Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012"

Transcriptie

1 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie Hoe vind je een cursus? 1. Ga naar het Overzicht Curriculum in de studiegids 2. Zoek het studieprogramma van jouw jaar en de juiste opleidingsvariant (voltijd, deeltijd of duaal) 3. Zoek de betreffende cursus en selecteer de naam of cursuscode 4. Zoek deze cursus vervolgens in deze bijlage.

2 Architectuur Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2ARC08 3 European Credits A, D Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok:a, D) TCBIV2ARC08 Contact persoon G Boshuizen (8906) Het ontwerpen van complexe informatiesystemen heeft veel weg van het ontwerpen van grote ingewikkelde gebouwen.voor een goed resultaat moeten de huiseigenaren, of bedrijfsleiders, voorzien zijn van een niettechnische architectuurtekening waarmee ze de uitvoerders (de informatiesysteemontwikkelaars) kunnen aansturen en controleren. We kunnen ons niet langer veroorloven de ontwikkeling van informatiesystemen over te laten aan de technologie, zonder gebruik te maken van een bedrijfsgericht plan. Businessfuncties worden steeds meer door allerlei applicaties ondersteund. Naast nieuwe systemen hebben we, zeker in de wat grotere ondernemingen, te maken met een erfenis ( legacy ) aan programmatuur. Dit maakt de noodzaak om orde te scheppen in zo n bonte verzameling groot. Voor blijvende ondersteuning door ICT van de de steeds sneller innoverende bedrijfsprocessen is het van belang deze zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te organiseren. Architectuur kan hierbij helpen. Om die reden kan en mag het niet ontbreken bij het opstellen van informatiebeleid.

3 BPM systemen Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 2 TCBIV2BPMS09 3 European Credits A Project, aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: A, B, C, D) Contact persoon G Boshuizen (8906) In deze module maakt de student kennis met software waarmee bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen kunnen worden ontworpen en uitgevoerd. Met behulp van het Cordys business collaberation platform worden bedrijfsprocessen grafisch aangemaakt. Het "plaatje" (BMN) wordt ondersteund met eenvoudig te realiseren of meegeleverde software routines (methoden). Vervolgens kan het door software ondersteunde proces worden vertaald (BPML) en geëxecuteerd binnen een service oriented omgeving. Het executeren binnnen een service georiënteerde omgeving betekent dat grenzen van fysieke systemen wegvallen. Het bedrijfsproces kan zo worden ontworpen dat gegevens uit verschillende systemen, ongeacht waar ter wereld deze zijn opgeslagen, kunnen worden benaderd of aangepast. Het toepassen van deze techniek is zeer actueel en zal naar verwachting een enorme impact hebben op de wijze waarop informatiesystemen zullen worden ontwikkeld in de toekomst. Om deze technieken op eenvoudige wijze toe te passen is slechts geringe technische nodig, die tijdens deze module zal worden behandeld.

4 Customer Relationship Management/Supply TCBIV2CRM107 Chain management 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2CRM107 3 European Credits B Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: B, C) Contact persoon G Boshuizen (8906) Customer Relationship Management/ Supply Chain Management is gericht op de omgeving van het bedrijf. Het optimaliseren van de relatie met je klanten, leveranciers en afnemers.

5 Datacom en Netwerken 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2DATNW107 3 European Credits C Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: C, D) TCBIV2DATNW107 Contact persoon G Boshuizen (8906) Bedrijfskundige informatici bekend maken met de beginselen van de wereld van de datacom en netwerken. Door middel van onderzoeksvraagstukken rondom aspecten uit de datacom & netwerken in het kader van het thema beheer de studenten zelf kennis omtrent dit onderwerp laten verwerven. Na afloop van de module heeft de student kennis van de beginselen van een aantal in de datacom en netwerk gebieden. De exacte lijst van onderwerpen wordt in de les samen met de studenten bepaald. Te denken valt aan: OSI/RM, TCP/IP, Firewalls, SNMP, VoIP,

6 Enterprise resource planning 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2ERP107 3 European Credits B Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: B, C) TCBIV2ERP107 Contact persoon G Boshuizen (8906) De student maakt kennis met de theorie en de praktijk van Enterprise Resource Planning. Dit zijn de meest fundamentele bedrijfssystemen die we in praktisch elke bedrijfsorganisatie aantreffen.

7 Exploitatie en beheer 1 en Engels instituut voor ICT TCSBV1EXB109 5 European Credits B, C Werkcollege, aanwezigheid verplicht Hoorcollege, aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: B, C, D) Toets (blok: B, C, D) TCSBV1EXB109 Contact persoon DJD Winkel (8071) Exploitatie en beheer is het tegen gerechtvaardigde kosten inzetten van ICT ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen om het zodoende mede mogelijk te maken de bedrijfsdoelstellingen te halen. Medewerkers zijn veelal niet in staat hun werk te doen als de ICT ondersteuning niet beschikbaar is. De inzet van ICT gebeurt daarom tegenwoordig op basis van afspraken, waarbij de kwaliteit wordt vastgelegd. Een dergelijke afspraak wordt dan een Service Level Agreement (SLA) genoemd. Voor het voldoen aan de in een SLA vermelde afspraken is een effectieve en efficiënte organisatie nodig, die werkt volgens ontwikkelde en ingevoerde procedures. Voor de voor Exploitatie en beheer benodigde procedures zijn zogenaamde best practices beschikbaar, richtlijnen zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Die best practices zijn ITIL, ASL en BiSL. In deze cursus komt ITIL aan de orde.

8 Financieel en logistiek management Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2FILO08 3 European Credits D Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: D, E) TCBIV2FILO08 Contact persoon G Boshuizen (8906) Hoofddoel is dat studenten zich de basisbeginselen eigen maken van financieel en logistiek management in relatie tot de informatievoorziening. Na afloop van de module is de student vertrouwd met de behoefte aan informatievoorziening in relatie tot financieel en logistiek management. De student kan de informatiebehoefte in kaart brengen en aangeven op welke wijze een geautomatiseerd informatiesysteem kan bijdragen aan de informatievoorziening.

9 Implementeren 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2IMP107 3 European Credits B Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: B, C) TCBIV2IMP107 Contact persoon G Boshuizen (8906) Inzicht krijgen in het proces van invoeren van standaard (pakket)software, en dan in het bijzonder ERP pakketten. De module Selecteren, Implementeren en Beheren: leert de student hoe een organisatie standaard software kan selecteren.; leert de student wat het betekent om complexe bedrijfssystemen te implementeren, en hiervoor een plan te maken. leert de student wat het beheren van een ICT omgeving inhoudt binnen grote organisaties.

10 Informatiemanagement Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2IFM08 3 European Credits D Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: D, E) TCBIV2IFM08 Contact persoon G Boshuizen (8906) De beheersing van de informatievoorziening vraagt om een aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De bedrijfskundig informaticus zal daarmee te maken krijgen en daar een bijdrage aan moeten leveren. elijke thema s: Begrippenkader en raamwerk Informatiebeleid en Informatieplanning. Contingencybenadering: Situationeel specifieke informatieplanning. Methoden en technieken voor informatieplanning.

11 ITService management/operationeel TCBIV2ITSMO108 beheer 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2ITSMO108 3 European Credits C Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: C, D) Contact persoon G Boshuizen (8906) Kennis van en vaardigheid in IT Service Management Theorie van IT Service Management kennen en kunnen toepassen. Projectmatig kunnen werken. Kunnen rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. De student kan: een Service Level Agreement maken. IT Service Management toelichten. Projectmatig werken. Rapporteren. Adviseren.

12 Modelleren 1 Bedrijfskundige Informatica Hoofdfase 1 TCBIV2MOD107 3 European Credits A Diverse werkvormen, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: A, B) TCBIV2MOD107 Contact persoon G Boshuizen (8906) Het hoofddoel van de cursus is het kunnen toepassen van modellen voor het analyseren van organisaties en hun processen. Proces modelleren: Het leren beschrijven van de ontologie van een bedrijf (DEMO). Het kunnen maken van een functionele decompositie (BCM). Het kunnen modelleren van een bedrijfsproces met behulp van UML en/of Petrinet.

13 Systeemintegratie Informatica Hoofdfase 2 TCIFDU4SINI105 4 European Credits A Praktijk opdracht, aanwezigheid verplicht Toetsen: Takehome toets (blok: A, B) TCIFDU4SINI105 Contact persoon RM Kamphuis (8272) In deze module verwerft de student kennis en vaardigheden om Computersystemen en Netwerken te integreren met behulp van een systematische en uitgebalanceerde ontwerpmethode. Na afloop van deze module is de student in staat tot: Het methodisch kunnen ontwerpen (de methode McCabe) van een netwerk architectuur voor een gegeven verzameling toepassingen. Het kunnen doorlopen van de fasen: o analyse van de eisen van gebruikers, toepassingen, systemen en netwerkmanagement. o analyse van datatransport. o netwerkarchitectuur. o technisch ontwerp. Het kunnen verzamelen van gebruikerseisen, applicatieeisen en eisen van apparatuur en netwerkbeheersmiddelen. Het kunnen onderscheiden van eisen betreffende capaciteiten, delays en betrouwbaarheid en het kunnen onderkennen van performance drempels en limieten. Het kunnen uitvoeren van een 'flow analysis' en maken van een 'flow specification' in de vorm van een capaciteitsplan en een serviceplan. Het kunnen beschrijven van een netwerkarchitectuur op basis van 'flow modellen', de performance eisen en de flow specificaties. Het aantoonbaar bezitten van kennis en inzicht in gangbare netwerk en computertechnieken (hardware en software), die ten dienste staan van bedrijfstoepassingen. Het aantoonbaar bezitten van kennis en inzicht in gangbare architecturen, die ten dienste staan van bedrijfstoepassingen.

14 Opdracht Unix/Linux Informatica Propedeuse TCIFDU1UNIX104 2 European Credits C Opdracht Gestuurd Onderwijs, aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: C, D) TCIFDU1UNIX104 Contact persoon RM Kamphuis (8272) In deze module voer je een onderzoek uit en schrijf je een rapport op het gebied van Security and Networks. Security is een belangrijk onderwerp voor het systeem en netwerkbeheerder en de eindgebruiker. Het is voor iedereen een zeer belangrijke punt van zorg; het afluisteren van netwerkverkeer is eenvoudig; er zijn veel geavanceerde tools beschikbaar zoals tcpdump/snoop/ethereal etc; de fysieke toegang tot het netwerk is vaak op vele manieren mogelijk; wireless LANS vormen steeds meer een gemeengoed etc. Je maakt een ontwerp voor een netwerk van een klein bedrijf. Bij het ontwerpen van het netwerk moet voldoende aandacht worden besteed aan de veiligheid van het netwerk. Daarnaast moeten minimaal een aantal onderdelen beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld webserver, mailserver, applicationserver en lokaal draadloos netwerk. Bij de uitvoering van de opdracht dien je rekening te houden met de mogelijke risico s bij de implementatie en de policies met betrekking tot de toegang vanaf de verschillende netwerken naar andere netwerken.

15 Systemen 1 instituut voor ICT Propedeuse TICTV1SS111 5 European Credits A, B Werkcollege (blok: A, B), aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: A, B, C) Toets (blok: A, B, C) Toets (blok: A, B, C) TICTV1SS111 Contact persoon M Philip (8941) Deze module is opleidingsspecifiek voor de richting Systeembeheer, en bestaat uit de cursussen UNIX/Linux en Cisco 1. In de cursus UNIX/Linux komen de relevante aspecten aan bod van de UNIX kloon Linux. De student leert de basisvaardigheden van het werken met Linux. Linux is een veel toegepast platform met name voor server en mobiele toepassingen. De cursus Cisco 1 leidt op voor één van de vele Ciscocertificaten. Bij dit onderdeel leert de student aspecten van netwerkbeheer kennen en toepassen.

16 Systems 2 instituut voor ICT Toetsen: Toets (blok: C, D, E) Toets (blok: C, D, E) Toets (blok: C, D, E) TCSBV1SYS211 5 European Credits C, D Werkcollege (blok: C, D), aanwezigheid verplicht Hoorcollege (blok: C, D), aanwezigheid verplicht TCSBV1SYS211 Contact persoon M Philip (8941) De module systemen 2 bestaat uit de onderdelen CCNA2 en unix 2. In het onderdeel CCNA2 gaat het om het ontwerpen en realiseren van ipnetwerken m.b.v. routers. UNIX_2 richt zich vooral op het configureren van diverse servers die in de themaopdracht gebruikt worden; bijv. een DNS en syslog server.

17 Onderzoeksplan 1 en Engels D Contact persoon WMC Salet (8067) TCBIV1ONP109 TCBIV1ONP109 BI studenten maken een onderzoeksvoorstel. Een ICT opdracht wordt geformuleerd als een onderzoekbare vraag. Deze vraag wordt afgebakend door deelvragen. De deelvragen worden beantwoord door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden. Na een fulltime week werken aan het onderzoeksplan worden de 8 meeste overtuigende voorstellen gebruikt als input voor Themaopdracht 4. 5 European Credits instituut voor ICT Toetsen: Toets (blok: D, E) Toets (blok: D, E) Werkcollege (blok: D), aanwezigheid verplicht Hoorcollege (blok: D), aanwezigheid verplicht

18 Organisatiekunde 1 instituut voor ICT Propedeuse TICTV1OK109 5 European Credits A Werkcollege, aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: A, B) Toets (blok: A, B, C, D) TICTV1OK109 Contact persoon WMC Salet (8067) De site TICTV1OK109 biedt informatie aan voor de deelvakken V1OK11 Organisatiekunde en V1OK12 Prince

19 Algoritmen 1 Technische Informatica Hoofdfase 2 TCTIV3ALGO105 3 European Credits C Hoorcollege (blok: C), aanwezigheid verplicht Practicum (blok: C), aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen (blok: D, C) Practicumtoets (blok: D, C) TCTIV3ALGO105 Contact persoon LJM van Moergestel (8800) Tijdens deze module maakt de student kennis met signaalbewerking en de wiskunde die daarbij nodig is. Na afloop van de module is de student in staat tot: Het begrijpen van de werking van digitale filters. Het begrijpen van digitale signaalbewerking. Het werken met complexe getallen.

20 Netwerk programmeren 2 Technische Informatica Hoofdfase 2 TCTIV3NETP205 3 European Credits C Hoorcollege (blok: C), aanwezigheid verplicht Practicum (blok: C), aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen (blok: C, D) Practicumtoets (blok: C, D) TCTIV3NETP205 Contact persoon LJM van Moergestel (8800) Na afloop van de module hebben studenten kennis van: Servlet based WebServices. EJB based WebServices. Studenten leren theoretische kennis via zeven hoorcolleges van twee uur. De theorie wordt vervolgens toegepast in zeven practica van twee uur. Groepjes van maximaal vier studenten voeren tijdens de practica vier oefeningen uit. De studenten worden tijdens de practica ondersteund door de docent, die ook tijdens de hoorcolleges nog feedback geeft op de voortgang van het practicum. Voor leermiddelen wordt gebruik gemaakt van de JBOSS Application Server, Sun specificaties en Sun tutorials.

21 Project Technische informatica 9A TCTIV3TPRJ9A07 deel 1 Technische Informatica Hoofdfase 2 TCTIV3TPRJ9A07 1 European Credits C Project, aanwezigheid verplicht Toetsen: Project (blok: C, D) Contact persoon LJM van Moergestel (8800) De student kan een een bedrijfsanalyse uitvoeren en een informatiesysteem ontwikkelen op een systematische en methodische wijze. Hierbij wordt bedoeld het realiseren van een informatiesysteem, in brede zin. Na afloop van de module is de student in staat tot, zie. De nadruk in deze module ligt op de analyse. Vervolg in project 9B. A1 Brede professionalisering A2 Multidisciplinaire integratie A3 (Wetenschappelijke) toepassing A4 Transfer en brede inzetbaarheid A5 Creativiteit en complexiteit in handelen A6 Probleemgericht werken A7 Methodisch en refl ectief denken en handelen A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid A9 Basiskwalificering voor managementfuncties B1 Analyseren B2 Adviseren, afhankelijk van de opdracht B3 Ontwerpen B4 Realiseren (B5 Beheren)

22 Project Technische Informatica 9B TCTIV3TPRJ9B05 deel 2 Technische Informatica TCTIV3TPRJ9B05 9 European Credits D Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Practicumtoets blok: D, E) Contact persoon LJM van Moergestel (8800) De student kan een een analyse uitvoeren en een informatiesysteem ontwikkelen op een systematische en methodische wijze. Hierbij wordt bedoeld het realiseren van een informatiesysteem, in brede zin. Na afloop van de module is de student in staat tot, zie. Deze module is het vervolg op deel A en de uitvoering van het project vindt hier plaats. A1 Brede professionalisering A2 Multidisciplinaire integratie A3 (Wetenschappelijke) toepassing A4 Transfer en brede inzetbaarheid A5 Creativiteit en complexiteit in handelen A6 Probleemgericht werken A7 Methodisch en refl ectief denken en handelen A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid A9 Basiskwalificering voor managementfuncties B1 Analyseren B2 Adviseren, afhankelijk van de opdracht B3 Ontwerpen B4 Realiseren (B5 Beheren)

23 Security Technische Informatica Hoofdfase 2 TCTIV3SECU105 3 European Credits D Hoorcollege (blok: D), aanwezigheid verplicht Practicum (blok: D), aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen (blok: D, E) Practicumtoets (blok: D, E) TCTIV3SECU105 Contact persoon LJM van Moergestel (8800) Tijdens deze module maakt de student kennis met aspecten van beveiliging, met name cryptografische principes en algoritmen en de wiskunde die daarbij nodig is. Na afloop van de module is de student in staat tot: Het begrijpen van de rol van cryptografie binnen het kader van beveiliging. Het begrijpen en kunnen toepassen van cryptografische algoritmen als DES, AES, RSA, DSA, MD5 en SHA. Enig inzicht in de werking van protocollen als SSL/TLS, IPSec, PGP, Kerberos.

24 Technologie en infrastructuur van netwerken TCTIV3TELE207 Technische Informatica TCTIV3TELE207 3 European Credits C Hoorcollege, aanwezigheid verplicht Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen (blok: C, D) Opdracht (blok: C, D) Contact persoon LJM van Moergestel (8800) Wireless datacommunicatie Kennis van en inzicht in de werking van draadloze datacommunicatiesystemen. In teamverband uitvoeren van literatuuronderzoek over een onderwerp m.b.t. wireless technieken en het verzorgen van een presentatie n.a.v. dit onderzoek.

25 Wireless mobile computing en J2ME1 TCTIV3WLMB108 Technische Informatica TCTIV3WLMB108 3 European Credits C Hoorcollege, aanwezigheid verplicht Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Practicumtoets (blok: C, D) Contact persoon LJM van Moergestel (8800) De student leert een programma te maken voor een mobiele telefoon met behulp van de taal JAVA. Na afloop van de module is de student in staat tot: Het werken met een deviceemulator en Ktoolbar. Werken met een emulator en een antbuildfile. Het kunnen maken van een midlet met standaard uicomponenten uit de lcduipackage. Het kunnen maken van een midlet met een canvas of een gamecanvas. Het kunnen maken van een midlet dat gebruik maakt van een httpconnectie met een server. Het kunnen maken van een midlet dat gegevens opslaat op de telefoon in de RMSrecorstore. Een midlet kunnen deployen op een echte device middels OTAprovisioning. Een midlet kunnen maken dat een bluetoothconnectie met een andere midlet op een ander device maakt. Een MVCpattern kunnen toepassen op een device.

26 Project Systeembeheer 9 Informatica TCIFV3PROJ European Credits C Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: D, E) TCIFV3PROJ909 Contact persoon RM Kamphuis (8272) De student is in staat een ontwerp te maken van een (gedeelte van een) complexe ICTinfrastructuur en deze vervolgens te implementeren. De nadruk in dit project ligt op het ontwerp van een (gedeelte van een) ICTinfrastructuur, welke volledig in staat is om de services en businessprocessen die gebruik van maken van deze infrastructuur te ondersteunen. A1 Brede professionalisering A2 Multidisciplinaire integratie A3 (Wetenschappelijke) toepassing A4 Transfer en brede inzetbaarheid A5 Creativiteit en complexiteit in handelen A6 Probleemgericht werken A7 Methodisch en reflectief denken en handelen A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid A9 Basiskwalificering voor managementfuncties B1 Analyseren B2 Adviseren, afhankelijk van de opdracht B3 Ontwerpen B4 Realiseren (B5 Beheren)

27 Recht Informatica Hoofdfase 2 TCIFV3RECH108 3 European Credits C Hoorcollege, aanwezigheid verplicht Practicum, aanwezigheid verplicht Toetsen: Schriftelijk tentamen 2 (blok: D, E) Schriftelijk tentamen 1 (blok: C, D) TCIFV3RECH108 Contact persoon RM Kamphuis (8272) Juridische aspecten van het management. De stof gaat in op de functionele managementgebieden: productie, personeel, financiën, verkoop/marketing. Toeleverings en (overheids)aanbestedingscontracten, auteursrechten, automatiseringsprojecten en aansprakelijkheid, faillissement en oneerlijke mededinging zijn onderwerpen die ter sprake komen. Ter afronding wordt een aantal samenwerkingvormen behandeld: fusie, joint venture, concerns (netwerken) en ketens.

28 Verkorte leerroute Informatica TCIFDU1VL07 30 European Credits A Anders, aanwezigheid niet verplicht Toetsen: Anders (blok: A, B) TCIFDU1VL07 Contact persoon RM Kamphuis (8272) Tijdens de intake wordt de student getoetst op de aanwezigheid van basis kennis en vaardigheden. De omvang van deze basiskennis en vaardigheden komt overeen met een studieprogramma van 30 EC. De intake wordt afgesloten met een positief of negatief besluit t.a.v. de toelaatbaarheid. Bij een positief besluit krijgt de student een vrijstelling voor een basisprogramma van 30 EC (het zogenaamde semester 0).

29 Administratieve organisatie Bedrijfskundige Informatica TCBIV2AO11 5 European Credits A Diverse werkvormen (blok: A), aanwezigheid verplicht Toetsen: Toets (blok: A, B) TCBIV2AO11 Contact persoon G Boshuizen (8906) Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden in de beginselen van de administratieve organisatie t.b.v. het besturen van organisaties Het vergaren van basiskennis m.b.t de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en de relatie hiervan met het informatiesysteem binnen een organisatie De student kan: De randvoorwaarden voor de AO aangeven. De ontwerpvariabelen van de AO aangeven en toepassen. Kan vanuit de gegeven AO een informatiesysteem opzetten. Methoden en technieken m.b.t. de AO benoemen en toepassen. De planning en control cyclus benoemen en toepassen. De primaire en ondersteunende processen in verschillende soorten organisaties vanuit het gezichtspunt van de AO in kaart brengen en relateren aan de informatievoorziening en het informatiesysteem.

30 Toetsen: Afstudeer opdracht instituut voor ICT TICTV4AFST10 30 European Credits JAAR Practicum, aanwezigheid verplicht Toets (blok: JAAR) TICTV4AFST10 Contact persoon M Wensink (8591) en doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij in de opleiding verworven kennis en vaardigheden zelfstandig in praktijk kan brengen en dat hij het eindniveau van de opleiding heeft bereikt t.a.v. de algemene en specifieke opleidings. De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/cluster_ict/afstuderen/defa ult.aspx. Het onderwerp van het afstudeerproject moet liggen in het verlengde van de studie, recht doen aan het niveau van de opleiding en een uitdaging voor de student betekenen. Ook wordt als eis gesteld, dat een duidelijke link moet worden gelegd tussen theorie en praktijk. Voorts moet een dusdanig resultaat worden opgeleverd dat de student daarop kan worden beoordeeld. Het project dient uit te monden in een schriftelijk verslag (de scriptie), dat gezien moet worden als een document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast is er nog een tweede resultaat, het z.g. beroepsproduct. Dit kan zijn een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom er is naast de scriptie sprake van een tweede resultaat dat vooral relevant is voor het bedrijf in kwestie. Een kandidaat moet het project zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project tot stand brengt samen te werken en effectief te communiceren. Kandidaten dienen in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting hun werk mondeling te presenteren en te verdedigen. Voorts dienen kandidaten in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in

31 algemene zin conclusies over gelijksoortige problemen te trekken. Toelatingseisen De student mag pas starten met het afstudeerproject als hiervoor toestemming is verkregen van de examencommissie, d.w.z. zodra het afstudeervoorstel is goedgekeurd. Bovendien wordt in beginsel alleen toestemming verleend als alle verplichte studiepunten, behalve die van het afstuderen, zijn gehaald. De examencommissie heeft de studieadviseur van de opleiding van de student gemachtigd om over dit laatste de beslissing te nemen.

32 Afstudeeropdracht Informatica TCIFDAFSTUD07 TCIFDAFSTUD07 30 European Credits A Opdracht Gestuurd Onderwijs (blok: A, B, C, D, E), aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht en presentatie (blok: A, B, C, D, E) Contact persoon JL Ooms (8062) en doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij in de opleiding verworven kennis en vaardigheden zelfstandig in praktijk kan brengen en dat hij het eindniveau van de opleiding heeft bereikt t.a.v. de algemene en specifieke opleidings. De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/cluster_ict/afstuderen/defa ult.aspx. Het onderwerp van het afstudeerproject moet liggen in het verlengde van de studie, recht doen aan het niveau van de opleiding en een uitdaging voor de student betekenen. Ook wordt als eis gesteld, dat een duidelijke link moet worden gelegd tussen theorie en praktijk. Voorts moet een dusdanig resultaat worden opgeleverd dat de student daarop kan worden beoordeeld. Het project dient uit te monden in een schriftelijk verslag (de scriptie), dat gezien moet worden als een document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast is er nog een tweede resultaat, het z.g. beroepsproduct. Dit kan zijn een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom er is naast de scriptie sprake van een tweede resultaat dat vooral relevant is voor het bedrijf in kwestie. Een kandidaat moet het project zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project tot stand brengt samen te werken en effectief te communiceren. Kandidaten dienen in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting hun werk mondeling te presenteren en te verdedigen. Voorts dienen kandidaten

33 in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in algemene zin conclusies over gelijksoortige problemen te trekken. Toelatingseisen De student mag pas starten met het afstudeerproject als hiervoor toestemming is verkregen van de examencommissie, d.w.z. zodra het afstudeervoorstel is goedgekeurd. Bovendien wordt in beginsel alleen toestemming verleend als er studievertraging is ontstaan. Voor bijzonderheden hierover dient er contact opgenomen te worden met de studieadviseur.

34 Afstudeeropdracht TCIFDU6AFST05 Informatica TCIFDU6AFST05 30 European Credits A, B, C Praktijk opdracht (blok: A, B, C, D), aanwezigheid verplicht Toetsen: Opdracht (blok: A, B, C, D, E) Contact persoon RM Kamphuis (8272) en doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij in de opleiding verworven kennis en vaardigheden zelfstandig in praktijk kan brengen en dat hij het eindniveau van de opleiding heeft bereikt t.a.v. de algemene en specifieke opleidings. De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://www.sharepoint.hu.nl/opleidingen/cluster_ict/afstuderen/defa ult.aspx. Het onderwerp van het afstudeerproject moet liggen in het verlengde van de studie, recht doen aan het niveau van de opleiding en een uitdaging voor de student betekenen. Ook wordt als eis gesteld, dat een duidelijke link moet worden gelegd tussen theorie en praktijk. Voorts moet een dusdanig resultaat worden opgeleverd dat de student daarop kan worden beoordeeld. Het project dient uit te monden in een schriftelijk verslag (de scriptie), dat gezien moet worden als een document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast is er nog een tweede resultaat, het z.g. beroepsproduct. Dit kan zijn een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom er is naast de scriptie sprake van een tweede resultaat dat vooral relevant is voor het bedrijf in kwestie. Een kandidaat moet het project zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project tot stand brengt samen te werken en effectief te communiceren. Kandidaten dienen in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting hun werk mondeling te presenteren en te verdedigen. Voorts dienen kandidaten in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Exameneisen gewicht % theorie

Exameneisen gewicht % theorie Exameneisen System Administration Foundation Publicatiedatum 1 april 2009 Startdatum 1 juli 2007 Doelgroep Voorkennis Mensen die in het operationele, technische beheer (willen) werken. (Aankomend) systeem-

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica.

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 2 MODULECODE C2 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Doelstellingen en leerinhouden

Doelstellingen en leerinhouden Doelstellingen en leerinhouden Traject A: ICT Strategie en management IT management De studenten bekijken IT niet vanuit een technisch vlak maar als deel van de organisatie. De student leert via verschillende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 4 MODULECODE B3 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders CompTIA opleidingen voor beginnende systeembeheerders Algemene Informatie Compu Act Opleidingen Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van kwaliteit, prijsniveau en aanbod. Op onze vestigingen

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Associate

Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MASTERCLASS DEEL HBO-ICT OPLEIDING Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED CURSUS DATA MANAGEMENT INFRASTRUCTURE LINUX SQL ASP NET EXCHANGESERVER 2010

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Tanja Vos, Remko Helms, Janine Voncken, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 19 november 2016 Nieuwe koers De Open Universiteit wil

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer

Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer Hierbij een aantal onderwerpen die wellicht geschikt zijn als afstudeeronderwerp. Het accent van mijn onderzoek ligt op het (steeds beter) ondersteunen van bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ENGINEERING De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Informatica modulenaam Datacommunicatie en netwerken code module A9 geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders Ervaringen met een Pilot 1 Even voorstellen Henk Plessius Hogeschool Utrecht o Onderzoeker o Docent o Projectleider Aandachtsgebieden:

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie