Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK"

Transcriptie

1 magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel leren VUllen elkaar aan nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten

2 fon. Colo UiTGeVer Schouten & Nelissen Van Heemstraweg West PA Zaltbommel T +31(0) F +31(0) Schouten & Nelissen België Leopoldstraat Mechelen T +32(0) F +32(0) realisatie Bladcoördinatie Anouk van den Berge Hoofdredactie Hans de Bruyn Redactie Ulrike Wild Paul van den Brule Anje-Marijcke van Boxtel Annette de Vos-van Weel Pascal van der Camp Concept en tekst JCM Context, Utrecht Ontwerp en vormgeving Hollands Lof, Haarlem Druk Graficonnect, Son Nieuwsgierige, creatieve mensen en organisaties hebben de toekomst nabestellingen Extra exemplaren kunt u kosteloos opvragen via bladinformatie is een uitgave van Schouten & Nelissen. In elk nummer belichten we een actueel thema rond mens en organisatie Schouten & Nelissen Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Schouten & Nelissen.

3 voorwoord de toekomst van leren Hoe gaan jullie met leren om? is vaak niet de vraag die energie losmaakt. Maar stel je de vraag: Wat is jullie innovatief vermogen?, dan komen de mooiste verhalen los. Nieuwe tools en technieken hebben een andere manier van denken over leren en ontwikkelen aangewakkerd. FOtOGraFie ineke oostveen In relatief korte tijd binnen één generatie op de arbeidsmarkt is er een totaal andere wereld gecreëerd. Begon mijn generatie haar carrière nog zonder computer; nu zijn de pc s en tablets niet meer weg te denken. Dankzij internet, Google, Youtube en Facebook beschikken we over een bijna onmetelijke bron van kennis én nieuwe manieren om met elkaar in contact te komen. Dat betekent iets voor de wijze waarop mensen en organisaties kennis vergaren, kennis delen en zichzelf ontwikkelen. Binnen de universiteitswereld denken we hard na over een nieuw opleidingsmodel. Is de collegezaal überhaupt nog nodig? Hoorcolleges zijn al online beschikbaar te maken, waardoor mensen die in hun eigen tijd en tempo kunnen volgen (over de hele wereld!). Door tijdens colleges echt aan de slag te gaan met het geleerde probleemgestuurd onderwijs zijn contacturen nog productiever in te vullen. En dat is nog maar één voorbeeld. Dankzij alle nieuwe mogelijkheden neemt kennisontwikkeling exponentioneel toe. Dat geldt zeker niet alleen voor het onderwijs. Ook binnen het bedrijfsleven kun je er niet omheen. Waarbij ik overall een duidelijke trend zie: niemand ontwikkelt nog kennis in zijn eentje. Kennis ontwikkelen doe je samen. Anders dan vroeger, zijn mensen steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Dat zijn ze aan hun werkgever én aan zichzelf verplicht. Je kunt uit eindeloos veel bronnen leren en daaruit pikken wat je nodig hebt. Er is geen excuus meer om het níet te doen! Was vroeger parate kennis belangrijk bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers; nu begint het wat mij betreft bij nieuwsgierigheid en creatief denkvermogen. Nieuwsgierige, creatieve mensen en organisaties hebben de toekomst. In dit magazine gaat Schouten & Nelissen dieper in op de toekomst van leren. Een fascinerend onderwerp; ik wens u veel leesplezier. Pauline van der Meer Mohr Voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam Bestuurslid Duisenberg School of Finance Commissaris ASML en DSM 3

4 dit nummer inhoud 10 Leren in Feiten en CiJFers 11 nieuwe LeerMetHOde BiJ JOuLZ 14 MenuKaart nieuwe Leren 15 Lessen van MuLtinatiOnaLs 16 is uw OrGanisatie er KLaar voor? Meer leerrendement wil iedereen wel. Maar wat moeten organisaties in huis hebben voordat ze überhaupt met effectiever leren aan de slag kunnen? 6Leren doe Je Op Het WerK Steeds meer leren en sneller ontwikkelen. Terwijl opleidingsbudgetten onder druk staan. Een onmogelijke opgave? Hoogleraar Corporate Learning Mien Seegers en innovatiespecialist Ulrike Wild van Schouten & Nelissen geven hun visie op effectiever leren. 12 Mensen verleiden OM te Leren Dankzij nieuwe technologieën zijn werken en leren steeds makkelijker te integreren, is de ervaring bij de Rabobank. Een interview met twee professionals van Rabobank Learning Center. redactie ulrike Wild Manager Business Development Verantwoordelijk voor visie, concept- en dienstenontwikkeling op het gebied van actie. nieuwe leertechnologieën, begeleiden van 4 organisaties bij vragen rondom strategisch leren. paul van den Brule Senior adviseur/trainer Communicatie en Klantgerichtheid en Business Development Manager Begeleidt organisaties bij de vertaling van nieuwe businessthema s naar interne verander- en ontwikkelprogramma s.

5 20 praktijkcase: JOuLZ Cornelie Kapteyn, HR directeur Joulz: We willen onze opleidingen op een vernieuwende manier vormgeven. Eerste wapenfeit is een nieuw leertraject voor alle leidinggevenden leren op de werkplek. 18 de LeerreGisseur Leertrajecten regisseren is een kunst. Het vraagt kennis van didactiek, ontwerpen, oude én nieuwe tools en... een flinke dosis empathie. 19 LeerMiddeLenMiX: de ingrediënten 22 KOpJe KOFFie? OF Kennis tanken? 23 WerKen Ís Leren 24 een nieuwe rol voor Hr: KritisCH en strategisch De focus verschuift van een formeel trainings aanbod naar meer informele vormen van leren. ABN AMRO is een bedrijf waar de eerste stappen al zijn gezet. 26 CHeCK dit 27 talent&test annette de vos van Weel Projectleider/adviseur en trainer organisatieadvies Verantwoordelijk voor het ontwerpen en begeleiden van innovatieve (integrated learning) professionaliserings- en veranderingstrajecten in organisaties. pascal van der Camp Key Accountmanager Verantwoordelijk voor de (inter)nationale samenwerking met industriële organisaties, gericht op het bieden van oplossingen ter versterking van het individu, teams en de organisatie. anje-marijcke van Boxtel Director Schouten & Nelissen Coaching Ontwerpt, implementeert en begeleidt potentieelontwikkeling van individuen, red teams en organisatie. 5

6 interview p het werk. Leren doe je Steeds meer leren, steeds sneller ontwikkelen. Terwijl opleidingsbudgetten stevig onder druk staan. Het lijkt een onmogelijke opgave. Bedrijven zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe vormen van leren, met meer rendement. Daarbij krijgen zij niet alleen hulp uit wetenschappelijke hoek. Nog niet zo lang geleden leek leren vooral een kwestie van een training of opleiding volgen. Maar managers kijken steeds kritischer naar het effect van trainingen. Al is het maar om financiële redenen. Heeft een training wel echt rendement op de werkplek? Bovendien pusht de snelheid van innovatie de trainingsvraag zo exponentieel, dat aan deze vraag voldoen niet meer is vol te houden. Zo ontstaat het bewust zijn dat de werkplek en de individuele leervraag meer centraal moeten staan in het leerproces. Een slag in het denken voor veel organisaties, waar de focus vooral lag op academies met mooie opleidingscatalogi. Ulrike WIld Informeel leren Een eerste stap in de zoektocht was de hernieuwde aandacht voor informeel leren. De gedachte dat medewerkers al doende leren in de praktijk. Bijvoorbeeld 6

7 doordat zij kennis en ervaring uitwisselen met collega's, zelf feedback vragen of een uitdagende nieuwe klus oppakken. In deze context betekent informeel leren dat de medewerker niet bewust de intentie heeft om te leren, er ontbreekt een gedefinieerd leerdoel. Onderzoek laat zien dat 80% van het leren in organisaties al informeel plaatsvindt, en slechts 20% formeel (dus bijvoorbeeld in de vorm van een training). De vraag is wat bedrijven met dit gegeven kunnen? Informeel leren lijkt immers iets wat zich vanzelf voordoet. Sturing gewenst In het vak is er discussie over de exacte definitie van informeel leren. Want wanneer leert iemand nog vanzelf en wanneer wordt hij daarin gestuurd? Het lijkt vooral een theoretische discussie, want in de praktijk is meestal sprake van een glijdende schaal. Vanuit de rendementsgedachte dringt zich de vraag op of je misschien meer rendement uit informeel leren kunt halen. Volgens Mien Segers, hoogleraar Corporate Learning aan de Universiteit van Maastricht, is dat mogelijk. Je kunt informeel leren faciliteren en sturen. Maar je moet je niet overal mee willen bemoeien. Als HR stel je de ontwikkelbehoefte vast op basis van de bedrijfsdoelstellingen. Daarmee kun je focus aanbrengen in het sturen en faciliteren van informeel leren. Tot op individueel niveau. Condities Volgens Segers moet een bedrijf allereerst de condities creëren waarin medewerkers in staat zijn tot effectief informeel leren. Denk bijvoorbeeld aan voldoende autonomie en uitdaging in het werk. Breed beschikbare en toegankelijke kennis bijvoorbeeld via intranet is nog zo n conditie. Ook een goede feedbackcultuur is essentieel. Volgens Segers doet HR er bovendien goed aan eens te kijken naar hoe teams binnen het bedrijf functioneren. Naar teamleren is al het nodige onderzoek gedaan. Een belangrijke uitkomst is dat teams zonder constructieve conflicten minder goed leren dan teams met constructieve conflicten. Waarbij met constructieve conflicten wordt bedoeld dat teamleden op taakniveau open discussiëren. Ontbreken die discussies, dan neigt een team naar group thinking, waardoor niet meer wordt geleerd. Wie bewust naar de samenstelling van teams en teamprocessen kijkt, kan het lerend vermogen beïnvloeden. Geïntegreerd leren Ulrike Wild is Business Development Manager Innovations bij Schouten & Nelissen. Zij gaat nog een stap verder dan informeel leren sturen en ondersteunen. Als je weet dat 80% van het leren al op de werk plek gebeurt, dan valt er dus veel winst te behalen als je daar goed gebruik van maakt. Wij denken dat informeel leren en formeel leren elkaar kunnen versterken, en dat je die moet samenbrengen in trajecten voor geïntegreerd leren. Op zo'n manier dat er daadwerkelijk een transfer plaats vindt van het leertraject naar de werkplek, en er dus een groter rendement ontstaat. Daarom staat de werkplek centraal en gebruiken we waar mogelijk kennisbronnen uit de organisatie zelf. De medewerker is zich bewust van het feit dat hij leert, maar past in zijn leerproces bewust en onbewust informeel leren toe. Sterker dan bij het klassieke leren is geïntegreerd leren afgestemd op het individu en de vragen die bij hem rijzen in zijn werk. Maar wel altijd met de organisatiedoelstellingen als uitgangspunt. De kracht van geïntegreerd leren is vooral de continuïteit van het leerproces in de eigen werkomgeving. Leerregisseur Bij geïntegreerd leren is de leervraag van de medewerker het vertrekpunt. De in- of externe trainer wordt iemand die het leerproces regisseert en coacht: de leer regisseur. Hij ontwerpt een leertraject rond de vraag, waarbij hij rekening houdt met de ervaringen en context van de mede werker. Die medewerker moet zijn praktijk dilemma's terug zien in het ontwerp. Tijdens het leertraject krijgt de regisseur meer een coachrol en speelt hij creatief in op de context en vorderingen van de medewerker. Daarbij kijkt hij ook Je kunt informeel leren faciliteren en sturen. Maar je moet je niet overal mee willen bemoeien FOtOGraFie joyce Van Tienen Voor alle leeftijden Voor veel bedrijven is vergrijzing en ontgroening van het personeelsbestand aanleiding om te kijken of het huidige ontwikkel aanbod nog voldoet. De eerste stap naar het nadenken over nieuwe vormen van leren. Volgens Mien Segers, hoogleraar Corporate Learning Universiteit van Maastricht, speelt leeftijd echter geen significante rol bij leren. Uit onderzoek blijkt dat leeftijd er niet toe doet. Wat wel belangrijk is: future time perception. Hoe iemand aankijkt tegen de rest van zijn loopbaan. Iemand van 60 kan denken zo, bijna met pensioen of nog 7 jaar, wat kan ik daar nog van maken. Dat is goed nieuws voor HR: aan leeftijd kun je niks doen, aan future time perception wel. 7

8 hoe informele leerprocessen gestimuleerd kunnen worden. Zo ontstaat een zeer effectief leer traject, waarin veel contact is. Ook met dank aan de nieuwe media die dit mogelijk maken. Maar het gaat vooral om de vertaling naar opdrachten die aanzetten tot het opdoen van praktijkervaring, het zoeken van kennis en erva ringen en het reflecteren op zichzelf. De leer regisseur en mede werker kunnen contact onderhouden via bijvoorbeeld sms, mail, twitter, skype, chat, kaartjes of old school face2face. Daarbij kan de leerregisseur content aanbieden in de vorm van bijvoorbeeld podcasts, video, literatuur, artikelen, apps en leerblogs. Of aanzetten tot actie via opdrachten, stellingen, alerts en korte prikkels. Mien Segers Context, contact en content Dat geïntegreerd leren wezenlijk anders is dan het conventionele leren, kunnen we ook illustreren door hoe men omgaat met de elementen Context, Contact en Content, die bij leren een rol spelen: Conventioneel leren Nadruk ligt op content (kennis en theorie). Context is op de achtergrond aanwezig. Geïntegreerd leren Nadruk ligt op toepassing van de content in de context. Ook vanuit open source gedachte content: content is meer en meer breed en vrij toegankelijk. Contact is georganiseerd rond kennisoverdracht op vaste momenten. Contact is bovendien tijd- en ruimtegebonden. Contact is georganiseerd rond kennistoepassing. Impulsen, prikkelen, stimuleren, attenderen, feedback. Contact is bovendien meer continu en niet of minder gebonden aan tijd en ruimte. Content en contact zijn doorgaans afgestemd op een groep. Content en contact zijn afgestemd op de individuele leervraag en leerstijl. 8

9 Nog weinig louter klassikaal Schouten & Nelissen heeft al bij enkele bedrijven in co-creatie ervaring opgedaan met trajecten voor geïntegreerd leren. Zowel bedrijven als individuele deelnemers zijn enthousiast. De principes van geïntegreerd leren worden bovendien al toegepast bij verschillende trainingen in het vaste aanbod. Wild: Louter klassikale trainingen verdwijnen op den duur uit ons aanbod. We willen medewerkers helpen bij een continu leerproces, waarbij ze niet eenmalig kennis of vaardigheden opdoen, maar handvatten aangereikt krijgen om blijvend bij te leren. Opleidingsafdelingen moeten nu de slag maken naar leerprocessen in plaats van trainingen. Als ik om mij heen kijk is dat al volop gaande Dat neemt overigens niet weg dat groepen medewerkers bij elkaar blijven komen om een training te volgen. Daar zijn Segers en Wild het over eens: de trainingsdag verdwijnt niet, maar krijgt een veel minder centrale positie in het leerproces. Wild: Opleidingsafdelingen moeten nu de slag maken naar leerprocessen in plaats van trainingen. Als ik om mij heen kijk is dat al volop gaande. Medewerker aan zet Bij de nieuwe manieren van leren staat de individuele medewerker centraal. Voor de medewerker zelf brengt dat wel meer verantwoordelijkheid mee. Bovendien is intrinsieke motivatie een voorwaarde om effectief te leren. Het vraagt iets van HR wanneer een bedrijf een nieuwe vorm van leren als geïntegreerd leren omarmt. Voor Mien Segers staat voorop dat medewerkers zelf inzicht moeten hebben in de gewenste ontwikkelrichting. Dat betekent dat het bedrijf overall goed communiceert over de strategische richting en de gevolgen daarvan voor afdelingen. Daarnaast moet er een goede dialoog zijn over de individuele ontwikkeling van medewerkers. POP- en inzetbaarheidsgesprekken lijken daarvoor een logische plek. Maar Segers waarschuwt voor de moeilijk verenigbare rollen van leidinggevende en coach. Dit soort gesprekken zijn toch vaak beoordelend van aard. Dat werkt niet. 9

10 Geïntegreerd leren in feiten en cijfers. Het bedrijfsleven besteedt 3,2 miljard euro per jaar aan opleidingen. Ongeveer 80 procent van de Nederlanders volgt een werkgerelateerde opleiding. Daarmee scoort Nederland boven het Europees gemiddelde. (2012, Management Team) 33% Belangrijk 66% Zeer belangrijk Opleidingen populair Nederlandse werknemers hechten waarde aan het volgen van een opleiding. (2012, Nationale Opleiding enquête) Effect en aansluiting bij de praktijk Tegenover elk opleidingsuur moet een deelnemer twee uur uittrekken voor praktijkimplementatie, wil het effect van de opleiding blijvend zijn. (2012, Management Team) 70:20:10 model Werknemers leren: 70% door oefening en ervaring tijdens werk (informeel leren) 20% van anderen (collega s,netwerken) 10% in formele leersituaties (workshops, trainingen) (1996, Lombardo & Eichinger) Innovatief vermogen neemt toe door: 20% 10% 70% 100% 10 jaar werken +43% 15% heeft niets geleerd 70% viel terug in oude patroon 10 jaar opleidingen +112% 20% 15% boekt resultaat,2miljard Impact conventionele training (formeel leren) (Onderzoek Robert O. Brinkerhoff) Selectiecriteria opleidingen De belangrijkste criteria bij de selectie van opleidingen door organisaties zijn resultaatgerichtheid en langdurig effectief. (september 2011, Vetron marktmonitor opleidingen) Informele feedback werkt Tips en reacties van collega s of hun leidinggevende op de werkplek hebben een positieve invloed op de professionele ontwikkeling van werknemers. (2012, Van der Rijt et al.) In situaties met weinig ondersteuning en begeleiding van het leerproces, verloopt het leerproces minder effectief en efficiënt. (Onderzoek Kirschner, Sweller en Clark) 20% van wat zojuist is verteld, zijn we binnen 1 uur alweer vergeten. Tenzij we de mogelijk hebben dit binnen een uur in de praktijk te brengen. (The Ebbinghaus forgetting curve) 10

11 persoonlijk openers eye dankzij veelzijdige, vernieuwende leermethode. Jan Willem Elskamp, teamleider bij Joulz, volgde de eerste module van een nieuwe leermethode voor leidinggevenden die Joulz met Schouten & Nelissen ontwikkelde. Een intensief, boeiend en soms confronterend traject. 3 april: kick-off De kick-off is live met de groep. We krijgen uitleg over de online leeromgeving en vullen onze profielen in, waardoor we elkaars achtergrond leren kennen. We zien een video waarin onze HRM-directeur en algemeen directeur een persoonlijk welkom uitspreken. Ze vertellen wat hun doel is met dit nieuwe leertraject. Ik vind het positief dat ze hierin investeren. Zo maken ze hun ambitie waar een trendsetter zijn. 16 april: intakegesprek Mijn collega André en ik gaan dit leer traject als buddy s volgen. We kennen elkaar goed en denken hier samen meer uit te kunnen halen. Daarom zijn we bij elkaars leerdoelengesprek. Dit is een gesprek met de HRbusiness partner, mijn leiding gevende en de trainer, via een conference call. 17 april: de eerste opdracht De eerste module gaat over communiceren. Daarover krijg ik opdrachten in de online leeromgeving. In een filmpje vraagt een uitvoerder een medewerker om over te werken. De medewerker reageert af wijzend. Ik krijg vragen te zien als: hoe zegt hij het? Wat bedoelt hij tussen de regels door? Daarna moet ik zelf een video boodschap opnemen en de uitvoerder spelen. Opnemen gaat makkelijk met Skype. Ik kijk mijn eigen filmpje terug. Poeh, confronterend. Dit kan vriendelijker. Ik neem het filmpje nog een paar keer op en als ik tevreden ben, plaats ik het op de leeromgeving. Deze mag de hele groep zien, heb ik aangevinkt. Mei: tijd maken Zit ik op kantoor een filmpje op te nemen, komt er net een collega binnenlopen. Ik kan de opdrachten beter thuis doen. Je moet er echt de tijd voor nemen. Soms blok ik een ochtend, of ik werk er thuis een avond aan. Maar gesprekken met medewerkers moet je natuurlijk oefenen op kantoor. Goed plannen dus. Eind juni: trainingsdag Na acht weken hebben we een trainingsdag met de groep. We oefenen in tweetallen met video-opdrachten. Op die video s zien we nieuwe situaties, gebaseerd op de stof die we inmiddels hebben geleerd. Die situaties oefenen we ook met een acteur. Die speelt een extreem lastige mede werker. Daarna evalueren we: hoe heb jij het Jan Willem Elskamp bekijkt zijn eigen filmpje gesprek ervaren? Leerzaam om mee te maken, ook vanaf de zijlijn. Dan zie je iemand worstelen en denk je mee: hoe kan hij het anders aanpakken? Begin juli: persoonlijk ontwikkeladvies Ik heb een persoonlijk ontwikkeladvies van de trainer ontvangen. De eerste module is voorbij en ik heb echt nieuwe inzichten opgedaan. Ik luister nu met meer aan dacht en hoor niet alleen wat iemand letterlijk zegt, maar ook wat diegene bedoelt. Soms spar ik met André: hoe ging dat functioneringsgesprek net? Wij houden elkaar scherp. Op naar de volgende module. FOtOGraFie VinCenT boon 11

12 paul interviewt Geïntegreerd leren bij de rabobank Mensen verleiden om Annemarie Top en Rik Reumkens van Rabobank Learning Center startten met geïntegreerd leren en ontwikkelen binnen de bank. Hun visie op leren draait om leren van elkaar en leren op de werkplek. Paul van den Brule, Business Development Manager bij Schouten & Nelissen, interviewt hen over valkuilen en succesfactoren. Enkele jaren geleden was binnen de Rabobank de tijd rijp voor een nieuwe visie op leren. Met uitgangspunten als: samen leren en leren dicht op de praktijk. Een ander uitgangs punt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Wat nodig is, is een gunstig leerklimaat. Een leerklimaat waarin je Waarom zou je leren los van werken zien? Paul van den Brule (l.) en Rik Reumkes mag experimenteren, fouten mag maken, waarin samenwerken wordt bevorderd en waarbij de werkomgeving is ingericht met hulp middelen die leren en ontwikkelen ondersteunen. Dankzij nieuwe technologieën zijn werken en leren steeds gemakkelijker te integreren, is de ervaring bij de Rabobank. Annemarie Top en Rik Reumkens zouden zelfs liever spreken van werken in plaats van leren. Want waarom zou je leren los van werken zien? 12

13 Annemarie Top te leren. Veel mensen hebben moeite met veranderingen. En dus ook met een nieuwe manier van leren. Geïntegreerd leren vraagt bijvoorbeeld om een actieve houding van deelnemers. Ervaren jullie dat ook zo? Rik: Inderdaad, we merken dat veel mensen gewend zijn te consumeren. Ze vinden het prettig om een paar keer per jaar een trainingsdag te volgen waarbij ze een vast programma volgen met duidelijke kaders. Vertel mij maar wat ik moet doen. Daar willen we juist van af. We willen mensen verleiden om te leren en ervoor zorgen dat leren een continu proces is. Dat leverde in het begin veel discussie op. Annemarie: Als je de gedachte erachter uitlegt, dan staat iedereen er wel voor open. Het helpt dat deze nieuwe manier van leren samen leren, op de werkplek aansluit bij het coöperatieve karakter van de Rabobank. Verwachtingen managen is ook onderdeel van ons werk. De waardering voor het traject neemt enorm toe als je uitlegt wat het inhoudt. Is het gelukt om mensen te verleiden? Annemarie: Ja. Dat komt omdat de achterliggende gedachte van de nieuwe manier van leren hen erg aanspreekt. En het mooie is dat mensen bewuster kiezen wat ze willen leren. Ze denken na, samen met hun leidinggevende, over wat ze nodig hebben voor hun functie. Het leertraject is daardoor meer van henzelf geworden en minder een vaststaand programma. Zo ontstaat vrijheid om te leren. Geïntegreerd leren hebben jullie voor het eerst toegepast in een opleidingstraject voor managers. In hoeverre heeft dit jullie visie versterkt? Annemarie: Alle uitgangspunten van onze visie zitten in het traject. De relatie met de praktijk is sterk. Zo hebben experts en ervaren collega s van de Rabobank input geleverd en delen zij hun kennis en ervaring op video. Alle opdrachten sluiten aan op werkzaamheden op de werkplek. Deel nemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Verder ondersteunen we samen leren en het uitwisselen van ervaringen via een online omgeving. We besteden veel aandacht aan dit sociale leren. Rik: Zo regisseren we door een Yammergroep op te zetten het sociale leren. Maar we gebruiken bewust niet alle mogelijkheden van nieuwe media, om mensen niet te overvoeren. De techniek is niet leidend. Daarbij vinden we co-creatie van belang. We bedenken niet in ons eentje wat handig is en wat goed zou werken. We schakelen externe partners in, zoals Schouten & Nelissen, om ons te ondersteunen. Samen optrekken, kwaliteit delen en samen investeren in vernieuwing, daar geloven we in. We weten dat de rol van leidinggevenden belangrijk is. Hoe betrekken jullie hen? Rik: We willen terug naar de echte dialoog. Een paar keer per jaar een formeel gesprek houden met elkaar volstaat niet. Gesprekstechnieken zijn dus belangrijk, zoals luisteren naar wat iemand bezighoudt en nodig heeft. Daar sturen we heel bewust op. We stimuleren de deelnemende managers bijvoorbeeld om in gesprek te komen en te blijven met hún leidinggevende. We doen dat via simpele opdrachten. Als eenmaal de dialoog op gang is gekomen, blijven mensen gemakkelijker in contact. Wat is jullie belangrijkste advies voor organisaties die de omslag willen maken naar geïntegreerd leren? Rik: We steken veel tijd in ons verhaal vertellen. Uitleggen waarom het belangrijk is en wat het betekent. We hadden ons in Mensen kiezen nu bewust wat ze willen leren het begin niet gerealiseerd dat dit nood- zakelijk is om mensen mee te krijgen. Verder is het toch vooral een kwestie van doen en experimenteren. Realiseer je dat je een verandertraject ingaat, zonder Tom- Tom op zak. Dan maar zien wat je tegen- komt en niet bang zijn om bij te sturen. Alleen op die manier kun je vernieuwen. FOtOGraFie eline VerGUnST 13

14 in BeeLd keuze. vrije Persoonlijk leermenu Vertrekpunt bij het nieuwe leren is de persoonlijke leervraag van de medewerker. Voor deze individuele medewerker wordt een leertraject op maat samengesteld; in nauw overleg met de leiding gevende en in het ideale geval met een leerregisseur (zie pag. 18) aan het roer. Er is volop keuze op de menukaart! De klassikale trainingsbijeenkomsten verdwijnen niet, maar maken onderdeel uit van een uitgebalanceerd, gemixt leertraject vol prikkels, opdrachten en acties - zoveel mogelijk in de eigen praktijk. FOtOGraFie VinCenT boon met dank aan restaurant opium, UTreCHT 14

15 illustratie anki posthumus Coachen via skype. Kennisdelen op een digitaal platform. Of je managementskills trainen via een filmpje. Met de hedendaagse technologie leer je net zo makkelijk in Amsterdam als in Addis Ababa. Maar: technologie zou slechts een middel moeten zijn, geen doel. De beste multinationals prediken keep it simple en weten daarmee het leerrendement in hun organisatie wereldwijd te verhogen. Hun tips: Lessen van multinationals simple Keep it 1 Houd rekening met cultuur verschillen Wil je bepaalde skills op alle vestigingen in de wereld doorvoeren, dan krijg je hoe dan ook te maken met culturele uitdagingen. Ieder nieuw leermodel dat je bedenkt, kán een culturele belemmering opleveren. Zo leent Nederland zich prima voor action learning, waarbij medewerkers bijvoorbeeld de opdracht krijgen om hun baas te interviewen en zo hun assertiviteit te trainen. In China zou dat echter zeer ongepast zijn. Hier zal een andere interventie nodig zijn om dezelfde skills te trainen. Eén hoofddoel kan dus tot verschillende interventies leiden. 2 Toon betrokkenheid Mensen willen erkenning en aandacht. Die behoefte is universeel. In een internationale context zijn mensen wellicht wat sneller uit beeld en is contact niet altijd even vanzelfsprekend. Des te belangrijker is het om ook dan bewust betrokken te zijn. Luister, toon interesse en stel vragen. Grijp ieder moment en ieder middel daarvoor aan. Zodat je zeker weet dat je het beste uit je mensen haalt. 3 Wees consistent Een grote internationale energie leverancier heeft honderd vestigingen wereldwijd en een breed scala aan functies van boorplatform medewerker tot logistiek manager. Maar waar hun medewerkers ook zijn en wat ze ook doen, ze leren allemaal dezelfde tien key-behaviours, waaronder skills als beïnvloeding, communicatie en coaching. Op het leren en toepassen van die skills in het werk wordt consistent en herhaaldelijk gehamerd, zodat ze bij alle medewerkers wereldwijd beklijven. 4 Zet technologie bewust in Een online leercommunity, e-modules of een instructiefilmpje ontwikkelen. Het is prachtig dat dit kan. Maar technologie blijft een middel, niet het doel. In landen als Nederland of de Verenigde Staten kun je online tools prima inzetten om te leren. In veel andere culturen werkt het niet of is het zelfs verboden. Zo wilde één van de grootste technologiebedrijven ter wereld met vestigingen in China, Noord-Korea en Afrika dat haar medewerkers voor een managementtraining een bepaald boek online bestelden. Voor de Noord-Koreanen was dat onmogelijk: internetgebruik is daar strafbaar. Toegegeven, dit voorbeeld is vrij uitzonderlijk. Feit blijft dat je goed moeten nadenken óf en hoe je technologie inzet in een internationale context. 15

16 verdieping is uw organisatie er klaar voor? Meer leerrendement wil iedereen wel. Maar wat moet je als organisatie in huis hebben voordat je überhaupt met effectiever leren aan de slag kunt? Een visie én een concrete vertaling daarvan naar uw praktijk. Motivatie Stimuleer je medewerkers Weten medewerkers eigenlijk zélf waarom ze leren? Is er binnen de organisatie überhaupt aandacht voor de persoonlijke ambities van mensen? Veel organisaties zouden zichzelf kritisch kunnen afvragen of zij er genoeg aan doen om de toegevoegde waarde, ambities en talenten van hun mede werkers te exploreren. En vervolgens ook de ruimte geven om die te ontwikkelen. Alleen zo zullen medewerkers écht gemotiveerd raken en de lat hoog leggen bij het blijven ontwikkelen van zichzelf. En die intrinsieke motivatie is cruciaal. De organisatiecultuur kan daarbij een handje helpen. Mogen mensen medewerkers én managers nieuwe dingen uitproberen? Mogen zij fouten maken? Wordt er open gecommuniceerd? Heeft men een reflectieve houding? Is er kortom sprake van een open, lerende organisatiecultuur? om! Hoe halen mensen het beste uit zichzelf in hun functie? Anje-Marijcke van Boxtel, director Schouten & Nelissen Coaching: In een onderzoek van Nyenrode Business University zei 50% van de HRD-managers in 2008 nog dat talentontwikkeling gelijk staat aan zwaktes oplossen. In 2010 zei 75%: het laten groeien van sterktes, dáár gaat het om. Dat herken ik volledig. Wil je als organisatie meer (leer)rendement? Investeer dan in het vrijmaken en verbinden van het potentieel van je medewerkers. Dus niet: we hebben functieomschrijvingen, competenties en passen daar mensen in. Draai het eens om! Waar zit de drive van mensen? Feedback Zorg voor voldoende en goede terugkoppeling Feedback de terugkoppeling van anderen is essentieel. Is er voldoende feedback georganiseerd én aanwezig binnen de organisatie? En is de bestaande feedbackcultuur ook effectief? Alleen correcte feedback (vooral over gedrag, niet over de persoon), gerelateerd aan ambities, heeft een positief effect. Bij veel organisaties ontbreekt een effectieve feedbackcultuur. Eenvoudigweg omdat het management er geen aandacht aan besteedt; het niet nuttig vindt of te soft. Het gevolg is dat medewerkers elkaar helemaal geen feedback meer geven. Of vrijwel iedere vorm van feedback als kritiek ervaren. Beide hebben een negatief effect op het leerrendement. 16

17 Leerruimte Faciliteer mensen in tijd en ruimte draai het Is er binnen de organisatie voldoende leerruimte aanwezig? Platte (leer)tijd is belangrijk. Nog belangrijker misschien wel is de ruimte in het hoofd. Het vergt aandacht en mentale capaciteit om voor een specifieke periode zeer intensief de focus op het ontwikkelen van een bepaald talent te leggen. Zorg ervoor dat mensen daadwerkelijk kúnnen leren en oefenen; geef hen meer autonomie, meer complexe en uitdagende taken. Sta bij een formeel leertraject ook stil bij het moment van leren. Zijn er in de loop van het jaar duidelijke piekmomenten te zien in de werkbelasting? Houd daar rekening mee in de intensiteit van het traject. Ga uit van hun waarden, formuleer uitdagende ambities de lat mag hoog liggen! Verbind die met je businessambitie en ga aan de slag met de focus op talenten; wat is iemands toegevoegde waarde en hoe ga je die ontwikkelen? Door het kompas te zetten op het potentieel ontstaat een uitdagende, sprankelende leer cultuur, met gemotiveerde mensen die bovendien sneller leren. Mensen leren in én aan hun organisatie juist door een goede interactie. Zo bereik je een growth (in plaats van fixed) mindset, waarin mensen gestimuleerd worden om hun maximale talentwaarde naar boven te halen. Betrokkenheid Kies een ankerpunt binnen het bedrijf Of het nu een leidinggevende is of andere belangrijke persoon in de naaste omgeving van de lerende; zorg ervoor dat iemand zich verantwoordelijk voelt én acties onderneemt om een leertraject te volgen, te monitoren en input te leveren. Wat vindt mijn omgeving eigenlijk? Al bij de intake zou dat helder moeten zijn. Hoe die betrokkenheid gedurende de rest van het leerproces gestalte krijgt, kan variëren. Van geformaliseerde wekelijkse gesprekken tot spontane updates bij de koffieautomaat. Techniek Een ICT-infrastructuur én goede afspraken In het ideale geval hebben organisaties een goede ICT-infrastructuur in huis, die geïntegreerd leren faciliteert. Zodat deelnemers kunnen inloggen op een online leercommunity, bijvoorbeeld e-modules kunnen volgen of een film kunnen bekijken. Gebeurt dit in het kader van een leertraject ook thuis, dan zul je goede afspraken met elkaar moeten maken. Veel webseminars vinden s avonds plaats valt het thuis bijwonen hiervan onder werktijd, leertijd of eigen tijd? 17

18 In de toneel- en televisiewereld is het een onmisbare schakel: de regisseur. Hij staat niet zelf tussen de opnames, maar zorgt er wél voor dat de acteurs hun werk goed kunnen doen. Hij creëert de juiste condities. En dat is nou precies wat een leerregisseur ook doet. de regisseur? Wat doet Hannelore Dekeyser Hannelore Dekeyser is onderzoeker, verander manager en adviseur in onderwijsinnovatie. Aan haar legden we de vraag voor... Wat is een leerregisseur? Hannelore: Dat is iemand die een context creëert waarin mensen zo optimaal moge lijk hun leer- of groeidoelen kunnen bereiken. Dat klinkt overigens eenvoudiger dan het is. Waarom is zo iemand noodzakelijk? Een leven lang leren, lerende organisaties, geïntegreerd leren... Gunstige ontwikkelingen! Maar het vraagt nogal wat van alle betrokkenen. Leren en werken worden verweven. Leren doe je permanent en overal, formeel en informeel, en het aanbod in leermiddelen is groot. Dat vergt veel zelfsturing en kan het lastig maken om leerdoelen te bepalen, leermogelijkheden en -middelen te vinden, het tempo erin te houden. Dan is het fijn om een beroep te kunnen doen op een objectief en kundig persoon die je in dit traject begeleidt. Wat versta jij onder goede regie? De kracht van een regisseur is dat hij het totale verhaal voor zich ziet en begrijpt waarmee hij de acteurs kan ondersteunen. Een leerregisseur kijkt naar het einddoel, ontwerpt een passend én realistisch leertraject om dat te bereiken en zoekt er de adequate tools bij. Wat is behapbaar en Geen spelletjes of survivaltochten omdat ze zo leuk en activerend lijken verteerbaar? Het traject moet geen molensteen aan iemands nek worden, maar men moet er ook niet te licht over denken. Tijdens het leer proces begeleidt de regisseur op de voor- en achtergrond; hij stimuleert, attendeert en geeft feedback. En waar nodig stuurt hij het ontwerp bij. Wie is de aangewezen persoon om deze rol te vervullen? Binnen een formeel leertraject is dat de rol van de trainer/coach. Regisseren is een kunst, die je kunt maar ook moet leren. De leerregisseur is een echte duizendpoot met kennis van didactiek, ontwerpen, beschikbare leermiddelen (oude en nieuwe) en veel empathie. Hij kan flexibel switchen tussen het niveau van het individu en het macroniveau van de organisatie. Je moet iemands plek in het geheel snappen. Zodat je zeker weet dat je aan een authentieke leervraag werkt. Een leidinggevende of een HR-afdeling kan de rol ook vervullen. Maar in het begin is externe ondersteuning wel raadzaam. Wat bedoel je precies met authenticiteit? Ha, dat is dé succesfactor in leertrajecten. Een authentieke leervraag is vaak een probleem dat iemand aan den lijve ervaart en ook daadwerkelijk wil oplossen. De leerregisseur helpt die leervraag te formuleren. En ontwerpt vervolgens een effectief leerpad. Geen spelletjes of survivaltochten omdat ze zo leuk en activerend lijken. Wel antwoorden op vragen die ertoe doen en echte ondersteuning die werkt in de praktijk. Want dáár gaat het om. FOtOGraFie eline VerGUnST 18

19 Leermiddelenmix: de ingrediënten. De leerregisseur heeft ruime keus uit leerinterventies, die elk hun eigen waarde en gebruiksmoment hebben. Oude vertrouwde én nieuwe middelen, waardoor het leren effectiever kan. De kunst is om ze te combineren tot een uitgebalanceerd leertraject. Een greep uit de mogelijkheden. Intervisie Intervisie is het uitwisselen van ervaringen met anderen (peers). Deelnemers bespreken (online) met elkaar hoe ze het geleerde in praktijk brengen. Deze sessies beginnen vaak tijdens het leertraject en worden daarna voortgezet door de deelnemers zelf. Werkplekopdracht Een opdracht die deelnemers in het echt uitvoeren, met collega s. Deelnemers hebben een competentie geoefend die ze op hun werkplek in praktijk brengen. Na afloop reflecteren ze op de opdracht (bijv. via een online leerblog). E-module In een e-module wordt de theorie interactief uitgelegd in filmpjes en animaties. E-modules zijn puur bedoeld voor kennisoverdracht. Vooral nuttig aan het begin van een training, om theoriekennis te visualiseren en uit te leggen aan de hand van voorbeelden. Klassikale sessies Deelnemers oefenen nieuwe vaardigheden in een veilige situatie. Ze spelen bijvoorbeeld een rollenspel met een acteur. De trainer en de andere deelnemers geven feedback. Geschikt om in te zetten als voorbereiding op werkplekopdrachten. illustratie milo E-coach Allerlei zetjes in de goede richting: goede raad in een Skypegesprek, online conferencing, een stelling die de discussie op gang brengt, online feedback bij opdrachten, een sms: let vandaag hier eens op. Een e-coach kan op elk gewenst moment met de deelnemers communiceren. Voor extra stimulans - ook ook na de training - downloaden deelnemers de Coach Jezelf! app. Test Een scan, test of self-assessment geeft de deelnemer inzicht over zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan een competentiescan of persoonlijke vragenlijst. Vóór de training kan de deelnemer een test doen om een beeld te krijgen van zijn competenties of situatie op dat moment. Na de training kun je de test opnieuw doen om het effect te meten. Videoresponstraining In een video wordt een lastige situatie getoond, bijvoorbeeld een werknemer die boos reageert in een slecht nieuwsgesprek. Deelnemers krijgen de vraag: hoe zou je hiermee omgaan? Ze nemen een videofilmpje van zichzelf op waarin ze hun reactie laten zien. Een goede voorbereiding op werkplekopdrachten. 19

20 in de praktijk De leidinggevenden bij Joulz zijn echte praktijkmensen. Ze plannen de aanleg van het elektriciteitsnet, ze zorgen dat het netwerk goed onderhouden blijft en ze spelen in op calamiteiten. Kortom, mensen die niet graag achter de boeken of in een trainingszaal zitten. Maar dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. Via een online leeromgeving zijn leren en werken op een vloeiende manier te integreren. En dat werkt goed bij Joulz. Leren in de praktijk werkt bij Joulz. Cornelie Kaptein HR directeur Joulz Joulz is een vooruitstrevend, innovatief bedrijf. Ook onze opleidingen willen we op een vernieuwende manier vormgeven. We hebben hiermee een start gemaakt met een nieuw leertraject voor alle leiding gevenden. Het is belangrijk om te investeren in management vaardigheden en in permanent leren om op lange termijn succes vol te blijven. Het bijzondere aan het traject is dat mensen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo vaardig heden kunnen leren. Dit is mogelijk omdat we moderne technologieën gebruiken. Het zorgt voor een nieuwe manier van leren: leren op de werkplek. De vraag Goede leidinggevenden zijn van belang voor de ontwikkeling die Joulz doormaakt. Het bedrijf moet steeds bedrijfsmatiger te werk gaan binnen een concurrerende markt. De groep leidinggevenden is divers wat betreft opleidingsniveau, leeftijd en achtergrond. Sommigen gaat het leidinggeven gemakkelijk af, anderen hebben behoefte aan extra ondersteuning. De directie wil graag alle leidinggevenden de mogelijkheid bieden om hun vaardigheden op peil te krijgen en te houden. Maar dan wel met een praktische, eigentijdse aanpak die aansluit bij de moderne manier van communiceren. Samen met Schouten & Nelissen ontwikkelde Joulz de Gereedschapskist voor leidinggevenden, een nieuwe leermethode voor leidinggevenden. De aanpak De essentie van de nieuwe aanpak is dat het leren zoveel mogelijk gebeurt op de werkplek, ondersteund via digitale middelen. Er is een online leeromgeving ingericht met praktijkopdrachten en voor contact met andere deelnemers en een e-coach. Ook zijn er video s te zien met herkenbare situaties uit de dagelijkse Joulz-praktijk. Iemand heeft zijn helm niet op, de planning loopt uit, een werk nemer komt voor de derde keer te laat. Hoe reageer je hierop als leidinggevende? Alle informatie en opdrachten sluiten direct aan bij de praktijk. Paul Land, adviseur Management Development bij Joulz: Het traject is ingedeeld in vier modules. Deze behandelen de belangrijkste thema s voor leidinggevenden: 20

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S E - v a a r d i g T r a i n e n e n C o a c h e n o n l i n e trainen opleiden coachen ORGANISATIEADVIES E-leren, e-coachen, online trainen, leren via social media, wiki s en e-modules Als trainen of coachen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Het nieuwe leren Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Conclusies (I) Het Nederlandse begrip Het nieuwe leren is niet zo n bekend begrip, is vooral gefocused op onderwijs. Het nieuwe leren wordt vooral

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN E-BLOG ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN In carriere Zo worden vergaderingen interessant voor je. 4 simpele tactieken De vergadering is bij uitstek een plaats waar je kunt

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU

MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING We kunnen uitdagingen in ons werkveld niet meer alleen oplossen. Om doorbraken te realiseren

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Hoe werkt de gesprekkencyclus in de praktijk? Een update van ons onderzoek naar ervaringen en verbeterpunten van de gesprekkencyclus.

Hoe werkt de gesprekkencyclus in de praktijk? Een update van ons onderzoek naar ervaringen en verbeterpunten van de gesprekkencyclus. Hoe werkt de gesprekkencyclus in de praktijk? Een update van ons onderzoek naar ervaringen en verbeterpunten van de gesprekkencyclus. In ons onderzoek naar de gesprekkencyclus zijn we gestart met de vraag:

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH. Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet

INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH. Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet www.teamingnet.nl 1 Loopbaanmanagement Wat heeft de organisatie aan beschikbaar werk, wat zijn de behoeften en mogelijkheden

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie