Enthousiaste sfeer Open Dag Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag."

Transcriptie

1 No. 19 JUNI 2011 PIETER ZEEMAN Redactie: Anneke Flikweert Enthousiaste sfeer Open Dag 2011 Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8 Humor, emotie en muziek pag. 9 Examenwerk in gemeentehuis pag. 22 Info jongeren, alcohol en drugs pag. 28

2 Voorwoord Vertrouwen en veilige omgeving De PZC vroeg mij een aantal redenen te geven waarom Pontes Pieter Zeeman wederom fantastische aanmeldingscijfers had behaald. Uiteraard is het belangrijk voor de PZC om dat te weten, nog belangrijker is het om dit voor ons als school helder te hebben. Van een absoluut dieptepunt in 2009 naar een ongekend aantal in 2010 van 254 en in 2011 wederom 254 leerlingen die we hebben mogen inschrijven als toekomstig leerling van onze school. Spontaan heb ik in dat telefoontje naar de krant aangegeven dat dit mooie aanmeldingsresultaat gevolg is van het feit dat wij vertrouwen uitstralen en een veilige omgeving bieden voor onze leerlingen. Tevens heb ik aangegeven dat ouder(s)/verzorger(s) dat belangrijk vinden. Ik heb dat als ouder van mijn eigen drie kinderen in elk geval altijd belangrijk gevonden. Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in een omgeving om tot goede prestaties te kunnen komen. Uiteraard gaan er in onze organisatie wel eens zaken mis, gebrek aan communicatie is dan een vaak gehoorde term als oorzaak van kleine misverstanden. Bij de kennismaking met de ouder(s)/ verzorger(s) van de nieuwe brugklassers geef ik altijd aan dat school graag geïnformeerd wil worden over zaken die effect kunnen hebben op het wel en wee van kinderen op school en thuis. Op die manier kunnen we daar als school dan ook op reageren. Omgekeerd is natuurlijk de informatie vanuit school evenzeer van belang voor ouder(s)/verzorger(s). Samen hebben we elkaar nodig om te werken aan een fijne schoolloopbaan van de kinderen. Om goed met elkaar te kunnen communiceren heb je een vertrouwde en veilige omgeving nodig, die je samen met elkaar in de loop van de tijd kunt opbouwen. Ik denk dat dat van belang is en dat we daar als Pontes Pieter Zeeman redelijk in slagen. Ik wens jullie veel leesplezier in de nieuwe Zeemanspost, steeds weer een weerslag van alle zaken, serieus en minder serieus, die op school plaatsvinden. Als rector van deze school mag ik met recht trots zijn op het feit dat wij samen in staat zijn, meerdere keren per jaar, een dergelijk mooie uitgave tot stand te laten komen. Sjef Lommen rector Colofon Redactie: Anneke Flikweert Foto s: Heleen Driece, Peter Jacobs, Bettine Admiraal, Jan Brokke, Cor van t Veer, Janou Munnik, Albert Kieboom, John Prins (in herinnering), Wouter Olree, Abraham Roks, Annegien Schonis (Zeeuwland), Sanne Peper, Karin den Haan Reacties: Vormgeving en druk: Drukkerij Zoeteweij Yerseke Oplage: 1600 Pieter Zeeman Zierikzee, Zeemanspost 19 juni 2011

3 Uitreiking Pieter Zeemanprijs Op 26 november werd weer de tweejaarlijkse Pieter Zeemanprijs uitgereikt. Winnaar was mevrouw Shanna M. Haaker. De titel van haar scriptie luidde: Phase transitions between fractional quantum Hall states: a bose condension approach. Het master onderzoek waarop de scriptie is gebaseerd, werd uitgevoerd aan het Instituut voor Theoretische Fysica (Universiteit van Amsterdam) onder begeleiding van prof.dr. F.A. Bais. De prijs, groot 2500,-, beschikbaar gesteld door de Stichting Pieter Zeemanfonds, wordt toegekend en uitgereikt door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Pontes Pieter Zeeman en de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze aanvankelijk vijfjaarlijkse Zeemanprijs werd in 1953 in het leven geroepen en voor het eerst uitgereikt in In 1965 vond de tweede en tevens laatste uitreiking plaats. In 2004 werd de prijs, nu als tweejaarlijkse prijs, in ere hersteld. Niet alleen werd in 2004 de landelijke Zeemanprijs in ere hersteld, maar daarnaast werd ook een geheel nieuwe jaarlijkse prijs in het leven geroepen; de zogenaamde Gouden Pieter. Deze Gouden Pieter staat symbool voor de kleine Pieter Zeeman-aanmoedigingsprijs ter waarde van 500,- en wordt toegekend aan de Vwo-leerling met het beste profielwerkstuk van de bètavakken. Winnaars van de Gouden Pieter 2010 waren Suzanne Hobbelink en Jeske Bouwman. De titel van hun profielwerkstuk luidde: Luminol. Luminol is een chemische stof die in politieseries als CSI en NCIS wordt gebruikt om bloedsporen aan te tonen. De stof licht bij contact met bloed op, zodat bloedspetters en vegen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Onlangs verwierf Pontes Pieter Zeeman dankzij donaties van diverse bedrijven en instellingen een lichtobject van de bekende beeldhouwer Jan van Munster. Het kunstwerk Brainwave kreeg een vaste plaats op de leerplaza in gebouw Zuid en werd deze middag onthuld. Zeemanspost 19 juni

4 Hoe ziet een seniorenwoning er in de toekomst uit? Leerlingen presenteren hun woongebouw van de toekomst Op donderdag 14 april 2011 presenteerden leerlingen van 3 VWO van Pontes Pieter Zeeman hun ideeën over appartementengebouw Steenzwaenshof. Tijdens deze avond vertelden zij aan bewoners, medewerkers van Zeeuwland en leerkrachten van Pontes Pieter Zeeman hoe de Steenzwaenshof ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. Zij hebben voor het Technasiumvak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) de appartementen en algemene ruimte in Steenzwaenshof opnieuw ontworpen. Een vrolijk gebouw moet het worden, vertelden de leerlingen. Meer gezamenlijke ruimtes zouden handig zijn, een mooie tuin, ruime gangen en misschien willen de ouderen van de toekomst graag een sportruimte. Zelfs een zwembad werd als handige toevoeging gepresenteerd door de leerlingen. Zeeuwland werkt samen met scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman om de leerlingen ook praktijkgerichte opdrachten te bieden. Eerder werd al de samenwerking gevonden in het project Tafelen in de Buurt en werkten leerlingen mee binnen de onderhoudsdienst. Voor deze opdracht zijn de leerlingen bezig geweest om antwoord te geven op de vraag: hoe ziet een seniorenwoning er in de toekomst uit? Van onderzoek tot ontwerp Voor de opdracht onderzochten de leerlingen eerst de klantwensen. Er werd een enquête gehouden onder de bezoekers van de gemeente van de afdeling werk, inkomen en zorg. Aan de hand van de uitkomsten gingen de leerlingen aan de slag. Met behulp van computeranimatie en maquettes pasten ze de appartementen aan. Voor de toekomst De opdracht die Zeeuwland gaf voor het Technasiumvak, richtte zich op het vakgebied bouwkunde en gaf de leerlingen de mogelijkheid om in aanraking te komen met diverse facetten van dit vak. Daarnaast konden leerlingen eenvoudig in contact komen met bewoners en konden ze hun sociale vaardigheden inzetten. De uitkomsten van de leerlingen kunnen door Zeeuwland worden meegenomen in de toekomst bij (nieuw)bouw. Het is niet de bedoeling om woongebouw Steenzwaenshof gelijk te veranderen. 4 Zeemanspost 19 juni

5 Bijzonder project met innovatieve onderwijsideeën Vanaf februari doet Pieter Zeeman mee aan een bijzonder project. Samen met 29 andere scholen werkt Pieter Zeeman namelijk mee aan het project E-klas (elektronische klas) en PALstudent (persoonlijke assistent leraar) voor de bètavakken. Het Ministerie van Onderwijs doet daarbij onderzoek naar een andere inrichting van de onderwijstijd bij de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Het project is afkomstig van de innovatiekalender van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Doel van het project is te onderzoeken of met behulp van E-klassen en PAL-studenten hetzelfde rendement behaald kan worden in de bètavakken. Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende vergrijzing in Nederland, ook onder docenten van bètavakken, waardoor er steeds minder docenten beschikbaar zijn. Drie etappes Het onderzoek neemt drie jaar in beslag. Een module waaraan leerlingen op Pieter Zeeman werken heeft als thema forensisch onderzoek. Om de resultaten goed te kunnen vergelijken wordt deze module door één groep leerlingen op een school ergens in Nederland op de traditionele manier doorgewerkt en een andere groep, op Pontes Pieter Zeeman, verwerkt de stof onder andere via de digitale leerweg. De Universiteit van Amsterdam begeleidt het hele onderzoek. In het tweede jaar wordt er vooral gewerkt aan het schrijven van nieuwe modules voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. In het derde jaar worden de geschreven modules getest door de 29 deelnemende scholen. Aan het eind van het derde onderzoeksjaar zal er gerapporteerd worden naar het Ministerie van Onderwijs. Doel van het onderwijs is vast te stellen of er significante verschillen zijn bij het op verschillende wijze aanbieden van de lesstof. Uiteindelijk zal de onderwijsinspectie beslissen of het werken met E-klassen en PAL-studenten een goede weg is. Mogelijkheden Op dit moment zijn de digitale schoolborden geïnstalleerd en zijn er laptops besteld voor de leerlingen die meedoen aan het onderzoek. Deze leerlingen werken in zogenoemde E-klassen aan elektronische modules voor bepaalde vakken. De ondersteuning wordt geleverd vanuit de Hogeschool Zeeland en de Universiteit van Amsterdam. De heer J. Brokke is de projectleider op Pieter Zeeman. Mee kunnen doen aan een onderzoek als dit biedt veel mogelijkheden, onder andere op ICT-gebied. Het project is geslaagd als het de mogelijkheid biedt om het onderwijsaanbod in stand te houden bij kleinere aantallen leerlingen, door op deze manier te werken. Het project Twee jaar geleden vroeg een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan aan scholen om innovatieve onderwijsideeën te bedenken en in te sturen. Het project met E-groepen en PAL-studenten is er daar één van. Voor het onderzoek hebben 29 scholen door heel Nederland zich aangemeld. Er werd een algemeen projectplan geschreven en elke school schreef een schoolspecifiek projectplan. Vervolgens werden er projectgelden uitgereikt, waarmee scholen de randvoorwaarden voor het onderzoek konden realiseren. Het gaat daarbij om de inzet van projectleiding, docenten en de benodigde hardware Richtingwijzers kinderboerderij Hoe kunnen de bezoekers gemakkelijk zien waar de verschillende dieren lopen? vroegen de beheerders van Kinderboerderij De Punt in Zierikzee zich af. Het antwoord was snel gevonden: een richtingwijzer waarop de dieren vermeld zijn, zou handig zijn. De leerlingen van de 4e klas Bouwtechniek van Pontes Pieter Zeeman maakten in opdracht houten richtingwijzers, die in november zijn geplaatst, zodat vanaf nu geheel duidelijk is waar welk dier te vinden is. Docente Roos van Ingen Schenau ontwierp de richtingwijzer. 5

6 Sea of Art Hemelvaartfestival Op 2, 3, 4 en 5 juni vindt alweer voor de tweede keer het spetterende Hemelvaartfestival plaats! Vier dagen lang kan het publiek genieten van een enorme diversiteit en kwaliteit aan beeldende kunst, maar ook muziek, dans, theater, dichtkunst enzovoorts. Gedurende dit spetterende kunst- en cultuurevenement kan iedereen genieten van diverse muzikanten, dansen modeshows, theatervoorstellingen en demonstraties van het creëren van diverse kunstvormen door de beeldend kunstenaars. Open podium voor de jeugd Voor de jeugd is er op zondagmiddag 5 juni tussen uur en uur de mogelijk om te jammen en te laten horen wat voor muzikale talenten men in huis heeft, op het podium bij het Prunjewekken 18 in Serooskerke; bij Henriëtte van Gent (medeorganisator Sea of Art) voor de deur. Aria Wichgers opent de jamsessie, daarna is er een open muziekpodium voor de jeugd. Hier kan iedereen zich muzikaal uitleven, ervaringen en prestaties uitwisselen en contacten leggen. Voor meer informatie en een overzicht van de deelnemende kunstenaars, locaties en activiteiten, zie: Hemelvaartfestival Theater Dans Muziek Dichtkunst Beeldende kunst Sea of Art kleurt je Zeeland Schouwen Duiveland een bruisend festival boordevol van kunst en 5 juni voor meer informatie kijk op Beschildering auto In december 2010 gaf Sea of Art met de beschildering van de auto van Henriette van Gent het startschot voor Sea of Art kleurt je hart! Zeventien leerlingen uit 4 mavo van Pontes Pieter Zeeman beschilderden woensdagmorgen 8 december de auto van de kunstenares. De jongeren mochten op haar Peugeot allerlei boodschappen zetten. Gedurende Hemelvaart vorig jaar was de auto ook al versierd met verf. Deze laag was er inmiddels al afgekomen en dus mochten de leerlingen nieuwe versieringen aanbrengen; onder andere kleurrijke harten en de boodschap Sea of Art kleurt je hart! Op die manier kon kunstenares Henriette van Gent de afgelopen maanden alvast reclame maken voor het festival! 6 Zeemanspost november juni

7 Ik heb zoiets van: Kom maar op! Saskia Dalebout Vorig jaar deed ze eindexamen havo op Pontes Pieter Zeeman; een uiterste krachttoer, waarbij ze de dubbele hoeveelheid tijd kreeg en de examens maakte met een spraakcomputer op haar laptop. Toch viel dat niet mee: tekstverklaren met een spraakcomputer, om het maar niet te hebben over hoe haar computer de diagrammen bij wiskundesommen overbracht Saskia was tot in klas 3 een gewone 3 havoleerling. In de zomervakantie werd ze echter heel ziek en wekenlang konden de artsen niet vinden wat ze had. Uiteindelijk bleek dat ze kanker had, door de ziekte verloor Saskia haar gezichtsvermogen en kan ze niet meer lopen door dwarslaesieverschijnselen. Een lange weg volgde, waarin Saskia een half jaar in het ziekenhuis lag en zware chemokuren en bestraling kreeg. Ook verbleef ze lange tijd in een revalidatiecentrum in Rotterdam. Ze kon pas weer naar huis komen als het huis aangepast was. Ze zette, gesteund door haar ouders, familie en vriendinnen, alles op alles om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. En na dat jaar verscheen Saskia weer bij ons op school, om in 4 havo verder te gaan, voor een aantal vakken. Dat moest kunnen, besloten schoolleiding en docenten en dus zochten ze samen met Saskia, haar familie en haar begeleiders naar oplossingen voor mogelijke problemen. Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat Saskia examen bij ons deed; de hoogste tijd om te weten te komen hoe het met haar is. In augustus begon ik op Het Loo Erf in Apeldoorn, vertelt Saskia. Dat is een revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden. Hier heb ik geleerd zo zelfstandig mogelijk te worden en allerlei dingen geleerd die belangrijk zijn voor mijn vervolgstudie. Eerst deed ik het basisrevalidatieprogramma, in januari begon ik met het arbeidsrevalidatieprogramma, wat ook gericht is op het volgen van een studie. Soms waren dat dingen waar je zo gauw niet op zou komen; bijvoorbeeld het maken van een PowerPoint presentatie. Ik wist eigenlijk nooit dat je als blinde ook een PowerPoint presentatie kunt maken. Dat is zó visueel! Ook was er aandacht voor hobby s, muziek en creatieve dingen, braille en koken. Een belangrijk onderdeel vormde de assertiviteitstraining, waarbij je leerde hoe je je energie het beste kon verdelen en duidelijke keuzes te maken, zodat je in balans blijft. Alles wat ik doe kost me immers extra energie. Ik was van maandag tot en met donderdag op Het Loo Erf. Daar heb je dan van 8.30 uur tot uur therapie, daarna gezamenlijk eten en daarna kun je naar je eigen kamer toe, waar je ook slaapt. Eind april ging Saskia de laatste week van dit revalidatieprogramma in. Nóg een nieuwtje; op 13 december kreeg Saskia een blindengeleidehond: Kelvin. Hij is nu twee jaar oud en in het begin was het best wennen. Je moet echt een team worden en dat duurt even. Er zijn weinig honden die naast een rolstoel kunnen lopen. Als ik met Kelvin op pad ga, moet ik zelf de weg weten en commando s aan hem kunnen geven. Ik doe hem nooit meer weg, dat weet ik nu al. Ik ben er zó blij mee; het is een schat van een beest. Al blijft het natuurlijk een dier; ik maakte één keer de fout om na een bezoek aan de dierenarts even bij Bolle (de dierenwinkel) te gaan winkelen. Dat was geen succes voor Kelvin; hij rook zoveel verschillende luchtjes dat hij niet meer kon werken. In september begint ze met haar vervolgstudie; een Hbo-opleiding, maar eerst doet ze in mei nog haar havo-examen Engels, waarbij ze in juli het mondelinge gedeelte doet. Tekstverklaren blijft moeilijk, verzucht ze. En Engels was al niet mijn beste vak! Uiteindelijk wil ze Social Work studeren, omdat ze maatschappelijk werk wil gaan doen. Ik heb er zin in, vertelt ze. Ik heb zoiets van; Kom maar op! Leerlingen geven bewoners uitzicht op stadsgezichten Bijzondere buiten-expositie bij zorgcentrum Borrendamme: Dinsdagmiddag 4 januari 2011 werd een bijzondere buitenexpositie geopend bij de ingang van zorgcentrum Borrendamme Allévo. Vier leerlingen van scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman onthulden hun schilderijen-op-grootformaat en gaven daarmee de bewoners van het zorgcentrum uitzicht op typisch Zierikzeese stadsgezichten. Voor het eindexamenvak tekenen kregen leerlingen uit MAVO-4 de opdracht mooie dingen uit hun woonplaats op verschillende manieren vast te leggen. Speciaal voor de bewoners van Borrendamme hebben zij hun oorspronkelijke potloodtekeningen ingekleurd. De schilderijen van Janey Moerland, Lex Nouwen, Nieke Tange en Cecile van de Velde zijn uitgekozen voor buitenexpositie bij Borrendamme Allévo. De expositie zal gedurende de hele bouwperiode blijven hangen en is mogelijk gemaakt door Woonzorg Nederland. Zeemanspost 19 juni

8 Friek s Techniektruck op Pontes Pieter Zeeman Op woensdag 7 en donderdag 8 december was het dan zover. De chauffeur van de speciale Friek s Techniektruck reed s morgens in alle vroegte ons parkeerterrein op, voor de centrale hal. Een spiegelglad wegdek op het parkeerterrein gaf eerst nog wat problemen, maar deze handige jongen wist daar wel raad mee. Nadat de oplegger op de juiste plek geparkeerd stond, werd deze aan beide kanten uitgeklapt, zo ontstond er een ruimte van 14 bij 6 meter, waar 30 leerlingen een twee lesuren durend programma over techniek konden beleven. Op een speelse en interactieve wijze maakten de leerlingen kennis met de mogelijkheden die techniek biedt. Energie opwekken was één van de opdrachten en daar gaven onze onderbouw leerlingen vmbo, basis, kader en mavo graag gehoor aan. Door samenwerken moesten ze voldoende energie zien op te wekken voor de muziekinstallatie, door te dansen op een energieopwekkende dansvloer. Al en met al een aardige manier om leerlingen in contact te brengen met techniek en hen te laten inzien dat ze dagelijks met tientallen vormen van techniek te maken hebben. Docenten Wim Steendijk en Wouter Olree 8 Zeemanspost 19 juni 2011

9 Veel humor, emotie en muziek in Drugged Up Muziek- en toneeluitvoering op Pieter Zeeman Woensdag 20 en donderdag 21 april was het zover; de uitvoering van de schoolband en van het toneelstuk Drugged Up. Docente Emmy Pon begeleidde de toneel- en muziekproductie waar gewenst en mogelijk en vertelt hoe ze de aanloop naar de uitvoering en de muziek- en toneelvoorstelling zelf beleefde. Als hulp op de achtergrond vind ik het elk jaar weer spannend wat de leerlingen op de planken brengen. De zomervakantie wordt in de regel benut om het stuk te schrijven. In september beginnen de eerste voorbereidingen, met de uitnodigingen voor de audities en daaraan doen tientallen leerlingen van alle klassen en niveaus van de school mee. Wat een talent zit er in de school en jammer; we kunnen maar een paar leerlingen uitkiezen om een rol te spelen. Binnen een paar weken na de audities repeteren de leerlingen onder de ervaren leiding van Chabelle en Matthijs elke week trouw, na schooltijd, een of twee keer om hun rol erin te krijgen. Een paar weken voor de uitvoering worden er nog heel veel puntjes op de i gezet; gaat het allemaal lukken, wat hebben we nog nodig, wie kan ons daarmee helpen? En dan, ineens, veel te snel, is de week van de uitvoering daar. Spanning, lichte stress, de leerlingen komen in the vibe, om het zomaar te zeggen. De klanken van de repeterende schoolband klinken steeds duidelijker door de school en in de pauzes en soms tijdens de lessen worden de kaartjes aan de man gebracht. Woensdagmiddag is er een eerste optreden voor de brugklassers, de eerste spanning is er uit, het waren erg veel leerlingen en ze bleven niet allemaal stil zitten en aandachtig luisteren. Na een lekkere maaltijd met z n allen op school en een uurtje dollen en ontspannen komt het enthousiasme weer terug en in de avond loopt de voorstelling zoals het hoort en het is goed. De schoolband zet een lekker stevig stukje muziek neer, waarop menig hoofd zich rockend op en neer beweegt. In het toneelstuk komen de spelers met allerlei onderwerpen langs, die in het dagelijks leven soms gewoon erbij horen, maar soms ook niet. Met veel humor, emotie en muziek weten ze over soms zware, heftige zaken als drugs- en alcoholverslaving een luchtig stuk te maken en vanzelfsprekend heel belangrijk, eindigt het verhaal met een Happy End en komt alles weer goed. Donderdagmiddag was gereserveerd voor de basisscholen op het eiland en wat zaten ze lekker rustig en ademloos te luisteren en te kijken, bijna twee uur lang, dat belooft wat als toekomstige leerlingen van de brugklas. De laatste uitvoering, donderdagavond; een uitverkochte zaal en na afloop een staande ovatie. Dat waren onze leerlingen die dat toch maar allemaal, bijna helemaal zelf, hebben gedaan en ik mag het zeggen, want ik was erbij. Ik ben gewoon hartstikke trots op ze. Na de uitvoering restte het opruimen en vrijdag een vreemd gevoel van leegte..afkicken bijna. Ik ben benieuwd wat er volgend jaar weer allemaal gaat gebeuren, ik heb er nu al weer zin in Zeemanspost 19 juni

10 Kelvin de Veth Ik heb hier mijn drive gevonden Hoe zorg je dat een museum niet saai en stoffig is, maar interessant en voor iedereen iets te bieden heeft? En blijven musea wel in gebouwen voortbestaan in de huidige digitale wereld? Kelvin de Veth weet er alles van. Hij deed vwo op Pieter Zeeman en slaagde daarvoor in Afgelopen november studeerde hij af voor zijn Master Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Voor zijn presentatie en eindscriptie kreeg hij een 8,5. Zo n hoog cijfer komt zelden voor, vandaar dat Kelvin de toevoeging met genoegen op zijn bul kreeg. Ik studeerde af op een serie psychoanalytische tekeningen van Jackson Pollock, vertelt Kelvin. Pollock maakte deze tekeningen tussen 1939 en 1940, toen hij onder behandeling was bij een psychiater, waarschijnlijk om in beeld duidelijk te kunnen maken wat voor Pollock in woorden minder gemakkelijk te beschrijven was. Aangezien Kelvin een groot liefhebber is van moderne kunst en gefascineerd is door de psychoanalyse, was Pollock een ideaal onderwerp voor zijn afstudeerscriptie. Omdat het zo n groot onderwerp bleek, kostte het hem wel een half jaar extra, maar dat had hij er ruimschoots voor over. Je gaat de diepte in over een specifiek onderwerp en daardoor vergroot je je onderzoeksvaardigheden. Verder ben ik veel te weten gekomen over Jackson Pollock en over psychoanalyse. Inmiddels studeert Kelvin in Londen verder, hij is bezig met een MA Arts & Heritage Management aan de London Metropolitan Business School. Op deze opleiding ben ik veel meer bezig met de managementkant van kunst en musea. Het is uiteindelijk mijn bedoeling de managementkant en de inhoudelijke kant te combineren. Bij mijn studie in Tilburg ging het puur om de cultuuruitingen zelf; in mijn geval beeldende kunst, maar je kon ook de kant op van literatuur of film bijvoorbeeld. Ik ben naar Londen gegaan om me op het managen en de businesskant daarvan te gaan richten. Dit specifieke instituut was een eigen keuze, hoewel een docente in Tilburg me op Engeland als toonaangevend land wat betreft studies als deze heeft gewezen. De overstap naar studeren in Londen viel Kelvin mee. Het is natuurlijk een miljoenenstad, maar het was geen cultuurschok om hierheen te gaan. Ik heb hier mijn drive gevonden. Het is de bedoeling dat Kelvin over een jaar; in mei 2012, zijn scriptie inlevert in Londen. Tot die tijd en daarna ligt de toekomst open. Ik zie wel; er zijn zoveel mogelijkheden. Wat hij over tien jaar hoopt te doen? Dan hoop ik een curator bij een museum te zijn. Een onconventionele curator, dat wel, legt Kelvin uit. Eén van mijn voorbeelden is Hans Ulrich Obrist, van de Serpentine Gallery. Dat is iemand die ontzettend creatief is en een onconventionele aanpak heeft voor de cultuursector. Hij verkent graag grenzen. Door vier maanden niet of amper te slapen bijvoorbeeld en dan te kijken wat dat voor effect heeft op zijn functioneren. Op Pieter Zeeman was Kelvin ook al geïntrigeerd door kunst. Meneer Radstake van Nederlands was één de docenten van wie de lessen mij erg zijn bijgebleven. Hij heeft zo n enorme passie voor literatuur en kunst en weet dat goed over te dragen. Hij heeft me nét dat zetje gegeven om deze kant op te gaan. Kelvin heeft ook nog een boodschap aan de huidige leerlingen van Pieter Zeeman. Als mensen het interessant vinden om in het buitenland te studeren? Gewoon doen, zou ik zeggen! Er zijn genoeg beurzen; zo ben ik ook hier in Londen terecht gekomen! Schoolband tijdens muzikale middag Op zondag 15 mei zorgde onze eigen schoolband voor een swingend slot van de Leerlingenshow Drumschool Drums4U in Brogum. Drumleerlingen van Jeroen Simons lieten deze middag horen wat ze kunnen, maar ook zangleerlingen van de Zeeuwse Muziekschool verrasten met een geweldig stemgeluid. Coverband Villagroove en Rebel 96 gaven een gastoptreden. 10 Zeemanspost 19 juni 2011

11 Avondschool Praktijkscholen/Auris Alle Zeeuwse Praktijkscholen en het Auris College starten in september met een Avondschool voor schoolverlaters, ex-leerlingen en belangstellenden die binnen de doelgroep vallen van genoemde scholen. Dit initiatief is een onderdeel van het Project Bruggen bouwen, een samenwerkingsproject van deze Zeeuwse Praktijkscholen en het Auris College, met ondersteuning van de Provincie Zeeland en Edunova uit Winterswijk. Aanbod Het gaat vooral om nascholingen die te maken hebben met het verkrijgen of het behoud van werk. Zie voor het volledige aanbod de websites van de diverse scholen. Pro-bureau Voor alle vragen (ook over de Avondschool) kun je terecht bij het Pro-bureau van de school. Dit bureau is een mini-arbeids/ loopbaanbureau, waar de stagebegeleiders informatie geven over de mogelijkheden op het gebied van werk, opleiding, subsidies, enz. Voor verdere info, zie de websites van de scholen. Leven na de middelbare school Na de middelbare school breekt er een nieuwe fase aan in het leven van je tiener. Je kind gaat een keuze maken tussen het zoeken van een baan, verder studeren of gaan reizen. Helaas voelen veel ouders zich buitengesloten bij de besluiten die tieners in deze fase nemen. Ze denken dat hun mening niet meer telt, maar het tegendeel is waar. Ondanks dat tieners van buiten heel volwassen en onafhankelijk over kunnen komen, voelen zij zich van binnen nog vaak onzeker over hun toekomst. Ze hebben het nog steeds nodig om over hun ideeën te praten. De truc is om als ouder open in gesprek te gaan over de plannen van je tiener. Dit betekent dat je niet direct in discussie gaat als je het niet met je tiener eens bent maar open vragen stelt over zijn ideeën. Voorkom daarbij wel dat het gesprek een soort kruisverhoor wordt. Dat zorgt er alleen maar voor dat je kind in de verdediging gaat. Stel je meer op als klankbord voor hem om zijn ideeën uit te proberen. Als je zorgen hebt over de plannen, of het gebrek daaraan, kun je voorstellen dat hij er eens over gaat praten met een andere volwassene die hij vertrouwt of bewondert. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je kind van plan is om een jaar te gaan reizen voordat hij gaat studeren en dat jij je zorgen maakt over zijn veiligheid. Je kunt hem dan verwijzen naar een volwassene die een ervaren reiziger is. Tieners waarderen het meestal als ze de mogelijkheid krijgen om informatie uit te wisselen met iemand met persoonlijke ervaringen die hen kan wijzen op valkuilen en gevaren. Natuurlijk zijn er ook altijd tieners die niet ondernemend zijn en geen plannen hebben voor de toekomst. Zij willen niet reizen, studeren of werken. Als ouder hoef je in dit geval natuurlijk niet voor de kosten en inwoning van je tiener te blijven zorgen. Want als je hem blijft steunen en helpen, bevestig je daarmee zijn visie dat de wereld voor hem moet zorgen. Je kunt je dan ook afvragen waarom je kind zo denkt en zich zo gedraagt. Het kan zijn dat er andere problemen een rol spelen, bijvoorbeeld depressieve gevoelens, drugsgebruik of druk vanuit zijn vriendengroep. Als je uit kan vinden waarom hij zich zo gedraagt, wordt de oplossing misschien duidelijk. Uiteindelijk is het belangrijkste dat ouders kunnen doen: beschikbaar zijn. Luister naar wat je tiener vertelt. Beantwoord rustig vragen die je tiener heeft en wees bereid om praktische steun te geven als ze gaan solliciteren, uit huis gaan of hun studie en werk proberen te combineren. Laat ze weten dat je er voor ze bent, altijd. Opvoedsteunpunt Schouwen-Duiveland Marjolijn Lubberts, pedagogisch adviseur Centrum voor Jeugd en Gezin Zierikzee, Grevelingenstraat 2. Openingstijden: maandag en uur In oneven weken op donderdag uur Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen contact opnemen van uur, tel.: Zeemanspost 19 juni

12 Open dag Hulpleerlingen met Pieter Zeeman t-shirts, groepen ouders en leerlingen in alle hoeken van de school en dat alles in een enthousiaste sfeer. Woensdag 19 januari vond de jaarlijkse Open Dag van Pontes Pieter Zeeman plaats, waarbij belangstellenden kennis konden maken met onze school. Het was een enerverende dag. Een dag vol kennismaking, informatie, activiteiten, acties; kortom een dag waarop Pontes Pieter Zeeman zich van zijn beste kant heeft laten zien. De schoolband zorgde voor gezellige muziek tijdens de opening. In het middaggedeelte van de Open Dag, dat vooral gericht was op de kinderen van groep 7 en 8, waren er veel verschillende lessen in de diverse vakken. Het lesrooster dat leerlingen en ouders konden kiezen, was afgestemd op de vermoedelijke niveaukeuze. Timmeren, gebak maken, proeven met gewichtjes; leerlingen vonden de praktijklessen erg interessant, omdat er nogal wat doeactiviteiten aan bod kwamen. Maar ook de theorielessen werden aandachtig gevolgd. In de gymzalen lieten de leerlingen van het extra sportaanbod zien wat ze allemaal kunnen. Ook was het mogelijk een repetitie van het schooltoneelstuk bij te wonen. In de centrale hal konden ouders en leerlingen bij diverse informatiestands terecht met hun vragen, ook waren daar dansactiviteiten vanuit het extra aanbod Kunst en Cultuur. De actiekraam waar leerlingen hapjes, drankjes en loten verkochten ten behoeve van de actie voor Burkina Faso werd druk bezocht. Vooral de zelfgebakken wafels zorgden voor veel klandizie. Deze actie leverde het mooie bedrag van 433,50 op. Aan het einde van het schooljaar volgt nog een sponsorloop voor Burkina Faso. Naast de lessen die ouders en leerlingen volgden waren er diverse rondleidingen, verzorgd door docenten en hulpleerlingen. Hierbij kon kennis gemaakt worden met diverse praktijklokalen, zoals metalektro, bouw, zorg en welzijn, consumptief (het restaurant) en het Technasium. 12 Zeemanspost 19 juni 2011

13 Werkbezoeken basisscholen Hoe ziet zo n praktijklokaal op Pontes Pieter Zeeman er eigenlijk uit? En wat voor vakken krijg je precies? Om basisschoolleerlingen alvast kennis te laten maken met Pontes Pieter Zeeman zijn er sinds twee jaar de kennismakingsbezoeken voor groep 7 en 8. Een nog prille traditie. Basisschoolleerlingen krijgen zo de kans om gedurende een dagdeel de school in normale doen te zien functioneren. Het avondgedeelte was meer gericht op de ouder(s)/ verzorger(s), hoewel er gelukkig ook veel leerlingen aanwezig waren. Ook nu weer, voorafgaande aan het programma, muziek van de schoolband. Vervolgens gingen de diverse groepen onder leiding van docenten en leerlingen op pad en waren er verschillende programma s en presentaties, afgestemd op het toekomstige niveau. Er was ruim de tijd om de diverse praktijklokalen en ruimtes als leerpleinen en de mediatheek te bezoeken. In de centrale hal werd het programma afgesloten met een hapje en een drankje, in een gezellige sfeer. De bezoeken startten na de herfstvakantie en liepen door tot aan de open middag/avond in januari. De basisscholen konden, in overleg met Pontes Pieter Zeeman, zelf een geschikte datum voor zo n kennismakingsbezoek afspreken. Een leuke manier om een kijkje in de keuken te nemen, soms zelfs letterlijk. Leerlingen werden ontvangen door mevrouw J. Schwantje en kregen uitleg over het programma van de ochtend of middag. Het werkbezoek bestond uit het volgen van een tweetal willekeurige lessen, die worden gegeven door docenten van de school. Ook was er een korte rondleiding door de school. Na de rondleiding gingen de leerlingen naar aula Noord, waar twee huidige brugklassers, die op dezelfde basisschool als de bezoekende leerlingen hebben gezeten, wat vertelden over hun eerste maanden op Pieter Zeeman en vragen beantwoordden. De respons voor een werkbezoek was ook dit jaar groot. Een leuke mogelijkheid voor de leerlingen van groep 7 en 8 om zo in de praktijk met de school kennis te maken. Nieuwe leerlingen De teller van de nieuwe aanmeldingen voor staat op dit moment op 253. We zijn er heel erg blij mee dat zoveel ouders en leerlingen hun vertrouwen stellen in Pieter Zeeman. Over niet al te lange tijd zal er bij deze nieuwe leerlingen een uitnodiging in de bus vallen voor de kennismakingsmiddag op woensdag 6 juli. Op die middag worden ook pasfoto s gemaakt voor de nieuwe leerlingpas en worden er afspraken voor het nieuwe schooljaar gemaakt Zeemanspost 19 juni

14 In wervelende vaart door Engelse literatuur en toneel met The Big Wheel Theatre in Education I was neat, clean, shaved and sober and I didn t care who knew it. Raymond Chandler Een detective die op school rondloopt; een of andere Engelse snuiter, die volzinnen uitslaat als: I was neat, clean, shaved and sober and I didn t care who knew it. Wat moet je daarmee als leerling? Aarzelend volgen de leerlingen van 4 havo de Engelssprekende meneer, gehuld in trenchcoat, naar de Leerplaza Zuid. Daar blijkt ook een Engelse dame rond te lopen met een felgroene boa. Het gaat om The big book show, vandaag, krijgen de leerlingen te horen en de passage waar alles mee begon komt uit The Big Sleep van Raymond Chandler. Het Engelse toneelgezelschap Big Wheel Theatre in Education geeft vandaag voorstellingen aan 4,5 en 6 havo/vwo. In sneltreinvaart voeren de Engelse spelers de leerlingen mee in een ronde toptips; waar moet je op letten als je een boek leest. The beginning, zoals we zojuist ervoeren. Eén leerling krijgt gelijk een bordje waar BEGINNING op geschreven staat en moet dat op de juiste momenten in de lucht houden. Zo voeren ze ons verder langs het kaft van het te lezen boek; FIRST IMPRESSIONS. De leerlingen krijgen erg weinig tijd om zich te vervelen, want het is alweer tijd voor een quiz; The genre game. Leerlingen worden aangewezen en opgetuigd met pruiken en hoedjes. Er is geen ontkomen aan; iedereen wordt geacht mee te doen. Vervolgens wordt het boek To kill a mockingbird van Harper Lee, met inschakeling van de drie havo 4-klassen nagespeeld. Er is een rechtszaal, met een jury, een advocaat, een beklaagde. Leerlingen hebben allemaal hun tekst, variërend van I m not sure (de jury) tot Oh my! (de toeschouwers) en It s unfair! (de zwarte toeschouwers). In een andere voorstelling maakten leerlingen kennis met William Shakespeare himself en quizmaster Sean. Voor ze het wisten waren ze onderdeel van een Engelse spelshow en/of speelden ze in een stuk van Shakespeare. Met gekleurde pruiken, bloemen en naambordjes als rekwisieten wisten spelleider Sean, compagnon Shakespeare en onze leerlingen aardig de vaart erin te houden. Een kennisronde over Shakespeare, waarin leerlingen hun eigen buzzergeluid moesten verzinnen. Hamlet was the prince of Sweden, true or false? De winnaar van deze quiz volgde spelleider Sean in heaven, waarbij medeleerlingen het decor aangaven; als wolken, zon of vlammen. Zo ging het van spelshow naar involvement theatre. In ras tempo komen vervolgens de verschillende werken van Shakespeare langs. Leerlingen houden borden op met: histories, comedies en tragedies. Ondertussen spelen andere leerlingen een geïmproviseerde rol in een stuk à la Shakespeare. Ze worden uit het publiek gehaald en gebombardeerd tot rebellious daughter, the boyfriend, of the father. Shakespeare mengde feiten en fictie om vermaak te creëren, doceert spelleider Sean. Bij comedies draait het om een probleem, verwarring en een happy ending. De tragedies vormen het hoogtepunt van de show, met een afgehakte hand en één van de spelers die eindigt met het gezicht in een pudding, mét rode saus. Shakespeare offreert de pudding aan de leerlingen, maar er zijn geen liefhebbers. De show eindigt met een prachtige Hamlet, ook gespeeld door leerlingen. There s a lot of dying going on in Hamlet, meldt Sean. En inderdaad, uiteindelijk eindigen alle spelers gestrekt. 14 Zeemanspost 19 juni 2011

15 Jongensband uit Zierikzee Rebel 96 timmert aan de weg Ze begonnen als bandje wat meedeed aan PopSport en stonden eind februari in de regionale finale in t Beest in Goes. Daarna deden ze ook mee aan 2nd infl uenz en RegioRuis. Om podiumervaring op te doen traden ze ook op school op voor hun medeleerlingen. Stel je hebt een gitaar en je maakt graag muziek. Zo ging dat bij de 14-jarige Nino van de Werken uit Zierikzee. In het najaar van 2010 vroeg zijn docente Karin den Haan hem of hij niet mee wilde doen aan PopSport; een coachingsproject voor jonge solisten en bands. Nino, die in het tweede jaar van de Kunst en Cultuurklas van Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee zit, overlegde met zijn ouders en besloot de uitdaging aan te gaan. Jack Kostense werd zijn manager. Nino en Jack volgden de bijbehorende workshops en Nino kreeg veel complimenten als gitarist. Toch viel het niet mee om in je eentje op het podium te staan en Nino kreeg het advies een band om zich heen te vormen. Samen met drummer Maarten van Sorge deed hij in december 2010 mee aan de talentenjacht Hooi!koorts. De recensie:.. Nino laat horen dat een diversiteit aan rockstijlen hem gemakkelijk afgaat. Instrumentale muziek, nog zonder enige vorm van presentatie, maar met een aanstekelijke uitstraling en bevlogenheid. Met een schijnbaar natuurlijk gemak strooit hij zijn eigen arrangementen de zaal in. In januari 2011 werd Rebel 96 uitgebreid met twee schoolvrienden en leeftijdsgenoten: Bart van Dijke als bassist en Fabien Jenny als toetsenist. Sinds die tijd werd er wekelijks hard geoefend om er echt te stáán. Ik ben geboren in 1996 en ik houd ervan mijn eigen dingen te doen, verklaart Nino de bandnaam Rebel 96. In de studio Op 12 februari nam Rebel 96 twee eigen nummers op in de studio van Edwin van Vlierden, in Kloetinge. De nummers Hé ga je mee? en Summerlove zijn te beluisteren op hun eigen site Regioruis Op zaterdag 14 mei deed Rebel 96 mee aan de finale van Regio Ruis. Ze werden vierde. Leerlingen Pontes Pieter Zeeman bouwden super schoolpleinstofzuiger Prijs voor het best aan de man te brengen product wedstrijd Junior Vakkanjers Blikjes, kauwgom, verpakkingen; er ligt altijd wel iets op een schoolplein. Hoe houd je je schoolplein eigenlijk het beste schoon? Met een pleinstofzuiger natuurlijk! Maar hoe ziet zo n apparaat eruit? De vmbo-leerlingen Metalektro van Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee ontwierpen hun ideale pleinstofzuiger, samen met hun docent Martin Stoutjesdijk. Het ontwerpen en bouwen van zo n superstraatzuiger was namelijk de opdracht bij de Junior Vakkanjer Wedstrijden Een onderdeel van de wedstrijd was het presenteren van het project. Op donderdag 24 februari was het zover; de Metalektroleerlingen presenteerden toen hun uitvindingen aan de onderbouwleerlingen. Een jury van de Junior Vakkanjer Wedstrijden was aanwezig om de prototypes te beoordelen. Het team van onze school mocht door naar de Regiofinale van de Vakkanjerwedstrijden in Rotterdam en won daar de prijs voor het best aan de man te brengen product. Foto: Piet Kleemans De Junior Vakkanjer Wedstrijden zijn wedstrijden in de techniek voor derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen. Belangrijkste doel: deelnemers positief te bevestigen in hun keuze voor techniek en meer jongeren te interesseren voor een opleiding of baan in de techniek. Dit jaar had de wedstrijdopdracht een groen thema. De teams moesten een oplossing bedenken om schoolpleinen mee schoon te houden. De Junior Vakkanjers bouwden hun superstraatzuiger helemaal zelf; van eerste ontwerp tot werkend prototype. In de teams werken verschillende disciplines samen; als een bedrijf in het klein. Zeemanspost 19 juni

16 Docente Laura Bom was getroffen door een aantal prachtige gedichten van haar leerlingen en wilde die graag in deze Zeemanspost een plekje geven. De leerlingen maakten of kozen de gedichten voor de mondelingen Nederlands. Achteloos speel ik met Een sigaret Tussen mijn vingers Zoals de wind Met de bomen Zoals de zon Met haar licht Zoals jij met mij 4 jaar op de Pontes wat was dat fijn Maar elke ochtend vroeg uit bed zijn dat deed pijn Maar ja, het is voor het brein Maar ook voor een hoop gein En nee, we leerden er geen Latijn De metaal dat was ons domein Bij metaal daar werkten we met staal Een zeer mooi materiaal Horizontaal, verticaal of diagonaal Meten deden we met een liniaal En op de decimaal Nee, bij Kuipers was dat wel weer een ander verhaal Vooral Nederlands was daar cruciaal Trappen deed ik buiten school op een pedaal Vooral nationaal of internationaal Ik heb altijd heel veel moraal De uitslag staat daar altijd centraal Ik heb er baat bij dat ik de eerste plek Zo veel mogelijk behaal Maar nu de examens eraan komen Staat dat natuurlijk ook hoog in het verhaal Boaz Bal, K4B Charlotte van de Velde, K4A Zie ginds komt de leraar met het proefwerk aan, Hij brengt ons ellende, rapport naar de maan, Hoe huppelt ons pennetje al over t papier, Oh, laat ons eens raden, dit wordt weer een vier. P.J. van Ast, K4B Sta klaar om te vechten, ben nu al jaren ouder. Maar nog steeds heb ik stiekem, behoefte aan je schouder. Om uit te huilen en eens goed met je te praten. Om m n hartje te luchten en om wijze raad te vragen. Je bent m n alles en dat zeg ik in deze zinnen. Een kus van je dochter, want zonder jou was ik niks meer. Bo de Looze, B4A 16 Zeemanspost 19 juni 2011

17 Studiereis Genève VWO6 leerlingen profiel N&T en N&G Dit schooljaar organiseerden we voor de leerlingen van VWO6, de profielen N&T en N&G, voor het eerst de studiereis naar Genève, Zwitserland. Het hoogtepunt van deze studiereis was een bezoek aan CERN (European Organization for Nuclear Research), één van s werelds grootste centra voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Na een inleiding en een film volgde een rondleiding langs de verschillende experimenten, waarna onze leerlingen letterlijk sfeer konden proeven in een van de restaurants van CERN temidden van een internationaal gezelschap van wetenschappers. De rest van het bezoek stond in het teken van andere, voor de genoemde profielen interessante plaatsen, zoals het Europese VN hoofdkwartier en de World Meteorological Organization waar eveneens de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) gevestigd is. Natuurlijk werd enige ontspanning niet vergeten. Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen Examen doen is niet alleen een kwestie van in de gymzaal vele blaadjes volschrijven. De vmbo-leerlingen begonnen al eerder aan hun CSPE; het centraal schriftelijk en praktisch examen, waarbij de vaktheorie uit het beroepsgerichte vak wordt gekoppeld een de praktijkopdrachten. Hiernaast een verslag van een ouder die model was bij het CSPE van de vierde klas:. Het was zover; dinsdagmorgen naar de Pontes om voor Vera model te zitten. Na weken handverzorging te hebben geoefend, kregen we gezichtsbehandeling. Aangekomen op school werden we ontvangen met koffie en moesten we wachten tot de dames klaar waren met hun theorie. Toen werden we gehaald en mochten we plaats nemen op de stoel. Na een lekkere gezichtsreiniging werd ik vakkundig door Vera opgemaakt. Mijn complimenten voor Vera, want ze heeft het prima gedaan. Zelfs de docenten waren tevreden en zagen dat ze echt geoefend had. Ik was erg trots op haar en vond het heel leuk om te doen. Nu nog hopen op een goed cijfer. Groetjes Christi Zeemanspost 19 juni

18 Hét Een klaslokaal, de tafels aan de kant geschoven en twee rijen stoelen aan weerskanten. Er is hier een reünie, ontdekken de leerlingen van 5 havo, als ze het lokaal binnenstappen. Er hangen vlaggetjes, men draagt feestmutsen. Iedereen die binnenkomt schrijft zijn naam op een sticker, zodat meteen weer duidelijk is op de reünie wie ook alweer wie is. Hé, daar hebben we Jolanda! Leuk je weer te zien! Zo kwamen de leerlingen het lokaal binnen en voor ze het wisten waren ze toeschouwer van een toneelstuk en deelnemer aan een spel. Onderwerp? Hét! Wie wil er wat met wie en hoe pak je dat aan? Hoe ervaren of onervaren ben je en is dat belangrijk? Hoe eerlijk of oneerlijk ben je eigenlijk? En die verschillen tussen mannen en vrouwen, bestaan die echt? Waarom zeggen jullie niet gewoon wat jullie bedoelen? In de voorstelling Hét, door De Utrechtse Spelen, ontmoeten vier jonge mensen elkaar na geruime tijd weer op een reünie in hun oude klaslokaal. Ze denken terug aan de tijd waarin ze relaties kregen en de daarbij behorende problemen. Hoe is hun latere leven verlopen? Zijn ze nog vrienden? En is hun persoonlijkheid nog hetzelfde als toen? De acteurs speelden hun spel in het lokaal, tussen en met de leerlingen. Daardoor werd de betrokkenheid bij de gebeurtenissen groot. Ook deden leerlingen zelf mee aan de interactieve gedeelten, met als thema spellen spelen. De opdrachten daarbinnen gaven aanleiding tot gedachten en gesprekken over gevoelens en dilemma s over liefde, vriendschap en eerlijkheid en keuzes maken. 18 Zeemanspost 19 juni 2011

19 Van de ouderraad Oudercursus Afgelopen winter organiseerde de ouderraad in samenwerking met adviesbureau Kracht en Inzicht drie cursusavonden voor ouders over pubers. Conclusies; - de cursus heeft 36 deelnemers gehad; - de opkomst op de drie avonden was 100 %; - door de inzet van activerende werkvormen was de participatie en inbreng van de aanwezigen steeds heel hoog; - de deelnemers voelden zich heel veilig om hun ervaringen te delen; - de deelnemers gaven aan het einde van de cursus aan graag een terugkomavond te willen. Prijsuitreiking oudermail Onlangs werd voor de tweede keer een vraag per aan alle ouders verstuurd in het kader van een prijsvraag. De prijs, een Pieter Zeeman usbstick van 2 GB, een waardebon voor 2 personen voor een bezoek aan het schoolrestaurant Le Marin en een bos bloemen, is gegaan naar mevrouw Hubrina de Vlieger-Landman, die het goede antwoord wist te geven en de 25ste inzender was. Haar zoon Tim uit klas 1 K vergezelde haar. De cursus is reeds geëvalueerd in de ouderraad, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de rector van school en door iedereen als zeer leerzaam en positief ervaren. Een vervolg van een oudercursus in een dergelijke opzet is dan ook wenselijk. Ook wordt een mogelijk vervolg hierop voor de personeelsleden besproken. Jaarlijkse vergadering Dinsdag 1 februari jl. hield de ouderraad haar jaarlijkse vergadering. Deze avond stond in het teken van het actuele onderwerp; Pubers en Alcohol. In het officiële gedeelte voor de pauze lichtte de voorzitter het een en ander toe en werden er twee nieuwe leden aangesteld. Na de pauze gaf mevrouw Lucy Herbers van Indigo een korte toelichting over het werk van Indigo op het gebied van jongeren en alcohol. De heer Thijs van Damme van Centrum voor Jeugd en Gezin gaf, in aanvulling hierop, informatie over zijn werk en ervaring met dit onderwerp. Aansluitend voerde Theater Helder een interactief spel op; hoe als ouder om te gaan met je kind en alcoholgebruik. Het publiek reageerde openhartig op de gespeelde situaties. De avond is afgesloten met een alcoholvrij drankje en lekkere hapjes, we danken hiervoor de leerlingen van Consumptief, het onderwijs ondersteunend personeel en Zeelandia. De ouderraad kijkt terug op een informatieve jaarvergadering. Gastcollege maatschappijleer door Burgemeester en Wethouders Les krijgen van burgemeester en wethouders; dat gebeurde op vrijdag 19 maart op Pieter Zeeman. Burgemeester en wethouders gaven die dag een gastcollege maatschappijleer aan de leerlingen van 5 vwo in het kader van de nationale vrijwilligersdag. Leerlingen maakten naar aanleiding van het gastcollege een Praktische Opdracht (een werkstuk) voor het vak maatschappijleer en gingen hierbij in op de taken en de werking van de gemeente Schouwen-Duiveland. De leerlingen stelden van te voren vragen op voor het college, een selectie met de beste 12 vragen werd van te voren doorgestuurd naar de burgemeester. Tijdens de bijeenkomst beantwoordde het college van B & W deze vragen. Scène uit het theaterstuk Pubers en Alcohol van theatergroep Helder. Zeemanspost 19 juni

20 Wat kan de Provincie doen voor de jeugd? En wat wil de jeugd van de Provincie zien? Leden Provinciale Staten Zeeland op bezoek bij scholieren Jongeren en politiek; het is geen vanzelfsprekende combinatie. En dat terwijl jongeren ook hun eigen politieke items hebben, al zijn ze zich er misschien nog niet bewust van. Waar kun je uitgaan en tot hoe laat? Rijden de bussen wanneer je ze nodig hebt en is er genoeg plaats? De Provinciale Staten; wat doen politici daar? En wat hebben Provinciale Staten met de jeugd van Schouwen-Duiveland te maken? Frans Babijn (CDA) en Carla de Paepe (VVD) kwamen op vrijdag 18 februari naar Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee om daar aan leerlingen van 4 havo uit te leggen waar hun partij voor staat en wat de provincie kan betekenen voor jong en oud. Carla de Paepe legde, door middel van het Huis van Thorbecke, aanschouwelijk uit welke zaken de gemeente regelt voor jongeren, waar de provincie voor staat en wat zoal landelijk geregeld wordt. Voor scholen en onveilige stoepen moeten de jongeren bij de gemeente zijn, dat Schouwen-Duiveland een groenblauwe oase blijft houdt de provincie in de gaten en het Rijk regelt allesomvattende zaken. Frans Babijn en Carla de Paepe vertelden waar hun partijen voor staan. Rentmeesterschap versus de vijf liberale waarden passeerden de revue. Ook gingen ze in op wat de provincie Zeeland de jeugd te bieden heeft. Jeugdbeleid is de verantwoordelijkheid van de dertien Zeeuwse gemeenten, legden Babijn en De Paepe uit. Maar de provincie investeert ook het nodige in jeugdzaken. Zo zijn er jeugddebatten en een speciale jeugdsite waarop de jeugd meedenkt over openbaar vervoer, uitgaansleven en jongerenhuisvesting. Ook de Jongerendenktank en de Jongerenraad kregen de aandacht en activiteiten als Regioruis. Politici op bezoek met de eierwekker Vragenronde Uiteindelijk gingen De Paepe en Babijn, onder strenge bewaking van een eierwekker, elk één minuut in op vragen die de leerlingen geformuleerd hadden. De vragen voor deze bijeenkomst leverden voor de leerlingen punten op voor een te maken werkstuk voor maatschappijleer. De Statenleden kozen, samen met de begeleidende docenten maatschappijleer; de heer P. Moll en de heer O. Bartels, de interessantste vragen uit. Moeten we echt bezuinigen op de politie? was één van de vragen. Veiligheid en handhaving blijven belangrijk, betoogden de Provinciale Statenleden. De tweede kerncentrale in Borssele moest er komen, vonden beiden. En natuur hebben we wel voldoende op Schouwen-Duiveland; er moet geen kostbare landbouwgrond meer opgeofferd worden aan nieuwe natuurgebieden. Wat doen jullie met kritiek die jullie krijgen, reageren jullie daar gelijk op? vroeg een leerlinge. De Paepe en Babijn gaan altijd in op vragen, De Paepe houdt alweer vier jaar lang een eigen actuele website bij, waarmee ze communiceert met de kiezers. Politiek: ik snap er nog steeds niets van, verzuchtten sommige leerlingen bij het verlaten van de zaal. Ik vond het wel interessant, reageerden anderen. Stemgerechtigd zijn de meesten nog niet, dus ze hebben nog even de tijd om na te denken over hun toekomstige politieke keuze. 20 Zeemanspost 19 juni 2011

Leven na de middelbare school

Leven na de middelbare school Leven na de middelbare school Na de middelbare school breekt er een nieuwe fase aan in het leven van je tiener. Je kind gaat een keuze maken tussen het zoeken van een baan, verder studeren of gaan reizen.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE HAARLEM UITGEWERKTE PROJECTEN 30 UUR

MAATSCHAPPELIJKE STAGE HAARLEM UITGEWERKTE PROJECTEN 30 UUR Help de Dierenbescherming Pimp de lespakketten voor de basisschool Vernieuwen en aanpassen van de lespakketten van de Dierenbescherming en leuke interactieve dingen bedenken om de lessen leuker te maken.

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Naschools activiteitenaanbod

Naschools activiteitenaanbod Naschools activiteitenaanbod Graafstroom, augustus 2011 Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van beide scholen, Met trots presenteer ik u het eerste naschoolse activiteitenaanbod van OBS De Overstap

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College

Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College Afgelopen weken hebben de leerlingen van 3H, 3V de maatschappelijke stage doorlopen. In deze nieuwsbrief geven wij een verslag van de activiteiten 3H en 3V.

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inhoudsopgave Docentenhandleiding Leerlingenbladen: Jonge Harten Theaterfestival FILMmmmmmmmm Wie werkt er mee aan een voorstelling? Opdracht Papagaaienjas Kijkwijzer LESBRIEF HARTENJAGERS

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden!

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden! Brugklasgids 2016 Een zee aan mogelijkheden! 02 03 Hallo bijna-brugklasser! Nog even en dan ga je naar de brugklas! Spannend, maar vooral ook leuk. Je wilt natuurlijk naar een school waar jij je thuis

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn:

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Leeuwarden, 5 februari 2016 Geachte ouders, Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Schoolfruit van de week Woensdag : snacktomaatjes Donderdag:

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

Praten over boeken in de klas Het vragenspel van Aidan Chambers

Praten over boeken in de klas Het vragenspel van Aidan Chambers Praten over boeken in de klas Het vragenspel van idan hambers We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen. (idan hambers). Elk individu, kind en volwassene, beleeft een tekst op geheel eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH

christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH Mavo Schiebroek Een kleine school met 325 leerlingen Mavo/mbo en pre-havo (mavo/havo) in de brugklas Duidelijke regels en afspraken Jezelf

Nadere informatie

atheneum technasium havo havo/vmbo-t

atheneum technasium havo havo/vmbo-t technasium /vmbo-t Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken en te leren wat jíj

Nadere informatie

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Aan het begin van het schooljaar mochten we als opleiding een zeer grote groep Horeca & Commercie leerlingen begroeten in klas 3. Nog nooit was een klas voor

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent!

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Nog even en je gaat naar de brugklas. Hartstikke leuk, maar misschien ook een beetje spannend. Om alvast kennis te maken met onze school, hebben we niet

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Edit 24 januari 2013

NIEUWSBRIEF Edit 24 januari 2013 1. Opening schoolmoestuinjaar en onthulling van het bord. Vrijdag 12 april gaat het echt gebeuren, de opening gaat nu echt door. Het weer speelt mee en de grond is niet meer bevroren, de kinderen kunnen

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december schooljaar 2015-2016 aflevering 05 Dante is geboren! Sinterklaas 2015 Rijksmuseum Skateclinics Scholen6kamp Kleuterquote In deze Nieuwsflits: Dante is geboren! Juffrouw Mariëtte is op donderdag 29 oktober

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen.

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen. BESTE OUDERS EN VERZORGERS, De eerste twee schoolweken van 2016 zitten er weer op. Iedereen is weer goed begonnen en gelukkig zijn alle ogen en bijna alle vingers heel gebleven tijdens de viering van Oud

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie