Verhuurprijslijst Video ICT Audio Truss Rigging Licht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuurprijslijst Video ICT Audio Truss Rigging Licht"

Transcriptie

1 Video ICT Audio Truss Rigging Licht

2 Toebehoren projectie 3 4 Verhuurstaffel 4 Professionele Beeldschermen 6 Panasonic Professional Plasma Displays Professionele LCD & LCD/LED Displays Speakersets extern Touchscreens 5-6 Professionele Desktop Touch Displays Professionele Large Format Touch Displays Touchscreen meubels / Sets Toebehoren Beeldschermen Afspeelapparatuur Vloerstatieven, tafelstatieven & toebeh. Wandbevestiging Trussbevestiging Videowall Systemen Projectieschermen 4:3 Projectieschermen 16:9 Projectieschermen 16:10 Panorama XL Projectieschermen Ultra Portable Projectieschermen LED Screens INDOOR LED Screens INDOOR & OUTDOOR LED Screens Processing LED Screens Toebehoren Projectoren en toebehoren Professionele DLP Projectoren Professionele LCD Projectoren Lenzen en Toebehoren Signaalbewerking & Switches Signaalsplitters/verdelers/ EDID managers Scalers en Format Converters Switches en Presentatieswitches Range extenders en Video Acc. 8 Signaalversterkers en Repeaters Range extenders / Video over CAT5e-6 Audio over CAT-5e-CAT6 Range extenders / Video over COAXRG59 / Audio over COAX-RG59 VGA Video & KVM Extenders ICT - Computer Computers en Beeldschermen Computers Mini PC s Laptops / Notebooks Beeldschermen Printers/Netwerk/Toebehoren Printers Multifunctionals Netwerkapparatuur Bedraad Netwerkapparatuur Draadloos Netwerkbekabeling Toebehoren: KVM switches en Extenders Toebehoren: keyboards/muizen/ mediakeyboards 30 p1 ICT - COMPUTER Apple MAC Rental Macbooks imac s / Mini Mac s / PowerMac s ipad s en ipad Statieven Apple TV & Netwerk Dataton Software Dataton Hardware en veelgebruikte aanvullingen ICT LEDwall Systemen Dataton Watchout Videowall Packages Naadloze (seamless) Videowalls Aansturing Videowalls Welkom bij AVeurope 20 Speakers / Amps / Processing Compacte Speakers & Subwoofers Full Size Speakers & Subwoofers Actieve Speakers & Subwoofers dvdosc Line Array Audio Systeem Versterkers Systeemprocessors & X-overs Mengtafels / Wireless Mics Analoge Mengtafels Powermixers Digitale Mengtafels Draadloze Microfoonsystemen Volt systemen & Inbouw Inbouwspeakers Plafond 100v & regulier Inbouwspeakers Wand 100v & regulier Installatiespeakers Opbouw Mengversterkers 100v / Versterkers Complete Audiosystemen 100v Truss / Toebehoren / Cirkels Truss 30 x 30 vierkant FD34/X4K30 Truss 30 x 30 vierkant Heavy Duty FD34/X4K30 Truss Cirkels 30 x 30 vierkant X4K30 Truss Single Pipe X1K Riggingmaterialen / Takels Statieven Takels & Controllers Steels & Rigging toebehoren Statieven en Liften Steigers en Hoogwerkers LICHT 46 Armaturen Conventioneel Armaturen Gasontlading Armaturen LED Moving Lights / Dimmers Lichtsturingen Moving Lights Dimmers en DMX Tools Lichtsturingen / Regie p2 42 Armaturen conventioneel & LED Microfoons / Toebehoren Audio Microfoons Tafelmicrofoons Microfoonstatieven / Speakerstatieven Audiosplitters / Diversen Communicatie TRUSS & RIGGING TRUSS Welkom Verhuurvoorwaarden LICHT 3 VOORAF Inhoudsopgave APPLE Inhoudsopgave

3 Vooraf Inhoudsopgave Vervolg inhoudsopgave & Verhuurvoorwaarden Personeel Transport Aanvullende Diensten Welkom bij AVeurope Onze openingstijden Maandag t/m vrijdag uur uur Geachte relatie, Zaterdag & zondag op afspraak Buiten kantooruren op afspraak Onze verhuurvoorwaarden VERHUURVOORWAARDEN Door het ondertekenen van de huurovereenkomst accepteert de huurder de algemene verhuurvoorwaarden van AVeurope. Huurovereenkomsten van AVeurope worden mede geregeerd door de Algemene Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt. De hierna volgende bepalingen hebben betrekking op de zaken die in de tussen AVeurope en opdrachtgever (Huurder) te sluiten huurovereenkomst zijn opgenomen en maken een integraal onderdeel uit van die huurovereenkomsten, conform de overige algemene voorwaarden. Artikel 16 Huurovereenkomst 16.1 De huurofferte en andere aanbiedingen zijn wat prijzen en beschikbaarheid steeds vrijblijvend De huurovereenkomst komt alleen dan tot stand na schriftelijke ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever en alleen bij gebleken beschikbaarheid van de apparatuur door AVeurope. Indien apparatuur ten tijde van de ondertekening van de huurovereenkomst niet meer beschikbaar is, zal AVeurope haar opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke huurovereenkomst op de hoogte te stellen en wordt de overeenkomst als niet bevestigd beschouwd. AVeurope zal daar waar mogelijk de opdrachtgever een nieuwe offerte op basis van alternatieve apparatuur doen toekomen. Artikel 17 Huurprijs 17.1 De huurprijs van de standaardapparatuur is exclusief BTW en gebaseerd op contante betaling. In de prijzen zijn geen verzekerings kosten, bedieningskosten, transportkosten, reis- en verblijfkosten, opstellingskosten en aansluitingskosten begrepen, tenzij anders is overeengekomen De huurprijzen zoals deze worden vermeld, betreffen altijd standaard apparatuur. Huurprijzen met betrekking tot volgdagen zijn uitsluitend van toepassing bij eenononderbroken huurtermijn. Indien in de huurovereenkomst eveneens sprake is van diensten c.q. werkzaamheden, die ten behoeve van de apparatuur uitgevoerd dienen te worden, worden deze op basis van nacalculatie separaat in rekening gebracht AVeurope is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen huurprijs te vorderen, alsook een borg voor de beschikbaar gestelde apparatuur. Artikel 18 Huurtermijn 18.1 De apparatuur wordt verhuurd voor een periode van tenminste één dag (24 uur) of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn van AVeurope en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag Het overschrijden van de huurtermijn, zonder schriftelijke toestemming van AVeurope leidt automatisch tot verlening onder de reeds overeengekomen voorwaarden, onverminderd het recht van AVeurope om, indien door overschrijding van de huurtermijn schade ontstaat, volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Artikel 19 Levering 19.1 De apparatuur moet door huurder op het overeengekomen adres van AVeurope worden afgehaald en daar worden terug gebracht (tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen) uiterlijk op de overeengekomen datum en tijdstip De opdrachtgever is verplicht alle gehuurde apparatuur bij de levering c.q. ter beschikking stelling te controleren op volledigheid, conditie en werking. Artikel 20 Aansprakelijkheid en Verzekering 20.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de verhuurde apparatuur, vervangingsschade daaronder begrepen, door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens de duur van de huurovereenkomst, tot dat de apparatuur bij AVeurope in het magazijn is terugbezorgd Indien het gehuurde of onderdelen daarvan beschadigd raken, geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden, zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de opdrachtgever aan AVeurope verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur verhoogd met de additionele kosten van vervanging Apparatuur kan bij AVeurope op verzoek van de huurder inclusief verzekering worden verhuurd. Hiervoor brengt AVeurope de opdrachtgever een opslag voor verzekering in rekening. Hiermee is de opdrachtgever verzekerd in geval van schade, diefstal en vermissing. In het geval van nalatigheid, grove schuld, verkeerd gebruik en opzet door de opdrachtgever vervalt de verzekeringsdekking en zal AVeurope de kosten conform hetgeen in artikel 20.2 is gesteld in rekening brengen. Voor een specifiek aantal apparaten geldt een eigen risico per gebeurtenis per apparaat, welke duidelijk op de offerte c.q. overeenkomst door AVeurope genoemd zal worden. Voor diefstal zonder sporen van braak zal een eigen risico van euro (of de lagere aan schafwaarde van het apparaat) per gebeurtenis en per apparaat in rekening worden gebracht In geval van verhuur ten behoeve van een beurs of tentoonstelling geldt dat dit zonder verzekering gebeurt. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de apparatuur en dient zelf zorg te dragen voor verzekering en adequaat beheer van de apparatuur tenzij anders overeen gekomen. Bij diefstal, schade, vermissing of onvolledige retournering van de goederen bij AVeurope zal artikel 20.2 in werking treden. Artikel 21 Overige zaken met betrekking tot verhuur 21.1 De opdrachtgever is verplicht om vanaf het moment van ingang van de huurperiode tot de feitelijke terugbezorging als een goed huurder voor de apparatuur te zorgen Het is de opdrachtgever niet toegestaan de verhuurde apparatuur aan derden onder te verhuren, uit te lenen of op andere wijze feitelijk af te staan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de toelevering van elektriciteit De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers van AVeurope, conform de arbeidsomstandigheden wet. p3 Dank voor uw interesse in onze verhuurprijslijst Audiovisueel en ICT. AVeurope is een van de meest veelzijdige audiovisuele specialisten van Nederland. Sinds 2006 realiseren we voor een snel groeiende groep nationale- en internationale klanten audiovisuele projecten in heel Europa. Dit doen we hoofdzakelijk op beurzen en zakelijke evenementen. Bij AVeurope bent u verzekerd van een partner die er naar streeft dat u het maximale rendement uit uw project haalt. We zijn ons ervan bewust dat we vaak een klein, maar zeer essentieel, onderdeel van een groter geheel uitmaken waarbij de financiële belangen meestal groot zijn. We nemen hierin onze verantwoordeljkheid en komen onze afspraken altijd na. En deze werkwijze wordt gewaardeerd: in slechts 5 jaar tijd heeft AVeurope zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler op het gebied van audiovisuele- en ICT techniek. Dat we met vrijwel al onze klanten een vaste, langdurige relatie weten op te bouwen zegt eigenlijk al genoeg. Vanuit onze goed bereikbare locatie in Oost-Nederland, op een steenworp afstand van de A1, kunnen we u op een professionele manier van dienst zijn. Naast een gedreven team eigen medewerkers beschikken we over een uitgebreid netwerk vaste partners door heel Europa waardoor wij u van dienst kunnen zijn waar en wanneer u dit wenst. AVeurope beschikt over een zorgvuldig samengestelde verhuurvloot hoogwaardige audiovisuele en ICT materialen. Ons werkterrein vraagt om specifieke materialen, vaak in grotere aantallen. Hierdoor beschikken wij over materialen die andere verhuurders veelal niet direct beschikbaar hebben en kunnen we u in veel gevallen de optimale oplossing bieden. Dit is ook de reden dat we voor een groeiend aantal professionele verhuurders, standbouwers en ontwerpers een voorkeursleverancier zijn geworden. AVeurope blijft doorlopend investeren in nieuwe producten en technieken. Hierbij kiezen we uitsluitend voor de beste producten van gerenommeerde fabrikanten zodat wij altijd een passend antwoord hebben op de vraag van onze klanten. Kijk daarom regelmatig op onze website voor een actueel overzicht van onze materialen. Wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Ons gemotiveerde team gaat graag uw uitdaging aan! Onze verhuurstaffel Alle prijzen die in deze verhuurprijslijst vermeld staan, zijn dagprijzen per stuk. Bij meerdere aaneengesloten gebruiksdagen dient de dagprijs vermenigvuldigd te worden met de factor die bij het aantal gebruiksdagen hoort. Zie hiervoor de onderstaande tabel: *** Verhuurstaffel AVeurope *** Gebruiksdagen: 1 Factor: 1 Voorbeeld 1: Voorbeeld 2: Elke vervolgdag Transportdagen vrij (Nederland) Transportdagen vrij (buitenland) bij 4 aaneengesloten gebruiksdagen geldt de dagprijs x 2,1 bij 10 aaneengesloten gebruiksdagen geldt de dagprijs x 2,7 Alle prijzen in Euro s exclusief 21% BTW. Aanpassingen en drukfouten voorbehouden. Versie januari, met deze prijslijst vervallen al onze voorgaande prijslijsten. Op al onze transacties zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. p4 VOORAF Personeel & Transport 50 OPEN LOGISTIEK LOGISTIEK & PERSONEEL Voorwoord & Verhuurstaffel

4 Professionele beeldschermen Professionele beeldschermen Panasonic Professionele Plasma Displays Panasonic 42 TH-42PH10EK 40 Samsung DE40A Professional LCD Ultrathin - LED - Full HD - Mediaplayer VIPL42HDR 42 Panasonic Professional Plasma Display 42 /107cm TH42PH10 HDready XGA 1.024*768px VGA/YUV/Video/YC incl. Audipack L&S bracket 90,00 VIPL42FHD 42 Panasonic Professional Plasma Display 42 /107cm TH42PF20/30 FullHD 1080p 1.920*1.080px Neo-PDP VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI incl. Audipack L&S bracket 120,00 VIPL50HDR 50 Panasonic Professional Plasma Display 50 /127cm TH50PH10 HDready WXGA 1.366*768px VGA/YUV/Video/YC incl. Audipack L&S bracket 130,00 VIPL50FHD 50 VIPL65FHD 65 VIPL85FHD 85 Panasonic Professional Plasma Display 50 /127cm TH50PF30ER FullHD 1080p 150, *1.080px Neo-PDP VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI incl. Audip. bracket Panasonic Professional Plasma Display 65 /166cm TH65PF12/20 FullHD 1080p 325, *1.080px Neo-PDP VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI incl. Audip. bracket Panasonic Professional Plasma Display 85 /214cm TH85PF20 FullHD 1080p 1.500, *1.080px Neo-PDP VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI Met Electric Screenlifter statief - wandmontage ook mogelijk VIPL103FHD 103 Panasonic Professional Plasma Display 103 /266cm TH103PF11/12 FullHD 1080p 1.920*1.080px VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI Met Electric Screenlifter statief - wandmontage ook mogelijk 2.300,00 NEC MultiSync X552s 55 Professional LCD-LED Display 26 Iiyama Prolite E-2609HDS 26 /66cm WUXGA 1.920*1.200px, VGA/DVI/HDMI VILCDL32ME 32 Samsung ME32B 32 /81cm 16:9 LED Backlit Dikte: < 3cm! Thin bezel 15mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Display-Port Ingebouwde mediaplayer (vanaf USB stick). Ingebouwde speakers: JA 85,00 VILCD40UX ,00 VILCDL40DE 40 VILCDL46EY 46 *NEW* VILCDL46UE 46 Samsung 400UX-2 40 /101cm 16:9 Narrow bezel 11mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Video/YUV Samsung DE40A/C 40 /101cm 16:9 LED Backlit Dikte: < 3cm! Thin bezel 15mm Full HD 1080p 1.920*1.080px, 600nit, VGA/DVI/HDMI/Display-Port Geschikt voor 24/7 gebruik, Ingebouwde mediaplayer (vanaf USB stick) Samsung ME46C 46 /116cm 16:9 LED Backlit Dikte: < 3cm! Thin bezel 15mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Displayport/Video Ingebouwde mediaplayer (vanaf USB stick) Samsung UE46A 46 /116cm 16:9 LED Backlit Dikte: < 3cm! Ultranarrow bezel: 5,2mm Full HD 1080p 1.920*1.080px 3-D mogelijkheid VGA/DVI/HDMI/Displayport. Ingebouwde mediaplayer (vanaf USB) Samsung ME55B/C 55 /139cm 16:9 LED Backlit Dikte: < 3cm! Thin bezel 15mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Displayport/Video Ingebouwde mediaplayer (vanaf USB stick) NEC X552s LCD-LED Display 55 /139cm 16:9 Ultraflat, Ambisensor Compact design door LED backlight, geschikt voor 24/7 gebruik. Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Displayport/Video NEC P /202cm Reference LCD/LED Display 16:9 Compact design Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Displayport/Video Panasonic TH65PF30ER 65 (266cm) Neoplasma display Samsung 400UX-2 LCD VILCDL55UE 55 *NEW* VILCDL55NE 55 VILCDL80EY 80 *NEW* 125,00 150,00 180,00 200,00 260,00 750,00 Speakersets Extern Panasonic 103 /266cm TH-103PF12EK p5 VISP42PL Speakers 42 Externe speakerset voor Panasonic 42 Plasma Display VISP50PL Speakers 50 Externe speakerset voor Panasonic 50 Plasma Display VISP50PL Speakers 65 Externe speakerset voor Panasonic 65 Plasma Display p6 VILCD26PL Professionele LCD & LCD/LED Displays NEC P Reference Display High Brightness LCD-LED

5 Touchscreens Touchscreens Professionele Desktop Touch Displays 42 Philips Professional LCD Touchscreen Multitouch - Full HD 1080p Prolite 24 Multitouch Display 19 touch 5:4 Iiyama Prolite SR1930/31 19 /48cm professional LCD Touch Display Zwart, 5:4 1280*1024px VGA/DVI/USB VITSPL22MT 22 touch Iiyama Prolite 2250MTS 22 /56cm Multitouch (2) LCD Display, Zwart 16:9 Full-HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/USB Windows 7 HID Compliant (plug&play, geen extra drivers nodig) VITSPL24MT 24 touch Iiyama Prolite 2451MTS 24 /61cm Multitouch (2) Display zwart Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/USB Windows 7 HID Compliant (plug&play, geen extra drivers nodig) 90,00 Professionele Large Format Touch Displays VITSAG32MT 32 MultiTouch AGneovo TX-W32 32 /85cm professional LCD Multitouch Display 16:9 Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/BNC/USB Windows 7 HID Compliant (plug&play, geen extra drivers nodig) 150,00 VITSSA40MT 40 MultiTouch Samsung DE40MT 40 /101cm Professional Multitouch (8) Display LCD-LED 16:9 Full HD 1080p, High Brightness 600nit/ 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/USB Windows 7 HID Compliant (plug&play, geen extra drivers nodig) 190,00 VITSPH42MT 42 MultiTouch Philips BDL4230ET 42 /107cm professional Multitouch (2) Display LCD 16:9 Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/USB Windows 7 HID Compliant (plug&play, geen extra drivers nodig) Samsung ME46MT 40 /101cm Professional Multitouch (8) Display LCD-LED 16:9 Full HD 1080p, Brightness 450nit, 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/USB Windows 7 HID Compliant (plug&play, geen extra drivers nodig) 190,00 Samsung ME55MT 55 /139cm Professional Multitouch (8) Display LCD-LED 16:9 Full HD 1080p, Brightness 450nit, 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Display-Port/USB, Infrarood, 6 touchpunten simultaan Windows 7 HID Compliant (plug&play, geen extra drivers nodig) 340,00 Philips BDT6531EM/06 65 /166cm Professional Multitouch Display LCD 16:9 Full HD LED 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/USB Infrarood, 6 touchpunten simultaan, geschikt als Touch-Table Windows 7 HID Compliant (plug&play, geen extra drivers nodig) Panasonic Professional Multitouch Plasma Display 103 /266cm FullHD 1080p 1.920*1.080px VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI Infrarood, 6 touchpunten simultaan, geschik als Touch-Table Met Electric Screenlifter statief - wandmontage ook mogelijk 400,00 VITSSA46MT 46 MultiTouch Philips BDT5530EM/06 55 /140cm Professional Multitouch Display *NEW* VITSSA55MT 55 MultiTouch *NEW* VITSPH65MT 65 MultiTouch Samsung DE40MT 40 Multitouch Display LCD 16:9 VITSPA103T 103 MultiTouch 250,00 Prolite 22 Multitouch Display VITSPL19ST p.o.a Panasonic 103 /266cm TH-103PF12EK met multitouch overlay 32 /42 /55 Multitouch meubel met ingebouwde Win7 PC p7 VITM22C Meubel 22 + PC Touchscreenmeubel met 22 Prolite 2250MTS Touch Ingebouwde Windows 7 Mini PC Plug & Play systeem 160,00 VITM32C Meubel 32 + PC Touchscreenmeubel met ingebouwde 32 AGneovo TX-W32 Ingebouwde HP Win7 PC Kleur: antraciet Plug & Play systeem 250,00 VITM42C Meubel 42 + PC Touchscreenmeubel met ingebouwde 42 Philips BDL4230ET Ingebouwde HP Win7 PC Kleur: antraciet Plug & Play systeem 360,00 VITM55C Meubel 55 + PC Touchscreenmeubel met ingebouwde 55 Samsung ME55MT Ingebouwde HP Win7 PC Kleur: antraciet Plug & Play systeem 475,00 VITS3255 Touch Statief Audipack 700 Statief voor touchscreen opstelling graden. Hoogte: +/- 100cm (staande bediening). Exclusief Scherm & PC/Mac p8 Touchscreen Meubels / Sets

6 Toebehoren beeldschermen & Touchscreens Toebehoren beeldschermen & Touchscreens Afspeelapparatuur Audipack Retractable Wallmount Ideaal voor het inbouwen van grote beeldschermen tot 60kg Audipack 700 vloerstatief VIPLDVD DVD Philips DVD-speler, HDMI & USB VIPLBLUR BLU-RAY Philips Blu-Ray Disk speler, 1080p, HDMI & USB VIPLMPUS Mediaplayer S-Vision Micro Media Player, Ultra Small 1080p, Composite & HDMI, Remote Control. Eenvoudig achter een beeldscherm te bevestigen. VIPLMPPH Mediaplayer Pocorn Hour A210 Media Player, 1080p, Composite & HDMI, Remote Control, interne Harddisk 500Gb ITMC1021 Mini Win7 64bit ITMCBRIX Mini Win7 64bit ASUS EEE-Box 1021 Mini PC AMD Radeon graphics VGA/HDMI AMD Brazos 450 Win7home64/4Gb geheugen/320gb HDD. VESA adapter voor montage aan scherm of wand. Gigabyte BRIX i5 Mini PC Intel Core i5-g4/win7pro64/8gb geheugen/120gb SSD, Intel HD Graphics VGA/DVI. VESA adapter voor montage aan scherm of wand. Samsung SSG 3-D Bril. Actieve shuttertechniek Oplaadbaar Ultralicht luxe Design. Compatible met: Samsung DE40A - Samsung UE46A 22,00 60,00 3-D accessoires VI3DGLAC 3-D Bril actief Audipack 65 Wallmount Vloerstatieven, tafelstatieven & toebehoren Audipack XXL dubbele Muurarm L&S systeem max. 50kg Statief RVS AVeurope vloerstatief voor beeldschermen tot 32 VIDFS700 Statief 700 VIDFS900 Statief 900 Audipack vloerstatief 700 serie, 2 benig alumium/zwart Audipack vloerstatief 900 serie, 1 benig aluminium/zwart VIDFS700L Floorstand_ Low Audipack laag vloerstatief 700L, traploos kantelbaar t.b.v. monitortoepassingen VIDFS7EXT Extension Set Set verhoogbuizen voor Audipack 700 statief, 90 cm, aluminium VIDFSPLAT plateau_700 Plateau t.b.v. Player/Laptop voor 700 statief. In hoogte verstelbaar VIDTSAPBL Tafelstatief Audipack tafelstatief, zwart, voor schermen t/m 50 VIDTSAPBL Tafelstatief AVeurope tafelstatief, zwart, voor schermen t/m 50 Wandbevestiging Vesa100, recht, zonder lock VIDWMV10S Wall_Vesa100 Wandbevestiging Vesa100, draaibaar (swivel), zonder lock VIDWMFIX Wall_fixed Wandbevestiging Audipack, recht, zonder lock VIDWMTLT Wall_tilt Wandbevestiging Audipack, verstelbaar, met lock VIDWMUFL Wall_Utraflat Wandbevestiging Ultradun Audipack, recht, zonder lock 12,00 VIDWMIWH In-Wall HD Wandbevestiging Audipack VWM-MH1. Door middel van het ingebouwde auto retract (harmonica) systeem kan het beeldscherm handmatig naar voren getrokken worden. Audipack L&S dubbele Muur Arm XXL. Tot 1000mm off-wall. Max 50Kg flatpanel Trussbevestiging Audipack, verstelbaar VIDWMV100 Wall_Vesa100 VIDWMWAD MuurArm XXL Trussbevestiging Audipack Trussmount for flatpanels VIDTM p9 Bracket_truss p10 Wandbevestiging Audipack Truss Bracket Audipack 700 Monitorstatief laag VIDFSRVS

7 Videowall Systemen Videowall Systemen Videowall Packages UX-2 modules in 8 x 2 videowall VIW40UX22 2x2, 80 wall 40 LCD/CCFL VIW40UX33 3x3, 120 wall 40 LCD/CCFL VIW46UE22 46 UE46A modules in 3x3 videowall VIW46UE33 VIW46UE42 4 stuks Samsung 400UX-2 40 /101cm 16:9 Narrow bezel 11mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Video Afmeting: 1828mm x 1054mm (BxH) Incl. montageframe wand/truss/gevlogen 600,00 9 stuks Samsung 400UX-2 40 /101cm 16:9 Narrow bezel 11mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Video Afmeting: 2742mm x 1580mm (BxH) Incl. montageframe wand/truss/gevlogen 2x2, 92 wall 4 stuks Samsung UE46A 46 /116cm 16:9 LED Backlit. Dikte incl. wallmount: 46mm Ultranarrow bezel: 5,2mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/ 46 LCD/LED HDMI/DP Afmeting: 2062mm x 1170mm (BxH) Incl. montageframe wand/truss/gevlogen 3x3, 138 wall 9 stuks Samsung UE46A 46 /116cm 16:9 LED Backlit. Dikte incl. wallmount: 46 LCD/LED 46mm Ultranarrow bezel: 5,2mm, Full HD 1080p, 1.920*1.080px, VGA/DVI/ HDMI/DP Afmeting: 3093mm x 1755mm (BxH) Incl. montageframe wand/truss/gevlogen 1.250,00 8 stuks Samsung UE46A 46 /116cm 16:9 LED Backlit. Dikte incl wallmount: 46mm Ultranarrow bezel: 5,2mm, Full HD 1080p, 1.920*1.080px, VGA/DVI/ HDMI/DP Afmeting: 4124mm x 1170mm (BxH) Incl. montageframe wand/truss/gevlogen 1.450,00 4x2 videowall 46 LCD/LED 800, ,00 *** Overige configuraties op aanvraag *** 1.300,00 VIWS46UN33 3x3, 9 stuks NEC X462UN 46 /116cm 16:9, 1.366*768px S-PVA 138 wall Supernarrow Bezel: 3,7mm VGA/DVI/HDMI//Video/YUV Afmeting: 46 LCD/CCFL 3077mm x 1740mm (BxH) Incl. montageframe. Dikte totaal = 210.4mm 2.900,00 VIWS46UN33 4x4, 9 stuks NEC X462UN 46 /116cm 16:9, 1.366*768px S-PVA 184 wall Supernarrow Bezel: 3,7mm VGA/DVI/HDMI//Video/YUV Afmeting: 46 LCD/CCFL 4103mm x 2320mm (BxH) Incl. montageframe. Dikte totaal = 210.4mm 4.990,00 VIWS55EY22 2x2, 110 wall 55 LCD/LED *NEW* 4 stuks Eyevis LCD-5500USN 55 /139cm 16:9, Frameless design Supernarrow bezel: 3mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Displayport/Video/YUV Afmeting: 2432mm x 1374mm (BxH) Incl. montageframe. Dikte totaal = 210.4mm 1.875,00 VIWS55EY33 3x3, 165 wall 55 LCD/LED *NEW* 4 stuks Eyevis LCD-5500USN 55 /139cm 16:9, Frameless design Supernarrow bezel: 3mm Full HD 1080p 1.920*1.080px VGA/DVI/HDMI/Displayport/Video/YUV Afmeting: 3648mm x 2061mm (BxH) Incl. montageframe. Dikte totaal = 210.4mm *** Overige configuraties op aanvraag *** 4.175,00 Aansturing Videowalls ITPCCT19 46 UE46A modules in 3 x 3 videowall NEC X-462UN 46 modules in 4 x 4 videowall in Portret p11 (selectie, zie verder pagina 10 & 24) 19 Rack Win7 Chieftec 19 Media Workstation Intel Core i7 G2 / ASUS P8 mainboard 64bit Win7pro 64bit / 12Gb geheugen/160gb Solid State HDD / 1Tb Storage HD AMD Radeon6670 2Gb grafische kaart VGA/DVI/HDMI/Eyefinity-6 85,00 VIPLBUR Blu Ray Player Philips Blu-Ray Disc Player + AB HDMI/Composite VISOWO5 Watchout 5.3 Multiscreen software & computers Ongelimiteerde resoluties, afmetingen en mogelijkheden. Zie ook Pagina Op aanvraag p12 46 UE46A modules in 1x3 videowall VIWS46UN22 2x2, 4 stuks NEC X462UN 46 /116cm 16:9, 1.366*768px S-PVA 92 wall Supernarrow Bezel: 3,7mm VGA/DVI/HDMI//Video/YUV 46 LCD/CCFL Afm: 2052mm x 1160mm (BxH) Incl. montageframe. Dikte totaal = 210.4mm 46 UE46A modules in 10x2 videowall Naadloze (seamless) Videowalls

8 LED Walls & Processing LED Walls & Processing LED Screens INDOOR Hibino Chromawall 12 Indoor & Outdoor LED Module VILDH427 4mm/1500nit Hibino LVD427 SMD LED panel 4 mm P{ixelpitch NIT 384 mm x 576 mm 280,00 VILDH638 6mm/1500nit 290,00 VILDBNX6 6mm/2000nit VILDBC5 5mm/2000nit Hibino LVD638B32 SMD LED panel 6 mm Pixelpitch NIT 768 mm x 576 mm Barco NX-6 LED panel 6 mm Pixelpitch NIT 448 mm x 502 mm Barco C5 LED panel 5,5 mm Pixelpitch NIT 400 mm x 400 mm 225,00 125,00 Barco NX-6 Indoor LED Module LED Screens INDOOR & OUTDOOR VILDHCW12L 12mm NIT Hibino Chromawall 12 LED panel 12 mm Pixelpitch NIT 768 mm x mm 350,00 VILDHCW12S 12mm NIT Hibino Chromawall 12 LED panel 12 mm Pixelpitch NIT 768 mm x 384 mm 100,00 VILDKTLF18 18mm NIT KTL Flyer 18 Transparent LED panel 18 mm Pixelpitch NIT 576 mm x mm 140,00 VILDKTLS30 30mm NIT KTL Spider 30 Transparent LED panel 30 mm Pixelpitch NIT 960 mm x 960 mm. 50% transparant 100,00 Barco D-320 Lite LED Processor x 768 Hibino DLC-401 LED Processor 16 BIT video Inputs: SDI / HD-SDI / DVI x 768 pixels output 450,00 VILDPH x Hibino DLC-612 LED Processor 16 BIT video Inputs: YuV / SDI / HD-SDI / DVI x pixels output 750,00 VILDPB x Max. input Barco D320 Lite LED Processor. 2 Inputs met switch: - CBVS/S-Video Composite/YUV Component (BNC)/RG(s)BHV analog/dvi tot UXGA/SDI/HDSDI (inputs dienen afzonderlijk besteld te worden!) Output: DVI-D. Maximaal UXGA input resolutie 400,00 VILDPB H of V Max 768K Barco DX-100 DX x universal in - 1 x NNI out / 3-channel DVI output Single/dual link DVI inputs / EDID support / SD-SDI/HD-SDI Input Genlock input / Digital Effects 500,00 VILDPB x x Max. Barco DX-700 DX x universal in - 3 x NNI out Maximaal 2048 x 1080 pixels per 3 gecombineerde NNI outputs Inputs: 1 x Analog input (HD-15) / 1 x 3-BNC input / 1 x DVI Digital input 2 x HD/SD SDI input. 12-bit processing 900, x x Max. Barco DX-700 DX x universal in - 3 x NNI out DX-700 met dubbele input module VILDPB7002 Barco DX-700 LED Processor Barco C-5 Indoor LED Module p ,00 VILDPMVS3 KTL MVS-V3 LED Processor for Spider 30 & Flyer 18 - DVI in - 4 out 150,00 VILDPMVS4 KTL MVS-V4 LED Processor for Spider 30 & Flyer 18 - DVI in - 4 out 150,00 p14 VILDPH401 KTL Spider 30 Transparant LED module LED Screens Processing Hibino 427 SMD LED Panel 4mm

9 LED Screens Toebehoren LED Screens Toebehoren LED Screens Toebehoren Barco NX-6 vloeropstelling KTL Flyer 18 Transparent LED KTL Spider-30 op beursstand Hibino LVD638B32 LEDwall p15 300,00 VILDT427W3 Truss 3 breed Hibino Truss Hanging Bracket 3 Panel Wide for LVD-427B VILDT427W4 Truss 4 breed Hibino Truss Hanging Bracket 4 Panel Wide for LVD-427B 60,00 VILDF638W1 Vloer 1 breed Hibino Floor Stacking Bracket 1 Panel Wide for LVD-638B VILDT638W2 Truss 2 breed Hibino Truss Hanging Bracket 2 Panel Wide for LVD-638B VILDT638W3 Truss 3 breed Hibino Truss Hanging Bracket 3 Panel Wide for LVD-638B 45,00 VILDFC12W1 Vloer 1 breed Hibino Floor Stacking Bracket 1 Frame Wide for Chromawall 12 VILDTC12W1 Truss 1 breed Hibino Truss Hanging Bracket 1 Frame Wide for Chromawall 12 VILDTC12W2 Truss 2 breed Hibino Truss Hanging Bracket 2 Frames Wide for Chromawall 12 VILDBCL DVI extender Barco Compactlink 50 m DVI Copper Extender 100,00 VILDBFL1 Fiberlink 300m Barco Fiberlink1 300 m Cable 300 m + Trans. + Receiv. 120,00 VILDFNX6W2 Vloer 2 breed Barco Floor Beam 2 Tiles Wide for NX-6 VILDFNX6W3 Vloer 3 breed Barco Floor Beam 3 Tiles Wide for NX-6 VILDTNX6W2 Truss 2 breed Barco Truss Beam 2 Tiles Wide for NX-6 VILDTNX6W3 Truss 3 breed Barco Truss Beam 3 Tiles Wide for NX-6 VILDBSNX6 Balksteun Barco Beam Support 1,20 m VILDLBSNX6 Egalisator BS Barco Leveller Beam Support 4,00 VILDFSNX6H Stacker Barco Stacker for NX-6 VILDBNNIFK Fiber Extender Barco NNI Fiber Kit 150 m Cable 150 m + Transmitter + Receiver. VILDTF18W1 Truss 1 breed KTL Truss Hanging Bracket 1 Wide for Flyer 18 VILDTF18W2 Truss 2 breed KTL Truss Hanging Bracket 2 Wide for Flyer ,00 VILDTS30W1 Truss 1 breed KTL Truss Hanging Bracket 1 Wide for Spider 30 VILDTS30W2 Truss 2 breed KTL Truss Hanging Bracket 2 Wide for Spider 30 VILDTS30W3 Truss 3 breed KTL Truss Hanging Bracket 3 Wide for Spider 30 45,00 VILDFC5W2 Base 2 breed AVe Basement 2 Wide for Barco C-Series VILDFC5W3 Base 3 breed AVe Basement 3 Wide for Barco C-Series 55,00 VILDFC5W1 Vloer 1 breed AVe Floorbase 1 Wide for Barco C-Series VILDAPC5W3 Richtplaat 3W AVe Aligment Plate 3 Wide for Barco C-Series VILDAPC5W4 Richtplaat 4W AVe Aligment Plate 4 Wide for Barco C-Series VILDAPC5C AVe Aligment Plate Corner for Barco C-Series Richtplaat hoek VILDTC5W2 Truss 2 breed AVe Truss Hanging Bracket 2 Wide for Barco C-Series VILDTC5W3 Truss 3 breed AVe Truss Hanging Bracket 3 Wide for Barco C-Series VILDFSC5H6 Stack 6 hoog AVe Stacker kit 6 High for Barco C-Series 45,00 p16 Barco C-5 LEDwall op Autoshow Hibino Floor Stacking Bracket 1 Panel Wide for LVD-427B Hibino Floor Stacking Bracket 8 Panel Wide for LVD-427B Barco C-5 Snelkoppel Systeem Vloer 1 breed Vloer 8 breed Barco NX-6 opstelling VILDF427W1 VILDF427W8

10 Projectoren & Toebehoren Projectoren & Toebehoren Professionele DLP Projectoren Panasonic PT-D5700 EL Panasonic PT-DZ110X DLP 3-chip Ansi-Lumen WUXGA/Full HD/1080p VIPRDLP DLP Panasonic PT-D Ansi-Lm 1-chip DLP XGA 1.024*768px 4:3 aspect VGA/DVI/YUV/Video/YC excl. lens 300,00 VIPRDLP DLP Panasonic PT-DZ Ansi-Lm 1-chip 720p / WXGA 1.280*800px 16:10 aspect VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI excl. lens 400,00 VIPRDLPZ DLP Panasonic PT-DZ Ansi-Lm 1-chip WUXGA 1.920*1.200px VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI excl. lens 700,00 VIPRDLP110X DLP Panasonic PT-DZ110X Ansi-Lm 3-chip WUXGA 1.920*1.200px VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI excl. lens 1.400,00 VIPRDLPDZ DLP Panasonic PT-DZ21EK Ansi-Lm 3-chip WUXGA 1.920*1.200px VGA/YUV/Video/YC/DVI/HDMI excl. lens 3.000,00 Professionele LCD Projectoren Panasonic DLE lens voor 5000/6000 series Panasonic PT-LW25H Ansi-Lm LCD WXGA 1.366*768px VGA/DVI/YUV/Video/YC incl. zoomlens 1:1-1:2 95,00 VIPRLCD430F LCD Panasonic PT-FW Ansi-Lm LCD WXGA 1.366*768px VGA/DVI/YUV/Video/YC incl. zoomlens 1:1-1:2 175,00 VILEDLE0.8F DLE 0.8 Fix Panasonic 0.8 : 1 DLE fixed focus lens 3500/4000/5000/6000 series 95,00 VILEDLE0.8 DLE Panasonic Professional DLE 0.8-1:1 Zoomlens 3500/4000/5000/6000 series 110,00 VILEDLE1.3 DLE Panasonic Professional DLE : 1 Zoomlens 3500/4000/5000/6000 series VILEDLE1.8 DLE VILEDLE2.5 DLE VILED751.0 D75LE Panasonic Professional DLE : 1 Zoomlens 3500/4000/5000/6000 series Panasonic Professional DLE : 1 Zoomlens 3500/4000/5000/6000 series Panasonic Professional D75LE : 1 Zoomlens 7000/10000/12000/DZ110X/DZ21K series VILED751.3 D75LE Panasonic Professional Zoomlens D75LE : /10000/12000/DZ110X series 225,00 VILED751.5 D75LE Panasonic Professional D75LE : 1 Zoomlens 7000/10000/12000/DZ110X/DZ21K series 150,00 VILED752.0 D75LE Panasonic Professional D75LE : 1 Zoomlens 7000/10000/12000/DZ110X/DZ21K series 150,00 VILED753.0 D75LE Panasonic Professional D75LE : 1 Zoomlens 7000/10000/12000/DZ110X/DZ21K series 150,00 325,00 *** Verhuurstaffel AVeurope *** Panasonic PT-FW430 LCD Projector Ansi-Lumen WXGA/720p/16:10/16:9 Panasonic PT-D6300E DLP 1-chip Ansi-Lumen WXGA/720p/16:10/16:9 p17 Gebruiksdagen: Elke vervolgdag Transportdagen vrij (Nederland) Transportdagen vrij (buitenland) Factor: p18 Lenzen en toebehoren Panasonic PT-DZ21EK DLP 3-chip Ansi-Lumen WUXGA/D/1080p LCD Panasonic LE6 lens voor PT-Z110X : 1 short throw Zoom VIPRLCDLW25

11 Projectieschermen & toebehoren Projectieschermen & toebehoren Projectieschermen 4:3 VIPS43FF234 4:3_234x173 Projecta Fast-fold deluxe spanscherm 120, 234cm x 173cm (BxH) Opzichtdoorzicht 45,00 VIPS43FF295 4:3_295x218 Projecta Fast-fold deluxe spanscherm 150, 295cm x 218cm (BxH) Opzichtdoorzicht 65,00 VIPS43FF417 4:3_417x310 Projecta Fast-fold deluxe spanscherm 180, 417cm x 310cm (BxH) Opzichtdoorzicht 90,00 AV Stumpfl Monoblox-64 spanscherm, 610cm x 457cm (BxH) Opzichtdoorzicht 450,00 VIPS43MB610 4:3_610x457 Projecta Fast-fold 4:3 projectiescherm AV Stumpfl Monoblox-32 series Projectieschermen 16:9 VIPS69FF234 16:9_234x132 Projecta Fast-fold deluxe spanscherm 109, 234cm x 132cm (BxH) Opzicht-doorzicht VIPS69FF295 16:9_295x165 Projecta Fast-fold deluxe spanscherm 133, 295cm x 165cm (BxH) Opzicht-doorzicht 70,00 VIPS69MB427 16:9_427x240 AV Stumpfl Monoblox-32 spanscherm, 427cm x 240cm (BxH) Op-/doorzicht 190,00 VIPS69MB610 16:9_610x343 AV Stumpfl Monoblox-64 spanscherm, 610cm x 343cm (BxH) Op-/doorzicht 400,00 Projectieschermen 16:10 VIPS61FF313 16:10_313x203 AV Stumpfl Monoblox-32 spanscherm, :10/16:9 aspect 313cm x 240cm (BxH) Opzicht - doorzicht VIPS61MB438 16:10_438x274 AV Stumpfl Monoblox-32 spanscherm, 438cm x 274cm (BxH) Opzicht doorzicht 80,00 Projecta Fast-fold 16:9 Front/Retro 200,00 Panorama XL Projectieschermen Panorama 600x225 Panoramascherm t.b.v. multiprojectie. 600cm x 225cm (BxH) doorzicht, incl. spanfixen Dient in een trussframe gespannen te worden 70,00 TRFRP600R Frame 600x225 Trussframe t.b.v. 600x225 projectiedoek X4K30/FD34 30x30 truss, vliegend/zelfdragend 130,00 VIPSP1000F Panorama 1000x300 Panoramascherm t.b.v. multiprojectie 1000cm x 300cm (BxH) opzicht, incl. spanfixen. Dient in een trussframe gespannen te worden 100,00 TRFRP1000F Frame 1000x ,00 VIPSP1352F Panorama 1352x325 Trussframe t.b.v. 1000x300 projectiedoek X4K30/FD34 30x30 truss, vliegend/zelfdragend Panoramascherm t.b.v. multiprojectie. 1352cm x 325cm (BxH) opzicht, incl. spanfixen. Dient in een trussframe gespannen te worden TRFRP1352F Frame 1352x325 Trussframe t.b.v. 600x225 projectiedoek X4K30/FD34 HD truss, vliegend of zelfdragend 270,00 150,00 *** Overige configuraties op aanvraag *** Projecta Litescreen Ultra-Portable Projectieschermen Projecta Fast-fold series Projecta Litescreen Ultra-Portable Zeer snel gebruiksklaar, past ook in uw auto, 4:3 p19 VIPS43LS160 4:3_160x120 Projecta Litescreen lichtgewicht projectiescherm cm x 120cm (BxH) Opzicht, uitklapsysteem VIPS69LS160 16:9_211x122 Projecta Litescreen lichtgewicht projectiescherm cm x 122cm (BxH) Opzicht, uitklapsysteem p20 AV Stumpf Monoblox MB64 610cm x 343cm 16:9 VIPSP600R

12 Dataton Watchout Dataton Watchout Met Dataton Watchout maakt u van een aantal gewone computers in een netwerk een hoogwaardig multi display interactief productie- en presentatie systeem. Met Watchout kunt u gigantische panoramische beelden creëren die net zo groot, net zo scherp, net zo helder en net zo naadloos zijn als u wilt. En niet alleen grote panoramische beelden; met Watchout kunt u ook een achtergrond creëren waarop foto s, video, live beelden, animaties, geluid en graphics worden gecombineerd tot één imposante presentatie. Panasonic AV-HS400 Multiformat HD videomixer WATCHOUT verdeelt de media automatisch en naadloos via een snel netwerk over meerdere computers. Het resultaat is vrijwel direct zichtbaar zonder verdere rendering. De Watchout software werkt met alle gebruikelijke formaten van afbeeldingen, video en audio. Met bestaand origineel materiaal (stills en moving-media) zet u in korte tijd een indrukwekkende multiscreenpresentatie in elkaar. En net zo snel maakt u op het laatste moment nog alle aanpassingen die nodig mochten blijken. Watchout geeft u een belangrijke voorsprong op de concurrenten die 'alledaagse' presentaties maken. Laat uw creativiteit de vrije loop met Watchout: bouw met afzonderlijke displays 'walls', creëer een poster-effect met rechtop staande displays, of meng verschillende display-media, zoals plasmaschermen en projectors, voor een werkelijk unieke ervaring. Doordat het aantal pixels onbeperkt is wordt elke pixel op alle display-oppervlakken benut en krijgen uw beelden een enorme impact. Dataton WATCHOUT laat een vertrouwde schermindeling zien met een herkenbare interface in lagenstructuur en tijdsbalk. Watchout is een systeem waarmee u presentaties kunt maken en presenteren met meerdere weergaveschermen. Het systeem biedt nog nooit eerder vertoonde beeldkwaliteit en resoluties. U kunt het toepassen voor unieke presentaties met combinaties van plasma/lcd/led schermen, videozuilen en/of videoprojectoren voor enorme naadloze panorama's. Dataton Software VIWODO52 WATCH_Dongle5.3 Dataton Watchout licentie met USB dongle Er zijn minimaal 2 dongles nodig voor een Watchout systeem 100,00 Watchout 5.3: Interactive Tools onboard Multitouch Applicaties - Interactive Social Media - 3-D Datapath Vision-AV HDSDI Top of the line Video Capture Board Watchout 5.3 USB Dongle p21 WATCH_ProducLT Watchout Production Laptop Intel Core i5/win7pro/4gb memory 15 LCD/ 320Gb HDD / 1Gb AMD Radeon Graphics, Dual Gigabit network adapter 100,00 VIWODC1 WATCH_Display1 Watchout Display Computer Intel Core i7 G2/Win7pro/19 rack 8Gb geheugen/160gb Solid State HDD / 1Tb Storage HD AMD Firepro 1Gb graphics. Quad Output VGA/DVI/HDMI/DP Datapath Vision-AV SDI live video capture board (HDSDI/DVI) 100,00 VIWODCR3 WATCH_ DisplayRack2 Easyshut Rack met 2 x Watchout Display Computer (WATCH_Display1) Netgear ProSafe 16 port Gigabit Netwerkswitch. Aten KVM switch, 22 Prolite FullHD LCD preview monitor. 2 x Kramer Picotools VA1 EDID manager, 3HE lade met toebehoren. 250,00 ICTNWS8PS Netwerk Switch8 Netgear Prosafe 8 port managed Gigabit networkswitch VICAMPT60HS CamPT_HS50E 160,00 VICAMCON100 CamContol_RP50 Panasonic AW-HS60E Pan/Tilt Camera HDSDI, Full HD 1080p Panasonic AW-RP50 Control Desk - tot 100 Pan-Tilt Camera s VICAMPTHEe CamFIX_HE2 Panasonic AW-HE2 Fixed point-of-view Camera HDMI, Ultracompact 55,00 VIMIX400HS VideoMix_HS400 Panasonic AV-HS400 Multiformat HD Mixer 325,00 p22 Panasonic AW-HS50E HD pan-tilt camera VIWOPLT 150,00 Dataton Watchout hardware & veelgebruikte aanvullingen

13 Signaalbewerking & Switches Signaalbewerking & Switches Signaalsplitters / Verdelers / EDID managers Kramer VM-4HDCPxl DVI splitter 2,25Gb/s + versterker + EDID manager Kramer VP400N VGA Splitter/Booster Kramer VP6a 400Mhz 1:6 VGA splitter + CAT5 Kramer Electronics VS-41HDCP Switch 4:1 DVI HDTV Monacor 1:8 Composite Distribution Amplifier/Active Splitter CompSDI 1:5 Kramer VM-5s 1:5 Composite/SDI + Stereo Audio Distribution Amplifier, High Bandwith 340Mhz, Looping input VISPDA4VG VGA/HD15 1:4 Kramer Tools VP400N Actieve VGA Videosplitter 1 -> 4 (HD-15) Tot WUXGA resolutie (1.920*1.200px) VISPDA6VG VGA/HD15 1:6 Kramer VP-6A Actieve VGA Videosplitter 1 -> UTP uitgang 19 rackformaat 500Mhz Tot WUXGA resolutie (1.920*1.200px) VISPDA2DV DVI-D 1:2 Kramer Tools VM-2HDCPxl active DVI Splitter 1:2 + Re-Clock & EQ, DVI-D, 2,25Gbps, HDCP compliant, HDTV compatible VISPDA4DV DVI-D 1:4 VISPDA2HI HDMI 1:2 VISPDA4HI HDMI 1:4 VISPEDIDDV EDID DVI-D Kramer VM-4HDCPxl active DVI Splitter 1:4 + Re-Clock & EQ, DVI-D, 2,25Gbps, HDCP compliant, HDTV compatible, 19 rack Kramer Tools VM-2Hxl active HDMI Splitter 1:2 + Re-Clock & EQ, HDMI 1.4, 2,25Gbps, HDCP compliant, HDTV compatible Kramer Tools VM-4Hxl active HDMI Splitter 1:4 + Re-Clock & EQ, HDMI 1.4, 2,25Gbps, HDCP compliant, HDTV compatible, 19 rack 1 HE Kramer Electronics Pico Tools DVI-D EDID emulator/capture/3,3 Gbps Comp : VGA Kramer Tools Pro Scaler, Composite/S-video naar VGA (HD15) Maxmale Resolutie WXGA/1.366*768px - Multi Standard VISPSCHIDV HDMI : DVI Kramer Tools Format Converter HDMI naar DVI -D + S/PDIF audio 1,65Gbps / HDCP Compliant / HDTV Compatible, 12v VISPSCDVHI DVI : HDMI VISPSCDVAHI DVI : HDMI AUSPFCDA Audio D-A Kramer Tools Format Converter DVI -D + S/PDIF audio naar HDMI 1,65Gbps / HDCP Compliant / HDTV Compatible, 12v Kramer Tools Format Converter DVI -D + Audio naar HDMI 1,65Gbps - S/PDIF+Analoog - HDCP Compliant - HDTV Comp, 12v Lindy Audio Converter, Digital to analog. Coax & Optical IN -> Analog Out, 5v VISPSCCSVG p23 Switch 2:1 VGA Kramer Tools VP201xl VGA Switch: 2 x VGA input - 1 x VGA output VISPSW21VG Switch 4:1 VGA Kramer Electronics VP-411DS VGA+Audio Switch 4 x VGA input + 4 x Audio - 1 x VGA output + 1 x Audio output Hoge bandbreedte 300Mhz, IR Remote Control VISPSW21VG Switch 4:1 DVI Kramer Electronics VS-41HDCP DVI Switch: 4 x DVI input - 1 x DVI output. HDTV Compatible, HDCP Compliant. 2,25Gbps per kanaal. Incl. IR Remote control. EDID-Pro VISPSW81H Switch 8:1 HDMI Kramer Electronics VS-81H HDMI Switch: 8 x HDMI input 1 x HDMI output. HDMI 1.4, 2,25Gbps. Incl. IR Remote control VISPPSW728 Switch 9:1 multi Kramer Electronics VP728 Video Presentation Switch + Scaler 9 inputs, 1080p/WUXGA HDMI/VGA/Composite/Component/audio HQV Video Processing, Remote Control 70,00 VISPPSW729 Switch 9:1 multi Kramer Electronics VP729 Video Presentation Switch + Scaler 9 inputs, 1080p/WUXGA HDMI/VGA/Composite/Component/audio Ethernet, HQV Video Processing, Remote Control VISPSWFIP2 Switch Multi Folsom Imagepro 2 Presentation Switch/Scaler/Scanconverter HDMI/DVI/DisplayPort/HDSDI. Resolutie tot WQXGA 2.560*1.600px 275,00 Kramer VS-81H 8 in : 1 uit HDMI Switch met Remote Control VISPSW21VG p24 Switches & Presentatieswitches Kramer VM-5s Composite/SDI + audio splitter Composite 1:8 VISPDA5CS Scalers en Format Converters Kramer Electronics VP-411DS Switch 4:1 VGA + Audio Kramer VP729 Video Presenter Presentatieswitch - Scaler - Versterker VISPDA8CS

14 Range Extenders & Video Toebehoren Range Extenders & Video Toebehoren Signaalversterkers / Repeaters Kramer Tools VP-201K VGA Versterker High bandwith - EQ - Looping Output VISPAMP1VG VGA versterker Kramer PicoTools VP2L VGA versterker + EQ, High Performance Looping Output - Gain Control - HDTV Compatible - ID Bit Control VISPAMP2VG VGA+ versterker Kramer Tools VP-201K VGA versterker + EQ, High Performance 350 Mhz, Looping Output - Gain Control - HDTV Compatible VISPREP1DV DVI-D Repeater Kamer Pico Tools actieve DVI-D Repeater & Re-Clocker 2,25Gbps, HDCP compliant, HDTV compatible VISPREP1HI HDMI Repeater Kamer Pico Tools PT-101Hxl actieve HDMI Repeater & Re-Clocker HDMI 1.4, 2,25Gbps, HDCP compliant, HDTV compatible Wyrestorm HDMI over COAX Set Kramer VP6a 400Mhz 1:6 VGA splitter + CAT5 Kramer Pico Tools Actieve DVI repeater VIREC5COMP Comp over UTP Kramer Tools Range Extender Set Composite + st. audio over UTP Bereik: 400 meter met CAT5e (SFTP-afgeschermd). VIREC5VGA VGA over UTP Kramer Tools Range Extender Set VGA + stereo audio over UTP TP121/122 Bereik: 100 meter met CAT-5e (SFTP-afgeschermd). VIREC5VGAR VGA+RS over UTP Kramer Range Extender Set VGA + RS232 + stereo audio over UTP TP124/125 Bereik: 100 meter met CAT-5e (SFTP-afgeschermd). VIREC5DVI DVI-D over UTP Kramer Electronic Range Extender DVI + stereo audio over CAT-5e Bereik: meter met CAT-5e/6 (SFTP-afgeschermd). 1,65Gb/s Let op: uitsluitend geaarde CAT-5e high quality kabel gebruiken VIREC5HDMI HDMI over UTP Kramer Electronic Range Extender HDMI over CAT-5e Bereik: meter met CAT-5e/6 (SFTP-afgeschermd). 1,65Gb/s Let op: uitsluitend geaarde CAT-5e high quality kabel gebruiken Range Extenders / Video over CAT sets / Audio over CAT sets Range Extenders / Video over COAX sets / Audio over COAX sets VIRECOAXH HDMI over COAX Wyrestorm Range Extender Set HDMI over COAX 75ohm Bereik: 60 meter (1080p) met RG59 VGA Video / KVM Extenders KVM over UTP ITKVME700 KVM over UTP Aten CE770A KVM Extender Set. USB+VGA+Audio over CAT-5e Bereik: tot 300 mtr. RS-232, Dual Console Operation. Signal Compensation. Videoresolutie tot 1.920*1.200px (WUXGA) Aten CE700A KVM Extender Set. USB (key+mouse)+vga over CAT-5e Bereik: tot 150 mtr. Videoresolutie tot 1.920*1.200px (WUXGA) Matrox Graphics Expansion Modules ITMGX3TA ITMGX3TD Triplehead Analog Matrox Triplehead 2-Go grafische uitbreidingsmodule VGA (Analoog) 1 in / 3 uit. Voegt 2 of 3 monitoren toe aan je laptop, desktop of MAC. Triplehead Digital Matrox Triplehead 2-Go grafische uitbreidingsmodule DVI (Digitaal) 1 in / 3 uit. Voegt 2 of 3 monitoren toe aan je laptop, desktop of MAC. *** Verhuurstaffel AVeurope *** Aten CE770A KVM Extender USB+VGA+Audio over Cat5e Bereik: tot 300 mtr. Kramer HDMI-UTP Range Extender Tot 60 mtr 1080p signaal over CAT6 p25 (zie ook pagina 4) Gebruiksdagen: Elke vervolgdag Transportdagen vrij (Nederland) Transportdagen vrij (buitenland) Factor: p26 ITKVME770 Kramer VP2L VGA versterker

15 ICT ICT Computers & Beeldschermen Computers & Beeldschermen Computers ASUS EB1021 Mini PC Montage achter LCD scherm HP Elite AMD Radeon 6450 ITPC7900 SFF Win7 32bit HP-Compaq DC7900 Small Form Factor PC Core2duo E8500 Win7 Pro32 4Gb geheugen/160gb HD Radeon6450 1Gb graphics VGA/DVI/HDMI ITPC8200W7 SFF Win7 64bit HP-Compaq Elite-8200 Small Form Factor PC Intel Core i3/i5-g2/ Win7pro64/6Gb/500Gb HDD Radeon6450 1Gb graphics VGA/DVI/HDMI 60,00 ITPC8200W8 SFF Win8 64bit HP-Compaq Elite-8200 Small Form Factor PC Intel Core i5-g2/win8pro64 6Gb geheugen/500gb HDD Radeon6450 1Gb grafische kaart VGA/DVI/ HDMI Ideaal in combinatie met een Multitouch Display (zie pag. 8) 65,00 ITPCSG07 Compact Win7 64bit SG07 Compact Media Workstation Intel Core i7 G2 / ASUS mainboard Win7pro 64bit / 8Gb geheugen/160gb Solid State HDD / 1Tb Storage HD AMD Radeon6670 1Gb grafische kaart VGA/DVI/HDMI/Eyefinity ITPCCT19 Compact Win7 64bit Chieftec 19 Media Workstation Intel Core i7 G2 / ASUS P8 mainboard Win7pro 64bit / 12Gb geheugen/160gb Solid State HDD / 1Tb Storage HD AMD Radeon6670 2Gb grafische kaart VGA/DVI/HDMI/Eyefinity-6 85,00 ITMC1021 Mini Win7 64bit ASUS EEE-Box 1021 Mini PC AMD Radeon graphics VGA/HDMI AMD Brazos/Win7home64/4Gb geheugen/320gb HDD VESA adapter voor montage aan scherm of wand ITMCZD04 Mini Win7 64bit ZOTAC ZBox ZD04 Mini PC AMD Radeon graphics VGA/HDMI AMD Brazos/Win7home64/4Gb geheugen/320gb HDD VESA adapter voor montage aan scherm of wand 45,00 ITMCDE67 Mini Win7 64bit AOpen Form Factor DE67-HA Mini PC Intel Core i5-g2/win7pro/4gb geheugen/120gb HDD, Intel HD Graphics VGA/DVI. VESA adapter voor montage aan scherm of wand 60,00 AOpen DE67-HA Mini PC ICT Mini PC s Laptops / Notebooks SG07 Media Workstation ITLTBUSI32 15 Win7 32bit HP-Compaq 6730/50b. De zakelijke referentie laptop I ntel Core2duo/Core i3 Intel HD graphics / 4 Gb / Win7Pro32 / 15 / VGA, Displayport / K-lock ITLTBUSI64 15 Win7 64bit HP-Compaq 4540s. De zakelijke media laptop. Intel Core i5 AMD Radeon 1Gb Graphics / 4Gb memory / Win7Pro64 / 15 / VGA, HDMI / K-lock 60,00 ITLTMM64 15 Win7 64bit HP-Compaq Pavillion DV6 De multimedia krachtpatser. Intel Core i7 G2, 1Gb AMD 6770 Graphics / 8 Gb / Win7Pro64 / 15,6 / VGA, HDMI / K-lock IIyama 24 LCD/LED Display p :3 Acer LCD cm, SXGA 1.280*1.024px, 5:4, VGA, zwart ITLCD19B 19 4:3 Philips LCD 19 /43 cm, SXGA 1.280*1.024px, 5:4, VGA/DVI, zwart ITLCD22B 22 16:9 Iiyama Prolite E-2209HDS 55 cm Full HD 1.920*1.080px 1080p, 16:9 VGA/DVI/HDMI, zwart ITLCDL24B 24 16:9 Iiyama XB2472HD 61 cm LCD/LED Full HD 1.920*1.080px 1080p, 16:9, VGA/DVI/HDMI, in hoogte verstelbaar ITLCD24W 24 16:9 Iiyama Prolite E-2407HDS 61 cm Full HD 1.920*1.080px 1080p, 16:9 VGA/DVI/HDMI, ***WIT*** ITLCD24WH 24 16:9 Iiyama Prolite E-2409HDS 61 cm Full HD 1.920*1.080px 1080p, 16:9 VGA/DVI/HDMI, ***WIT***, in hoogte verstelbaar ITLCD26B 26 16:10 Iiyama Prolite E-2607HDS. 66 cm WUXGA 1.920*1.200px 16:10, VGA/DVI/HDMI, zwart 45,00 ICT HP Compaq 6735b Notebook ITLCD17B p28 Beeldschermen

16 ICT Printers & Multifunctionals / Netwerk / Toebehoren ICT Printers & Multifunctionals / Netwerk / Toebehoren Printers HP Procurve 2510G 24p Gigabit netwerk Switch Samsung ML2525W laserprinter ITPRKLUSB Laser/kleur USB Samsung ML2525W Compacte A4 Kleuren USB Laserprinter USB poort (geen netwerk) ITPRKLNWC Laser/Kleur Netwerk & USB Xerox Phaser 6010 Color Laserprinter netwerkprinter, A-4, 8 p.p.m. Netwerkaansluiting RJ45, USB poort, zeer compacte bouwwijze ITPRKLNW Laser/Kleur Netwerk & USB HP Color Laserprinter CP1515n netwerkprinter, A-4, 8 p.p.m. Netwerkaansluiting RJ45, USB poort Multifunctionals ITMFPCA Canon isens 8050cn Canon isensys Multifunctional Color Laserprinter/Copy/Scan/Fax, A-4, 8 p.p.m. Netwerkaansluiting 55,00 ITMFPXE Xerox DV6505d Xerox Workcentre 6505 Multifunctional Color Laserprinter/Copy/Scan/ Fax, A-4 dubbelzijdig, 8 p.p.m. Netwerkaansluiting Netwerkapparatuur ***bedraad*** Canon isensys 8050cn Colour laser Multifunctional Switch 8p Netgear Prosafe 8 port managed Gigabit networkswitch ITSW16P Switch 16p Netgear Prosafe 16 port managed Gigabit networkswitch ITSW24P Switch 24p HP Procurve 2510G 24 port managed Gigabit networkswitch Netwerkapparatuur ***draadloos*** ITWRN66 Draadloos 2 x 450 Gbps Asus RT-N66U Dual-Band Wireless-N900 Gigabit Router 2 x 450 Gbps, 5Ghz, 4 RJ45 wired netwerkpoorten ITWR2543 Draadloos 450 Gbps TP-Link 450 Mbps Dual-Band Wireless N Gigabit router, 5Ghz 4 wired RJ45 netwerkpoorten 7,00 ITWR Draadl. 300Gbps Engenius/Belkin 300 Mbps Wireless N router 4 wired RJ45 poorten ICT TP-Link 450 Mbps wireless N Gigabit router ITSW8P Netwerkbekabeling Netgear Prosafe 8-port managed switch ITKCAT5E Kabel Cat5e Netwerkkabel CAT-5e, nieuw - eenmalig gebruik, netto meterprijs 0,45 ITKCAT6 Kabel Cat6 Netwerkkabel CAT-6, nieuw - eenmalig gebruik, netto meterprijs 0,99 Wij gebruiken uitsluitend kwaliteitskabels van Europees fabrikaat Toebehoren: KVM Switches & KVM Extenders ITKVMSV4 KVM 4-port VGA Aten 4-poorts USB-PS/2 VGA KVM Switch + Audio & USB 2.0 Hub ITKVMSD4 KVM 4-port DVI Aten 4-poorts USB DVI Dual Link KVM Switch + Audio & USB 2.0 Hub ITKVME770 KVM over UTP ITKVME700 KVM over UTP Aten CE770A KVM Extender Set. USB+VGA+Audio over Cat5e Bereik: tot 300 mtr. RS-232, Dual Console Operation. Signal Compensation. Videoresolutie tot 1.920*1.200px (WUXGA) Aten CE700A KVM Extender Set. USB (key+mouse)+vga over Cat5e Bereik: tot 150 mtr. Videoresolutie tot 1.920*1.200px (WUXGA) HP Compaq CP1515n Color Laserjet Netwerkprinter Xerox Workcentre DV6505 Colour laser Multifunctional p29 ICT Toebehoren: Keyboard / Muis / Mediakeyboard/Presenter ITKMLMX K&M Wireless Logitech MX5500 Mediakeyboard & lasermuis, 2,4Ghz USB 2.0 ITKMTRU Media Wireless Trust KB-2950 draadloos Multimedia Keyboard + geintegr. muis. USB 2.0 7,00 ITKMMINI Media Mini WL Eminent 3140 draadloos Multimedia Mini Keyboard. Geintegreerd touchpad en laser pointer USB 2.0, 2,4Ghz ITLPRES WL Presenter Logitech Wireless Presenter. Afstandbediening + laserpointer voor presentaties USB 2.0, Plug & Play WinXP/7/8 p30

17 ICT ICT Apple MAC Rental Apple MAC Rental Macbooks Apple Macbook Pro 15 Intel Core i7, 8Gb, Thunderbolt Apple Minimac Core i5 Apple ipad3 WiFi 32Gb A5X Pro 15 Core i7 Apple MacBook Pro 15,4 Intel Core i7 Quadcore 2,7 Ghz, 8 Gb RAM, 500Gb HD, DVD/Rw Superdrive, Lan, Airport, AMD Radeon Graphics, Thunderbolt, iworks 2009 met Keynote ITAMBP17 Pro 17 Core i7 Apple MacBook Pro 17 Intel Core i7 Quadcore 2,7 Ghz, 8 Gb RAM, 500Gb HD, DVD/Rw Superdrive, Lan, Airport, AMD Radeon Graphics, Thunderbolt, iworks 2009 met Keynote 95,00 imacs, Mini-Macs & Power Macs ITAMMi5 Mini i5 4Gb Apple Mac Mini, Intel Core i5 Quadcore 2,4 Ghz, 4 Gb RAM, 320Gb HD, DVD/RW, Lan, Airport, AMD Radeon Graphics ITAiM21 imac 21,5 i3 Apple imac 27, Intel Core i3 Dualcore 3,1 Ghz, 4 Gb RAM, 500Mb HD, DVD/RW, Lan, Airport, AMD Radeon Graphics 256 Mb Videocamera, Mac Keyboard & Mac Mouse ITAiM27 imac 27 i5 Apple imac 27, Intel Core i5 Quadcore 2,4 Ghz, 4 Gb RAM, 1 Tb HD, DVD/RW Superdrive, Lan, Airport, AMD Radeon 6750 Graphics 512 Mb Videocamera, Mac Keyboard & Mac Mouse ITAPMX Powermac Xeon Apple PowerMac, Intel 2.8GHz Quadcore XEON Nehalem processor 8 Gb RAM, 1 Tb HD 7200rpm, 18x Superdrive, Dual Ethernet AMD Radeon 5770 Graphics 1 Gb, Mac Keyboard & Mac Mouse 100,00 Waarom Apple apparatuur huren bij AVeurope? Als tijdelijke vervanging van defecte Apple-systemen of voor tijdelijke projecten zoals seminars en beurzen ICT Apple Graphics Adapters ITAMBP15 Geen onnodig grote investeringen en altijd recente up-to-date systemen Flexibele huurtermijnen, oplossingen op maat en concurrerende huurtarieven Apple Powermac 8-core ITAIP216 ipad2 16Gb Apple ipad 3, 1Ghz dual-core A5 processor 16 Gb, WiFi, zwart Dual Camera, Levensduur batterij: 10 uur ITAIP332 ipad Retina 16Gb Apple ipad Retina, 1Ghz dual-core A5X processor 32 Gb, WiFi, zwart, Retina-display resolutie van 2048*1536, Dual Camera, batterijduur: 10 uur 45,00 ITIPFSL Vloerstatief ipad RVS vloerstandaard voor staande en 1 op 1 bediening, diefstalbeveiliging. 45 graden, Portret & Landscape roteerbaar, home knop cut-out (=bedienbaar). ITIPWML Wandhouder ipad wandhouder metaal, zilver, Diefstalbeveiliging, 45 graden, Portret & Landscape roteerbaar, home knop cut-out (=bedienbaar). ITIPATH Lock Kensington Secureback Kunststof ipad houder met diefstalbeveiliging Apple TV Mediacenter HDMI, itunes en YouTube content tot 1080p HD op je beeldscherm afspelen. Incl. Digital AV adapter (HDMI) voor ipad Apple TV & Netwerk Apple imac Workstation 27 Intel Core i7, 8Gb, Thunderbolt ICT ITATVBL AppleTV_2012 *** Verhuurstaffel AVeurope *** Apple ipad3 statief RVS + lock / Portrait + Landscape p31 (zie ook pagina 4) Gebruiksdagen: Elke vervolgdag Transportdagen vrij (Nederland) Transportdagen vrij (buitenland) Factor: , p32 ipads & ipad Statieven

18 Speakers / Amps / Processing Speakers / Amps / Processing Compacte Speakers & Subwoofers LAB Gruppen Lightweight Power Acousitc Line TSM-10 Full Range 10-1 Neodym. High Power Acoustic Line TS-Nano 6,5-1 fullrange Conventioneel AUSTSNA 6-1 Fullrange Acoustic Line TS Nano Ultra Compact Speaker Cabinet 6,5 /1 Zwart. Inclusief montagebeugels & fly-ware 17,50 AUSTSM Fullrange Acoustic Line TSM-10 Compact Full Range Speaker Cabinet 10 /1 zwart Inclusief montagebeugels & fly-ware AUSTSM ,4 Fullrange Acoustic Line TSM-12 Hi Power FullRange Speaker Cabinet 12 /1,4 zwart Inclusief montagebeugels & fly-ware 22,50 AUSTSM ,4 Fullrange 27,50 AUSTSMS 1 x 15 Subwoofer Acoustic Line TSM-15 Hi Power Full Range Speaker Cabinet 15 /1,4 zwart Inclusief montagebeugels & fly-ware Acoustic Line TSMsub Compact Subwoofer Frontloaded single 15 Zwart. 800W Frontloaded + pole mount AUSB x 18 Suwoofer Acoustic Line B-1801 Power Subwoofer Cabinet single 18 Zwart W Bass Reflex + pole mount 37 kg Full Size Speakers & Subwoofers BSS Omnidrice Compact plus 3 in - 6 uit analoog & AES-EBU Conventioneel AUSSA400 2x12-1 Bi-Amp Fullrange McCauley SA-400/2 Mid-High Speaker Cabinet 2x12 /2 Zwart. 60 graden Bi-Amp (actieve aansturing) AUSSA18 1 x 18 Subwoofer McCauley SA-18 Sub High Power Subwoofer Cabinet 1 x 18 Zwart. Frontloaded + pole mount 37 kg Actieve Speakers & Subwoofers Conventioneel AUSAK Actief QSC Audio K12_top Actieve full-range Speaker Cabinet 12 /2, XLR +Shucko 230v AUSAKLA 1 x 18 Sub Actief QSC Audio KLA_sub Actieve Subwoofer W, XLR +Shucko L -Acoustics dv-dosc Line Array Audio Systeem AULADOSC QSC Audio K-12 Actieve Speaker dv DOSC line Array L-Acoustics dv DOSC Line Array Systeem Het best geaccepteerde audiosysteem ter wereld. 24 stuks Top modules 2 x 8 / 2 8 stuks sub modules 2 x 18, Lab Gruppen amps en XTA processing P.O.A. AUAFP34 2 x 1.500W/4ohm Lab Gruppen FP3400 lichtgewicht poweramp, 2*1.500w/4ohm/2HE/10 kg AUAFP64 2 x 2.100W/4ohm Lab Gruppen FP6400 lichtgewicht poweramp, 2*2.100w/4ohm/2HE/10 kg AUAFP10Q 4 x 2.100W/4ohm Lab Gruppen FP1000Q lichtgewicht poweramp, 4*2.100w/4ohm/2HE/ 12 kg 70,00 AUARAK3 3 x LAB fp Amp 85,00 XTA DP in - 8 uit High End audio processor Amprack met 3 x LAB Gruppen poweramp, 1xFP2600 / 1xFP3400 / 1xFP6400 / 16A Distri / Double Door 60x60cm Flightcase. 50 kg Systeemprocessors & X-overs L-Acoustics dv DOSC Line Array module Acoustic Line TSM-sub p33 AUPX in : 6 out DCP 3060 Systeemprocessor: 3 in / 6 out, Analog in/out RS232control AUP366T 3 in : 6 out BSS 366T Omnidrive Compact Plus Systeemprocessor: 3 in / 6 out Analog in/out / AES-EBU digital in AUPDP448 4 in : 8 out XTA DP448 Systeemprocessor: 4 in / 8 out, Analog in/out / AES-EBU digital I/O p34 Versterkers

19 Mengtafels / Draadloze Microfoonsystemen Mengtafels / Draadloze Microfoonsystemen Analoge Mengtafels Yamaha 01V96VCM Digitaal inputs + AES-EBU Yamaha LS9-32 Digitaal st. inputs / 16 output AMDJM9 4 ch. DJ Pioneer DJM kanaals DJ/Club mengtafel met 3 band EQ. De standaard voor professionele DJ s AMEFX st./2 Soundcraft EFX-8, 8 mono kanalen + 4 stereo / insert per kanaal Lexicon effecten / 19 / Interne voeding AMMG st./4/2 Yamaha MG 166C 10 kanalen + 4 stereo / 4 subgroepen Comp-Limiter op kanaal 1-6 / 19 / ext. voeding AMWZ /4/2 Allen & Heath MixWizard WZ3 14:4:2. 14 mono kan. + 2 st. kan. Insert & direct out per kan./48v per kan./19 /interne voeding/4-band EQ met param. mids Powermixers APMEMX 8 ch. / 150W Yamaha EMX 150 powermixer. 8 ch. / 3 band EQ, Vermogen: 150W APMDPM st./ 1kW Dynacord Powermate powermixer. 4+4st.ch, 3 band EQ Versterkervermogen: 2 x 1.000W stereo. De referentie powermixer! Digico SD8-48 AM01V96 32 inputs Yamaha 01V96 V2 Digitale mixer 19, 32 kanalen, 6 mix-bussen. 2 interne multi-effecten. 8ch. ADAT extentie en AES-EBU board AMLS inputs + 4st. Yamaha LS9-32, 32 kanalen + 4 stereo kanalen / 16 bussen 4 interne multi-effecten / LCR Master. 19x8 matrix / USB-Player/Recorder 150,00 AMM inputs + 4st. Yamaha M7CL-48, 48 kanalen + 4 stereo kanalen / 16 mix-bussen 8 interne multi-effecten / LCR Master. 19x8 matrix / touchscreen 325,00 AMSD8set 48 inputs + 4st. + stagerack Digico SD8-48, 48 kanalen + 4 stereo kanalen / 16 mix-bussen 8 interne multi-effecten / LCR Master 19x8 matrix / touchscreen Inclusief Digico SD stagerack 48 in / 24 out 350,00 Digitale Mengtafels Sennheiser EW345-G3 Draadloos Microfoonsysteem Yamaha M7CL-48 Digitaal st. inputs / 16 output / touchscreen Shure UR4D series p35 AEW345G2 EW345G2_HH Sennheiser EW345G2 draadloze microfoonset EW300 ontvanger met SKM 345 dynamische handzender AEW3G2BP EW300G2_BPonly Sennheiser Beltpack Transmitter voor EW300G2 Series AEW345G3 EW345G3_HH Sennheiser EW345G3 draadloze microfoonset EW300 ontvanger met SKM 345 top dynamische handzender 60,00 AEW3G3BP EW300G3_BPonly Sennheiser Beltpack Transmitter voor EW300G3 Series AEWHS1 Senn-HS-1 Sennheiser HS-1 Headset condensator microfoon voor EW Series AEWMKE40 Senn-MKE40 Sennheiser MKE40 condensator revers microfoon voor EW Series AEW3CMB EW300_COMBINE Sennheiser EW-Series Antenna Combiner AEW3ANT EW300_ANTENNE Sennheiser A1031-U passieve onmi antenne voor EW systemen AU4D87 U4D_B87 Shure U4D dual diversity UHF receiver met 2 shure U2_Beta87A handzenders, 19 90,00 AU4D58 U4D_B58 Shure U4D dual diversity UHF receiver met 2 shure U2_Beta58 handzenders ,00 AUR4D87 UR4D_B87 Shure UR4D dual diversity UHF receiver met 2 shure UR2_Beta87A handzenders. 19 rack. Band: Q5 125,00 AUR1BP UR1_BPonly Shure U1 Beltpack Transmitter voor UR4 Receiver Band: Q5 Sennheiser EW345-G2 Draadloos Microfoonsysteem p36 Draadloze Microfoonsystemen

20 Microfoons / Toebehoren Audio Microfoons / Toebehoren Audio Microfoons König & Meyer Starline Shure Beta Serie AMSSM57 Shure_SM57 Shure SM 57 dynamische instrument microfoon AMSB57 Shure_B57 Shure Beta 57 dynamische microfoon 7,00 AMSB58 Shure_B58 Shure Beta 58 dynamische vocal microfoon 7,00 AMSB87A Shure_B87A Shure Beta 87 condensator vocal microfoon 9,00 AMSB52 Shure_B52 Shure Beta 52 dynamische instrument microfoon AMSE604 SENN_E604 Sennheiser e604 dynamische microfoon met clip(toms) 6,00 AMNKM184 Neu_KM184 Neumann KM184 mt [black] cardiod condensator instrument mic 16,00 AMACK91 AKG_SE300-CK91 AKG SE300B met CK-91 kapsel, condensator, instrument, nier Tafelmicrofoons AMSTME34S Tafelmic Set Tafelmicrofoonset Sennheiser ME34 + MZH MZTX 31 PTT Capsule cond. nier + Gooseneck 40cm + Base met Push-to-talk en LED ind. AMGNMX Mic zwanehals Shure MX Zwanehals/Gooseneck Conferentie Microfoon Microfoonstatieven / Speakerstatieven AKG SE-300B MicStand Small ASMBZL MicStand Normal K&M Starline Boom Microfoonstatief met hengel, zwart 3,00 ASMSZL MicStand Straight K&M Microfoonstatief recht, ronde base, zwart 3,00 ASMTZS MicStand Table K&M tafelstatief kort, recht, ronde voet, zwart 3,00 ASSZM Speaker Stand M K&M Speakerstatief, zwart, Medium: tot 50kg, Hoogte: 1320 tot 2020 mm ASSZWU Speaker Stand L K&M Wind-Up Speakerstatief, Large: tot 30kg, Hoogte: mm 8,00 ASVHZM Speaker VH Buis K&M Verhoogbuis + schroefdraad Speaker, zwart, Hoogte: mm 3,00 ASVHZWU Speaker VH BuisL K&M Wind-Up Verhoogbuis Speaker, zwart, Hoogte: mm K&M Microfoonstatief klein met hengel, zwart 3,00 Kenwood Protalk TK-3301 ASMBZS Audiosplitters / Diversen AUSPH15K Split 1 naar 5 Kramer Tools 105A Actieve headphone audio Splitter 1->5 stereo, Mini Jack AUSPFCDA Digital to Analog Lindy Audio Converter, Digital to analog. Coax&Optical IN->Analog Out, 5v AUSPH28PP Split & Amp 2 naar 8 Behringer HA8000 Powerplay Pro Hooftelefoon verterker & Mixer 19 8 onafhankelijk instelbare outputs en 2 stereo onafhankelijke stereo inputs AUHPHD25 Hoofdtelef. Pro Sennheiser HD-25 professionele hoofdtelefoon Behringer HA8000 Powerplay Pro Hooftelefoon verterker & Mixer AUHPCONO Hoofdtelelef. HiFi Philips HiFi hoofdtelefoon, open type, Design Line 6,00 K&M Proline statieven & verhoogbuizen Sennheiser Tafelmic Set AMSTME34S p37 COMMPF1 Portofoon Kenwood TK-3301 Protalk portofoon met snellader. 16 kanalen / Mil. Spec. 24 uur op 1 accula ding / 2 uur laadtijd. De referentie portofoon. COMMPF6 Portofoonset 6x Set van 6 stuks Kenwood TK-3301 protalk portofoon met snellader in case 100,00 COMMBASE Intercom Base ASL Intercom PS kanaals Master Station COMMBELT Intercom Belt ASL Intercom PS-19M Beltpack Metaal. 9,00 COMMBEAC Intercom Beacon ASL Intercom IS-140 Geluid en Licht baken COMMHSDT Headset Beyer DT-109 hoofdtelefoon COMMSHTG Tourguide Set Sennheiser 2020-D Tourguide digitale rondleidingsysteem. 20 draadloze ontvangers (70 gram) + zakzender met eenvoudig draagbare kinbeugelmicrofoon. Geleverd in systeemkoffer met opladers. 6 omschakelbare frequenties, eenvoudig uit te breiden, meerdere systemen tegelijkertijd. 150,00 p38 Communicatie

Prijslijst 29 Juli 2015

Prijslijst 29 Juli 2015 Prijslijst 29 Juli 2015 Aanbieding i5 4590/W8 SSD (Artikel: PC00498) Coolermaster N200 black M-ATX case (KA00146) Voeding 450W (PS00063) Intel Core i5 4590 (CP00193) Asus B85M-G (MB00229) 2 Kingston DDR3

Nadere informatie

15,6 Scherm Intel Core i5-4200m 750 GB HDD Ondersteunt WIDI Windows 8.1

15,6 Scherm Intel Core i5-4200m 750 GB HDD Ondersteunt WIDI Windows 8.1 15,6 Scherm Intel Core i5-4200m 750 GB HDD Ondersteunt WIDI Satellite Pro C50-A Voor kwaliteit en betrouwbaarheid 2.5GHz processor, via Turbo 3.1GHz 4 GB werkgeheugen Supermulti DVD-brander HDMI en VGA

Nadere informatie

ITPRODEALS 489,- 589,- 49, 49,95 649,- LAPTOP 95* MAAK UW VUL IN & WIN! COMPLEET

ITPRODEALS 489,- 589,- 49, 49,95 649,- LAPTOP 95* MAAK UW VUL IN & WIN! COMPLEET 1 TB HDD 6 GB geheugen 95* 49, 750 GB Elements 2,5 externe HDD voor backup van belangerijke data. Model: WDBUZG7500ABK 489,- * 2.1 GHz processor HDMI en DVI 2x USB 3.0 Wi-Fi Windows 8.1 Model: X554LA OPSLAG,

Nadere informatie

USB Lader Urban Revolt

USB Lader Urban Revolt EEN NET VAN SPECIALISTEN IN HARD- EN SOFTWARE www.mcdos.net SINTERKLAAS 2014 15.6 N2830 G50-30 Lenovo Intel Pentium N2830 processor (2.10 GHz) Intel HD Graphics DVD RW HDMI USB 3.0 Bluetooth 4.0 2 jaar

Nadere informatie

ITPRODEALS 489,- 599,- 12,95 49,95 95* 15.6 Notebook. 17.3 Notebook. i3-4030u. Intel. Core. i3-4030u. Intel Core TB HDD. geheugen. i3-4030u.

ITPRODEALS 489,- 599,- 12,95 49,95 95* 15.6 Notebook. 17.3 Notebook. i3-4030u. Intel. Core. i3-4030u. Intel Core TB HDD. geheugen. i3-4030u. Compact, lichtgewicht en capless design Compact, lichtgewicht en capless design Ook verkrijgbaar in 16 GB en 64 GB Ook verkrijgbaar in 16 GB en 64 GB Model: JF590K Model: JF590K 489,- * * 15.6 Notebook

Nadere informatie

Aspire V5-431P-987B4G50Mass Touchscreen in een compact 14" design Intel Pentium 987 1.50 GHz Wi-Fi a/g/n. Webcam ITPRODEALS

Aspire V5-431P-987B4G50Mass Touchscreen in een compact 14 design Intel Pentium 987 1.50 GHz Wi-Fi a/g/n. Webcam ITPRODEALS 89, 95 14,1" Scherm 500 GB HDD 4 GB videogeheugen 499,- * Office 365 voor Thuisgebruik Premium Het nieuwe Office Voor gebruik op 5 pc s of Mac s binnen uw huishouden Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook

Nadere informatie

KOOP NU. September - Back to school Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk 17.3. for free?

KOOP NU. September - Back to school Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk 17.3. for free? September - Back to school Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk 17.3 HP PAVILION g7-2321sb NOTEBOOK Intel Core i5-3230m processor 17.3 scherm 4GB geheugen 500GB harde schijf Intel

Nadere informatie

ITPRODEALS 499,- 69, Intel Core i3-4005u 500 GB HDD 4 GB geheugen + 1 jaar extra garantie. 15.6 Notebook. All-in-One Printer

ITPRODEALS 499,- 69, Intel Core i3-4005u 500 GB HDD 4 GB geheugen + 1 jaar extra garantie. 15.6 Notebook. All-in-One Printer Intel Core i3-4005u 500 GB HDD + 1 jaar extra garantie 499,- * 1.7 GHz processor HDMI en DVI 2x USB 3.0 Wi-Fi ac Bluetooth 4.0 Model: R50-B-10E Ook verkrijgbaar met i5-4210u processor en DVD Brander voor

Nadere informatie

ITPRODEALS 449,- * 76,95 *

ITPRODEALS 449,- * 76,95 * 15,6 Scherm Intel Pentium 2020M Windows 8.1 449,- Satellite Pro C50-A Betrouwbare instapper 2.40 GHz processor - 4 GB werkgeheugen HDMI en VGA - Supermulti DVD-brander USB 3.0 - Cardreader - HD Webcam

Nadere informatie

multris, het krediet volgens uw behoeften. (*) Meer info achteraan op deze folder en bij uw BIASS-verkooppunt.

multris, het krediet volgens uw behoeften. (*) Meer info achteraan op deze folder en bij uw BIASS-verkooppunt. IT sitit s IT is de promotiefolder van BIASS, één van de grootste IT-vakhandelgroeperingen van professionele IT-verdelers en dienstverleners in België multris, het krediet volgens uw behoeften. (*) Meer

Nadere informatie

Intel Core i3-4005u 500 GB HDD 4 GB geheugen 499,- ITPRODEALS

Intel Core i3-4005u 500 GB HDD 4 GB geheugen 499,- ITPRODEALS Intel Celeron N2840 269,- 2.1 GHz processor VGA USB 3.0 Cardreader Wi-Fi Windows 8.1-Bing Model: F551MAV Intel Core i3-4005u 17.3 Notebook 1.7 GHz processor HDMI en VGA USB 3.0 DVD Brander Wi-Fi Windows

Nadere informatie

INBEGREPEN. Nog meer keuze op Exellent.be 17.3. Mei 2015 - Communie Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk 2 EXTRA COVERS

INBEGREPEN. Nog meer keuze op Exellent.be 17.3. Mei 2015 - Communie Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk 2 EXTRA COVERS Mei 2015 - Communie Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk 17.3 Notebook - Aspire E5-771-51S9 Intel Core i5-5200u processor 17.3 HD+ scherm Intel HD Graphics 5500 4GB geheugen 500GB

Nadere informatie

HD Touch screen 32 GB opslag Windows 8.1. Inclusief: IPS Touch screen 16 GB opslag Android 4.4 199,- ITPRODEALS

HD Touch screen 32 GB opslag Windows 8.1. Inclusief: IPS Touch screen 16 GB opslag Android 4.4 199,- ITPRODEALS HD Touch screen 32 GB opslag Inclusief: 2-in-1 Notebook / 10 Tablet Ideaal voor iedereen die de productiviteit van een notebook wil combineren met de mobiliteit van een tablet. Profiteer van een accuduur

Nadere informatie

749. 279. 9.99 34.99 15.6 EEN GREEP UIT ONS 15 INCH NOTEBOOK ASSORTIMENT 15.6. Quad Core 429. FULL HD. Notebook - G50-45

749. 279. 9.99 34.99 15.6 EEN GREEP UIT ONS 15 INCH NOTEBOOK ASSORTIMENT 15.6. Quad Core 429. FULL HD. Notebook - G50-45 Notebook - G50-45 Een veelzijdige en betaalbare laptop met een mooi slank design en uitgebreide specificaties. De quad-core processor levert in combinatie met 6GB werkgeheugen fantastische prestaties.

Nadere informatie

ITPRODEALS 359,- * 229,- * 9, 95 14, 95. Incl. Office 365 NOTEBOOKS & TOEBEHOREN

ITPRODEALS 359,- * 229,- * 9, 95 14, 95. Incl. Office 365 NOTEBOOKS & TOEBEHOREN 15.6 Notebook 2.16 GHz processor HDMI USB 3.0 Bluetooth 4.0 Wi-Fi Model: ES1-512 Intel N2840 8 GB Geheugen 359,- * 9, 95 MicroSD Geheugen Class 10 Inclusief SD Adapter Ook verkrijgbaar in 32 GB en 64 GB

Nadere informatie

Satellite Pro Premium C850-1H8 Zeer snel 15,6 notebook Intel Core i5-3230m processor, 2.60GHz 4 GB werkgeheugen HDMI + VGA Supermulti DVD-brander

Satellite Pro Premium C850-1H8 Zeer snel 15,6 notebook Intel Core i5-3230m processor, 2.60GHz 4 GB werkgeheugen HDMI + VGA Supermulti DVD-brander Back to School 15,6" Scherm 500 GB HDD van 599,VOOR 529,- * Satellite Pro Premium C850-1H8 Zeer snel 15,6 notebook Intel Core i5-3230m processor, 2.60GHz Supermulti DVD-brander 7,9 scherm Ook verkrijgbaar

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

PROCESSOR i3-4005u. PROCESSOR i7-4510u. Windows 8.1 2 jaar consumentengarantie

PROCESSOR i3-4005u. PROCESSOR i7-4510u. Windows 8.1 2 jaar consumentengarantie EEN NET VAN SPECIALISTEN IN HARD- EN SOFTWARE www.mcdos.net KERST 2014 N3540 1 TB ASUS R515MA Intel Pentium N3540 processor (2.2 GHz) Intel HD Graphics Webcam Wireless LAN N 2 jaar pick up & return garantie

Nadere informatie

229. 289. TWEE INSTAPTOPPERS! 11.6" BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 28-02-2015 T/M 21-03-2015

229. 289. TWEE INSTAPTOPPERS! 11.6 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 28-02-2015 T/M 21-03-2015 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be Notebook - F205TA-BING-FD018BS 1366x768 Slanke en betaalbare notebook waarmee u elke klus klaart in stijl. Geniet van de elegante afwerking en voer al uw dagelijkse

Nadere informatie

April 2014. IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen

April 2014. IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen April 2014 IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Inhoud 3 Plug & Play met HP 4 Small Office oplossingen 5 HP ProLiant met HP StoreVirtual VSA bundel

Nadere informatie

Intel Core i5-4210u 750 GB HDD 500 GB HDD. Intel Pentium 3556U 469,- * 13.3 Notebook

Intel Core i5-4210u 750 GB HDD 500 GB HDD. Intel Pentium 3556U 469,- * 13.3 Notebook De Toshiba Chromebook is slank (2 cm), licht (1,5 kg) en heeft een opstarttijd van minder dan 7 seconden. Met zijn automatische virus bescherming en updates is hij simpel in gebruik. Model: Chromebook

Nadere informatie

IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen

IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen September/Oktober 2014 IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Veerman ICT Services B.V. Gewenten 4-4704 RD ROOSENDAAL Telefoonnummer 0165-56 19 53 Fax

Nadere informatie

TOPDEALS BIJ UW IT-VAKMAN ITPRODEALS

TOPDEALS BIJ UW IT-VAKMAN ITPRODEALS 15.6" LED HD Touch screen Pentium 2117U 500 GB HDD 499,- * R550CA-CJ119H Flinterdun en vederlicht LERS DRAA A IE DE OR * ITP R DO OD WIN N ITP RO 1.80 GHz processor OR * O D isks, een van de harddders

Nadere informatie

289.- DE PC VOOR EEN KLEINERE BEURS! www.altijdactie.nl MAAK JE AANKOOP COMPLEET BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP

289.- DE PC VOOR EEN KLEINERE BEURS! www.altijdactie.nl MAAK JE AANKOOP COMPLEET BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.nl DE PC VOOR EEN KLEINERE BEURS! Systeem - Value Power J1800 Uitstekend systeem voor het gebruik van internet, mail of bankieren, maar ook voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

599, - 104, 95 69, 95 LENTE 2015 1 TB 2 TB 15.6 500 GB 4 GB GRATIS DYMO LABELWRITER 450 OP=OP ASUS

599, - 104, 95 69, 95 LENTE 2015 1 TB 2 TB 15.6 500 GB 4 GB GRATIS DYMO LABELWRITER 450 OP=OP ASUS EEN NET VAN SPECIALISTEN IN HARD- EN SOFTWARE www.mcdos.net LENTE 2015 i5-4210u 500 GB R557LD Intel Core i5-4210u processor (1.70 GHz) NVIDIA GeForce GT820M 1 GB videokaart HDMI USB 3.0 2 jaar pick up

Nadere informatie

Laptopper! high five voor onze service: adviseren installeren repareren garanderen 15.6" 16GB 1TB 10.1" geheugen. harde schijf

Laptopper! high five voor onze service: adviseren installeren repareren garanderen 15.6 16GB 1TB 10.1 geheugen. harde schijf LID VAN CONNECT IT / Folder nummer 79 / Geldig tot 31 /12 /2014 Laptopper! Asus R752ldv-T4325H x 17.3 Full HD scherm x Intel Core i7-4510u processor x 8GB geheugen x 1TB harde schijf x NVIDIA GeForce GT820M

Nadere informatie

Sinterklaas en de kerstman hebben voor u geselecteerd... pg. 15 & 16. Ruime keuze laptops. Folder december 2010. laptop 15,6 LED.

Sinterklaas en de kerstman hebben voor u geselecteerd... pg. 15 & 16. Ruime keuze laptops. Folder december 2010. laptop 15,6 LED. Folder december 2010 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk 15,6 LED CADEAU TIP KERSTMIS KOOPJE story station hx-duo1seb e99,99 + GRATIS snelgids WINDOWS 7 twv 14,99 Intel Pentium

Nadere informatie

Geluid en beeld in de Open Haven

Geluid en beeld in de Open Haven Geluid en beeld in de Open Haven J. Slagboom Wijzigingen: (recente uitgave beschikbaar via internet www.pgos.nl) 26-11-2011 1.0 3.5.2. 3.11 datum beamer 'Ark' Hitachi CP-X1250 wireless ssid 10-05-2012

Nadere informatie

449.- WINNEN? De beste Nazomer Deals! Welkom! Beleef bij ons dé ultieme multimedia wereld! Qmotion gaat 10 coole tablets verloten!

449.- WINNEN? De beste Nazomer Deals! Welkom! Beleef bij ons dé ultieme multimedia wereld! Qmotion gaat 10 coole tablets verloten! Aanbiedingen geldig van 21 oktober t/m 3 november 2013 www.qmotion.nl De beste Nazomer Deals! 6 GB werkgeheugen 750 GB harde schijf HDMI - USB 3.0 24. 95 85.- 129.- 449.- 2 jaar garantie I.p.v. 1 jaar

Nadere informatie