Nieuw zorgpad metastasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw zorgpad metastasen"

Transcriptie

1 22 september 2011 nummer 19 Ambitieus IOO wacht visitatie Docent van het Jaar Nieuw zorgpad metastasen Je moet zelf de slingers ophangen Mag ik van jou... Zelfverwerkelijking? Op 1 december hoopt de opleiding geneeskunde van VUmc wederom accreditatie te hebben verkregen pagina 2 Wolter Mooi heeft de VU Onderwijsprijs 2011 gewonnen pagina 3 Vanaf oktober kunnen patiënten met uitzaaiingen van solide tumoren hun situatie laten beoordelen door een multidisciplinair team pagina 4 Portret van Wilma Boelens, hoofd facilitair accountmanagement GGZ ingeest pagina 7 Het herstelkwartet is in te zetten voor zowel hulpverleners, cliënten als familieleden indrukken Rampoefening 24 september Op zaterdag 24 september vindt van uur op het parkeerterrein voor het gebouw van acta en in VUmc een grote rampoefening plaats. Bij deze oefening zijn ook de ghor en de politie betrokken. Een groot aantal afdelingen doet mee, zoals de spoedeisende hulp, kort verblijf, polikliniek heelkunde en anesthesiologie en de pcd. Het belangrijkste leerdoel dit jaar: werkt het patiëntenvolgsysteem? Mocht dit vanwege een echte calamiteit nodig zijn, dan kan de oefening worden afgeblazen. Alle hulpverleners zijn dan beschikbaar voor echte inzet. De oefening heeft geen enkel effect op de (snelheid van) behandeling van patiënten die met spoed hulp nodig hebben. Kijk voor meer informatie op VUmc-intranet bij nieuwsberichten. Voor het eerst worden ook social media ingezet: de oefening is te volgen op Yammer (#rampoefening) en op ons Mooiste IC van Nederland? Of het de mooiste intensive care van Nederland is, durfde afdelingshoofd Armand Girbes niet te stellen, maar we komen dicht in de buurt vanwege de revolutionaire oplossingen die bij de bouw van deze ic zijn toegepast, waarbij we ook veel oog voor de menselijke factor van patiënten en medewerkers hebben gehad. De nieuwe ic op 7c is een technisch hoogstandje. Er moest gebouwd worden binnen bestaande muren. Om zoveel mogelijk vierkante meters voor de patiëntenzorg te creëren, werden technische ruimtes, bijvoorbeeld voor de luchtbehandelingsinstallatie, aan de gevel en op het dak gebouwd. Sleutelwoorden op de ic zijn licht, transparantie, rust, privacy, infectiepreventie en state of the art techniek. In plaats van op een grote zaal worden patiënten op een- en tweepersoonskamers verpleegd die door glazen wanden van elkaar worden gescheiden. Dat biedt bijvoorbeeld vanuit infectiepreventie veel voordelen, maar vraagt ook om aanpassingen in de werkwijze van verpleegkundigen. Senior verpleegkundige logistiek Carla Luirink: Door het systeem van boxenverpleging gaan verpleegkundigen anders werken. Waar je voorheen overzicht had over meerdere bedden is dat nu lastiger geworden. Maar om dat op te vangen is in elke box een camera met Toon van Galen (verpleegkundig hoofd IC), Hans Stevens (leidinggevende), Armand Girbes (afdelingshoofd) en Elmer Mulder (voorzitter raad van bestuur) in de nieuwe IC. microfoon geplaatst, waarmee de patiënt altijd bewaakt wordt, ook als je even van de box weg moet. Verder is er een lichtkrant waarop de alarmering zichtbaar is voor iedereen en een intercomsysteem. Op die manier houden we makkelijk contact met elkaar. Met de ingebruikname van de nieuwe ic is de eerste fase van de verbouwing afgerond. In fase 2 wordt 7B omgebouwd tot ic. n EK Verbouwing entree polikliniek Op 1 oktober start de eerste fase van de verbouwing van de entree van de polikliniek. In deze fase worden een nieuwe ontvangstbalie en het informatiecentrum gerealiseerd. Er komt een tijdelijke ontvangstbalie tegenover de poliklinische apotheek. De huidige vrijwilligersbalie en het informatiecentrum blijven gedurende de werkzaamheden in bedrijf. Om de overlast tot een minimum te beperken, wordt een aantal werkzaamheden in de avond en weekenden uitgevoerd. De verbouwing van de entreehal verloopt in fases. In maart 2012 moet de hal opgeleverd worden. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectbureau huisvesting, e of t (020) Niet fusie, maar alliantie is gezamenlijk doel VUmc en AMC intensiveren samenwerking n Edith Krab Onder het motto Samen voor goud tekenden op 14 september in het Olympisch Stadion de voorzitters van de raden van bestuur van VUmc en amc de intentieverklaring Samenwerking VUmc en AMC. Als verrassing kwam net voor de ondertekening Johan Cruijff beide organisaties feliciteren en succes wensen met de samenwerking. Hiermee is het startsein gegeven van een jaar waarin gezamenlijke werkgroepen een aantal thema s gaan verkennen waarin mogelijk samengewerkt gaat worden. De bedoeling is om over een jaar een samenwerkingsovereenkomst te tekenen waarin concreet staat beschreven op welke wijze VUmc en amc gaan samenwerken. Het initiatief voor de samenwerking kwam van het amc, maar voorzitter van de raad van bestuur Elmer Mulder omarmde het plan. De samenwerking van twee nagenoeg even grote umc s, vlakbij elkaar gelegen, biedt veel kansen voor alle drie onze kerntaken. De verhoging van de kwaliteit van zorg staat natuurlijk bovenaan. Samen kunnen we verder groeien tot een alliantie die kwalitatief op hoog niveau presteert, uniek is in Nederland en met een omvang die zich kan meten met de beste centra in Europa. Die ambitie willen beide umc s waarmaken. Samen kunnen we ook de toegankelijkheid voor onze patiënten verhogen en de doelmatigheid vergroten. Zorg is duur, apparatuur is duur, als we investeringen samen kunnen delen, scheelt dit per instelling veel geld. Dit is een groot voordeel in deze tijden van beperkte financiële middelen. Dit dwingt ons er ook toe om keuzes te maken in ons zorgpalet. Door zorg te delen in beide instellingen kunnen we onze patiënten toch alles bieden. Ambitie Er zijn dertien thema s benoemd waarvan beide partijen de samenwerkingsmogelijkheden gaan onderzoeken. In hoeverre zijn er al concrete plannen? Het is te vroeg voor concrete invulling. Werkgroepen van professionals gaan dit zelf onderzoeken. Zij zetten de voordelen van samenwerking binnen een thema op een rij en doen dan voorstellen hoe de samenwerking eruit kan zien. De intensiteit en vorm van samenwerking kan bij ieder vakgebied anders zijn en hangt af van de gestelde doelen. Duidelijk is wel dat we de ambitie hebben om internationaal hoogstaande patiëntenzorg en vooraanstaand onderzoek uit te voeren en daarvoor gezamenlijk enkele centers of excellence op willen zetten. Ajax Feyenoord? Mulder benadrukt dat het niet om een fusie gaat, maar om een alliantie. We streven geen fusie na omdat we via intensieve samenwerking onze doelen kunnen bereiken. En beide instellingen kunnen hun identiteit, hun eigenheid behouden. Daarover gesproken, VUmc en amc is dat niet zoiets als Ajax en Feyenoord? Zo staan we al lang niet meer tegenover elkaar, we werken al jaren op een aantal fronten tot tevredenheid samen. VUmc en amc hebben verschillende bedrijfsculturen, die zullen we respecteren, maar we hebben daarin ook veel van elkaar te leren.

2 Ambitieus IOO wacht visitatie n Ellen Kleverlaan Op 30 november en 1 december komt een visitatiecommissie van het NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) naar VUmc voor een visitatie van de opleiding geneeskunde. De voorlopige uitslag volgt aan het einde van dag twee. Dan heeft de opleiding geneeskunde van VUmc wederom de accreditatie verkregen. Dat is althans de bedoeling. Aan de voorbereidingen van de afgelopen jaren zal het niet liggen, legt directeur van de opleiding Gerda Croiset uit. Al in 2005 startte de nieuwe masteren bacheloropleiding geneeskunde onder de naam VUmc-compas. In het najaar van 2010 startte Croiset met Marian de Haan als projectleider met de voorbereidingen voor het schrijven van een zelfevaluatierapport (zer), dat de basis vormt voor de nu op handen zijnde visitatie van het nvao. Het is een prachtig proces geweest, dat we met de hele onderwijsorganisatie hebben doorgemaakt. Eerst met de directe stakeholders: voorzitters van de examen- en opleidingscommissie, programmaleiders. De romptekst die we uit interviews met hen hebben opgetekend, is vervolgens aan docenten en studenten voorgelegd. Opdat we ook hun mening konden verwerken. Het nvao zal van al die partijen mensen ondervragen, wanneer zij op 30 november en 1 december visiteren. Wat in het zer staat, moet natuurlijk wel kloppen. Maar omdat wij alle partijen bij het proces hebben betrokken, zal dat geen problemen opleveren. Ambities Een bureau inhuren voor deze klus die het zer in een achterkamertje zou samenstellen, was wat Croiset betreft dan ook niet aan de orde. Als je accreditatie niet slechts als een formaliteit beschouwt, maar wil gebruiken voor een kwaliteitsslag, dan moet je met de gehele organisatie en stakeholders gaan kijken waarop we trots zijn, waar verbeteringen mogelijk zijn en welke ambities er voor de toekomst liggen. Enkele voorbeelden. We hebben een heel goed curriculum. Daarop kunnen wij ons echt profileren. Het is van een hoog kwalitatief niveau; het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft voor het raamplan 2009 van de artsopleiding het curriculum van VUmc genomen, dat is iets waarop we enorm trots mogen zijn. Verbeteringen zijn mogelijk bij de informatievoorziening aan studenten, zegt Croiset. We zitten in een overgangssituatie waarin we voor onze studenten meer aandacht aan communiceren moeten geven. Met moderne communicatiemiddelen. Ambities zijn er ook. Zoals het opzetten van een goed zij-instroomprogramma. Maar ook het verder ontwikkelen van allerlei onderwijslijnen. In bachelorjaar 1 moeten we al weten wat we aan kennis- en attitudedoelen in masterjaar 3 nodig hebben. Van loopbaanoriëntatie tot aandacht voor culturele diversiteit. Op 2 november organiseert het instituut voor onderwijs en opleiden (ioo) een proefvisitatie. Croiset: We gaan alvast warmdraaien zodat we op 30 november en 1 december optimaal zijn voorbereid. Correctie Op pagina 2 van Tracer 18 van 8 september 2011 is een foto geplaatst waarop, per abuis, twee patiëntendossiers zichtbaar zijn. Dit had niet mogen gebeuren. We betreuren dit. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de dienst communicatie. We scherpen de controleprocedure rond de samenstelling en eindredactie van Tracer verder aan om herhaling te voorkomen. De patiënten zijn inmiddels geïnformeerd en hen is excuses aangeboden. Dienst communicatie Open brief Foto: DigiDaan Publiek kijkt live mee in de operatiekamer VU medisch centrum zet de deuren van zijn operatiekamers op vrijdag 28 oktober 2011 weer wijd open. Op 28 oktober 2011 organiseert VUmc wederom de publieksdag Kijken naar (kijk)operaties. Na het grote succes van 2010 is er nu speciale aandacht voor oncologie. In de Amstelzaal kun je gelijktijdig vier operaties volgen. Professionele teams van VUmc laten onder meer behandelingen zien van de baarmoeder, longen, hersenen, darmen, prostaat en hoofd en hals. Specialisten op de OK en in de zaal geven uitleg en antwoord op je vragen. Tevens komt de operatierobot in actie. Bezoekers aan deze dag kunnen ook zelf een operatie uitvoeren. Er staat een echte operatiekamer voor de bezoekers klaar met kijkoperatie- instrumenten en een namaakpatiënt. Chirurgische experts van VUmc laten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldgestuurde chirurgie en robotchirurgie zien. Aanmelden voor deelname: In de Tracer 18 van 8 september staat het artikel Van feed back naar feed forward over de werkdrukbeleving onder arts-assistenten. Namens de assistentenvereniging van VUmc (AvVU), willen we hier enige nuancering in aanbrengen. Uit de genoemde enquête over psychosociale arbeidsbelasting en de daarop volgende dialooggesprekken is naar voren gekomen dat de meeste arts-assistenten met plezier in VUmc werken. Hoewel de werkdruk verschillend beleefd wordt, komt bij diverse specialismen naar voren dat de zogenaamde oneigenlijke werkzaamheden (ecg s maken, bloed prikken, opnameplaatsen regelen, et cetera) een grote belasting vormen, in het bijzonder in de dienst. Ook gedurende perioden waarin collega s met verlof of ziek zijn, is de werkdruk beduidend hoger. Veel winst zou er behaald kunnen worden door een epd, een wan-hoofd voor coördinatie van opnames of een acute opname afdeling en mobiele telefoons in plaats van piepers. We benadrukken dat het opleidingsklimaat als positief en stimulerend wordt ervaren en de arts-assistenten gemiddeld genomen een goede relatie met hun opleiders hebben. Wij betreuren het ten zeerste dat bij het eerder genoemde artikel een foto is geplaatst waarop patiënteninformatie is te zien. De AvVU is hierin niet gekend en distantieert zich hier ook van. Namens de AvVU, Jolijn Kragt, aios neurologie, huidig voorzitter AvVU Ellen van Reij, aios radiotherapie, aankomend voorzitter AvVU Tracer Zuinig met energie 10e jaargang, nummer 19, 22 september 2011 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoor de lijk heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Mariet Bolluijt, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcel Licher, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Kris Hemmink, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder Redactiesecretariaat dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Abonnement De abonnementsprijs bedraagt voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 6 oktober Deadline voor kopij is 28 september om uur. Wat kost overwerk? Vooral in de polikliniek wordt nog wel eens gevraagd om de openingstijden te verlengen in verband met overwerk. Uiteraard is extra inzet lovenswaardig maar de medaille kent ook een andere kant. Om een veilige en comfortabele werkplek te bieden, moet de werkplek verlicht zijn en de verwarming blijven draaien. Het gaat hierbij niet alleen om de eigen werkkamer maar ook om de rest van de gang en de verlichting van de gehele route van ingang naar werkplek. Een besparing laat zich moeilijk uitrekenen, maar als alleen naar de verlichting van de gangen wordt gekeken dan kost een keer per week de polikliniek een uur extra verlichten circa euro. Het zal duidelijk zijn dat in het kader van zuinig omgaan met energie, werken binnen de reguliere tijden de voorkeur heeft. Illustratie: Rick Dros 2 Tracer september 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

3 Innovatief onderwijs Wolter Mooi VU docent van het jaar Klinisch patholoog Wolter Mooi heeft de VU Onderwijsprijs 2011 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een docent die zich inzet voor de ontwikkeling van het onderwijs. De uitreiking vond plaats op 5 september tijdens de opening van het academisch jaar. Tracer vroeg hem naar zijn toekomstplannen. Wolter Mooi is een docent met hart voor het onderwijs. Hij is actief bezig met de digitale leeromgeving: veel van zijn colleges zijn terug te vinden op YouTube of te bekijken via itunes. Vragen behandelen en discussies voeren doet hij via Facebook en Twitter. Momenteel zet hij voor het eerst Google Docs in bij het uitzetten van groepsgewijze studieopdrachten. Studenten bouwen met elkaar een presentatie op, werken samen, vullen elkaar aan, stellen elkaar vragen. Pas wanneer zij er met hun groep niet uitkomen, springt hij bij. De uitdaging voor hoogleraren is om juist los te laten. Een groep van twaalf studenten die actief de leerstof bestudeerd heeft, weet behoorlijk veel, aldus Mooi. Een nieuwe ipad In de toekomst zie ik artsen minder door de gangen rennen van overleg naar overleg. Zij gebruiken mobiele devices qua formaat tussen telefoon en ipad in - om informatie met collega s en patiënten te delen. Docenten moeten zich bewust zijn van deze ontwikkelingen en hun onderwijs hierop aanpassen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Vragend leren Het prijzengeld van euro gaat Mooi gebruiken voor zijn nieuwe project: een Nederlands- Vlaamse vragenwebsite voor alle studenten geneeskunde. Hierop kunnen studenten vragen stellen en discussiëren. Ik ben een groot Foto digi daan voorstander van vragend leren. Studenten zouden veel meer vragen moeten en willen stellen. Niet alleen aan mij, maar aan elkaar en aan zichzelf. Tijdens het traditionele contactonderwijs is daar veel te weinig tijd voor. De site wordt ongeredigeerd en onafhankelijk, toegankelijk voor iedereen met een universitair mailadres. Het is onbegonnen werk om alle antwoorden te beoordelen op juistheid. Bovendien leer je van foute antwoorden ook. Zelfs van geen antwoord, want het stellen van een vraag is al heel waardevol! Onlangs sprak Mooi over zijn plannen voor een studentensite op een tedx meeting in Maastricht. Zijn voordracht en een interview staan op youtube.com en tedxmaastricht.nl n MR Opvallend!Op 15 september ontving prof. dr. Jean Savelkoul bij zijn afscheid als lid van de raad van bestuur van VUmc een Koninklijke onderscheiding. Op grond van zijn bijzondere verdiensten is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Amsterdamse wethouder Ossel reikte de onderscheiding uit tijdens de afscheidsrede van Jean Savelkoul getiteld Academische patiëntenzorg Essentieel in het zorgcontinuüm. Geneeskundestudent Jacqueline Timmermans heeft de eerste prijs gewonnen van de Arts in Spe Videowedstrijd. De jury koos haar video uit als de beste van 33 inzendingen. Arts in Spe, de studenteneditie van Medisch Contact, had geneeskundestudenten uitgedaagd om in een korte video in woord en beeld de aantrekkelijke kanten uit te leggen van het medisch specialisme van hun voorkeur. Timmermans, destijds oudste coassistent op de afdeling kno, deed dat volgens de jury het beste. Zij maakte een video die professioneel oogt en het specialisme kno inhoudelijk in de volle breedte in beeld brengt. Het positieve juryrapport leverde haar een cheque op van duizend euro. Ingebruikname polikliniek sneldiagnostiek oncologie Medewerkers bestormen nieuwe werkplek Zo n tweehonderd VUmc-mede-werkers vierden op 8 september jongstleden de opening van hun Brightsite poli: VUmc Cancer Center Amsterdam diagnose en behandeling plus een deel van interne geneeskunde. Donderdag 8 september Even voor vijven is het al dringen bij de lift van de nieuwe dakopbouw. Niet lang erna bestormen enkele tientallen medewerkers de kartonnen muur en nemen bezit van receptie W. Na een ontvangst met roze bubbels stroomt de hoge, ruime en stijlvol ingerichte lounge op de zesde verdieping vol. Er is een buffet. Er zijn woorden van dank en trots, van Mark Kramer - die het project sneldiagnostiek leidde - en bestuursvoorzitter Elmer Mulder. Vanaf de hoge tafels rond de balustrade is er een perfect zicht op het centrum van de lounge. Er is live muziek met zang en gitaar door VUmc-collega s Prabath Nanayakkara en Alex Patty. Daarna gaan de voetjes van de vloer op de klanken van de dj. Maandag 12 september De dagen na het feest wordt er volop verhuisd en op maandag melden zich de eerste patiënten. Een van hen kan het bijna niet geloven: Het is een wereld van verschil, zegt hij met een brede lach. Wat ook zo fijn is, is dat je ook voor het bloedprikken hier terecht kunt. Zijn dochter is het met hem eens: Als je dit vergelijkt met die donkere, grauwe gangen beneden, vult ze haar vader aan. Kinderziektes De medewerkers zijn blij met de nieuwe poli: een prachtige plek, voor de patiënten én om er te werken. Kinderziektes zijn er natuurlijk ook. In de ruimtes van de oncologische dagbehandeling wordt geworsteld met niet werkende computers. Dat de printers niet op tijd zijn aangesloten, is nog het grootste probleem. Labels en protocollen kunnen niet worden geprint. Lastig, maar de gedachte die overheerst is: Als alles eenmaal loopt dan hebben we hier een schitterende faciliteit voor alle patiënten! Officiële opening Op 28 september vindt de officiële opening plaats in aanwezigheid van onder andere sponsors, donateurs en externe relaties. Op 1 oktober is er een open dag voor lothouders van de VriendenLoterij, patiënten en belangstellenden en medewerkers en hun familie. De animo is groot en de sessies zijn bijna allemaal volgeboekt. nlz Chris Mulder Amsterdam UMC Leiden University gaat de fusieclub Delft, Leiden, Rotterdam heten. Moet je als Rotterdammer als Leidenaar publiceren. Hoe gaat de VUmc-amc combinatie eigenlijk heten? De raad van bestuur gaat hiervoor een procedure vaststellen. Er moeten vast extra vice-decanen bij komen. De alliantie creëert werk. In de jaren zeventig nam ik de bus uit de stad naar Uithoorn en stapte uit bij de VU. De gemeente Amsterdam wilde toen niet dat de VU een tram kreeg. Het was kaal en winderig. Het amc waar ik later mdl-arts werd, was het grootste gebouw ter wereld op het Pentagon na. Dat was ons amcverhaal. VUmc groeide en groeide. Calimero werd groot, ggz ingeest erbij, Reade erbij. In de jaren negentig zat ik in de medezeggenschapsraad van een middelbare school. Het moest groter, we moesten concurreren, we moesten er ook boeren bij hebben. Vijftien jaar later blijkt dat fout, volledig fout te zijn geweest. Scholieren werden gereduceerd tot nummers, docenten verzopen in een organisatie waar de directie niemand meer kende en zich omgaf met protegés. Recent ontplofte Hogeschool Inholland, waar vele fusies nuttig zouden zijn vanwege (inter)nationale concurrentie. Het was een bedrijf geworden en bedrijven kunnen omvallen, of overgenomen worden. De bestuurders van toen krijgen de schuld en zijn allang met pensioen. De rector van toen, die niet mee wilde doen, kreeg vanwege zijn conflicterende karakter zijn congé. Eerherstel heeft hij nooit gekregen. Ik zie hem nog wel eens lopen. Maar wij, VUmc en amc, gaan het beter doen. We willen géén mega-umc met een raad van bestuur waar we nooit meer binnen mogen lopen. We willen samenwerken, waarbij kleine afdelingen als infectieziekten en nefro het voorbeeld moeten gaan geven. De tropenpoli uit Abcoude mag bij ons erbij in onze nieuwe dakbouw ten behoeve van reislustige bejaarden uit Oud Zuid. We wachten op de eerste wetenschappelijke evaluatie van de mega-afdeling Kindergeneeskunde Amsterdam met een Rotterdammer als hoofd. Vertrouwen moet groeien, kritiek mag. Dan kijken of reuma, dermatologie en oogheelkunde zo n schaalvergroting met één baas wel willen. We willen draagvlak van eenieder, net als bij een kabinetsformatie eerst de pijnpunten afvinken. Schrikt dat af, dan gaat het gewoon niet door. De regering moet kijken of een echte fusie wel mag na de ervaringen in het middelbaar en hoger onderwijs, die iedereen in de umc s al vergeten is. Als één plus één anderhalf wordt, moet het vast wel van Den Haag en de andere umc s. Als ik tachtig mag worden, hoor ik wel of de bureaucratie of de medewerkers gewonnen hebben. Een alliantie in rust, zonder drukketel-gevoel lijkt me wel wat: Amsterdam umc. Chris Mulder is hoogleraar maag-, darm- en leverziekten Tracer september 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg 3

4 Agenda Promoties donderdag 22 september - aula, uur, J.S. Pöll, The anaesthetist A historical comparative study between Britain and Germany promotoren: prof.dr. E.S. Houwaart, prof.dr. J.J. de Lange woensdag 28 september - aula, uur, E.M. Weijers, Fibrin matrices for tissue engineering. Naturally occurring fibrinogen variants alter cellular characteristics promotor: prof.dr. V.W.M. van Hinsbergh copromotor: dr. P. Koolwijk woensdag 5 oktober aula, uur, J.M. Niers, Novel biosensors for preclinical brain tumor analysis promotor: prof.dr. W.P. Vandertop copromotoren: dr. T. Würdinger, dr. B.A. Tannous, dr. D.P. Noske vrijdag 7 oktober aula, uur, S.D. Mulder, Amyloid Associated Proteins in Alzheimer s Disease promotoren: prof.dr. M.A. Blankenstein, prof.dr. Ph. Scheltens copromotor: dr. R. Veerhuis woensdag 12 oktober aula, uur, D.J.J. Bregman, The Optimal Ankle Foot Orthosis. The influence of mechanical properties of Ankle Foot Orthoses on the walking ability of patients with central neurological disorders promotor: prof.dr. G.J. Lankhorst copromotoren: dr.ir. J. Harlaar, dr. V. de Groot vrijdag 14 oktober aula, uur, S.A.M. Sikkes, Measuring IADL in dementia promotoren: prof.dr. Ph. Scheltens, prof. dr. B.M.J. Uitdehaag copromotoren: dr. Y.A.L. Pijnenburg, dr. E.S.M. de Lange-de Klerk woensdag 26 oktober aula, uur, E.A.M. Westerbeek, Enteral supplementation of neutral and acidic oligosaccharides in preterm infants promotoren: prof.dr. H.N. Lafeber, prof. dr. W.P.F. Fetter copromotor: dr. R.M. van Elburg donderdag 27 oktober aula, uur, J.C. van den Noort, Ambulatory movement analysis systems in clinical motor function assessment. Applications of inertial sensors and an instrumented force shoe promotor: prof.dr. G.J. Lankhorst copromotor: dr.ir. J. Harlaar Oraties maandag 26 september aula, uur, prof.dr. C.J.M. de Groot, Als de Zwangere Ziek wordt. Pleidooi voor integrale verloskundige zorg dinsdag 4 oktober aula, uur, prof.dr. C.B.M. Oudejans, DNA, en wat RNA komt Symposia zaterdag 29 oktober Reuma Beweegdag 2011 met Annamarie Thomas meer informatie: nl/reumabeweegdag Cursussen Common Trunk onderwijs Contactgegevens: Voor data + info, kijk op PAOG cursus- en congresorganisatie, Romke Langezaal, tel.: Discipline Overstijgend Onderwijs Contactgegevens: Voor data + info, kijk op PAOG cursus- en congresorganisatie, Romke Langezaal, tel.: Advanced Suturing Course (ASC) Cursus 3: woensdag 7 september en woensdag 12 oktober 2011, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam Cursus 4: woensdag 14 september en woensdag 2 november 2011, Universiteit Twente, Enschede PAOG cursus- en congresorganisatie, Patricia de Waal, tel.: 48446, Onderweg naar morgen Zorg aan ondervoede patiënt verbeteren Kennis maakt ons beter, luidt de missie van VUmc en het succes van ons wetenschappelijk onderzoek laat zien dat we daar hard aan werken. Maar wat doen onze onderzoekers nu eigenlijk precies en wat kan dat in de toekomst voor patiënten betekenen? Dit keer gezondheidswetenschapper Eva Leistra die promotieonderzoek doet naar de behandeling van ondervoede patiënten. n Jeroen Kleijne Ondervoeding is een groot probleem in de Nederlandse ziekenhuizen, legt Eva Leistra uit. Door ziekte is 25 tot 40 procent van de opgenomen patiënten ondervoed. Ondervoede patiënten hebben met name een eiwit- en energietekort en dat heeft een negatieve invloed op het herstel. In VUmc worden daarom al sinds enkele jaren alle patiënten die binnenkomen gescreend op ondervoeding en ook wordt bekeken of ze daarna adequaat behandeld zijn door de diëtist. Voor mijn onderzoek heb ik nu gekeken naar de predictors : welke factoren bepalen of iemand die ondervoed is zijn voedingsdoelen haalt? Als je dat weet, kan de diëtist veel gerichter te werk gaan. Voor haar onderzoek heeft de gezondheidswetenschapper dankbaar gebruikgemaakt van data van 575 patiënten uit het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. Dat ziekenhuis houdt van ondervoede patiënten namelijk bij of ze vier dagen na opname hun eiwit- en energiedoelen hebben bereikt. In mei stonden de onderzoeksresultaten in het blad Clinical Nutrition. Uit de gegevens komt duidelijk naar voren dat bepaalde factoren een negatieve of juist een positieve invloed hebben op het behalen van de voedingsdoelen. Duidelijk is bijvoorbeeld geworden dat jongere patiënten of patiënten met een hogere BMI minder vaak hun eiwit- en energiedoelen halen op dag vier en patiënten die misselijk zijn bijna nooit hun doelen halen. Aan de andere kant zagen we dat mensen die sondevoeding krijgen juist een grotere kans hebben op het behalen van de doelen. Informatie die van belang kan zijn voor het toepassen van een adequate behandeling. Het uiteindelijke doel is dat patiënten met het juiste voedingsadvies sneller herstellen en minder last hebben van complicaties. Peter Weijs en ik hebben daarom onlangs ook nog gekeken naar de relatie tussen het behalen van de voedingsdoelen en VUmc CCA diagnose en behandeling Nieuw zorgpad metastasen In de multidisciplinaire polikliniek oncologie is de donderdag gereserveerd voor het nieuwe zorgpad metastasen. Vanaf oktober kunnen patiënten met uitzaaiingen van solide tumoren hun situatie laten beoordelen door een multidisciplinair team van oncologisch chirurgen, medisch en radiotherapeut oncologen, klinisch pathologen en interventieradiologen. n Ursula Wopereis Verwijzers kunnen patiënten aanmelden via het secretariaat Uit de Agenda medische oncologie, via of door direct intercollegiaal overleg,vertelt Hans van der Vliet, medisch oncoloog en samen met oncologisch chirurg Lisette te Velde coördinator van het zorgpad metastasen. Op basis van het beeldmateriaal en de informatie die zij ons sturen maken wij een inschatting van de beste initiële routing. Binnen een week roepen we de patiënt op voor een afspraak. Op donderdagochtend gaat hij of zij eerst op consult bij een medisch oncoloog of oncologisch chirurg. Indien nodig kan aansluitend aanvullende diagnostiek plaatsvinden. Tussen de middag bespreken we in het multidisciplinair overleg de onderzoeksresultaten en bepalen we wat de beste behandeling Als de zwangere ziek wordt Maandag 26 september Aula, Vrije Universiteit, tot uur is. De arts met wie de patiënt die ochtend heeft gesproken bespreekt het behandeladvies vervolgens weer met de betreffende patiënt. Mocht dat nodig zijn, dan kan hij of zij bovendien diezelfde middag nog terecht bij de oncologisch chirurg, de medisch oncoloog, de radiotherapeut of de interventieradioloog. de opnameduur. Mensen die op de vierde opnamedag hun voedingsdoelen halen, liggen twee tot vier dagen minder lang in het ziekenhuis. We hopen al met al dat we diëtisten en artsen meer handvatten kunnen bieden om de zorg aan ondervoede patiënten te verbeteren. In landelijke workshops is al veel aandacht besteed aan de onderzoeksresultaten, dus de eerste stappen zijn gezet. Maatwerk Naar verwachting zullen we vooral mensen zien waarbij al eerder uitzaaiingen zijn geconstateerd, denkt Henk Verheul, medisch oncoloog en hoofd van de afdeling medische oncologie. Een deel komt voor een second opinion naar VUmc. Uitgezaaide tumoren worden van oudsher behandeld met chemotherapie en systemische interventies, maar inmiddels worden in toenemende mate lokale interventies gedaan. Omdat de techniek steeds beter wordt, kunnen de interventieradioloog, de radioloog, de radiotherapeut en de oncologisch chirurg tegenwoordig heel specifieke interventies doen. VUmc heeft in dit opzicht veel expertise en geavanceerde behandelopties in huis. Belangrijk is dat wij niet individueel, maar in teamverband beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor een lokale interventie of niet, en of dat al dan niet gebeurt in combinatie met systemische behandelingen door de medisch oncoloog. Per patiënt bekijken we wat de beste optie is. Alle gegevens samen willen we koppelen aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van individuele behandeling. Foto: JEROEN OERLEMANS Nederland heeft in vergelijking met andere Westerse landen een hoge babysterfte. Om dit probleem aan te pakken pleit hoogleraar verloskunde Christianne de Groot voor een geïntegreerd verloskundig zorgmodel waarbij de zwangere vrouw en haar kind centraal staan. De Groot wil een multidisciplinair zorgloket waarbij verloskundige en gynaecoloog gezamenlijk de risicoselectie doen en een behandelplan opstellen. Meer samenwerking dus, met gestandaardiseerde overdracht om de veiligheid voor moeder en kind optimaal te waarborgen. Daarnaast dienen aanstaande ouders beter en op een meer toegankelijke wijze geïnformeerd te worden. Zij kunnen dan ook zelf meer regie nemen en afgewogen keuzes maken gedurende de zwangerschap. De Groot wil de basis voor dit geïntegreerde verloskundige zorgmodel al leggen in de opleiding. Gynaecologen en verloskundigen zouden al tijdens de opleiding in de praktijk moeten meelopen bij elkaar. Hierdoor ontstaat meer begrip en basis voor goede samenwerking. Daarnaast dienen opleiders meer coachend te werk te gaan en ook aspecten als communicatie en patiëntencontact meer aandacht te geven. 4 Tracer september 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek:

100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek: Extra Valeriussymposium 3 november 2010 t.g.v. jubileum 100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek: samenhang tussen patiëntenzorg en onderzoek Inleiding Van oudsher bestaat in de Valeriuskliniek

Nadere informatie

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Cijfers 1 op de 9 mensen in Nederland (15 tot 64 jaar) heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 1,3 miljoen mensen in totaal (ecxl 65+). Hiervan: Vrouwen 53%

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC Deze folder is gericht aan alle nieuwe patiënten van de polikliniek voor metabole ziekten in het Erasmus MC, patiënten die voor het eerst deze polikliniek in het Erasmus MC bezoeken, maar ook aan jongeren

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie Inleiding U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van het Universitair Medisch

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft in overleg met u en de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker), besloten om na uw operatie

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Is er een expertisecentrum?

Is er een expertisecentrum? Hand-out perspectief lysosomale stapelingsziekten 05-06-2014 De ervaringen met de zorg van patiënten met lysosomale stapelingsziekten zijn door middel van een online enquête onderzocht, in het kader van

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica

Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica Maandag 22 juni 2015 Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica Inleiding Het gebruik van orale medicatie in de (hemato-)oncologie is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit geeft een grote verschuiving

Nadere informatie

Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht

Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht Utrecht, 29 augustus 2016 Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht In onderliggende rapportage nemen wij u graag mee in de stand

Nadere informatie

Net de diagnose gekregen

Net de diagnose gekregen Net de diagnose gekregen Vragen die u kunt stellen Hieronder vindt u een lijst met vragen die in verschillende stadia van het onderzoek, de behandeling en de verzorging van patiënten van pas komen. Deze

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

Kind en Ziekenhuis. Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013

Kind en Ziekenhuis. Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013 Kind en Ziekenhuis Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013 Ontstaan, doel en ontwikkelingen 07-10-2013 3 Verdeling tumoren bij kinderen Gemiddeld aantal per jaar per centrum (SKION

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie voorafgaand aan de operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie voorafgaand aan de operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie voorafgaand aan de operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft na overleg met de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker) en in overleg met

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER 17511 Inleiding Als bij het darmonderzoek een afwijking verdacht voor darmkanker bij u wordt geconstateerd, wordt u doorverwezen naar de polikliniek Coloncare. De

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.8.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.8. Korenpraatjes Jaargang 19 No.8. 21 november 2013. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Hematologie Hemofilie Behandel Centrum

Hematologie Hemofilie Behandel Centrum Hematologie Hemofilie Behandel Centrum Praktische informatie voor (ouders van) patiënten met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen Hematologie Inleiding In het Hemofilie Behandel Centrum (HBC)

Nadere informatie

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname of dagbehandeling op afdeling Medische

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 10-2015-6094 Geachte... U heeft een bezoek gebracht

Nadere informatie

Bezoekers. Informatie en regels

Bezoekers. Informatie en regels 00 Bezoekers Informatie en regels Als bezoeker bent u van harte welkom in SJG Weert. Het is vaak een moment waar patiënten naar toeleven. In deze folder vindt u meer informatie over een bezoek aan de verpleegafdeling.

Nadere informatie

Hoofd-hals spreekuur.

Hoofd-hals spreekuur. Hoofd-hals spreekuur www.nwz.nl Inhoud Wat is het hoofd-halsteam? 3 Wat is een hoofd-halstumor? 3 Waarom is er een hoofd-halsteam? 3 Wat kunt u verwachten van het hoofd-halsteam? 3 Hoe kunt u zich voorbereiden

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Het zorgpad; wie doet wat/ wanneer/ toegangstijden Neuro-oncologisch verpleegkundige

Nadere informatie

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum.

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum. Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen meander medisch centrum www.meandermedischcentrum.nl Inleiding Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de mammapoli van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal U bent onder behandeling bij het Oncologisch centrum Amsterdam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Sint Lucas Andreas ziekenhuis (SLAZ) of het BovenIJ

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt december 2017

Restaurant t Trefpunt december 2017 Restaurant t Trefpunt december 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

De overstap naar het AZU: Transitie Kinderhartcentrum

De overstap naar het AZU: Transitie Kinderhartcentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis De overstap naar het AZU: Transitie Kinderhartcentrum Wat staat er in deze folder De overstap van het WKZ naar het AZU: transitie 2 Het transitietraject 3 Het transitietraject

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Yes, we scan. Jaardocument 2011 intermezzo 1

Yes, we scan. Jaardocument 2011 intermezzo 1 intermezzo 1 Yes, we scan Op 16 maart opent premier Mark Rutte het Prostate MR Center of Excellence. In dit centrum wordt met de nieuwste MRI-apparatuur prostaatkanker opgespoord. Het centrum combineert

Nadere informatie

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie D2

Verpleegafdeling chirurgie D2 Verpleegafdeling chirurgie D2 Hoofddorp Welkom op de verpleegafdeling chirurgie D2 in Hoofddorp. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling zo

Nadere informatie

Nieuwsbrief. eigenlijk

Nieuwsbrief. eigenlijk Nieuwsbrief VUmc Alzheimercentrum juli 2015 1 Voorwoord Geachtee heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de onderzoeks-nieuwsbrief van het VUmc Alzheimercentrum. Deze nieuwsbrief is speciaal opgezet voor mensen

Nadere informatie

TEGEN DE DRAAD IN. Ontwikkelingen op het gebied van verloskundige zorg op maat. 24e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen

TEGEN DE DRAAD IN. Ontwikkelingen op het gebied van verloskundige zorg op maat. 24e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen TEGEN DE DRAAD IN Ontwikkelingen op het gebied van verloskundige zorg op maat 24e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen Donderdag 8 oktober 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert,

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

borstbesparende operatie

borstbesparende operatie patiënteninformatie borstbesparende operatie U wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een borstbesparende operatie in verband met borstkanker. Hieronder leest u meer informatie over de operatie. Dit is

Nadere informatie

Kinderen uit familiehuwelijken

Kinderen uit familiehuwelijken Een gezonde baby Kinderen uit familiehuwelijken De geboorte van je baby is een van de mooiste momenten in je leven. Negen maanden lang kijk je er naar uit. Natuurlijk hoop je dat je kind gezond is. Gelukkig

Nadere informatie

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Home no. 4 Augustus 2015 Eerdere edities Verenso.nl Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Interview met prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Van klacht naar diagnose, therapie en nabehandeling. Dr J.C. Reijneveld Neuroloog VUmc / AMC, voorzitter Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO)

Van klacht naar diagnose, therapie en nabehandeling. Dr J.C. Reijneveld Neuroloog VUmc / AMC, voorzitter Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO) Van klacht naar diagnose, therapie en nabehandeling Dr J.C. Reijneveld Neuroloog VUmc / AMC, voorzitter Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO) Klachten mijn Ik man loop is de laatste ze...en laatste

Nadere informatie

Belangrijkste punten van deze folder:

Belangrijkste punten van deze folder: Longkanker: wat nu? HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste

Nadere informatie

Ziekenhuis Gelderse vallei Wij bouwen aan voeding en bewegen als essentieel onderdeel van onze zorg!

Ziekenhuis Gelderse vallei Wij bouwen aan voeding en bewegen als essentieel onderdeel van onze zorg! Ziekenhuis Gelderse vallei Wij bouwen aan voeding en bewegen als essentieel onderdeel van onze zorg! Joke Huitinck Programmamanager Voeding Sport en Bewegen Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid.

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Mond-, Kaak-, Aangezichtschirurgie Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 09-2015-6212 Geachte... U heeft een bezoek

Nadere informatie

Afdeling Hartbewaking

Afdeling Hartbewaking Afdeling Hartbewaking U bent opgenomen op de afdeling Hartbewaking van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over deze afdeling. Algemene informatie over de afdeling vindt u in de Wegwijzer

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg?

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Dr. Asiong Jie Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? 1. Wat is beste zorg volgens dokters/ ziekenhuizen patiënten 2. Hoe kunnen we patiënten hierbij helpen? Patiëntenparticipatie:

Nadere informatie

Een hersentumor Symptomen Doel van de operatie

Een hersentumor Symptomen Doel van de operatie Hersenoperatie Uw neuroloog heeft een tumor in uw hersenen geconstateerd. Hiervoor moet u binnenkort een operatie ondergaan (craniotomie genoemd). De ingreep wordt uitgevoerd door de neurochirurg. In deze

Nadere informatie

Longziekten. Longtransplantatie - De voorbereiding

Longziekten. Longtransplantatie - De voorbereiding Longziekten Longtransplantatie - De voorbereiding Longziekten Inleiding De voorbereiding op een longtransplantatie is een lange en onzekere weg. U staat op dit moment aan het begin van deze weg. Om u

Nadere informatie

The University Hospital of Crete

The University Hospital of Crete The University Hospital of Crete In Heraklion, Griekenland Snuffel stageverslag Snuffel stageverslag November/december 2012 The University Hospital of Crete Student: Bonnie Oosterveld Nummer: 10004726

Nadere informatie

alumnikring geneeskunde VUmc

alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc Hoe is het nu met mijn studiegenoten? Hoe zag de collegezaal er ook al weer uit? Wat is er veranderd in het onderwijs?

Nadere informatie

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC Deze folder is gericht aan alle nieuwe patiënten van de polikliniek voor metabole ziekten in het Erasmus MC, maar ook bestemd voor jongeren en hun families / verzorgenden om hen te helpen bij de voorbereiding

Nadere informatie

Afscheidssymposium. Bert Bos, kinderarts-intensivist. Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam

Afscheidssymposium. Bert Bos, kinderarts-intensivist. Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam Afscheidssymposium Bert Bos, kinderarts-intensivist Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam Eye in eye met Bert Prof. dr. Bert Bos gaat met pensioen. Tweeëndertig jaar werkte hij als kinderarts,

Nadere informatie

welkom op zorgeenheid

welkom op zorgeenheid welkom op zorgeenheid m e d i s c h e o n c o l o g i e, locatie 3 C U bent opgenomen op klinische zorgeenheid (KZE) medische oncologie. Hier worden mensen opgenomen voor onderzoek en/of behandeling van

Nadere informatie

Mammacare verpleegkundige

Mammacare verpleegkundige Mammacare verpleegkundige Inleiding Uw specialist heeft met u besproken dat u een operatie moet ondergaan vanwege een afwijking aan uw borst(en). Deze diagnose en de behandeling kunnen een ingrijpende

Nadere informatie

ALS Centrum Nederland

ALS Centrum Nederland ALS Centrum Nederland In deze brochure vertellen wij over ALS (amyotrofische laterale sclerose) en over ALS Centrum Nederland. Wij spreken over ALS maar bedoelen dan ook PSMA (progressieve spinale musculaire

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Hersenoperatie (craniotomie) Hersenoperatie Hersenoperatie hj.indd 1

Patiënteninformatie. Hersenoperatie (craniotomie) Hersenoperatie Hersenoperatie hj.indd 1 Patiënteninformatie Hersenoperatie (craniotomie) Hersenoperatie 1465220 Hersenoperatie hj.indd 1 1 24-08-12 15:17 Hersenoperatie (craniotomie) Polikliniek Neurochirurgie, route 0.6 Telefoon (050)524 5950

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

informatie over de intensive care unit

informatie over de intensive care unit patiënteninformatie informatie over de intensive care unit In deze folder geven wij u informatie over de Intensive Care Unit (ICU) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Op de ICU worden patiënten behandeld

Nadere informatie

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel interactie@tergooi Nieuwsbrief voor huisartsen en specialisten van Tergooiziekenhuizen Nummer 3 maart 2010 Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi [1] Nieuwe Telefoonkaart Tergooi [2] Thomas

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa UMC St Radboud Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa Patiënteninformatie Van uw behandelende arts heeft u gehoord dat u de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa heeft. Een ziekte

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie