Een veelbewogen jaar Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een veelbewogen jaar Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Een veelbewogen jaar Jaarverslag 2013

2 Contactpersonen: Directie Financiën Secretariaat Aanloopcentrum Asielzoekers en Wereldhuis Eetvoorziening & Straatpastoraat Diaconaal Werk SchuldhulpMaatjes Project Ranfar Kouwijzer Olga Vehmeijer Marianne Vaandrager Jody van der Velde Diane Martens Joris Obdam Petra de Vries Ali Lely Stem in de Stad Oecumenisch Diaconaal Centrum Nieuwe Groenmarkt TW Haarlem facebook.com/stemindestad

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Beeldjournaal Het Aanloopcentrum 8 Asielzoekers en Wereldhuis 12 Het Eethuis 16 Het Straatpastoraat 19 Het Diaconaal Werk 21 SchuldHulpMaatjes 24 Religie, Cultuur en Spiritualiteit 27 Organisatie en Financiën 31 1

4 Voorwoord Dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood, is al 25 jaar de missie van Stem in de Stad. Dat doen we door zeven dagen per week, tweeënvijftig weken per jaar een gastvrij onthaal te bieden aan iedereen die eenzaam is, een praatje wil maken of problemen heeft. Waar nodig bieden we ook praktische ondersteuning: een warme maaltijd voor psychiatrische patiënten en daklozen, taallessen voor vluchtelingen, juridisch of financieel advies voor mensen met schulden. In 2013 klopten 1100 Haarlemmers bij ons aan. Sommigen een enkele keer, sommigen vrijwel dagelijks. Tel je alle bezoeken bij elkaar op, dan kom je op Het is duidelijk dat Stem in de Stad er toe doet in Haarlem. Stem in de Stad is in de loop van meer dan 25 jaar opgebouwd tot wat het nu is. Dat alles was niet mogelijk geweest zonder Jurjen Beumer, pastor-directeur, oprichter en inspirator van Stem in de Stad zou het jaar van zijn pensionering worden. Er waren voorbereidingen getroffen voor een feest, voor een congres en voor allerlei ander eerbetoon. Het was hem niet gegeven. In het najaar van 2012 werd Jurjen Beumer ziek en begin juni overleed hij, 65 jaar oud. Een groot verdriet voor zijn naasten, voor iedereen die met hem samengewerkt heeft en voor de gasten van Stem in de Stad. Stem in de Stad had gehoopt na zijn pensionering nog lang te kunnen profiteren van zijn talent en betrokkenheid, en van zijn uitgebreide en veelzijdige netwerk. Bovenal hadden we hem de rust gegund om nog vele jaren tijd te hebben voor zijn naasten en voor zijn liefhebberijen. Begin april 2013 wandelde ik voor het eerst binnen bij Stem in de Stad. Eén van de eersten die ik tegen het lijf liep was straatpastor Joris Obdam. Hij droeg een karakteristiek petje en hees een rugzak om. Hiermee kan ik de straat op, de jongens en de meiden bezoeken, zei hij. Ik was benieuwd wat er dan in die rugzak zat. Het antwoord verraste mij. Er zit niets in die rugzak, het ding dient als markering. De daklozen kunnen elkaar vertellen dat je met die man met die rugzak een praatje kunt maken. Ik vond het een prachtig beeld voor het werk van Stem in de Stad. We hebben niets in onze rugzak om uit te delen. We kunnen de eenzaamheid, de schulden, de verslaving, de dakloosheid of het ongedocumenteerd zijn van honderden Haarlemmers niet opheffen. We kunnen wel herkenbaar zijn en aanspreekbaar. De stad was er stil van toen honderden mensen afscheid van hem namen bij Stem in de Stad en in de Groenmarktkerk. Bij alle goede woorden die daarbij gezegd werden, waren er twee uitgesproken door een vaste gast van Stem in de stad, bijzonder veelzeggend: meneer Jurjen. Moge zijn gedachtenis zijn tot zegen. Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum. We zijn trots op de banden met de kerken waaruit wij voortkomen, allereerst onze oprichters: het Bisdom Haarlem- Amsterdam, de Protestantse Gemeente Haarlem, de Protestantse Diaconie Haarlem, de R.K. Groenmarktparochie en de Vincentiusvereniging. Vervolgens ook de tientallen andere kerkgenootschappen, wijkgemeenten en parochies in heel Kennemerland die ons ondersteunen met financiën, met vrijwillige inzet en met gebed. Stem in de 2

5 Stad ziet zichzelf in het verlengde van deze kerken. Wij doen het diaconale werk dat van oudsher in kerken gedaan wordt, maar dat in een veranderende samenleving soms makkelijker vanuit een centrale locatie kan worden opgepakt. Wij herkennen ons in de opdracht tot het doen van de werken van barmhartigheid, en weten dat we dat alleen gezegend kunnen volhouden als we ook onze spirituele voeding blijven zoeken. Financieel is 2013 een zwaar jaar geweest. De jaarrekening over 2012 vertoonde een groot tekort. Onze continuïteitreserve was vrijwel weggeslagen en ook de prognose voor 2013 was somber. Er is in 2013 hard gewerkt om het tekort om te buigen. Met behulp van externe financiers en aanvullende subsidie van de gemeente Haarlem zijn we er in geslaagd 2013 goed af te sluiten. Er zijn geen werknemers ontslagen of afdelingen gesloten en de continuïteitsreserve is weer nagenoeg op orde. Dat is reden voor grote dankbaarheid, al betekent dat niet dat Stem in de Stad de toekomst onbezorgd tegemoet kan zien. Voor de toekomst, en in het bijzonder voor 2014, blijft het zaak te zoeken naar een stevigere financiële verankering. Stem in de Stad is er voor Haarlemmers in nood. We doen ons werk vanuit een prachtig centrum in het hartje van Haarlem, op een plek waar 600 jaar geleden ook al aan armenzorg gedaan werd. Deze christelijk geïnspireerde hulp zal nodig blijven, zeker in een samenleving die onder druk van vergrijzing en bezuinigingen veel verwacht van de eigen burgers. We zien het dan ook als onze belangrijkste opdracht om het werk van Stem in de Stad te verduurzamen. We willen er voor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende menskracht en middelen beschikbaar zijn om dit werk te dragen. Het aanboren van nieuwe bronnen is daarvoor essentieel. Het is goed om daarbij voortdurend te merken hoeveel goodwill Stem in de Stad in Haarlem en in de regio heeft. Ranfar Kouwijzer Pastor-directeur Stem in de Stad Steeds opnieuw blijken er in gesprekken met mensen van de straat, met eenzame ouderen, met vluchtelingen, momenten te zijn waarop een gesprek kantelt. Momenten waarop niet langer de één de hulpverlener is en de ander de geholpene, maar waar perspectieven schuiven en echte ontmoeting ontstaat. Talloze vrijwilligers hebben het hardop gezegd: ik ontvang hier zoveel. 3

6 Beeldjournaal 2013 JANUARI De familie Zangojan krijgt na 8 jaar een verblijfsvergunning toegekend FEBRUARI Lokale politici lunchen met sans-papiers in het Wereldhuis Foto: Paul Vreeker MAART Stem in de Stad bereikt de finale van de Kroonappelverkiezing van het Oranje Fonds 4

7 APRIL Intrede dienst van Ranfar Kouwijzer bij de Protestantse Gemeente Haarlem Foto: Friso Kooijman MEI de Katrijn Kapel door Monseigneur Jan van Burgsteden en dominee Arjan Plaisier JUNI Uitvaart van Jurjen Beumer, oprichter van Stem in de Stad Foto: Paul Vreeker 5

8 JULI SchuldHulpMaatjes project Haarlem een innovatief project in de gemeente Foto: Brigitte Bakker AUGUSTUS Het wereldhuis beschikt over een prachtig nieuw leslokaal Foto: Esther Mulder-Cobelens SEPTEMBER Extra activiteiten in het Aanloopcentrum tijdens de Week tegen Eenzaamheid 6

9 OKTOBER Debat in de Pletterij over zorgplicht voor ongedocumenteerden NOVEMBER Filmcyclus in samenwerking met Filmschuur Haarlem trekt volle zalen DECEMBER Inzamelactie voor slaapzakken voor daklozen is een groot succes Foto: Nanne de Jong 7

10 Het Aanloopcentrum Gezien worden als basis om verder te gaan Het Aanloopcentrum is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen in de knel alle dagen van de week gastvrij ontvangen worden. Een plek waar gasten mogen zijn zoals ze zijn. Waar ze niks moeten, waar ze gratis koffie of thee kunnen drinken en waar present zijn ten grondslag ligt aan het handelen. Het Aanloopcentrum biedt een vaste thuishaven aan circa 200 kwetsbare burgers. De 69 vrijwilligers zien hun gasten in de eerste plaats als mensen die waardering en respect verdienen en niet als probleemgevallen. Gezien worden gaat vooraf aan mensen vooruit helpen. En dat geldt zowel voor de gasten als voor de vrijwilligers van het Aanloopcentrum. Kenmerkend voor 2013 Het aantal bezoeken aan het Aanloopcentrum liet een stijging zien van maar liefst 11,7 % tot ruim bezoeken in Deze substantiële toename van het aantal bezoeken hangt samen met de economische crisis maar ook met de intensivering van de samenwerking met ketenpartners en het mooie, nieuwe pand van Stem in de Stad. Meer gasten betekent ook meer druk op de vrijwilligers. Om hen goed toe te rusten om met onze niet altijd even gemakkelijke gasten om te gaan, konden alle vrijwilligers van het Aanloopcentrum deelnemen aan een de-escalatie cursus. Dit novum, een door de A&O groep ontwikkelde training voor alle vrijwilligers van het Aanloopcentrum, is mede mogelijk gemaakt door een donatie van het Janna Bosselaerfonds en door Rob Meurs van A&O. Het grootste evenement van het Aanloopcentrum in 2013 was onze deelname aan de nationale Week tegen eenzaamheid. Activiteiten en meer Het Gastenpanel en de Denktank Aanloopcentrum hebben zich gebogen over het reilen en zeilen van het centrum. Het gastenpanel, dat drie maal bij elkaar kwam, kwam met verbeteringsvoorstellen voor praktische zaken zoals de inrichting. Over het algemeen zijn gasten zeer tevreden over het Aanloopcentrum. De Denktank, samengesteld uit vrijwilligers, de coördinator en een externe deskundige, heeft allereerst een analyse gemaakt en is vervolgens gestart met het opstellen van een werkplan dat in 2014 verder wordt uitgewerkt. Uit de analyse kwam naar voren dat het Aanloopcentrum sterk staat, een goede naam heeft en groei laat zien zowel wat betreft het aantal gasten als vrijwilligers. De kracht ligt in trouw, volharding en herkenbaarheid die wordt uitgedragen door medewerkers en vrijwilligers. Verbeterpunten zijn de kennis over en het contact met andere afdelingen van Stem in de Stad, kennis van de sociale kaart, tijd voor reflectie en kennis van de presentiebenadering. De eind september georganiseerde nationale Week tegen eenzaamheid heeft dit jaar voor het Door de cursus heb ik handvatten aangereikt gekregen waardoor ik spannende situaties in het Aanloopcentrum beter aankan. Met een acteur hebben we situaties uitgespeeld waardoor we aan den lijve ondervonden wat het effect is van onze interacties. Confronterend, maar heel leerzaam. Ik voel me nu veel zekerder in mijn omgang met moeilijke gasten. 8 Citaat uit de evaluatie van de de-escalatiecursus

11 eerst veel aandacht gekregen. Juma, een veel geziene gast van Stem in de Stad, en burgemeester Bernt Schneiders, verzorgden gezamenlijk de officiële openingshandeling door een rode loper uit te leggen voor de entree van het Aanloopcentrum. Andere activiteiten gedurende deze week waren de drukbezochte informatiebijeenkomst Eenzaamheid nader beschouwd, presentaties van diverse maatschappelijke organisaties in het Aanloopcentrum, een spelletjesmiddag, een filmavond en de bekende - door MSD gesponsorde - beauty verwendag. De activiteiten in het Aanloopcentrum zijn georganiseerd in samenwerking met het Leger des Heils Haarlem. In 2013 is het aantal eenmalige activiteiten dat we dankzij incidentele bijdragen van diverse organisaties konden realiseren opnieuw toegenomen. In het kader van NLdoet hebben vrijwilligers meubels gemaakt voor de patio en de kapel, en is een high tea voor gasten van het Aanloopcentrum verzorgd. De patio is opgeknapt - met dank aan TuinTotaal en tuinarchitecte Els Proost - en is nu een aantrekkelijke buitenruimte waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. In samenwerking met welzijnsorganisatie Haarlem Effect heeft Toneelgroep Hortensia (bestaande uit mensen met en zonder een psychiatrische achtergrond) een toneelvoorstelling gegeven in het Aanloopcentrum. Medewerkers van de Rechtbank Haarlem hebben samen met gasten een kunstwerk gemaakt. Scholing Naast de de-escalatietraining zijn nog 4 scholingsochtenden voor vrijwilligers georganiseerd. In 2013 hebben 9 studenten van diverse beroepsopleidingen stage gelopen in het Aanloopcentrum en hebben 7 leerlingen van het voortgezet onderwijs hun maatschappelijke stage gelopen bij Stem in de Stad. Cijfers In 2013 zijn bezoeken van vaste gasten geregistreerd in het Aanloopcentrum, gemiddeld 24 per ochtend en 45 per middag. Het Aanloopcentrum is 11 dagdelen per week open geweest. Er werkten 69 vrijwilligers, 7 meer dan in

12 Vooruitblik 2014 Voor 2014 staan de volgende activiteiten op de rol: Het uitwerken van het meerjaren werkplan van het Aanloopcentrum door de Denktank. Een 2-daagse cursus Presentie, voor vrijwilligers en beroepskrachten (najaar 2014). Een kunstproject Kunst over kwetsbaarheid en kracht, in samenwerking met de VPSG (een onafhankelijke, oecumenische stichting die een luisterend oor en pastorale counseling aanbiedt aan vrouwen en mannen bij de verwerking van seksueel geweld). Het versterken van de contacten met maatschappelijke organisaties in Haarlem. Vanmorgen heeft Klaas gebeld en hij is van plan om vanmiddag langs te komen zegt de coördinator van het Aanloopcentrum als ik binnen kom lopen voor mijn wekelijkse taak als gastvrouw. Meer dan een half jaar hebben we hem niet gezien. Een hectische periode waar hij bijna aan onderdoor is gegaan. Omdat we van zijn vriend zijn adres gekregen hadden, konden we hem een bemoedigende kaart sturen. Ook belde hij een keer zelf. We vertelden hem toen dat we hem zouden komen opzoeken, als hij dat wilde. En nu heeft hij zelf het initiatief genomen om naar Stem in de Stad te komen. Wat een verrassing! Even na tweeën komt hij wat verlegen binnenlopen. Ik schenk een kopje koffie voor hem in en Klaas vertelt zijn verhaal. Hoe hij plotseling vanuit een redelijk goed bestaan overvallen werd door een gevoel van machteloze wanhoop. Een omslag, die hij niet had zien aankomen. Het leven bleef lange tijd donker, zonder uitzicht. Maar gelukkig, soms waren er lichtpuntjes. Zoals de kaart uit het Aanloopcentrum en ons telefoongesprekje met het aanbod om bij hem langs te komen. Dat we dat voor hem over hadden! Niet dat we langs hoefden te komen, maar het idee alleen al. Het gevoel verbonden te zijn met mensen hielp hem verder. Langzaam klom hij beetje bij beetje uit het dal. En dat wilde hij ons vandaag zelf komen vertellen. Voor ons een geschenk. Vrijwilliger Aanloopcentrum 10

13 Er komt een dame binnen, met rollator. Ze komt onzeker over. Ik bied haar een kopje koffie aan en vraag of ik even bij haar mag komen zitten. Graag zegt ze. Nu ik haar van dichtbij zie, schrik ik van haar leeftijd. Ze lijkt niet ouder te zijn dan 40. Een nieuw gezicht zegt ze tegen mij, waarop ik dat beaam. Ik ben pas een paar maanden vrijwilliger bij Stem in de Stad. Nou, vervolgt ze, ik kom hier ook nog maar sinds kort. Ja, ik heb altijd een werkzaam leven gehad en zomaar ging er iets mis in m n hoofd! Met als gevolg angsten en niet van die kleintjes. Het beheerste m n hele zijn. Ik voelde me letterlijk en figuurlijk geblokkeerd. Ik durfde niets meer, zelfs niet naar buiten en kwam in het medische circuit en de thuiszorg terecht. Ach, ze bedoelen het allemaal goed hoor, maar niets hielp. Ik vereenzaamde. Opeens kijkt ze me met felle ogen aan en zegt: Ik werd ook ziek van die goed bedoelde adviezen,. Je moet dit, je moet dat, bah!. Ik zit me toch niet aan te stellen? Opeens wordt haar blik zacht en zegt ze: Maar één verzorgster, dat was een schat. Die zei: Ken jij Stem in de Stad? Daar kun je een kopje koffie drinken en met mensen praten die begrip tonen en een luisterend oor bieden. Ik had er nog nooit van gehoord en het heeft een poos geduurd voor ik de stap durfde te zetten, maar ik ben haar zo dankbaar. Mijn leven is verrijkt, ik voel me echt beter als ik hier vandaan kom. En ik, ik voel me heel rijk, dat ik een klein steentje mag bijdragen aan dit bijzonder mooie werk. Vrijwilliger Aanloopcentrum Vrijwilligers & stagiaires Aanloopcentrum Ada Gehrels Adine Mansholt Annelies Raar Anneke van Haaster AnneMieke van Galen Bashir Abdulkadir Bep Habraken Bernd Argesheimer Berry Odenhoven Carla Hering Cees Riedijk Danny Ordelmans Dick van der Werff Douwe de Vries Duke Buist Eke van Dijk Ellen Terpstra Else Sarlet Esther van Bilderbeek Fareen van der Put Fariza Choltanova Gea Beumer Henk Kroon Jacquelien Goossens Hannie Groeneveld Harry van Berkel Helen Swindin Henny Spierings Hetty Robbemond Ine Hensbergen Irma Dekker Jacoliene Althuisius Jan van Houten Janet Palm John Kraan Jolijt Ramondt Kees Bulthuis Leo Beekman Lieuwe Koopmans Lina Faine Maap Barentsen Maartje Tempelaars Maria Holt Marie Jose Keijman Marja Ophuijsen Marlies Vogel Nadine Neder Helman Nanne de Jong Nel van Noort Nel Versluis Rauf Valiyef Rebecca Berrehab Ria Rijkhoff Rie Faber Rosalie Metz Sabine Buiskool Said Hashami Sardar Salih Sirwan Adil Yousef Susan de Bruin Teunie Oudheusden Thea Overbeek Tineke Kieft Tineke Kooiman Tjitske Kuijken Trudy van der Poel Truus Kooij Wil Willemsen Agnes Schrijvers Ans van der Spree Heleen Doodeman Farshid Mohammadi Jaap Binnema Louise Koster Marvin Soellaart Mihai Badea Roos Tromp Suzanne Kieft Stephan Burger Wilma Jochem Witta Spaander Jasper Leeuwenstein Riet Niessen Marjolijn de Waal Fares Hayyan Abi Anagre Achmen Andoula Stef van Sikkelerus Louise Flick An Klok. 11

14 Asielzoekers en Wereldhuis Werken aan de toekomst, waar die ook zal zijn De afdeling Asielzoekers en Wereldhuis is er voor asielzoekers, vluchtelingen, ongedocumenteerden, onuitzetbaren en arbeidsmigranten in Haarlem en omgeving. De afdeling staat hen bij, helpt hen op weg en stimuleert hen om hun eigen kracht te ontdekken en in te zetten. Want waar de toekomst ook zal zijn, het is belangrijk dat ze beseffen dat ze een toekomst hebben. En wij stimuleren hen om daar aan te werken. De afdeling vraagt door middel van verschillende actievormen regelmatig aandacht voor de problematiek van ongedocumenteerden. In 2013 zetten 36 vrijwilligers, onder wie 6 vanuit de doelgroep, zich in voor het veelzijdige werk van de afdeling Asielzoekers en Wereldhuis. Kenmerkend voor 2013 In 2013 zijn voor het eerst op regelmatige basis coaching- en ontwikkelgesprekken met een aantal vaste cliënten gevoerd. In combinatie met onder andere de activiteiten in het Wereldhuis en de opstart van de Wereldkeuken dragen deze gesprekken er aan bij dat kwetsbare asielzoekers zich persoonlijk ontwikkelen en krachtiger (empowered) worden. Na een half jaar van klussen en verhuizen werd in september het Nieuwe Wereldhuis in gebruik genomen dat nu gehuisvest is naast het Aanloopcentrum aan de Nieuwe Groenmarkt. Het aantal bezoekers steeg van gemiddeld 30 naar 40 personen per week. In de Zoetestraat, waar tot dan toe het Wereldhuis was gevestigd, werd het Verblijfhuis gerealiseerd. Het Verblijfhuis biedt huisvesting aan maximaal 4 mensen zonder papieren die een zelfstandig leven kunnen leiden. Deze nieuwe voorziening kwam mede tot stand dankzij de steun van raadsleden van verschillende politieke partijen. De Haarlemse gemeenteraad ging eind 2013 nog een stapje verder en nam vanuit de zorgplicht van de gemeente bijna unaniem een motie aan om voor ongedocumenteerden/ uitgeprocedeerden te gaan zorgen voor eten, onderdak en kleding. Het College van B&W heeft aan Stem in de Stad en Vluchtelingenwerk gevraagd om in 2014 met een voorstel te komen over het realiseren van een dergelijke basisvoorziening in Haarlem. Activiteiten en meer Signalering: aandacht blijven vragen voor de situatie van de doelgroep In het jaar 2013 waren er 2 ontmoetingen tussen politici en uitgeprocedeerde asielzoekers. Zowel lokale raadsleden als een Tweede Kamerlid bezochten Stem in de Stad. De politici luisterden intensief en reageerden aangedaan en soms geschokt op de (levens)verhalen van de asielzoekers. Op hun beurt sterkte het de asielzoekers dat zij gehoord werden door zulke belangrijke mensen. Aanleiding voor de gesprekken was het beleidsvoornemen om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Stem in de Stad en vele vrijwilligers tekenden de petitie op de website Daarnaast tekende Stem in de Stad de petitie van INLIA om aandacht te vragen voor de vele (onterechte) problemen die pardonners ondervinden wanneer zij willen naturaliseren. Vaste cliënten, langdurig tussen hoop en vrees In 2013 waren er 17 asielzoekers zonder verblijfsdocumenten die structureel zijn ondersteund. Onder hen 5 kinderen en 4 ex-ama s die tot hun 18e verjaardag recht op verblijf hadden. 12

15 Gemiddeld zijn deze mensen 8 tot 10 jaar in ons land. Voor een aantal van hen was 2013 een jaar van enkel wachten en hopen, een jaar waarin niets noemenswaardigs in hun procedure gebeurde. Ook anderen waren na verloop van een jaar nog geen stap verder, alhoewel ze samen met begeleiders hard hadden gewerkt aan een oplossing voor hun situatie. Een terugkeerproject van een ½ jaar, opgepakt samen met partner Bridge to Better, strandde jammerlijk doordat er geen terugkeer-documenten door het land van herkomst werden verstrekt. Voor één ex-ama werd in samenwerking met de burgemeester van Haarlem en via een Tweede Kamerfractie een aanvraag om discretionaire bevoegdheid bij de Staatssecretaris ingediend (die in 2014 tot positief bericht zou leiden!). Een van de uitgeprocedeerden uit het Verblijfhuis zag zich onverwacht geconfronteerd met de komst van vrouw en dochters. Zij zaten 2 jaar ondergedoken voordat ze hun thuisland wisten te ontvluchten. Vrouw en dochters werden naar Ter Apel gebracht, van waaruit hun asielprocedure startte. Gelukkig waren er ook resultaten te melden en te vieren. Het gezin dat sinds het Generaal Pardon in de noodopvang van Stem in de Stad woonde, kreeg na 8 jaar een verblijfsvergunning, een feest, een artikel in de krant en aan het einde van het jaar ook een eigen huis. Een ex-ama uit Somalië mocht vanuit detentie beginnen aan een intensieve traumabehandeling. En na veel correspondentie en gesprekken kreeg een onverzekerbare bewoner van het Verblijfhuis een nieuwe knie. Verblijf huis Het Verblijfhuis is in 2013 geopend voor mensen zonder papieren, die jarenlang van het ene tijdelijke bed naar het andere gezworven hebben. In het Verblijfhuis komen ze voor het eerst sinds lange tijd tot rust en voelen ze zich veilig. In deze nieuwe situatie komen vaak gevoelens van boosheid of depressiviteit naar boven, wanneer het besef komt van de uitzichtloosheid van hun situatie. Het stimuleren van ontwikkeling en het voorkomen van passiviteit is daarom ook onderdeel van het hulpaanbod van Stem in de Stad. Rondom het Verblijfhuis is een team gevormd van deels ervaren en deels nieuwe vrijwilligers. Eind 2013 bewoonden 3 ongedocumenteerde/uitgeprocedeerde mannen het Verblijfhuis. Allen waren op de een of andere wijze actief, als verkoper van het Straatjournaal of anderszins binnen of buiten Stem in de Stad. Een hoogbejaarde vrijwilliger blijft zijn vaste cliënt, een bewoner van een van onze 2 noodhuizen, trouw bezoeken. Ook na zijn 90ste verjaardag blijft hij voor hem komen. Nadat ik mijn waardering voor zijn eindeloze trouw heb uitgesproken, zegt hij: Maar dat is vanzelfsprekend, want hij is mijn vriend. Het Nieuwe Wereldhuis Asielzoekers, vluchtelingen en migranten komen in het Wereldhuis allereerst voor Nederlandse lessen. Door ruimtegebrek werd uitgeweken naar andere locaties zoals het lokaal dat door het Nova College ter beschikking werd gesteld. Ondertussen werkten vele handen aan de totstandkoming van het Nieuwe Wereldhuis. Met NLdoet werden meubels opgeknapt en een groep van de PKN Heemstede-Bennebroek stortte zich samen met mensen uit de doelgroep op behang afstomen, keuken schoonmaken en multomappen vullen voor het nieuwe seizoen. Schoolbankjes werden (gratis) opgehaald in Veendam, Ymere schonk kasten en de white boards waren een gift van PWN. Zo kon in september het nieuwe schooljaar beginnen in het Nieuwe Wereldhuis. Er was veel animo voor de Nederlandse lessen. Het aantal bezoekers steeg van 30 naar gemiddeld 40 per week. Vijf lesgroepen van verschillend niveau kwamen tot stand. Een aantal groepen werkt met 2 vaste, vrijwillige docenten allen professionals in hun vak om niveauverschillen tijdens de lessen op te vangen. Verder begeleidden 4 docenten cursisten naar hun staatsexamen of bij een opdracht voor 13

16 een vervolgopleiding. Naast de doorlopende Nederlandse lessen en computerlessen vonden in 2013 de volgende activiteiten vanuit het Wereldhuis plaats: Serie lessen Wegwijs in Nederland over ons democratisch bestel en de EU. Wereldburgerweek van Lyceum Sancta Maria: middelbare scholieren interviewen asielzoekers en vluchtelingen, een vluchteling vertelt zijn verhaal in de klas. Fietslessen door (maatschappelijke) stagiaires aan 2 vrouwelijke vluchtelingen. Zwemlessen (4x) in Openluchtbad de Houtvaart, met dank aan SRO. Bijzondere activiteiten/evenementen in 2013 Aswoensdag: wake bij Justitieel Centrum Schiphol. In de vrieskou beleefden twee asielzoekers samen met twee vrijwilligers en de coördinator een indrukwekkende wake die eindigde met het askruisje. Bij de vastenmaaltijden die achtereenvolgens in zeven Haarlemse kerken werden georganiseerd, werd aandacht besteed aan de problematiek van asielzoekers en werd gecollecteerd voor het Nieuwe Wereldhuis. 16 maart: NLdoet klusdag in het Nieuwe Wereldhuis. 21 maart: landelijke dag van de illegalen. Haarlemse politici lunchten met asielzoekers in het Wereldhuis. 4 april: feestelijke receptie voor het gezin dat verblijf kreeg. Ruim 75 mensen kwamen met felicitaties en cadeaus april: maatschappelijke stageweek College Hageveld. Vier vwo scholieren draaiden de hele week mee op diverse afdelingen van Stem in de Stad en op vrijdagmiddag trad met veel succes de muzikale On Tourgroep van Hageveld op in het Aanloopcentrum. 17 mei: PvdA kamerlid Jeroen Recourt sprak in gezelschap van 2 lokale PvdA raadleden, indringend met uitgeprocedeerde asielzoekers. 23 mei: uitstapje voor 5 asielzoekers en 1 vrijwilliger naar recreatiegebied Spaarnwoude. Georganiseerd en aangeboden vanuit Bedrijf en Samenleving Haarlem e.o. 30 oktober: debatavond in De Pletterij over de zorg voor ongedocumenteerden. Deze avond leidde korte tijd later in de gemeenteraad tot aanname van de motie Bed, bad, brood. Samenwerkingspartners Het hele jaar door was er constructief overleg met de Huiskamer, Het Open Huis en Vluchtelingenwerk; de drie partners in Haarlem die samen met Stem in de Stad werken met asielzoekers en vluchtelingen. De samenwerking met de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Groenmarktkerk werd gecontinueerd, opdat asielzoekers ook buiten Stem in de Stad mogelijkheden hebben om met anderen in contact te komen. Landelijk wordt op vaste basis over en weer een band onderhouden met Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), en INLIA (Charterkerken). Goede samenwerking kwam tot stand met de Bridge to Better Foundation in Amsterdam. Ter oriëntatie verzorgde de voorlichter van Maatwerk bij Terugkeer een interessante ochtend voor vrijwilligers en coördinatoren. Vrijwilligers Sandra Bolten Hans Bosma Harmen de Bruin Patrick Fuchs Maarten Hartsuijker Dorien Janknegt José Jaspers Allard Krudop André Mulder Antoinette Mutesa Kendo Loes Pieterson Mirjam Rentema Jan Vreeken Douwe de Vries Fred Wehrmeijer Wilna Wierenga Pia Wolthuis. Specifiek voor het Wereldhuis: Luisa Baltazar Goos Blok Porsor Damojev Aukje Hoekema Frouke Houben Maartje Kerkhof Louise Koster Diety Lohman Ramin Motevasly Pim Ockeloen Ellen Oosterom Lya Ploeg Dick Tempelaars Ernest Vahle Ruud Walst Ronald van t Westende Karin van Wijngaarden Omar Youssef. Karin Wijngaarden John en Lies Kraan Robert Jan Spierenburg. Stagiaires: Kamal Atziba Fares Hayyan. 14

17 De bewoner van het Verblijfhuis begrijpt niet waar zijn vreselijke gevoelens van boosheid vandaan komen, gevoelens die hij als vredelievend mens niet kent. Zijn coach helpt hem met het beeld van de bal die lange tijd met kracht onder water is gedrukt. Als de coach daarna de bal loslaat en deze met aanhangend water uit de emmer omhoog springt, valt het kwartje: wat een kracht (=boosheid) zit er achter die bal en welk een water (=verdriet) komt ermee omhoog. Bedankt allemaal voor jullie steun het heeft mij veel sterk gemaakt en veel hoop gegeven al die tijd. En ik weet niet hoe ik jullie ooit moet bedanken binnen kort is het dan zo veer. Dan mag ik eindelijk weg van hier. Ik kan niet wachten ben zo blij dat ik eindelijk vrij vogel ben en kan genieten van wel verdiende vrijheid. Ik ben blij dat stem in de stad bestaat en veel goede mensen werken en daarom bedank ik jullie allemaal voor jullie moeite en zorg dat jullie aan mij hebben gegeven. Hopelijk tot gauw. Tabel behorend bij pagina 15 Groeten van Kamil A.N. Brief uit het Detentiecentrum Tabel behorend bij pagina 15 Cijfers 2013 Aantal cursisten Nederlands Computer Engels Overig Voorjaar Cijfers Aantal cursisten 37 Nederlands 3 Computer 1 Engels 4 Overig Zomer Voorjaar Najaar Zomer Najaar Aantal verschillende cursisten 64 Aantal uitgereikte certificaten Aantal verschillende cursisten Aantal mannen Aantal uitgereikte certificaten Aantal vrouwen Aantal mannen Aantal vrouwen 26 Tabel behorend bij pagina Tabel behorend bij pagina 22 Cijfers

18 Het Eethuis Elkaars broosheid dragen Dankzij de uitstekende faciliteiten en de inzet van veel vrijwilligers heeft Stem in de Stad de Eetvoorziening in 2013 uit kunnen bouwen naar wat nu het Eethuis wordt genoemd. In het Eethuis wordt driemaal per week gratis eten verstrekt aan mensen in de marge van de samenleving (de eetvoorziening). Daarnaast biedt het Eethuis maandelijks onderdak aan de door vrijwilligers van Stem in de Stad opgezette Wereldkeuken. Een nieuwe loot aan de tak is Sint Antonius kookt, een initiatief van de Groenmarktkerk. Het verbindend element is dat het Eethuis een gastvrije plek is voor ontmoeting en onderling contact. Niet onvermeld mag blijven dat Stem in de Stad veel dank verschuldigd is aan chef-kok Mike Cowley wiens inzet en creativiteit van onschatbare waarde is bij het uitbouwen van het Eethuis. De Eetvoorziening De Eetvoorziening is meer dan een maaltijdverstrekking alleen. De contacten met vrijwilligers, medebezoekers en de straatpastor zijn onderdeel geworden van het geheel. Dat de bezoekers waarde hechten aan de Eetvoorziening is terug te zien in het gedrag en de reacties. De vrijwilligers worden vaak uitvoerig bedankt en veel gasten helpen met opruimen. Binnen het team van vrijwilligers worden regelmatig mensen uit de doelgroep opgenomen om mee te draaien in de keuken of bij de afwas. Dit vraagt om betrokkenheid waarbij we elkaar in elkaars broosheid proberen te dragen, aldus Joris Obdam, straatpastor en coördinator van de Eetvoorziening. De Wereldkeuken In het voorjaar van 2013 werd het idee geboren om een Wereldkeuken op te zetten waar vluchtelingen een gerecht uit hun thuisland kunnen koken en/of horeca ervaring op kunnen doen. De werving voor deze activiteit vond plaats tijdens de lessen Nederlands in het Wereldhuis en er bleken veel mensen te zijn die aan dit nieuwe initiatief wilden meewerken. In september werd proefgedraaid en op 2 november serveerde de Wereldkeuken voor het eerst een gerecht in de Pletterij, ter gelegenheid van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij. In december was de eerste, zeer geslaagde try-out van de Wereldkeuken in het Aanloopcentrum. Sint Antonius kookt Sinds mei 2013 organiseert de Groenmarktkerk om de week Sint Antonius Kookt in het Aanloopcentrum van Stem in de Stad. Sint Antonius kookt biedt tegen een kleine vergoeding een driegangen diner met koffie aan voor gezinnen en individuen die door armoedeproblematiek geïsoleerd zijn geraakt. Het diner wordt uitgeserveerd en de gastheren en -vrouwen nemen de tijd om een praatje te maken en de gasten te leren kennen. De gasten worden ontvangen in de geest van Sant Egidio, een oecumenische beweging met Katholieke wortels die aan de hand van het principe Ora et Labora vriendschap sluit met de kwetsbaren. Per keer zijn er circa 40 gasten. Activiteiten en resultaten De Eetvoorziening De afgelopen jaren is het aantal bezoekers toegenomen, zo ook in Het gemiddelde aantal verstrekte maaltijden steeg van 63 naar 73, een stijging van 16 %. In totaal zijn er op 154 dagen maar liefst maaltijden geserveerd. Deze groei geeft duidelijk het signaal af dat er steeds meer mensen in de knel raken. Daarnaast Ik help 3 dagen per week in de keuken. Door mijn eigen verleden weet ik hoe het leven van een dakloze eruit ziet. Ze voelen aan dat ze hier welkom zijn. Denise, vrijwilligster 16

19 maakt de goede sfeer, het gemak van het aanschuiven en de betrokkenheid van de vrijwilligers het soms lastig voor bezoekers om los te komen van de voorziening. De doorstroming is dan ook een continu punt van aandacht. Nieuw is dat de Eetvoorziening sedert oktober 2013 alle werkdagen maaltijden levert aan Spaarnezicht, een opvangvoorziening voor dakloze jongeren. Wie komen er eten Circa 80 % van de bezoekers is dakloos en/of verslaafd. Het merendeel maakt gebruik van de Nachtopvang van het Leger des Heils en/of de Brijder Verslavingszorg. Opvallend is het aantal niet verslaafde daklozen die vaak door een combinatie van financiële en relationele problemen op straat zijn beland. Op jaarbasis maken ongeveer 200 mensen gebruik van de eetvoorziening. Er zijn circa 60 vaste klanten die structureel drie keer in de week aanwezig zijn. Bijzondere eetmomenten Elke laatste vrijdag van de maand worden de maaltijden uitgeserveerd. De gasten mogen dan plaatsnemen aan tafel en de vrijwilligers brengen het eten langs. De tafels zijn feestelijk gedekt en er staat iets extra s op tafel, zoals brood met kruidenboter of een stukje kaas. Bijzondere feesten binnen de christelijke traditie zoals Kerst, Pasen en Pinksteren worden met de gasten van de Eetvoorziening en het Aanloopcentrum samen gevierd. Een uitgebreid menu, extra vrijwilligers en veel helpende handen, ook van buitenaf, maken deze vieringen uiterst waardevol en feestelijk. We zien dat de crisis er inhakt. Steeds meer mensen raken ook de laatste restjes houvast kwijt en belanden op straat. Vooruitblik 2014 Het Eethuis zal zich blijven ontwikkelen als een plek waar kwetsbare mensen kracht op kunnen doen. De pool met vrijwilligers zal worden uitgebreid, mede om de maaltijdvoorziening voor de jongeren van Spaarnezicht verder uit te kunnen bouwen. Het streven is om de keukenfaciliteiten optimaal in te zetten. Dat betekent dus dat we maaltijden aan mensen uit onze doelgroep willen aanbieden en hen waar mogelijk ook willen activeren om hier zelf een actieve bijdrage aan te leveren. Ranfar Kouwijzer, pastor-directeur Daarnaast willen we de keukenfaciliteiten inzetten om, in samenwerking met andere partijen zoals bijvoorbeeld de parochie, sympathisanten van Stem in de Stad uit te nodigen om bij ons te komen dineren en zodoende financieel bij te dragen aan ons werk. Onze vrijwilligers denken actief mee en we verwachten dan ook in 2014 nog meer eters aan onze tafels te mogen ontmoeten. Vrijwilligers Eetvoorziening Aagje Nicolaas Ati Blom Antonie Vermeer Bert van Wingerden Bob van de Berg Jan van Houten Map Wolzak Ellen van Selms Harry Damave Frank Jacobs Han Duin Maarten van Walsem Liesbeth Spigt Martha Botter Nol Gerritsma Theo van Dijk Leonne van Boheemen Uti Dijkstra Fieke Prins Janine Kooy Marcel Kooij Adine Mansholt Babara Heckel Jessica Hoogenboom Tjitske Kuijken Denise Bourdiau Marianne Huisman Martin van Eeden Stefan de Jong Adriana Meijboom Lilian Hes Frouke Houben Andrea de Wilde Ingrid van het Klooster Helen Swinden Bernt Argesheimer Bas Kersens Hans van Lohuizen Linda Breimer Hilde Kroes Geer Beemsterboer Corien Overtoom-Borst Bernice Hartog Leontien Kuip Saskia Serne. 17

20 Soms loopt het leven anders dan dat je gedacht en gehoopt zou hebben en dat te aanvaarden is ook niet makkelijk. Afgelopen half jaar en ook eerder heb ik voor een korte periode gebruik mogen maken van de Eetvoorziening van Stem in de Stad. Zonder werk en met een kleine WW uitkering en hoge lasten lukte het mij niet meer om zelf in mijn levensonderhoud te voorzien. Ik was dan ook blij dat ik drie keer in de week mee mocht eten. Toen ik mijn leven weer wat beter op de rit had, ben ik als vrijwilliger begonnen met het schoonmaken van de tafels. Ik werd aangetrokken door de sfeer die er heerst, het samen de dag doornemen bij een kop thee en vooraf kaarsjes ontsteken voor mensen die extra aandacht verdienen. Je krijgt het gevoel dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. Daarnaast is het elke keer weer iets om trots op te zijn, om te zien hoe in nagenoeg een uur tijd alle mensen hebben gegeten, de afwas is gedaan en alles is opgeruimd. En dat alles altijd harmonieus verloopt! Samen naar de kapel gaan en bidden en mediteren op de woensdag vooraf ervaar ik ook als erg speciaal. Ik zou dat het liefst altijd doen voordat we beginnen. Onlangs heb ik zelfs een Alpha cursus gevolgd bij de kerk van de Nazarener om zo verder te werken aan mijzelf. Ik wil graag groeien als mens en God zoeken in mijn leven. Afgelopen zaterdag heb ik mogen helpen afwassen op de Wereldkeuken avond. Ook een bijzonder initiatief van Stem in de Stad! Na afloop was ik moe, maar voelde me voldaan. Het geeft een goed gevoel om zo iets te kunnen betekenen in het leven van anderen. Bas, vrijwilliger Eetvoorziening 18

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017 PAULUSPRAAT 3 Januari 2017 Inhoudsopgave - Van de directie - Even voorstellen Nieuwe leerkrachten in groep 3 - Even voorstellen Nieuwe leerkracht in de taalklas - Even voorstellen Jeugdteam IJsselstein

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl nr: 14 3 juli 2015 CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl Voorwoord Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van de Prins Mauritsschool. Terwijl Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

TOV! Nieuwsbrief Maart. Geplande evenementen. Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl 31-3-2015

TOV! Nieuwsbrief Maart. Geplande evenementen. Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl 31-3-2015 Nieuwsbrief Maart TOV! Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl Maart is aangebroken, de lente is er en er is weer een nieuwsbrief van TOV! Er is een hoop gebeurd deze maand.

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point

lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point Jongerenwerker rick van der Molen rick werkt als jongerenwerker voor Youth for Christ en Meeting Point in de Zuiderzeewijk van

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

TOV! Nieuwsbrief april/mei. Geplande evenementen. Belangrijke mededeling

TOV! Nieuwsbrief april/mei. Geplande evenementen. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief april/mei TOV! Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl wendy@toveten.nl Spreuken 22:2 Rijke en arme mensen zijn gelijk, want de Heer heeft ze allemaal gemaakt.

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive Sociaal jaarverslag Stichting Revive 2014 Sociaal jaarverslag 2014 van stichting Revive met vermelding van de activiteiten op het gebied van Ontmoeting, Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Stichting Revive

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Samen zijn wij sterk Even voorstellen... Foto: Roy Beusker Buddyhulp is voor mij een winnaar. Ze hebben een plan. Ze denken in mogelijkheden. En ze laten iets

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie heet vragen stellen. We gaan

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn en tussen de wal

Nadere informatie

Goede morgen dames en heren,

Goede morgen dames en heren, Goede morgen dames en heren, Mijn naam is Frans Vierling. Ik ben directeur van een non-profitorganisatie die kunstzinnige dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of sociaal-emotionele

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u Fietsvrijwilliger D.F. 2016-01-21 Creatieve vrijwilliger D.RB. 2015-59 O.K. 2015-56 Enkele bezoekers van dagbehandeling de Valk zouden graag af en toe een ritje op de duofiets maken. De vrijwilliger gaat

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie