Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011"

Transcriptie

1 Beknopte nota Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 De sociale zekerheid bestaat enerzijds uit rechten en anderzijds uit plichten. Je betaalt dus sociale bijdragen en krijgt er de ziekteverzekering, pensioenrechten, kinderbijslag,... voor terug. Als starter ben je verplicht uiterlijk de dag van je start aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Richt je ook een vennootschap op, dan heb je 90 dagen de tijd om die vennootschap aan te sluiten. De sociale bijdragen bedragen voor een zelfstandige ongeveer 22 % van het inkomen, tegenover ongeveer 50 % voor een loontrekkende. Daardoor krijg je ook wat minder terug, maar je kunt je aanvullend verzekeren (aanvullend pensioen, verzekering gewaarborgd inkomen,...). Een goede sociale zekerheid is voor ondernemers heel belangrijk. Want ondernemers nemen risico s die anderen niet nemen. Het komt erop aan de risico s te beheersen en je zaak en gezin te beschermen bij ziekte of ongeval. Zenito Sociaal Verzekeringsfonds regelt perfect je wettelijk verplichte sociale zekerheid. Een aanvullend pensioen kan je een aanvullende en degelijke sociale bescherming op maat opbouwen. Wie moet aansluiten? Iedereen die is moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je wilt starten met een eenmanszaak of je wilt iemand anders helpen in zijn zaak. Je wilt je partner helpen in de zaak. Je bent mandataris, vennoot of vrije medewerker. Ook je vennootschap moet aansluiten. Ondernemen over de grenzen heen. Hoofdberoep of bijberoep? / Zelfstandig en een ander sociaal statuut? Oefen je een zelfstandige activiteit uit of ben je werknemer? Zelfstandige in combinatie met een ander beroep of sociaal statuut Zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep? Enkel zelfstandigen die geen ander sociaal statuut hebben of die via dat statuut onvoldoende sociaal verzekerd zijn (bv. minder dan halftijds werknemer) worden als zelfstandigen in

2 hoofdberoep beschouwd. Merk wel op dat je een onderscheid moet maken tussen zelfstandige in hoofdberoep en meewerkende echtgenoot. Daarnaast kan je je zelfstandige activiteit ook naast je pensioen uitoefenen. Maar omdat je als gepensioneerde je inkomsten verplicht moet beperken en je al je sociale rechten reeds vrijwaart, wijken de regels grondig af. Oefen je naast je zelfstandige activiteit een beroep uit als loontrekkende of als ambtenaar, dan kan je doorgaans aangesloten worden als zelfstandige in bijberoep. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Een zelfstandige in bijberoep betaalt geen of minder sociale bijdragen op voorwaarde dat het inkomen beperkt blijft. Om aangesloten te worden als zelfstandige in bijberoep moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: Op kwartaalbasis gemiddeld minstens 50 % van een voltijds equivalent presteren. Zowel de eerste als de laatste werkdag van elk kwartaal door een contract gebonden zijn. Voldoe je daar niet aan, maar werk je in opeenvolgende kwartalen bij dezelfde werkgever, en voldoe je aan de eerste voorwaarde, dan kan je alsnog aangesloten blijven als zelfstandige in bijberoep Je bent zelfstandig en leerkracht Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt in principe dat een tewerkstelling van minstens 50 % van een voltijds equivalent voldoende is om zich aan te sluiten als zelfstandige in bijberoep. Maar voor leerkrachten geldt in de meeste gevallen een afwijkende regeling: statutaire leerkrachten moeten aan een strengere regeling voldoen, het aantal gepresteerde uren van leerkrachten bij Syntra wordt op een bijzondere manier geteld. Je bent zelfstandig en geniet loopbaanonderbreking Indien je een zelfstandige activiteit wenst uit te oefenen in combinatie met loopbaanonderbreking als ambtenaar of statutair personeel van een overheidsbedrijf, moet je met een aantal zaken rekening houden: ben je contractueel of statutair aangeworven? Bij welke dienst of organisatie werk je (gewoon ambtenaar, onderwijzer, NMBS-personeel,...)? Neem je voltijds loopbaanonderbreking? Deze vragen hebben niet alleen een invloed op de sociale bijdragen die je als zelfstandige zal betalen, maar ook op je statuut als werknemer en op je uitkering. In elk geval informeer je je best bij jouw personeelsdienst. Sommige ambtenaren mogen in geen enkel geval een zelfstandige activiteit uitoefenen, mogen een aantal activiteiten niet uitoefenen of hebben minder recht op loopbaanonderbreking. Bepaalde ambtenaren bij de fiscus bijvoorbeeld, mogen omwille van mogelijke belangenvermenging niet altijd een zelfstandige activiteit uitoefenen. Wens je informatie over de regeling voor statutaire personeelsleden van autonome overheidsbedrijven, dan raden we je aan contact op te nemen met jouw personeelsdienst en Zenito Sociaal Verzekeringsfonds. Met name bij de NMBS bestaan grote afwijkingen. Dit komt doordat de sociale bescherming er vaak reeds zeer groot is.

3 Je bent zelfstandig en geniet tijdskrediet Indien je een zelfstandige activiteit wenst uit te oefenen in combinatie met tijdkrediet, moet je met een aantal zaken rekening houden: hoe lang ben je al zelfstandige? Neem je voltijds tijdkrediet op? Geniet je een uitkering? Deze vragen hebben niet alleen een invloed op de sociale bijdragen die je als zelfstandige zal betalen, maar ook op jouw statuut als werknemer en op de uitkering. Indien je tijdskrediet combineert met een zelfstandige activiteit moet in de eerste plaats een onderscheid gemaakt worden tussen: tijdskrediet met behoud van uitkeringen en tijdskrediet zonder uitkeringen: Tijdskrediet met behoud van uitkeringen Het uitoefenen van een zelfstandige activiteit tijdens een periode van tijdskrediet met behoud van de onderbrekingsuitkeringen, is slechts mogelijk wanneer je gelijktijdig aan 2 voorwaarden voldoet: Je geniet een volledige onderbreking van de loopbaan. Je oefende jouw zelfstandige activiteit al gedurende minstens 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan jouw tijdskrediet uit. Voldoe je aan beide voorwaarden, dan kan je jouw uitkeringen gedurende maximaal 12 maanden combineren met je zelfstandige activiteit. Bovendien vrijwaar je je sociale rechten via je tijdskrediet en blijf je gedurende deze periode aangesloten als zelfstandige in bijberoep. Op de pagina "Een verandering in uw persoonlijke situatie" vind je meer informatie over de gevolgen van een omschakeling van bijberoep naar hoofdberoep. Je kan je tijdskrediet dus niet gebruiken om een zaak op te starten en tegelijk uitkeringen ontvangen! In dat geval zal je afstand moeten doen van je uitkering. Tijdskrediet zonder uitkeringen Tijdskrediet zonder uitkeringen is mogelijk. In dat geval blijf je beschermd tegen ontslag, maar zijn er gevolgen voor je sociaal statuut. Geniet je deeltijds tijdskrediet (= onvolledige onderbreking van uw normale arbeidstijd: 1/5 of halftijds) zonder uitkeringen, dan werk je vermoedelijk nog steeds minstens halftijds als loontrekkende. In dat geval bouw je via jouw gepresteerde uren als werknemer nog steeds sociale rechten op. Uiteraard zullen je pensioenrechten minder hoog zijn dan wanneer je voltijds zou werken. Toch kan je in dit geval aangesloten blijven als zelfstandige in bijberoep. Je nam voltijds tijdskrediet op en ontvangt geen uitkeringen, dan bouw je op geen enkele manier sociale rechten op in het stelsel der werknemers. Bijgevolg word je aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep. Ook periodes deeltijds tijdskrediet zonder uitkeringen worden afgetrokken van de totale periode tijdskrediet waarop je recht hebt. Daarom kan je misschien beter overwegen je arbeidscontract aan te passen naar een deeltijds contract.

4 Je bent zelfstandig en geniet werkloosheidsuitkeringen Algemeen beschouwd is een combinatie van werkloosheidsuitkeringen met een zelfstandige activiteit niet mogelijk. Maar er bestaan uitzonderingen. Je bent reeds werkloos en wenst een zelfstandige activiteit te starten Ontvang je werkloosheidsuitkeringen en wens je een zelfstandige activiteit op te starten, dan zal je je uitkering verliezen zodra je daadwerkelijk start. Je wordt aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep. Wie tijdens zijn werkloosheid een zelfstandige activiteit wenst voor te bereiden behoudt zijn uitkeringen wel, mits toestemming en onder voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld gaan over het volgen van een opleiding, aanvragen van een ondernemingsnummer,... Voor meer informatie kan je contact opnemen met de RVA of de VDAB. Je doet er in ieder geval goed aan om je bij de RVA of de VDAB te informeren over andere vormen van subsidies of toelagen. Je wordt werkloos en oefent reeds een zelfstandige activiteit uit De belangrijkste voorwaarde om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen is natuurlijk dat je uitkeringsgerechtigd bent. Meer informatie krijg je bij RVA of VDAB. Ben je uitkeringsgerechtigd en wens je een zelfstandige activiteit uit te oefenen, dan kan de RVA dit toestaan. De uitkeringen zal je nooit onbeperkt in de tijd kunnen behouden. Algemeen gesteld heb je toestemming nodig van de RVA. Iedere uitkeringsgerechtigde werkloze moet aan een aantal voorwaarden voldoen (bv. beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt). Maar wie de uitkeringen met een zelfstandig bijberoep wenst te combineren moet aan bijkomende voorwaarden voldoen. De beslissing van de RVA zal gebaseerd zijn op basis van de volgende criteria: Je was reeds gedurende minstens 3 maanden onmiddellijk voorafgaand aan het begin van de werkloosheid zelfstandige. Je hebt aangifte gedaan van je zelfstandig bijberoep. Je zelfstandige activiteiten wordt in het weekend uitgeoefend of op werkdagen tussen 18u 's avonds en 7u 's morgens. Op die manier blijf je beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Je bent niet actief in een beroep dat enkel en alleen na 18 u wordt uitgeoefend (bv. de horeca of vermaakondernemingen). Je bent ook geen leurder, verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar. Je bent evenmin actief in de bouwsector. Het zelfstandig inkomen heeft ook een invloed op de uitkering, er bestaat een zogenaamd cumulatieplafond. Het is niet omdat alle voorwaarden vervuld zijn dat je de uitkeringen met een zelfstandig bijberoep mag combineren. De directeur van de RVA kan op ieder moment oordelen dat je zelfstandige activiteit geen bijkomstig karakter'meer heeft. Besteed je bijvoorbeeld te veel uren aan je zelfstandige activiteit of vindt hij jouw inkomen te hoog, dan kan hij je de werkloosheidsuitkering ontzeggen. Wat te veel uren of te hoge inkomsten zijn is niet wettelijk bepaald. De RVA-directeur neemt een autonome beslissing.

5 Tijdelijke werkloosheid Voor tijdelijke werkloosheid gelden dezelfde regels als voor gewone werkloosheid. Maar wie zich in tijdelijke werkloosheid bevindt, geen uitkering ontvangt en reeds zelfstandige is, kan toch zijn aansluiting als zelfstandige in bijberoep behouden. Hierop bestaat één uitzondering: start je je zelfstandige activiteit tijdens de tijdelijke werkloosheid, dan zal je aangesloten worden als zelfstandige in hoofdberoep. Neem contact op met de RVA of de VDAB voor meer informatie over de uitkeringen. Student aansluiten voor zelfstandige activiteit? Oefen je als student een zelfstandige activiteit uit, dien je je aan te sluiten als zelfstandige in hoofdberoep. Maar er zijn uitzonderingen. Een student die een zelfstandige activiteit uitoefent, moet een ondernemingsnummer aanvragen en zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, dit kan bij Zenito Ondernemingsloket. In principe sluit je je aan als zelfstandige in hoofdberoep, aangezien dit je enige loontrekkende activiteit is. Als student kan je echter gelijkgesteld worden met bijberoep indien je rechten opent op kinderbijslag (tot 25 jaar) en je inkomen uit de zelfstandige activiteit beperkt is. De bijdragen die dan betaald moeten worden, liggen heel wat lager dan het algemene statuut van zelfstandige in hoofdberoep. Studenten kunnen dan aansluiten onder het statuut art. 37 (Speciaal bijdrageregime voor zelfstandigen met geringe beroepsinkomsten) zolang ze geen 25 jaar oud zijn en ofwel voltijds onderwijs volgen (minstens 27 studiepunten per jaar). ofwel een stage doormaken om benoemd te worden in een openbaar ambt. ofwel een verhandeling bij het einde van hogere studiën voorbereiden. Bovendien mag de student die beroep wenst te doen op het statuut art. 37 op kwartaalbasis tijdens het eerste, tweede en vierde kwartaal nooit meer dan 240 uren beroepsactief zijn. Tijdens de zomervakantie geldt de arbeidsduurbeperking niet, tenzij men in dat kwartaal de studies beëindigt (vakantiejob). Deze voorwaarden komen overeen met de voorwaarden om kinderbijslaggerechtigd te zijn. Maar er hoeft niet gecontroleerd te worden of er effectief kinderbijslag uitbetaald wordt. Het inkomen speelt in principe geen rol bij de controle of een student onder het statuut van art. 37 aangesloten kan worden. Maar het aantal gepresteerde uren is bij een zelfstandige moeilijk te controleren. Daarom wordt door de kinderbijslagfondsen een administratieve praktijk gehanteerd waarbij een student die meer verdient dan de vrijstellingsgrens art. 37, geacht wordt meer dan 40 uren per kwartaal te werken. De student kan dit vermoeden weerleggen aan de hand van bijvoorbeeld facturen, aanwezigheidslijsten,

6 Statuut combinatie student/freelance journalist Ben je student en wil je freelance journalist worden, dan geldt deze activiteit als hoofdberoep. Je kunt dit als bijberoep registreren mits je een voltijdse opleiding volgt en jonger bent dan 25 jaar. Er geldt een verplichting tot het aanvragen van een zelfstandig statuut. In combinatie met het student zijn geldt de freelance activiteit als hoofdberoep. Dit kan als bijberoep geregistreerd worden mits het volgen van een voltijdse opleiding en jonger zijn als 25 jaar. Een vrijstelling van sociale bijdragen is mogelijk indien de opbrengsten als freelancer op jaarbasis minder zijn als 1.308,18 (inkomsten 2009). Bij stopzetting van de studies gaat het statuut van bijberoep automatisch over naar hoofdberoep, indien men minder dan halftijds werkt als werknemer, met bijkomende gevolgen op het sociale statuut. Als freelance journalist is geen btw-nummer vereist indien gewerkt wordt met een contract van uitgave, wat zowel mondeling als schriftelijk mag vastgelegd zijn. Een ondernemingsnummer is dan evenmin nodig. In andere gevallen valt men wel onder de btw-wetgeving en is men 6% verschuldigd. Voor commerciële teksten (zowel print als internet) geldt een btw-tarief van 21%.

7 Occasionele activiteit: hobby of beroepsactiviteit? Een werknemer met een passie voor fotografie krijgt af en toe een aanbod voor een fotoopdracht. Een kaderlid geeft naast zijn loontrekkende activiteit af en toe voordrachten voor fotografen. Een werkzoekende krijgt eenmalig het aanbod een website te ontwerpen. Worden deze activiteiten beschouwd als zelfstandige beroepsactiviteiten? Men moet hier het onderscheid maken tussen een winstgevende bezigheid met beroepskarakter en een occasionele of toevallige verrichting zonder beroepskarakter. Als het gaat om een occasionele activiteit zonder beroepskarakter, dan gaat het niet om een zelfstandige activiteit. Dit onderscheid is niet altijd eenduidig te bepalen en is in de praktijk vaak voor discussie vatbaar. Het is vooral de fiscus en de RSVZ die dit gaat beoordelen aan de hand van volgende criteria: de frequentie van de verrichtingen en wanneer ze zich over verscheidene jaren uitstrekken het aantal gestelde handelingen de onderlinge verbondenheid de aard en de (snelle) opeenvolging van de gedane verrichtingen de belangrijkheid van de verrichtingen de organisatie die ze impliceren de omstandigheid waarin ertoe is overgegaan eventueel met behulp van ontleende gelden een samenwerking tussen twee of meer personen het feit dat een nevenactiviteit nauw verband houdt met de hoofdactiviteit van de betrokken belastingplichtige of in het verlengde van diens beroepsactiviteit ligt. Hoe meer van deze elementen aanwezig zijn, hoe groter de kans op het bestaan van een beroepsactiviteit in fiscale zin. In de praktijk zijn vooral de criteria regelmaat, frequentie en aantal handelingen belangrijk.

8 Voorbeelden uit de praktijk Een loontrekkende die één of twee keer per jaar het woord voert op een seminarie, hoeft zich niet meteen zorgen te maken. Wel zal de fiscus er op letten dat de activiteit niet op regelmatige basis plaatsvindt én dat zij niet al te sterk in verband staat met de hoofdactiviteit van de loontrekkende. Voor de werknemer met een passie voor fotografie, die éémalig een opdracht aanvaardt, is er meestal ook geen probleem. Het bedrag dat bovenop of naast het eigenlijke loon wordt verdiend, speelt geen enkele rol. Maar wie wel de aandacht van de fiscus op zijn hals haalt, is de belastingambtenaar die vaak artikels schrijft voor fiscale of boekhoudkundige vakbladen of die een graag geziene gastspreker is op fiscale seminaries. We willen nog benadrukken dat de hierboven beschreven situaties voor discussie vatbaar zijn. De uiteindelijke beslissing zal afhangen van de specifieke situatie én van het waarderingsoordeel van de controleur in kwestie. Fiscale verwerking van de occasionele activiteit De inkomsten uit de occasionele activiteit moeten aangegeven worden bij de fiscus. Dit kan onder de rubriek Diverse inkomsten van de aangifte, deze worden belast aan 33% tenzij de marginale belastingvoet lager ligt. In dit geval wordt de marginale belastingvoet genomen. Wat als de activiteit geen occasionele activiteit blijkt te zijn? De fiscus of de RSVZ kunnen het occasioneel karakter van de activiteit betwisten als het niet aan de voorgenoemde criteria voldoet. Men kan hiertegen in verweer gaan en argumenteren waarom het toch een occasionele activiteit zou zijn. Als er in overleg of na rechtspraak beslist wordt dat het niet om een occasionele activiteit gaat, dan wordt het diverse inkomen geherkwalificeerd als beroepsinkomen. Herkwalificering De herkwalificering tot beroepsinkomen heeft een aantal gevolgen. Zo zal de belasting op het beroepsinkomen meestal hoger zijn dan deze op de diverse inkomsten. Ook zal het RSVZ eventueel verschuldigde sociale bijdragen eisen op de inkomsten (vermits het nu gaat om een zelfstandige activiteit). Dit zal met terugwerkende kracht gebeuren, als blijkt dat ook deze activiteiten niet occasioneel waren. Concreet zal men zich dan moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en eventueel sociale bijdragen en een boete betalen. Bij herkwalificering, en indien het gaat om een bijberoep, zal enkel een sociale bijdrage verschuldigd zijn indien de beroepsinkomsten na aftrek van de kosten meer bedragen dan het wettelijk plafond.

9 De boetes kunnen eventueel worden kwijtgescholden als u argumenteert dat u in de overtuiging was dat het ging om een occasionele activiteit. In bepaalde gevallen zal dit aanvaard worden door het RSVZ. Hoe verreken ik de kosten van mijn prestatie? Kan ik facturen of onkostennota s opmaken? Als het gaat om een occasionele activiteit, en u dus niet beschikt over een commerciële of BTW hoedanigheid kan u geen facturen opmaken. Wel kan u een onkostennota opmaken waarin u uw prestatie omschrijft en het bedrag weergeeft. Hier bestaan geen vormvereisten voor. Het gaat steeds om een bedrag zonder BTW, vermits u niet btw-plichtig bent. Met deze onkostennota kan het bedrijf dat beroep doet op u, deze kost inbrengen in zijn boekhouding. Bij het invullen van de belastingen stuurt hij dan een fiche naar de belastingadministratie én naar de persoon die de occasionele activiteit uitgevoerd heeft. Op deze manier kan de belastingadministratie nagaan of u deze inkomsten wel aangegeven heeft. Het uitvoeren van een occasionele activiteit als werkzoekende uitkeringsgerechtigde werkloze Ook een werkzoekende werkloze kan, mits toelating van de RVA, een occasionele activiteit uitvoeren onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. Wel moet men dan op de stempelkaart het vakje voor de dag waarop men dan de prestatie levert aankruisen. Dit moet gebeuren voor aanvang van de activiteit. Men ontvangt dan voor die dag(en) geen uitkering. Meer info over starten met een eigen zaak, zelfstandige ondernemer worden en uw sociale zekerheid als zelfstandige ondernemer kan u terecht bij één van de 23 regionaal UNIZO kantoren en de Zenito ondernemingsloketten:

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent gebeurt. Een allesbehalve eenduidige definitie

Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent gebeurt. Een allesbehalve eenduidige definitie OCCASIONELE ACTIVITEITEN EN DE LINK MET ACTIVITEITEN IN BIJBEROEP, TIJDENS WERKLOOSHEID, VRIJWILLIGERSWERK Wat is een occasionele activiteit? Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV 8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV INLEIDING: VORMINGSWERKERS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE KVLV-WERKING KVLV biedt vorming aan vrouwen in verenigingsverband. Het KVLV-aanbod is daarom gedifferentieerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT Vergoedingswijzen in de creatieve sector Christine Nozaradan STUK, Leuven 16 december 2014 Statuut? Beroepsactiviteit Werknemer Zelfstandige Ambtenaar 2 Statuut? Artistieke

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1 Soepele tewerkstellingsvormen 1. Vrijwilligers 2. Freelancers 3. 25-dagenregel 4. Studenten 5. Bijverdienen tijdens pensioen 6. Bijverdienen

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Aanvraag overbruggingsrecht 1

Aanvraag overbruggingsrecht 1 Aanvraag overbruggingsrecht 1 1 Gegevens van de aanvrager Naam en voornaam: NSZ (Rijksregisternummer) : Hoofdverblijfplaats in België Straat: Nr.: Bus : Postnummer: Plaats: Tel.: Email : Post-of bankrekeningnummer

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP.

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP. ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP www.kunstenloket.be 2. VOORWOORD Werken als zelfstandige in bijberoep is een groeiend fenomeen, ook in de culturele en creatieve sectoren. Er zijn heel wat goede redenen om je

Nadere informatie

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT art.63 van het koninklijk besluit van 20.7.1971 DOOR DE ZELFSTANDIGE IN TE VULLEN Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van deze enquête, aarzel dan niet beroep te doen op uw ziekenfonds,

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan!

Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan! Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan! Hoofdstuk 4 Een eigen zaak beginnen. Veel mensen dromen ervan maar slechts weinigen doen het uiteindelijk ook daadwerkelijk. Nochtans kan zelfstandige worden

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

Studeren en werken als zelfstandige

Studeren en werken als zelfstandige Studeren en werken als zelfstandige INFORMATIEBLAD EN AANDACHTSPUNTEN VOOR STUDENTEN DIE TIJDENS DE STUDIES EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE WENSEN UIT TE OEFENEN Laatste aanpassing 20 mei 2015 Zenito Sociaal

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 3 Het Kunstenaarsstatuut... 4 De

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot 1 Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot Beste boekhouder of accountant, Ziehier het allereerste nummer van onze tweemaandelijke informatiebrochure Sociaal Statuut. Hierin zullen we telkens

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012.

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016 Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Artikel 10 MB spreekt van de artiest-muzikant en de artiest van het spektakelbedrijf.

Artikel 10 MB spreekt van de artiest-muzikant en de artiest van het spektakelbedrijf. Juridische analyse van de specifieke werkloosheidsregels van toepassing op kunstenaars en de interpretatie daarvan in de infobrief artiesten van 19.12.2011 van de RVA. Artikel 10 MB 26.11.1991: de regel

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2016 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2016 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2016 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie