Groepen Seksueel Geweld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groepen Seksueel Geweld"

Transcriptie

1 Groepen Seksueel Geweld Steunpunt Seksueel Geweld

2 voor kinderen voor meiden Deze gids wordt u aangeboden door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam. Gratis extra exemplaren (maximaal 5) kunt u aanvragen via onderstaand adres. voor licht verstandelijk gehandicapten voor vrouwen voor vluchtelingen (v) voor slachtoffers van mensenhandel voor moeders Steunpunt Seksueel Geweld Voor informatie over andere hulpverleningsmogelijkheden rond seksueel geweld vestigen wij uw aandacht op de Verwijsgids Seksueel Geweld die wij uitgeven. Ook publiceren wij twee maal per jaar de nieuwsbrief InZicht waar u zich gratis voor kunt aanmelden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor informatie en advies met betrekking tot beleidsontwikkeling en hulpverlening na seksueel geweld. Voor richtlijnen met betrekking tot signalering en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling verwijzen wij u naar het Protocol kindermishandeling: Marianne van Staa, Hoofd Steunpunt Seksueel Geweld augustus 2014 GGD Amsterdam voor jeugdige daders/plegers Postbus CE Amsterdam voor licht verstandelijk gehandicapte daders T: (maandag t/m donderdag) F: E: voor daders ggd.amsterdam.nl ggd.amsterdam.nl

3 inhoud 5 type groep naam instelling start groep leeftijd soort groep pagina voor kinderen Kinder- en Jeugdtraumacentrum september therapiegroep 6 januari 2015 voor meiden BRight GGZ oktober therapiegroep 7 Landelijk Psychotraumacentrum UMC doorlopend therapiegroep 8 De Bascule bij voldoende deelname praatgroep 9 BRight GGZ bij voldoende deelname therapiegroep 10 voor licht verstandelijk MEE Amstel en Zaan najaar weerbaarheidsgroep 11 gehandicapten MEE Amstel en Zaan bij voldoende deelname 18+ weerbaarheidsgroep 12 MEE Amstel en Zaan bij voldoende deelname weerbaarheidsgroep 13 De Bascule bij voldoende deelname therapiegroep 14 Lijn 5 bij voldoende deelname therapiegroep 15 voor vrouwen Blijf Groep doorlopend 18+ weerbaarheidsgroep 16 Dynamo + Blijf Groep doorlopend 18+ praatgroep 17 GGZ ingeest doorlopend traumastabilisatiecursus 20 Kinder- en Jeugdtraumacentrum doorlopend therapiegroep 21 + Jeugdriagg Noord Holland Zuid Landelijk Psychotraumacentrum UMC doorlopend therapiegroep 22 voor vluchtelingen(v) Centrum 45 doorlopend therapiegroep 23 voor slachtoffers Equator Foundation doorlopend 18+ therapiegroep 24 van mensenhandel Equator Foundation doorlopend 18+ stabilisatiecursus 25 voor moeders GGZ ingeest najaar 2014 lotgenotengroep 27 voor jeugdige Kinder- en Jeugdtraumacentrum doorlopend 4-11 therapiegroep 28 daders/plegers De Waag doorlopend therapiegroep 29 voor licht verstandelijk De Waag doorlopend 25+ therapiegroep 31 gehandicapte daders voor daders De Waag doorlopend 25+ therapiegroep 32 De Waag doorlopend 25+ therapiegroep 33

4 6 7 Kinder- en Jeugdtraumacentrum BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam Twee maal per jaar (januari en september) biedt het Kinder- en Jeugdtraumacentrum gestructureerde, gesloten therapiegroepen voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar die seksueel misbruik binnen of buiten het gezin hebben meegemaakt en voor hun niet-misbruikende ouders. De groepen worden aangeboden voor kinderen (jongens en meisjes) van 4 t/m 7, van 8 t/m 12 en 13 t/m 17 jaar. In oktober 2014 start BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam een half gestructureerde, gesloten therapiegroep voor meisjes van ongeveer 15 tot ongeveer 20 jaar met incestervaring (seksueel misbruik door familieleden en/of goede bekenden van het gezin). Er is vastgesteld dat er sprake is geweest van misbruik en het misbruik is beëindigd. Emotioneel (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan een groep, alcohol of drugsmisbruik, strijd tussen ouders over wel/niet mogelijk seksueel misbruik, (ernstige) psychiatrische problematiek, zwakbegaafdheid. Opheffen van emotionele en/of gedragsproblemen (mede) ontstaan ten gevolge van het misbruik en de commotie rondom het bekend worden ervan, emotionele verwerking van het seksueel misbruik binnen een veilige omgeving van leeftijd- en lotgenoten. De groepen zijn trauma-gericht, cognitief-gedragstherapeutisch en gesloten. Dat wil zeggen dat vanaf de start het misbruik aan de orde wordt gesteld en er gewerkt wordt aan de hand van thema s die de therapeuten naar voren brengen. De groep verloopt volgens een vaste structuur. Praten, tekenen, toneelspelen, zingen, bewegen en gebruik van een werkboek. Seksueel misbruik moet gestopt zijn; deelname aan de groep moet gesteund worden door (tenminste iemand uit) de omgeving van het meisje. Overheersende verslavingsproblematiek of ernstige psychiatrische problematiek. Het (gaan) delen van de misbruikervaringen, het verkleinen van het isolement, het leren omgaan met problemen die met het misbruik te maken hebben, het verwerken van de ervaringen. Het seksueel misbruik, de verhouding tot de ouder(s), de verhouding tot degene die het misbruik gepleegd heeft, omgaan met leeftijdgenoten, seksualiteit, agressie, het eigen lichaam, vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in anderen. Groepsgesprekken, rollenspelen, schrijf- en tekenoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten. aantal bijeenkomsten: 15 aantal bijeenkomsten: 15 begeleiding: Lennie Staats en co-therapeute wisselend aantal deelnemers: - aanmelden: informatie en aanmelding dagelijks van tot uur KJTC: T bijzonderheden: Parallel aan de kindergroepen zijn er groepen voor verzorgende niet misbruikende ouders om hen te ondersteunen en adviseren zodat zij hun kind kunnen helpen met de verwerking. Deelname aan oudergroepen is verplicht. maandag van uur aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 8 aanmelden: telefonisch of via bij Lennie Staats, Amsterdam en omstreken bijzonderheden: Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Lennie Staats: , E of kjtc.nl Zuiderhoutlaan PJ Haarlem T: Baarsjesweg 224, 2e verdieping 1058 AA Amsterdam T: brightggz.nl

5 8 9 Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren UMC Utrecht Drie maal per jaar biedt het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren een gestructureerde, gesloten therapiegroep voor meisjes 13 tot 18 jaar en voor jonge vrouwen van 18 tot 25 jaar met een eenmalige seksueel geweldervaring zoals aanranding/verkrachting. De Bascule Traumacentrum Bij voldoende vraag start de Bascule een gestructureerde, gesloten praatgroep Delen en doorgaan voor meiden van 14 tot 18 jaar met seksueel geweldervaring. Motivatie voor deelname aan groep, kunnen praten over het seksueel geweld. Eerder seksueel misbruikt, psychose, schizofrenie, drugs/ alcoholverslaving. Verminderen van traumagerelateerde klachten zoals post traumatische stress stoornis (PTSS), angst en depressie. Daarnaast verminderen/opheffen van vermijdingsgedrag en normaliseren van het dagelijkse leven. Uitleg over seksueel geweld/ptss, schrijven en praten over de gebeurtenis, uitleg van arts en politie, revictimisering, terugvalpreventieplan. Cognitieve gedragstherapie: psycho-educatie, schrijven, praten, cognitief herstructureren, exposure in vivo. Eerder individuele behandeling hebben ontvangen. Verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek waarvoor nog verandering nodig is, onveilige situatie. Het eigen misbruik in breder perspectief kunnen plaatsen waardoor verandering van perceptie en evaluatie van wat is gebeurd plaatsvindt. Evenals het vergroten van vaardigheden voor heden en toekomst. Schuld en schaamte, verder na misbruik, grenzen verkennen en aangeven. Rollenspelen, lijfwerk, schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten. aantal bijeenkomsten: follow-up bijeenkomsten na 6 / 12 maanden 2 uur maandag- of donderdagochtend van uur aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 5 aanmelden: telefonisch: begeleiding: Astrid Kremers, Liesbeth Vos en Iva Bicanic bijzonderheden: Parallel aan de meisjesgroep worden er 6 bijeenkomsten voor moeders en vaders georganiseerd in parallelle oudergroep met als doelstelling hun dochter optimaal te steunen tijdens het verwerkingsproces. Er is wachtlijst, er is een verwijsbrief van huisarts of indicatiestelling nodig. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met aantal bijeenkomsten: 7 plus 1 terugkomdag maandagmiddag aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 8 aanmelden: via Centraal Aanmeld- en Informatiepunt van de Bascule met schriftelijke verwijzing begeleiding: Karen van Zon bijzonderheden: Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Karen van Zon, E: psychotraumacentrum.nl Wilhelmina Kinderziekenhuis Lundlaan EA Utrecht T: Meibergdreef AZ Amsterdam-Zuidoost T: debascule.com

6 10 11 BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam MEE Amstel en Zaan BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam biedt een gestructureerde, gesloten therapiegroep Steps voor meisjes van 13 tot 18 jaar met een eenmalige seksueel geweldervaring zoals aanranding/ verkrachting. MEE Amstel en Zaan start in het najaar 2014 een half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende mannen vanaf 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring. PTSS klachten als gevolg van een eenmalige aanranding of verkrachting door een niet gezinslid, participatie van de ouder(s). Eerder chronisch (seksueel) trauma, een te laag IQ, verslavingsproblematiek of ernstige psychiatrische problematiek. Het verminderen van de PTSS symptomen; het zoveel mogelijk opgeven van vermijdingsgedrag. Uitleg over seksueel geweld/ptss, schrijven en praten over de gebeurtenis, uitleg van arts en politie, revictimisering, terugvalpreventieplan. Cognitieve gedragstherapie: psycho-educatie, schrijven, praten, cognitief herstructureren, exposure in vivo. Kunnen participeren in een groep; de deelnemer is gemotiveerd om aan deze groep deel te nemen; de deelnemer is mobiel/niet rolstoelgebonden. Gebruik van medicijnen die de motoriek ernstig beïnvloeden; veel absences/dissociatieve storingen hebben; teveel woede; teveel angst; teveel problemen in het hier en nu die om voorrang vragen. De deelnemer heeft geoefend met het aanleren van gevechts- en verdedigingstechnieken, de deelnemers is zich bewust van zijn kracht, houding en stemgebruik. De deelnemer heeft geoefend met het herkennen en aangeven van zijn grenzen. Mentale weerbaarheid (grenzen aangeven, neezeggen, groepsdruk), fysieke weerbaarheid (vecht- en verdedigingstechnieken). Rollenspelen, lijfwerk, ontspanningsoefeningen. aantal bijeenkomsten: follow-up bijeenkomsten na 6 / 12 maanden 2 uur nog niet bekend aantal deelnemers: maximaal 4 aanmelden: schriftelijk, bij voorkeur na telefonisch overleg, Amsterdam en omstreken begeleiding: Caroline Poleij en een co-therapeute bijzonderheden: Parallel aan de groep worden er 6 bijeenkomsten voor moeders en vaders georganiseerd in een oudergroep met als doelstelling het optimaal steunen van hun dochter tijdens het verwerkingsproces. Wanneer er bij aanmelding te weinig andere deelneemsters zijn, kan het programma eventueel individueel gevolgd worden. Voor nadere info over de groep kunt u contact opnemen met Caroline Poleij: , E: / brightggz.nl aantal bijeenkomsten: 10 nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: schriftelijk, digitaal via begeleiding: n.t.b. bijzonderheden: Deze groep wordt ook in de andere regio s van MEE Amstel en Zaan aangeboden. Ook mensen uit andere regio s kunnen aan deze groep deelnemen. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met MEE Amstel en Zaan, E: brightggz.nl Baarsjesweg 224, 2e verdieping 1058 AA Amsterdam T: Derkinderenstraat DB Amsterdam T: meeaz.nl

7 12 13 MEE Amstel en Zaan MEE Amstel en Zaan MEE Amstel en Zaan biedt een half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende vrouwen vanaf 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring. MEE Amstel en Zaan biedt een half gestructureerde, gesloten mentale en fysieke weerbaarheidstraining voor (zeer) moeilijk lerende meisjes van 12 tot 18 jaar met incest- en/of (seksueel) geweldervaring. Kunnen participeren in een groep; de deelnemer is gemotiveerd om aan deze groep deel te nemen; de deelnemer is mobiel/niet rolstoelgebonden. Gebruik van medicijnen die de motoriek ernstig beïnvloeden; veel absences/dissociatieve storingen hebben; teveel woede; teveel angst; teveel problemen in het hier en nu die om voorrang vragen. De deelnemer heeft geoefend met het aanleren van gevechts- en verdedigingstechnieken, de deelnemer is zich bewust van haar kracht, houding en stemgebruik. De deelnemer heeft geoefend met het herkennen en aangeven van haar grenzen. Mentale weerbaarheid (grenzen aangeven, nee-zeggen, groepsdruk, loverboys), fysieke weerbaarheid (vecht- en verdedigingstechnieken). Rollenspelen, lijfwerk, ontspanningsoefeningen. Kunnen participeren in een groep; de deelnemer is gemotiveerd om aan deze groep deel te nemen; de deelnemer is mobiel/niet rolstoelgebonden. Gebruik van medicijnen die de motoriek ernstig beïnvloeden; veel absences/dissociatieve storingen hebben; teveel woede; teveel angst; teveel problemen in het hier en nu die om voorrang vragen. De deelnemer heeft geoefend met het aanleren van gevechts- en verdedigingstechnieken, de deelnemer is zich bewust van haar kracht, houding en stemgebruik. De deelnemer heeft geoefend met het herkennen en aangeven van haar grenzen. Mentale weerbaarheid (grenzen aangeven, nee-zeggen, groepsdruk, loverboys), fysieke weerbaarheid (vecht- en verdedigingstechnieken). Rollenspelen, lijfwerk, ontspanningsoefeningen. aantal bijeenkomsten: 10 begeleiding: n.t.b. aantal bijeenkomsten: 10 begeleiding: n.t.b. nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: schriftelijk, digitaal via bijzonderheden: Deze groep wordt ook in de andere regio s van MEE Amstel en Zaan aangeboden. Ook mensen uit andere regio s kunnen aan deze groep deelnemen. nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: schriftelijk, digitaal via bijzonderheden: Deze groep wordt ook in de andere regio s van MEE Amstel en Zaan aangeboden. Ook mensen uit andere regio s kunnen aan deze groep deelnemen. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met MEE Amstel en Zaan, E: meeaz.nl Derkinderenstraat DB Amsterdam T: Derkinderenstraat DB Amsterdam T: meeaz.nl

8 14 15 De Bascule Psychiatrie voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking Lijn5 Jaarlijks start de Bascule een gestructureerde, gesloten therapiegroep voor meisjes (en eventueel jongens) met een (licht) verstandelijke handicap in de leeftijd van 12 tot 21 jaar met huiselijk- en/of seksueel geweldervaring. Bij voldoende deelnemers start Lijn5 een half gestructureerde, gesloten therapiegroep voor licht verstandelijk gehandicapte meisjes en jongens van 14 tot 18 jaar die grensoverschrijdend seksueel gedrag hebben ervaren. Het seksueel misbruik/geweld heeft een dusdanig negatieve invloed dat het kind in haar/zijn verdere ontwikkeling belemmerd wordt. Uiting geven aan gedachten, gevoelens en ervaringen met betrekking tot het misbruik. Herkenning, erkenning en steun door het delen van haar/zijn eigen verhaal. Geheimhouding doorbreken. 'Samen zijn wij sterk' gevoel creëren in de groep. Weerbaarheid en coping van het kind vergroten. Psycho-eductie en preventie aan kind en ouders/opvoeders. Afhankelijk van inbreng deelnemers. Horizonmethode: rollenspelen, schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen. Gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan om de gevolgen van deze ervaringen weg te kunnen werken. Ernstige psychiatrische problematiek. Het doel van deze behandelgroep of individuele therapie is om misbruikervaringen onder woorden te kunnen brengen en de gevolgen hiervan tot een minimale draaglast terug te brengen. Weerbaarheid: grenzen ervaren en stellen, liefde, seksualiteit, macht en machtsmisbruik, vertrouwen, ja/nee gevoelens ontdekken en delen met elkaar. Rollenspelen, lijfwerk, schrijfoefeningen, co-counselen, psychodrama, ontspanningsoefeningen. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om met elkaar aan de slag te kunnen gaan. Er worden contracten ondertekend waarbij iedere deelnemer(ster) akkoord gaat met de voorwaarden waaronder onder andere geheimhouding is verplicht. Naast het groepsaanbod is er ook gelegenheid tot individuele therapie. aantal bijeenkomsten: begeleiding: Harriët Hofstede, Tamara van Breugel aantal bijeenkomsten: 6-8 begeleiding: diverse therapeuten 1 tot nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: via verwijzing van Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA), huisarts of schoolarts, telefonisch: regiogebonden bijzonderheden: Bij voldoende aanmeldingen kan er ook een kindergroep gestart worden. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Maria Kaatee (hoofd zorglijn Emotionele Stoornissen, cluster VG): nog niet bekend aantal deelnemers: minimaal 4 aanmelden: telefonisch bij Zorgloket van Lijn5: goede indicatie vereist bijzonderheden: Er vindt voorafgaande aan de groeps- of individuele therapie een intake/kennismakingsgesprek plaats. Tevens biedt Lijn 5 therapie aan volwassenen boven de 18 jaar zowel in groepstherapie als in individuele therapie. Voor nadere informatie over de groep of individuele therapie kunt u contact opnemen met het Zorgloket van Lijn5 Driehuis of Amsterdam: debascule.com Biesbosch HG Duivendrecht T: Duin en Kruidbergerweg HG Driehuis T: Pieter Calandlaan KH Amsterdam T: ln5.nl

9 16 17 Blijf Groep Amsterdam Dynamo + Blijf Groep Amsterdam Algemeen Maatschappelijk Werk Blijf Groep biedt een half gestructureerde, gesloten weerbaarheidsgroep Sterk voor vrouwen vanaf 18 jaar met (huiselijk-) geweldservaringen, of incest- en/of seksueel misbruikervaring(en). Dynamo biedt in samenwerking met de Blijf Groep de half gestructureerde, open praatgroep Je bent niet de enige voor vrouwen vanaf 18 jaar die geestelijke en/of lichamelijke (seksuele) mishandeling hebben meegemaakt binnen een partnerrelatie. Vrouwen die problemen hebben met het voelen of stellen van grenzen en daardoor op een of meer levensgebieden problemen ondervinden. Twee vrouwen uit één systeem. Onvoldoende Nederlands spreken om het groepsgesprek te kunnen volgen. Vergroting weerbaarheid, vermindering transgenerationele overdracht van geweld, toegang hulpverlening vereenvoudigen, uitbreiding persoonlijk netwerk. Informatie geven over geweld en effecten en taboe doorbreken om over mishandeling te praten. Leren omgaan met eigen ervaringen en die een plek geven. Cursus gaat uit van wat vrouwen kunnen. Grenzen stellen naar bekenden en onbekenden, omgaan met gevoelens van woede, angst en schaamte, effecten mishandeling/geweld, gezonde en ongezonde relaties, opkomen voor jezelf in het dagelijks leven en ruimte nemen voor jezelf, opkomen voor jezelf in situaties waar anderen je grenzen overschrijden. In deze psycho-fysieke weerbaarheidstraining wordt zowel gewerkt aan individuele fysieke en psychische weerbaarheid als aan empowering op groepsniveau. Aan bod komen o.a. lijfwerk, zelfverdediging, rollenspelen, ontspanningsoefeningen en groepsgesprekken. Voor vrouwen die een onveilige relatie hebben gehad en waar sprake was van geestelijke en/of lichamelijk en seksueel geweld. Zware verslaving, zware psychiatrische problematiek waardoor deelname in groepsverband niet mogelijk is. Erkenning, herkenning en ondersteuning, doorbreken van isolement, verwerking, beter aangeven van grenzen, inzicht krijgen in oorzaken, voorkomen van herhaling. Hoe kan ik voorkomen dat ik in een nieuwe relatie weer bedreigingen en/of agressie meemaak, hoe geef ik mijn grenzen aan, hoe zorg ik dat ik mij niet meer schuldig voel en schaam, opkomen voor jezelf, nee zeggen. Rollenspelen, lijfwerk, schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten. aantal bijeenkomsten: 12 2½ uur vwisselend per stadsdeel aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 14 aanmelden: de cursus wordt georganiseerd via maatschappelijk werk en in buurthuizen 20,- of minder (betalingsregeling is mogelijk) voor hele cursus regiogebonden, buurtbewoners hebben voorrang begeleiding: docente weerbaarheid Blijf Groep samen met een maatschappelijk werkster. bijzonderheden:de groep wordt aangeboden in samenwerking met verschillende maatschappelijk werk organisaties en/of buurtcentra.voor een folder of nadere informatie over een groep in een van de stadsdelen kunt u contact opnemen met de Blijf Groep: of P. Singerling: , E: In de (digitale) folders staan contactgegevens van de begeleidsters voor meer informatie en aanmelding. blijfgroep.nl 1e Ringdijkstraat 5C 1097 BC Amsterdam T: aantal bijeenkomsten: 2 x 10 bijeenkomsten per jaar 2 uur woensdagochtend aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12 aanmelden: bij AMW Dynamo, Puur Zuid of Blijf Groep Amsterdam s Gravesandeplein BB Amsterdam T: Eerste Ringdijk BC Amsterdam T: begeleiding: Wilma van der Camp en Linda Morren, Chantal Holland en Herma Esselink bijzonderheden:voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met de afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk van Dynamo: en E: of met Linda Morren: , E: blijfgroep.nl of Chantal Holland van de Blijf Groep: E: dynamo-amsterdam.nl blijfgroep.nl

10 18 19 voor kinderen voor meiden voor licht verstandelijk gehandicapten voor vrouwen voor vluchtelingen(v) voor slachtoffers van mensenhandel voor moeders voor jeugdige daders/plegers voor licht verstandelijk gehandicapte daders voor daders

11 20 21 GGZ ingeest locatie A.J. Ernststraat Kinder- en Jeugdtraumacentrum + Jeugdriagg Noord Holland Zuid GGZ ingeest, locatie A.J. Ernststraat start twee of drie maal per jaar de gestructureerde, gesloten traumastabilisatiecursus Vroeger en verder voor vrouwen van circa 18 tot circa 60 jaar die seksueel misbruik en/of lichamelijke mishandeling in jeugd of volwassen relatie hebben meegemaakt. Het hele jaar door bieden het Kinder- en Jeugdtraumacentrum en de Jeugdriagg gesloten, gestructureerde therapiegroepen voor meisjes/ jonge vrouwen van 18 tot 25 jaar met incest- en/ of seksueel misbruikervaring(en). Herhaald seksueel misbruik en/of lichamelijke mishandeling in jeugd of volwassen relatie en klachten van complexe PTSS. Psychotische periodes, overmatig gebruik van drugs of alcohol wat behandeling (nog) in de weg staat. Vergroten van kennis over traumagerelateerde klachten (psycho-educatie), meer controle krijgen over de klachten, meer vaardigheden leren. Deze cursus is niet gericht op traumaverwerking, maar kan daarvoor een goede voorbereiding zijn. Naast de cursus is een individueel behandelcontact (vrijgevestigd of via GGZ) een voorwaarde. Posttraumatische stressstoornis (PTSS), complexe PTSS, slaapproblemen, dissociatie, gevoelens leren verdragen, kromme gedachten aanpakken, schuldgevoel, schaamte, wantrouwen en assertiviteit. Ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatievaardigheden, werkboek Vroeger en verder. De seksueel misbruikervaring(en) vond(en) in het verleden plaats. Cliënte heeft er nu nog last van. Psychose; overmatig gebruik van alcohol of drugs; er niet over kunnen of willen praten; andere problemen staan momenteel op de voorgrond. Verwerking van het seksueel misbruik, omgaan met de gevolgen ervan, vermindering van de klachten ten gevolge van het seksueel misbruik, versterking van het sociale netwerk. De groep is traumaspecifiek, directief en gesloten. Vanaf de start wordt het seksueel misbruik aan de orde gesteld en er wordt gewerkt aan de hand van de volgende thema s: kennismaking; doelstellingen- en klachteninventarisatie psycho-educatie; praten over de seksueel misbruikervaring(en); schuld en schaamte; boosheid; assertiviteit; stellen van grenzen; familie en vrienden; emotieregulatie; dissociatie; lichaam en seksualiteit; de kracht van je gedachten; evaluatie; toekomst; afscheid. Rollenspelen, lichaamsgerichte oefeningen, schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkopdrachten, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapietechnieken en algemene psychotherapie. aantal bijeenkomsten: terugkombijeenkomsten begeleiding: n.t.b. aantal bijeenkomsten: begeleiding: Esther Verhees 2 uur variabel aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12 aanmelden: bij Aanmelding en Informatie, GGZ ingeest: (werkdagen uur) bijzonderheden: In principe start er 2-3 x per jaar een nieuwe groep. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met: Kathleen Thomaes, E: en Lida Langenacker, E: 2 uur in overleg aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 8 aanmelden: telefonisch bij Esther Verhees: of E: bijzonderheden: Voor ouders van de betreffende cliënten worden mits de jongere daarmee instemt, voorlichtings/ begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd. Voor nadere informatie over de groepen kunt u contact opnemen met: Esther Verhees: of E: ggzingeest.nl A.J. Ernststraat HL Amsterdam T: Zuiderhoutlaan PJ Haarlem T: Amerikaweg 2 (Gebouw Zuiderpoort) 2035 RA Haarlem T: kjtc.nl

12 22 23 Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht Centrum 45 Drie maal per jaar biedt het Landelijk Psychotrauma-centrum een gestructureerde, gesloten therapiegroep voor meisjes 13 tot 18 jaar en voor jonge vrouwen van 18 tot 25 jaar met een eenmalige seksueel geweldervaring zoals aanranding/verkrachting. Centrum 45 biedt een half gestructureerde open therapiegroep voor vrouwen van 21 tot 65 jaar met seksueel geweldervaring. Motivatie voor deelname aan groep, kunnen praten over het seksueel geweld. Eerder seksueel misbruikt, psychose, schizofrenie, drugs/ alcoholverslaving. Verminderen van traumagerelateerde klachten zoals post traumatische stress stoornis (PTSS), angst en depressie. Daarnaast verminderen/opheffen van vermijdingsgedrag en normaliseren van het dagelijkse leven. Uitleg over seksueel geweld/ptss, schrijven en praten over de gebeurtenis, uitleg van arts en politie, revictimisering, terugvalpreventieplan. Cognitieve gedragstherapie: psycho-educatie, schrijven, praten, cognitief herstructureren, exposure in vivo. Vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers met trauma s. Onvoldoende Nederlands sprekend en verder eventueel te bespreken met Bureau aanmelding en informatie: Verminderen van traumagerelateerde klachten. Herkennen, onderkennen en veranderen van cognitieve, emotionele en gedragsmatige patronen die de traumagerelateerde klachten veroorzaken en in standhouden. Zelfbeeld, uiten van emoties, communicatie met omgeving, grenzen. Psychotherapie, sociotherapie, psychomotore therapie, medicatie contacten, maatschappelijk werk, traumabehandeling individueel. aantal bijeenkomsten: follow-up bijeenkomsten na 6 / 12 maanden 2 uur maandag- of donderdagochtend van uur aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 5 aanmelden: telefonisch: begeleiding: Astrid Kremers, Liesbeth Vos en Iva Bicanic bijzonderheden: Parallel aan de meisjesgroep worden er 6 bijeenkomsten voor moeders en vaders georganiseerd in parallelle oudergroep met als doelstelling hun dochter optimaal te steunen tijdens het verwerkingsproces. Er is wachtlijst, er is een verwijsbrief van huisarts of indicatiestelling nodig. start groep: doorlopend aantal bijeenkomsten: deelname is gemiddeld 18 maanden dagbehandeling van uur dinsdagochtend + middag aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10 aanmelden: telefonisch via Bureau aanmelding en informatie: begeleiding: mevr. G. Eiting, arts en mevr. C. Marsaly Roig, psychotherapeut bijzonderheden: Stichting Centrum 45 is het landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Bureau aanmelding en informatie: Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met psychotraumacentrum.nl Wilhelmina Kinderziekenhuis Lundlaan EA Utrecht T: Nienoord XE Diemen T: centrum45.nl

13 24 25 Equator Foundation Equator Foundation De Equator Foundation biedt een half gestructureerde open therapiegroep vrouwen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel (vrouwen vanaf 18 jaar) met een fysiek en/of seksueel geweldervaring(en). Twee á drie maal per jaar biedt de Equator Foundation een half gestructureerde gesloten stabilisatiecursus voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel (meiden en vrouwen vanaf 18 jaar) met een fysiek en/of seksueel geweldervaring(en). Vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en van andere vormen van (seksueel) geweld, vrouwen die in dagelijks leven veel lijdensdruk ervaren door angst- en depressieve klachten, vrouwen die behoefte hebben om klachten te delen en hierover advies te krijgen van lotgenoten, in staat zijn om 80% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Ernstige dissociatie, ernstige depressie, psychose, verslaving. Algemeen: gericht op emotieregulatie, verbeteren van relaties, vergroten van autonomie en verminderen van lijdensdruk. Concrete doelen: opbouwen eigen steunsysteem, hulp vragen en ervaren, hulp geven, eigen behoeften ontdekken, grenzen ervaren en leren stellen, beter omgaan met emoties. Emotieregulatie, omgaan met nachtmerries en slaapproblemen, activering dagstructuur, interpersoonlijke relaties. Lichaamsgericht werken, psycho-educatie, cognitief gedragstherapeutische interventies, lotgenotencontact, oefen- en ervaringsgericht werken. Nederlandse- of Engelse taalbeheersing. Ernstige depressie, ernstige psychose, ernstige dissociatie, slechte behandelcompliance. Stabilisatie. Psycho-educatie, stress, slaapproblemen, (ont)spanning en pijn, zelfzorg, emoties, dissociatie, piekeren en afleiding zoeken. Cognitieve gedragstherapeutische interventie, oefen en ervaringsgericht werken. aantal bijeenkomsten: deelname is gemiddeld één jaar begeleiding: GZ-psycholoog en psychomotorisch therapeut aantal bijeenkomsten: 8 begeleiding: Psychomotorisch therapeut en sociotherapeut woensdagmiddag aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: telefonisch: bijzonderheden: Voorwaarde is Nederlandse of Engelse taalbeheersing. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met de Equator Foundation: of E: woensdagochtend aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 aanmelden: telefonisch: bijzonderheden: Voorwaarde is Nederlandse of Engelse taalbeheersing. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met de Equator Foundation: of E: equatorfoundation.nl Nienoord XE Diemen T: Nienoord XE Diemen T: equatorfoundation.nl

14 27 GGZ ingeest locatie Overschiestraat, Traumapoli Jeugd en Gezin Amsterdam In het najaar 2014 start GGZ ingeest, Traumapoli Jeugd en Gezin Amsterdam, een half gestructureerde, gesloten lotgenotengroep voor moeders van kinderen met een seksueel misbruikervaring. Het seksueel misbruik moet gestopt zijn; kunnen profiteren van een groep. Verslaving; ernstige psychiatrische problematiek. Helpen de gebeurtenis een plaats te geven middels uitwisseling en (h)erkenning; het eigen verhaal zodanig herschrijven dat het gebeurde voor betrokkenen hanteerbaar wordt en de ouder het kind beter kan steunen; eigen krachtbronnen versterken; beter gebruik leren maken van steunbronnen; handvaten voor omgang met het kind. Betekenis en gevolgen van het misbruik voor het kind en de rest van het gezin in diverse leeftijdsfasen; eigen ervaringen en gevoelens; hoe om te gaan met (gedrag en signalen van) het kind; seksualiteit; opvoeding. Uitwisseling in de groep, schrijfoefeningen, huiswerkopdrachten, creatieve technieken, psycho-educatie, cognitief-gedragstherapeutische technieken. aantal bijeenkomsten: 8 à 10 1 maal per veertien dagen dinsdagmiddag uur aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 8 aanmelden: telefonisch via secretariaat Jeugd & Jongeren: ,- (materialen) begeleiding: Woike Helder (systeemtherapeut) bijzonderheden: De groep is bedoeld voor moeders. Indien hier vraag naar is, wordt aan vaders afzonderlijk een aanbod gedaan. Voor nadere informatie over de groep kunt u contact opnemen met Woike Helder, E: Overschiestraat HN Amsterdam T: ggzingeest.nl

15 28 29 Kinder- en Jeugdtraumacentrum De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie Het hele jaar door biedt het Kinder- en Jeugdtraumacentrum bij voldoende aanmelding gesloten, gestructureerde therapiegroepen voor kinderen van 4 tot 11 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Deze groepen worden aangeboden voor kinderen van 4 t/m 7 en van 8 t/m 11 jaar. Cliënt(e) vertoont seksueel grensoverschrijdend (agressief) gedrag ten opzichte van andere kinderen dat met behulp van de normale opvoedkundige maatregelen niet te verhelpen is. Ouders van cliënt(e) zijn bereid intensief deel te nemen aan het programma en ook thuis aan de slag te gaan met het programma. Zwakbegaafdheid, (ernstige) psychiatrische problematiek. Opheffen van sociaal niet aanvaardbaar seksueel gedrag van jonge kinderen dat belastend is voor kinderen en volwassenen in hun omgeving en (meestal)voor de kinderen zelf. Voorlichting over seksualiteit, mijn lijf en jouw lijf, begrenzing, leren stop zeggen en stop doen, seksuele gedragsregels, kijken door de ogen van de ander. Rollenspellen, lijfwerk, ontspanningsoefeningen, cognitieve gedragstherapie. De Waag biedt doorlopend een half gestructureerde, open therapiegroep voor jeugdige plegers van een zedendelict (jongens in de leeftijd van circa 12 tot circa 20 jaar). Er wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren die handson gedrag en jongeren die hands-off gedrag hebben vertoond. Voor deelname is het niet nodig dat er een veroordeling van Justitie is, er hoeft dus aangifte te zijn. Voorafgaand aan deelname aan de groepsbehandeling is er altijd een individueel voortraject met de jongere en zijn systeem om te kijken of een groepsbehandeling geïndiceerd is. Wanneer dit niet zo is, zal hem een individueel aanbod gedaan worden. Primair middelenverslaving; onvoldoende communicatieve vaardigheden c.q. te veel problemen met de Nederlandse taal; ernstige ontkenning of bagatellisering van de delicten; ernstige psychopathologie die regelmatig leidt tot crises bijvoorbeeld psychotische problemen; zwakbegaafdheid (NB: zwakbegaafde jeugdige daders die aan de overige voorwaarden voldoen krijgen in principe een individuele behandeling aangeboden; bij voldoende vraag wordt ook voor deze categorie een groepsbehandeling aangeboden). Indien een cliënt om één van bovengenoemde redenen niet aan de groep kan deelnemen, wordt bekeken of individuele behandeling zinvol kan zijn. Voorkomen van recidive. Het doel van de behandeling is het voorkomen van een terugval in grensoverschrijdend potentieel strafbaar gedrag. Er zal gesproken worden over de achtergronden die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van het grensoverschrijdend gedrag en er zal gekeken worden naar risicofactoren en beschermende factoren. Terugvalpreventie op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes met gebruik van een werkboek. Onderwerpen in dit werkboek zijn o.a.: het komen tot een delictanalyse, gevolgen voor zowel de jeugdige, zijn familie en het slachtoffer, seksuele voorlichting, sociale vaardigheden en de eigen motivatie tot de behandeling. Parallel aan de groepsbehandeling voor de jongeren is er een ouderondersteuningsgroep. aantal bijeenkomsten: 15 wekelijkse bijeenkomsten wisselend, mede afhankelijk van de deelnemers aantal deelnemers: maximaal 4 aanmelden: informatie en aanmelding dagelijks van tot uur KJTC: bijzonderheden: Indien het seksueel grensoverschrijdend gedrag het gevolg is van seksueel misbruik kan na de groep nog een behandeling voor het seksueel misbruik volgen. Parallel aan de kindergroepen zijn er groepen voor niet misbruikende ouders om hen te ondersteunen en adviseren. Deelname aan deze oudergroepen is verplicht. aantal bijeenkomsten: doorlopend; totaal aantal sessies afhankelijk van aard en ernst van de problematiek verschilt per groep aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: schriftelijk en/of telefonisch, dagelijks tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur (werkdagen uur en uur) T: vergoed door ziektekostenverzekeraar of justitie. Huisartsverwijzing en geldige ziektekostenverzekering of indicatiestelling reclassering zijn voorwaarden voor deelname. bijzonderheden: Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Voor volwassenen maar ook voor jongeren onder de 18 jaar: (www.stopitnow.nl). kjtc.nl Zuiderhoutlaan PJ Haarlem T: Zeeburgerpad 12-B 1018 AJ Amsterdam T: dewaagnederland.nl

16 30 31 De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie De Waag biedt doorlopend half gestructureerde, open therapiegroepen voor plegers van zedendelicten met een verstandelijke beperking vanaf circa 25 jaar. Vraag om behandeling gericht op terugvalpreventie/ voorkomen van nieuwe delicten; enige motivatie om naar eigen gedrag te kijken; laaggemiddeld of zwakbegaafd. Te geringe cognitieve capaciteiten (IQ rond de 70); primair middelenverslaving; onvoldoende communicatieve vaardigheden c.q. te veel problemen met de Nederlandse taal; ernstige ontkenning of bagatellisering van de delicten; ernstige psychopathologie die regelmatig leidt tot crises, bijvoorbeeld psychotische problemen. Voorkomen van terugval in strafbaar gedrag. Gevolgen van seksueel misbruik voor de daders zelf; gevolgen voor slachtoffers, inzicht in de misbruikketting; inzicht in vergoeilijkende gedachten (cognitieve vervormingen) over delictgedrag; controle leren krijgen over seksuele en agressieve impulsen. Terugvalpreventie op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes met gebruik van schrijfoefeningen en huiswerkopdrachten. Naast de groepsbehandeling kunnen ook tijdelijk individuele therapiegesprekken nodig zijn. aantal bijeenkomsten: 1½ jaar. Daarna is er een nazorggroep. verschilt per groep aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: schriftelijk en/of telefonisch, dagelijks tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur (werkdagen uur en uur) T: vergoed door ziektekostenverzekeraar of justitie. Huisartsverwijzing en geldige ziektekostenverzekering of indicatiestelling reclassering zijn voorwaarden voor deelname. bijzonderheden: Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Voor volwassenen maar ook voor jongeren onder de 18 jaar: (www.stopitnow.nl). Zeeburgerpad 12-B 1018 AJ Amsterdam T: dewaagnederland.nl

17 32 33 De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie De Waag biedt doorlopend half gestructureerde, open therapiegroepen voor volwassen plegers van een zedendelicten tegen kinderen (leeftijd vanaf circa 25 jaar). De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie De Waag biedt een half gestructureerde, open therapiegroep voor mensen die kinderporno hebben gedownload of hebben verspreid. Vraag om behandeling gericht op terugvalpreventie/voorkomen van nieuwe delicten; enige motivatie om naar eigen gedrag te kijken. Primair middelenverslaving; onvoldoende communicatieve vaardigheden c.q. te veel problemen met de Nederlandse taal; ernstige ontkenning of bagatellisering van de delicten; ernstige psychopathologie die regelmatig leidt tot crises bijvoorbeeld psychotische problemen; zwakbegaafdheid (NB: zwakbegaafde daders die aan de overige voorwaarden voldoen krijgen in principe een individuele behandeling aangeboden; bij voldoende vraag wordt ook voor deze categorie een groepsbehandeling aangeboden). Indien een cliënt om een van bovengenoemde redenen niet aan de groep kan deelnemen, wordt bekeken of individuele behandeling zinvol zou kunnen zijn. Voorkomen van recidive. Gevolgen voor slachtoffers; inzicht in de misbruikketting; inzicht in vergoeilijkende gedachten (cognitieve vervormingen) over seksualiteit; controle leren krijgen over seksuele en agressieve impulsen, leren beter problemen op te lossen. Terugvalpreventie op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes met gebruik van schrijfoefeningen en huiswerkopdrachten. De behandeling kan worden aangevuld met individuele gesprekken, partnerrelatie- of gezinsgesprekken. Als de deelnemer een partner heeft, wordt die zeker ook een keer uitgenodigd. Soms is de ondersteuning van de behandeling met medicijnen noodzakelijk. Vraag om behandeling gericht op terugvalpreventie/ voorkomen van nieuwe delicten; enige motivatie om naar eigen gedrag te kijken. Hands on delicten (cliënten met dergelijke delicten zijn welkom in een van de andere groepen). Primair middelenverslaving; onvoldoende communicatieve vaardigheden c.q. te veel problemen met de Nederlandse taal; ernstige ontkenning of bagatellisering van de delicten; ernstige psychopathologie die regelmatig leidt tot crises bijvoorbeeld psychotische problemen; zwakbegaafdheid (NB: zwakbegaafde daders die aan de overige voorwaarden voldoen krijgen in principe een individuele behandeling aangeboden; bij voldoende vraag wordt ook voor deze categorie een groepsbehandeling aangeboden). Indien een cliënt om een van bovengenoemde redenen niet aan de groep kan deelnemen, wordt bekeken of individuele behandeling zinvol zou kunnen zijn. Voorkomen van terugval in strafbaar gedrag. Downloaden en bekijken van kinderporno; gevolgen van het downloaden voor de daders zelf; gevolgen voor slachtoffers; inzicht in factoren die aanleiding waren voor het downloaden van kinderporno; inzicht in vergoeilijkende gedachten (cognitieve vervormingen) over het bekijken en downloaden van kinderporno; controle leren krijgen over seksuele impulsen; de belangrijkste relaties van de deelnemer doornemen. In sommige gevallen zal er worden gekeken naar het opzetten van een nieuw sociaal netwerk als vervanging van het bezig zijn met kinderporno. Terugvalpreventie op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes met gebruik van schrijfoefeningen en huiswerkopdrachten. aantal bijeenkomsten: 1 tot 1½ jaar. Mogelijk wordt hierna samen met client besloten tot een vervolgtraject. verschilt per groep aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: schriftelijk en/of telefonisch, dagelijks tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur (werkdagen uur en uur) T: vergoed door ziektekostenverzekeraar of justitie. Huisartsverwijzing en geldige ziektekostenverzekering of indicatiestelling reclassering zijn voorwaarden voor deelname. Dit aanbod is ook aanwezig bij de Waag-vestiging in Haarlem. bijzonderheden: Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Voor volwassenen maar ook voor jongeren onder de 18 jaar: (www.stopitnow.nl). aantal bijeenkomsten: doorlopend verschilt per groep aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8 aanmelden: schriftelijk en/of telefonisch, dagelijks tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur (werkdagen uur en uur) T: vergoed door ziektekostenverzekeraar of justitie. Huisartsverwijzing en geldige ziektekostenverzekering of indicatiestelling reclassering zijn voorwaarden voor deelname. begeleiding: Erik Lagendijk bijzonderheden: Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Voor volwassenen maar ook voor jongeren onder de 18 jaar: (www.stopitnow.nl). dewaagnederland.nl Zeeburgerpad 12-B 1018AJ Amsterdam T: Zeeburgerpad 12-B 1018 AJ Amsterdam T: dewaagnederland.nl

18 colofon uitgave: Steunpunt Seksueel Geweld GGD Amsterdam grafisch ontwerp: Yusuf Kho vormgever IA BNO Amsterdam 2014

19 voor kinderen voor meiden voor licht verstandelijk gehandicapten voor vrouwen voor vluchtelingen(v) voor slachtoffers van mensenhandel voor moeders voor jeugdige daders/plegers voor licht verstandelijk gehandicapte daders Steunpunt Seksueel Geweld GGD Amsterdam Postbus CE Amsterdam (maandag t/m donderdag) T: F: E: ggd.amsterdam.nl voor daders ggd.amsterdam.nl

Groepen Seksueel Geweld

Groepen Seksueel Geweld Groepen Seksueel Geweld 2015-2016 Steunpunt Seksueel Geweld voor kinderen voor meiden voor licht verstandelijk gehandicapten voor vrouwen voor vluchtelingen (v) voor slachtoffers van mensenhandel voor

Nadere informatie

Groepen Seksueel Geweld

Groepen Seksueel Geweld Groepen Seksueel Geweld 2017-2018 Steunpunt Seksueel Geweld voor kinderen voor meiden voor licht verstandelijk gehandicapten voor vrouwen voor vrouwen en mannen voor slachtoffers van mensenhandel en vluchtelingen

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Informatie voor cliënten Inleiding Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd of later in een intieme relatie, kan dat in zijn of haar verdere leven klachten

Nadere informatie

Horizon methodiek na huiselijk geweld & na seksueel misbruik

Horizon methodiek na huiselijk geweld & na seksueel misbruik Horizon methodiek na huiselijk geweld & na seksueel misbruik 29-09-2014 Merijn van de Vliet, GZ-psycholoog Programma Introductie Oefening Horizon: twee varianten naast elkaar Film Oefening Thema s en

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

Seks over de grens 26 januari 2009

Seks over de grens 26 januari 2009 Seks over de grens 26 januari 2009 STEPS STEPS Iva Bicanic & Astrid Kremers Iva Bicanic & Astrid Kremers Programma Voorstellen Informatie eenmalig seksueel geweld Algemene informatie STEPS DVD STEPS Gedetailleerde

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

Eenmalig seksueel geweld vraagt om een unieke benadering

Eenmalig seksueel geweld vraagt om een unieke benadering 6 cogiscope 0111 Eenmalig seksueel geweld vraagt om een unieke benadering Nel van Beelen STEPS: kortdurende behandeling voor jongere slachtoffers Eenmalig seksueel geweld vraagt om een unieke benadering

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag Naam jeugdige: Geboortedatum: Sekse jeugdige: Man Vrouw Datum van invullen: Ingevuld door: Over dit instrument Dit instrument is een hulpmiddel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Ilonka Boomsma 13

Inhoud. Voorwoord Ilonka Boomsma 13 Inhoud Voorwoord Ilonka Boomsma 13 Inleiding Hanneke Rijken 15 1 De geschiedenis van vrouwengroepen 15 2 Van vrouwengroepen naar seksespecifieke hulpverlening 17 3 Andere ontwikkelingen op het terrein

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ]

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Therapieën

Nadere informatie

Praten over pedofiele gevoelens van jongeren

Praten over pedofiele gevoelens van jongeren Praten over pedofiele gevoelens van jongeren tussen noodzaak en taboe Jules Mulder Stop it Now! 9 februari 2016 Pedofilie en pedofiele stoornis Pedofilie intense recidiverende seksuele opwinding (fantasieën,

Nadere informatie

EMDR bij adolescenten

EMDR bij adolescenten EMDR bij adolescenten Een vorm van traumabehandeling Marijke de Koning-Groothuizen ZMC Kinderen en Jongeren van de Gelderse Roos Voorbeelden uit de praktijk Sofie, 16 jaar. Klachten, sinds ongeveer een

Nadere informatie

Behandeling na seksueel trauma bij kinderen: STEPS, TF-CBT of EMDR?

Behandeling na seksueel trauma bij kinderen: STEPS, TF-CBT of EMDR? Behandeling na seksueel trauma bij kinderen: STEPS, TF-CBT of EMDR? Renee Beer, klinisch psycholoog, Traumacentrum De Bascule Iva Bicanic, klinisch psycholoog i.o., Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis Psychiatrie Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY002 / Cognitieve gedragstherapiegroep

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma.

Psychiatrie. Therapieprogramma. Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Inhoud. plaatsbepaling en verklaringsmodel... 9. met een verstandelijke beperking... 27. Literatuur... 8. verstandelijke beperking...

Inhoud. plaatsbepaling en verklaringsmodel... 9. met een verstandelijke beperking... 27. Literatuur... 8. verstandelijke beperking... XIII Inhoud 1 Het handboek SOS Snelle Opvang bij Seksueel misbruik..................... 1 1.1 Doelgroep van het handboek SOS..................................................... 2 1.2 Het belang van het

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 134 Nederlandse samenvatting De inleiding van dit proefschrift beschrijft de noodzaak onderzoek te verrichten naar interpersoonlijk trauma en de gevolgen daarvan bij jongeren in

Nadere informatie

Herstel en Balans. Kanker zet je leven op zijn kop. De rol van de psycholoog. Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010

Herstel en Balans. Kanker zet je leven op zijn kop. De rol van de psycholoog. Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010 Herstel en Balans De rol van de psycholoog Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010 Kanker zet je leven op zijn kop 1 Kanker, gevolgen voor de patiënt Heftige emoties. Verlies van controle

Nadere informatie

Psychisch of Psychiatrie? 12-06-2012

Psychisch of Psychiatrie? 12-06-2012 Wat is een psychische stoornis? Een psychische stoornis is een patroon van denken, voelen en gedrag dat binnen de geldende cultuur ongebruikelijk is. Het patroon veroorzaakt last bij de persoon zelf en/of

Nadere informatie

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers Behandelaanbod in groepen Informatie voor verwijzers In deze folder vindt u informatie over het behandelaanbod in groepen bij SymforaMeander. Aanmelden van patiënten U kunt uw patient op de volgende manieren

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij autisme

Cognitieve gedragstherapie bij autisme Cognitieve gedragstherapie bij autisme Caroline Schuurman, gz-psycholoog Centrum Autisme Rivierduinen Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van autisme bij volwassenen Utrecht, 14 juni 2011 CGT bij autisme

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Boek Slapende honden? Wakker maken!

Boek Slapende honden? Wakker maken! Boek Slapende honden? Wakker maken! A.Struik, ontwikkelingspsycholoog/ systeemtherapeut Joany Spierings Drie testen Weinig theorie en veel praktijk CD-Rom/ werkbladen Formulier zes testen Geen protocol

Nadere informatie

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta Wie zijn we? Wijzer is het centrum voor ambulante behandeling van Amsta (voorheen DkJ). Wijzer biedt expertise op het gebied van ondersteuning en behandeling

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Expertisecentrum Cognitieve Beperkingen Driehuis

Expertisecentrum Cognitieve Beperkingen Driehuis Expertisecentrum Cognitieve Beperkingen Driehuis Voor behandeling en onderzoek van kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders augustus 2007 INLEIDING Met deze folder leggen wij u uit wat het expertisecentrum

Nadere informatie

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Van DSM IV naar DSM 5 DSM IV - somatisatie stoornis, - somatoforme

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) Deeltijdbehandeling In beweging Folder voor deelnemende jongeren moe, moe, moe pijn, zo n pijn, altijd pijn niet kunnen staan, niet kunnen

Nadere informatie

Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking

Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking 1 Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Onbestaanbaar waar. We kunnen en willen het niet geloven. Tegelijkertijd willen we helpen; maar hoe? Hoe voorkom je de impasse waarin iedereen

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie. Deze mindfulnesstraining wordt op de afdeling

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten Verslavingszorg Trauma en verslaving Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Informatie voor patiënten Mondriaan voor geestelijke gezondheid Trauma

Nadere informatie

Transit. deeltijd en klinische behandeling. Volwassenen en

Transit. deeltijd en klinische behandeling. Volwassenen en Transit deeltijd en klinische behandeling Volwassenen en deeltijd en klinische behandeling Inhoud Wat is Transit? 3 - Welke problemen? 3 - Welke problemen niet? 4 De behandeling 5 - Ambulante behandeling

Nadere informatie

Wij behandelen mensen poliklinisch, dat betekent dat je naar ons toe komt voor de hulp. Een enkele keer kan het zijn dat wij op huisbezoek komen.

Wij behandelen mensen poliklinisch, dat betekent dat je naar ons toe komt voor de hulp. Een enkele keer kan het zijn dat wij op huisbezoek komen. Wie zijn wij? Het team van AltraCura Behandeling biedt hulp aan mensen met leermoeilijkheden en psychische problemen. Wij willen graag een goede behandeling bieden, daarom onderzoeken wij samen met jou

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Bijscholing: Mogelijkheden eerste lijn

Bijscholing: Mogelijkheden eerste lijn Bijscholing: Mogelijkheden eerste lijn T R A U M A C E N T R U M B E L G I Ë 3 0 A P R I L 2 0 1 3 C O P Y R I G H T D O R I S D H O O G H E Welke hulp hebben mensen nodig? Studie van Dyregrov & Nordanger,

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Patiënten

Trauma en verslaving. Patiënten Trauma en verslaving Patiënten Trauma en verslaving Informatie voor patiënten Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Trauma en verslaving 1 Trauma

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Vera Commandeur Judith Yntema De Waag

Vera Commandeur Judith Yntema De Waag Vera Commandeur Judith Yntema De Waag Signs of Safety & Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Signs of Safety Gathering Nederland Zwolle, 2 februari 2016 Judith Yntema Vera Commandeur Nooit meer alleen met

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Veilig, Sterk & Verder

Veilig, Sterk & Verder MARGREET VISSER & FRANK BUFFING Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: naar een systeemgerichte en gezamenlijke aanpak 17 november 2008 DE WAAG Centrum voor ambulante forensische psychiatrie Oefening

Nadere informatie

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers Behandelaanbod in groepen Informatie voor verwijzers In deze folder vindt u informatie over het behandelaanbod in groepen bij SymforaMeander. Aanmelden van patiënten U kunt uw patient op de volgende manieren

Nadere informatie

Workshop. PTSS en verslaving. Coos Meester Verpleegkundig specialist MANP

Workshop. PTSS en verslaving. Coos Meester Verpleegkundig specialist MANP Workshop PTSS en verslaving Coos Meester Verpleegkundig specialist MANP Marit Uijl Master of Nursing i.o. Start en einde van de Sessie Start van de sessie Sinds de vorige sessie: 1. Hoe voel je je? 2.

Nadere informatie

Posttraumatische stress-stoornis

Posttraumatische stress-stoornis Cure + Care Solutions is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor complexe psychische aandoeningen en werkt nauw samen binnen een landelijk netwerk van zorginstellingen door het hele land. Cure

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Acute deeltijdbehandeling

Acute deeltijdbehandeling Volwassen Acute deeltijd Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk U bent aangemeld voor de acute deeltijdbehandeling bij GGz Centraal. Dat kan vragen oproepen.

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

CHECKLIST BEHANDELDOELEN

CHECKLIST BEHANDELDOELEN Uw naam: Naam therapeut: Datum: CHECKLIST BEHANDELDOELEN Het stellen van doelen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle therapie. Daarom vragen wij u uw doelen voor de aankomende therapie aan

Nadere informatie

Aanmeldformulier / Intakevragenlijst

Aanmeldformulier / Intakevragenlijst Aanmeldformulier / Intakevragenlijst Gelieve deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en 1 week voor het intakegesprek te mailen naar: Datum: Gegevens Cliënt Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep een behandelprotocol voor depressie Dina Snippe, psychotherapeut Opleider-supervisor NVGP en NVIPT De genezing van de krekel Geacht somber gevoel,

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Suïcidepreventie Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Missie en visie @113 Taboe op praten over zelfmoord doorbreken Drempels bij zoeken en vinden van hulp verlagen Landelijk

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Dag van de Inhoud Den Haag 28 september 2017 Ante Lemkes, GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist Inleiding Introductie van mezelf, jullie

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Traumabehandeling Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

Traumabehandeling Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie Traumabehandeling Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie Krijg je (binnenkort) traumabehandeling vanuit zorgprogramma Angst & stemming van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie? Ben je 6 tot 18 jaar? Dan is

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

WERKEN MET ONTKENNING EN WEERSTAND AAN TOEKOMSTIGE VEILIGHEID. Judith Yntema

WERKEN MET ONTKENNING EN WEERSTAND AAN TOEKOMSTIGE VEILIGHEID. Judith Yntema WERKEN MET ONTKENNING EN WEERSTAND AAN TOEKOMSTIGE VEILIGHEID Judith Yntema Wat is waarheid? J. Yntema 30 september 2015 Wat is weerstand? Redenen voor ontkenning Angst voor verstoting/verlating Angst

Nadere informatie

Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder

Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder Werkt u met moeilijk lerende of licht verstandelijk gehandicapte (LVG)

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

TherapIe bij emotionele en psychosociale problemen. Voor mensen met een handicap

TherapIe bij emotionele en psychosociale problemen. Voor mensen met een handicap TherapIe bij emotionele en psychosociale problemen Voor mensen met een handicap TherapIe bij emotionele en psychosociale problemen Voor cliënten met emotionele en psychosociale problemen biedt Pluryn diverse

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Aardbevingen en psychische klachten

Aardbevingen en psychische klachten Aardbevingen en psychische klachten (Karin Folkers, Klinisch Psycholoog) Jantien Mast, Verpleegkundig Specialist Peter Pijper en Coosje Klootwijk, verpleegkundigen Bouke Koopmans, psychiater Loppersum,

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie