Pasen: één groot doorgeefsysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pasen: één groot doorgeefsysteem"

Transcriptie

1 Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al uitgevaardigd. Eén van zijn beste vrienden zal hem verraden. Aan wie kan hij zich toevertrouwen? Daar staat Jezus, wetende dat de Vader hem alles in handen gegeven had en dat hij van God was uitgegaan en tot God heenging. En hij pakte een kom met water en een handdoek en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Sommige mensen vragen: kun je nog wel in God geloven als je alle ellende in de wereld ziet? Wat doet God om mensen tegen te houden? Als je de bijbel leest, weet je het antwoord. God grijpt niet in. De aarde zal doorgaan met draaien, er zullen geen hemelse engelenmachten te hulp schieten. Het was Jezus probleem niet of God wel betrouwbaar was. God had alles in zijn handen gelegd. Alles aan goeds wat God in de wereld wilde verrichten, had Hij in de handen van Jezus gelegd. Het geloof in God was niet de moeilijkheid waar Jezus voor stond. Maar het is iets heel anders of wij in de mensen geloven. Hoe zal het verder gaan, als de mensen steeds weer het mooiste en kostbaarste in zichzelf uitroeien? Hoe zal het gaan als de dood het wint? God de Vader heeft de liefde en bevrijding die Hij aan zijn mensen wil geven, in handen van Jezus gelegd. Jezus, die nog deze nacht in de handen van de soldaten zal vallen. Hoe zal het verdergaan, in wiens handen kan Jezus leggen wat Hij aan goeds en bevrijding aan de wereld te geven heeft? Er is alleen deze kleine kring van leerlingen. Jezus hoeft hen maar in de ogen te kijken om te weten hoe broos en kwetsbaar zij zijn, hoe breekbaar alles wat hij heeft trachten op te bouwen. Aan God kun je je toevertrouwen, maar aan mensen? In God kun je geloven, maar in mensen? Daar zit Petrus, zelfverzekerd en blind in zelfkennis, een rots die zo veranderlijk is als woestijnzand. Alles of niets, en het wordt dan meestal niets.. En Thomas, die zich zo blind staart op de feiten, Thomas die zijn eigen verbeeldingskracht niet durft te vertrouwen. Judas, de man die de armenkas beheerde wie weet precies wat de motieven waren die hem ertoe brachten Jezus te verraden? Johannes, de jonge geliefde vriend van Jezus, die hem zal volgen tot het kruis en daarmee uitbeeldt hoe machteloos de liefde is op deze aarde. Hoe kan een mens in staat zijn in mensen te geloven? Dat is de vraag waartoe Jezus staat deze vooravond van zijn dood. God heeft hem alles in handen gegeven, zoals God steeds zichzelf in de handen van mensen legt. Jezus rest niets anders dan zich toe te vertrouwen aan de handen van zijn leerlingen. Zijn lot op aarde, alles wat hij heeft geprobeerd te betekenen, zal van hén moeten afhangen. Ze kunnen verraders, machtelozen, leugenaars worden. Ze kunnen zichzelf opsluiten in hun eigen twijfels, hun Pasen: één groot doorgeefsysteem 1 eigen bitterheid. Maar als ze dat doen, zullen ze steeds weer, op hun tong, in hun hart, de smaak proeven van het ware leven dat Christus in hun handen heeft gelegd. Het ware leven dat zichzelf uit handen geeft. De meeste die de minste dient. Dit is mijn lichaam, voor jullie verbroken. Iedere keer dat je dit eet, besef dan dat jullie zelf dit lichaam zijn, jullie zelf zijn voortaan het lichaam van de Heer. Hierop vertrouwt Jezus, aan de vooravond van zijn dood. Dat mensen in hun eigen hart, in alle boosheid en laagheid, telkens weer sporen van barmhartigheid, van onschuld en waarheid en levensmoed zullen vinden. God gelooft in mensen. En daarom kunnen wij het. God geeft zichzelf uit handen. En daarom kunnen wij het. ZO is het dat God ingrijpt in de geschiedenis. Door mensen als u en ik, die zichzelf geven aan elkaar, op leven en dood. Gods leven vloeit over naar Jezus, naar ons, naar de wereld. Jezus gaat naar de hemel en neemt onze doden mee en neemt hen op in het eeuwige leven van God. Dat is het leven dat aan ons en door ons heen doorgegeven wil worden. Het overvloedige leven van Pasen. Marianne Vonkeman

2 website: Kerkdiensten 1 mei Dorpskerk 10:00 Ds. T.C. Wielsma t Kruispunt 9:30 Dhr. W.F.A. van Bloemen 8 mei Dorpskerk 10:00 Ds. A. Mak t Kruispunt 9:30 Mw. Ds. M.E. Vonkeman 15 mei Dorpskerk 10:00 Ds. W.H. Brouwer t Kruispunt 9:30 Ds. Ben de Boer 22 mei Dorpskerk 10:00 Ds. H.E.G. Reefhuis t Kruispunt 9:30 Mw. Ds. M.E. Vonkeman 29 mei Dorpskerk 10:00 Ds. J.J. Suurmond t Kruispunt 9:30 Mw. Ds. M.E. Vonkeman HA 2 juni Hemelvaartsdag, samen met Velserbroek Dorpskerk 10:00 Ds. H.E.G. Reefhuis Bijbelleesrooster vr. 29 Genesis 2:4b-25 Schaamteloos gelukkig za. 30 Psalm 81 Liefdesverklaring zo. 1 Genesis 3:1-19 Gevallen ma. 2 Genesis 3:20-4:16 Het leven gaat (niet) verder di. 3 Genesis 4:17-26 Wie is de sterkste? wo. 4 Genesis 5:1-24 Leef-tijden do. 5 Genesis 5:25-6:4 Gemengde gevoelens vr. 6 1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof za. 7 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk zo. 8 Psalm 16 Veilig bij God ma. 9 Daniël 1:1-21 Gezond gedrag di. 10 Daniël 2:1-18 Wie helpt de koning uit de droom? wo. 11 Daniël 2:19-35 Tekst... do. 12 Daniël 2: en uitleg vr. 13 Daniël 3:1-18 Uitkomen voor je geloof za. 14 Daniël 3:19-30 God gaat voor zijn dienaren door het vuur zo. 15 Psalm 23 Herder en gastheer ma Petrus 2:1-10 Heilig volk di Petrus 2:11-17 Vrijheid wo Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit do. 19 Genesis 6:5-22 Scheepsbouw vr. 20 Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen za. 21 Psalm 98 Nieuw lied voor de HEER zo. 22 Daniël 3:31-4:15 Nachtmerrie ma. 23 Daniël 4:16-34 Bij de beesten af di. 24 Daniël 5:1-16 Een teken aan de wand wo. 25 Daniël 5:17-6:1 Afgeschreven do. 26 Daniël 6:2-18 Voor de leeuwen gegooid vr. 27 Daniël 6:19-29 Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. za Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig zo Petrus 3:13-22 Hoop doet leven ma. 30 Genesis 8:1-14 Drooglegging di. 31 Genesis 8:15-9:7 Buitenlucht! wo. 1 Psalm 47 Hooggestemd do. 2 Hemelvaartsdag Daniël 7:1-14 Een blik in de hemel Adressen ALGEMEEN ALGEMENE KERKENRAAD Voorzitter: Mw. M. Fuldner, 023 Scriba: C. Riedijk, Hogemaad CG Velserbroek, tel KERKELIJK BUREAU Beheerder: Dhr. E. Hup; p/a Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort Noord tel FINANCIEEL BEHEER Voorzitter: Dhr. W. Passchier, tel willem. Penningmeester: dhr H.G. Beuker, Pastorieweg 7, 2071AR Santpoort-Noord, tel , Administratie dhr. T. Zondag tel , Post (declaratie e.d.) via kerkelijk bureau. Postbank: t.n.v. Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek. DIACONIE Voorzitter: Dhr. J. Bothof, tel , Secretaris: Mw. H. Vink, Burg. Enschedelaan 67, 2071 AW Santpoort-Noord, Penningmeester: Dhr. B. Borst, tel , ING bank ZWO-COMMISSIE Voorzitter: dhr. B. Fenijn, tel secretaris: dhr. C. Smit, Langemaad 19, 1991EJ Velserbroek; penningmeester: Dhr. M. Boutellier, tel , Postbank: tnv ZWO-commissie SoW Santpoort-Velserbroek, te Velserbroek WIJKGEMEENTE VELSERBROEK WIJKKERKENRAAD Voorzitter: mw. M. Fuldner, 023 Scriba: C. Riedijk, Hogemaad CG Velserbroek, tel KERKGEBOUW Het Kruispunt, Zon Bastion 3, 1991PJ Velserbroek,tel BEHEER W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ VB, tel PREDIKANT Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velserbroek, tel , BEZOEKCOÖRDINATOREN Margriet van Herk, tel , WIJKGEMEENTE SANTPOORT WIJKKERKENRAAD Voorzitter: dhr. J.D. Enschedé, Scriba: Mw. P. Muller, tel , Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort Noord KERKGEBOUW Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 67, Wijkcentrum: Burg. Enschedelaan 65, tel BEHEER / KOSTERIJ Mw. J.M. Slings-Terpstra, Burg. Enschedelaan 67, tel PREDIKANT Ds. H.E.G. Reefhuis, Kerkweg 69, 2071 NC Santpoort Noord, tel , ORGANIST J.v.Eersel, tel DIRIGENT CANTORIJ A. de Wit, Eyndenhoeffln 7, tel KERKBLAD REDACTIE: Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid tel , VERSPREIDING: Santpoort Noord : F.Wiegand tel / L. Slings tel Santpoort Zuid : A. Hurkmans, tel V broek N van Velserbr.Dreef: Dhr. B. van Herk, tel V broek Z van Velserbr.Dreef: Mw. M. Rensen, tel Driehuis : Mw.K.Joustra tel De Kopij voor Kerkblad nr. 5 kan t/m donderdag 26 mei 2011 worden verzonden naar: 2

3 WIJKGEMEENTE VELSERBROEK Kerkdiensten Zondag 1 mei uur - Dhr. W.F.A. van Bloemen uit Amstelveen Zondag 8 mei uur - Ds. M. Vonkeman Zondag 15 mei uur - Ds. Ben de Boer, met voor de kinderen: kinderviering Zondag 22 mei uur - Ds. M. Vonkeman, bevestiging en aftreden ambtsdragers. Na afloop: gemeenteberaad Zondag 29 mei uur - Ds. M. Vonkeman, avondmaalsviering. Hemelvaart 2 juni uur Dorpskerk - Ds. Reefhuis (geen dienst in het Kruispunt) Zondag 5 juni, 9.30 uur - Ds. Tjalling Huisman Pinksteren 12 juni, 10 uur, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, mmv. Imke van Herk en de vespercantorij, Ds. Reefhuis en Ds. Vonkeman Zondag 19 juni uur Overstapdienst, Ds. Vonkeman BIJ DE DIENSTEN Bevestiging en afscheid ambtsdragers Zondag 22 mei zal Hans Hovius bevestigd worden als ouderling-scriba. Cees Riedijk zal dan verder gaan als pastorale ouderling. Daar ben ik blij mee, want de termijn van Annette Hovius en Anneke Hoorn zit er ruimschoots op, maar we hebben geen vervanging voor hen kunnen vinden. Sommige mensen geven aan dat ze over enkele jaren zichzelf wel beschikbaar willen stellen, maar niet nu, met zorgtaken voor kinderen én ouders. Dat valt te begrijpen. De zestigers die vaak iets meer tijd hebben, zijn dun gezaaid in deze gemeente van veertigers en tachtigers. We hopen in de loop van het jaar ons pastorale werk wat anders in te richten met een pastoraal bezoekteam, zodat we zonder veel ouderlingen toch voldoende mensen hebben die het omzien naar elkaar in praktijk brengen. Gelukkig konden we Suzanne Hoorn onlangs als diaken bevestigen, waardoor de plek van Kees Joustra niet leeg kwam. Van hem nemen we eveneens afscheid deze zondag. Helaas moet Mirjam Fuldner haar taak als voorzitter tussentijds neerleggen, wegens een uitbreiding van haar werkzaamheden als directeur van twee basisscholen. Dat betekent dat we dringend verlegen zitten om iemand met bestuurlijke vaardigheden, die onze wijkkerkenraad kan versterken. Wat de AK betreft, voorlopig zal Velserbroek worden vertegenwoordigd door Willem Passchier, Cees Riedijk en mijzelf. Gemeenteberaad Na afloop van de kerkdienst zal op zondag 22 mei een gemeenteberaad zijn. De kerkorde vraagt om een aantal besluiten die door de gemeente (doop- en belijdende leden) genomen moet worden. Een ervan gaat over de verkiezing van kerkenraadsleden. Het is een beetje theoretisch - zoveel te kiezen valt er niet - maar de kerkenraad moet officieel door de gemeente gemachtigd worden om ambtsdragers te benoemen (zodat niet de hele gemeente iedere keer moet stemmen). Verder zal de jaarrekening worden toegelicht. Ook willen we de gemeente polsen omtrent de aanvangstijd van de kerkdienst. We horen steeds meer geluiden die vragen om een later aanvangstijdstip. Tenslotte hopen we iets te vertellen over de raadpleging van de gemeente die we het komende seizoen willen doen. Er moet beleid gemaakt worden ten aanzien van de toekomst, zodat we qua menskracht (genoeg mensen om de kerk te besturen) en ook financieel (we hebben nu jaarlijks een groot tekort) voldoende basis hebben om samen kerk te zijn, in Santpoort en Velserbroek. Welke behoeften hebben we en welke betrokkenheid zien wij voor onszelf? Wat zijn onze prioriteiten en hoe kunnen we die het beste vorm geven? Daar gaan we nu nog niet over praten, maar in het komende jaar wel. Hoe we dat gaan doen, hoort u nog. Kinderviering Op zondag 15 mei, als Ben de Boer onze voorganger is, zal er tevens een kinderdienst zijn voor alle kinderen van het Kruispunt. Cora en Karin zullen deze kinderviering leiden. De betrokken ouders krijgen als het goed is een maliing erover. Hemelvaart en Pinksteren Hemelvaart is er geen dienst in het Kruispunt, maar schuiven we aan in de Dorpskerk. De Pinsterviering is weer gezamenlijk met de gemeente van Santpoort, eveneens in de Dorpskerk. Sommigen zouden graag zien dat we deze viering ook een keertje in het Kruispunt houden. We leggen dit verzoek graag bij onze zustergemeente neer. Overstapdienst Zondag 19 juni zal de jaarlijkse overstapdienst zijn. De kinderen die de bassischool verlaten krijgen een zegen mee. We proberen de betrokken ouders en kinderen persoonlijk uit te nodigen. Mocht u geen brief ontvangen hebben, laat het even weten! De kinderen worden gepolst tijdens de nevendienst op 22 mei, het 3 overleg met de betrokken ouders is op maandagvond 23 mei, om uur in het Kruispunt. Zet het vast in je agenda! Kindernevendienst Een aantal van de medewerkers hebben aangegeven te stoppen met de kindernevendienst. Tijdens de overstapdienst zullen we afscheid van hen nemen. Nu we een kleiner aantal kinderen hebben, kunnen we met één groep gaan draaien. Wel lijkt het ons goed om de oudste groep na de zomer mee te laten doen met de tienerkerk, om het leeftijdsverschil wat op te vangen. In de jeugdraad zullen we e.a. nog verder uitwerken. De gezinsdiensten (zoals met Palmpasen) blijven belangrijk om de groep ouders en kinderen bijeen te brengen. Diversen Pinksterkoor We willen proberen om voor Pinksteren een gezamenlijk koor te vormen, die elke dinsdag tot Pinksterenoefent in het Kruispunt, o.l.v. Antje de Wit. Als je belangstelling hebt, kijk even bij de berichten van Santpoort, hoe je je aan kunt melden. Even voorstellen Er hebben zich weer een paar mensen gemeld die lid willen worden van onze kerk. We zien ze al regelmatig in onze kerkdiensten. Eén er van is Hanneke Collet, die in de Boshoek woont. Hanneke is 61 jaar en sinds haar geboorte spastisch. Na de Mulo heeft ze lang gewerkt op een beschermde werkplaats, maar wegens toenemende beperkingen moest ze daarmee stoppen. Van huis uit gereformeerd, is ze blij dat ze nu vlak naast de kerk woont, zodat ze daar goed kan komen. Ook is ze lid geworden van de 55+ groep. Hartelijk welkom Hanneke!

4 Terugblik Er was weer veel te doen deze maand. Palmzondag was een groot feest, eerst een vrolijke dienst met kleurige palmpasenstokken, daarna een film en een maaltijd voor de kinderen, s avonds een spetterende jeugdkerk, in samenwerking met jeugdgroepen uit de omgeving. Het kon er net allemaal in. Op de site vind je wat foto s. Een hele groep gemeenteleden genoot van een duinwandeling in de stralende zon. Er waren Taizé vespers waarin gemeenteleden een kaars aanstaken en hun voorbeden met elkaar deelden. Een gesprekskring over het vijfde gebod, een 55+ kring over Pasen en hemelverwachtingen, vergaderingen en paasvoorbereidingen. Er komen steeds meer bezoekers op dinsdagmorgen naar het Kruispunt, voor koffie en kledingverkoop van het leger des Heils. De mensen die het nodig hebben, beginnen ons te vinden. In de maanden juli en augustus is er geen kledingverkoop. KLEDING GEZOCHT Met name kinderkleding is welkom. Je kunt het dinsdags (schoon en heel) afleveren in het Kruispunt. Er zijn steeds meer moeders met weinig geld die hier aan goede kleren voor hun kinderen proberen te komen. Kinderschoenen ook nodig! Verder verwelkomden we Eline Duinker als belijdend lid. Zij is de eerste van onze gemeente die hier gedoopt is en nu belijdenis heeft gedaan. Dit deed ze samen met haar vriend Johan in IJmuiden. Op Witte Donderdag heeft ze haar getuigenis gegeven en ontving ze een paaskaars en zegen van onze kerk. In memoriam Maandagavond 18 april kwam de ramp die onze hele gemeente raakt. Wietze, de oudste zoon van Klaas en Joke de Jong, broer van Matthijs en Michiel, verongelukte. Op weg van zijn werk naar huis, waar Rianne, zijn grote liefde, op hem wachtte, kwam hij door een moment van onoplettendheid in botsing met een vrachtauto en stierf ter plekke. Het is niet te bevatten dat zo n oergezonde, levenslustige knul van 24 ineens dood is. Hij is opgegroeid in de gemeente, en velen zijn met hem groot geworden. Zijn handafdruk kun je zien op de ring van schilderingen die gemaakt werden door gemeenteleden toen de kerk gebouwd werd. Al jong ging hij uit huis. Hij was 17 toen hij uitgezonden werd naar de Congo, iets dat zijn leven diep heeft geraakt. Later werd hij greenkeeper op de golfbanen van Spaarnwoude. Twee jaar geleden, tijdens de jaarlijkse elfstedenfietstocht die door een aantal gemeenteleden gereden wordt, ritselde hij een sjees met twee zwarte Friese paarden om zijn paardenmeisje Rianne ten huwelijk te vragen. In september zou het zover zijn. Een huis in IJmuiden gekocht, verbouwd, het trouwpak besteld. Het zou zijn begrafenispak worden. Op het moment van schrijven moet de uitvaart, op Stille Zaterdag, nog plaatsvinden. Woensdag 20 april, hebben we in een volle kerk een avondwake gehouden. Herinneringen aan hem, een lied van vroeger, woorden van klacht en verdriet, psalm 23 die met de familie de Jong meegaat in leven en sterven, gebeden en kaarsen, en heel veel tranen en omhelzingen. Zo bracht Wietze ons samen, juist in zijn sterven. Moge dat waar blijven, ook in de toekomst als het rouwrumoer verstomd is en de stilte zwaar weegt. Onze gebeden en zorg blijven de familie omringen. In memoriam Onverwacht overleed Jaap van Klaveren, 72 jaar, op 11 april. Hij was nog maar twee jaar geleden hertrouwd met Ria Schlumer en in Velserbroek komen wonen op de Galle Promenade. Ria was net gestopt met werken en ze hadden veel plannen samen. Terugkomend van de tennis vond ze hem in de gang, zijn hart had het zomaar begeven. Jaap was een Rijnsburger, en had een exportbedrijf in bloemen. Een van huis uit gelovige en optimistische man die makkelijk vrienden maakte en tot grote steun was van zijn familie. Er waren ziekten en breuklijnen in zijn leven, twee gezinnen die uit elkaar vielen, maar Jaap was er steeds, voor zijn eigen kinderen en die van de vrouwen waarmee hij het leven deelde. We hebben met allemaal samen maandag 18 april onder grote belangstelling van hem afscheid genomen op Westerveld. Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. Moge de herinnering aan hem kracht geven aan zijn vrouw en alle kinderen en kleinkinderen. 4 Pasen Op het moment van schrijven (Witte Donderdag) moeten de paasvieringen nog beginnen. Daar krijgt u volgende keer wel een berichtje over. Het is duidelijk dat ze allemaal gekleurd zijn door het overlijden van Wietze de Jong (zie hierboven). Nooit was de hoop van Pasen actueler voor ons allemaal: dat de dood niet het laatste woord zal hebben. Niet voor Wietze en niet voor zijn vriendin en voor zijn familie. Hoe kun je nu nog zingen U zij de glorie? vroeg iemand met tranen in de ogen. Juist nu, zei een ander. Tegen de klippen op. Als daad van verzet, als hoop voor het leven. In je eentje krijg je je stem niet omhoog. Maar samen wel. Met een hartelijke groet voor jullie allen, Marianne Vonkeman BLOEMENGROET HET KRUIS- PUNT Hierbij het rooster wie de komende weken de bloemen in het Kruispunt verzorgd. 1 Mei Magda Ritskes 8 Mei Mevr. Vreugdenhil 15 Mei Mirjam de Boer- Markerink 22 Mei Els Zijl 29 Mei Margret Dolfing 5 Juni Ageeth Ranzijn EEN BLOEMENGEBAAR NAAR ELKAAR Vanaf het moment dat we kerkdiensten zijn gaan houden in Velserbroek bestaat het bloemengebaar naar elkaar. Wij willen dit graag blijven doen. Maar de lijst is niet meer toerijkend voor het hele jaar. Wat is de bedoeling. U koopt een bos bloemen voor een zondag in het jaar. [hiervoor is een rooster] en brengt die na afloop van de dienst naar een gemeentelid, die door dit gebaar wat extra aandacht krijgt uit de gemeente. Ook op deze manier zijn we samen kerk. Zegt u ik wil ook een zondag per jaar hieraan meedoen dan kunt u dit doorgeven aan Gre Riedijk.

5 WIE HELPT ONS??? Wat zoeken wij? Enkele gemeenteleden die één keer per maand op dinsdagmiddag ons willen komen helpen. Waarmee? Het schoonmaken van de kerkzaal en de rest van ons kerkgebouw. We proberen om dit met ± 6 personen te doen. We beginnen om 1 uur en stoppen uiterlijk om 3 uur. Helaas heeft een aantal van ons met deze taak moeten stoppen, en nu zoeken wij weer nieuwe en frisse helpers. Wilt u daar wel twee uurtjes per maand aan meedoen, geef dan u naam even door aan Theo Beskers of Gre Riedijk. Doen met Groen, Villa Freubel Villa Freubel verzamelt, sprokkelt en raapt al het moois wat de natuur geeft. En vervolgens bieden wij al dat moois aan in onze series Doen met Groen! Ongedwongen en ontspannen mooie dingen maken met natuurlijke materialen, passend bij het seizoen. De workshops zijn op maandagavond, in het Kruispunt, Velserbroek. De avonden beginnen om uur tot uur. De kosten zijn 20 euro per keer incl. materiaal, koffie/thee en wat lekkers. Zelf meenemen: een snoeischaar en een scherp mesje. 5 Maandag 16 mei Na IJsheiligen zetten wij de bloemetjes buiten! Aanmelden kan via of , zie ook Bedankt Heel veel dank voor de prachtige bloemen en mooie kaart die wij mochten ontvangen voor ons 50 jr.huwelijk. Kees en Guda de Wit. Cantorijnieuws Pinksterkoor van Velserbroek én Santpoort Het gezamenlijke Pinksterkoor gaat (waarschijnlijk) na de meivakantie repeteren in het Kruispunt!!! Op 26 april, meteen de eerste dinsdag na Pasen, startte het laatste zangproject van dit cantorijseizoen al, in eerste instantie op de vertrouwde plek, het Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk. In dit zangproject willen we een gezamenlijk Pinksterkoor met zangers uit Santpoort én Velserbroek voor de gezamenlijk feestelijke Pinksterviering. Het Pinksterfeest wordt dit jaar in de Dorpskerk gevierd! We zingen prachtige liederen van de Geest, we zingen over nieuwe inspiraties in onze levens en we zingen de zomer tegemoet. Op 3 mei is er geen repetitie wegens de meivakantie. Het is de bedoeling dat de koorrepetitie op dinsdag 10 mei en de daarop volgende in het Kruispunt zullen plaatsvinden. Iedereen kan nog meezingen na de meivakantie!!! Het project heeft zijn laatste en generale repetitie op dinsdag 7 juni. We oefenen voor gezongen bijdragen aan de zondagse eredienst van Pinksteren op 12 juni a.s.. Het Pinksterzangproject gaat door bij voldoende deelnemers!! De kosten voor het Pinksterzangproject zijn 18 euro, gaarne contant te betalen bij aanvang van de eerste repetitie. Laat de hoogte van het bedrag geen belemmering vormen om mee te zingen. Kom vooral en zing, en overleg even met Ingrid Burger die de deelnemersbijdragen int. Gaarne van te voren even opgeven dat je mee wilt zingen, dan zorg ik voor bladmuziek, voldoende stoelen en iets te drinken. Opgave voor het Pinksterzangproject kan met een naar of telefonisch (Antje).

6 Gezellige zangworkshop ter afsluiting van het cantorij-seizoen Op dinsdag 21 juni is er weer een seizoensafsluiting voor al diegenen die aan één of meerdere projecten van de Dorpskerkcantorij hebben deelgenomen in het afgelopen seizoen ( ). Ook dit keer wordt het weer een interessante, afwisselende workshop met een gezellige afsluiting. Aanvang uur. Plaats Dorpskerk. Ook hiervoor graag even van te voren aanmelden bij mij (zie gegevens hierboven). Graag zing ik met zoveel mogelijk zangers van Pasen naar Pinksteren, Antje de Wit WIJKGEMEENTE SANTPOORT Autodiensten (bgg ) Santpoort Noord 1 mei Van Dassen mei Bothof mei Hup mei Pletting mei Van der Kaaij juni Wiegand Santpoort Zuid 1-mei Mw. Tijssen mei Mw. v.d. Kop mei Fam. Tiemens mei Mw. H. de Jong mei Fam. Morren jun Fam. den Dikken Bij de diensten Op de eerste zondagen van Pasen zijn de collega s Wielsma (1 mei) en Mak (8 mei) weer de voorgangers, sinds jaren bekende gezichten in ons midden, die op verschillende manier een zelfde traditie vertolken. Op zondag 15 mei leidt ds W.H. Brouwer de dienst in de Dorpskerk. Velen hebben goede herinnering aan de tijd dat hij pastoraal medewerker was in Santpoort. In dat weekend mei is er ook een meditatieweekend in het Liobaklooster. Op zondag 22 mei zal ik de voorganger zijn in de dienst waarin voor de kinderen het verhaal van de Zondvloed (= Grote Vloed, de catastrofe) en de ark van Noach verder gaat. Dat verhaal beoogt de redding en het voortbestaan van de aarde en de mensen, beschrijft hoe de mens toch niet over de aarde heerst maar haar alleen kan dienen en bewaren in de geest van Gods woord. Jezus spreekt in Johannes 14: 1-14 over het huis met de vele woningen (vergelijk de ark met al die ruimte voor mens en dier!) en over het bidden in zijn naam. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt hij, dwz: ik en de waarachtige weg ten leven. Dat is een prikkelende uitspraak. Als ik niet mijn eigen waarachtige weg ten leven ben, wat zegt dat dan over u en mij, over ons?! Ik ben er nog niet uit. Op zondag 29 mei is ds J.-J. Suurmond de voorganger. Op Hemelvaartsdag donderdag 2 juni, uur, leid ik de dienst in de Dorpskerk. We heten ook de kerkgangers uit het Kruispunt hartelijk welkom. Het thema is het koningschap van Christus, zoals dat in de geloofsbelijdenis wordt verwoord. Daar staan immers opmerkelijke zinnen in over zijn zitten aan de rechterhand van God, over zijn (weer)komen, over zijn Rijk dat geen einde heeft Prachtige liederen zijn daarvoor geschreven. Op zondag 5 juni (wereldwinkel!) leid ik de dienst die in de traditie altijd een beetje het gevoel van verweesdzijn heeft gekend: nietsziende naar de wolken kijken en nog niet de Geest van Pinksteren kennen - eigenlijk wel een treffend beeld voor mensen die niet meer weten wat we nou mogen en kunnen geloven. De schriftlezing uit Johannes 17 geeft het hogepriesterlijk gebed van Jezus, aan de vooravond van zijn gevangenneming waarvoer Joh 18 vertelt. Dat hogepriesterlijk gebed is altijd herkend als een indrukwekkende belijdenis van de eenheid der mensen tegen alle verdeeldheid in. We roepen de regenboog van Noach in herinnering. Het is een prachtig beeld van de Geest die regeert. De kindernevendienst concentreert zich een aantal zondagen achter elkaar op het verhaal van Noach. Dan vieren we op zondag 12 juni het Pinksterfeest in een gezamenlijke dienst van Santpoort en Velserbroek in de Dorpskerk. Daarover meer in het volgende nummer. Ik weet wel, dat er in deze tijd van feestdagen al veel mensen met vakantie zijn zoals u mij persoonlijk laat weten, maar dat mag misschien een reden te meer zijn voor de anderen om juist wel naar het huis van de kerk te komen? Diversen Vakantie In de week na Pasen gaat collega Vonkeman een week met vakantie. In die week neem ik voor haar waar. Omdat we in het weekend van 29 april tot 1 mei beiden afwezig zijn neemt dan ds J.J.H. Hoekstra voor ons allebei waar in voorkomende gevallen: tel De week daarop is zij weer terug als Els en ik een week vrij nemen in de periode van Els meivakantie, 29 april - 6 mei. 6 Meditatiegroep De meditatiegroep kent inmiddels een regelmatige samenkomst, elke dinsdagavond van uur. De toegang is gewoon vrij. Welkom! De opzet wordt telkens duidelijk aangegeven en niemand hoeft iets te scoren of te bewijzen. Willen mediteren, oefenen in stilte, aandacht, concentratie, dat is voldoende. Er is altijd een mantra of een lezing, voorbereid door één of meer leden van de groep. Ook muzikaal vinden we steeds meer passende motieven. Gezongen of gepreekt wordt er niet, een kleine inleiding en dan mediteren in stilte. Cantorij. De repetities voor het Pinksterfeest beginnen al weer op dinsdagavond 27 april, en wel in het Kruispunt in Velserbroek! Immers, de gezamenlijke pinksterdienst wordt in de Dorpskerk gehouden. Er zijn veel mensen met vakantie, maar we hopen dat er in Santpoort en Velserbroek samen genoeg zangers en zangeressen te vinden zijn om in de geest van Pinksteren te zingen. Augustinus De volgende bijeenkomst in mijn studeerkamer is op woensdagmorgen 27 april, uur Kerkweg 69. We lezen boek 11, met de kanttekeningen van Eginhard Meijering Mijn tijd is mijn leven ernaast. We gaan op 27 april verder in Hoofdstuk 11, c XII, o.a. over de vraag wat God deed vóór de schepping. Meijering geeft er commentaar bij op pag 59 van zijn boekje onder het opschrift Humor in de kerk. Augustinus lacht de vragenstellers niet uit, en neemt ook niet zijn toevlucht tot het klassieke antwoord: hij maakte de hel klaar voor mensen die vragen naar zaken waar ze niets van kunnen begrijpen. Augustinus durft te zeggen: ik weet het niet, maar als ik de Schepper en zijn schepping goed begrijp, deed Hij niets. Dat gaat over de stilte van nietsdoen en over het geloofsfeit dat al wat is, schepping is, geschapen is, en met de mens te maken heeft. We zullen steeds Latijn en Nederlands naast elkaar lezen, zodat ook wie niet in de klassieke talen in ingevoerd toch heel goed het betoog en het gesprek kan volgen.

7 Cursus Op reis in het land van Geloven. We volgen het boek Op reis in het Land van Geloven van Loet Swart en Marcel Elsenaar. Na vier prachtige, persoonlijke en lange gespreksavonden over Genesis en Exodus en hun plek in de bijbelse structuur zijn we op 28 april verder gegaan met het huis van de herinnering: de kerk en de rituelen die mensen hanteren. Over volgende bijeenkomsten hebben we nog geen afspraken gemaakt. Ter gedachtenis. Dochter Marja informeerde ons, dat haar moeder An van Putten, Johanna Frederica van Putten, geboren Dekker op 4 mei 1933, is overleden op 22 maart jl. Zij was getrouwd met Harry van Putten, die sinds eind jaren 80 koster van de Hoeksteen was. Harry en An waren precieze en zorgvuldige kosters samen, goed bevriend met Ad en Jo de Jonge die toen dezelfde functie bij de Dorpskerk uitoefenden. Ze gingen vaak samen op vakantie. Harry had voor het kosterschap gekozen nadat hij na 40 jaar dienstverband bij de KLM met pensioen was gegaan. Aan het kosterschap kwam een onverwacht einde, toen hij met de Kerst in 1991 zomaar ziek werd, verkouden, griep, longontsteking en binnen een paar dagen kwam te overlijden op zondag 29 december in het Zeewegziekenhuis, waar hij nog geen dag eerder was opgenomen. Iedereen was verbijsterd; later heb ik me nog wel eens afgevraagd, of hij geen veteranenziekte had gehad, zo vreemd. An kreeg een paar maanden rust om tot zichzelf te komen. Daarna bleken er voor haar geen mogelijkheden te vinden om het werk dat zij en Harry voordien samen met grote liefde deden nu in haar eentje te doen, hoewel An graag door had willen gaan. Heel af en toe kwam ze nog eens in de kerk, maar de liefde was over. Vijf jaar geleden werd An ziek en moest ze kuren ondergaan, vorig najaar dienden zich verwante problemen aan. Nu wilde ze geen chemokuren meer. Dankzij de zorg van dochter Marja, van schoonzus Ans en van de wijkverpleging kon ze thuisblijven zoals ze graag wilde en hoefde ze niet meer naar het ziekenhuis. De verjaardag van kleinzoon Max maakte ze nog mee. Wat was ze trots dat hij in zijn leeftijdsgroep skikampioen van Nederland was geworden! Moge haar gedachtenis tot zegen zijn van wie haar hebben gekend. Voorts las u in het vorige nummer het In Memoriam over Sara Boon - Tollenaar. Menige lezer zal zich haar herinneren als lid van de gemeente rond de Bethelkerk, samen met haar man Aart. Ze waren beiden geheel meelevend. Zij verzorgde jarenlang het zoeken en uitnodigen van de gastpredikanten op haar bekende innemende manier. Haar man was jarenlang lid van de Grieks-Latijnse Bijbelkring, ook nog twee jaar nadat zij in 1994 waren verhuisd naar Vogelenzang. Beiden hadden ze in hun jeugd de HBS in Den Helder met goed gevolg bezocht. Maar waar Aart rechten kon gaan studeren, kreeg zij eind jaren 30 als oudste dochter te maken met de zorg voor een zieke zus en oma; de universiteit zat er in die omstandigheden voor haar niet in. Toch is ze haar hele leven blijven studeren, taalgevoelig als ze was. Ze was lid van de kerkenraad, ook van de Raad van Kerken in Velsen. Ze volgde de maatschappelijke ontwikkelingen aandachtig. Ook leerde ik haar kennen als de schoonmoeder van collega Paul Dondorp, getrouwd immers met dochter Adies. Zijn overlijden in 2004, zo kort na de dood van haar man in december 2003, was ook voor haar een grote schok. Toen ze zelf ziek werd in 2001 wilde ze niet ziek of zielig zijn, - misschien had ze er in haar vroegere leven ook wel genoeg mee te maken gehad in haar omgeving - ze wilde leven, was blij met het lange en gezegende leven zoals ze dat met heel haar grote gezin en gegroeide familie had leren kennen. Het was fijn, dat ze de laatste drie weken van haar leven gewoon thuis kon zijn, mede dank zij de dagelijkse zorg van haar dochters Adies en Annemarie. Haar gedachtenis zij tot zegen van wie haar hebben gekend. Op 1 april overleed in Haarlem mevrouw Maria Charlotte - Mary - van Zeggeren, geboren De Roos op 15 augustus 1922 in Amsterdam. Jarenlang zaten zij en haar man Ger in de Dorpskerk op wat je min of meer hun vaste plaats zou kunnen noemen, nadat ze uit Haarlem-Noord naar de Mellonahof waren verhuisd. De laatste anderhalf jaar woonde ze in De Blinkert omdat ondanks de vele hulp van Ger en anderen het zelfstandig wonen te moeilijk was geworden. Ger en Mary trouwden in 1950 nadat ze elkaar in de wereld van het assurantiewerk hadden leren kennen, waarin ook hun ouders al actief waren. De trouwtekst van toen, De HEER is mijn licht en mijn heil, was ook nu de leidende tekst van de lezing van Psalm 27. (Ger las de Psalm zo helder en duidelijk, zo vol overgave en gevoel voor, dat we ons allemaal afvroegen waarom hij niet een van de vaste lectoren is.) Na de verslagenheid van de oorlog was het wonen in het huis des HEREN en het zoeken van zijn aangezicht hun baken. Mary vond haar 7 oude lichtvoetigheid, vrolijkheid en gastvrijheid terug. Gers zus Gré riep in herinnering hoe innig welkom dat lieve meisje Mary in het grote gezin van Zeggeren was. Schoondochter Marisa, sinds 25 jaar ook lid van de familie, benoemde een stuk of vijf sterke kanten van Mary, o.m. haar talent om mensen te accepteren zoals ze zijn, zonder oordeel,en haar talent om een goede sfeer te scheppen. Dochter Ans benoemde haar sterk karakter, hoe haar moeder in het huishouden al een multitasker avant la lettre was; Ans weet zich geroepen om het stokje van moeder over te nemen ter zake van de zorgvuldige gastvrijheid. Dat het eerste kind van Mary en Ger bij de geboorte stierf was een catastrofe die zij dapper droegen; de geboorte van René en Ans was een moment van herboren opstaan voor hen, zoals René in zijn treffende in memoriam verhaalde, nadat hij op de vleugel het lied over Maria uit Gershwins West Side Story improviserenderwijze had vertolkt. We zongen aan het begin: De HEER heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen en we voltooiden de dienst met U zij de glorie, opgestane Heer. Moge de gedachtenis van Mary tot zegen zijn van allen die haar hebben gekend.

8 Gebedenboek. Bij het binnenkomen van de kerk vindt u meteen voorbij de glazen tochtdeuren, links bij de gezangenboeken, het gebedenboek. Daarin kunt u voorbeden aanreiken, gebeden noteren, namen noemen van mensen voor wie u voorbede wenst. Overigens is het altijd de bedoeling, dat de voorbeden door de voorganger zo worden gesproken, dat ze uit het hart van de gemeente opkomen en dat u zich daarin gekend weet. In de gebeden proberen we te spreken met andere woorden, antwoordend op wat we hebben gehoord en verstaan in lezing en verkondiging, aansluitend bij wat we zingen. Bezoekteam. Santpoort is in drie wijken verdeeld: I ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg II ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg III Santpoort-Zuid. Coördinator voor wijk I is mevrouw Diny Markerink, tel Coördinator voor wijk II is mevrouw Fija Borst, tel Ouderling voor deze wijk is mw. Gerda de Lange. In wijk III leiden ds. Reefhuis en mw. Tiemens-Steenwinkel de bijeenkomsten van bezoekgroep/wijkteam. In die vergaderingen worden ook de adressen verdeeld. Als u hoort of ziet, dat iemand behoefte heeft aan pastoraal gesprek, overweegt u dan even of u niet een van de coördinatoren of de predikant daarvan in kennis wilt stellen. Het is beter dat we het twee keer horen dan niet. De volgende bijeenkomst van bezoekteam-noord is op maandagmiddag 11 april, uur, Kerkweg 69. Bezoekgroep-Zuid komt op dinsdagmiddag 17 mei, bijeen thv fam Den Dikken, Wüstelaan 24. Henk Reefhuis Van de wijkkerkenraad Tijdens de vergadering op 18 april werden de volgende onderwerpen besproken. De kerkenraad blijft op zoek naar uitbreiding, al was het maar om de taken over meer handen te verdelen. Inmiddels zijn de jaarstukken 2010 opgemaakt. Ze worden binnenkort in de Algemene kerkenraad (AK) besproken en zijn na goedkeuring beschikbaar voor de gemeente. De gemeentevergadering waarin deze stukken zullen worden toegelicht staat gepland op 19 juni. De welkomsbrief (met rolletje pepermunt) is nu beschikbaar bij alle bezoekgroepen. Dit is een brief voor nieuw ingekomen leden waarin ze welkom worden geheten en belangrijke Agenda Donderdag 28 april, Kerkweg 69, Op reis in het Land van Geloven, Bestemming 2 Donderdag 28 april, uur, Dorpskerk, AK-vergadering vaststelling jaarrekening Zondag 1 mei, uur, Dorpskerk, ds T.C. Wielsma (ook Wereldwinkel!) Zondag 8 mei, uur, Dorpskerk, ds A. Mak Maandag 9 mei, 9.00 uur, Ontmoetingscentrum, Creatieve maandaggroep Maandag 9 mei, uur, consistoriekamer Dorpskerk, kerkrentmeesters Dinsdag 10 mei, uur, meditatiegroep bovenzaal ontmoetingscentrum Dinsdag 10 mei, uur, Kruispunt, cantorij Pinksterproject olv Antje de Wit Woensdagmorgen 11 mei, uur, Kerkweg 69, Augustinuskring Vrijdag 13 tm zondag 15 mei, Liobaklooster, meditatie-weekend Zondag 15 mei, uur, Dorpskerk, ds W.H. Brouwer Maandag 16 mei, 9.00 uur, Ontmoetingscentrum, Creatieve maandaggroep Maandag 16 mei, uur, Algemene Kerkenraadsvergadering Dinsdag 17 mei, uur, bezoekgroep-zuid, thv fam Den Dikken,Spaarnberglaan 24 Dinsdag 17 mei, uur, meditatiegroep bovenzaal ontmoetingscentrum Dinsdag 17 mei, uur, Kruispunt, cantorij Pinksterproject olv Antje de Wit Zondag 22 mei, uur, Dorpskerk, ds H.E.G. Reefhuis Maandag 23 mei, 9.00 uur, Ontmoetingscentrum, Creatieve maandaggroep Dinsdag 24 mei, uur, meditatiegroep bovenzaal ontmoetingscentrum Dinsdag 24 mei, Dorpskerk, uur, Diakonie Dinsdag 24 mei, uur, Kruispunt, cantorij Pinksterproject olv Antje de Wit Woensdag 25 mei, busreis oudere gemeenteleden, vertrekpunt Dorpskerk 8.00 uur! Zondag 29 mei, uur, Dorpskerk, ds J.- J. Suurmond Maandag 30 mei, 9.00 uur, Ontmoetingscentrum, Creatieve maandaggroep Maandag 30 mei, uur, consistoriekamer Dorpskerk, wijkkerkenraad Dinsdag 31 mei, uur, meditatiegroep bovenzaal ontmoetingscentrum Dinsdag 31 mei, uur, Kruispunt, cantorij Pinksterproject olv Antje de Wit Donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag, uur, Dorpskerk, ds H.E.G. Reefhuis Zondag 5 juni, uur, Dorpskerk, ds H.E.G. Reefhuis (ook Wereldwinkel!) Maandag 6 juni, 9.00 uur, Ontmoetingscentrum, Creatieve maandaggroep Dinsdag 7 juni, uur, meditatiegroep bovenzaal ontmoetingscentrum Dinsdag 7 juni, uur, Kruispunt, cantorij Pinksterproject olv Antje de Wit Bedankt! Op Donderdag 14 april hadden wij koffie-ochtend voor ouderen en belangstellenden. De belangstelling was groot, alle stoelen waren bezet. Het onderwerp was: Onderweg naar Pasen. Wat mooi om zo naar Pasen te gaan. Er waren schriftlezingen, afgewisseld door gezangen. Een gedicht werd voorgedragen. Maar er was ook koffie met een petit four, paaseitjes bloemen op de tafels. Kortom, de dames van de commissie van voorbereiding hadden alles in het werk gesteld om het de bezoekers naar de zin te maken. De stemming zat er dan ook goed in, tijdens de koffie gezelligheid en dan aandacht voor bezinning. Fija en het team, heel hartelijk bedankt voor wat jullie hebben gepresteerd! N. Kuiper-de Vries. BEDANKT, Langs deze weg wil ik U allen hartelijk bedanken voor de vele bloemen, telefoontjes en kaarten tijdens mijn ziek zijn. Groeten van Jan en Ada Molenaar - van Schoneveld contact gegevens krijgen. De commissie Kerk en Israël heeft aangegeven dat zij hun stokje willen overdragen. Ze zullen nog wel helpen met de organisatie van de dienst in oktober. Deze commissie heeft onze gemeente zeer vele jaren vertegenwoordigd en actief invulling gegeven aan de beleving van de relatie tussen het Israël-van-toen en het leven van Jezusvan-toen. Want dat is op hoofdlijn waar deze commissie voor staat. De kerkenraad, als vertegenwoordigend orgaan van onze gemeente, is deze commissie zeer dankbaar voor hun trouwe inzet! We kregen een uitnodiging van de PKN om ideeën voor investeringen in te brengen die eventueel financieel gesteund zouden kunnen worden. Gedacht werd aan het 8 toch nog aanleggen van een kerktelefoon en aan het opzetten van een internet/ platform voor kerkleden die geen kans zien om de Eredienst bij te wonen. De ideeën moeten nog uitgewerkt worden. We hebben de voorbereiding van de Paasdiensten doorgesproken alsook die voor Hemelvaart en Pinksteren. De Pinksterdienst zal gezamenlijk met Velserbroek worden gevierd in de Dorpskerk. De kinderneven-afscheidsdienst zal op 3 of 10 juli zijn. Op 10 oktober zal de vierjaarlijkse visitatie zijn en komt een afvaardiging van de Classis langs om te bespreken hoe het ons vergaat. Ze zijn van harte welkom en het gaat u en ons prima! Mogen we dat zo houden met de steun van onze Heer! Jan-Dirk Enschedé

9 Financieel beheer Actie Kerkbalans Deze actie ligt al weer een poosje achter ons. Allereerst willen we de gevers bedanken voor hun betrokkenheid die ze ook dit jaar weer hebben getoond. Maar ook de vrijwilligers op wie we ook dit jaar weer een beroep mochten doen om de actie te doen slagen moeten met ere worden genoemd. Er komt heel wat voor kijken om bij ongeveer 800 adressen de formulieren te bezorgen en deze ook weer op te halen. Zonder hun hulp was het zeker niet gelukt. We verwachten dat de opbrengst ongeveer gelijk zal worden als vorig jaar. U denkt misschien: Vreemd, dat is inmiddels toch wel bekend? Maar helaas, dat is niet zo want er zijn nog steeds meer dan 100 formulieren niet terug ontvangen. Gelukkig zitten daar veel trouwe gevers bij, dus we verwachten van hen ook dit jaar weer een bijdrage. Van al de leden die nog geen toezegging hebben ingestuurd zullen we nagaan of ze inmiddels toch al een bijdrage hebben overgemaakt. Dat is een heel uitzoekwerk maar we willen uiteindelijk nog een herinnering sturen aan alle adressen van wie we geen toezegging en ook nog geen bijdrage hebben ontvangen. U kunt ons daarbij helpen door alsnog uw toezeggingsformulier in te sturen wanneer dat nog niet is gebeurd; dat vereenvoudigt ons uitzoekwerk. Ten onrechte een aanmaning ontvangen? Van een aantal leden ontving de bijdragen-administrateur of de penningmeester bericht dat ze een betalingsherinnering hadden gekregen ondanks het feit dat ze inmiddels hun toegezegde bijdrage al hadden overgemaakt. Helaas is er dit jaar daarmee iets fout gegaan. Zoals u misschien weet is de ledenregistratie binnen de landelijke Protestantse kerk onlangs veranderd. Van dat systeem maken wij gebruik om de bijdragen te administreren. In de overgang van het oude naar het nieuwe systeem konden we plotseling niet alle ontvangsten meer verwerken. Het gevolg hiervan was dat er helaas ten onrechte betalingsherinneringen werden uitgedraaid, terwijl wij niet eenvoudig konden zien of u inmiddels wel of niet betaald had. ALGEMEEN Wij hopen dat deze problemen eind mei zullen zijn opgelost. Ons advies: Wanneer u een aanmaning ontvangt terwijl u zeker weet dat u betaald heeft, gooi deze herinnering dan gewoon weg. Wanneer u inderdaad vergeten was om te betalen, dan zien we in dat geval vanzelfsprekend uw bijdrage graag tegemoet. Het college van Kerkrentmeesters Diaconie Lieve mensen, Als u dit leest is het 40-dagenproject afgelopen. De doelen van de collectes waren wekelijks bekend en er is gul door u gegeven. Ook de paasgroeten naar de gevangenen zijn verzonden. Niet iedereen was /werd blij van de afbeelding op de kaart, daarom nogmaals de betekenis hiervan. Wat betekent de paasboodschap voor jou? had de gevangenispredikant aan de tekenaar van de kaart gevraagd. Hij tekende een man, die de houding heeft aangenomen van een kruis, maar met vingers omhoog, wankelend op een gebroken ei - symbool voor Pasen - maar dan toch weer rustend op een rots. Op de achterkant de tekst: De boodschap van Pasen, de opstanding van Christus, vertelt ons allen, dat weer opstaan en verder gaan - al is het in wankel evenwicht - toch mogelijk is. De predikant van deze man is er van overtuigd, dat gedetineerden in de tekening een teken van hoop herkennen. Het is heel wat anders dan eerdere kaarten, maar hij weet, dat dit hoopvolle beeld gedetineerden aanspreekt. Alle gemeenteleden die meegeholpen hebben aan deze actie, HARTELIJK DANK!!. De collecte opbrengsten in de maand maart: voor de kerk 299,57 (VB) en 435,35 euro(s), voor de diaconie 391,45 euro(vb) en 608,57euro (S), waarvan 399,60 euro naar het Zendingsproject gaat. De avondsmaalscollecte in de Hofstede heeft 98,95 euro opgebracht, het huisavondmaal in Santpoort 8 euro. Dank voor al uw gaven. Hieronder nog een gedicht bij het project Ontmoeting / Open je ogen voor op Palmzondag. Gun ons nieuwe ogen die helderziende zijn voor de signalen van mensen om ons heen. Gun ons open oren, om het zwijgen van anderen op de juiste golflengte op te vangen. Gun ons humor en tact in de omgang met lastige mensen want ook die plaatst U op ons levenspad. 9 Gun ons een goed geheugen, voor wat anderen ons hebben toevertrouwd en voor wat wij hen hebben beloofd te zullen doen. Uw rijk kan niet worden gebouwd door zure mensen. Gun ons een blij gezicht en een glimlach die de spiegel is van een vrolijk hart, zodat anderen zich daaraan kunnen optrekken. Gun ons die gezindheid, die ook in Jezus was toen hij mens onder de mensen en vriend onder vrienden was. Alfred C. Bronswijk ( uit: Rakelings nabij ) Vriendelijke groet, namens de diaconie, Annelieke Hurkmans. ZWO-commissie Naast het project in Mozambique waarover u al dikwijls in het kerkblad hebt kunnen lezen, zijn er nog twee projecten van Kerkinactie waaraan onze gemeente zich via de ZWO-commissie heeft verbonden. Een van de collectes tijdens de veertigdagentijd was voor één van deze doelen bestemd. Het betreft het Lerato House voor meisjes te Pretoria in Zuid- Afrika. De steden in Zuid-Afrika zijn de afgelopen jaren sterk veranderd, zowel cultureel als sociaal-economisch. Steeds meer volwassenen en kinderen, die de dupe zijn van de sociaal-economische problemen, komen op straat terecht. In Pretoria zijn straatjongeren inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een groeiend aantal kinderen is bovendien betrokken bij prostitutie. Het Lerato House biedt hulp aan meisjes, die op straat, in de prostitutie of in de gevangenis leven. Het is in 1995 opgericht voor meisjes van 11 tot 25 jaar. Het Lerato House is een onderdeel van TLF, Tshwane Leadership Foundation. TLF heeft een aantal projecten die op één of andere wijze met elkaar te maken hebben, elkaar versterken of aanvullen. Momenteel lopen er 6 projecten: * een project voor vrouwen in een crisissituatie * een project voor daklozen * een huizenproject * een gemeenschapscentrum * een project voor economische ontwikkeling * Lerato House Wilna, de voorzitster van Lerato House, legt uit waarom er zoveel aandacht voor meisjes nodig is: De dakloze jongens zijn zichtbaarder in het straatbeeld, zij wonen echt op de straat. Daarom is er voor dakloze jongens al jarenlang aandacht en zijn

10 er inmiddels heel veel projecten opgestart voor hen. Meisjes leven niet op straat, maar huren een kamer in een goedkoop hotel, leven bij hun vriend of in een bordeel. Hun slechte situatie is dus minder zichtbaar. Daarom willen wij juist iets doen voor deze meisjes. Meestal belanden meisjes in de prostitutie door armoede of conflicten thuis. Vaak komen ze uit de sloppenwijken van Pretoria, of het platteland, soms uit zeer gewelddadig milieus. Sommige meisjes zijn mishandeld en misbruikt. Tot voor kort waren er niet genoeg scholen in de sloppenwijken. Dus kwamen de meisjes met al hun problemen naar de stad om hulp te zoeken. Velen van hen zijn meegelokt door kindersmokkelaars en ze vallen in handen van één van de vele pooiers. Zij zeggen dat ze de meisjes zullen beschermen. Eerst zorgen ze ook voor hen en geven hen een slaapplaats, maar na een week worden ze gedwongen tot prostitutie. De medewerkers van het Lerato House gaan in teams de straat op om straatmeisjes op te sporen. Zij letten daarbij goed op eventuele slachtoffers van kinderhandel. De teams proberen het vertrouwen van de meisjes te winnen en nodigen de meisjes uit om langs te komen in hun inloopcentrum. In het Lerato House is ruimte voor zo n 50 meisjes. Er is een was- en kookgelegenheid. De meisjes krijgen voorlichting over hiv/aids en hun gezondheid en kunnen hun verhaal kwijt. Eén keer per week komt een huisarts langs voor een spreekuur in het inloopcentrum. Er wordt medische zorg gegeven en er zijn hivtesten beschikbaar. Ook zijn er trainingen: huiswerkbegeleiding voor wie naar school gaan en computertrainingen. Ook is er ruimte voor (tijdelijke) opvang voor 15 meisjes die de prostitutie hebben verlaten. Wilna, de voorzitster van het Lerato House, vertelt: Wij moeten meisjes leren om voor zichzelf op te komen. We geven deze kinderen daarom niet alleen zorg en liefde. Wij benaderen het breder: voorkomen, ingrijpen, beschermen van hun rechten én onderzoeken waarom ze op straat belanden. Wij proberen deze meisjes door (beroeps)onderwijs, traumatherapie, gezinshereniging (waar mogelijk), recreatie en sport weer een plaatsje te geven in de maatschappij. Giften voor dit project of één van de beide andere projecten die de ZWO-commissie heeft geselecteerd, zijn natuurlijk altijd van harte welkom op gironummer t.n.v. de ZWO-commissie. Namens de ZWO-commissie, Hetty Vink-Postema. 10 PERSBERICHTEN C O M M I S S I E A A N G E P A S T E G E Z I N S D I E N S T E N I J M O N D Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom! In 2011 bestaan de Aangepaste Gezinsdiensten 40 jaar. Het feestelijk seizoen is gestart op 29 augustus 2010 in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 te Heemskerk. Het thema van deze dienst De goede Geest. Mevr. Brezet, die 40 jaar geleden de Aangepaste Diensten heeft gestart was als speciale gast uitgenodigd voor deze feestelijke dienst. Op 17 oktober 2010 werd een dienst gehouden in de Laurentiuskerk, Fidelishof 4 te IJmuiden. Het thema van de dienst Brood uit de Hemel. De kerstdienst werd gevierd op 19 december 2010 in de Morgensterkerk, Vrijbrurglaan 2 te Heemskerk. Het thema van de dienst Midden in de Winternacht ging de Hemel open. Het Goede Herderkerkkoor onder leiding van de heer Jan Schotvanger heeft op 13 februari 2011 gezongen in dienst in de Laurentiuskerk, Fidelishof 4 te IJmuiden. Het thema van deze dienst In de Woestijn. Op 3 april 2011 heeft Connection uit Castricum gezongen in de dienst met begeleiding van hun band en de organisten Roel Donken en Rob Zeegers. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jubileumdienst op 22 mei a.s. Het thema van de dienst is Vrolijk gaan wij verder. De dienst wordt gehouden in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 te Heemskerk. I.v.m het jubileum begint de dienst om uur. Voorgangers pastoor R. Frede, pastor E. Wigchert en ds. W. Zaagsma. Organisten dhr. J. Marechal en Rob Zeegers. Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura (met fruit / bloemen) of met geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de zieken in de regio. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond. Na afloop van de jubileumdienst kunnen we met elkaar napraten, herinneringen ophalen onder het genot van een kopje koffie/ thee of een glaasje fris met wat lekkers. Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Neem hierover vóór 21 mei a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel U bent van harte welkom om het jubileum mee te vieren en daarna vrolijk met ons verder te gaan. Wij hopen u op 22 mei a.s. te ontmoeten. Bouw(nieuws) van Stem in de Stad. Beste lezer(es), De ingrijpende renovatie van de Vincentiuspanden aan de Nieuwe Groenmarkt 22 loopt voorspoedig. Het nieuwe onderkomen van Stem in de Stad - nu nog gevestigd aan Nieuwe Groenmarkt 10 - komt er prachtig uit te zien, sober, maar stijlvol - geheel passend bij de sfeer van het diaconaal-maatschappelijke werk. De verhuizing zal half juli plaatsvinden, de opening eind oktober. Op onze website is de verbouwing te volgen door middel van foto s en panoramabeelden: Hier is ook de inhoud van ons werk te vinden, de afdelingen, de werkers, de activiteiten e.a. Voor meer informatie, achtergronden, perscontacten, interviews e.d. s.v.p. contact opnemen met: Jurjen Beumer, pastor en directeur, of Ans van Keulen (adjunct-directeur) Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 10, 2011 TW Haarlem, t

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november 2012 10 INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie