NAS Server. Gebruikersgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAS Server. Gebruikersgids"

Transcriptie

1 NAS Server Gebruikersgids Toegepast model: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_ _nld Op basis van versie: DSM

2 AUTEURSRECHT BERICHT Alle titel, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in en van alle Synology Producten, de Producten of Product (inclusief maar niet beperkt tot productontwerp en uiterlijk, firmware en alle relevante media, afbeeldingen, foto s, animaties, video, audio, muziek, tekst en and applets omvat in de producten), de begeleidende handleidingen en andere documenten, en online of elektronische documenten zijn de eigendom van Synology Inc. Tenzij anderzijds expliciet schriftelijk gelicentieerd door Synology Inc. houdt geen enkele bepaling in de producten een licentie in van een van de bovenvermelde rechten. Auteursrecht Synology Inc.; Alle rechten voorbehouden. HANDELSMERK BERICHT Synology en andere namen van Synology Products zijn eigendomsrechten of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Microsoft, Windows series en Internet Explorer zijn handelsmerken Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Andere producten en bedrijfsnamen die hier vermeld worden, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID Synology biedt een beperkte garantie voor haar producten enkel aan de persoon of entiteit die de Producten oorspronkelijk heeft aangekocht van Synology of haar erkende verdeler of detailhandelaar. Synology garandeert dat ieder hardware-onderdeel van de Producten vrij is van fysieke defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop (drie jaar voor DS508, RS408, RS408-RP en RS407), of het Product wordt gerepareerd of vervangen zoals eenduidig bepaald door Synology. Als het Producten defecten vertoont tijdens deze garantieperiode kunt u contact opnemen met de lokale verdeler voor bijstand. U moet het aankoopbewijs voorleggen en een barcodenummer van de verpakking van het Product wanneer u bijstand inroept. Synology Producten zijn barebones apparaten en Synology biedt dus geen garantie van de geïnstalleerde harde schijf, noch een garantie met betrekking tot de compatibiliteit van alle harde schijven. U KUNT SYNOLOGY NIET AANSPRAKELIJK STELLEN OP BASIS VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ALS HET PRODUCT GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT OP EEN WIJZE DIE NIET GEPRECISEERD OF BESCHREVEN IS IN DE PRODUCTSPECITIFICATIES OF DE BESCHRIJVING, ALS HET PRODUCT GEWIJZIGD OF VERANDERD WERD OP ENIGERLEI WIJZE DOOR EEN ANDERE PARTIJ DAN SYNOLOGY, OF INDIEN HET NIET NALEVEN VAN DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT TOEGESCHREVEN KAN WORDEN AAN OORZAKEN DIE BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SYNOLOGY VALT. SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OF STATUTAIR, MET BETREKKING TOT HAAR PRODUCTEN OF DE INHOUD OF HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE EN ALLE BEGELEIDENDE SOFTWARE, EN ONTKENT SPECIFIEK DE KWALITEIT OF PRESTATIE VOOR IEDERE SPECIFIEK DOELEINDE. SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE DAT ALLE GEGEVENS OPGESLAGEN OP SYNOLOGY PRODUCTEN STEEDS VEILIG ZIJN EN ZONDER RISICO OP GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY HERINNERT U ERAAN REGELMATIG EEN BACK-UP TE MAKEN VAN DE GEGEVENS. SYNOLOGY ZAL ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN DOOR DE GEBRUIKER VOOR SCHADE, INCLUSIEF OPGESLAGEN GEGEVENS, VERLOREN WINSTEN OF ANDERE INCIDENTELE OF 1

3 GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN SYNOLOGY PRODUCTEN, OF DE ONMOGELIJKHEID SYNOLOGY PRODUCTEN TE GEBRUIKEN OF GEGEVENSVERLIES DAT RESULTEERT UIT EEN DERGELIJK GEBRUIK. DEZE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN HET IS MOGELIJK DAT U VAN ANDERE RECHTEN GENIET DIE VARIËREN VAN STAAT TOT STAAT (OF RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED). DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SYNOLOGY VOOR DEFECTEN EN FOUTEN IN DE HARDWARE IS BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANG ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIEVERKLARING. VOOR KLANTEN, BEHALVE VOOR DE EXPLICIETE GARANTIES OMVAT IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ONTKENT SYNOLOGY ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERZIJDS, VOOR HET PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE. GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, IS GELDIG NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE; SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN LATEN NIET TOE BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT TE SLUITEN, NOCH BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN MAG DUREN EN HET IS DUS MOGELIJK DAT DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE BEPERKTE GARANTIEDEKKING WORDT BEËINDIGD ALS U HET PRODUCT VERKOOPT OF OP EEN ANDERE WIJZE OVERDRAAGT AAN EEN ANDERE PARTIJ. SYNOLOGY AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE OPLOSSINGEN VOORZIEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADECLAIMS VAN DERDEN TEGEN U VOOR SCHADE, VOOR PRODUCTEN DIE ONBESCHIKBAAR ZIJN VOOR GEBRUIK, OF VOOR VERLOREN GEGEVNES OF VERLOREN SOFTWARE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY IS NOOIT HOGER DAN HET BEDRAG DAT U BETAALD HEBT VOOR HET PRODUCT DAT HET ONDERWERP IS VAN EEN SCHADECLAIM. DIT IS HET MAXIMUMBEDRAG WAARVOOR SYNOLOGY VERANTWOORDELIJK IS. SYNOLOGY INC. PRODUCTEN ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN MEDISCHE, LEVENSREDDDENDE OF LEVENSONDERHOUDENDE APPARATEN. GESCHILBESLECHTING In het kader van deze bepaling verwijst de term Geschil ieder geschil, controversie of schadeclaim die voortkomt uit of betrekking heeft op (i) deze overeenkomst, de interpretatie, of de inbreuk, beëindiging, toepasbaarheid of geldigheid, (ii) de betrokken bestelling voor aankopen, bestellingen, ontvangst of gebruik van een product of dienstverlening van Synology, of iii) ieder ander geschil dat het resultaat is van of betrekking heeft op de relatie tussen u en Synology; de term Synology verwijst naar Synology, Inc, haar ouders, dochtermaatschappijen, filialen, bestuurders, vertegenwoordigers, werknemers, begunstigden, agenten, rechtverkrijgenden, componentleveranciers (zowel hardware als software), en/of iedere derde die producten of diensten levert die aangekocht of verdeeld worden door Synology; en de term U verwijst naar u, of de personen betrokken tot u, zoals familieleden of begunstigden. Met betrekking tot VS klanten, komen u en Synology overeen dat ieder geschil tussen U en Synology exclusief en definitief beslecht kunnen worden door arbitratie onder de huidige commerciële regels van de American Arbitration Association, tenzij 2

4 hieronder anders bepaald. De arbitratie wordt uitgevoerd voor een enkele arbitrator en wordt enkel beperkt tot het geschil tussen u en Synology. De arbitratie, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met een andere arbitratie en wordt niet uitgevoerd op basis van een proces of een principieel proces. De arbitratie wordt gehouden in King County, Washington door indiening van documenten, via telefoon, online of persoonlijk zoals bepaald door de arbitrator op aanvraag van de partijen. De winnende partij in een V.S. of niet-v.s. arbitratie of andere wettelijke actie is verantwoordelijk voor alle kosten en redelijke advocaat honoraria, inclusief alle arbitrage onkosten betaald door de winnende partij. Iedere beslissing van een dergelijke arbitratie is definitief en bindend voor de partijen, en het oordeel mag daarna ingevoerd worden in iedere bevoegde rechtbank. U begrijpt dat, in de afwezigheid van deze bepaling, U het recht hebt geschillen te procederen in een rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op klasse of principieel proces basis en u hebt expliciet en bewust afstand gedaan van deze rechten en u gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitratie in overeenstemming met de bepalingen in deze paragraaf. Voor niet-v.s. klanten wordt ieder geschil definitief opgelost door arbitratie uitgevoerd door drie neutrale arbitrators in overeenstemming met de procedures van het R.O.C. Arbitratiewetgeving en verwante dwangregels. De arbitratie vindt plaats in Taipei, Taiwan, R.O.C., en de arbitratieprocedure wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen akkoord zijn, in het Mandarijn. De beslissing van de arbitratie is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. HERZIENINGEN Synology behoudt zich alle rechten voor haar producten, andere producten, software of betrokken documentatie te herzien of bij te werken zonder verder bericht. Synology Inc. behoudt het recht deze publicatie te herzien en wijzigingen uit te voeren met betrekking tot de inhoud zonder de verplichting personen te waarschuwen van een dergelijke herziening of wijzigingen. 3

5 Inhoudsopgave Over deze gebruikersgids... 6 Kennismaken met uw Synology server... 7 Inleiding... 7 Bestanden opslaan en delen via het Internet... 7 PC gegevens en server gegevens back-up... 7 Gegevens overdragen via FTP... 7 Bestanden beheren via Internetbrowsers... 7 Foto s, video s en blogs delen met Photo Station Genieten van entertainment opgeslagen op een server... 7 Genieten van muziek, onmiddellijk en wanneer u maar wilt... 8 Uw eigen website programmeren... 8 Video-opname met IP camera s... 8 USB-printerserver... 8 Specificatie sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen Beperkingen Uiterlijk sleuf & 2 sleuf Disk Station sleuf Cube/Disk Station sleuf 1U Rack Station sleuf Disk Station LED-indicatie beschrijvingstabel sleuf & 2 sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen Het beheer van de Synology server Toegang tot Web Management UI: Het gebruik van het set-up hulpprogramma Handmatige toegang tot Web management UI Het beheer van de Synology server Twee verschillende netwerken verbinden* Het beheer van het volume* Het beheer van het volume* Het volume repareren via Hot Swapping* Toevoegen aan een Windows domein* Toegang tot de Synology server via Telnet/SSH Toegang tot de Synology Server via NFS Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen De Synology server opnieuw installeren Toegang tot de Synology servergegevens Gedeelde mappen: Ingebouwd systeem Aangemaakt door de systeembeheerder Toegangsbeheer instellen Het gebruik van de netwerk prullenbak Codering instellen Toegang tot gedeelde mappen Van hetzelfde netwerk Van een ander netwerk Server back-up en PC back-up oplossingen Lokale back-up

6 Netwerk back-up Een back-up maken van persoonlijke gegevens Voor de start Minimum systeemvereiste De installatie van de Synology Data Replicator Het gebruik van de Synology Data Replicator Een back-up maken van de Synology server instellingen Synology server naar PC Client Synology server naar een andere Synology server De USB-printer delen Extra functies Audio Station itunes Service Multimedia Service Download Station Download Station 2 inschakelen De installatie van Download Redirector Web Station Web Station en MySQL inschakelen Virtuele host inschakelen Web Station gedetailleerde beschrijving Photo Station Photo Station 3 inschakelen Photo Station 3 s gedetailleerde beschrijving Surveillance Station Surveillance Station inschakelen Surveillance Station gedetailleerde beschrijving USBCopy* De USBCopy doellocatie instellen bericht Firmware update De opslagruimte uitbreiden Externe USB HDD Externe USB HDD Externe SATA HDD* Een hogere interne HDD vervangen Voor modellen met een sleuf* Voor Basic of RAID 0 volume op modellen met twee of meer sleuven* Voor RAID 1 volume op modellen met twee of meer sleuven * Voor RAID 5 of RAID 6 volume op modellen met vier of meer sleuven * Een harde schijf toveogen aan een RAID 5/RAID 6 volume* Probleemoplossen Bijlage Aanbevolen randapparatuur Aanbevolen NTP-server

7 Over deze gebruikersgids Deze handleiding behandelt alle functies van Synology NAS Server. Bepaalde functies kunnen enkel beschikbaar zijn op specifieke modellen. Raadpleeg product specificatie voor meer details. 6

8 Kennismaken met uw Synology server Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van Synology NAS Server ( Synology Server ). De Synology server is specifiek ontworpen voor SMB & Enterprise gebruikers met meerdere functies: Bestanden opslaan en delen via het Internet Windows gebruikers en Mac gebruikers kunnen eenvoudig bestanden delen via een Intranet of op het Internet. Dankzij de Unicode taalondersteuning kunt u op vlotte wijze bestanden op de Synology server in verschillende talen delen. PC gegevens en server gegevens back-up Synology Server biedt verschillende back-up oplossingen om een back-up te maken van PC-gegevens naar Synology Server, een back-up te maken van Synology Server gegevens naar een externe harde schijf, of een andere Synology Server, of een rsync-compatibele server. Gegevens overdragen via FTP Synology Server biedt een FTP-service met beperkte bandbreedte en anonieme login. Voor een veilige overdracht van gegevens, FTP via SSL of FTP via TLS zijn ook beschikbaar op geavanceerde modellen. Bestanden beheren via Internetbrowsers File Station biedt gebruikers de mogelijkheid hun bestanden eenvoudig te beheren op de Synology server via een webinterface. Richt de Internetbrowser naar Synology File Station en u hebt een bijkomende toegang tot uw bestanden. Foto s, video s en blogs delen met Photo Station 3 Photo Station 3 biedt u de vrijheid foto s en video s te deleven via het Internet zonder complexe upload-stappen. De bediening van het album zorgt ervoor dat de inhoud gedeeld wordt met de correcte personen. Bezoekers kunnen zelfs commentaar geven bij uw foto s. Bovendien werd een gloednieuw blog-systeem ingebouwd zodat u uw leven en gedachten eenvoudig kunt delen op het Internet. Genieten van entertainment opgeslagen op een server Download Station biedt u de mogelijkheid bestanden te downloaden van het Internet via BitTorrent, FTP en HTTP naar Synology Server. Bovendien, als u UPnP DMA hebt aangesloten in het LAN kunt u Multimedia Service inschakelen en multimediabestanden delen op de Synology server. Als u enkel mp3 bestanden wilt delen en weergeven die opgeslagen zijn op een Synology Server kunt u itunes Service inschakelen en genieten van de muziek via iedere itunes client op LAN. 7

9 Genieten van muziek, onmiddellijk en wanneer u maar wilt Audio Station biedt gebruikers de mogelijkheid muziek te rangschikken die opgeslagen is op een Synology server in speellijsten, muziek opgeslagen op de Synology server of van de aangesloten ipod of zelfs Internet radiozenders te stromen. Met USB-luidsprekers aangesloten op de Synology server of stromende muziek naar uw desktop computer kunt u op ieder moment genieten van uw muziek. Uw eigen website programmeren U kunt op heel eenvoudige wijze een persoonlijke of corporate website instellen met de Web Station functie. Als u PHP en MySQL integreert, kan de gebruiker ook een blog instellen of zelfs een online winkel. Video-opname met IP camera s In "Surveillance Station" kunt u video s beheren, weergeven en opnemen van meerdere* IP camera s op het Internet. Als u naar de Surveillance Station web-based beheerinterface gaat, kunt u het real-time beeld weergeven van de camera en video s constant of in beweging-detectie modus opnemen. USB-printerserver U kunt USB 2.0 Printer delen via Local Area Network. * Uitsluitend ondersteund op specifieke modellen. Wij verwijzen u naar de producttabel. 8

10 Specificatie 1-sleuf modellen Element DS107 DS107+ DS108j Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Max. capaciteit 1 TB 1 TB 1 TB Hot Swappable harde schijf Neen Neen Neen Externe harde schijf interface USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systeemventilator X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Gewicht 0.81Kg 0.81Kg 0.81Kg Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Max. gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 FAT (Enkel externe disk) Bestandsysteem NTFS (Enkel externe disklezen) Volumetype Basis FCC klasse B CE klasse B Agentschap certificaten BSMI klasse B VCCI klasse B HDD slaapstand Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Windows ADS domein Ja Ja Neen Gecodeerde netwerk back-up Ja Ja Ja Geplande stroom aan/uit Neen Neen Ja Engels Duits Frans Italiiaans Spaans Deens Noors Pools Zweeds Nederlands Russisch Taallocalisatie Japans Koreaans Traditioneel & Vereenvoudigd Chinees Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 90V tot 230V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Werkingstemperatuur: 40 to 95 F (5 to 35 C) Opslagtemperatuur: 15 to 155 F (-10 to 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale operationele hoogte: 3000 meter Opmerking: Voor de meest recente productspecificaties verwijzen wij u naar 9

11 2-sleuf modellen Element DS207 DS207+ DS209+ Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Max. capaciteit 2 TB 2 TB 2 TB Hot Swappable harde schijf Neen Neen Neen Externe harde schijf interface USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systeemventilator X 1 (60mmX60mm) X 1 (60mmX60mm) X 1 (70mmX70mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Gewicht 0.98Kg 0.98Kg 0.98Kg Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Max. gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 FAT (Enkel externe disk) Bestandsysteem NTFS (Enkel externe disklezen) Volumetype Basis RAID 0 RAID 1 Agentschap certificaten FCC klasse B CE klasse B BSMI klasse B VCCI klasse B FCC klasse B CE klasse B FCC Class B CE Class B BSMI Class B HDD slaapstand Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Windows ADS domein Ja Ja Ja Gecodeerde netwerk back-up Ja Ja Ja Geplande stroom aan/uit Neen Neen Ja Engels Duits Frans Italiiaans Spaans Deens Taallocalisatie Noors Pools Zweeds Nederlands Russisch Japans Koreaans Traditioneel & Vereenvoudigd Chinees Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 90V tot 230V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Werkingstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale operationele hoogte: 3000 meter Opmerking: Voor de meest recente productspecificaties verwijzen wij u naar 10

12 4-sleuf modellen Element CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Max. capaciteit 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Hot Swappable harde schijf Neen Neen Ja Ja Ja Externe harde schijf interface USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Neen Neen Neen Neen Neen Systeemventilator X 1 (80mmX80mm) X 1 (80mmX80mm) X 3 (40mmX40mm) Stroomventilator Neen Neen Neen Afmeting (HxWxD) (mm) 168 X 184 X X 184 X X 430,5 X 457,5 X 3 (40mmX40mm) X 1 (40mmX40mm) 44 X 430,5 X 457,5 X 4 (40mmX40mm) X 2 (40mmX40mm) 44 X 430,5 X 570,5 Gewicht 2,23Kg 2,23Kg 7,2Kg 7,1Kg 9,68Kg Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Max. 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP 2/ camera s EXT3 FAT (Enkel externe disk) Bestandsysteem NTFS (Enkel externe disklezen) Volumetype Basis RAID 0 RAID 1 RAID 5 Agentschap certificaten FCC Klasse B CE Klasse B BSMI Klasse B VCCI Klasse B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC Klasse A CE Klasse A VCCI Klasse A FCC Klasse A CE Klasse A VCCI Klasse A HDD slaapstand Ja Ja Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS domein Ja Ja Ja Ja Ja Gecodeerde netwerk back-up Ja Ja Ja Ja Ja Geplande stroom aan/uit Neen Ja Neen Ja Ja Engels Duits Frans Italiiaans Spaans Taallocalisatie Deens Noors Pools Zweeds Nederlands Russisch Japans Koreaans Traditioneel & Vereenvoudigd Chinees Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 90V tot 230V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Werkingstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale operationele hoogte: 3000 meter 11

13 5-sleuf modellen Element DS508 Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x 5 Max. capaciteit 5 TB Hot Swappable harde schijf Ja Externe harde schijf interface USB X2, esata X1 LAN-poort Gigabit X 2 USBCopy Neen Systeemventilator X 2(80mmX80mm) Stroomventilator X 1(40mmX40mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 177 X 203 X 242 Gewicht 4.75Kg Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Max. gebruikersaccounts 2,048 Max. groepsaccounts 256 Max. gedeelde map 200 Max. gelijktijdige 256 verbindingen Max. ondersteunde IP 10 camera s EXT3 FAT (Enkel externe disk) Bestandsysteem NTFS (Enkel externe disklezen) Volumetype Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Agentschap certificaten BSMI Class B VCCI Class B HDD slaapstand Ja Gebeurtenis bericht Ja NTP Ja FTP via SSL/TLS Ja HTTPS verbinding Ja Windows ADS domein Ja Gecodeerde netwerk Ja back-up Geplande stroom aan/uit Ja Engels Duits Frans Italiiaans Spaans Deens Noors Pools Zweeds Nederlands Taallocalisatie Russisch Japans Koreaans Traditioneel & Vereenvoudigd Chinees Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Werkingstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale operationele hoogte: 3000 meter Opmerking: Voor de meest recente productspecificaties verwijzen wij u naar 12

14 Beperkingen 1. Ondersteunt maximum 1 USB-printer. 2. De USB-kopieerfunctie ondersteunt enkel USB-schijven met FAT32 bestandssysteem. 3. Een aantal digitale camera s worden gedefinieerd als stilbeeld-apparaten, zoals Canon. Met betrekking tot dergelijke apparaten ondersteunt de Synology server enkel USB-kopieerfunctie (Geen USB-deelfunctie). 4. Met betrekking tot Mac gebruikers ondersteunt de Synology server enkel USB-printers met PostScript. 13

15 Uiterlijk 1 sleuf & 2 sleuf Disk Station Vooraanzicht Achteraanzicht Ventilator USBCopy toets esata poort Stroomtoets USB-poort LAN-poort RESET DC in 12V poort Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De Stroomtoets dient om de Synology server aan of uit te schakelen. Om de Synology server uit te schakelen, drukt u op de Stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. COPY toets Voorpaneel De COPY toets brandt wanneer u een USB-apparaat verbindt (bijvoorbeeld: digitale camera, USB flash disk). Als u deze toets indrukt, kunt u de gegevens kopiëren van het verbonden USB-apparaat naar de interne harde schijf van de Synology server. 14

16 USB-poort Intelligente ventilatie Voor & achterpaneel Achterpaneel De Synology server heeft 3 USB-poorten om bijkomende harde schijven USB-printers of andere USB-apparaten toe te voegen. Een vooraan, en twee achteraan. De ventilator dient om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. Deze start automatisch wanneer de server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. esata-poort Voorpaneel De esata-poort dient om een verbinding te maken met een externe SATA HDD. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology server opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology server opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op de Synology server. DC IN 12V poort Achterpaneel De DC IN 12V poort is waar u de AC stroomadapter. 4-sleuf Cube/Disk Station Vooraanzicht LED-indicatoren Stroomtoets LED-indicatoren 15

17 Achteraanzicht Artikelnamen Locatie DC in LAN USB Ventilator Beschrijving RESET Stroomtoets Voorpaneel De Stroomtoets dient om de Synology server aan of uit te schakelen. Om de Synology server uit te schakelen, drukt u op de Stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren USB-poort Ventilatie Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. Achterpaneel De Synology server heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven USB-printers of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel De ventilator dient om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. Deze start automatisch wanneer de server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology server opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology server opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort DC IN poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op de Synology server. Achterpaneel De DC IN poort is waar u de AC stroomadapter aansluit. 16

18 4-sleuf 1U Rack Station Vooraanzicht Stroomtoets LED-indicatoren Achteraanzicht Stroom Ventilator LAN USB Console Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De stroomtoets dient om de Synology server aan of uit te schakelen. Om de Synology server uit te schakelen, drukt u op de stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. USB-poort Ventilator Achterpaneel De Synology server heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel Er zijn 3 ventilatoren op het achterpaneel. De ventilatoren dienen om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. De ventilatoren starten automatisch als de Synology server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. Console poort Achterpaneel De console poort is waar u de Synology server 17

19 rechtstreeks aansluit op een computer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology server opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology server opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Power-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op RS407. Achterpaneel De power-poort is waar u het AC netsnoer aansluit. 5-sleuf Disk Station Vooraanzicht LED Indikatoren VOEDING TOETS Status Indicator Act Indicator Harde schijflade vergrendeling Harde schijflade 18

20 Achterzicht Stroom Console USB Port esata Ventilator RESET LAN Naam artikel Locatie Omschrijving Stroomtoets Voorpaneel De stroomtoets dient om de Synology server aan of uit te schakelen. Om de Synology server uit te schakelen, drukt u op de stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Harde schijflade Voorpaneel Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. Er zijn 5 harde schijfladen op het voorpaneel. Iedere lade is ontworpen voor een vertical harde schijf. Harde schijflade vergrendeling Voorpaneel Ieder van de 5 harde schijfladen is uitgerust met een ladevergrendeling. Gebruik de buissleutel in het pakket om de laden te vergrendelen/ontgrendelen in het systeem. USB-poort Ventilator Achterpaneel De Synology server heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel Er zijn 2 ventilatoren op het achterpaneel. De ventilatoren dienen om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. De ventilatoren starten automatisch als de Synology server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. Console poort Achterpaneel De console poort is waar u de Synology server rechtstreeks aansluit op een computer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en 19

21 de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology server opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology server opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Power-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op RS407. Achterpaneel De power-poort is waar u het AC netsnoer aansluit. esata-poort Voorpaneel De esata-poort dient om een verbinding te maken met een externe SATA HDD. 20

Gebruikershandleiding Synology DiskStation

Gebruikershandleiding Synology DiskStation Document-id 111005DSMUGNLD Inhoudsopgave Hoofdstuk1:Inleiding Hoofdstuk2:Starten met Synology DiskStation Manager Synology DiskStation installeren... 7 Aanmelden bij Synology DiskStation Manager... 7 Uiterlijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology DiskStation

Gebruikershandleiding Synology DiskStation Gebruikershandleiding Synology DiskStation Document-id Syno_UsersGuide_DS_20130130 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Aan de slag met Synology DiskStation Manager Synology DiskStation en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology DiskStation

Gebruikershandleiding Synology DiskStation Gebruikershandleiding Synology DiskStation Document-id Syno_UsersGuide_DS_20120326 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Starten met Synology DiskStation Manager Synology DiskStation installeren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor NAS (Network Attached Storage) Ver.1.0.0.0710 (Voor ADM 1.0) Inhoudsopgave Gebruikershandleiding ASUSTOR NAS 1. Inleiding... 5 2. Vooraf geïnstalleerde apps... 6 2.1. Settings

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology DiskStation

Gebruikershandleiding Synology DiskStation Gebruikershandleiding Synology DiskStation Document-id Syno_UsersGuide_DS_20121106 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Starten met Synology DiskStation Manager Synology DiskStation installeren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology NAS

Gebruikershandleiding Synology NAS Gebruikershandleiding Synology NAS Gebaseerd op DSM 5.1 Document-id Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Aan de slag met Synology DiskStation Manager Synology

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

Media Hub. Gebruikershandleiding. Opslagapparaat voor home-entertainment. NMH-serie (NL)

Media Hub. Gebruikershandleiding. Opslagapparaat voor home-entertainment. NMH-serie (NL) Opslagapparaat voor home-entertainment NMH-serie (NL) Gebruikershandleiding Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse pictogrammen

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

TS-x79 Series IP-SAN, iscsi, NAS-opslag voor het MKB

TS-x79 Series IP-SAN, iscsi, NAS-opslag voor het MKB TurboNAS TS-x79 Series IP-SAN, iscsi, NAS-opslag voor het MKB ware Ready, Citrix Ready, en compatibel met Microsoft Hyper-V Hoge prestaties, veilig, betrouwbaar en eenvoudig 10 GbE ready, meer dan 1.000

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

WD TV. LIVE Speler voor streaming media. Gebruikershandleiding

WD TV. LIVE Speler voor streaming media. Gebruikershandleiding WD TV LIVE Speler voor streaming media Inhoud 1 Belangrijke gebruikersinformatie............... 1 Belangrijke veiligheidsinstructies............................ 1 WD-service en -ondersteuning.............................

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie