D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S"

Transcriptie

1 D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S - Gebruik van Streaming Media op de FCJ - Wat ging er vooraf In het kader van het HUtenderproject DLWO 2.0 is in 2008 geëxperimenteerd met het registreren en distribueren van met name studentpresentaties. De resultaten waren erg bemoedigend, en heeft geleid tot een nader onderzoek naar de mogelijkheden van Rich Media voor de Faculteit Communicatie en Journalistiek. Een concept of proof is tijdens DLWO 2.0 uitgebreid en succesvol getest. Gedurende het project DLWO 2.0 kwamen bij verschillende geledingen van de faculteit de behoeften om presentaties van docenten, gastsprekers, lectoren en/of studenten digitaal op video vast te leggen en deze via het internet toegankelijk maken. Deze behoefte werd mede ondersteund door de medewerkers van de mediatheek, het kenniscentrum en diverse opleidingen binnen de FCJ. Ook HUbreed is er veel interesse in deze relatieve nieuwe technologie. Dit heeft geleid tot het oprichten van een Shared Interest Groep binnen de HU. Vanuit de centrale organisatie is voorlopig geen behoefte om regie op deze ontwikkelingen te voeren. Er zijn binnen de HU geen standaarden en geen centrale voorzieningen aanwezig. Er wordt alleen verwezen naar de ondersteuning van SURF. Belangrijk voor de HU is dat er zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht met SURF en de daarbij aangesloten partijen. Binnen de verschillende faculteiten is ervaring met het aanbieden van video via het internet. Echter dit is op een beperkte schaal. Ook vergt het tot stand komen van het videomateriaal veel handwerk. RICH MEDIA Wat is het Bewegend beeld en geluid zijn krachtige middelen om kennis over te dragen en het gebruik van video in het hoger onderwijs is dan ook niet nieuw. Al decennia wordt het achtereenvolgens in de vorm van film, televisie, video en desktop multimedia gebruikt. Rich Media is een vorm van streaming video waarbij gelijk met video- opnames ook andere media wordt aangeboden. Zo kan via internet naast de video- opname van een docent tevens de bijbehorende PowerPointpresentatie getoond worden. Deze media zijn daarbij aan elkaar gekoppeld. Dat wil zeggen, als men in de video- opname naar een ander deel springt, direct de meedraaiende PowerPointpresentatie zich aanpast aan de video. Ook als men in de {owerpointpresentatie een aantal slides doorbladert, heeft dit invloed op het verloop van de meedraaiende video. De techniek is de laatste jaren veel krachtiger geworden waardoor dit simultaan mogelijk is. Daarnaast zijn de ontwikkelingen dusdanig van aard, dat met een geringe inspanning de presentaties kunnen worden vastgelegd deze tijdens de presentatie automatisch naar een server gestreamd kan worden. Direct na de presentatie is de videopresentatie met de daaraan gekoppelde PowerPointslides voor een vooraf vastgestelde groep toegankelijk via het internet. Waarom Bij diverse onderwijsinstellingen worden momenteel weblectures gebruikt voor: Herhaling van het hoorcollege voor de studenten die ook het hoorcollege konden bijwonen Herhaling van het hoorcollege specifiek voor studenten met een handicap Aanbieden van hoorcolleges aan deeltijdstudenten die niet bij het hoorcollege aanwezig konden zijn Specifiek verwijzen naar onderdelen uit het hoorcollege om dit te herhalen in het werkcollege

2 Het is bewezen dat deze toepassingen worden gewaardeerd door student en docent en leiden tot een betere beschikbaarheid van de informatie, die behandeld is in het college. Studenten kunnen hierdoor meer tijd besteden aan het bestuderen van de stof die behandeld is in het college. weblectures blijkt een waardevol instrument bij de professionalisering van docenten. Docenten kunnen zichzelf terugzien en beschikken zo over een middel tot reflectie. Indien weblectures breder worden verspreid of hergebruikt, blijken docenten ook kritischer te worden op hun hoorcollege en kunnen zij deze zo nodig, te verbeteren. Naast deze reeds bekende toepassingen blijkt dat docenten, eenmaal geconfronteerd met de mogelijkheden, nieuwsgierig worden en nieuwe toepassingen willen uitproberen. Voorbeeldles met Mediasite Er zijn een aantal terreinen waarop weblectures een bijdrage kan leveren: - Verhogen rendement hoorcolleges De studenten krijgen de gelegenheid de stof die is behandeld in een hoorcollege opnieuw te bestuderen en de gemaakte aantekeningen aan te scherpen. Dit leidt tot een hoger rendement van de werkvorm hoorcollege. Studenten die door ziekte een hoorcollege hebben gemist kunnen de stof terug kijken en raken niet achter. - Verhogen participatiegraad in het onderwijs Voor studenten met een handicap blijken weblectures een waardevolle voorziening te vormen. Ze kunnen de stof, behandeld tijdens het hoorcollege, opnieuw bekijken. Ook als ze niet aanwezig waren. Voor studenten met Nederlands als tweede taal biedt weblectures de mogelijkheid om het hoorcollege opnieuw in alle rust terug te kunnen kijken. Ook Nederlandstalige studenten die moeite hebben met een Engelstalig college krijgen zo de kans het opnieuw te bestuderen

3 - Vaardigheidsontwikkeling Bij verschillende trainingen (bijvoorbeeld leren presenteren) kunnen de opnames gebruikt worden als reflectiemiddel eventueel in combinatie met hulpmiddelen voor peerreviews. - Flexibilisering Opgenomen colleges kunnen worden hergebruikt in het curriculum of worden ingezet in deeltijd of duale leertrajecten. - Internationalisering Door een hoorcollege op te laten nemen is het heel eenvoudig om de lesstof uit te wisselen met andere opleidingsinstituten wereldwijd. Deze voorziening kan worden ingezet om internationale samenwerking en uitwisseling te bevorderen of buitenlandse studenten te werven. Hoorcolleges zouden op termijn door middel van weblectures in meerdere talen kunnen worden aangeboden. - Brede toegang tot onderzoeksresultaten Lezingen van de lectoraten die interessant zijn voor een breed publiek, kunnen gemakkelijk worden bewaard en beschikbaar gesteld. - Binden alumni Geselecteerde lezingen kunnen interessant zijn voor alumni van de FCJ. - Profilering Onderwijs en Onderzoek van de FCJ Weblectures is een waardevol middel om de opleidingen van de FCJ naar buiten toe te presenteren. Naast deze voorbeelden zijn er verschillende andere toepassingen voor Weblectures die waardevol kunnen zijn voor het toekomstig beleid. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden voor de FCJ Binnen de FCJ zijn de toepassingsmogelijkheden legio. Binnen de verschillende opleidingen kunnen de hoorcolleges worden opgenomen. Deze hoorcolleges kunnen beschikbaar worden gesteld aan studenten. Studenten kunnen ter voorbereiding van hun tentamens de hoorcolleges nogmaals bekijken en zo de inhoud van het college nogmaals bestuderen. Groot voordeel is dat een college gestopt kan worden en herhaald zodat de student de inhoud om zijn eigen tempo kan verwerken. weblectures kunnen gebruikt worden voor remedial teaching. Studenten met een achterstand kunnen door middel van specifieke onderwerpen die zijn opgenomen in eigen tempo en op een zelf bepaald moment verwerken. Aan deze lessen kunnen tevens instructies worden toegevoegd die studenten op hetzelfde moment of erna moeten uitvoeren. Deze techniek kan tevens worden toegepast bij gastcolleges. Gastsprekers (personen uit het beroepsveld) die een beperkte tijd hebben om hun verhaal aan studenten van de FCJ kunnen vertellen kunnen op deze wijze voor een groter publiek worden ingezet. Ook kan door docenten teruggegrepen worden op de bijdragen van deze gastsprekers. De toepassing van weblectures biedt de mogelijkheid om een bijdragen van oud- studenten, die over hun werkervaringen komen vertellen, vast te leggen en deze over meerdere jaren te gebruiken. Op deze wijze kan een mooi en actueel overzicht van beroepsmogelijkheden gegenereerd worden. Studenten voeren tijdens de studie meerdere malen presentaties. Deze presentatie kunnen worden vastgelegd voor reflectie, peerreviews en als bewijsstukken in de portfolio s. Een bijzonder voorbeeld in deze is de afstudeerpresentatie. Speciale gelegenheden zoals inauguratielezingen van Lectoren kunnen worden vastgelegd. Ook de labtalks en andere bijeenkomsten van de lectoraten behoren tot de mogelijkheden. De opnamen kunnen ook voor andere doelgroepen dan de studenten van de FCJ worden ingezet. Zo kan de techniek ook gebruikt worden om buitenstaanders een beeld te geven van de opleidingen, het aangeboden onderwijs en de onderzoeksactiviteiten. Tot slot profileert de FCJ met het opnemen en verspreiden van weblectures als een faculteit die bij de tijd is.

4 Systeemeisen De eisen die aan een dergelijk systeem worden gesteld zijn: het moet video en slides verwerken en de slides gebruiken als index Uit de evaluaties van studenten bleek dat de mogelijkheid om de spreker werkelijk te zien, erg werd gewaardeerd. Daarnaast was de automatische indexering op basis van de slides onmisbaar voor studenten om gemakkelijk door de opname te zoeken..het moet betrouwbaar zijn Studenten en docenten blijken snel te vertrouwen op de opnamen en mogen verwachten dat de opnamen slagen. Het is dan ook van groot belang dat de set goede mogelijkheden tot monitoring biedt, zodat fouten in de opname direct kunnen worden opgespoord en verholpen..het moet grote hoeveelheden opnamen aankunnen Als een systeem mee moet kunnen groeien met de vraag is het zaak dat het systeem in staat is grote hoeveelheden opnamen op een overzichtelijke en goed doorzoekbare manier op te slaan. De benodigde centrale opslag maakt efficiënter beheer mogelijk en staat het uitwisselen van opnamen toe. Het systeem moet tevens zodanig zijn ingericht dat in korte tijd een groot aantal opnamen kan worden gemaakt. Het moet het meerdere colleges op een dag aankunnen. Ook in de situatie waarbij studentpresentaties worden opgenomen moet in een beperkte tijd deze kunnen worden vastgelegd. De docent/instructeur heeft slechts beperkte tijd tussen de presentaties. het moet te koppelen zijn aan andere concernsystemen Met het oog op het grote aantal opnamen is elke automatisering van het inplannen en beschikbaar maken van de opnamen waardevol. Dit maakt dat opnamen met minder mankracht sneller beschikbaar kunnen worden gesteld aan de juiste personen. Denk daarbij aan koppelingen met de ELO, LDAP, roostersysteem, enzovoorts. Het systeem Mediasite van de firma Sonic Foundry kwam in ons onderzoek naar voren als het syteem, dat naast Presentations2Go veruit het best aan deze eisen voldoet. Daarbij komt nog, dat Mediasite een community heeft van gebruikers uit diverse landen. Presentations2go is voornamelijk Nederlands, dit zich langzaam uitbereidt naar Duitsland. Veel instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland die op dit moment hoorcolleges opnemen, maken gebruik van Mediasite of Presentations2go. Echter internationaal gezien (voornamelijk in de VS) gebruiken veel Universiteiten Mediasite. De aanwezigheid van de internationale community van Mediasite biedt het voordeel dat er koppelingen en ervaringen worden ontwikkeld en uitgewisseld die ook interessant kunnen zijn voor de FCJ. Denk bijvoorbeeld aan indexering door middel van spraak- en tekstherkenning en koppeling met Sharepoint. WAT IS NODIG Het opnemen van weblectures bestaat technisch uit twee componenten. Het eerste component betreft het vastleggen (registratie) van de presentatie. Hierbij dient zowel de videoinputstroom als de PowerPointinput aan elkaar gekoppeld te worden. Ook vindt hier een coderingsslag plaats van de video waardoor deze in een bepaalde compressieformaat aan de server kan worden aangeboden. Het tweede component betreft een videoserver. Deze server ontvangt van de registratieset de gecomprimeerde videostroom met daarbij de informatie van de registratie van de PowerPoint. Deze wordt door de videoserver op verzoek via het internet aangeboden aan de gebruikers. Aanbieders Er zijn in de markt van deze technologie slechts een beperkt aantal serieuze aanbieders. De oplossingen Presenta2Go en Mediasite zijn de twee steeds terugkomende oplossingen om snel en soepel presentaties te registreren en te distribueren.

5 Mediasite Mediasite is ontworpen door Sonic Foundry en is op Microsoft Windows gebaseerd. Het maakt gebruik van een uitgeklede Windows XP versie samen met Windows Media Encoder. Buiten de genoemde software vereist Mediasite ook eigen hardware, zogenaamde recorders. Sonic Foundry biedt drie verschillende recoders aan, een mobiele recorder, verrijdbare en een vaste recorder. de functies van de viewer van mediasite Registratie: Mediasite Opnamesets Er zijn drie mogelijke toepassingen van opnamesets: Vaste opstelling Verrijdbare set Mobiele set In eerste instantie zal in hoofdzaak worden ingezet op het verzorgen van opnames met mobiele sets. Binnen de termijn van OASE van twee jaar zal wordt verwacht dat een opnameset voldoende is. In geval van uitbreiding zal opnieuw gekeken moeten worden of dit een mobiele of een vaste opstelling zal zijn. Een vaste opstelling heeft als belangrijke voordeel dat het opbouwen, afstellen en afbouwen van de opnameapparatuur beperkt is.

6 Vaste opstelling In de vaste opstelling zal een zaal worden voorbereid voor een vaste opnameset. In de zaal zal op één plaats aanwezig moeten zijn: Mediasite RL recorder Video switch unit Remote camera Remote Control Unit Vaste postmix audio XLR aansluiting Vaste aansluiting VGA, splitter reeds aanwezig Internet aansluiting in specifiek VLAN Voeding voor de opnameset Figure 1: Mediasite RL recorder De zaal kan het beste worden uitgerust met een Remote Camera en een Remote Control Unit. Op het moment dat een goede volgcamera voorhanden is kan dit camerasysteem worden vervangen door een systeem met een volgcamera. Te verwachten is dat het prijsniveau in dit geval hetzelfde zal zijn. Een vaste opstelling is het minst kwetsbaar en het gemakkelijkst te bedienen. Het loont pas om een zaal te voorzien van een vaste opstelling als er voldoende opnamen worden gemaakt. Figure 2: Remote camera Verrijdbare set Aangezien niet elke zaal uitgerust zal worden met een vaste opstelling is het praktisch om een set samen te stellen met de benodigde apparatuur die in één verrijdbare kar geïntegreerd zijn. Deze sets zijn gemakkelijk te bedienen en stevig uitgevoerd zodat ze gemakkelijk in verschillende zalen kunnen worden ingezet. De TU Delft heeft ruime ervaring met de inzet van verrijdbare sets die door studenten worden bediend. Figure 3: Remote Control Unit Op deze kar zijn aanwezig: Mediasite recorder Video switch unit Remote camera Remote Control Unit Geluidmixer 30 meter aansluitkabel Figure 4: Verrijdbare set zoals ingezet bij TU Delft In elke zaal waar deze set wordt ingezet dient op één plek aanwezig te zijn: Voeding voor de set Audiosignaal uit de zaal Plaats voor de statief met de videocamera Mobiele set Het zal niet mogelijk zijn om alle grote collegezalen direct uit te rusten met een vaste opnameset of deze geschikt te maken voor een verrijdbare set. In Figure 5: Mobiele opnameset (ML recorder)

7 dat geval kan worden gewerkt met een mobiele opnameset. Deze kan naar binnen worden gebracht, voorzien van randapparatuur en worden aangesloten. Het nadeel is dat het aansluiten tijdrovend en kwetsbaar is. Als een mobiele set wordt ingezet, dient te worden meegebracht: Videocamera op statief Ontvanger zaalaudio VGA splitter In de zaal dient in ieder geval voeding en een internetverbinding voor de opnameset aanwezig te zijn. Distributie met Mediasite Voor de distributie van de weblectures maakt Mediasite gebruik van een videoserver. Deze videoserver ontvangt diverse bestanden van de recorders. Dit zijn vaak de video beelden, het geluid en de slides. Daarna verwerkt de server deze bestanden tot 1 geheel en stelt deze dan beschikbaar door middel van een link. Deze link kan geplaatst worden in bijvoorbeeld de SharePoint omgeving. Bovendien word de video beschikbaar gesteld in de videogalerij waar alle video s en weblectures staan. Presentation2Go Presentations2Go, afgekort P2G, is ontworpen door Can- it aan de Wageningen Universiteit. Het principe van P2G is nagenoeg hetzelfde als die van Mediasite. Echter is Mediasite een hardwareoplossing waar P2G een softwarematige oplossing is. De werking van P2G is P2G is een applicatie die geïnstalleerd dient te worden op een Windows XP omgeving samen met Windows Media Encoder. P2G is nog niet compatible met Windows Vista vanwege de gebrekkige video drivers voor camera s en webcams. Verder vereist P2G geen specifieke hardware. figuur 6: de flightcase van Presentations2go

8 Sinds het derde kwartaal van 2008 biedt Can- it ook een zo geheten Roadkit aan. Dit is een flightcase met daarin alle benodigde hardware om een opname te maken, inclusief camera, microfoon en een mengpaneel. Presentations2Go hanteert diverse vormen van hun software oplossing. Zo wordt een P2Go Lite versie aangeboden. Dit is de goedkoopste oplossing. Hierbij wordt de software op de pc geïnstalleerd en wordt een webcam of videorecorder aangesloten op de pc. De software zorgt ervoor dat je beeld continu word afgevangen. De kwaliteit van deze schermopnames zijn wel wat minder (640x480). Aan het eind van de opname converteert de software alles tot de uiteindelijke versie. Nadeel van de Lite versie is wel dat deze presentaties niet gedeeld kunnen worden via de videoserver. Deze zijn dus vooral geschikt om op USB- stick of harde schijf met elkaar te delen. Een uitbereiding op de Lite versie is de Site License Presentations2Go. De werking is identiek aan de Lite versie alleen kan deze versie wel publiceren op de video server. Dit gebeurt handmatig en achteraf. Deze licentie kost 8500 en is 1 jaar geldig. Zowel de Lite als de Site License kunnen niet live uitzenden en nemen dus hun eigen scherm op als input bron voor de slides. Bovendien werkt het publiceren van de Site License opnames alleen met een eigen P2G Video Server (dus het hosten kan dan niet meer door P2G zelf gedaan worden). Een derde versie die P2G heeft is de Presentations2Go Pro versie. De werking is wederom hetzelfde alleen werkt de Pro versie met een externe framegrabber. Deze framegrabber kan het VGA signaal van een andere pc aftappen. Zo hoeft er dus op de laptop van de spreker niks geïnstalleerd te worden aangezien de framegrabber het VGA signaal van de spreker aftapt en doorsluist naar de pc/laptop waarop wel P2G software geïnstalleerd is. Dit kan zowel een Mac, Linux of Windows platform zijn aangezien de framegrabber alleen het VGA- signaal aftapt. Voordeel van de framegrabber is bovendien dat deze live kan uitzenden en de opnames wel op de videoserver kan plaatsen. De kwaliteit van de plaatjes zijn ook nog eens hoger met een framegrabber en P2G bied (weliswaar tegen een aardige meerprijs) ook nog betere versies van framegrabbers aan. Ze hebben een framegrabber van 1280x1024 (prijs 485) of een 2048x2048 ( 1650,05). Voorbeeld van de viewer van Presentations2go

9 Eigenschappen Mediasite versus Presentations2go Kosten van de opnamesystemen MEDIASITE RL recorder Easy set up RL support 3 years (1 cam, 1 mic) AV equipment (cam + mic) Total per jaar (afschr. in 3 jaar)

10 PRESENTATIONS2GO P2GO roadkit mobiele Roadkit onderhoud 3 jaar laptop Totaal per jaar (afschr. in 3 jaar) Voor de distributieserver dient rekening te worden gehouden met licentiekosten. HUIDIGE ONTWIKKELINGEN NAPtendervoorstel OASE De FCJ heeft mede het OASEvoostel ingediend in het NAPtendertraject. In april 2009 is het voorstel gehonoreerd met de gevraagde subsidie. Dit houdt in dat per september 2009 gestart wordt met het project. Concreet betekent dit dat er binnen de FCJ twee pilots in het kader van OASE zal worden uitgevoerd. Het OASEproject richt zich op weblectures. Daarmee worden bedoeld registraties van live events, die al dan niet bewerkt via internet kunnen worden geraadpleegd en/of hergebruikt door studenten. Hergebruik kan naast herhaling, gericht zijn aanscherping of verdieping, kan gepaard gaan met opdrachten en kan o.a. het maken van uitsnedes; bewerkingen en het toevoegen van commentaar omvatten. OASE bouwt daarmee voort op Triple- L, maar onderscheidt zich daar ook van. Een belangrijk verschil is dat in Triple- L naast de basisvariant vooral mogelijkheden tot gebruik van webcolleges door andere docenten binnen en buiten de eigen instelling zijn onderzocht. OASE legt zich met name toe op het ontwikkelen van flexibele onderwijsvormen uitgaande van (bewerkingen van) het eigen materiaal van de docent. Waar bij Triple- L de mogelijkheid tot delen van content centraal stond gaat het bij OASE om verhogen van het studiesucces door flexibilisering. Aan het einde van het project hebben 10 instellingen in twee jaar tenminste 20 cursussen pilots uitgevoerd, die met elkaar een samenhangende reeks toepassingsvarianten van weblectures vormen. Per instelling per jaar worden hiermee minimaal 100 studenten direct bereikt. Van elke pilot is het effect bepaald van de toepassingsvariant op een aantal aan studiesucces gekoppelde variabelen. De techniek om deze varianten in de praktijk te kunnen uitvoeren is waar nodig uitgebreid en aangepast en docentvriendelijk gemaakt. De uitkomsten zijn vastgelegd in een canon van weblectures, waarin de succesvolle toepassingsvarianten zijn opgenomen, voorzien van een onderwijskundige onderbouwing, aanbevelingen voor onderwijsvorm en organisatie, en verwijzing naar de te gebruiken technologie. Gevisualiseerde aansprekende good practices maken de canon voor docenten toegankelijk. In een instellingsspecifiek deel zijn de locale faciliteiten en ondersteuning openomen. Alle locale ondersteunende diensten (didactiek, techniek) beschikken over de didactische gegevens en de technologie en geven aan in staat te zijn de toepassing van de in de canon opgenomen weblectures te kunnen ondersteunen. Met een implementatieplan geven zij tevens aan deze ook zelfstandig binnen de instelling verder te kunnen implementeren en op te schalen tot mimimaal een vijfvoudig bereik (docenten, studenten, cursussen) in het eerste post- projectjaar. De canon omvat tevens een methodiek voor herhaalde effectmeting en evaluatie Rich Media bij de Universiteit Utrecht De Universiteit Utrecht is een aantal jaren geleden gestart met het opnemen en digitaal verspreiden van colleges. In eerste instantie was dit nog op kleine schaal. Vorig jaar is een onderzoek afgerond naar de ervaringen bij studenten en medewerkers. Deze was dusdanig positief dat een vervolgproject is opgestart en een organisatie is opgebouwd op de opnames in goede banen te leiden. De Universiteit Utrecht heeft na een studie gekozen voor de oplossing van Mediasite en heeft een aantal mobiele sets aangeschaft en een speciale server ingericht. Stand van zaken bij andere faculteiten In het afgelopen studiejaar is bij de FEM een project geweest waar men de hoorcolleges is in de eerste periode van het eerste jaar zijn opgenomen en via het internet beschikbaar zijn gesteld. De technische kant lag voor

11 een belangrijk deel in de handen van firma Hulskamp. Bij het beëindigen van het project is hierdoor ook de kennis en faciliteiten verdwenen. Naast een aantal technische problemen was de opzet met deze externe partij een vrij kostbare aangelegenheid. Binnen de FEM er is behoefte een vervolg te geven aan het project echter de middelen zijn erg beperkt. Bij de FG is reeds een aantal jaren een eigen AV- dienst. Binnen deze dienst worden enkele colleges met een speciale karakter opgenomen. Deze worden nadat ze bewerkt zijn aangeboden aan studenten die in het buitenland de studie volgen. Mediatheek Vanuit de mediatheek van de FCJ is veel interesse in dit project. De mediatheek is op zoek naar mogelijkheden om de opnames toegankelijk te maken, te metadateren (aan de hand van een door de docent beschreven synopsis) en wellicht ook statistieken te monitoren (waar mogelijk). Zoals ze van boeken uitleencijfers hebben zouden zij ook gebruikscijfers hiervan boven water willen halen. Aanbod Mediasite De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met de aanbieders van Presentation2Go en Mediasite. Beide partijen wilden meedenken als het ging voor het eerste deel van het project. Presentation2Go beperkte zich door een beperkte uitstel van het te betalen bedrag. De aanbieder van Mediasite biedt een mobiele set te huur aan voor een bedrag van Daarnaast kan voor die periode gebruik worden gemaakt van een server bij een partij die reeds gebruik maakt van Mediasite. De verwachting is dat de Universiteit Utrecht deze faciliterende partij is. Mediasite heeft de verwachting dat na een half jaar een evaluatie plaats vindt en in het voorjaar een definitieve keuze zal worden gemaakt door de FCJ. Een opnameset biedt voldoende capaciteit voor het eerste jaar. Dit aanbod biedt daarom de mogelijkheid om snel te starten met een lage investering in het eerste jaar. Ook kan in het eerste jaar ervaringen worden opgedaan waarop een definitieve beslissing kan worden genomen. Samenwerking UU De Universiteit heef t het afgelopen jaar gekozen voor Mediasite en behoorlijk geïnvesteerd in mobiele opname- units. Voor de distributie zijn servers ingericht. Voor de opnames is een organisatie opgezet. De Universiteit wil graag de FCJ ondersteunen in de opstartfase. Daarnaast zijn er mogelijkheden om in de nabije toekomst op dit onderwerp intensief samen te werken. Voorstel voor het studiejaar Het voorstel is om rustig te starten en in het eerste jaar op zoek te gaan naar de mogelijkheden van streamingvideo voor de faculteit. Op beperkte plaatsen zal gericht Rich Media worden ingezet. Voor OASE worden daarbij twee pilots uitgevoerd. Een op het gebied van studentenpresentaties bij de opleiding Digitale Communicatie en een pilot bij Communicatie Management / ICM. Bij deze laatste pilot zal in de specifieke fase een aantal lessencycli worden opgenomen en via het internet worden aangeboden. Deze pilots hebben een looptijd van 2 jaar waarbij het belangrijkste deel in het eerste jaar zal plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken zijn beperkte opname en distributiefaciliteiten noodzakelijk. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het aanbod om een Mediasite- opname- unit te lenen en de distributie via de server van de Universiteit van Utrecht te laten verlopen. Voor deze faciliteiten vraagt Mediasite een vergoeding van Naast deze bijdrage dient de faculteit te beschikken over een goede camera, statief en microfoon. In het voorjaar van 2010 zal er een evaluatie plaatsvinden met betrekking tot de ervaringen van het gebruik van de technologische systemen en de didactische mogelijkheden. Naar aanleiding van deze evaluatie zal moeten worden bepaald wat de vervolgstappen zijn. Deze kunnen zijn: stoppen met het gehele project, voortzetten van het OASEproject of het gebruik verder uitbreiden dan alleen voor OASE. De laatste twee opties vereisen een investering in opnameapparatuur en een distributieserver.

12 Verwachtingen voor en daarna Afhankelijk van de ervaringen van het eerste jaar zal een vervolg worden gegeven voor het studiejaar In dit jaar zal nader geïnvesteerd moeten worden in apparatuur (opnamesets) en servers. Naast deze investeringen zal ondersteuning moeten worden geboden door een AV- dienst. Tijdens het OASE- project kan dit worden gedaan door de projectleden. Na het project zal dit moeten worden overgenomen door de algemene AV- dienst of IT- support. Na 2009 zijn er 3 scenario s 1. Investeren in Mediasite De ervaringen zijn dusdanig dat de FCJ verder wil met Mediasite. In dat geval zal de geleende apparatuur moeten vervangen worden. Een opnameset vraagt aan initiële investeringen. Voorlopig wordt er van uitgegaan dat een set voldoende is voor de behoefte binnen de faculteit. De capaciteit van een opnameset wordt geschat op maximaal 500 opname- uren op jaarbasis. Naast opnameapparatuur is een videoserver noodzakelijk Voor de videoserver dient eenmalig gereserveerd worden. Er kan een onderhoudscontract met de leverancier afgesloten worden. 2. Samenwerken met UU Er bestaat ook een mogelijk scenario waarbij de dienstverlening wordt aangeboden in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Momenteel heeft de UU een aantal mobiele sets aangeschaft. Deze kunnen door de faculteiten van de UU gereserveerd worden. Voor een specifieke opname van een uur wordt 160 kosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten (inclusief ingehuurde student- assistent) om de opname te registreren. De kosten voor apparatuur, server en beheer worden door de UU gefinancierd. 3. Investeren in andere technologie Momenteel is streaming video en Rich Media nog sterk in ontwikkeling. Naast de twee besproken leveranciers zijn ook diverse andere partijen. Momenteel kunnen zij geen acceptabele alternatief bieden. Door de keuze van de technologie een jaar uit te stellen biedt het ons de mogelijkheid deze ontwikkelingen scherp in de gaten te houden en indien er over een jaar betere alternatieven zijn daar op in te spelen. Bijlage: Onderzoeksrapport UU

Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs. Richard Deuzeman 5 maart 2010

Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs. Richard Deuzeman 5 maart 2010 Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs Richard Deuzeman 5 maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Didactiek Techniek Organisatie Financiering Aanbevelingen Vragen

Nadere informatie

EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN?

EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN? EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN? RoyalCast biedt onderwijsinstellingen een eenvoudige totaaloplossing voor het opnemen, uitzenden en archiveren van colleges en andere

Nadere informatie

OASE WP2 Techniek en Organisatie, vindbaarheid en delen. Opnameprocesbeschrijving, de situatie per 1 september 2009

OASE WP2 Techniek en Organisatie, vindbaarheid en delen. Opnameprocesbeschrijving, de situatie per 1 september 2009 OASE WP2 Techniek en Organisatie, vindbaarheid en delen Opnameprocesbeschrijving, de situatie per 1 september 2009 Erik Boon, 8 oktober 2009 Infrastructuur: Eind augustus is de Mediasite EX server in gebruik

Nadere informatie

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt.

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt. Pilot Naam Instelling VCR course UM UM Studenten Aantal Ronde 2 Datum uitvoering 2011 Contactpersoon Katerina Bohle Carbonel Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Doelstelling Voor de cursus VCR

Nadere informatie

Weblectures Op de TUDelft

Weblectures Op de TUDelft Weblectures Op de TUDelft Programma: Weblectures op de TUDelft -Collegerama -OCW -ItunesU -Wimba Weblectures Kees van Kuijen en Peter de Moel ELS: E-LearningSupport TUDelft, Onderwijs en Studenten zaken

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek behoeftebepaling HHsCollegeWEB. Samenvatting onderzoek behoeftebepaling HHsCollegeweb

Samenvatting onderzoek behoeftebepaling HHsCollegeWEB. Samenvatting onderzoek behoeftebepaling HHsCollegeweb Samenvatting onderzoek behoeftebepaling HHsCollegeweb 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 3 3. Bevindingen... 3 3.1 Aan welke faciliteiten voor webcolleges hebben docenten behoefte?...

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Weblectures & Organisatie

Weblectures & Organisatie Weblectures & Organisatie Wat komt er allemaal bij kijken als u weblectures in de instelling wilt introduceren? Klaus Hoven Academy for Leisure NHTV Breda Weblectures & Organisatie Meeste docenten hebben

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Studeerbaarheid zonder betutteling

Studeerbaarheid zonder betutteling Pilot 1: Studeerbaarheid zonder betutteling Pilot Naam Studeerbaarheid zonder betutteling Instelling TiU Vak naam TiSEM/Accounting Studenten Aantal 1500 = 300+800+400 (accounting 1 IBA/ Accounting 1 ECO

Nadere informatie

Wageningen University (WUR) Korte beschrijving van instelling: Aantal Pilots: 3 Contact persoon: Joke Marinissen

Wageningen University (WUR) Korte beschrijving van instelling: Aantal Pilots: 3 Contact persoon: Joke Marinissen Wageningen University (WUR) Korte beschrijving van instelling: Aantal Pilots: 3 Contact persoon: Joke Marinissen Pilot 1: Tagging Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal ronde 1: 83, ronde 2: 50

Nadere informatie

Instelling Organische chemie en wiskunde Studenten Aantal Totaal 70, met bekijken weblecture 31 Ronde 1 Datum uitvoering Mei 2011

Instelling Organische chemie en wiskunde Studenten Aantal Totaal 70, met bekijken weblecture 31 Ronde 1 Datum uitvoering Mei 2011 Pilot Naam Wageningen Bordgebruik Instelling WU Vak naam Organische chemie en wiskunde Studenten Aantal Totaal 70, met bekijken weblecture 31 Ronde 1 Datum uitvoering Mei 2011 Variant Bordgebruik Introductie

Nadere informatie

NAP OASE. Fontys Hogscholen. Techniek. Werkpakket 2: Techniek & Organisatie

NAP OASE. Fontys Hogscholen. Techniek. Werkpakket 2: Techniek & Organisatie NAP OASE Werkpakket 2: Techniek & Organisatie Fontys Hogscholen Binnen Fontys Hogescholen wordt op dit moment, najaar 2011, gebruik gemaakt van een viertal verschillende soorten capturesystemen voor het

Nadere informatie

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING RECORDING BOX Wat is het? De Recording Box maakt opnames van lessen en kan deze vervolgens direct online zetten. Met behulp van opname-apparatuur kan de leerkracht zowel zichzelf als de informatie

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Fasen van implementatie webectures

Fasen van implementatie webectures 1 Fasen van implementatie webectures De meeste instellingen doorlopen drie fasen bij weblecture-implementatie te weten: Fase 1: Starten en uitproberen Fase 2: Invoeren en opschalen Fase 3: Standaard dienstverlening

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Project: Video2Learn Project richt zich op het bevorderen van het effectief

Nadere informatie

Handleiding Opnames maken met Panopto Focus

Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Voor dit document geldt de CreativeCommonslicentie BY/NC/SA 1 Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Inhoud 1 Vooraf... 3 2 Panopto Focus Recorder... 3

Nadere informatie

Instelling Methoden en Technieken. Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Instructie-weblecture

Instelling Methoden en Technieken. Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Instructie-weblecture Pilot Naam Instructie SPSS Instelling VU Vak naam Methoden en Technieken Studenten Aantal 1200 per fase Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Variant Instructie-weblecture

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Focus Touch. Touchscreens

Focus Touch. Touchscreens Focus Touch Met een grootformaat Focus Touch LED monitor bestuurt u via Optical Dual Touch de computer door middel van een aanraking op het scherm. Dit kan met uw vinger of bijvoorbeeld met een pen. Zo

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

LINUX ZORIN. een alternatief voor MS Windows

LINUX ZORIN. een alternatief voor MS Windows LINUX ZORIN Gewoon Anders een alternatief voor MS Windows 1 Zorin OS Een ander besturingssysteem 2 Over Zorin gesproken... Zorin OS is een van de kinderen van Linux Linux is een programmeertaal voor besturingssystemen

Nadere informatie

Ervaringen met weblectures

Ervaringen met weblectures Ervaringen met weblectures Steeds meer universiteiten maken gebruik van weblectures, waarbij het onderwijs via internet te volgen is. De Universiteit Utrecht ondervroeg docenten en studenten over het gebruik

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Standaardisatie versus maatwerk

Standaardisatie versus maatwerk Standaardisatie versus maatwerk Peter van Helsdingen Manager Mediacentrum / Bureau Evenementen https://nl.linkedin.com/in/peter-van-helsdingen-28982613 procvanhelsdingen p.van.helsdingen@windesheim.nl

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Lesopnames en weblectures

Lesopnames en weblectures Lesopnames en weblectures Een stand van zaken Erik Luyten Anneleen Cosemans AVNet 1 Lesopnames vroeger Voorbeeld Prof. Ignace Bossuyt De Nederlandse polyfonie (1983) 2 en nu Belangrijke veranderingen:

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie?

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie? Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Bij de Fontys PABO Eindhoven krijgen studenten nu van verschillende docenten en studieloopbaanbegeleiders (SLB) uitleg bij onderwerpen die relevant zijn voor

Nadere informatie

Informatievoorziening en Automatisering

Informatievoorziening en Automatisering Bijlage Raad in Beeld: toelichting op de voorgestelde scenario s Informatievoorziening en Automatisering Wat is nodig om de raadsvergaderingen live te streamen en op welke wijze kan het onderlinge debat

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Colleges in beeld Efficiënt uitzenden en opnemen op video van colleges Drs. Jaap Buis, Drs. Pepijn Koopman

Nadere informatie

Informatievoorziening en Automatisering

Informatievoorziening en Automatisering Bijlage Raad in Beeld: toelichting op de voorgestelde scenario s Informatievoorziening en Automatisering Wat is nodig om de raadsvergaderingen live te streamen en op welke wijze kan het onderlinge debat

Nadere informatie

WC055 Sweex Hi-Def 1.3M Zoom Trackcam USB 2.0. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex webcam wordt aangesloten!

WC055 Sweex Hi-Def 1.3M Zoom Trackcam USB 2.0. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex webcam wordt aangesloten! WC055 Sweex Hi-Def 1.3M Zoom Trackcam USB 2.0 Inleiding Om onbezorgd te kunnen genieten van de Sweex webcam, is het belangrijk dat je een aantal zaken in acht neemt: Stel de Sweex webcam niet bloot aan

Nadere informatie

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Linux Mint Cinnamon 18.1 Waarom overstappen naar Linux Linux weetjes Achtergrond Linux Mint Ervaringen Aanbevelingen Waarom overstappen

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 1 INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE 3 2.1 OPNEMEN: OPSTARTEN 4 2.2 OPNEMEN: NIEUWE PRESENTATIE 5 2.3 OPNEMEN: OPNAME PROCES 7 2.4. OPNEMEN: EIGEN MEDIA UPLOADEN 11 3. PRESENTATIE

Nadere informatie

RentSat transportable satelliet uplink voor

RentSat transportable satelliet uplink voor RentSat transportable satelliet uplink voor Satellite News Gathering Live Streaming Video tijdelijke breedband IP verbindingen Amsterdam, 16-03-10 RentSat Wat is het? Wat kun je er mee? Wie kan ervan profiteren?

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Inleiding Stel de Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Montesquieu Learning Centre

Montesquieu Learning Centre AV-Faciliteiten in het Montesquieu Learning Centre (MLC) Inhoud Inleiding 3 AV-meubel toegankelijkheid 3 AV-meubel faciliteiten 3 AV-meubel software 3 AV-meubel bedieningspanelen 4 Zijpanelen 4 Zijpaneel

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS

BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS Docentenperspectief online Toelichting online docenten: De online docenten hebben altijd de beschikking over WIFI en hebben derhalve altijd toegang tot de online HAS werkplek.

Nadere informatie

Weblectures Ondersteuning Onderwijskundig, Technisch, Organisatorisch

Weblectures Ondersteuning Onderwijskundig, Technisch, Organisatorisch Weblectures Ondersteuning Onderwijskundig, Technisch, Organisatorisch Weblectures is een dienstverlening voor docenten bij automatische opname van een les met een vaste, geïntegreerde set in een auditorium

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

Interactive Self- and Peer Observation Tool

Interactive Self- and Peer Observation Tool Interactive Self- and Peer Observation Tool Beschrijving van het programma versie 1.0 Mark Hommes, Jeroen Kuntze, Hub Kurvers, Aad Slootmaker, Jeroen Berkhout 1 Ontwikkeld met subsidie van SURF project

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Gebruik van multimedia in

Gebruik van multimedia in Gebruik van multimedia in Presentatie N@tschool titel Rotterdam, 00 januari 2007 Den Bosch, 22 April 2008 Een praktijk verhaal Dagelijkse ervaringen!! We zijn nog aan het ontdekken!! Even voorstellen Wim

Nadere informatie

80 per server) & 10 clients. De Analytics Auto Zoom, Movement detection & Sabotage detection zitten gratis in deze licentie

80 per server) & 10 clients. De Analytics Auto Zoom, Movement detection & Sabotage detection zitten gratis in deze licentie Pag. 1/14 Component - USBkey -Macrscop USB key USB key VS01286 USB key Video - Software -USB Dongle LS VS01242 Up to 400 IP camera s, 5 servers (up to 80 per server) & 10 clients. De Analytics Auto Zoom,

Nadere informatie

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Heliview Online online@heliview.nl +31 (0)35 698 22 55 Index Inleiding... 3 Webinar Studio & Services... 4 Basic Webinar Service... 4 Standaard Webinar Service...

Nadere informatie

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken Bert Plaat i-coach MBO 3-4 PowerPoint & Lessen maken Eerste opzet Invoegen media zoals video, camera, screencast Inspreken en opslaan als video De rol van Movie Maker Opdrachten studenten Probleem: Ontsluiting

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

WC004 - Nightvision Chatcam. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex Nightvision Chatcam wordt aangesloten!

WC004 - Nightvision Chatcam. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex Nightvision Chatcam wordt aangesloten! WC004 - Nightvision Chatcam Inleiding Stel de Sweex Nightvision Chatcam niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

KVM-console-naar-laptop USB 2.0 draagbare Crash-kaartadapter met bestandsoverdracht & videoopname

KVM-console-naar-laptop USB 2.0 draagbare Crash-kaartadapter met bestandsoverdracht & videoopname KVM-console-naar-laptop USB 2.0 draagbare Crash-kaartadapter met bestandsoverdracht & videoopname StarTech ID: NOTECONS02 Met de NOTECONS02 draagbare USB crash-kaartadapter kunt u uw laptop in een draagbare

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

C a s e S t u d y Y i f e C o n t a c t i n f o r m a t i e

C a s e S t u d y Y i f e C o n t a c t i n f o r m a t i e C a s e S t u d y Y i f e C o n t a c t i n f o r m a t i e Koen Piers Boudewijnlaan 1 Ondernemingsnr. 0808.450.557 0486/666.543 3590 Diepenbeek Rekeningnr. 979-5766597-49 koen@aurealis.be België D o e

Nadere informatie

De school komt naar u toe.

De school komt naar u toe. De school komt naar u toe. k.wever@horizoncollege.nl klaaswever@hotmail.com Afstandsleren Welzijn/Zorg 2.0 Vraagstelling Een aanvraag tot samenwerking met een zorginstelling om medewerkers op te schalen

Nadere informatie

Invoering Digitaal Wedstrijd Formulier. binnen de vereniging

Invoering Digitaal Wedstrijd Formulier. binnen de vereniging Pioen Partners Invoering Digitaal Wedstrijd Formulier binnen de vereniging Pioen Partners Tel: 0546 456223 E-mail: info@digitaalwedstrijdformulier.nl 1 Wat komt er allemaal bij kijken? Het Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project laat ik zien wat de voor en nadelen zijn van werken in de Cloud. Ook laat ik zien hoe je met Google Drive kunt werken een totale beschrijving van aanmelden tot gebruiken en instaleren.

Nadere informatie

Voorlichting en studiekeuze

Voorlichting en studiekeuze Pilot 4: Voorlichting en studiekeuze Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal Ca. 150 Ronde 2 Voorlichting en studiekeuze UU Voorlichting Datum uitvoering 2010-2011 Variant Voorlichtingsweblecture

Nadere informatie

Online werken met het Hebreeuwse werkwoord

Online werken met het Hebreeuwse werkwoord Pilot 2: Online werken met het Hebreeuwse werkwoord Pilot naam: Online werken met het Hebreeuwse werkwoord Instelling: UvT Vak naam: Bijbelwetenschappen, Hebreeuws Studenten aantal: 25 in de cursus plus

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 NEDERLANDS -INHOUD VAN DE VERPAKKING -TECHNISCHE SPECIFICATIE -HARDWARE INSTALLATIE -GARANTIE MULTIMEDIA PLAYER

Nadere informatie

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012.

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. home introductie easyconference easycomfort scheduling over ons contact Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. Met één klik brengt u iedereen die u wilt

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

The easy choise of the pro

The easy choise of the pro The easy choise of the pro Eenvoudig, voordelig en betrouwbaar LINDAB NV Zeeschipstraat 149 B-9000 GENT Tel.: 09 385 50 11 Fax: 09 385 60 62 CADVENT verantwoordelijke : Filip Lioen 0473/85.96.45 Lindab

Nadere informatie

Videoconference starters gids. Het selecteren van uw videoconference systeem

Videoconference starters gids. Het selecteren van uw videoconference systeem Videoconference starters gids Het selecteren van uw videoconference systeem 2009 Inleiding Het huidige geopolitieke klimaat, een focus op toenemende productiviteit en kosten reductie en een algemene onwil

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2014 - V2.1

MyMediasite Handleiding 2014 - V2.1 MyMediasite Handleiding 2014 - V2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1.1 INSTALLATIE 3 1.2 GEBRUIKER ACTIVEREN 4 1.3 GEBRUIKERSPROFIEL ONLINE INSTELLEN 4 1.4 INSTALLATIE OP TU LAPTOP 5 2.1 NIEUWE PRESENTATIE OPNEMEN 6

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept

Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept Situatie De ICTopleidingen van het Deltion staan op nummer 1 in de MBO-keuzegids. Hierdoor trekt de opleiding studenten uit een groot deel

Nadere informatie

Slidecasts: opnametechnieken en toepassingen in de Blended en Flipped classroom

Slidecasts: opnametechnieken en toepassingen in de Blended en Flipped classroom Slidecasts: opnametechnieken en toepassingen in de Blended en Flipped classroom KnowVU bijeenkomst Feb 2016 Dr. Maikel Wijtmans Division of Medicinal Chemistry, Dept. of Chemistry & Pharmaceutical Sciences,

Nadere informatie

Videomateriaal toegankelijk voor iedereen. Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017

Videomateriaal toegankelijk voor iedereen. Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017 Videomateriaal toegankelijk voor iedereen Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017 Opbouw presentatie + Rol van Expertisecentrum handicap + studie + Waarom toegankelijkheid? + Verschillende aspecten van de huidige

Nadere informatie

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt.

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt. WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

Help, ik word opgenomen

Help, ik word opgenomen Help, ik word opgenomen Deze publicatie bevat praktische en didactische adviezen voor docenten van de TU Delft wiens college wordt opgenomen op video (Collegerama). - Door Sofia Dopper (OC Focus) en Ruud

Nadere informatie

Standalone video opname en streaming - HDMI of Component p - USB 2.0

Standalone video opname en streaming - HDMI of Component p - USB 2.0 Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0 Product ID: USB2HDCAPS Met dit high-definition opnameapparaat kunt u een HDMI- of component videobron opnemen, met audio, via

Nadere informatie

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan.

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan. BESCHRIJVING SKOOLMATE Wat is het? De Skoolmate is een kleine laptop die speciaal is ontwikkeld voor kinderhandjes. Hij kan tegen een stootje en heeft een handvat. Daarnaast beschikt de laptop onder andere

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Produktinformatie LED Videoscreen Outdoor. Algemeen

Produktinformatie LED Videoscreen Outdoor. Algemeen Produktinformatie LED Videoscreen Outdoor Algemeen De door Zie Displays gebruikte LED is een klasse A LED en is door ons zo geselecteerd dat deze op vrijwel alle specificaties voldoet aan de strengste

Nadere informatie