Actenz. meedenken meedoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actenz. meedenken meedoen"

Transcriptie

1 Actenz meedenken meedoen

2 2

3 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen bij het (her)krijgen van de regie over het eigen leven. Hierover willen wij graag met u meedenken. Want ook u heeft te maken met mensen met psychische problemen die willen meedoen in de samenleving. Meedenken meedoen Actenz ondersteunt cliënten van GGZ-instellingen en andere kwetsbare burgers bij sociale en maatschappelijke participatie. Zij kunnen bij ons terecht met vragen over werken, leren, bewegen, wonen, anderen ontmoeten en vrije tijdsbesteding. We gaan uit van de mogelijkheden van mensen en brengen met de cliënt in kaart wat hij wil. We zetten op een rij wat belangrijk is, wat daarvoor nodig is en wie daarbij kan helpen en maken vervolgens een stappenplan. We zetten interventies in waarvan we uit ervaring en op basis van onderzoek weten dat ze werken voor deze doelgroep. Regelmatig evalueren we met de cliënt hoe deze de aanpak ervaart en of hij tevreden is. Wij werken bij de uitvoering van het plan nauw samen met de behandelaar en maatschappelijke partners en maken gebruik van elkaars expertise, netwerk en activiteiten. We denken mee, om meedoen mogelijk te maken. Wijkgerichte aanpak Deze ondersteuning vindt bij voorkeur in de eigen leefomgeving plaats. Een groot deel van onze activiteiten bieden we in de wijken aan, dus buiten de GGZ-locaties. Een aanbod dicht bij huis verlaagt de drempel om deel te nemen en biedt mogelijkheden om kennis te maken met ander aanbod in de wijk. Samenwerken met partners in de wijk zorgt ervoor dat we mensen een zo groot mogelijke keuzevrijheid kunnen bieden. Actenz sluit met deze wijkgerichte aanpak aan bij het beleid van de gemeenten in Nederland. Kern van dit beleid is, dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij, ook als ze een beperking hebben. Actenz brengt mensen in beweging en ondersteunt behandelaren, verwijzers en andere organisaties die datzelfde beogen. Kunnen wij u of uw organisatie daarbij behulpzaam zijn? In deze brochure geven wij een beeld van de ondersteuning die u van ons kunt verwachten. Waar in deze brochure hem of hij staat kunt u ook haar of zij lezen. Gerry Metz, directeur. 3

4 Samen werken aan participatie De missie van Actenz is om sociale en maatschappelijke participatie van mensen die kwetsbaar zijn door psychische problematiek te optimaliseren. Wij werken samen met de cliënt, zijn naasten en betrokkenen, ondersteunen en faciliteren hem bij het hernemen van de regie. Afhankelijk van de vraag denken we mee, geven we advies en bieden we activiteiten, training en begeleiding aan in zijn eigen woon-, werk en leefomgeving. Wij werken intensief samen met maatschappelijke partners zoals het UWV, maatschappelijke dienstverlening, welzijnsorganisaties, scholen, DWI en andere gemeentelijke diensten op het gebied van wonen, zorg, samenleven, werk en inkomen. Participatie, meedoen, is wat ons bindt, en waaraan we ieder vanuit onze eigen expertise en netwerken een bijdrage kunnen leveren. Actenz en GGZ ingeest Actenz is onderdeel van GGZ ingeest. GGZ ingeest biedt specialistische psychiatrische zorg op maat in de regio Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek. GGZ ingeest heeft een bijzonder samenwerkingsverband met VU medisch centrum. Dankzij onze ervaring en expertise, ons grote netwerk van specialisten en de samenwerking met VUmc, kunnen wij voor vrijwel iedere psychisch gerelateerde hulpvraag een passend antwoord geven. Karin Petersen, afdelingsmanager: Door het stellen van de juiste vragen, proberen we aan te sluiten op wat mensen kunnen, waar hun vitaliteit en mogelijkheden liggen. 4

5 Bob Tijmensma, arbeidsdeskundige Wajong UWV WERKbedrijf Sinds twee jaar werken UWV en DWI intensief met Actenz samen om jongeren die een psychose hebben gehad, zo snel mogelijk weer te laten participeren in de maatschappij. Door de korte lijnen krijgen we snel zicht op de situatie van de cliënt en welke acties nodig zijn. We spreken een plan af gericht op participatie. Dat kan bestaan uit re-integratie naar werk of naar een opleiding. Het kan ook uit een andere invulling bestaan. Om de zes weken bespreken we de voortgang. Zo kunnen we zijn ontwikkeling volgen en snel inspelen op veranderingen. Wat ons bij Actenz aanspreekt is dat medewerkers verder kijken dan de ziekte en de behandeling. Ze denken actief met de cliënt en met ons mee over sociale en maatschappelijke participatie. Ze kennen de wetgeving en zijn makkelijk toegankelijk. Dat is prettig samenwerken. 5

6 Wat hebben wij onze partners te bieden? Een aanpak die werkt Wij werken evidence en practise based. We zoeken steeds naar de beste aanpak op basis van onderzoeksresultaten, ervaring van onze professionals en de wensen, ervaringen en voorkeuren van de cliënt. Een planmatige aanpak De vraag van de cliënt bepaalt onze inzet. Wij ondersteunen hem bij het formuleren van doelen die hij wil bereiken, denken mee, maken samen met hem een plan met realistische stappen, en begeleiden hem bij het uitvoeren. Uitgangspunt is aansluiten bij en mobiliseren van de eigen kracht. Een aanpak in de eigen buurt We werken kleinschalig en zo dicht mogelijk in de buurt van de mensen die onze ondersteuning nodig hebben. Een groot deel van onze activiteiten bieden wij aan in de wijken in gewone maatschappelijke voorzieningen zoals het buurthuis of een sportcentrum. Dit maakt de drempel om deel te nemen lager en bevordert de ontmoeting met mensen in de eigen buurt. Een aanpak die snel contact met GGZ-zorg mogelijk maakt Veel van onze cliënten worden verwezen via een GGZinstelling. Onze ondersteuning is dan aanvullend op het werk van de behandelaar. Als (tijdelijk meer) GGZ-zorg gewenst is, kunnen wij hierover snel in overleg treden met de behandelaar, of één van de afdelingen van GGZ ingeest. 6

7 Een aanpak die we samen met u bepalen Samen met u als samenwerkingspartner bepalen we de inhoud en opzet van het begeleidingsaanbod. Onze dienstverlening is altijd gericht op het beste resultaat uitgaande van onze competenties en binnen de gestelde randvoorwaarden. Ons uitgangspunt hierbij is het respecteren van de mogelijkheden en belemmeringen van de cliënt. 7

8 In beweging Portret: Karen Diemeer, oefentherapeut bij Actenz, over het begeleiden van jongeren naar reguliere sportactiviteiten Een jonge vrouw die bij GGZ ingeest in behandeling was, wilde weer gaan sporten. Ze had in het verleden getennist en wilde dat weer oppakken. Ondanks diverse pogingen was het haar niet gelukt haar doel te realiseren. Ze liep tegen allerlei problemen op zoals een gebrek aan geld, lichamelijke ongemakken en een slechte conditie. Running therapie werkt Uit onderzoek is gebleken dat lichaamsbeweging met een zekere intensiteit, zoals hardlopen, depressieve klachten kan verminderen. Ook blijkt dat mensen met sociale angst en/of spanningsklachten baat kunnen hebben bij running therapie. Haar behandelaar bracht haar in contact met Actenz. Samen met mij bracht ze alle factoren in kaart die een rol konden spelen bij het realiseren van haar doel. Wat verwacht je ervan? Wanneer wil je sporten en waar? Hoe ga je om met de beperkingen die je ziekte meebrengt? De cliënt stelde samen met mij een stappenplan op waarin ze zelf antwoorden ging zoeken op deze vragen. Ze gaf aan welke ondersteuning ze van mij verwachtte. Ze ging fietsen om haar conditie te verbeteren. Ze bezocht meerdere tennisclubs en kwam uit bij het Universitair Sportcentrum. Met iedere succesvol afgeronde stap nam haar zelfvertrouwen toe. Ze schreef zich in voor een cursus van 10 lessen om te kijken of het voldeed aan haar verwachtingen. Inmiddels heeft zij een tweede cursus afgerond. We hebben regelmatig contact. 8

9 Lichaam en geest Actenz brengt mensen letterlijk in beweging. Sport en beweging zijn voor cliënten belangrijke middelen om hun doelen te bereiken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bewegen een positieve uitwerking heeft op lichaam en geest. We hebben een breed scala aan activiteiten beschikbaar, dat deels in eigen locaties en deels in de wijk wordt aangeboden. De interesses en doelen van de cliënt zijn leidend bij de keuze van de activiteit. Voor de een is het verbeteren van zijn conditie van belang. Voor een ander gaat het om het aanleren van sociale vaardigheden. Sport kan ook een bijdrage leveren aan het versterken van het sociale netwerk. Daarnaast bieden we begeleiding naar de sport van hun keuze bij een vereniging of sportcentrum in de buurt. We werken actief samen met gemeentelijke diensten en partners in de wijk. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) maakt bijvoorbeeld gebruik van ons aanbod in activeringstrajecten. Via een zwemgroep, wandelgroep of andere activiteit kunnen mensen weer wennen aan een dagritme en beweging, en een eerste stap zetten richting (vrijwilligers)werk. Samen met partners in de wijk proberen we op iedere vraag een passend bewegingsantwoord te vinden. Onze kracht zit in het op maat ondersteunen en begeleiden van cliënten, zowel individueel als in groepsverband. Op basis van praktijkervaring en onderzoek weten we hoe we de vraag achter de vraag boven tafel kunnen krijgen, hoe we iemand kunnen motiveren en hoe we hem kunnen helpen om te gaan met de beperkingen als gevolg van zijn ziekte. En bovendien: hoe we kunnen aansluiten bij de mogelijkheden die een cliënt heeft. Een greep uit ons aanbod: Bewegen en ontmoeten voor vrouwen in centrum Vrouw en Vaart in Osdorp Zumbalessen, in de kliniek en in de wijk Gezondheidsmarkt voor Noord-Afrikaanse mannen: ontmoeten, bewegen en deelnemen aan het maatschappelijk leven Nordic walking in het Vondelpark in Amsterdam Sportinstuif in Haarlem Kijk voor meer informatie op 9

10 Werken aan werk: betaald of vrijwillig, regulier of beschermd Portret: Berend de Groote, Dienst Werk en Inkomen, gemeente Amsterdam Sommige van onze cliënten komen de deur nauwelijks uit. Voor hen is het een overwinning op zichzelf (en soms ook op hun omgeving) om mee te doen in een zwemgroep. Zie ik iemand dan voor het eerst van de hoge glijbaan gaan in het De Mirandabad, dan zie ik een eerste stapje op de goede weg. Een eerste stapje wellicht naar meer regie over het eigen bestaan. Een groot aantal mensen met psychische problemen zit in de bijstand en is moeilijk in beweging te krijgen. De gemeente wil dat alle Amsterdammers meedoen. Werken is het doel, participeren de norm. Wel wordt eerst gekeken wat mogelijk en haalbaar is. Voor mensen met psychische problemen werken we daarbij sinds twee jaar intensief samen met Actenz. Actenz biedt zogeheten Sociale Activeringsplaatsen (SAP) en Maatschappelijke activeringsplaatsen (MAP) aan. Een SAP is een eerste stap om sociaal isolement te doorbreken. Cliënten krijgen dan weer contact met anderen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van sporten. Een volgende stap kan maatschappelijke activering zijn. Dan kunnen klanten iets terugdoen voor de maatschappij. Dit terugdoen betekent dat ze meehelpen in een buurthuis, kinderboerderij of een zorgcentrum. Dat kan ook bij Actenz, bijvoorbeeld als assistent bij de computerclub op de Walborg of als assistent bij de wandelgroep in het Vondelpark. De medewerkers van Actenz weten veel mensen zover te krijgen, dat ze de stap naar buiten durven maken. Ze gaan op zoek naar wat hen motiveert en vertrouwen geeft. Ze geven niet op, bellen als een cliënt niet komt en praten over wat hem weerhoudt te komen. Ze weten goed om te gaan met de excuses die mensen aanvoeren, als zij aangeven niet te willen komen. De samenwerking is goed en wordt steeds intensiever, omdat we ervaren hebben dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Een greep uit ons aanbod: Individuele begeleiding Cursus Depressie en werk Jobcoach, persoonlijke ondersteuning Werken in het groen op verschillende locaties Kijk voor meer informatie op 10

11 En dan: aan het werk Een baan vinden én houden is niet altijd makkelijk. Actenz beschikt over een aantal instrumenten om mensen met psychische problematiek daarin te begeleiden. We denken met u mee. Of u nou een behandelaar, Dienst Werk en Inkomen, UWV, CWI of andere maatschappelijke organisatie of verwijzer bent op het gebied van re-integratie en werk. Samenwerken met u leidt tot hoopvolle resultaten. Individuele begeleiding Via individuele begeleiding brengen we met de cliënt in kaart wat voor werk hij wil en kan doen gezien zijn kwaliteiten, vaardigheden en levenswijze. Daarna maken we samen met hem een plan waarin hij stapsgewijs naar zijn doel toewerkt. SAP-en MAP-plekken Een opstap naar werk kan via een Sociale Activeringsplaats (SAP) of Maatschappelijke Activeringsplaats (MAP). Mensen leren vaardigheden aan die nodig zijn voor een betaalde baan. Werkervaring opdoen Voor een aantal mensen past het beter om eerst werkervaring op te doen voordat ze naar een betaalde baan op zoek gaan. 11

12 Actenz werkt samen met diverse organisaties die deze mogelijkheid bieden, zoals Actenz biedt een aantal cursussen aan op Cursussen en trainingen brouwerij De Prael en Pantar. het gebied van werk, zoals Depressie en werk, Bipolair en werk, en Assertiviteit. Individuele Re-integratie- Deelnemers leren omgaan met allerlei overeenkomst (IRO) aspecten van werk die zij vanuit hun kwetsbaarheid wellicht lastig vinden. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een betaalde baan willen, kunnen in aanmerking komen voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) van het UWV. Actenz is door het UWV erkend als IROre-integratiebureau. Een trajectbegeleider van Actenz helpt de cliënt bij het vinden en behouden van een betaalde baan. Waar het re-integratie betreft van mensen met psychische problemen, kloppen organisaties en instellingen steeds vaker bij ons aan. Dankzij onze ervaring, onderzoek en intensieve samenwerking helpen wij jaarlijks veel mensen weer aan het werk. Jobcoach Iedereen met een arbeidsbeperking kan een jobcoach aanvragen bij het UWV. De jobcoach begeleidt mensen in hun werk. Hij ondersteunt hen bij het realiseren van hun doelen en bij het aanpakken van problemen in nauwe samenwerking met de werkgever. Actenz is door UWV erkend als Jobcoach-organisatie. Begeleid vrijwilligerswerk Voor sommige cliënten is betaald werk geen haalbare kaart. Begeleid vrijwilligerswerk kan dan een alternatief zijn. We werken samen met verschillende werkgevers die plaatsen beschikbaar stellen, onder meer een kinderdagverblijf, de politie en een kwekerij. Wij zorgen voor de begeleiding van de cliënt. 12

13 Hogere arbeidsparticipatie De cursus Depressie en werk is erop gericht dat de cliënt zijn werk weer hervat. Zijn werkgever wordt in een vroeg stadium betrokken in het proces. Uit onderzoek blijkt dat door deze doelgerichte aanpak meer cursisten aan de slag gaan en meer uren werken, dan bij vergelijkbare cursussen. 13

14 Portret Annette, regelde haar eigen vakantie te lossen. Ze leren om in overleg tot een met collega-cliënten gezamenlijk plan te komen, om te gaan Annette is cliënt bij GGZ ingeest. Het is met onderlinge verschillen en persoonlijke belangrijk voor haar het huis uit te gaan wensen en het plan uit te voeren. Annette en andere mensen te ontmoeten. Met haar heeft er vertrouwen in dat de vakantie een begeleider stelt ze een plan op waardoor ze succes gaat worden. iedere dag iets te doen heeft bij haar in de buurt. Ze volgt computerles, doet mee aan En dat werd het ook. de kookgroep in buurthuis De Pijp en werkt Volgend jaar gaat ze weer. als vrijwilliger in een verzorgingshuis. Ze heeft regelmatig contact met haar begeleider Greet. In zo n gesprek geeft Annette aan dat zij graag op vakantie wil, maar ze heeft nog niet het zelfvertrouwen om op een reisorganisatie af te stappen. Greet en Annette bespreken met de andere deelnemers de vakantiewens van Annette en dan blijkt dat meer mensen eenzelfde wens koesteren. Greet stelt voor om met de groep de vakantie voor te bereiden, zodat ze zelfstandig op reis kunnen. Samen brengen ze in beeld wat er allemaal bij komt kijken, wie wat gaat doen en hoe eventuele problemen zijn op Mensen kunnen zich blijven ontwikkelen, ook als ze beperkingen ondervinden door hun psychische problematiek. Actenz helpt hen daarin een weg te vinden. 14

15 Doppy den Ouden, creatief therapeut en coördinerend medewerker: Ons uitgangspunt is: U vraagt, en u draait. We bedoelen ermee dat de cliënt bepaalt wat hij wil bereiken en dat hij zelf degene is die aan de knoppen draait om dat te realiseren. Onze rol is om de cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doel. We nemen de regie niet over en gaan niet van alles regelen, maar helpen hem dat zelf te doen. Bijvoorbeeld door bepaalde vaardigheden te trainen zoals omgaan met geld, een planning maken, omgaan met andere mensen, de route uitstippelen. Je wilt dat mensen zelf de weg leren vinden in de samenleving en zelfstandig kunnen leven. Een afgeronde opleiding is vaak een voorwaarde voor het vinden van werk. Cliënten kunnen bij Actenz individuele begeleiding krijgen bij het zoeken, vinden, doorlopen en afronden van een opleiding. Weer een opleiding volgen en een diploma halen, is belangrijk voor veel mensen. Een goede studiekeuze maken en daadwerkelijk starten is lastig. Back2school is een cursus gericht op mensen die zich (weer) willen oriënteren op een opleiding. Deze cursus is een samenwerking tussen AMC, Actenz, Odibaan en een ROC. Iedere organisatie draagt vanuit zijn eigen deskundigheid bij aan het programma. Een greep uit ons aanbod: Cursussen op het gebied van gezondheid Back 2 School Studiegroep cultuur en maatschappij Cursus omgaan met spanningen Kijk voor meer informatie op 15

16 Actief in de eigen omgeving Portret: Anna Prins, welzijnsorganisatie reguliere aanbod vaak te groot. Die wordt Combiwel nu verkleind door de samenwerking met Wij werken in buurthuis De Pijp samen Actenz. Je ziet dat de deelnemers na een met Actenz. Zij zijn een computercursus, tijdje vertrouwd raken met het buurthuis en kookgroep en creatieve groep gestart voor de andere bezoekers. We hebben ze laatst hun cliënten die hier in de wijk wonen. Dit is een doelgroep die wij moeilijk kunnen bereiken. Voor hen is de stap naar ons Dankzij ons brede netwerk in de wijken kunnen wij uw cliënten een aanbod op maat doen, dichtbij of in de buurt van hun woonomgeving. gevraagd mee te werken aan de open dag van het buurthuis door het maken van hapjes. Dat was een groot succes. 16

17 Er is een waardevolle wisselwerking ontstaan tussen de samenwerkende organisaties, niet alleen in de activiteiten maar ook in het benutten van elkaars kennis en ervaring. De samenwerking krijgt binnenkort nog een breder karakter als de netwerktafel in De Pijp is gerealiseerd. Dit is een initiatief van GGZ ingeest om de sociale participatie van mensen met een GGZ- achtergrond te stimuleren. Eén keer per maand komen organisaties met verschillende deskundigheid aan de netwerktafel samen, om mee te denken over oplossingen voor vragen van mensen met een GGZ-achtergrond. De vraagsteller kan zelf ook aanschuiven. Ik verwacht dat je door de interactie en het benutten van kennis en creativiteit beter in staat zult zijn om de doelen van de vraagsteller te realiseren. En het voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Trainen in de praktijk De training Woonvaardigheden vindt plaats in de eigen woonomgeving van de cliënt. Dit blijkt effectiever dan vaardigheden oefenen op een andere locatie. Deze aanpak passen we toe in een groot deel van onze trainingen. Cliënten leren vaardigheden en passen ze toe in de situatie waarin ze die nodig hebben, in huis, op het werk, in het buurthuis. 17

18 Praktische en persoonlijke vaardigheden Het zetten van stappen op weg zelfstandig wonen, een nieuwe hobby of deelname aan het aanbod van een buurthuis of sportvereniging vraagt meestal om nieuwe kennis of vaardigheden. Actenz biedt een groot aantal cursussen en trainingen waarbij de ontwikkeling van praktische en persoonlijke vaardigheden centraal staat. Voor een klein deel van onze cliënten is maatschappelijke participatie slechts beperkt haalbaar. Vooral voor cliënten die langdurig klinische zorg nodig hebben, is de stap naar de maatschappij moeilijk te realiseren. Bij hen is de aanpak meer gericht op de verhoging van de kwaliteit van leven. De verbinding met de samenleving proberen we te herstellen en in stand te houden door de buitenwereld naar binnen te brengen. We vragen bijvoorbeeld een leraar van een Latin-dansschool om Zumbalessen te komen geven. 18

19 Joke, deelnemer aan lunchgroep De gezonde hap in buurtcentrum De Brug Na jaren van therapieën, gespreksgroepen en workshops in GGZ-locaties kreeg ik behoefte aan contact met niet-ggz-mensen. Mijn begeleider wees me op lunchgroep De gezonde hap in buurtcentrum De Brug, vlak bij mijn huis. Dat was precies wat ik leuk vond. In het begin vond ik het spannend, al die nieuwe gezichten. Maar omdat je samen iets aan het doen bent, is het makkelijker om contact te leggen. Als ik ergens mee zit kan ik dit met mijn vaste begeleider bespreken, of met de begeleider van de lunchgroep. Iedere week starten we met een groepsgesprek. Dan kun je zeggen wat je op je hart hebt, dingen delen met de groep. Dat geeft een veilig gevoel. Ik ga nu af en toe ook met mensen uit de lunchgroep andere dingen ondernemen, zoals wandelen. Het project De gezonde hap staat open voor iedereen in de wijk die wat meer sociale contacten wil en moeite heeft om daar zelf invulling aan te geven. Een greep uit ons aanbod: Training woonvaardigheden De gezonde hap: lunchgroepen in verschillende stadsdelen en gemeente Haarlem Computercursus in buurthuizen Creatieve cursussen in buurtwerkplaats Cliffordstraat in Amsterdam en in buurtcentrum De Tulp in Haarlem Samen op stap, voor mensen die een andere invulling willen geven aan hun vrije tijd, maar dit nog niet zelfstandig van de grond krijgen Weekend in zicht, een aantal mensen wisselt ervaringen uit en krijgt advies bij de besteding van het weekend. Kijk voor meer informatie op 19

20 Sociaal netwerk versterken Portret: Magda Berkenbosch, coördinator Maatjesproject GGZ ingeest We hebben ontzettend veel lol met elkaar. Mijn maatje is de enige stabiele factor in mijn leven. Nu praat ik eindelijk ook eens met iemand van buiten de psychiatrie, dus zonder psychische problemen. Ik krijg tips over waar ik koopjes kan scoren en tips over het huishouden. Dit is een greep uit de ervaringen van deelnemers aan het Maatjesproject. Van veel cliënten hoorden we dat zij een lijntje missen met hun omgeving. Ze hebben behoefte aan iemand om mee te praten, dingen mee te ondernemen. Iemand die er voor ze is en naar ze omkijkt. Het Maatjesproject is in 1998 gestart met als doel, het sociale netwerk van langdurig zorgafhankelijke cliënten van onze instelling te versterken. Zowel klinische als ambulante cliënten nemen deel. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, een maatje. De maatjes zijn een afspiegeling van de maatschappij. Ze worden goed voorbereid op hun maatjes-rol via een introductiecursus en gesprekstechnieken. We blijven de koppels begeleiden en er worden regelmatig thema-avonden georganiseerd. 20 Sinds de start van het project zijn ruim driehonderd deelnemers gekoppeld aan vrijwilligers. De behoefte aan maatjes stijgt in onze regio. Ook mensen met psychosociale problematiek die niet in behandeling bij ons zijn, kunnen nu via de Wmo een beroep doen op het Maatjesproject. Het Maatjesproject is actief in de regio Zuid-Kennemerland: Bennebroek, Heemstede, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. In Amsterdam wordt eenzelfde project uitgevoerd door de Amsterdamse Vriendendiensten. Een greep uit ons aanbod: Vergezellen, individueel contact thuis Maatjesproject met vrijwilligers Popkoor, meespelen of meezingen Samen eten/koken, op verschillende locaties Winkel De Linden in het dorp Bennebroek Gespreksgroep Mens en Maatschappij Vriendschapscursus Kijk voor meer informatie op

21 Contact en ontmoeten Geen mens kan zonder sociale contacten. Voor mensen met psychische problemen zijn die niet altijd even makkelijk te realiseren. Actenz kan hen daarbij helpen. Wij organiseren activiteiten in onze locaties en in de wijk. We kunnen mensen ook begeleiden naar activiteiten in het buurthuis of sportcentrum, als de drempel om hier zelfstandig op af te stappen te hoog is. Er zijn ook mensen die zoveel moeite hebben met het aangaan van contact of die weinig mobiel zijn, dat we hen beter thuis kunnen bezoeken. Als een cliënt aangeeft dat hij graag nieuwe mensen wil ontmoeten, begeleiden we hem op de weg naar dit doel. We kijken waar zijn interesses liggen en wat hij zoekt in het contact met mensen. We bespreken wat hem weerhoudt om zelf die stap te zetten en wat nodig is om die stap wel te zetten. Voor een aantal mensen dat langdurend is opgenomen in een kliniek is de stap naar buiten om contacten te leggen heel moeilijk of soms te groot. Voor hen ligt de focus meer op ontmoeting in een beschermde omgeving door deelname aan activiteiten binnen de klinische setting. We zoeken continu naar nieuwe manieren waarop onze cliënten contacten kunnen leggen en onderhouden, bijvoorbeeld via en chatten en sociale media als Hyves en Facebook. 21

22 Advies, assessment, coaching en training In deze brochure hebben wij u een indruk gegeven van onze mogelijkheden om ondersteuning te bieden bij de maatschappelijke participatie van mensen met psychische problemen. Voor al onze dienstverlening geldt dat we doen wat werkt. Onze dienstverlening kan verschillende vormen hebben. Informatie en advies. We kunnen helpen bij het verhelderen van de vraag van uw cliënt. We geven advies over mogelijke vormen van begeleiding en samen met u en uw cliënt zoeken we naar een passend aanbod. Ook kunnen we helpen bij training van uw medewerkers. Support en coaching. We bieden begeleiding en ondersteuning bij het realiseren van sociale en maatschappelijke participatie. 22 Assessment. We brengen de kracht en de beperkingen van de cliënt in beeld. Op basis hiervan krijgt de cliënt een advies welke wegen voor hem open staan om het gewenste doel te bereiken. Bijvoorbeeld via training of aanpassing van activiteiten of zijn omgeving. Training en cursussen. We hebben een breed aanbod van training en cursussen gericht op de ontwikkeling en vergroting van competenties. Beweging en activiteiten. Cliënten kunnen bij ons gebruik maken van een gedifferentieerd aanbod van sportieve, creatieve, educatieve, recreatieve en werkgerichte activiteiten. Samen met hen maken we een passend programma dat structuur biedt en stimuleert.

23 Colofon Uitgave: Actenz Postbus BB Amsterdam Productie: Fotografie: Ellen Kleverlaan Oktober 2010 Algemene informatie Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Telefoonnummer: (020) Mailadres: 23

24 Actenz Postbus BB Amsterdam T (020)

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match!

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! Een baan vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is hier extra

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Stappenplan voor een effectieve samenwerking

Stappenplan voor een effectieve samenwerking Samenwerken met welzijn en vrijwilligers achterliggende visie 1. Waarom samenwerken? Het is belangrijk dat mensen contacten hebben in de buurt waar ze wonen, ze worden dan sneller geaccepteerd (onbekend

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende Samen Online is een basiscomputer- of tabletcursus voor ouderen, van 'hoe zet je een computer aan' tot 'hoe verstuur je een e-mail'. Wat Samen Online onderscheidt van andere cursussen zijn de docenten:

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Volop in het leven staan Ik wil de krant blijven lezen, zijn daar hulpmiddelen voor? Ik ben slechtziend, hoe breng ik de kinderen

Nadere informatie

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten Stichting Corridor Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

De Trans. Ondersteuning thuis

De Trans. Ondersteuning thuis De Trans Ondersteuning thuis Stichting De Trans Postbus 8 9450 AA Rolde telefoon (0592) 24 74 74 e-mail: info@detrans.nl e-mail: sociaaldomein@detrans.nl (uitsluitend voor gemeenten) www.detrans.nl MA042016

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid

Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid consultatie, lessen en trainingen GGZ ingeest Bij GGZ ingeest kunnen mensen met psychische klachten rekenen op kwalitatief goede en betrouwbare zorg. Kenmerkend

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN

Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN ! MOVISIE kennis en advies sociale vraagstukken! Adviseur team participatie en burgerschap! Auteur Handreiking MSS! Bezig met transities sociale

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen?

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? juni 2015 Peiling 3 Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? ervaringen met betaald werk en vrijwilligerswerk van sociaal kwetsbare Utrechters Meetellen in Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar betaald

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Informatie voor cliënten en familieleden. FACT Centrum. Locatie Zuiderpoort

Informatie voor cliënten en familieleden. FACT Centrum. Locatie Zuiderpoort Informatie voor cliënten en familieleden FACT Centrum Locatie Zuiderpoort Wat is FACT? FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een vorm van behandeling en begeleiding, waarbij cliënten

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

GGZ-NHN. IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS

GGZ-NHN. IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS GGZ-NHN IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS Even voorstellen Ingrid Vermeulen: Manager P&O Connie van Breugel: IPS Trajectbegeleider bij het Centrum

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Toegang tot informatie en omgaan met internet

Toegang tot informatie en omgaan met internet FACTSHEET Juni 2016 Peiling 4 Toegang tot informatie en omgaan met internet Ervaringen van sociaal kwetsbare Utrechters met informatie en digitale vaardigheden Door veranderingen in de zorg en bij de gemeente

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U begint binnenkort met een poliklinisch revalidatietraject.

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Iedereen kan zijn leefstijl verbeteren. Doet u mee? Fotografie: DigiDaan. Uw leefstijl

Iedereen kan zijn leefstijl verbeteren. Doet u mee? Fotografie: DigiDaan. Uw leefstijl Iedereen kan zijn leefstijl verbeteren. Doet u mee? Fotografie: DigiDaan Uw leefstijl 2 Uw leefstijl Mensen die het psychisch zwaar hebben, vinden het vaak extra lastig om gezond te leven. Denken aan en

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN Organisatie: Stichting: Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert (SHC) Doelstelling SHC: Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan.

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd.

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Workshop De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris: Een glansrol op het sociaal domein: werk, zorg en jeugd. Bewegen werkt Jan

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie