Terugblik Werken aan leefbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid"

Transcriptie

1 Terugblik 2009 Werken aan leefbaarheid Wibautstraat GL Amsterdam Telefoon Fax Website

2 Terugblik 2009

3 Voorwoord Wijkbeheerders signaleren en ondernemen actie Met trots presenteer ik u hierbij het sociaal jaarverslag van Zone3. Een jaarverslag waarin we u een kijkje gunnen in de keuken van de organisatie was een goed jaar voor Zone3. Ondanks de economische omstandigheden is de organisatie gegroeid; in termen van uitgevoerde opdrachten en personeelsbestand, maar zeker ook in termen van dienstverlening en professionaliteit. In de afgelopen jaren hebben we ons ingespannen voor meer professionalisering van de organisatie en de dienstverlening. In 2009 zijn belangrijke stappen gezet en zijn de eerste resultaten zichtbaar geworden. Maar we zijn er nog niet, want ook in 2010 blijven kwaliteit en professionaliteit belangrijke kernwoorden voor de organisatie. Martin Heuzeveldt, Directeur-bestuurder Zone3 Professionalisering van de organisatie en Ondersteuning die verschil maakt Aan diverse corporaties in Amsterdam en daarbuiten levert Zone3 huismeesters, wijkmeesters, complexbeheerders en sociaal wijkbeheerders. Zij zijn het aanspreekpunt van de buurt, de corporatie zelf, de politie en andere instanties die in de buurt actief zijn. Met creatieve middelen brengen ze bewoners met elkaar in contact en vergroten zij de leefbaarheid. Een wijkmeester, complexbeheerder of sociaal wijkbeheerder drie verschillende benamingen voor dezelfde functie is een belangrijke schakel voor een schone, hele, veilige én sociale wijk. Zij zijn nadrukkelijk geen klusjesmannen en vrouwen. Maar pragmatisch als ze zijn, vervangen ze bijvoorbeeld wel een lampje als dat nodig is. Signaleren, rapporteren en actie ondernemen is hun gebruikelijke werkwijze. Door bewoners actief in te zetten voor hun eigen buurt, vergroten zij het effect van hun inspanningen. de dienstverlening 2 3

4 Woonafspraken Flexibel De creativiteit van de medewerkers van Zone3 laat zich het beste illustreren met een praktijkvoorbeeld. Sinds september 2008 is Peter van Maurik wijkbeheerder op IJburg. Dit in opdracht van de Alliantie. Toen Peter twee maanden in dienst was, trof hij tijdens een ronde door zijn wijk een aantal jongens van rond de tien jaar aan, die vakantie hadden. Peter begon een praatje met hen en vroeg of ze wel eens op het pleintje speelden waar ze zaten. Toen ze aangaven het een bende te vinden, zag Peter zijn kans schoon en stelde voor om samen het pleintje schoon te maken. De reacties waren enthousiast en drie dagen later was het gebeurd. Daarna maakten Peter en de jongens een plan om het schoon te hóúden. Ze maakten woonafspraken. Later werden daar ook de volwassenen bij betrokken en zijn de woonafspraken uitgebreid. Daarmee hebben bewoners een handvat om elkaar aan te spreken op ontoelaatbaar gedrag. En het werkt. Omdat het iets van de bewoners zelf is. Zo gemakkelijk als in IJburg gaat het natuurlijk niet overal. Zone3 heeft bijvoorbeeld ook wijkbeheerders gedetacheerd in buurten die binnenkort gesloopt worden. Dat vergt een totaal andere aanpak. Flexibiliteit is dan ook een belangrijke eigenschap van wijkbeheerders. Hoe dan ook, de sfeer in een buurt is afhankelijk van het gedrag van de bewoners. De wijkbeheerder kan een ondersteunende rol vervullen en daarmee ook het verschil maken. 4 5

5 Leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen Buurtbeheer houdt wijk op peil Leefbaarheid niet opzij voor herstructurering De afdeling Buurtbeheer heeft als doel een zo leefbaar mogelijke wijk te creëren. Maar ook perspectief te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2009 heeft Zone3 deze doelstellingen onder andere gerealiseerd in de Reimerswaalbuurt in het Amsterdamse Osdorp. In opdracht van onder andere woningcorporatie Ymere en Stadsdeel Osdorp hebben we daar een buurtbeheerbedrijf geopend. Zone3 ziet veel voordelen in de combinatie van werken aan leefbaarheid en het bieden van werkervaringsmogelijkheden op wijkniveau. Teams van Zone3 die zich hiervoor inzetten, bestaan uit leermeesters en leerlingen. Zij zijn actief in de openbare ruimte, maar ook in woningen en wooncomplexen. Bij een centraal punt in de wijk of buurt kunnen bewoners terecht voor afstemming, het vergaren van informatie en het doen van meldingen die met leefbaarheid te maken hebben. Zone3 is ook van de partij bij het organiseren van bewonersactiviteiten. Herstructurering In 2009 hebben Zone3, Ymere, stadsdeel Osdorp (inmiddels opgegaan in Nieuw-West) en Bouwfonds het Buurtbeheerbedrijf Nieuw Reimerswaal (BBNR) geopend. Bewoners kunnen er terecht met klachten of signalen over de openbare ruimte. Het BBNR onderneemt vervolgens actie, rapporteert de melding bij de betreffende instantie of verwijst de bewoner door. Het doel van het BBNR is te zorgen dat de buurt schoon, heel, veilig en leefbaar blijft. Er is een grootscheepse herstructurering gaande, met veel sloop en nieuwbouw. In 2009 hebben twee sociaal fysiek beheerders, een technisch leermeester, twee leerling-servicemonteurs, een projectleider, een baliemedewerker en de huismeester ervoor gezorgd dat de buurt ook tijdens alle werkzaamheden leefbaar blijft. 6 7

6 Grote naamsbekendheid Bekend raken in én bij de buurt was in 2009 een belangrijk agendapunt voor het BBNR. Een feestelijke opening in mei was hiervoor de aftrap. Er is een herkenbare huisstijl ontwikkeld voor Nieuw Reimerswaal. Ondersteuning van bewonersactiviteiten hebben eveneens flink bijgedragen aan de naamsbekendheid. Een onderzoek van begin 2010 toonde aan dat ruim tweederde van de bewoners inmiddels bekend is met het BBNR. Het succes heeft andere wijken in Amsterdam geïnspireerd tot eenzelfde opzet. Sinds november is Zone3 ook actief met een buurtbeheerbedrijf in de Transvaalbuurt, in het oosten van de stad. Landelijk gezien houdt Zone3 de ontwikkelingen in de wereld van het buurtbeheer bij door haar betrokkenheid bij het Buurt Beheer Netwerk. Kansen creëren door stageplekken, activeringstrajecten en werkervaringsplaatsen. Leren in de praktijk Handvatten voor een baan of vervolgtraject Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze sociale doelstelling maakt een belangrijk deel uit van onze missie. Hoe we die kansen creëren? Door bijvoorbeeld stageplekken, activeringstrajecten en werkervaringsplaatsen aan te bieden. En met projecten als Leren door Doen. Het personeelsbestand van Zone3 bestaat voor 30 procent uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder begeleiding van onze professionals, de overige 70 procent, werken zij aan hun toekomst. Om ervoor te zorgen dat we onze sociale doelstelling waarmaken, houden we continu een vinger aan de pols. Maandelijks checken we of nog steeds minimaal 30 procent van onze medewerkers tot de betreffende doelgroep behoort. Dat was ook in 2009 steeds het geval. Aan het einde van het jaar lag het percentage op 33 procent. 8 9

7 Leren door Doen Vaardigheden ontwikkelen Naast het bieden van stageplekken, activeringstrajecten, werkervaringsplaatsen, et cetera, zet Zone3 ook speciale projecten op. In oktober 2008 ging Leren door Doen van start. Een project binnen de toezichten veiligheidsbranche dat we uitvoeren in opdracht van de gemeente Amsterdam. Doel van het project: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt genoeg handvatten bieden om door te stromen naar een baan binnen de branche, een opleidingstraject of een ander vervolgtraject. Die handvatten bestaan uit werknemers- en beroepsvaardigheden. Extra zetje richting de arbeidsmarkt; Deelnemers aan Leren door Doen zijn Amsterdammers met een uitkering van de gemeente. Tijdens het project behouden ze deze. In 2009 hebben de eerste deelnemers het traject afgerond. Ze hebben ieder een half jaar, 32 uur per week met ervaren toezichthouders meegedraaid als assistenttoezichthouder. Elke week voerden ze een coachingsgesprek met een vaste begeleider. Ook stonden trainingen en workshops op het programma, waar ze werknemers- en beroepsvaardigheden hebben opgedaan. Om hun werknemersvaardigheden te vergroten, hebben ze onder andere workshops communicatieve vaardigheden, assertiviteit, omgaan met conflicten en het ontdekken en ontplooien van je kwaliteiten gevolgd. Beroepsvaardigheden kwamen aan bod tijdens workshops over regelgeving, omgaan met een portofoon, wat te doen bij een ongeluk en over de vaardigheden van een toezichthouder. Aan het eind van het traject kregen de deelnemers een sollicitatietraining en sollicitatiebegeleiding. Een extra zetje richting de arbeidmarkt. Eind 2009 zijn weer nieuwe deelnemers het traject ingegaan. Inmiddels hebben zij dit ook afgerond sollicitatietraining

8 De veelzijdigheid van Totaal Beheer Specifieke vraag, aangepast aanbod In 2009 is Totaal Beheer van Zone3 voor het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld- Slotermeer (inmiddels Nieuw-West) aan de slag gegaan. Belangrijke redenen van dit stadsdeel om met ons in zee te gaan, zijn de geïntegreerde dienstverlening die we bieden en het kunnen adviseren en meedenken binnen een ingewikkelde verantwoordelijkheidsstructuur. Totaal Beheer is een veelzijdige afdeling met functies als schoonmaker, cateringmedewerker, beveiliger, beheerder, projectleider en baliemedewerker. Op specifieke vragen, reageren wij met een gepast aanbod. Voor stadsdeel Nieuw-West hebben we bijvoorbeeld het beheer van drie panden in zijn geheel overgenomen. Hierdoor heeft het stadsdeel nu één aanspreekpunt voor alle deze panden. Op Brede School t Koggeschip heeft Zone3 een beheerder en een projectleider gedetacheerd. De projectleider stuurt onder andere het beheerteam en de baliemedewerkers aan, de beheerder verricht kleine reparaties en houdt toezicht op de schoonmaak. De projectleider neemt deel aan vergaderingen van het stichtingsbestuur, dat bestaat uit vrijwilligers. Acties die hieruit voortkomen, pakt de beheerder direct op. Multibox en Pluspunt Multifunctionele centra De Multibox en Het Pluspunt zijn de andere twee panden. Beide locaties verhuren ruimten aan maatschappelijke instellingen. De Multibox heeft steeds wisselende huurders die eenmalig of periodiek gebruik maken van de faciliteiten van de Multibox. Het Pluspunt heeft vooral vaste huurders, zoals de openbare bibliotheek, de GGD, het Steunpunt Leefbaarheid en Veiligheid en een kinderopvang. Onder leiding van de projectleider verzorgt Zone3 in beide panden het baliebeheer, de catering, en de schoonmaakwerkzaamheden

9 Reserveringssysteem Voor beide locaties heeft Zone3 een aantal verantwoordelijkheden op zich genomen. Verzekeringen, onderhoudscontracten en de energielevering worden onder andere door Zone3 gemonitord. In Het Pluspunt bemensen de medewerkers van Zone3 ook de koffiekamer, en zorgt de conciërge er onder andere voor dat de ruimten in orde zijn en dat de noodzakelijke administratieve taken worden verricht. Verder onderhouden de baliemedewerkers het geavanceerde online reserveringssysteem voor verhuurbare ruimtes. Hierdoor stijgen de verhuuractiviteiten en daarmee het rendement van de verschillende panden. Ook verzorgt Zone3 de financiële afhandeling van de verhuuractiviteiten. Via Zone3 zijn er in de multifunctionele centra behalve professionals ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag. Onder begeleiding doen zij hier relevante werkervaring op. In 2009 hebben ook een aantal scholieren korte stages gelopen. Nog zo n manier waarmee Zone3 haar sociale doelstelling invult. Personele aangelegenheden Korte lijnen ook in grotere organisatie belangrijk Zone3 is flink aan het groeien. In 1997 gingen we van start. In 2006 hadden we 49 medewerkers en eind 2009 stond de teller op 117. Ondanks deze groei zorgen we ervoor dat de drempel tussen medewerkers en management laag blijft. In 2009 zijn we gestart met de inrichting van een ERP-systeem. Ook is veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van het management onder andere op het gebied van personele aangelegenheden. Onze organisatie blijft groeien. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers laagdrempelig hun personele vragen kunnen blijven stellen. Daar hebben we de organisatie dan ook op ingericht. Korte lijnen zorgen ervoor dat we adequaat kunnen inspelen op vragen van de klant

10 Nieuwe OR, en veel vrouwen De Ondernemingsraad heeft in 2009 een nieuwe samenstelling gekregen. Er is een nieuw reglement en nieuwe OR-leden hebben een OR-cursus gevolgd. Tot slot willen we melden dat ons managementteam bestaat uit vijf vrouwen en drie mannen. Het percentage vrouwen in het management is hiermee een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Volgens het International Business Report 2009 (IBR) van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton bedraagt het percentage vrouwen in topposities binnen het MKB namelijk slechts vijftien procent. De Raad van Toezicht Toezicht houden en adviseren De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichtorgaan van Zone3. De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven (onbezoldigde) leden. Zij worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De RvT heeft de volgende taken: Het uitoefenen van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Zone3; Het met raad bijstaan van het bestuur; Het uitvoeren van het werkgeverschap ten opzichte van het bestuur. In 2009 is de RvT 5 maal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn betreffen de jaarrekening en financiële rapportages, het strategisch bedrijfsplan en de begroting 2010 van Zone

11 In 2009 bestond de RvT uit de volgende leden: de heer W.M. (Willem) Kwekkeboom Woonplaats: Amsterdam Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur/projectmanager Benoeming: 2005 Herbenoeming: 2008 Einddatum lopende termijn: 1 januari 2011 Functie binnen de RvT: voorzitter Commissies binnen de RvT: lid remuneratiecommissie de heer J.E. (Jeroen) Vermeer Woonplaats: Amsterdam Hoofdfunctie: Directeur Xixi bv, raad en daad voor de goede zaak Benoeming: 2005 Herbenoeming: 2009 Einddatum lopende termijn: 1 januari 2013 Functie binnen de RvT: toezichthouder Commissies binnen de RvT: lid auditcommissie mevrouw A.T.A. (Annet) Verbaan Woonplaats: Amsterdam Hoofdfunctie: adviseur leefbaarheid en participatie Benoeming: 2006 Herbenoeming: 2008 Einddatum lopende termijn: 1 januari 2012 Functie binnen de RvT: toezichthouder Commissies binnen de RvT: - de heer H. (Hugo) Esseboom Woonplaats: Haarlem Hoofdfunctie: directeur Humain bv Benoeming: 2009 Herbenoeming: - Einddatum lopende termijn: 1 augustus 2013 Functie binnen de RvT: toezichthouder Commissies binnen de RvT: lid auditcommissie mevrouw K. (Kitty) Spaan Woonplaats: Amsterdam Hoofdfunctie: interim-management, advies en (proces)begeleiding Benoeming: 2005 Herbenoeming: - Einddatum lopende termijn: 1 januari 2010 Functie binnen de RvT: toezichthouder Commissies binnen de RvT: lid remuneratiecommissie Naam: mevrouw A. (Annette) Kraaijeveld Woonplaats: Amsterdam Hoofdfunctie: Teammanager HRM bij gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid Benoeming: 2010 Herbenoeming: - Einddatum lopende termijn: 1 januari 2014 Functie binnen de RvT: toezichthouder Commissies binnen de RvT: lid remuneratiecommissie 18 19

12 Colofon Tekst en redactie Zone3 Fotografie Zorro Producties Ontwerp en vormgeving Garlic, grafisch ontwerp Druk Pantheon drukkers

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie