voeten te geven. Per 1 oktober zijn twee elders in deze bestuurder van de Rotterdamse woningcorpo-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voeten te geven. Per 1 oktober zijn twee elders in deze bestuurder van de Rotterdamse woningcorpo-"

Transcriptie

1 SVnNieuws Perspectieven Het inspireren en stimuleren van woningeigenaren tot energiebesparende maatregelen kan flink wat peper gebruiken. Deze conclusie uit de OTB-rapportage Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad is zo helder als glas (zie elders in deze editie). Het huidige energiebesparingstempo moet fors omhoog, vooral in het vooroorlogse en vroeg naoorlogse eigendomssegment. Teveel besparingspotentieel blijft onbenut. Gemeenten, provincies en rijksoverheid kunnen nu hun voordeel doen met dit OTB-rapport. Het is een bouwsteen tot begrijpelijk, krachtig en effectief (financieel) stimuleringsbeleid. Inclusief kostendeling over de bestuurslagen. Wat met de Starterslening kan, kan ook met de Duurzaamheidslening. Toch? Inhoud Margriet Drijver, nieuw bestuurslid SVn: De vraagstukken van gemeenten en corporaties zitten dicht op elkaar pag 2/3 Ko van der Maas, nieuw bestuurslid SVn: Onbegrijpelijk dat er toch nog gemeenten zijn die niet deelnemen pag 4/5 Zaanstad: Manifest Funderings - herstel uitgereikt aan Kamerleden Eindhoven: financiering NV Wonen boven Winkels aanstaande pag 6 Perspectieven energiebesparing particuliere woningvoorraad pag 7 Kort nieuws over deelnemers pag 8 Bestuur SVn voltallig Het bestuur van SVn is (weer) op volle ratie Com wonen. Hun benoeming heeft de sterkte om de financieringsuitdagingen volledige instemming van de SVn-deelnemers. van de nabije toekomst verder handen en Naast beide nieuwelingen bestaat het SVnbestuur uit voorzitter Thom de Graaf, bur- voeten te geven. Per 1 oktober zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd en in functie gemeester van Nijmegen; Henri Lenferink, getreden. Het zijn de heer Ko van der Maas, burgemeester van Leiden, en Frank voormalig algemeen directeur van Rabobank Kerckhaert, burgemeester van Hengelo. Utrecht e.o., en mevrouw Margriet Drijver, Lees de interviews met de nieuwe bestuursleden elders in deze bestuurder van de Rotterdamse woningcorpo- editie. Diner pensant : uitwisseling van inzichten en ideeën bevolkingskrimp De kansen en bedreigingen van bevolkingskrimp voor de gebouwde omgeving en de lokale woningmarkten vormden afgelopen maand de centrale stof tot nadenken en uitwisseling van inzichten en ideeën tijdens een door SVn georganiseerd diner pensant. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de Kamercommissie WWI, gemeenten, provincies, rijksoverheid, woningcorporaties, wetenschap, bouwbedrijven, ontwikkelaars en brancheorganisaties. Personen die in hun omgeving met het krimpthema te maken hebben en geacht worden bij te dragen aan werkbare oplossingen. Ingrijpende gevolgen Bevolkingskrimp is een thema waar aanzienlijke delen van Nederland al mee te maken hebben of nog mee te maken gaan krijgen. Volgens de jongste prognoses krijgt de komende 30 jaar rond 40% van de gemeenten van doen met een daling van het aantal inwoners; sommige gemeenten met wel 5%. Zeker als ook het aantal huishoudens daalt kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de leefbaarheid, omdat woningen leegstaan en voorzieningen verdwijnen. Vertegenwoordigers uit regio s die al te maken hebben met krimp brachten in hoe zij daarmee omgaan. Creatieve ideeën Voormalig wethouder van Amsterdam en oudminister Frank de Grave trad op als gespreksleider van het diner pensant. Legio creatieve ideeën passeerden de revue, variërend van oproepen tot nauwe samenwerking, regionale aanpak en schaalgrootte tot krimp gebruiken voor innovatie en uitgaan van de kracht van de regio. Vroegtijdig anticiperen De formule diner pensant biedt SVn een uitgelezen mogelijkheid vroegtijdig te anticiperen op vraagstukken en dreigende knelpunten in haar werkveld. Vanzelfsprekend wil SVn haar deelnemers helpen met het ontwikkelen van effectieve financiële instrumenten bij krimpvraagstukken. Wilt u meer weten over wat er tijdens het diner is besproken, neem dan contact op met SVn. Wij sturen u het verslag graag toe december 2009

2 Margriet Drijver, nieuw bestuurslid SVn De vraagstukken van gemeenten en corporaties zitten dicht op elkaar SVn had voor het invullen van deze post ook bij Aedes aan de bel kunnen trekken, maar deed dat niet. Kennelijk heeft SVn meer behoefte aan een actieve corporatiebestuurder die huiselijk gezegd met haar voeten in de klei staat. Iemand die vanuit de eigen organisatie en omgeving kan zien welke vragen er zijn, welke kansen er liggen en welke oplossingsmogelijkheden er ontwikkeld kunnen worden. En inderdaad, zo iemand ben ik. Natuurlijk is het meegenomen dat ik ook een lijntje naar het Aedes-bestuur heb, zodat bruggetjes snel geslagen kunnen worden. Foto s: Jeroen Poortvliet Margriet Drijver (55), bestuurder van woningcorporatie Com wonen en bestuurslid van branche organisatie Aedes, is per 1 oktober aangetreden als vijfde bestuurslid van SVn. Com wonen is met ruim woningen een grote woningcorporatie in de stadsregio Rotterdam. Interessante connectie? De belangstelling van SVn voor haar persoon en professionele achtergrond kwam voor Margriet Drijver als een verrassing. Ik dacht: SVn Què? Waarom ik? Het bestuur van SVn wil graag iemand uit de corporatiewereld erbij. SVn werkt al met enige corporaties samen en vindt de woningcorporaties een interessante partij waarmee zij meer wil samenwerken. Daar valt het nodige voor te zeggen. Omgekeerd ook trouwens. Woningcorporaties en de combinatie SVn/gemeenten ontmoeten elkaar meer dan geregeld op de woningmarkt. Hun rollen zijn weliswaar anders, maar het zijn geen totaal verschillende werelden die met de rug naar elkaar toe opereren. De vraagstukken van gemeenten en woningcorporaties zitten al dicht op elkaar en zullen de komende tijd nog dichter op elkaar komen te zitten. Ik heb mij in SVn verdiept en mijzelf twee vragen gesteld: (1) kan een connectie met SVn voor corporaties inte december 2009

3 ressant zijn, en (2) vind ik het ook zelf interessant? Beide vragen heb ik uiteindelijk met ja beantwoord. Ik ben van huis uit een Alice in Wonderland en dat wil ik ook graag blijven. Nieuwe wegen ontdekken, nieuwe kansen beproeven, nieuwe verbindingen aangaan Toegevoegde waarde Volgens Drijver zitten gemeenten en corporaties momenteel met z n allen in een heel lastige tijd, omdat het niet meevalt om geld te vinden voor de dingen die zij geacht worden te doen. Allerlei vanzelfsprekendheden vallen weg. Als het gaat om de financiering van kansen van mensen op de woningmarkt, stel ik vast dat SVn door de jaren heen alert meebeweegt met wat er op de woningmarkt speelt en telkens goede financieringsoplossingen aanreikt. Dat is een toegevoegde waarde voor de woningmarkt. En ook voor gemeenten en corporaties. Elkaar daarin vinden, dát vind ik het interessante van een connectie met SVn voor woningcorporaties en voor mijzelf. Heel veel corporaties in de herstructurering zetten een deel van hun woningbezit om in koopwoningen. Voor onze primaire doelgroep, maar zelfs ook voor andere doelgroepen. Tot nu toe hebben corporaties zelf wegen ontwikkeld, waarbij wij onze geldmiddelen ook inzetten om mensen dat koopkontje te geven. Denk aan KoopGarant en Sociale Koop. Natuurlijk kijken wij ook of er financiers in de markt zijn die deze klanten zouden willen helpen. SVn zit van huis uit in die koopmarkt; ze is ontstaan uit Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, dat grootschalig in die koopmarkt aanwezig was. Voor corporaties is het een kans om dat deel van de herstructurering dat je in de markt zet voor nieuwe doelgroepen te voorzien van financieringsmogelijkheden. Dan kijk je al vlot naar SVn. heden er zijn, heeft wel mijn interesse gewekt, zowel voor Com wonen als voor collega-corporaties. We hebben onlangs een diner pensant gehad, waarbij het bestuur van SVn partners uit krimpgebieden had uitgenodigd om meer inzicht in die problematiek te krijgen. Dergelijke vraagstukken zitten dicht op de vraagstukken waar de corporaties voor staan. Daarin dan de verbinding met gemeenten en SVn maken, vind ik boeiend en uitdagend tegelijk. Ik ben een heel erg vanuit de praktijk werkend mens. Je zult van mij niet vaak beleidsmatige verhalen horen, want dat is mijn stiel niet. Ik vind al heel snel dat dingen naar de praktijk toe vertaald moeten kunnen worden, anders snap ik ze zelf niet, dus waarom zou een ander ze dan wel snappen? Maar daar zit ook de trigger, vind ik. Ook bij SVn gaat het erom mensen kansen te geven op de woningmarkt. Onze doelen liggen in dezelfde lijn. Dan heb je dus een basisvoorwaarde voor samenwerking, ideevorming, kruisbestuiving en wat al niet meer. Alternatief bedenken In corporatieland is de zogeheten Vogelaarheffing een heet hangijzer. In de woorden van Margriet Drijver gaat het om een Haags middel om vermeend vermogen van corporaties over te hevelen naar plekken waar dat harder nodig zou zijn. Zij laat erop volgen: Hoe zorg je nou dat vermogen dat op de ene plek even niet nodig is wel gebruikt kan worden op de andere plek, om daar dingen mee los te krijgen? Die Vogelaarheffing is bij ons nu de meest vervelende. Die werkt niet, en de Haagse regie vinden wij er ook heel vervelend aan. Die heffing moet dus zo snel mogelijk weg, maar we moeten wel middelen in het gehele land blijven inzetten om die zwakke wijken omhoog te trekken. Reden te meer om de financieringsmethodiek van SVn Verbinding maken Vanuit mijn rol als bestuurder van een grote corporatie in de Rotterdamse stadsregio zeg ik: wij hebben grote stukken van de lastigste woningmarkt in Nederland. En Rotterdam is geen rijke gemeente, vervolgt Margriet Drijver. In arrangementen met onze eigen gemeente kunnen we dus niet zoveel. Dan is een revolving fund vanuit gemeenteland om in het Rotterdamse te investeren erg interessant. Daar hoef je natuurlijk geen bestuurslid van SVn voor te worden. Maar het feit dat dit soort mogelijkintegraal tegen het licht te houden en ons af te vragen: zou die ook functioneren voor de corporatieopdracht? Hoogst leerzaam! Aan Aedes, dus aan de corporatiesector als geheel, is gevraagd met een oplossing te komen die de Vogelaarheffing kan vervangen. De corporaties pakken die handschoen op; we voelen onszelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkbaar alternatief. We zijn op zoek naar instrumenten. Dan is het handiger om bestaande, beproefde instrumenten in te zetten dan het wiel opnieuw uit te vinden. Kortetermijnvraag Het gaat om investeren, niet om geld weggeven, zo typeert zij de zoektocht van de corporaties. SVn heeft een in vesteringsmethodiek die én maatschappelijk rendement oplevert én rendement op het investeringsgeld. En dat rendement is dan niet afhankelijk van dat ene project waarin je investeert, maar afhankelijk van het grotere geheel. Aardig aan die SVn-methodiek voor gemeenten is, dat het niet zozeer gaat over de organisatie of de financiële kracht van de organisatie, maar om uiteenlopende volkshuisvestelijke doelen en doelgroepen waarvoor gemeenten geld reserveren in revolverende fondsen. In het SVn-bestuur moeten we de gesprekken over deze materie nog beginnen. Feit is wel: een vervanger voor de Vogelaarheffing is een kortetermijnvraag. In de loop van 2010 zal er echt een werkbare oplossing moeten liggen! Margriet Drijver sluit af: Met SVn begeef ik mij op een heel nieuw terrein. Dat maakt me enorm nieuwsgierig. Ik ben van huis uit een Alice in Wonderland en dat wil ik ook graag blijven. Nieuwe wegen ontdekken, nieuwe kansen beproeven, nieuwe verbindingen aangaan. En daar dan ook persoonlijk lol aan beleven. Ik heb er zin in! december

4 Ko van der Maas, nieuw bestuurslid SVn Onbegrijpelijk dat er toch nog gemeenten zijn die niet deelnemen SVn is een compleet nieuwe wereld voor mij. Verrijkend, zonder meer. Opeens zit ik nu aan tafel met drie burgemeesters, terwijl ik in mijn bancaire loopbaan meer zijdelings met het openbaar bestuur van doen had. Inhoudelijk verkeer ik nog in de oriëntatiefase; ik heb nog slechts een glimp gezien van wat SVn doet en betekent. Niet dat ik mij daar zorgen over maak, want wat ik er inmiddels van heb meegekregen voelt goed, solide en inspirerend aan. In het bestuur van SVn is per definitie een plek ingeruimd voor een representant van wat we voor het gemak de gelegenheidsgever noemen. In de prehistorie was dat Bouwfonds Nederlandse Gemeenten; in het interbellum ABN Amro Bouwfonds, en in de actualiteit de Rabo Vastgoedgroep. SVn maakt samen met instanties als Nationaal Restauratiefonds en Nationaal Groenfonds deel uit van Fondsenbeheer Nederland, de maatschappelijke divisie van Rabo Vastgoedgroep, onderdeel van Rabobank Nederland. De bewuste bestuurspost bij SVn was even vacant, maar is per 1 oktober weer bezet. En wel in de persoon van Ko van der Maas (66), ondernemend bankier in ruste, zoals hij het zelf typeert. Tot zijn pensionering in 2007 was Ko van der Maas vier jaar algemeen directeur van Rabobank Utrecht en omstreken; destijds met 600 medewerkers de grootste Rabobank in Nederland. Daaraan vooraf bekleedde Van der Maas hier uiteenlopende directiefuncties. Zijn Rabojarenteller kwam uiteindelijk na een zeer verdienstelijke 28 jaar tot stilstand. Volstrekt toevallig Bij de in het Zuid-Hollandse Benthuizen geboren boerenzoon-die-nooitboer-maar-bankier-werd is de status in ruste overigens betrekkelijk. Hij bekleedt nog een tiental nevenfuncties december 2009

5 van commerciële en maatschappelijke aard die vrijwel alle voortvloeien uit voorheen zijn ondernemend bankierschap in het Utrechtse. Zo is hij inmiddels een kleine twee jaar voorzitter van de raad van commissarissen van de NV Wonen boven Winkels Utrecht. Zulks op voorspraak van woningcorporatie Bo-Ex, die samen met de gemeente Utrecht en de NV Stadsherstel Utrecht deze vennootschap draagt. Van der Maas: Ik begrijp dat SVn ook actief is in financiering van Wonen boven Winkels. Een onvoorziene doch prettige bijkomstigheid, zou ik zeggen. Verder is mijn bestuursfunctie bij NV Wonen boven Winkels Utrecht en mijn aantreden bij SVn een typisch geval van volstrekte toevalligheid. Niks meer, niks minder. Aangenaam geraakt Ko van der Maas geeft ruiterlijk toe: hij kan maar moeilijk nee zeggen. Dus ook niet tegen SVn. Het balletje begon afgelopen voorjaar te rollen. Bij SVn had voor de invulling van de bestuursvacature de gedachte postgevat aan een persoon met onbetwiste financiële expertise. Bijvoorbeeld een net gepensioneerde directeur uit de Rabogelederen. Zo iemand moet dan maar net beschikbaar zijn en zelf ook plezier aan de aangeboden post denken te gaan beleven. Oud-bankier Ko van der Maas, woonachtig in Blaricum, voldoet aan die criteria. Hoewel ik nu natuurlijk meer aan afbouw dan aan opbouw van mijn werkzame leven denk, ben ik aangenaam geraakt door de uitnodiging om de vacante bestuurspost te bekleden, bekent Van der Maas. Maar ik kende SVn totaal niet. Dat zegt wellicht meer over mij dan over SVn, maar het is de waarheid. Wel is het zo dat hypothecaire financiering bij Rabobank sinds jaar en dag het belangrijkste product is. Dus zo heel erg ver van huis raak ik bij SVn nou ook weer niet, lijkt me. Financiële expertise Wat mij erg aanspreekt is de rol en positie van SVn als maatschappelijk financier op het snijvlak van het publieke en het private domein. Dat kan en mag niet anders dan zorgvuldig en betrouwbaar gebeuren; tegelijkertijd mogen assertiviteit, vindingrijkheid en ondernemerschap daar evenmin bij ontbreken, laat hij erop volgen. Ik Woon-zorgcomplex in Houten. meen die eigenschappen bij SVn volop waar te nemen. De organisatie werkt namens de aangesloten gemeenten met gemeenschapsgeld voor huishoudens met meestal geen al te ruime beurs. Haar financieringsproducten helpen gemeenten om aan tal van fronten gewenste en noodzakelijke bewegingen op de lokale woningmarkt tot stand te brengen, specifiek in de particuliere sector. Mijn bestuurlijke rol bij SVn zie ik vooral in de sfeer van goed luisteren en vanuit mijn bancaire en financiële kennis en ervaring actief meedenken over de te varen koers, het ontwikkelen van nieuwe zinvolle instrumenten en het breder in de markt zetten van al bestaande instrumenten. In financieringsland ken ik de weg, dus dat is mooi meegenomen. Op die manier hoop ik van meerwaarde voor SVn te zijn. Aanknopingspunten genoeg Van der Maas: SVn heeft een fraai deelnemersbestand opgebouwd. Maar ik verbaas mij erover dat er toch nog tal van gemeenten zijn die niet zijn aangesloten. Ik vind dat raar, onbegrijpelijk zelfs. Hebben die gemeenten hun woningmarkt in alle opzichten volkomen op orde? Ik waag dat te betwijfelen. En dat terwijl SVn zulke goede financieringsproducten aanbiedt, dat het voor elke gemeente niet anders dan aantrekkelijk is om die producten aan de lokale man of vrouw te brengen. Of SVn ernaar moet blijven streven om alle gemeenten aan boord te krijgen, kan ik op dit moment niet goed inschatten. Het blijft de inspanning waard, lijkt me. Terecht kijkt SVn nadrukkelijk ook naar andere samenwerkingspartners, zoals de provincies en de corporaties. Zij heeft die partijen heel veel te bieden. De beoogde samenwerking met woningcorporaties dicht ik een enorm potentieel toe. Ook samenwerking met de rijksoverheid heeft SVn voortdurend in het vizier. Daar zijn al enkele mooie voorbeelden van, heb ik begrepen. Aanknopingspunten zijn er in elk geval genoeg. Ik kende SVn totaal niet. Dat zegt wellicht meer over mij dan over SVn Vloeiende beweging Over aanknopingspunten gesproken. Blijkens recent onderzoek van OTB/ TU-Delft en SVn wil het niet vlotten met afdoende energiebesparende maatregelen in vooral de vooroorlogse en vroeg naoorlogse particuliere woningvoorraad. In het huidige tempo worden de energiebesparingsdoelstellingen van het convenant Meer-met-Minder niet gehaald, zelfs niet bij benadering. De onderzoekers bepleiten onder meer substantiële financiële impulsen met zachte leningen om de boel vlot te trekken. Maar de gemeenten kunnen dit financieel niet op eigen houtje aan. Ko van der Maas: Energiebesparing en verduurzaming van de woningvoorraad is een zaak van algemeen belang. Financier het dan ook vanuit het algemeen belang! Laat Rijk, provincies en gemeenten in één vloeiende beweging aan het stimuleren gaan met zachte leningen. Stapel die inspanningen en houd zo de gemeentelijke kosten minimaal. Als samenleving krijg je er heel veel voor terug, vaak nog méér dan je voor mogelijk houdt. Dus, waar wachten we eigenlijk op? 04 - december

6 Problematiek raakt ten minste woningen Kamerdelegatie ontvangt manifest funderingsherstel Op 9 oktober hebben leden van de Kamercommissie voor Wonen, Wijken en Integratie een werkbezoek gebracht aan Zaanstad. Zij kregen het Manifest voor funderingsherstel overhandigd en bezochten de Havenbuurt, een van de buurten in Zaandam die door funderingsproblemen aan het verzakken is. Het werkbezoek werd door Zaanstad en SVn samen georganiseerd. In het manifest maken gemeenten en een brede afvaardiging van de bouwbranche zich hard voor aandacht van de landelijke politiek voor de funderingsproblematiek. Het manifest doet concrete aanbevelingen over hoe de nationale overheid funderingsherstel kan stimuleren. Het gaat de ondertekenaars - waaronder SVn - vooral om herkenning en erkenning van de problematiek door de landspolitiek. Op verschillende plaatsen in het land verzakken oudere woningen door aantasting van de fundering. Het gaat om ongeveer woningen en dit aantal stijgt nog. Financiële interventies Een van de aanbevelingen is het hanteren van een uniform beoordelingssysteem om de werkelijke omvang van het probleem inzichtelijk te krijgen. Ook vraagt het manifest om financiële interventies, waaronder een lager BTW-tarief voor funderingsherstel. SVn vraagt de rijksoverheid een speciaal fonds in te richten dat de kosten voor gemeenten van stimuleringsleningen halveert. Deze stimuleringsleningen zijn bedoeld voor de financiering van funderingsherstel door particuliere woningeigenaren. Het herkennen van funderingsproblemen bij koop en verkoop van woningen is inmiddels onderwerp van een brochure, uitgebracht door VROM en VNG. Makelaars en VEH werken aan een funderingsparagraaf in koopcontracten. Voor informatie over funderingsproblemen kunnen gedupeerde huiseigenaren terecht bij Stichting Platform Fundering Nederland. Kamerlid Ineke van Gent ontvangt het Manifest voor funderingsherstel uit handen van wethouder Piet Keijzer van Zaanstad. Funderingsherstel Bunschoten De gemeente Bunschoten heeft via SVn een stimuleringsregeling funderingsherstel in het leven geroepen voor eigenaren van door paalrot getroffen woningen (89) aan de Nieuwe Schans. Gedupeerde eigenaren komen voor een gemeentelijke stimuleringslening in aanmerking als de finan ciering niet bij een reguliere geldverstrekker geregeld kan worden. Eigenaren voor wie de lasten van de stimuleringslening nog te hoog zijn, komen in aanmerking voor een bijzondere vangnetlening. De hoogte van de stimuleringslening is maximaal met een looptijd van 25 jaar. Er wordt een rentekorting van 3% gehanteerd op het marktconforme tarief. Bij voldoende financiële draagkracht geldt na 5 jaar een marktconforme rente. Voor de regeling reserveert de gemeente een budget van 2,7 miljoen. Financiering Wonen boven Winkels Eindhoven SVn verstrekt binnenkort een grote financiering aan de NV Wonen boven Winkels Eindhoven. De NV mikt vooral op woonruimte voor jongeren. Het programma vermeldt 100 studiowooneenheden in de komende vijf jaar, te realiseren in clusters van 20 wooneenheden per jaar. De etages worden aangekocht, opgeknapt en verhuurd. In november verzorgde SVn een presentatie over de financierbaarheid van Wonen boven Winkels. Het betrof een themabijeenkomst van de jonge landelijke vereniging Wonen boven Winkels, waarvan vooral gemeenten en corporaties lid zijn. De landelijke vereniging levert expertise over de inzet, organisatie en financiering van een NV Wonen boven Winkels. Voor SVn is de financiering van Wonen boven Winkels bekend terrein. Diverse gemeenten hebben via SVn voor ruim 1 15 miljoen aan leningen in dit doel geïnvesteerd: Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Groningen, Wageningen en Zutphen. De inzet varieert van een enkel winkelpand via een rijtje winkelpanden tot financiering van de NV zelf december 2009

7 Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Steviger beleid noodzakelijk om werkelijk verder te komen Een belangrijk deel van het enorme energiebesparingspotentieel in de particuliere woningvoorraad blijft onbenut. Het is twijfelachtig of met het huidige maatregelenpakket de grootscheepse verbetering van de particuliere woningvoorraad kan worden gerealiseerd die nodig is om de ambitieuze beleidsdoelstellingen te halen. Om werkelijk verder te komen is een steviger beleid noodzakelijk. Hoofdconclusie van de rapportage Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad, opgesteld door Onderzoeksinstituut OTB/TU-Delft in opdracht van SVn. Vertrekpunt is het convenant Meer-met-Minder (2008) met als oogmerk: tot 2020 een energiebesparing van 30% realiseren in 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen. De grootste besparingen moeten plaatsvinden in de bestaande woningvoorraad en daarbinnen vooral de sectoren eigendomswoningen (bijna 60% van het totaal) en particuliere verhuurwoningen (ca. 10%). Veel ouder woningbezit De particuliere voorraad telt naar verhouding veel oudere woningen. Bijna 60% van de ruim 1,5 miljoen vooroorlogse woningen is particulier bezit, nog eens 17% is van particuliere verhuurders. Eigen woningen hebben in het algemeen betere energielabels dan andere woningen. Toch heeft bijna 60% van de eigenwoningvoorraad (2,2 miljoen woningen) een label D of slechter. In de particuliere huursector is dat maar liefst 75% ( woningen). Vooral in het vooroorlogse en vroeg naoorlogse particuliere woningbestand valt nog een hoop energie te besparen. Ongeveer 80% van de eigen woningen uit deze perioden (ruim 1,4 miljoen huizen) scoort een energielabel van E of slechter. In de particuliere huurvoorraad scoort zelfs meer dan 90% van de woningen uit deze perioden een label E of slechter. In eigen woningen wordt gemiddeld meer gas en electriciteit verbruikt dan in andere sectoren, vooral in vooroorlogse en vroeg naoorlogse woningen. Grotere woonoppervlakte, gezinsgrootte en inkomen zijn hier belangrijke verklarende factoren. Eigenaren van recenter gebouwde woningen verbruiken relatief meer energie dan eigenaren van oudere woningen. Bijna 11% van de eigenwoningsector is van na Deze eigenaren consumeren ruim 17% van het totale gasverbruik en 22% van het totale electraverbruik in de eigenwoningsector. Een kwart van de eigenwoningsector dateert van Deze eigenaren consumeren ruim 31% van het totale gasverbruik en ruim 33% van het totale electraverbruik in de eigenwoningsector. Duurzame energiebronnen voor verwarming, ventilatie en elektra komen in de particuliere woningvoorraad nauwelijks voor. Stappen vooruit Het energiebesparingspotentieel in de particuliere woningvoorraad blijft grotendeels onbenut. Niet dat woningeigenaren niets aan energiebesparing doen, maar dat is beperkt en zet te weinig zoden aan de dijk om de doelstellingen van Meer-met-Minder te halen. Vooral isolatietechnische ingrepen blijven ver achter. Die zijn ingewikkeld, kostbaar en geven een hoop rompslomp, maar hebben wel het prettigste effect op de energienota. Vergroten van de bewustwording van woningeigenaren is de eerste belangrijke stap vooruit. Als bewoners weten wat zij aan energie verbruiken en wat mogelijke maatregelen aan (energie en financiële) besparingen opleveren, zullen zij die maatregelen hoogstwaarschijnlijk ook eerder nemen. De tweede stap is de fysieke ingrepen (ook de kostbare en ingewikkelde) daadwerkelijk te laten plaatsvinden en de bestaande barrières weg te nemen. Dus de bewoners helpen en onder steunen bij het bepalen van de maatregelen, het in kaart brengen van de besparingen en het aanbieden van financiële overbruggingsmiddelen. Maatregelenmix Om werkelijk verder te komen is een steviger beleid even noodzakelijk als onvermijdelijk. Het is zinvol om het huidige scala aan financiële instrumenten te stroomlijnen en eenvoudig te houden, en vooral ook zekerheid naar de toekomst te bieden (geen eenmalige regelingen die na een half jaar stoppen omdat het geld op is). Verder is het denkbaar om goed haalbare en eenvoudig terug te verdienen energiebesparingsmaatregelen verplicht te stellen. Er moet hoe dan ook een samenhangende, stimulerende maatregelenmix komen van subsidies, leningen, fiscale voordelen en aangescherpte regelgeving. Gemeenten, provincies (en SVn) kunnen bij het inzetten en uitvoeren van vooral de financiële stimulansen een belangrijke rol gaan spelen. SVn stelt de OTB-rapportage Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad beschikbaar aan haar deelnemers, andere samenwerkingspartners en relevante externe relaties. Het rapport dient als bouwsteen voor beleidsontwikkeling en -intensivering energiebesparing/verduurzaming particuliere woningvoorraad bij gemeenten, provincies en rijksoverheid. SVn verstuurt het rapport begin januari, indien u het rapport niet ontvangt bel SVn of mail naar 04 - december

8 Kort nieuws Berekenen de Starterslening online! Koopstarters op de woningmarkt kunnen op de website van SVn eenvoudig en snel de maximale Starterslening berekenen en zien of zij voor zo n lening in aanmerking Deelnemende gemeenten met Bouwfondsprojecten kunnen nu meer koopstarters aan een Starterslening helpen. Nog dit jaar kunnen gemeenten met Bouwfondsprojecten in aanmerking komen voor een verdubbeling van hun budget voor Startersleningen die bedoeld zijn voor woningen van Bouwfonds. SVn, FGH Bank en Bouwfonds Ontwikkeling hebben daartoe de handen ineen geslagen. Starterslening In de huidige moeilijke woningmarkt is de Starterslening een effectieve crisismaatregel. Sommige van de 233 Startersregelinggemeenten hebben slechts een beperkt budget beschikbaar voor de lening. Door de samenwerking van SVn, FGH Bank komen. Het rekenmodel kan onder bepaalde technische voorwaarden - ook geïntegreerd worden in gemeentelijke websites. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met SVn. Samenwerking SVn, FGH Bank en Bouwfonds Ontwikkeling Bijdrage van Bouwfonds voor Startersleningen en Bouwfonds neemt hun budget toe en kan de startersmarkt worden vergroot. Voorwaarde is dat de lening wordt verstrekt aan kopers van een starterswoning van Bouwfonds. Impuls geven In gemeenten waar Bouwfonds starterswoningen aanbiedt, halveert zij de kosten van de gemeente voor Startersleningen voor Bouwfondswoningen. Hiermee wil Bouwfonds een impuls geven aan de verkoop van haar woningen. Wilt u de Starterslening inzetten voor een Bouwfondsproject in uw gemeente? Neem contact op met uw accountmanager bij SVn. T Nieuws over deelnemers Nieuwe deelnemers SVn verwelkomt vijf nieuwe deelnemers: de gemeenten Niedorp, Noordwijk, Schijndel, Westerveld en Zwartewaterland. SVn telt nu 298 deelnemers: 293 gemeenten en 5 provincies. Startersregeling De gemeenten Beemster, Mill en Sint Hubert, Niedorp, Noordwijk, Westerveld en Zwartewaterland hebben de Startersregeling ingevoerd. Nu voeren 233 gemeenten de Startersregeling, waarvan 226 de VROM Startersregeling Duurzaamheidslening De gemeenten Beek, Haarlem, Nijmegen, Weert en Wormerland hebben de Duurzaamheidslening ingevoerd. Nu voeren 14 gemeenten en 1 provincie de Duurzaamheidslening. Noord-Brabant De provincie Noord-Brabant heeft een Fonds Duurzaamheidsleningen bij SVn geopend op basis van de regeling Energielening particuliere woningeigenaren Noord-Brabant. Sinds 1 november kunnen eigenaar/bewoners tegen 2% rente geld lenen van de provincie voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Zij kunnen minimaal tot maximaal lenen. Tot eind 2011 is hiervoor een budget van 1 10 miljoen beschikbaar. SVn Plusfonds 2009 Reminder: ook in 2010 heeft het SVn Plusfonds voor onze deelnemers een aantrekkelijk budget voor Plusleningen beschikbaar. Gemeenten die in 2010 van deze faciliteit gebruik willen maken, doen er goed aan hun aanvraag vóór 1 maart 2010 aanstaande bij SVn in te dienen. Het bestuur van SVn maakt dan in de loop van april 2010 bekend welke projecten voor een Pluslening in aanmerking komen. Meer informatie over het SVn Plusfonds vindt u op onze website Ook hebben wij voor u een brochure beschikbaar. Met uw vragen over het SVn Plusfonds kunt u bij ons ook telefonisch terecht ( ). SVn Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken t (033) e i Colofon Uitgave SVn december 2009 Tekst Peter Roosekrans Fotografie Jeroen Poortvliet, Marsel Loermans, Vormgeving Volta_ontwerpers, Utrecht Druk Pronk Promotions, Amersfoort Het bestuur en medewerkers van SVn wensen u fijne feestdagen Alle rechten voorbehouden.u mag citeren uit SVn Nieuws, mits u de bron vermeldt december 2009

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Vanaf 1 november 2012 kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop-

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Funderingsproblemen Zaanstad

Funderingsproblemen Zaanstad Funderingsproblemen Zaanstad 21 november 2013 TU-Delft KCAF congres aanpak funderingsproblematiek Omvang probleem Zaanstad specifiek Oud beleid en onderzoeksgebieden Nieuw beleid en rol gemeente Problemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Of aan een steuntje in de rug voor koopstarters: goed voor doorstroming van de woningmarkt en het vlottrekken van stagnerende

Of aan een steuntje in de rug voor koopstarters: goed voor doorstroming van de woningmarkt en het vlottrekken van stagnerende 03 2009 SVnNieuws Beschikbaar: effectief instrumentarium, aansprekende multiplier Stimulerende kostendeling De gemeenten staan voor grote investeringsuitgaven om de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

InformatieA/ofa Gemeente Brummen

InformatieA/ofa Gemeente Brummen InformatieA/ofa Gemeente Brummen Afdeling: Ruimte Adviseur: Richard Bos Code: 203 OPENBAAR Medeadviseur(s): Portefeuille(s): Milieu, groen en water Datum: 24 november 2009 Regnr Portefeuillehouder(s):

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling,

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Aan: Commissie Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 22 december 2017 2017/592539 Eva Magré 023-5115537

Nadere informatie

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw ACHTERGROND FINANCIERING Wat u moet weten over het energiebesparingsfonds Thomas van Belzen Den Haag - Minister Blok (wonen) biedt vanaf 1 december nieuwe mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4311288 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 februari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Startersregeling venlo. raadsnummer 2011 100 collegevergadering d.d. 22-11-2011 raadsvergadering d.d. 21-12-2011 fatale termijn programma Veelzijdige stad in het

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 Agendapunt 8 Voorstel tot invoering van een starterslening voor de aankoop van een woning

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016 FUNDERINGSHERSTEL IN COMBINATIE MET VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT 4 FEBRUARI 2016 1 OMVANG FUNDERINGSPROBLEMATIEK BIJ PARTICULIERE EIGENAREN Totaal circa 14.000 woningen Waarvan 8.100 vooroorlogs

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00207* 11vra00207 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 23-08-2011 Datum Raadsvergadering: 06-10-2011 Afdeling: ROBW Raadscie: CIEG, 26-09-2011 Steller: D. Louwerens Onderwerp Evaluatie verordening

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 19 september 2017

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 19 september 2017 No.: Portefeuillehouder: Wethouder C.L. van Dis MBA Afdeling: ROVH Behandelaar: E.J. de Hond MSc De raad van de gemeente Tholen Tholen, 19 september 2017 Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars)

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars) SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200179 503614 / 503614 ONDERWERP Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn. s. meijer RU Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FONDSENBEHEERDER SVN Oprichting in 1996 door de Nederlandse gemeenten, vanuit Bouwfonds Uitvoerende instantie voor het verstrekken van leningen ter verbetering

Nadere informatie

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. De gemeente wil het huurders gemakkelijker maken om in Utrecht een woning te kopen. Met het verstrekken van

Nadere informatie

2017/ Bijlage 1

2017/ Bijlage 1 2017/28960 Bijlage 1 Overzicht van onderzochte financieringsmodellen voor funderingsherstel welke niet of slechts gedeeltelijk een oplossing vormen voor het funderingsprobleem in de gemeente Zaanstad De

Nadere informatie

Bijlagen: Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid; Communicatieparagraaf "Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid"

Bijlagen: Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid; Communicatieparagraaf Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid svoorstel Onderwerp: Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Team Ruimtelijk Beleid N.Mulder, telefoon (0591 685877) Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Overzicht van de verbetering van de Energie-Index, isolatiegraad en het percentage energiezuinige ketels in

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening

Evaluatie Starterslening Evaluatie Starterslening Januari 2015 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding... 2 3 De Starterslening... 3 3.1 Achtergrond... 3 3.2 Doel... 3 3.3 SVn... 3 4 Kengetallen en resultaten... 4 4.1 Aantal verstrekte Startersleningen...

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart Starterslening Gemeente Hardenberg Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart 7 februari 2013 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) SVn is een onafhankelijke

Nadere informatie

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Expertteam Eigenbouw in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eigenbouw is ook haalbaar voor starters Ook starters op de woningmarkt

Nadere informatie

Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel. Juni 2015

Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel. Juni 2015 Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel Juni 2015 Met ingang van 1 juli 2015 komt er een einde aan de tijdelijke BTW-verlaging op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

GEMEENTE JACOBSWOUDE

GEMEENTE JACOBSWOUDE GEMEENTE JACOBSWOUDE NOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE DISCUSSIE. Raadsvergadering 20 december 2007 Onderwerp Operationeel maken startersfonds Agendapunt 12 Portefeuillehouder D.H. Verhagen, wethouder Programmanummer

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

M. Bekkers, W. van Bodegraven, M. Stam, W. Visser

M. Bekkers, W. van Bodegraven, M. Stam, W. Visser VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: W. Visser Tel nr: 8635 Nummer: 15A.00582 Datum: 3 juni 2015 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Realisatie en Beheer

Nadere informatie

de bouw en verbetering van de woningvoorraad, nader te verkennen, en hierop mogelijk in het

de bouw en verbetering van de woningvoorraad, nader te verkennen, en hierop mogelijk in het Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2014-014768 Verkenning Woonfonds 1 Inleiding Hierbij treft u aan, conform onze toezegging gemaakt bij de vaststelling van de Robuuste Investeringsimpuls, de resultaten

Nadere informatie

Gemeenteblad. Jaar/nummer:

Gemeenteblad. Jaar/nummer: Gemeenteblad Onderwerp: Startersleningen Jaar/nummer: In behandeling bij: Beleid / Wethouder de Jong Voorstel Instemmen met het instellen van een fonds voor startersleningen. Daarvoor de Concept Verordening

Nadere informatie

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013 1 Starterslening bij de gemeente Bergen September 2013 2 Starterslening bij de gemeente Bergen Hoe werkt de Starterslening? Je wilt een huis kopen in de gemeente Bergen. Maar je kunt net niet genoeg geld

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG. Geachte heer Blok,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG. Geachte heer Blok, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG datum: 26 februari 2013 ref - betreft: Aanwending stimuleringsmaatregelen woonakkoord t.b.v.

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 6 november 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00342 Onderwerp Beschikbaar stellen budget starterslening - vormend

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013

De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013 0 De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013 Ing. Ad van Wensen, directeur KCAF Het is onmogelijk binnen 10 minuten een compleet beeld

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

jaarverslag2009 KWaliTeiT in DiVerSiTeiT

jaarverslag2009 KWaliTeiT in DiVerSiTeiT jaarverslag2009 KWaliTeiT in DiVerSiTeiT ergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...Bloemendaal...Bodegraven...Bolsward...Borger-Odoorn...Borne...Borsele...Boxmeer...Boxtel...Breda...Breukelen...Bronckhorst...Brummen...Brunssum...Bunschoten...Buren...Bussum...Castricum

Nadere informatie

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN Apeldoorn, September 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen in de stimuleringsleningen... 3 2.1 De Restschuldlening... 3 2.2 De Blijversregeling...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties

De Starterslening. van woningcorporaties De Starterslening van woningcorporaties De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en deze woning wilt u kopen van een woningcorporatie. Uw bank of hypotheekadviseur

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Nummer : 17/34 Afdeling : RO Registernummer: Z17-015481-16506-a Onderwerp : Nieuwe starterslening en introductie Blijverslening

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in uw regio? bedrijvencoöperatie?

Nadere informatie

Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211

Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211 Raadsvoorstel Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211 Raadsvergadering: 26 maart 2015 Commissie: Portefeuillehouder: Ruimte mw. E.C. Konijn-Vermaas Samenvatting

Nadere informatie

Hoe zuinig is uw nieuwe woning?

Hoe zuinig is uw nieuwe woning? Hoe zuinig is uw nieuwe woning? verhuisplannen? een initiatief van: Warm welkom in Rivierenland Verhuist u binnenkort naar een koopwoning in Rivierenland? Tijd misschien voor een nieuwe keuken of badkamer?

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling

Evaluatie Startersregeling A gemeente Eindhoven Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 2011 mro/rd10060187 Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 juni 2009 Nr. 11 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Besluit van de Raad d.d. Voorstel tot het wijzigen van de Verordening Stimuleringsleningen Volkshuisvesting

Nadere informatie

Regelingen energiebesparing woningen

Regelingen energiebesparing woningen Regelingen energiebesparing woningen Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord-Holland (Nationale) Energiebespaarlening Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) Fonds energiebesparing

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 6 september 2016 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage: 1 Onderwerp: Evaluatie starterslening 2016

Zaaknummer: Datum: 6 september 2016 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage: 1 Onderwerp: Evaluatie starterslening 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 604442 Datum: 6 september 2016 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage:

Nadere informatie

Gemeenten en corporaties die

Gemeenten en corporaties die 02 2011 SVnNieuws Duurzaamheid juist nu De economische dip heeft een lange adem, zoveel is wel duidelijk. Als er al sprankjes herstel zichtbaar zijn, dan in ieder geval niet in de bouw en de huizenmarkt.

Nadere informatie

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Casper Tigchelaar Marijke Menkveld Den Haag, SER 2 oktober 2013 www.ecn.nl Instrumenten gericht op eigenaar-bewoners Bewustwording en informatie

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Investeren in ruimtelijke kwaliteit. Fondsenbeheer Nederland. Investeren in ruimtelijke kwaliteit

Investeren in ruimtelijke kwaliteit. Fondsenbeheer Nederland. Investeren in ruimtelijke kwaliteit Investeren in ruimtelijke kwaliteit Fondsenbeheer Nederland Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken T: (033) 253 94 28 E: info@fondsenbeheer.nl www.fondsenbeheer.nl Investeren in ruimtelijke

Nadere informatie

Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering

Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering 6-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future Rollen particuliere woningeigenaar en gemeente bij PWV*

Nadere informatie

Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan

Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Starterslening aan Bas (32): Mijn leven draait

Nadere informatie

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in gemeente Wijchen een

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

Hoogeveen. Gem. Hoogeveen. Ingekomen 0 5JUNi2014 Archief. Routing. i.o. Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN

Hoogeveen. Gem. Hoogeveen. Ingekomen 0 5JUNi2014 Archief. Routing. i.o. Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN g Inkomende post Hoogeveen 14.0027070* Hoogeveen Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN *! ' ' ' ' ^ ^ ^^^^ DATUM 3 juni 2014 ONDERWERP Rekenkamerbrlef startersleningen ONS NUMMER 14.0024460

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis!

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! een bijdrage in de besluitvorming omtrent verlenging van de regeling, oktober 2009 1. Aanleiding startersregeling Op 30 juni 2006 is

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie