NAS Server. Gebruikersgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAS Server. Gebruikersgids"

Transcriptie

1 NAS Server Gebruikersgids Toegepast model: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_ _nld Op basis van versie: DSM

2 AUTEURSRECHT BERICHT Alle titel, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in en van alle Synology Producten, de Producten of Product (inclusief maar niet beperkt tot productontwerp en uiterlijk, firmware en alle relevante media, afbeeldingen, foto s, animaties, video, audio, muziek, tekst en and applets omvat in de producten), de begeleidende handleidingen en andere documenten, en online of elektronische documenten zijn de eigendom van Synology Inc. Tenzij anderzijds expliciet schriftelijk gelicentieerd door Synology Inc. houdt geen enkele bepaling in de producten een licentie in van een van de bovenvermelde rechten. Auteursrecht Synology Inc.; Alle rechten voorbehouden. HANDELSMERK BERICHT Synology en andere namen van Synology Products zijn eigendomsrechten of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Microsoft, Windows series en Internet Explorer zijn handelsmerken Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Andere producten en bedrijfsnamen die hier vermeld worden, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID Synology biedt een beperkte garantie voor haar producten enkel aan de persoon of entiteit die de Producten oorspronkelijk heeft aangekocht van Synology of haar erkende verdeler of detailhandelaar. Synology garandeert dat ieder hardware-onderdeel van de Producten vrij is van fysieke defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop (drie jaar voor DS508, RS408, RS408-RP en RS407), of het Product wordt gerepareerd of vervangen zoals eenduidig bepaald door Synology. Als het Producten defecten vertoont tijdens deze garantieperiode kunt u contact opnemen met de lokale verdeler voor bijstand. U moet het aankoopbewijs voorleggen en een barcodenummer van de verpakking van het Product wanneer u bijstand inroept. Synology Producten zijn barebones apparaten en Synology biedt dus geen garantie van de geïnstalleerde harde schijf, noch een garantie met betrekking tot de compatibiliteit van alle harde schijven. U KUNT SYNOLOGY NIET AANSPRAKELIJK STELLEN OP BASIS VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ALS HET PRODUCT GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT OP EEN WIJZE DIE NIET GEPRECISEERD OF BESCHREVEN IS IN DE PRODUCTSPECITIFICATIES OF DE BESCHRIJVING, ALS HET PRODUCT GEWIJZIGD OF VERANDERD WERD OP ENIGERLEI WIJZE DOOR EEN ANDERE PARTIJ DAN SYNOLOGY, OF INDIEN HET NIET NALEVEN VAN DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT TOEGESCHREVEN KAN WORDEN AAN OORZAKEN DIE BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SYNOLOGY VALT. SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OF STATUTAIR, MET BETREKKING TOT HAAR PRODUCTEN OF DE INHOUD OF HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE EN ALLE BEGELEIDENDE SOFTWARE, EN ONTKENT SPECIFIEK DE KWALITEIT OF PRESTATIE VOOR IEDERE SPECIFIEK DOELEINDE. SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE DAT ALLE GEGEVENS OPGESLAGEN OP SYNOLOGY PRODUCTEN STEEDS VEILIG ZIJN EN ZONDER RISICO OP GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY HERINNERT U ERAAN REGELMATIG EEN BACK-UP TE MAKEN VAN DE GEGEVENS. SYNOLOGY ZAL ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN DOOR DE GEBRUIKER VOOR SCHADE, INCLUSIEF OPGESLAGEN GEGEVENS, VERLOREN WINSTEN OF ANDERE INCIDENTELE OF 1

3 GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN SYNOLOGY PRODUCTEN, OF DE ONMOGELIJKHEID SYNOLOGY PRODUCTEN TE GEBRUIKEN OF GEGEVENSVERLIES DAT RESULTEERT UIT EEN DERGELIJK GEBRUIK. DEZE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN HET IS MOGELIJK DAT U VAN ANDERE RECHTEN GENIET DIE VARIËREN VAN STAAT TOT STAAT (OF RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED). DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SYNOLOGY VOOR DEFECTEN EN FOUTEN IN DE HARDWARE IS BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANG ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIEVERKLARING. VOOR KLANTEN, BEHALVE VOOR DE EXPLICIETE GARANTIES OMVAT IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ONTKENT SYNOLOGY ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERZIJDS, VOOR HET PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE. GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, IS GELDIG NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE; SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN LATEN NIET TOE BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT TE SLUITEN, NOCH BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN MAG DUREN EN HET IS DUS MOGELIJK DAT DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE BEPERKTE GARANTIEDEKKING WORDT BEËINDIGD ALS U HET PRODUCT VERKOOPT OF OP EEN ANDERE WIJZE OVERDRAAGT AAN EEN ANDERE PARTIJ. SYNOLOGY AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE OPLOSSINGEN VOORZIEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADECLAIMS VAN DERDEN TEGEN U VOOR SCHADE, VOOR PRODUCTEN DIE ONBESCHIKBAAR ZIJN VOOR GEBRUIK, OF VOOR VERLOREN GEGEVNES OF VERLOREN SOFTWARE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY IS NOOIT HOGER DAN HET BEDRAG DAT U BETAALD HEBT VOOR HET PRODUCT DAT HET ONDERWERP IS VAN EEN SCHADECLAIM. DIT IS HET MAXIMUMBEDRAG WAARVOOR SYNOLOGY VERANTWOORDELIJK IS. SYNOLOGY INC. PRODUCTEN ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN MEDISCHE, LEVENSREDDDENDE OF LEVENSONDERHOUDENDE APPARATEN. GESCHILBESLECHTING In het kader van deze bepaling verwijst de term Geschil ieder geschil, controversie of schadeclaim die voortkomt uit of betrekking heeft op (i) deze overeenkomst, de interpretatie, of de inbreuk, beëindiging, toepasbaarheid of geldigheid, (ii) de betrokken bestelling voor aankopen, bestellingen, ontvangst of gebruik van een product of dienstverlening van Synology, of iii) ieder ander geschil dat het resultaat is van of betrekking heeft op de relatie tussen u en Synology; de term Synology verwijst naar Synology, Inc, haar ouders, dochtermaatschappijen, filialen, bestuurders, vertegenwoordigers, werknemers, begunstigden, agenten, rechtverkrijgenden, componentleveranciers (zowel hardware als software), en/of iedere derde die producten of diensten levert die aangekocht of verdeeld worden door Synology; en de term U verwijst naar u, of de personen betrokken tot u, zoals familieleden of begunstigden. Met betrekking tot VS klanten, komen u en Synology overeen dat ieder geschil tussen U en Synology exclusief en definitief beslecht kunnen worden door arbitratie onder de huidige commerciële regels van de American Arbitration Association, tenzij 2

4 hieronder anders bepaald. De arbitratie wordt uitgevoerd voor een enkele arbitrator en wordt enkel beperkt tot het geschil tussen u en Synology. De arbitratie, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met een andere arbitratie en wordt niet uitgevoerd op basis van een proces of een principieel proces. De arbitratie wordt gehouden in King County, Washington door indiening van documenten, via telefoon, online of persoonlijk zoals bepaald door de arbitrator op aanvraag van de partijen. De winnende partij in een V.S. of niet-v.s. arbitratie of andere wettelijke actie is verantwoordelijk voor alle kosten en redelijke advocaat honoraria, inclusief alle arbitrage onkosten betaald door de winnende partij. Iedere beslissing van een dergelijke arbitratie is definitief en bindend voor de partijen, en het oordeel mag daarna ingevoerd worden in iedere bevoegde rechtbank. U begrijpt dat, in de afwezigheid van deze bepaling, U het recht hebt geschillen te procederen in een rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op klasse of principieel proces basis en u hebt expliciet en bewust afstand gedaan van deze rechten en u gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitratie in overeenstemming met de bepalingen in deze paragraaf. Voor niet-v.s. klanten wordt ieder geschil definitief opgelost door arbitratie uitgevoerd door drie neutrale arbitrators in overeenstemming met de procedures van het R.O.C. Arbitratiewetgeving en verwante dwangregels. De arbitratie vindt plaats in Taipei, Taiwan, R.O.C., en de arbitratieprocedure wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen akkoord zijn, in het Mandarijn. De beslissing van de arbitratie is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. HERZIENINGEN Synology behoudt zich alle rechten voor haar producten, andere producten, software of betrokken documentatie te herzien of bij te werken zonder verder bericht. Synology Inc. behoudt het recht deze publicatie te herzien en wijzigingen uit te voeren met betrekking tot de inhoud zonder de verplichting personen te waarschuwen van een dergelijke herziening of wijzigingen. 3

5 Inhoudsopgave Over deze gebruikersgids... 6 Kennismaken met uw Synology server... 7 Inleiding... 7 Bestanden opslaan en delen via het Internet... 7 PC gegevens en server gegevens back-up... 7 Gegevens overdragen via FTP... 7 Bestanden beheren via Internetbrowsers... 7 Foto s, video s en blogs delen met Photo Station Genieten van entertainment opgeslagen op een server... 7 Genieten van muziek, onmiddellijk en wanneer u maar wilt... 8 Uw eigen website programmeren... 8 Video-opname met IP camera s... 8 USB-printerserver... 8 Specificatie sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen Beperkingen Uiterlijk sleuf & 2 sleuf Disk Station sleuf Cube/Disk Station sleuf 1U Rack Station sleuf Disk Station LED-indicatie beschrijvingstabel sleuf & 2 sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen Het beheer van de Synology server Toegang tot Web Management UI: Het gebruik van het set-up hulpprogramma Handmatige toegang tot Web management UI Het beheer van de Synology server Twee verschillende netwerken verbinden* Het beheer van het volume* Het beheer van het volume* Het volume repareren via Hot Swapping* Toevoegen aan een Windows domein* Toegang tot de Synology server via Telnet/SSH Toegang tot de Synology Server via NFS Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen De Synology server opnieuw installeren Toegang tot de Synology servergegevens Gedeelde mappen: Ingebouwd systeem Aangemaakt door de systeembeheerder Toegangsbeheer instellen Het gebruik van de netwerk prullenbak Codering instellen Toegang tot gedeelde mappen Van hetzelfde netwerk Van een ander netwerk Server back-up en PC back-up oplossingen Lokale back-up

6 Netwerk back-up Een back-up maken van persoonlijke gegevens Voor de start Minimum systeemvereiste De installatie van de Synology Data Replicator Het gebruik van de Synology Data Replicator Een back-up maken van de Synology server instellingen Synology server naar PC Client Synology server naar een andere Synology server De USB-printer delen Extra functies Audio Station itunes Service Multimedia Service Download Station Download Station 2 inschakelen De installatie van Download Redirector Web Station Web Station en MySQL inschakelen Virtuele host inschakelen Web Station gedetailleerde beschrijving Photo Station Photo Station 3 inschakelen Photo Station 3 s gedetailleerde beschrijving Surveillance Station Surveillance Station inschakelen Surveillance Station gedetailleerde beschrijving USBCopy* De USBCopy doellocatie instellen bericht Firmware update De opslagruimte uitbreiden Externe USB HDD Externe USB HDD Externe SATA HDD* Een hogere interne HDD vervangen Voor modellen met een sleuf* Voor Basic of RAID 0 volume op modellen met twee of meer sleuven* Voor RAID 1 volume op modellen met twee of meer sleuven * Voor RAID 5 of RAID 6 volume op modellen met vier of meer sleuven * Een harde schijf toveogen aan een RAID 5/RAID 6 volume* Probleemoplossen Bijlage Aanbevolen randapparatuur Aanbevolen NTP-server

7 Over deze gebruikersgids Deze handleiding behandelt alle functies van Synology NAS Server. Bepaalde functies kunnen enkel beschikbaar zijn op specifieke modellen. Raadpleeg product specificatie voor meer details. 6

8 Kennismaken met uw Synology server Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van Synology NAS Server ( Synology Server ). De Synology server is specifiek ontworpen voor SMB & Enterprise gebruikers met meerdere functies: Bestanden opslaan en delen via het Internet Windows gebruikers en Mac gebruikers kunnen eenvoudig bestanden delen via een Intranet of op het Internet. Dankzij de Unicode taalondersteuning kunt u op vlotte wijze bestanden op de Synology server in verschillende talen delen. PC gegevens en server gegevens back-up Synology Server biedt verschillende back-up oplossingen om een back-up te maken van PC-gegevens naar Synology Server, een back-up te maken van Synology Server gegevens naar een externe harde schijf, of een andere Synology Server, of een rsync-compatibele server. Gegevens overdragen via FTP Synology Server biedt een FTP-service met beperkte bandbreedte en anonieme login. Voor een veilige overdracht van gegevens, FTP via SSL of FTP via TLS zijn ook beschikbaar op geavanceerde modellen. Bestanden beheren via Internetbrowsers File Station biedt gebruikers de mogelijkheid hun bestanden eenvoudig te beheren op de Synology server via een webinterface. Richt de Internetbrowser naar Synology File Station en u hebt een bijkomende toegang tot uw bestanden. Foto s, video s en blogs delen met Photo Station 3 Photo Station 3 biedt u de vrijheid foto s en video s te deleven via het Internet zonder complexe upload-stappen. De bediening van het album zorgt ervoor dat de inhoud gedeeld wordt met de correcte personen. Bezoekers kunnen zelfs commentaar geven bij uw foto s. Bovendien werd een gloednieuw blog-systeem ingebouwd zodat u uw leven en gedachten eenvoudig kunt delen op het Internet. Genieten van entertainment opgeslagen op een server Download Station biedt u de mogelijkheid bestanden te downloaden van het Internet via BitTorrent, FTP en HTTP naar Synology Server. Bovendien, als u UPnP DMA hebt aangesloten in het LAN kunt u Multimedia Service inschakelen en multimediabestanden delen op de Synology server. Als u enkel mp3 bestanden wilt delen en weergeven die opgeslagen zijn op een Synology Server kunt u itunes Service inschakelen en genieten van de muziek via iedere itunes client op LAN. 7

9 Genieten van muziek, onmiddellijk en wanneer u maar wilt Audio Station biedt gebruikers de mogelijkheid muziek te rangschikken die opgeslagen is op een Synology server in speellijsten, muziek opgeslagen op de Synology server of van de aangesloten ipod of zelfs Internet radiozenders te stromen. Met USB-luidsprekers aangesloten op de Synology server of stromende muziek naar uw desktop computer kunt u op ieder moment genieten van uw muziek. Uw eigen website programmeren U kunt op heel eenvoudige wijze een persoonlijke of corporate website instellen met de Web Station functie. Als u PHP en MySQL integreert, kan de gebruiker ook een blog instellen of zelfs een online winkel. Video-opname met IP camera s In "Surveillance Station" kunt u video s beheren, weergeven en opnemen van meerdere* IP camera s op het Internet. Als u naar de Surveillance Station web-based beheerinterface gaat, kunt u het real-time beeld weergeven van de camera en video s constant of in beweging-detectie modus opnemen. USB-printerserver U kunt USB 2.0 Printer delen via Local Area Network. * Uitsluitend ondersteund op specifieke modellen. Wij verwijzen u naar de producttabel. 8

10 Specificatie 1-sleuf modellen Element DS107 DS107+ DS108j Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Max. capaciteit 1 TB 1 TB 1 TB Hot Swappable harde schijf Neen Neen Neen Externe harde schijf interface USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systeemventilator X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Gewicht 0.81Kg 0.81Kg 0.81Kg Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Max. gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 FAT (Enkel externe disk) Bestandsysteem NTFS (Enkel externe disklezen) Volumetype Basis FCC klasse B CE klasse B Agentschap certificaten BSMI klasse B VCCI klasse B HDD slaapstand Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Windows ADS domein Ja Ja Neen Gecodeerde netwerk back-up Ja Ja Ja Geplande stroom aan/uit Neen Neen Ja Engels Duits Frans Italiiaans Spaans Deens Noors Pools Zweeds Nederlands Russisch Taallocalisatie Japans Koreaans Traditioneel & Vereenvoudigd Chinees Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 90V tot 230V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Werkingstemperatuur: 40 to 95 F (5 to 35 C) Opslagtemperatuur: 15 to 155 F (-10 to 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale operationele hoogte: 3000 meter Opmerking: Voor de meest recente productspecificaties verwijzen wij u naar 9

11 2-sleuf modellen Element DS207 DS207+ DS209+ Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Max. capaciteit 2 TB 2 TB 2 TB Hot Swappable harde schijf Neen Neen Neen Externe harde schijf interface USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systeemventilator X 1 (60mmX60mm) X 1 (60mmX60mm) X 1 (70mmX70mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Gewicht 0.98Kg 0.98Kg 0.98Kg Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Max. gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 FAT (Enkel externe disk) Bestandsysteem NTFS (Enkel externe disklezen) Volumetype Basis RAID 0 RAID 1 Agentschap certificaten FCC klasse B CE klasse B BSMI klasse B VCCI klasse B FCC klasse B CE klasse B FCC Class B CE Class B BSMI Class B HDD slaapstand Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Windows ADS domein Ja Ja Ja Gecodeerde netwerk back-up Ja Ja Ja Geplande stroom aan/uit Neen Neen Ja Engels Duits Frans Italiiaans Spaans Deens Taallocalisatie Noors Pools Zweeds Nederlands Russisch Japans Koreaans Traditioneel & Vereenvoudigd Chinees Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 90V tot 230V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Werkingstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale operationele hoogte: 3000 meter Opmerking: Voor de meest recente productspecificaties verwijzen wij u naar 10

12 4-sleuf modellen Element CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Max. capaciteit 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Hot Swappable harde schijf Neen Neen Ja Ja Ja Externe harde schijf interface USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Neen Neen Neen Neen Neen Systeemventilator X 1 (80mmX80mm) X 1 (80mmX80mm) X 3 (40mmX40mm) Stroomventilator Neen Neen Neen Afmeting (HxWxD) (mm) 168 X 184 X X 184 X X 430,5 X 457,5 X 3 (40mmX40mm) X 1 (40mmX40mm) 44 X 430,5 X 457,5 X 4 (40mmX40mm) X 2 (40mmX40mm) 44 X 430,5 X 570,5 Gewicht 2,23Kg 2,23Kg 7,2Kg 7,1Kg 9,68Kg Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Max. 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP 2/ camera s EXT3 FAT (Enkel externe disk) Bestandsysteem NTFS (Enkel externe disklezen) Volumetype Basis RAID 0 RAID 1 RAID 5 Agentschap certificaten FCC Klasse B CE Klasse B BSMI Klasse B VCCI Klasse B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC Klasse A CE Klasse A VCCI Klasse A FCC Klasse A CE Klasse A VCCI Klasse A HDD slaapstand Ja Ja Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS domein Ja Ja Ja Ja Ja Gecodeerde netwerk back-up Ja Ja Ja Ja Ja Geplande stroom aan/uit Neen Ja Neen Ja Ja Engels Duits Frans Italiiaans Spaans Taallocalisatie Deens Noors Pools Zweeds Nederlands Russisch Japans Koreaans Traditioneel & Vereenvoudigd Chinees Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 90V tot 230V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Werkingstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale operationele hoogte: 3000 meter 11

13 5-sleuf modellen Element DS508 Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x 5 Max. capaciteit 5 TB Hot Swappable harde schijf Ja Externe harde schijf interface USB X2, esata X1 LAN-poort Gigabit X 2 USBCopy Neen Systeemventilator X 2(80mmX80mm) Stroomventilator X 1(40mmX40mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 177 X 203 X 242 Gewicht 4.75Kg Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Max. gebruikersaccounts 2,048 Max. groepsaccounts 256 Max. gedeelde map 200 Max. gelijktijdige 256 verbindingen Max. ondersteunde IP 10 camera s EXT3 FAT (Enkel externe disk) Bestandsysteem NTFS (Enkel externe disklezen) Volumetype Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Agentschap certificaten BSMI Class B VCCI Class B HDD slaapstand Ja Gebeurtenis bericht Ja NTP Ja FTP via SSL/TLS Ja HTTPS verbinding Ja Windows ADS domein Ja Gecodeerde netwerk Ja back-up Geplande stroom aan/uit Ja Engels Duits Frans Italiiaans Spaans Deens Noors Pools Zweeds Nederlands Taallocalisatie Russisch Japans Koreaans Traditioneel & Vereenvoudigd Chinees Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Werkingstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale operationele hoogte: 3000 meter Opmerking: Voor de meest recente productspecificaties verwijzen wij u naar 12

14 Beperkingen 1. Ondersteunt maximum 1 USB-printer. 2. De USB-kopieerfunctie ondersteunt enkel USB-schijven met FAT32 bestandssysteem. 3. Een aantal digitale camera s worden gedefinieerd als stilbeeld-apparaten, zoals Canon. Met betrekking tot dergelijke apparaten ondersteunt de Synology server enkel USB-kopieerfunctie (Geen USB-deelfunctie). 4. Met betrekking tot Mac gebruikers ondersteunt de Synology server enkel USB-printers met PostScript. 13

15 Uiterlijk 1 sleuf & 2 sleuf Disk Station Vooraanzicht Achteraanzicht Ventilator USBCopy toets esata poort Stroomtoets USB-poort LAN-poort RESET DC in 12V poort Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De Stroomtoets dient om de Synology server aan of uit te schakelen. Om de Synology server uit te schakelen, drukt u op de Stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. COPY toets Voorpaneel De COPY toets brandt wanneer u een USB-apparaat verbindt (bijvoorbeeld: digitale camera, USB flash disk). Als u deze toets indrukt, kunt u de gegevens kopiëren van het verbonden USB-apparaat naar de interne harde schijf van de Synology server. 14

16 USB-poort Intelligente ventilatie Voor & achterpaneel Achterpaneel De Synology server heeft 3 USB-poorten om bijkomende harde schijven USB-printers of andere USB-apparaten toe te voegen. Een vooraan, en twee achteraan. De ventilator dient om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. Deze start automatisch wanneer de server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. esata-poort Voorpaneel De esata-poort dient om een verbinding te maken met een externe SATA HDD. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology server opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology server opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op de Synology server. DC IN 12V poort Achterpaneel De DC IN 12V poort is waar u de AC stroomadapter. 4-sleuf Cube/Disk Station Vooraanzicht LED-indicatoren Stroomtoets LED-indicatoren 15

17 Achteraanzicht Artikelnamen Locatie DC in LAN USB Ventilator Beschrijving RESET Stroomtoets Voorpaneel De Stroomtoets dient om de Synology server aan of uit te schakelen. Om de Synology server uit te schakelen, drukt u op de Stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren USB-poort Ventilatie Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. Achterpaneel De Synology server heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven USB-printers of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel De ventilator dient om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. Deze start automatisch wanneer de server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology server opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology server opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort DC IN poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op de Synology server. Achterpaneel De DC IN poort is waar u de AC stroomadapter aansluit. 16

18 4-sleuf 1U Rack Station Vooraanzicht Stroomtoets LED-indicatoren Achteraanzicht Stroom Ventilator LAN USB Console Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De stroomtoets dient om de Synology server aan of uit te schakelen. Om de Synology server uit te schakelen, drukt u op de stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. USB-poort Ventilator Achterpaneel De Synology server heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel Er zijn 3 ventilatoren op het achterpaneel. De ventilatoren dienen om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. De ventilatoren starten automatisch als de Synology server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. Console poort Achterpaneel De console poort is waar u de Synology server 17

19 rechtstreeks aansluit op een computer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology server opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology server opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Power-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op RS407. Achterpaneel De power-poort is waar u het AC netsnoer aansluit. 5-sleuf Disk Station Vooraanzicht LED Indikatoren VOEDING TOETS Status Indicator Act Indicator Harde schijflade vergrendeling Harde schijflade 18

20 Achterzicht Stroom Console USB Port esata Ventilator RESET LAN Naam artikel Locatie Omschrijving Stroomtoets Voorpaneel De stroomtoets dient om de Synology server aan of uit te schakelen. Om de Synology server uit te schakelen, drukt u op de stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Harde schijflade Voorpaneel Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. Er zijn 5 harde schijfladen op het voorpaneel. Iedere lade is ontworpen voor een vertical harde schijf. Harde schijflade vergrendeling Voorpaneel Ieder van de 5 harde schijfladen is uitgerust met een ladevergrendeling. Gebruik de buissleutel in het pakket om de laden te vergrendelen/ontgrendelen in het systeem. USB-poort Ventilator Achterpaneel De Synology server heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel Er zijn 2 ventilatoren op het achterpaneel. De ventilatoren dienen om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. De ventilatoren starten automatisch als de Synology server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. Console poort Achterpaneel De console poort is waar u de Synology server rechtstreeks aansluit op een computer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en 19

21 de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology server opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology server opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Power-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op RS407. Achterpaneel De power-poort is waar u het AC netsnoer aansluit. esata-poort Voorpaneel De esata-poort dient om een verbinding te maken met een externe SATA HDD. 20

NAS Server. Gebruikersgids

NAS Server. Gebruikersgids NAS Server Gebruikersgids Toegepast model: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_20080616_nld Op basis van

Nadere informatie

Document ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017

Document ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 Document ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele raadpleging

Nadere informatie

Disk Station. Gebruikersgids

Disk Station. Gebruikersgids Disk Station Gebruikersgids Toegepast model: DS109j, DS109, DS109+, DS209j, DS209, DS209+, DS209+II, DS409, DS409slim, DS409+, RS409, RS409+, RS409RP+, DS509+ Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_20090901_nld

Nadere informatie

DiskStation. Snelle installatiegids. DS411j. Document ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Snelle installatiegids. DS411j. Document ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Sicherheitswarnungen und -anleitungen und heben Sie diese

Nadere informatie

Disk Station DS710+ Snelle installatiegids

Disk Station DS710+ Snelle installatiegids Disk Station DS710+ Snelle installatiegids DS710+12042009 Inhoudsopgave TOC 3 Hoofdstuk1: Voor u start 3 Inhoud van het pakket 4 Veiligheidsinstructies 5 Hoofdstuk2: Hardware set-up 5 Hulpmiddelen en onderdelen

Nadere informatie

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snelle installatiegids

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snelle installatiegids Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Disk Station DS509+ Snelle installatiegids

Disk Station DS509+ Snelle installatiegids Disk Station DS509+ Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele raadpleging

Nadere informatie

DS409slim. Snelle installatiegids

DS409slim. Snelle installatiegids DS409slim Snelle installatiegids Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snelle installatiegids

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snelle installatiegids Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Snelle installatiegids

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Snelle installatiegids Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor

Nadere informatie

Snelle installatiegids. Document ID: Synology_QIG_4bay2_

Snelle installatiegids. Document ID: Synology_QIG_4bay2_ Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_4bay2_20100514 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Sicherheitswarnungen und -anleitungen und heben Sie diese für spätere Bezugnahme

Nadere informatie

Uitbreidingseenheid DX517. Hardware installatiehandleiding

Uitbreidingseenheid DX517. Hardware installatiehandleiding Uitbreidingseenheid DX517 Hardware installatiehandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor u begint Inhoud van de verpakking 3 Uitbreidingseenheid in een oogopslag 4 Veiligheidsrichtlijnen 5 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Toegankelijk vanaf elk apparaat

Toegankelijk vanaf elk apparaat Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server StarTech ID: S352BMU3N Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array

Nadere informatie

Toegankelijk vanaf elk apparaat

Toegankelijk vanaf elk apparaat Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server StarTech ID: S352BMU3N Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array

Nadere informatie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie Multifunctionele USB-netwerkserver serie Beknopte installatiegids Inleiding Dit document beschrijft de stappen voor het installeren en configureren van de multifunctionele USB-netwerkserver als een USB-apparaatserver

Nadere informatie

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen NV-2040-EU NV-4080-EU NV-2040-EU 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU 8 kanalen NAS - NVR Eigenschappen Linux Embedded Vrij van PC instabiliteit en virus aanvallen Server Cliënt architectuur Web gebaseerd Netwerk

Nadere informatie

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Voor firmware versie 01.09.10.06 en hoger 1. Introductie De Conceptronic CFULLHDMA is een streaming Full HD mediaspeler, gebaseerd op de UPnP AV

Nadere informatie

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh Zorg ervoor dat deze handleiding wordt gelezen voorafgaand aan het gebruik van dit product. Houd deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig

Nadere informatie

Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server?

Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server? Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server? Als U nieuwe harde schijf(ven) heeft aangekocht, dan zijn deze maagdelijk blank. Geen enkel besturingssysteem kan met deze harde schijven zo aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Instap-NAS voor kleine netwerken. MAXDATA SN 40 Network-Attached-Storage

Instap-NAS voor kleine netwerken. MAXDATA SN 40 Network-Attached-Storage Instap-NAS voor kleine netwerken MAXDATA SN 40 Network-Attached-Storage Instap-NAS met goede bestandsbeveiliging en -beschikbaarheid: MAXDATA SN 40 Producteigenschappen De MAXDATA SN 40 is een flexibel,

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

2. Installeren en verkennen NAS... 14

2. Installeren en verkennen NAS... 14 1. Inhoud 2. Installeren en verkennen NAS... 14 2.1 Netwerk informatie... 15 2.2 Keuze harde schijven... 19 2.3 Plaatsen van harde schijven... 20 2.4 Besturingssysteem installeren... 21 2.5 Volumes en

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

3,5 inch 4-Bay esata USB Externe Harde Schijf Behuizing. StarTech ID: SAT3540U2E

3,5 inch 4-Bay esata USB Externe Harde Schijf Behuizing. StarTech ID: SAT3540U2E 3,5 inch 4-Bay esata USB Externe Harde Schijf Behuizing StarTech ID: SAT3540U2E De SAT3540U2E 4-Bay Externe Harde Schijf Behuizing van StarTech.com is een high-performance SATAbehuizing die via esata en

Nadere informatie

1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media

1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media 1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media StarTech ID: SV1108IPPWEU Met de SV1108IPPWEU 1-poorts Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5 SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart StarTech ID: S3520BU33ER De S3520BU33ER 2-bay RAID-behuizing biedt een krachtige externe opslagoplossing,

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5 SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart StarTech ID: S3520BU33ER De S3520BU33ER 2-bay RAID-behuizing biedt een krachtige externe opslagoplossing,

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

istorage datashur Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu

istorage datashur Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu istorage datashur Gebruikershandleiding Copyright istorage Limited 2011, 2012. Alle rechten voorbehouden. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

USB 3.0 / esata naar 2,5/3,5 inch SATA HDD / SSD duplicatordock - standalone harde-schijfkloner - SATA 6 Gbps

USB 3.0 / esata naar 2,5/3,5 inch SATA HDD / SSD duplicatordock - standalone harde-schijfkloner - SATA 6 Gbps USB 3.0 / esata naar 2,5/3,5 inch SATA HDD / SSD duplicatordock - standalone harde-schijfkloner - SATA 6 Gbps StarTech ID: SDOCK2U33RE Met de SDOCK2U33RE dubbele 2,5/3,5 inch SATA HDD/SSD-duplicatordock

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing

3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing 3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing Product ID: S354UFER De S354UFER externe SATA RAID Behuizing van StarTech.com biedt high-performance externe RAIDopslag in de vorm van maximaal

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 5 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server

Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server Product ID: S352BMU3N Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array

Nadere informatie

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Gebruiksaanwijzing NW- E55/75 2004 Sony Corporation "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereohoofdtelefoon

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn: BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos

Nadere informatie

CrashPlan PROe installatie handleiding. Versie 2.2-17-04-2016. Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1

CrashPlan PROe installatie handleiding. Versie 2.2-17-04-2016. Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1 CrashPlan PROe installatie handleiding Versie 2.2-17-04-2016 Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1 1 - Ga naar de gedownloade CrashPlanPROe_Mac-Up!.zip (staat standaard in jouw Downloads

Nadere informatie

USB 3.0 / esata trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays

USB 3.0 / esata trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays USB 3.0 / esata trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays StarTech ID: S352BU33RER Met de S352BU33RER 2-bay RAID-behuizing kunt

Nadere informatie

Mijn Dreambox Als Multimedia Center

Mijn Dreambox Als Multimedia Center Mijn Dreambox Als Multimedia Center Een uitgebreide handleiding over hoe maak ik van mijn dreambox een multi media center. Dus we gaan ervan uit dat je jou dreambox wil gaan gebruiken voor de volgende

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP. StarTech ID: S2510U2WUKEU

Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP. StarTech ID: S2510U2WUKEU Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP StarTech ID: S2510U2WUKEU De S2510U2WUKEU WiFi / USB naar SATA Harde Schijf Behuizing is een unieke combinatie van draadloos extern

Nadere informatie

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Netwerk Media Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 2 Instellen van UpnP in Windows Vista... 3 Ínstellen van UPnP in Windows 7... 4 Bestanden

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie