Nieuw zorgpad metastasen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw zorgpad metastasen"

Transcriptie

1 22 september 2011 nummer 19 Ambitieus IOO wacht visitatie Docent van het Jaar Nieuw zorgpad metastasen Je moet zelf de slingers ophangen Mag ik van jou... Zelfverwerkelijking? Op 1 december hoopt de opleiding geneeskunde van VUmc wederom accreditatie te hebben verkregen pagina 2 Wolter Mooi heeft de VU Onderwijsprijs 2011 gewonnen pagina 3 Vanaf oktober kunnen patiënten met uitzaaiingen van solide tumoren hun situatie laten beoordelen door een multidisciplinair team pagina 4 Portret van Wilma Boelens, hoofd facilitair accountmanagement GGZ ingeest pagina 7 Het herstelkwartet is in te zetten voor zowel hulpverleners, cliënten als familieleden indrukken Rampoefening 24 september Op zaterdag 24 september vindt van uur op het parkeerterrein voor het gebouw van acta en in VUmc een grote rampoefening plaats. Bij deze oefening zijn ook de ghor en de politie betrokken. Een groot aantal afdelingen doet mee, zoals de spoedeisende hulp, kort verblijf, polikliniek heelkunde en anesthesiologie en de pcd. Het belangrijkste leerdoel dit jaar: werkt het patiëntenvolgsysteem? Mocht dit vanwege een echte calamiteit nodig zijn, dan kan de oefening worden afgeblazen. Alle hulpverleners zijn dan beschikbaar voor echte inzet. De oefening heeft geen enkel effect op de (snelheid van) behandeling van patiënten die met spoed hulp nodig hebben. Kijk voor meer informatie op VUmc-intranet bij nieuwsberichten. Voor het eerst worden ook social media ingezet: de oefening is te volgen op Yammer (#rampoefening) en op ons Mooiste IC van Nederland? Of het de mooiste intensive care van Nederland is, durfde afdelingshoofd Armand Girbes niet te stellen, maar we komen dicht in de buurt vanwege de revolutionaire oplossingen die bij de bouw van deze ic zijn toegepast, waarbij we ook veel oog voor de menselijke factor van patiënten en medewerkers hebben gehad. De nieuwe ic op 7c is een technisch hoogstandje. Er moest gebouwd worden binnen bestaande muren. Om zoveel mogelijk vierkante meters voor de patiëntenzorg te creëren, werden technische ruimtes, bijvoorbeeld voor de luchtbehandelingsinstallatie, aan de gevel en op het dak gebouwd. Sleutelwoorden op de ic zijn licht, transparantie, rust, privacy, infectiepreventie en state of the art techniek. In plaats van op een grote zaal worden patiënten op een- en tweepersoonskamers verpleegd die door glazen wanden van elkaar worden gescheiden. Dat biedt bijvoorbeeld vanuit infectiepreventie veel voordelen, maar vraagt ook om aanpassingen in de werkwijze van verpleegkundigen. Senior verpleegkundige logistiek Carla Luirink: Door het systeem van boxenverpleging gaan verpleegkundigen anders werken. Waar je voorheen overzicht had over meerdere bedden is dat nu lastiger geworden. Maar om dat op te vangen is in elke box een camera met Toon van Galen (verpleegkundig hoofd IC), Hans Stevens (leidinggevende), Armand Girbes (afdelingshoofd) en Elmer Mulder (voorzitter raad van bestuur) in de nieuwe IC. microfoon geplaatst, waarmee de patiënt altijd bewaakt wordt, ook als je even van de box weg moet. Verder is er een lichtkrant waarop de alarmering zichtbaar is voor iedereen en een intercomsysteem. Op die manier houden we makkelijk contact met elkaar. Met de ingebruikname van de nieuwe ic is de eerste fase van de verbouwing afgerond. In fase 2 wordt 7B omgebouwd tot ic. n EK Verbouwing entree polikliniek Op 1 oktober start de eerste fase van de verbouwing van de entree van de polikliniek. In deze fase worden een nieuwe ontvangstbalie en het informatiecentrum gerealiseerd. Er komt een tijdelijke ontvangstbalie tegenover de poliklinische apotheek. De huidige vrijwilligersbalie en het informatiecentrum blijven gedurende de werkzaamheden in bedrijf. Om de overlast tot een minimum te beperken, wordt een aantal werkzaamheden in de avond en weekenden uitgevoerd. De verbouwing van de entreehal verloopt in fases. In maart 2012 moet de hal opgeleverd worden. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectbureau huisvesting, e of t (020) Niet fusie, maar alliantie is gezamenlijk doel VUmc en AMC intensiveren samenwerking n Edith Krab Onder het motto Samen voor goud tekenden op 14 september in het Olympisch Stadion de voorzitters van de raden van bestuur van VUmc en amc de intentieverklaring Samenwerking VUmc en AMC. Als verrassing kwam net voor de ondertekening Johan Cruijff beide organisaties feliciteren en succes wensen met de samenwerking. Hiermee is het startsein gegeven van een jaar waarin gezamenlijke werkgroepen een aantal thema s gaan verkennen waarin mogelijk samengewerkt gaat worden. De bedoeling is om over een jaar een samenwerkingsovereenkomst te tekenen waarin concreet staat beschreven op welke wijze VUmc en amc gaan samenwerken. Het initiatief voor de samenwerking kwam van het amc, maar voorzitter van de raad van bestuur Elmer Mulder omarmde het plan. De samenwerking van twee nagenoeg even grote umc s, vlakbij elkaar gelegen, biedt veel kansen voor alle drie onze kerntaken. De verhoging van de kwaliteit van zorg staat natuurlijk bovenaan. Samen kunnen we verder groeien tot een alliantie die kwalitatief op hoog niveau presteert, uniek is in Nederland en met een omvang die zich kan meten met de beste centra in Europa. Die ambitie willen beide umc s waarmaken. Samen kunnen we ook de toegankelijkheid voor onze patiënten verhogen en de doelmatigheid vergroten. Zorg is duur, apparatuur is duur, als we investeringen samen kunnen delen, scheelt dit per instelling veel geld. Dit is een groot voordeel in deze tijden van beperkte financiële middelen. Dit dwingt ons er ook toe om keuzes te maken in ons zorgpalet. Door zorg te delen in beide instellingen kunnen we onze patiënten toch alles bieden. Ambitie Er zijn dertien thema s benoemd waarvan beide partijen de samenwerkingsmogelijkheden gaan onderzoeken. In hoeverre zijn er al concrete plannen? Het is te vroeg voor concrete invulling. Werkgroepen van professionals gaan dit zelf onderzoeken. Zij zetten de voordelen van samenwerking binnen een thema op een rij en doen dan voorstellen hoe de samenwerking eruit kan zien. De intensiteit en vorm van samenwerking kan bij ieder vakgebied anders zijn en hangt af van de gestelde doelen. Duidelijk is wel dat we de ambitie hebben om internationaal hoogstaande patiëntenzorg en vooraanstaand onderzoek uit te voeren en daarvoor gezamenlijk enkele centers of excellence op willen zetten. Ajax Feyenoord? Mulder benadrukt dat het niet om een fusie gaat, maar om een alliantie. We streven geen fusie na omdat we via intensieve samenwerking onze doelen kunnen bereiken. En beide instellingen kunnen hun identiteit, hun eigenheid behouden. Daarover gesproken, VUmc en amc is dat niet zoiets als Ajax en Feyenoord? Zo staan we al lang niet meer tegenover elkaar, we werken al jaren op een aantal fronten tot tevredenheid samen. VUmc en amc hebben verschillende bedrijfsculturen, die zullen we respecteren, maar we hebben daarin ook veel van elkaar te leren.

2 Ambitieus IOO wacht visitatie n Ellen Kleverlaan Op 30 november en 1 december komt een visitatiecommissie van het NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) naar VUmc voor een visitatie van de opleiding geneeskunde. De voorlopige uitslag volgt aan het einde van dag twee. Dan heeft de opleiding geneeskunde van VUmc wederom de accreditatie verkregen. Dat is althans de bedoeling. Aan de voorbereidingen van de afgelopen jaren zal het niet liggen, legt directeur van de opleiding Gerda Croiset uit. Al in 2005 startte de nieuwe masteren bacheloropleiding geneeskunde onder de naam VUmc-compas. In het najaar van 2010 startte Croiset met Marian de Haan als projectleider met de voorbereidingen voor het schrijven van een zelfevaluatierapport (zer), dat de basis vormt voor de nu op handen zijnde visitatie van het nvao. Het is een prachtig proces geweest, dat we met de hele onderwijsorganisatie hebben doorgemaakt. Eerst met de directe stakeholders: voorzitters van de examen- en opleidingscommissie, programmaleiders. De romptekst die we uit interviews met hen hebben opgetekend, is vervolgens aan docenten en studenten voorgelegd. Opdat we ook hun mening konden verwerken. Het nvao zal van al die partijen mensen ondervragen, wanneer zij op 30 november en 1 december visiteren. Wat in het zer staat, moet natuurlijk wel kloppen. Maar omdat wij alle partijen bij het proces hebben betrokken, zal dat geen problemen opleveren. Ambities Een bureau inhuren voor deze klus die het zer in een achterkamertje zou samenstellen, was wat Croiset betreft dan ook niet aan de orde. Als je accreditatie niet slechts als een formaliteit beschouwt, maar wil gebruiken voor een kwaliteitsslag, dan moet je met de gehele organisatie en stakeholders gaan kijken waarop we trots zijn, waar verbeteringen mogelijk zijn en welke ambities er voor de toekomst liggen. Enkele voorbeelden. We hebben een heel goed curriculum. Daarop kunnen wij ons echt profileren. Het is van een hoog kwalitatief niveau; het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft voor het raamplan 2009 van de artsopleiding het curriculum van VUmc genomen, dat is iets waarop we enorm trots mogen zijn. Verbeteringen zijn mogelijk bij de informatievoorziening aan studenten, zegt Croiset. We zitten in een overgangssituatie waarin we voor onze studenten meer aandacht aan communiceren moeten geven. Met moderne communicatiemiddelen. Ambities zijn er ook. Zoals het opzetten van een goed zij-instroomprogramma. Maar ook het verder ontwikkelen van allerlei onderwijslijnen. In bachelorjaar 1 moeten we al weten wat we aan kennis- en attitudedoelen in masterjaar 3 nodig hebben. Van loopbaanoriëntatie tot aandacht voor culturele diversiteit. Op 2 november organiseert het instituut voor onderwijs en opleiden (ioo) een proefvisitatie. Croiset: We gaan alvast warmdraaien zodat we op 30 november en 1 december optimaal zijn voorbereid. Correctie Op pagina 2 van Tracer 18 van 8 september 2011 is een foto geplaatst waarop, per abuis, twee patiëntendossiers zichtbaar zijn. Dit had niet mogen gebeuren. We betreuren dit. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de dienst communicatie. We scherpen de controleprocedure rond de samenstelling en eindredactie van Tracer verder aan om herhaling te voorkomen. De patiënten zijn inmiddels geïnformeerd en hen is excuses aangeboden. Dienst communicatie Open brief Foto: DigiDaan Publiek kijkt live mee in de operatiekamer VU medisch centrum zet de deuren van zijn operatiekamers op vrijdag 28 oktober 2011 weer wijd open. Op 28 oktober 2011 organiseert VUmc wederom de publieksdag Kijken naar (kijk)operaties. Na het grote succes van 2010 is er nu speciale aandacht voor oncologie. In de Amstelzaal kun je gelijktijdig vier operaties volgen. Professionele teams van VUmc laten onder meer behandelingen zien van de baarmoeder, longen, hersenen, darmen, prostaat en hoofd en hals. Specialisten op de OK en in de zaal geven uitleg en antwoord op je vragen. Tevens komt de operatierobot in actie. Bezoekers aan deze dag kunnen ook zelf een operatie uitvoeren. Er staat een echte operatiekamer voor de bezoekers klaar met kijkoperatie- instrumenten en een namaakpatiënt. Chirurgische experts van VUmc laten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldgestuurde chirurgie en robotchirurgie zien. Aanmelden voor deelname: In de Tracer 18 van 8 september staat het artikel Van feed back naar feed forward over de werkdrukbeleving onder arts-assistenten. Namens de assistentenvereniging van VUmc (AvVU), willen we hier enige nuancering in aanbrengen. Uit de genoemde enquête over psychosociale arbeidsbelasting en de daarop volgende dialooggesprekken is naar voren gekomen dat de meeste arts-assistenten met plezier in VUmc werken. Hoewel de werkdruk verschillend beleefd wordt, komt bij diverse specialismen naar voren dat de zogenaamde oneigenlijke werkzaamheden (ecg s maken, bloed prikken, opnameplaatsen regelen, et cetera) een grote belasting vormen, in het bijzonder in de dienst. Ook gedurende perioden waarin collega s met verlof of ziek zijn, is de werkdruk beduidend hoger. Veel winst zou er behaald kunnen worden door een epd, een wan-hoofd voor coördinatie van opnames of een acute opname afdeling en mobiele telefoons in plaats van piepers. We benadrukken dat het opleidingsklimaat als positief en stimulerend wordt ervaren en de arts-assistenten gemiddeld genomen een goede relatie met hun opleiders hebben. Wij betreuren het ten zeerste dat bij het eerder genoemde artikel een foto is geplaatst waarop patiënteninformatie is te zien. De AvVU is hierin niet gekend en distantieert zich hier ook van. Namens de AvVU, Jolijn Kragt, aios neurologie, huidig voorzitter AvVU Ellen van Reij, aios radiotherapie, aankomend voorzitter AvVU Tracer Zuinig met energie 10e jaargang, nummer 19, 22 september 2011 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoor de lijk heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Mariet Bolluijt, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcel Licher, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Kris Hemmink, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder Redactiesecretariaat dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Abonnement De abonnementsprijs bedraagt voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 6 oktober Deadline voor kopij is 28 september om uur. Wat kost overwerk? Vooral in de polikliniek wordt nog wel eens gevraagd om de openingstijden te verlengen in verband met overwerk. Uiteraard is extra inzet lovenswaardig maar de medaille kent ook een andere kant. Om een veilige en comfortabele werkplek te bieden, moet de werkplek verlicht zijn en de verwarming blijven draaien. Het gaat hierbij niet alleen om de eigen werkkamer maar ook om de rest van de gang en de verlichting van de gehele route van ingang naar werkplek. Een besparing laat zich moeilijk uitrekenen, maar als alleen naar de verlichting van de gangen wordt gekeken dan kost een keer per week de polikliniek een uur extra verlichten circa euro. Het zal duidelijk zijn dat in het kader van zuinig omgaan met energie, werken binnen de reguliere tijden de voorkeur heeft. Illustratie: Rick Dros 2 Tracer september 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

3 Innovatief onderwijs Wolter Mooi VU docent van het jaar Klinisch patholoog Wolter Mooi heeft de VU Onderwijsprijs 2011 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een docent die zich inzet voor de ontwikkeling van het onderwijs. De uitreiking vond plaats op 5 september tijdens de opening van het academisch jaar. Tracer vroeg hem naar zijn toekomstplannen. Wolter Mooi is een docent met hart voor het onderwijs. Hij is actief bezig met de digitale leeromgeving: veel van zijn colleges zijn terug te vinden op YouTube of te bekijken via itunes. Vragen behandelen en discussies voeren doet hij via Facebook en Twitter. Momenteel zet hij voor het eerst Google Docs in bij het uitzetten van groepsgewijze studieopdrachten. Studenten bouwen met elkaar een presentatie op, werken samen, vullen elkaar aan, stellen elkaar vragen. Pas wanneer zij er met hun groep niet uitkomen, springt hij bij. De uitdaging voor hoogleraren is om juist los te laten. Een groep van twaalf studenten die actief de leerstof bestudeerd heeft, weet behoorlijk veel, aldus Mooi. Een nieuwe ipad In de toekomst zie ik artsen minder door de gangen rennen van overleg naar overleg. Zij gebruiken mobiele devices qua formaat tussen telefoon en ipad in - om informatie met collega s en patiënten te delen. Docenten moeten zich bewust zijn van deze ontwikkelingen en hun onderwijs hierop aanpassen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Vragend leren Het prijzengeld van euro gaat Mooi gebruiken voor zijn nieuwe project: een Nederlands- Vlaamse vragenwebsite voor alle studenten geneeskunde. Hierop kunnen studenten vragen stellen en discussiëren. Ik ben een groot Foto digi daan voorstander van vragend leren. Studenten zouden veel meer vragen moeten en willen stellen. Niet alleen aan mij, maar aan elkaar en aan zichzelf. Tijdens het traditionele contactonderwijs is daar veel te weinig tijd voor. De site wordt ongeredigeerd en onafhankelijk, toegankelijk voor iedereen met een universitair mailadres. Het is onbegonnen werk om alle antwoorden te beoordelen op juistheid. Bovendien leer je van foute antwoorden ook. Zelfs van geen antwoord, want het stellen van een vraag is al heel waardevol! Onlangs sprak Mooi over zijn plannen voor een studentensite op een tedx meeting in Maastricht. Zijn voordracht en een interview staan op youtube.com en tedxmaastricht.nl n MR Opvallend!Op 15 september ontving prof. dr. Jean Savelkoul bij zijn afscheid als lid van de raad van bestuur van VUmc een Koninklijke onderscheiding. Op grond van zijn bijzondere verdiensten is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Amsterdamse wethouder Ossel reikte de onderscheiding uit tijdens de afscheidsrede van Jean Savelkoul getiteld Academische patiëntenzorg Essentieel in het zorgcontinuüm. Geneeskundestudent Jacqueline Timmermans heeft de eerste prijs gewonnen van de Arts in Spe Videowedstrijd. De jury koos haar video uit als de beste van 33 inzendingen. Arts in Spe, de studenteneditie van Medisch Contact, had geneeskundestudenten uitgedaagd om in een korte video in woord en beeld de aantrekkelijke kanten uit te leggen van het medisch specialisme van hun voorkeur. Timmermans, destijds oudste coassistent op de afdeling kno, deed dat volgens de jury het beste. Zij maakte een video die professioneel oogt en het specialisme kno inhoudelijk in de volle breedte in beeld brengt. Het positieve juryrapport leverde haar een cheque op van duizend euro. Ingebruikname polikliniek sneldiagnostiek oncologie Medewerkers bestormen nieuwe werkplek Zo n tweehonderd VUmc-mede-werkers vierden op 8 september jongstleden de opening van hun Brightsite poli: VUmc Cancer Center Amsterdam diagnose en behandeling plus een deel van interne geneeskunde. Donderdag 8 september Even voor vijven is het al dringen bij de lift van de nieuwe dakopbouw. Niet lang erna bestormen enkele tientallen medewerkers de kartonnen muur en nemen bezit van receptie W. Na een ontvangst met roze bubbels stroomt de hoge, ruime en stijlvol ingerichte lounge op de zesde verdieping vol. Er is een buffet. Er zijn woorden van dank en trots, van Mark Kramer - die het project sneldiagnostiek leidde - en bestuursvoorzitter Elmer Mulder. Vanaf de hoge tafels rond de balustrade is er een perfect zicht op het centrum van de lounge. Er is live muziek met zang en gitaar door VUmc-collega s Prabath Nanayakkara en Alex Patty. Daarna gaan de voetjes van de vloer op de klanken van de dj. Maandag 12 september De dagen na het feest wordt er volop verhuisd en op maandag melden zich de eerste patiënten. Een van hen kan het bijna niet geloven: Het is een wereld van verschil, zegt hij met een brede lach. Wat ook zo fijn is, is dat je ook voor het bloedprikken hier terecht kunt. Zijn dochter is het met hem eens: Als je dit vergelijkt met die donkere, grauwe gangen beneden, vult ze haar vader aan. Kinderziektes De medewerkers zijn blij met de nieuwe poli: een prachtige plek, voor de patiënten én om er te werken. Kinderziektes zijn er natuurlijk ook. In de ruimtes van de oncologische dagbehandeling wordt geworsteld met niet werkende computers. Dat de printers niet op tijd zijn aangesloten, is nog het grootste probleem. Labels en protocollen kunnen niet worden geprint. Lastig, maar de gedachte die overheerst is: Als alles eenmaal loopt dan hebben we hier een schitterende faciliteit voor alle patiënten! Officiële opening Op 28 september vindt de officiële opening plaats in aanwezigheid van onder andere sponsors, donateurs en externe relaties. Op 1 oktober is er een open dag voor lothouders van de VriendenLoterij, patiënten en belangstellenden en medewerkers en hun familie. De animo is groot en de sessies zijn bijna allemaal volgeboekt. nlz Chris Mulder Amsterdam UMC Leiden University gaat de fusieclub Delft, Leiden, Rotterdam heten. Moet je als Rotterdammer als Leidenaar publiceren. Hoe gaat de VUmc-amc combinatie eigenlijk heten? De raad van bestuur gaat hiervoor een procedure vaststellen. Er moeten vast extra vice-decanen bij komen. De alliantie creëert werk. In de jaren zeventig nam ik de bus uit de stad naar Uithoorn en stapte uit bij de VU. De gemeente Amsterdam wilde toen niet dat de VU een tram kreeg. Het was kaal en winderig. Het amc waar ik later mdl-arts werd, was het grootste gebouw ter wereld op het Pentagon na. Dat was ons amcverhaal. VUmc groeide en groeide. Calimero werd groot, ggz ingeest erbij, Reade erbij. In de jaren negentig zat ik in de medezeggenschapsraad van een middelbare school. Het moest groter, we moesten concurreren, we moesten er ook boeren bij hebben. Vijftien jaar later blijkt dat fout, volledig fout te zijn geweest. Scholieren werden gereduceerd tot nummers, docenten verzopen in een organisatie waar de directie niemand meer kende en zich omgaf met protegés. Recent ontplofte Hogeschool Inholland, waar vele fusies nuttig zouden zijn vanwege (inter)nationale concurrentie. Het was een bedrijf geworden en bedrijven kunnen omvallen, of overgenomen worden. De bestuurders van toen krijgen de schuld en zijn allang met pensioen. De rector van toen, die niet mee wilde doen, kreeg vanwege zijn conflicterende karakter zijn congé. Eerherstel heeft hij nooit gekregen. Ik zie hem nog wel eens lopen. Maar wij, VUmc en amc, gaan het beter doen. We willen géén mega-umc met een raad van bestuur waar we nooit meer binnen mogen lopen. We willen samenwerken, waarbij kleine afdelingen als infectieziekten en nefro het voorbeeld moeten gaan geven. De tropenpoli uit Abcoude mag bij ons erbij in onze nieuwe dakbouw ten behoeve van reislustige bejaarden uit Oud Zuid. We wachten op de eerste wetenschappelijke evaluatie van de mega-afdeling Kindergeneeskunde Amsterdam met een Rotterdammer als hoofd. Vertrouwen moet groeien, kritiek mag. Dan kijken of reuma, dermatologie en oogheelkunde zo n schaalvergroting met één baas wel willen. We willen draagvlak van eenieder, net als bij een kabinetsformatie eerst de pijnpunten afvinken. Schrikt dat af, dan gaat het gewoon niet door. De regering moet kijken of een echte fusie wel mag na de ervaringen in het middelbaar en hoger onderwijs, die iedereen in de umc s al vergeten is. Als één plus één anderhalf wordt, moet het vast wel van Den Haag en de andere umc s. Als ik tachtig mag worden, hoor ik wel of de bureaucratie of de medewerkers gewonnen hebben. Een alliantie in rust, zonder drukketel-gevoel lijkt me wel wat: Amsterdam umc. Chris Mulder is hoogleraar maag-, darm- en leverziekten Tracer september 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg 3

4 Agenda Promoties donderdag 22 september - aula, uur, J.S. Pöll, The anaesthetist A historical comparative study between Britain and Germany promotoren: prof.dr. E.S. Houwaart, prof.dr. J.J. de Lange woensdag 28 september - aula, uur, E.M. Weijers, Fibrin matrices for tissue engineering. Naturally occurring fibrinogen variants alter cellular characteristics promotor: prof.dr. V.W.M. van Hinsbergh copromotor: dr. P. Koolwijk woensdag 5 oktober aula, uur, J.M. Niers, Novel biosensors for preclinical brain tumor analysis promotor: prof.dr. W.P. Vandertop copromotoren: dr. T. Würdinger, dr. B.A. Tannous, dr. D.P. Noske vrijdag 7 oktober aula, uur, S.D. Mulder, Amyloid Associated Proteins in Alzheimer s Disease promotoren: prof.dr. M.A. Blankenstein, prof.dr. Ph. Scheltens copromotor: dr. R. Veerhuis woensdag 12 oktober aula, uur, D.J.J. Bregman, The Optimal Ankle Foot Orthosis. The influence of mechanical properties of Ankle Foot Orthoses on the walking ability of patients with central neurological disorders promotor: prof.dr. G.J. Lankhorst copromotoren: dr.ir. J. Harlaar, dr. V. de Groot vrijdag 14 oktober aula, uur, S.A.M. Sikkes, Measuring IADL in dementia promotoren: prof.dr. Ph. Scheltens, prof. dr. B.M.J. Uitdehaag copromotoren: dr. Y.A.L. Pijnenburg, dr. E.S.M. de Lange-de Klerk woensdag 26 oktober aula, uur, E.A.M. Westerbeek, Enteral supplementation of neutral and acidic oligosaccharides in preterm infants promotoren: prof.dr. H.N. Lafeber, prof. dr. W.P.F. Fetter copromotor: dr. R.M. van Elburg donderdag 27 oktober aula, uur, J.C. van den Noort, Ambulatory movement analysis systems in clinical motor function assessment. Applications of inertial sensors and an instrumented force shoe promotor: prof.dr. G.J. Lankhorst copromotor: dr.ir. J. Harlaar Oraties maandag 26 september aula, uur, prof.dr. C.J.M. de Groot, Als de Zwangere Ziek wordt. Pleidooi voor integrale verloskundige zorg dinsdag 4 oktober aula, uur, prof.dr. C.B.M. Oudejans, DNA, en wat RNA komt Symposia zaterdag 29 oktober Reuma Beweegdag 2011 met Annamarie Thomas meer informatie: nl/reumabeweegdag Cursussen Common Trunk onderwijs Contactgegevens: Voor data + info, kijk op PAOG cursus- en congresorganisatie, Romke Langezaal, tel.: Discipline Overstijgend Onderwijs Contactgegevens: Voor data + info, kijk op PAOG cursus- en congresorganisatie, Romke Langezaal, tel.: Advanced Suturing Course (ASC) Cursus 3: woensdag 7 september en woensdag 12 oktober 2011, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam Cursus 4: woensdag 14 september en woensdag 2 november 2011, Universiteit Twente, Enschede PAOG cursus- en congresorganisatie, Patricia de Waal, tel.: 48446, Onderweg naar morgen Zorg aan ondervoede patiënt verbeteren Kennis maakt ons beter, luidt de missie van VUmc en het succes van ons wetenschappelijk onderzoek laat zien dat we daar hard aan werken. Maar wat doen onze onderzoekers nu eigenlijk precies en wat kan dat in de toekomst voor patiënten betekenen? Dit keer gezondheidswetenschapper Eva Leistra die promotieonderzoek doet naar de behandeling van ondervoede patiënten. n Jeroen Kleijne Ondervoeding is een groot probleem in de Nederlandse ziekenhuizen, legt Eva Leistra uit. Door ziekte is 25 tot 40 procent van de opgenomen patiënten ondervoed. Ondervoede patiënten hebben met name een eiwit- en energietekort en dat heeft een negatieve invloed op het herstel. In VUmc worden daarom al sinds enkele jaren alle patiënten die binnenkomen gescreend op ondervoeding en ook wordt bekeken of ze daarna adequaat behandeld zijn door de diëtist. Voor mijn onderzoek heb ik nu gekeken naar de predictors : welke factoren bepalen of iemand die ondervoed is zijn voedingsdoelen haalt? Als je dat weet, kan de diëtist veel gerichter te werk gaan. Voor haar onderzoek heeft de gezondheidswetenschapper dankbaar gebruikgemaakt van data van 575 patiënten uit het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. Dat ziekenhuis houdt van ondervoede patiënten namelijk bij of ze vier dagen na opname hun eiwit- en energiedoelen hebben bereikt. In mei stonden de onderzoeksresultaten in het blad Clinical Nutrition. Uit de gegevens komt duidelijk naar voren dat bepaalde factoren een negatieve of juist een positieve invloed hebben op het behalen van de voedingsdoelen. Duidelijk is bijvoorbeeld geworden dat jongere patiënten of patiënten met een hogere BMI minder vaak hun eiwit- en energiedoelen halen op dag vier en patiënten die misselijk zijn bijna nooit hun doelen halen. Aan de andere kant zagen we dat mensen die sondevoeding krijgen juist een grotere kans hebben op het behalen van de doelen. Informatie die van belang kan zijn voor het toepassen van een adequate behandeling. Het uiteindelijke doel is dat patiënten met het juiste voedingsadvies sneller herstellen en minder last hebben van complicaties. Peter Weijs en ik hebben daarom onlangs ook nog gekeken naar de relatie tussen het behalen van de voedingsdoelen en VUmc CCA diagnose en behandeling Nieuw zorgpad metastasen In de multidisciplinaire polikliniek oncologie is de donderdag gereserveerd voor het nieuwe zorgpad metastasen. Vanaf oktober kunnen patiënten met uitzaaiingen van solide tumoren hun situatie laten beoordelen door een multidisciplinair team van oncologisch chirurgen, medisch en radiotherapeut oncologen, klinisch pathologen en interventieradiologen. n Ursula Wopereis Verwijzers kunnen patiënten aanmelden via het secretariaat Uit de Agenda medische oncologie, via of door direct intercollegiaal overleg,vertelt Hans van der Vliet, medisch oncoloog en samen met oncologisch chirurg Lisette te Velde coördinator van het zorgpad metastasen. Op basis van het beeldmateriaal en de informatie die zij ons sturen maken wij een inschatting van de beste initiële routing. Binnen een week roepen we de patiënt op voor een afspraak. Op donderdagochtend gaat hij of zij eerst op consult bij een medisch oncoloog of oncologisch chirurg. Indien nodig kan aansluitend aanvullende diagnostiek plaatsvinden. Tussen de middag bespreken we in het multidisciplinair overleg de onderzoeksresultaten en bepalen we wat de beste behandeling Als de zwangere ziek wordt Maandag 26 september Aula, Vrije Universiteit, tot uur is. De arts met wie de patiënt die ochtend heeft gesproken bespreekt het behandeladvies vervolgens weer met de betreffende patiënt. Mocht dat nodig zijn, dan kan hij of zij bovendien diezelfde middag nog terecht bij de oncologisch chirurg, de medisch oncoloog, de radiotherapeut of de interventieradioloog. de opnameduur. Mensen die op de vierde opnamedag hun voedingsdoelen halen, liggen twee tot vier dagen minder lang in het ziekenhuis. We hopen al met al dat we diëtisten en artsen meer handvatten kunnen bieden om de zorg aan ondervoede patiënten te verbeteren. In landelijke workshops is al veel aandacht besteed aan de onderzoeksresultaten, dus de eerste stappen zijn gezet. Maatwerk Naar verwachting zullen we vooral mensen zien waarbij al eerder uitzaaiingen zijn geconstateerd, denkt Henk Verheul, medisch oncoloog en hoofd van de afdeling medische oncologie. Een deel komt voor een second opinion naar VUmc. Uitgezaaide tumoren worden van oudsher behandeld met chemotherapie en systemische interventies, maar inmiddels worden in toenemende mate lokale interventies gedaan. Omdat de techniek steeds beter wordt, kunnen de interventieradioloog, de radioloog, de radiotherapeut en de oncologisch chirurg tegenwoordig heel specifieke interventies doen. VUmc heeft in dit opzicht veel expertise en geavanceerde behandelopties in huis. Belangrijk is dat wij niet individueel, maar in teamverband beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor een lokale interventie of niet, en of dat al dan niet gebeurt in combinatie met systemische behandelingen door de medisch oncoloog. Per patiënt bekijken we wat de beste optie is. Alle gegevens samen willen we koppelen aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van individuele behandeling. Foto: JEROEN OERLEMANS Nederland heeft in vergelijking met andere Westerse landen een hoge babysterfte. Om dit probleem aan te pakken pleit hoogleraar verloskunde Christianne de Groot voor een geïntegreerd verloskundig zorgmodel waarbij de zwangere vrouw en haar kind centraal staan. De Groot wil een multidisciplinair zorgloket waarbij verloskundige en gynaecoloog gezamenlijk de risicoselectie doen en een behandelplan opstellen. Meer samenwerking dus, met gestandaardiseerde overdracht om de veiligheid voor moeder en kind optimaal te waarborgen. Daarnaast dienen aanstaande ouders beter en op een meer toegankelijke wijze geïnformeerd te worden. Zij kunnen dan ook zelf meer regie nemen en afgewogen keuzes maken gedurende de zwangerschap. De Groot wil de basis voor dit geïntegreerde verloskundige zorgmodel al leggen in de opleiding. Gynaecologen en verloskundigen zouden al tijdens de opleiding in de praktijk moeten meelopen bij elkaar. Hierdoor ontstaat meer begrip en basis voor goede samenwerking. Daarnaast dienen opleiders meer coachend te werk te gaan en ook aspecten als communicatie en patiëntencontact meer aandacht te geven. 4 Tracer september 2011 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs 4 Rugtasje vol mogelijkheden 4 Kwaliteit in VUmc 8 Doctor 2 doctor ziekenhuis bezocht 9 oktober 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer

Nadere informatie

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7 3 Vital@Work zoekt deelnemers 7 De kracht van Saskia Peerdeman 9 Affiliatiedag versterkt banden 26 maart 2009 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie

Nadere informatie

VUmc-band legt de lat hoog

VUmc-band legt de lat hoog 01-12_612800 26-04-2006 09:22 Pagina 1 3 Aftrap VU Kinderstad 5 Nieuwe 7 donatiefunctionaris aangesteld Onderzoek naar vallen ouderen 27 april 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen 4 collega s over medewerkers met een beperking

Iedereen kan meedoen 4 collega s over medewerkers met een beperking #9 Personeelsblad Radboudumc Jaargang 39 december 2014 Iedereen kan meedoen 4 collega s over medewerkers met een beperking 237x oogletsel Moeten we vuurwerk dan toch verbieden? Farmacoloog Roos Masereeuw:

Nadere informatie

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 81 JUli 2013 Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie neemt afscheid Klachten multitrauma zichtbaar in de hersenen Parelsnoer: een schat

Nadere informatie

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen maartensmagazine herfst 2012 Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen MM herfst 2012 3 In beeld Marente van Vliet Vóór mijn 18e zou het over zijn Ik ben geboren met juveniele

Nadere informatie

De risico s van een minder elastische hartspier. Waarom obductie onmisbaar is. Voedingsadviesknop. Milde paniek is een serieuze klacht

De risico s van een minder elastische hartspier. Waarom obductie onmisbaar is. Voedingsadviesknop. Milde paniek is een serieuze klacht is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 71 november 2009 Waarom obductie onmisbaar is Voedingsadviesknop op de IC Milde paniek is een serieuze klacht De risico s van een minder elastische hartspier

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor mensen die lijden aan een vorm van kanker aan het spijsverteringsstelsel (er zijn secties voor slokdarm-, voor maag-, voor dunne en dikkedarmkanker, voor alvleesklier-,

Nadere informatie

We krijgen alleen maar positieve reacties

We krijgen alleen maar positieve reacties #1 Personeelsblad Radboudumc Jaargang 40 januari 2015 Karin van Meerten over sneldiagnose bij kanker: We krijgen alleen maar positieve reacties Rondvraag Kan de mantelzorger de zorg nog aan? Vaccin voor

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

Pagina 8 Borderline de baas. Een curus voor familie en partners van borderlinepatiënten. Pagina 16 Discussie over sneldiagnostiek

Pagina 8 Borderline de baas. Een curus voor familie en partners van borderlinepatiënten. Pagina 16 Discussie over sneldiagnostiek Indien onbestelbaar retouradres: UMC St radboud 528 staf concerncommunicatie postbus 9101 6500 hb nijmegen VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 32 NUMMER

Nadere informatie

Collega: Anesthesiemedewerker Jitse de Vries is ook operatieassistent en uitvinder. Kwaliteit Schitteren op je werk

Collega: Anesthesiemedewerker Jitse de Vries is ook operatieassistent en uitvinder. Kwaliteit Schitteren op je werk 5 e JAARGANG, NR. 1, Februari 2010 Kwaliteit Schitteren op je werk In beeld Honderd penoscrotale afwijkingen Kinderziekenhuis Nieuwe OK s in Kaapstad Proefschrift Acute appendicitis in beeld Collega: Anesthesiemedewerker

Nadere informatie

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk 3 20e jaargang augustus 2009 Aios en werk 1 Cursus: De financiële jungle voor de startende medisch specialist Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Zoek de allereerste verschillen in Alzheimerhersenen. in de psychiatrie. Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens

Zoek de allereerste verschillen in Alzheimerhersenen. in de psychiatrie. Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 82 Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens Leren balanceren met hersenstimulatie Zoek de allereerste verschillen

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde. lift

Revalidatiegeneeskunde. lift Revalidatie Magazine j a a r g a n g 16 n u m m e r 2 j u n i 2 0 1 0 Revalidatiegeneeskunde in de lift > Revalideren op afstand > Cerebrale parese: een grote groep in de kinderrevalidatie > Kunst zonder

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

september 2011 - nummer 36

september 2011 - nummer 36 september 2011 - nummer 36 INHOUD 13 PALLIATIEVE STEUNVERLENING 10 PATIËNT BETER AF MET NORMEN 16 WONDEREN BESTAAN NOG 36 VAN DARMPOLIEP TOT... Voorwoord van de voorzitter 3 VAN SPKS 4 Vacatures 4 Medaille

Nadere informatie

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang MenSen Kom op 5 november naar Rondom MenSen! Zie pagina 14. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang Een eigen bedrijf! Over MS en zwangerschap Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie