SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen?"

Transcriptie

1 SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen? Aan de hand van welke criteria moet worden vastgesteld of een aanbieder van een User-Generated Content platform op het internet aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuken door haar gebruikers? Bendert Zevenbergen Oktober

2 2

3 SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen? Aan de hand van welke criteria moet worden vastgesteld of een aanbieder van een User-Generated Content platform op het internet aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuken door haar gebruikers? Afstudeerscriptie Master Informatierecht Universiteit van Amsterdam Instituut voor Informatierecht Naam: Bendert Zevenbergen Begeleidster: mr. dr. N. Helberger Datum: 7 oktober Studentnummer:

4 1. INLEIDING USER-GENERATED CONTENT (UGC) WAT IS USER-GENERATED CONTENT? VERSCHIL UGC EN USER CREATED CONTENT (UCC) POSITIEVE EN NEGATIEVE EXTERNE EFFECTEN UGC VERSCHILLENDE BEDRIJFSMODELLEN VAN UGC PLATFORM AANBIEDERS WAAROM DE UGC DIENST AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD ARTIKEL 6:196C BW: FILTER VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIENSTEN IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ...20 Hostingprovider CRITERIUM: KENNIS...22 Kennis verwerven...22 Actieve rol dienstverlener...23 Rechtspraak...24 Forum niet geacht kennis te hebben...25 Induceren...26 Opleggen Pro-actieve Toezichthouding...28 Kennis per intellectueel Eigendom...29 Conclusie CRITERIUM: PROMPT HANDELEN...30 Filters...31 Conclusie TUSSENANALYSE: VIACOM VS. YOUTUBE IN EUROPA EN NEDERLAND...33 Kennisvereiste...34 Prompt verwijderen...35 Bescherming of geen bescherming? AANSPRAKELIJKSTELLING OP GROND VAN HET GEMENE RECHT VERVEELVOUDIGERSCHAP...36 Inbreukmakende upload OPENBAARMAKERSCHAP ONRECHTMATIGE DAAD...41 Onrechtmatigheid...41 Causaal verband...43 Toerekening...43 Schade...44 Relativiteit...45 Vergelijking met een onrechtmatige zoekmachine EEN SCHAAL VAN TOEREKENBAARHEID...47 Posities op de schaal van toerekenbaarheid REMEDIES HET BESTAANDE RECHT VOLDOET NIET MOGELIJKE OPLOSSINGEN Zelfregulering...51 UGC Principles...53 Creative Commons...55 Algemene licenties...56 Invoering Amerikaans beginsel: Substantial Noninfringing Use CONCLUSIE...59 LITERATUURLIJST...61 JURISPRUDENTIELIJST...64 WEBSITES

5 1. Inleiding Op 13 maart 2007 speelde het mediabedrijf Viacom de hoofdrol in de discussie rondom auteursrechtelijk beschermde media op het Internet. In de Verenigde Staten stelde zij YouTube, een zogenaamde User-Generated Content (UGC) website van Internet gigant Google, aansprakelijk voor massale auteursrechtinbreuk door haar gebruikers en eiste een schadevergoeding van $1,000,000,000. Op YouTube kunnen gebruikers video s plaatsen, waarvan zij beweren de nodige rechten te bezitten. Desondanks worden toch vaak video s onrechtmatig door gebruikers op de website van YouTube gezet. YouTube zou hier baat bij hebben door extra inkomsten uit advertenties rondom deze onrechtmatige openbaarmaking te plaatsen, omdat dit vaak de populairste video s zijn. Naast Viacom hebben ook Europese mediabedrijven zoals het Spaanse Telecinco, het Franse TF1 en het Italiaanse Mediaset rechtszaken aangespannen tegen YouTube en andere UGC diensten. Deze rechtszaken, die vooral tegen YouTube worden aangespannen, hebben de bijnaam SueTube gekregen. In de huidige internetbubbel, die Web 2.0 wordt genoemd, zijn veel UGC platformen uit de grond gestampt. Deze diensten worden door de oude media bedrijven, die pre-internet mediadiensten exploiteren (zoals de Volkskrant of Sony BMG Music Entertainment, Inc.), als nieuwe concurrent gezien. Myspace.com is onlangs voor $500 miljoen gekocht door de oude media gigant News Corp, Inc. en de waarde van Facebook.com wordt geschat op $15 miljard. Andere bekende voorbeelden van UGC platformen zijn Hyves, Wikipedia, Flickr en Digg. Gebruikers worden uitgenodigd om op deze websites hun eigen content te plaatsen, waardoor de dienst zelf steeds waardevoller wordt. Vaak wordt content geplaatst, waarvan de plaatser geen rechten bezit. Het is duidelijk dat deze inbreukmakende gebruiker aansprakelijk is voor de openbaring, maar de centrale vraag van deze scriptie is of de aanbieder van de UGC dienst ook volgens Nederlands recht aansprakelijk kan worden gehouden. 5

6 De discussie omtrent aansprakelijkheid voor rechtsinbreuken van intermediairs op het internet is zo oud als de commerciële exploitatie van het medium. In de Verenigde Staten en in de Europese Unie is een grote hoeveelheid jurisprudentie, literatuur en wetten te vinden met betrekking tot aansprakelijkheid van Internet Service Providers (ISPs), zoekmachines en zogenaamde peer-to-peer (P2P) technologie voor rechtsinbreuken door hun gebruikers. In deze scriptie zal ik ook de lessen die geleerd zijn uit vorige conflicten toepassen op het UGC fenomeen. Het verschil tussen UGC websites en de genoemde diensten is dat media op de UGC dienst servers worden opgeslagen en deze vaak worden vertoond met advertenties er omheen, waar de UGC platform aanbieder direct aan verdient. Dit is vergelijkbaar met zogenaamde on-demand diensten, zoals Uitzendinggemist.nl. Bij de eerst genoemde diensten is de rol van het intermediair passiever van aard. Het doel van deze scriptie is een overzicht te bieden van de criteria op grond waarvan intermediairs op het internet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor auteursrechtinbreuken gepleegd door hun gebruikers. Ik zal mij vooral richten op het in Nederland en Europa geldende recht, met incidentele verswijzingen naar wetten, literatuur of jurisprudentie uit het buitenland. Het transnationale karakter van het internet maakt dat het onmogelijk is dit onderwerp slechts in de Nederlandse jurisdische context te plaatsen; dat zou een miskenning van de problematiek zijn. Intermediairs kunnen ook op andere rechtsgebieden aansprakelijk worden gesteld, zoals de vrijheid van meningsuiting, privacy en oneerlijke concurrentie, maar deze gebieden vallen buiten het doel van deze scriptie. Het internet biedt een zeer gemakkelijk platform om media, die door de oude bedrijven gebundeld verkocht werden, binnen een fractie van seconden wereldwijd min of meer kosteloos ter beschikking te stellen. Volgens de huidige wet is gebeurt dit vaak onrechtmatig. De mate van aansprakelijkheid van UGC diensten voor auteursrechtinbreuken zal een grote invloed hebben op de volgende gebieden: 1. De verdere ontwikkeling van de UGC technieken en diensten, 6

7 2. De creativiteit die door de samenleving wordt geopenbaard op het internet, 3. De mate van controle die de oude media bedrijven op hun eigen gefinancierde werken hebben. In deze scriptie zal ik mij vooral concentreren op media, zoals video s, muziek en foto s. Geschreven tekst door gebruikers, die vaak slechts commentaar op andere media is, zal ik niet in beschouwing nemen. Het lijkt dat User- Generated Media is een betere term voor dat, waar deze scriptie op doelt. De term User-Created Content zal ik niet gebruiken, omdat dit impliceert dat de content ook inderdaad het werk van de gebruiker is. De termen User- Generated Content en User-Generated Media zijn voor deze scriptie synoniem. De onderzoeksvraag voor deze scriptie luidt: Aan de hand van welke criteria moet worden vastgesteld of een aanbieder van een User-Generated Content platform op het internet aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuken door haar gebruikers? Terwijl ik dit onderzoek, is mijn subvraag: Zijn de criteria die uit de onderzoeksvraag blijken voldoende om een eerlijke en redelijke juridische balans tussen de belangen van auteursrechthebbende en UGC diensten te handhaven? In het volgende hoofdstuk geef ik een algemeen overzicht van UGC diensten, hun positieve en negatieve effecten en de verschillend tussen deze diensten. Een korte bespreking over het aansprakelijkstelling van UGC diensten voor het gedrag van hun gebruikers volgt in hoofdstuk drie. Het vierde hoofdstuk is een analyse van de bescherming die wordt geboden aan hostingproviders, zoals bedoeld in artikelen 14 van de Richtlijn Elektronische Handel en haar Nederlandse omzetting in 6:196c lid 4 BW. Indien diensten van de informatiemaatschappij niet voldoen aan de bescherming die is bedacht voor hostingproviders, moeten zij aan de hand van het gemene recht aansprakelijk worden gesteld. Aangezien dit niet ondenkbaar is voor UGC diensten, die 7

8 immers niet slechts passieve en facliterende hostingproviders zijn, maar actief met UGC omgaan, bespreek ik aansprakelijkheidstelling aan de hand van artikel 6:162 BW in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 bespreek ik de tekortkomingen van het huidige recht en mogelijke oplossingen voor de strijd tussen UGC diensten en auteursrechthebbende. 8

9 2. User-Generated Content (UGC) 2.1 Wat is User-Generated Content? Sinds enkele jaren is er een trend bij bedrijven op het internet, om gebruikers te vragen content voor hun website te leveren. Deze bedrijven opereren als platform voor door hen bepaalde soorten van media. Bij YouTube 1 en DailyMotion 2 is dat video, bij Flickr 3 en istockphoto 4 zijn het foto s, bij Digg 5 nieuwsartikelen, bij Wikipedia 6 kennis, bij ebay 7 informatie over goederen in de verkoop, bij Facebook 8 of Hyves 9 persoonlijke informatie en in internetfora: discussies. De media of content die zij exploiteren wordt ook wel User- Generated Content genoemd. Men maakte voorheen al gebruik van werken van gebruikers, zoals bij de amateur muziek website Mp3.com, maar door het groeiend aantal internet gebruikers en beschikbare breedband connecties wordt dit fenomeen steeds vaker toegepast. Op deze wijze worden de media productie, distributie en aanbod democratischer 10. Dit in tegenstelling tot de oude media (televisie, radio en kranten), waar door enkele machthebbers, in verband met beperkingen in (zend)tijd en ruimte, werd besloten welke media werden uitgezonden of gedrukt. Hier werden consumenten van informatie slechts gezien als passieve ontvangers van informatie. Dit in tegenstelling tot gebruikers of zelfs actieve producenten 11 van informatie, zoals de consument op een Web2.0 platform. Het beste voorbeeld hiervan is de UGC encyclopedie Wikipedia, waar fouten of onvolledigheden door andere gebruikers voortdurend worden verbeterd. Uiteindelijk levert dit een Karp 2006, Democratizing the Economics of Content, <http://www.blogherald.com/2006/12/20/democratizing-the-economics-of-content/>, geraadpleegd op 30 juli Benkler 2000, p

10 gelijkwaardige encyclopedie op zoals de alom gerespecteerde Encyclopedia Britannica 12. Door hoge (marginale) kosten van productie en distributie voor de oude media, was het aantrekkelijk om informatie aan zo veel mogelijk mensen te verkopen, ter verspreiding van deze kosten. Bij de informatieproductie werd er op gelet dat, om zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd aan te spreken, de laagste gemeenschappelijke noemer van interesse werd gekozen. Dit is ook wel een metafoor voor een compromis op het laagste niveau van informatieaanbod, met als dieptepunt de eindeloze belspelletjes overdag op de Nederlandse televisie. Op het internet, of op een ander digitaal netwerk, zijn de marginale kosten van distributie praktisch gelijk aan nul. Het is dus mogelijk om veel informatie te creëren, waarbij de consument uit een groter aanbod kan kiezen welke informatie hij gebruikt of zelfs welke informatie hij gaat creëren. Anderson beschrijft het fenomeen als The Long Tail : een groot aanbod dat slechts een klein publiek, ook wel een niche dient, maar gezamenlijk een groter marktpotentieel heeft dan de marktleider op zich 13. Volgens Benkler zijn informatievoorzieningen, die hand in hand gaan met de ontwikkeling van kennis en cultuur, van essentieel belang voor menselijke vrijheid en ontwikkeling 14. Volgens hem komt de democratisering van het informatieproces in een (netwerk) informatiesamenleving de mensheid in zijn geheel ten goede door: 1. cultuur transparanter te maken, en 2. cultuur buigzamer te maken 15. Door de informatieproductie in de handen van de gebruikers te geven, zoals op UGC platforms gebeurt, kunnen informatie en media die in het oude systeem niet geselecteerd werden, toch naar een potentieel wereldwijd publiek gedistribueerd worden. Over de kwaliteit van die media valt te twisten, 12 Zie <http://networks.silicon.com/webwatch/0, , ,00.htm>, geraadpleegd op 29 september Anderson 2006, p Benkler 2006, p Benkler 2006, p

11 maar beslissend is dat de vergroting van het informatieaanbod positieve effecten met zich mee brengt. De positieve en negatieve effecten van het gebruik van UGC platforms bespreek ik hieronder. 2.2 Verschil UGC en User Created Content (UCC) In de inleiding heb ik geschreven dat de term User Created Content (UCC) niet van toepassing is op deze scriptie, omdat hij aangeeft dat de gebruiker tevens maker van het werk in de zin van art. 1 Aw is. Het rapport van het OECD getiteld Participative Web: User-Created Content 16 geeft drie centrale karakteristieken voor UCC: 1. Publicatievereiste: publicatie op gesloten of open netwerk of platform 2. Creatieve inspanning: Een bepaalde hoeveelheid eigen creativiteit dient te worden gebruikt bij het maken van het werk. Dit is te vergelijken met de vereisten van eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van het van Dale/Romme arrest Creatie buiten professionele routine en praktijk: Hiermee wordt gedoeld op creaties door amateurs, alhoewel de kwaliteit niet per se slecht hoeft te zijn. Het rapport geeft toe, dat het laatste criterium moeilijk te hanteren is, ook al begonnen UCC platformen wel op deze manier. Tegenwoordig worden inspanningen van gebruikers wel degelijk vergoed door UGC platformen, zoals bijvoorbeeld bij het UGC video platform Metacafe 18. Toch is vaak het oogmerk bij gebruikers van UGC niet direct commercieel. Het eerste criterium is vanzelfsprekend, terwijl het tweede criterium, het vereiste van creatieve inspanning, mijns inziens het verschil tussen UGC en UCC verduidelijkt. 16 OECD 2007, p HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme). 18 <http://www.metacafe.com> 11

12 Op UGC platformen kunnen met gemak ook werken die niet door de gebruiker zijn gemaakt worden geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan content uit het publieke domein, citaten en andere werken die voldoen aan de beperkingen van het auteursrecht in artikelen 15a tot 25 Aw. Bovendien kunnen ook werken onrechtmatig op een platform worden gezet, hetgeen de essentie van deze scriptie is. Het woord Generated houd niet per sé in dat de gebruiker ook de maker is. Het woord Created houdt dit wel in. 2.3 Positieve en negatieve externe effecten UGC De positieve effecten van de vergroting van het informatieaanbod door middel van UGC platformen zijn talrijk. Naast het bieden van een plek waar fotografen, cineasten, musici en andere kunstenaars vaak gratis hun werk aan een wereldwijd publiek kunnen tentoonstellen, biedt het ook mogelijkheid tot communicatie. Een logisch voorbeeld is dat een artiest op deze wijze beter contact kan houden met zijn klanten of fans. Er is echter ook sprake van politieke participatie van gebruikers. Zo heeft Koningin Rania van Jordanië op YouTube haar eigen kanaal opgezet, om de interculturele dialoog tussen het westen en de Islam te bevorderen 19. Ook in de huidige Amerikaanse presidentsverkiezingen worden UGC platformen gebruikt als communicatiemiddel tussen geëngageerde burgers en politici. Via het platform wordt een politieke discussie teweeg gebracht 20. Verdere positieve effecten zijn bijvoorbeeld het ontdekken van talenten, het opbouwen van de grootste media en kennis collecties in onze geschiedenis en nog veel meer. Het mag duidelijk zijn dat deze ontwikkeling, door zijn positieve effecten, niet tijdelijk van aard is, maar blijvend zal zijn in het medialandschap. Helaas zijn er ook negatieve effecten verbonden aan het gebruik van UGC platforms. Auteursrechtelijk beschermde werken kunnen met gemak door 19 Zie <http://www.youtube.com/queenrania>, geraadpleegd op 30 juli Zie <http://www.youtube.com/contest/democraticdebate>, geraadpleegd op 30 juli

13 gebruikers op UGC platforms worden geopenbaard. Een auteursrechtinbreuk kan op het internet, mede door het gemak van de distributie, op grote schaal worden gepleegd. Viacom reageerde hier in 2007 op, door $1 miljard voor een massale auteursrechtinbreuk van YouTube en haar eigenaar Google te eisen. 21 Zij identificeerde 150,000 video s op de website van Youtube, die 1,5 miljard keer waren bekeken, waarvan zij het auteursrecht claimde en die daarom onrechtmatig op YouTube werden geopenbaard. Deze zaak is nog niet aangespannen bij een rechter, waarschijnlijk omdat Viacom vreest de zaak te verliezen op grond van de safe harbor provions die de Amerikaanse Digital Millenium Copyright Act YouTube biedt. Deze zijn vergelijkbaar met de artikelen 12 tot 14 van de Europese Richtlijn Elektronische Handel 22 (REH). Wel geeft dit aan dat de professionele mediaproductie het zwaar heeft met de opkomst van diensten op het internet waar het kopiëren van media centraal staat. Een nuance op dit negatieve externe effect kan worden aangebracht door een onderzoek van het bedrijf Vidmeter.com 23. Over een bepaalde periode werden 6,725 populaire video s op Youtube geanalyseerd. Slechts 9.23% van de video s bleken een inbreuk te maken op het auteursrecht. Bovendien waren de totale kijkcijfers van de inbreukmakende video s maar 5,93% van de totale kijkcijfers van de geanalyseerde video s. Dit onderzoek is niet gezaghebbend of compleet, maar zou een aanleiding kunnen geven dat YouTube onder, de later te bespreken, Amerikaanse Substantial Non- Infringing Use uitzondering valt. In Nederland is van deze uitzondering nog geen sprake, maar hij wordt in de literatuur wel eens geopperd Zie <http://news.cnet.com/viacom-sues-google-over-youtube-clips/ _ html>,. Zie ook de claim van Viacom <http://online.wsj.com/public/resources/documents/viacomyoutubecomplaint pdf>, beiden geraadpleegd op 30 juli Richtlijn nr. 200/31/EG (PbEG 2000 L 178/1) 23 Zie Analysis of Copyrighted Videos on YouTube.com, <http://www.vidmeter.com/i/vidmeter_copyright_report.pdf>, geraadpleegd op 30 juli Hugenholtz, Noot bij Pres. Rb. Amsterdam 29 november 2001, Mediaforum 2002, p. 188 (Kazaa/Buma) 13

14 2.4 Verschillende bedrijfsmodellen van UGC platform aanbieders In deze paragraaf bespreek ik enkele bedrijfsmodellen van UGC platformen die van belang zijn in het kader van deze scriptie. Een gangbare definitie van de term bedrijfsmodel luidt als volgt: Een omschrijving van de operaties van een onderneming, inclusief de componenten van de onderneming, de functies van de onderneming, en de inkomsten en uitgaven die de onderneming genereert. 25 Zoals de meeste websites op het internet, worden UGC platformen vaak gefinancierd door advertenties. Indien de advertenties naast inbreukmakende content staan, verdient de UGC dienstaanbieder direct aan het vertonen van deze content. Het is mogelijk, dat dit bijdraagt tot de aansprakelijkheid van de UGC platform aanbieder. Dit bespreek ik verder in de volgende hoofdstukken. In deze paragraaf zal ik niet de bedrijfsmodellen van individuele aanbieders bespreken. Wel maak ik een onderscheid tussen drie soorten UGC diensten: 1. De hostingprovider, wiens dienst primair gericht is op het vertonen van content. 2. De hostingprovider, die naast vooral passieve technische facilitering ook content vertoont. 3. Het sociale netwerk, dat een sjabloon-website biedt, waar gebruikers hun content in kunnen plaatsen. Deze is primair een communicatiedienst voor haar gebruikers. Daarnaast biedt zij de technische mogelijkheid content op te slaan en deze te vertonen aan een specifiek publiek. 25 Zie <http://www.investorwords.com/629/business_model.html>, geraadpleegd op 30 juli

15 Ik plaats videodiensten zoals YouTube en DailyMotion en informatiediensten als Digg en Wikipedia in de eerste categorie, omdat deze content verzamelen, die zij in zijn geheel ter beschikking stellen aan gebruikers. Deze diensten zijn goed doorzoekbaar, doordat deze diensten hun content indexeren. Op deze manier is het voor een gebruiker mogelijk is om bijna alle content van deze diensten te gebruiken. Deze dienst is eerder vergelijkbaar met een on-demand videodienst, zoals beschreven in preambule 20 de Audio Visuele Media Richtlijn 26, maar dan zonder redactionele verantwoordelijkheid. Een centrale vraag van deze scriptie is of diensten in deze categorie als hostingproviders in de zin van artikelen 6:196c lid 4 BW en artikel 14 Richtlijn Electronische Handel (REH) te kwalificeren zijn. Indien zij zich hiervoor kwalificeren, genieten zij van de uitsluiting van aansprakelijkheid die deze artikelen aan hostingproviders bieden. Ik bespreek deze bescherming verder in hoofdstuk 4. Indien deze diensten niet voldoen aan de definitie van een hostingprovider, komt hen geen speciale bescherming toe. In de tweede categorie plaats ik internetfora en veilingdiensten. Alhoewel deze diensten wel eens inbreukmakend materiaal kunnen inzetten, is het niet hun primaire bedrijfsoperatie deze te vertonen. Toch is het aannemelijk dat zij hiervan kunnen profiteren. Internetfora zijn beperkt doorzoekbaar, omdat deze hun content niet indexeren. Meestal bieden zij geen zoekfunctie, dus zijn deze slechts beperkt en indirect doorzoekbaar met zoekmachines. Veilingdiensten zoals Marktplaats en ebay plaats ik ook in deze categorie, omdat hun primaire dienst niet gericht is op beschikbaarstelling van content, maar het verkopen van goederen. Deze zijn wel doorzoekbaar, maar het beschikbaar stellen van content is niet de voornaamste rede van deze diensten. Diensten in deze categorie zijn, net zoals de in eerste categorie, hostingproviders. Omdat hun bedrijfsmodel niet primair op het beschikbaar stellen van mogelijk auteursrechtelijk inbreukmakend materiaal berust, staan zij verder weg van 26 Richtlijn nr. 2007/65/EG (PbEG 2007, L 332) 15

16 potentieel plagiaat door hun gebruikers. Deze afstand is van belang in hoofdstuk 5. Sociale netwerken in de derde categorie, zoals Facebook, Myspace en Hyves, bieden gebruikers veelal een vooraf vormgegeven platform om hun eigen content te plaatsen. Deze zijn te vergelijken met ISPs, die gebruikers hulp bieden met het maken van hun websites. 27 Sociale netwerken gaan wel een stap verder door volledig te bepalen hoe websites van gebruikers ingedeeld zijn en deze in de dienst die zij bieden te integreren. De aard van de dienst is echter niet het beschikbaar stellen van zo veel mogelijk content. Sociale netwerken indexeren ook niet de content die wordt geplaatst met als doeleinde deze doorzoekbaar te maken. De aard van de dienst is eerder een communicatiemiddel voor gebruikers dan een content provider. Wel kan het gebeuren dat gebruikers op een sociaal netwerk inbreukmakende content ter beschikking stellen. De vraag of deze diensten net zo aansprakelijk zijn voor deze openbaarmaking als content providers bespreek ik in hoofdstuk Van belang is dat deze diensten in eerste plaats hostingproviders zijn, die meer dan slechts technische facilitering bieden. De primaire inkomstenbron van deze diensten zijn advertenties rondom de UGC. 28 Als advertenties niet steeds te zien zijn naast de content, staat deze wel op de voorpagina. Er zijn diensten die een pro-account 29 aanbieden, waar de gebruiker tegen betaling meer mogelijkheden heeft. Wikipedia is een uitzondering. Zij rekent op donaties van gebruikers. Of gebruikers vergoed worden voor de door hen geplaatste content laat ik voor deze scriptie buiten beschouwing. Directe vergoeding is meestal ook niet het uitgangspunt van een gebruiker van deze diensten. Motiverende factoren zijn eerder het contact met gelijkgezinden ( peers ), het bereiken van een bepaald niveau van bekendheid of aanzien en de wens zich uit te drukken Zoals Yahoo! Geocities <http://geocities.yahoo.com/>, geraadpleegd op 30 juli, F. J. Cabrera Blazquez 2008, p <http://www.flickr.com/upgrade/>, geraadpleegd op 30 juli 30 OECD 2007, p.21 16

17 Het bereiken van een zulke status is later mogelijk verzilverbaar door verkoop van verwante producten of het professionaliseren van de act. Door de uitgebreide publiciteit, rechtszaken en controverse rondom YouTube is het handig om in deze scriptie YouTube als voorbeeld van een UGC platform te gebruiken. Ik zal ook naar andere platforms refereren indien het van toepassing is. 17

18 3. Waarom de UGC dienst aansprakelijk wordt gesteld Voordat kan worden bepaald of een UGC dienstverlener aansprakelijk is voor de gedragingen van zijn gebruikers, moet vast staan dat de gebruiker een inbreuk pleegt Op UGC diensten als YouTube, MySpace en Hyves wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn eigen content te delen. De bedoeling is dat de gebruiker zijn eigen foto s, muziekstukken, blogcolumns en andere content uploadt. Het is echter zondermeer mogelijk content van anderen te uploaden, wat een onrechtmatige verveelvoudiging van hun werk is, ex. artikel 13 AW is. Volgens dit artikel heeft de maker van een werk de exclusieve bevoegdheid het werk te verveelvoudigen. In artikel 12 AW wordt de maker van een werk, de exclusieve bevoegdheid gegeven werken te openbaren. Deze rechten zijn subjectieve rechten van de maker. Deze worden ook wel economische rechten genoemd, omdat de maker door deze rechten zijn werk kan verzilveren. Indien een werk zonder toestemming van de maker wordt geopenbaard of verveelvoudigd, is dit een inbreuk op het subjectieve recht van de maker, en daardoor een onrechtmatige daad 31. Een maker, wiens auteursrecht op een UGC dienst is geschonden, spreekt in de eerste plaats de inbreukmakende gebruiker aan om een einde te maken aan de inbreuk en om eventuele schade te verhalen. Toch blijkt dat de content aanbieder liever de UGC dienst zelf aanspreekt. 32 De reden hiervoor kan zijn, dat het moeilijk is de gebruiker te identificeren 33, deze minder kapitaalkrachtig is en de gebruiker maar een van de vele inbreukmakers is. Volgens de auteursrechthebbende ligt het probleem bij de lakse houding van 31 Artikel 5 lid 2 Aw 32 Zoals te zien bij de zaken van o.a. Viacom, Telecinco, TF1 etc. tegen YouTube en DailyMotion 33 Misschien wel via een IP-adres, maar NAW gegevens worden minder snel door diensten geleverd. Zie zaak Brein/ISPs en recente ontwikkeling in de zaak Viacom v. YouTube, waar is afgesproken dat Google niet de persoonlijke gegevens van gebruikers aan Viacom hoeft te leveren. Zie <http://www.crn.com/security/ >, geraadpleegd op 30 juli

19 UGC aanbieders, die het erg makkelijk maken voor hun gebruikers inbreukmakende werken met anderen te delen en vervolgens minimale inzet tonen deze weer te verwijderen. Bovendien verwijten zij de rechthebbenden UGC diensten dat deze direct aan de populariteit van hun content verdienen, door advertenties er naast te plaatsen. Gebruikers worden slechts individueel aangesproken in het geval dat de rechthebbende geen mogelijkheid meer ziet de platformaanbieder aansprakelijk te stellen. Het Europese Parlement merkte al op dat dit tot maatschappelijk ongewenste situaties kan leiden. 34 Zij stellen dat: [...] criminalising consumers who are not seeking to make a profit is not the right solution to combat digital piracy Zie bijvoorbeeld <http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/rtgam wgtjammie1005/bnstory/t echnology/home>, geraadpleegd op 30 juli Europees Parlement 2008 (17 e paragraaf) 19

20 4 Artikel 6:196c BW: Filter voor aansprakelijkheid voor diensten in de informatiemaatschappij De Richtlijn Elektronische Handel biedt in artikelen 12, 13 en beperkingen van aansprakelijkheid voor diensten in de informatiemaatschappij, die fungeren als tussenpersonen in de doorgifte of opslag van onrechtmatige informatie ten behoeve van derden. De werking van de artikelen gaat horizontaal over de rechtsgebieden, dus betreffen niet slechts auteursrechtinbreuken, maar ook andere onrechtmatige informatie, zoals hate speech, privacy inbreuken en kinderpornografie. In Nederland zijn deze artikelen in het uitgebreide artikel 6:196c BW geïmplementeerd. Deze dient als een soort filter, die vóór de vraag van aansprakelijkheidstelling komt. Koelman verwoordt dit duidelijk: Slechts indien artikel 6:196c niet verhindert om een intermediair aansprakelijk te houden, kan een rechter onderzoeken of de tussenpersoon op grond van het gemene recht de schade moet vergoeden. 37 In de Memorie van Toelichting 38 staat dat de rechter eerst moet toetsen of de dienst voldoet aan hetgeen in artikel 6:196c is bepaald, voordat hij aan de hand van het leerstuk onrechtmatige daad toetst of de dienst aansprakelijk gehouden kan worden. Het eerste en tweede lid van artikel 6:196c zijn van toepassing op telecommunicatiediensten en ISPs (zogenaamde mere conduits) die slechts toegang tot het internet bieden. Het derde lid is van toepassing op diensten die bepaalde informatie van het internet cachen, dat wil zeggen tijdelijk opslaan van informatie om het proces efficiënter te laten verlopen. Het vierde lid is van toepassing op hostingproviders, diensten die informatie ten behoeve 36 Deze sterk zijn beïnvloed door het safe harbour principe uit paragraaf 512 van de Amerikaanse Digital Millenium Copyright Act (DMCA) 37 K. Koelman, Noot bij Rb. Zwolle-Lelystad 3 mei 2006, AMI , p. 187 (Stokke/Marktplaats) 38 Kamerstukken II , , nr. 3, p. 47 (MvT) 20

21 van derden opslaan op hun server. Deze is het meest toepasselijk voor het grootste deel van UGC diensten. Het lid luidt: 6:196c lid 4: Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht [...], bestaande uit het op verzoek opslaan van een ander afkomstige informatie, is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie, indien hij: a. niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, dan wel b. zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt. Het artikel stelt twee voorwaarden. In sub a) is bepaald dat de betreffende dienstverlener geen daadwerkelijke kennis mag hebben van hetgeen op haar servers door derden wordt opgeslagen. Zodra de dienst van de onrechtmatigheid op de hoogte is, of dit redelijkerwijs hoort te zijn, wordt bepaald in sub b) dat de dienstaanbieder toegang tot informatie prompt toegang hier toe moet blokkeren of deze zelfs verwijderen. Indien de dienstaanbieder niet prompt handelt, voldoet hij niet aan de criteria van de filter en kan hij volgens het gemene recht aansprakelijk worden gesteld. Hostingprovider Een hostingprovider is de tussenpersoon, die aan een gebruiker geheugenruimte op zijn server ter beschikking stelt om informatie op te slaan en deze toegankelijk te maken voor derden. Hij handelt hierdoor actiever dan een mere conduit of een cacher. Volgens de voorwaarden die met deze kwalificering verbonden zijn, zoals verwoord in artikel 6:196c lid 4, kan de hostingproviders beter geen kennis hebben van de content die hij ten behoeve van anderen opslaat. Indien hij wel kennis heeft van de content, of deze redelijkerwijs behoort te hebben, wordt de hostingproviders een 21

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld?

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Een analyse van de werking van verschillende indexeringswebsites en hun mogelijke rol in de schending van auteursrechten via internet. Universiteit

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van service providers

Aansprakelijkheid van service providers Aansprakelijkheid van service providers Door Rogier van den Heuvel 12 Januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het aansprakelijkheidsrecht omtrent service providers in Nederland... 4 2.1 De positie

Nadere informatie

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR Een onderzoek naar de verwijdering van rechtmatige informatie door hostingproviders 22 december 2012 update 4 januari 2013 Bits of Freedom heeft onderzoek gedaan naar notice-andtakedownbeleid

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Auteurs: Mr. W.F.R. Rinzema en Mr. F.B. Melis [1] Vindplaats: Computerrecht 2013/2, nr. 43, p. 88-97 Inleiding Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren. publicatie van persoonsgegevens

CBP Richtsnoeren. publicatie van persoonsgegevens CBP Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet december 2007 INHOUD Inleiding 2 Stroomschema 4 1 Basisbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens op internet 6 2 Verplichtingen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss Actieve openbaarheid en het Nederlandse auteursrecht: gaan ze samen of niet? Actieve openbaarheid van Wabo-dossiers vanuit auteursrechtelijk perspectief bekeken ten bate van het Stadsarchief Rotterdam,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Tijd Om Harde Noten Te Kraken De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Toïne Haverkamp 3418332 22-6-2012 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU

De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU De uitlening van e-books via een download van het internet Het Nederlandse uitleenrecht in het licht van het UsedSoft/Oracle- arrest van het HvJ EU J. E. Mascini Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit

Nadere informatie

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland TNO-rapport Rap nr 35473 A bite too big: TNO Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft Nederland www.tno.nl T +31 88 867000 F +31 88 867382 info-ict@tno.nl Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet

Nadere informatie

STANDPUNT XS4ALL OVER FILTEREN OP LAST VAN JUSTITIE EEN REACTIE OP ENKELE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE- GERKENS

STANDPUNT XS4ALL OVER FILTEREN OP LAST VAN JUSTITIE EEN REACTIE OP ENKELE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE- GERKENS STANDPUNT XS4ALL OVER FILTEREN OP LAST VAN JUSTITIE EEN REACTIE OP ENKELE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE- GERKENS 12 maart 2010 Inleiding... 2 De feitelijke dimensie van filteren... 3 Inleiding... 3 Verwijderen,

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Discriminatie op internet: wat doen we eraan?

Discriminatie op internet: wat doen we eraan? Discriminatie op internet: wat doen we eraan? 235 Discriminatie op internet: wat doen we eraan? Dr. mr. M. van der Linden-Smith 1 INLEIDING Internet is ook niet meer wat het was. Met enige nostalgie kijk

Nadere informatie

JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA

JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA 1. INLEIDING Social media hebben de wereld inmiddels veroverd. Wat begon als een hype bleek een onomkeerbare ontwikkeling in de wijze waarop mensen met elkaar communiceren.

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Kroniek Technologie en recht

Kroniek Technologie en recht 2022 Technologie & recht Kroniek Technologie en recht Remy Chavannes en Niels van der Laan 1 Technologierecht is geen afgebakend rechtsgebied, technologie en recht is vooral een tijdelijke wachtkamer voor

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

1 Tekst zoals uitgeproken 30 maart 2012, PDF alsmede gedrukt tekst incl. voetnoten volgt later. Faculteit der Rechtsgeleerdheid

1 Tekst zoals uitgeproken 30 maart 2012, PDF alsmede gedrukt tekst incl. voetnoten volgt later. Faculteit der Rechtsgeleerdheid 1 Recht rond cyberwar, het internet van dingen en andere internet (on)gemakken Arno R. Lodder Recht rond cyberwar, het internet van dingen en andere internet (on)gemakken Arno R. Lodder Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

ICT-regulering anno 2002

ICT-regulering anno 2002 ICT-regulering anno 2002 Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen Bert-Jaap Koops Ot van Daalen Marcel Dellebeke Mireille van Eechoud Bastiaan Garnier Simone van der Hof Eric Kemmeren Chris

Nadere informatie