Groepen Seksueel Geweld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groepen Seksueel Geweld"

Transcriptie

1 Groepen Seksueel Geweld Steunpunt Seksueel Geweld

2 voor kinderen voor meiden Deze gids wordt u aangeboden door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam. Gratis extra exemplaren (maximaal 5) kunt u aanvragen via onderstaand adres. voor licht verstandelijk gehandicapten voor vrouwen voor vluchtelingen (v) voor slachtoffers van mensenhandel voor moeders Steunpunt Seksueel Geweld Voor informatie over andere hulpverleningsmogelijkheden rond seksueel geweld vestigen wij uw aandacht op de Verwijsgids Seksueel Geweld die wij uitgeven. Ook publiceren wij twee maal per jaar de nieuwsbrief InZicht waar u zich gratis voor kunt aanmelden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor informatie en advies met betrekking tot beleidsontwikkeling en hulpverlening na seksueel geweld. Voor richtlijnen met betrekking tot signalering en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling verwijzen wij u naar het Protocol kindermishandeling: Marianne van Staa, Hoofd Steunpunt Seksueel Geweld augustus 2014 GGD Amsterdam voor jeugdige daders/plegers Postbus CE Amsterdam voor licht verstandelijk gehandicapte daders T: (maandag t/m donderdag) F: E: voor daders ggd.amsterdam.nl ggd.amsterdam.nl

3 inhoud 5 type groep naam instelling start groep leeftijd soort groep pagina voor kinderen Kinder- en Jeugdtraumacentrum september therapiegroep 6 januari 2015 voor meiden BRight GGZ oktober therapiegroep 7 Landelijk Psychotraumacentrum UMC doorlopend therapiegroep 8 De Bascule bij voldoende deelname praatgroep 9 BRight GGZ bij voldoende deelname therapiegroep 10 voor licht verstandelijk MEE Amstel en Zaan najaar weerbaarheidsgroep 11 gehandicapten MEE Amstel en Zaan bij voldoende deelname 18+ weerbaarheidsgroep 12 MEE Amstel en Zaan bij voldoende deelname weerbaarheidsgroep 13 De Bascule bij voldoende deelname therapiegroep 14 Lijn 5 bij voldoende deelname therapiegroep 15 voor vrouwen Blijf Groep doorlopend 18+ weerbaarheidsgroep 16 Dynamo + Blijf Groep doorlopend 18+ praatgroep 17 GGZ ingeest doorlopend traumastabilisatiecursus 20 Kinder- en Jeugdtraumacentrum doorlopend therapiegroep 21 + Jeugdriagg Noord Holland Zuid Landelijk Psychotraumacentrum UMC doorlopend therapiegroep 22 voor vluchtelingen(v) Centrum 45 doorlopend therapiegroep 23 voor slachtoffers Equator Foundation doorlopend 18+ therapiegroep 24 van mensenhandel Equator Foundation doorlopend 18+ stabilisatiecursus 25 voor moeders GGZ ingeest najaar 2014 lotgenotengroep 27 voor jeugdige Kinder- en Jeugdtraumacentrum doorlopend 4-11 therapiegroep 28 daders/plegers De Waag doorlopend therapiegroep 29 voor licht verstandelijk De Waag doorlopend 25+ therapiegroep 31 gehandicapte daders voor daders De Waag doorlopend 25+ therapiegroep 32 De Waag doorlopend 25+ therapiegroep 33

4 6 7 Kinder- en Jeugdtraumacentrum BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam Twee maal per jaar (januari en september) biedt het Kinder- en Jeugdtraumacentrum gestructureerde, gesloten therapiegroepen voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar die seksueel misbruik binnen of buiten het gezin hebben meegemaakt en voor hun niet-misbruikende ouders. De groepen worden aangeboden voor kinderen (jongens en meisjes) van 4 t/m 7, van 8 t/m 12 en 13 t/m 17 jaar. In oktober 2014 start BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam een half gestructureerde, gesloten therapiegroep voor meisjes van ongeveer 15 tot ongeveer 20 jaar met incestervaring (seksueel misbruik door familieleden en/of goede bekenden van het gezin). Er is vastgesteld dat er sprake is geweest van misbruik en het misbruik is beëindigd. Emotioneel (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan een groep, alcohol of drugsmisbruik, strijd tussen ouders over wel/niet mogelijk seksueel misbruik, (ernstige) psychiatrische problematiek, zwakbegaafdheid. Opheffen van emotionele en/of gedragsproblemen (mede) ontstaan ten gevolge van het misbruik en de commotie rondom het bekend worden ervan, emotionele verwerking van het seksueel misbruik binnen een veilige omgeving van leeftijd- en lotgenoten. De groepen zijn trauma-gericht, cognitief-gedragstherapeutisch en gesloten. Dat wil zeggen dat vanaf de start het misbruik aan de orde wordt gesteld en er gewerkt wordt aan de hand van thema s die de therapeuten naar voren brengen. De groep verloopt volgens een vaste structuur. Praten, tekenen, toneelspelen, zingen, bewegen en gebruik van een werkboek. Seksueel misbruik moet gestopt zijn; deelname aan de groep moet gesteund worden door (tenminste iemand uit) de omgeving van het meisje. Overheersende verslavingsproblematiek of ernstige psychiatrische problematiek. Het (gaan) delen van de misbruikervaringen, het verkleinen van het isolement, het leren omgaan met problemen die met het misbruik te maken hebben, het verwerken van de ervaringen. Het seksueel misbruik, de verhouding tot de ouder(s), de verhouding tot degene die het misbruik gepleegd heeft, omgaan met leeftijdgenoten, seksualiteit, agressie, het eigen lichaam, vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in anderen. Groepsgesprekken, rollenspelen, schrijf- en tekenoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten. aantal bijeenkomsten: 15 aantal bijeenkomsten: 15 begeleiding: Lennie Staats en co-therapeute wisselend aantal deelnemers: - aanmelden: informatie en aanmelding dagelijks van tot uur KJTC: T bijzonderheden: Parallel aan de kindergroepen zijn er groepen voor verzorgende niet misbruikende ouders om hen te ondersteunen en adviseren zodat zij hun kind kunnen helpen met de verwerking. Deelname aan oudergroepen is verplicht. maandag van uur aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 8 aanmelden: telefonisch of via bij Lennie Staats, Amsterdam en omstreken bijzonderheden: Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Lennie Staats: , E of kjtc.nl Zuiderhoutlaan PJ Haarlem T: Baarsjesweg 224, 2e verdieping 1058 AA Amsterdam T: brightggz.nl

5 8 9 Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren UMC Utrecht Drie maal per jaar biedt het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren een gestructureerde, gesloten therapiegroep voor meisjes 13 tot 18 jaar en voor jonge vrouwen van 18 tot 25 jaar met een eenmalige seksueel geweldervaring zoals aanranding/verkrachting. De Bascule Traumacentrum Bij voldoende vraag start de Bascule een gestructureerde, gesloten praatgroep Delen en doorgaan voor meiden van 14 tot 18 jaar met seksueel geweldervaring. Motivatie voor deelname aan groep, kunnen praten over het seksueel geweld. Eerder seksueel misbruikt, psychose, schizofrenie, drugs/ alcoholverslaving. Verminderen van traumagerelateerde klachten zoals post traumatische stress stoornis (PTSS), angst en depressie. Daarnaast verminderen/opheffen van vermijdingsgedrag en normaliseren van het dagelijkse leven. Uitleg over seksueel geweld/ptss, schrijven en praten over de gebeurtenis, uitleg van arts en politie, revictimisering, terugvalpreventieplan. Cognitieve gedragstherapie: psycho-educatie, schrijven, praten, cognitief herstructureren, exposure in vivo. Eerder individuele behandeling hebben ontvangen. Verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek waarvoor nog verandering nodig is, onveilige situatie. Het eigen misbruik in breder perspectief kunnen plaatsen waardoor verandering van perceptie en evaluatie van wat is gebeurd plaatsvindt. Evenals het vergroten van vaardigheden voor heden en toekomst. Schuld en schaamte, verder na misbruik, grenzen verkennen en aangeven. Rollenspelen, lijfwerk, schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten. aantal bijeenkomsten: follow-up bijeenkomsten na 6 / 12 maanden 2 uur maandag- of donderdagochtend van uur aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 5 aanmelden: telefonisch: begeleiding: Astrid Kremers, Liesbeth Vos en Iva Bicanic bijzonderheden: Parallel aan de meisjesgroep worden er 6 bijeenkomsten voor moeders en vaders georganiseerd in parallelle oudergroep met als doelstelling hun dochter optimaal te steunen tijdens het verwerkingsproces. Er is wachtlijst, er is een verwijsbrief van huisarts of indicatiestelling nodig. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met aantal bijeenkomsten: 7 plus 1 terugkomdag maandagmiddag aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 8 aanmelden: via Centraal Aanmeld- en Informatiepunt van de Bascule met schriftelijke verwijzing begeleiding: Karen van Zon bijzonderheden: Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Karen van Zon, E: psychotraumacentrum.nl Wilhelmina Kinderziekenhuis Lundlaan EA Utrecht T: Meibergdreef AZ Amsterdam-Zuidoost T: debascule.com

6 10 11 BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam MEE Amstel en Zaan BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam biedt een gestructureerde, gesloten therapiegroep Steps voor meisjes van 13 tot 18 jaar met een eenmalige seksueel geweldervaring zoals aanranding/ verkrachting. MEE Amstel en Zaan start in het najaar 2014 een half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende mannen vanaf 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring. PTSS klachten als gevolg van een eenmalige aanranding of verkrachting door een niet gezinslid, participatie van de ouder(s). Eerder chronisch (seksueel) trauma, een te laag IQ, verslavingsproblematiek of ernstige psychiatrische problematiek. Het verminderen van de PTSS symptomen; het zoveel mogelijk opgeven van vermijdingsgedrag. Uitleg over seksueel geweld/ptss, schrijven en praten over de gebeurtenis, uitleg van arts en politie, revictimisering, terugvalpreventieplan. Cognitieve gedragstherapie: psycho-educatie, schrijven, praten, cognitief herstructureren, exposure in vivo. Kunnen participeren in een groep; de deelnemer is gemotiveerd om aan deze groep deel te nemen; de deelnemer is mobiel/niet rolstoelgebonden. Gebruik van medicijnen die de motoriek ernstig beïnvloeden; veel absences/dissociatieve storingen hebben; teveel woede; teveel angst; teveel problemen in het hier en nu die om voorrang vragen. De deelnemer heeft geoefend met het aanleren van gevechts- en verdedigingstechnieken, de deelnemers is zich bewust van zijn kracht, houding en stemgebruik. De deelnemer heeft geoefend met het herkennen en aangeven van zijn grenzen. Mentale weerbaarheid (grenzen aangeven, neezeggen, groepsdruk), fysieke weerbaarheid (vecht- en verdedigingstechnieken). Rollenspelen, lijfwerk, ontspanningsoefeningen. aantal bijeenkomsten: follow-up bijeenkomsten na 6 / 12 maanden 2 uur nog niet bekend aantal deelnemers: maximaal 4 aanmelden: schriftelijk, bij voorkeur na telefonisch overleg, Amsterdam en omstreken begeleiding: Caroline Poleij en een co-therapeute bijzonderheden: Parallel aan de groep worden er 6 bijeenkomsten voor moeders en vaders georganiseerd in een oudergroep met als doelstelling het optimaal steunen van hun dochter tijdens het verwerkingsproces. Wanneer er bij aanmelding te weinig andere deelneemsters zijn, kan het programma eventueel individueel gevolgd worden. Voor nadere info over de groep kunt u contact opnemen met Caroline Poleij: , E: / brightggz.nl aantal bijeenkomsten: 10 nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: schriftelijk, digitaal via begeleiding: n.t.b. bijzonderheden: Deze groep wordt ook in de andere regio s van MEE Amstel en Zaan aangeboden. Ook mensen uit andere regio s kunnen aan deze groep deelnemen. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met MEE Amstel en Zaan, E: brightggz.nl Baarsjesweg 224, 2e verdieping 1058 AA Amsterdam T: Derkinderenstraat DB Amsterdam T: meeaz.nl

7 12 13 MEE Amstel en Zaan MEE Amstel en Zaan MEE Amstel en Zaan biedt een half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende vrouwen vanaf 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring. MEE Amstel en Zaan biedt een half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende meisjes van 12 tot 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring. Kunnen participeren in een groep; de deelnemer is gemotiveerd om aan deze groep deel te nemen; de deelnemer is mobiel/niet rolstoelgebonden. Gebruik van medicijnen die de motoriek ernstig beïnvloeden; veel absences/dissociatieve storingen hebben; teveel woede; teveel angst; teveel problemen in het hier en nu die om voorrang vragen. De deelnemer heeft geoefend met het aanleren van gevechts- en verdedigingstechnieken, de deelnemer is zich bewust van haar kracht, houding en stemgebruik. De deelnemer heeft geoefend met het herkennen en aangeven van haar grenzen. Mentale weerbaarheid (grenzen aangeven, nee-zeggen, groepsdruk, loverboys), fysieke weerbaarheid (vecht- en verdedigingstechnieken). Rollenspelen, lijfwerk, ontspanningsoefeningen. Kunnen participeren in een groep; de deelnemer is gemotiveerd om aan deze groep deel te nemen; de deelnemer is mobiel/niet rolstoelgebonden. Gebruik van medicijnen die de motoriek ernstig beïnvloeden; veel absences/dissociatieve storingen hebben; teveel woede; teveel angst; teveel problemen in het hier en nu die om voorrang vragen. De deelnemer heeft geoefend met het aanleren van gevechts- en verdedigingstechnieken, de deelnemer is zich bewust van haar kracht, houding en stemgebruik. De deelnemer heeft geoefend met het herkennen en aangeven van haar grenzen. Mentale weerbaarheid (grenzen aangeven, nee-zeggen, groepsdruk, loverboys), fysieke weerbaarheid (vecht- en verdedigingstechnieken). Rollenspelen, lijfwerk, ontspanningsoefeningen. aantal bijeenkomsten: 10 begeleiding: n.t.b. aantal bijeenkomsten: 10 begeleiding: n.t.b. nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: schriftelijk, digitaal via bijzonderheden: Deze groep wordt ook in de andere regio s van MEE Amstel en Zaan aangeboden. Ook mensen uit andere regio s kunnen aan deze groep deelnemen. nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: schriftelijk, digitaal via bijzonderheden: Deze groep wordt ook in de andere regio s van MEE Amstel en Zaan aangeboden. Ook mensen uit andere regio s kunnen aan deze groep deelnemen. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met MEE Amstel en Zaan, E: meeaz.nl Derkinderenstraat DB Amsterdam T: Derkinderenstraat DB Amsterdam T: meeaz.nl

8 14 15 De Bascule Psychiatrie voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking Lijn5 Jaarlijks start de Bascule een gestructureerde, gesloten therapiegroep voor meisjes (en eventueel jongens) met een (licht) verstandelijke handicap in de leeftijd van 12 tot 21 jaar met huiselijk- en/of seksueel geweldervaring. Bij voldoende deelnemers start Lijn5 een half gestructureerde, gesloten therapiegroep voor licht verstandelijk gehandicapte meisjes en jongens van 14 tot 18 jaar die grensoverschrijdend seksueel gedrag hebben ervaren. Het seksueel misbruik/geweld heeft een dusdanig negatieve invloed dat het kind in haar/zijn verdere ontwikkeling belemmerd wordt. Uiting geven aan gedachten, gevoelens en ervaringen met betrekking tot het misbruik. Herkenning, erkenning en steun door het delen van haar/zijn eigen verhaal. Geheimhouding doorbreken. 'Samen zijn wij sterk' gevoel creëren in de groep. Weerbaarheid en coping van het kind vergroten. Psycho-eductie en preventie aan kind en ouders/opvoeders. Afhankelijk van inbreng deelnemers. Horizonmethode: rollenspelen, schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen. Gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan om de gevolgen van deze ervaringen weg te kunnen werken. Ernstige psychiatrische problematiek. Het doel van deze behandelgroep of individuele therapie is om misbruikervaringen onder woorden te kunnen brengen en de gevolgen hiervan tot een minimale draaglast terug te brengen. Weerbaarheid: grenzen ervaren en stellen, liefde, seksualiteit, macht en machtsmisbruik, vertrouwen, ja/nee gevoelens ontdekken en delen met elkaar. Rollenspelen, lijfwerk, schrijfoefeningen, co-counselen, psychodrama, ontspanningsoefeningen. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om met elkaar aan de slag te kunnen gaan. Er worden contracten ondertekend waarbij iedere deelnemer(ster) akkoord gaat met de voorwaarden waaronder onder andere geheimhouding is verplicht. Naast het groepsaanbod is er ook gelegenheid tot individuele therapie. aantal bijeenkomsten: begeleiding: Harriët Hofstede, Tamara van Breugel aantal bijeenkomsten: 6-8 begeleiding: diverse therapeuten 1 tot nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: via verwijzing van Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA), huisarts of schoolarts, telefonisch: regiogebonden bijzonderheden: Bij voldoende aanmeldingen kan er ook een kindergroep gestart worden. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Maria Kaatee (hoofd zorglijn Emotionele Stoornissen, cluster VG): nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 4 aanmelden: telefonisch bij Zorgloket van Lijn5: goede indicatie vereist bijzonderheden: Er vindt voorafgaande aan de groeps- of individuele therapie een intake/kennismakingsgesprek plaats. Tevens biedt Lijn 5 therapie aan volwassenen boven de 18 jaar zowel in groepstherapie als in individuele therapie. Voor nadere informatie over de groep of individuele therapie kunt u contact opnemen met het Zorgloket van Lijn5 Driehuis of Amsterdam: debascule.com Biesbosch HG Duivendrecht T: Duin en Kruidbergerweg HG Driehuis T: Pieter Calandlaan KH Amsterdam T: ln5.nl

9 16 17 Blijf Groep Amsterdam Dynamo + Blijf Groep Amsterdam Algemeen Maatschappelijk Werk Blijf Groep biedt een half gestructureerde, gesloten weerbaarheidsgroep Sterk voor vrouwen vanaf 18 jaar met (huiselijk-) geweldservaringen, of incest- en/of seksueel misbruikervaring(en). Dynamo biedt in samenwerking met de Blijf Groep de half gestructureerde, open praatgroep Je bent niet de enige voor vrouwen vanaf 18 jaar die geestelijke en/of lichamelijke (seksuele) mishandeling hebben meegemaakt binnen een partnerrelatie. Vrouwen die problemen hebben met het voelen of stellen van grenzen en daardoor op een of meer levensgebieden problemen ondervinden. Twee vrouwen uit één systeem. Onvoldoende Nederlands spreken om het groepsgesprek te kunnen volgen. Vergroting weerbaarheid, vermindering transgenerationele overdracht van geweld, toegang hulpverlening vereenvoudigen, uitbreiding persoonlijk netwerk. Informatie geven over geweld en effecten en taboe doorbreken om over mishandeling te praten. Leren omgaan met eigen ervaringen en die een plek geven. Cursus gaat uit van wat vrouwen kunnen. Grenzen stellen naar bekenden en onbekenden, omgaan met gevoelens van woede, angst en schaamte, effecten mishandeling/geweld, gezonde en ongezonde relaties, opkomen voor jezelf in het dagelijks leven en ruimte nemen voor jezelf, opkomen voor jezelf in situaties waar anderen je grenzen overschrijden. In deze psycho-fysieke weerbaarheidstraining wordt zowel gewerkt aan individuele fysieke en psychische weerbaarheid als aan empowering op groepsniveau. Aan bod komen o.a. lijfwerk, zelfverdediging, rollenspelen, ontspanningsoefeningen en groepsgesprekken. Voor vrouwen die een onveilige relatie hebben gehad en waar sprake was van geestelijke en/of lichamelijk en seksueel geweld. Zware verslaving, zware psychiatrische problematiek waardoor deelname in groepsverband niet mogelijk is. Erkenning, herkenning en ondersteuning, doorbreken van isolement, verwerking, beter aangeven van grenzen, inzicht krijgen in oorzaken, voorkomen van herhaling. Hoe kan ik voorkomen dat ik in een nieuwe relatie weer bedreigingen en/of agressie meemaak, hoe geef ik mijn grenzen aan, hoe zorg ik dat ik mij niet meer schuldig voel en schaam, opkomen voor jezelf, nee zeggen. Rollenspelen, lijfwerk, schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten. aantal bijeenkomsten: 12 2½ uur vwisselend per stadsdeel aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 14 aanmelden: de cursus wordt georganiseerd via maatschappelijk werk en in buurthuizen 20,- of minder (betalingsregeling is mogelijk) voor hele cursus regiogebonden, buurtbewoners hebben voorrang begeleiding: docente weerbaarheid Blijf Groep samen met een maatschappelijk werkster. bijzonderheden:de groep wordt aangeboden in samenwerking met verschillende maatschappelijk werk organisaties en/of buurtcentra.voor een folder of nadere informatie over een groep in een van de stadsdelen kunt u contact opnemen met de Blijf Groep: of P. Singerling: , E: In de (digitale) folders staan contactgegevens van de begeleidsters voor meer informatie en aanmelding. blijfgroep.nl 1e Ringdijkstraat 5C 1097 BC Amsterdam T: aantal bijeenkomsten: 2 x 10 bijeenkomsten per jaar 2 uur woensdagochtend aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12 aanmelden: bij AMW Dynamo, Puur Zuid of Blijf Groep Amsterdam s Gravesandeplein BB Amsterdam T: Eerste Ringdijk BC Amsterdam T: begeleiding: Wilma van der Camp en Linda Morren, Chantal Holland en Herma Esselink bijzonderheden:voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met de afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk van Dynamo: en E: of met Linda Morren: , E: blijfgroep.nl of Chantal Holland van de Blijf Groep: E: dynamo-amsterdam.nl blijfgroep.nl

10 18 19 voor kinderen voor meiden voor licht verstandelijk gehandicapten voor vrouwen voor vluchtelingen(v) voor slachtoffers van mensenhandel voor moeders voor jeugdige daders/plegers voor licht verstandelijk gehandicapte daders voor daders

11 20 21 GGZ ingeest locatie A.J. Ernststraat Kinder- en Jeugdtraumacentrum + Jeugdriagg Noord Holland Zuid GGZ ingeest, locatie A.J. Ernststraat start twee of drie maal per jaar de gestructureerde, gesloten traumastabilisatiecursus Vroeger en verder voor vrouwen van circa 18 tot circa 60 jaar die seksueel misbruik en/of lichamelijke mishandeling in jeugd of volwassen relatie hebben meegemaakt. Het hele jaar door bieden het Kinder- en Jeugdtraumacentrum en de Jeugdriagg gesloten, gestructureerde therapiegroepen voor meisjes/ jonge vrouwen van 18 tot 25 jaar met incest- en/ of seksueel misbruikervaring(en). Herhaald seksueel misbruik en/of lichamelijke mishandeling in jeugd of volwassen relatie en klachten van complexe PTSS. Psychotische periodes, overmatig gebruik van drugs of alcohol wat behandeling (nog) in de weg staat. Vergroten van kennis over traumagerelateerde klachten (psycho-educatie), meer controle krijgen over de klachten, meer vaardigheden leren. Deze cursus is niet gericht op traumaverwerking, maar kan daarvoor een goede voorbereiding zijn. Naast de cursus is een individueel behandelcontact (vrijgevestigd of via GGZ) een voorwaarde. Posttraumatische stressstoornis (PTSS), complexe PTSS, slaapproblemen, dissociatie, gevoelens leren verdragen, kromme gedachten aanpakken, schuldgevoel, schaamte, wantrouwen en assertiviteit. Ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatievaardigheden, werkboek Vroeger en verder. De seksueel misbruikervaring(en) vond(en) in het verleden plaats. Cliënte heeft er nu nog last van. Psychose; overmatig gebruik van alcohol of drugs; er niet over kunnen of willen praten; andere problemen staan momenteel op de voorgrond. Verwerking van het seksueel misbruik, omgaan met de gevolgen ervan, vermindering van de klachten ten gevolge van het seksueel misbruik, versterking van het sociale netwerk. De groep is traumaspecifiek, directief en gesloten. Vanaf de start wordt het seksueel misbruik aan de orde gesteld en er wordt gewerkt aan de hand van de volgende thema s: kennismaking; doelstellingen- en klachteninventarisatie psycho-educatie; praten over de seksueel misbruikervaring(en); schuld en schaamte; boosheid; assertiviteit; stellen van grenzen; familie en vrienden; emotieregulatie; dissociatie; lichaam en seksualiteit; de kracht van je gedachten; evaluatie; toekomst; afscheid. Rollenspelen, lichaamsgerichte oefeningen, schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapietechnieken en algemene psychotherapie. aantal bijeenkomsten: terugkombijeenkomsten begeleiding: n.t.b. aantal bijeenkomsten: begeleiding: Esther Verhees 2 uur variabel aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12 aanmelden: bij Aanmelding en Informatie, GGZ ingeest: (werkdagen uur) bijzonderheden: In principe start er 2-3 x per jaar een nieuwe groep. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met: Kathleen Thomaes, E: en Lida Langenacker, E: 2 uur in overleg aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 8 aanmelden: telefonisch bij Esther Verhees: of E: bijzonderheden: Voor ouders van de betreffende cliënten worden mits de jongere daarmee instemt, voorlichtings/ begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd. Voor nadere informatie over de groepen kunt u contact opnemen met: Esther Verhees: of E: ggzingeest.nl A.J. Ernststraat HL Amsterdam T: Zuiderhoutlaan PJ Haarlem T: Amerikaweg 2 (Gebouw Zuiderpoort) 2035 RA Haarlem T: kjtc.nl

12 22 23 Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht Centrum 45 Drie maal per jaar biedt het Landelijk Psychotrauma-centrum een gestructureerde, gesloten therapiegroep voor meisjes 13 tot 18 jaar en voor jonge vrouwen van 18 tot 25 jaar met een eenmalige seksueel geweldervaring zoals aanranding/verkrachting. Centrum 45 biedt een half gestructureerde open therapiegroep voor vrouwen van 21 tot 65 jaar met seksueel geweldervaring. Motivatie voor deelname aan groep, kunnen praten over het seksueel geweld. Eerder seksueel misbruikt, psychose, schizofrenie, drugs/ alcoholverslaving. Verminderen van traumagerelateerde klachten zoals post traumatische stress stoornis (PTSS), angst en depressie. Daarnaast verminderen/opheffen van vermijdingsgedrag en normaliseren van het dagelijkse leven. Uitleg over seksueel geweld/ptss, schrijven en praten over de gebeurtenis, uitleg van arts en politie, revictimisering, terugvalpreventieplan. Cognitieve gedragstherapie: psycho-educatie, schrijven, praten, cognitief herstructureren, exposure in vivo. Vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers met trauma s. Onvoldoende Nederlands sprekend en verder eventueel te bespreken met Bureau aanmelding en informatie: Verminderen van traumagerelateerde klachten. Herkennen, onderkennen en veranderen van cognitieve, emotionele en gedragsmatige patronen die de traumagerelateerde klachten veroorzaken en in standhouden. Zelfbeeld, uiten van emoties, communicatie met omgeving, grenzen. Psychotherapie, sociotherapie, psychomotore therapie, medicatie contacten, maatschappelijk werk, traumabehandeling individueel. aantal bijeenkomsten: follow-up bijeenkomsten na 6 / 12 maanden 2 uur maandag- of donderdagochtend van uur aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 5 aanmelden: telefonisch: begeleiding: Astrid Kremers, Liesbeth Vos en Iva Bicanic bijzonderheden: Parallel aan de meisjesgroep worden er 6 bijeenkomsten voor moeders en vaders georganiseerd in parallelle oudergroep met als doelstelling hun dochter optimaal te steunen tijdens het verwerkingsproces. Er is wachtlijst, er is een verwijsbrief van huisarts of indicatiestelling nodig. start groep: doorlopend aantal bijeenkomsten: deelname is gemiddeld 18 maanden dagbehandeling van uur dinsdagochtend + middag aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10 aanmelden: telefonisch via Bureau aanmelding en informatie: begeleiding: mevr. G. Eiting, arts en mevr. C. Marsaly Roig, psychotherapeut bijzonderheden: Stichting Centrum 45 is het landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Bureau aanmelding en informatie: Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met psychotraumacentrum.nl Wilhelmina Kinderziekenhuis Lundlaan EA Utrecht T: Nienoord XE Diemen T: centrum45.nl

13 24 25 Equator Foundation Equator Foundation De Equator Foundation biedt een half gestructureerde open therapiegroep vrouwen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel (vrouwen vanaf 18 jaar) met een fysiek en/of seksueel geweldervaring(en). Twee á drie maal per jaar biedt de Equator Foundation een half gestructureerde gesloten stabilisatiecursus voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel (meiden en vrouwen vanaf 18 jaar) met een fysiek en/of seksueel geweldervaring(en). Vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en van andere vormen van (seksueel) geweld, vrouwen die in dagelijks leven veel lijdensdruk ervaren door angst- en depressieve klachten, vrouwen die behoefte hebben om klachten te delen en hierover advies te krijgen van lotgenoten, in staat zijn om 80% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Ernstige dissociatie, ernstige depressie, psychose, verslaving. Algemeen: gericht op emotieregulatie, verbeteren van relaties, vergroten van autonomie en verminderen van lijdensdruk. Concrete doelen: opbouwen eigen steunsysteem, hulp vragen en ervaren, hulp geven, eigen behoeften ontdekken, grenzen ervaren en leren stellen, beter omgaan met emoties. Emotieregulatie, omgaan met nachtmerries en slaapproblemen, activering dagstructuur, interpersoonlijke relaties. Lichaamsgericht werken, psycho-educatie, cognitief gedragstherapeutische interventies, lotgenotencontact, oefen- en ervaringsgericht werken. Nederlandse- of Engelse taalbeheersing. Ernstige depressie, ernstige psychose, ernstige dissociatie, slechte behandelcompliance. Stabilisatie. Psycho-educatie, stress, slaapproblemen, (ont)spanning en pijn, zelfzorg, emoties, dissociatie, piekeren en afleiding zoeken. Cognitieve gedragstherapeutische interventie, oefen en ervaringsgericht werken. aantal bijeenkomsten: deelname is gemiddeld één jaar begeleiding: GZ-psycholoog en psychomotorisch therapeut aantal bijeenkomsten: 8 begeleiding: Psychomotorisch therapeut en sociotherapeut woensdagmiddag aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: telefonisch: bijzonderheden: Voorwaarde is Nederlandse of Engelse taalbeheersing. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met de Equator Foundation: of E: woensdagochtend aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: telefonisch: bijzonderheden: Voorwaarde is Nederlandse of Engelse taalbeheersing. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met de Equator Foundation: of E: equatorfoundation.nl Nienoord XE Diemen T: Nienoord XE Diemen T: equatorfoundation.nl

14 27 GGZ ingeest locatie Overschiestraat, Traumapoli Jeugd en Gezin Amsterdam In het najaar 2014 start GGZ ingeest, Traumapoli Jeugd en Gezin Amsterdam, een half gestructureerde, gesloten lotgenotengroep voor moeders van kinderen met een seksueel misbruikervaring. Het seksueel misbruik moet gestopt zijn; kunnen profiteren van een groep. Verslaving; ernstige psychiatrische problematiek. Helpen de gebeurtenis een plaats te geven middels uitwisseling en (h)erkenning; het eigen verhaal zodanig herschrijven dat het gebeurde voor betrokkenen hanteerbaar wordt en de ouder het kind beter kan steunen; eigen krachtbronnen versterken; beter gebruik leren maken van steunbronnen; handvaten voor omgang met het kind. Betekenis en gevolgen van het misbruik voor het kind en de rest van het gezin in diverse leeftijdsfasen; eigen ervaringen en gevoelens; hoe om te gaan met (gedrag en signalen van) het kind; seksualiteit; opvoeding. Uitwisseling in de groep, schrijfoefeningen, huiswerkopdrachten, creatieve technieken, psycho-educatie, cognitief-gedragstherapeutische technieken. aantal bijeenkomsten: 8 à 10 1 maal per veertien dagen dinsdagmiddag uur aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 8 aanmelden: telefonisch via secretariaat Jeugd & Jongeren: ,- (materialen) begeleiding: Woike Helder (systeemtherapeut) bijzonderheden: De groep is bedoeld voor moeders. Indien hier vraag naar is, wordt aan vaders afzonderlijk een aanbod gedaan. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Woike Helder, E: Overschiestraat HN Amsterdam T: ggzingeest.nl

15 28 29 Kinder- en Jeugdtraumacentrum De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie Het hele jaar door biedt het Kinder- en Jeugdtraumacentrum bij voldoende aanmelding gesloten, gestructureerde therapiegroepen voor kinderen van 4 tot 11 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Deze groepen worden aangeboden voor kinderen van 4 t/m 7 en van 8 t/m 11 jaar. Cliënt(e) vertoont seksueel grensoverschrijdend (agressief) gedrag ten opzichte van andere kinderen dat met behulp van de normale opvoedkundige maatregelen niet te verhelpen is. Ouders van cliënt(e) zijn bereid intensief deel te nemen aan het programma en ook thuis aan de slag te gaan met het programma. Zwakbegaafdheid, (ernstige) psychiatrische problematiek. Opheffen van sociaal niet aanvaardbaar seksueel gedrag van jonge kinderen dat belastend is voor kinderen en volwassenen in hun omgeving en (meestal)voor de kinderen zelf. Voorlichting over seksualiteit, mijn lijf en jouw lijf, begrenzing, leren stop zeggen en stop doen, seksuele gedragsregels, kijken door de ogen van de ander. Rollenspellen, lijfwerk, ontspanningsoefeningen, cognitieve gedragstherapie. De Waag biedt doorlopend een half gestructureerde, open therapiegroep voor jeugdige plegers van een zedendelict (jongens in de leeftijd van circa 12 tot circa 20 jaar). Er wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren die handson gedrag en jongeren die hands-off gedrag hebben vertoond. Voor deelname is het niet nodig dat er een veroordeling van Justitie is, er hoeft dus aangifte te zijn. Voorafgaand aan deelname aan de groepsbehandeling is er altijd een individueel voortraject met de jongere en zijn systeem om te kijken of een groepsbehandeling geïndiceerd is. Wanneer dit niet zo is, zal hem een individueel aanbod gedaan worden. Primair middelenverslaving; onvoldoende communicatieve vaardigheden c.q. te veel problemen met de Nederlandse taal; ernstige ontkenning of bagatellisering van de delicten; ernstige psychopathologie die regelmatig leidt tot crises bijvoorbeeld psychotische problemen; zwakbegaafdheid (NB: zwakbegaafde jeugdige daders die aan de overige voorwaarden voldoen krijgen in principe een individuele behandeling aangeboden; bij voldoende vraag wordt ook voor deze categorie een groepsbehandeling aangeboden). Indien een cliënt om één van bovengenoemde redenen niet aan de groep kan deelnemen, wordt bekeken of individuele behandeling zinvol kan zijn. Voorkomen van recidive. Het doel van de behandeling is het voorkomen van een terugval in grensoverschrijdend potentieel strafbaar gedrag. Er zal gesproken worden over de achtergronden die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van het grensoverschrijdend gedrag en er zal gekeken worden naar risicofactoren en beschermende factoren. Terugvalpreventie op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes met gebruik van een werkboek. Onderwerpen in dit werkboek zijn o.a.: het komen tot een delictanalyse, gevolgen voor zowel de jeugdige, zijn familie en het slachtoffer, seksuele voorlichting, sociale vaardigheden en de eigen motivatie tot de behandeling. Parallel aan de groepsbehandeling voor de jongeren is er een ouderondersteuningsgroep. aantal bijeenkomsten: 15 wekelijkse bijeenkomsten wisselend, mede afhankelijk van de deelnemers aantal deelnemers: maximaal 4 aanmelden: informatie en aanmelding dagelijks van tot uur KJTC: bijzonderheden: Indien het seksueel grensoverschrijdend gedrag het gevolg is van seksueel misbruik kan na de groep nog een behandeling voor het seksueel misbruik volgen. Parallel aan de kindergroepen zijn er groepen voor niet misbruikende ouders om hen te ondersteunen en adviseren. Deelname aan deze oudergroepen is verplicht. aantal bijeenkomsten: doorlopend; totaal aantal sessies afhankelijk van aard en ernst van de problematiek verschilt per groep aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: schriftelijk en/of telefonisch, dagelijks tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur (werkdagen uur en uur) T: vergoed door ziektekostenverzekeraar of justitie. Huisartsverwijzing en geldige ziektekostenverzekering of indicatiestelling reclassering zijn voorwaarden voor deelname. bijzonderheden: Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Voor volwassenen maar ook voor jongeren onder de 18 jaar: (www.stopitnow.nl). kjtc.nl Zuiderhoutlaan PJ Haarlem T: Zeeburgerpad 12-B 1018 AJ Amsterdam T: dewaagnederland.nl

16 30 31 De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie De Waag biedt doorlopend half gestructureerde, open therapiegroepen voor plegers van zedendelicten met een verstandelijke beperking vanaf circa 25 jaar. Vraag om behandeling gericht op terugvalpreventie/ voorkomen van nieuwe delicten; enige motivatie om naar eigen gedrag te kijken; laaggemiddeld of zwakbegaafd. Te geringe cognitieve capaciteiten (IQ rond de 70); primair middelenverslaving; onvoldoende communicatieve vaardigheden c.q. te veel problemen met de Nederlandse taal; ernstige ontkenning of bagatellisering van de delicten; ernstige psychopathologie die regelmatig leidt tot crises, bijvoorbeeld psychotische problemen. Voorkomen van terugval in strafbaar gedrag. Gevolgen van seksueel misbruik voor de daders zelf; gevolgen voor slachtoffers, inzicht in de misbruikketting; inzicht in vergoeilijkende gedachten (cognitieve vervormingen) over delictgedrag; controle leren krijgen over seksuele en agressieve impulsen. Terugvalpreventie op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes met gebruik van schrijfoefeningen en huiswerkopdrachten. Naast de groepsbehandeling kunnen ook tijdelijk individuele therapiegesprekken nodig zijn. aantal bijeenkomsten: 1½ jaar. Daarna is er een nazorggroep. verschilt per groep aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: schriftelijk en/of telefonisch, dagelijks tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur (werkdagen uur en uur) T: vergoed door ziektekostenverzekeraar of justitie. Huisartsverwijzing en geldige ziektekostenverzekering of indicatiestelling reclassering zijn voorwaarden voor deelname. bijzonderheden: Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Voor volwassenen maar ook voor jongeren onder de 18 jaar: (www.stopitnow.nl). Zeeburgerpad 12-B 1018 AJ Amsterdam T: dewaagnederland.nl

17 32 33 De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie De Waag biedt doorlopend half gestructureerde, open therapiegroepen voor volwassen plegers van een zedendelicten tegen kinderen (leeftijd vanaf circa 25 jaar). De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie De Waag biedt een half gestructureerde, open therapiegroep voor mensen die kinderporno hebben gedownload of hebben verspreid. Vraag om behandeling gericht op terugvalpreventie/voorkomen van nieuwe delicten; enige motivatie om naar eigen gedrag te kijken. Primair middelenverslaving; onvoldoende communicatieve vaardigheden c.q. te veel problemen met de Nederlandse taal; ernstige ontkenning of bagatellisering van de delicten; ernstige psychopathologie die regelmatig leidt tot crises bijvoorbeeld psychotische problemen; zwakbegaafdheid (NB: zwakbegaafde daders die aan de overige voorwaarden voldoen krijgen in principe een individuele behandeling aangeboden; bij voldoende vraag wordt ook voor deze categorie een groepsbehandeling aangeboden). Indien een cliënt om een van bovengenoemde redenen niet aan de groep kan deelnemen, wordt bekeken of individuele behandeling zinvol zou kunnen zijn. Voorkomen van recidive. Gevolgen voor slachtoffers; inzicht in de misbruikketting; inzicht in vergoeilijkende gedachten (cognitieve vervormingen) over seksualiteit; controle leren krijgen over seksuele en agressieve impulsen, leren beter problemen op te lossen. Terugvalpreventie op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes met gebruik van schrijfoefeningen en huiswerkopdrachten. De behandeling kan worden aangevuld met individuele gesprekken, partnerrelatie- of gezinsgesprekken. Als de deelnemer een partner heeft, wordt die zeker ook een keer uitgenodigd. Soms is de ondersteuning van de behandeling met medicijnen noodzakelijk. Vraag om behandeling gericht op terugvalpreventie/ voorkomen van nieuwe delicten; enige motivatie om naar eigen gedrag te kijken. Hands on delicten (cliënten met dergelijke delicten zijn welkom in een van de andere groepen). Primair middelenverslaving; onvoldoende communicatieve vaardigheden c.q. te veel problemen met de Nederlandse taal; ernstige ontkenning of bagatellisering van de delicten; ernstige psychopathologie die regelmatig leidt tot crises bijvoorbeeld psychotische problemen; zwakbegaafdheid (NB: zwakbegaafde daders die aan de overige voorwaarden voldoen krijgen in principe een individuele behandeling aangeboden; bij voldoende vraag wordt ook voor deze categorie een groepsbehandeling aangeboden). Indien een cliënt om een van bovengenoemde redenen niet aan de groep kan deelnemen, wordt bekeken of individuele behandeling zinvol zou kunnen zijn. Voorkomen van terugval in strafbaar gedrag. Downloaden en bekijken van kinderporno; gevolgen van het downloaden voor de daders zelf; gevolgen voor slachtoffers; inzicht in factoren die aanleiding waren voor het downloaden van kinderporno; inzicht in vergoeilijkende gedachten (cognitieve vervormingen) over het bekijken en downloaden van kinderporno; controle leren krijgen over seksuele impulsen; de belangrijkste relaties van de deelnemer doornemen. In sommige gevallen zal er worden gekeken naar het opzetten van een nieuw sociaal netwerk als vervanging van het bezig zijn met kinderporno. Terugvalpreventie op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes met gebruik van schrijfoefeningen en huiswerkopdrachten. aantal bijeenkomsten: 1 tot 1½ jaar. Mogelijk wordt hierna samen met client besloten tot een vervolgtraject. verschilt per groep aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: schriftelijk en/of telefonisch, dagelijks tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur (werkdagen uur en uur) T: vergoed door ziektekostenverzekeraar of justitie. Huisartsverwijzing en geldige ziektekostenverzekering of indicatiestelling reclassering zijn voorwaarden voor deelname. Dit aanbod is ook aanwezig bij de Waag-vestiging in Haarlem. bijzonderheden: Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Voor volwassenen maar ook voor jongeren onder de 18 jaar: (www.stopitnow.nl). aantal bijeenkomsten: doorlopend verschilt per groep aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: schriftelijk en/of telefonisch, dagelijks tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur (werkdagen uur en uur) T: vergoed door ziektekostenverzekeraar of justitie. Huisartsverwijzing en geldige ziektekostenverzekering of indicatiestelling reclassering zijn voorwaarden voor deelname. begeleiding: Erik Lagendijk bijzonderheden: Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Voor volwassenen maar ook voor jongeren onder de 18 jaar: (www.stopitnow.nl). dewaagnederland.nl Zeeburgerpad 12-B 1018AJ Amsterdam T: Zeeburgerpad 12-B 1018 AJ Amsterdam T: dewaagnederland.nl

18 colofon uitgave: Steunpunt Seksueel Geweld GGD Amsterdam grafisch ontwerp: Yusuf Kho vormgever IA BNO Amsterdam 2014

19 voor kinderen voor meiden voor licht verstandelijk gehandicapten voor vrouwen voor vluchtelingen(v) voor slachtoffers van mensenhandel voor moeders voor jeugdige daders/plegers voor licht verstandelijk gehandicapte daders Steunpunt Seksueel Geweld GGD Amsterdam Postbus CE Amsterdam (maandag t/m donderdag) T: F: E: ggd.amsterdam.nl voor daders ggd.amsterdam.nl

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument Inventarisatie Methodieken Huiselijk Geweld werkdocument TransAct, in samenwerking met NIZW Jeugd september 2004 Voorwoord Deze inventarisatie heeft de status werkdocument gekregen. Dit moet in de meest

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen?

Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen? Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen? Cora Bartelink Mariska Zoon www.nji.nl December 2013 De vraag wat het beste werkt om de veiligheid van jeugdigen te versterken

Nadere informatie

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/

Nadere informatie

Toolkit Kind en Trauma

Toolkit Kind en Trauma Toolkit Kind en Trauma Informatie voor leerkrachten van groep 5 t/m 8 www.kind-en-trauma.nl Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren Eva Alisic Inhoudsopgave Waarom deze toolkit? 2 Wat

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

InZicht. Ik vind dat je snel moet vragen of een meisje seksueel misbruikt is... in dit nummer:

InZicht. Ik vind dat je snel moet vragen of een meisje seksueel misbruikt is... in dit nummer: InZicht EEN UITGAVE VAN DE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST AMSTERDAM januari 2011 in dit nummer: Interview met Ruth Schipper van Meisa en Petra Hoeve van De Verhulst 1-4 Column 5 Wetenswaardigheden

Nadere informatie

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling?

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling? Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling? Karen van Rooijen Tijne Berg Cora Bartelink Juni 2013 i www.nji.nl Bij het voorkómen van kindermishandeling kan voorlichting aan kinderen een positief effect

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen,

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Toelichting op methode en kind/oudercursus Samenvatting Doel Het doel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid van

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Redactie: W. Smith van Rietschoten (eindredacteur) R. Hoekstra E.A.M. Knoppert van der Klein E. van Meekeren M. van Verschuer

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 5 Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 10 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 15 20 25 30 35 40 In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Online hulp verdient nog veel aandacht

Online hulp verdient nog veel aandacht Online hulp verdient nog veel aandacht Een verkenning naar het hulpaanbod voor jeugdigen in Nederland Dr. Peter Nikken Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie