Scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge, Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge, Kortrijk www.olvgroeninge.be"

Transcriptie

1 Informatica WORD ICT in de scholengemeenschap In 1999 werden in het secundair onderwijs de scholengemeenschappen opgericht. Het katholiek secundair onderwijs in het bisdom Brugge telt 14 scholengemeenschappen. Elke scholengemeenschap bestaat uit een aantal scholen uit eenzelfde regio die op bepaalde vlakken samenwerken of bevoegdheden krijgen. Op voorwaarde dat scholen onder een samenwerkingsverband coöpereren, worden extra omkaderingsmiddelen toebedeeld onder de vorm van ICT-punten. In ons bisdom besteden 6 scholengemeenschappen een aantal punten aan ICT op het niveau van de scholengemeenschap. De andere verdelen deze extra middelen tussen de verschillende scholen. De snelle evolutie van de informatica en de nood aan professionalisering op het vlak van ICT in de scholen maken een dergelijke samenwerking noodzakelijk. Deze visie wordt niet altijd door iedereen gedeeld. Opties als 'zorgen we niet beter zelf voor de nodige ICT-diensten' of 'zijn er geen externe firma s die ons de nodige services kunnen aanleveren' worden overwogen. Om een idee te hebben hoe scholengemeenschappen op het vlak van ICT samenwerken, bezochten de leden van de stuurgroep informatica een aantal ICT-teams met concrete vragen. Wat volgt, is een samenvatting van hun bevindingen. Scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge, Kortrijk In deze grote scholengemeenschap zorgen Rudy Deboeuf en Tom Van Houdenhove voor de goede werking van de servers. Zij beschikken over een mailserver (Exchange 2007), een applicatieserver (Windows 2008 met hyper-v) en een backupserver die zich in het netwerk van de KULAK bevinden. Zij kunnen dus van het snelle BELNET genieten. 1

2 De applicatieserver bevat een aantal virtuele machines o.a. webserver met ASP.NET, Ubuntu voor php en mysql, een streamingserver voor groeningetv, maar ook een eigen server voor de Leielandscholen. De volledige scholengemeenschap gebruikt smartschool als didactisch platform. Een keer per trimester organiseert het ICT-team een bijeenkomst met de ICTcoördinatoren en de smartschoolbeheerders met als doel informatie uit te wisselen en vernieuwingen voor te stellen zoals Wii remote als digitaal bord, ncomputing als alternatief voor afzonderlijke computers... Daarnaast proberen de verantwoordelijken elk jaar een vakoverschrijdend project te organiseren met ICT als rode draad. De deelnemers aan het project kunnen dan ook rekenen op de ondersteuning van het team. De ontwikkeling van specifieke software behoort ook tot hun opdracht, bv. ANCI: een programma voor de berekening van de anciënniteit van de personeelsleden en POV: een programma voor de preventieadviseurs. Veel aandacht gaat ook naar het organiseren van specifieke nascholingen, vooral op vraag van de individuele scholen en dit zowel voor directies, leraren als secretariaatsmedewerkers. Het opzetten van een sharepointserver en het experimenteren met desktop- en applicatievirtualisatie staan momenteel op hun uitgebreid to do-lijstje. Tot slot: ondanks een duidelijke visie vertaald in een beleidsplan wordt de ICTsamenwerking door directies regelmatig in vraag gesteld, waardoor de goede werking van het team in het gedrang komt. Scholengroep Sint-Michiel, Roeselare - Ardooie De samenwerking tussen de secundaire scholen in deze scholengroep werd uitgebreid met 18 basisscholen uit de regio, verenigd in Arkorum (www.arkorum.net). Het centrale ICT-team bestaat uit Luc Denys, Delfine Renson, Ria Taillieu en Danny Feryn, aangevuld met Kris Mostrey die zorgt voor de didactische ondersteuning. Het ICT-team staat in voor een Wisa-server voor de administratie, een weben mailserver, een server voor de boekhouding en de twee Sharepointservers voor het documentenbeheerssysteem. 2

3 Alle servers, behalve de mailserver, zijn virtueel. De scholen kunnen vrij een elektronische leeromgeving kiezen, maar centraal wordt de toegang en ondersteuning voor een Dokeos-platform aangeboden. Tevens kunnen de scholen gratis gebruik maken van bzl-digitaal, een platform dat binnen het team ontwikkeld werd. Een gedeelte van de servers staat lokaal bij de centrale dienst, andere worden door externen gehoused. Maar naar analogie met de scholengemeenschap Molenland uit Tielt wordt ook hier overgeschakeld naar een snelle SDSL-lijn, zodat alle servers lokaal kunnen worden geplaatst. De scholen hebben hun eigen ICT-beleid met eigen ICT-coördinatoren. Zij kunnen een beroep op de knowhow van de centrale dienst. Enkele keren per jaar is er een overleg tussen de lokale coördinatoren en het centrale ICT-team. Er worden heel wat nascholingen georganiseerd. Het aanbod is afhankelijk van de behoeften geformuleerd door de leraren. Het team helpt mee bij de organisatie. Voor vragen vanuit de scholengroep, waarop de gebruikte software geen antwoord kan bieden, worden specifieke programma s ontwikkeld. Dit kan gaan van extra lijsten vanuit Wisa tot invoer en verwerking van de nascholingen. Tot slot: het besef dat door de snelle evolutie niet alle scholen de mogelijkheid hebben om zelf de technische knowhow op te bouwen, zorgt ervoor dat de scholengemeenschap wil evolueren naar meer ondersteuning in het beheer van de lokale schoolnetwerken. Scholengemeenschap Molenland uit Tielt Twee systeembeheerders namelijk Stefaan Blondeel en Dominique Maertens zorgen voor de installatie en het onderhoud van het serverpark en het datacentrum. De scholen maken gebruik van een centrale file-, web- en mailserver. De administratieve gegevens worden verwerkt in Wisa, aangevuld met Sharepoint als beheerssysteem voor de documenten. Al deze servers staan in een lokaal netwerk en om deze toepassingen extern vlot toegankelijk te maken, werd een SDSL-lijn met een snelheid van 4MB geïnstalleerd. Daarnaast zorgen de systeembeheerders voor de technische ondersteuning van de ICT-coördinatoren in de verschillende scholen. Ook de administratie mag 3

4 rekenen op hun knowhow en door een aantal specifiek geprogrammeerde toepassingen helpen zij de administratieve verwerking mee organiseren. Er is geen didactische ondersteuning. Deze wordt georganiseerd door de ICTcoördinatoren van de verschillende scholen. Het organiseren van de nascholingen gebeurt wel op het niveau van de scholengemeenschap, hetzij met eigen leraren, hetzij met externen. Op het vlak van administratie en boekhouding worden regelmatig overlegmomenten voorzien. Leraren uit de scholengemeenschap kunnen gebruik maken van Dokeos als didactische leeromgeving. Recent werd een server voor een aantal basisscholen uit de regio in hun datacenter opgenomen. De basisscholen zorgen zelf voor het beheer. De systeembeheerders van de scholengemeenschap staan, waar nodig, in voor de technische ondersteuning. Verder zijn de systeembeheerders volop bezig met het virtualiseren van het serverpark en het invoeren van Thin Clients, dit om het onderhoud van het computerpark te vereenvoudigen. Daarbij wordt een beroep gedaan op de ICT-coördinatoren van de scholen die meehelpen bij het testen en implementeren van nieuwe mogelijkheden. Hun motto is: de kunst bestaat erin alles geleidelijk in te voeren en dit pas te doen als het draagvlak voldoende groot is. Het is een voordeel om op verschillende lokale ICT-coördinatoren te kunnen rekenen. Wanneer ze iets nieuws willen introduceren, laten we een lokale ICT-coördinator dat een tijdje testen. Loopt alles vlot, dan kan deze meehelpen om de anderen hiervoor warm te maken. Scholengemeenschap Sint-Paulus, Waregem 4 Binnen de SG Sint-Paulus bestaat de ICTondersteuning uit één fulltimeopdracht die gedeeld wordt door Ivan Werbrouck en Jan Neirinck. Door de goede samenwerking van de scholen wordt er gewerkt met één systeem voor administratie en de boekhouding Met het samenwerkingsplatform MOSS2007 (Microsoft Office Sharepoint 2007) werden verschillende projecten zoals navorming, boekhoudingsite, fietsvergoeding, gezondheid op school enz. voor de volledige scholengemeenschap uitgewerkt. De snelle zoekfunctie maakt googelen tussen duizenden documenten gemakkelijk. Ook de schoolkalenders, reservatiesystemen, documentenbiliotheken enz. van de diverse scholen komen in een eigen portaal, waar veel leraren bijna dagelijks op inloggen en het digitale prikbord van hun school raadplegen. Daarnaast is er ook een mailserver met Exchange 2010 en MSA waar elke collega een adres heeft.

5 Er is geen webserver omdat de individuele scholen hun pagina s hosten bij hun eigen provider. De nieuwste verwezenlijking is een centraal volgsysteem, opnieuw voor alle leerlingen binnen de scholengemeenschap. Wanneer studenten binnen de scholengemeenschap een andere school kiezen, gaat hun loopbaan mee Voor deze toepassingen beschikt de scholengemeenschap over 6 servers, die in één van airco voorziene ruimte van de scholen staan opgesteld. Voor alle scholen zijn 2 I-lineverbindingen voorzien, als toegang tot de verschillende applicaties via internet. De onderhandelingen voor een snelle lijn (ifibre Telenet 10 Mbps) werden afgerond en eerstdaags begint de aanleg. Naast de verdere uitbouw van de Sharepoint voorziet men in de toekomst ook het uitwerken van een centrale rapportenmodule en opdrachtenmodule. Er komt een nieuw project voor alle studenten, in samenwerking met De Europese domeinnaam.eu is hiervoor klaar! Nog dit: nieuwe toepassingen komen er enkel indien deze door iedereen gedragen worden. Iedereen meekrijgen is belangrijker dan losstaande projecten die niet door de volledige scholengemeenschap gekend en gebruikt worden. Scholengemeenschap Sint-Donaas, Brugge De 15 scholen uit deze scholengemeenschap kunnen rekenen op de ondersteuning van Koen Verschelde, Jan Lambert, Patsy Verhaeghe en Hans Redee op het vlak van ICT en administratie. 5

6 Zij beschikken daarvoor over een web- en mailserver, waar de verschillende scholen de nodige rechten hebben om hun eigen domein te beheren. Ook een aantal basisscholen uit de regio sluiten daar bij aan. Deze servers worden bij een externe provider gehoused. Er is een nauwe samenwerking met de lokale ICT-coördinatoren. Deze kunnen op elk moment rekenen op de ondersteuning van het team. In die context worden tijdens het schooljaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij knowhow wordt uitgewisseld. De personeels- en leerlingenadministratie gebeurt voor alle scholen via Informat, waarbij de software bij de leverancier gehost wordt. De boekhouding is afhankelijk van de inrichtende macht. Als didactisch platform werkt de scholengemeenschap vooral met Elov. Het team zorgt niet alleen voor de nodige ondersteuning, maar stimuleert en coördineert nieuwe projecten. Heel wat energie gaat ook naar het organiseren van vraaggestuurde nascholingen. De communicatie naar leraren en directies gebeurt via een periodieke nieuwsbrief. Om kosten te besparen, werd gekozen voor een gemeenschappelijk aankoopbeleid. De virtualisatiegolf in een aantal scholen beperkt ook het aantal fysische servers. Er werd gekozen voor het ESX-systeem, in tegenstelling tot andere scholengemeenschappen die Hyper-V verkozen. Scholengemeenschap Jozef de Pélichy, Izegem Deze scholengemeenschap omvat de katholieke secundaire scholen uit de regio Izegem, Lendelede en Ingelmunster. Patrick Maes en Lieven Pauwels vormen er samen het ICT-team. 6

7 Voor de goede werking wordt een server gehuurd bij een externe firma die men via een I-line beheert. Men werkt met een centrale active directory die via VPN naar de lokale schoolservers wordt gerepliceerd. Voor alle personeelsleden werd een mailadres aangemaakt, een dienst van Microsoft met Exchange 2010, gratis voor scholen. Om te synchroniseren met de active directory is wel een te betalen connector nodig. Als elektronisch leerplatform werkt men met Dokeos, maar men test momenteel met de leeromgeving van Informat, het administratief pakket dat door alle scholen gebruikt wordt. De scholen kunnen voor de implementatie en de configuratie van het lokale schoolnetwerk een beroep doen op het team. Deze taakinvulling neemt nogal wat tijd in beslag, vandaar dat er weinig ruimte voor didactische ondersteuning overblijft. Door de beperkte opkomst bij de georganiseerde nascholingen worden deze stilaan afgebouwd. Sinds kort wordt ook voor een gemeenschappelijk aankoopbeleid voor ICT-middelen gekozen. In de toekomst wil het team evolueren naar meer ondersteuning voor de ICTcoördinatoren van de scholen, zowel op technisch als didactisch vlak. Tot slot volgende verzuchting: door de specificiteit van het werk hebben 'leken' niet altijd een idee van het vele werk, waardoor er voortdurend in een stresssituatie moet worden gewerkt. Met dank aan de ICT-teams van de scholengemeenschappen en de leden van de stuurgroep informatica. Johan Blondeel 7

8 PeeCee, daar start ik mee! Datum en uur: vrijdag 22 oktober 2010 van u. tot u. Cursuscode: R11/038/A Een animatiefilm met de klas Datum en uur: donderdag 28 oktober 2010 van u. tot u. Cursuscode: R11/018/A Werken met digitale beelden: alles over Picasa Datum en uur: dinsdag 9 november 2010 van u. tot u. Cursuscode: R11/041/A Nieuw in Microsoft Office 2010 Doelgroep: iedereen die de overstap van Office 2007 naar Office 2010 maakt of wil maken (Word, Excel en PowerPoint) Docent: Danny Devriendt Datum en uur: zaterdag 13 november 2010 van u. tot u. Plaats: Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme, Zilverstraat 26, 8000 Brugge Inschrijfprijs: 15 (onder voorbehoud van subsidies door REN-Vlaanderen) Cursuscode: R11/052/A 8

9 Een weblog met de klas Datum en uur: vrijdag 19 november 2010 van u. tot u. Cursuscode: R11/032/A Specialist in beeldbewerking met Photoshop Elements Datum en uur: maandag 22 en 29 november 2010 telkens van u. tot u. Inschrijfprijs: 60 (onder voorbehoud van subsidies door REN-Vlaanderen) Cursuscode: R11/017/A Snel oefeningen op maat met Hot Potatoes Datum en uur: vrijdag 26 november 2010 van u. tot u. Cursuscode: R11/026/A Excel als praktisch hulpmiddel voor de leerkracht, ICT-coördinatoren Docent: Jo Bultheel Datum en uur: donderdag 2 december 2010 van u. tot u. Cursuscode: R11/040/A Een schoolwebsite bouwen met Joomla - beginners, ICT-coördinatoren en webmasters Datum en uur: vrijdag 3 december 2010 van u. tot u. Cursuscode: R11/034/A 9

10 Mindmappen voor beleidsmensen Doelgroep: geïnteresseerde leraren, directies en beleidsondersteuners Docent: Jo Bultheel Datum en uur: donderdag 16 december 2010 van u. tot u. Cursuscode: R11/042/A Word 2007 efficiënter gebruiken als leerkracht Datum en uur: donderdag 20 januari 2011 van u. tot u. Cursuscode: R11/039/A Videobewerking met Première Elements, directies en ICT-coördinatoren Datum en uur: maandag 24 en 31 januari 2011 telkens van u. tot u. Inschrijfprijs: 60 (onder voorbehoud van subsidies door REN-Vlaanderen) Cursuscode: R11/019/A 10

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Mijn-Cloud. Schooljaar 2013-2014

Mijn-Cloud. Schooljaar 2013-2014 juli 2014 Jaargang 12 nr. 5 Schooljaar 2013-2014 Het zit er al weer bijna op, ook schooljaar 2013-2014 is voorbij. Soms moet je even een moment nemen om om te kijken, te kijken naar de ontwikkelingen waar

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ

In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ Coevorden, 1 maart 2006 In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ Met ruim 30 vestigingen in nagenoeg alle regio s van Nederland en meer dan 700 medewerkers verleent Alfa Accountants en

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

ICT BELEID SGM de Zevensprong Fase 3 2012-2014

ICT BELEID SGM de Zevensprong Fase 3 2012-2014 BELEID SGM de Zevensprong Fase 3 2012-2014 Inhoud Motivatie... 3 Inleiding:... 3 Algemene situatieschets einde kalenderjaar 2011... 3 Tijdsbesteding versus probleemsituaties in het -Beheer... 4 -Beleidsplan

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie

Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie Centrum voor Instructiepsychologie en technologie Subfaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk E. Sabbelaan 53 8500 Kortrijk Een educatieve portaalsite

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

MBO najaar 2010. Instructievideo s op de mobiel Dé onderwijsdagen 2010, Innovatie en Realiteit Cloud computing in het mbo

MBO najaar 2010. Instructievideo s op de mobiel Dé onderwijsdagen 2010, Innovatie en Realiteit Cloud computing in het mbo MBO najaar 2010 Instructievideo s op de mobiel Dé onderwijsdagen 2010, Innovatie en Realiteit Cloud computing in het mbo In deze uitgave 2 Column Jan-Kees Meindersma 3 Teleblik 4 Instructievideo s op de

Nadere informatie

EDUGL@SPROJECT. FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot

EDUGL@SPROJECT. FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot EDUGL@SPROJECT periode april 2006 - december 2006 FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot www.eduglas.nl Wij schrijven dit projectverslag in de week dat het Amerikaanse tijdschrift Time er voor koos geen

Nadere informatie

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten.

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten. Woord vooraf Mijn naam is Thomas Deman, laatstejaarsstudent Multimedia en Communicatietechnologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Binnen deze opleiding volg ik de netwerk georiënteerde vakken.

Nadere informatie

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud cloud innovation by Macaw 7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud Microsoft Office 365 of Google Apps for Business Organisaties hebben nieuwe keuzemogelijkheden waar het gaat om de zogenoemde

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

Welkom in het restaurant van SURFnet!

Welkom in het restaurant van SURFnet! Menukaart Welkom in het restaurant van SURFnet! Hét restaurant waar je innovatieve smaken op het gebied van internettechnologie kunt beleven. Ruim 750.000 studenten, medewerkers en wetenschappers uit het

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Outsourcing en Managed Services: ook op zoek naar de juiste maat?

Outsourcing en Managed Services: ook op zoek naar de juiste maat? Outsourcing en Managed Services: ook op zoek naar de juiste maat? DATABASE Uiteindelijk zijn we geïnteresseerd in de services, niet in de servers. Het is een filosofie die opgang maakt: bedrijven willen

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

MOOC Blended learning ontwikkeling 07-11-2014. Aletheia Fluitsma (aletheia.fluitsma@gmail.com) Online Aardrijkskunde- / Geschiedenislessen VO

MOOC Blended learning ontwikkeling 07-11-2014. Aletheia Fluitsma (aletheia.fluitsma@gmail.com) Online Aardrijkskunde- / Geschiedenislessen VO Naam deelnemer: Naam: Aletheia Fluitsma (aletheia.fluitsma@gmail.com) Online Aardrijkskunde- / Geschiedenislessen VO Type en datum: Ontwerp 1.0. oktober 2014 Verklaring eigen werk: Hierbij verklaar ik

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie