Actenz. meedenken meedoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actenz. meedenken meedoen"

Transcriptie

1 Actenz meedenken meedoen

2 2

3 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen bij het (her)krijgen van de regie over het eigen leven. Hierover willen wij graag met u meedenken. Want ook u heeft te maken met mensen met psychische problemen die willen meedoen in de samenleving. Meedenken meedoen Actenz ondersteunt cliënten van GGZ-instellingen en andere kwetsbare burgers bij sociale en maatschappelijke participatie. Zij kunnen bij ons terecht met vragen over werken, leren, bewegen, wonen, anderen ontmoeten en vrije tijdsbesteding. We gaan uit van de mogelijkheden van mensen en brengen met de cliënt in kaart wat hij wil. We zetten op een rij wat belangrijk is, wat daarvoor nodig is en wie daarbij kan helpen en maken vervolgens een stappenplan. We zetten interventies in waarvan we uit ervaring en op basis van onderzoek weten dat ze werken voor deze doelgroep. Regelmatig evalueren we met de cliënt hoe deze de aanpak ervaart en of hij tevreden is. Wij werken bij de uitvoering van het plan nauw samen met de behandelaar en maatschappelijke partners en maken gebruik van elkaars expertise, netwerk en activiteiten. We denken mee, om meedoen mogelijk te maken. Wijkgerichte aanpak Deze ondersteuning vindt bij voorkeur in de eigen leefomgeving plaats. Een groot deel van onze activiteiten bieden we in de wijken aan, dus buiten de GGZ-locaties. Een aanbod dicht bij huis verlaagt de drempel om deel te nemen en biedt mogelijkheden om kennis te maken met ander aanbod in de wijk. Samenwerken met partners in de wijk zorgt ervoor dat we mensen een zo groot mogelijke keuzevrijheid kunnen bieden. Actenz sluit met deze wijkgerichte aanpak aan bij het beleid van de gemeenten in Nederland. Kern van dit beleid is, dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij, ook als ze een beperking hebben. Actenz brengt mensen in beweging en ondersteunt behandelaren, verwijzers en andere organisaties die datzelfde beogen. Kunnen wij u of uw organisatie daarbij behulpzaam zijn? In deze brochure geven wij een beeld van de ondersteuning die u van ons kunt verwachten. Waar in deze brochure hem of hij staat kunt u ook haar of zij lezen. Gerry Metz, directeur. 3

4 Samen werken aan participatie De missie van Actenz is om sociale en maatschappelijke participatie van mensen die kwetsbaar zijn door psychische problematiek te optimaliseren. Wij werken samen met de cliënt, zijn naasten en betrokkenen, ondersteunen en faciliteren hem bij het hernemen van de regie. Afhankelijk van de vraag denken we mee, geven we advies en bieden we activiteiten, training en begeleiding aan in zijn eigen woon-, werk en leefomgeving. Wij werken intensief samen met maatschappelijke partners zoals het UWV, maatschappelijke dienstverlening, welzijnsorganisaties, scholen, DWI en andere gemeentelijke diensten op het gebied van wonen, zorg, samenleven, werk en inkomen. Participatie, meedoen, is wat ons bindt, en waaraan we ieder vanuit onze eigen expertise en netwerken een bijdrage kunnen leveren. Actenz en GGZ ingeest Actenz is onderdeel van GGZ ingeest. GGZ ingeest biedt specialistische psychiatrische zorg op maat in de regio Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek. GGZ ingeest heeft een bijzonder samenwerkingsverband met VU medisch centrum. Dankzij onze ervaring en expertise, ons grote netwerk van specialisten en de samenwerking met VUmc, kunnen wij voor vrijwel iedere psychisch gerelateerde hulpvraag een passend antwoord geven. Karin Petersen, afdelingsmanager: Door het stellen van de juiste vragen, proberen we aan te sluiten op wat mensen kunnen, waar hun vitaliteit en mogelijkheden liggen. 4

5 Bob Tijmensma, arbeidsdeskundige Wajong UWV WERKbedrijf Sinds twee jaar werken UWV en DWI intensief met Actenz samen om jongeren die een psychose hebben gehad, zo snel mogelijk weer te laten participeren in de maatschappij. Door de korte lijnen krijgen we snel zicht op de situatie van de cliënt en welke acties nodig zijn. We spreken een plan af gericht op participatie. Dat kan bestaan uit re-integratie naar werk of naar een opleiding. Het kan ook uit een andere invulling bestaan. Om de zes weken bespreken we de voortgang. Zo kunnen we zijn ontwikkeling volgen en snel inspelen op veranderingen. Wat ons bij Actenz aanspreekt is dat medewerkers verder kijken dan de ziekte en de behandeling. Ze denken actief met de cliënt en met ons mee over sociale en maatschappelijke participatie. Ze kennen de wetgeving en zijn makkelijk toegankelijk. Dat is prettig samenwerken. 5

6 Wat hebben wij onze partners te bieden? Een aanpak die werkt Wij werken evidence en practise based. We zoeken steeds naar de beste aanpak op basis van onderzoeksresultaten, ervaring van onze professionals en de wensen, ervaringen en voorkeuren van de cliënt. Een planmatige aanpak De vraag van de cliënt bepaalt onze inzet. Wij ondersteunen hem bij het formuleren van doelen die hij wil bereiken, denken mee, maken samen met hem een plan met realistische stappen, en begeleiden hem bij het uitvoeren. Uitgangspunt is aansluiten bij en mobiliseren van de eigen kracht. Een aanpak in de eigen buurt We werken kleinschalig en zo dicht mogelijk in de buurt van de mensen die onze ondersteuning nodig hebben. Een groot deel van onze activiteiten bieden wij aan in de wijken in gewone maatschappelijke voorzieningen zoals het buurthuis of een sportcentrum. Dit maakt de drempel om deel te nemen lager en bevordert de ontmoeting met mensen in de eigen buurt. Een aanpak die snel contact met GGZ-zorg mogelijk maakt Veel van onze cliënten worden verwezen via een GGZinstelling. Onze ondersteuning is dan aanvullend op het werk van de behandelaar. Als (tijdelijk meer) GGZ-zorg gewenst is, kunnen wij hierover snel in overleg treden met de behandelaar, of één van de afdelingen van GGZ ingeest. 6

7 Een aanpak die we samen met u bepalen Samen met u als samenwerkingspartner bepalen we de inhoud en opzet van het begeleidingsaanbod. Onze dienstverlening is altijd gericht op het beste resultaat uitgaande van onze competenties en binnen de gestelde randvoorwaarden. Ons uitgangspunt hierbij is het respecteren van de mogelijkheden en belemmeringen van de cliënt. 7

8 In beweging Portret: Karen Diemeer, oefentherapeut bij Actenz, over het begeleiden van jongeren naar reguliere sportactiviteiten Een jonge vrouw die bij GGZ ingeest in behandeling was, wilde weer gaan sporten. Ze had in het verleden getennist en wilde dat weer oppakken. Ondanks diverse pogingen was het haar niet gelukt haar doel te realiseren. Ze liep tegen allerlei problemen op zoals een gebrek aan geld, lichamelijke ongemakken en een slechte conditie. Running therapie werkt Uit onderzoek is gebleken dat lichaamsbeweging met een zekere intensiteit, zoals hardlopen, depressieve klachten kan verminderen. Ook blijkt dat mensen met sociale angst en/of spanningsklachten baat kunnen hebben bij running therapie. Haar behandelaar bracht haar in contact met Actenz. Samen met mij bracht ze alle factoren in kaart die een rol konden spelen bij het realiseren van haar doel. Wat verwacht je ervan? Wanneer wil je sporten en waar? Hoe ga je om met de beperkingen die je ziekte meebrengt? De cliënt stelde samen met mij een stappenplan op waarin ze zelf antwoorden ging zoeken op deze vragen. Ze gaf aan welke ondersteuning ze van mij verwachtte. Ze ging fietsen om haar conditie te verbeteren. Ze bezocht meerdere tennisclubs en kwam uit bij het Universitair Sportcentrum. Met iedere succesvol afgeronde stap nam haar zelfvertrouwen toe. Ze schreef zich in voor een cursus van 10 lessen om te kijken of het voldeed aan haar verwachtingen. Inmiddels heeft zij een tweede cursus afgerond. We hebben regelmatig contact. 8

9 Lichaam en geest Actenz brengt mensen letterlijk in beweging. Sport en beweging zijn voor cliënten belangrijke middelen om hun doelen te bereiken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bewegen een positieve uitwerking heeft op lichaam en geest. We hebben een breed scala aan activiteiten beschikbaar, dat deels in eigen locaties en deels in de wijk wordt aangeboden. De interesses en doelen van de cliënt zijn leidend bij de keuze van de activiteit. Voor de een is het verbeteren van zijn conditie van belang. Voor een ander gaat het om het aanleren van sociale vaardigheden. Sport kan ook een bijdrage leveren aan het versterken van het sociale netwerk. Daarnaast bieden we begeleiding naar de sport van hun keuze bij een vereniging of sportcentrum in de buurt. We werken actief samen met gemeentelijke diensten en partners in de wijk. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) maakt bijvoorbeeld gebruik van ons aanbod in activeringstrajecten. Via een zwemgroep, wandelgroep of andere activiteit kunnen mensen weer wennen aan een dagritme en beweging, en een eerste stap zetten richting (vrijwilligers)werk. Samen met partners in de wijk proberen we op iedere vraag een passend bewegingsantwoord te vinden. Onze kracht zit in het op maat ondersteunen en begeleiden van cliënten, zowel individueel als in groepsverband. Op basis van praktijkervaring en onderzoek weten we hoe we de vraag achter de vraag boven tafel kunnen krijgen, hoe we iemand kunnen motiveren en hoe we hem kunnen helpen om te gaan met de beperkingen als gevolg van zijn ziekte. En bovendien: hoe we kunnen aansluiten bij de mogelijkheden die een cliënt heeft. Een greep uit ons aanbod: Bewegen en ontmoeten voor vrouwen in centrum Vrouw en Vaart in Osdorp Zumbalessen, in de kliniek en in de wijk Gezondheidsmarkt voor Noord-Afrikaanse mannen: ontmoeten, bewegen en deelnemen aan het maatschappelijk leven Nordic walking in het Vondelpark in Amsterdam Sportinstuif in Haarlem Kijk voor meer informatie op 9

10 Werken aan werk: betaald of vrijwillig, regulier of beschermd Portret: Berend de Groote, Dienst Werk en Inkomen, gemeente Amsterdam Sommige van onze cliënten komen de deur nauwelijks uit. Voor hen is het een overwinning op zichzelf (en soms ook op hun omgeving) om mee te doen in een zwemgroep. Zie ik iemand dan voor het eerst van de hoge glijbaan gaan in het De Mirandabad, dan zie ik een eerste stapje op de goede weg. Een eerste stapje wellicht naar meer regie over het eigen bestaan. Een groot aantal mensen met psychische problemen zit in de bijstand en is moeilijk in beweging te krijgen. De gemeente wil dat alle Amsterdammers meedoen. Werken is het doel, participeren de norm. Wel wordt eerst gekeken wat mogelijk en haalbaar is. Voor mensen met psychische problemen werken we daarbij sinds twee jaar intensief samen met Actenz. Actenz biedt zogeheten Sociale Activeringsplaatsen (SAP) en Maatschappelijke activeringsplaatsen (MAP) aan. Een SAP is een eerste stap om sociaal isolement te doorbreken. Cliënten krijgen dan weer contact met anderen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van sporten. Een volgende stap kan maatschappelijke activering zijn. Dan kunnen klanten iets terugdoen voor de maatschappij. Dit terugdoen betekent dat ze meehelpen in een buurthuis, kinderboerderij of een zorgcentrum. Dat kan ook bij Actenz, bijvoorbeeld als assistent bij de computerclub op de Walborg of als assistent bij de wandelgroep in het Vondelpark. De medewerkers van Actenz weten veel mensen zover te krijgen, dat ze de stap naar buiten durven maken. Ze gaan op zoek naar wat hen motiveert en vertrouwen geeft. Ze geven niet op, bellen als een cliënt niet komt en praten over wat hem weerhoudt te komen. Ze weten goed om te gaan met de excuses die mensen aanvoeren, als zij aangeven niet te willen komen. De samenwerking is goed en wordt steeds intensiever, omdat we ervaren hebben dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Een greep uit ons aanbod: Individuele begeleiding Cursus Depressie en werk Jobcoach, persoonlijke ondersteuning Werken in het groen op verschillende locaties Kijk voor meer informatie op 10

11 En dan: aan het werk Een baan vinden én houden is niet altijd makkelijk. Actenz beschikt over een aantal instrumenten om mensen met psychische problematiek daarin te begeleiden. We denken met u mee. Of u nou een behandelaar, Dienst Werk en Inkomen, UWV, CWI of andere maatschappelijke organisatie of verwijzer bent op het gebied van re-integratie en werk. Samenwerken met u leidt tot hoopvolle resultaten. Individuele begeleiding Via individuele begeleiding brengen we met de cliënt in kaart wat voor werk hij wil en kan doen gezien zijn kwaliteiten, vaardigheden en levenswijze. Daarna maken we samen met hem een plan waarin hij stapsgewijs naar zijn doel toewerkt. SAP-en MAP-plekken Een opstap naar werk kan via een Sociale Activeringsplaats (SAP) of Maatschappelijke Activeringsplaats (MAP). Mensen leren vaardigheden aan die nodig zijn voor een betaalde baan. Werkervaring opdoen Voor een aantal mensen past het beter om eerst werkervaring op te doen voordat ze naar een betaalde baan op zoek gaan. 11

12 Actenz werkt samen met diverse organisaties die deze mogelijkheid bieden, zoals Actenz biedt een aantal cursussen aan op Cursussen en trainingen brouwerij De Prael en Pantar. het gebied van werk, zoals Depressie en werk, Bipolair en werk, en Assertiviteit. Individuele Re-integratie- Deelnemers leren omgaan met allerlei overeenkomst (IRO) aspecten van werk die zij vanuit hun kwetsbaarheid wellicht lastig vinden. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een betaalde baan willen, kunnen in aanmerking komen voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) van het UWV. Actenz is door het UWV erkend als IROre-integratiebureau. Een trajectbegeleider van Actenz helpt de cliënt bij het vinden en behouden van een betaalde baan. Waar het re-integratie betreft van mensen met psychische problemen, kloppen organisaties en instellingen steeds vaker bij ons aan. Dankzij onze ervaring, onderzoek en intensieve samenwerking helpen wij jaarlijks veel mensen weer aan het werk. Jobcoach Iedereen met een arbeidsbeperking kan een jobcoach aanvragen bij het UWV. De jobcoach begeleidt mensen in hun werk. Hij ondersteunt hen bij het realiseren van hun doelen en bij het aanpakken van problemen in nauwe samenwerking met de werkgever. Actenz is door UWV erkend als Jobcoach-organisatie. Begeleid vrijwilligerswerk Voor sommige cliënten is betaald werk geen haalbare kaart. Begeleid vrijwilligerswerk kan dan een alternatief zijn. We werken samen met verschillende werkgevers die plaatsen beschikbaar stellen, onder meer een kinderdagverblijf, de politie en een kwekerij. Wij zorgen voor de begeleiding van de cliënt. 12

13 Hogere arbeidsparticipatie De cursus Depressie en werk is erop gericht dat de cliënt zijn werk weer hervat. Zijn werkgever wordt in een vroeg stadium betrokken in het proces. Uit onderzoek blijkt dat door deze doelgerichte aanpak meer cursisten aan de slag gaan en meer uren werken, dan bij vergelijkbare cursussen. 13

14 Portret Annette, regelde haar eigen vakantie te lossen. Ze leren om in overleg tot een met collega-cliënten gezamenlijk plan te komen, om te gaan Annette is cliënt bij GGZ ingeest. Het is met onderlinge verschillen en persoonlijke belangrijk voor haar het huis uit te gaan wensen en het plan uit te voeren. Annette en andere mensen te ontmoeten. Met haar heeft er vertrouwen in dat de vakantie een begeleider stelt ze een plan op waardoor ze succes gaat worden. iedere dag iets te doen heeft bij haar in de buurt. Ze volgt computerles, doet mee aan En dat werd het ook. de kookgroep in buurthuis De Pijp en werkt Volgend jaar gaat ze weer. als vrijwilliger in een verzorgingshuis. Ze heeft regelmatig contact met haar begeleider Greet. In zo n gesprek geeft Annette aan dat zij graag op vakantie wil, maar ze heeft nog niet het zelfvertrouwen om op een reisorganisatie af te stappen. Greet en Annette bespreken met de andere deelnemers de vakantiewens van Annette en dan blijkt dat meer mensen eenzelfde wens koesteren. Greet stelt voor om met de groep de vakantie voor te bereiden, zodat ze zelfstandig op reis kunnen. Samen brengen ze in beeld wat er allemaal bij komt kijken, wie wat gaat doen en hoe eventuele problemen zijn op Mensen kunnen zich blijven ontwikkelen, ook als ze beperkingen ondervinden door hun psychische problematiek. Actenz helpt hen daarin een weg te vinden. 14

15 Doppy den Ouden, creatief therapeut en coördinerend medewerker: Ons uitgangspunt is: U vraagt, en u draait. We bedoelen ermee dat de cliënt bepaalt wat hij wil bereiken en dat hij zelf degene is die aan de knoppen draait om dat te realiseren. Onze rol is om de cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doel. We nemen de regie niet over en gaan niet van alles regelen, maar helpen hem dat zelf te doen. Bijvoorbeeld door bepaalde vaardigheden te trainen zoals omgaan met geld, een planning maken, omgaan met andere mensen, de route uitstippelen. Je wilt dat mensen zelf de weg leren vinden in de samenleving en zelfstandig kunnen leven. Een afgeronde opleiding is vaak een voorwaarde voor het vinden van werk. Cliënten kunnen bij Actenz individuele begeleiding krijgen bij het zoeken, vinden, doorlopen en afronden van een opleiding. Weer een opleiding volgen en een diploma halen, is belangrijk voor veel mensen. Een goede studiekeuze maken en daadwerkelijk starten is lastig. Back2school is een cursus gericht op mensen die zich (weer) willen oriënteren op een opleiding. Deze cursus is een samenwerking tussen AMC, Actenz, Odibaan en een ROC. Iedere organisatie draagt vanuit zijn eigen deskundigheid bij aan het programma. Een greep uit ons aanbod: Cursussen op het gebied van gezondheid Back 2 School Studiegroep cultuur en maatschappij Cursus omgaan met spanningen Kijk voor meer informatie op 15

16 Actief in de eigen omgeving Portret: Anna Prins, welzijnsorganisatie reguliere aanbod vaak te groot. Die wordt Combiwel nu verkleind door de samenwerking met Wij werken in buurthuis De Pijp samen Actenz. Je ziet dat de deelnemers na een met Actenz. Zij zijn een computercursus, tijdje vertrouwd raken met het buurthuis en kookgroep en creatieve groep gestart voor de andere bezoekers. We hebben ze laatst hun cliënten die hier in de wijk wonen. Dit is een doelgroep die wij moeilijk kunnen bereiken. Voor hen is de stap naar ons Dankzij ons brede netwerk in de wijken kunnen wij uw cliënten een aanbod op maat doen, dichtbij of in de buurt van hun woonomgeving. gevraagd mee te werken aan de open dag van het buurthuis door het maken van hapjes. Dat was een groot succes. 16

17 Er is een waardevolle wisselwerking ontstaan tussen de samenwerkende organisaties, niet alleen in de activiteiten maar ook in het benutten van elkaars kennis en ervaring. De samenwerking krijgt binnenkort nog een breder karakter als de netwerktafel in De Pijp is gerealiseerd. Dit is een initiatief van GGZ ingeest om de sociale participatie van mensen met een GGZ- achtergrond te stimuleren. Eén keer per maand komen organisaties met verschillende deskundigheid aan de netwerktafel samen, om mee te denken over oplossingen voor vragen van mensen met een GGZ-achtergrond. De vraagsteller kan zelf ook aanschuiven. Ik verwacht dat je door de interactie en het benutten van kennis en creativiteit beter in staat zult zijn om de doelen van de vraagsteller te realiseren. En het voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Trainen in de praktijk De training Woonvaardigheden vindt plaats in de eigen woonomgeving van de cliënt. Dit blijkt effectiever dan vaardigheden oefenen op een andere locatie. Deze aanpak passen we toe in een groot deel van onze trainingen. Cliënten leren vaardigheden en passen ze toe in de situatie waarin ze die nodig hebben, in huis, op het werk, in het buurthuis. 17

18 Praktische en persoonlijke vaardigheden Het zetten van stappen op weg zelfstandig wonen, een nieuwe hobby of deelname aan het aanbod van een buurthuis of sportvereniging vraagt meestal om nieuwe kennis of vaardigheden. Actenz biedt een groot aantal cursussen en trainingen waarbij de ontwikkeling van praktische en persoonlijke vaardigheden centraal staat. Voor een klein deel van onze cliënten is maatschappelijke participatie slechts beperkt haalbaar. Vooral voor cliënten die langdurig klinische zorg nodig hebben, is de stap naar de maatschappij moeilijk te realiseren. Bij hen is de aanpak meer gericht op de verhoging van de kwaliteit van leven. De verbinding met de samenleving proberen we te herstellen en in stand te houden door de buitenwereld naar binnen te brengen. We vragen bijvoorbeeld een leraar van een Latin-dansschool om Zumbalessen te komen geven. 18

19 Joke, deelnemer aan lunchgroep De gezonde hap in buurtcentrum De Brug Na jaren van therapieën, gespreksgroepen en workshops in GGZ-locaties kreeg ik behoefte aan contact met niet-ggz-mensen. Mijn begeleider wees me op lunchgroep De gezonde hap in buurtcentrum De Brug, vlak bij mijn huis. Dat was precies wat ik leuk vond. In het begin vond ik het spannend, al die nieuwe gezichten. Maar omdat je samen iets aan het doen bent, is het makkelijker om contact te leggen. Als ik ergens mee zit kan ik dit met mijn vaste begeleider bespreken, of met de begeleider van de lunchgroep. Iedere week starten we met een groepsgesprek. Dan kun je zeggen wat je op je hart hebt, dingen delen met de groep. Dat geeft een veilig gevoel. Ik ga nu af en toe ook met mensen uit de lunchgroep andere dingen ondernemen, zoals wandelen. Het project De gezonde hap staat open voor iedereen in de wijk die wat meer sociale contacten wil en moeite heeft om daar zelf invulling aan te geven. Een greep uit ons aanbod: Training woonvaardigheden De gezonde hap: lunchgroepen in verschillende stadsdelen en gemeente Haarlem Computercursus in buurthuizen Creatieve cursussen in buurtwerkplaats Cliffordstraat in Amsterdam en in buurtcentrum De Tulp in Haarlem Samen op stap, voor mensen die een andere invulling willen geven aan hun vrije tijd, maar dit nog niet zelfstandig van de grond krijgen Weekend in zicht, een aantal mensen wisselt ervaringen uit en krijgt advies bij de besteding van het weekend. Kijk voor meer informatie op 19

20 Sociaal netwerk versterken Portret: Magda Berkenbosch, coördinator Maatjesproject GGZ ingeest We hebben ontzettend veel lol met elkaar. Mijn maatje is de enige stabiele factor in mijn leven. Nu praat ik eindelijk ook eens met iemand van buiten de psychiatrie, dus zonder psychische problemen. Ik krijg tips over waar ik koopjes kan scoren en tips over het huishouden. Dit is een greep uit de ervaringen van deelnemers aan het Maatjesproject. Van veel cliënten hoorden we dat zij een lijntje missen met hun omgeving. Ze hebben behoefte aan iemand om mee te praten, dingen mee te ondernemen. Iemand die er voor ze is en naar ze omkijkt. Het Maatjesproject is in 1998 gestart met als doel, het sociale netwerk van langdurig zorgafhankelijke cliënten van onze instelling te versterken. Zowel klinische als ambulante cliënten nemen deel. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, een maatje. De maatjes zijn een afspiegeling van de maatschappij. Ze worden goed voorbereid op hun maatjes-rol via een introductiecursus en gesprekstechnieken. We blijven de koppels begeleiden en er worden regelmatig thema-avonden georganiseerd. 20 Sinds de start van het project zijn ruim driehonderd deelnemers gekoppeld aan vrijwilligers. De behoefte aan maatjes stijgt in onze regio. Ook mensen met psychosociale problematiek die niet in behandeling bij ons zijn, kunnen nu via de Wmo een beroep doen op het Maatjesproject. Het Maatjesproject is actief in de regio Zuid-Kennemerland: Bennebroek, Heemstede, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. In Amsterdam wordt eenzelfde project uitgevoerd door de Amsterdamse Vriendendiensten. Een greep uit ons aanbod: Vergezellen, individueel contact thuis Maatjesproject met vrijwilligers Popkoor, meespelen of meezingen Samen eten/koken, op verschillende locaties Winkel De Linden in het dorp Bennebroek Gespreksgroep Mens en Maatschappij Vriendschapscursus Kijk voor meer informatie op

21 Contact en ontmoeten Geen mens kan zonder sociale contacten. Voor mensen met psychische problemen zijn die niet altijd even makkelijk te realiseren. Actenz kan hen daarbij helpen. Wij organiseren activiteiten in onze locaties en in de wijk. We kunnen mensen ook begeleiden naar activiteiten in het buurthuis of sportcentrum, als de drempel om hier zelfstandig op af te stappen te hoog is. Er zijn ook mensen die zoveel moeite hebben met het aangaan van contact of die weinig mobiel zijn, dat we hen beter thuis kunnen bezoeken. Als een cliënt aangeeft dat hij graag nieuwe mensen wil ontmoeten, begeleiden we hem op de weg naar dit doel. We kijken waar zijn interesses liggen en wat hij zoekt in het contact met mensen. We bespreken wat hem weerhoudt om zelf die stap te zetten en wat nodig is om die stap wel te zetten. Voor een aantal mensen dat langdurend is opgenomen in een kliniek is de stap naar buiten om contacten te leggen heel moeilijk of soms te groot. Voor hen ligt de focus meer op ontmoeting in een beschermde omgeving door deelname aan activiteiten binnen de klinische setting. We zoeken continu naar nieuwe manieren waarop onze cliënten contacten kunnen leggen en onderhouden, bijvoorbeeld via en chatten en sociale media als Hyves en Facebook. 21

22 Advies, assessment, coaching en training In deze brochure hebben wij u een indruk gegeven van onze mogelijkheden om ondersteuning te bieden bij de maatschappelijke participatie van mensen met psychische problemen. Voor al onze dienstverlening geldt dat we doen wat werkt. Onze dienstverlening kan verschillende vormen hebben. Informatie en advies. We kunnen helpen bij het verhelderen van de vraag van uw cliënt. We geven advies over mogelijke vormen van begeleiding en samen met u en uw cliënt zoeken we naar een passend aanbod. Ook kunnen we helpen bij training van uw medewerkers. Support en coaching. We bieden begeleiding en ondersteuning bij het realiseren van sociale en maatschappelijke participatie. 22 Assessment. We brengen de kracht en de beperkingen van de cliënt in beeld. Op basis hiervan krijgt de cliënt een advies welke wegen voor hem open staan om het gewenste doel te bereiken. Bijvoorbeeld via training of aanpassing van activiteiten of zijn omgeving. Training en cursussen. We hebben een breed aanbod van training en cursussen gericht op de ontwikkeling en vergroting van competenties. Beweging en activiteiten. Cliënten kunnen bij ons gebruik maken van een gedifferentieerd aanbod van sportieve, creatieve, educatieve, recreatieve en werkgerichte activiteiten. Samen met hen maken we een passend programma dat structuur biedt en stimuleert.

23 Colofon Uitgave: Actenz Postbus BB Amsterdam Productie: Fotografie: Ellen Kleverlaan Oktober 2010 Algemene informatie Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Telefoonnummer: (020) Mailadres: 23

24 Actenz Postbus BB Amsterdam T (020)

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie