Een veelbewogen jaar Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een veelbewogen jaar Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Een veelbewogen jaar Jaarverslag 2013

2 Contactpersonen: Directie Financiën Secretariaat Aanloopcentrum Asielzoekers en Wereldhuis Eetvoorziening & Straatpastoraat Diaconaal Werk SchuldhulpMaatjes Project Ranfar Kouwijzer Olga Vehmeijer Marianne Vaandrager Jody van der Velde Diane Martens Joris Obdam Petra de Vries Ali Lely Stem in de Stad Oecumenisch Diaconaal Centrum Nieuwe Groenmarkt TW Haarlem facebook.com/stemindestad

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Beeldjournaal Het Aanloopcentrum 8 Asielzoekers en Wereldhuis 12 Het Eethuis 16 Het Straatpastoraat 19 Het Diaconaal Werk 21 SchuldHulpMaatjes 24 Religie, Cultuur en Spiritualiteit 27 Organisatie en Financiën 31 1

4 Voorwoord Dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood, is al 25 jaar de missie van Stem in de Stad. Dat doen we door zeven dagen per week, tweeënvijftig weken per jaar een gastvrij onthaal te bieden aan iedereen die eenzaam is, een praatje wil maken of problemen heeft. Waar nodig bieden we ook praktische ondersteuning: een warme maaltijd voor psychiatrische patiënten en daklozen, taallessen voor vluchtelingen, juridisch of financieel advies voor mensen met schulden. In 2013 klopten 1100 Haarlemmers bij ons aan. Sommigen een enkele keer, sommigen vrijwel dagelijks. Tel je alle bezoeken bij elkaar op, dan kom je op Het is duidelijk dat Stem in de Stad er toe doet in Haarlem. Stem in de Stad is in de loop van meer dan 25 jaar opgebouwd tot wat het nu is. Dat alles was niet mogelijk geweest zonder Jurjen Beumer, pastor-directeur, oprichter en inspirator van Stem in de Stad zou het jaar van zijn pensionering worden. Er waren voorbereidingen getroffen voor een feest, voor een congres en voor allerlei ander eerbetoon. Het was hem niet gegeven. In het najaar van 2012 werd Jurjen Beumer ziek en begin juni overleed hij, 65 jaar oud. Een groot verdriet voor zijn naasten, voor iedereen die met hem samengewerkt heeft en voor de gasten van Stem in de Stad. Stem in de Stad had gehoopt na zijn pensionering nog lang te kunnen profiteren van zijn talent en betrokkenheid, en van zijn uitgebreide en veelzijdige netwerk. Bovenal hadden we hem de rust gegund om nog vele jaren tijd te hebben voor zijn naasten en voor zijn liefhebberijen. Begin april 2013 wandelde ik voor het eerst binnen bij Stem in de Stad. Eén van de eersten die ik tegen het lijf liep was straatpastor Joris Obdam. Hij droeg een karakteristiek petje en hees een rugzak om. Hiermee kan ik de straat op, de jongens en de meiden bezoeken, zei hij. Ik was benieuwd wat er dan in die rugzak zat. Het antwoord verraste mij. Er zit niets in die rugzak, het ding dient als markering. De daklozen kunnen elkaar vertellen dat je met die man met die rugzak een praatje kunt maken. Ik vond het een prachtig beeld voor het werk van Stem in de Stad. We hebben niets in onze rugzak om uit te delen. We kunnen de eenzaamheid, de schulden, de verslaving, de dakloosheid of het ongedocumenteerd zijn van honderden Haarlemmers niet opheffen. We kunnen wel herkenbaar zijn en aanspreekbaar. De stad was er stil van toen honderden mensen afscheid van hem namen bij Stem in de Stad en in de Groenmarktkerk. Bij alle goede woorden die daarbij gezegd werden, waren er twee uitgesproken door een vaste gast van Stem in de stad, bijzonder veelzeggend: meneer Jurjen. Moge zijn gedachtenis zijn tot zegen. Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum. We zijn trots op de banden met de kerken waaruit wij voortkomen, allereerst onze oprichters: het Bisdom Haarlem- Amsterdam, de Protestantse Gemeente Haarlem, de Protestantse Diaconie Haarlem, de R.K. Groenmarktparochie en de Vincentiusvereniging. Vervolgens ook de tientallen andere kerkgenootschappen, wijkgemeenten en parochies in heel Kennemerland die ons ondersteunen met financiën, met vrijwillige inzet en met gebed. Stem in de 2

5 Stad ziet zichzelf in het verlengde van deze kerken. Wij doen het diaconale werk dat van oudsher in kerken gedaan wordt, maar dat in een veranderende samenleving soms makkelijker vanuit een centrale locatie kan worden opgepakt. Wij herkennen ons in de opdracht tot het doen van de werken van barmhartigheid, en weten dat we dat alleen gezegend kunnen volhouden als we ook onze spirituele voeding blijven zoeken. Financieel is 2013 een zwaar jaar geweest. De jaarrekening over 2012 vertoonde een groot tekort. Onze continuïteitreserve was vrijwel weggeslagen en ook de prognose voor 2013 was somber. Er is in 2013 hard gewerkt om het tekort om te buigen. Met behulp van externe financiers en aanvullende subsidie van de gemeente Haarlem zijn we er in geslaagd 2013 goed af te sluiten. Er zijn geen werknemers ontslagen of afdelingen gesloten en de continuïteitsreserve is weer nagenoeg op orde. Dat is reden voor grote dankbaarheid, al betekent dat niet dat Stem in de Stad de toekomst onbezorgd tegemoet kan zien. Voor de toekomst, en in het bijzonder voor 2014, blijft het zaak te zoeken naar een stevigere financiële verankering. Stem in de Stad is er voor Haarlemmers in nood. We doen ons werk vanuit een prachtig centrum in het hartje van Haarlem, op een plek waar 600 jaar geleden ook al aan armenzorg gedaan werd. Deze christelijk geïnspireerde hulp zal nodig blijven, zeker in een samenleving die onder druk van vergrijzing en bezuinigingen veel verwacht van de eigen burgers. We zien het dan ook als onze belangrijkste opdracht om het werk van Stem in de Stad te verduurzamen. We willen er voor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende menskracht en middelen beschikbaar zijn om dit werk te dragen. Het aanboren van nieuwe bronnen is daarvoor essentieel. Het is goed om daarbij voortdurend te merken hoeveel goodwill Stem in de Stad in Haarlem en in de regio heeft. Ranfar Kouwijzer Pastor-directeur Stem in de Stad Steeds opnieuw blijken er in gesprekken met mensen van de straat, met eenzame ouderen, met vluchtelingen, momenten te zijn waarop een gesprek kantelt. Momenten waarop niet langer de één de hulpverlener is en de ander de geholpene, maar waar perspectieven schuiven en echte ontmoeting ontstaat. Talloze vrijwilligers hebben het hardop gezegd: ik ontvang hier zoveel. 3

6 Beeldjournaal 2013 JANUARI De familie Zangojan krijgt na 8 jaar een verblijfsvergunning toegekend FEBRUARI Lokale politici lunchen met sans-papiers in het Wereldhuis Foto: Paul Vreeker MAART Stem in de Stad bereikt de finale van de Kroonappelverkiezing van het Oranje Fonds 4

7 APRIL Intrede dienst van Ranfar Kouwijzer bij de Protestantse Gemeente Haarlem Foto: Friso Kooijman MEI de Katrijn Kapel door Monseigneur Jan van Burgsteden en dominee Arjan Plaisier JUNI Uitvaart van Jurjen Beumer, oprichter van Stem in de Stad Foto: Paul Vreeker 5

8 JULI SchuldHulpMaatjes project Haarlem een innovatief project in de gemeente Foto: Brigitte Bakker AUGUSTUS Het wereldhuis beschikt over een prachtig nieuw leslokaal Foto: Esther Mulder-Cobelens SEPTEMBER Extra activiteiten in het Aanloopcentrum tijdens de Week tegen Eenzaamheid 6

9 OKTOBER Debat in de Pletterij over zorgplicht voor ongedocumenteerden NOVEMBER Filmcyclus in samenwerking met Filmschuur Haarlem trekt volle zalen DECEMBER Inzamelactie voor slaapzakken voor daklozen is een groot succes Foto: Nanne de Jong 7

10 Het Aanloopcentrum Gezien worden als basis om verder te gaan Het Aanloopcentrum is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen in de knel alle dagen van de week gastvrij ontvangen worden. Een plek waar gasten mogen zijn zoals ze zijn. Waar ze niks moeten, waar ze gratis koffie of thee kunnen drinken en waar present zijn ten grondslag ligt aan het handelen. Het Aanloopcentrum biedt een vaste thuishaven aan circa 200 kwetsbare burgers. De 69 vrijwilligers zien hun gasten in de eerste plaats als mensen die waardering en respect verdienen en niet als probleemgevallen. Gezien worden gaat vooraf aan mensen vooruit helpen. En dat geldt zowel voor de gasten als voor de vrijwilligers van het Aanloopcentrum. Kenmerkend voor 2013 Het aantal bezoeken aan het Aanloopcentrum liet een stijging zien van maar liefst 11,7 % tot ruim bezoeken in Deze substantiële toename van het aantal bezoeken hangt samen met de economische crisis maar ook met de intensivering van de samenwerking met ketenpartners en het mooie, nieuwe pand van Stem in de Stad. Meer gasten betekent ook meer druk op de vrijwilligers. Om hen goed toe te rusten om met onze niet altijd even gemakkelijke gasten om te gaan, konden alle vrijwilligers van het Aanloopcentrum deelnemen aan een de-escalatie cursus. Dit novum, een door de A&O groep ontwikkelde training voor alle vrijwilligers van het Aanloopcentrum, is mede mogelijk gemaakt door een donatie van het Janna Bosselaerfonds en door Rob Meurs van A&O. Het grootste evenement van het Aanloopcentrum in 2013 was onze deelname aan de nationale Week tegen eenzaamheid. Activiteiten en meer Het Gastenpanel en de Denktank Aanloopcentrum hebben zich gebogen over het reilen en zeilen van het centrum. Het gastenpanel, dat drie maal bij elkaar kwam, kwam met verbeteringsvoorstellen voor praktische zaken zoals de inrichting. Over het algemeen zijn gasten zeer tevreden over het Aanloopcentrum. De Denktank, samengesteld uit vrijwilligers, de coördinator en een externe deskundige, heeft allereerst een analyse gemaakt en is vervolgens gestart met het opstellen van een werkplan dat in 2014 verder wordt uitgewerkt. Uit de analyse kwam naar voren dat het Aanloopcentrum sterk staat, een goede naam heeft en groei laat zien zowel wat betreft het aantal gasten als vrijwilligers. De kracht ligt in trouw, volharding en herkenbaarheid die wordt uitgedragen door medewerkers en vrijwilligers. Verbeterpunten zijn de kennis over en het contact met andere afdelingen van Stem in de Stad, kennis van de sociale kaart, tijd voor reflectie en kennis van de presentiebenadering. De eind september georganiseerde nationale Week tegen eenzaamheid heeft dit jaar voor het Door de cursus heb ik handvatten aangereikt gekregen waardoor ik spannende situaties in het Aanloopcentrum beter aankan. Met een acteur hebben we situaties uitgespeeld waardoor we aan den lijve ondervonden wat het effect is van onze interacties. Confronterend, maar heel leerzaam. Ik voel me nu veel zekerder in mijn omgang met moeilijke gasten. 8 Citaat uit de evaluatie van de de-escalatiecursus

11 eerst veel aandacht gekregen. Juma, een veel geziene gast van Stem in de Stad, en burgemeester Bernt Schneiders, verzorgden gezamenlijk de officiële openingshandeling door een rode loper uit te leggen voor de entree van het Aanloopcentrum. Andere activiteiten gedurende deze week waren de drukbezochte informatiebijeenkomst Eenzaamheid nader beschouwd, presentaties van diverse maatschappelijke organisaties in het Aanloopcentrum, een spelletjesmiddag, een filmavond en de bekende - door MSD gesponsorde - beauty verwendag. De activiteiten in het Aanloopcentrum zijn georganiseerd in samenwerking met het Leger des Heils Haarlem. In 2013 is het aantal eenmalige activiteiten dat we dankzij incidentele bijdragen van diverse organisaties konden realiseren opnieuw toegenomen. In het kader van NLdoet hebben vrijwilligers meubels gemaakt voor de patio en de kapel, en is een high tea voor gasten van het Aanloopcentrum verzorgd. De patio is opgeknapt - met dank aan TuinTotaal en tuinarchitecte Els Proost - en is nu een aantrekkelijke buitenruimte waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. In samenwerking met welzijnsorganisatie Haarlem Effect heeft Toneelgroep Hortensia (bestaande uit mensen met en zonder een psychiatrische achtergrond) een toneelvoorstelling gegeven in het Aanloopcentrum. Medewerkers van de Rechtbank Haarlem hebben samen met gasten een kunstwerk gemaakt. Scholing Naast de de-escalatietraining zijn nog 4 scholingsochtenden voor vrijwilligers georganiseerd. In 2013 hebben 9 studenten van diverse beroepsopleidingen stage gelopen in het Aanloopcentrum en hebben 7 leerlingen van het voortgezet onderwijs hun maatschappelijke stage gelopen bij Stem in de Stad. Cijfers In 2013 zijn bezoeken van vaste gasten geregistreerd in het Aanloopcentrum, gemiddeld 24 per ochtend en 45 per middag. Het Aanloopcentrum is 11 dagdelen per week open geweest. Er werkten 69 vrijwilligers, 7 meer dan in

12 Vooruitblik 2014 Voor 2014 staan de volgende activiteiten op de rol: Het uitwerken van het meerjaren werkplan van het Aanloopcentrum door de Denktank. Een 2-daagse cursus Presentie, voor vrijwilligers en beroepskrachten (najaar 2014). Een kunstproject Kunst over kwetsbaarheid en kracht, in samenwerking met de VPSG (een onafhankelijke, oecumenische stichting die een luisterend oor en pastorale counseling aanbiedt aan vrouwen en mannen bij de verwerking van seksueel geweld). Het versterken van de contacten met maatschappelijke organisaties in Haarlem. Vanmorgen heeft Klaas gebeld en hij is van plan om vanmiddag langs te komen zegt de coördinator van het Aanloopcentrum als ik binnen kom lopen voor mijn wekelijkse taak als gastvrouw. Meer dan een half jaar hebben we hem niet gezien. Een hectische periode waar hij bijna aan onderdoor is gegaan. Omdat we van zijn vriend zijn adres gekregen hadden, konden we hem een bemoedigende kaart sturen. Ook belde hij een keer zelf. We vertelden hem toen dat we hem zouden komen opzoeken, als hij dat wilde. En nu heeft hij zelf het initiatief genomen om naar Stem in de Stad te komen. Wat een verrassing! Even na tweeën komt hij wat verlegen binnenlopen. Ik schenk een kopje koffie voor hem in en Klaas vertelt zijn verhaal. Hoe hij plotseling vanuit een redelijk goed bestaan overvallen werd door een gevoel van machteloze wanhoop. Een omslag, die hij niet had zien aankomen. Het leven bleef lange tijd donker, zonder uitzicht. Maar gelukkig, soms waren er lichtpuntjes. Zoals de kaart uit het Aanloopcentrum en ons telefoongesprekje met het aanbod om bij hem langs te komen. Dat we dat voor hem over hadden! Niet dat we langs hoefden te komen, maar het idee alleen al. Het gevoel verbonden te zijn met mensen hielp hem verder. Langzaam klom hij beetje bij beetje uit het dal. En dat wilde hij ons vandaag zelf komen vertellen. Voor ons een geschenk. Vrijwilliger Aanloopcentrum 10

13 Er komt een dame binnen, met rollator. Ze komt onzeker over. Ik bied haar een kopje koffie aan en vraag of ik even bij haar mag komen zitten. Graag zegt ze. Nu ik haar van dichtbij zie, schrik ik van haar leeftijd. Ze lijkt niet ouder te zijn dan 40. Een nieuw gezicht zegt ze tegen mij, waarop ik dat beaam. Ik ben pas een paar maanden vrijwilliger bij Stem in de Stad. Nou, vervolgt ze, ik kom hier ook nog maar sinds kort. Ja, ik heb altijd een werkzaam leven gehad en zomaar ging er iets mis in m n hoofd! Met als gevolg angsten en niet van die kleintjes. Het beheerste m n hele zijn. Ik voelde me letterlijk en figuurlijk geblokkeerd. Ik durfde niets meer, zelfs niet naar buiten en kwam in het medische circuit en de thuiszorg terecht. Ach, ze bedoelen het allemaal goed hoor, maar niets hielp. Ik vereenzaamde. Opeens kijkt ze me met felle ogen aan en zegt: Ik werd ook ziek van die goed bedoelde adviezen,. Je moet dit, je moet dat, bah!. Ik zit me toch niet aan te stellen? Opeens wordt haar blik zacht en zegt ze: Maar één verzorgster, dat was een schat. Die zei: Ken jij Stem in de Stad? Daar kun je een kopje koffie drinken en met mensen praten die begrip tonen en een luisterend oor bieden. Ik had er nog nooit van gehoord en het heeft een poos geduurd voor ik de stap durfde te zetten, maar ik ben haar zo dankbaar. Mijn leven is verrijkt, ik voel me echt beter als ik hier vandaan kom. En ik, ik voel me heel rijk, dat ik een klein steentje mag bijdragen aan dit bijzonder mooie werk. Vrijwilliger Aanloopcentrum Vrijwilligers & stagiaires Aanloopcentrum Ada Gehrels Adine Mansholt Annelies Raar Anneke van Haaster AnneMieke van Galen Bashir Abdulkadir Bep Habraken Bernd Argesheimer Berry Odenhoven Carla Hering Cees Riedijk Danny Ordelmans Dick van der Werff Douwe de Vries Duke Buist Eke van Dijk Ellen Terpstra Else Sarlet Esther van Bilderbeek Fareen van der Put Fariza Choltanova Gea Beumer Henk Kroon Jacquelien Goossens Hannie Groeneveld Harry van Berkel Helen Swindin Henny Spierings Hetty Robbemond Ine Hensbergen Irma Dekker Jacoliene Althuisius Jan van Houten Janet Palm John Kraan Jolijt Ramondt Kees Bulthuis Leo Beekman Lieuwe Koopmans Lina Faine Maap Barentsen Maartje Tempelaars Maria Holt Marie Jose Keijman Marja Ophuijsen Marlies Vogel Nadine Neder Helman Nanne de Jong Nel van Noort Nel Versluis Rauf Valiyef Rebecca Berrehab Ria Rijkhoff Rie Faber Rosalie Metz Sabine Buiskool Said Hashami Sardar Salih Sirwan Adil Yousef Susan de Bruin Teunie Oudheusden Thea Overbeek Tineke Kieft Tineke Kooiman Tjitske Kuijken Trudy van der Poel Truus Kooij Wil Willemsen Agnes Schrijvers Ans van der Spree Heleen Doodeman Farshid Mohammadi Jaap Binnema Louise Koster Marvin Soellaart Mihai Badea Roos Tromp Suzanne Kieft Stephan Burger Wilma Jochem Witta Spaander Jasper Leeuwenstein Riet Niessen Marjolijn de Waal Fares Hayyan Abi Anagre Achmen Andoula Stef van Sikkelerus Louise Flick An Klok. 11

14 Asielzoekers en Wereldhuis Werken aan de toekomst, waar die ook zal zijn De afdeling Asielzoekers en Wereldhuis is er voor asielzoekers, vluchtelingen, ongedocumenteerden, onuitzetbaren en arbeidsmigranten in Haarlem en omgeving. De afdeling staat hen bij, helpt hen op weg en stimuleert hen om hun eigen kracht te ontdekken en in te zetten. Want waar de toekomst ook zal zijn, het is belangrijk dat ze beseffen dat ze een toekomst hebben. En wij stimuleren hen om daar aan te werken. De afdeling vraagt door middel van verschillende actievormen regelmatig aandacht voor de problematiek van ongedocumenteerden. In 2013 zetten 36 vrijwilligers, onder wie 6 vanuit de doelgroep, zich in voor het veelzijdige werk van de afdeling Asielzoekers en Wereldhuis. Kenmerkend voor 2013 In 2013 zijn voor het eerst op regelmatige basis coaching- en ontwikkelgesprekken met een aantal vaste cliënten gevoerd. In combinatie met onder andere de activiteiten in het Wereldhuis en de opstart van de Wereldkeuken dragen deze gesprekken er aan bij dat kwetsbare asielzoekers zich persoonlijk ontwikkelen en krachtiger (empowered) worden. Na een half jaar van klussen en verhuizen werd in september het Nieuwe Wereldhuis in gebruik genomen dat nu gehuisvest is naast het Aanloopcentrum aan de Nieuwe Groenmarkt. Het aantal bezoekers steeg van gemiddeld 30 naar 40 personen per week. In de Zoetestraat, waar tot dan toe het Wereldhuis was gevestigd, werd het Verblijfhuis gerealiseerd. Het Verblijfhuis biedt huisvesting aan maximaal 4 mensen zonder papieren die een zelfstandig leven kunnen leiden. Deze nieuwe voorziening kwam mede tot stand dankzij de steun van raadsleden van verschillende politieke partijen. De Haarlemse gemeenteraad ging eind 2013 nog een stapje verder en nam vanuit de zorgplicht van de gemeente bijna unaniem een motie aan om voor ongedocumenteerden/ uitgeprocedeerden te gaan zorgen voor eten, onderdak en kleding. Het College van B&W heeft aan Stem in de Stad en Vluchtelingenwerk gevraagd om in 2014 met een voorstel te komen over het realiseren van een dergelijke basisvoorziening in Haarlem. Activiteiten en meer Signalering: aandacht blijven vragen voor de situatie van de doelgroep In het jaar 2013 waren er 2 ontmoetingen tussen politici en uitgeprocedeerde asielzoekers. Zowel lokale raadsleden als een Tweede Kamerlid bezochten Stem in de Stad. De politici luisterden intensief en reageerden aangedaan en soms geschokt op de (levens)verhalen van de asielzoekers. Op hun beurt sterkte het de asielzoekers dat zij gehoord werden door zulke belangrijke mensen. Aanleiding voor de gesprekken was het beleidsvoornemen om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Stem in de Stad en vele vrijwilligers tekenden de petitie op de website Daarnaast tekende Stem in de Stad de petitie van INLIA om aandacht te vragen voor de vele (onterechte) problemen die pardonners ondervinden wanneer zij willen naturaliseren. Vaste cliënten, langdurig tussen hoop en vrees In 2013 waren er 17 asielzoekers zonder verblijfsdocumenten die structureel zijn ondersteund. Onder hen 5 kinderen en 4 ex-ama s die tot hun 18e verjaardag recht op verblijf hadden. 12

15 Gemiddeld zijn deze mensen 8 tot 10 jaar in ons land. Voor een aantal van hen was 2013 een jaar van enkel wachten en hopen, een jaar waarin niets noemenswaardigs in hun procedure gebeurde. Ook anderen waren na verloop van een jaar nog geen stap verder, alhoewel ze samen met begeleiders hard hadden gewerkt aan een oplossing voor hun situatie. Een terugkeerproject van een ½ jaar, opgepakt samen met partner Bridge to Better, strandde jammerlijk doordat er geen terugkeer-documenten door het land van herkomst werden verstrekt. Voor één ex-ama werd in samenwerking met de burgemeester van Haarlem en via een Tweede Kamerfractie een aanvraag om discretionaire bevoegdheid bij de Staatssecretaris ingediend (die in 2014 tot positief bericht zou leiden!). Een van de uitgeprocedeerden uit het Verblijfhuis zag zich onverwacht geconfronteerd met de komst van vrouw en dochters. Zij zaten 2 jaar ondergedoken voordat ze hun thuisland wisten te ontvluchten. Vrouw en dochters werden naar Ter Apel gebracht, van waaruit hun asielprocedure startte. Gelukkig waren er ook resultaten te melden en te vieren. Het gezin dat sinds het Generaal Pardon in de noodopvang van Stem in de Stad woonde, kreeg na 8 jaar een verblijfsvergunning, een feest, een artikel in de krant en aan het einde van het jaar ook een eigen huis. Een ex-ama uit Somalië mocht vanuit detentie beginnen aan een intensieve traumabehandeling. En na veel correspondentie en gesprekken kreeg een onverzekerbare bewoner van het Verblijfhuis een nieuwe knie. Verblijf huis Het Verblijfhuis is in 2013 geopend voor mensen zonder papieren, die jarenlang van het ene tijdelijke bed naar het andere gezworven hebben. In het Verblijfhuis komen ze voor het eerst sinds lange tijd tot rust en voelen ze zich veilig. In deze nieuwe situatie komen vaak gevoelens van boosheid of depressiviteit naar boven, wanneer het besef komt van de uitzichtloosheid van hun situatie. Het stimuleren van ontwikkeling en het voorkomen van passiviteit is daarom ook onderdeel van het hulpaanbod van Stem in de Stad. Rondom het Verblijfhuis is een team gevormd van deels ervaren en deels nieuwe vrijwilligers. Eind 2013 bewoonden 3 ongedocumenteerde/uitgeprocedeerde mannen het Verblijfhuis. Allen waren op de een of andere wijze actief, als verkoper van het Straatjournaal of anderszins binnen of buiten Stem in de Stad. Een hoogbejaarde vrijwilliger blijft zijn vaste cliënt, een bewoner van een van onze 2 noodhuizen, trouw bezoeken. Ook na zijn 90ste verjaardag blijft hij voor hem komen. Nadat ik mijn waardering voor zijn eindeloze trouw heb uitgesproken, zegt hij: Maar dat is vanzelfsprekend, want hij is mijn vriend. Het Nieuwe Wereldhuis Asielzoekers, vluchtelingen en migranten komen in het Wereldhuis allereerst voor Nederlandse lessen. Door ruimtegebrek werd uitgeweken naar andere locaties zoals het lokaal dat door het Nova College ter beschikking werd gesteld. Ondertussen werkten vele handen aan de totstandkoming van het Nieuwe Wereldhuis. Met NLdoet werden meubels opgeknapt en een groep van de PKN Heemstede-Bennebroek stortte zich samen met mensen uit de doelgroep op behang afstomen, keuken schoonmaken en multomappen vullen voor het nieuwe seizoen. Schoolbankjes werden (gratis) opgehaald in Veendam, Ymere schonk kasten en de white boards waren een gift van PWN. Zo kon in september het nieuwe schooljaar beginnen in het Nieuwe Wereldhuis. Er was veel animo voor de Nederlandse lessen. Het aantal bezoekers steeg van 30 naar gemiddeld 40 per week. Vijf lesgroepen van verschillend niveau kwamen tot stand. Een aantal groepen werkt met 2 vaste, vrijwillige docenten allen professionals in hun vak om niveauverschillen tijdens de lessen op te vangen. Verder begeleidden 4 docenten cursisten naar hun staatsexamen of bij een opdracht voor 13

16 een vervolgopleiding. Naast de doorlopende Nederlandse lessen en computerlessen vonden in 2013 de volgende activiteiten vanuit het Wereldhuis plaats: Serie lessen Wegwijs in Nederland over ons democratisch bestel en de EU. Wereldburgerweek van Lyceum Sancta Maria: middelbare scholieren interviewen asielzoekers en vluchtelingen, een vluchteling vertelt zijn verhaal in de klas. Fietslessen door (maatschappelijke) stagiaires aan 2 vrouwelijke vluchtelingen. Zwemlessen (4x) in Openluchtbad de Houtvaart, met dank aan SRO. Bijzondere activiteiten/evenementen in 2013 Aswoensdag: wake bij Justitieel Centrum Schiphol. In de vrieskou beleefden twee asielzoekers samen met twee vrijwilligers en de coördinator een indrukwekkende wake die eindigde met het askruisje. Bij de vastenmaaltijden die achtereenvolgens in zeven Haarlemse kerken werden georganiseerd, werd aandacht besteed aan de problematiek van asielzoekers en werd gecollecteerd voor het Nieuwe Wereldhuis. 16 maart: NLdoet klusdag in het Nieuwe Wereldhuis. 21 maart: landelijke dag van de illegalen. Haarlemse politici lunchten met asielzoekers in het Wereldhuis. 4 april: feestelijke receptie voor het gezin dat verblijf kreeg. Ruim 75 mensen kwamen met felicitaties en cadeaus april: maatschappelijke stageweek College Hageveld. Vier vwo scholieren draaiden de hele week mee op diverse afdelingen van Stem in de Stad en op vrijdagmiddag trad met veel succes de muzikale On Tourgroep van Hageveld op in het Aanloopcentrum. 17 mei: PvdA kamerlid Jeroen Recourt sprak in gezelschap van 2 lokale PvdA raadleden, indringend met uitgeprocedeerde asielzoekers. 23 mei: uitstapje voor 5 asielzoekers en 1 vrijwilliger naar recreatiegebied Spaarnwoude. Georganiseerd en aangeboden vanuit Bedrijf en Samenleving Haarlem e.o. 30 oktober: debatavond in De Pletterij over de zorg voor ongedocumenteerden. Deze avond leidde korte tijd later in de gemeenteraad tot aanname van de motie Bed, bad, brood. Samenwerkingspartners Het hele jaar door was er constructief overleg met de Huiskamer, Het Open Huis en Vluchtelingenwerk; de drie partners in Haarlem die samen met Stem in de Stad werken met asielzoekers en vluchtelingen. De samenwerking met de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Groenmarktkerk werd gecontinueerd, opdat asielzoekers ook buiten Stem in de Stad mogelijkheden hebben om met anderen in contact te komen. Landelijk wordt op vaste basis over en weer een band onderhouden met Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), en INLIA (Charterkerken). Goede samenwerking kwam tot stand met de Bridge to Better Foundation in Amsterdam. Ter oriëntatie verzorgde de voorlichter van Maatwerk bij Terugkeer een interessante ochtend voor vrijwilligers en coördinatoren. Vrijwilligers Sandra Bolten Hans Bosma Harmen de Bruin Patrick Fuchs Maarten Hartsuijker Dorien Janknegt José Jaspers Allard Krudop André Mulder Antoinette Mutesa Kendo Loes Pieterson Mirjam Rentema Jan Vreeken Douwe de Vries Fred Wehrmeijer Wilna Wierenga Pia Wolthuis. Specifiek voor het Wereldhuis: Luisa Baltazar Goos Blok Porsor Damojev Aukje Hoekema Frouke Houben Maartje Kerkhof Louise Koster Diety Lohman Ramin Motevasly Pim Ockeloen Ellen Oosterom Lya Ploeg Dick Tempelaars Ernest Vahle Ruud Walst Ronald van t Westende Karin van Wijngaarden Omar Youssef. Karin Wijngaarden John en Lies Kraan Robert Jan Spierenburg. Stagiaires: Kamal Atziba Fares Hayyan. 14

17 De bewoner van het Verblijfhuis begrijpt niet waar zijn vreselijke gevoelens van boosheid vandaan komen, gevoelens die hij als vredelievend mens niet kent. Zijn coach helpt hem met het beeld van de bal die lange tijd met kracht onder water is gedrukt. Als de coach daarna de bal loslaat en deze met aanhangend water uit de emmer omhoog springt, valt het kwartje: wat een kracht (=boosheid) zit er achter die bal en welk een water (=verdriet) komt ermee omhoog. Bedankt allemaal voor jullie steun het heeft mij veel sterk gemaakt en veel hoop gegeven al die tijd. En ik weet niet hoe ik jullie ooit moet bedanken binnen kort is het dan zo veer. Dan mag ik eindelijk weg van hier. Ik kan niet wachten ben zo blij dat ik eindelijk vrij vogel ben en kan genieten van wel verdiende vrijheid. Ik ben blij dat stem in de stad bestaat en veel goede mensen werken en daarom bedank ik jullie allemaal voor jullie moeite en zorg dat jullie aan mij hebben gegeven. Hopelijk tot gauw. Tabel behorend bij pagina 15 Groeten van Kamil A.N. Brief uit het Detentiecentrum Tabel behorend bij pagina 15 Cijfers 2013 Aantal cursisten Nederlands Computer Engels Overig Voorjaar Cijfers Aantal cursisten 37 Nederlands 3 Computer 1 Engels 4 Overig Zomer Voorjaar Najaar Zomer Najaar Aantal verschillende cursisten 64 Aantal uitgereikte certificaten Aantal verschillende cursisten Aantal mannen Aantal uitgereikte certificaten Aantal vrouwen Aantal mannen Aantal vrouwen 26 Tabel behorend bij pagina Tabel behorend bij pagina 22 Cijfers

18 Het Eethuis Elkaars broosheid dragen Dankzij de uitstekende faciliteiten en de inzet van veel vrijwilligers heeft Stem in de Stad de Eetvoorziening in 2013 uit kunnen bouwen naar wat nu het Eethuis wordt genoemd. In het Eethuis wordt driemaal per week gratis eten verstrekt aan mensen in de marge van de samenleving (de eetvoorziening). Daarnaast biedt het Eethuis maandelijks onderdak aan de door vrijwilligers van Stem in de Stad opgezette Wereldkeuken. Een nieuwe loot aan de tak is Sint Antonius kookt, een initiatief van de Groenmarktkerk. Het verbindend element is dat het Eethuis een gastvrije plek is voor ontmoeting en onderling contact. Niet onvermeld mag blijven dat Stem in de Stad veel dank verschuldigd is aan chef-kok Mike Cowley wiens inzet en creativiteit van onschatbare waarde is bij het uitbouwen van het Eethuis. De Eetvoorziening De Eetvoorziening is meer dan een maaltijdverstrekking alleen. De contacten met vrijwilligers, medebezoekers en de straatpastor zijn onderdeel geworden van het geheel. Dat de bezoekers waarde hechten aan de Eetvoorziening is terug te zien in het gedrag en de reacties. De vrijwilligers worden vaak uitvoerig bedankt en veel gasten helpen met opruimen. Binnen het team van vrijwilligers worden regelmatig mensen uit de doelgroep opgenomen om mee te draaien in de keuken of bij de afwas. Dit vraagt om betrokkenheid waarbij we elkaar in elkaars broosheid proberen te dragen, aldus Joris Obdam, straatpastor en coördinator van de Eetvoorziening. De Wereldkeuken In het voorjaar van 2013 werd het idee geboren om een Wereldkeuken op te zetten waar vluchtelingen een gerecht uit hun thuisland kunnen koken en/of horeca ervaring op kunnen doen. De werving voor deze activiteit vond plaats tijdens de lessen Nederlands in het Wereldhuis en er bleken veel mensen te zijn die aan dit nieuwe initiatief wilden meewerken. In september werd proefgedraaid en op 2 november serveerde de Wereldkeuken voor het eerst een gerecht in de Pletterij, ter gelegenheid van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij. In december was de eerste, zeer geslaagde try-out van de Wereldkeuken in het Aanloopcentrum. Sint Antonius kookt Sinds mei 2013 organiseert de Groenmarktkerk om de week Sint Antonius Kookt in het Aanloopcentrum van Stem in de Stad. Sint Antonius kookt biedt tegen een kleine vergoeding een driegangen diner met koffie aan voor gezinnen en individuen die door armoedeproblematiek geïsoleerd zijn geraakt. Het diner wordt uitgeserveerd en de gastheren en -vrouwen nemen de tijd om een praatje te maken en de gasten te leren kennen. De gasten worden ontvangen in de geest van Sant Egidio, een oecumenische beweging met Katholieke wortels die aan de hand van het principe Ora et Labora vriendschap sluit met de kwetsbaren. Per keer zijn er circa 40 gasten. Activiteiten en resultaten De Eetvoorziening De afgelopen jaren is het aantal bezoekers toegenomen, zo ook in Het gemiddelde aantal verstrekte maaltijden steeg van 63 naar 73, een stijging van 16 %. In totaal zijn er op 154 dagen maar liefst maaltijden geserveerd. Deze groei geeft duidelijk het signaal af dat er steeds meer mensen in de knel raken. Daarnaast Ik help 3 dagen per week in de keuken. Door mijn eigen verleden weet ik hoe het leven van een dakloze eruit ziet. Ze voelen aan dat ze hier welkom zijn. Denise, vrijwilligster 16

19 maakt de goede sfeer, het gemak van het aanschuiven en de betrokkenheid van de vrijwilligers het soms lastig voor bezoekers om los te komen van de voorziening. De doorstroming is dan ook een continu punt van aandacht. Nieuw is dat de Eetvoorziening sedert oktober 2013 alle werkdagen maaltijden levert aan Spaarnezicht, een opvangvoorziening voor dakloze jongeren. Wie komen er eten Circa 80 % van de bezoekers is dakloos en/of verslaafd. Het merendeel maakt gebruik van de Nachtopvang van het Leger des Heils en/of de Brijder Verslavingszorg. Opvallend is het aantal niet verslaafde daklozen die vaak door een combinatie van financiële en relationele problemen op straat zijn beland. Op jaarbasis maken ongeveer 200 mensen gebruik van de eetvoorziening. Er zijn circa 60 vaste klanten die structureel drie keer in de week aanwezig zijn. Bijzondere eetmomenten Elke laatste vrijdag van de maand worden de maaltijden uitgeserveerd. De gasten mogen dan plaatsnemen aan tafel en de vrijwilligers brengen het eten langs. De tafels zijn feestelijk gedekt en er staat iets extra s op tafel, zoals brood met kruidenboter of een stukje kaas. Bijzondere feesten binnen de christelijke traditie zoals Kerst, Pasen en Pinksteren worden met de gasten van de Eetvoorziening en het Aanloopcentrum samen gevierd. Een uitgebreid menu, extra vrijwilligers en veel helpende handen, ook van buitenaf, maken deze vieringen uiterst waardevol en feestelijk. We zien dat de crisis er inhakt. Steeds meer mensen raken ook de laatste restjes houvast kwijt en belanden op straat. Vooruitblik 2014 Het Eethuis zal zich blijven ontwikkelen als een plek waar kwetsbare mensen kracht op kunnen doen. De pool met vrijwilligers zal worden uitgebreid, mede om de maaltijdvoorziening voor de jongeren van Spaarnezicht verder uit te kunnen bouwen. Het streven is om de keukenfaciliteiten optimaal in te zetten. Dat betekent dus dat we maaltijden aan mensen uit onze doelgroep willen aanbieden en hen waar mogelijk ook willen activeren om hier zelf een actieve bijdrage aan te leveren. Ranfar Kouwijzer, pastor-directeur Daarnaast willen we de keukenfaciliteiten inzetten om, in samenwerking met andere partijen zoals bijvoorbeeld de parochie, sympathisanten van Stem in de Stad uit te nodigen om bij ons te komen dineren en zodoende financieel bij te dragen aan ons werk. Onze vrijwilligers denken actief mee en we verwachten dan ook in 2014 nog meer eters aan onze tafels te mogen ontmoeten. Vrijwilligers Eetvoorziening Aagje Nicolaas Ati Blom Antonie Vermeer Bert van Wingerden Bob van de Berg Jan van Houten Map Wolzak Ellen van Selms Harry Damave Frank Jacobs Han Duin Maarten van Walsem Liesbeth Spigt Martha Botter Nol Gerritsma Theo van Dijk Leonne van Boheemen Uti Dijkstra Fieke Prins Janine Kooy Marcel Kooij Adine Mansholt Babara Heckel Jessica Hoogenboom Tjitske Kuijken Denise Bourdiau Marianne Huisman Martin van Eeden Stefan de Jong Adriana Meijboom Lilian Hes Frouke Houben Andrea de Wilde Ingrid van het Klooster Helen Swinden Bernt Argesheimer Bas Kersens Hans van Lohuizen Linda Breimer Hilde Kroes Geer Beemsterboer Corien Overtoom-Borst Bernice Hartog Leontien Kuip Saskia Serne. 17

20 Soms loopt het leven anders dan dat je gedacht en gehoopt zou hebben en dat te aanvaarden is ook niet makkelijk. Afgelopen half jaar en ook eerder heb ik voor een korte periode gebruik mogen maken van de Eetvoorziening van Stem in de Stad. Zonder werk en met een kleine WW uitkering en hoge lasten lukte het mij niet meer om zelf in mijn levensonderhoud te voorzien. Ik was dan ook blij dat ik drie keer in de week mee mocht eten. Toen ik mijn leven weer wat beter op de rit had, ben ik als vrijwilliger begonnen met het schoonmaken van de tafels. Ik werd aangetrokken door de sfeer die er heerst, het samen de dag doornemen bij een kop thee en vooraf kaarsjes ontsteken voor mensen die extra aandacht verdienen. Je krijgt het gevoel dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. Daarnaast is het elke keer weer iets om trots op te zijn, om te zien hoe in nagenoeg een uur tijd alle mensen hebben gegeten, de afwas is gedaan en alles is opgeruimd. En dat alles altijd harmonieus verloopt! Samen naar de kapel gaan en bidden en mediteren op de woensdag vooraf ervaar ik ook als erg speciaal. Ik zou dat het liefst altijd doen voordat we beginnen. Onlangs heb ik zelfs een Alpha cursus gevolgd bij de kerk van de Nazarener om zo verder te werken aan mijzelf. Ik wil graag groeien als mens en God zoeken in mijn leven. Afgelopen zaterdag heb ik mogen helpen afwassen op de Wereldkeuken avond. Ook een bijzonder initiatief van Stem in de Stad! Na afloop was ik moe, maar voelde me voldaan. Het geeft een goed gevoel om zo iets te kunnen betekenen in het leven van anderen. Bas, vrijwilliger Eetvoorziening 18

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Kadans in beweging. 21 jaar kadans

Kadans in beweging. 21 jaar kadans Kadans, eenentwintig jaar Kadans biedt beschermd wonen voor jongeren met psychiatrische problematiek en is in zijn opzet altijd tamelijk uniek geweest. Als onderdeel van de Stichting Anton Constandse voorziet

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

UIT VRIJE WIL. maatstaf voor aantrekkelijk vrijwilligerswerk. ge l u V RIJW ILLIGERS. Ellen de Mooij

UIT VRIJE WIL. maatstaf voor aantrekkelijk vrijwilligerswerk. ge l u V RIJW ILLIGERS. Ellen de Mooij Vrijwillige Inzet Arnhem Ellen de Mooij is directeur van Significa, atelier voor professionele bejegening. Ze adviseert bij de ontwikkeling van mens en organisatie en medieert bij conflicten. Ze coacht

Nadere informatie