Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens!"

Transcriptie

1 Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens! Verminderd de complexiteit! Transporteren van data Nearly Real Time! Snel en betrouwbaar datatransport! Zeer goed beveiligd! Flexibel te koppelen! Mei van 15

2 1 Introductie Inleiding BlueCommunication verminderd de complexiteit De BlueCommunication Enterprise Service Bus (BC-esb) van Newway is een integratie platform dat ervoor zorgt dat de juiste data beschikbaar is op het juiste moment op de juiste plaats. Door de toevoeging van de BC-esb binnen uw software architectuur, kan de wijze waarop BlueRetail communiceert met pakketten van derden worden vereenvoudigd. Tevens wordt de betrouwbaarheidsgraad van processen c.q. data-overdracht zeer sterk vergroot met BC-esb. Heeft u als bedrijf totaal géén overzicht meer over de gegevens van al uw aangesloten vestigingen? Dan is de BC-esb een must! De Enterprise Service Bus zal de stabiele dataoverdracht tussen de verschillende applicatie omgevingen mogelijk maken. Bijvoorbeeld tussen winkels, winkels en de hoofd franchise nemer, en tussen winkels en het hoofdkantoor. Oftewel, de manier van communiceren wordt vereenvoudigd en dus stabieler. Veel vestigingen zorgen voor veel gegevens. Met de BC-esb wordt al deze data opgeslagen in een database op de hoofd enterprise service bus BlueCommunication. Als u dan specifieke gegevens nodig heeft, dan transformeert de BC-esb de data zo, dat u alleen de gegevens ontvangt waar u om gevraagd heeft en in de juiste vorm en wel in een hand om draai. Deze gegevens worden opgeslagen in een database. De bus biedt vervolgens de data aan, aan externe applicaties, in de vorm die zij verwacht. Dit wordt getoond in Nearly Real Time, oftewel, met een paar seconden vertraging. Tevens kan ook de hoofd franchisenemer (ondernemer met meerdere vestigingen) de gegevens van de filialen zien. In feite zorgt de ESB dus voor een boomstructuur; de gegevens van de winkels gaan naar de hoofd franchisenemer, om vervolgens naar het hoofdkantoor te gaan. De rechten per bus worden ingeregeld (boomstructuur) Simplische weergave van 15

3 2 Functies van de BlueCommunication ESB Standaardiseert communicatie Door de toevoeging van de BC-esb binnen uw software architectuur kan de wijze waarop BlueRetail communiceert met pakketten van Newway of derden worden gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Transformeert Orkestreert Het is de taak van de BC-esb om de informatie van BlueRetail en de daarbij behorende informatie die binnenkomt op de juiste wijze te vertalen (transformeren) naar het formaat dat door de pakketten van Newway en derden verwacht wordt, maar uiteraard ook andersom. De BC-esb component is verantwoordelijk voor het op de juiste plaats afleveren van een aanvraag. Dit gebeurt bij de juiste aanbieder oftewel de pakketten van derden. Binnen de afhandeling van deze aanvragen zorgt de BC-esb verder voor de afhandeling van fouten en het eventueel prioriteren van de aanvragen. Met andere woorden, welke aanvraag dient eerst te worden afgehandeld. Dit geheel van aanvraag afhandelen en de controles die hierbij komen kijken wordt aangeduid als orkestratie van berichten. Een volgend aspect van een BC-esb component is de beveiliging van aanvragen en de gegevens die hiermee gemoeid zijn. Behalve het beveiligen van het communicatie kanaal gaat het ook om wie (welke gebruiker of rol) een bericht mag zenden of aanvragen. Monitor Een laatste veel voorkomende taak van een BC-esb component is het monitoren van de aanvragen die gedaan worden en hiervan statistische gegevens bijhouden. Bijvoorbeeld: Hoe vaak wordt een bericht, component per type/entiteit e.d. aangeroepen? Hoe vaak gaat dit fout of juist goed? Hoe lang duurt een aanvraag? Is het een interne of externe adapter Op basis hiervan kan later gerapporteerd en/of gefactureerd worden, maar kan ook direct gereageerd worden, via load balancing op/door de BC-esb. Security, 100% veilig Betrouwbaarheid Zoals al eerder genoemd is het de taak van de BC-esb om al uw gegevens te beveiligen. Dit wil zeggen: Wie mag berichten plaatsen of ontvangen? Wie mag deze berichten dan uitlezen en hoe vaak? Is de inhoud van een BC-esb pakketje te lezen door een 3 e? Verder komt met de BC-esb alle data die van A naar B moet worden getransporteerd 100% zeker aan. Zelfs de data van A naar B naar C enz. komt gegarandeerd aan. De BC-esb zorgt er ook voor dat uw gegevens nooit kwijt kunnen raken. Dit omdat de data meervoudig vastgelegd is. Ook is de BC-esb beveiligd met een zogenaamde hashing -techniek, comprimeert het systeem de XML-berichten en zit er een complex wachtwoord op. Dit wil zeggen dat de BC-esb uw de gegevens comprimeert in erg kleine ontoegankelijke pakketjes, die dus onleesbaar zijn voor derden. De BC-esb zorgt ervoor dat uw gegevens nooit in de verkeerde handen kunnen vallen van 15

4 3 BlueCommunication ESB voorwaarden BlueCommunication, de voorwaarden De bureaublad app? Onze verplichting / Functionele vereisten De BC-esb is van toegevoegde waarde voor winkelketens of partijen die data willen uitwisselen die op verschillende locaties/systemen staat. Want de BC-esb zorgt voor de communicatie tussen de winkels en het hoofdkantoor, of tussen de winkels, de hoofd franchisenemer en het hoofdkantoor. Heeft u een geldig onderhoudscontract hebben bij Newway, dan krijgt u, als BlueCommunication wordt ingezet en er (kassa)omzetransacties op de BC-esb worden aangeboden een bureaublad Applicatie cadeau. Uiteraard slechts als dit van toegevoegde waarde voor u is. Deze BC-esb App zal beschikken over een drietal gegevens: 1. de totale (netto) omzet incl. BTW en kortingen, 2. het aantal kassabonnen 3. de omzet per kassabon (1 gedeeld door 2 3,zie onderstaande afbeelding). Mocht U nog meer gegevens willen kunnen inzien, dan kan Newway uiteraard de adapters en bijbehorende App s hiervoor maken. Dit zal worden beschouwd als maatwerk en zal de nodige kosten met zich meebrengen. Hieronder zijn de vereisten waaraan de BC-esb moet voldoen opgesomd: Performance: De BC-esb mag géén invloed hebben op de performance van welke applicatie dan ook (dus bijvoorbeeld de kassa s met het backstore systeem). De BC-esb zal géén onderdeel zijn van welke applicatie dan ook. Gegarandeerde berichtaflevering: Zoals eerder genoemd zorgt de BC-esb voor gegarandeerde berichtaflevering, dan wel wordt via de foutafhandeling gesignaleerd dat het bericht niet afgeleverd kan worden. Een BC-esb pakketje gaat dus nooit verloren op de BC-esb. Traceerbaar: Alle functionele data moet traceerbaar zijn (inhoud van de berichten). Beveiliging: Wie mag berichten plaatsen, wie mag berichten uitlezen, en hoe is de inhoud beveiligd. (Versleuteling, in combinatie met compressie over de adapters (senders/receivers)). Schaalbaar: Het systeem is horizontaal schaalbaar (load balancing). Monitoring van performance en fouten: Géén single point of failure. Goede interface afspraken met 3 rd parties. Voorbeeld: cadeaubureaublad App 25 jaar Newway! van 15

5 4 Waarom een Enterprise Sevice bus zoals BlueCommunication ESB? Voordelen van BlueCommunication Nadelen / beperkingen van een enterprise service bus Schematisch point to point weergave Hier volgt een beknopte opsomming van de redenen waarom een BC-esb gebruikt zou kunnen worden en de voordelen die het oplevert: Compleet loskoppelen of gedeeltelijk ontkoppelen (loosely coupled) van BlueRetail en pakketten van Newway en/of derden. Aanvragers communiceren met de BC-esb en niet direct met de aanbieder. Vereenvoudigen en standaardiseren van interfaces tussen BlueRetail en pakketten van derden één generieke manier van communiceren met de BC-esb, de BC-esb zorgt voor communicatie met de onderliggende systemen. Het stimuleren van hergebruik doordat services beschikbaar zijn op een centraal niveau (binnen de BC-esb) en gemakkelijk toegankelijk zijn, kunnen ze sneller worden toegepast in andere systemen. Binnen BlueCommunication blijft indien gewenst data op de (centrale) hoofdbus bewaard en kan daardoor aan de ontvangende zijde door meerdere adapters ook meerdere keren opgevraagd worden. (slim hergebruik van data dus, die maar 1 keer beschikbaar gesteld hoeft te worden). Centrale en generieke manier van service monitoring binnen de BC-esb kunnen services gemonitord worden en gecontroleerd op afgesproken SLA s op een generieke manier, de monitoring hoeft niet meer bij iedere service aanbieder te worden ingericht, maar gebeurt centraal in de hoofd BC-esb. Reduceren van time-to-market door hergebruik en minder implementatie tijd hierdoor kan uw organisatie (business) sneller inspringen op veranderingen in de organisatie of omgeving. Berichten komen gegarandeerd aan. Indien een FTP-verbinding mislukt wordt deze pas weer opgebouwd als de routines eromheen weer gestart worden door bijvoorbeeld een scheduler. Ook is indien noodzakelijk en niet anders op te lossen datatransformatie relatief eenvoudig realiseerbaar door dit in de adapters te verwerken Het fine tunen van processen is volledig in te regelen Een enterprise service bus dus ook BlueCommunication, is toekomstbestendig Het ontwikkelen van adapters (connectoren) en het implementeren van een esb is relatief veel eenvoudiger dan maatwerk software ontwikkelen, waarbij het te allen tijde batch verwerking blijft. Het inzetten van BlueCommunication adapters (specifiek maatwerk) is te allen in de koppeling met BlueRetail en/of KassaMatic eenvoudiger dan het gebruik van ODBC, import of export, FTP-dataverkeer, allen batch processen met beperkte mogelijkheden. In de opzet is een enterprise service bus wel veel complexer dan een datastroom op basis van FTP-processen en/of kopieerslagen. Een eenmaal ingezette enterprise service bus van wie ook is niet eenvoudig uit te wisselen met een andere. Het prijsmodel is anders dan bij traditionele software, hetgeen wennen is. Verklaring bovenstaande afbeelding Bovenstaande figuur verduidelijkt nog eens de punten 1 en 2 van de lijst hierboven, nl: zonder gebruik te maken van een ESB hebben aanvragers en aanbieders zogenaamde Point-to-Point verbindingen en lopen deze kriskras door de organisatie. Door de toepassing van een BC-esb hebben aanvragers één gestandaardiseerde interface met de BC-esb en zullen aanvragen via de BC-esb van 15

6 afgehandeld worden. Concluderend kan worden gezegd dat een BC-esb onmisbaar is als enabler in een organisatie waar een Service Oriented Architecture ontwikkeld wordt. De BC-esb zorgt voor de juiste infrastructuur waarop op hoger niveau, vanuit de functionele gedachte (business) naar processen wordt gekeken en hoe deze te verbeteren zijn binnen een organisatie van 15

7 5 Processen BlueCommunication ESB in de keten In de winkel (de vestiging) Momenteel is het opslaan van de kassabon en het afdrukken ervan een proces dat te veel tijd in beslag neemt. Met de BC-esb zal de kassabon als een (versleuteld en gecomprimeerd) XML bestand naar een Socket server gestuurd worden. Deze Socket server zal de kassabon opslaan in de centrale database en de kassa zelf drukt de bon uit het geheugen af, op deze manier kan de afhandeling aan de kassa aanzienlijk versneld worden. Op dit moment worden de stamgegevens via FTP in een batch proces verzonden tussen het hoofdkantoor en de winkel. Dit proces zal vervangen worden door een nearly real time proces waarbij de wijzigingen op de bus gepropageerd worden. Ook zullen met de BC-esb de ketentransacties near real time doorgezet kunnen worden naar het hoofdkantoor. Hoofdkantoor zijde Vestiging zijde Franchiser / eigen winkel In de huidige architectuur is het zo dat alle mutaties op de stamgegevens op het hoofdkantoor gebufferd worden om vervolgens in een nachtverwerking alle wijzigingen in 1 keer naar de filialen te sturen. Bij de architectuur met de BC-esb is het zo dat alle wijzigingen onmiddellijk gepropageerd worden op de BC-esb en al in de winkel toekomen waar ze (tenzij anders gespecifieerd) blijven wachten op verwerking. De processen bij de franchisernemer zijn op zich niet zo verschillend van die op het hoofdkantoor. Men moet de mogelijkheid hebben om stamgegevens aan te passen en de ketentransacties van de winkel moeten naar de franchisernemer etc. Door de nieuwe architectuur is het mogelijk om al deze processen op te zetten zodat we een organisatie in meer dan 2 niveaus kunnen ondersteunen c.q. handelen. BC-esb schematisch op abstractniveau Connectoren (adapters) algemeen Elke proces bestaat feitelijk uit 2 delen (typen): het ConnectorSender-type het ConnectorReceiver-type. Aan een ConnectorSender kunnen door Newway meerdere ConnectorReceivers gekoppeld worden. Aan elke zijde van het proces (de hoofd-bc-esb) draait dus een soort mini-bc-esb met daarin één of meer connectoren van meerdere types en modelsoorten (receivers en/of senders) van 15

8 6 Kosten BlueCommunication Adapters Newway zal verschillende adapters(connectoren) ontwikkelen die aansluiten op de wensen van de klant c.q. noodzakelijk zijn om een of meerdere processen goed te laten verlopen. Er kan per verschillend type adapter een ander prijskaartje aanhangen. Deze zijn gebaseerd op: De complexiteit van de ontwikkelen adapter wordt gekwalificeerd naar type 0 t/m 6, zie hieronder! Het totaal aan adapters binnen een (keten)project bepaald uiteindelijke welke tariefrij in de staffel gehanteerd zal worden om de prijs te berekenen per adapter en vandaaruit ook de totale ontwikkelwaarde voor het project c.q. de keten. o Complexiteit van de datacollectie en/of database benadering en/of te berekenen waarden o Type database dat gelezen/geschreven moet worden o Centrale spilfunctie in een keten van processen / datacommunicatie Technische inzet servers door Newway als spilfunctie (openbare BC-esb hoofdbus) Monitoring door Servicedesk Newway Prijsmodel BlueCommunication dé bus Noot! Prijsmodel adapter Dé bus BlueCommunication wordt in bruikleen verstrekt aan de gebruiker (ook wel Licentienemer genoemd). De bus mag op de centrale systemen van de gebruiker en de daar indirect mee verbonden werkstations in vestigingen en/of in de centrale omgeving worden geïnstalleerd. Newway doet dat tegen consultancytarief zoals met u afgesproken en verderop vermeld. Newway brengt voor dé bus zelf (exclusief ontwikkeling externe adapters, éénmalige installatie- c.q. plaatsingskosten en de consultancy overlegstructuren wat te ontwikkelen c.q. te ontsluiten door middel van adapters) géén aanschafkosten in rekening! Newway kent interne adapters en externe adapters. Interne adapters vallen onder het onderhoud van BlueRetail en/of KassaMatic en/of BlueMobile en/of BlueService. Die zijn nodig om bestaande functies die gewijzigd, dan wel vervangen worden door functionaliteiten met BlueCommunication te behouden. Denk aan updaten, FTP verkeer hoofdkantoorfiliaal et cetera. Externe adapters worden specifiek ontwikkeld (maatwerk met u en uw leveranciers en hen te koppelen databases c.q. applicaties) en daarmee eenmalig betaald. Daarna is het gebruiksrecht voor de gebruiker. Dit geldt ook in een keten. Een keten adapter wordt dus maar eenmalig afgerekend. Newway zal steeds in overleg de functionaliteit en bijbehorende complexiteit bepalen en een kosten opgave verstrekken gebaseerd op bovenstaande ontwikkelstaffel dagtarief Onderhoud c.q. transactiekosten op externe adapters Zowel de bus als alle adapters van BlueCommunication zijn onderhevig aan onderhoud en zelfs eventueel applicatiebeheer. Deze zijn bedoeld om het systeem ultiem te laten presteren, c.q. te moderniseren. Zo kunnen we in de toekomst bij verbeterde versies van de product portfolio van Newway ook deze adapters (technisch en functioneel) mee te laten evalueren, zonder dat het dan steeds als maatwerk moet worden belast aan de eindgebruiker. De onderhoudsovereenkomst heeft een looptijd zoals gezamenlijk bepaald en vangt aan op moment van van 15

9 installatie van de bus. Uiteraard geldt dit voor de adapters die op de databases van applicaties van Newway gekoppeld zijn. Mochten derden zoals Microsoft haar MS SQL database wijzigen of leveranciers die dat soort database gebruiken bestandsindelingen wijzigen, dan zal Newway deze moeten her implementeren in de desbetreffende adapter, hetgeen tegen YTD consultancy tarieven geschiedt. Transactiefee definitie Een transactiefee is een lees-/schrijf- actie (Receive/Send) van een adapter op de BlueCommunication enterprise service bus van de keten of een generieke dienst van Newway. Een transactie kan uit verschillende gedaante bestaan die per contract gedefinieerd c.q. bepaald zijn. Een en ander hangt af van het feit of dat het een dienst is met vastrechtkosten per maand of sec transacties in de meest brede zin des woords. Een transactie kan onder andere de volgende entiteit zijn: Een volledige kassabon (kopbestand en alle regelbestanden) Een mutatiebestand met de einde dag voorraadstanden (# records) Een record in de dienst dat van leveranciers mutatiedata wordt aangeboden aan aangesloten deelnemers van een specifieke dienst Een mutatiebestand met de alle artikelen daarin opgenomen die die dag een geldige aanbieding / promotievorm hebben. Een Foto, afbeelding, tekstbestand of hele map met data. Nader met elkaar in overleg te definiëren Afrekensysteem Transactiefee of fixed fee Newway hanteert twee afrekenmethodieken voor het onderhoud op BlueCommunication: 1. Transactiefee: Newway brengt maandelijks achteraf een transactiefee in rekening aan u inzake de kosten van het onderhoud. Daarbij worden slechts de externe adapters daarvoor ingericht! Newway hanteert een flatfee, die maandelijks achteraf zal worden gefactureerd. De bedragen zijn in euro s excl. BTW. De transacties die het betreft zullen vooraf worden benoemd en transacties zullen ook maar een keer worden belast. Dus het plaatsen van bijvoorbeeld de kassabon-entiteit op de bus (send adapter), is één transactie. Elke (receive) adapter/connector die deze kassabon leest t.b.v. een specifieke toepassing is ook steeds een transactie per adapter. Een eenmalig geplaatst bericht zoals een kassabon, kan dus wel meervoudig hergebruikt c.q. geraadpleegd worden. De transactiefee bedraagt maximaal 0,005 (eerste staffelbasis waarde) per transactie, omlaag gestaffeld, maar kan per project door Newway specifiek bepaald worden. Zie definitie transactiefee! Hieronder ziet u een voorbeeld transactiefee-staffel gebaseerd op lees/schrijf acties van adapters gecummuleerd per jaar. In het eerste jaar zal een benadering hiervan worden gehanteerd aan de hand van een extrapolatiemodel. Voorbeeld met voorbeeld waarden waaraan géén rechten ontleend kunnen worden! 2. Fixed fee per locatie/vestiging: U kunt het onderhoud ook afkopen voor een vast bedrag per jaar per locatie/vestiging. Dit bedrag wordt u jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht. De fixed fee bedraagt xxx,- per keten- locatie/vestiging en is aan indexering onderhevig. Newway zal dit specifiek vastleggen in een contractvorm van 15

10 Wijzigen van afrekensysteem Noot!! U kunt als klant eenmalig veranderen van het door u gekozen afrekensysteem naar het andere. Newway rekent u dan voor aan de hand van de tot dan toe bekende historische gegevens wat het verschil in kosten voor u is geweest ten opzichte van het andere afrekensysteem. U kunt er dan ook voor kiezen om aan het einde van het eerste jaar van de looptijd van de onderhouds- overeenkomst te veranderen van afrekensysteem. U krijgt uiterlijk twee maanden voor het einde van het eerste onderhoudsjaar een overzicht van Newway en kunt dan binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving er voor kiezen om van afrekensysteem te veranderen. In specifieke gevallen kan Newway afwijken van deze rekenmethodiek en een maatwerk prijsbepaling met de gebruikers vastleggen. Dit zal wel te allen tijde een keten verhaal betreffen van 15

11 7 Technische gegevens BlueCommunication 7.1 Techniek Processors BlueCommunication komt beschikbaar in een 32bits en 64bits variant. Deze zijn dan dus specifiek gecompileerd voor dat type processor. Een 64 bit processor heeft de sterkste rekencapaciteit. 32 bit BlueCommunication32 (de 32bit variant) kan draaien op oudere processoren die 32bits georiënteerd zijn. Dus de Windows Operating Systemen XP en Vista en Windows 7 of 8 in 32 bit mode kunnen slechts deze versie draaien. Wel kan BlueCommunication32 op een 64bit processor draaien. 64 bit BlueCommunication64 (de 64bit variant) kan draaien op moderne processoren die 64bits georiënteerd zijn. Dus de Windows Operating Systemen Vista64 en Windows 7 of 8 in 64 bit mode kunnen slechts deze versie draaien. BlueCommunication64 kan NIET op een 32bit processor draaien. Database van de BC-esb Traditioneel Cliënt/Server Service of Desktop applicatie Newway heeft voor Hyperfile databases gekozen voor de data die BlueCommunication opslaat. Afhankelijk van de locatie van de database is de inhoud leesbaar of ontoegankelijk voor derden. Slechts de reciever- en senderadapters die Newway ontwikkeld kunnen de databases van BC-esb gebruiken. De data die op het Internet wordt verplaatst is absoluut niet toegankelijk voor derden. Als BlueCommunication als 32 bit applicatie draait zal er een traditionele Hyperfile database structuur gebruikt worden. Als BlueCommunication als 64 bit applicatie draait willen we nog meer performance kunnen halen en dat doen we door binnen de database structuur de Cliënt/Server methodiek technisch als functioneel te gebruiken. Nu gaat er bij het raadplegen van de data nog minder data over het netwerk. In principe zal een BC-esb draaien als Windows service zonder userinterface. Dit is het meest stabiel, services kunnen automatisch door het besturingssysteem gestart, gestopt worden en last but not least erg belangrijk op services kan monitoring geschieden. M.a.w. als de service onverhoopt stopt kan dit eenvoudige en bijna onmiddellijke getraceerd worden. De Service kan echter om deze in te regelen of in pilot fases ook zichtbaar gestart worden. Dan is het dus eigenlijk een desktop applicatie. 7.2 Termen binnen BC-esb Socket Server Master Distributor De Socket Server is een Windows proces, dat tot doel heeft om informatie te transporteren van de ene naar de andere plaats binnen of buiten de organisatie. De Socket Server kan binnen het concept verschillende gedaantes aannemen. De Master is het proces dat zich voornamelijk gaat bezig houden met het (aan)sturen van 1 of meerdere Socket Servers. De Master op zich beschikt ook over Socket technologie en zal op het ogenblik dat een Connector zich aanmeld om informatie te verzenden of te ontvangen, bepalen welke Socket Server die taak op zich zal nemen. Daarnaast zal de Master ook bewaken dat er géén Socket Servers overbelast geraken en dreigt dat toch de situatie te zijn, dan zal de Master ingrijpen. Alle communicatie met de Master is versleuteld, beschikt over hashing en is beveiligd met een wachtwoord. De Distributor krijgt taken toegewezen van de Master en zal ook enkel die taken op zich nemen die hij krijgt. Via de Master kunnen 1 of meerdere Connectoren/adapters zich aanmelden om informatie te verzenden (publisher/sender) en kunnen 1 of meerdere Connectoren/adapters zich aanmelden om informatie te ontvangen (receiver). De Distributor zal dus de informatie aan de juiste processen doorgeven en loggen wie welke informatie gehad heeft. Zo kan het zijn dat een proces een aantal dagen offline geweest is en van 15

12 dus bij het aanmelden de achterstallige berichten alsnog ontvangt. Het is niet zo dat zowel de Publisher als de Subscriber van een bericht altijd op dezelfde Distributor zitten. Om overbelasting te vermijden kan het zijn dat er meerder Distributors worden opgeschakeld door de Master. Publisher Subscriber Socket pool Connectoren ook wel adapters BlueCommunica tion Interfaces Type Koppelingen De Publisher zal informatie via de Socket Server aanbieden aan de verschillende ontvangers. Het type informatie en het doel van de informatie zullen via Connectoren gedefinieerd worden. De Publisher kan enkel informatie krijgen van BlueRetail, BlueWebsite, enz of de Connector. De Subscriber krijgt de informatie waarop hij zich geabonneerd heeft aangeboden door de Connector. De Socket pool is een geheel van Socket Servers die aangestuurd worden door 1 Master. De Connector geeft de mogelijkheid om data te transformeren op basis van op voorhand vast gelegde scripts of dynamische scripts. Zo kan de Connector informatie verdichten, verrijken, alvorens deze aan te bieden aan een Publisher (sender). Omgekeerd kan de Connector uiteraard informatie ontvangen door een Subscriber omvormen naar een ander formaat, deze aan bieden aan een 3th party product enz BlueCommunication is een speciale vorm van Socket Pool, deze kan namelijk gekoppeld worden op een andere Enterprise Service Bus en hoeft niet noodzakelijk in de winkel of op het hoofdkantoor te draaien. De interfaces zijn een beschrijving van de berichten die over en weer gaan tussen de Publisher en de Subscriber. Deze berichten zijn allemaal in XML (en zelfs eventueel versleuteld en gecomprimeerd) maar de inhoud kan verschillen per proces. BlueCommunication adapters kunnen de data ophalen/aanbieden in vele formaten (XML(is basis), CSV, ASCII, Tab-geschieden, e.d.) en op diverse methodes (FTP, API, of SOAP) van 15

13 Veel gestelde vragen 1. Is het mogelijk om met de BlueCommunication ESB de omzet per filiaal te bekijken? Ja, dit is mogelijk. Als u aangeeft dat u dit wilt, dan zal Newway een connector installeren op uw ESB, waardoor het mogelijk is om de omzet per filiaal te zien. Let op, hier zijn wel kosten mee gemoeid. 2. Wat is het verschil tussen een a) import/export eventueel via een specifiek script en b) een adapter van BlueCommunication esb? Hieronder zullen wij de verschillen opsommen per item a en b. a) Export/import eventueel met (gecompileerd)script a. Fout gevoelig b. Geen maatwerk bij standaard import/export Wel maatwerk als er een specifiek script moet komen c. In beide situaties bij c. zijn er beperkingen d. Te allen tijde een puur batchproces b) BC-esb adapter a. Te allen tijde maatwerk b. Onbegrensde mogelijkheden c. Niet fout gevoelig d. nearly real time 3. Is het mogelijk om zelf te beslissen welke gegevens er door de ESB getoond worden? Ja, zolang u dit maar van te voren aan Newway aangeeft. Want dan maken wij voor u de connectors die u wilt. U kunt tevens later na ook nog andere gegevens van uw ESB krijgen, wij kunnen namelijk diverse connectors op maat maken. 4. Zijn de gegevens van de ESB altijd veilig? Ook als wij geen gebruik maken van intranet? Ja, uw gegevens zijn door de ESB zeer goed beveiligd. Want de ESB comprimeert uw gegevens tot zulke kleine bestanden, waardoor ze niet leesbaar zijn voor iedereen behalve u. Tevens is alle communicatie met de Master versleuteld, en voorzien van een wachtwoord. 5. Kan dezelfde data door meerdere processen gebruikt worden? Omdat data die eenmaal op de BC-esb is geplaatst er niet meer van afgaat, kan deze meervoudig geraadpleegd worden. Ook kan een adapter gedeelten van beschikbare data (her)gebruiken. 6. Wat is de invloed van de (mini)bus op de performance van de applicaties? Het is de bedoeling dat de invloed op de performance van de CPU verwaarloosbaar is als de BC-esb adapterservices lees- dan wel schrijfacties hebben. Daardoor zullen bestaande applicaties in principe géén last ondervinden van de aanwezigheid van BlueCommunication esb. 7. Op wat voor netwerken kan de Bus draaien? Omdat Newway haar BlueCommunication esb ontwikkeld in Windev en als services laat draaien zijn wij in staat om de bus op zowel Windows als Unix omgevingen te laten draaien. 8. Welke connectoren verwacht Newway te gaan maken? In principe zijn er grofweg twee type. De adapters die standaard onderdeel gaan uitmaken van BlueRetail, denk aan hoofdkantoor/filiaal verbindingen en maatwerk adapters voor vele uiteenlopende doelen en functies/taken. 9. Ik heb een bestaande (ERP) applicatie, kan ik deze koppelen aan de bus? Ja mits de database a) Toegankelijk is (MS SQL, AS/400, My SQL, Oracle, txt/csv ASCII bestandstype etc.) b) Goed beschreven staat uit welke tabel de gewenste (veld)informatie te van 15

14 lezen is en eventueel terug te schrijven. c) Het zal een maatwerktraject zijn! 10. Kan Newway een korte beschrijving geven van de veranderingen in de bestandsstructuur en benadering van de data t.o.v. de huidige spiegelomgeving? Vooralsnog verandert er aan de bestandstructuren van alle applicaties uit de Newway portfolio niets. 11. Welke veranderingen zijn nu al te voorzien en voor te bereiden voor derden? Geen want Newway wijzigt zoals vraag 10 aangeeft niets. Wel zou je bijvoorbeeld kunnen bespreken dat Newway een ETL-bestand bouwt met alle relevante data erin om op te koppelen. 12. Is de nieuwe omgeving/bestandstructuur/platform gedocumenteerd? Of wordt er gewerkt aan documentatie Uiteraard heeft Newway een technisch plan. Dat staat gedeeltelijk op de website van BlueCommunication. Newway raadpleegt ook partijen als Capgemini indien zij dit nodig acht. 13. Is er een testbestand en of testomgeving beschikbaar voor derde partijen die gebruik maken van de data in BlueRetail? Nee zal per situatie bekeken en eventueel opgezet moeten worden. 14. Is er een planning m.b.t. het testen, de oplevering, de uitrol en de ontwikkeling op basis waarvan derde partijen zich kunnen voorbereiden? Nee zal per situatie bekeken en eventueel opgezet moeten worden. 15. Is er algemene informatie beschikbaar over de door jullie gemaakt keuzes m.b.t. het platform, technologie en datastructuur Uiteraard heeft Newway een technisch plan. Dat staat gedeeltelijk op de website van BlueCommunication. Newway raadpleegt ook partijen als Capgemini indien zij dit nodig acht. 16. Onze bedoeling is om met de socket server berichten rechtstreeks van POS naar IFS (http://www.ifsworld.com) af te vuren. De bedoeling is dan dat de verkoop regels die aan gemaakt worden door de socket server direct naar de centrale IFS omgeving worden afgevuurd en niet alleen naar de backoffice. Kan dat? Dit is realiseerbaar. Daarvoor zal via besprekingen een adapterontwikkeltraject opgezet moeten worden. Daarna kunnen na ontwikkeling van de benodigde adapters de testen starten. 17. IFS kan met veel protocollen gegevens uitwisselen maar werkt liefst met XML. Kan BR dat ook? En kan BR dat via de socket server De adapters die Newway ontwikkelt kunnen in vele formaten data opleveren. Ook XML. 18. Het signaal kassa lade geopend zal ook via de socket server verzonden moeten worden. Kan dat gemaakt worden? Dit is een zeer specifieke vraag. Normaliter zit in het kassabon bericht ook een lade open commando (zogenaamde Escapecodes 027/../). Wij verwacht van wel echter dit zal afhankelijk van de opstelling van de point of sale apparatuur getest moeten worden. 19. Ook voorraad correcties zullen via de socket server worden gecommuniceerd met IFS. Kan dat gemaakt worden? Dit is realiseerbaar. Daarvoor zal via besprekingen een adapterontwikkeltraject opgezet moeten worden. Daarna kunnen na ontwikkeling van de benodigde adapters de testen starten. 20. Reserve vraagtabel van 15

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving WAAR LIGGEN DE RISICO S EN WAAR IS DE CONTROLE? Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving Smartphones en tablets, zowel zakelijk als privéeigendom, overspoelen de werkomgeving. Op deze apparaten wordt

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie