Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord Coen Abbenhuis 11. Samen op de wereld 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord Coen Abbenhuis 11. Samen op de wereld 17"

Transcriptie

1 2010 is een turbulent jaar in zowel Den Haag als Hilversum. De politieke veranderingen hebben veel invloed op het toekomstperspectief van de publieke omroep. Door de val van kabinet Balkenende IV krijgen de gesprekken over de toekomst van de publieke omroepen een heel andere dynamiek. Het nieuwe kabinet stelt in het regeerakkoord zeer vergaande bezuinigingen voor die verbazing en bezorgdheid oproepen. Het is in deze economisch moeilijke tijden logisch dat er ook bij de omroepen bezuinigd wordt, maar we vinden het voorgestelde bedrag buitenproportioneel. De omroepen geven gezamenlijk aan op welke manier er wel bezuinigd kan worden en gaan in gesprek met de minister. De politiek verlangt van de omroepen de bezuinigingen te realiseren via verregaande samenwerking en fusies. De oproep tot samenwerking zien we als een kans en uitdaging. We gaan veranderingen niet uit de weg, zeker niet waar ze volgens ons leiden tot een stabiele en toekomstbestendige publieke omroep. De NCRV gaat in 2010 door op de ingeslagen weg met Samen op de wereld. Het sluit naadloos aan bij de protestants christelijke traditie waarin wij verslag als maatschappelijke organisatie verankerd zijn. Ons publiek herkent en waardeert Samen op de wereld en onze medewerkers voelen zich erdoor geïnspireerd. Onze programma s onderscheiden zich door het menselijke verhaal. In 2010 verscherpen we onze focus verder, zodat vrijwel al onze uitingen gaan over wat mensen beweegt en wat ze samenbrengt. De actualiteitenrubrieken worden opnieuw ingedeeld en dat betekent dat er een einde komt aan Netwerk. Opinie & debat zijn voor de NCRV belangrijk en dus ontwikkelen we een nieuw programma. Altijd Wat is een wekelijks actualiteitenmagazine dat veel mogelijkheid biedt voor verdieping en verder gaat dan de waan van de dag. Onze medewerkers tonen veerkracht door in korte tijd een eigenzinnig nieuw programma te maken dat heel goed aansluit bij de missie van de NCRV. Joris Linssen blijft kijkers ontroeren en verbazen met Hello Goodbye en Joris Showroom en hij sluit het jaar af met een Joris Kerstboom waarin mensen een dierbare kunnen eren. In de zomermaanden zenden we de kwalitatief hoogstaande dramaserie In Therapie uit. Vijf weken lang volgen we een psychiater en zijn cliënten. De serie is een groot succes, zowel op tv als in de social media en laat zien dat mensen ook in de zomermaanden kwaliteit weten te waarderen. Onze radioprogramma s worden goed beluisterd en nemen een prominente plek in. Knooppunt Kranenbarg en Lunch! krijgen meer zendtijd. We nemen afscheid van Volgspot en Stand. café. Op het gebied van levensbeschouwing brengen we focus aan door Schepper & Co nog prominenter te programmeren, zowel op tv als op radio. Het geeft ons de kans kenmerken zijn belangrijk omdat ze het kader vormen van waaruit we werken en richting geven aan ons communicatiebeleid. Het aanbrengen van focus betekent dat we de keuze maken om aan sommige thema s en onderwerpen geen of minder aandacht te besteden. In de communicatie rond onze programmering leggen we de nadruk op de maatschappelijke betrokkenheid van de NCRV. Voorwaarde daarbij is dat er altijd een koppeling is met een radio- of televisieprogramma. Betaalde publiciteit wordt geconcentreerd ingezet; we richten ons zoveel mogelijk op zogenaamde free publicity. Crossmediale projecten krijgen prioriteit. Door middel van gerichte actiemarketing worden leden betrokken. Dit jaar halen we de buitenwereld meer naar binnen. In de uitwerking gaat het om de opbouw van de NCRV als netwerkorganisatie, waarbij we zowel aan onze professionele relaties (waaronder pers) als de leden veel meer maatwerk kunnen bieden. Doelgroepsegmentatie is daarvoor een basisvoorwaarde. Vanuit Samen op de wereld bouwen we bestendig aan de gekozen maatschappelijke positionering van de NCRV een en werken we aan de doorvertaling daarvan voor ledenwerving- en behoud. Voor leden ontwikkelen we een loyaliteitsprogramma, waarbij veel specifieker onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende leden types (gids-leden, steunleden en programmafans). Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de afdelingen televisie, radio, NCRV-i en print (Bindinc.), waarbij de informatie- en communicatiestromen gestructureerd zijn ingebed in de organisatie. Een belangrijke richtlijn is het speuren naar contactmomenten met onze kijkers, luisteraars, internetgebruikers en lezers. Die momenten benutten we om deze groepen nog meer bij de NCRV te betrekken. Vanuit het oogpunt van ledenwerving en behoud bekijken we onze kernactiviteiten met een commerciële blik. In 2010 heeft de verdieping van Samen op de wereld geleid tot de volgende uitingen: Twee commercials merkidentiteit/ledenwerving. Jaarlijks wordt door de NPO aan de ledenomroepen corporate zendtijd toegewezen. Iedere omroep krijgt de mogelijk-heid om gedurende drie weken per jaar reclame voor de organisatie te maken in de vorm van televisiecommercials. De NCRV maakt twee commercials van dertig seconden met als doelstellingen om leden te werven en de merkidentiteit te versterken. Ieder radioprogramma wordt afgesloten met een corporate spot. De twee commercials met de titels Alleen en De grootste schreeuwers zijn ongeveer 150 keer uitgezonden op Nederland 1, 2 en 3. Naast bekende NCRVgezichten figureren ook de modellen uit de idents in deze spotjes. Uit onderzoek blijkt dat de slogan Samen op de wereld bij steeds meer Nederlanders bekend is. De intentie levensbeschouwelijke, ethische en maatschappelijke issues op de voet te volgen. De toetreding van WNL en Powned en de uitbreiding van zendtijd voor onder andere Omroep Max en BNN zorgen voor een behoorlijke verschuiving in het medialandschap. De NCRV slaagt er in een prominente positie op de tv-netten en radiozenders te behouden. Veel van onze programma s zijn een vaste waarde voor de publieke omroep en het sterkt ons in de overtuiging dat we de goede lijn te pakken hebben. We maken programma s vanuit een duidelijke visie en het publiek herkent dat steeds beter. We zetten een grote stap in het moderniseren van de werkwijze. De digitale productieomgeving en het redactiesysteem GURU worden succesvol uitgerold en geïmplementeerd. Vanaf augustus 2010 werken alle programmamedewerkers met de nieuwe systemen. Het worden spannende tijden, dat is zeker. Er gaat de komende jaren veel veranderen in Hilversum. De NCRV staat open voor veranderingen. We zijn bereid te investeren in een omroepbestel dat toekomstbestendig is en betekenis houdt voor de maatschappij. Daarom zijn wij inmiddels serieus in gesprek met de KRO over van vergaande samenwerking. Aanvullend zien we graag dat de 2.42 omroepen RKK, IKON en ZvK zich bij de combinatie NCRV/KRO aansluiten. We nemen daarbij alle zorgvuldigheid in acht die bij een dergelijk ingrijpend proces hoort. Kortom: we gaan zelfverzekerd de toekomst tegemoet. Wij weten waar we voor staan en hebben er alle vertrouwen in dat we met behoud onze eigenheid prachtige programma s kunnen blijven maken. Onze medewerkers werken daar iedere dag opnieuw met veel enthousiasme en inzet aan. De foto s in dit jaarverslag zijn daar het bewijs van.de NCRV is een organisatie én een merk. Naast het organisatiemerk NCRV bezitten we ook ongeveer vijftig programmamerken. Dat zijn onze programma s op televisie en radio en onze printtitels en websites. We hebben de marktmerken nodig om het organisatiemerk betekenis te geven. Het leidende principe dat we daarbij hanteren is Samen op de wereld. Samen op de wereld is een ruim begrip en dat heeft als voordeel dat er op verschillende manieren invulling aan kan worden gegeven. We brengen focus aan door drie aandachtsgebieden vast te stellen: levensbeschouwing, opinie & debat en human interest. Alle marktmerken die binnen de drie aandachtsgebieden zijn onder te brengen, dragen bij aan de profilering van ons organisatiemerk. Door de drie aandachtsgebieden heen zijn er andere typische NCRV-kenmerken: echte verhalen, dichtbij mensen, het perspectief van de gewone burger, nieuwsgierigheid naar de ander, handelen vanuit respect, betrokkenheid bij de samenleving, het gaat niet om wat je zegt maar om wat je doet. Deze om lid te worden van de NCRV is bij kijkers licht toegenomen. Fotowedstrijd Samen op de wereld.op een oproep om mee te doen aan de fotowedstrijd Samen op de wereld reageren 1650 mensen. Alle inzendingen worden op een website gepubliceerd, waarna het publiek op zijn favoriete foto kan stemmen. Meer dan mensen brengen hun stem uit. De twintig foto s met de meeste stemmen zijn tentoongesteld in het Instituut voor Beeld & Geluid. Een vakjury wijst de winnaars aan. Special Achter de voordeur. Als special bij de televisieserie Achter de voordeur leidt de NCRV vijftig Nederlandse burgers op tot straatjournalist, in samenwerking met Buurtlink en EigenWijzebuurten. Mensen leggen met een camera hun bezoek aan de buren vast, wat leidt tot verrassende ontmoetingen en ontboezemingen. Alle filmpjes staan op een NCRV-website. Een jury selecteert de meest bijzondere verhalen die zijn te zien in een speciale aflevering van Achter de voordeur. Met dit project wil de NCRV bijdragen aan de sociale cohesie in Nederland. NL Doet. In 2010 werkt de NCRV samen met het Oranjefonds aan NL Doet. Een groot aantal NCRVmedewerkers en -presentatoren is op 19 en 20 maart in wooncentrum Heerenwegen in jaar Zeist om de bewoners een plezierige dag te bezorgen. Plein 5 besteedt volop aandacht aan NL Doet, net als Knooppunt Kranenbarg, Cappuccino en de NCRV-gids.Alpe d HuZes. Bert Kranenbarg besteedt met zijn programma Knooppunt Kranenbarg al jaren aandacht aan de actie Alpe d HuZes. De totale opbrengst van Alpe d HuZes is 10,1 miljoen (voor KWF Kankerbestrijding). Hiervan is bijeengebracht door het fietsende NCRV-PowerVrouwenteam en een interne collecte, boekenmarkt en fietsactie waaraan NCRV-medewerkers enthousiast deelnemen. Alpe d HuZes is een goed voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid die de NCRV zowel intern als extern uitdraagt. Er zijn drie belangrijke aandachtsgebieden voor onze programmering: levensbeschouwing, opinie & debat en human interest. Daarnaast richten televisie en internet zich ook specifiek op de extra aandachtsgebieden drama en jeugd.het belangrijkste kenmerk van onze programma s is dat de verhalen van gewone mensen zoveel mogelijk het uitgangs-punt zijn. Daardoor moeten onze programma s boeien en ontroeren en tonen ze herkenning, verbondenheid, respect en authenticiteit. We vergroten de maatschappelijke betrokkenheid door interactie met het publiek aan te gaan en door mensen actief bij programma s te betrekken. Sinds september heeft de NCRV gedurende het hele jaar zendtijd op maandag én vrijdag in de levensbeschouwelijke balk op Nederland 2. De programma s hebben dezelfde titel en dezelfde presentator, maar ieder een eigen signatuur. Dit bevordert de 2010

2 Verslag raad van toezicht 05 Voorwoord Coen Abbenhuis 11 Samen op de wereld 17 NCRV Bedrijf 21 Omroeppolitiek 22 Corporate communicatie 24 Aandachtsgebieden 29 Bijdrage aan het publieke bestel 42 Televisie 42 Radio 46 Internet en themakanalen 50 Bedrijfsbreed 55 NCRV print 59 Verenigingsactiviteiten 61 Bedrijfsvoering 63 Ondernemingsraad 65 Verenigingsraad 67 Financieel Jaarverslag Bijlagen 93 Overzicht van een jaar

3 verslag raad van toezicht 005

4 er zijn dit jaar weer ferme stappen gezet met betrekking tot het realiseren van de meerjarendoelstellingen van de NCRV Leo Born, voorzitter raad van toezicht Dit jaarverslag geeft een overzicht van de bedrijfsresultaten die de NCRV in 2010 heeft behaald. De raad van toezicht constateert dat de in het jaarplan 2010 geplande acties meer dan gerealiseerd zijn en dat dit jaar weer ferme stappen zijn gezet met betrekking tot het realiseren van de meerjarendoelstellingen van de NCRV. De raad van toezicht spreekt dan ook zijn waardering uit voor deze resultaten. De NCRV heeft deze kunnen behalen dankzij de inzet en kwaliteit van alle NCRV-medewerkers en vrijwilligers. De raad kijkt ook met voldoening terug op de constructieve en open samenwerking met de algemeen directeur. Samenstelling In april 2010 treedt de heer J.J. (Jaap) Atema af als lid wegens het bereiken van de maximale zittingsduur. Via een advertentie in twee landelijke dagbladen worden nieuwe gegadigden gezocht. Na een aantal gesprekken met kandidaten door een benoemingsadviescommissie, worden in september de heren J.J.W. (Sak) van den Boom en J.H. (Huibrecht) Bos bij de verenigingsraad voorgedragen voor benoeming. Daarmee wordt ook de al langer bestaande vacature ingevuld, die is ontstaan door het vertrek van de heer J. (Jan) Greven. In zijn novembervergadering besluit de verenigingsraad conform deze voordracht. Met deze benoemingen is de raad van toezicht weer op de statutair maximale sterkte van negen leden. Sak van den Boom en Huibrecht Bos zullen binnen de raad van toezicht respectievelijk de portefeuilles media en ondernemen behartigen. 04 De raad van toezicht in vergadering op de werkkamer van voorzitter Leo Born die aan het hoofd van de tafel zit, op de rug gefotografeerd. Links daarvan zit beleidsadviseur Martine van Tuinen. Vervolgens met de klok mee: Lous Coppoolse, Marianne Luyer, directeur Coen Abbenhuis, Rob Soeters, Huibrecht Bos, Kathleen Ferrier, Theo Loonstra en Sak van den Boom. Niet op de foto: Harriët van Zenderen. 007

5 De raad van toezicht controleert en adviseert de algemeen directeur, in het bijzonder over de financiële en beleidsmatige jaarstukken. Conform de richtlijnen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij publieke omroepinstellingen stelt hij zich onafhankelijk en kritisch op. De raad van toezicht is samengesteld op grond van verschillende competenties, zodat er een brede deskundigheid is. Dat is vastgelegd in een profiel en een reglement voor de raad van toezicht die op de website van de NCRV zijn te vinden. Functioneren toezicht en bestuur In de maartvergadering evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren. De algemeen directeur is hier niet bij aanwezig. De evaluatie leidt tot de conclusie dat de raad van toezicht naar behoren functioneert. De huidige samenstelling voldoet. Er is de beschikking over voldoende kernindicatoren en via het netwerk komt er genoeg informatie binnen over het functioneren van de NCRV. De raad houdt een goed contact met het managementteam en de ondernemingsraad. Namens de raad van toezicht spreken drie van de leden (voorzitter, vicevoorzitter en het lid belast met controlling) met Coen Abbenhuis, de algemeen directeur van de NCRV, over zijn functioneren en rapporteren daarover in een raad van toezichtvergadering. De conclusie is positief, de directeur functioneert naar tevredenheid. Aandachtsgebieden in 2010 In 2010 komt de raad van toezicht zeven maal in vergadering bijeen: in maart, april, juni, augustus, september, november en december. Het vergaderschema is gekoppeld aan de planning- en controlecyclus van de omroep en aan de vergaderingen van de verenigingsraad en zijn commissies. Ook nemen leden van de raad deel aan de vergaderingen van de verenigingsraad, commissies van de verenigingsraad en aan diverse bijeenkomsten binnen de NCRV. Zoals gewoonlijk worden, aan de hand van kwartaalmanagementsrapportages, de realisatie van de begroting 2010 en de doelstellingen op het gebied van programmabeleid en ledenwerving en -binding, besproken. Tevens stelt de raad van toezicht de jaarrekening 2009 vast en keurt hij de begroting 2011 goed. In de junivergadering is er een ontmoeting met het voltallig managementteam en wordt er van gedachten gewisseld over de identiteit van de NCRV en de wijze waarop deze in NCRV-programma s tot uitdrukking komt. Dit jaar is er een extra vergadering in augustus. Gespreksonderwerpen zijn de bezuinigingen die de landelijke publieke omroep bedreigen en de fusiebewegingen die zich vanaf de zomer beginnen af te tekenen in Hilversum. De raad van toezicht is van mening dat het aangaan van vergaande samenwerking met een of meer verwante omroeporganisaties, een goede strategie is om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waar de publieke omroep voor staat. Daarbij vindt de raad dat een fusie niet bij voorbaat moet worden uitgesloten. Medio december wonen twee van de leden de art. 24 WORvergadering bij; de overlegvergadering met de ondernemingsraad waarin de algemene gang van zaken van de organisatie wordt besproken. Leo Born, voorzitter raad van toezicht Hilversum, april

6 voorwoord 011

7 het worden spannende tijden, dat is zeker. Maar we gaan zelfverzekerd de toekomst tegemoet Coen Abbenhuis, algemeen directeur 2010 is een turbulent jaar in zowel Den Haag als Hilversum. De politieke veranderingen hebben veel invloed op het toekomstperspectief van de publieke omroep. Door de val van kabinet Balkenende IV krijgen de gesprekken over de toekomst van de publieke omroepen een heel andere dynamiek. Het nieuwe kabinet stelt in het regeerakkoord zeer vergaande bezuinigingen voor die verbazing en bezorgdheid oproepen. Het is in deze economisch moeilijke tijden logisch dat er ook bij de omroepen bezuinigd wordt, maar we vinden het voorgestelde bedrag buitenproportioneel. De omroepen geven gezamenlijk aan op welke manier er wel bezuinigd kan worden en gaan in gesprek met de minister. De politiek verlangt van de omroepen de bezuinigingen te realiseren via verregaande samenwerking en fusies. De oproep tot samenwerking zien we als een kans en uitdaging. We gaan veranderingen niet uit de weg, zeker niet waar ze volgens ons leiden tot een stabiele en toekomstbestendige publieke omroep. De NCRV gaat in 2010 door op de ingeslagen weg met Samen op de wereld. Het sluit naadloos aan bij de protestants christelijke traditie waarin wij als maatschappelijke organisatie verankerd zijn. Ons publiek herkent en waardeert Samen op de wereld en onze medewerkers voelen zich erdoor geïnspireerd. Onze programma s onderscheiden zich door het menselijke verhaal. In 2010 verscherpen we onze focus verder, zodat vrijwel al onze uitingen gaan over wat mensen beweegt en wat ze samenbrengt. 012 Algemeen directeur Coen Abbenhuis (links) in gesprek met voorzitter Leo Born. 11

8 De actualiteitenrubrieken worden opnieuw ingedeeld en dat betekent dat er een einde komt aan Netwerk. Opinie & debat zijn voor de NCRV belangrijk en dus ontwikkelen we een nieuw programma. Altijd Wat is een wekelijks actualiteitenmagazine dat veel mogelijkheid biedt voor verdieping en verder gaat dan de waan van de dag. Onze medewerkers tonen veerkracht door in korte tijd een eigenzinnig nieuw programma te maken dat heel goed aansluit bij de missie van de NCRV. Joris Linssen blijft kijkers ontroeren en verbazen met Hello Goodbye en Joris Showroom en hij sluit het jaar af met een Joris Kerstboom waarin mensen een dierbare kunnen eren. In de zomermaanden zenden we de kwalitatief hoogstaande dramaserie In Therapie uit. Vijf weken lang volgen we een psychiater en zijn cliënten. De serie is een groot succes, zowel op tv als in de social media en laat zien dat mensen ook in de zomermaanden kwaliteit weten te waarderen. Onze radioprogramma s worden goed beluisterd en nemen een prominente plek in. Knooppunt Kranenbarg en Lunch! krijgen meer zendtijd. We nemen afscheid van Volgspot en Stand.café. Op het gebied van levensbeschouwing brengen we focus aan door Schepper & Co nog prominenter te programmeren, zowel op tv als op radio. Het geeft ons de kans levensbeschouwelijke, ethische en maatschappelijke issues op de voet te volgen. De toetreding van WNL en Powned en de uitbreiding van zendtijd voor onder andere Omroep Max en BNN zorgen voor een behoorlijke verschuiving in het medialandschap. De NCRV slaagt er in een prominente positie op de tv-netten en radiozenders te behouden. Veel van onze programma s zijn een vaste waarde voor de publieke omroep en het sterkt ons in de overtuiging dat we de goede lijn te pakken hebben. We maken programma s vanuit een duidelijke visie en het publiek herkent dat steeds beter. We zetten een grote stap in het moderniseren van de werkwijze. De digitale productieomgeving en het redactiesysteem GURU worden succesvol uitgerold en geïmplementeerd. Vanaf augustus 2010 werken alle programmamedewerkers met de nieuwe systemen. Het worden spannende tijden, dat is zeker. Er gaat de komende jaren veel veranderen in Hilversum. De NCRV staat open voor veranderingen. We zijn bereid te investeren in een omroepbestel dat toekomstbestendig is en betekenis houdt voor de maatschappij. Daarom zijn wij inmiddels serieus in gesprek met de KRO over vergaande samenwerking. Aanvullend zien we graag dat de 2.42 omroepen RKK, IKON en ZvK zich bij de combinatie NCRV/KRO aansluiten. We nemen daarbij alle zorgvuldigheid in acht die bij een dergelijk ingrijpend proces hoort. Kortom: we gaan zelfverzekerd de toekomst tegemoet. Wij weten waar we voor staan en hebben er alle vertrouwen in dat we met behoud van onze eigenheid prachtige programma s kunnen blijven maken. Onze medewerkers werken daar iedere dag opnieuw met veel enthousiasme en inzet aan. De foto s in dit jaarverslag zijn daar het bewijs van. Coen Abbenhuis algemeen directeur Hilversum, april

9 samen op de wereld 017

10 wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je maakt onderdeel uit van deze samenleving samen op de wereld In 2010 verdiept de NCRV de merkpositionering Samen op de wereld vanuit haar missie en bouwt deze verder uit. Om relevant en herkenbaar te zijn, willen we dat onze identiteit doorklinkt in al onze programma s, vanuit de kernbelofte inspireren tot samen leven. We hebben daarbij gekozen voor een geïntegreerde aanpak om de merkidentiteit te versterken. Daarbij geldt: ieder contactmoment is communicatie. Corporate story De corporate story van de NCRV is ons verhaal over Samen op de wereld. Een tekst die als geloofsbrief van de NCRV kan worden beschouwd. Het maakt duidelijk waar de NCRV voor staat en wat ze als haar taak en overtuiging ziet. De corporate story is bedoeld voor zowel de NCRVmedewerkers als diverse publieksgroepen en geeft de richting aan van de NCRV als maatschappelijk betrokken organisatie. De NCRV zet zich in voor een samenleving waarin mensen betrokken zijn bij elkaar. Dat is verankerd in onze protestantschristelijke traditie, van waaruit we ons richten op verdraagzaamheid en de zorg voor elkaar. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je maakt onderdeel uit van onze samenleving. Polarisatie en het uitvergroten van verschillen tussen mensen is wat ons betreft de verkeerde weg. Wij sluiten niemand uit. Het individualisme en de groeiende intolerantie en onverschilligheid in de samenleving, baren ons zorgen. Volgens ons is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar verbinding en dus kiezen we voor de dialoog. De NCRV spant zich in voor een samenleving die ruimte biedt voor allerlei opvattingen en leefstijlen. Verschillen tussen mensen zijn vanzelfsprekend en mogen benoemd worden. Wij willen mensen aansporen zich in elkaar te verdiepen en hun horizon te verbreden. We durven daarmee een visie uit te dragen die kwetsbaar is. Onze programma s onderscheiden zich door het menseijke verhaal. We brengen naar voren wat mensen beweegt en wat ze samenbrengt. We laten eerlijke en indringende verhalen horen en tonen hoe mensen leven en met elkaar omgaan. Menselijke thema s, levensbeschouwing en discussie zijn de speerpunten van onze programmering. We nodigen iedereen uit om een eigen geluid en mening te laten horen. Het is niet zo dat wij de oplossing voor een ideale maatschappij in onze achterzak hebben. We laten zien wat wij belangrijk vinden en dragen op deze manier bij aan een tolerantere samenleving. 018 Een tolerante samenleving is een krachtige samenleving. Vanuit die overtuiging zijn we bij de NCRV aan het werk. We zijn de vrijblijvendheid voorbij en dragen wezenlijk bij aan deze samenleving. We zijn samen op de wereld.

11 NCRV bedrijf 021

12 we moeten de moed hebben om stevige stappen te nemen Coen Abbenhuis, algemeen directeur Omroeppolitiek Het huidige omroepbestel zal de komende jaren veranderen. Mede door ander kijkgedrag en nieuwe technieken is een wijziging bij de publieke omroep noodzakelijk. Dat stelt minister Ronald Plasterk (PvdA) begin 2010 in een interview met Het Parool. De Tweede Kamer zal gaan discussiëren over deze veranderingen, aan de hand van een toekomstverkenning waarvoor alle stakeholders bij de publieke omroep input kunnen geven. De publieke omroepen leveren met zijn allen de notitie Van Bolwerk naar Netwerk aan. Ze geven daarin aan, uit te willen groeien tot een breed maatschappelijk netwerk, gevrijwaard van economische krachten of overheidsdruk, waarin burgers en organisaties zich verenigen rond thema s en onderwerpen die bij hen passen. De sleutelwoorden zijn: interactie, samenwerking en participatie. Uit de notitie: In deze nieuwe wereld passen geen institutionele bolwerken. Daarom is de ambitie van de landelijke publieke omroep om zich door te ontwikkelen tot een doelmatige netwerkorganisatie die actief samenwerkt met zo veel mogelijk mensen in de samenleving. Op zaterdag 20 februari valt het kabinet Balkenende IV en is de politieke toekomstverkenning van de baan. Op 9 juni zijn er nieuwe verkiezingen. Na een lange en turbulente formatieperiode treedt op 30 september het kabinet Rutte aan. De mediaportefeuille komt in handen van een nieuwe minister van OCW: Marja van Bijsterveldt (CDA). In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat er gefaseerd tweehonderd miljoen euro moet worden bezuinigd op de mediabegroting. Dat is een korting van ongeveer vijfentwintig procent. Mocht dat leiden tot een verschraling van de kwaliteit van het aanbod van de landelijke publieke omroep, dan moet één van de tv-netten verdwijnen. De regering wil deze bezuinigingen onder andere realiseren door het aantal omroeporganisaties middels fusies terug te brengen tot maximaal acht. Eind 2015 loopt de huidige concessieperiode van de bestaande publieke omroepen af. In het regeerakkoord wordt uitgegaan van een aanpassing van de Mediawet in 2013 en een wijziging van het gehele publieke omroepstelsel vanaf Wij vinden dat de aangekondigde bezuinigingen buitenproportioneel zijn. Tegelijkertijd zijn we ook van mening dat de omroepen zelf het initiatief moeten nemen tot besparingen die de programmering zoveel mogelijk ongemoeid laten. We moeten de moed hebben om stevige stappen te nemen, stelt Coen Abbenhuis in een interne informatiebijeenkomst voor NCRV-medewerkers. De mogelijkheden voor een fusie van de bedrijfsorganisatie van de NCRV met die van bijvoorbeeld de KRO, waarbij ook IKON, ZvK en RKK kunnen worden betrokken, worden serieus onderzocht. Op die manier is een deel van de bezuinigingen te vinden, maar is er bovenal een betekenisvol cluster gevormd dat inhoudelijk gezien in het hart van de publieke omroep opereert. De NCRV streeft naar een omroepmodel waarbij een kleinere NPO de spil vormt van niet meer dan acht (clusters van) omroepen met meer autonomie. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de omroepen die in beweging komen, wel beloond moeten worden met extra zendtijd en geld

13 in de communicatie rond onze programmering leggen we de nadruk op de maatschappelijke betrokkenheid van de NCRV Corporate communicatie De NCRV is een organisatie én een merk. Naast het organisatiemerk NCRV bezitten we ook ongeveer vijftig programmamerken. Dat zijn onze programma s op televisie en radio en onze printtitels en websites. We hebben de marktmerken nodig om het organisatiemerk betekenis te geven. Het leidende principe dat we daarbij hanteren is Samen op de wereld. Samen op de wereld is een ruim begrip en dat heeft als voordeel dat er op verschillende manieren invulling aan kan worden gegeven. We brengen focus aan door drie aandachtsgebieden vast te stellen: levensbeschouwing, opinie & debat en human interest. Alle marktmerken die binnen de drie aandachtsgebieden zijn onder te brengen, dragen bij aan de profilering van ons organisatiemerk. Door de drie aandachtsgebieden heen zijn er andere typische NCRV-kenmerken: echte verhalen, dichtbij mensen, het perspectief van de gewone burger, nieuwsgierigheid naar de ander, handelen vanuit respect, betrokkenheid bij de samenleving, het gaat niet om wat je zegt maar om wat je doet. Deze kenmerken zijn belangrijk omdat ze het kader vormen van waaruit we werken en richting geven aan ons communicatiebeleid. Het aanbrengen van focus betekent dat we de keuze maken om aan sommige thema s en onderwerpen geen of minder aandacht te besteden. 024 Samen op de wereld in de NCRV-gangen. Traffic-medewerker Joke van Rosmalen en Dogan Boztug hangen samen de posters op. 23

14 In de communicatie rond onze programmering leggen we de nadruk op de maatschappelijke betrokkenheid van de NCRV. Voorwaarde daarbij is dat er altijd een koppeling is met een radio- of televisieprogramma. Betaalde publiciteit wordt geconcentreerd ingezet; we richten ons zoveel mogelijk op zogenaamde free publicity. Crossmediale projecten krijgen prioriteit. Door middel van gerichte actiemarketing worden leden betrokken. Dit jaar halen we de buitenwereld meer naar binnen. In de uitwerking gaat het om de opbouw van de NCRV als netwerkorganisatie, waarbij we zowel aan onze professionele relaties (waaronder pers) als de leden veel meer maatwerk kunnen bieden. Doelgroepsegmentatie is daarvoor een basisvoorwaarde. Vanuit Samen op de wereld bouwen we bestendig aan de gekozen maatschappelijke positionering van de NCRV en werken we aan de doorvertaling daarvan voor ledenwerving- en behoud. Voor leden ontwikkelen we een loyaliteitsprogramma, waarbij veel specifieker onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende leden-types (gidsleden, steunleden en programmafans). Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de afdelingen televisie, radio, NCRV-i en print (Bindinc.), waarbij de informatie- en communicatiestromen gestructureerd zijn ingebed in de organisatie. Een belangrijke richtlijn is het speuren naar contactmomenten met onze kijkers, luisteraars, internetgebruikers en lezers. Die momenten benutten we om deze groepen nog meer bij de NCRV te betrekken. Vanuit het oogpunt van ledenwerving en behoud bekijken we onze kernactiviteiten met een commerciële blik. In 2010 heeft de verdieping van Samen op de wereld geleid tot de volgende uitingen: Twee commercials merkidentiteit/ledenwerving Jaarlijks wordt door de NPO aan de ledenomroepen corporate zendtijd toegewezen. Iedere omroep krijgt de mogelijkheid om gedurende drie weken per jaar reclame voor de organisatie te maken in de vorm van televisiecommercials. De NCRV maakt twee commercials van dertig seconden met als doelstellingen om leden te werven en de merkidentiteit te versterken. Ieder radioprogramma wordt afgesloten met een corporate spot. De twee commercials met de titels Alleen en De grootste schreeuwers zijn ongeveer 150 keer uitgezonden op Nederland 1, 2 en 3. Naast bekende NCRV-gezichten figureren ook de modellen uit de idents in deze spotjes. Uit onderzoek blijkt dat de slogan Samen op de wereld bij steeds meer Nederlanders bekend is. De intentie om lid te worden van de NCRV is bij kijkers licht toegenomen. Fotowedstrijd Samen op de wereld Op een oproep om mee te doen aan de fotowedstrijd Samen op de wereld reageren 1650 mensen. Alle inzendingen worden op een website gepubliceerd, waarna het publiek op zijn favoriete foto kan stemmen. Meer dan mensen brengen hun stem uit. De twintig foto s met de meeste stemmen zijn tentoongesteld in het Instituut voor Beeld & Geluid. Een vakjury wijst de winnaars aan. Maatschappelijke projecten Special Achter de voordeur Als special bij de televisieserie Achter de voordeur leidt de NCRV vijftig Nederlandse burgers op tot straatjournalist, in samenwerking met Buurtlink en EigenWijzebuurten. Mensen leggen met een camera hun bezoek aan de buren vast, wat leidt tot verrassende ontmoetingen en ontboezemingen. Alle filmpjes staan op een NCRV-website. Een jury selecteert de meest bijzondere verhalen die zijn te zien in een speciale aflevering van Achter de voordeur. Met dit project wil de NCRV bijdragen aan de sociale cohesie in Nederland. NL Doet In 2010 werkt de NCRV samen met het Oranjefonds aan NL Doet. Een groot aantal NCRV-medewerkers en -presentatoren is op 19 en 20 maart in wooncentrum Heerenwegen in Zeist om de bewoners een plezierige dag te bezorgen. Plein 5 besteedt volop aandacht aan NL Doet, net als Knooppunt Kranenbarg, Cappuccino en de NCRV-gids. Alpe d HuZes Bert Kranenbarg besteedt met zijn programma Knooppunt Kranenbarg al jaren aandacht aan de actie Alpe d HuZes. De totale opbrengst van Alpe d HuZes is 10,1 miljoen (voor KWF Kankerbestrijding). Hiervan is bijeengebracht door het fietsende NCRV-PowerVrouwenteam en een interne collecte, boekenmarkt en fietsactie waaraan NCRVmedewerkers enthousiast deelnemen. Alpe d HuZes is een goed voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid die de NCRV zowel intern als extern uitdraagt

15 Aandachtsgebieden Er zijn drie belangrijke aandachtsgebieden voor onze programmering: levensbeschouwing, opinie & debat en human interest. Daarnaast richten televisie en internet zich ook specifiek op de extra aandachtsgebieden drama en jeugd. Het belangrijkste kenmerk van onze programma s is dat de verhalen van gewone mensen zoveel mogelijk het uitgangspunt zijn. Daardoor moeten onze programma s boeien en ontroeren en tonen ze herkenning, verbondenheid, respect en authenticiteit. We vergroten de maatschappelijke betrokkenheid door interactie met het publiek aan te gaan en door mensen actief bij programma s te betrekken. Levensbeschouwing Sinds september heeft de NCRV gedurende het hele jaar zendtijd op maandag én vrijdag in de levensbeschouwelijke balk op Nederland 2. De programma s hebben dezelfde titel en dezelfde presentator, maar ieder een eigen signatuur. Dit bevordert de herkenbaarheid en vindbaarheid. Schepper & Co in het land is nieuw en toont in reportages de veelkleurigheid van het Nederlands protestantisme. Hoe staan de twee miljoen protestanten in Nederland, van orthodox tot vrijzinnig, in het leven? Hoe gaan zij om met politieke, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en welke rol speelt het geloof hierbij? Het vertrouwde Schepper & Co, nu met als ondertitel aan tafel, blijft de diepte zoeken in gesprekken over actuele ontwikkelingen rondom religie en spiritualiteit. Schepper & Co aan tafel laat naar aanleiding van het proces tegen Geert Wilders onderzoek doen naar het vertrouwen van de Nederlanders in de rechtspraak en haalt daarmee de voorpagina van Trouw. Schepper & Co Radio is de aanjager van het project Nano. Geloven in het kleine. In samenwerking met Protestant.nl en het themakanaal Spirit24 besteedt Schepper & Co Radio regelmatig aandacht aan de maatschappelijke en ethische aspecten van nanotechnologie, een techniek die het mogelijk moet maken om te werken met extreem kleine deeltjes. In samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap worden de vijf Joodse feestrollen door acteurs voorgedragen en in Schepper & Co Radio uitgezonden. Met medewerking van onder andere Lineke Rijxman, Jeroen Willems en Tamar van den Dop. Op 25 april vindt de eerste verkiezing plaats van De koster van het jaar. Een initiatief van het magazine Woord en Dienst, de CNV Kostersbond en Schepper & Co Radio. Kosters uit Badhoevedorp en Utrecht winnen de titel in de categorie betaald en onbetaald. In Joris Kerstboom ontvangt Joris Linssen mensen die een dierbare een ereplaats willen geven in een enorme kerstboom op de Parade in s-hertogenbosch. Het levert veel persoonlijke en liefdevolle verhalen op in de stijl van Hello Goodbye. Daarnaast is de NCRV met dit project letterlijk zichtbaar met kerst en komen veel NCRV-leden en belangstellenden een kijkje nemen. De sing-a-long is een samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Joris Kerstboom moet de komende jaren uitgroeien tot de piek op onze kerstprogrammering. 24 Keith Bakker geeft jongeren en hun ouders uitzicht op een nieuwe toekomst. (Family Matters) Verslaggeefster Yvonne Pelgrum maakt opnames voor Schepper & Co in het land in een protestantse kerk. 029

16 Met Pasen, Kerst en Pinksteren portretteert Het Hoogste Woord een bekende Nederlander aan de hand van drie bijbelteksten. In 2010 zijn dat oud-minister Ronald Plasterk en de schrijvers Ted van Lieshout en Susan Smit. Na het plotselinge overlijden van Antonie Kamerling herhaalt de NCRV een uitzending van Het hoogste woord uit Die wordt op internet ruim maal bekeken. Diverse bekende en onbekende Nederlanders doen tijdens Pasen en Pinksteren voor het radio 1-programma Lunch! aan mediavasten. Ze leven een week zonder krant, radio, TV en internet en vertellen in Lunch! over de impact daarvan op hun leven. In De Grote Bijbelquiz, een gezamenlijke productie van NCRV en EO, wordt de bijbelkennis getest van afgevaardigden van vier Nederlandse regio s. De serie Gospel in de polder, waarin een traditioneel kerkkoor uit Staphorst in de leer gaat bij een gospelkoor in de Amsterdamse Bijlmer, is een groot succes op themakanaal Spirit 24 en wordt daarom ook op Nederland 2 uitgezonden. Spirit 24 werkt voor haar themaproductie Herdenken samen met Stand.19. De 19-jarigen maken persoonlijke filmpjes over de wijze waarop zij mensen herdenken die in hun eigen omgeving zijn weggevallen. Ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de (lied)dichter Willem Barnard maakt NCRV-radio een cd met liederen van Barnard. De cd wordt gepresenteerd tijdens de NCRV Kerkmuziekdag op 9 oktober in Utrecht. Kort daarna, op 21 november, overlijdt Willem Barnard. Met de rubrieken Spirit en Samen op de wereld draagt de NCRV-Gids bij aan ons levensbeschouwelijke profiel. Daarnaast weet het tijdschrift VIER! veel lezers te inspireren. VIER! is een feestelijk magazine dat vier keer per jaar uitkomt. In 2010 zijn de thema s: ruimte, reizen, weemoed en harmonie. Ook presenteert de redactie dit jaar het boek Met hoofd, hart en handen, een bloemlezing uit teksten die eerder zijn gepubliceerd in Vier! en die zijn bedoeld om het hele jaar door te bezielen. Opinie & Debat De intensieve, omroepbrede discussie over de nieuws- en actualiteitenprogramma s, de komst van nieuwe omroepen en de zendtijduitbreiding van andere omroepen, leidt tot een herverkaveling van het actualiteitenlandschap per september De NCRV maakt de strategische keuze om na veertien jaar te stoppen met Netwerk en een opinieweekblad op tv te beginnen, met als titel Altijd Wat. In de laatste twee uitzendingen neemt Netwerk aan de hand van de persoonlijke keuzes van verslaggevers, redacteuren en producers afscheid van de kijker. Een groot aantal indrukwekkende fragmenten uit de rijke historie passeert de revue. Uit de fragmenten blijkt eens te meer waar Netwerk sterk in was: de verbeelding aan de macht door middel van aansprekende en vaak ontroerende reportages en portretten. 030 Jan-David van Luipen en Madelon Stokman maken met presentator Frank du Mosch opnames voor het Spirit24-nieuwsoverzicht. 27

17 Altijd Wat biedt met een lengte van 55 minuten meer mogelijkheden voor verdieping, analyses, commentaren en achtergronden dan Netwerk. Meer mogelijkheden ook voor een eigen geluid. Altijd Wat is agenderend en spraakmakend op basis van eigenzinnige keuzes. Voorbij de waan van de dag. Geprofileerd en opiniërend. Betrokken en met een mening. De focus ligt op sociaal maatschappelijke onderwerpen, met speciale aandacht voor de gevolgen die besluitvorming voor de burger heeft. In de eerste maanden trekt Altijd Wat de aandacht met de rubriek Altijd Wat Wijzer, waarin de redactie in een kort animatiefilmpje uitlegt hoe complexe zaken in elkaar steken. Opzienbarend is ook een reportage over het via internet bestellen van je eigen gencode. Het is een mooi voorbeeld van de participerende journalistiek die Altijd Wat voor ogen staat. Rondom 10 blijft hét debatprogramma van de publieke omroep waar de discussie over maatschappelijke thema s op het scherp van de snede, maar met respect voor elkaars mening, wordt gevoerd. Rondom 10 trekt voor het eerst het land in om vanaf locatie uitzendingen te verzorgen. Bij bepaalde onderwerpen levert dat een meerwaarde op voor het debat, bijvoorbeeld rond de verkiezingen. De combinatie van Altijd Wat op vrijdag en Rondom 10 op zaterdag biedt extra mogelijkheden om onderwerpen goed op de kaart te zetten en uit te diepen. Ghislaine Plag is presentator van beide programma s en daarmee het gezicht van de NCRV in het aandachtsgebied opinie & debat. Ook NCRV Dokument draagt met een aantal onderwerpen, en daaraan gekoppelde live-debatten, bij aan geprofileerde opinievorming die bij de NCRV past. Het programma zendt spraakmakende documentaires uit over obstakels in de jeugdzorg en het invriezen van eicellen. In Code Rood: Eerwraak vertellen Nederlandse allochtone meisjes die ondergedoken zitten na doodsbedreigingen van hun eigen familie voor het eerst hun verhaal. De documentaire leidt tot kamervragen en aanpassing van de regels rond aangifte. Wanneer de redacties van opinie- en debatprogramma s bij de NCRV nauw met elkaar samenwerken, versterkt dit de impact enorm. Dit is in 2010 ondermeer het geval bij Stand.Almere, een crossmediaal project rond de gemeenteraadsverkiezingen. In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen zijn lijsttrekkers te gast in Stand.nl om hun verkiezingsprogramma s toe te lichten en in gesprek te gaan met luisteraars. Tweede Kamerleden doen voor de gelegenheid mee aan de Nationale Nieuwsquiz in Lunch! en strijden om de titel nationale nieuwskenner. Op 3 september stopt Stand.café, als gevolg van de nieuwe zenderindeling. Het dagelijkse debatprogramma op Radio 1 tussen en uur werd de laatste jaren door Frank du Mosch gepresenteerd. Vanaf maandag 6 september start op radio 1 het vernieuwde en verlengde Lunch!, gevolgd door Stand.nl, ook in een nieuw jasje. Er is meer ruimte voor luisteraarparticipatie in zowel de radio-uitzending als op de vernieuwde internetsite. Jurgen van den Berg is de vaste presentator. 032 Eindredacteur Jeroen Illy en opiniemaker Bas Haring voor de live-uitzending van Altijd Wat.

18 Human Interest Onder human interest valt een breed scala aan televisieen radioprogramma s, en printuitingen. De gemeenschappelijke noemer is oprechte aandacht voor de verhalen van gewone mensen. We bieden de kijker de mogelijkheid zich aan de verhalen en emoties van anderen te spiegelen en er troost en inspiratie uit te putten. Iedere redactie vult dat op een manier in die bij het programmaformat past. De NCRV maakt veel van dit soort programma s zoals Hello Goodbye, Cappuccino, Joris Showroom, DNA Onbekend, Casa Luna, Generatie 2010, Familieberichten, De Rijdende Rechter, Recht in de regio, Family Matters, Achter de voordeur, NCRV Dokument, Plein 5 en Man bijt hond. De mensen die Joris Linssen ontmoet, voelen dat zijn interesse in hen oprecht is en zijn bereid delen van hun levensverhaal te vertellen. Een van de hoogtepunten van Hello Goodbye is het gesprek met een vrouw die is uitgehuwelijkt en op Schiphol op haar man wacht die ze nog nooit heeft gezien. Op zoek naar mensen met een bijzondere levensstijl komt Joris voor Joris Showroom terecht bij de mysterieuze Willem, die al meer dan dertig jaar tussen de dieren in de bosjes woont. Willem is door zijn verblijf in het bos behoorlijk verwilderd. Hij slaapt als een panter en weerstaat de kou als een poolbeer. Voor het tweeluik Joris en de jonge helden van Zuid-Afrika stapt Joris Linssen aan de vooravond van het WK-voetbal in de township Hanover Park bij Kaapstad in het leven van drie meiden en twee jongens. Zij proberen uit de greep van de bendes te blijven door zich vast te klampen aan sport. Met indringende interviews, subtiele observaties en meeslepend camerawerk lukt het om dicht op de huid te komen van deze prachtkinderen. Na bijna 15 jaar neemt Rik Felderhof afscheid van zijn villa, waar een kleine 200 gasten hebben gelogeerd. De allerlaatste uitzending van Villa Felderhof is een heel bijzondere: Rik verruilt de rol van gastheer en presentator met Joris Linssen. Joris ondervraagt hem over zijn jeugd, het leven in Villa Felderhof, zijn carrière en zijn toekomst. Het levert een prachtig en zeer openhartig gesprek op, waarin Rik een onverwachte kant van zichzelf laat zien. Caroline Tensen wil in DNA Onbekend mensen helpen om voor eens en voor altijd een eind te maken aan een leven vol onduidelijkheden en ontkenningen. Het programma onderstreept dat grote twijfels en onbeantwoorde vragen over familiebanden, diepe sporen nalaten in het leven mensen. In Familieberichten gaat Caroline op zoek naar het verhaal achter familieberichten in kranten, tijdschriften en op het internet. In tegenstelling tot DNA Onbekend ligt het initiatief voor de zoektocht bij Familieberichten bij de redactie. Met vakmanschap worden de meest bijzondere verhalen geselecteerd, waaraan de kijker zijn eigen verhaal kan spiegelen. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af, maar wat het meest bijblijft is de veerkracht die mensen tonen. Ook bij Caroline Tensen is de oprechte interesse in het leven van de mensen de basis van het succes. Aan het begin van de draaidag ontmoet Joris Linssen de Hello Goodbye-crew: redacteur Jaimy Mannaart, cameraman Menno van den Berg en geluidsman Maarten Schellekens. 035

19 Casa Luna experimenteert in de zomer met Zomernachten, een format dat in Zweden een groot succes is. Een gast vertelt gedurende anderhalf uur zijn of haar eigen (levens) verhaal, zonder tussenkomst van een presentator. De gasten worden van te voren vier dagen intensief begeleid door een redacteur van de NCRV. Daarna moeten ze geheel op eigen kracht de uitzending vullen. Zomernachten is een geslaagd experiment, dat bij vlagen unieke radio oplevert. De zendermanager heeft laten weten wel te voelen voor een herhaling van dit project in de zomer van In Man bijt hond maken we kennis met een man die rouwt om de dood van zijn eend. In een andere aflevering zien we een moeder en haar volwassen dochter die de tientallen poppen in huis behandelen als hun kinderen en kleinkinderen. Mooie portretten die in wezen gaan over verlangen en eenzaamheid. In de rubriek Wie de schoen past. wacht Man bijt hond na het vrijdaggebed in de moskee op de trotse eigenaar van een willekeurig paar schoenen, die volgens de traditie buiten blijven staan, en loopt vervolgens spontaan een stukje mee. Door de portretjes die op die manier worden gemaakt, ontstaat een divers beeld van Nederlandse moslims. Dat een optreden in Man bijt hond niet ongemerkt voorbij gaat, blijkt als Man bijt hond-coryfee Nel Veerkamp overlijdt. Haar dood haalt het NOS-journaal en het virtuele condoleanceregister van Nel telt maar liefst 167 pagina s. In Achter de voordeur ontmoeten we een vrouw die vijfendertig jaar geleden haar kind verloor. Het verdriet is nooit verdwenen maar toch is ze positief in het leven blijven staan. Buren nemen een kijkje in haar huis en horen haar verborgen verhaal. De ontmoeting staat model voor wat Achter de voordeur beoogt: begrip, contact en het wegnemen van vooroordelen. De tweede serie van Family Matters is een groot succes. De waardering is uitzonderlijk hoog. Het programma betekent echt iets, voor deelnemers én kijkers. We kijken dan ook uit naar de derde serie van Family Matters over gameverslaving en anorexia. Vlak voor de start in december worden we echter geconfronteerd met aantijgingen tegen Keith Bakker. Meerdere cliënten laten zich zeer kritisch uit over zijn werkwijze als therapeut. In de berichtgeving wordt naar voren gebracht dat Keith Bakker zijn rol als therapeut mogelijk heeft misbruikt. Een therapeut kan alleen werken vanuit een absolute vertrouwensbasis. Die vertrouwensbasis is in deze situatie weggevallen. We voelen ons overvallen door de situatie, maar kunnen niet anders dan besluiten om de nieuwe serie terug te trekken. De Nederlandse multiculturele samenleving staat onder druk. Tolerantie en respect zijn soms ver te zoeken. Future Express maakt een reis door onder andere Argentinië, Israël, Duitsland, Brazilië, Zambia en Tanzania om te kijken hoe die landen omgaan met etnische conflicten en religieuze verschillen. Voor de rubriek Langs de A2 neemt Man bijt hond-verslaggever Nathan Plas de dag door met mevrouw Van Hienen uit Breukelen. 037

20 Bring It On! op 3FM maakt zich sterk voor jong talent. De optredens van de jonge talenten in de uitzending worden gefilmd en gepubliceerd op internet. Op YouTube zijn die clips inmiddels zo n anderhalf miljoen keer bekeken. Bring It On! verzorgt ook het Eindexamenjournaal voor 3FM, FunX en Radio 2. Deze rubriek brengt tijdens de eindexamenperiode nieuws over de eindexamenervaringen van scholieren. Het Eindexamenjournaal wordt door belangrijke partijen als de scholierenbelangenvereniging LAKS en het Ministerie van OCW zeer gewaardeerd. De telefonische klachtenlijn van het LAKS is gehuisvest bij de NCRV en staatssecretaris van onderwijs, Marja van Bijsterveld, presenteert de eerste van dertig afleveringen. Recht in de Regio en De Rijdende Rechter bieden de helpende hand aan mensen met juridische vragen of die verwikkeld zijn in juridische conflicten. Beide programma s worden crossmediaal met de start van Eerstehulpbijrecht. nl. Via dit internetplatform kunnen bezoekers niet alleen de programma s terugkijken, maar ook hun conflicten aanmelden, tips lezen om hun conflicten op te lossen, uitspraken terugzoeken en juridische vragen stellen. Na Dames van Oranje is het dit jaar de beurt aan de prinsen in Heren van Oranje. Jetske van den Elsen gaat op zoek naar de hedendaagse prins. Is hij een ondernemer, goudzoeker, weldoener, betrokken vader of playboy? In Zij gelooft in mij gaat Xander de Buisonjé voor drie ex-gevangenen op zoek naar de vrouw in hun leven. Het programma voldoet niet aan de verwachtingen. De verhaallijnen zijn niet interessant genoeg en de kijkers kunnen zich niet met de personages identificeren. On Air heeft een moeilijk seizoen. Het valt vooral niet mee voldoende kijkers te trekken. De actuele zomertalkshow, gepresenteerd door Harm Edens, is verplaatst naar uur en staat nu recht tegenover het Journaal en NOVA. In de laatste maanden van het jaar organiseert Knooppunt Kranenbarg op Radio 2 voor de tweede keer de coverwedstrijd in het kader van de Top Op oudejaarsavond mondt dat uit in een uur televisie (NPS) onder de titel Top 2000 de Covers. Drama Net als opiniërende-, levenschouwelijke- en human interestprogramma s geeft ook drama de kijker reflectie op maatschappelijke thema s en op eigen levensvragen en dilemma s, normen en waarden. Drama is een andere programmavorm om dichtbij mensen te komen en kan zeer effectief zijn. In Therapie, onze veelbesproken en hooggewaardeerde dramaserie, volgt zes weken lang, vijf dagen per week, therapeut Paul in zijn praktijk. In iedere aflevering zien we een sessie met een patiënt en elke patiënt komt op een vaste dag in de week. Op internet is In Therapie een hit op Uitzending Gemist en het experiment met social media krijgt veel aandacht. De jeugdserie SpangaS krijgt internationale erkenning met een nominatie voor de Gouden Roos. Met de film Köfte zet de NCRV haar participatie in Telefilm voort. 038 Wendy Frantzen-Hop van NCRV-uitgaven vult de voorraad aan van de zeer gewilde dvd s van In Therapie. 33

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

NCRV Verenigingsplan 2015-2020

NCRV Verenigingsplan 2015-2020 1 NCRV Verenigingsplan 2015-2020 Centraal in het Verenigingsplan staan de identiteit van de NCRV en de ambitie om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een herkenbare positie in de samenleving in te nemen

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2015 behorende bij de erkenningsaanvraag van de NCRV d.d. 24-07-2009

beleidsplan 2010-2015 behorende bij de erkenningsaanvraag van de NCRV d.d. 24-07-2009 beleidsplan 2010-2015 behorende bij de erkenningsaanvraag van de NCRV d.d. 24-07-2009 Inhoud 1. De Nederlandse Publieke Omroep 4 2. NCRV binnen de Nederlandse Publieke Omroep 6 3. NCRV-meerjarenbeleid

Nadere informatie

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 Al jarenlang beginnen dit soort speeches van televisiebazen met de constatering dat het medialandschap en het kijkgedrag snel veranderen. En wordt er meestal gelijk door

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

van verslag jaar een gaan vergezeld van een debat op locatie. Programma s zorgen voor extra materiaal

van verslag jaar een gaan vergezeld van een debat op locatie. Programma s zorgen voor extra materiaal De minister verleent ons een nieuwe erkenning. Op basis hiervan zijn we tot en met 2015 verzekerd van zendtijd op radio en televisie en van aanwezigheid op internet. Ruim 365.000 leden en de duidelijk

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2012

Nieuwjaarstoespraak 2012 Henk Hagoort, voorzitter Raad van Bestuur NPO Nieuwjaarstoespraak 2012 Uitgesproken donderdag 12 januari 2012 Hartelijk welkom bij de Publieke Omroep en ik wil beginnen met u allemaal een goed en inspirerend

Nadere informatie

Opdracht 2 Lees de tekst De omroep levert weinig journalistiek voor veel geld en beantwoord de vragen.

Opdracht 2 Lees de tekst De omroep levert weinig journalistiek voor veel geld en beantwoord de vragen. 11h Oefentoets Argumentatie 2 (100 minuten) Let op: voor de echte toets argumentatie 2 geldt dat je de stof van argumentatie 1 moet beheersen, je krijgt dus ook vragen over: 1. het herkennen van de vergelijkings-

Nadere informatie

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk.

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk. Toespraak staatssecretaris Van der Knaap ter gelegenheid van de Opening van de veteranententoonstelling Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede. Maandag 7 mei 2007, Stadskantoor Eindhoven. U weet ongetwijfeld

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in 2011. De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 maart 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 3. 2. NCRV-Bestuur 4. 4. Financieel jaarverslag over 2006 19. 5. Samenstelling bestuurscolleges 30 per 31-12-2006

Inhoud. 1. Inleiding 3. 2. NCRV-Bestuur 4. 4. Financieel jaarverslag over 2006 19. 5. Samenstelling bestuurscolleges 30 per 31-12-2006 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. NCRV-Bestuur 4 2.1.1 Doelstellingen 4 2.1.2 Wijzigingen samenstelling bestuur 4 2.1.3 Functioneren bestuur 4 2.2. Vereniging 5 2.2.1 Verenigingsraad 5 2.2.2 Commissies 5 2.2.3

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Samenvatting Coördinatiereglement

Samenvatting Coördinatiereglement Samenvatting 1 Samenvatting De Mediawet bepaalt dat de raad van bestuur van de NPO in een regeling vastlegt hoe NPO uitvoering geeft aan haar taak om de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst

Nadere informatie

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Een nieuw jaar met veel nieuwe programma s, terugkerende kaskrakers en mooie ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is een overbekend verhaal, dat verhaal over de 3 wijzen uit het oosten. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt: drie wijzen, magiërs of koningen:

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

laat zien wie je bent

laat zien wie je bent laat zien wie je bent Wilhelminastraat 150 7573 AK Oldenzaal T 053 537 56 66 gereia@zorggroepsintmaarten.nl laat zien wie je bent Welkom. Laat zien wie je bent. 03 Welkom Gereia in Oldenzaal Gereia is

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman Van Waarde(n) Al voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 bestond er buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding. vandaag staan we stil bij de HUB die nu 10 jaar als zelfstandige stichting functioneert.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

Relevante passages Concessiebeleidsplan

Relevante passages Concessiebeleidsplan Relevante passages Concessiebeleidsplan 4.1.7. NPO-fonds Door het opheffen van het Mediafonds per 1 januari 2017 dreigde een belangrijk deel van de financiering van kwalitatief hoogwaardig artistiek drama,

Nadere informatie

IMMIX - METADATAMODEL V1.0

IMMIX - METADATAMODEL V1.0 IMMIX - METADATAMODEL V1.0 WERK Een Werk is de naam van het intellectuele en artistieke concept (of het idee) dat ten grondslag ligt aan één of meerdere Realisaties. Het werk behelst datgene waaruit de

Nadere informatie

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Document van de Werkgroep Andere Publieke Omroep ten behoeve van het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie OCW in de Tweede

Nadere informatie

Intitiatiefnemer. Partner. Partner. Partner. Partner

Intitiatiefnemer. Partner. Partner. Partner. Partner Intitiatiefnemer Partner Partner Partner Partner Initiatief De verkiezing van de Ondernemer van het Jaar Cranendonck is een initiatief van Kiwanisclub Cranendonck. Kiwanisclub Cranendonck maakt al 12 jaar

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 26 februari 2008 Licentieverstrekking schoolartikelen bij jeugdserie Spangas Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2

1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2 Inhoudsopgave 1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2 2. RTV Utrecht... 4 2.1. Hoe is RTV Utrecht ontstaan?... 4 2.2. Visie... 4 2.3. De kern van RTV Utrecht... 4 2.4. De Mediawet... 5 2.5. Rampenzender...

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017:

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: 1 Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: Dit jaar hebben we duidelijk gezien dat het aantal bezoekers aan Nationaal Ereveld Loenen enorm toeneemt na de publiciteit in dag- en weekbladen en de TV uitzending.

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl 3931161 Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd aan de

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

In deze presentatie. Waar kwam het Dolfinarium vandaan? Waar wil het Dolfinarium naartoe? En hoe gaat marketing en publiciteit daarbij helpen?

In deze presentatie. Waar kwam het Dolfinarium vandaan? Waar wil het Dolfinarium naartoe? En hoe gaat marketing en publiciteit daarbij helpen? In deze presentatie Waar kwam het Dolfinarium vandaan? Waar wil het Dolfinarium naartoe? En hoe gaat marketing en publiciteit daarbij helpen? Wat was de rol van het medium radio hierin? Het Dolfinarium

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Informatiememorandum & Profielschets

Informatiememorandum & Profielschets Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Toezicht CNV Connectief met het profiel ervaring met/kennis van sociaal-economisch krachtenveld en met het accent op culturele diversiteit 1. De organisatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Leefstijlen en hun tijdbesteding!

Leefstijlen en hun tijdbesteding! Leefstijlen en hun tijdbesteding! Door Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 24 11 2010 Basis idee van de NPO leefstijlen: Segmentatie op basis van leeftijd, geslacht en welstand is niet meer voldoende.

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant. 1. Voorpagina

Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant. 1. Voorpagina Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant 1. Voorpagina Geen mens is hetzelfde, want iedereen is weer anders. Elk mens heeft iets unieks. Dat maakt het soms lastig om elkaar te begrijpen. Of

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 TELEVISIE 2016 wordt hoe dan ook een mooi jaar. Met nu al een legendarische sportzomer. En de publieke omroep is

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar DOELSTELLINGEN De deelnemers worden zich bewust van hun eigen omgang met rouw en verlies en de rol die hun geloof of levensoriëntatie hierbij heeft. De deelnemers weten dat ieder op een eigen manier rouwt

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks.

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks. CASTING PLAN VAN AANPAK Zita Willemse 27 november, Amsterdam Eyeworks Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam www.eyeworks.tv Inhoudsopgave Inhoud Debriefing... 3 Projectactiviteiten... 6 Projectorganisatie...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Welkom, Gezien de kritiek gisteren uit de krantenwereld doen we het als NOS kennelijk nog niet zo slecht. Wellicht zelfs wel iets te goed. Althans in de ogen van sommigen. Ik heb nieuws voor jullie. We

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Stichting Ether Reclame t.a.v. het bestuur Postbus 344 1200 AH HILVERSUM Datum Onderwerp 21 juli 2006 Acquisitie voor FunX Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-004174-sv S.J. Varga

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting

Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting Otto Scholten & Nel Ruigrok Stichting Het Persinstituut De Nederlandse Nieuwsmonitor Amsterdam, april 06 1 Inleiding Puntsgewijs

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1 Careyn, editie De Vloot, nummer februari 2016 Beste bewoners en meelezers, De 1 e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wind, regen, een paar graden onder 0 en een enkele sneeuwvlok heb ik al voorbij

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Merkpresentatie FD Persoonlijk

Merkpresentatie FD Persoonlijk Merkpresentatie FD Persoonlijk 2017 Voorwoord FD Mediagroep kent een grote verscheidenheid aan printspecials die het gehele jaar met Het Financieele Dagblad worden verspreid. Specials met elk een eigen

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA LINQ MEDIA Adverteren via de streekomroep LINQ MEDIA Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér exposure

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

Online Storytelling met uw interactief jaarverslag

Online Storytelling met uw interactief jaarverslag REACH TOUCH MOVE Interactief Jaarverslag Online Storytelling met uw interactief jaarverslag Maximale Reach, Touch en Move in de financiële verantwoording van een jaar Waarom uw jaarverslag interactief?

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

de gelegenheid om te ervaren wat welkom is

de gelegenheid om te ervaren wat welkom is de gelegenheid om te ervaren wat welkom is Gravenallee 12 7591 PE Denekamp T. 0541-358 045 E. gravenstate@zorggroepsintmaarten.nl de gelegenheid om te ervaren wat welkom is 02 Welkom De gelegenheid om

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD

SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD TECHNICHE SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD Pannenbier Werken aan het hoogst haalbare. Voor zakelijk succes is meer nodig dan alleen het koppelen van de juiste kandidaten aan uw bedrijf. Een bouwwerk is ook niet

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 991 Wijziging van de Mediawet in verband met het bevorderen van een gezamenlijke strategie en duidelijke regie met betrekking tot de programmering

Nadere informatie

Opdracht uitzending bijwonen De Wereld Draait Door

Opdracht uitzending bijwonen De Wereld Draait Door Opdracht uitzending bijwonen De Wereld Draait Door Inleiding: Wij kregen de opdracht om een uitzending bij te wonen. Nadat wij de opdracht hadden ontvangen gingen wij opzoek naar uitzendingen die wij konden

Nadere informatie

Inleiding. Over SVOK. De Raad van Toezicht. voortkomend uit de binnen de VO-raad gehanteerde code Goed Onderwijsbestuur.

Inleiding. Over SVOK. De Raad van Toezicht. voortkomend uit de binnen de VO-raad gehanteerde code Goed Onderwijsbestuur. Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) zoekt per 1 januari 2016 drie nieuwe leden. Vanwege reglementair aftreden van drie leden in de loop van 2016, ontstaan

Nadere informatie