Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012"

Transcriptie

1 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie Hoe vind je een cursus? 1. Ga naar het Overzicht Curriculum in de studiegids 2. Zoek het studieprogramma van jouw jaar en de juiste opleidingsvariant (voltijd, deeltijd of duaal) 3. Zoek de betreffende cursus en selecteer de naam of cursuscode 4. Zoek deze cursus vervolgens in deze bijlage.

2 Architectuur Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2ARC08 3 European Credits A, D Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok:a, D) TCBIV2ARC08 Contact persoon G Boshuizen (8906) Het ontwerpen van complexe informatiesystemen heeft veel weg van het ontwerpen van grote ingewikkelde gebouwen.voor een goed resultaat moeten de huiseigenaren, of bedrijfsleiders, voorzien zijn van een niettechnische architectuurtekening waarmee ze de uitvoerders (de informatiesysteemontwikkelaars) kunnen aansturen en controleren. We kunnen ons niet langer veroorloven de ontwikkeling van informatiesystemen over te laten aan de technologie, zonder gebruik te maken van een bedrijfsgericht plan. Businessfuncties worden steeds meer door allerlei applicaties ondersteund. Naast nieuwe systemen hebben we, zeker in de wat grotere ondernemingen, te maken met een erfenis ( legacy ) aan programmatuur. Dit maakt de noodzaak om orde te scheppen in zo n bonte verzameling groot. Voor blijvende ondersteuning door ICT van de de steeds sneller innoverende bedrijfsprocessen is het van belang deze zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te organiseren. Architectuur kan hierbij helpen. Om die reden kan en mag het niet ontbreken bij het opstellen van informatiebeleid.

3 BPM systemen Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 2 TCBIV2BPMS09 3 European Credits A Project, aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: A, B, C, D) Contact persoon G Boshuizen (8906) In deze module maakt de student kennis met software waarmee bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen kunnen worden ontworpen en uitgevoerd. Met behulp van het Cordys business collaberation platform worden bedrijfsprocessen grafisch aangemaakt. Het "plaatje" (BMN) wordt ondersteund met eenvoudig te realiseren of meegeleverde software routines (methoden). Vervolgens kan het door software ondersteunde proces worden vertaald (BPML) en geëxecuteerd binnen een service oriented omgeving. Het executeren binnnen een service georiënteerde omgeving betekent dat grenzen van fysieke systemen wegvallen. Het bedrijfsproces kan zo worden ontworpen dat gegevens uit verschillende systemen, ongeacht waar ter wereld deze zijn opgeslagen, kunnen worden benaderd of aangepast. Het toepassen van deze techniek is zeer actueel en zal naar verwachting een enorme impact hebben op de wijze waarop informatiesystemen zullen worden ontwikkeld in de toekomst. Om deze technieken op eenvoudige wijze toe te passen is slechts geringe technische nodig, die tijdens deze module zal worden behandeld.

4 Customer Relationship Management/Supply TCBIV2CRM107 Chain management 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2CRM107 3 European Credits B Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: B, C) Contact persoon G Boshuizen (8906) Customer Relationship Management/ Supply Chain Management is gericht op de omgeving van het bedrijf. Het optimaliseren van de relatie met je klanten, leveranciers en afnemers.

5 Datacom en Netwerken 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2DATNW107 3 European Credits C Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: C, D) TCBIV2DATNW107 Contact persoon G Boshuizen (8906) Bedrijfskundige informatici bekend maken met de beginselen van de wereld van de datacom en netwerken. Door middel van onderzoeksvraagstukken rondom aspecten uit de datacom & netwerken in het kader van het thema beheer de studenten zelf kennis omtrent dit onderwerp laten verwerven. Na afloop van de module heeft de student kennis van de beginselen van een aantal in de datacom en netwerk gebieden. De exacte lijst van onderwerpen wordt in de les samen met de studenten bepaald. Te denken valt aan: OSI/RM, TCP/IP, Firewalls, SNMP, VoIP,

6 Enterprise resource planning 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2ERP107 3 European Credits B Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: B, C) TCBIV2ERP107 Contact persoon G Boshuizen (8906) De student maakt kennis met de theorie en de praktijk van Enterprise Resource Planning. Dit zijn de meest fundamentele bedrijfssystemen die we in praktisch elke bedrijfsorganisatie aantreffen.

7 Exploitatie en beheer 1 en Engels instituut voor ICT TCSBV1EXB109 5 European Credits B, C Werkcollege, aanwezigheid verplicht Hoorcollege, aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: B, C, D) Toets (blok: B, C, D) TCSBV1EXB109 Contact persoon DJD Winkel (8071) Exploitatie en beheer is het tegen gerechtvaardigde kosten inzetten van ICT ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen om het zodoende mede mogelijk te maken de bedrijfsdoelstellingen te halen. Medewerkers zijn veelal niet in staat hun werk te doen als de ICT ondersteuning niet beschikbaar is. De inzet van ICT gebeurt daarom tegenwoordig op basis van afspraken, waarbij de kwaliteit wordt vastgelegd. Een dergelijke afspraak wordt dan een Service Level Agreement (SLA) genoemd. Voor het voldoen aan de in een SLA vermelde afspraken is een effectieve en efficiënte organisatie nodig, die werkt volgens ontwikkelde en ingevoerde procedures. Voor de voor Exploitatie en beheer benodigde procedures zijn zogenaamde best practices beschikbaar, richtlijnen zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Die best practices zijn ITIL, ASL en BiSL. In deze cursus komt ITIL aan de orde.

8 Financieel en logistiek management Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2FILO08 3 European Credits D Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: D, E) TCBIV2FILO08 Contact persoon G Boshuizen (8906) Hoofddoel is dat studenten zich de basisbeginselen eigen maken van financieel en logistiek management in relatie tot de informatievoorziening. Na afloop van de module is de student vertrouwd met de behoefte aan informatievoorziening in relatie tot financieel en logistiek management. De student kan de informatiebehoefte in kaart brengen en aangeven op welke wijze een geautomatiseerd informatiesysteem kan bijdragen aan de informatievoorziening.

9 Implementeren 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2IMP107 3 European Credits B Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: B, C) TCBIV2IMP107 Contact persoon G Boshuizen (8906) Inzicht krijgen in het proces van invoeren van standaard (pakket)software, en dan in het bijzonder ERP pakketten. De module Selecteren, Implementeren en Beheren: leert de student hoe een organisatie standaard software kan selecteren.; leert de student wat het betekent om complexe bedrijfssystemen te implementeren, en hiervoor een plan te maken. leert de student wat het beheren van een ICT omgeving inhoudt binnen grote organisaties.

10 Informatiemanagement Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2IFM08 3 European Credits D Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: D, E) TCBIV2IFM08 Contact persoon G Boshuizen (8906) De beheersing van de informatievoorziening vraagt om een aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De bedrijfskundig informaticus zal daarmee te maken krijgen en daar een bijdrage aan moeten leveren. elijke thema s: Begrippenkader en raamwerk Informatiebeleid en Informatieplanning. Contingencybenadering: Situationeel specifieke informatieplanning. Methoden en technieken voor informatieplanning.

11 ITService management/operationeel TCBIV2ITSMO108 beheer 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2ITSMO108 3 European Credits C Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: C, D) Contact persoon G Boshuizen (8906) Kennis van en vaardigheid in IT Service Management Theorie van IT Service Management kennen en kunnen toepassen. Projectmatig kunnen werken. Kunnen rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. De student kan: een Service Level Agreement maken. IT Service Management toelichten. Projectmatig werken. Rapporteren. Adviseren.

12 Modelleren 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2MOD107 3 European Credits A Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: A, B) TCBIV2MOD107 Contact persoon G Boshuizen (8906) Het hoofddoel van de cursus is het kunnen toepassen van modellen voor het analyseren van organisaties en hun processen. Proces modelleren: Het leren beschrijven van de ontologie van een bedrijf (DEMO). Het kunnen maken van een functionele decompositie (BCM). Het kunnen modelleren van een bedrijfsproces met behulp van UML en/of Petrinet.

13 Systeemintegratie Informatica Hoofdfase 2 TCIFDU4SINI105 4 European Credits A Praktijk opdracht, aanwezigheid verplicht Toetsen: Takehome toets (blok: A, B) TCIFDU4SINI105 Contact persoon RM Kamphuis (8272) In deze module verwerft de student kennis en vaardigheden om Computersystemen en Netwerken te integreren met behulp van een systematische en uitgebalanceerde ontwerpmethode. Na afloop van deze module is de student in staat tot: Het methodisch kunnen ontwerpen (de methode McCabe) van een netwerk architectuur voor een gegeven verzameling toepassingen. Het kunnen doorlopen van de fasen: o analyse van de eisen van gebruikers, toepassingen, systemen en netwerkmanagement. o analyse van datatransport. o netwerkarchitectuur. o technisch ontwerp. Het kunnen verzamelen van gebruikerseisen, applicatieeisen en eisen van apparatuur en netwerkbeheersmiddelen. Het kunnen onderscheiden van eisen betreffende capaciteiten, delays en betrouwbaarheid en het kunnen onderkennen van performance drempels en limieten. Het kunnen uitvoeren van een 'flow analysis' en maken van een 'flow specification' in de vorm van een capaciteitsplan en een serviceplan. Het kunnen beschrijven van een netwerkarchitectuur op basis van 'flow modellen', de performance eisen en de flow specificaties. Het aantoonbaar bezitten van kennis en inzicht in gangbare netwerk en computertechnieken (hardware en software), die ten dienste staan van bedrijfstoepassingen. Het aantoonbaar bezitten van kennis en inzicht in gangbare architecturen, die ten dienste staan van bedrijfstoepassingen.

14 Opdracht Unix/Linux Informatica Propedeuse TCIFDU1UNIX104 2 European Credits C Opdracht Gestuurd Onderwijs, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: C, D) TCIFDU1UNIX104 Contact persoon RM Kamphuis (8272) In deze module voer je een onderzoek uit en schrijf je een rapport op het gebied van Security and Networks. Security is een belangrijk onderwerp voor het systeem en netwerkbeheerder en de eindgebruiker. Het is voor iedereen een zeer belangrijke punt van zorg; het afluisteren van netwerkverkeer is eenvoudig; er zijn veel geavanceerde tools beschikbaar zoals tcpdump/snoop/ethereal etc; de fysieke toegang tot het netwerk is vaak op vele manieren mogelijk; wireless LANS vormen steeds meer een gemeengoed etc. Je maakt een ontwerp voor een netwerk van een klein bedrijf. Bij het ontwerpen van het netwerk moet voldoende aandacht worden besteed aan de veiligheid van het netwerk. Daarnaast moeten minimaal een aantal onderdelen beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld webserver, mailserver, applicationserver en lokaal draadloos netwerk. Bij de uitvoering van de opdracht dien je rekening te houden met de mogelijke risico s bij de implementatie en de policies met betrekking tot de toegang vanaf de verschillende netwerken naar andere netwerken.

15 Systemen 1 instituut voor ICT Propedeuse TICTV1SS111 5 European Credits A, B Werkcollege (blok: A, B), aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: A, B, C) Toets (blok: A, B, C) Toets (blok: A, B, C) TICTV1SS111 Contact persoon M Philip (8941) Deze module is opleidingsspecifiek voor de richting Systeembeheer, en bestaat uit de cursussen UNIX/Linux en Cisco 1. In de cursus UNIX/Linux komen de relevante aspecten aan bod van de UNIX kloon Linux. De student leert de basisvaardigheden van het werken met Linux. Linux is een veel toegepast platform met name voor server en mobiele toepassingen. De cursus Cisco 1 leidt op voor één van de vele Ciscocertificaten. Bij dit onderdeel leert de student aspecten van netwerkbeheer kennen en toepassen.

16 Systems 2 instituut voor ICT Toetsen: Toets (blok: C, D, E) Toets (blok: C, D, E) Toets (blok: C, D, E) TCSBV1SYS211 5 European Credits C, D Werkcollege (blok: C, D), aanwezigheid verplicht Hoorcollege (blok: C, D), aanwezigheid verplicht TCSBV1SYS211 Contact persoon M Philip (8941) De module systemen 2 bestaat uit de onderdelen CCNA2 en unix 2. In het onderdeel CCNA2 gaat het om het ontwerpen en realiseren van ipnetwerken m.b.v. routers. UNIX_2 richt zich vooral op het configureren van diverse servers die in de themaopdracht gebruikt worden; bijv. een DNS en syslog server.

17 Onderzoeksplan 1 en Engels D Contact persoon WMC Salet (8067) TCBIV1ONP109 TCBIV1ONP109 BI studenten maken een onderzoeksvoorstel. Een ICT opdracht wordt geformuleerd als een onderzoekbare vraag. Deze vraag wordt afgebakend door deelvragen. De deelvragen worden beantwoord door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden. Na een fulltime week werken aan het onderzoeksplan worden de 8 meeste overtuigende voorstellen gebruikt als input voor Themaopdracht 4. 5 European Credits instituut voor ICT Toetsen: Toets (blok: D, E) Toets (blok: D, E) Werkcollege (blok: D), aanwezigheid verplicht Hoorcollege (blok: D), aanwezigheid verplicht

18 Organisatiekunde 1 instituut voor ICT Propedeuse TICTV1OK109 5 European Credits A Werkcollege, aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: A, B) Toets (blok: A, B, C, D) TICTV1OK109 Contact persoon WMC Salet (8067) De site TICTV1OK109 biedt informatie aan voor de deelvakken V1OK11 Organisatiekunde en V1OK12 Prince

19 Algoritmen 1 Technische Informatica Hoofdfase 2 TCTIV3ALGO105 3 European Credits C Hoorcollege (blok: C), aanwezigheid verplicht Practicum (blok: C), aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen (blok: D, C) Practicumtoets (blok: D, C) TCTIV3ALGO105 Contact persoon LJM van Moergestel (8800) Tijdens deze module maakt de student kennis met signaalbewerking en de wiskunde die daarbij nodig is. Na afloop van de module is de student in staat tot: Het begrijpen van de werking van digitale filters. Het begrijpen van digitale signaalbewerking. Het werken met complexe getallen.

20 Netwerk programmeren 2 Technische Informatica Hoofdfase 2 TCTIV3NETP205 3 European Credits C Hoorcollege (blok: C), aanwezigheid verplicht Practicum (blok: C), aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen (blok: C, D) Practicumtoets (blok: C, D) TCTIV3NETP205 Contact persoon LJM van Moergestel (8800) Na afloop van de module hebben studenten kennis van: Servlet based WebServices. EJB based WebServices. Studenten leren theoretische kennis via zeven hoorcolleges van twee uur. De theorie wordt vervolgens toegepast in zeven practica van twee uur. Groepjes van maximaal vier studenten voeren tijdens de practica vier oefeningen uit. De studenten worden tijdens de practica ondersteund door de docent, die ook tijdens de hoorcolleges nog feedback geeft op de voortgang van het practicum. Voor leermiddelen wordt gebruik gemaakt van de JBOSS Application Server, Sun specificaties en Sun tutorials.

21 Project Technische informatica 9A TCTIV3TPRJ9A07 deel 1 Technische Informatica Hoofdfase 2 TCTIV3TPRJ9A07 1 European Credits C Project, aanwezigheid verplicht Toetsen: Project (blok: C, D) Contact persoon LJM van Moergestel (8800) De student kan een een bedrijfsanalyse uitvoeren en een informatiesysteem ontwikkelen op een systematische en methodische wijze. Hierbij wordt bedoeld het realiseren van een informatiesysteem, in brede zin. Na afloop van de module is de student in staat tot, zie. De nadruk in deze module ligt op de analyse. Vervolg in project 9B. A1 Brede professionalisering A2 Multidisciplinaire integratie A3 (Wetenschappelijke) toepassing A4 Transfer en brede inzetbaarheid A5 Creativiteit en complexiteit in handelen A6 Probleemgericht werken A7 Methodisch en refl ectief denken en handelen A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid A9 Basiskwalificering voor managementfuncties B1 Analyseren B2 Adviseren, afhankelijk van de opdracht B3 Ontwerpen B4 Realiseren (B5 Beheren)

22 Project Technische Informatica 9B TCTIV3TPRJ9B05 deel 2 Technische Informatica TCTIV3TPRJ9B05 9 European Credits D Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Practicumtoets blok: D, E) Contact persoon LJM van Moergestel (8800) De student kan een een analyse uitvoeren en een informatiesysteem ontwikkelen op een systematische en methodische wijze. Hierbij wordt bedoeld het realiseren van een informatiesysteem, in brede zin. Na afloop van de module is de student in staat tot, zie. Deze module is het vervolg op deel A en de uitvoering van het project vindt hier plaats. A1 Brede professionalisering A2 Multidisciplinaire integratie A3 (Wetenschappelijke) toepassing A4 Transfer en brede inzetbaarheid A5 Creativiteit en complexiteit in handelen A6 Probleemgericht werken A7 Methodisch en refl ectief denken en handelen A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid A9 Basiskwalificering voor managementfuncties B1 Analyseren B2 Adviseren, afhankelijk van de opdracht B3 Ontwerpen B4 Realiseren (B5 Beheren)

23 Security Technische Informatica Hoofdfase 2 TCTIV3SECU105 3 European Credits D Hoorcollege (blok: D), aanwezigheid verplicht Practicum (blok: D), aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen (blok: D, E) Practicumtoets (blok: D, E) TCTIV3SECU105 Contact persoon LJM van Moergestel (8800) Tijdens deze module maakt de student kennis met aspecten van beveiliging, met name cryptografische principes en algoritmen en de wiskunde die daarbij nodig is. Na afloop van de module is de student in staat tot: Het begrijpen van de rol van cryptografie binnen het kader van beveiliging. Het begrijpen en kunnen toepassen van cryptografische algoritmen als DES, AES, RSA, DSA, MD5 en SHA. Enig inzicht in de werking van protocollen als SSL/TLS, IPSec, PGP, Kerberos.

24 Technologie en infrastructuur van netwerken TCTIV3TELE207 Technische Informatica TCTIV3TELE207 3 European Credits C Hoorcollege, aanwezigheid verplicht Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen (blok: C, D) Opdracht (blok: C, D) Contact persoon LJM van Moergestel (8800) Wireless datacommunicatie Kennis van en inzicht in de werking van draadloze datacommunicatiesystemen. In teamverband uitvoeren van literatuuronderzoek over een onderwerp m.b.t. wireless technieken en het verzorgen van een presentatie n.a.v. dit onderzoek.

25 Wireless mobile computing en J2ME1 TCTIV3WLMB108 Technische Informatica TCTIV3WLMB108 3 European Credits C Hoorcollege, aanwezigheid verplicht Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Practicumtoets (blok: C, D) Contact persoon LJM van Moergestel (8800) De student leert een programma te maken voor een mobiele telefoon met behulp van de taal JAVA. Na afloop van de module is de student in staat tot: Het werken met een deviceemulator en Ktoolbar. Werken met een emulator en een antbuildfile. Het kunnen maken van een midlet met standaard uicomponenten uit de lcduipackage. Het kunnen maken van een midlet met een canvas of een gamecanvas. Het kunnen maken van een midlet dat gebruik maakt van een httpconnectie met een server. Het kunnen maken van een midlet dat gegevens opslaat op de telefoon in de RMSrecorstore. Een midlet kunnen deployen op een echte device middels OTAprovisioning. Een midlet kunnen maken dat een bluetoothconnectie met een andere midlet op een ander device maakt. Een MVCpattern kunnen toepassen op een device.

26 Project Systeembeheer 9 Informatica TCIFV3PROJ European Credits C Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: D, E) TCIFV3PROJ909 Contact persoon RM Kamphuis (8272) De student is in staat een ontwerp te maken van een (gedeelte van een) complexe ICTinfrastructuur en deze vervolgens te implementeren. De nadruk in dit project ligt op het ontwerp van een (gedeelte van een) ICTinfrastructuur, welke volledig in staat is om de services en businessprocessen die gebruik van maken van deze infrastructuur te ondersteunen. A1 Brede professionalisering A2 Multidisciplinaire integratie A3 (Wetenschappelijke) toepassing A4 Transfer en brede inzetbaarheid A5 Creativiteit en complexiteit in handelen A6 Probleemgericht werken A7 Methodisch en reflectief denken en handelen A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid A9 Basiskwalificering voor managementfuncties B1 Analyseren B2 Adviseren, afhankelijk van de opdracht B3 Ontwerpen B4 Realiseren (B5 Beheren)

27 Recht Informatica Hoofdfase 2 TCIFV3RECH108 3 European Credits C Hoorcollege, aanwezigheid verplicht Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen 2 (blok: D, E) Schriftelijk tentamen 1 (blok: C, D) TCIFV3RECH108 Contact persoon RM Kamphuis (8272) Juridische aspecten van het management. De stof gaat in op de functionele managementgebieden: productie, personeel, financiën, verkoop/marketing. Toeleverings en (overheids)aanbestedingscontracten, auteursrechten, automatiseringsprojecten en aansprakelijkheid, faillissement en oneerlijke mededinging zijn onderwerpen die ter sprake komen. Ter afronding wordt een aantal samenwerkingvormen behandeld: fusie, joint venture, concerns (netwerken) en ketens.

28 Verkorte leerroute Informatica TCIFDU1VL07 30 European Credits A Anders, aanwezigheid niet verplicht Toetsen: Anders (blok: A, B) TCIFDU1VL07 Contact persoon RM Kamphuis (8272) Tijdens de intake wordt de student getoetst op de aanwezigheid van basis kennis en vaardigheden. De omvang van deze basiskennis en vaardigheden komt overeen met een studieprogramma van 30 EC. De intake wordt afgesloten met een positief of negatief besluit t.a.v. de toelaatbaarheid. Bij een positief besluit krijgt de student een vrijstelling voor een basisprogramma van 30 EC (het zogenaamde semester 0).

29 Administratieve organisatie Bedrijfskundige Informatica TCBIV2AO11 5 European Credits A Diverse werkvormen (blok: A), aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: A, B) TCBIV2AO11 Contact persoon G Boshuizen (8906) Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden in de beginselen van de administratieve organisatie t.b.v. het besturen van organisaties Het vergaren van basiskennis m.b.t de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en de relatie hiervan met het informatiesysteem binnen een organisatie De student kan: De randvoorwaarden voor de AO aangeven. De ontwerpvariabelen van de AO aangeven en toepassen. Kan vanuit de gegeven AO een informatiesysteem opzetten. Methoden en technieken m.b.t. de AO benoemen en toepassen. De planning en control cyclus benoemen en toepassen. De primaire en ondersteunende processen in verschillende soorten organisaties vanuit het gezichtspunt van de AO in kaart brengen en relateren aan de informatievoorziening en het informatiesysteem.

30 Toetsen: Afstudeer opdracht instituut voor ICT TICTV4AFST10 30 European Credits JAAR Practicum, aanwezigheid verplicht Toets (blok: JAAR) TICTV4AFST10 Contact persoon M Wensink (8591) en doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij in de opleiding verworven kennis en vaardigheden zelfstandig in praktijk kan brengen en dat hij het eindniveau van de opleiding heeft bereikt t.a.v. de algemene en specifieke opleidings. De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/cluster_ict/afstuderen/defa ult.aspx. Het onderwerp van het afstudeerproject moet liggen in het verlengde van de studie, recht doen aan het niveau van de opleiding en een uitdaging voor de student betekenen. Ook wordt als eis gesteld, dat een duidelijke link moet worden gelegd tussen theorie en praktijk. Voorts moet een dusdanig resultaat worden opgeleverd dat de student daarop kan worden beoordeeld. Het project dient uit te monden in een schriftelijk verslag (de scriptie), dat gezien moet worden als een document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast is er nog een tweede resultaat, het z.g. beroepsproduct. Dit kan zijn een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom er is naast de scriptie sprake van een tweede resultaat dat vooral relevant is voor het bedrijf in kwestie. Een kandidaat moet het project zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project tot stand brengt samen te werken en effectief te communiceren. Kandidaten dienen in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting hun werk mondeling te presenteren en te verdedigen. Voorts dienen kandidaten in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in

31 algemene zin conclusies over gelijksoortige problemen te trekken. Toelatingseisen De student mag pas starten met het afstudeerproject als hiervoor toestemming is verkregen van de examencommissie, d.w.z. zodra het afstudeervoorstel is goedgekeurd. Bovendien wordt in beginsel alleen toestemming verleend als alle verplichte studiepunten, behalve die van het afstuderen, zijn gehaald. De examencommissie heeft de studieadviseur van de opleiding van de student gemachtigd om over dit laatste de beslissing te nemen.

32 Afstudeeropdracht Informatica TCIFDAFSTUD07 TCIFDAFSTUD07 30 European Credits A Opdracht Gestuurd Onderwijs (blok: A, B, C, D, E), aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht en presentatie (blok: A, B, C, D, E) Contact persoon JL Ooms (8062) en doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij in de opleiding verworven kennis en vaardigheden zelfstandig in praktijk kan brengen en dat hij het eindniveau van de opleiding heeft bereikt t.a.v. de algemene en specifieke opleidings. De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/cluster_ict/afstuderen/defa ult.aspx. Het onderwerp van het afstudeerproject moet liggen in het verlengde van de studie, recht doen aan het niveau van de opleiding en een uitdaging voor de student betekenen. Ook wordt als eis gesteld, dat een duidelijke link moet worden gelegd tussen theorie en praktijk. Voorts moet een dusdanig resultaat worden opgeleverd dat de student daarop kan worden beoordeeld. Het project dient uit te monden in een schriftelijk verslag (de scriptie), dat gezien moet worden als een document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast is er nog een tweede resultaat, het z.g. beroepsproduct. Dit kan zijn een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom er is naast de scriptie sprake van een tweede resultaat dat vooral relevant is voor het bedrijf in kwestie. Een kandidaat moet het project zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project tot stand brengt samen te werken en effectief te communiceren. Kandidaten dienen in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting hun werk mondeling te presenteren en te verdedigen. Voorts dienen kandidaten

33 in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in algemene zin conclusies over gelijksoortige problemen te trekken. Toelatingseisen De student mag pas starten met het afstudeerproject als hiervoor toestemming is verkregen van de examencommissie, d.w.z. zodra het afstudeervoorstel is goedgekeurd. Bovendien wordt in beginsel alleen toestemming verleend als er studievertraging is ontstaan. Voor bijzonderheden hierover dient er contact opgenomen te worden met de studieadviseur.

34 Afstudeeropdracht TCIFDU6AFST05 Informatica TCIFDU6AFST05 30 European Credits A, B, C Praktijk opdracht (blok: A, B, C, D), aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: A, B, C, D, E) Contact persoon RM Kamphuis (8272) en doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij in de opleiding verworven kennis en vaardigheden zelfstandig in praktijk kan brengen en dat hij het eindniveau van de opleiding heeft bereikt t.a.v. de algemene en specifieke opleidings. De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/cluster_ict/afstuderen/defa ult.aspx. Het onderwerp van het afstudeerproject moet liggen in het verlengde van de studie, recht doen aan het niveau van de opleiding en een uitdaging voor de student betekenen. Ook wordt als eis gesteld, dat een duidelijke link moet worden gelegd tussen theorie en praktijk. Voorts moet een dusdanig resultaat worden opgeleverd dat de student daarop kan worden beoordeeld. Het project dient uit te monden in een schriftelijk verslag (de scriptie), dat gezien moet worden als een document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast is er nog een tweede resultaat, het z.g. beroepsproduct. Dit kan zijn een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom er is naast de scriptie sprake van een tweede resultaat dat vooral relevant is voor het bedrijf in kwestie. Een kandidaat moet het project zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project tot stand brengt samen te werken en effectief te communiceren. Kandidaten dienen in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting hun werk mondeling te presenteren en te verdedigen. Voorts dienen kandidaten in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM TeS-ED 6ss Technische UniversiteittvEindhoven Faculty ofelectrical Engineering Section ofdigital Information Systems (ICSIEB) Master's Thesis: STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie