het nieuwe themadossier staat online!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2"

Transcriptie

1 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! winter 2012

2 voorwoord colofon Wetenswaardig verschijnt vier keer per jaar. Daarnaast is er de nieuwsbrief, Nieuwswaardig. Wetenswaardig is een uitgave van FWG CV. Winter 2012 (15 december). FWG Postbus AG Utrecht t f e e w Redactie Gerlant Oosten Ontwerp Hollands Lof, Haarlem Fotografie en illustraties FWG, Mark Weemen Druk Veenman+, Rotterdam Oplage 20 exemplaren Abonnement Wetenswaardig maakt onderdeel uit van het abonnement op FWG 3.0. Iedere abonnementhouder heeft recht op vijf exemplaren per uitgave. Standaard zenden we een exemplaar toe aan de Raad van Bestuur/directie, het hoofd P&O, de hoofdcontactpersoon, de procesverantwoordelijke en de voorzitter OR. Op verzoek kan hier van afgeweken worden. Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. het fwg-bureau zijn we allang niet meer FWG is vandaag de dag een heel ander bedrijf dan een aantal jaren geleden. Ik loop inmiddels al wat jaartjes mee binnen FWG en ik zie het nog elke dag veranderen en groeien. Het FWG-bureau zijn we allang niet meer. Toch valt het mij en mijn collega s op dat lang niet iedereen dit beeld met ons deelt. Als reactie op externe presentaties, gesprekken met relaties en klanten krijgen wij nog vaak te horen: O? doen jullie dat ook?. En daarmee wordt dan gedoeld op de dienstverlening waarvoor u al enkele jaren bij FWG Advies terecht kunt. Begonnen als dienstverlening in het verlengde van het systeem, zoals het maken van functiebeschrijvingen, indelingsadviezen en harmonisatietrajecten, hebben we naar aanleiding en op basis van uw vragen in de loop der jaren onze diensten steeds verder uitgebreid. Coachend leiderschap, strategisch adviseren en de onlangs toegevoegde training Leuk! Weerstand zijn voorbeelden van thema s die we ontwikkeld hebben omdat u, onze klant, daar om vroeg. Hierdoor heeft onze adviestak sinds de oprichting een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en is het uitvoeren van organisatie-ontwikkeltrajecten in het licht van HR-advisering aan de orde van de dag. Dus op de vraag: O? doen jullie dat ook?, kunnen we vol overtuiging antwoorden: Ja, en nog veel meer!. Maar, we vergeten nooit onze roots: het functiewaarderingssysteem is en blijft onze core business en de juiste toepassing daarvan houden we hoog in het vaandel. En op dit vlak hebben we iets leuks uit te delen: in samenspraak met de branches is besloten de komende twee jaar alle abonnementhouders van FWG een workshop aan te bieden waarin we de actuele systeemwijzigingen en toepassingsmogelijkheden toelichten. Daarnaast wordt tijd ingeruimd voor specifieke vragen en uitdagingen die bij u of uw organisatie leven met betrekking tot functiewaardering en FWG 3.0. De workshops worden u kosteloos aangeboden en kunnen we naar wens bij u op locatie organiseren of bij FWG in Utrecht. In januari van het nieuwe jaar informeren we u hier verder over! Wilt u nu al meer weten? Neemt u dan contact op met ons servicepunt via Onlangs heeft u onze geluksmomentjeskalender ontvangen. Míjn geluksmoment: met veel zin in het komende jaar, 2012 met een voldaan gevoel afsluiten. Rest mij nog u prettige feestdagen en een waardevol 2013 te wensen! tweede themadossier over strategische personeelsplanning! Het tweede digitale themadossier staat online! Het eerste dossier, over intersectorale innovatie, verscheen afgelopen juni (www.fwg.nl/themadossier). Dit dossier begon met de eye-catcher Rinus die werkzaam is als medisch tatoeëerder; een mooi voorbeeld van intersectorale samenwerking waardoor een innovatieve oplossing wordt gevonden voor mensen met ontsierende huidaandoeningen. Als onderwerp hebben we dit keer gekozen voor strategische personeelsplanning (SPP). Een onderwerp dat meer aansluit bij het HRMvak en een hot item als we de vakliteratuur erop naslaan! Over de gehele breedte SPP gaat over de toekomst (strategie) en komt in allerlei hoedanigheden op ons af; als praktische tool of rekenkundig model, maar ook in de vorm van een vitaliteitsprogramma of -test. In het dossier benaderen we SPP daarom zowel smal als breed. Smal als het gaat om SPP-instrumentarium. Breed als het gaat om de samenhang met duurzame inzetbaarheid, werving & selectie, binden & boeien en arbeidsbesparing. Bij de smalle insteek brengen we in het hoofdstuk Instrumentarium door middel van interviews een aantal organisaties en HR-managers voor het voetlicht die gekozen hebben voor een bepaald instrument. Vragen als wat doet het instrument en wat is het grootste voordeel? komen aan bod. Bij de brede insteek brengen we in drie hoofdstukken door middel van filmpjes, artikelen, fotoreportages, e-learning en animaties de breedte van SPP in beeld. Door bijvoorbeeld een filmpje over de Work Ability Index (WAI) en een e-learning module over het gebruik van social media bij werving en selectie. Deskundige mening Aan deze smalle en brede uitwerking van SPP gaat een hoofdstuk vooraf waarin we deskundigen aan het woord laten. Aan de hand van stellingen geven dr. Gerard Evers en prof. dr. Aukje Nauta hun mening ten aanzien van SPP en duurzame inzetbaarheid en de rol van de HR-afdeling in dezen. Ook laten we de mening/visie van diverse HR-deskundigen uit de zorg horen in de rubriek In de kast!. Omdat het bij SPP uiteindelijk draait om de juiste persoon op de juiste plek, tegen zo gering mogelijke kosten is het voor FWG een belangrijk thema, de medewerker in de zorg staat immers centraal! We hopen dat het themadossier een inspirerend beeld schetst van SPP in de zorg en dat u als HR-professional geholpen wordt binnen uw organisatie SPP (steeds weer) op de agenda te krijgen! Meer weten over strategische personeelsplanning? Ga snel naar Meer weten over strategische personeelsplanning? Ga snel naar 2 fwg meer waarde voor mensen 3

3 kortnieuws hr advies verkennend onderzoek FWG op YouTube NIEUW: functies beschrijven volgens ActiZ-visie Beloning hogere managementfuncties Op onze website via instructiefilm vindt u een filmpje waarin stap voor stap aan de werknemer in de zorg wordt uitgelegd hoe FWG 3.0 werkt. De werk nemer kan dit filmpje bekijken alvorens hij naar de inzageversie van FWG 3.0 gaat. Uiteraard kunt u het ook voor andere doeleinden gebruiken. U kunt het filmpje delen zodat u het op uw eigen website of intranet kunt zetten, of bijvoorbeeld aan iemand kunt mailen. Open hiervoor het filmpje in YouTube en klik op de knop Delen. Strategisch adviseren weer van start Op 11 maart gaat de leergang Strategisch adviseren voor HR-professionals weer van start: vier praktisch ingestoken bijeenkomsten waarin u de kneepjes van het adviseursvak leert. Na het volgen van de leergang kunt u een medebepalende rol in de beleidsvorming vervullen, strategische adviezen formuleren én de vertaling naar de werkvloer maken. De focus ligt op het aanscherpen van de eigen (advies)vaardigheden en competenties. Meld u aan via ActiZ faciliteert zorgorganisaties in het resultaatgericht werken: het proces tussen cliënt en leverancier, waar het gaat om het bereiken van toegevoegde waarde en kwaliteit van zorg voor de cliënt. Tijdens de FWG contactdagen verzorgden we hier samen een workshop over. Daarnaast hebben we gezamenlijk een set resultaatgerichte functiebeschrijvingen voor de VVT-branche opgesteld. Als vervolg op dit instrument hebben we de workshop Clientgericht functies beschrijven in ons opleidingsaanbod opgenomen. De eerste workshop in 2013 vindt plaats op 29 januari. Ga naar voor meer informatie. Al lid van ZorgHR? Samen met Aon Hewitt, FunktieMediair, IZZ en PGGM is FWG partner van ZorgHR, hét netwerk voor HR-professionals in de zorg. ZorgHR is een actieve on- en offline community met meer dan leden waarbinnen discussies gevoerd worden, tips, vacatures en functiebeschrijvingen worden gedeeld en bijeenkomsten over diverse onderwerpen worden georganiseerd. Op 6 december organiseerden FWG en PGGM bijvoorbeeld nog de gratis workshop Agenderen van strategische personeelsplanning. Nog geen lid? Ga naar Geluksmomentjes heb je nooit teveel! Als ontvanger van de Wetenswaardig heeft u onlangs de FWG kalender 2013 op de mat gekregen: een bundeling van 52 geluksmomentjes die u hopelijk een gevoel van herkenning geven. Wilt u meer mensen in deze momentjes laten delen? Bestel dan kosteloos extra exemplaren van de kalender via: kalender. Op onze website vindt u nog meer geluksmomentjes! Meer digitaal In 2013 gaan we onze informatievoorziening naar u toe anders inrichten: meer digitaal, minder papier. Beter voor de portemonnee en voor het milieu. Dit gaat ook iets betekenen voor de Wetenswaardig. Wat precies, dat laten we u nog weten, op digitale wijze. Houd daarom de nieuwsbrief en onze website goed in de gaten. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Meld u aan via de homepage van In de vorige Wetenswaardig (najaar 2012) schreven we over de haken en ogen die ervaren worden bij de beloning van hogere managementfuncties en het verkennende onderzoek dat we hier naar doen. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een richtlijn of toolbox die zorgorganisaties kan ondersteunen bij dergelijke beloningsvraagstukken. Wat is de stand van zaken? Onze verkenning startte met een gedachtewisseling met elf HR-managers van zorgorganisaties in vier verschillende branches om de algemene opvattingen te peilen. Hiervan deden we in de vorige Wetenswaardig kort verslag. In september en oktober hebben we verdiepende gesprekken met de managers afzonderlijk gevoerd om de beloningspraktijken in hun organisaties te inventariseren. Uit deze gesprekken hebben we meer inzicht verworven in de mate waarin FWG 3.0 wordt toegepast bij het bepalen van de beloning, van welke andere constructies gebruik wordt gemaakt en wat daar de achterliggende beweegredenen voor zijn. Zaken als span of control, regionale omvang en mate van complexiteit en risico spelen bijvoorbeeld een rol bij de afwegingen. Naast deze uitkomsten gaven de geïnterviewden diverse aandachtspunten mee voor de ontwikkeling van de tool. Duidelijk is dat het onderwerp leeft en dat er belangstelling is voor een zorgbreed handvat. Op basis van deze verkenning en andere bronnen gaan wij in samenspraak met betrokkenen verder met de ontwikkeling hiervan en houden u graag op de hoogte! Lees meer nieuws op Voor meer informatie neemt u contact op met het FWG Servicepunt: fwg meer waarde voor mensen 5 fwg meer waarde voor mensen 5

4 fwg 3.0 gebruikers Peggy Voets P&O Adviseur Stichting St. Jozefoord Nuland en Woonzorgcentrum De Annenborch Rosmalen Bezocht de FWG contactdag in Maarssen Ik vond het een inspirerende middag! Ik heb het onderdeel over resultaatgericht beschrijven binnen de ActiZ-visie en Verdwijnt de functie? gevolgd. Wat mij betreft was er een duidelijke rode draad: de langzame verschuiving in het denken over organisaties, sturing, functies, beloning en functiewaardering. Van controle naar vertrouwen. FWG contactdagen optimale inzet van mensen en functies Eind oktober en begin november vonden de FWG contactdagen plaats met op het programma: de branchemarkt en vier keuzeonderdelen met als thema de praktische insteek van strategische personeelsplanning. Over de optimale inzet van mensen en functies, rekening houdend met de opbouw van je personeelsbestand. Een verslag. Branchemarkt Binnen de branchemarkt bespraken we in klein verband per branche de aanpassingen in ijkfuncties in FWG 3.0 naar aanleiding van het functieonderzoek. Daarnaast gingen we in op de wijze waarop we onderzoek doen. Naast de functie-interviews, die een belangrijke informatiebron blijven, benutten we ook andere informatiebronnen: adviesopdrachten, klankbordgroepen, onze afdeling R&D, het servicepunt en de gegevens in de internetdatabase waar klanten ons toegang toe verlenen. Als er op grond van deze bronnen aanwijzingen zijn voor ontwikkelingen, kunnen we het onderzoek verbreden of verdiepen. Daarmee houden we FWG 3.0 up to date en stellen deze kennis ook via andere middelen beschikbaar. Denk aan de trendrapporten, themadossiers, de rubriek Focus op de masterclass inconveniënten tijd voor een praatje Functies in de Wetenswaardig en op de website. We voegden daar onlangs de extra praktijkvoorbeelden op de website aan toe, waar we u in de vorige Wetenswaardig over hebben geïnformeerd (zie: Heeft u wensen of suggesties voor de rubriek Focus op Functies op de extra praktijkvoorbeelden? Mail deze naar Uit onderzoek is al gebleken dat wanneer medewerkers de invulling van hun eigen werk zelf kunnen bepalen, zij eigenaar worden van hun werk. Dit geeft werkplezier en passie. Uit het experiment dat we tijdens Verdwijnt de functie? deden, kwam het volgende naar voren: het is belangrijk om naast een eigen invulling kunnen geven, duidelijkheid te hebben in doel en richting. Deze twee zaken zorgen er, naar mijn mening, samen voor dat medewerkers met bevlogenheid hun werk uitvoeren, wat zich direct vertaalt naar kwaliteit op de werkvloer. Vragen die ik meeneem naar aanleiding van deze middag, zijn: Wat doen deze ontwikkelingen met het systeem dat we gebruiken? en Wat heeft dit voor consequenties voor het loongebouw, hiërarchie et cetera? Wellicht een vervolgthema om te onderzoeken. Moeten wij, bij het beantwoorden van vragen rond de inzetbaarheid van mensen, nog wel vasthouden aan de vaste functiestructuur? Masterclass Inconveniënten Benny Bourgongje en Frank van Riemsdijk gingen in op dit bijzondere gezichtspunt en de mogelijkheid om via de werkomstandigheden invloed uit te oefenen op (duurzame) inzetbaarheid van mensen. Hierin kwam naar voren dat onderhoud aan het functiehuis ook betekent: het inventariseren van veranderingen binnen inconveniënten, bijvoorbeeld veroorzaakt door de opkomst van meer technische oplossingen en hulpmiddelen. Daarnaast aandacht voor ARBO; investeringen in de verbetering van werkomstandigheden verdien je altijd terug vanwege de reductie van het ziekteverzuim, het langere behoud van medewerkers en mogelijk zelfs via een lagere score op inconveniënten, bedrijfsbreed. Het loont dus de moeite te inventariseren of en hoe je de scores op inconveniënten naar beneden kunt krijgen. Eén organisatie gaf aan dat zij alle functies met een D- of E-score op inconveniënten in beeld heeft gebracht door middel van de I&O (Inzicht en Overzicht)- module in FWG en dat zij deze allemaal aan gaan pakken in het kader van ARBO-beleid. Deze functies hebben tenslotte de meeste kans op uitval in zich. Het is een illusie om bij alle functies de inconveniënten naar een X-score te krijgen, maar het verlagen van inconveniënten is de moeite waard! Meer weten over de mogelijkheden om lager te scoren op inconveniënten? Neem contact op met Benny of Frank via het fwg servicepunt Verdwijnt de functie? Arbeidsrelaties veranderen onder druk van vergrijzing, toenemend aantal ZZP-ers, de opkomst van generatie Y, het nieuwe werken et cetera. Loon naar prestaties, brede inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden worden belangrijker bij het herdefiniëren van de arbeidsrelatie. Dit staat in contrast met bestaande vaste structuren en functiegebouwen. Moeten wij, bij het beantwoorden van vragen rond de inzetbaarheid van mensen, nog wel vasthouden aan deze vaste functiestructuur? Of moeten we veel meer focussen op de mens met al zijn kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en talenten? En, indien dat laatste, hoe doen we dat dan? Valentijn Spit en Ilse Dijkstra gingen, middels een experiment, op zoek naar het antwoord op de vraag: Op welke manier kunnen wij komen tot een verdeling van arbeid, zonder vast te houden aan vaste functiestructuur, zodanig dat de toe gevoegde waarde van mensen optimaal tot zijn recht komt ten bate van de cliënt?. De deelnemers werden uitgedaagd om - als lid van een zogenaamd zelfsturend zorgteam - in groepjes het gesprek over arbeidsverdeling en inzetbaarheid aan te gaan. Belangrijk daarbij was: niemand had een functie! Wel beschikte iedereen over een beschrijving van persoonlijke expertise, talenten, competenties, bevoegd heden en voorkeuren. Buiten structuren en functies denken bleek lastig; de teams waren vaak in eerste instantie geneigd te gaan roosteren en zichzelf voor te stellen 6 fwg meer waarde voor mensen 7

5 Anne Marie Lankers Adviseur FWG Ipse de Bruggen Delft Bezocht de contactdag in Zaandam Het meest heb ik tijdens de contactdag toch aan het leren kennen van collega s van andere instellingen en bekenden van vorige bijeenkomsten tegen komen. Met sommige heb ik tussendoor ook nog contact gehad. Het is dan ook altijd prettig om elkaar weer te zien en te bespreken hoe ver anderen zijn met FWG-gerelateerde zaken. Themadossier Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning vind ik een heel boeiend onderwerp, maar vaak is personeelsplanning ook gewoon overleven binnen de huidige realiteit. Leerzaam van dit onderdeel vond ik wel dat het verstandig is om er binnen je eigen organisatie goed over te praten en een beleid op te maken dat niet voor lange tijd vastgesteld wordt, maar op een natuurlijke manier aan verandering onderhevig is. Verdwijnt de functie? Ik vond dit één van de leukste onderwerpen. Interessant om te bedenken dat regelgeving en cao s eigenlijk niet meer passen bij de nieuwe generatie werknemers. Hierover nadenken en discussiëren geeft je al een voorsprong en een kijkje in de toekomst. Het leert je ook beseffen dat niets blijvend is en dat flexibel denken een must is. arbeid verdelen tijdens verdwijnt de functie? bespreken van de laatste ontwikkelingen tijdens de branchemarkt vanuit een functie: ik ben verzorgende. Pas als het urenschema was ingevuld kwamen vragen aan de orde die te maken hebben met het vaststellen van normen voor goede zorg en normen voor arbeidsverdeling en samenwerking. Het voeren van een gesprek over de arbeids verdeling vanuit het principe van zelfsturing bleek ook een aantal specifieke vaardigheden van teamleden te vragen. Denk aan assertiviteit, openheid, onderhandelingsvaardigheden, samenwerken en sensitiviteit. In de bespreking van het experiment werd duidelijk dat de meeste organisaties nog niet zover zijn om op deze wijze met de arbeidsverdeling aan de slag te gaan. En, als de optimale arbeidsverdeling is afgestemd, zal vervolgens op transparante wijze de beloning moeten worden bepaald. Het experiment leverde stof tot nadenken op over optimale inzet van mensen en kwaliteit en werd positief gewaardeerd! Heeft u naar aanleiding van dit artikel interesse gekregen in het experiment? Of heeft u tijdens de contactdagen deelgenomen en wilt u het eens herhalen binnen uw eigen organisatie? Wilt u bijvoorbeeld weten wat het vergroten van zelfsturing voor u of uw zorgteams kan opleveren en wilt u eens verkennen op welke manier u deze groei kunt realiseren? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Valentijn Spit of Ilse Dijkstra via Themadossier Strategische personeelsplanning Het tweede themadossier van dit jaar, over Strategische personeelsplanning, staat online. Tijdens de FWG contactdagen gaven Astrid Westerbeek en Marieke Horjus een voorproefje hierop door inspirerende praktijkvoorbeelden en best practices te laten zien van organisaties die hier al mee aan de slag zijn. Daarnaast gingen zij met de deelnemers in gesprek over SPP in hun (dagelijkse) praktijk. Gevraagd naar de prioriteit die binnen de organisaties aan SPP wordt gegeven, bleek dit zeer divers te zijn; bij sommige stond SPP duidelijk in de top 3, bij andere viel het er nog buiten. Daarnaast was de heersende mening dat SPP niet te vatten is in één, universele methode, maar dat het maatwerk is. Wat bij de ene organisatie van toepassing is, is bij de andere helemaal niet aan de orde, bijvoorbeeld als het gaat om personeelstekorten. Een deelnemer vertelde bijvoorbeeld dat uit een analyse van hun personeelsbestand bleek dat er helemaal geen sprake was van een vergrijzend bestand. Een andere gemene deler was het onder de aandacht brengen van SPP bij het management en de directie/raad van Bestuur. Dit is lastig vanuit de HR-positie. Degenen die het lukt moeten volharden en lef tonen. Ga naar en kom alles te weten over SPP in de meest brede en enge zin van het woord. U ziet hier ook een aantal deelnemers aan de FWG contactdagen terug, met hun mening over SPP in de zorg. Eigen regie bij de client. En de medewerker? Dit onderdeel verzorgden we samen met ActiZ. Jacqueline Laan (FWG) en Johanneke van Woerden en Adriaan Wirtz (ActiZ) behandelden de thema s vraaggestuurd en resultaatgericht werken vanuit de visie dat de client meer zelfredzaam moet zijn en dat de zorgprofessional hierin faciliterend optreedt. Dit vraagt een andere manier van werken en aansturen van de zorgprofessional en doet een groter beroep op het vakmanschap en de eigen verantwoordelijkheid. Middels de zogenaamde marshmallowchallenge ervoeren de deelnemers aan den lijve wat het betekent om samen naar een doel te werken, weliswaar binnen gestelde kaders, maar met daarbinnen eigen regelruimte ( regel het maar ). Vervolgens werd ingezoomd op een houvast en startpunt voor de realisatie van resultaatgerichtheid binnen je organisatie, de resultaatgerichte de marshmallowchallenge discussie over het verdwijnen van de functie functiebeschrijving. Waarbij de insteek is: focus op de klant en meer aandacht voor regelruimte, professionaliteit en vertrouwen van de professional. Door resultaatgericht te beschrijven wordt het mogelijk samenhang tussen HRM en organisatiedoelen aan te brengen; het vormt de leidraad voor aansturing en uitvoering. Samen met ActiZ is de training Cliëntgericht functies beschrijven ontwikkeld. Voor meer informatie gaat u naar FWG Servicepunt live Bij het servicepunt konden de deelnemers terecht met al hun vragen en suggesties voor FWG en voor diverse publicaties. Uiteraard staan de medewerkers van het FWG Servicepunt u ook buiten de contactdagen graag te woord via Wim Verdoold Stafmedewerker Vakcentrum PZ GGZ Centraal Ermelo Bezocht de FWG contactdag in Arnhem Ik heb het als bijzonder leuk ervaren. Goed verzorgd, informatief, enthousiaste sprekers, goede thema s. Het contact met anderen blijft leuk en alle onderdelen leveren stof voor napraten en discussie op. Het beschikbaar stellen op de website van bijzondere, nog niet in het systeem opgenomen functies, vind ik een goed idee. Zelf zou ik de ervaringswerkers/ervaringsdeskundigen wel eens nader uitgewerkt willen zien. Masterclass Inconveniënten Dit was voor mij een opfrisser. Eigenlijk zie je dan dat er in al die jaren niet zo heel veel is veranderd, hoewel ik indertijd begreep dat de aspecten regelmatig op maatschappelijke relevantie worden getoetst. Wel is mijn denken over bepaalde scores weer wat aangescherpt. Verdwijnt de functie? Leuk experiment en interessant om zo eens naar functieopbouw te kijken. Wel meer iets voor kleine organisaties lijkt me. Ik vraag me af of het zin heeft het werk zo te gaan organiseren en verdelen; samen eens worden over de verdeling van het werk lukt nog wel, maar als het over beloning gaat of het bepalen wie welke talenten waar mag gebruiken, dan kan het zo maar heel lastig worden. Eigenlijk kwamen we -enigszins teleurstellend- toch ook weer uit bij het belang van leiding, structuur c.q. functieordening en waardering. Meer weten over strategische personeelsplanning? Ga snel naar Download alle presentaties op 8 fwg meer waarde voor mensen 9

6 hr advies strategische personeelsplanning praktisch ingestoken Functiegebouw Huidige bezetting afdeling X 2012 Verwachte bezetting afdeling X 2015 Gewenste bezetting afdeling X Aantal fte 15 Aantal fte Aantal fte Functiegebouw C B A Functieniveau C B A Functieniveau C B A Functieniveau Totaal aantal medewerkers verdeeld over verschillende functies. Functiestraatje Cluster van verschillende niveau s binnen één functie Functiestraatje Cluster van verschillende niveau s binnen één functie Functiestraatje Cluster van verschillende niveau s binnen één functie Tijdens de contactdagen hebben we strategische personeelsplanning vanuit verschillende invalshoeken benaderd en getracht het onderwerp meer handen en voeten te geven als het gaat om uw dagelijkse praktijk. Want, op welk niveau in de organisatie en op welke termijn het ook speelt, de basis voor SPP ligt in waar u zich dagelijks mee bezig houdt: het personeels bestand, gevat in het functiegebouw. De basis voor SPP ligt in waar u zich dagelijks mee bezig houdt. Functiegebouw als startpunt Het functiegebouw maakt inzichtelijk over welke functies de medewerkers verdeeld zijn en daarmee heeft u een compleet beeld van de huidige bezetting. U weet dus wat u nu in huis hebt. Strategische personeelsplanning gaat over wat u op de lange termijn in huis wilt, moet of kunt hebben. De gegevens van de huidige bezetting bieden een concreet startpunt om te bepalen hoe u die gewenste situatie kunt bereiken. Op basis van in- door- en uitstroomgegevens kunt u door een vrij eenvoudige rekensom de toekomstige, kwantitatieve bezetting bepalen en weet u in welke functies u over, zeg, drie jaar een tekort of overschot aan mensen hebt. Het woord rekensom zegt het al: het betreft hier de kwantitatieve analyse van de bezetting. Daarnaast drukken de veranderingen in de maatschappij, wetgeving en financiering een grote stempel op de bewegingen die zorgorganisaties (moeten) maken, met gevolgen voor visie, zorgproducten en cliëntenaanbod en daarmee voor de personeelsbehoefte. Om daadwerkelijk strategisch te kunnen plannen, dient u, naast de gebruikelijke in- door- en uitstroom, rekening te houden met deze beïnvloedende factoren van buitenaf. Door de externe ontwikkelingen die uw organisatie raken in beeld te brengen, kunt u hierop anticiperen. Op die manier ontstaat ook het kwalitatieve gewenste plaatje. Door de analyse van uw functiegebouw en de externe ontwikkelingen met elkaar te combineren, weet u wat de gewenste situatie is en kunt u met het huidige personeelsbestand aan de slag. U weet: Welke functies mogelijk komen te vervallen; Van welke functies er meer nodig zijn of op andere niveaus; Welke nieuwe functies er bij komen. En dus kunt u een inschatting maken van: Hoeveel herplaatsing vereist is; Hoeveel bijscholing naar een hoger niveau nodig is; Hoeveel horizontale bijscholing vereist is; Of demotie noodzakelijk is. Medewerkers van wie de functie komt te vervallen wilt u zeer wellicht behouden; kunnen zij elders in de organisatie geplaatst worden? Welke capaciteiten en persoonlijke behoeftes hebben zij? Door middel van de inzet van bijvoorbeeld de HR Superset is dit op een eenvoudige en volledige wijze inzichtelijk te maken. Evenals de eventuele vereiste bijscholing. Hierdoor kunt u de in de toekomst gewenste bezetting ook concreet gaan invullen met het werken naar de juiste persoon op de juiste plek. De gegevens van de huidige bezetting bieden een concreet startpunt. Functiestraatjes Behulpzaam bij deze keuzes zijn de functiestraatjes: een cluster van de verschillende niveaus van één functie. Deze brengen goed in beeld welke eisen er aan de medewerker worden gesteld in een functieniveau hoger of lager en dus welke scholing en ontwikkeling van vaardigheden eventueel benodigd is. Is het functiegebouw actueel, dan zijn de loopbaanpaden inzichtelijk te maken door middel van functiestraatjes en heeft u dus een goede basis in handen om, vandaag al, te starten met strategische personeelsplanning. Wilt u meer weten over het maken van de analyses of de inzet van HR Superset? Neem dan contact op via Meer weten over strategische personeelsplanning? Ga snel naar Ga voor meer informatie naar fwg meer waarde voor mensen 11

7 fwg 3.0 gebruikers tekst: ineke beekers en jasmijn de vries doen observeren spiegelen inleven meebewegen onderhandelen weerstand tackelen gedachten kraken weerstand omzetten in positieve actie kennen & kunnen leuk! weerstand denken weerstand is leuk! omdat het kansen biedt voor verbetering en groei helpende opvatting Leuk? Hoezo? Weerstand is toch per definitie vervelend? Tenzij het bedoeld is om energie op te wekken. Maar in de dagelijkse omgang tussen mensen wordt weerstand toch vooral als drempel ervaren. Toch kun je het ten goede keren en er zelfs je voordeel mee doen. Niet alleen met de weerstand van een ander, ook met die van jezelf. willen ik herken en doorzie mijn eigen weerstand Figuur 1: IJsberg van McClelland uitgewerkt voor de competentie Excellent omgaan met weerstand. automatismen Weerstand Mensen willen wel veranderen, maar liever niet veranderd worden. Vanuit deze overtuiging schreven Swieringa en Jansen het boek: Gedoe komt er toch, de zin en onzin over organisatieverandering. Bij FWG werken we vanuit de overtuiging dat weerstand, het gedoe, slechts een natuurlijk en noodzakelijk proces is om samen verder en tot resultaat te kunnen komen. Deze overtuiging levert ons in advies- en verander trajecten veel op. Iedere keer dat wij op weerstand stuiten, zien we dit als signaal en onderzoeken we wat er aan de hand is, zodat we onze aanpak kunnen aanpassen, verbeteren of soms zelfs vernieuwen. Wij gaan altijd serieus in op de weerstand. We luisteren, observeren, onderzoeken en tonen oprechte en eerlijke interesse om te achterhalen wat de bron van de weerstand is. Soms constateren we dat er simpelweg sprake is van informatieachterstand. Veel vaker beleven teams of personen echter niet het nut van een verandering of verbetervoorstel. Ook komen wij soms tot de conclusie dat men zich zorgen maakt over het eigen vermogen om aan nieuwe eisen te kunnen voldoen. In enkele gevallen is de aanleiding van weerstand een gebeurtenis uit het verleden die leidt tot hevige emotie en beleving. Uiteraard signaleren wij niet alleen weerstand bij anderen. Zelf beleven we als gewone mensen natuurlijk ook weerstand! En hoewel de titel dit wel doet vermoeden, vinden wij de beleving van weerstand natuurlijk ook niet altijd leuk Wat is weerstand eigenlijk? In het boek HR-advisering hanteert Ten Cate de volgende definitie van weerstand: alle bewuste en onbewuste gevoelens en gedragingen en de daarmee samenhangende mentale processen om iets niet of niet volledig of niet op deze wijze te willen accepteren of te doen. Ook het bekende conflicthanteringsmodel van Thomas & Killman geeft zicht op weerstand. Dit model gaat ervan uit dat tegenstrijdige belangen altijd een spanningsveld opleveren tussen twee menselijke neigingen. Enerzijds assertiviteit: de wens om je (eigen) doelen en opdrachten te realiseren. Anderzijds de wens om de relatie goed te houden en om het proces soepel te laten verlopen. De simpelste beschrijving van weerstand op het werk is wellicht: het ervaren van klein of groter ongemak en spanning bij het realiseren van resultaat. De vraag is dan hoe je hier effectief mee omgaat. Hoe doe je dat nu? Excellent omgaan met weerstand? Wij weten dat onze klanten, zoals stafprofessionals en leidinggevenden, ook weerstand ervaren in hun werk. Bijvoorbeeld tegen de veranderingen die zij willen doorvoeren, of tegen ideeën of adviezen die veelal nodig zijn om de team- of organisatiedoelen te realiseren. Wij onderzochten welke vaardigheden nodig zijn om zo goed mogelijk met eigen en andermans weerstand om te kunnen gaan. Hiervoor gebruiken wij de vertrouwde ijsberg van McClelland waarin de drie elementen doen, denken en willen integraal aan bod komen. In figuur 1 is de ijsberg toegespitst op de competentie omgaan met weerstand. Deze ijsberg is bijzonder geschikt om de competentie omgaan met weerstand (verder) te ontwikkelen. De ijsberg schetst namelijk niet alleen de benodigde kennis en vaardigheden, maar ook helpende en tegenwerkende opvattingen en maakt je bewust van drijfveren en automatische reacties bij weerstand. Verdieping Voor stafprofessionals en leidinggevenden in de zorg ontwierpen wij met veel plezier de training Leuk! Weerstand. Hierin laten we de deelnemers ervaren dat weerstand slechts een natuurlijk en noodzakelijk proces is om samen verder of tot resultaat te komen. Als professional of leidinggevende kunt u positief het verschil maken als u inzicht heeft in uw eigen weerstand en in die van de ander. Als u grip heeft op weerstand en dit op integere wijze kan omzetten in resultaat. Leuk! Weerstand geeft u de mogelijkheid om te stoeien met weerstand en leert u te excelleren in het omgaan met weerstand. Uw persoonlijke leerdoelen zijn leidend omdat wij geloven dat leren het beste gaat als de deelnemer centraal staat. In maart 2013 vindt de eerstvolgende training plaats. Uiteraard is deze ook in-company beschikbaar. Wilt u reageren op dit artikel of heeft u vragen bel of mail ons dan op: of ineke beekers jasmijn de vries Meer informatie over de training Leuk! Weerstand : 12 fwg meer waarde voor mensen 13

8 tips and tricks fwg 3.0 gebruikers agenda Hier vindt u een overzicht van de opleidingen, trainingen en (thema)bijeenkomsten die onze deskundigen en adviseurs verzorgen. Bij ons servicepunt komen regelmatig vragen binnen over FWG (3.0). In deze rubriek lichten we iedere keer een onderwerp toe. Deze keer: drie nieuwe functionaliteiten in FWG 3.0. Selecteren ijkfuncties per branche Naar aanleiding van de vraag van FWG-gebruikers om ijkfuncties in FWG 3.0 per branche te kunnen selecteren, hebben we een functionele aanpassing in het systeem doorgevoerd: de mogelijkheid om in het overzicht ijkfuncties en in stap drie van het indelingsproces (vergelijken), een selectie per branche te maken, analoog aan de mogelijkheid om categorieën te selecteren. Hoe het werkt Standaard staan, in overzicht functies, ijkfuncties uit alle branches waar de functie (in vergelijkbare vorm) voorkomt. Hierbinnen is het voortaan mogelijk om één of meerdere branches te selecteren (bijvoorbeeld alleen de GGZ of alleen GGZ en VGN). Dit doet u door: onderin het scherm te klikken op Kies branche. Het venster Zoeken op verschijnt; te klikken op de knop Selectie opheffen. Alle aankruisvakjes worden leeggemaakt; de aankruisvakjes van de branche(s) waarop u wilt zoeken te selecteren; te klikken op Zoeken. Zoekresultaten Binnen de resultaten van de selectie worden verschillende soorten ijkfuncties getoond: Branchespecifieke ijkfuncties: deze komen alleen in die betreffende branche voor, bijvoorbeeld operatieassistent binnen de NVZ. Brancheonafhankelijke ijkfuncties: deze functies kunnen, in vergelijkbare vorm, ook in andere branches voorkomen. Denk aan functies als kok of secretaresse. Als u een ijkfunctie opent, ziet u bovenin het soort organisatie waarin deze voorkomt. In het geval van een brancheonafhankelijke ijkfunctie zou hier dus ook een organisatie uit een andere branche kunnen staan. Deels brancheonafhankelijke ijkfuncties: deze komen binnen verschillende branches in vergelijkbare vorm voor, zoals trajectbegeleider binnen GGZ en VGN of functies die voorkomen binnen GGZ en PAAZ (NVZ). Indien een functienaam in meer dan één branche voorkomt, maar de taken en/of het niveau van de ijkfunctie zijn specifiek voor de branche, dan wordt deze aangemerkt als branchespecifiek. Bijvoorbeeld in de ijkfunctie medewerker beveiliging en parkeerbeheer is één van de taken het begeleiden van helikopterlandingen. Dit is specifiek voor een ziekenhuissetting en is in de kadertekst ook een onderscheidend element. Deze ijkfunctie zal dan ook alleen getoond worden bij een selectie op NVZ. Om u bij de selectie van een branche een bruikbare set met ijkfuncties te geven, worden alleen die ijkfuncties weergegeven die voor die branche specifiek zijn, plus ijkfuncties die (deels) brancheonafhankelijk zijn (de deels brancheonafhankelijke ijkfuncties alleen indien de geselecteerde branche van toepassing is). Dit betekent dus dat ook ijkfuncties worden weergegeven waar een andere branche boven kan staan dan de geselecteerde branche. kolom branche in overzicht functies* Inzage zonder inloggen Daarnaast zijn er vanaf december nog twee nieuwe functionaliteiten. U kunt voortaan de inzageversie beschikbaar stellen zonder inlogcode en wachtwoord. De code en het wachtwoord worden namelijk versleuteld in de URL (het websiteadres). U kunt deze URL bijvoorbeeld op uw intranet plaatsen en is dan voor iedereen toegankelijk. In Beheer onder abonnementhouder klikt u rechts in beeld op Bewerken. In het volgende scherm kunt u de URL genereren. Overzicht instellingsfuncties downloaden Daarnaast kunt u voortaan in Beheer een overzicht met alle instellingsfuncties en gekoppelde functiebeschrijvingen downloaden. Deze kunt u bijvoorbeeld ook op uw intranet plaatsen zodat het functiehuis in te zien is voor medewerkers. Heeft u vragen over deze functionaliteit of andere zaken rondom FWG 3.0? Neem dan contact op met het FWG Servicepunt via of *de gegevens in het scherm zijn fictief. Toepassen van systemen en HRM-instrumenten Introductie functiewaardering 5 maart 2013 Functies beschrijven 24 januari maart 2013 Clientgericht functies beschrijven 29 januari 2013 Functies waarderen en indelen met FWG januari februari maart 2013 Gebruik en Beheer FWG december februari 2013 IBC 7 februari 2013 Onderhoud aan het functiehuis 20 december 2012 Beoordelen en belonen 07 maart 2013 Deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden Leuk! Weerstand Bestaat uit twee losse dagen op: 4 en 18 maart mei en juni 2013 Leergang Strategisch adviseren voor HR-professionals Bestaat uit 4 bijeenkomsten van uur op: 11 maart april mei juni 2013 Meer weten over strategische personeelsplanning? Ga snel naar Meer informatie Tenzij anders aangegeven vinden de bijeen komsten plaats bij FWG in Utrecht. Voor nadere informatie en om u in te schrijven, kunt u terecht op onze website of contact opnemen met Valentijn Spit, Senior adviseur, via telefoonnummer of via Op de website vindt u ook informatie over de mogelijkheid trainingen in-company te volgen. Meer tips and tricks? Ga naar Voor nadere informatie en om u in te schrijven, kunt u terecht op onze website 14 fwg meer waarde voor mensen 15

9 focus op functies fwg 3.0 gebruikers tekst: nelly dijkstra Informatiemanager SVRZ Zeeland, een zorginstelling voor mensen met dementie of lichamelijke beperkingen, nam in 2011 een Informatiemanager aan om informatievraagstukken in een breder strategisch kader op te pakken. Adrie Joosse en Hanneke Bastian vertellen wat deze functie bij hen inhoudt. hoofd informatievoorziening en automatisering informatiemanager Ontstaan van de functie - Innovaties Adrie Joosse als de-institutionalisering, ketenzorg, domotica en de toename van consumentenelektronica volgen elkaar in snel tempo op. Op welke ontwikkelingen ga je als organisatie in? En hoe ver ga je in de digitalisering van de zorg? Omdat een informatievraag vaak gerelateerd is aan een ICT-oplossing werd de techniek ook vaak het beginpunt in het bedenken van oplossingen. Maar het werd steeds belangrijker de informatiebehoefte breder te beschouwen. Bij een informatievraag spelen meerdere facetten een rol: wordt de zorg er beter van, is het wettelijk mogelijk, is het financieel haalbaar, past het bij de visie van SVRZ? Hanneke overziet als Informatiemanager al deze aspecten van een informatievraag, waardoor we als organisatie een zorgvuldiger afweging kunnen maken. Zij formuleert als het ware de informatievraag op een manier die beter aansluit bij de werkelijke behoefte en ook objectiever tot stand komt. Ik kan me vervolgens puur focussen op het ICTaanbod: de vertaling van een informatievraag in automatiseringssystemen, software, en medewerkers die de bedrijfsprocessen ondersteunen. Het werd steeds belangrijker de informatiebehoefte breder te beschouwen. Plaats in de organisatie - Hanneke valt als Informatiemanager net als ik rechtstreeks onder de voorzitter van de directie, waardoor wij heel goed kunnen afstemmen en samenwerken. Daarnaast zijn vraag en aanbod op deze manier gescheiden. Bij andere organisaties zie je nog regelmatig dat een informatiemanager is ondergebracht bij ICT of Financiën, waardoor je bewust of onbewust beperkt wordt door de kaders van die afdeling. Competenties - Voor de functie van Informatiemanager zijn inlevingsvermogen en conceptueel kunnen denken belangrijke competenties. Het is een kunst overzicht te houden en het probleem in samenhang te zien. Pas dan kun je een informatieoplossing zoeken die past bij de organisatie. Daarnaast is het essentieel dat je kunt omgaan met het spanningsveld tussen vraag en aanbod. Mensen willen het liefst vandaag nog een oplossing voor hun probleem. Je moet ook prioriteiten kunnen en mogen stellen. Hanneke Bastian Doel van de functie - Informatie is uitgegroeid tot een belangrijke productiefactor, ook voor de zorg. Informatievoorziening is ter ondersteuning van het primaire zorgproces, het genereren van trend- en marktinformatie en om verantwoording af te leggen tussen partijen over geleverde zorg. In de zorg zijn zo veel veranderingen gaande, zowel binnen de organisatie zelf als daarbuiten. Om beslissingen te nemen die passen binnen de strategie van SVRZ heb je de juiste informatie nodig. Op welke trends moeten we als SVRZ inspelen en welke niet? Informatie is uitgegroeid tot een belangrijke productiefactor. Je kunt je budget en je mensen namelijk maar één keer inzetten, en dan kies je uiteraard voor innovaties die de zorg en SVRZ versterken. Informatiemanagement helpt om de juiste keuzes te (kunnen) maken. Ontwikkeling van de functie - Bij mijn start in oktober 2011 heb ik me eerst gericht op een omvangrijk project binnen de organisatie. Ik leerde door dit intensieve project SVRZ en haar externe partijen goed kennen. Maar na een jaar heb ik het projectleiderschap bewust overgedragen. Het is voor mijn positie essentieel om niet in een project te verdwijnen, maar het overzicht te behouden. Functie in grote lijnen - Het komende jaar richt ik me op drie pijlers: [1] Portfoliomanagement invoeren. Hierdoor komen structureel alle projecten bij elkaar en ontstaat prioritering tussen de projecten op basis van de strategie en doelstellingen van SVRZ. [2] Projectmatig werken. Als je eenmaal weet dat je de goede dingen doet, is het van belang dat je de dingen goed doet. Het versterkt een efficiënte, doelgerichte bedrijfsvoering als je bij elk project vanaf het begin werkt met een eenduidig doel, een opdrachtgever, een officieel aangewezen projectleider en een gestructureerd projectplan. [3] Het opstellen van de informatiestrategie, en dan bedoel ik een samenhangend geheel van visies, doelstellingen en structuren voor de vraag en het aanbod van informatie. Zo kunnen we een individuele vraag uit de organisatie of ontwikkeling in de markt makkelijker in een breder strategisch perspectief plaatsen, en de juiste prioritering en oplossingen bieden die effectief en beheersbaar zijn voor de cliënt, een locatie of medewerker én voor de organisatie als geheel. Wilt u meer weten over deze functie of over SVRZ? Kijk op 16 fwg meer waarde voor mensen

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Informatiemanager. Focus op Functies

Informatiemanager. Focus op Functies Focus op Functies Informatiemanager Ontstaan van de functie Adrie Joosse, Hoofd Informatievoorziening & Automatisering, kan het best vertellen hoe en wanneer de functie binnen SVRZ is ontstaan. Eigenlijk

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Van taak naar resultaat. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant

Van taak naar resultaat. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant Van taak naar resultaat Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant De uitdagingen van deze tijd De VVT-sector staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe en verandert bovendien

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Instructie inzageversie voor medewerkers

Instructie inzageversie voor medewerkers Instructie inzageversie voor medewerkers Voor inzage in het FWG 3.0 systeem, kunt u als medewerker gebruik maken van de inzageversie van FWG 3.0 via internet. Het werkt overeenkomstig het FWG 3.0-systeem

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Een blik op de toekomst FWG

Een blik op de toekomst FWG Een blik op de toekomst FWG FWG: Doen jullie dat ook? Beoordeling Recruitment Strategische Personeels Planning Functieontwerp/ -beschrijven & Functiewaardering Beloning Management &Talent Ontwikkeling

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN E-BLOG ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN In carriere Zo worden vergaderingen interessant voor je. 4 simpele tactieken De vergadering is bij uitstek een plaats waar je kunt

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid Wilt u succesvol werken aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid brengt in kaart waar in uw bedrijf de kansen liggen. Direct toepasbaar! Iets voor u! Wij hebben deze

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie 1. Aanleiding project EVC als HR-instrument In 2008 heeft de Politie Limburg-Noord een eerste verkenning gedaan naar de effecten van de toepassing

Nadere informatie

COMMUNICATIE BIJ VERANDERING

COMMUNICATIE BIJ VERANDERING COMMUNICATIE BIJ VERANDERING Ideeën en tips voor leidinggevenden Communicatie bij verandering Ideeën en tips voor leidinggevenden 2 Inleiding Stilstand is achteruitgang. Wie leiding geeft, weet hoe belangrijk

Nadere informatie

fwg 3.0 via internet in twee stappen operationeel

fwg 3.0 via internet in twee stappen operationeel Toegang tot FWG 3.0 u over een super-useraccount beschikt dat specifiek voor uw abonnement is aangemaakt. De gegevens van dit account, de gebruikersnaam en het wachtwoord, zijn door FWG aan u verstrekt.

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Geïnspireerd op ervaringen van PEC Zwolle Veel publieke organisaties hebben moeite tot echt vernieuwende invulling en organisatie van hun bedrijfsvoering

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Instructies inzage in FWG 3.0

Instructies inzage in FWG 3.0 Instructies inzage in FWG 3.0 Werkt u in de zorg en is uw functie met FWG 3.0 ingedeeld? En wilt u graag weten hoe deze indeling tot stand is gekomen? Speciaal hiervoor is de inzageversie van FWG 3.0.

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Congres Duurzame Inzetbaarheid Veenendaal STUREN OP EIGEN REGIE VOOR DUURZAME INZETBAARHEID. EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGEVERS ÉN

Congres Duurzame Inzetbaarheid Veenendaal STUREN OP EIGEN REGIE VOOR DUURZAME INZETBAARHEID. EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGEVERS ÉN Congres Duurzame Inzetbaarheid Veenendaal STUREN OP EIGEN REGIE VOOR DUURZAME INZETBAARHEID. EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGEVERS ÉN MEDEWERKERS. Juni 2017 Tinka van Vuuren WIE BEN IK?

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek

Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek In welke mate werken openbare bibliotheken met vrijwilligers? Hoe worden vrijwilligers ingezet en besteden bibliotheken aandacht aan vrijwilligersbeleid?

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie