinden in de elektronische leeromgeving Teletop. De weektaak gaat in op vrijdag en moet op de donderdag daarop afgetekend worden. Als het werk niet uiterlijk donderdag afgetekend is, dan blijft de leerling nog iets langer op school om het werk verder af te maken. Zo leren de leerlingen beter te plannen. Tijdens de leerpleinuren wordt aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen leren en werk maken. Leerlingen krijgen van de verschillende docenten inhoudelijke feedback op het werk. Zij leren daardoor verschillende leerstrategieën toe te passen. Door de invulling van de leerpleinen krijgen de leerlingen de gelegenheid om huiswerk op school te maken. Ook kunnen de docenten zien waar leerlingen nog extra hulp bij nodig hebben en hen beter begeleiden. Dit alles betekent dat er voor thuis minder huiswerk is (de school is in de onderbouw huiswerkluw). Mentorlessen Leerlingen in de onderbouw brengen bijna elke dag een half uur bij hun mentor door. In de mentortijd werken we met de methode Leefstijl. Bij Leefstijl gaat het om het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden. Te denken valt aan kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico s inschatten en doelen stellen. Tijdens het mentormoment kijkt de mentor ook hoe de leerlingen er voor staan met hun weektaak. Natuurlijk kunnen leerlingen tijdens dit moment allerlei zaken over school met hun mentor bespreken. Taalaccentklas De leerlingen in de onderbouw met de grootste taalachterstand kunnen geplaatst worden in een taalaccentklas. Een taalaccentklas is een klas waar mentoren en taaldocenten 15 gespecialiseerd zijn in de problematiek rondom taalachterstanden. Deze taalachterstanden kunnen onder andere een gevolg zijn van tweetaligheid of dyslexie. Docenten die lesgeven aan een taalaccentklas hebben een taalgerichte aanpak. Dit betekent dat zij extra aandacht besteden aan bijvoorbeeld leesstrategieën en uitbreiding van de woordenschat. Bovendien houden de docenten van de taalaccentklas rekening met de beperkingen en sterke kanten van de leerling. Zo kan het gebeuren dat een leerling een vrijstelling krijgt, of dat een leerling extra tijd krijgt bij het maken van een toets. In overleg met de docent kan een toets monde-

18 ling gedaan worden. Leerlingen in een taalaccentklas krijgen bovendien extra ondersteuning door remedial teacher mevrouw M. Wolffenbuttel, die daar bij een deel van de uren Nederlands en de leerpleinuren aanwezig is. In de lessentabel (pagina 23) valt de taalaccentklas onder de reguliere klassen. Profiellessen Leerlingen in de onderbouw kunnen als zij dat willen en daarvoor in aanmerking komen, kiezen voor een van de twee profielklassen: de sportklas of de expressieklas. Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen die veel talent en belangstelling hebben voor sport of expressie. In de sportklas en de expressieklas krijgen de leerlingen vijf klokuren per week les in sport, respectievelijk expressie. Deze lesuren die besteed worden aan het kernvak, noemen we profiellessen. Hieronder meer over de sportklas en de expressieklas. Sportklas Leerlingen met sporttalent of veel belangstelling voor sport, kunnen zich aanmelden voor de sportklas. In de sportklas in leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen de gewone vakken, maar naast hun uren lichamelijke oefening krijgen zij nog eens twee extra klokuren sport in de week. In al deze uren maken zij kennis met verschillende sporten en leren zij samenwerken en organiseren. Ook in de andere lessen wordt extra aandacht aan sport besteed. De sportklas is een goede voorbereiding op de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid, maar leerlingen kunnen ook doorstromen naar andere sectoren op Panta Rhei. Voor wie in de bovenbouw kiest voor de afdeling Sport, Dienstverlening & Veiligheid, is er op deze manier sprake van een doorlopende leerlijn. 16 Let wel: er is geen sprake van een automatische overgang van de sportklas naar de opleiding SDV. Expressieklas Leerlingen met talent voor expressie of belangstelling voor kunst, cultuur, muziek, drama en/of dans, kunnen zich aanmelden voor de expressieklas. In de expressieklas in leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen de gewone vakken, maar naast hun uren beeldende vorming en muziek krijgen zij nog eens twee extra klokuren in de week les in alles wat met expressie te maken heeft. Er zijn bijzondere workshops en zo nu en dan bezoeken de leerlingen een

19 museum of voorstelling. Ook zullen de leerlingen zelf een voorstelling voorbereiden en opvoeren. Na de expressieklas kunnen leerlingen doorstromen naar elke opleiding in klas 3. Projecten Jaarlijks organiseren wij op de onderbouw vakoverstijgende projecten, waarin leerlingen nadenken over en praktisch bezig zijn met een speciaal thema, zoals het waterproject, het project multicultureel koken en het project Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze projectdagen zijn leerlingen op een andere manier bezig met de leerstof. Er zijn vaak activiteiten buiten de school en de leerlingen werken vaker samen in groepjes. Daarbij werken zij aan het vergroten van hun zelfstandigheid. Keuze van de vervolgstudie na het tweede leerjaar Panta Rhei vindt het erg belangrijk dat de leerlingen een opleiding kiezen, die bij hun capaciteiten en belangstelling past. Daarom begeleidt de mentor de leerlingen bij het maken van hun richting- en vakkenkeuze. De decaan begeleidt het gehele proces en in specifieke gevallen kunnen leerlingen samen met hun mentor een beroep op doen op de decaan. De methode Kiezen op komst helpt leerlingen om uit te vinden waar hun interesses liggen. Ook worden er gedurende het jaar diverse voorlichtingsfilms vertoond. In het voorjaar krijgen de tweedeklassers praktische sectororiëntatie, waarmee zij zich oriënteren op hun mogelijkheden voor een vervolgopleiding in de bovenbouw. Voor leerlingen die twijfelen kan een beroepeninteressetest helpen bij het maken van een keuze. In januari bezoeken de leerlingen het evenement Choice aan het Nova College in Haarlem, waarbij workshops over de verschillende sectoren en beroepen worden aangeboden. Vervolgens zal de mentor, soms samen met de decaan, in april met de leerlingen en hun ouders spreken over de richtingkeuze voor de bovenbouw. De school bepaalt aan de hand van de behaalde resultaten gedurende de gehele onderbouwperiode volgens welke leerweg de leerling zijn bovenbouw- 17 opleiding gaat volgen. Daarbij kijkt het lerarenteam ook naar de uitslag van een aantal Cito-toetsen die in de loop van het eerste en tweede leerjaar afgenomen zijn. Deze toetsen meten het niveau op Nederlands, Engels, wiskunde en studievaardigheden. Rapporten en overgangsnormen In de tweejarige onderbouw bereiden de leerlingen zich onder meer voor op een verantwoorde keuze voor een afdeling en vakkenpakket in de bovenbouw. Samen met de leerlingen proberen we er achter te komen waar hun belangstelling naar uit gaat en wat hun sterke en zwakke punten zijn. Het is namelijk

20 van belang dat de leerling zelf een goed beeld krijgt van zijn of haar mogelijkheden. De rapportage sluit op deze doelstelling aan. Daarom wordt er niet één totaalcijfer gegeven, maar wordt er ook een waardering gegeven voor inzet. De prestatie per vak wordt aangegeven door middel van een cijfer. Daarnaast wordt de inzet uitgedrukt door middel van een letter. Een O staat voor onvoldoende, een Z staat voor zwak, een V betekent voldoende en een G staat voor goed. Ten slotte heeft elke leerkracht de mogelijkheid om nog iets te vermelden, dat door een letter of een cijfer niet voldoende wordt uitgedrukt. In de regel worden de rapporten uitgereikt tijdens de ouderavond die na elke periode plaatsvindt. Wij stellen het erg op prijs dat de ouders zich hierbij laten vergezellen door hun zoon of dochter. Over de overgang naar klas drie worden de ouders uitvoerig geïnformeerd op een speciale ouderavond. Er wordt dan ook een brochure uitgereikt waarin alles hierover beschreven is. e De inrichting van de bovenbouw De afstudeerrichtingen in de bovenbouw Na de periode van twee jaar basisvorming gaan de leerlingen in de bovenbouw verder in een van de afstudeerrichtingen van het vmbo. Allereerst biedt Panta Rhei de afstudeerrichting mavo aan. Daarnaast hebben wij vier beroepsafdelingen Techniek Breed, Zorg & Welzijn Breed, Handel & Administratie en Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV). Binnen deze afstudeerrichtingen worden de leerlingen in een leerweg geplaatst die het beste bij hen past. Zo zijn er de basisberoepsge- 18 richte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de mavo. Zie voor meer uitleg over de leerwegen pagina 10. Mavo (vmbo-t) Leerlingen, die na het tweede leerjaar een mavo-advies hebben gekregen, krijgen in de eerste helft van het derde leerjaar een gemengd programma. Ze krijgen dan les in de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, economie, maatschappijleer, Kunstzinnige Vorming I, tekenen, lichamelijke oefening en een beroepsgericht vak. De leerlingen kunnen kiezen uit Handel & Administratie of Zorg & Welzijn Breed. Halverwege het leerjaar wordt de definitieve keuze gemaakt voor de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo. Deze keuze is afhankelijk van de studieresultaten maar ook van de werkhouding, zelfstandigheid en motivatie van de leerlingen. Mavo-leerlingen kunnen doorstromen naar een niveau-4 opleiding in het mbo of naar de havo. Het mavo-lesprogramma wordt aangevuld met oriëntatie op verschillende beroepen, excursies naar de Tweede

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo

Schoolgids 2014-2015. Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2014-2015 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Hoofdkop Schoolgids 2014-2015 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2015-2016

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2015-2016 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2015-2016 Hoofdkop Schoolgids 2015-2016 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo

Schoolgids Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2012-2013 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school De inrichting van het onderwijs De dagelijkse onderwijspraktijk Betrokkenen

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Van de onderbouw naar de bovenbouw

Van de onderbouw naar de bovenbouw Van de onderbouw naar de bovenbouw 2013-2014 Scholengemeenschap Panta Rhei Amstelveen, september 2013 Wanneer ga je over in klas 1 en 2? Welke keuzes moet je maken in klas 2? Hoe gaat dat dan allemaal?

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Schoolgids Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo

Schoolgids Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2016-2017 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Hoofdkop Schoolgids 2016-2017 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

van de onderbouw naar de bovenbouw

van de onderbouw naar de bovenbouw van de onderbouw naar de bovenbouw 2012-2013 Uitgave: september 2012 Wanneer ga je over in klas 1 en 2? Welke keuzes moet je maken in klas 2? En hoe gaat dat dan allemaal? Inhoudsopgave Voorwoord... 1

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari Klas 2 op de drempel naar klas 3

Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari Klas 2 op de drempel naar klas 3 Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari 2013 Klas 2 op de drempel naar klas 3 Programma voor de pauze Onder leiding van de mentor ging u zelf aan de slag met de keuzes van uw kind Interesses (iets met )

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Van de onderbouw naar de bovenbouw

Van de onderbouw naar de bovenbouw Van de onderbouw naar de bovenbouw 2014-2015 Scholengemeenschap Panta Rhei Amstelveen, september 2014 Wanneer ga je over in klas 1 en 2? Welke keuzes moet je maken in klas 2? Hoe gaat dat dan allemaal?

Nadere informatie

Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015

Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015 Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015 1 INHOUD Blz. 3 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 4 Blz. 6 Op onze school bieden we 3 sectoren aan Samengevat Blz. 7 Vakkenpakketten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Welkom op Panta Rhei. Al het onderwijs op één plek. Aparte mavoklas in de bovenbouw. Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo

Welkom op Panta Rhei. Al het onderwijs op één plek. Aparte mavoklas in de bovenbouw. Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Welkom op Panta Rhei Al het onderwijs op één plek Aparte mavoklas in de bovenbouw Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo 2 Iedereen is welkom Panta Rhei is een school waar iedere leerling welkom is,

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2015-2016 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 3 3. Het schooladvies... blz. 4 4. Het

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes 1 INHOUD Blz. 2 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Blz. 10 Op onze school bieden we 3 leerroutes aan Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie Zorg en Welzijn Samengevat

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo locatie Avignonlaan

Sectoren - bovenbouw vmbo locatie Avignonlaan Sectoren - bovenbouw vmbo 2013-2014 locatie Avignonlaan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is de enige school voor openbaar voortgezet onderwijs in

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo Betreft: keuze examenvak Den Haag, 29 november 2016 Geachte heer/mevrouw, Het eindexamen voor Mavo bestaat uit twee verplichte examenvakken, sectorvakken

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Programma voor vanavond

Programma voor vanavond MARIS COLLEGE Programma voor vanavond Rekentoets 2016 Vernieuwing examenprogramma s VMBO Keuzes bij overgang van 2 e naar 3 e leerjaar Keuze van het niveau Keuze van de afdeling (kader en gemengd) Keuze

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 Inleiding Deze brochure gaat over de vestiging in Gennep, een school die respect en duidelijk heid hoog in het vaandel

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling Beste ouders/verzorgers, beste leerling, Welkom op Focus Beroepsacademie, de school voor de vmbo-leerling. Fijn dat u interesse heeft in onze school!

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO 2.1 Opbouw van de bovenbouwafdeling VMBO Dienstverlening en Producten Derde klas en Vierdeklas B/K: Binnen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) bieden we

Nadere informatie