Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Power Systems. Planning van de locatie en de hardware"

Transcriptie

1 Power Systems Planning van de locatie en de hardware

2

3 Power Systems Planning van de locatie en de hardware

4 Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften op pagina vii, Kennisgevingen op pagina 305, de publicatie IBM Systems Safety Notices, G , en de IBM Environmental Notices and User Guide, Z Deze uitgave is van toepassing op IBM Power Systems-servers die zijn uitgerust met een POWER7-processor en op alle bijbehorende modellen. Copyright IBM Nederland B.V. 2010, Copyright IBM Corporation 2010, 2013.

5 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften vii Overzicht van fysieke site- en hardwareplanning Wat is er nieuw in Planning voor het systeem Planningsactiviteiten Controlelijst voor planningstaken Algemene overwegingen Richtlijnen voor voorbereiding en fysieke planning van de locatie Hardwarespecificaties Serverspecificaties Serverspecificaties voor model 9119-FHB Plattegronden Serviceruimtes Kleppen en kappen Richtlijn voor het voorbereiden van een verhoogde vloer Gewichtsverdeling Vloerpanelen op maat zagen en plaatsen Netsnoeren configureren De framebevestigingsset installeren Overwegingen voor installaties met meerdere systemen Totaal energieverbruik van het systeem (nieuwe installatie) Totaal energieverbruik van het systeem (upgraden van POWER6) Features netsnoer Elektriciteitsvoorzieningen (nieuwe installatie) Elektriciteitsvoorzieningen (upgraden van POWER6) BPR/BPD-configuratie en fase-onbalans (nieuwe installatie) BPR/BPD-configuratie en fase-onbalans (upgraden van POWER6) Stroombelasting uitbalanceren Installatie met dubbele voedingsbron UEPO (Unit Emergency Power Off) EPO (Emergency Power Off) van de computerruimte Het systeem verplaatsen naar de installatielocatie Koelingsvereisten (nieuwe installatie) Afbeelding met koelingsvereisten Vereisten voor het gebied met de gekoelde luchtstroom Koelingsvereisten (upgraden van POWER6) Afbeelding met koelingsvereisten Vereisten voor het gebied met de gekoelde luchtstroom Specificaties voor uitbreidingseenheden en migratietowers uitbreidingseenheid uitbreidingseenheid uitbreidingseenheid uitbreidingseenheid uitbreidingseenheid uitbreidingseenheid uitbreidingseenheid Uitbreidingseenheid EDR Planning voor de rekken 6954 en Plattegronden Serviceruimtes Kleppen en kappen Copyright IBM Corp. 2010, 2013 iii

6 De framebevestigingsset installeren Het rek bevestigen Het rek positioneren Het rek bevestigen op een vloer van 9 tot 13 inch of 12 tot 13 inch Overwegingen voor installaties met meerdere systemen Totaal energieverbruik van het systeem Elektriciteitsvoorzieningen Stroombelasting uitbalanceren BPR/BPD-configuratie Vloerpanelen op maat zagen en plaatsen Gewichtsverdeling Koelingsvereisten Afbeelding met koelingsvereisten Vereisten voor het gebied met de gekoelde luchtstroom Rekspecificaties rek voor model rek Configuraties met 0551, 0553, 0555 en Systeemeenheden 0551 model rek Model en 7014-S11-rek Model en 7014-S25-rek Planning voor de 7014-T00- en 7014-T42-rekken Model 7014-T00-rek Model 7014-T42, 7014-B42 en rek Serviceruimte en locatie van wielen voor 7014-T00, 7014-T42 en Meerdere 7014-T00-, 7014-T00- en 0553-rekken Gewichtsverdeling en vloerbelasting van 7014-T00-, 7014-T42- en 0553-rekken Planning voor de rekken X en Y Rekken van model X en Y Bekabeling voor de rekken X en Y Stabilisatiesteunen aan de zijkant Meerdere rekken Warmtewisselaar voor achterklep, Model X Specificaties HMC Specificaties voor 7042-C07 Hardware Management Console (desktop) Specificaties voor de 7042-C08 Hardware Management Console CR7 Hardware Management Console-specificaties Specificaties Systems Director Management Console Specificaties 7042-CR6 in rek geïnstalleerd Systems Director Management Console RackSwitch-specificaties G8052R RackSwitch specificatieformulier G8124ER RackSwitch specificatieformulier G8264R RackSwitch specificatieformulier G8316R RackSwitch specificatieformulier Specificaties voor installatie van rekken die niet bijibm zijn aangeschaft De netvoeding plannen Energievereisten vaststellen Server Informatie Formulier 3A Werkstationinformatieformulier 3B Stekkers en stopcontacten De server aansluiten op het specifieke stopcontact van uw land Ondersteunde featurecodes Internationaal beschikbaar Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Anguilla Snoer met featurecode Antigua en Barbuda iv Planning van de locatie en de hardware

7 Snoer met featurecode Australië Snoer met featurecode Brazilië Snoer met featurecode Bulgarije Snoer met featurecode Canada Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Chili Snoer met featurecode Snoer met featurecode China Snoer met featurecode Denemarken Snoer met featurecode Dominica Snoer met featurecode Groot-Brittannië Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Italië Snoer met featurecode Israël Snoer met featurecode Japan Snoer met featurecode Snoer met featurecode Liechtenstein Snoer met featurecode Macao Snoer met featurecode Paraguay Snoer met featurecode India Snoer met featurecode Kiribati Snoer met featurecode Korea Snoer met featurecode Snoer met featurecode Nieuw-Zeeland Snoer met featurecode Taiwan Snoer met featurecode Snoer met featurecode Verenigde Staten, territoria en gebiedsdelen Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Featurecode van snoer RPQ 8A De server aansluiten op een PDU Snoer met featurecode Inhoudsopgave v

8 Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Snoer met featurecode Aanpassing van netsnoeren die door IBM worden geleverd UPS (Uninterruptible Power Supply) Opties voor PDU en netsnoer voor 7014, 0551, 0553, en 0555 rekken Berekening van de stroombelasting voor stroomverdelers 7188 of De bekabeling plannen Cable management Routering en bewaartermijn van netsnoer Planning voor serial-attached SCSI-kabels SAS-bekabeling voor de 5887-lade Specificaties voor installatie van rekken die niet bijibm zijn aangeschaft Kennisgevingen Merken Elektronische emissie Kennisgevingen Klasse A Kennisgevingen Klasse B Voorwaarden en bepalingen vi Planning van de locatie en de hardware

9 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften kunnen overal in deze handleiding voorkomen: v Kennisgevingen van het type GEVAAR vragen aandacht voor een situatie die levensgevaarlijk of extreem gevaarlijk is voor personen. v Kennisgevingen van het type WAARSCHUWING vragen aandacht voor een situatie die gevaarlijk is voor personen vanwege bepaalde omstandigheden. v Kennisgevingen van het type Attentie geven aan dat er schade kan ontstaan aan een programma, een apparaat of gegevens. Wereldwijde veiligheidsinformatie In sommige landen is vereist dat de veiligheidsvoorschriften in de publicaties bij een product worden aangeboden in de taal of talen van dat land. Indien deze eis in uw land geldt, zijn er veiligheidsvoorschriften opgenomen in het publicatiepakket (bijvoorbeeld in de gedrukte documentatie, op de DVD of als onderdeel van het product) dat bij het product wordt geleverd. De documentatie bevat veiligheidsvoorschriften in uw taal, met verwijzingen naar de Engelse bron waaruit ze afkomstig zijn. Voordat u een Engelstalige publicatie gebruikt voor het installeren, gebruiken of onderhouden van dit product, dient u zich eerst op de hoogte te stellen van de bijbehorende veiligheidsvoorschriften in de documentatie. Raadpleeg de documentatie ook als u de veiligheidsvoorschriften in de Engelstalige publicaties niet geheel begrijpt. Vervangende of extra exemplaren van de documentatie met veiligheidsvoorschriften kunt u verkrijgen door te bellen met de IBM Hotline op Duitse veiligheidsinformatie Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet. Veiligheidsinformatie voor lasers IBM -servers kunnen gebruik maken van I/O-kaarten of -voorziening die werken met glasvezel in combinatie met lasers of LED's. Laserproducten IBM-servers kunnen geïnstalleerd zijn binnen of buiten een rek voor IT-apparatuur. Copyright IBM Corp. 2010, 2013 vii

10 Gevaar! Als u aan of in de buurt van het systeem werkt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: Elektrische spanning en stroom van lichtnet-, telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Ter voorkoming van een elektrische schok: v Sluit deze eenheid uitsluitend met behulp van het door IBM geleverde voedingssnoer aan op de voedingsbron. Gebruik het door IBM verstrekte snoer niet voor andere producten. v Maak de voedingseenheid niet open en voer er geen onderhoud aan uit. v Sluit tijdens onweer geen kabels aan en voer tijdens onweer geen installatie-, onderhouds- of configuratiewerkzaamheden aan dit product uit. v Mogelijk is het product uitgerust met meerdere voedingssnoeren. Om alle gevaarlijke voltages te verwijderen, dient u alle voedingssnoeren los te koppelen. v Sluit alle netsnoeren aan op correct bedrade en geaarde stopcontacten. Controleer of de stopcontacten een spanning en een fasefrequentie hebben die overeenkomt met hetgeen staat vermeld op het plaatje voor elektrische vereisten. v Sluit alle apparatuur die op dit product wordt aangesloten aan op correct bedrade stopcontacten. v Koppel en ontkoppel signaalkabels indien mogelijk met één hand. v Zet nooit apparatuur aan wanneer u sporen van vuur, water of fysieke beschadigingen ziet. v Ontkoppel de aangesloten netsnoeren, telecommunicatiesystemen, netwerken en modems voordat u kleppen van de apparatuur opent, tenzij anders aangegeven in de installatie- en configuratieprocedures. v Bij het installeren of verplaatsen van dit product of het openen van kleppen van dit product of aangesloten apparatuur dient u alle kabels aan te sluiten en te ontkoppelen zoals is aangegeven in de onderstaande tabel. Ontkoppelen: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeven). 2. Haal de stekkers uit het stopcontact. 3. Ontkoppel de signaalkabels van de aansluitingen. 4. Ontkoppel alle kabels van de apparaten. Aansluiten: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeven). 2. Sluit alle kabels aan op de apparaten. 3. Sluit de signaalkabels aan op de aansluitingen. 4. Steek de stekkers in het stopcontact. 5. Zet de apparaten aan. (D005) Gevaar! viii Planning van de locatie en de hardware

11 Neem bij het werken aan of in de buurt van IT-reksystemen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: v Zware apparatuur - Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur. v Plaats de hoogteverstellingen van de rekbehuizing altijd in de laagste positie. v Installeer de stabilisatiebeugels altijd op het rek. v Om gevaarlijke situaties ten gevolge van ongelijke belasting te voorkomen, dient u de zwaarste apparatuur altijd zo laag mogelijk in de rekbehuizing te installeren. Begin de installatie van servers en optionele apparaten vanaf de onderkant van de rekbehuizing. v In een rek geïnstalleerde apparaten mogen niet worden gebruikt als planken of werkruimten. Plaats geen voorwerpen op apparaten die in een rek zijn geïnstalleerd. v Vanuit elke rekbehuizing kan meer dan één netsnoer zijn aangesloten op een stopcontact. Als u tijdens het uitvoeren van onderhoud instructie krijgt om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u te controleren of u alle stekkers van de apparaten in de rekbehuizing uit het stopcontact hebt gehaald. v De apparatuur in een rekbehuizing mag uitsluitend worden aangesloten op stroomvoorzieningsapparatuur die zich in dezelfde rekbehuizing bevindt. Sluit nooit het netsnoer van een apparaat in een rekbehuizing aan op een stroomvoorzieningsapparaat in een andere rekbehuizing. v Bij gebruik van een stopcontact met onjuiste bedrading kunnen de metalen gedeelten van het systeem, of van apparaten die op het systeem zijn aangesloten, onder een gevaarlijke spanning komen te staan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de bedrading en de aarding van het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico van een elektrische schok wordt vermeden. WAARSCHUWING v Installeer geen station in een rek als de interne temperatuur in het rek hoger zal zijn dan de door de fabrikant aanbevolen temperatuur voor alle in het rek gemonteerde apparaten. v Installeer een eenheid niet in een rek als de luchtcirculatie belemmerd is. Let erop dat de luchtstroom aan de zij-, boven- en onderkant niet geblokkeerd raakt of gehinderd wordt. v Er dient aandacht te worden besteed aan de aansluiting van de apparatuur aan het voedingscircuit, zodat overbelasting van de circuits niet leidt tot aantasting van de bekabeling van de voeding of de overbelastingsbeveiliging. Voor de juiste voedingsaansluiting van het rek raadpleegt u de labels op de apparaatuur in het rek. v (Voor schuifladen.) Trek geen lades of voorzieningen uit het rek en installeer ook geen lades of voorzieningen in het rek zolang de stabilisators niet aan het rek zijn bevestigd. Schuif niet meer dan één lade tegelijk uit. Het rek kan instabiel worden als er meerdere lades tegelijk worden uitgeschoven. v (Voor vaste laden.) Deze lade zit vast en mag niet worden verplaatst voor onderhoud, tenzij anders aangegeven door de fabrikant. Wanneer wordt geprobeerd de lade geheel of gedeeltelijk uit het rek te trekken, kan het rek instabiel worden of kan de lade uit het rek vallen. (R001) Veiligheidsvoorschriften ix

12 Let op! Het verwijderen van componenten uit de bovenste posities van de rekbehuizing bevordert de stabiliteit van het rek tijdens het verplaatsen ervan. Volg de onderstaande richtlijnen als u een gevulde rekbehuizing binnen een kamer of een gebouw wilt verplaatsen. v Haal apparatuur die kan worden verwijderd uit de rekbehuizing, beginnend vanaf de bovenkant. Herstel de configuratie van de rekbehuizing indien mogelijk naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontvangen. Als u niet weet hoe die configuratie was, houd u dan aan het volgende: Verwijder alle apparaten uit positie 32U en hoger. Controleer of de zwaarste apparatuur zo laag mogelijk in de rekbehuizing is geplaatst. Controleer of er zich geen lege U-niveaus bevinden tussen apparaten die zijn geïnstalleerd onder niveau 32U. v Als de rekbehuizing die u verplaatst onderdeel is van een groep van rekbehuizingen, maakt u de rekbehuizing los van de groep. v Bekijk van tevoren de route waarlangs u de rekbehuizing wilt verplaatsen en verwijder eventuele obstakels of items die anderszins gevaar kunnen opleveren. v Controleer of de route die u hebt gekozen geschikt is om het gewicht van de gevulde rekbehuizing te dragen. Raadpleeg de documentatie bij uw rekbehuizing voor het gewicht van een gevulde rekbehuizing. v Controleer of alle deuropeningen ten minste 2030 mm hoog en 760 mm breed zijn.. v Zorg ervoor dat alle apparatuur in het rek en alle bijbehorende laden, planken, kleppen en kabels goed vastzitten. v Zorg dat de vier opvulstukken in de hoogste positie staan. v Zorg dat er tijdens het verplaatsen geen stabilisatiesteun is geïnstalleerd in de rekbehuizing. v Zorg dat er in de route geen hellingen van meer dan 10 graden voorkomen. v Wanneer de rekbehuizing op de nieuwe locatie is gearriveerd, doet u het volgende: Breng de vier hoogteverstellingen omlaag. Stabiliseer de rekbehuizing met de bijgeleverde steunen. Als u apparaten uit de rekbehuizing hebt verwijderd, vult u de rekbehuizing weer, beginnend vanaf de onderste positie. v Als de verplaatsing over grote afstand is, herstelt u de configuratie van de rekbehuizing naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontvangen. Verpak de rekbehuizing in het originele verpakkingsmateriaal of gelijkwaardig materiaal. Breng ook de hoogteverstellingen naar beneden zodat de zwenkwielen het pallet niet meer raken en schroef de rekbehuizing vast aan het pallet. (R002) (L001) (L002) x Planning van de locatie en de hardware

13 (L003) of Alle laserproducten voldoen in de Verenigde Staten aan de vereisten van de Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) van het Department of Health and Human Services 21, Subchapter J voor klasse 1 laserproducten. In de rest van de wereld voldoen de lasers aan IEC voor laserproducten van klasse 1. Controleer het label van alle onderdelen van de laser voor certificeringsnummers en goedkeuringsgegevens. Let op! Dit product kan een of meer van de volgende onderdelen bevatten: CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM of lasermodule. Dit zijn klasse 1 laserproducten. Houd rekening met het volgende: v Verwijder de kappen niet. Als u de kappen van het laserproduct opent, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstraling. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die kunnen worden vervangen. v Het wijzigen van instellingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier is beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. (C026) Veiligheidsvoorschriften xi

14 Let op! In omgevingen voor gegevensverwerking kan apparatuur voorkomen die gegevens over systeemverbindingen verzenden met lasermodules die werken met een hoger vermogen dan Klasse 1. Kijk daarom nooit in het uiteinde van de glasvezelkabel of de geopende aansluiting. (C027) Let op! Dit product bevat een laser van Klasse 1M. Vermijd direct oogcontact met optische instrumenten. (C028) Let op! Bepaalde laserproducten bevatten een ingebouwde laserdiode van categorie 3A of 3B. Houd daarbij rekening met het volgende: laserstraling indien geopend. Kijk niet in de laserstraal en vermijd direct contact met de laserstraal. (C030) Let op! De batterij bevat lithium. Ter voorkoming van een mogelijke explosie dient u de batterij niet bloot te stellen aan open vuur of op te laden. Houd u aan het volgende: v Vermijd contact van de batterij met water. v Verhit de batterij niet tot meer dan 100 C v Probeer de batterij niet te herstellen of uit elkaar te halen. U dient de batterij alleen te vervangen door een door IBM exemplaar. Lever gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA). In de Verenigde Staten hanteert IBM een proces voor het inzamelen van dergelijke batterijen. Bel voor informatie. Zorg dat u het IBMonderdeelnummer van de batterij bij de hand hebt wanneer u belt. (C003) Gegevens over stroomvoorziening en bekabeling voor NEBS (Network Equipment- Building System) GR-1089-CORE De volgende opmerkingen gelden voor IBM-servers waarvoor is aangegeven dat ze voldoen aan NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE: De apparatuur is geschikt voor installatie op de volgende locaties: v Faciliteiten voor telecommunicatienetwerken v Locaties waar de NEC (National Electrical Code) van toepassing is De poorten van deze apparatuur die binnenshuis aanwezig zijn, zijn alleen geschikt voor verbindingen binnen gebouwen of met niet-blootliggende bedrading of bekabeling. De poorten van deze apparatuur die binnenshuis zijn, mogen niet via metalen verbindingen zijn verbonden met de interfaces die zijn aangesloten op de OSP (outside plant, installatie buitenshuis) of de bedrading ervan. Deze interfaces zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis (type 2- of type 4-poorten zoals beschreven in GR CORE) en ze vereisen isolatie van blootliggende OSP-bekabeling. Toevoeging van primaire beschermingselementen biedt onvoldoende bescherming om deze interfaces via metaalverbindingen aan te sluiten op OSP-bedrading. Opmerking: Alle Ethernet-kabels moeten afgeschermd en aan beide kanten geaard zijn. Voor het systeem met wisselspanning zijn geen externe SPD's (surge protection devices, beschermingselementen tegen spanningspieken) vereist. Het gelijkstroomsysteem maakt gebruik van een ontwerp met geïsoleerde DC-retour (DC-I). De retouraansluiting van de DC-batterij mag niet worden verbonden met het chassis of de aarding van het frame. xii Planning van de locatie en de hardware

15 Overzicht van fysieke site- en hardwareplanning Voor een probleemloze installatie moet u de fysieke en operationele omgeving op doeltreffende wijze plannen. U bent degene die het beste weet waar het systeem en de bijbehorende apparatuur wordt gebruikt en wie ermee gaat werken. De klant is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de locatie voor het gehele systeem. Uw locatieplanner zorgt er hoofdzakelijk voor dat elk systeem dusdanig wordt geïnstalleerd dat het efficiënt kan worden bediend en onderhouden. In deze onderwerpenverzameling vindt u basisinformatie voor het plannen van de systeeminstallatie. U vindt hier een overzicht van elke planningstaak én naslaginformatie om u door deze taken te loodsen. Afhankelijk van de complexiteit van het door u bestelde systeem en uw bestaande computerresources, hoeft u mogelijk niet alle vermelde stappen uit te voeren. Allereerst maakt u samen met de systeemtechnicus, een verkoopmedewerker of iemand anders die de installatie coördineert, een lijst van de hardware waarvoor u een planning wilt maken. Gebruik de samenvatting van de bestelling om de lijst samen te stellen. De lijst bevat de taken die u moet uitvoeren. U kunt gebruikmaken van de Checklist voor planning voor verdere hulp. U bent zelf verantwoordelijk voor de planning, maar u kunt ook een beroep doen op leveranciers, aannemers en verkoopmedewerkers om u te helpen bij de planning. Bepaalde systeemeenheden worden door een medewerker van de klantenondersteuning geïnstalleerd en gecontroleerd. Andere systeemeenheden moeten door de klant zelf worden geïnstalleerd. Als u er niet zeker van bent, neemt u contact op met de verkoopmedewerker. De sectie met betrekking tot fysieke planning van deze onderwerpenverzameling bevat fysieke kenmerken van een groot aantal systeemeenheden en bijbehorende producten. Als u informatie wilt over producten die niet in deze onderwerpenverzameling zijn vermeld, neemt u contact op met een verkoopmedewerker of een geautoriseerde dealer. Voordat u doorgaat met de planning, zorgt u ervoor dat de hardware en software aan uw behoeften voldoet. U kunt met uw vragen ook bij een verkoopmedewerker terecht. Deze informatie heeft betrekking op hardwareplanning, maar omdat het systeemgeheugen en het benodigde schuifgebruik deel uitmaken van de software, moet u toch enkele andere aspecten in acht nemen. Informatie over softwareproducten wordt meestal bij het gelicentieerde softwareprogramma zelf geleverd. Houd bij het plannen van hardware en software rekening met het volgende: v Beschikbare schuifruimte en beschikbaar systeemgeheugen voor het installeren van software, online documentatie en gegevens (met inbegrip van extra vrije ruimte naarmate er meer gebruikers, gegevens en toepassingen worden toegevoegd) v Compatibiliteit van alle apparaten v Compatibiliteit van softwarepakketten onderling en met de hardwareconfiguratie v Geschikte redundantie- of backupvoorzieningen in hardware en software v Overdraagbaarheid van de software naar een ander systeem, indien nodig v Vereisten en benodigdheden van de gekozen software zijn in orde v Gegevens om over te zetten naar een ander systeem Copyright IBM Corp. 2010,

16 2 Planning van de locatie en de hardware

17 Wat is er nieuw in Planning voor het systeem Hier leest u welke informatie in het gedeelte "Planning voor het systeem" op essentiële punten is gewijzigd sinds de vorige update van dit gedeelte. Mei 2012 De volgende update is aangebracht in de content: v Het onderwerp 5888-uitbreidingseenheid op pagina 82 is toegevoegd. Juli 2010 De volgende updates zijn aangebracht in deze content: v Extra informatie over IBM Power 720 Express (8202-E4B)-, IBM Power 740 Express (8205-E6B)-, IBM Power 710 Express- en IBM Power 730 Express (8231-E2B)- en IBM Power 795 (9119-FHB)-servers. Copyright IBM Corp. 2010,

18 4 Planning van de locatie en de hardware

19 Planningsactiviteiten Aan de hand van deze informatie kunt u de fysieke installatie van de server plannen. Een goede planning van het systeem zorgt ervoor dat u minder problemen ondervindt tijdens de installatie en dat u snel aan de slag kunt. U kunt ook een beroep doen op installatieplanningmedewerkers voor hulp bij de installatieplanning. Tijdens uw planningsactiviteiten bepaalt u onder meer waar u de server wilt plaatsen en wie het systeem gaat bedienen. Controlelijst voor planningstaken Aan de hand van deze controlelijst kunt u de planningsvoortgang documenteren. Stel samen met uw verkoopmedewerker einddatums vast voor alle taken. Wellicht kunt u het planningsrooster periodiek nakijken met uw IBM-vertegenwoordiger. Tabel 1. Controlelijst voor planningstaken Planningstap Verantwoordelijke Streefdatum Datum gereed Indeling van kantoor of computerruimte plannen (fysieke planning) Voedingssnoeren en elektrische benodigdheden gereedmaken Kabels en bekabeling gereedmaken Communicatienetwerken aanleggen of aanpassen Computerruimte verbouwen, indien nodig Planning voor onderhoud, herstel en beveiliging gereedmaken Trainingsplan ontwikkelen Toebehoren bestellen Voorbereiden op systeemaflevering Algemene overwegingen Bij het plannen van het systeem moet u met een groot aantal aspecten rekening houden. Denk aan het volgende bij het plaatsen van het systeem: v Voldoende ruimte voor de apparatuur. v Werkomgeving van personeel dat de apparatuur gaat gebruiken (op het gebied van comfort, toegankelijkheid, accessoires en naslaginformatie). v Voldoende ruimte voor het verrichten van onderhoud aan de apparatuur. v Fysieke beveiligingsvereisten voor de apparatuur. Copyright IBM Corp. 2010,

20 v Gewicht van de apparatuur. v Warmteafgifte van de apparatuur. v Temperatuurvereisten wanneer de apparatuur in gebruik is. v Luchtvochtigheidsvereisten van de apparatuur. v Luchtstroomvereisten van de apparatuur. v Luchtkwaliteit op de plek waar de apparatuur wordt gebruikt In een stoffige omgeving kan het systeem bijvoorbeeld beschadigd raken. Opmerking: Het systeem en de apparatuur zijn ontworpen voor gebruik in een normale kantooromgeving. Als de omgeving niet schoon is, kan het systeem of de apparatuur beschadigd raken. U bent verantwoordelijk voor het inrichten van een geschikte gebruiksomgeving. v Hoogtebeperkingen van de apparatuur. v Geluidsemissieniveaus van de apparatuur. v Trillingen van andere apparaten in de buurt van de plek waar de apparatuur wordt geplaatst. v Aansluiting van netsnoeren. Op de volgende pagina's vindt u informatie om u bij deze overwegingen te helpen. Richtlijnen voor voorbereiding en fysieke planning van de locatie Dit onderwerp bevat nuttige informatie over de voorbereiding van uw locatie voordat de server wordt afgeleverd en geïnstalleerd. Aan de hand van de informatie in Site preparation and physical planning kunt u uw computercentrum voorbereiden op de installatie van een server. In het onderwerp Site preparation and physical planning komt de volgende informatie aan bod: Overwegingen bij de locatiekeuze, het gebouw en de ruimte v Locatie kiezen v Toegang v Statische elektriciteit en weerstand van de vloer v Ruimtevereisten v Constructie en belasting van de vloer v Verhoogde vloeren v Geleidingsverontreiniging v Indeling computerruimte Omgeving, veiligheid en beveiliging van de locatie v Trillingen en schokken v Verlichting v Akoestiek v Elektromagnetische compatibiliteit v Locatie computerruimte v Beveiliging van materiaal en gegevensopslag v Noodplanning voor continue werking Elektrische spanning en aarding v Algemene informatie over energie 6 Planning van de locatie en de hardware

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

MX410 en MX510 Series

MX410 en MX510 Series MX410 en MX510 Series Gebruikershandleiding Juni 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7015 Model(len): 470, 630, 670, 675, 679 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A200

Gebruikershandleiding A200 Gebruikershandleiding A200 computers.toshiba-europe.com A200 Copyright 2007 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Onder de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding System One verwarmde luchtbevochtiger Gebruikshandleiding 2009 Respironics Inc. en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten...2

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Aspire L Serie. Gebruikershandleiding

Aspire L Serie. Gebruikershandleiding Aspire L Serie Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie Oorspronkelijke uitgave: 09/2006 Acer behoudt zich het recht voor de

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011 Monochroomlaser-MFP Gebruikershandleiding Juni 2011 Machinetype(n): 7014, 4569, 4570 Model(len): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...14

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

BEKNOPTE BEDIENINGSHANDLEIDING

BEKNOPTE BEDIENINGSHANDLEIDING DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL FULL-COLOURSYSTEEM MX-2010U/MX-2310U/MX-3111U BEKNOPTE BEDIENINGSHANDLEIDING Houd deze handleiding binnen handbereik, zodat u ze indien nodig kunt raadplegen. Let op! Voor een

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING

FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING FreeSpace 4400 Business Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheidsinformatie Lees deze gebruikershandleiding Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N Verkorte installatiehandleiding GEPRINT IN FRANKRIJK TINSH4904GHZZ DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N Verkorte INSTALLATIEHANDLEIDING Houd deze

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Packard Bell EasyNote TE - 1 INHOUDSOPGAVE De computer opstarten 4 Draadloze verbindingen... 4 Registratie... 5 Installatie van de software... 6 Herstel... 6 Problemen?... 7 Basisgebruik

Nadere informatie