Alles over het nieuwe Inkoopkader Re-integratiediensten UWV 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles over het nieuwe Inkoopkader Re-integratiediensten UWV 2008"

Transcriptie

1 DATUM PAGINA 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 2 Alles over het nieuwe Inkoopkader Re-integratiediensten UWV 2008 Versie september 2008

2 DATUM PAGINA 1 Het nieuwe Inkoopkader Re-integratiediensten UWV 2008 Medio februari 2008 publiceerde UWV het nieuwe Inkoopkader UWV introduceert daarmee een nieuwe vorm van aanbesteden, waarbij ieder re-integratiebedrijf (rib) dat aan de eisen voldoet een toegangsovereenkomst krijgt en op die manier leverancier van UWV wordt. UWV maakt per regio (en later ook lokaler) een soort inkoopcatalogus of leveranciersboek, waarin per te leveren dienst de rib s met een Toegangsovereenkomst staan vermeld. Dat is exclusief! Toelating en gunning zijn verder uit elkaar getrokken, een aanbesteding winnen is er niet meer bij. Dat betekent onder meer dat: Ieder rib voor alle diensten en regio s kan gaan (mits voldoen aan de entree-eisen) Een Toegangsovereenkomst niet automatisch ook (veel) werk betekent Strategisch belangrijk is je te onderscheiden (bijv. door specialisering en/of hoge kwaliteit) per dienst en per (deel)regio (UWV-kantoor)! Meer kansen voor kleinere rib Gunning op klantniveau belangrijkst >> goede contacten met re-integratiecoaches Investeren in Toegangsovereenkomst biedt 3 jaar perspectief Regelmatig komen er nieuwe diensten door UWV en dus nieuwe kansen > dat betekent dat de publicatie van nieuwe diensten gevolgd en eventueel daarop aangemeld moet worden. Achtergrond van het nieuwe beleid (kader) is: Meer maatwerk voor de klant Optimaliseren van de klantkeuze Effectievere inzet van re-integratiemiddelen Meer vraaggericht werken (direct zicht op werk en/of baangarantie) UWV stelt zelf diagnose en ontwerpt het benodigde traject (re-integratiecoach) Geen volledige trajecten (daar is de IRO voor), maar onderdelen op maat inkopen Het nieuwe Inkoopkader op een rij: Betreft diensten of trajectonderdelen Diensten zijn door UWV beschreven / voorgeschreven (minimale eisen) Diensten kennen een maximumprijs (door UWV gegeven) en een vaste prijs (voor 3 jaar) Toelating of Toegangsovereenkomst: o Is voor 3 jaar o Is per dienst én per regio (voor elke dienst/regio een aparte toelating) o Voor elke dienst/regio een aparte aanmelding o Ervaring specifiek voor de betreffende dienst is vereist o Is geen garantie voor afname o Klant heeft grote invloed op keuze rib (individuele gunning!) o Is afhankelijk van positieve beoordeling na aanmelding o Gebeurt formeel op vaste momenten 3-4 x per jaar o Kent een vaste investering van 800 per 2 jaar voor verplicht klanttevredenheidonderzoek Aanmelding o Afzonderlijk per dienst per regio (een deelregio als verzorgingsgebied is toegestaan) o Per regio inleveren o Moet aangetekend per post verstuurd worden o Kan altijd, hele jaar door o Wel vaste beoordelingsmomenten 3-4 per jaar o Voor de vaste beoordelingsmomenten zijn er wel Deadlines 3-4 x per jaar

3 DATUM PAGINA 2 De derde ronde: 1 januari 2009 Er zijn inmiddels twee rondes geweest. Vast moment 2008 per 1 april 2008 per 1 juni 2008 per 1 januari 2009 Deadline aanmelding vrijdag 28 maart uur vrijdag 30 mei uur Nog niet bekend De diensten of dienstverleningsclusters Voor de derde ronde gaat het inhoudelijk om minimaal zes diensten of dienstverleningsclusters: dienstverleningsclusters Maximale duur financiering Maximum prijs verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting 4 weken Full pay verkrijgen van inzicht in de psychische belasting 4 weken Full pay verhogen van de fysieke belasting 14 weken Full pay verhogen van de psychische weerbaarheid 16 weken Full pay beroepenoriëntatie 10 weken Full pay jobhunting 22 weken No cure, no pay Plaatsing binnen 16 weken bonus In de bijlage zijn de diensten inhoudelijk beschreven >> ga naar bijlage Het is mogelijk dat UWV nog nieuwe diensten hieraan toevoegt (uiterlijk 15 november 2008). Meer over de dienstverleningsclusters: Het gaat om gedifferentieerde dienstverlening: o kortdurende activiteiten o waarbij gericht wordt ingespeeld op de situatie van de klant. o maatwerk aan de klant bieden; dit komt tot uitdrukking het re-integratieplan: naar inhoud van de voorgestelde activiteiten naar de benodigde doorlooptijd van de dienst. aangegeven doorlooptijd bij dienstverleningscluster is maximum! parallelle inzet van de dienstverlening bij inkoop meerdere diensten is uitgangspunt. Het bedrijf dient bij de inrichting van hun dienstverlening hier rekening mee te houden. inschrijving voor één of meerdere dienstverleningsclusters beschrijving dienstverleningsclusters uitdrukkelijk als een minimumvariant. afhankelijk van de klant kan andere tot dezelfde cluster behorende dienstverlening worden gevraagd. altijd vaste prijs: o De door het bedrijf aangeboden vaste prijs (vooraf bij de aanmelding) o Onafhankelijk van de inhoud van de gevraagde dienst (wel passend binnen cluster) UWV en klant bepalen samen welke activiteiten worden ingezet: o op basis van de re-integratievisie UWV o bij het opstellen van een re-integratieplan: het individuele maatwerk voor de klant en daarmee de voor hem de slimste weg naar arbeid. klant bepaalt uiteindelijk waar en welke diensten worden afgenomen o basis is KlantKeuzesjabloon

4 DATUM PAGINA 3 De Entree-eisen in het kort UWV stelt een aantal entree-eisen met als voorwaarden: de aanmelder moet aan alle gestelde voorwaarden voldoen alles moet voldoende aantoonbaar worden gemaakt geen mogelijkheid tot aanpassing van de ingediende documenten (>> volgende ronde beter!) De entree-eisen waaraan een bedrijf dient te voldoen zijn: 1. Géén van de uitsluitingsgronden is op het bedrijf van toepassing; 2. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of het nationale beroeps-/handelsregister; 3. een privacyreglement cf. eisen UWV; 4. een klachtenmanagement cf. eisen UWV; 5. besteedt géén werkzaamheden in onderaanneming uit; 6. voldoen financieel/economische eisen cf. eisen UWV; onder meer minimale omzet in re-integratie per opdracht omzetverklaring accountant 7. beschikt over recente aantoonbare ervaring met de dienstverlening waarvoor het zich aanmeldt; onder meer minimaal 10 klanten voor de betreffende dienst 3 klanten voor de betreffende dienst uitgebreid beschreven 8. voldoen aan klanttevredenheid cf. eisen UWV; onder meer meedoen aan 2-jaarlijks tevredenheidsonderzoek Blik op Werk (kosten!) minimale score 6,0 9. voldoen aan eisen m.b.t. perspectief op werkhervatting op regionale/lokale arbeidsmarkt; minimaal 10 reële contacten, waar mensen eventueel geplaatst kunnen worden geldt alleen voor jobhunting 10. prijzen hanteren die niet boven de gestelde maximum prijzen uitkomen. UWV checkt de opgegeven informatie door het bellen van de door u opgegeven contacten.

5 DATUM PAGINA 4 Wel of niet aanmelden, wat is daarop uw keuze? De volgende vragen helpen om te bepalen of u(w bedrijf) zich zou moeten aanmelden: 1. Gaat u voor onderdelen, voor het leveren van diensten? o Is er ervaring met (een van) deze specifieke diensten? Omzet re-integratie minimaal in klanten in 2008 voor die dienst 3 referenties van klanten in 2008 voor die dienst o Wilt u diensten (gaan) leveren aan UWV? Nee? Dan zijn volledige trajecten via IRO wellicht meer voor u weggelegd? Ja? ga verder: 2. Voor welke diensten die nu aangeboden worden, kunt en wilt u gaan aanmelden? o Omzet re-integratie minimaal in 2007 Voor elke extra dienst re-integratieomzet met verhogen Voor eenzelfde dienst in een andere regio geldt niet de verhoging o 10 klanten in 2008 voor elke dienst o 3 referenties van klanten in 2008 voor elke dienst 3. In welke regio s gaat u zich aanmelden? Regio 1 Noord-Nederland - Friesland, Groningen en Drenthe Regio 2 Oost-Nederland - Gelderland, Overijssel, Flevoland (exclusief Almere) Regio 3 Noordwest Nederland - Noord Holland Noord, Haarlem, Amsterdam e.o. Regio 4 Middenwest Nederland - Midden-Nederland, Haaglanden, Rijnstreek en Almere Regio 5 Zuidwest Nederland - Rijnmond, Zeeland en West-Brabant Regio 6 Zuidoost Nederland - Midden-, Noordoost en Zuidoost Brabant, Limburg 4. Samenvatting van uw voornemens (kruis aan als het van toepassing is): Regio dienstverleningsclusters verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting verkrijgen van inzicht in de psychische belasting verhogen van de fysieke belasting verhogen van de psychische weerbaarheid beroepenoriëntatie jobhunting Cluster totaal Totaal aantal opdrachten per regio Totaal aantal opdrachten

6 DATUM PAGINA 5 Hebt u voldoende resources (kennis en tijd) voor uw aanmelding(en)? 1. U hebt zelf voldoende kennis en tijd beschikbaar! Mogelijk kiest u voor één dienst in uw eigen regio, hebt u al vaker met het UWV-bijltje gehakt en weet u dus echt wel wat er voor komt kijken om een juiste aanmelding te verzorgen. U hebt bovendien genoeg tijd om uw aanmelding tijdig op de post te doen. Dat is mooi, dan wensen wij u daar succes bij! 2. U kunt eigenlijk wel wat hulp gebruiken? Er zijn allerlei redenen om hulp in te roepen. En u kunt dat op allerlei manieren (intern, extern) en bij verschillende mensen doen. Re-integratiePartner biedt u hulp aan op een manier die bij u past. Maatwerk. Ons aanbod op maat 1. Wilt u zoveel mogelijk zelf doen, maar kunt wel wat voorbereiding gebruiken dan is er voor u de Workshop Succesvol Aanmelden bij UWV. U doet een beperkte investering, krijgt alles zorgvuldig uitgelegd en nog extra service op de koop toe, zoals een Cd-rom met documentatie en tools én de mogelijkheid om vragen te stellen tot de eerstvolgende UWV-deadline. 2. In aanvulling op uw eigen voorbereiding is er de mogelijkheid om uw concept aanmelding(en) door ons te laten screenen. We doen dit per opdracht 2 x, zodat u na uw eventuele aanpassingen na de eerste screening nog een laatste check heeft. 3. U wilt de aanmelding(en) zoveel mogelijk uitbesteden. U kunt dan direct gebruik maken van onze expertise. En helemaal op uw maat. Hierna staan de verschillende handelingen die wij voor u kunnen verrichten. Gemakshalve is dit in een Goudpakket en een Zilverpakket verdeeld. Het verschil is dat u bij het Zilverpakket kiest om de afhandeling (redactie, printen, inbinden, cd-rom maken, verpakken, verzenden en on-line aanmelden) tijdig zelf te doen. Pakket Product werkzaamheden / producten: Goud Zilver workshop screening alle originele UWV-documenten - hardcopy + digitaal alle samenvattingen van RP - hardcopy + digitaal checklisten van RP (o.a. planning, inhoud aanmelding) voorbeeld aanmelding - hardcopy + digitaal stappen- en tijdplan uitvoering op maat persoonlijke uitleg en instructie persoonlijke vraagbaak en helpdesk: en telefonisch alle actuele veranderingen (o.a. antwoorden op vragen) Basis uitvoering inclusief 1 aanmelding uitvoering + 1 aanmelding extra (jobhunting) uitvoering + meerdere aanmeldingen per aanmelding uitvoering + meerdere aanmeldingen extra (jobhunting) per aanmelding

7 DATUM PAGINA 6 productie aanmelding: redactie, kwaliteit, print, inbinden, cd-rom, verzenden, online aanmelden; aanmelding(en) hardcopy + digitaal toegestuurd aan opdrachtgever screening (2x) concept aanmelding 1 opdracht screening (2x) concept aanmelding extra opdrachten De prijzen van de verschillende diensten zijn op aanvraag verkrijgbaar: Onze dienstverlening De dienstverlening door Re-integratiePartner is kwalitatief hoogstaand. U kunt rekenen op zowel de deskundige als de integere behartiging van uw belangen. Als u ons kent, weet u dat al. Kent u ons nog niet (goed genoeg), dan kunnen wij u per omgaande referenties geven. Wij staan klaar voor U! Uw reactie telt U hebt tot eind december 2008 (datum moet nog bekend gemaakt worden) tijd om uw aanmelding(en) in te dienen. Hoewel wij de nodige ruimte hebben, geldt wel dat we geen nieuwe opdrachten aannemen als er geen ruimte meer is (de kwaliteit van de uitvoering mag er niet onder gaan lijden). Onze voorwaarden Prijzen van onze dienstverlening: geldig bij definitieve opdrachtverlening vóór 15 november 2008 bij aanmelding op 15 november 2008 en later (alleen mogelijk bij voldoende capaciteit) geldt een opslag van 20% exclusief btw Onze dienstverlening is gebaseerd op: Volledige en vlotte medewerking van u als opdrachtgever Informatie-uitwisseling tussen u als opdrachtgever en Re-integratiePartner via Integere en deskundige uitvoering Onze Algemene leveringsvoorwaarden De eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever: Re-integratiePartner kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid aanvaarden voor gebeurtenissen, besluiten, aanleidingen of wat dan ook die buiten haar invloedsfeer vallen en mogelijk leiden tot een niet bedoeld resultaat van de opdrachtverlening. Reactie en overleg Voor overleg en/of een offerte op uw maat, kunt u ons bereiken: drs. M.J. Huizer (Mejo) Re-integratiePartner Twentepoort Oost 18-e RG Almelo Dit document is door u als geadresseerde vrij te gebruiken. Niet toegestaan is het op enigerlei wijze ter beschikking stellen aan derden.

8 DATUM PAGINA 7 Bijlage: Beschrijving Dienstverleningsclusters IF VERKRIJGEN VAN INZICHT IN DE FYSIEKE BELASTING Doel inzicht verkrijgen in de fysieke weerbaarheid van de klant in relatie tot het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden. Specifieke klantkenmerken Klanten die UWV voor deze dienstverlening voordraagt, kunnen te maken hebben met: beperkingen als gevolg van lichamelijke aandoeningen die leiden tot vermoeidheidsklachten (energetische beperkingen); beperkingen als gevolg van rug-, nek-, schouder-, been- en armklachten. Voor de vermoeidheidsklachten geldt dat vaak (mede) een oorzaak te vinden is in de privésituatie óf een link met verminderde psychologische weerbaarheid van de klant. Minimale eisen dienstverleningspakket Resultaat 1. testen van de arbeidsvaardigheden en mogelijkheden van de klant gericht op een beoogde werkplek of beroep; 2. inzichtelijk maken van eventuele belemmerende factoren in de privé-situatie van de klant en/of zijn verminderde psychologische weerbaarheid; 3. samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat; 4. opstellen van een werkhervattingadvies. 1. De klant én de re-integratiecoach hebben inzicht in: de voor de klant belastende situaties; de arbeidsvaardigheden/mogelijkheden van de klant; Deze conclusies zijn verwerkt in een werkhervattingsadvies gericht op een beoogde werkplek of arbeidsmarktrelevant beroep rekening houdend met de competenties en vaardigheden van de klant. Doorlooptijd opstellen re-integratieplan Niet van toepassing. Maximale duur re-integratiedienst Binnen uiterlijk 4 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een eindrapportage. Resultaatfinanciering Prijs Voor deze dienst geldt full pay. Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage waarin de conclusies uit het onderzoek én het werkhervattingadvies zijn opgenomen - heeft ontvangen en geaccordeerd. De maximum prijs is 1000,00.

9 DATUM PAGINA VF VERHOGEN VAN DE FYSIEKE BELASTING Doel Onderzoek heeft uitgewezen welke fysieke belemmeringen de klant ondervindt bij het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden. de beroepsrichting van de klant is bekend. Door het aanbieden van een gericht programma zijn de geconstateerde belemmeringen in relatie tot de beoogde beroepsrichting opgeheven. Specifieke klantkenmerken Klanten kunnen te maken hebben met: beperkingen als gevolg van lichamelijke aandoeningen die leiden tot vermoeidheidsklachten (energetische beperkingen); beperkingen als gevolg van rug-, nek-, schouder-, been- en armklachten. Voor de vermoeidheidsklachten geldt dat vaak (mede) een oorzaak te vinden is in de privésituatie óf een link met verminderde psychologische weerbaarheid van de klant. De nadruk ligt echter op het verhogen van de fysieke belasting van de klant. Minimale eisen dienstverleningspakket Resultaat 1. aanbieden van interventies die de geconstateerde beperkingen opheffen of wel het beheersbaar maken zodanig dat zij de deelname aan het arbeidsproces van de klant niet langer blokkeren; 2. bij het aanbieden van de interventies is rekening gehouden met de eventuele belastende privésituatie en/of de psychologische weerbaarheid van de klant; 3. aanbieden van trainingen in een werk-/oefensetting gericht op de toekomstige werksituatie van de klant het aanbieden van trainingen om de conditie van de klant te verhogen; 4. optreden als klankbord en vraagbaak voor de klant; 5. samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat. De klant kan deelnemen aan activiteiten gericht op (directe) werkhervatting binnen de beoogde beroepsrichting. De beperkingen die de klant bij de start van de dienst ondervond vormen hiervoor geen belemmering meer. Doorlooptijd opstellen re-integratieplan binnen 14 kalenderdagen - 2 weken op basis van o re-integratievisie + o eventueel de eindrapportage uit het diagnostisch onderzoek Maximale duur re-integratiedienst Binnen uiterlijk 14 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een eindrapportage. Resultaatfinanciering Prijs Voor deze dienst geldt full pay. Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage heeft ontvangen en geaccordeerd. De maximum prijs is 2.500,00.

10 DATUM PAGINA IP VERKRIJGEN VAN INZICHT IN DE PSYCHISCHE BELASTING Doel inzicht verkrijgen in de PSYCHISCHE weerbaarheid van de klant in relatie tot het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden. Specifieke klantkenmerken Klanten die UWV voor deze dienstverlening voordraagt, hebben: Klachten van psychische aard; Hiervoor geldt dat vaak (mede) een oorzaak te vinden is in de privésituatie óf een link met verminderde lichamelijke weerbaarheid van de klant. Minimale eisen dienstverleningspakket Resultaat 1. testen van de arbeidsvaardigheden en mogelijkheden van de klant gericht op een beoogde werkplek of beroep; 2. inzichtelijk maken van eventuele belemmerende factoren in de privé-situatie van de klant en/of zijn verminderde fysieke weerbaarheid; 3. samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat; 4. opstellen van een werkhervattingadvies. Het bedrijf levert een profielschets van de klant waarbij het inzicht geeft in zijn interesses, zijn vermogen om te leren (cognitief) en zijn persoonlijkheid. 1. Op basis van deze profielschets geeft het bedrijf de klant én re-integratiecoach inzicht in: a. de voor de klant belastende situaties; b. de arbeidsvaardigheden/mogelijkheden van de klant; 2. Deze conclusies zijn verwerkt in een werkhervattingsadvies gericht op een beoogde werkplek of arbeidsmarktrelevant beroep rekening houdend met de competenties en vaardigheden van de klant. Doorlooptijd opstellen re-integratieplan Niet van toepassing. Maximale duur re-integratiedienst Binnen uiterlijk 4 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een eindrapportage. Resultaatfinanciering Prijs Voor deze dienst geldt full pay. Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage waarin de conclusies uit het onderzoek én het werkhervattingadvies zijn opgenomen - heeft ontvangen en geaccordeerd. De maximum prijs is 1.500,00.

11 DATUM PAGINA VP VERHOGEN VAN DE PSYCHISCHE WEERBAARHEID Doel Doel is de psychische belemmeringen die de klant ondervindt bij het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden op te heffen. Door het aanbieden van een gericht programma zijn de geconstateerde belemmeringen opgeheven. Specifieke klantkenmerken Géén Minimale eisen dienstverleningspakket Resultaat 1. aanbieden van interventies die de geconstateerde beperkingen opheffen of wel het beheersbaar maken zodanig dat zij de deelname aan het arbeidsproces van de klant niet langer blokkeren. Te denken valt hierbij aan: a. assertiviteitstraining; b. empowerment; c. burn-out training; d. gedragstraining. 2. bij het aanbieden van de interventies is rekening gehouden met de eventuele belastende privésituatie van de klant; 3. aanbieden van trainingen in een werk-/oefensetting gericht op de toekomstige werksituatie van de klant; 4. het optreden als klankbord en vraagbaak voor de klant; 5. Het samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat. De klant kan deelnemen aan activiteiten gericht op (directe) werkhervatting binnen de beoogde beroepsrichting. De beperkingen die de klant bij de start van de dienst ondervond vormen hiervoor geen belemmering meer. Doorlooptijd opstellen re-integratieplan binnen 14 kalenderdagen - 2 weken op basis van de re-integratievisie Maximale duur re-integratiedienst Binnen uiterlijk 16 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een eindrapportage. Resultaatfinanciering Prijs Voor deze dienst geldt full pay. Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage heeft ontvangen en geaccordeerd. De maximum prijs is 3.250,00.

12 DATUM PAGINA BO BEROEPENORIËNTATIE Doel Doel is voor de klant een realistisch en arbeidsmarktrelevant beroep passend bij zijn competenties en vaardigheden te formuleren. De klant zet deze beroepskeuze om in gerichte acties. Specifieke klantkenmerken Klanten die om diverse redenen niet terug kunnen keren in het oude beroep. Zij beschikken nog niet over een reële beroepskeuze omdat deze klanten onvoldoende zicht hebben op hun mogelijkheden. Minimale eisen dienstverleningspakket Resultaat 1. aanbieden van relevante informatie over branches, sectoren, organisaties en beroepen passend bij de interesses, competenties en vaardigheden van de klant; 2. door opdrachten, gesprekken en intensieve ondersteuning komen tot een voor de klant reële beroepskeuze passend bij zijn interesses, competenties en vaardigheden. Hierbij dient het bedrijf rekening te houden met de arbeidsmarktrelevantie (w.o. het verwachte aantal beschikbare vacatures) 3. aanbieden van en begeleiden tijdens korte snuffelstages zodat de klant beter inzicht krijgt in de inhoud van beroepen/functies; 4. activeren van de klant naar een voor hem arbeidsmarktrelevant beroep; 5. optreden als klankbord en vraagbaak voor de klant; 6. samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat. De klant heeft een arbeidsmarktrelevant beroep(srichting) gekozen passend bij zijn interesses, competenties en vaardigheden. Doorlooptijd opstellen re-integratieplan binnen 14 kalenderdagen - 2 weken op basis van re-integratievisie Maximale duur re-integratiedienst Binnen uiterlijk 10 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een eindrapportage. Resultaatfinanciering Prijs Voor deze dienst geldt full pay. Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage heeft ontvangen en geaccordeerd. De maximum prijs is 1.750,00.

13 DATUM PAGINA C JOBHUNTING Doel Specifieke klantkenmerken Plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. Voor gemotiveerde klanten die geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. Minimale eisen dienstverleningspakket Jobhunting Resultaat Jobhunting omvat alle planmatige (zoek)activiteiten die samen met de klant worden ondernomen om het werk te hervatten. De klant wordt intensief begeleid en ondersteund bij het zoeken naar werk. Samen met klant wordt zoekplan opgesteld en systematisch gezocht naar meest kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hierbij spreekt het bedrijf zijn netwerken met instellingen, brancheorganisaties en/of werkgevers actief aan op beschikbare vacatures. Ook gaat het actief op zoek naar voor de klant geschikte vacatures. Op zijn voorspraak draagt het de klant voor vacatures voor. Concrete sollicitaties worden ondersteund. 1. opstellen van een zoekplan met de klant met zijn kansrijkste mogelijkheden; 2. intensieve begeleiding en ondersteuning bij het realiseren van het zoekplan; 3. modules gericht op het aanleren van: adequate zoekmethoden, opstellen van functie- en bedrijfsgerichte sollicitatiebrieven, trainen van adequate opstelling m.b.t. sollicitatiegesprek, evenals concreet oefenen van sollicitatiesituaties; 4. aanbieden van voldoende, op de klant afgestemde, vacatures vanuit het netwerk; 5. ondersteunen van de klant bij een sollicitatie op een concrete vacature; 6. begeleiden en ondersteunen van de klant in zijn contacten met werkgevers; 7. persoonlijk voordragen van de klant bij werkgevers; 8. Minimaal 1 x per week een face tot face begeleidingsgesprek met de klant; 9. het optreden als klankbord en vraagbaak voor de klant; 10. samen met klant en re-integratiecoach evalueren van het eindresultaat. een plaatsing Doorlooptijd opstellen re-integratieplan Maximale duur re-integratiedienst Resultaatfinanciering Prijs binnen 7 kalenderdagen/1 week het zoekplan voor de klant opleveren [sjabloon Re-integratieplan gebruiken, met nadruk op zoeken naar voor de klant geschikte vacatures] Binnen uiterlijk 22 weken na datum aanmelding heeft de klant het werk hervat dan wel ontvangt de re-integratiecoach een eindrapportage Jobhunting. Voor deze dienst geldt no cure no pay. Betaling nadat re-integratiecoach door de klant getekende eindrapportage en/of documenten die de plaatsing aantonen heeft ontvangen en geaccordeerd. De maximum prijs is 2.500,00. + eventuele Tempobonus: iedere klant die binnen 16 weken na akkoord re-integratieplan het werk hervat én deze werkhervatting voldoet aan de plaatsingsdefinitie een bonus van 1250,-. Let op: Voor deze dienst geldt een extra entree-eis!

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie